NAŠE ŠKOLA. Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín. Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601, Beroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ŠKOLA. Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín. Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601, Beroun"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601, Beroun Školní vzdělávací program Č.j.: 248/2007/I Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: Změny: k k k K k k ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TETÍN, TETÍN, HRADNÍ 66, V Tetíně razítko: Mgr. Štencová Jitka - ředitelka školy Schváleno Pedagogickou radou a Radou školy : OBSAH:

2 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Cíle a poslání školy Priority ŠVP Vzdělávání žáků se SVP Vzdělávání žáků nadaných Učební plán Obsahové plány,organizační vymezení,projektové dny Vzdělávací obsah oblastí Kritéria,způsoby pravidla pro hodnocení žáků Vlastní hodnocení a autoevaluace školy Závěrečná ustanovení Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. stupně: 8.1 Český jazyk a literatura, Etická výchova Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět - Prvouka Člověk a jeho svět přírodověda,vlastivěda Umění a kultura výtvarná a hudební výchova Člověk a svět práce - Pracovní činnosti Člověk a zdraví - Tělesná výchova Informatika Projektové dny Průřezová témata

3 1. NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA 1.1. PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLY ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY a KOORDINÁTOR ŠVP Základní škola a Mateřská škola Tetín, okres Beroun Hradní 66, 26601, Tetín Odloučené pracoviště MŠ 1 Župní 13, 26601, Tetín tel: , mob ZŚ tel: , mob MŚ MŚ 2 Mgr. Jitka Štencová PRÁVNÍ FORMA IČO příspěvkové organizace ZŘIZOVATEL: Obec Tetín Na Knížecí 2, Tetín, tel , ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL IZO

4 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 80 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 42 žáků MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO kapacita 35 dětí ŠKOLNÍ JÍDELNU/výdejnu IZO kapacita 71 jídel Základní škola funguje neúplná základní škola se třemi třídami s pěti postupnými ročníky a individuálním vzděláváním. Školu navštěvuje žáků. Mateřská škola je rovněž jako dvoutřídní plně naplněná do 35 dětí, byla v roce 2008/9 rozdělena na MŠ 1 na odloučeném pracovišti v Župní 13 pro děti mladšího věku a na pracoviště v budově základní školy Hradní 66 pro děti předškolního věku. Při této příspěvkové organizaci je dále vedena školní družina a zájmové útvary, 2 školní jídelny - výdejny, se zabezpečením dovážení obědů a svačin ze školní jídelny Králův Dvůr. Obě budovy škol stojí v krásné, čisté, chráněné přírodní oblasti Českého Krasu, v historické obci Tetín vzdálené 3 km od okresního města Beroun, u dálnice D5 od Prahy 15 minut cesty. Jsou plně modernizované, obcí udržované, vyhovující hyg. požadavkům. Dopravní spojení je pravidelné PODMÍNKY ŠKOLY (ke vzdělávání v rámci ŠVP ZV) materiální Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. Počítačová síť s rychlým internetem a Interaktivní tabule s dataprojektorem ve všech učebnách Moderní žákovský nábytek a školní tabule v učebnách, včetně pojízdných magnetických. Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů. Zajištění prostředků na DVPP. hygienické Šatny pro žáky, ped. pracovníky, provozní pracovníky Zmodernizované sociálních zařízení Moderní žákovský nábytek a knihovny Zrekonstruované učebny na výchovy a družinu a hernu Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků - 3 -

5 Podmínky školy Pedagogický sbor a správní zaměstnanci prostorové Počet učeben odpovídá počtu žáků. Hlavním vchodem v přízemí budovy ZŠ šatny pro děti, před jídelnou šatny pro ped. a ostatní pracovníky, učebna Vv a Pč, knihovna, odpočinkový a hrací koutek pro družinu, výdejna jídla a jídelna. Dále v roce 2008/9 byly vybudovány z prostoru pronajímaného bytu nové a moderní prostory pro předškolní děti MŠ s kapacitou 15 dětí s hernou, jídelnou, šatnou a moderními prostory na hygienu a WC pro děti i ped.pracovníky. V mezipatře sociální zařízení pro děti a pracovníky ZŠ. V roce 2013/14 byla vybudována nová moderní plně vybavená did.technikou třída se šatnou a soc.zařízením pro další samostatný ročník V prvním patře 2 multimediál.učebny modernizované a vybavené výpočetní technikou/ 20 počítačů/ s interaktivními tabulemi, dataprojektory a internetem. Každý ročník pracuje u svého velkého kulatého stolu s pohodlnými jezdícími nastavitelnými židlemi. K II.třídě patří kabinet na pomůcky. Sklad na sušení a skladování léčivých bylin je umístěn na půdě. Sklad pro školníka a uklízečku se nachází ve sklepě a v přilehlé budově pro pracovní činnosti. Spisovna se nachází v prostoru před půdou. personální Základní škola ředitelka,učitelka :Mgr. Jitka Štencová úvazek 1, plně kvalifikovaná vyučuje 13 hodin týdně, třídní uč.1. ročníku, učitelka: Mgr. Sakačová Stanislava kvalifikovaná, třídní 4.a 5.roč., vyučující ČJ, Přírodovědy, Prvouky, TV a HV, vyučuje 22 hod v týdnu Mgr. Bowdery Bohuslava částečně kvalifikovaná, třídní 2.a3.roč., vyučující Matematiky, Angličtiny, Informatiky, vyučuje 17 hodin týdně učitelka : Mgr. Malířová Ladislava plně kvalifikovaná, vyučující Literární výchovu od 2.roč., Etickou výchovu a Finanční gramotnost ve 4.a 5.roč učitelka : Bartoníčková Alena nekvalifikovaná uč., studující UJAK, vyučuje výchovy Vv a PČ, kvalifikovaná vychovatelka, asistentka -Šikulky učitelka : Fafková Petra nekvalifikovaná, studující UJAK, vyučující TV,Inform.,HV v 1.a 2.r.Prvouku ve 2.a 3.r., asistentka pedagoga ved.vychovatelka : Dis.Malčeková Karolína ranní a polední družina zdravotní a dopravní výchova, přírodovědka vychovatelka: Burdenová Eva- kvalifikovaná - Angličtinky v 1.a 2.ročníku vychovatelka, asistentka ped: Krtková Andrea výpočetní technika vychovatelka : Denisa Malířová Všeználek vychovatelka: Marcela Červenková - Sportovky - 4 -

6 správní zaměstnanci na snížený úvazek - školník : Bartoníček Karel - uklizečka : Monika Červená - výdej jídla: Monika Červená - spisovna, administrativní pracovník: J. Burianová - správa sítě : Ing. Krtek Martin Mateřská škola zástupce ředitelky, zástupce statutárního orgánu, učitelka, vedoucí odloučeného,pracoviště: Mgr. Ladislava Malířová kvalifikovaná pro 1.st.ZŠ, kvalifikovaná pro MŠ Učitelky: Eva Burdenová kval. učitelka MŠ Denisa Laura Malířová kval. učitelka pro MŠ Gabriela Hirnerová kval.učitelka pro MŠ, logopedka Školnice, pracovnice ve výdejně: Petra Smutná Cílem je získání aprobace pro všechny ped. pracovníky. Chceme mít ve škole učitele kvalitní, obětavé, spokojené a s profesionálním jednáním, odborníky s citlivým přístupem k žákům, rodičům i veřejnosti. Nutné je rozvíjet pedagogické dovednosti učitelů, odborné znalosti ostatních pracovníků školy, rozvíjet týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole, zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a budovat oboustrannou důvěru. Důraz bude kladen na další vzdělávání všech zaměstnanců, a to v oblasti informační gramotnosti, jazyků a práce s dětmi Struktura žáků 2.2. Priority v obsahu vzdělávání Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z blízkého města a vesnic. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. Organizace práce je rozdělena po skupinách s využitím samostatné práce na počítačích a s pomocí pohotovějších dětí pomalejším, starších dětí mladším a v kooperativním učení.při výuce jsou využívány moderní aktivní metody kritického učení a projektové dny. Předměty TV,VV,PČ jsou spojené do mladších 1.-2.r a starších r. Vzhledem k nízkému počtu žáků je ročník 4.a 5.spojen i na ostatní předměty, ale vždy je ve třídě přítomen asistent pro slabší žáky a žáky s poruchami. Ročníky 1., 2.a 3. jsou organizované většinou samostatně nebo s asistentem pedagoga. Výuka cizích jazyků od 2.ročníku/ 1.ročník v Angličtince pro nejmenší/ Vedení k samostatnosti ve výuce a k třídění informací Výchova informatiky od 3.ročníku - 5 -

7 Příprava žáků pátých tříd na přechod do berounských škol, na gymnázium/ každý rok úspěšnost/ Péče o žáky se speciálními poruchami učení ( SPU), chování Rozvoj talentu u hudebně nadaných dětí LŠU přímo ve škole Výchova k zodpovědnému vztahu k přírodě a zvířatům Dopravní výchova a zdravotní výchova Výchova k estetickému cítění a vnímání Rozvoj sportovní činnosti, nácvik lyžování, bruslení- školy v přírodě,kurzy Citlivě vnímat a pečovat a být hrdi na slavnou minulost obce Výchova k pracovitosti- péče o zahradu, sběry bylin, papíru, třídění odpadů, brigády na patron. území 2.3. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči a veřejností Úroveň spolupráce školy s rodiči žáků ovlivňuje skutečnost, že rodiče školu pro své dítě zvolili na základě vlastního výběru zájem o kvalitní vzdělávání podmiňuje vztah rodiče škola. Vzájemná spolupráce rodičů a učitelů musí být dnes považována za samozřejmost. Je potřeba si uvědomit, že těsnou spoluprací rodičů a učitelů získají obě strany. - umožnit rodičům vstup do školy (zvát je na vyučování, na náslechy v hodinách a to i individuálně či na celé škole, ve Dnech otevřených dveří, před zápisy do 1. tříd, besedy,...) - pořádat pravidelné akce pro žáky a veřejnost (zahradní slavnosti, sport. akce, besídky vánoční a velikonoční, vystoupení, prodejní výstavy, koncerty...) - informovat veřejnost pomocí internetových stránek školy a seznámit s nimi rodiče, o změnách ve školách a akcích na nástěnkách a plakátech - úzká společná činnost dětí a rodičů např.: výroba vánočních výrobků na prodejní výstavu, příprava besídek, společné školy v přírodě, přítomnost na hodinách Spolupráce s ostatními školami a organizacemi Spolupráce s ostatními školami je přínosná z důvodu výměn informací, postupů. Z výsledků soutěží získává škola zpětnou vazbu. Navíc našich žáků je méně a při spojení s další menší školou lze zaplnit autobus. Škola spolupracuje a bude dále rozvíjet spolupráci se základními školami Jungmannova ZŠ, 2.ZŠ Beroun, 3.ZŠ Beroun, ZŠ Liteň, ZŠ Vysoký Újezd a další/ i v oblasti soutěží a společných akcí- turnaj ve vybíjené, návštěva Planetária, škola v přírodě, školní výlety, návštěvy divadel../ - 6 -

8 Pro děti MŠ zajišťujeme hodiny plavání, nabízíme školu v přírodě, kurz bruslení společně se žáky ZŠ, pořádáme pro předškolní děti Den slabikáře, společné koncerty a divadelní představení. Společně navštěvujeme výukové programy v ekologických centrech, pořádáme Vánoce a Vítání jara, Zahradní slavnost a jarní a podzimní cvičení v přírodě. Nadstandardní úroveň vztahů funguje též mezi školou a Tetínskými maminkami a Českou tábornickou unií v oblasti zapojení do mimoškolních aktivit a brigád. Využíváme služeb Pedagogicko-psychologické poradny Králův Dvůr a Praha Spolupráce s obcí Jako jediná základní škola a mateřská škola v obci chceme úzce spolupracovat, nabízíme účast žáků naší školy na životě obce vítání nových občánků, vystoupení při setkání s důchodci, vánoční a závěrečné pěvecké koncerty. Zástupce obce chceme zvát k zápisu budoucích žáků do prvních tříd, k vítání prvňáčků na začátku školního roku a k loučení páťáků základní školy. Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená již v roce 2006,různě doplňovaná, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Zástupce obce je členem Rady školy. Víme, že díky obci naše škola existuje, hradí nejenom nemalý provoz školy a školky, poskytuje finanční prostředky na modernizaci výuky a pomůcek, rekonstruuje a opravuje obě budovy, finančně podporuje děti, chodící do naší školy a školky/ přispívá na poplatek na školu v přírodě a plavecký výcvik/ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A DLOUHODOBÉ PROJEKTY V nejbližších letech naše škola neplánuje žádnou mezinárodní spolupráci. Od září 2010 jsme vstoupili do různých dlouhodobých projektu EU a MŠMT a Středočeského KU neboť naším prvotním snažením především bude naplněnost školy, proto chceme zajistit nové,výborné materiální podmínek pro vybavení školy ICT a to do každé třídy a pomůckami na enviromentální a tělesnou výchovu, včetně nového sportoviště, a dále zabezpečení trvalého aprobovaného pedagogického sboru.bude docházet nejenom k inovačním změnám, ale také k individualizaci předmětu cizí jazyk a informatika. Tyto předměty se od září 2010 učí od 2. do 5. ročníku.jsou stále vytvářeny interaktivní pracovní listy pro učitele a žáky na posílení čtenářské gramotnosti a enviromentální výchovy. Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, jsou Silné stránky: Slabé stránky: Umístění budovy ZŠ /čisté, klidné prostředí/ v ZŠ pouze ročníky Spolupráce mezi MŠ a ZŠ ŠD a MŠ otevřena pouze do 16,30 hodin Technický stav budovy ZŠ, hřiště pro některé děti s poruchou pozornosti přítomnost Školní jídelny, výdejny více ročníků v jedné třídě - 7 -

9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Východiska Školní družina Moderní vyučovací metody/ skupinové, kooper.vyuč/ Moderně vybavené učebny nejmoder. pomůckami ZŠ i MŠ Indiv. práce s dětmi s poruchami, indiv.plán práce, asist.ped. Klima třídy- seberealizace,zodpovědnost, kamarádství Ranní kruhy, žádné zvonění Mimotřídní, mimoškolní činnost/ zapojení do soutěží/ Výborné vztahy mezi pracovníky, spolupráce s OU Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli autoři z tradic školy v oblasti dosud probíhajících programů a projektů a ze všeho,co přináší škole perspektivu. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku mimoškolní činností v rámci školní družiny, a ve spolupráci s ČTU a Tetínskými maminkami Snahou o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a rodiči je zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporujících tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy. Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými poruchami a poruchami učení a chování. Kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje úspěšnost našich žáků, kteří přešli na 2. stupeň nebo na gymnázia. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, semináře na modernizaci výuky a moderní metody, Dny malotřídních škol a výměna zkušeností. Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami

10 3.1. CÍLE ŠKOLY Poslání školy Naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium na 2.stupni ZŠ. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit. Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách. Žák naší školy: Profil žáka na konci 5. ročníku je proaktivní v poznávání světa, učí se nakládat se získanými informacemi začíná se rozhodovat samostatně, umí si poradit při řešení jednoduchých problémů učí se otevřeně naslouchat a komunikovat se svým okolím učí se být psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu začíná si uvědomovat význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o zdraví pečovat - 9 -

11 Obecné cíle školy 1. Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce. 2. Pedagogika orientovaná na dítě převažuje ve způsobu vzdělávání na naší škole a respektuje zásady tzv. zdravého tvořivého aktivního učení. 3. Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky. 4. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí. 5. Zajišťujeme nabídku zájmových aktivit pro žáky s cílem rozvíjet jejich zájmy a s cílem smysluplně využít jejich volný čas. 6. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení. 7. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím rodičovských sdružení a Školní rady. 8. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce. Stav učitelů závisí na celkovém počtu žáků a počtu odučených hodin. Aby mohly fungovat dvě třídy a škola nemusela pracovat jako jednotřídní v uplynulých letech je třeba získávat neustále zájem dětí a hlavně rodičů o naši školu. Tím by mohly narůst i úvazky správních zaměstnanců kuchařky, školníka a uklizečky. Dlouhodobě působit na zaměstnance s cílem vybudovat stálý, kvalifikovaný, kvalitní tým spolupracovníků. Citlivého profesionální řízení ze strany vedení školy, nabídky dalšího vzdělávání vytvoření jasných, srozumitelných směrnic a plánů,uspořádání akcí pro celý kolektiv ( vícedenní speciální semináře pořádané různými organizacemi, kulturní akce). Velmi důležitou je i motivace pracovníků : odměňování za práci, prezentování úspěchů a konkrétních zásluh, umožnění svobodné volby metod, podpora FKSP- penz.fond,příspěvek na stravování atd.. 9. Kontrolní mechanismy školy budou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů bude pravidelně vyhodnocováno pomocí dotazníků a testů. Bude sledováno měnící se klima školy

12 3.2. PRIORITY ŠVP ZV a podpora osvojování klíčových kompetencí Logické myšlení a představivost Metody a formy práce, kterých užijeme při osvojování učiva, jsou směrovány k propojení obou mozkových hemisfér žáka. V návaznosti na zkušenosti s experimentální výukou matematiky učíme žáka aplikovat matematické postupy do životní praxe, řešit samostatně i společně problémové úlohy. Současně žákovi vytváříme prostor pro kreativní vytváření vlastních cílů a projektů, které bude schopen zvládnutými postupy realizovat. Vyučující umožní žákovi uplatnit tvůrčí přístup, navrhnout vlastní koncepci, či řešení. Podporujeme osvojování logických postupů žákem, zjišťování výsledků na základě vyvozování, pozorování, měření a dalších technik, schopnost zpracovat tyto výsledky a vyvodit z nich závěry. K tomu škola využívává různých forem praktických činností, pokusů. Jazyková komunikace Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském, tak i v cizím jazyce. Za základní úkol v této oblasti považujeme zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce, schopnost komunikovat, diskutovat. Prací s knihou a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat žáka k četbě. Výuce anglického jazyka se dostává podstatně většího významu a časového prostoru. Pozitivní vztah k osvojování si cizího jazyka podporujeme mimo jiné i dopisováním se zahraničními žáky,případně formou vzájemných návštěv a organizováním společných činností. Za důležité považujeme, aby vyučující chápali tuto výuku jako nástroj posilování sebevědomí žáka, ne jako prostředek vytváření stresu. Jazyková výuka více než ostatní vzdělávací oblasti využívá prvků tvořivé dramatiky v prožívání životních situací. Práce s informacemi Škola učí žáka vyhledávat, analyzovat a využívat informace z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání. Žák bude schopen využívat PC, encyklopedií a různých slovníků, jako informačního prostředku a bude schopen se orientovat v kterékoli knihovně. Žákům slouží odborné učebny VT a jednotlivé PC stanice připojené na internet ve třídě, které umožňují jednotlivcům nebo skupinám pracovat s aktuálními informacemi a využívat možností počítačové sítě přímo ve výuce různých vyučovacích předmětů. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zejména pak oblastmi Člověk a společnost, Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. Realizací docílíme změnu přístupu k osobnosti žáka a také jeho pochopení mezilidských vztahů i lepší sebeporozumění. Prostředkem nám je například vytváření a řešení modelových situací, kooperativní učení, formy dramatického projevu apod. V kolektivu třídy je věnována pozornost problematice vzájemných vztahů, je pravidelně využíváno formy komunitního kruhu, technik vedoucích k sebepoznání, sebeporozumění a upevňování sebedůvěry. Důležitým prvkem je společné vytváření bezpečné, zdravé atmosféry ve třídě a ve škole. K tomu je třeba osvojit si domluvená pravidla a umožnit žákům využívat jejich práv a dovolávat se jich. Kladný vliv má též nestresující systém hodnocení žáka s podílem slovního hodnocení na vysvědčení a v každodenní praxi podporujícím sebehodnocení, společné hodnocení a posuzování práce ostatních

13 Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi V souladu se stanovenými cíli se při volbě obsahu soustřeďujeme na výběr takového učiva, které je pro žáka uplatnitelné v dalším výuce a v životě. To předpokládá redukci dosavadního objemu učiva a zkvalitnění jeho osvojení. Důraz bude kladen na osvojování klíčových kompetencí k samostatnému učení. Úkoly a úlohy jsou voleny tak, aby pokud možno odrážely realitu současného světa a problematiku života. Je využíváno názorných dostupných pomůcek, praktických situací z každodenního života. Domácí úkoly jsou zadávány formou procvičování, se snahou využívat přenosné zařízení na vytváření vlastních prezentací. Projektové vyučování Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky zařazujeme výuku formou měsíčně zařazeného projektového dne s tématickým zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem. Formy výuky umožňují mimo jiné vzájemné učení a spolupráci žáků různého věku. Projektové dny jsou organizovány tak, že se uskutečňují v jednom dni / týdnu/ pro žáky podle vzděl. období. Mimo jiné učitel jednotl. předmětů využívá různých projektů v jednotl. předmětech. Zájmové činnosti Škola klade důraz na širokou možnost pohybových aktivit, relaxaci a seberealizaci v určitém zájmu žáka. V návaznosti na tradice v oblasti zájmové činnosti umožníme žákům rozvoj jejich zájmů formou nabídky soutěží, akcí, zájmových útvarů VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Pro tyto žáky škola ve spolupráci s rodiči a poradnami zabezpečí do každé třídy asistenta pedagoga, který s těmito žáky bude individuálně pracovat, hlavně při samostatné práci. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku

14 Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči ujasnit si pojmy s rodiči uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat nedávat dítěti nálepky snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc opakovat pravidla hry Vzdělávání žáků zdravotním znevýhodněním Vycházíme z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. V případě, že dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat tak, abychom mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky zajistíme na škole docházení dítěte do dyslektického kroužku za účelem provádění reedukace

15 Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků chválit nejen výkon, ale i snahu hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou pracovat s dítětem často, ale krátkodobě i nad rámec vyučování při práci odstranit rušivé vlivy snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné pravidelná relaxace Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě poruchy jejich dítěte. Od září 2010 získala škola 1 asistenta pedagoga. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním /pokud se ve vyučovacím procesu objeví / Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů skupinová nebo individuální péče menší počet žáků ve třídě specifické učebnice a pomůcky odpovídající metody a formy práce případná pomoc asistenta učitele pravidelná spolupráce s rodinou spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole

16 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci vykazují: /pokud se ve vyučovacím procesu objeví/ paměť a znalost rychlost myšlení zpracování problému záměrné a dlouhodobé soustředění pružnost časná symbolická aktivita dávají přednost společnosti starších dětí, samotě vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí ostře vnímají pravidla a rozpory poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo školu (např. Společnost pro talent a nadání, MENZA). Varianty vzdělávání nadaných: Urychlování (akcelerace) rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd Obohacování normální výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky Přeskupování žáků speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů, pracovní společenství, spolupráce s různými institucemi Kombinace těchto postupů Pokyny pro práci s nadanými žáky: učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví poskytovat dostatečné množství podnětů nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný) nenutit žáka opakovat základní učivo umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj

17 respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky, využít možnost odborné pomoci Začlenění průřezových témat. umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a také formou projektů. Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou zpracovány podrobně ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV v tomto pořadí: 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní výchova (MuV) 5. Enviromentální výchova (EV) 6. Mediální výchova (MeV) a Etická výchova Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy. 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1. Povinné vyučovací předměty na 1. stupni Názvy vyučovacích předmětů: celkem minima dispon Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika Celkem

18 4.2. Učební plán pro ročník podle vzdělávacích oblastí Oblasti Jazyk. komunikace M+apl. Čl.+svět Um.+kul. Čl.+práce Čl.+zdr. Čl.+inf. 1. roč roč Celkem roč. 3. roč roč roč Organizační vymezení obsahových plánů Celkem 1. st Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí. Povinná výuka plavání je zařazena od ročníku. Anglický jazyk je součástí povinné výuky od 2.ročníku pro všechny žáky s časovou dotací po 3h ve 2.ročníku 1 konverzační hodina, ve 3., 4.a 5.ročníku., v 1. a 2. ročníku bude v rámci školní družiny Angličtinka Informatika je vyučována ve 2.,3.,4. a 5.ročníku Dramatická výchova není zařazena samostatně, ale je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oblastí, hlavně do literární výuky a projektových dnů

19 předmět Počet učitelů Český jazyk 3 Počet tříd specifika Místo výuky I.(1.,2.r.) II.(3.,4.,5.r.) Anglický jazyk 1 II.(2.,3.,4.,5.r) Matematika 2 Prvouka 2 I.(1.,2.r.) II.(3.,4.,5.r.) I.(1.,2.r) II..(3.r.) Přírodověda 1 II.(4.,5.r.) Vlastivěda 1 II.(4.,5.r.) Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova I.(1.,2.r.) II.(3.,4.,5.r.) Spojení tříd I.a II. Spojení tříd I.a II. Spojení tříd I.a II. Informatika 1 II.(2. 5. r.) V dispon.hod KOOP vyuč Interaktivní pracovní listy pro žáky v rámci projektu EU školám.projektové dny. Výuka s využitím interaktivních učebnic Návštěvy a besedy s rodilým mluvčím, individualizace konverzačních hodin v rámci projektu EU školám Výuka s využitím interaktivních učebnic Interaktivní pracovní listy pro žáky v rámci projektu EU školám. Využití projektových dnů na různá témata Výuka s využitím interaktivních učebnic Interaktivní pracovní listy pro žáky v rámci projektu EU školám. Využití projektových dnů na různá témata Využití projektových dnů na různá témata Koncerty, soutěže, besídky Využití projektových dnů na různá témata, koop.s MŠ Využití projektových dnů na různá témata, koop. S MŠ Škola v přírodě s lyžařským výcvikem,bruslařský kurz, soutěže mezi školami Vyučuje správce sítě a pedagog/ studující VŠ./ Individualizace do 2 skupin v rámci projektu EU školám Třída, školní knihovna třídy třída Třída,zahrada,vycházky,exku rze,pokusy ve ŠD Třída,zahrada,vycházky,exku rze,pokusy ve ŠD Třída,zahrada,vycházky,exku rze,pokusy ve ŠD Třída HV, ŠD, Třída VV a PČ, ŠD Třída VV a PČ, pozemek, dílna Sokolovna,hřiště u školy,fotbalové hřiště, plavecký bazén, kluziště Multimediální učebny

20 Způsob začlenění projektových dnů 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH OBLASTÍ Učební osnovy 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího obsahu ŠVP ZV. Projektové dny jsou zakomponovány do ročních plánů práce školy v průměru 1 2 krát měsíčně tak, aby byla respektována časová dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů není čerpáno disponibilní časové dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpověděni určení vyučující. Pro každý vyučovací předmět učebního plánu jsou zpracovány učební osnovy v tomto členění: 1. název vyučovacího předmětu 2. charakteristika vyučovacího předmětu 3. výstupy žáka ZŠ Tetín 4. učivo obsah 5. mezipředmětové vztahy 6. metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály atd. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními školského zákona. Způsoby, pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně řád školy. Hlavním účelem hodnocení a klasifikace je motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Je žádoucí, aby si kvalitní zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami, a naučili se vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy by měl vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) vytvářet dostatečný prostor. Hodnocení není trestem a žák nesmí být trestán za chybu. Chyba se stává prostředkem k nápravě, k uvědomění si nedostatků, k dalšímu zlepšení, poznání, že se lze i chybami učit. Žák se učí s chybou pracovat, hledá cesty k její odstranění či nápravě. Využíváme individuálně vztahovou normu hodnotíme individuální pokrok každého žáka podle předem stanovených kritérií. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. stupně na vysvědčení je vyjádřeno v jednotlivých vyučovacích předmětech následovně: slovně: Klasifikací Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda Vlastivěda, Anglický jazyk, Informatika HV,VV na žádost rodičů Pracovní činnosti na žádost rodičů Tělesná výchova na žádost rodičů Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda Vlastivěda, Anglický jazyk, Informatika HV,VV Pracovní činnosti Tělesná výchova

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

NAŠE ŠKOLA. Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín. Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601, Beroun

NAŠE ŠKOLA. Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín. Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601, Beroun Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601, Beroun Školní vzdělávací program Č.j.: 248/2007/I Účinnost od: 1.9.2007 Spisový

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní klasifikační řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Čj.: 333/2014 Vypracoval: Schválil: RNDr. Jiří

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Projednáno na pedagogické radě dne : 2. 9. 2013 Projednáno ve Školské radě dne : 15.10.2013

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více