Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, Svitavy. facebook: Modrá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, 568. 02 Svitavy. facebook: Modrá"

Transkript

1 Výroční zprava Modrá škola 2013/2014 Organizace vzdělávání, hospodaření, aktivity školy, spolupráce, plány, autoevaluace, školní družina, granty, projekty ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov 125/50, Svitavy Zadní , facebook: Modrá škola

2

3 Obsah 1 Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání v základní škole Organizace výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Organizace vzdělávání v mateřské škole Personální obsazení DVPP Spolupráce s odborníky Hospodaření Česká školní inspekce Vyhodnocení plánů na rok 2013/ Plány na rok 2014/ Akce Modré školy za školní rok 2013/ Školní družina Základní informace Rámcové monotematické projekty Dokážu to Letem celým světem Knížka je náš kamarád Projekty charakteristické pro ŠD Lačnov Akce školní družiny 2013/ Mažoretky Základní informace Oddíly Vystoupení mažoretek za školní rok 2013/ Školní projekty Bezpečně na silnici Budoucí povolání Daltonský pátek Škola s přírodou Dny zdraví Barevná zeměkoule Zdravá škola... 22

4 7.7.1 Prováděcí plán s průběžným hodnocením za školní rok 14/ Férová škola Granty, rozvojové programy, projekty Učíme se společně! Už vím jak Asistent pedagoga Osobní asistent z ÚP Flexi práce s rodinou Ubuntu Škola je fajn Ovoce do škol Autoevaluace SWOT analýza 2012/ Škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole 2013/ Dotazník Já a moje škola ročník; Bc. Lucie Odehnalová, DiS ročník; Bc. Lucie Odehnalová, DiS ročník; Mgr. Renata Součková ročník; Mgr. Jiří Konopáč, DiS ročník; Mgr. Jiří Konopáč, DiS

5 1 Organizace vzdělávání 1.1 Organizace vzdělávání v základní škole Základní škola Svitavy-Lačnov vyučovala ve školním roce 2013/ žáků jako trojtřídní s pěti ročníky. Do prvního ročníku bylo zapsáno 13 žáků. Třída Ročník Počet žáků Prospělo Jiné dodatečný odklad I II III přestoupil K únorovému zápisu 2013 se dostavilo 14 dětí. Všichni žáci byli přijati. Z pátého ročníku přestoupilo do šestého 10 žáků. Škola vyučovala ročník podle ŠVP Modrá škola. Dvě žákyně byly vyučovány podle ŠVP LMP. 1.2 Organizace výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Ve školní družině byly po celý školní rok dvě oddělení s 30 a 18 dětmi. Provoz školy byl zajišťován od 6:50 do 16:00, ve středu s prodlouženou družinou do 17:00, v pátek se zkrácenou do 15:00. Ve škole fungovalo 10 zájmových kroužků: gymnastika, náprava, anglický kroužek, sportovní kroužek, mažoretky, přírodovědné pokusy, výtvarný kroužek, deskové a karetní hry. Řemeslné a pěstitelské dílny byly realizovány v rámci evropského projektu Učíme se společně! 1.3 Organizace vzdělávání v mateřské škole Mateřskou školu minulý rok navštěvovalo 28 dětí. K odešlo ze školky 9 dětí. V novém školním roce 2014/2015 bylo přijato 9 dětí. Přihlášek jsme v den zápisu obdrželi 18. Mateřská škola vzdělávala podle ŠVP Modrá školka. 1.4 Personální obsazení Pozice Jméno a příjmení Praxe, vzdělání ředitelka Mgr. Radoslava Renzová, DiS. - praxe v učitelství 14 let, ve školství 19 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Učitelství 1. stup. ZŠ učitel ZŠ Mgr. Jiří Konopáč, DiS. - praxe v učitelství 18 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Učitelství 1. stup. ZŠ učitelka ZŠ Bc. Lucie Odehnalová, DiS. - praxe v učitelství 5 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Předškolní pedagogika 4

6 učitelka ZŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitel MŠ odborný pracovník projektů EU Mgr. Renata Součková Lenka Trávníčková Bc. Ivana Konopáčová Miroslav Smolej - praxe v učitelství 16 let - PdF MU Brno, Učitelství 1. stupně základní školy - praxe v učitelství 5 let - praxe ve školství 6 let - ÚJEP Ústí nad Labem, Vychovatelství se speciální pedagogikou - praxe v učitelství 5 let - praxe ve školství 10 let - PdF UHK HK Výchovná práce ve speciálních zařízeních - praxe v učitelství 3 roky - praxe ve školství 6 let - studium PdF Hradec Králové Učitelství 1. stupně základní školy vychovatelka ŠD Věra Betlachová - praxe 36 let - PgŠ Litomyšl pedagogický asistent Matouš Vlach - praxe ve škole 3 roky osobní asistentka Renata Ehrenbergerová - praxe 3 roky osobní asistentka Vladimíra Daranská - praxe 3 roky účetní Marcela Kopecká - ve škole čtvrtým rokem školnice Jiřina Vaydyčová - ve škole třetím rokem kuchařka Zdena Letochová - praxe 35 let pom. kuchařka Petra Dostálková - praxe 7 let V první třídě s 1. a 2. ročníkem byla třídní učitelka Bc. Lucie Odehnalová, DiS., která vyučovala všechny předměty kromě českého jazyka a matematiky ve 2. ročníku. Ty vyučovala Mgr. Radoslava Renzová, DiS. Třídní učitelkou druhé třídy - 3. ročníku byla Mgr. Renata Součková. Vyučovala všechny předměty. Ve třetí třídě se 4. a 5. ročníkem byl třídním učitelem Mgr. Jiří Konopáč, Dis. Vyučoval v těchto ročnících všechny předměty kromě etické výchovy (Mgr. Radoslava Renzová, DiS.). Hlavní oddělení školní družiny vedla vychovatelka Věra Betlachová a menší oddělení na částečný úvazek vychovatelka Bc. Lucie Odehnalová, DiS. V mateřské škole vyučovala Bc. Iva Konopáčová, Lenka Trávníčková a Miroslav Smolej. 1.5 DVPP Datum Místo Hodiny Název Zařízení Účastníci 26., Květná 14 Komunikační techniky ZŠ, MŠ Jirka, Mirek, Radka Věrka, Lucka, 27., Lačnov 12 Respektovat a být Růžena, Lenka, ZŠ, MŠ respektován Radka, Mirek, Květa 10., Květná 14 Komunikační techniky ZŠ, MŠ Jirka, Mirek, Radka 5

7 22., Lačnov 12 Respektovat a být respektován ZŠ, MŠ 14., Lačnov 10 Rodinné mapy ZŠ, MŠ Svitavy 5 ČŠI testování žáků ZŠ Jirka 22., Květná 14 Občanské právo v prostředí rodiny ZŠ, MŠ 3. 3., 7. 4., 5.5., 2. 6., , 8. 9.,6. 10., , 2. 11, Věrka, Lucka, Růžena, Lenka, Radka, Mirek, Květa, Věrka, Radka, Matouš, Lucka, Renata, Renata, Vlaďka, Petra, Lenka Jirka, Mirek, Radka Pardubice 70 Výcvik asistenta pedagoga ZŠ Matouš Praha 24 Hodnotové vzdělávání ZŠ Radka, Lucka 3., Květná 14 Občanské právo v prostředí Jirka, Mirek, ZŠ, MŠ rodiny Radka Svitavy 3 Environmentální výchova ZŠ a Lenka, Jirka, zakládání pozemku MŠ Radka Svitavy 3 Environmentální výchova ZŠ a osázení pozemku MŠ Radka, Iva 1.6 Spolupráce s odborníky Profesní růst pedagogických pracovníků je frekventovaně podporován spoluprácí s odborníky: Mgr. Olga Kusá (speciální pedagožka - etopedka CPIV Brno) PhDr. Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) Mgr. Vlasta Pechancová (socioložka, terapeutka) PhDr. Magdalena Zemánková (logopedka) Mgr. Jiřina Holasová (videotrénink interakcí) Mgr. Táňa Brodská (psycholožka) Mgr. Magdalena Brýdlová (dětská psycholožka) PPP Svitavy, SPC Kamínek, SPC Bystré 1.7 Hospodaření V naší organizaci proběhla předběžná a průběžná finanční kontrola. V roce 2014 byla v naší organizaci provedena veřejnoprávní finanční kontrola. Závažné nedostatky pro školní rok 2013/2014 nebyly zjištěny. Na provoz je v roce 2014 od města přislíbeno Kč tyto peníze byly v průběhu roku navýšeny o 10 tisíc na realizaci projektů prevence kriminality. Na odpisy máme Kč. 6

8 Na přímé náklady na vzdělávání bylo na rok 2014 přislíbeno Kč. Částka se navýšila o účelový znak asistenti pedagogů Kč. Zisk z roku 2013 ve výši ,92 Kč byl převeden do rezervního tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku. Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy dlouhodobého majetku měsíčně. Fond kulturních a sociálních služeb byl tvořen příděly z mezd a čerpán na příspěvky dovolených a kulturních akcí. Rezervní fond z ostatních titulů byl naplněn na konci kalendářního roku díky nevyčerpaným dotacím z EU, ale právě o jejich vyčerpání v průběhu roku 2014 ponížen. Grant EU Učíme se společně v roce 2013 jsme obdrželi dvě zálohové platby ve výši ,20 Kč, částka byla ve školním roce vyčerpána. Začátkem roku 2014 jsme obdrželi grant od Nadace Open Society Fund Praha příspěvek ve výši Kč pro projekt Ubuntu v Modré škole, který byl do konce školního roku zcela vyčerpán. Dále škola získala grand MŠMT Už vím jak!, kdy první zálohu ve školním roce 2013/2014 však neobdržela Česká školní inspekce V ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov proběhla ve dnech 21. a inspekční kontrola. Zjištěné nedostatky byly ve spolupráci s inspektorky odstraněny. Inspekce oceňovala následující oblasti vzdělávání v Modré škole: Pro naplňování školních vzdělávacích programů má škola velmi dobré materiální zajištění. Nadstandardní vybavení informačními a prezentačními technologiemi i didaktickými pomůckami je z velké části výsledkem úspěšného zapojení školy do grantů a projektů. S jejich pomocí se jí také daří zajišťovat velmi dobré personální podmínky v oblasti asistence. Škola vytváří pro vzdělávání příznivé klima, prostřednictvím pedagogického stylu respektujícího osobnost dětí a žáků rozvíjí jejich sociální dovednosti. Učí je odpovědnosti za své jednání i vzdělávání a využívá účinné formy individuální podpory každého z nich. Škola zajišťuje příznivé podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Partnerské vztahy i spolupráce s odborníky přispívají k dosahování cílů školy. 7

9 2 Vyhodnocení plánů na rok 2013/2014 Pokračovat v efektivním propojování MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov V minulém školním roce se nám podařilo spojit dokonale filozofii školy a školky díky týdenní stáži ve finské škole. Pedagogové se ujistili, že směr, kterým děti vzdělávají, je správný a přínosný. Organizovat vzdělávání pedagogů V květnu 2014 MŠMT schválilo naší škole projekt Už vím jak na vzdělávání pedagogů v mateřských školkách. Protože v MŠ učí i pedagogové základní školy, zúčastňují se všichni pedagogové ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov. Jedná se o školení v oblasti environmentální, polytechnické, osobnostního rozvoje, formativního hodnocení, speciálních aplikacích na tabletech. Projekt bude trvat do června Zdokonalovat individuální přístup a hodnocení žáků Díky stáži ve Finsku jsme zdokonalili slovní hodnocení v oblasti hodnot, chování a spolupráce dětí. Hodnocení chování jsme rozdělili na dvě části hodnocení v ZŠ a hodnocení v ŠD. Rozhodli jsme se, že čtvrtletní slovní hodnocení není příliš efektivní. Častěji budeme zvát na individuální schůzky rodiče, slovní hodnocení bude pololetní. Zlepšit mediální obraz školy z evropského projektu jsme zaplatili služby mediální poradkyně, která nám pomohla připravit Den otevřených dveří a sestavit pozvánky. Akce byla hojně navštívená, vysílala ji svitavská televize. Momentálně jednáme o změně webových stránek, tak aby byly přehlednější a srozumitelnější. Efektivně realizovat evropské projekty V současné době ve škole probíhají dva evropské projekty současně, daří se nám eliminovat chyby v monitorovacích zprávách a efektivněji jednat s hodnotiteli projektů. Rozhodně se budeme usilovat o úspěch i v dalším projektovém období. Účastnit se grantových programů Velmi nám pomáhá grantový program Asistent pedagoga, který využíváme každý rok. V minulém školním roce jsme se nemohli přihlásit do rozvojového programu na podporu inkluzivního vzdělávání, protože MŠMT změnilo metodiku výpočtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravili jsme žádosti v rozvojových programech zaměřených na etickou výchovu a logopedickou podporu, které však na MŠMT nedošly. Tyto žádosti jsme zaktualizovali a podali v tomto školním roce. Spolupracovat s dalšími organizacemi Intenzivně spolupracujeme s organizacemi, které nám pomáhají kompenzovat speciálně vzdělávací potřeby žáků. Ať už se jedná o zdravotní postižení, vývojové poruchy učení či vývojové poruchy chování. Podle finského vzoru jsme se rozhodli více spolupracovat se školy ve Svitavách. 8

10 Pokračovat v programu dobrovolníků Rádi vítáme pomoc rodičů nebo bývalých absolventů školy na akcích pro veřejnost. V době, kdy Úřad práce ve Svitavách umožňuje žádat prostředky na osobní asistenty, využíváme tuto podporu. Spolupracovat s rodiči na rozvoji školy Pro rodiče pořádáme pravidelné akce, jako jsou zahradní slavnosti, velikonoční a vánoční dílničky, dny matek, dny dětí. Rodiče zveme na veškeré školení, které jsou organizovány školou. V rámci projektu Učíme se společně! pro rodiče realizujeme Modrou poradnu a socioterapeutické dílny, se kterými jezdíme do domu na půli cesty v Květné a na výlety do Brna nebo do Prahy. V minulém školním roce jsme zorganizovali první kulatý stůl, ve kterých chceme pokračovat a na kterých mají rodiče možnost intenzivně se vyjádřit ke způsobu výuky nebo hodnocení dětí. 9

11 3 Plány na rok 2014/ Vybudovat a používat lesní centrum. 2. Zrealizovat stáž v holandské škole. 3. Pokračovat v efektivním propojování MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov 1. Organizovat vzdělávání pedagogů 2. Zdokonalovat individuální přístup a hodnocení žáků 3. Efektivně realizovat evropské projekty 4. Účastnit se grantových programů 5. Spolupracovat s dalšími organizacemi 6. Pokračovat v programu dobrovolníků 7. Spolupracovat s rodiči na rozvoji školy 10

12 4 Akce Modré školy za školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD ZŠ Slavnostní zahájení školního roku Schůze s rodiči prvňáčků ZŠ, ŠD Den her MŠ Schůzka s rodiči ZŠ, ŠD Zahradní slavnost ZŠ, ŠD, MŠ Kontrola dokumentace školy ŠD Vycházka k myslivecké chatě ZŠ Den s lesy ŠD K pramenům řeky Svitavy ŠD Piknik MULTIKULTI ZŠ, MŠ Školení v Květné zahradě Výcvik komunikačních technik (Jirka, Radka, Mirek) ZŠ, MŠ Seminář Respektovat a být respektován ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (Květná zahrada) ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Drakiáda MŠ Návštěva MC Krůček ZŠ VTI ŠD ZKO Lačnov výcvik psů, obrana, dogdancing ZŠ, MŠ Školení v Květné zahradě Výcvik komunikačních technik (Jirka, Radka, Mirek) ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (Květná zahrada) ŠD Bazar ZŠ VTI ŠD Halloweenský průvod ZŠ Ředitelské volno Státní svátek ZŠ Podzimní prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ŠD Plavání MŠ Drakiáda MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Návštěva Ekocentra Oucmanice ZŠ VTI ZŠ, MŠ Den otevřených dveří (rodiče, zájemci a příznivci školy se mohou přijít podívat do výuky i odpolední činnosti ŠD kdykoliv) 11

13 PROSINEC LEDEN ŠD Návštěva LIKA ŠD Bramboriáda ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ, MŠ Seminář Respektovat a být respektován ŠD ZŠ, ŠD, MŠ ZŠ, MŠ ŠD ZŠ Barevná zeměkoule (karneval národností, řetězec přátelství, návštěva Romského muzea v Brně + Bongo) Vánoční dílny (suchá vazba, tvoření z florexu, ozdobné košíky, kreativní tvoření) Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky Plavání Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ VTI ŠD Mikuláš MŠ Mikuláš ŠD Vánoční výstava, prohlídka výzdoby města Svitavy, vánoční strom ZŠ, ŠD, MŠ Vánoční den, karneval, ohňostroj ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (návštěva vánočního Brna) ZŠ Vánoční prázdniny , MŠ Z provozních důvodů uzavřena ZŠ Plavání MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ, MŠ Výlet zaměstnanců z FKSP Praha ŠD Bruslení ŠD Hry bez hranic ŠD Bruslení ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ, ŠD Noční sáňkování, noc ve škole ZŠ, ŠD, MŠ Dny zdraví ZŠ Vysvědčení, Budoucí povolání učitel ZŠ Pololetní prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání 12

14 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN MŠ Dny zdraví ZŠ Jarní prázdniny MŠ Omezený povoz (8:00-15:00) ŠD Bruslení ŠD Hry bez hranic ŠD Bruslení ZŠ, MŠ Zápis dětí ZŠ Zahájení nácviku divadelního představení Tatínku, ta se ti povedla MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ, MŠ Socioterapeuticá dílna pro rodiče a žák ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Cesta za pokladem (herní vycházka lesem k Písečáku) ŠD Květinová slavnost ŠD Vyžití na fotbalovém hřišti ŠD Bazar ZŠ Noc ve škole ŠD Plavání MŠ Masopustní karneval ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Velikonoční odpoledne (pletení pomlázky, velikonoční dílny, tradice, zdobení kraslic apod.) MŠ Velikonoční dílničky pro rodiče ZŠ Pečení velikonočních perníčků ZŠ Velikonoční prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní hodnocení, slovní hodnocení ZŠ, ŠD, MŠ Bezpečně na silnici, návštěva dopravního hřiště ZŠ, MŠ Den Země MŠ Pálení čarodějnic ZŠ Pálení čarodějnic u myslivecké chaty ZŠ Plavání ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání Státní svátek ZŠ Ředitelské volno ZŠ Exkurze Praha ZŠ Ředitelské volno ŠD Vycházka do parku ve Svitavách, listnaté stromy 13

15 ČERVEN ČERVENEC, SRPEN ŠD Kůrotisky ZŠ, ŠD Den matek ve Fabrice Svitavy, divadelní představení MŠ Besídka ke dni matek, divadelní představení ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ, ŠD, MŠ Den dětí ŠD Opékání buřtů u myslivecké chaty, lesní hry ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ Škola s přírodou výlet Budislav ZŠ, ŠD Zahradní slavnost vítání prvňáčků ZŠ Vysvědčení MŠ Divadelní představení JO-JO MŠ Loučení s předškoláky v parku MŠ Výlet MŠ Návštěva MC Krůček ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání Víkendové socioterapeutické dílny pro rodiče a žáky ZŠ, MŠ Modrý tábor Stáž ve Finsku 14

16 5 Školní družina 5.1 Základní informace Kompetence ŠD je nastavena na bezstresové a vlídné prostředí, využití pracovních a herních koutků, individuální přístup k žákům, respektování potřeb jednotlivce, zadávání podle schopnosti žáků, přiměřenost věku žáků, podpora spontánnosti a zvídavosti a rozvoj komunikace. ŠD rozvíjí tělesné, estetické, dopravní, ekologické, globální a dramatické znalosti v souladu s průřezovými tématy. Preferujeme zdravý životní styl využití tělocvičny, zahrady, procházky do okolí, pitný režim a duševní hygiena. Dále upevňování vztahu mezi dětmi, výlety, sportovní utkání, sociální hry smíšené oddělení. Žáci jsou zapojeni do kroužků ŠD gymnastika, výtvarný kroužek a mažoretky. Pravidelně informujeme rodiče prostřednictvím deníčků ŠD o všech akcí. Využíváme kolektiv ŠD k formování sociálních vztahů během mimoškolních aktivit žáků, podporujeme jejich individuální schopnosti, umožňujeme prožít pocit úspěchu a pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Zdůrazňujeme význam rodinných vztahů, vedeme žáky k úctě, k vytvoření materiálních hodnot (s využitím okolí školy, soutěží a projektů). Vštěpujeme jim hygienické návyky, rozvíjíme pracovní dovednosti, vytváříme kladný vztah k práci a správné pracovní návyky a dodržování pravidel bezpečnosti. Pomáháme rozvíjet kompetence dětí v průřezových tématech: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova a multikulturní výchova formou celoškolních projektů: Barevná zeměkoule ŠD organizuje karneval národností, pomůže s výzdobou školy, shlédneme filmy o vzdálených zemích využití při výtvarné činnosti, výroba indiánského oblečení, národnostní tance a jídla, hledání indiánského pokladu, nácvik písní. Dny zdraví zhlédnutí kazety se zdravotní tématikou Červený Blesk, hry s poskytnutím první pomoci, seznámení s obsahem lékárničky, spolupráce s ČČK v Lačnově. Bezpečně na silnici závody na koloběžkách, odpolední návštěva dopravního hřiště, vysvětlení pravidel silničního provozu, výroba dopravních značek, dopravních prostředků, křižovatek výtvarné činnosti. Škola s přírodou stavění lesních domečků pro zvířátka, posezení u myslivecké chaty, poznávání přírodnin, stromů, opékání párků, vycházky k rybníčku a do okolí školy. 5.2 Rámcové monotematické projekty Dokážu to Poznání sebe sama Rozvoj dovednosti přijímat svobodná rozhodnutí Naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky 15

17 Respektovat druhé lidi a mít právo být respektován Řešit problémové situace Program má dětem pomoci vyrůstat v sebeúctě, samostatnosti a zodpovědnosti. Formy práce: modelové situace formou her Letem celým světem Projekt umožňuje poznání různých zemí, národů, kultur a zvyklostí. Poskytuje základy multikulturní výchovy, která má přispívat ke zvýšení tolerance, ke zlepšení vztahů mezi majoritní společností s různými menšinami Knížka je náš kamarád Projekt má přiblížit dětem svět knížek, upoutat je a získat pro četbu knih ŽK. Spolupráce s městskou knihovnou, výstavky knih v ŽK, seznamování s knižními novinkami, dramatizace úryvků knih, výtvarné ztvárnění knih, plnění různých úkolů 5.3 Projekty charakteristické pro ŠD Lačnov Vařím, vaříš, vaříme Taneční a pohybové mažoretky Mažoretky během celého roku zpestří všechny akce školy, města a okolí mažoretky naší školy Bambulky (3-5 let), Babetky (6-8 let), Bublinky (8-12 let), Barborky (7-13 let) a Berušky (14-16 let). Spojení s přírodou využíváme okolní přírodu k vycházkám, sbíráme přírodniny, pozorujeme přírodu Děti se podílí na přípravě akcí, nosí si pomůcky a některé materiály a pečují o zahradu Spolupráce dětí různého věkového složení od 6 do 11 let. Snaha pomoci mladším, zapojení do her smíšené oddělení ŠD 5.4 Akce školní družiny 2013/2014 ZÁŘÍ Zahradní slavnost (přivítání nových dětí, zábavné seznamovací hry, vytvoření pravidel ŠD, seznámení s bezpečným chování ŠD) Turistická vycházka (cestou necestou k myslivecké chatě, opékání párků, stavění domečků z přírodního materiálu, seznamovací hry, výtvarné ztvárnění zážitků z vycházky) Vycházka k pramenům řeky Svitavy (plnění úkolů, hry, vypracování pracovních listů týkajících se přírodního okolí řeky Svitavy) 16

18 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Multikulturní piknik u myslivecké chaty (ochutnávka jídel cizích zemí, orientální tance, hry, kresby z pikniku, vyprávění o stolování, práce s barvami) Drakiáda u lesa (pouštění draků, zhotovení dráčků ve družině, kresby z drakiády) Návštěva ZKO Lačnov (kresby zvířátek a zážitků z návštěvy psí školičky) Návštěva krytého bazénu ve Svitavách Bazar ošacení Oslavy Halloweena (dlabání dýní, průvod v maskách Lačnovem, kresby dýní výzdoba družiny) Hry na zahradě (na sýkorky, na čápy, vycházka do okolí, pozorování přírody, výroba koláží z listů zvířátka) Plavání na krytém bazénu Návštěva sběrného dvora LIKO Svitavy (třídění a zpracování odpadového materiálu) Návštěva výstavy v Muzeu Země pod Nepálem (seznámení s kulturou a životem v této zemi) Karneval národností (hry s národní tematikou, tance a zpěv, vytvoření řetězu přátelství, zhotovení kostýmů na karneval, povídání o vzdálených zemích, jejich mentalitě, stolování, využití literatury, fotografií, píseň Afrika černá ) Mikulášské vánoční dílny (pečení cukroví, zdobení perníčků, výroba drobných dárků a dárkových krabiček, výroba čertíků a Mikulášů z kartonu) Adventní dílna (výroba vánočních věnců pod vedením paní Ludmily Betlachové, výroba ozdůbek, řetězů) Vánoční besídka s ohňostrojem (vánoční písně, koledy a hry, zdobení vánočního stromečku, rozdávání dárků nových hraček pro děti) Návštěva Ekocentra Sever v Hradci Králové, návštěva obřího akvára Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Plavání v krytém bazénu Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Projekt Dny zdraví (člověk a jeho tělo, první pomoc, hry na lékaře, hry s tématem zdraví, pohybová hra Na krvinky) Plavání v krytém bazénu, hry ve vodě Hry bez hranic (Stopovaná, hledání hranic určeného území, plnění úkolů, které se týkají zimních sportů, kresby zimních sportů) 17

19 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Masopustní průvod Lačnovem (karneval na Rychtě v Lačnově, hry se zpěvy, lidové písně, říkadla, tance, výroba masopustních masek a kostýmů, výtvarné práce s tématem masopust) Návštěva truhlářství v Lačnově Návštěva výstavy v Muzeu (O četnických humoreskách, pátrání, logické kombinace, dobové oblékání a stolování, kresby z návštěvy muzea) Plavání v krytém bazénu Beseda s Miroslavem Smolejem o ochraně a chovu zvířat, živé exponáty Návštěva bowlingu ve sportovní hale Květinová slavnost (výrobky k výzdobě bytu pod vedením paní L. Betlachové, vystoupení mažoretek) Bazar ošacení (prodej ošacení) Plavání v krytém baénu Velikonoční dílna v ŠD (výroba kraslic, pletení pomlázek, kuřátka, ozdoby do květináčů, výzdoba z proutí) Projekt Bezpečně na silnici návštěva dopravního hřiště Projekt Bezpečně na silnici výlet na kolách na Rosničku (pravidla silničního provozu, výroba dopravních značek, pozorování a zapisování silničního provozu v okolí školy, hry n školním dopravním hřišti, koloběžky) Pálení čarodějnic u myslivecké chaty Vycházka k poldru (pozorování živočichů, přírodniny, čápí hnízdo) Vyrábění dárků ke dni matek Plavání v krytém bazénu, tobogán Turistická vycházka k Písečáku (terénní orientační hry, mapování okolního prostředí) Den matek ve Fabrice (vystoupení dětí pro maminky) Den dětí (cyklistický výlet na Rosničku, opékání buřtů, hry na stanovištích) Výlet na dětské hřiště na Stadionu ve Svitavách, rozloučení se ŠD Zahradní slavnost (loučení s 5. třídou, vítání prvňáčků, hry na stanovištích) 18

20 6 Mažoretky 6.1 Základní informace V roce 1998 jsme založili první oddíl mažoretek. Mažoretky reprezentují nejen naši školu, ale i město na přehlídkách a soutěžích mažoretek po celé republice, kde sklízí velké úspěchy a umísťují se na předních místech. Tančí i na charitativních akcích pro postižené děti a dospělé. Účastní se pravidelně předtančení na plesech, oslav města Svitavy, vystoupení dechových hudeb a spolupracují se Základní uměleckou školou s dechovým orchestrem. Cílem projektu je prevence kriminality mládeže, boj proti drogám, rozvíjení přirozeného růstu, rozvoj rytmu, držení těla, zvyšování sebevědomí a možnost předvést svůj tanec na veřejnosti. Dívky pracují pod vedením paní vychovatelky Věry Betlachové, která vystudovala obor tělocvik a absolvovala školení pro vedoucí mažoretek. Paní vychovatelka spolupracuje se svým manželem jako asistentem, oba bez nároku na honorář. V poslední době pomáhají s tréninky i děvčata ze starších oddílů. 6.2 Oddíly Ve školním roce pracovalo na naší škole celkem 6 oddílů: Betynky - velká formace (3 6 let), Borůvky - velká formace (7 9let), Bambulky mini formace (9 11 let), Betamix velká formace (9 11 let), Bublinky mini formace (13 15 let), Berušky velká formace (15 20 let). S tréninkem mladších mažoretek pomáhala děvčata z oddílu Berušek. Celkem jsme měli 57 mažoretek. 6.3 Vystoupení mažoretek za školní rok 2013/2014 Datum Vystoupení Oddíl přehlídka mažoretek Svitavy všechny oddíly Vendolí Bambulky soutěžní mezinárodní přehlídka mažoretek v Ivančicích u Brna IMC Berušky (3. místo a postup do finále) ples ve Fabrice mini formace Bambulky, formace Bambulky vánoční besídka ZŠ a MŠ Lačnov Betynky ples Gymnázia Svitavy, Fabrika Berušky (světelná show) ples SPGŠ Litomyšl Berušky soutěž: O líšeňský pohár Brno Berušky (1. místo) ples Domu na rozcestí, Fabrika Berušky, Borůvky, Barborky, Bublinky soutěž: O brněnskou dračici Berušky (4. místo) květinová slavnost v ZŠ a MŠ Lačnov Betynky soutěž O litovelský pohár Borůvky (2. místo), Bublinky (4. místo), Bambulky (2. místo), Betamix (4. místo) 19

21 vystoupení ve Fabrice charitativní Borůvky, Bublinky Červená knihovna Bambulky, Bublinky Radiměř MŠ Betynky soutěž O jemnickou korunku Bambulky (2. místo), Borůvky (5. místo), Betamix (5. místo), Bublinky (2. místo), Berušky (1. místo) Den matek ve Fabrice Betynky, Borůvky, Bublinky, Betamix DD v Parku J. Palacha Betamix, Bambulky, Betynky, Borůvky, Bublinky, Berušky oslava hasičů v Janově Betamix, Berušky, Bublinky ZŠ Riegerova Město sportu Berušky, Bublinky ZŠ Opatov Bublinky MŠ M. Horákové Park J. Palacha Betynky, Borůvky, Bambulky Farní stodola Betamix, Bublinky, Bambulky , 18., Stadion Míru Svitavy Mistrovství světa v hasičském sportu (mezinárodní účast 16 států) Berušky, Bublinky, Betamix pracovaly mažoretky jako hostesky při udělování ocenění hasičů na stadionu ve Svitavách při Mistrovství světa v hasičském sportu 20

22 7 Školní projekty 7.1 Bezpečně na silnici Naše děti se dopravního provozu účastní jako chodci i jako cyklisti. Některé dojíždějí autobusem. V pravidelném týdenním projektu Bezpečně na silnici se snažíme, aby děti pochopily, že doprava má svá pravidla, že o pohybu v dopravním provozu musí přemýšlet. Je pro ně nutné osvojit si zásady účelného a bezpečného chování účastníků provozu. Pomocí tematické výuky v jednotlivých předmětech zdůrazňujeme příčiny nesprávného chování, dopravních nehod a jejich zdravotních, materiálních a sociálních důsledků. Děti se seznamují s technickými podmínkami bezpečného provozu (silnice, povrch a stav vozovek, vliv počasí, povinné vybavení a údržba kola). Všichni musíme být schopni poskytnout první pomoc raněným při dopravní nehodě. V neposlední řadě hovoříme o odpovědnosti k ostatním účastníkům provozu i k sobě samému. 7.2 Budoucí povolání Naše škola se mimo jiné věnuje celoročnímu projektu Budoucí povolání. Každý měsíc děti navštíví jednu profesi, mají možnost zeptat se na různé otázky, vyplní připravené pracovní listy. Svůj dojem ztvární i výtvarně. Důležitá je závěrečná reflexe, při které formulují plusy a mínusy sledované profese. Získávají tak náhled na školu jako na přípravu pro svou budoucí realizaci. V minulosti jsme zkoumali práci truhláře, historika, kadeřnice, prodejce automobilů, silničáře, zdravotní sestry, policisty, dentální hygienistky, topiče, instalatéra, učitelky v MŠ, masérky, číšníka, knihovnice, prezidentky sítě mateřských center nebo herečky. Letos jsme poznali například povolání fotbalového trenéra, průvodkyně v romském muzeu, redaktora regionální televize, provozovatele elektronické hudby a další. 7.3 Daltonský pátek Pravidelně v některý páteční den u nás ve škole měníme způsob výuky. Připravíme tematické hravé slovní úlohy do matematiky a českého jazyka, které označíme podle obtížnosti. Děti pracují samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách, záleží na typu úloh. Práci si řídí samy podle svých schopností. Učitel je rádce, povzbuzuje a motivuje děti ke zlepšování výkonů. Na závěr provádíme hodnocení, vysvětlíme si úkoly, které byly obtížně chápány. 7.4 Škola s přírodou Projekt Škola s přírodou doplňuje naši celoroční snahu o výchovu k trvale udržitelnému způsobu života. Seznamuje děti názorně, zajímavě a v souvislostech s ekosystémy lesa, parku, rybníka a louky. Vede k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení. Utváří postoje v environmentální oblasti, která umožňuje pochopit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí. 21

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Preventivní program sociálně patologických jevů pro školní rok 2015/2016

Preventivní program sociálně patologických jevů pro školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Svitavy Lačnov Zadní 50, Svitavy 568 02 www.zslacnov.svitavy.cz, zslacnov@svitavy.cz Preventivní program sociálně patologických jevů pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více