ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195"

Transkript

1 Cena 5, Kè ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195 Čas mezi odcházejícím létem a nastupující zimou... Zatímco se venku předvádějí všechny syté barvy v dokonalé kráse podzimu, my jsme přírodě vděční za každý slunný den. Chladnější počasí nás nutí myslet stále častěji na zimu, i když je nám to zatím proti mysli. Krásné dny babího léta minuly, přichází čas plískanic a prudkých změn počasí. Z chalup a usínajících zahrádek se stěhujeme natrvalo zpět do svých bytů a chladnější počasí nás nutí udělat revizi v šatníku a doplnit ho o teplejší oblečení. Léto je již nenávratně pryč, vlády se ujímá podzim, ale my přesto nemusíme podléhat smutku. Nedostižnou nádheru jeho barev můžeme využít, a co nám brání v tom, abychom vyrazili na pěkný výlet podzimní přírodou. Výlet do podzimně naladěné přírody si ale žádá své pevné boty, pohodlné oblečení, a hlavně něco na zahřátí. V dnešním uspěchaném čase plném stresů a problémů je však přímo nutností umět dokonale vypnout, a právě nostalgický říjen se svojí uplakanou náladou může být tím pravým. A proč bychom se nemohli třeba jen tak někdy poddat sladkému nicnedělání? Jistě si to všichni zasloužíme! Nesmutněte tedy, že léto odešlo, vždyť i čas mezi odcházejícím létem a nastupující zimou může mít své nedostižné kouzlo. Zdena Lédlová Městský úřad informuje... Pranostiky Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. Mlhy v říjnu sněhy v zimě. Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Svatý František zahání lidi do chýšek. Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima. Svatá Voršila zimu posílá. Příspěvky na činnost organizací v roce 2009 Rada města vyzývá všechny neziskové organizace, občanská sdružení a spolky. Sídlící nebo působící na území města, aby do 31. října 2008 podaly na městský úřad žádost o příspěvek na činnost v roce 2009 z prostředků města Ždírec nad Doubravou. Jan Martinec Kontejnery na uložení objemného odpadu Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních částech Ždírce n.d. v těchto termínech: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního domu Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy u autobusové zastávky Stružinec na stanovišti kontejnerů Kohoutov u požární nádrže Benátky u hasičské zbrojnice Kontejnery jsou určeny na objemný odpad např. staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla apod. Do kontejnerů nepatří železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad jako např. ledničky, televizory, zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Výběr poplatku za odpad V říjnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán poplatek za odvoz odpadu za II. pololetí Výše poplatku za rok 2008 je 410,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území města (205,- Kč za pololetí). Občané, kteří nemají zavedené soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, uhradí poplatek v hotovosti na podatelně MěÚ nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží začátkem měsíce. Splatnost poplatku za II. pololetí je do 31. října Ivana Niklová

2 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA Starosta města Ždírec nad Doubravou podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE: Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: v pátek 17. října 2008 v době od do hodin a v sobotu 18. října 2008 v době od 8.00 do hodin. Místo konání voleb, adresa volební místnosti: a) Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost školní jídelny ve Ždírci n.d., Chrudimská 77, pro voliče ze severní části Ždírce n.d. z Benátek a Kohoutova, počet zástěn 2. b) Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.d., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.d., z Údav, ze Stružince a z Nového Ranska, počet zástěn 2. c) Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova Základní školy v Horním Studenci čp. 70, pro voliče z Horního a Nového Studence, počet zástěn 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Každému voliči budou doručeny nejdéle tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informačním letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti. Ve Ždírci nad Doubravou, dne 26. září Jan Martinec, starosta Jízdní řád autobusu pro občany z místních částí, pátek 17. října ) Linka Benátky, Kohoutov Ždírec n.d.: Odjezd autobusu: BENÁTKY, zastávka autobusu :45 hod. KOHOUTOV, zastávka autobusu :50 hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 1 Školní jídelna ZŠ, vchod od budovy městského úřadu v 14:55 hod. Odjezd v hod. směrem na Kohoutov a Benátky. 2) Linka Stružinec, Údavy, Nové Ransko Ždírec n.d.: Odjezd autobusu: STRUŽINEC, hasičská zbrojnice :45 hod. ÚDAVY, zastávka autobusu :50 hod. NOVÉ RANSKO, zastávka autobusu :00 hod. Příjezd do Ždírce k okrsku č. 2, nám. 9. května, zastávka u pomníku v 16:05 hod. Odjezd od pomníku v 16:25 hod. směrem na Nové Ransko, Údavy, Stružinec. Voliči, kteří se nemohou z důvodů zdravotních dostavit do volební místnosti, mají právo hlasovat doma do přenosné urny. Je ovšem potřebné uvědomit okrskovou volební komisi nebo městský úřad o tomto požadavku nejlépe ještě před volbami, případně v první den voleb. Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 23. října 2008 se v malém sále restaurace Na křižovatce uskuteční 13. zasedání zastupitelstva města, začátek v 17:00 hod. Výběr usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 9 hostů zasedání Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Kohoutovu u Ždírce nad Doubravou p.č. 58/13 2 ostatní plocha o výměře 65 m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Nový Studenec: 1. p.č. 243/21 orná půda o výměře 394 m 2 2. p.č. 243/22 orná půda o výměře 390 m 2 3. p.č. st. 131 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou p.č. st. 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 vlastníkům staveb garáží, vybudovaných na stavebních pozemcích. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku

3 Zasedání zastupitelstva a rady města v k.ú. Benátky u Ždírce nad Doubravou p.č. 11/43 ostatní plocha o výměře 23 m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku v k.ú. Stružinec p.č. st. 20/3 zastavěná plocha o výměře 40 m 2. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z a usnesení č. 20/11/08 z o koupi pozemků pro stavbu cyklostezky a chodníku v k.ú. Ždírec nad Doubravou podél silnice I/34: p.č. 193/8 za kupní cenu ,- Kč; p.č. 193/7 za kupní cenu ,- Kč; p.č. 162/3 za kupní cenu ,- Kč; p.č. 162/2 za kupní cenu 9 360,- Kč; p.č. 423/25 za kupní cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z o koupi pozemku v k.ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou vytvořeného geometrickým plánem č. 1011, /2008 p.č. 518/2 za kupní cenu 690,- Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku p.č. 179/3 pro stavbu chodníku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, vytvořeného geometrickým plánem č /2008 za kupní cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města: 1) rozhoduje o podání žádosti na Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze o bezúplatný převod pozemků zastavěných cyklostezkou Ždírec n.d. Kohoutov a chodníkem podél silnice I/34, oddělených z pozemku p.č. 432/1 ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou, geometrickým plánem č /2008 a 1011, /2008: 1. p.č. 432/39 o výměře 378 m 2 2. p.č. 432/40 o výměře 163 m 2 3. p.č. 432/41 o výměře 50 m 2 4. p.č. 432/42 o výměře 43 m 2 2) schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z vlastnictví České republiky, ŘSD ČR Praha na Město Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z o směně pozemků v k.ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, vytvořených geo metric kými plány č /2008, /2007, /2008: 1. pozemek ve vlastnictví města p.č. 514/4 za pozemky ve vlastnictví M. H. p.č. 516/2 a pozemek p.č. 516/4 jako rovnocennou směnu 2. pozemky ve vlastnictví města p.č. 516/4, 58/14 a 58/17 za pozemek ve vlastnictví Ing. J. S. p.č. 517/2 jako rovnocennou směnu 3. pozemek ve vlastnictví města p.č. 58/15 za pozemek ve vlastnictví H. V. p.č. 56/2 jako rovnocennou směnu. Zastupitelstvo města potvrzuje usnesení č. 9/03/07 z o směňuje pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou a to pozemek ve vlastnictví města PK 431 za pozemky ve vlastnictví J. K. a D. K. PK 160 a část PK 161 jako rovnocennou směnu. Zastupitelstvo města projednává žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města: 1. žádost společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. o prodej pozemku p.č. 489/13 ostatní plochy o výměře 599 m 2 v k.ú. Horní Studenec zastupitelstvo s prodejem souhlasí a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích 2. žádost o prodej pozemku p.č. 136/21 lesní pozemek o výměře 503 m 2 v k.ú. Stružinec zastupitelstvo města žádost o prodej pozemku zamítá, jelikož pozemek nesousedí s pozemky ve vlastnictví žadatele a prodejem by se zkomplikoval přístup k pozemkům p.č. 318 a st. 45 a st. 46. Zastupitelstvo města schvaluje změnu dokumentu Investiční akce a opravy majetku města v roce 2008 dle návrhu rady města. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje zadání územního plánu Ždírec nad Doubravou 2. ukládá místostarostovi, aby vydal pokyn zpracovateli a pořizovateli ÚP Ždírec nad Doubravou ke zpracování návrhu územního plánu a jeho následnému projednání. Zastupitelstvo města přijímá obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 Požární řád obce. Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí informaci rady města o návrhu organizace správy a údržby majetku města 2. ukládá radě města připravit na 13. zasedání ZM podrobné podklady a rozbory k možnostem organizace a provozu technických služeb. 3 Výběr ze zápisu z 41. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Jmenování člena komise rady města Rada města jmenuje s platností od 1. září 2008 členem komise rady města Redakční rada Našich novin Soňu Zvolánkovou. Informace o přípravě výstavby supermarketu Starosta informoval radu města o jednání s p. Ošlejškem o harmonogramu výstavby supermarketu společnosti Ahold. V současnosti je podepsaná smlouva o spolupráci a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi společností Ahold a s.r.o. NIMIRU. NIMIRU intenzivně připravuje výstavbu objektu. Informace o jednání s Českou poštou Starosta informoval radu o jednání se zástupci České pošty ve věci zrušení pošty v Horním Studenci. Zástupci pošty předložili písemné podklady k provozu pošty. Pošta pro zachování pobočky požaduje příspěvek na rok 2009 ve výši cca 254 tis. Kč. Starosta a místostarosta nesouhlasí se zrušením pošty. Pokud k němu pošta přistoupí, požadují po poště jasné sdělení, jak budou zajištěny poštovní služby motorizovanou osádkou a podání přesné informace vedení města i občanům při případném zrušení pošty o způsobu doručování a příjmu poštovních zásilek. Na základě těchto informací je možné se rozhodnout o dalším postupu města. Změna v harmonogramu realizace a zadání stavebních zakázek Rada města na návrh starosty souhlasí se změnou termínů realizace a dokončení některých investičních akcí: 1) termín dokončení stavby chodníku Ždírec n.d. Nové Ransko posunout na z důvodu nepřipravenosti stavby 2) kompletní rekonstrukci vozovky ulic Květinová a Stará provést na jaře ) provedení AB povrchu v ulici Liběcká u lékárny provést v r (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) 4) zvýšit objem prací na opravách místních komunikací v r o částku 700 tis. Kč na opravu MK Benátky. Výpověď pronájmu Rada města s platností k ukončuje nájemní smlouvu na pronájem požární nádrže na p.č. 60 v k.ú. Kohoutov. Po uplynutí výpovědní lhůty předá nájemce vodní plochu městu. Zadání stavebních prací Rada města souhlasí se zadáním stavebních prací: I) sdružení Zvolánek+Korejs: 1. chodník u kruhového objezdu na Chotěbořské ulici v ceně ,- Kč 2. chodník v Družstevní ulici u domu čp. 348 v ceně ,- Kč 3. dláždění ploch u ZŠ Ždírec n.d. II) společnosti OLYMPIA P&P Chrudim na výstavbě STL plynovodu v průmyslové zóně II v ceně díla ,- Kč vč. DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Dodatek smlouvy o dílo Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na výstavbu chodníku Ždírec n.d. Nové Ransko č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby chodníku na z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany investora. Pronájem nebytových prostor Rada města pronajímá s platností od 1. září 2008 nebytové prostory v I. NP budovy čp. 43 v Údavách k provozování kosmetických služeb. Ceník služeb Rada města schválila ceník služeb v Městské knihovně a Informačním centru v předložené podobě s platností od Ceník tvoří přílohu zápisu. Praní dresů SK DEKORA Rada města souhlasí s tím, aby do doby obsazení pozice správce provozní budovy SK DEKORA prováděly praní dresů pracovnice pečovatelské služby mimo hlavní pracovní poměr. Mzdové náklady uhradí plně SK DEKORA ze svých prostředků. Sloučení organizačních složek Starosta předložil radě města k diskuzi a připomínkování návrh nové organizace činností organizačních složek města. Návrh spočívá ve sloučení stávající OS Městská knihovna a Informační centrum s OS Městské kino a vytvoření nové OS zaměřené na kulturní činnost. Záměrem je sloučit OS a vedením pověřit zaměstnance města. Dále návrh předpokládá sloučení OS Technické služby města s OS Správa městských lesů. Tato OS by mohla být do budoucna převedena na příspěvkovou organizaci nebo společnost s ručením omezeným. Vedením OS by byl pověřen THP pracovník. Účetnictví OS bude zajišťovat městský úřad. 1) Rada města souhlasí se záměrem sloučení organizačních složek Městská knihovna a Městské informační centrum s Městským kinem 2) Rada města souhlasí se záměrem sloučení organizačních složek Technické služby města a Správa městských lesů 3) Rada města ukládá starostovi připravit návrh na projednání sloučení OS dle bodu 1) a 2) na 13. zasedání zastupitelstva města. Zadání veřejné zakázky č. 11/2008 Rada města rozhoduje o zadání veřejné zakázky č. 11/2008 Cyklostezka Kohoutov Benátky, veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu znění 12, odst. 3. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nákup vybavení MK Rada města schvaluje nákup CD přehrávače pro potřeby městské knihovny. Výdaj je v souladu s rozpočtem města. Převod inventáře MK Rada města schvaluje bezúplatný převod inventář městské knihovny výstavní klipy v počtu 20 ks a hodnotě 2400,- Kč celkem do majetku SK DE- KORA Ždírec nad Doubravou. Zimní údržba místních komunikací Rada města uložila městskému úřadu vyzvat dopravce k podání nabídek na zimní údržbu komunikací a předložit nabídky k vyhodnocení tak, aby mohly být do uzavřeny smlouvy o dílo. Žádost o dotaci z PRV Rada města schvaluje: 1) podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, MAS Havlíčkův kraj, ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce přístupové cesty k památkově chráněnému areálu kostela sv. Václava v Horním Studenci. Dotace je ve výši 90 % uznatelných nákladů akce, realizace v roce ) smlouvu o bezplatné výpůjčce části pozemku p.č. 29 o výměře 120 m 2 v k.ú. Horní Studenec od Římskokatolické farnosti Krucemburk na dobu 7 let za účelem rekonstrukce a údržby chodníku. Změna investora stavby Rada města projednala žádost Miloslava Pálky o změnu investorství vodovodního řadu DN 90 v průmyslové zóně II. Rada města uložila starostovi jednat s a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod o možnosti příspěvku na výstavbu vodovodního řadu pro konkrétní investici. Po vyjádření a.s. rada města ve věci rozhodne. Jan Martinec, starosta Na aktuální téma Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR se Svazem postižených ČR v Jihlavě Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P. Sociálně finanční poradna o.s. ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roční vyúčtování 4-6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic 4 na služby vybraného mobilního operátora (slevy %), pevné linky, Telefonica O2 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20 %) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy %) na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele. Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a ha-

5 Na aktuální téma varijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. V případě zájmu vezměte s sebou: vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii) vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii) fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů průkaz TP, ZTP, ZTP-P. Rovněž zprostředkováváme kontakty na: prevenci předlužení a prevencí exekucí prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí. I. etapa výstavby technické infrastruktury V Údolí dokončena V průběhu září dokončila dodavatelská firma Dvořák Havlíčkův Brod práce na I. etapě výstavby technické infrastruktury pro 22 rodinných domů v lokalitě V Údolí. Dokončen je vodovod, splašková a dešťová kanalizace, položeny jsou kabelové rozvody pro veřejné osvětlení. Komunikace je vybudována v podkladních vrstvách. Náklady na projektové a stavební práce doposud představují částku 7 mil. Kč. V příštím roce zbývá položit rozvody zemního plynu, dokončit vrchní vrstvy komunikace a osadit stožáry veřejného osvětlení, vše za cca 2 mil. Kč. Město v současné době již začalo připravovat další stavební parcely (cca 10), které budou na právě budovanou lokalitu navazovat. Předpokládaný termín prodeje těchto pozemků je jaro Neplaťte víc, než je potřeba!!! Finanční poradna o.s. ČR dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku. Sociální poradna ČR nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany. Bližší informace: MASARYKOVO NÁM. 34, JIHLAVA Tel.: , mob , , nebo Úřední den KAŽDÝ PÁTEK 9-12 hod. Oprava ulice Na Výsluní Na opravy místních komunikací jsou každoročně vynakládány miliony korun. V letošním roce byla jednou z nejdražších akcí oprava ulice Na Výslunní. V loňském roce byly na ulici doplněny dešťové vpusti a opraveno několik kanalizačních šachet, což jsou hříchy po původní výstavbě. Společnost VaK provedla prohlídku kanalizace kamerou, která potvrdila, že do kanalizace není nutné dále nijak zasahovat. V letošním roce byla provedena výměna obrubníků, vjezdů k rodinným domům a jako poslední byl položen asfaltový koberec. Celá oprava MK vyšla celkem na 1,2 mil. Kč. Generální oprava ulic Květinová a Stará V září byla zahájena další finančně náročná stavební akce, a to oprava kanalizace, vodovodu a kanalizace v ulicích Květinová a Stará. Společnost Dvořák Havlíčkův Brod, která zvítězila ve veřejné soutěži, letos provede výměnu kanalizace a domovních přípojek a společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod vymění domovní přípojky. Ihned na jaře 2009, jak počasí dovolí, bude zahájena oprava vlastní komunikace. Oprava spočívá ve vybagrování stávající komunikace a stavbě nové, únosnější a širší. Následně bude opraven také úsek Liběcké ulice mezi ulicemi Mírová a Ke Stadionu. Náklady města na uvedenou opravu dosáhnou výše 2,2 mil. Kč. Jan Martinec 28. října 2008 si připomeneme 90 let od založení samostatného Československa Něco z historie: 28. října 1918 vešel ve známost obsah nóty rakousko-uherského ministra zahraničí G. Andrássyho z 27. října 1918 americkému prezidentu Wilsonovi. V ní Rakousko-Uhersko oznámilo, že přijímá podmínky k uzavření míru z 18. října t.r. a vyjádřilo ochotu ihned začít jednání o příměří. Nóta byla veřejností interpretována jako faktická kapitulace monarchie. Stala se v Praze i dalších velkých městech signálem k bouřlivým manifestacím vyhlašujícím definitivní rozchod s Habsburky. Češi nebyli první, kteří opouštěli monarchii. Již po Karlově manifestu ze 16. října vypověděli dualismus maďarští politikové a prohlásili, že jsou s Rakouskem spojeni jen na základě personální unie. 21. října 1918 vyhlásili němečtí poslanci říšské rady vznik vlastního německo-rakouského státu. 28. října 1918 večer vydal Národní výbor v Praze manifestační provolání o vzniku samostatného Československa. Těsně předtím byl vznik nového státu Národním výborem, který se prohlásil za zákonodárný sbor, kodifikován v paragrafovaném znění jako první zákon československého státu. Tento tzv. recepční zákon též prohlásil platnost dosavadního právního řádu a správního systému. Autorem obou textů byl JUDr. Alois Rašín. Text převzat z knihy Dějiny českého státu v dokumentech vydané r R vyšla v novém, rozšířeném vydání v nakladatelství Epocha. Vybral, uspořádal a poznámkami doprovodil Doc. PHDr. Zdeněk Veselý. Csc. Zdena Lédlová 5

6 Na aktuální téma Velké poděkování Manželé Bouškovi ze Stružince velmi děkují za projevy blahopřání k naší diamantové svatbě. Děkujeme Radě města, panu starostovi Martincovi a paní Chybové, že si našli čas a ve Stružinci nás znovu oddali a společně s námi se zúčastnili oslavy v penzionu U Zlaté studny v Hlinsku. My sami jsme původně nepočítali s nějakou velkou oslavou. To naše děti a vnučky tajně vše zařídily, požádaly pana starostu a matrikářku, daly vytisknout pozvánky a pozvaly hosty. Hlavně syn Miloslav a dcera Soňa zařídili u pana Janovského v Chlumě, aby přijel do Stružince v den konání obřadu s kočárem a odvezl nevěstu a ženicha 2 km do Údav. Všem dali vědět, že nic nesmí prozradit, že rodiče o ničem neví. Všichni to poctivě dodrželi, protože dva dny před datem oslavy nám ve Stružinci všechno prozradili sami. Bylo to pro nás veliké překvapení. Všechno je zařízeno, o nic se nestarejte, jen se připravte na obřad. Ani ty, dědo, se nestarej o svatební kytici, všechno je zařízeno! Babička se chudák z toho rozklepala. Ale to není všechno. Najednou přijela hlinecká kapela a začali hrát před barákem tu naši oblíbenou polku Máničko moje. To bylo překvapení pro všechny, i naše děti a vnoučata! Zařídil to, a také hrál, náš zeťák Milan Šikl. Řekl mi: To máte dar ode mne a mojí maminky! A muzikanti hráli samé pěkné písničky. To už líčím to, co se dělo na našem dvorku dne 9. srpna 2008 o půl dvanácté dopoledne. Holky přivezly kulatý stůl, přehodily ubrusem, umístily dvě židle a usadily nevěstu a ženicha. A začal obřad. Paní matrikářka nás představila panu starostovi. Pan starosta měl pěknou řeč o tom, že se to snad ještě ve Ždírci nestalo, aby se někdo dožil 60 let společného života, a tak nám popřál k tomuto významnému jubileu a do dalších společných let zdraví a pohodu a krátce zhodnotil i naši práci pro společnost. A najednou nastalo u hostů, kteří byli přítomní, vzrušení. Po silničce přijíždí krytý kočár tažený párem ozdobených černých koní, na kozlíku sedí pan Janovský ve svátečním černém úboru, na hlavě má černou buřinku. Překvapení na překvapení! Babička si v první chvíli myslela, že přijela na koni naše doručovatelka Lucka a zatím kočár! Dcera nám vysvětlila, že je to kočár pro nás, a tak jsme nastoupili. Spolu s námi jedou tři pravnoučci, Románek, Pavlíček a Oskárek. Projeli jsme vesnicí a jeli až do Údav. Tam jsme se rozloučili s panem Janovským, s koňmi a kočárem a přestoupili do automobilů a jeli do Hlinska. V Penzionu U Zlaté studny bylo už vše připraveno pro hosty. Přivítaly nás dvě servírky Jitka a Monika, blahopřály nám a museli jsme si s babičkou říci ANO a připili jsme si s nimi vínem, načež nastal třesk od rozbitého talíře a úklid střepů dědy společně s babičkou. Bylo to krásné. Zasedli jsme všichni k slavnostně vyzdobeným stolům, byl přípitek všech se všemi na naše zdraví. Následovalo společné fotografování. To také zorganizovaly naše hodné děti. Dále pak pohoštění, obsluhovaly nás pěkné a milé slečny Jitka a Monika. O jed- Starosta města Ždírce n.d. Jan Martinec a matrikářka Mirka Chybová při obřadu diamantové svatby ve Stružinci Hlinečtí muzikanti přišli v čele se zetěm manželů Bouškových zahrát k diamantové svatbě. Motto: Nezávidět, stále se na něco těšit a každý den vykonat třeba jen malý dobrý skutek. M. B. né přestávce si připravili trubky Milan a Jirka z kapely a zahráli valčík a prý sólo pro nevěstu a ženicha. Tak jsme si s babičkou skočili, ostatní kolem nás vytvořili kruh a zpívali. Málem jsem se rozbrečel! U stolů nás bylo 42. Pěkná, nezapomenutelná oslava! Rozcházeli jsme se před půlnocí. Ještě jednou bychom, my oslavenci, chtěli poděkovat našim hodným dětem a vnoučatům za tak krásnou oslavu, panu starostovi a matrikářce, všem muzikantům z Hlinska, panu Janovskému z Chlumu, všem pozvaným hostům za účast a dary, dále všem našim milým přátelům a známým za písemné srdečné blahopřání. Děkujeme také paní fotografce Zavřelové za krásné fotografie, které nám budou připomínat tyto krásné chvíle. Děkujeme také všem lékařům ve Ždírci, Chotěboři a hlavně v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kteří vždy našli správný lék nebo správné řešení našich nemocí a úrazů. Jedině tak jsme se mohli dožít naší diamantové svatby! Veliký dík všem! Manželé Marie a Miloslav Bouškovi, Stružinec 33. 6

7 Na aktuální téma Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Kříž Ladislav Plovárenská 482, Havl. Brod tel MUDr. Ulibinová Kateřina Husovo nám. 15, Ledeč n.s. tel MUDr. Klepetková Jindřiška Maleč tel MUDr. Jáchym Pavel Lánecká 970, Světlá n.s. tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Pořad bohoslužeb římskokato lické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 (1. a 3. týden v měsíci) Výuka na hudební nástroje Máte šikovné děti, které rády zpívají? Chtěly by se naučit hrát na nějaký hudební nástroj a najít nové kamarády? Komorní orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř přijme nové začínající hráče na tyto nástroje: housle, viola, violoncello a zobcová flétna. Zveme děti od 4 do 10ti let a jejich rodiče na setkání dne v hodin v Městské knihovně ve Ždírci nad Doubravou. Kontakt: Věra Fialová Jarmila Nedbalová Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se koná v úterý dne 7. října 2008 od hodin v novém domě s Pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé Co nového na Vysočině Poslední krajské zastupitelstvo v tomto volebním období zasedalo V úterý 16. září zasedalo v tomto období poslední krajské zastupitelstvo. Možná i pro porovnání například se zasedáním městských a obecních zastupitelstev neuškodí i trochu statistiky. Za čtyři roky se konalo celkem 32 zasedání krajského zastupitelstva a zastupitelé projednali celkem bodů. To znamená, že v průměru bylo na jednání jednoho zastupitelstva projednáváno 67 bodů. Rada kraje měla doposud 145 zasedání a projednala celkem bodů. To znamená, že v průměru bylo na jednom zasedání rady projednáváno 46 bodů. 7 Zasedání krajského zastupitelstva se v průměru zúčastnilo 42 z celkového počtu 45 zastupitelů. To znamená, že průměrná účast na zastupitelstvu byla 93,3 %. Osobně si myslím, že uvedená čísla vypovídají o velmi dobré disciplíně krajských zastupitelů a jejich zodpovědném přístupu k práci v krajském zastupitelstvu. Myslím, že zejména vysoké procento účasti nám může leckteré obecní zastupitelstvo závidět. Samozřejmě platí, že vysoká účast sama o sobě je k ničemu, pokud není zároveň provázena nasazením a odvedenou prací. Za sebe říkám, že mám pocit, že v tomto krajském zastupitelstvu tomu tak bylo. Nakonec vzhledem k možnosti sledovat zasedání krajských zastupitelstev v přímém přenosu na internetu se o úrovni jednání mohl přesvědčit každý. (pokračování na str. 8)

8 (pokračování ze str. 7) Na aktuální téma Jak se žije na Vysočině Vysočina je krajem, který se za několik posledních let rozvíjí nejrychleji ze všech krajů. To je základní zjištění, o kterém se můžete dočíst v útlé knížečce s názvem Jak se žije na Vysočině, která je celá v elektronické podobě přístupná i na v oddílu Tiskoviny kraje. Byl to Odbor analýz krajského úřadu kraje Vysočina, který z mého popudu analyzoval vývoj našeho kraje z hlediska dvanácti základních a ve statistice všeobecně respektovaných ukazatelů. Celkový výsledek je z hlediska rozvoje kraje pro Vysočinu velmi lichotivý. Znáte své zastupitele? To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Zatímco ve střední délce života, čistotě ovzduší nebo rychlosti zvyšování produktivity práce patříme mezi kraji k absolutní špičce, v případě výdajů na výzkum a vývoj nebo průměrné tvorby hrubého fixního kapitálu na obyvatele máme ještě co zlepšovat. Právě v této době se knížka dostává do všech obcí kraje Vysočina a měla by tam být pro všechny zájemce dostupná i fyzicky, a to buď na obecním úřadě, nebo v knihovně. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Už dva roky nás zastupují a většinou je známe jen ze zasedání. Poprosili jsme o odpovědi na několik otázek, které by mohly zajímat i vás. Tento měsíc na naše otázky odpovídali pan starosta Jan Martinec a pan Jaroslav Klepetko. Jan Martinec 1. Odkud pocházíte? Narodil jsem se v Karlových Varech, ale dětství jsem prožil s rodiči v Sobíňově. Do Ždírce jsme se přistěhovali v roce Čím jste chtěl (-a) být, kde nyní pracujete? Už jako kluka mě bavilo vše, co se týkalo modelářství, elektrotechniky apod. Děda i otec byli od černého řemesla a tak jsem po základní škole nastoupil na strojní průmyslovou školu. Práce konstruktéra, následně mistra údržby a projektanta technického rozvoje mě nesmírně bavila a vykonával jsem ji rád. 3. Povíte nám něco o své rodině? S manželkou máme dvě již trochu přerostlé děti, syna a dceru. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Krajina v okolí Ždírce Žďárské vrchy a Železné hory. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Aktivně bohužel žádný sport nedělám, ale rád se projedu po okolí na kole. V televizi sleduji zejména fotbal a hokej, fandím i sportům motoristickým. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Ideální dovolená je s rodinou a je jedno kde. Chalupa na horách, u vody, u moře. Důležitá je rodina pohromadě. Osobně si nejlépe odpočinu při údržbě zahrady. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Musím na sebe prozradit, že poslední roky čtu převážně časopisy, po knihách sáhnu leda tak o dovolené. Moje oblíbená kniha jsou Tři kamarádi od Remarque. Z filmů mě zaujala např. Zelená míle. Jinak mám rád české filmy staré, starší i nové, prostě české. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Prioritou při výchově dětí by měl být dobrý příklad rodičů ve vztahu k sobě, dětem, prarodičům, společnosti atd. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Nevím, přímo které rady jsou nejdůležitější. Vím ale, že nic není na světě poprvé a člověk by se měl z minulosti poučit 8 a vyvarovat se opakování stejných chyb. 10. Ze kterých věcí ve Vašem městě máte radost a co vám dělá starost? Radost mám jako starosta, který působí ve Ždírci přes 18 let, ze všeho, čeho se podařilo nám všem dosáhnout ve zlepšování úrovně bydlení. Starost mi dělá agresivita mladých lidí, zejména teeneagerů a jejich neúcta k hodnotám, které společnost vybudovala. Jaroslav Klepetko 1. Odkud pocházíte? Pocházím ze Ždírce nad Doubravou. 2. Čím jste chtěl (-a) být, kde nyní pracujete? Při možnostech, které jsou teď a které byly za socialismu, když jsme se měli rozhodovat, co dělat, je těžké na to odpovědět. 3. Povíte nám něco o své rodině? Se ženou jsme v důchodu a dvě děti jsou soběstačné. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Oblíbené místo v nejbližším okolí je údolí Doubravy a Ranecké lesy. V republice to jsou Jeseníky a Krkonoše. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Do šedesáti dvou let jsem hrál nohejbal. Nyní pasivně všechny sporty, jak ve Ždírci, tak v televizi. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Ideální dovolená? Hlavně odjezd z domu, i s rodinou. Jak odpočívám? Při tom, jaké mám aktivity, je to dost problém. Jde o to, od čeho si chcete odpočinout. Odpoledne mám na starosti tělocvičny, jsem vedoucí kina, člen zastupitelstva, předseda kontrolní komise a mám dost velkou zahradu, také jsem hlavní pořadatel u B mužstva kopaná Dekora odpočinek? 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Na čtení knížek zatím nemám čas, z filmů mám nejraději české. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Priorita při výchově dětí, to je těžká otázka. Snažili jsme se, aby naše děti byly aspoň jako my. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Nemusíš mít všechno, co má druhý, mysli svojí hlavou, nepoklonkuj nebo se to dá říci i jinak a pamatuj, že budeš taky starý.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28.srpna 2008 od 18:00 hod.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 07.11.2007 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 234/2007 ze dne

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více