ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195"

Transkript

1 Cena 5, Kè ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195 Čas mezi odcházejícím létem a nastupující zimou... Zatímco se venku předvádějí všechny syté barvy v dokonalé kráse podzimu, my jsme přírodě vděční za každý slunný den. Chladnější počasí nás nutí myslet stále častěji na zimu, i když je nám to zatím proti mysli. Krásné dny babího léta minuly, přichází čas plískanic a prudkých změn počasí. Z chalup a usínajících zahrádek se stěhujeme natrvalo zpět do svých bytů a chladnější počasí nás nutí udělat revizi v šatníku a doplnit ho o teplejší oblečení. Léto je již nenávratně pryč, vlády se ujímá podzim, ale my přesto nemusíme podléhat smutku. Nedostižnou nádheru jeho barev můžeme využít, a co nám brání v tom, abychom vyrazili na pěkný výlet podzimní přírodou. Výlet do podzimně naladěné přírody si ale žádá své pevné boty, pohodlné oblečení, a hlavně něco na zahřátí. V dnešním uspěchaném čase plném stresů a problémů je však přímo nutností umět dokonale vypnout, a právě nostalgický říjen se svojí uplakanou náladou může být tím pravým. A proč bychom se nemohli třeba jen tak někdy poddat sladkému nicnedělání? Jistě si to všichni zasloužíme! Nesmutněte tedy, že léto odešlo, vždyť i čas mezi odcházejícím létem a nastupující zimou může mít své nedostižné kouzlo. Zdena Lédlová Městský úřad informuje... Pranostiky Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. Mlhy v říjnu sněhy v zimě. Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Svatý František zahání lidi do chýšek. Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima. Svatá Voršila zimu posílá. Příspěvky na činnost organizací v roce 2009 Rada města vyzývá všechny neziskové organizace, občanská sdružení a spolky. Sídlící nebo působící na území města, aby do 31. října 2008 podaly na městský úřad žádost o příspěvek na činnost v roce 2009 z prostředků města Ždírec nad Doubravou. Jan Martinec Kontejnery na uložení objemného odpadu Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních částech Ždírce n.d. v těchto termínech: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního domu Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy u autobusové zastávky Stružinec na stanovišti kontejnerů Kohoutov u požární nádrže Benátky u hasičské zbrojnice Kontejnery jsou určeny na objemný odpad např. staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla apod. Do kontejnerů nepatří železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad jako např. ledničky, televizory, zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Výběr poplatku za odpad V říjnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán poplatek za odvoz odpadu za II. pololetí Výše poplatku za rok 2008 je 410,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území města (205,- Kč za pololetí). Občané, kteří nemají zavedené soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, uhradí poplatek v hotovosti na podatelně MěÚ nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží začátkem měsíce. Splatnost poplatku za II. pololetí je do 31. října Ivana Niklová

2 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA Starosta města Ždírec nad Doubravou podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE: Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: v pátek 17. října 2008 v době od do hodin a v sobotu 18. října 2008 v době od 8.00 do hodin. Místo konání voleb, adresa volební místnosti: a) Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost školní jídelny ve Ždírci n.d., Chrudimská 77, pro voliče ze severní části Ždírce n.d. z Benátek a Kohoutova, počet zástěn 2. b) Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.d., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.d., z Údav, ze Stružince a z Nového Ranska, počet zástěn 2. c) Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova Základní školy v Horním Studenci čp. 70, pro voliče z Horního a Nového Studence, počet zástěn 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Každému voliči budou doručeny nejdéle tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informačním letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti. Ve Ždírci nad Doubravou, dne 26. září Jan Martinec, starosta Jízdní řád autobusu pro občany z místních částí, pátek 17. října ) Linka Benátky, Kohoutov Ždírec n.d.: Odjezd autobusu: BENÁTKY, zastávka autobusu :45 hod. KOHOUTOV, zastávka autobusu :50 hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 1 Školní jídelna ZŠ, vchod od budovy městského úřadu v 14:55 hod. Odjezd v hod. směrem na Kohoutov a Benátky. 2) Linka Stružinec, Údavy, Nové Ransko Ždírec n.d.: Odjezd autobusu: STRUŽINEC, hasičská zbrojnice :45 hod. ÚDAVY, zastávka autobusu :50 hod. NOVÉ RANSKO, zastávka autobusu :00 hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 2, nám. 9. května, zastávka u pomníku v 16:05 hod. Odjezd od pomníku v 16:25 hod. směrem na Nové Ransko, Údavy, Stružinec. Voliči, kteří se nemohou z důvodů zdravotních dostavit do volební místnosti, mají právo hlasovat doma do přenosné urny. Je ovšem potřebné uvědomit okrskovou volební komisi nebo městský úřad o tomto požadavku nejlépe ještě před volbami, případně v první den voleb. Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 23. října 2008 se v malém sále restaurace Na křižovatce uskuteční 13. zasedání zastupitelstva města, začátek v 17:00 hod. Výběr usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 9 hostů zasedání Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Kohoutovu u Ždírce nad Doubravou p.č. 58/13 2 ostatní plocha o výměře 65 m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Nový Studenec: 1. p.č. 243/21 orná půda o výměře 394 m 2 2. p.č. 243/22 orná půda o výměře 390 m 2 3. p.č. st. 131 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou p.č. st. 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 vlastníkům staveb garáží, vybudovaných na stavebních pozemcích. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku

3 Zasedání zastupitelstva a rady města v k.ú. Benátky u Ždírce nad Doubravou p.č. 11/43 ostatní plocha o výměře 23 m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku v k.ú. Stružinec p.č. st. 20/3 zastavěná plocha o výměře 40 m 2. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z a usnesení č. 20/11/08 z o koupi pozemků pro stavbu cyklostezky a chodníku v k.ú. Ždírec nad Doubravou podél silnice I/34: p.č. 193/8 za kupní cenu ,- Kč; p.č. 193/7 za kupní cenu ,- Kč; p.č. 162/3 za kupní cenu ,- Kč; p.č. 162/2 za kupní cenu 9 360,- Kč; p.č. 423/25 za kupní cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z o koupi pozemku v k.ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou vytvořeného geometrickým plánem č. 1011, /2008 p.č. 518/2 za kupní cenu 690,- Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku p.č. 179/3 pro stavbu chodníku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, vytvořeného geometrickým plánem č /2008 za kupní cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o podání žádosti na Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze o bezúplatný převod pozemků zastavěných cyklostezkou Ždírec n.d. Kohoutov a chodníkem podél silnice I/34, oddělených z pozemku p.č. 432/1 ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou, geometrickým plánem č /2008 a 1011, /2008: 1. p.č. 432/39 o výměře 378 m 2 2. p.č. 432/40 o výměře 163 m 2 3. p.č. 432/41 o výměře 50 m 2 4. p.č. 432/42 o výměře 43 m 2 2) schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z vlastnictví České republiky, ŘSD ČR Praha na Město Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z o směně pozemků v k.ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, vytvořených geo metric kými plány č /2008, /2007, /2008: 1. pozemek ve vlastnictví města p.č. 514/4 za pozemky ve vlastnictví M. H. p.č. 516/2 a pozemek p.č. 516/4 jako rovnocennou směnu 2. pozemky ve vlastnictví města p.č. 516/4, 58/14 a 58/17 za pozemek ve vlastnictví Ing. J. S. p.č. 517/2 jako rovnocennou směnu 3. pozemek ve vlastnictví města p.č. 58/15 za pozemek ve vlastnictví H. V. p.č. 56/2 jako rovnocennou směnu. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z o směňuje pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou a to pozemek ve vlastnictví města PK 431 za pozemky ve vlastnictví J. K. a D. K. PK 160 a část PK 161 jako rovnocennou směnu. Zastupitelstvo města projednává žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města: 1. žádost společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. o prodej pozemku p.č. 489/13 ostatní plochy o výměře 599 m 2 v k.ú. Horní Studenec zastupitelstvo s prodejem souhlasí a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích 2. žádost o prodej pozemku p.č. 136/21 lesní pozemek o výměře 503 m 2 v k.ú. Stružinec zastupitelstvo města žádost o prodej pozemku zamítá, jelikož pozemek nesousedí s pozemky ve vlastnictví žadatele a prodejem by se zkomplikoval přístup k pozemkům p.č. 318 a st. 45 a st. 46. Zastupitelstvo města schvaluje změnu dokumentu Investiční akce a opravy majetku města v roce 2008 dle návrhu rady města. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje zadání územního plánu Ždírec nad Doubravou 2. ukládá místostarostovi, aby vydal pokyn zpracovateli a pořizovateli ÚP Ždírec nad Doubravou ke zpracování návrhu územního plánu a jeho následnému projednání. Zastupitelstvo města přijímá obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 Požární řád obce. Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí informaci rady města o návrhu organizace správy a údržby majetku města 2. ukládá radě města připravit na 13. zasedání ZM podrobné podklady a rozbory k možnostem organizace a provozu technických služeb. 3 Výběr ze zápisu z 41. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Jmenování člena komise rady města Rada města jmenuje s platností od 1. září 2008 členem komise rady města Redakční rada Našich novin Soňu Zvolánkovou. Informace o přípravě výstavby supermarketu Starosta informoval radu města o jednání s p. Ošlejškem o harmonogramu výstavby supermarketu společnosti Ahold. V současnosti je podepsaná smlouva o spolupráci a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi společností Ahold a s.r.o. NIMIRU. NIMIRU intenzivně připravuje výstavbu objektu. Informace o jednání s Českou poštou Starosta informoval radu o jednání se zástupci České pošty ve věci zrušení pošty v Horním Studenci. Zástupci pošty předložili písemné podklady k provozu pošty. Pošta pro zachování pobočky požaduje příspěvek na rok 2009 ve výši cca 254 tis. Kč. Starosta a místostarosta nesouhlasí se zrušením pošty. Pokud k němu pošta přistoupí, požadují po poště jasné sdělení, jak budou zajištěny poštovní služby motorizovanou osádkou a podání přesné informace vedení města i občanům při případném zrušení pošty o způsobu doručování a příjmu poštovních zásilek. Na základě těchto informací je možné se rozhodnout o dalším postupu města. Změna v harmonogramu realizace a zadání stavebních zakázek Rada města na návrh starosty souhlasí se změnou termínů realizace a dokončení některých investičních akcí: 1) termín dokončení stavby chodníku Ždírec n.d. Nové Ransko posunout na z důvodu nepřipravenosti stavby 2) kompletní rekonstrukci vozovky ulic Květinová a Stará provést na jaře ) provedení AB povrchu v ulici Liběcká u lékárny provést v r (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) 4) zvýšit objem prací na opravách místních komunikací v r o částku 700 tis. Kč na opravu MK Benátky. Výpověď pronájmu Rada města s platností k ukončuje nájemní smlouvu na pronájem požární nádrže na p.č. 60 v k.ú. Kohoutov. Po uplynutí výpovědní lhůty předá nájemce vodní plochu městu. Zadání stavebních prací Rada města souhlasí se zadáním stavebních prací: I) sdružení Zvolánek+Korejs: 1. chodník u kruhového objezdu na Chotěbořské ulici v ceně ,- Kč 2. chodník v Družstevní ulici u domu čp. 348 v ceně ,- Kč 3. dláždění ploch u ZŠ Ždírec n.d. II) společnosti OLYMPIA P&P Chrudim na výstavbě STL plynovodu v průmyslové zóně II v ceně díla ,- Kč vč. DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Dodatek smlouvy o dílo Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na výstavbu chodníku Ždírec n.d. Nové Ransko č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby chodníku na z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany investora. Pronájem nebytových prostor Rada města pronajímá s platností od 1. září 2008 nebytové prostory v I. NP budovy čp. 43 v Údavách k provozování kosmetických služeb. Ceník služeb Rada města schválila ceník služeb v Městské knihovně a Informačním centru v předložené podobě s platností od Ceník tvoří přílohu zápisu. Praní dresů SK DEKORA Rada města souhlasí s tím, aby do doby obsazení pozice správce provozní budovy SK DEKORA prováděly praní dresů pracovnice pečovatelské služby mimo hlavní pracovní poměr. Mzdové náklady uhradí plně SK DEKORA ze svých prostředků. Sloučení organizačních složek Starosta předložil radě města k diskuzi a připomínkování návrh nové organizace činností organizačních složek města. Návrh spočívá ve sloučení stávající OS Městská knihovna a Informační centrum s OS Městské kino a vytvoření nové OS zaměřené na kulturní činnost. Záměrem je sloučit OS a vedením pověřit zaměstnance města. Dále návrh předpokládá sloučení OS Technické služby města s OS Správa městských lesů. Tato OS by mohla být do budoucna převedena na příspěvkovou organizaci nebo společnost s ručením omezeným. Vedením OS by byl pověřen THP pracovník. Účetnictví OS bude zajišťovat městský úřad. 1) Rada města souhlasí se záměrem sloučení organizačních složek Městská knihovna a Městské informační centrum s Městským kinem 2) Rada města souhlasí se záměrem sloučení organizačních složek Technické služby města a Správa městských lesů 3) Rada města ukládá starostovi připravit návrh na projednání sloučení OS dle bodu 1) a 2) na 13. zasedání zastupitelstva města. Zadání veřejné zakázky č. 11/2008 Rada města rozhoduje o zadání veřejné zakázky č. 11/2008 Cyklostezka Kohoutov Benátky, veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu znění 12, odst. 3. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nákup vybavení MK Rada města schvaluje nákup CD přehrávače pro potřeby městské knihovny. Výdaj je v souladu s rozpočtem města. Převod inventáře MK Rada města schvaluje bezúplatný převod inventář městské knihovny výstavní klipy v počtu 20 ks a hodnotě 2400,- Kč celkem do majetku SK DE- KORA Ždírec nad Doubravou. Zimní údržba místních komunikací Rada města uložila městskému úřadu vyzvat dopravce k podání nabídek na zimní údržbu komunikací a předložit nabídky k vyhodnocení tak, aby mohly být do uzavřeny smlouvy o dílo. Žádost o dotaci z PRV Rada města schvaluje: 1) podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, MAS Havlíčkův kraj, ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce přístupové cesty k památkově chráněnému areálu kostela sv. Václava v Horním Studenci. Dotace je ve výši 90 % uznatelných nákladů akce, realizace v roce ) smlouvu o bezplatné výpůjčce části pozemku p.č. 29 o výměře 120 m 2 v k.ú. Horní Studenec od Římskokatolické farnosti Krucemburk na dobu 7 let za účelem rekonstrukce a údržby chodníku. Změna investora stavby Rada města projednala žádost Miloslava Pálky o změnu investorství vodovodního řadu DN 90 v průmyslové zóně II. Rada města uložila starostovi jednat s a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod o možnosti příspěvku na výstavbu vodovodního řadu pro konkrétní investici. Po vyjádření a.s. rada města ve věci rozhodne. Jan Martinec, starosta Na aktuální téma Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR se Svazem postižených ČR v Jihlavě Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P. Sociálně finanční poradna o.s. ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roční vyúčtování 4-6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic 4 na služby vybraného mobilního operátora (slevy %), pevné linky, Telefonica O2 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20 %) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy %) na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele. Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a ha-

5 Na aktuální téma varijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. V případě zájmu vezměte s sebou: vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii) vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii) fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů průkaz TP, ZTP, ZTP-P. Rovněž zprostředkováváme kontakty na: prevenci předlužení a prevencí exekucí prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí. I. etapa výstavby technické infrastruktury V Údolí dokončena V průběhu září dokončila dodavatelská firma Dvořák Havlíčkův Brod práce na I. etapě výstavby technické infrastruktury pro 22 rodinných domů v lokalitě V Údolí. Dokončen je vodovod, splašková a dešťová kanalizace, položeny jsou kabelové rozvody pro veřejné osvětlení. Komunikace je vybudována v podkladních vrstvách. Náklady na projektové a stavební práce doposud představují částku 7 mil. Kč. V příštím roce zbývá položit rozvody zemního plynu, dokončit vrchní vrstvy komunikace a osadit stožáry veřejného osvětlení, vše za cca 2 mil. Kč. Město v současné době již začalo připravovat další stavební parcely (cca 10), které budou na právě budovanou lokalitu navazovat. Předpokládaný termín prodeje těchto pozemků je jaro Neplaťte víc, než je potřeba!!! Finanční poradna o.s. ČR dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku. Sociální poradna ČR nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany. Bližší informace: MASARYKOVO NÁM. 34, JIHLAVA Tel.: , mob , , nebo Úřední den KAŽDÝ PÁTEK 9-12 hod. Oprava ulice Na Výsluní Na opravy místních komunikací jsou každoročně vynakládány miliony korun. V letošním roce byla jednou z nejdražších akcí oprava ulice Na Výslunní. V loňském roce byly na ulici doplněny dešťové vpusti a opraveno několik kanalizačních šachet, což jsou hříchy po původní výstavbě. Společnost VaK provedla prohlídku kanalizace kamerou, která potvrdila, že do kanalizace není nutné dále nijak zasahovat. V letošním roce byla provedena výměna obrubníků, vjezdů k rodinným domům a jako poslední byl položen asfaltový koberec. Celá oprava MK vyšla celkem na 1,2 mil. Kč. Generální oprava ulic Květinová a Stará V září byla zahájena další finančně náročná stavební akce, a to oprava kanalizace, vodovodu a kanalizace v ulicích Květinová a Stará. Společnost Dvořák Havlíčkův Brod, která zvítězila ve veřejné soutěži, letos provede výměnu kanalizace a domovních přípojek a společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod vymění domovní přípojky. Ihned na jaře 2009, jak počasí dovolí, bude zahájena oprava vlastní komunikace. Oprava spočívá ve vybagrování stávající komunikace a stavbě nové, únosnější a širší. Následně bude opraven také úsek Liběcké ulice mezi ulicemi Mírová a Ke Stadionu. Náklady města na uvedenou opravu dosáhnou výše 2,2 mil. Kč. Jan Martinec 28. října 2008 si připomeneme 90 let od založení samostatného Československa Něco z historie: 28. října 1918 vešel ve známost obsah nóty rakousko-uherského ministra zahraničí G. Andrássyho z 27. října 1918 americkému prezidentu Wilsonovi. V ní Rakousko-Uhersko oznámilo, že přijímá podmínky k uzavření míru z 18. října t.r. a vyjádřilo ochotu ihned začít jednání o příměří. Nóta byla veřejností interpretována jako faktická kapitulace monarchie. Stala se v Praze i dalších velkých městech signálem k bouřlivým manifestacím vyhlašujícím definitivní rozchod s Habsburky. Češi nebyli první, kteří opouštěli monarchii. Již po Karlově manifestu ze 16. října vypověděli dualismus maďarští politikové a prohlásili, že jsou s Rakouskem spojeni jen na základě personální unie. 21. října 1918 vyhlásili němečtí poslanci říšské rady vznik vlastního německo-rakouského státu. 28. října 1918 večer vydal Národní výbor v Praze manifestační provolání o vzniku samostatného Československa. Těsně předtím byl vznik nového státu Národním výborem, který se prohlásil za zákonodárný sbor, kodifikován v paragrafovaném znění jako první zákon československého státu. Tento tzv. recepční zákon též prohlásil platnost dosavadního právního řádu a správního systému. Autorem obou textů byl JUDr. Alois Rašín. Text převzat z knihy Dějiny českého státu v dokumentech vydané r R vyšla v novém, rozšířeném vydání v nakladatelství Epocha. Vybral, uspořádal a poznámkami doprovodil Doc. PHDr. Zdeněk Veselý. Csc. Zdena Lédlová 5

6 Na aktuální téma Velké poděkování Manželé Bouškovi ze Stružince velmi děkují za projevy blahopřání k naší diamantové svatbě. Děkujeme Radě města, panu starostovi Martincovi a paní Chybové, že si našli čas a ve Stružinci nás znovu oddali a společně s námi se zúčastnili oslavy v penzionu U Zlaté studny v Hlinsku. My sami jsme původně nepočítali s nějakou velkou oslavou. To naše děti a vnučky tajně vše zařídily, požádaly pana starostu a matrikářku, daly vytisknout pozvánky a pozvaly hosty. Hlavně syn Miloslav a dcera Soňa zařídili u pana Janovského v Chlumě, aby přijel do Stružince v den konání obřadu s kočárem a odvezl nevěstu a ženicha 2 km do Údav. Všem dali vědět, že nic nesmí prozradit, že rodiče o ničem neví. Všichni to poctivě dodrželi, protože dva dny před datem oslavy nám ve Stružinci všechno prozradili sami. Bylo to pro nás veliké překvapení. Všechno je zařízeno, o nic se nestarejte, jen se připravte na obřad. Ani ty, dědo, se nestarej o svatební kytici, všechno je zařízeno! Babička se chudák z toho rozklepala. Ale to není všechno. Najednou přijela hlinecká kapela a začali hrát před barákem tu naši oblíbenou polku Máničko moje. To bylo překvapení pro všechny, i naše děti a vnoučata! Zařídil to, a také hrál, náš zeťák Milan Šikl. Řekl mi: To máte dar ode mne a mojí maminky! A muzikanti hráli samé pěkné písničky. To už líčím to, co se dělo na našem dvorku dne 9. srpna 2008 o půl dvanácté dopoledne. Holky přivezly kulatý stůl, přehodily ubrusem, umístily dvě židle a usadily nevěstu a ženicha. A začal obřad. Paní matrikářka nás představila panu starostovi. Pan starosta měl pěknou řeč o tom, že se to snad ještě ve Ždírci nestalo, aby se někdo dožil 60 let společného života, a tak nám popřál k tomuto významnému jubileu a do dalších společných let zdraví a pohodu a krátce zhodnotil i naši práci pro společnost. A najednou nastalo u hostů, kteří byli přítomní, vzrušení. Po silničce přijíždí krytý kočár tažený párem ozdobených černých koní, na kozlíku sedí pan Janovský ve svátečním černém úboru, na hlavě má černou buřinku. Překvapení na překvapení! Babička si v první chvíli myslela, že přijela na koni naše doručovatelka Lucka a zatím kočár! Dcera nám vysvětlila, že je to kočár pro nás, a tak jsme nastoupili. Spolu s námi jedou tři pravnoučci, Románek, Pavlíček a Oskárek. Projeli jsme vesnicí a jeli až do Údav. Tam jsme se rozloučili s panem Janovským, s koňmi a kočárem a přestoupili do automobilů a jeli do Hlinska. V Penzionu U Zlaté studny bylo už vše připraveno pro hosty. Přivítaly nás dvě servírky Jitka a Monika, blahopřály nám a museli jsme si s babičkou říci ANO a připili jsme si s nimi vínem, načež nastal třesk od rozbitého talíře a úklid střepů dědy společně s babičkou. Bylo to krásné. Zasedli jsme všichni k slavnostně vyzdobeným stolům, byl přípitek všech se všemi na naše zdraví. Následovalo společné fotografování. To také zorganizovaly naše hodné děti. Dále pak pohoštění, obsluhovaly nás pěkné a milé slečny Jitka a Monika. O jed- Starosta města Ždírce n.d. Jan Martinec a matrikářka Mirka Chybová při obřadu diamantové svatby ve Stružinci Hlinečtí muzikanti přišli v čele se zetěm manželů Bouškových zahrát k diamantové svatbě. Motto: Nezávidět, stále se na něco těšit a každý den vykonat třeba jen malý dobrý skutek. M. B. né přestávce si připravili trubky Milan a Jirka z kapely a zahráli valčík a prý sólo pro nevěstu a ženicha. Tak jsme si s babičkou skočili, ostatní kolem nás vytvořili kruh a zpívali. Málem jsem se rozbrečel! U stolů nás bylo 42. Pěkná, nezapomenutelná oslava! Rozcházeli jsme se před půlnocí. Ještě jednou bychom, my oslavenci, chtěli poděkovat našim hodným dětem a vnoučatům za tak krásnou oslavu, panu starostovi a matrikářce, všem muzikantům z Hlinska, panu Janovskému z Chlumu, všem pozvaným hostům za účast a dary, dále všem našim milým přátelům a známým za písemné srdečné blahopřání. Děkujeme také paní fotografce Zavřelové za krásné fotografie, které nám budou připomínat tyto krásné chvíle. Děkujeme také všem lékařům ve Ždírci, Chotěboři a hlavně v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kteří vždy našli správný lék nebo správné řešení našich nemocí a úrazů. Jedině tak jsme se mohli dožít naší diamantové svatby! Veliký dík všem! Manželé Marie a Miloslav Bouškovi, Stružinec 33. 6

7 Na aktuální téma Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Kříž Ladislav Plovárenská 482, Havl. Brod tel MUDr. Ulibinová Kateřina Husovo nám. 15, Ledeč n.s. tel MUDr. Klepetková Jindřiška Maleč tel MUDr. Jáchym Pavel Lánecká 970, Světlá n.s. tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Pořad bohoslužeb římskokato lické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 (1. a 3. týden v měsíci) Výuka na hudební nástroje Máte šikovné děti, které rády zpívají? Chtěly by se naučit hrát na nějaký hudební nástroj a najít nové kamarády? Komorní orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř přijme nové začínající hráče na tyto nástroje: housle, viola, violoncello a zobcová flétna. Zveme děti od 4 do 10ti let a jejich rodiče na setkání dne v hodin v Městské knihovně ve Ždírci nad Doubravou. Kontakt: Věra Fialová Jarmila Nedbalová Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se koná v úterý dne 7. října 2008 od hodin v novém domě s Pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé Co nového na Vysočině Poslední krajské zastupitelstvo v tomto volebním období zasedalo V úterý 16. září zasedalo v tomto období poslední krajské zastupitelstvo. Možná i pro porovnání například se zasedáním městských a obecních zastupitelstev neuškodí i trochu statistiky. Za čtyři roky se konalo celkem 32 zasedání krajského zastupitelstva a zastupitelé projednali celkem bodů. To znamená, že v průměru bylo na jednání jednoho zastupitelstva projednáváno 67 bodů. Rada kraje měla doposud 145 zasedání a projednala celkem bodů. To znamená, že v průměru bylo na jednom zasedání rady projednáváno 46 bodů. 7 Zasedání krajského zastupitelstva se v průměru zúčastnilo 42 z celkového počtu 45 zastupitelů. To znamená, že průměrná účast na zastupitelstvu byla 93,3 %. Osobně si myslím, že uvedená čísla vypovídají o velmi dobré disciplíně krajských zastupitelů a jejich zodpovědném přístupu k práci v krajském zastupitelstvu. Myslím, že zejména vysoké procento účasti nám může leckteré obecní zastupitelstvo závidět. Samozřejmě platí, že vysoká účast sama o sobě je k ničemu, pokud není zároveň provázena nasazením a odvedenou prací. Za sebe říkám, že mám pocit, že v tomto krajském zastupitelstvu tomu tak bylo. Nakonec vzhledem k možnosti sledovat zasedání krajských zastupitelstev v přímém přenosu na internetu se o úrovni jednání mohl přesvědčit každý. (pokračování na str. 8)

8 (pokračování ze str. 7) Na aktuální téma Jak se žije na Vysočině Vysočina je krajem, který se za několik posledních let rozvíjí nejrychleji ze všech krajů. To je základní zjištění, o kterém se můžete dočíst v útlé knížečce s názvem Jak se žije na Vysočině, která je celá v elektronické podobě přístupná i na v oddílu Tiskoviny kraje. Byl to Odbor analýz krajského úřadu kraje Vysočina, který z mého popudu analyzoval vývoj našeho kraje z hlediska dvanácti základních a ve statistice všeobecně respektovaných ukazatelů. Celkový výsledek je z hlediska rozvoje kraje pro Vysočinu velmi lichotivý. Znáte své zastupitele? To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Zatímco ve střední délce života, čistotě ovzduší nebo rychlosti zvyšování produktivity práce patříme mezi kraji k absolutní špičce, v případě výdajů na výzkum a vývoj nebo průměrné tvorby hrubého fixního kapitálu na obyvatele máme ještě co zlepšovat. Právě v této době se knížka dostává do všech obcí kraje Vysočina a měla by tam být pro všechny zájemce dostupná i fyzicky, a to buď na obecním úřadě, nebo v knihovně. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Už dva roky nás zastupují a většinou je známe jen ze zasedání. Poprosili jsme o odpovědi na několik otázek, které by mohly zajímat i vás. Tento měsíc na naše otázky odpovídali pan starosta Jan Martinec a pan Jaroslav Klepetko. Jan Martinec 1. Odkud pocházíte? Narodil jsem se v Karlových Varech, ale dětství jsem prožil s rodiči v Sobíňově. Do Ždírce jsme se přistěhovali v roce Čím jste chtěl (-a) být, kde nyní pracujete? Už jako kluka mě bavilo vše, co se týkalo modelářství, elektrotechniky apod. Děda i otec byli od černého řemesla a tak jsem po základní škole nastoupil na strojní průmyslovou školu. Práce konstruktéra, následně mistra údržby a projektanta technického rozvoje mě nesmírně bavila a vykonával jsem ji rád. 3. Povíte nám něco o své rodině? S manželkou máme dvě již trochu přerostlé děti, syna a dceru. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Krajina v okolí Ždírce Žďárské vrchy a Železné hory. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Aktivně bohužel žádný sport nedělám, ale rád se projedu po okolí na kole. V televizi sleduji zejména fotbal a hokej, fandím i sportům motoristickým. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Ideální dovolená je s rodinou a je jedno kde. Chalupa na horách, u vody, u moře. Důležitá je rodina pohromadě. Osobně si nejlépe odpočinu při údržbě zahrady. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Musím na sebe prozradit, že poslední roky čtu převážně časopisy, po knihách sáhnu leda tak o dovolené. Moje oblíbená kniha jsou Tři kamarádi od Remarque. Z filmů mě zaujala např. Zelená míle. Jinak mám rád české filmy staré, starší i nové, prostě české. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Prioritou při výchově dětí by měl být dobrý příklad rodičů ve vztahu k sobě, dětem, prarodičům, společnosti atd. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Nevím, přímo které rady jsou nejdůležitější. Vím ale, že nic není na světě poprvé a člověk by se měl z minulosti poučit 8 a vyvarovat se opakování stejných chyb. 10. Ze kterých věcí ve Vašem městě máte radost a co vám dělá starost? Radost mám jako starosta, který působí ve Ždírci přes 18 let, ze všeho, čeho se podařilo nám všem dosáhnout ve zlepšování úrovně bydlení. Starost mi dělá agresivita mladých lidí, zejména teeneagerů a jejich neúcta k hodnotám, které společnost vybudovala. Jaroslav Klepetko 1. Odkud pocházíte? Pocházím ze Ždírce nad Doubravou. 2. Čím jste chtěl (-a) být, kde nyní pracujete? Při možnostech, které jsou teď a které byly za socialismu, když jsme se měli rozhodovat, co dělat, je těžké na to odpovědět. 3. Povíte nám něco o své rodině? Se ženou jsme v důchodu a dvě děti jsou soběstačné. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Oblíbené místo v nejbližším okolí je údolí Doubravy a Ranecké lesy. V republice to jsou Jeseníky a Krkonoše. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Do šedesáti dvou let jsem hrál nohejbal. Nyní pasivně všechny sporty, jak ve Ždírci, tak v televizi. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Ideální dovolená? Hlavně odjezd z domu, i s rodinou. Jak odpočívám? Při tom, jaké mám aktivity, je to dost problém. Jde o to, od čeho si chcete odpočinout. Odpoledne mám na starosti tělocvičny, jsem vedoucí kina, člen zastupitelstva, předseda kontrolní komise a mám dost velkou zahradu, také jsem hlavní pořadatel u B mužstva kopaná Dekora odpočinek? 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Na čtení knížek zatím nemám čas, z filmů mám nejraději české. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Priorita při výchově dětí, to je těžká otázka. Snažili jsme se, aby naše děti byly aspoň jako my. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Nemusíš mít všechno, co má druhý, mysli svojí hlavou, nepoklonkuj nebo se to dá říci i jinak a pamatuj, že budeš taky starý.

9 Na aktuální téma 10. Ze kterých věcí ve Vašem městě máte radost a co vám dělá starost? Jsem ždírečák a jsem rád, že jsem tady. Až bude ve Ždírci aspoň pět tisíc obyvatel, tak se všechno ještě zlepší. Na vesnici jsme asi velcí, na město malí. Lidé mají navštěvovat akce, které se pro ně ve Ždírci dělají a tak je podporovat. Starost mi dělá to, že podniky, malé i velké, jsou hlavně zaměřeny na zpracování dřeva. To je hodně jednostranné. V našich silách to ale není možné změnit. Za odpovědi děkujeme. Sloupek pamětníků Neznámá historie Mnichov 1938 Politická situace po nástupu Hitlera a jeho NSDAP v Německu se koncem třicátých let minulého století prudce zhoršovala. Hitler stále zvyšoval svoje požadavky na české pohraničí. V tomto mu pomáhal Henlein a jeho Sudetoněmecká strana. Chtěli získat autonomii pro naše pohraničí a převézt je zpět do lůna Německé říše. Naše republika nezůstala stranou a urychleně začala budovat opevnění kolem svých hranic, k obraně své státnosti. V květnu 1938 došlo k prudkému zhoršení politické situace. Hitler uvažoval o možném vojenském útoku na Československo. Francouzský velvyslanec v Berlíně oznámil své vládě, že Německo připravuje částečnou mobilizaci. Ve dnech května bylo v okolí Drážďan směrem k naší hranici soustředěno 30 divizí německé armády, teprve až 23. května se Německo rozhodlo stáhnout svá vojska na vzdálenost 30 km od našich hranic. Tomu, aby se neuskutečnily Hitlerovy útočné plány, napomohl jednak zákrok vlád Anglie a Francie a rozhodnost, připravenost, výcvik a výzbroj naší armády. Hitler nebyl na válku ještě plně připraven. V těchto pro naší republiku pohnutých dnech povolal ministr národní obrany se souhlasem vlády jeden ročník záloh doplněný vojáky speciálních zbraní k mimořádnému vojenskému cvičení a k zajištění obrany naší republiky. V té době bylo na Křížovém vrchu u Krucemburku vybudováno protiletecké stanoviště a šest vojáků pozorovatelů pozorovalo nepřetržitě každé letadlo a jeho průlet hlásili telefonicky na velitelství. Polní telefon byl veden z Křížového vrchu na místní poštovní úřad. V okolí Havlíčkovy Borové byla vybudována dělostřelecká postavení a byla v nich zakopána děla. Po železniční trati vedoucí přes Ždírec n.d. projíždělo mnoho vojenských transportů. Obyvatelstvo začalo kupovat větší zásoby mouky a potravin. Probíhala také finanční sbírka na obranu republiky. V polovině června se situace zklidnila a z mimořádného cvičení se vrátili vojáci v záloze. Vyprávěli, že kdyby nastoupili o dva dny na cvičení později, německá armáda by obsadila pohraničí a bitva mezi německou a naší armádou by se svedla u Čáslavi. Na Křížovém vrchu byla zrušena pozorovatelna a vojáci se vrátili zpět do své posádky. Tlak nacistického Německa na naši republiku zesílil v průběhu léta tak, že znovu hrozila válka. Anglie se nabídla ke zprostředkování při vyjednávání se sudetskými Němci o možnosti autonomie a vyslala do republiky misi lorda Runcimana, který měl působit jako prostředník mezi Čs. vládou a sudetskými Němci. Německá strana byla na rozhovory lépe připravena. Využila pro jednání příznivců z řad německé šlechty a české poněmčelé šlechty žijící na českém území. Toho si byla vědomá vláda i prezident Beneš, a proto požádali Zdeňka Kinského, aby uspořádal víkendové setkání české šlechty s lordem Runcimanem. Tohoto setkání se zúčastnili také činitelé z oblasti průmyslu, financí, kultury, a církevních kruhů. Toto setkání mělo být protikladem Runcimanova setkání se 9 šlechtou německou. Jednání se uskutečnilo 7. srpna na zámku Žďáru. Obyvatelé Krucemburku, Ždírce a okolí byli tehdy svědky, když lord Runciman jel se svým doprovodem třemi auty do Žďáru a vracel se zpět. Se zástupci německé šlechty se sešel lord Runciman 19. srpna na Červeném Hrádku. Výsledek této mise byl pro naší republiku nešťastný, neboť lord Runciman se v zásadě vyslovil pro odstoupení československého pohraničí Německu. Politická situace se během srpna začala vyhrocovat a v září začaly přípravy na možnou válku. Celá naše republika, ale i Evropa žily v jejím očekávání. Na Křížovém vrchu v Krucemburku byla znovu vybudována protiletecká pozorovatelna. Ta sloužila protiletadlovému dělostřelectvu, které mělo svá postavení na vrchu Homoli u Sobíňova a další za lesy za Bílkem v Marievsi. Protiletadlové dělostřelectvo mělo chránit muniční sklady na Bílku proti možnému leteckému napadení. V době, kdy se situace vyhrocovala, zvažoval prezident Beneš, že odjede z Prahy a přenese své velitelské stanoviště na Moravu a v případě potřeby na Slovensko. Dal proto část státního archívu uložit a uzamknout do dvacet tři okovaných beden a odvézt na poloviční cestu mezi Prahou a jeho velitelským stanovištěm. Na doporučení paní Maškové, která mu vedla domácnost, zvolil Krucemburk, odkud paní Mašková pocházela a kde její rodina vlastnila bývalý lihovar. V něm byly bedny uloženy a ukryty. Jakmile bylo prezidentu Benešovi jasné, že se svého prezidentského úřadu vzdá a že opustí republiku, dal archiv odvézt zpět do Prahy. Ve dnech září proběhla godesberská jednání mezi Hitlerem a britským ministerským předsedou Chamberlainem o způsobu připojení čs. pohraničí k nacistickému Německu. Hitler zde předložil řadu návrhů. V celé naší republice proběhly demonstrace a byla vyhlášena mobilizace. Jen z Krucemburku bylo povoláno do zbraně sto šest občanů, vojáků a důstojníků v záloze. Byly rekvírovány automobily a koně. Došlo k velkým ztrátám v zemědělství, neboť koně chyběli při zemědělských pracích. Byl dán příkaz k zatemňování oken v době od soumraku do svítání, zatemněna musela být i okna v továrnách. Skoupilo se mnoho potravin a spotřebního zboží. Podle úředního nařízení měli mít občané zásoby alespoň na několik dní. Vyučování na školách bylo narušeno nedostatkem učitelů, kteří byli povoláni na mobilizaci. Navíc starší žáci museli doma, zejména v zemědělství, nahradit otce, kteří byli povoláni do armády. V době mobilizace bylo třeba ubytovat přesunující se vojenské útvary. Využívaly se k tomu zejména sály, sokolovny a školy. Železnice byla v té době plně vytížená vojenskou dopravou. Byla také zřízená mimořádná autobusová linka z Pardubic přes Chrudim, Ždírec, Krucemburk, Žďár n.s., Velké Meziříčí, Velkou Bíteš do Brna. Autobusy jezdily čtyřikrát denně oběma směry. Souběžně s nimi jezdily tři nákladní automobily za sebou pro dopravu nákladů. (pokračování na str. 10)

10 (pokračování ze str. 9) Sloupek pamětníků Naše škola Dne 29. září došlo k podepsání potupné mnichovské dohody o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu. Dohoda byla podepsána na konferenci v Mnichově představiteli Německa A. Hitlerem, Itálie B. Musollinim, Anglie N. Chamberlainem, Francie E. Daladierem. Zástupci Československa pozváni do Mnichova nebyli. Dohoda čtyř velmocí byla pro československou stranu ultimátem, které pod nátlakem byla nucena přijmout. Ztratila tak strategicky a hospodářská významná území republiky, ztratila také asi třetinu rozlohy naší republiky. Opevnění, která byla vybudována kolem naší hranice, byla bez výstřelu vydána Němcům. V říjnu navíc republika musela vydat Těšínsko beckovskému Polsku a v listopadu hortyovskému Maďarsku jižní a východní Slovensko a část Podkarpatské Ukrajiny. Prezident Beneš abdikoval a odjel do Anglie. Obyvatelé naší republiky byli zklamáni mnichovskou dohodou a zradou Anglie a Francie. Začala probíhat demobilizace vojáků a zároveň došlo k drastickému odsunu českého obyvatelstva ze zabraného pohraničí. Pavel Vomela Základní škola Ždírec nad Doubravou Zahájení školního roku Pěkné počasí v pondělí 1. září 2008 přispělo ke slavnostní náladě všech dětí školou povinných. Jistě ulehčilo důležitý krok začínajícím školákům prvňáčkům. Do naší školy jich nastoupilo celkem 37. Po slavnostním uvítání v tělocvičně odešli se svými učitelkami do tříd, aby pomaličku zahájili první školní den. Celkem začalo nový školní rok v naší základní škole 288 žáků, z toho 156 chlapců a 132 dívek. Ve vedení školy nedošlo k žádným změnám: ředitel Mgr. Jiří Novák, zástupkyně Mgr., Bc Martina Hojná. Výchovnou poradkyní je i nadále Mgr. Markéta Zrzavá. Třídy: Třídní učitelé: I. A Mgr. Věra Benešová I. B Mgr. Soňa Voralová II. A Mgr. Gabriela Glosrová III. A Mgr. Marta Půžová III. B Mgr. Monika Kočová IV. A Mgr. Hana Adamová V. A Anna Horáková VI. A Mgr. Marcela Vomelová VI. B Mgr. Jana Čejková VII. A Mgr. Zdeněk Drápalík VIII. A Mgr. Jan Marek VIII. B Mgr. Josef Remeš IX. A Mgr. Renata Jarošová IX. B Ing. Věra Josková Další vyučující: Mgr. Lenka Svobodová a Mgr. Blanka Křivohlavá. Hospodářkou je Ilona Štěrbová. Ve školní družině a školním klubu pracují Lenka Dočekalová, Mgr. Gabriela Dočkalová, Ivana Martincová a Dis. Dana Pleskačová. O čistotu a pořádek se starají školník Pavel Vavroušek, uklízečky Alena Balšínková, Marie Dalecká, Lenka Culková a Petra Vápeníková. Vedoucí školní jídelny je Miroslava Ligmajerová, chutné obědy nám připravují kuchařky Milada Cacková, Danuše Kolářová, Renata Konfrštová, Renata Petruželková, Jaroslava Redlichová a Hana Vlachová. Zájmové kroužky Učitelé naší školy nabídli žákům tyto kroužky: Den Název Hod. Kde Pro třídy Vyučující PO Šikovné ruce A G. Glosrová Stolní tenis D Z. Drápalík Malá kopaná Tělocv. V J. Remeš Florbal dívky Tělocv. V M. Hojná Cvičení z M A J. Marek Výtvarný A M. Vomelová Školní časopis PC učebna 6. tř. B. Křivohlavá ÚT Florbal chlapci Tělocv. V J. Novák Sboreček Hudeb. 1.st H. Adamová Angl. jazyk A 2. tř. S. Voralová Cvičení z Čj A 9. tř. J. Čejková Přírodovědný B V. Josková Keramický A V. Benešová ST Pěvecký sbor B M. Hojná Kondič. cvič Tělocv. V D R. Jarošová Hudebně pohyb Hudeb. 1.st M. Půžová ČT Výtvarný A A. Horáková Počítač. grafika PC učebna L. Svobodová PÁ Odbíjená Tělocv. V J. Novák PO PÁ Florbal Tělocv. V J. Novák PO, ST PÁ Internet PC učebna D. Pleskačová Práce v kroužcích již začala. Pokud se žáci do kroužku přihlásili, je dobré, aby jejich docházka byla pravidelná. Pokud se nemohou zúčastnit, je slušností se příslušnému učiteli omluvit. Z kroužku je možno se odhlásit ke konci 1. pololetí (v lednu). 10 Kroužek anglického jazyka na I. stupni v minulém školním roce nám připomene fotografie. Anna Horáková

11 Naše škola Ve středu 17. září 2008 se uskutečnilo sportování I. stupně v netradičním sedmiboji. Záměr zasportovat si venku nám překazilo počasí, takže jsme vzali za vděk oběma našimi tělocvičnami. Některé discipliny jsme museli přizpůsobit, ale 69 dětem, které se zúčastnily, to vůbec nevadilo. Nejlepší sportovci z jednotlivých tříd: 1. A Chlapci: Antonín Lemberk, Michal Bílek 3. Ondřej Musil Dívky: 1. Klára Bažoutová 2. Kateřina Bažoutová 3. Anežka Bezoušková 1. B Chlapci: Jakub Jan Kadlec, Jindřich Otava 3. Jan Borovica Dívky: 1. Lenka Titzová 2. Hana Šafránková 3. Běla Pospíchalová 2. A Chlapci: 1. Matyáš Coufal 2. Ludvík Eliáš Chalupecký 3. Michal Bičík Dívky: 1. Lucie Fikarová Klára Andrýsková, Leona Pelikánová, Andrea Červinková 3. A Chlapci: 1. Ludvík Málek 2. Roman Málek Dívky: 1. Milada Borovicová 2. Kristýna Bílková 3. B Chlapci: 1. Ondřej Pospíšil Dívky: 1. Michaela Titzová 2. Veronika Musilová 3. Lenka Redlichová 4. A Chlapci: 1. David Křivohlavý 2. Dominik Mašík 3. Lukáš Dočekal Dívky: 1. Petra Čermáková 5. A Chlapci: 1. Přemysl Pospíchal 2. Zbyněk Málek 3. Tomáš Machovec, Roman Vomela Dívky: 1. Adéla Culková 2. Kristýna Plíšková 3. Kateřina Kavalírová, Tereza Vařejčková Nejlepší sportovci 5. A. 11

12 Naše škola Konzultační hodiny pro rodiče Učitel Den Hodina Místo H. Adamová středa Kabinet M+Hv V. Benešová úterý tř. I. A J. Čejková úterý kabinet Čj Z. Drápalík pondělí kabinet D, Z G. Glosrová čtvrtek tř. II. A M. Hojná pondělí ředitelna A. Horáková pondělí tř. V. A R. Jarošová úterý kabinet Ch V. Josková středa kabinet Př M. Kočová čtvrtek tř. III. B B. Křivohlavá pondělí počítačová učebna J. Marek pondělí kabinet F J. Novák pondělí ředitelna M. Půžová pondělí tř. III. A J. Remeš úterý kabinet F L. Svobodová pondělí počítačová učebna M. Vomelová pondělí kabinet Vv S. Voralová pondělí kabinet učebnic M. Zrzavá pondělí kabinet Čj středa kabinet Čj Ke konzultaci s učitelem by se měli rodiče předem telefonicky domluvit. V době konzultací jsou učitelé vždy přítomni ve škole, i když se telefonicky nikdo z rodičů ke konzultaci nedomluvil. Nepřítomni jsou pouze v případě DVPP, OČR, PN, porady apod., a to vždy po konzultaci s ředitelem školy nebo jeho zástupkyní. Anna Horáková Cyklistické závody Ve středu se za nepříliš vlídného počasí konaly na školním hřišti Cyklistické závody pro žáky tříd. I přesto 15 žáků neváhalo vzít si do školy kola, přilby a zkusit své dovednosti při jízdě na čas. Žáci byli moc šikovní, odvážní a ukáznění, za to jim patří pochvala. Z prvního stupně se zúčastnilo 14 dětí, z druhého stupně pouze jeden. Výsledky: V kategorii 3. tříd se na 1. místě umístil Ludvík Málek se 3 trestnými body a časem 1:05, na 2. místě Roman Málek se 7 trestnými body a časem 1:06, na 3. místě pak Miloš Havel (všichni III. A) také se 7 trestnými body a časem1:07. V kategorii 4. a 5. tříd se na 1. místě umístil Dominik Mašík se 4 trestnými body a časem 0:44, na 2. místě Matěj Havlíček s 5 trestnými body a časem 0:47, na třetím místě Daniel Čejka (všichni IV. A) s 5 trestnými body a časem 0:53. Z druhého stupně získal 1. místo Lukáš Plíhal ze IV. A, jízdu zajel se 2 trestnými body a v čase 0:37. Mgr. Hana Adamová Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 1. září 2008 jsme v mateřské škole přivítali nové děti některé se těšily, některé se nemohly od maminek odtrhnout. Po měsíci už je slziček jen docela malinko. Kapacita MŠ Ždírec n.d. je 97 dětí. Rozdělení tříd: I. tř. MEDVÍDCI (3-4 roky) 21 dětí paní učitelky Alena Jirková a Zuzana Bažoutová II. tř. KRTEČCI (3-5,5 let) 23 dětí paní učitelka Ludmila Bencová III. tř. ZAJÍČCI (4,5-5 let) 21 dětí paní učitelka Milada Uchytilová IV. tř. KOŤÁTKA (4-5 let) 10 dětí paní učitelka Jana Dočekalová a Gabriela Dočkalová (asistent pedagoga) V. tř. VEVERKY (5-6 let) 22 dětí paní učitelka Jana Sodomková Děkujeme za pokojovou jedli, kterou nám darovala Šárka Kalousová a Antonín Donát. Rovněž děkujeme za rybičky do akvária, které donesl František Novotný ze 7. A. Věra Josková O pořádek se stará paní Alojzia Kolouchová. V MŠ Horní Studenec je kapacita 20 dětí. Pro tento rok jich je zapsáno 19 ve věku 2,5-5 let. Vyučuje zde Dis. Daniela Zvolánková. O pořádek se stará paní Marie Josková. Zástupce ředitele pro MŠ je Jiřina Novotná přijel do MŠ kouzelník Jiříček s Mirečkem. Jsou to naši dobří známí, takže jsme se moc těšili a opět jejich vystoupení stálo za to navštívily starší děti místní kino, kde zhlédly pásmo pohádek Perníková chaloupka fotografování dětí jsme společně s I. stupněm ZŠ zhlédli představení divadla ÚSMĚV Tři prasátka Všem našim malým medvídkům, krtečkům, zajíčkům, koťátkům, veverkám i dětem v Horním Studenci a všem jejich rodičům přeji příjemný školní rok Jiřina Novotná

13 Sportovní okénko FOTBALOVÝ KLUB SK DEKORA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU STÁLE PROVÁDÍ NÁBOR NOVÝCH MALÝCH FOTBALIST RO NÍK 1998 A MLADŠÍ ( ) P IHLÁSIT VAŠE DÍT M ŽETE V DOB TRÉNINK NA FOTBALOVÉM H IŠTI POND LÍ 16:00 17:30, TVRTEK 16:00 17:30 NEBO U TRENÉR P. VESELSKÉHO TRÉNÉR STARŠÍCH P ÍPRAVEK RO NÍK (TEL.: ) P. POSPÍŠILA TRENÉR MLADŠÍCH P ÍPRAVEK RO NÍK (TEL.: ). Sestava: Semelka Sklenář, Havelka, Pleva, Plíšek (25. Mikulecký) Hromádka, Matějka Jiří, Matějka Jan (90. Bříza), Doležal Veselský (88. Bílek), Máša. Rozhodčí: Janovský, ŽK 1:1 Diváků: 50 Poslední prázdninovou neděli jsme zajížděli na půdu Lučice. Domácí chtěli smazat nulu na svém bodovém kontě a hosté si chtěli udržet sérii bez porážky. Prvních dvacet minut dodržovala ždírecká rezerva hru po zemi a využívala křídelních prostorů k průnikům k domácímu vápnu. Komplikovanou rozehrávkou a nepřesnými přihrávkami se ale hosté zbytečně připravovali o větší šance. Až v 10. minutě se probíjel středem Máša, ale brankář včas vyběhl. O minutu později přišla standartka na druhé straně a po hlavičce domácího hráče předvedl první ze svých parádních zákroků Semelka. Ve 13. minutě utekl po pravé straně Sklenář, ale Máša hlavičkoval nad. Za pět minut po rohu hlavičkoval dobře Doležal, brankář Šimánek však reflexivně vyrazil. V 25. minutě se zranil Plíšek a mladík Doležal se musel stáhnout do obrany. 33. minuta přinesla obrovskou chybu Sklenáře, kterému domácí hráč sebral míč a postupoval sám na Semelku, ale naštěstí netrefil bránu. Ve 35. minutě si Veselský špatně v nadějné situaci zpracoval míč a brankář mu ho ukopl. Za dvě minuty pálil Hromádka z vápna těsně nad. Tři minuty před pauzou přišly velké chvíle brankáře Semelky, nejdříve vytáhl střelu z dálky konečky prstů na roh a po jeho rozehrání ztlumil míč na brankové čáře. Druhý poločas načal roh hostů, ale Jirka Matějka hlavičkoval vedle. V 58. minutě zahrávali domácí přímý kop a po rozehrání hlavičkoval neobsazený útočník, Semelka opět výborně zasáhl. V 64. minutě vypálil z dálky Jirka Matějka, ale střela šla nad. Za dvě minuty Semelka včas ukopl před dvěma dobíhajícími hráči na aut. Za chvíli prostrčil Jirka Matějka do ulice Mášovi, který šel sám na bránu, ale koncovka je Tomášova slabina. V 75. minutě se hosté dočkali, Jirka Matějka potáhl míč a z dvaceti metrů doslova propálil gólmana domácích. Za tři minuty mohlo být srovnáno, ale samostatný únik opět výborně zlikvidoval Semelka. Domácí se ještě pokusili o tlak, ale vše rozhodl minutu před koncem Hromádka, který střelou z úhlu zaskočil domácího brankáře. Tentokrát nevyhrálo určitě lepší, ale šťastnější mužstvo. Někteří hráči, hlavně ti zkušenější by si měli uvědomit, že takový výkon by na týmy z horních pater tabulky nestačil. Mužem zápasu byl jednoznačně brankář Semelka, jemu svým výkonem sekundoval mladík Doležal, v útoku byl až na koncovku aktivní Máša. Ostatní mají určitě na mnohem lepší výkony, než které poslední zápasy předvádějí. Doufám, že příští týden proti Leštině předvedeme lepší výkon. Vlastislav Legát TRÉNINK PROBÍHÁ NA FOTBALOVÉM H IŠTI A TRÉNUJE SE ZA KAŽDÉHO PO ASÍ. S SEBOU JE NUTNÉ SI VZÍT PITÍ, RU NÍK, SPORTOVNÍ OBUV A SPORTOVNÍ OBLE ENÍ. Z oddílu kopané... B mužstvo Lučice SK DEKORA B 0:2 (0:0) 13 Světlá B SK DEKORA B 1:5 (1:2) Sestava: Hlavoňek Doležal, Havelka, Pleva, Polánský Hromádka, Matějka Jiří, Matějka Jan (87. Marek), Mikulecký Bílek (65. Veselský), Sklenář (80. Petruželka) Rozhodčí: Kišš, ŽK: 0:0 Diváků: 50 Béčko zavítalo do Světlé, na jehož hřišti nikdy nezískalo tři body. Ráz utkání předurčila už první minuta, kdy Jiří Matějka prostrčil míč bratrovi, ale ten těsně minul. Hosté pokračovali v aktivní hře a dočkali se po deseti minutách, Jirka Matějka doběhl skoro ztracený míč a u jeho centru byla dřív Bílkova hlava než rukavice gólmana 0:1. Za dvě minuty se na rohu vápna uvolnil Sklenář a jeho polostřela polocentr doskákal za záda překvapeného Janoty na 0:2. Definitivně mohl domácí dorazit opět Sklenář, který obral stopera o balon, ale v samostatném úniku trefil jen brankářovy nohy. To domácím pomohlo a začali se rychlou kombinací dostávat k hostující brance. V 25. minutě nešikovně fauloval ve vápně Mikulecký pronikajícího Frolku a Hradecký z penalty snížil na 1:2. Dvě minuty před pauzou postupoval ze strany sám na bránu Pirožek, ale Havelka jeho snahu včas utnul. Vstup do druhé půle byl z hlediska hostů z říše snů. V 48. minutě se nalevo uvolnil Sklenář a jeho skákavý centr dolétl až k Jirkovi Matějkovi, který zachoval chladnou hlavu na 1:3. V 52. minutě nereagovala obrana na dlouhý nákop a Sklenář se v dalším úniku prosadil na 1:4. Domácí definitivně srazil do kolen opět Sklenář, který byl u rohového kopu na první tyči dřív než Janota na 1:5. Hosté si dělali na hřišti, co chtěli. Čtvrt hodiny před koncem mířil Mikulecký v nadějné pozici jen do náruče domácího gólmana. V 81. minutě Veselský zakončil samostatný únik nad bránu. Poslední šanci zápasu měl Petruželka, který mířil v dalším úniku těsně vedle pravé tyče. Tentokrát jsme odvedli opravdu velice kvalitní výkon. Na hřišti soupeře kluci předvedli týmový výkon a pochvalu zasluhují jako celek. Snad se přesvědčili, že jen tak se dá něco dokázat. Vlastislav Legát

14 Sportovní okénko STARŠÍ PŘÍPRAVKA Velká Losenice SK Dekora 4:2 Branky: Culek Lukáš, Klement Josef Sestava: Uchytil Matěj, Mašík Dominik, Pospíšil Ondřej, Křivohlavý David, Culek Lukáš, Culek Martin, Dočekal Lukáš, Klement Josef, Šedivý Radek, Veselský Martin Zápas jsme začali dobře, a v 7. minutě se dostal ke střele Klement, ale trefil pouze brankaře. V 9. minutě zatáhl Lukáš Culek míč po lajně a následný centr obrana zblokovala na roh, z kterého jsme nic nevytěžili. Ve 13. minutě střílí z dálky Mašík, ale míč končí vedle branky, a tak přišel trest v 15. minutě. Mašík zastavil domácího útočníka jen za cenu faulu a z následného přímého kopu se ujali domácí vedení 1:0. V následující minutě se dostává k míči Pospíšil, který přihrávkou nachází L. Culka a ten nedává brankáři šanci 1:1. V 17. minutě střílí z úhlu Klement do břevna. V poslední minutě prvního poločasu nachází náš brankář dlouhým výkopem Klementa, ale ten v souboji s obráncem nemá potřebný klid na zakončení a tak míč končí vedle branky domácích. Ve druhém poločase se hráči SK Dekory přestali soustřeďovat na hru a v rozmezí 27. až 31. minuty dovolili domácím zvýšit náskok na 4:1. Ve 33. minutě podcenil brankář domácích střelu Klementa, která končí v síti 4:2. Do konce zápasu jsme si dokázali vypracovat mnoho příležitostí na otočení výsledku v náš prospěch, ale bohužel jsme totálně selhali v koncovce nebo ve finální přihrávce. Z jednotlivců vynikli David Křivohlavý a Lukáš Culek SK Dekora FC Slovan Havl. Brod 2:4 (1:0) Branky: Klement Josef, Culek Lukáš Sestava: Uchytil M., Mašík D., Pospíšil O., Křivohlavý D., Culek M., Culek L., Dočekal L., Klement J., Plíhal D., Šedivý R., Veselský M., Pol P., Podhorný A. První poločas se nám dařilo jak střelecky tak herně. V 7. minutě prokličkoval Klement středem hřiště, ale vystřelil pouze doprostřed branky, kde byl připraven brankář. K další střele se dostal opět Klement, když zkoušel pozornost brankáře z dálky, který jeho střelu vyrazil do strany, kde pohotově zakončoval Dočekal. Brankář jeho střelu vyrazil na roh, z kterého opět střílel Klement vedle branky. Ve 23. minutě střílel Křivohlavý zdálky mimo branku. A v poslední minutě prvního poločasu prokličkoval Klement přes půlku hřiště a nedal brankáři hostí šanci 1:0. Na začátku druhého poločasu soupeř kopal penaltu, kterou proměnil na 1:1. Vzápětí se do zakončení dostal Klement, ale střílel mimo. Ve 30. minutě zahrávali hosté roh a od našeho hráče se míč dostal za brankovou čáru 1:2. Mezi 42. a 45. minutou hosté zvýšili svůj náskok již na 4:1. Ve 47. minutě přihrál Klement do běhu L. Culkovi, který šel sám na brankaře a upravil výsledek na konečných 2:4 pro Havl. Brod SK Dekora TJ Tis 5:3 (2:3) Branky: Veselský J. 3x, Křivohlavý D. 2x Sestava: Uchytil M., Mašík D., Pospíšil O., Křivohlavý D., Culek M., Culek L., Dočekal L., Plíhal D., Šedivý R., Pol P., Podhodný A., Veselský J., Navrátil J. Utkání jsme začali dobře, už v 1. minutě trefil Křivohlavý tyč. Ale po nedůsledném bránění jsme ve 3. minutě dostali branku 0:1. V 8. minutě střílel Křivohlavý mimo branku. V 9. minutě se nám podařilo vyrovnat, když rohový kop zakončil do branky Křivohlavý 1:1. V následující minutě se soupeř ujímá vedení 2:1. Vzápětí vyrovnáváme brankou Veselského na 2:2. Deset minut před poločasem strhl soupeř vedení na svoji stranu na 3:2. Ve druhém poločase jsme chtěli zvrátit výsledek na naši stranu, což se nám nakonec podařilo. Ve 35. minutě vyrovnává Křivohlavý na 3:3. Ve 39. minutě střílí Veselský mimo branku. Vše si vynahrazuje ve 45. minutě, kdy zvyšujeme na 4:3. V poslední minutě zápasu završuje svůj hattrick z penalty Veselský na 5:3. V dnešním zápase chválím všechny hráče, hlavně střelce branek. Děkuji také za výpomoc hráčům mladší přípravky (Veselský J. střelec 3 branek, Navrátil J.) Golčův Jeníkov SK Dekora 0:5 (0:1) Branky: Culek L., Culek M., Křivohlavý D., Veselský J. 2x Sestava: Uchytil M., Mašík D., Pol P., Křivohlavý D., Culek M., Culek L., Navrátil J., Veselský M., Veselský J. K dalšímu mistrovskému utkání jsme zajížděli do Golčova Jeníkova. Hned z rozehrávky se dostal míč k M. Culkovi, který míč zatáhl po lajně a odcentroval před bránu, kde si ho obránce domácích srazil za brankářova záda na 0:1. V 7. minutě střílí Navrátil mimo branku. V 10. minutě se ke střele dostal J. Veselský, jeho střelu však zablokoval obránce, odražený balón se vrátil zpět k J. Veselskému, který mířil pouze do brankáře. K další krásné střele se dostává M. Culek, kterou brankář chytá. V 21. minutě běží sám na branku Navrátil, ale trefuje pouze brankáře. V poslední minutě 1. poločasu střílí mimo branku L. Culek a tak poločas vedeme pouze 1:0. Druhý poločas začínáme stále aktivně. Ve 31. minutě zahrává Veselský J. přímý kop, ale jeho střelu brankář vyráží. Ve 32. minutě J. Veselský prostrčil míč Navrátilovi, který udělal dlouhou kličku brankáři a k míči se dostal L. Culek, který zvyšuje na 2:0. Ve 35. minutě J. Veselský prokličkoval přes obránce a krásnou křižnou střelou nedal domácímu brankaři šanci 0:3. Ve 39. minutě se k odraženému balónu dostal Křivohlavý, který pohotově vystřelil pouze mimo branku. Na 4:0 zvyšuje střelou zdálky J. Veselský. Na konečných 5:0 zvyšuje Křivohlavý, který z dálky krásně vystřelil pod břevno domácí branky. Všichni hráči zaslouží pochvalu, zápas odehráli tak, jak jsme si řekli. Jiří Veselský TABULKA STARŠÍ PŘÍPRAVKY Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Světlá n.s :1 12 (6) 2. Havl. Brod B :6 10 (7) 3. Velká Losenice :8 9 (6) 4. Staré Ransko :7 9 (0) 5. Chotěboř :9 7 (1) 6. Ždírec n.d :11 6 (0) 7. Hněvkovice :10 6 (0) 8. Tis :10 5 (-1) 9. Golčův Jeníkov :12 3 (-3) 10. Lípa :17 3 (-6) 11. Ledeč n.s. B :13 0 (-6) 12. Habry :35 0 (-6)

15 Sportovní okénko MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Štoky SK Dekora 1:5 Branky: Navrátil Jan 3x, Rybáček Adam, Veselský Jiří Sestava: Pospíšil Jakub, Musil Ondřej, Lemberk Antonín, Pochop Jiří, Bažoutová Klára, Hejduk Matěj, Navrátil Jan, Bílek Michal, Veselský Jiří, Job Richard, Rybáček Adam Zápas ve Štokách jsme začali dobře a již v 7. minutě dává Rybáček naši první branku. V poslední minutě prvního poločasu zvyšuje Navrátil na 2:0. Ve 23. minutě zápasu střílí branku Navrátil 3:0. V 28. minutě prokličkoval Veselský přes celé hřiště, až se dostal před brankáře Štoků, kterému nedal šanci. Domácí ohrozili naši branku až ve 32. minutě, kdy se kopala na nás penalta na 1:4. Hned z rozehrání šel sám na brankáře Navrátil a upravil výsledek na konečných 5:1. Od začátku zápasu jsme měli jasnou převahu. Celý kolektiv hrál velmi dobře. Z jednotlivců vynikli Jiří Veselský, Jan Navrátil a Adam Rybáček SK Dekora FC Slovan Havl. Brod 12:0 (6:0) Branky: Veselský Jiří 5x, Rybáček Adam 4x, Fousek Jáchym, Navrátil Jan, Pavlíček Václav Sestava: Pospíšil J., Veselský J., Job R., Lemberk A., Rybáček A., Navrátil J., Bažoutová K., Pavlíček V., Pochop J., Borovica J., Hejduk M., Musil O., Bílek M., Fousek J. Celé utkání jsme měli jasnou převahu a soupeře jsme do žádných šancí nepustili. Chválím celé mužstvo a hlavně střelce branek SK Dekora FC Žďas Žďár n.s. 18:0 (12:0) Branky: Veselský J. 5x, Rybáček A. 4x, Pospíšil J. 3x, Bílek M. 2x, Navrátil J. 2x, Bažoutová K., Fousek J. Sestava: Pospíšil J., Veselský J., Job R., Fousek J., Rybáček A., Bílek M., Navrátil J., Bažoutová K., Bažout A. Celý zápas se hrálo před soupeřovou brankou, tomu odpovídá i výsledek. Chválím všechny hráče a hlavně střelce branek FC Chotěboř SK Dekora 1:10 (0:5) Branky: Veselský J. 8x, Navrátil J. 2x Sestava: Pospíšil J., Fousek J., Veselský J., Lemberk A., Navrátil J., Rybáček A., Bažoutová K., Pavlíček V., Musil O. K dalšímu zápasu jsme zajížděli na hřiště FC Chotěboře. Zápas měl jednoznačný průběh, v náš prospěch. Během 15. minuty jsme již vedli 4:0. Domácí se dočkali branky až za stavu 0:6, kdy jejich útočník prostřelil našeho brankáře na 1:6, ale to bylo z jejich strany vše. My jsme ještě přidali 4 branky a tak zápas skončil 10:1. V zápase se nejvíc střelecky dařilo Veselskému, který domácím vsítil 8 branek. Za odehraný zápas zaslouží pochvalu všichni hráči. Pavel Pospíšil TABULKA MLADŠÍ PŘÍPRAVKY Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Ždírec n.d :2 12 (6) 2. Světlá n.s :4 9 (3) 3. Žďár n.s. B :22 9 (0) 4. Štoky :22 3 (0) 5. Chotěboř :23 3 (-6) 6. Havl. Brod B :36 0 (-3) 15 STARŠÍ ŽÁCI Ve dnech srpna 2008 proběhlo fotbalové soustředění, kterého se zúčastnilo 25 mladších a starších žáků. Dne se starší žáci SK Dekora zúčastnili fotbalového turnaje ve Skutči. Z tohoto turnaje si odvezli pohár pro vítěze a Lukáš Ondráček cenu pro nejlepšího střelce turnaje. SK Dekora SK Vítanov 4:0 (1:0) SK Dekora Junior :0 (0:0), na pokutové kopy 3: Batelov SK Dekora 0:2 (0:1) V prvním mistrovském utkání žáci Dekory zaslouženě vyhráli. Branky: Novák T., Pátek P FC Chotěboř SK Dekora 3:1 (2:0) V přípravném utkání žáci Dekory proti soupeři z krajského přeboru podali dobrý výkon a při troše štěstí mohl být i lepší výsledek. Výborný výkon v tomto utkání předvedl brankář Cimpl. Branka: Štěrba T SK Dekora Čejov 4:0 (0:0) V tomto mistrovském utkání se žáci Dekory proti dobře bránícímu soupeři prosadili až v druhém poločase. Branky: Novák T. 3x, Štěrba T. 1x Polná SK Dekora 2:3 (2:2) V dalším mistrovském utkání žáci Dekory zaslouženě vyhráli, ale nebýt zbytečných chyb v obraně mohlo být vítězství výraznější. Branky: Kratochvil V., Novák T., Ondráček L SK Dekora Světlá nad S. 2:0 (1:0) V tomto kvalitním utkání žáci zvítězili, ale při lepším proměňování brankových příležitostí mohl být výsledek výraznější. Branky: Pátek P. 2x SK Přibyslav SK Dekora 0:0 Žáci Dekory se nedokázali v tomto utkání prosadit proti soupeři, který se soustředil pouze na bránění. Starší žáci jsou po pěti odehraných kolech se 13 body na druhém místě 1. třídy žáků skupiny B. Pavel Pátek MLADŠÍ ŽÁCI Batelov Dekora 2:1 (Valenta) Dekora Čejov 1:2 (Fousek) Polná Dekora 5:0 Dekora Světlá 1:3 (Kučera) Přibyslav Dekora 3:0 Mladší žáci Dekory zatím v nové sezóně nebodovali. Tým oslabil odchod Davida Dvořáka na hostování do Havl. Brodu a dlouhodobé zranění Romana Krejzy a hlavně brankáře Ra- (pokračování na str. 16)

16 (pokračování ze str. 15) Sportovní okénko dima Fouska. Doufáme, že se k týmu v jarních utkáních vrátí a neroztrhne nadějnou dvojici brankářů s Lukášem Cimplem, protože základní kámen úspěchu je dobrý brankář. Po příchodu z přípravky si musejí hráči zvyknout na velké hřiště. Předvedená hra neodpovídá výsledkům. S Batelovem a Čejovem jsme byli lepší, ale musíme se naučit dávat góly. Všichni hráči i se dvěma dívkami (Culková, Švecová) se jistě budou snažit, aby druhá polovina soutěže vyzněla lépe pro nás. Chtěl bych poprosit všechny rodiče o větší účast na domácích utkáních, hráči by z toho měli jistě radost a tím i větší motivaci. Někteří z nich mají určitě na to, zopakovat úspěchy z loňska, kdy David Dvořák, Pavel Pátek a Radim Fousek byli pravidelně nominováni do výběru okresu a Josef Havlíček (hostování v Havl. Brodě) si minulý týden dokonce zahrál za výběr kraje Vysočina proti Hradci Králové. Z odboru ASPV... David Dvořák DOROST Sobota Dekora Brtnice 0:2 Sobota Přibyslav Dekora 2:0 Sobota 6. 9 Dekora Puklice Sobota Velký Beranov Dekora 4:0 Sobota Dekora Bohdalov 3:2 (branky: Štěrba, Havelka, M. Černý) 2:2 (branky: Havelka, Křesťan) Dorostenci jsou v tabulce na 12. místě s pěti body. Miroslav Švanda Začíná školní rok : Odbor SPV zahajuje večerní cvičení RODIČŮ S DĚTMI V úterý 7. října 2008 se koná první cvičební hodina od hod. v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou Roční členský příspěvek: 100,- Kč Cvičitelky: Lenka Vápeníková a Dana Vavroušková Těšíme se na vaši návštěvu. Cvičení pro ŽÁKYNĚ A ŽÁKY od zahajovací hodiny ve čtvrtek 2. října 2008 v hod. v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou Pravidelné hodiny: Žákyně: pondělí a čtvrtek hod. Žáci: úterý a pátek hod. Roční členský příspěvek: 70,- Kč Cvičitelé a cvičitelky se těší na vaši návštěvu. Cvičení pro ŽENY jakéhokoliv věku ve čtvrtek 2. října 2008 od hod. v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou Přijďte si zlepšit svoji kondici při cvičení s různým náčiním a protáhnout páteř na podložkách. Roční členský příspěvek: důchodci 70,- Kč dospělí 150,- Kč Cvičitelka: Věra Marková Těším se na vaši návštěvu. Cvičení pro ŽENY a DÍVKY, které si rády zacvičí AEROBIC od pondělí 29. září 2008 od hod. v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou Roční členský příspěvek: 200,- Kč Cvičitelka: Mirka Ligmajerová Těším se na vaši návštěvu. PŘIPRAVUJEME října 2008 Přehazovaná okresní kolo Maleč; 25. října 2008 Přehazovaná krajské kolo Moravské Budějovice Dana Vavroušková TJ karate Ždírec nad Doubravou Soustředění a KARATE Horní Bradlo CUP 2008 V červenci proběhlo soustředění karate, na kterém se konala soutěž Karate Horní Bradlo CUP 2008 za účasti oddílů Kutná Hora, karate Vision Praha, Hradec Králové, Liberec, Kolín, Přelouč, Hlinsko, Ždírec n.d., Proseč, Skuteč a Rosice. V tomto roce bylo zastoupení závodníků velké a soutěž svou velikostí překonala všechny předešlé ročníky. 16 Celkem bylo rozděleno 42 medailí v jednotlivých kategoriích a 6 pohárů pro nejlepší závodníky. Vrcholnou částí této soutěže bylo vyhodnocení nejúspěšnějších, kteří získali nejvyšší ocenění v disciplínách kata, kumite a kata team. Jako obvykle zde měl své zastoupení i oddíl ze Ždírce n.d. Nebylo to jen symbolické zastoupení. Když nahlédneme do výsledných tabulek, uvidíme třikrát zlatou medaili, dvakrát

17 Sportovní okénko bronzovou medaili a jeden pohár pro nejlepšího závodníka. Medaile získali: Přemysl Pospíchal zlato kumite (zápas), Zlatka Pospíchalová zlato kumite, Ruda Culek bronz kumite, Jaroslav Sýkora zlato kumite a bronz kata (cvičební sestava). Jaroslav Sýkora ve vítězném boji. Zlatka Pospíchalová při soutěži. S ohledem na to, že Jaroslav Sýkora v takové velké konkurenci získal dvě medaile, obdržel jeden z pohárů pro nejlepší závodníky. V programu týdenního soustředění byla také ukázka hasičské techniky a práce profesionálních hasičů. Kurz první pomoci vedli vojáci AČR, kteří toto soustředění společně s policisty ČR tradičně navštěvují a pomáhají ve výchově mladých karatistů. Mnozí i aktivně trénují pod vedením pana Miloslava Zdražila. Pan Miloslav Zdražil dojíždí pravidelně učit karate i do oddílu ve Ždírci n/d. Kurz první pomoci. Nábor do oddílu Každý, kdo se chce naučit karate a chce si zlepšit fyzickou kondici, je vítán. Přijímáme děti od 6 let do 15 let, dorostence i dospělé neomezeně. Chlapce i děvčata, muže i ženy. Informace: na trénincích v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou od hod do hod, vždy ve středu a pátek, nebo mobil: a Tréninky vede kvalifikovaný trenér a zkušební komisař ČSKe pan M. Zdražil 4. dan. Pavel Rakušan Šachový oddíl TJ Sokol Krucemburk zve všechny zájemce o hru šachovou k zahájení nové šachové sezóny. První posezení se koná v pátek v 18 hodin. Rádi uvítáme jak úplné začátečníky, tak i mírně pokročilé. Případné informace na tel Za šachový oddíl Martin Hrančík JÓGA začíná dne 2. října 2008 od hodin. Slávka Štulíková 17 Městecká liga 2008 turnaj v malé kopané Letošní rok posílení hráči Horního Studence obhájili loňské druhé místo když prohráli jen s vítězným domácím týmem a v osmi z deseti zápasů neinkasovali branku. Závěrečná tabulka sezóny 2008: 1. TJ Vojnův Městec : Horní Studenec : Světnov : Rychlý Špunty : Cikháj : Krucemburk :31 4 První sloupec označuje počet odehraných zápasů, druhý výhru v základní hrací době, třetí výhru na penalty, čtvrtý prohru po penaltách, pátý prohraný zápas po základní hrací době. (pokračování na str. 18)

18 Sportovní okénko (pokračování ze str. 17) Výsledky: H. Studenec Cikháj 1:0 a 7:0 H. Studenec Světnov 0:0 (penalty 0:1) a 1:0 H. Studenec Krucemburk 4:0 a 3:0 H. Studenec Špunty 0:0 (penalty 0:1) a 2:0 H. Studenec V. Městec 2:3 a 0:4 Ladislav Knob Horní řada: Kopecký V., Knob L., Vařejčka P., Zvolánek M., Matějka Jiří, Matějka Jan Dolní řada: Bednář E., Jindřichovský J., Sedlák J., Kolář P. Kultura GALERIE DOUBRAVKA Vás zve na výstavu obrazů Jolany Čechové Výstava bude otevřena od Cestopisná přednáška NOVÝ ZÉLAND Jižní ostrov se uskuteční ve čtvrtek od hodin v sále Městského kina. Vstupné 50,- Kč. Jste srdečně zváni! Jolana Čechová Oblast působnosti Praha Jolana Stará Čechová žije a tvoří v Praze, která je častým námětem jejích obrazů. V obrazech krajin se odráží vztah k Vysočině, odkud pochází oba rodiče. Realistická malba a zachycení nálady v krajině je hlavním spojením mezi jednotlivými obrazy. V poslední době však vzniklo také několik abstraktních obrazů. Jste všichni srdečně zváni! JIŘÍ KRAMPOL ve Ždírci nad Doubravou Dne 10. října 2008 v hodin vystoupí se svým programem v Městském kině ve Ždírci nad Doubravou herec Jiří Krampol. Vstupné 150 Kč, v předprodeji 140 Kč. Předprodej vstupenek od v Městské knihovně a Informačním centru ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: Jste srdečně zváni! (Pořadatelé MěK a IC Ždírec n.d.) Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných fotografií a videosekvencí připravil Jiří Mára. Pokračování úspěšné cestopisné besedy o nejvzdálenější zemi světa Vás zavede na Jižní ostrov. Rozmanitá příroda této části Nového Zélandu nabízí překrásné zajímavosti. Společně se vydáme lodí po fjordech, k vodopádům, ledovcům či Palačinkovým skalám. Z bezprostřední blízkosti budeme pozorovat lachtany, tučňáky, albatrosy i velryby. Podíváme se, jak farmáři stříhají ovce. Vydáme se do města adrenalinových sportů Queenstown i historické metropole Christchurch. Nevšední zážitky rovněž nabízí novozélandské botanické zahrady a termální lázně. Úspěšnou cestopisnou knihu nebo dokumentární film na DVD nebo videokazetě Nový Zéland země protinožců si můžete i objednat na nebo na (pořádá Městská knihovna a IC) Benefiční koncert u příležitosti vzniku Československé republiky v Kostele Navštívení P. Marie v Sobíňově/Sopotech 26. října 2008, hodin (Výtěžek z koncertu bude věnován na záchranu zdejších varhan) 18 Pavla Fendrichová zpěv Jindřich Macek loutna Leoš Janáček: Moravská lidová poesie v písních (úprava pro loutnu Jindřich Macek)

19 Kultura Městská knihovna a Informační centrum TÝDEN KNIHOVEN letos s mottem Knihovny rodinné stříbro, bude celostátně probíhat od 6. do 12. října. Naše akce k Týdnu knihoven: registrace nových čtenářů zdarma amnestie pro zapomnětlivé čtenáře každý dlužník, který v Týdnu knihoven v provozních hodinách navštíví knihovnu a knihy v pořádku vrátí, bude osvobozen od zaplacení upomínky. V pondělí 6. října a v pondělí Internet můj pomocník a rádce: zveme maminky na mateřské dovolené, seniory a nezaměstnané do knihovny, kde si budou moci zdarma vyzkoušet práci s internetem. Od pondělí do čtvrtka , a také v pondělí Umíš používat ON-LINE katalog? Čtenáře, kteří se obávají vyhledávání v našem elektronickém katalogu, vše rádi naučíme! Vyhlášení dětské malířské soutěže: O nejhezčího namalovaného pejska Dášeňky podle knihy Karla Čapka, kterému bychom tímto chtěli věnovat vzpomínku, jelikož letos v prosinci uplyne 70 let od jeho úmrtí. Karel Čapek také bezesporu patří k rodinnému stříbru našeho národa a právě v jeho duchu se letošní týden knihoven ponese. Obrázky s namalovanými pejsky budou vystaveny v městské knihovně a IC. Tři nejhezčí nemine malá odměna. Vítěze soutěže také najdete na stránkách prosincových novin. Podmínky soutěže: Namalovaný obrázek pejska (jakéhokoliv), na čtvrtce formátu A4 prosím doneste do konce října do Městské knihovny a IC. Na každém obrázku musí být jméno, příjmení a označení třídy. Soutěžit se bude ve 3 kategoriích: Děti I. třída V. třída Děti VI. třída IX. Třída Děti z Mateřské školy se mohou také do soutěže zapojit. Zdena Lédlová a Soňa Zvolánková Otvírací doba MĚSTSKÉ KNIHOVNY, INFORMAČNÍHO CENTRA a GALERIE: Městská knihovna: pondělí zavřeno!! úterý pátek: , hod. Informační centrum: pondělí pátek: , hod. Galerie Doubravka: Otevřena pondělí pátek: , hod. Tel.: Tip na dobrou knihu... UPOZORNĚNÍ! V pátek 10. října 2008 bude v knihovně a IC z důvodu Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě zavřeno! George Crile: Soukromá válka Pana Wilsona Strhující příběh neobyčejného kongresmana a odvážného agenta CIA, kteří změnili dějiny. Víkend, Soukromá válka pana Wilsona je pravdivým příběhem, v němž texaský kongresman a agent CIA společně naplánovali a uskutečnili největší a nejúspěšnější operaci CIA v historii studené války. Jednalo se o financování afghánských mudžahedínů v boji proti sovětské armádě, která vtrhla do jejich země. Tento strhující příběh poslední bitvy studené války je stále ještě neznámou stránkou naší nedávné minulosti. Nabízí rovněž klíč k porozumění dvěma nejdůležitějším událostem moderních dějin náhlého zhroucení Sovětského svazu a sílící moci militantního islámu. Vybrala Zdena Lédlová HLEDÁM pronájem bytu nebo domku 2+1, 3+1. Možno i přestavěné sklepní prostory se sociálním zařízením. Není nutné ve Ždírci n.d. Tel PRONAJMU byt 3+1, garáž, chatku se zahradou. Možno i jednotlivě. Tel PRODÁM 2 dřevěné válendy, za obě 1.000,- Kč. Prodám obývací stěnu 5,2 m dlouhá, s nástavci, barva mahagon + konferenční stolek. Cena 4.000,- Kč. Tel PRODÁM autosedačku CHICO; PC stůl rohový cca 1 x 1 m, nový; hluboký kočár se sedačkou a vybavením. Cena dohodou. Tel PRONAJMU byt 3+1 ve Ždírci nad Doubravou. Tel KOUPÍM byt v osobním vlastnictví ve Ždírci nad Doubravou. Prosím, nabídněte. I výhledově. Tel HLEDÁM podnájem menšího bytu 1+1 (1+kk) příp. 2+1 ve Ždírci nad Doubravou, velmi spěchá, nabídněte. Tel Řešíte problém bydlení? Ve Ždírci nad Doubravou vám nabízíme k pronájmu byty po celkové modernizaci obytných prostor i sociálního zázemí, vybavené kuchyňskými linkami včetně vestavěných elektrospotřebičů. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle OBKLADY DLAŽBY ZATEPLENÍ FASÁD SÁDROKARTONY REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER LUBOŠ JOSKA Nad Řekou Ždírec nad Doubravou IČ: tel

20 Kultura Léto v Údavách Údavy jsou osada nepatrná, leč posuďte, jak bohatý společenský život se tam tohoto léta odehrával. Setkání rodáků Tradiční setkání rodáků z Údav a Stružince se konalo 31. května v hostinci U Pecinů. Padesát sedm účastníků se bavilo a vzpomínalo v přátelské atmosféře s hudbou i tancem. Nejvíce práce s organizací měla paní B. Němcová z č. 48 a jí také patřil dík zúčastněných. Opékání V sobotu 14. června se u hostince U Lípy opékal vepřík, kterého členové místního SDH znamenitě připravili k velké spokojenosti místních občanů i příchozích. Příjemný den, jaký k Údavám patří. Hasičská soutěž Soutěž v požárním útoku se konala v sobotu 5. července za účasti 9 mužstev. Tentokrát zvítězil kolektiv místního SDH, ale důležitější je udržování dobrých vztahů mezi okolními SDH a propagace jejich činnosti mezi občany. Prima atmosféru doplnily další disciplíny jízda na trakaři, hod rozdělovačem nebo pivní štafeta a také opět vepřík a klobásky na rožni a krásné počasí. Nohejbal Soutěž tříčlenných družstev v rodinném nohejbale se uskutečnila 30. srpna na hřišti u hostince U Lípy. Soutěžilo 7 mužstev systémem každý s každým. Zvítězila trojice Švagři Petr a Tomáš Turnhöferovi a Pavel Soudek. Nejstarší účastník pan Karel Bačkovský spolu se synem Karlem a synovcem Martinem družsto Husí rynk, se umístil čtvrtý. Úporné boje sledovali místní i řada hostů. A jako zatím vždy bezchybná organizace, modré nebe bez mráčku, přátelské prostředí, znamenité pohoštění, žádný úraz, zkrátka povedený den. Organizaci zajistil místní SDH, hlavně pánové Říha a Pelda. Rybářský den Lidé znalí místních poměrů se podivovali, když byla na sobotu 13. září ohlášena soutěž v rybolovu na údavské požární nádrži. Mezi jedenadvaceti účastníky byly velké věkové rozdíly od sedmiletého Ondry Musila po důchodce. Hodnotil se součet délek nachytaných ryb ze tří kol, v každém kole se vylosovalo jiné místo. Chytili se okouni, bělice, líni, karas, ale hlavně kapr, perlín a kijo kapr. Největší rybu chytil dvanáctiletý Lukáš Malínský, měřila 45 cm. Vítězem se stal pan Zamazal, rodák ze Všeradova s celkovým úlovkem 627 cm. Celkem bylo vytaženo neuvěřitelných 27,5 m ryb. Hlavní organizátor údavský porybný pan Rothanzl byl spokojen (tak jako všichni účastníci i přihlížející), protože jako obvykle vládla sousedská atmosféra, podpořená pěkným počasím a pohoštěním. Otakar Formánek SUDOKU Snadný rébus Těžký rébus Pravidla sudoku: v žádném sloupci, řádku ani čtverci 3x3 se nesmí opakovat žádná čísla od 1 9 každý rébus má pouze jedno řešení Více informací, sudoku a zábavy naleznete na: Výsledek snadného rébusu Výsledek těžkého rébusu

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28.srpna 2008 od 18:00 hod.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 07.11.2007 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2)

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2) - 1 - U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu 2014 (č. 18/2 38/2) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 27.8.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. S R P E N 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy byla přijata

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více