Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list"

Transkript

1 Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero, pilíře islámu Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Stát a právo. Výukové materiály jsou určeny převážně pro práci na interaktivní tabuli nebo prezentaci prostřednictvím projektoru. Část materiálů obsahuje testy nebo úlohy určené k množení a samostatnému doplnění. Každý výukový materiál obsahuje v úvodu klíčové otázky, které seznámí žáky s účelem práce a mohou být využity jako poklad pro testování znalostí a dovedností žáků. Části označené touto ikonou jsou určeny ke shrnutí poznatků a lze je využít jako zápis do sešitů nebo k ucelení opakované látky. Výukové materiály navazují na řadu učebnic Občanská výchova 6-9 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství Fraus. Každý úkol je srozumitelně popsán. Řešení, pokud jsou nutná, jsou uvedena v závěru výukového materiálu jako příloha.

2 NA KONCI HODINY DOKÁŽU ODPOVĚDĚT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ: Vysvětli vztah mezi právem a morálkou. Jaká je funkce práva v naší společnosti? Jmenuj příklad náboženských norem. Zakresli a popiš základní hierarchii práva v ČR.

3 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ - společná diskuse a zápis do sešitu Právo je minimum morálky Denně potkáváte ohromné množství lidí. Všechny neznáte, některé potkáváte občas, některé pravidelně, u některých znáte jména, s některými chodíte do školy. Někteří jsou vašimi kamarády. Jak je možné, že se mezi tolika neznámými lidmi nebojíte? Že věříte, že jste v docela slušném bezpečí? Jakými pravidly se řídí lidé v našem státě? Přemýšlejte a zapište souhrnné názvy těchto pravidel. M... nepsaná pravidla psaná pravidla Existuje ještě jeden druh pravidel. Lidé, kteří se jimi řídí, jsou v našem státě pravděpodobně v menšině. Jsou do lidé věřící (křešťané, muslimové...) O jakých pravidlech mluvíme? NÁMĚT NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NEBO PRÁCI S INTERNETEM Z... Vyhledejte a zapište do sešitů křesťanské desatero. NEBO Vyhledejte, zapište a vysvětlete základní pilíře muslimské víry.

4 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A SEŠITEM Před vámi je sepsáno několik tvrzení o právech a zákonech. Zkusíte je opuntíkovat jako v první třídě. Tvrzení, se kterými nesouhlasíte, dostanou černý puntík. Tvrzení, která se vám líbí, dostanou puntík červený. U každého rozhodnutí se musíte rozhodnout. Nesmíte žádné vynechat. Právo řeší konflikty mezi lidmi. NE Právo chrání občany našeho státu. Právo je sepsáno v zákonech. Právo nám umožňuje být svobodní. Právo omezuje naší svobodu. Zákon má vždy pravdu. ANO Vyberte jedno tvrzení, se kterým nesouhlasíte. Předstupte před spolužáky a vysvětlete jim proč. Dejte prostor jejich otázkám. Obhajobu si připravte do sešitu.

5 PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A SEŠITEM Hierarchie práva v ČR Prohlédněte si obrázek a přečtěte text, který ho popisuje (už jste ho dnes jednou viděli) Vysvětlete, co obrázek ve spojení s textem znamená. Právo je minimum morálky. PRÁVO MORÁLKA Morálka by měla být tedy zákonu teoreticky nadřazená. Policie a soudy však nedohlížejí na dodržování morálky (etiky), ale na dodržování zákona. Zakreslete do sešitů pětipatrovou pyramidu, jako na obrázku. Nejprve přesuňte na tabuli do jednotlivých pater pojmy tak, aby jejich důležitost klesala odshora dolů. Zkontrolovanou pyramidu doplňte i v sešitě. zákonné předpisy ZÁKONY A ZÁKONNÁ OPATŘENÍ ÚSTAVA ČR A ÚSTAVNÍ ZÁKONY prováděcí (podzákonné) předpisy VYHLÁŠKY NIŽŠÍCH ORGÁNŮ (OBCE...) VYHLÁŠKY MINISTERSTEV VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

6 SHRNUTÍ Právo je minimum morálky, jedná se o umělý systém norem a předpisů jednotlivých států, které musí jejich občané a návštěvníci dodržovat. Sjednocuje nejzákladnější normy pro chování a jednání. Zákonné předpisy Nejvyšším zákonem ČR je ústava a ústavní zákony, druhé v pořadí jsou zákony a zákonná opatření. Prováděcí (podzákonné ) předpisy Ze zákonných předpisů vycházejí vládní nařízení, vyhlášky ministerstev a nižších orgánů (obcí...)

7 Literatura a zdroje obrázků HRACHOVCOVÁ, M. a kol.autorů, Občanská výchova pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Občanská výchova 8 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, s. ISBN Neoznačené obrázky - Clipart pro Corel 8 a jejich modifikace

8 ŘEŠENÍ VYBRANÝCH CVIČENÍ Doplnění balíčků Morální (etické) normy Zákony (právní normy) Mimo balíčky jsou zmíněny náboženská přikázání. Desatero božích přikázání (zjednodušená verze) Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Nepožádáš statku bližního svého. Pilíře islámské víry šaháda (vyznání víry) salát (rituální modlitba) zakát (almužna) saum (půst v Ramadánu) hadždž (pouť do Mekky) Vědí žáci, že základ křestanství i islámu leží ve Starém zákoně? Že mají stejný základ jako židovská víra?