Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, Svitavy. facebook: Modrá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modrá škola. Výroční zprava. Organizace vzdělávání, 125/50, 568. 02 Svitavy. facebook: Modrá"

Transkript

1 Výroční zprava Modrá škola 2013/2014 Organizace vzdělávání, hospodaření, aktivity školy, spolupráce, plány, autoevaluace, školní družina, granty, projekty ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov 125/50, Svitavy Zadní , facebook: Modrá škola

2

3 Obsah 1 Organizace vzdělávání Organizace vzdělávání v základní škole Organizace výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Organizace vzdělávání v mateřské škole Personální obsazení DVPP Spolupráce s odborníky Hospodaření Česká školní inspekce Vyhodnocení plánů na rok 2013/ Plány na rok 2014/ Akce Modré školy za školní rok 2013/ Školní družina Základní informace Rámcové monotematické projekty Dokážu to Letem celým světem Knížka je náš kamarád Projekty charakteristické pro ŠD Lačnov Akce školní družiny 2013/ Mažoretky Základní informace Oddíly Vystoupení mažoretek za školní rok 2013/ Školní projekty Bezpečně na silnici Budoucí povolání Daltonský pátek Škola s přírodou Dny zdraví Barevná zeměkoule Zdravá škola... 22

4 7.7.1 Prováděcí plán s průběžným hodnocením za školní rok 14/ Férová škola Granty, rozvojové programy, projekty Učíme se společně! Už vím jak Asistent pedagoga Osobní asistent z ÚP Flexi práce s rodinou Ubuntu Škola je fajn Ovoce do škol Autoevaluace SWOT analýza 2012/ Škála pro posouzení mezilidských vztahů ve škole 2013/ Dotazník Já a moje škola ročník; Bc. Lucie Odehnalová, DiS ročník; Bc. Lucie Odehnalová, DiS ročník; Mgr. Renata Součková ročník; Mgr. Jiří Konopáč, DiS ročník; Mgr. Jiří Konopáč, DiS

5 1 Organizace vzdělávání 1.1 Organizace vzdělávání v základní škole Základní škola Svitavy-Lačnov vyučovala ve školním roce 2013/ žáků jako trojtřídní s pěti ročníky. Do prvního ročníku bylo zapsáno 13 žáků. Třída Ročník Počet žáků Prospělo Jiné dodatečný odklad I II III přestoupil K únorovému zápisu 2013 se dostavilo 14 dětí. Všichni žáci byli přijati. Z pátého ročníku přestoupilo do šestého 10 žáků. Škola vyučovala ročník podle ŠVP Modrá škola. Dvě žákyně byly vyučovány podle ŠVP LMP. 1.2 Organizace výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Ve školní družině byly po celý školní rok dvě oddělení s 30 a 18 dětmi. Provoz školy byl zajišťován od 6:50 do 16:00, ve středu s prodlouženou družinou do 17:00, v pátek se zkrácenou do 15:00. Ve škole fungovalo 10 zájmových kroužků: gymnastika, náprava, anglický kroužek, sportovní kroužek, mažoretky, přírodovědné pokusy, výtvarný kroužek, deskové a karetní hry. Řemeslné a pěstitelské dílny byly realizovány v rámci evropského projektu Učíme se společně! 1.3 Organizace vzdělávání v mateřské škole Mateřskou školu minulý rok navštěvovalo 28 dětí. K odešlo ze školky 9 dětí. V novém školním roce 2014/2015 bylo přijato 9 dětí. Přihlášek jsme v den zápisu obdrželi 18. Mateřská škola vzdělávala podle ŠVP Modrá školka. 1.4 Personální obsazení Pozice Jméno a příjmení Praxe, vzdělání ředitelka Mgr. Radoslava Renzová, DiS. - praxe v učitelství 14 let, ve školství 19 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Učitelství 1. stup. ZŠ učitel ZŠ Mgr. Jiří Konopáč, DiS. - praxe v učitelství 18 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Učitelství 1. stup. ZŠ učitelka ZŠ Bc. Lucie Odehnalová, DiS. - praxe v učitelství 5 let - VOŠPed. Speciální pedagogika Litomyšl - MU Brno Předškolní pedagogika 4

6 učitelka ZŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitel MŠ odborný pracovník projektů EU Mgr. Renata Součková Lenka Trávníčková Bc. Ivana Konopáčová Miroslav Smolej - praxe v učitelství 16 let - PdF MU Brno, Učitelství 1. stupně základní školy - praxe v učitelství 5 let - praxe ve školství 6 let - ÚJEP Ústí nad Labem, Vychovatelství se speciální pedagogikou - praxe v učitelství 5 let - praxe ve školství 10 let - PdF UHK HK Výchovná práce ve speciálních zařízeních - praxe v učitelství 3 roky - praxe ve školství 6 let - studium PdF Hradec Králové Učitelství 1. stupně základní školy vychovatelka ŠD Věra Betlachová - praxe 36 let - PgŠ Litomyšl pedagogický asistent Matouš Vlach - praxe ve škole 3 roky osobní asistentka Renata Ehrenbergerová - praxe 3 roky osobní asistentka Vladimíra Daranská - praxe 3 roky účetní Marcela Kopecká - ve škole čtvrtým rokem školnice Jiřina Vaydyčová - ve škole třetím rokem kuchařka Zdena Letochová - praxe 35 let pom. kuchařka Petra Dostálková - praxe 7 let V první třídě s 1. a 2. ročníkem byla třídní učitelka Bc. Lucie Odehnalová, DiS., která vyučovala všechny předměty kromě českého jazyka a matematiky ve 2. ročníku. Ty vyučovala Mgr. Radoslava Renzová, DiS. Třídní učitelkou druhé třídy - 3. ročníku byla Mgr. Renata Součková. Vyučovala všechny předměty. Ve třetí třídě se 4. a 5. ročníkem byl třídním učitelem Mgr. Jiří Konopáč, Dis. Vyučoval v těchto ročnících všechny předměty kromě etické výchovy (Mgr. Radoslava Renzová, DiS.). Hlavní oddělení školní družiny vedla vychovatelka Věra Betlachová a menší oddělení na částečný úvazek vychovatelka Bc. Lucie Odehnalová, DiS. V mateřské škole vyučovala Bc. Iva Konopáčová, Lenka Trávníčková a Miroslav Smolej. 1.5 DVPP Datum Místo Hodiny Název Zařízení Účastníci 26., Květná 14 Komunikační techniky ZŠ, MŠ Jirka, Mirek, Radka Věrka, Lucka, 27., Lačnov 12 Respektovat a být Růžena, Lenka, ZŠ, MŠ respektován Radka, Mirek, Květa 10., Květná 14 Komunikační techniky ZŠ, MŠ Jirka, Mirek, Radka 5

7 22., Lačnov 12 Respektovat a být respektován ZŠ, MŠ 14., Lačnov 10 Rodinné mapy ZŠ, MŠ Svitavy 5 ČŠI testování žáků ZŠ Jirka 22., Květná 14 Občanské právo v prostředí rodiny ZŠ, MŠ 3. 3., 7. 4., 5.5., 2. 6., , 8. 9.,6. 10., , 2. 11, Věrka, Lucka, Růžena, Lenka, Radka, Mirek, Květa, Věrka, Radka, Matouš, Lucka, Renata, Renata, Vlaďka, Petra, Lenka Jirka, Mirek, Radka Pardubice 70 Výcvik asistenta pedagoga ZŠ Matouš Praha 24 Hodnotové vzdělávání ZŠ Radka, Lucka 3., Květná 14 Občanské právo v prostředí Jirka, Mirek, ZŠ, MŠ rodiny Radka Svitavy 3 Environmentální výchova ZŠ a Lenka, Jirka, zakládání pozemku MŠ Radka Svitavy 3 Environmentální výchova ZŠ a osázení pozemku MŠ Radka, Iva 1.6 Spolupráce s odborníky Profesní růst pedagogických pracovníků je frekventovaně podporován spoluprácí s odborníky: Mgr. Olga Kusá (speciální pedagožka - etopedka CPIV Brno) PhDr. Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) Mgr. Vlasta Pechancová (socioložka, terapeutka) PhDr. Magdalena Zemánková (logopedka) Mgr. Jiřina Holasová (videotrénink interakcí) Mgr. Táňa Brodská (psycholožka) Mgr. Magdalena Brýdlová (dětská psycholožka) PPP Svitavy, SPC Kamínek, SPC Bystré 1.7 Hospodaření V naší organizaci proběhla předběžná a průběžná finanční kontrola. V roce 2014 byla v naší organizaci provedena veřejnoprávní finanční kontrola. Závažné nedostatky pro školní rok 2013/2014 nebyly zjištěny. Na provoz je v roce 2014 od města přislíbeno Kč tyto peníze byly v průběhu roku navýšeny o 10 tisíc na realizaci projektů prevence kriminality. Na odpisy máme Kč. 6

8 Na přímé náklady na vzdělávání bylo na rok 2014 přislíbeno Kč. Částka se navýšila o účelový znak asistenti pedagogů Kč. Zisk z roku 2013 ve výši ,92 Kč byl převeden do rezervního tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku. Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy dlouhodobého majetku měsíčně. Fond kulturních a sociálních služeb byl tvořen příděly z mezd a čerpán na příspěvky dovolených a kulturních akcí. Rezervní fond z ostatních titulů byl naplněn na konci kalendářního roku díky nevyčerpaným dotacím z EU, ale právě o jejich vyčerpání v průběhu roku 2014 ponížen. Grant EU Učíme se společně v roce 2013 jsme obdrželi dvě zálohové platby ve výši ,20 Kč, částka byla ve školním roce vyčerpána. Začátkem roku 2014 jsme obdrželi grant od Nadace Open Society Fund Praha příspěvek ve výši Kč pro projekt Ubuntu v Modré škole, který byl do konce školního roku zcela vyčerpán. Dále škola získala grand MŠMT Už vím jak!, kdy první zálohu ve školním roce 2013/2014 však neobdržela Česká školní inspekce V ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov proběhla ve dnech 21. a inspekční kontrola. Zjištěné nedostatky byly ve spolupráci s inspektorky odstraněny. Inspekce oceňovala následující oblasti vzdělávání v Modré škole: Pro naplňování školních vzdělávacích programů má škola velmi dobré materiální zajištění. Nadstandardní vybavení informačními a prezentačními technologiemi i didaktickými pomůckami je z velké části výsledkem úspěšného zapojení školy do grantů a projektů. S jejich pomocí se jí také daří zajišťovat velmi dobré personální podmínky v oblasti asistence. Škola vytváří pro vzdělávání příznivé klima, prostřednictvím pedagogického stylu respektujícího osobnost dětí a žáků rozvíjí jejich sociální dovednosti. Učí je odpovědnosti za své jednání i vzdělávání a využívá účinné formy individuální podpory každého z nich. Škola zajišťuje příznivé podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Partnerské vztahy i spolupráce s odborníky přispívají k dosahování cílů školy. 7

9 2 Vyhodnocení plánů na rok 2013/2014 Pokračovat v efektivním propojování MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov V minulém školním roce se nám podařilo spojit dokonale filozofii školy a školky díky týdenní stáži ve finské škole. Pedagogové se ujistili, že směr, kterým děti vzdělávají, je správný a přínosný. Organizovat vzdělávání pedagogů V květnu 2014 MŠMT schválilo naší škole projekt Už vím jak na vzdělávání pedagogů v mateřských školkách. Protože v MŠ učí i pedagogové základní školy, zúčastňují se všichni pedagogové ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov. Jedná se o školení v oblasti environmentální, polytechnické, osobnostního rozvoje, formativního hodnocení, speciálních aplikacích na tabletech. Projekt bude trvat do června Zdokonalovat individuální přístup a hodnocení žáků Díky stáži ve Finsku jsme zdokonalili slovní hodnocení v oblasti hodnot, chování a spolupráce dětí. Hodnocení chování jsme rozdělili na dvě části hodnocení v ZŠ a hodnocení v ŠD. Rozhodli jsme se, že čtvrtletní slovní hodnocení není příliš efektivní. Častěji budeme zvát na individuální schůzky rodiče, slovní hodnocení bude pololetní. Zlepšit mediální obraz školy z evropského projektu jsme zaplatili služby mediální poradkyně, která nám pomohla připravit Den otevřených dveří a sestavit pozvánky. Akce byla hojně navštívená, vysílala ji svitavská televize. Momentálně jednáme o změně webových stránek, tak aby byly přehlednější a srozumitelnější. Efektivně realizovat evropské projekty V současné době ve škole probíhají dva evropské projekty současně, daří se nám eliminovat chyby v monitorovacích zprávách a efektivněji jednat s hodnotiteli projektů. Rozhodně se budeme usilovat o úspěch i v dalším projektovém období. Účastnit se grantových programů Velmi nám pomáhá grantový program Asistent pedagoga, který využíváme každý rok. V minulém školním roce jsme se nemohli přihlásit do rozvojového programu na podporu inkluzivního vzdělávání, protože MŠMT změnilo metodiku výpočtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravili jsme žádosti v rozvojových programech zaměřených na etickou výchovu a logopedickou podporu, které však na MŠMT nedošly. Tyto žádosti jsme zaktualizovali a podali v tomto školním roce. Spolupracovat s dalšími organizacemi Intenzivně spolupracujeme s organizacemi, které nám pomáhají kompenzovat speciálně vzdělávací potřeby žáků. Ať už se jedná o zdravotní postižení, vývojové poruchy učení či vývojové poruchy chování. Podle finského vzoru jsme se rozhodli více spolupracovat se školy ve Svitavách. 8

10 Pokračovat v programu dobrovolníků Rádi vítáme pomoc rodičů nebo bývalých absolventů školy na akcích pro veřejnost. V době, kdy Úřad práce ve Svitavách umožňuje žádat prostředky na osobní asistenty, využíváme tuto podporu. Spolupracovat s rodiči na rozvoji školy Pro rodiče pořádáme pravidelné akce, jako jsou zahradní slavnosti, velikonoční a vánoční dílničky, dny matek, dny dětí. Rodiče zveme na veškeré školení, které jsou organizovány školou. V rámci projektu Učíme se společně! pro rodiče realizujeme Modrou poradnu a socioterapeutické dílny, se kterými jezdíme do domu na půli cesty v Květné a na výlety do Brna nebo do Prahy. V minulém školním roce jsme zorganizovali první kulatý stůl, ve kterých chceme pokračovat a na kterých mají rodiče možnost intenzivně se vyjádřit ke způsobu výuky nebo hodnocení dětí. 9

11 3 Plány na rok 2014/ Vybudovat a používat lesní centrum. 2. Zrealizovat stáž v holandské škole. 3. Pokračovat v efektivním propojování MŠ a ZŠ Svitavy Lačnov 1. Organizovat vzdělávání pedagogů 2. Zdokonalovat individuální přístup a hodnocení žáků 3. Efektivně realizovat evropské projekty 4. Účastnit se grantových programů 5. Spolupracovat s dalšími organizacemi 6. Pokračovat v programu dobrovolníků 7. Spolupracovat s rodiči na rozvoji školy 10

12 4 Akce Modré školy za školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD ZŠ Slavnostní zahájení školního roku Schůze s rodiči prvňáčků ZŠ, ŠD Den her MŠ Schůzka s rodiči ZŠ, ŠD Zahradní slavnost ZŠ, ŠD, MŠ Kontrola dokumentace školy ŠD Vycházka k myslivecké chatě ZŠ Den s lesy ŠD K pramenům řeky Svitavy ŠD Piknik MULTIKULTI ZŠ, MŠ Školení v Květné zahradě Výcvik komunikačních technik (Jirka, Radka, Mirek) ZŠ, MŠ Seminář Respektovat a být respektován ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (Květná zahrada) ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Drakiáda MŠ Návštěva MC Krůček ZŠ VTI ŠD ZKO Lačnov výcvik psů, obrana, dogdancing ZŠ, MŠ Školení v Květné zahradě Výcvik komunikačních technik (Jirka, Radka, Mirek) ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (Květná zahrada) ŠD Bazar ZŠ VTI ŠD Halloweenský průvod ZŠ Ředitelské volno Státní svátek ZŠ Podzimní prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ŠD Plavání MŠ Drakiáda MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Návštěva Ekocentra Oucmanice ZŠ VTI ZŠ, MŠ Den otevřených dveří (rodiče, zájemci a příznivci školy se mohou přijít podívat do výuky i odpolední činnosti ŠD kdykoliv) 11

13 PROSINEC LEDEN ŠD Návštěva LIKA ŠD Bramboriáda ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ, MŠ Seminář Respektovat a být respektován ŠD ZŠ, ŠD, MŠ ZŠ, MŠ ŠD ZŠ Barevná zeměkoule (karneval národností, řetězec přátelství, návštěva Romského muzea v Brně + Bongo) Vánoční dílny (suchá vazba, tvoření z florexu, ozdobné košíky, kreativní tvoření) Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky Plavání Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ VTI ŠD Mikuláš MŠ Mikuláš ŠD Vánoční výstava, prohlídka výzdoby města Svitavy, vánoční strom ZŠ, ŠD, MŠ Vánoční den, karneval, ohňostroj ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky (návštěva vánočního Brna) ZŠ Vánoční prázdniny , MŠ Z provozních důvodů uzavřena ZŠ Plavání MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ, MŠ Výlet zaměstnanců z FKSP Praha ŠD Bruslení ŠD Hry bez hranic ŠD Bruslení ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ, ŠD Noční sáňkování, noc ve škole ZŠ, ŠD, MŠ Dny zdraví ZŠ Vysvědčení, Budoucí povolání učitel ZŠ Pololetní prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání 12

14 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN MŠ Dny zdraví ZŠ Jarní prázdniny MŠ Omezený povoz (8:00-15:00) ŠD Bruslení ŠD Hry bez hranic ŠD Bruslení ZŠ, MŠ Zápis dětí ZŠ Zahájení nácviku divadelního představení Tatínku, ta se ti povedla MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ, MŠ Socioterapeuticá dílna pro rodiče a žák ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Cesta za pokladem (herní vycházka lesem k Písečáku) ŠD Květinová slavnost ŠD Vyžití na fotbalovém hřišti ŠD Bazar ZŠ Noc ve škole ŠD Plavání MŠ Masopustní karneval ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ŠD Velikonoční odpoledne (pletení pomlázky, velikonoční dílny, tradice, zdobení kraslic apod.) MŠ Velikonoční dílničky pro rodiče ZŠ Pečení velikonočních perníčků ZŠ Velikonoční prázdniny MŠ Omezený provoz (8:00-15:00) ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní hodnocení, slovní hodnocení ZŠ, ŠD, MŠ Bezpečně na silnici, návštěva dopravního hřiště ZŠ, MŠ Den Země MŠ Pálení čarodějnic ZŠ Pálení čarodějnic u myslivecké chaty ZŠ Plavání ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky MŠ Divadelní představení JO-JO ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání Státní svátek ZŠ Ředitelské volno ZŠ Exkurze Praha ZŠ Ředitelské volno ŠD Vycházka do parku ve Svitavách, listnaté stromy 13

15 ČERVEN ČERVENEC, SRPEN ŠD Kůrotisky ZŠ, ŠD Den matek ve Fabrice Svitavy, divadelní představení MŠ Besídka ke dni matek, divadelní představení ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče a žáky ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání ZŠ, ŠD, MŠ Den dětí ŠD Opékání buřtů u myslivecké chaty, lesní hry ZŠ, ŠD, MŠ Požadavky, čtvrtletní práce, slovní hodnocení ZŠ Škola s přírodou výlet Budislav ZŠ, ŠD Zahradní slavnost vítání prvňáčků ZŠ Vysvědčení MŠ Divadelní představení JO-JO MŠ Loučení s předškoláky v parku MŠ Výlet MŠ Návštěva MC Krůček ZŠ, MŠ Socioterapeutická dílna pro rodiče ZŠ Peníze v rodině/zvládnu to/budoucí povolání Víkendové socioterapeutické dílny pro rodiče a žáky ZŠ, MŠ Modrý tábor Stáž ve Finsku 14

16 5 Školní družina 5.1 Základní informace Kompetence ŠD je nastavena na bezstresové a vlídné prostředí, využití pracovních a herních koutků, individuální přístup k žákům, respektování potřeb jednotlivce, zadávání podle schopnosti žáků, přiměřenost věku žáků, podpora spontánnosti a zvídavosti a rozvoj komunikace. ŠD rozvíjí tělesné, estetické, dopravní, ekologické, globální a dramatické znalosti v souladu s průřezovými tématy. Preferujeme zdravý životní styl využití tělocvičny, zahrady, procházky do okolí, pitný režim a duševní hygiena. Dále upevňování vztahu mezi dětmi, výlety, sportovní utkání, sociální hry smíšené oddělení. Žáci jsou zapojeni do kroužků ŠD gymnastika, výtvarný kroužek a mažoretky. Pravidelně informujeme rodiče prostřednictvím deníčků ŠD o všech akcí. Využíváme kolektiv ŠD k formování sociálních vztahů během mimoškolních aktivit žáků, podporujeme jejich individuální schopnosti, umožňujeme prožít pocit úspěchu a pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Zdůrazňujeme význam rodinných vztahů, vedeme žáky k úctě, k vytvoření materiálních hodnot (s využitím okolí školy, soutěží a projektů). Vštěpujeme jim hygienické návyky, rozvíjíme pracovní dovednosti, vytváříme kladný vztah k práci a správné pracovní návyky a dodržování pravidel bezpečnosti. Pomáháme rozvíjet kompetence dětí v průřezových tématech: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova a multikulturní výchova formou celoškolních projektů: Barevná zeměkoule ŠD organizuje karneval národností, pomůže s výzdobou školy, shlédneme filmy o vzdálených zemích využití při výtvarné činnosti, výroba indiánského oblečení, národnostní tance a jídla, hledání indiánského pokladu, nácvik písní. Dny zdraví zhlédnutí kazety se zdravotní tématikou Červený Blesk, hry s poskytnutím první pomoci, seznámení s obsahem lékárničky, spolupráce s ČČK v Lačnově. Bezpečně na silnici závody na koloběžkách, odpolední návštěva dopravního hřiště, vysvětlení pravidel silničního provozu, výroba dopravních značek, dopravních prostředků, křižovatek výtvarné činnosti. Škola s přírodou stavění lesních domečků pro zvířátka, posezení u myslivecké chaty, poznávání přírodnin, stromů, opékání párků, vycházky k rybníčku a do okolí školy. 5.2 Rámcové monotematické projekty Dokážu to Poznání sebe sama Rozvoj dovednosti přijímat svobodná rozhodnutí Naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky 15

17 Respektovat druhé lidi a mít právo být respektován Řešit problémové situace Program má dětem pomoci vyrůstat v sebeúctě, samostatnosti a zodpovědnosti. Formy práce: modelové situace formou her Letem celým světem Projekt umožňuje poznání různých zemí, národů, kultur a zvyklostí. Poskytuje základy multikulturní výchovy, která má přispívat ke zvýšení tolerance, ke zlepšení vztahů mezi majoritní společností s různými menšinami Knížka je náš kamarád Projekt má přiblížit dětem svět knížek, upoutat je a získat pro četbu knih ŽK. Spolupráce s městskou knihovnou, výstavky knih v ŽK, seznamování s knižními novinkami, dramatizace úryvků knih, výtvarné ztvárnění knih, plnění různých úkolů 5.3 Projekty charakteristické pro ŠD Lačnov Vařím, vaříš, vaříme Taneční a pohybové mažoretky Mažoretky během celého roku zpestří všechny akce školy, města a okolí mažoretky naší školy Bambulky (3-5 let), Babetky (6-8 let), Bublinky (8-12 let), Barborky (7-13 let) a Berušky (14-16 let). Spojení s přírodou využíváme okolní přírodu k vycházkám, sbíráme přírodniny, pozorujeme přírodu Děti se podílí na přípravě akcí, nosí si pomůcky a některé materiály a pečují o zahradu Spolupráce dětí různého věkového složení od 6 do 11 let. Snaha pomoci mladším, zapojení do her smíšené oddělení ŠD 5.4 Akce školní družiny 2013/2014 ZÁŘÍ Zahradní slavnost (přivítání nových dětí, zábavné seznamovací hry, vytvoření pravidel ŠD, seznámení s bezpečným chování ŠD) Turistická vycházka (cestou necestou k myslivecké chatě, opékání párků, stavění domečků z přírodního materiálu, seznamovací hry, výtvarné ztvárnění zážitků z vycházky) Vycházka k pramenům řeky Svitavy (plnění úkolů, hry, vypracování pracovních listů týkajících se přírodního okolí řeky Svitavy) 16

18 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Multikulturní piknik u myslivecké chaty (ochutnávka jídel cizích zemí, orientální tance, hry, kresby z pikniku, vyprávění o stolování, práce s barvami) Drakiáda u lesa (pouštění draků, zhotovení dráčků ve družině, kresby z drakiády) Návštěva ZKO Lačnov (kresby zvířátek a zážitků z návštěvy psí školičky) Návštěva krytého bazénu ve Svitavách Bazar ošacení Oslavy Halloweena (dlabání dýní, průvod v maskách Lačnovem, kresby dýní výzdoba družiny) Hry na zahradě (na sýkorky, na čápy, vycházka do okolí, pozorování přírody, výroba koláží z listů zvířátka) Plavání na krytém bazénu Návštěva sběrného dvora LIKO Svitavy (třídění a zpracování odpadového materiálu) Návštěva výstavy v Muzeu Země pod Nepálem (seznámení s kulturou a životem v této zemi) Karneval národností (hry s národní tematikou, tance a zpěv, vytvoření řetězu přátelství, zhotovení kostýmů na karneval, povídání o vzdálených zemích, jejich mentalitě, stolování, využití literatury, fotografií, píseň Afrika černá ) Mikulášské vánoční dílny (pečení cukroví, zdobení perníčků, výroba drobných dárků a dárkových krabiček, výroba čertíků a Mikulášů z kartonu) Adventní dílna (výroba vánočních věnců pod vedením paní Ludmily Betlachové, výroba ozdůbek, řetězů) Vánoční besídka s ohňostrojem (vánoční písně, koledy a hry, zdobení vánočního stromečku, rozdávání dárků nových hraček pro děti) Návštěva Ekocentra Sever v Hradci Králové, návštěva obřího akvára Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Plavání v krytém bazénu Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Bruslení na zimním stadionu, zimní sporty Projekt Dny zdraví (člověk a jeho tělo, první pomoc, hry na lékaře, hry s tématem zdraví, pohybová hra Na krvinky) Plavání v krytém bazénu, hry ve vodě Hry bez hranic (Stopovaná, hledání hranic určeného území, plnění úkolů, které se týkají zimních sportů, kresby zimních sportů) 17

19 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Masopustní průvod Lačnovem (karneval na Rychtě v Lačnově, hry se zpěvy, lidové písně, říkadla, tance, výroba masopustních masek a kostýmů, výtvarné práce s tématem masopust) Návštěva truhlářství v Lačnově Návštěva výstavy v Muzeu (O četnických humoreskách, pátrání, logické kombinace, dobové oblékání a stolování, kresby z návštěvy muzea) Plavání v krytém bazénu Beseda s Miroslavem Smolejem o ochraně a chovu zvířat, živé exponáty Návštěva bowlingu ve sportovní hale Květinová slavnost (výrobky k výzdobě bytu pod vedením paní L. Betlachové, vystoupení mažoretek) Bazar ošacení (prodej ošacení) Plavání v krytém baénu Velikonoční dílna v ŠD (výroba kraslic, pletení pomlázek, kuřátka, ozdoby do květináčů, výzdoba z proutí) Projekt Bezpečně na silnici návštěva dopravního hřiště Projekt Bezpečně na silnici výlet na kolách na Rosničku (pravidla silničního provozu, výroba dopravních značek, pozorování a zapisování silničního provozu v okolí školy, hry n školním dopravním hřišti, koloběžky) Pálení čarodějnic u myslivecké chaty Vycházka k poldru (pozorování živočichů, přírodniny, čápí hnízdo) Vyrábění dárků ke dni matek Plavání v krytém bazénu, tobogán Turistická vycházka k Písečáku (terénní orientační hry, mapování okolního prostředí) Den matek ve Fabrice (vystoupení dětí pro maminky) Den dětí (cyklistický výlet na Rosničku, opékání buřtů, hry na stanovištích) Výlet na dětské hřiště na Stadionu ve Svitavách, rozloučení se ŠD Zahradní slavnost (loučení s 5. třídou, vítání prvňáčků, hry na stanovištích) 18

20 6 Mažoretky 6.1 Základní informace V roce 1998 jsme založili první oddíl mažoretek. Mažoretky reprezentují nejen naši školu, ale i město na přehlídkách a soutěžích mažoretek po celé republice, kde sklízí velké úspěchy a umísťují se na předních místech. Tančí i na charitativních akcích pro postižené děti a dospělé. Účastní se pravidelně předtančení na plesech, oslav města Svitavy, vystoupení dechových hudeb a spolupracují se Základní uměleckou školou s dechovým orchestrem. Cílem projektu je prevence kriminality mládeže, boj proti drogám, rozvíjení přirozeného růstu, rozvoj rytmu, držení těla, zvyšování sebevědomí a možnost předvést svůj tanec na veřejnosti. Dívky pracují pod vedením paní vychovatelky Věry Betlachové, která vystudovala obor tělocvik a absolvovala školení pro vedoucí mažoretek. Paní vychovatelka spolupracuje se svým manželem jako asistentem, oba bez nároku na honorář. V poslední době pomáhají s tréninky i děvčata ze starších oddílů. 6.2 Oddíly Ve školním roce pracovalo na naší škole celkem 6 oddílů: Betynky - velká formace (3 6 let), Borůvky - velká formace (7 9let), Bambulky mini formace (9 11 let), Betamix velká formace (9 11 let), Bublinky mini formace (13 15 let), Berušky velká formace (15 20 let). S tréninkem mladších mažoretek pomáhala děvčata z oddílu Berušek. Celkem jsme měli 57 mažoretek. 6.3 Vystoupení mažoretek za školní rok 2013/2014 Datum Vystoupení Oddíl přehlídka mažoretek Svitavy všechny oddíly Vendolí Bambulky soutěžní mezinárodní přehlídka mažoretek v Ivančicích u Brna IMC Berušky (3. místo a postup do finále) ples ve Fabrice mini formace Bambulky, formace Bambulky vánoční besídka ZŠ a MŠ Lačnov Betynky ples Gymnázia Svitavy, Fabrika Berušky (světelná show) ples SPGŠ Litomyšl Berušky soutěž: O líšeňský pohár Brno Berušky (1. místo) ples Domu na rozcestí, Fabrika Berušky, Borůvky, Barborky, Bublinky soutěž: O brněnskou dračici Berušky (4. místo) květinová slavnost v ZŠ a MŠ Lačnov Betynky soutěž O litovelský pohár Borůvky (2. místo), Bublinky (4. místo), Bambulky (2. místo), Betamix (4. místo) 19

21 vystoupení ve Fabrice charitativní Borůvky, Bublinky Červená knihovna Bambulky, Bublinky Radiměř MŠ Betynky soutěž O jemnickou korunku Bambulky (2. místo), Borůvky (5. místo), Betamix (5. místo), Bublinky (2. místo), Berušky (1. místo) Den matek ve Fabrice Betynky, Borůvky, Bublinky, Betamix DD v Parku J. Palacha Betamix, Bambulky, Betynky, Borůvky, Bublinky, Berušky oslava hasičů v Janově Betamix, Berušky, Bublinky ZŠ Riegerova Město sportu Berušky, Bublinky ZŠ Opatov Bublinky MŠ M. Horákové Park J. Palacha Betynky, Borůvky, Bambulky Farní stodola Betamix, Bublinky, Bambulky , 18., Stadion Míru Svitavy Mistrovství světa v hasičském sportu (mezinárodní účast 16 států) Berušky, Bublinky, Betamix pracovaly mažoretky jako hostesky při udělování ocenění hasičů na stadionu ve Svitavách při Mistrovství světa v hasičském sportu 20

22 7 Školní projekty 7.1 Bezpečně na silnici Naše děti se dopravního provozu účastní jako chodci i jako cyklisti. Některé dojíždějí autobusem. V pravidelném týdenním projektu Bezpečně na silnici se snažíme, aby děti pochopily, že doprava má svá pravidla, že o pohybu v dopravním provozu musí přemýšlet. Je pro ně nutné osvojit si zásady účelného a bezpečného chování účastníků provozu. Pomocí tematické výuky v jednotlivých předmětech zdůrazňujeme příčiny nesprávného chování, dopravních nehod a jejich zdravotních, materiálních a sociálních důsledků. Děti se seznamují s technickými podmínkami bezpečného provozu (silnice, povrch a stav vozovek, vliv počasí, povinné vybavení a údržba kola). Všichni musíme být schopni poskytnout první pomoc raněným při dopravní nehodě. V neposlední řadě hovoříme o odpovědnosti k ostatním účastníkům provozu i k sobě samému. 7.2 Budoucí povolání Naše škola se mimo jiné věnuje celoročnímu projektu Budoucí povolání. Každý měsíc děti navštíví jednu profesi, mají možnost zeptat se na různé otázky, vyplní připravené pracovní listy. Svůj dojem ztvární i výtvarně. Důležitá je závěrečná reflexe, při které formulují plusy a mínusy sledované profese. Získávají tak náhled na školu jako na přípravu pro svou budoucí realizaci. V minulosti jsme zkoumali práci truhláře, historika, kadeřnice, prodejce automobilů, silničáře, zdravotní sestry, policisty, dentální hygienistky, topiče, instalatéra, učitelky v MŠ, masérky, číšníka, knihovnice, prezidentky sítě mateřských center nebo herečky. Letos jsme poznali například povolání fotbalového trenéra, průvodkyně v romském muzeu, redaktora regionální televize, provozovatele elektronické hudby a další. 7.3 Daltonský pátek Pravidelně v některý páteční den u nás ve škole měníme způsob výuky. Připravíme tematické hravé slovní úlohy do matematiky a českého jazyka, které označíme podle obtížnosti. Děti pracují samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách, záleží na typu úloh. Práci si řídí samy podle svých schopností. Učitel je rádce, povzbuzuje a motivuje děti ke zlepšování výkonů. Na závěr provádíme hodnocení, vysvětlíme si úkoly, které byly obtížně chápány. 7.4 Škola s přírodou Projekt Škola s přírodou doplňuje naši celoroční snahu o výchovu k trvale udržitelnému způsobu života. Seznamuje děti názorně, zajímavě a v souvislostech s ekosystémy lesa, parku, rybníka a louky. Vede k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení. Utváří postoje v environmentální oblasti, která umožňuje pochopit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí. 21