Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, Svitavy. facebook: Modrá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, 568. 02 Svitavy. facebook: Modrá"

Transkript

1 Výroční zprava Modrá škola 2013/2014 Organizace vzdělávání, hospodaření, aktivity školy, spolupráce, plány, autoevaluace, školní družina, granty, projekty ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov 125/50, Svitavy Zadní , facebook: Modrá škola

2

3 Obsah 1 Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání v základní škole Organizace výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Organizace vzdělávání v mateřské škole Personální obsazení DVPP Spolupráce s odborníky Hospodaření Česká školní inspekce Vyhodnocení plánů na rok 2013/ Plány na rok 2014/ Akce Modré školy za školní rok 2013/ Školní družina Základní informace Rámcové monotematické projekty Dokážu to Letem celým světem Knížka je náš kamarád Projekty charakteristické pro ŠD Lačnov Akce školní družiny 2013/ Mažoretky Základní informace Oddíly Vystoupení mažoretek za školní rok 2013/ Školní projekty Bezpečně na silnici Budoucí povolání Daltonský pátek Škola s přírodou Dny zdraví Barevná zeměkoule Zdravá škola... 22

4 7.7.1 Prováděcí plán s průběžným hodnocením za školní rok 14/ Férová škola Granty, rozvojové programy, projekty Učíme se společně! Už vím jak Asistent pedagoga Osobní asistent z ÚP Flexi práce s rodinou Ubuntu Škola je fajn Ovoce do škol Autoevaluace SWOT analýza 2012/ Škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole 2013/ Dotazník Já a moje škola ročník; Bc. Lucie Odehnalová, DiS ročník; Bc. Lucie Odehnalová, DiS ročník; Mgr. Renata Součková ročník; Mgr. Jiří Konopáč, DiS ročník; Mgr. Jiří Konopáč, DiS

5 1 Organizace vzdělávání 1.1 Organizace vzdělávání v základní škole Základní škola Svitavy-Lačnov vyučovala ve školním roce 2013/ žáků jako trojtřídní s pěti ročníky. Do prvního ročníku bylo zapsáno 13 žáků. Třída Ročník Počet žáků Prospělo Jiné dodatečný odklad I II III přestoupil K únorovému zápisu 2013 se dostavilo 14 dětí. Všichni žáci byli přijati. Z pátého ročníku přestoupilo do šestého 10 žáků. Škola vyučovala ročník podle ŠVP Modrá škola. Dvě žákyně byly vyučovány podle ŠVP LMP. 1.2 Organizace výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Ve školní družině byly po celý školní rok dvě oddělení s 30 a 18 dětmi. Provoz školy byl zajišťován od 6:50 do 16:00, ve středu s prodlouženou družinou do 17:00, v pátek se zkrácenou do 15:00. Ve škole fungovalo 10 zájmových kroužků: gymnastika, náprava, anglický kroužek, sportovní kroužek, mažoretky, přírodovědné pokusy, výtvarný kroužek, deskové a karetní hry. Řemeslné a pěstitelské dílny byly realizovány v rámci evropského projektu Učíme se společně! 1.3 Organizace vzdělávání v mateřské škole Mateřskou školu minulý rok navštěvovalo 28 dětí. K odešlo ze školky 9 dětí. V novém školním roce 2014/2015 bylo přijato 9 dětí. Přihlášek jsme v den zápisu obdrželi 18. Mateřská škola vzdělávala podle ŠVP Modrá školka. 1.4 Personální obsazení Pozice Jméno a příjmení Praxe, vzdělání ředitelka Mgr. Radoslava Renzová, DiS. - praxe v učitelství 14 let, ve školství 19 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Učitelství 1. stup. ZŠ učitel ZŠ Mgr. Jiří Konopáč, DiS. - praxe v učitelství 18 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Učitelství 1. stup. ZŠ učitelka ZŠ Bc. Lucie Odehnalová, DiS. - praxe v učitelství 5 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Předškolní pedagogika 4

6 učitelka ZŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitel MŠ odborný pracovník projektů EU Mgr. Renata Součková Lenka Trávníčková Bc. Ivana Konopáčová Miroslav Smolej - praxe v učitelství 16 let - PdF MU Brno, Učitelství 1. stupně základní školy - praxe v učitelství 5 let - praxe ve školství 6 let - ÚJEP Ústí nad Labem, Vychovatelství se speciální pedagogikou - praxe v učitelství 5 let - praxe ve školství 10 let - PdF UHK HK Výchovná práce ve speciálních zařízeních - praxe v učitelství 3 roky - praxe ve školství 6 let - studium PdF Hradec Králové Učitelství 1. stupně základní školy vychovatelka ŠD Věra Betlachová - praxe 36 let - PgŠ Litomyšl pedagogický asistent Matouš Vlach - praxe ve škole 3 roky osobní asistentka Renata Ehrenbergerová - praxe 3 roky osobní asistentka Vladimíra Daranská - praxe 3 roky účetní Marcela Kopecká - ve škole čtvrtým rokem školnice Jiřina Vaydyčová - ve škole třetím rokem kuchařka Zdena Letochová - praxe 35 let pom. kuchařka Petra Dostálková - praxe 7 let V první třídě s 1. a 2. ročníkem byla třídní učitelka Bc. Lucie Odehnalová, DiS., která vyučovala všechny předměty kromě českého jazyka a matematiky ve 2. ročníku. Ty vyučovala Mgr. Radoslava Renzová, DiS. Třídní učitelkou druhé třídy - 3. ročníku byla Mgr. Renata Součková. Vyučovala všechny předměty. Ve třetí třídě se 4. a 5. ročníkem byl třídním učitelem Mgr. Jiří Konopáč, Dis. Vyučoval v těchto ročnících všechny předměty kromě etické výchovy (Mgr. Radoslava Renzová, DiS.). Hlavní oddělení školní družiny vedla vychovatelka Věra Betlachová a menší oddělení na částečný úvazek vychovatelka Bc. Lucie Odehnalová, DiS. V mateřské škole vyučovala Bc. Iva Konopáčová, Lenka Trávníčková a Miroslav Smolej. 1.5 DVPP Datum Místo Hodiny Název Zařízení Účastníci 26., Květná 14 Komunikační techniky ZŠ, MŠ Jirka, Mirek, Radka Věrka, Lucka, 27., Lačnov 12 Respektovat a být Růžena, Lenka, ZŠ, MŠ respektován Radka, Mirek, Květa 10., Květná 14 Komunikační techniky ZŠ, MŠ Jirka, Mirek, Radka 5

7 22., Lačnov 12 Respektovat a být respektován ZŠ, MŠ 14., Lačnov 10 Rodinné mapy ZŠ, MŠ Svitavy 5 ČŠI testování žáků ZŠ Jirka 22., Květná 14 Občanské právo v prostředí rodiny ZŠ, MŠ 3. 3., 7. 4., 5.5., 2. 6., , 8. 9.,6. 10., , 2. 11, Věrka, Lucka, Růžena, Lenka, Radka, Mirek, Květa, Věrka, Radka, Matouš, Lucka, Renata, Renata, Vlaďka, Petra, Lenka Jirka, Mirek, Radka Pardubice 70 Výcvik asistenta pedagoga ZŠ Matouš Praha 24 Hodnotové vzdělávání ZŠ Radka, Lucka 3., Květná 14 Občanské právo v prostředí Jirka, Mirek, ZŠ, MŠ rodiny Radka Svitavy 3 Environmentální výchova ZŠ a Lenka, Jirka, zakládání pozemku MŠ Radka Svitavy 3 Environmentální výchova ZŠ a osázení pozemku MŠ Radka, Iva 1.6 Spolupráce s odborníky Profesní růst pedagogických pracovníků je frekventovaně podporován spoluprácí s odborníky: Mgr. Olga Kusá (speciální pedagožka - etopedka CPIV Brno) PhDr. Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) Mgr. Vlasta Pechancová (socioložka, terapeutka) PhDr. Magdalena Zemánková (logopedka) Mgr. Jiřina Holasová (videotrénink interakcí) Mgr. Táňa Brodská (psycholožka) Mgr. Magdalena Brýdlová (dětská psycholožka) PPP Svitavy, SPC Kamínek, SPC Bystré 1.7 Hospodaření V naší organizaci proběhla předběžná a průběžná finanční kontrola. V roce 2014 byla v naší organizaci provedena veřejnoprávní finanční kontrola. Závažné nedostatky pro školní rok 2013/2014 nebyly zjištěny. Na provoz je v roce 2014 od města přislíbeno Kč tyto peníze byly v průběhu roku navýšeny o 10 tisíc na realizaci projektů prevence kriminality. Na odpisy máme Kč. 6

8 Na přímé náklady na vzdělávání bylo na rok 2014 přislíbeno Kč. Částka se navýšila o účelový znak asistenti pedagogů Kč. Zisk z roku 2013 ve výši ,92 Kč byl převeden do rezervního tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku. Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy dlouhodobého majetku měsíčně. Fond kulturních a sociálních služeb byl tvořen příděly z mezd a čerpán na příspěvky dovolených a kulturních akcí. Rezervní fond z ostatních titulů byl naplněn na konci kalendářního roku díky nevyčerpaným dotacím z EU, ale právě o jejich vyčerpání v průběhu roku 2014 ponížen. Grant EU Učíme se společně v roce 2013 jsme obdrželi dvě zálohové platby ve výši ,20 Kč, částka byla ve školním roce vyčerpána. Začátkem roku 2014 jsme obdrželi grant od Nadace Open Society Fund Praha příspěvek ve výši Kč pro projekt Ubuntu v Modré škole, který byl do konce školního roku zcela vyčerpán. Dále škola získala grand MŠMT Už vím jak!, kdy první zálohu ve školním roce 2013/2014 však neobdržela Česká školní inspekce V ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov proběhla ve dnech 21. a inspekční kontrola. Zjištěné nedostatky byly ve spolupráci s inspektorky odstraněny. Inspekce oceňovala následující oblasti vzdělávání v Modré škole: Pro naplňování školních vzdělávacích programů má škola velmi dobré materiální zajištění. Nadstandardní vybavení informačními a prezentačními technologiemi i didaktickými pomůckami je z velké části výsledkem úspěšného zapojení školy do grantů a projektů. S jejich pomocí se jí také daří zajišťovat velmi dobré personální podmínky v oblasti asistence. Škola vytváří pro vzdělávání příznivé klima, prostřednictvím pedagogického stylu respektujícího osobnost dětí a žáků rozvíjí jejich sociální dovednosti. Učí je odpovědnosti za své jednání i vzdělávání a využívá účinné formy individuální podpory každého z nich. Škola zajišťuje příznivé podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Partnerské vztahy i spolupráce s odborníky přispívají k dosahování cílů školy. 7

9 2 Vyhodnocení plánů na rok 2013/2014 Pokračovat v efektivním propojování MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov V minulém školním roce se nám podařilo spojit dokonale filozofii školy a školky díky týdenní stáži ve finské škole. Pedagogové se ujistili, že směr, kterým děti vzdělávají, je správný a přínosný. Organizovat vzdělávání pedagogů V květnu 2014 MŠMT schválilo naší škole projekt Už vím jak na vzdělávání pedagogů v mateřských školkách. Protože v MŠ učí i pedagogové základní školy, zúčastňují se všichni pedagogové ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov. Jedná se o školení v oblasti environmentální, polytechnické, osobnostního rozvoje, formativního hodnocení, speciálních aplikacích na tabletech. Projekt bude trvat do června Zdokonalovat individuální přístup a hodnocení žáků Díky stáži ve Finsku jsme zdokonalili slovní hodnocení v oblasti hodnot, chování a spolupráce dětí. Hodnocení chování jsme rozdělili na dvě části hodnocení v ZŠ a hodnocení v ŠD. Rozhodli jsme se, že čtvrtletní slovní hodnocení není příliš efektivní. Častěji budeme zvát na individuální schůzky rodiče, slovní hodnocení bude pololetní. Zlepšit mediální obraz školy z evropského projektu jsme zaplatili služby mediální poradkyně, která nám pomohla připravit Den otevřených dveří a sestavit pozvánky. Akce byla hojně navštívená, vysílala ji svitavská televize. Momentálně jednáme o změně webových stránek, tak aby byly přehlednější a srozumitelnější. Efektivně realizovat evropské projekty V současné době ve škole probíhají dva evropské projekty současně, daří se nám eliminovat chyby v monitorovacích zprávách a efektivněji jednat s hodnotiteli projektů. Rozhodně se budeme usilovat o úspěch i v dalším projektovém období. Účastnit se grantových programů Velmi nám pomáhá grantový program Asistent pedagoga, který využíváme každý rok. V minulém školním roce jsme se nemohli přihlásit do rozvojového programu na podporu inkluzivního vzdělávání, protože MŠMT změnilo metodiku výpočtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravili jsme žádosti v rozvojových programech zaměřených na etickou výchovu a logopedickou podporu, které však na MŠMT nedošly. Tyto žádosti jsme zaktualizovali a podali v tomto školním roce. Spolupracovat s dalšími organizacemi Intenzivně spolupracujeme s organizacemi, které nám pomáhají kompenzovat speciálně vzdělávací potřeby žáků. Ať už se jedná o zdravotní postižení, vývojové poruchy učení či vývojové poruchy chování. Podle finského vzoru jsme se rozhodli více spolupracovat se školy ve Svitavách. 8

10 Pokračovat v programu dobrovolníků Rádi vítáme pomoc rodičů nebo bývalých absolventů školy na akcích pro veřejnost. V době, kdy Úřad práce ve Svitavách umožňuje žádat prostředky na osobní asistenty, využíváme tuto podporu. Spolupracovat s rodiči na rozvoji školy Pro rodiče pořádáme pravidelné akce, jako jsou zahradní slavnosti, velikonoční a vánoční dílničky, dny matek, dny dětí. Rodiče zveme na veškeré školení, které jsou organizovány školou. V rámci projektu Učíme se společně! pro rodiče realizujeme Modrou poradnu a socioterapeutické dílny, se kterými jezdíme do domu na půli cesty v Květné a na výlety do Brna nebo do Prahy. V minulém školním roce jsme zorganizovali první kulatý stůl, ve kterých chceme pokračovat a na kterých mají rodiče možnost intenzivně se vyjádřit ke způsobu výuky nebo hodnocení dětí. 9

11 3 Plány na rok 2014/ Vybudovat a používat lesní centrum. 2. Zrealizovat stáž v holandské škole. 3. Pokračovat v efektivním propojování MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov 1. Organizovat vzdělávání pedagogů 2. Zdokonalovat individuální přístup a hodnocení žáků 3. Efektivně realizovat evropské projekty 4. Účastnit se grantových programů 5. Spolupracovat s dalšími organizacemi 6. Pokračovat v programu dobrovolníků 7. Spolupracovat s rodiči na rozvoji školy 10

12 4 Akce Modré školy za školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD ZŠ Slavnostní zahájení školního roku Schůze s rodiči prvňáčků ZŠ, ŠD Den her MŠ Schůzka s rodiči ZŠ, ŠD Zahradní slavnost ZŠ, ŠD, MŠ Kontrola dokumentace školy ŠD Vycházka k myslivecké chatě ZŠ Den s lesy ŠD K pramenům řeky Svitavy ŠD Piknik MULTIKULTI ZŠ, MŠ Školení v Květné zahradě Výcvik komunikačních technik (Jirka, Radka, Mirek) ZŠ, MŠ Seminář Respektovat a být respektován ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (Květná zahrada) ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Drakiáda MŠ Návštěva MC Krůček ZŠ VTI ŠD ZKO Lačnov výcvik psů, obrana, dogdancing ZŠ, MŠ Školení v Květné zahradě Výcvik komunikačních technik (Jirka, Radka, Mirek) ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (Květná zahrada) ŠD Bazar ZŠ VTI ŠD Halloweenský průvod ZŠ Ředitelské volno Státní svátek ZŠ Podzimní prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ŠD Plavání MŠ Drakiáda MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Návštěva Ekocentra Oucmanice ZŠ VTI ZŠ, MŠ Den otevřených dveří (rodiče, zájemci a příznivci školy se mohou přijít podívat do výuky i odpolední činnosti ŠD kdykoliv) 11

13 PROSINEC LEDEN ŠD Návštěva LIKA ŠD Bramboriáda ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ, MŠ Seminář Respektovat a být respektován ŠD ZŠ, ŠD, MŠ ZŠ, MŠ ŠD ZŠ Barevná zeměkoule (karneval národností, řetězec přátelství, návštěva Romského muzea v Brně + Bongo) Vánoční dílny (suchá vazba, tvoření z florexu, ozdobné košíky, kreativní tvoření) Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky Plavání Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ VTI ŠD Mikuláš MŠ Mikuláš ŠD Vánoční výstava, prohlídka výzdoby města Svitavy, vánoční strom ZŠ, ŠD, MŠ Vánoční den, karneval, ohňostroj ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (návštěva vánočního Brna) ZŠ Vánoční prázdniny , MŠ Z provozních důvodů uzavřena ZŠ Plavání MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ, MŠ Výlet zaměstnanců z FKSP Praha ŠD Bruslení ŠD Hry bez hranic ŠD Bruslení ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ, ŠD Noční sáňkování, noc ve škole ZŠ, ŠD, MŠ Dny zdraví ZŠ Vysvědčení, Budoucí povolání učitel ZŠ Pololetní prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání 12

14 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN MŠ Dny zdraví ZŠ Jarní prázdniny MŠ Omezený povoz (8:00-15:00) ŠD Bruslení ŠD Hry bez hranic ŠD Bruslení ZŠ, MŠ Zápis dětí ZŠ Zahájení nácviku divadelního představení Tatínku, ta se ti povedla MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ, MŠ Socioterapeuticá dílna pro rodiče a žák ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Cesta za pokladem (herní vycházka lesem k Písečáku) ŠD Květinová slavnost ŠD Vyžití na fotbalovém hřišti ŠD Bazar ZŠ Noc ve škole ŠD Plavání MŠ Masopustní karneval ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Velikonoční odpoledne (pletení pomlázky, velikonoční dílny, tradice, zdobení kraslic apod.) MŠ Velikonoční dílničky pro rodiče ZŠ Pečení velikonočních perníčků ZŠ Velikonoční prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní hodnocení, slovní hodnocení ZŠ, ŠD, MŠ Bezpečně na silnici, návštěva dopravního hřiště ZŠ, MŠ Den Země MŠ Pálení čarodějnic ZŠ Pálení čarodějnic u myslivecké chaty ZŠ Plavání ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání Státní svátek ZŠ Ředitelské volno ZŠ Exkurze Praha ZŠ Ředitelské volno ŠD Vycházka do parku ve Svitavách, listnaté stromy 13

15 ČERVEN ČERVENEC, SRPEN ŠD Kůrotisky ZŠ, ŠD Den matek ve Fabrice Svitavy, divadelní představení MŠ Besídka ke dni matek, divadelní představení ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ, ŠD, MŠ Den dětí ŠD Opékání buřtů u myslivecké chaty, lesní hry ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ Škola s přírodou výlet Budislav ZŠ, ŠD Zahradní slavnost vítání prvňáčků ZŠ Vysvědčení MŠ Divadelní představení JO-JO MŠ Loučení s předškoláky v parku MŠ Výlet MŠ Návštěva MC Krůček ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání Víkendové socioterapeutické dílny pro rodiče a žáky ZŠ, MŠ Modrý tábor Stáž ve Finsku 14

16 5 Školní družina 5.1 Základní informace Kompetence ŠD je nastavena na bezstresové a vlídné prostředí, využití pracovních a herních koutků, individuální přístup k žákům, respektování potřeb jednotlivce, zadávání podle schopnosti žáků, přiměřenost věku žáků, podpora spontánnosti a zvídavosti a rozvoj komunikace. ŠD rozvíjí tělesné, estetické, dopravní, ekologické, globální a dramatické znalosti v souladu s průřezovými tématy. Preferujeme zdravý životní styl využití tělocvičny, zahrady, procházky do okolí, pitný režim a duševní hygiena. Dále upevňování vztahu mezi dětmi, výlety, sportovní utkání, sociální hry smíšené oddělení. Žáci jsou zapojeni do kroužků ŠD gymnastika, výtvarný kroužek a mažoretky. Pravidelně informujeme rodiče prostřednictvím deníčků ŠD o všech akcí. Využíváme kolektiv ŠD k formování sociálních vztahů během mimoškolních aktivit žáků, podporujeme jejich individuální schopnosti, umožňujeme prožít pocit úspěchu a pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Zdůrazňujeme význam rodinných vztahů, vedeme žáky k úctě, k vytvoření materiálních hodnot (s využitím okolí školy, soutěží a projektů). Vštěpujeme jim hygienické návyky, rozvíjíme pracovní dovednosti, vytváříme kladný vztah k práci a správné pracovní návyky a dodržování pravidel bezpečnosti. Pomáháme rozvíjet kompetence dětí v průřezových tématech: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova a multikulturní výchova formou celoškolních projektů: Barevná zeměkoule ŠD organizuje karneval národností, pomůže s výzdobou školy, shlédneme filmy o vzdálených zemích využití při výtvarné činnosti, výroba indiánského oblečení, národnostní tance a jídla, hledání indiánského pokladu, nácvik písní. Dny zdraví zhlédnutí kazety se zdravotní tématikou Červený Blesk, hry s poskytnutím první pomoci, seznámení s obsahem lékárničky, spolupráce s ČČK v Lačnově. Bezpečně na silnici závody na koloběžkách, odpolední návštěva dopravního hřiště, vysvětlení pravidel silničního provozu, výroba dopravních značek, dopravních prostředků, křižovatek výtvarné činnosti. Škola s přírodou stavění lesních domečků pro zvířátka, posezení u myslivecké chaty, poznávání přírodnin, stromů, opékání párků, vycházky k rybníčku a do okolí školy. 5.2 Rámcové monotematické projekty Dokážu to Poznání sebe sama Rozvoj dovednosti přijímat svobodná rozhodnutí Naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky 15

17 Respektovat druhé lidi a mít právo být respektován Řešit problémové situace Program má dětem pomoci vyrůstat v sebeúctě, samostatnosti a zodpovědnosti. Formy práce: modelové situace formou her Letem celým světem Projekt umožňuje poznání různých zemí, národů, kultur a zvyklostí. Poskytuje základy multikulturní výchovy, která má přispívat ke zvýšení tolerance, ke zlepšení vztahů mezi majoritní společností s různými menšinami Knížka je náš kamarád Projekt má přiblížit dětem svět knížek, upoutat je a získat pro četbu knih ŽK. Spolupráce s městskou knihovnou, výstavky knih v ŽK, seznamování s knižními novinkami, dramatizace úryvků knih, výtvarné ztvárnění knih, plnění různých úkolů 5.3 Projekty charakteristické pro ŠD Lačnov Vařím, vaříš, vaříme Taneční a pohybové mažoretky Mažoretky během celého roku zpestří všechny akce školy, města a okolí mažoretky naší školy Bambulky (3-5 let), Babetky (6-8 let), Bublinky (8-12 let), Barborky (7-13 let) a Berušky (14-16 let). Spojení s přírodou využíváme okolní přírodu k vycházkám, sbíráme přírodniny, pozorujeme přírodu Děti se podílí na přípravě akcí, nosí si pomůcky a některé materiály a pečují o zahradu Spolupráce dětí různého věkového složení od 6 do 11 let. Snaha pomoci mladším, zapojení do her smíšené oddělení ŠD 5.4 Akce školní družiny 2013/2014 ZÁŘÍ Zahradní slavnost (přivítání nových dětí, zábavné seznamovací hry, vytvoření pravidel ŠD, seznámení s bezpečným chování ŠD) Turistická vycházka (cestou necestou k myslivecké chatě, opékání párků, stavění domečků z přírodního materiálu, seznamovací hry, výtvarné ztvárnění zážitků z vycházky) Vycházka k pramenům řeky Svitavy (plnění úkolů, hry, vypracování pracovních listů týkajících se přírodního okolí řeky Svitavy) 16

18 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Multikulturní piknik u myslivecké chaty (ochutnávka jídel cizích zemí, orientální tance, hry, kresby z pikniku, vyprávění o stolování, práce s barvami) Drakiáda u lesa (pouštění draků, zhotovení dráčků ve družině, kresby z drakiády) Návštěva ZKO Lačnov (kresby zvířátek a zážitků z návštěvy psí školičky) Návštěva krytého bazénu ve Svitavách Bazar ošacení Oslavy Halloweena (dlabání dýní, průvod v maskách Lačnovem, kresby dýní výzdoba družiny) Hry na zahradě (na sýkorky, na čápy, vycházka do okolí, pozorování přírody, výroba koláží z listů zvířátka) Plavání na krytém bazénu Návštěva sběrného dvora LIKO Svitavy (třídění a zpracování odpadového materiálu) Návštěva výstavy v Muzeu Země pod Nepálem (seznámení s kulturou a životem v této zemi) Karneval národností (hry s národní tematikou, tance a zpěv, vytvoření řetězu přátelství, zhotovení kostýmů na karneval, povídání o vzdálených zemích, jejich mentalitě, stolování, využití literatury, fotografií, píseň Afrika černá ) Mikulášské vánoční dílny (pečení cukroví, zdobení perníčků, výroba drobných dárků a dárkových krabiček, výroba čertíků a Mikulášů z kartonu) Adventní dílna (výroba vánočních věnců pod vedením paní Ludmily Betlachové, výroba ozdůbek, řetězů) Vánoční besídka s ohňostrojem (vánoční písně, koledy a hry, zdobení vánočního stromečku, rozdávání dárků nových hraček pro děti) Návštěva Ekocentra Sever v Hradci Králové, návštěva obřího akvára Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Plavání v krytém bazénu Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Projekt Dny zdraví (člověk a jeho tělo, první pomoc, hry na lékaře, hry s tématem zdraví, pohybová hra Na krvinky) Plavání v krytém bazénu, hry ve vodě Hry bez hranic (Stopovaná, hledání hranic určeného území, plnění úkolů, které se týkají zimních sportů, kresby zimních sportů) 17

19 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Masopustní průvod Lačnovem (karneval na Rychtě v Lačnově, hry se zpěvy, lidové písně, říkadla, tance, výroba masopustních masek a kostýmů, výtvarné práce s tématem masopust) Návštěva truhlářství v Lačnově Návštěva výstavy v Muzeu (O četnických humoreskách, pátrání, logické kombinace, dobové oblékání a stolování, kresby z návštěvy muzea) Plavání v krytém bazénu Beseda s Miroslavem Smolejem o ochraně a chovu zvířat, živé exponáty Návštěva bowlingu ve sportovní hale Květinová slavnost (výrobky k výzdobě bytu pod vedením paní L. Betlachové, vystoupení mažoretek) Bazar ošacení (prodej ošacení) Plavání v krytém baénu Velikonoční dílna v ŠD (výroba kraslic, pletení pomlázek, kuřátka, ozdoby do květináčů, výzdoba z proutí) Projekt Bezpečně na silnici návštěva dopravního hřiště Projekt Bezpečně na silnici výlet na kolách na Rosničku (pravidla silničního provozu, výroba dopravních značek, pozorování a zapisování silničního provozu v okolí školy, hry n školním dopravním hřišti, koloběžky) Pálení čarodějnic u myslivecké chaty Vycházka k poldru (pozorování živočichů, přírodniny, čápí hnízdo) Vyrábění dárků ke dni matek Plavání v krytém bazénu, tobogán Turistická vycházka k Písečáku (terénní orientační hry, mapování okolního prostředí) Den matek ve Fabrice (vystoupení dětí pro maminky) Den dětí (cyklistický výlet na Rosničku, opékání buřtů, hry na stanovištích) Výlet na dětské hřiště na Stadionu ve Svitavách, rozloučení se ŠD Zahradní slavnost (loučení s 5. třídou, vítání prvňáčků, hry na stanovištích) 18

20 6 Mažoretky 6.1 Základní informace V roce 1998 jsme založili první oddíl mažoretek. Mažoretky reprezentují nejen naši školu, ale i město na přehlídkách a soutěžích mažoretek po celé republice, kde sklízí velké úspěchy a umísťují se na předních místech. Tančí i na charitativních akcích pro postižené děti a dospělé. Účastní se pravidelně předtančení na plesech, oslav města Svitavy, vystoupení dechových hudeb a spolupracují se Základní uměleckou školou s dechovým orchestrem. Cílem projektu je prevence kriminality mládeže, boj proti drogám, rozvíjení přirozeného růstu, rozvoj rytmu, držení těla, zvyšování sebevědomí a možnost předvést svůj tanec na veřejnosti. Dívky pracují pod vedením paní vychovatelky Věry Betlachové, která vystudovala obor tělocvik a absolvovala školení pro vedoucí mažoretek. Paní vychovatelka spolupracuje se svým manželem jako asistentem, oba bez nároku na honorář. V poslední době pomáhají s tréninky i děvčata ze starších oddílů. 6.2 Oddíly Ve školním roce pracovalo na naší škole celkem 6 oddílů: Betynky - velká formace (3 6 let), Borůvky - velká formace (7 9let), Bambulky mini formace (9 11 let), Betamix velká formace (9 11 let), Bublinky mini formace (13 15 let), Berušky velká formace (15 20 let). S tréninkem mladších mažoretek pomáhala děvčata z oddílu Berušek. Celkem jsme měli 57 mažoretek. 6.3 Vystoupení mažoretek za školní rok 2013/2014 Datum Vystoupení Oddíl přehlídka mažoretek Svitavy všechny oddíly Vendolí Bambulky soutěžní mezinárodní přehlídka mažoretek v Ivančicích u Brna IMC Berušky (3. místo a postup do finále) ples ve Fabrice mini formace Bambulky, formace Bambulky vánoční besídka ZŠ a MŠ Lačnov Betynky ples Gymnázia Svitavy, Fabrika Berušky (světelná show) ples SPGŠ Litomyšl Berušky soutěž: O líšeňský pohár Brno Berušky (1. místo) ples Domu na rozcestí, Fabrika Berušky, Borůvky, Barborky, Bublinky soutěž: O brněnskou dračici Berušky (4. místo) květinová slavnost v ZŠ a MŠ Lačnov Betynky soutěž O litovelský pohár Borůvky (2. místo), Bublinky (4. místo), Bambulky (2. místo), Betamix (4. místo) 19

21 vystoupení ve Fabrice charitativní Borůvky, Bublinky Červená knihovna Bambulky, Bublinky Radiměř MŠ Betynky soutěž O jemnickou korunku Bambulky (2. místo), Borůvky (5. místo), Betamix (5. místo), Bublinky (2. místo), Berušky (1. místo) Den matek ve Fabrice Betynky, Borůvky, Bublinky, Betamix DD v Parku J. Palacha Betamix, Bambulky, Betynky, Borůvky, Bublinky, Berušky oslava hasičů v Janově Betamix, Berušky, Bublinky ZŠ Riegerova Město sportu Berušky, Bublinky ZŠ Opatov Bublinky MŠ M. Horákové Park J. Palacha Betynky, Borůvky, Bambulky Farní stodola Betamix, Bublinky, Bambulky , 18., Stadion Míru Svitavy Mistrovství světa v hasičském sportu (mezinárodní účast 16 států) Berušky, Bublinky, Betamix pracovaly mažoretky jako hostesky při udělování ocenění hasičů na stadionu ve Svitavách při Mistrovství světa v hasičském sportu 20

22 7 Školní projekty 7.1 Bezpečně na silnici Naše děti se dopravního provozu účastní jako chodci i jako cyklisti. Některé dojíždějí autobusem. V pravidelném týdenním projektu Bezpečně na silnici se snažíme, aby děti pochopily, že doprava má svá pravidla, že o pohybu v dopravním provozu musí přemýšlet. Je pro ně nutné osvojit si zásady účelného a bezpečného chování účastníků provozu. Pomocí tematické výuky v jednotlivých předmětech zdůrazňujeme příčiny nesprávného chování, dopravních nehod a jejich zdravotních, materiálních a sociálních důsledků. Děti se seznamují s technickými podmínkami bezpečného provozu (silnice, povrch a stav vozovek, vliv počasí, povinné vybavení a údržba kola). Všichni musíme být schopni poskytnout první pomoc raněným při dopravní nehodě. V neposlední řadě hovoříme o odpovědnosti k ostatním účastníkům provozu i k sobě samému. 7.2 Budoucí povolání Naše škola se mimo jiné věnuje celoročnímu projektu Budoucí povolání. Každý měsíc děti navštíví jednu profesi, mají možnost zeptat se na různé otázky, vyplní připravené pracovní listy. Svůj dojem ztvární i výtvarně. Důležitá je závěrečná reflexe, při které formulují plusy a mínusy sledované profese. Získávají tak náhled na školu jako na přípravu pro svou budoucí realizaci. V minulosti jsme zkoumali práci truhláře, historika, kadeřnice, prodejce automobilů, silničáře, zdravotní sestry, policisty, dentální hygienistky, topiče, instalatéra, učitelky v MŠ, masérky, číšníka, knihovnice, prezidentky sítě mateřských center nebo herečky. Letos jsme poznali například povolání fotbalového trenéra, průvodkyně v romském muzeu, redaktora regionální televize, provozovatele elektronické hudby a další. 7.3 Daltonský pátek Pravidelně v některý páteční den u nás ve škole měníme způsob výuky. Připravíme tematické hravé slovní úlohy do matematiky a českého jazyka, které označíme podle obtížnosti. Děti pracují samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách, záleží na typu úloh. Práci si řídí samy podle svých schopností. Učitel je rádce, povzbuzuje a motivuje děti ke zlepšování výkonů. Na závěr provádíme hodnocení, vysvětlíme si úkoly, které byly obtížně chápány. 7.4 Škola s přírodou Projekt Škola s přírodou doplňuje naši celoroční snahu o výchovu k trvale udržitelnému způsobu života. Seznamuje děti názorně, zajímavě a v souvislostech s ekosystémy lesa, parku, rybníka a louky. Vede k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení. Utváří postoje v environmentální oblasti, která umožňuje pochopit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí. 21

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více