INFORMÁTOR březen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR březen 2 0 1 4"

Transkript

1 INFORMÁTOR březen KVIC, odloučené pracoviště tel.: , fax:

2 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje... 3 II. Metodika řízení... 7 III. Studia kvalifikační a specializační... 8 IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v březnu V. KVIC připravuje v dubnu a květnu VI. V rámci udržitelnosti projektů ESF nabízíme VII. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně VIII. Realizace projektů ESF Projekt Elementarium Projekt Vím, co chci - Vím, jak na to Projekt Škola s místem pro všechny Progress Projekt Od integrace k inkluzi Projekt Facility management v efektivní organizaci IX. Obrátili se na nás Informace KVIC, odloučené pracoviště KVIC sděluje... Přijďte si zahrát badminton Pozvánka na soutěž Zpívání pod Trúbou Nový seminář Tvůrčí hry v MŠ Efektivní vzdělávání vzděl. programy na zakázku pro pedagog. týmy škol Pracovní místo nabízí/hledá Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na měsíc duben KVIC organizuje Vzdělávací programy březen - červen Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. Kontaktní osoby KVIC OP : Mgr. Jarka Grosmanová tel Mgr. Ilona Fiurášková tel Bronislava Raníková tel

3 Informátor KVIC březen 2014 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, ve spolupráci se ZŠ Mendelova v Karviné Vás zvou k účasti na vzdělávací aktivitě Minikonference aktivní metody učení U příležitosti 10. výročí založení KVIC jsme pro Vás ředitele a učitele základních škol připravili přínosný a zajímavý program. Minikonference navazuje na tradici regionálních setkání učitelů se zájmem o nové přístupy k výuce. Po úvodní společné části si můžete vybrat z náslechů ve vyučovacích hodinách. Následují pracovní dílny zaměřené na vyučovací metody, které můžete využívat se svými žáky. Získáte mnoho cenných rad, informací či inspirací, popř. modelových postupů. Převážná část dílen je zaměřena na využití aktivních metod práce s důrazem na rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Číslo akce: Určeno: ředitelům a základních škol všech vzdělávacích oblastí Termín: 20. března 2014, zahájení v 9:00 h, ukončení v 18:30 h Místo: ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích, ul. Einsteinova 2871/8 Cena: 790 Kč + poplatek za oběd ve školní jídelně ve výši 56 Kč Přihlášky: na adresu Časový harmonogram: 08:15 08:55 prezence účastníků 09:00 10:30 úvodní společné jednání :45 náslechy ve vyučovacích hodinách s následným rozborem 12:50 13:45 oběd 14:00 18:30 pracovní dílny Program úvodního společného jednání: 10 let KVIC PaedDr. Petr Habrnál (KVIC ) Vystoupení hostů zástupci MŠMT, ČŠI, Moravskoslezského kraje, města Karviná Vzdělávání 2020 RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF, UK Praha) Rámec kvality práce učitele Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. (PedF, UK Praha) Jak lze podporovat učitele PhDr. Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., Praha) Podpora učitelů v Moravskoslezském kraji Mgr. Miloš Šlapal (ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice) Příklad dobré praxe Mgr. Bohumil Zmrzlík (ZŠ Mendelova, Karviná) Náslechy ve vyučovacích hodinách a jejich rozbor můžete si vybrat z následujících Ročník Předmět Ročník Předmět Ročník Předmět Ročník předmět I. A Matematika IV. A Anglický jazyk VI. A Matematika VIII. Tělesná výchova I. B Čtení IV. B Český jazyk VI. B Výtvarná výchova IX. A Fyzika III. A Matematika V. A Dílna čtení VII. A Dílna čtení IX. B Přírodopis III. B Dílna psaní V. B Člověk a jeho svět VII. B Občanská výchova 3

4 Pracovní dílny můžete si vybrat z následujících Informátor KVIC březen 2014 Pro vedoucí pracovníky škol (ředitelé, zástupci, koordinátoři ŠVP aj.) Číslo Název workshopu Rozsah Lektor 1. Podpora a rozvoj práce učitele 4 h Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. V pracovní dílně vám budou představeny různé možnosti práce s evaluačními a sebeevaluačními nástroji, které jsou vhodné pro profesní rozvoj učitele základních škol. 2. Jak interpretovat měření výsledků testování 4 h RNDr. Jana Straková, Ph.D. V této pracovní dílně se budete detailněji zabývat možnostmi testování na školách a zejména interpretací jeho výsledků. Pro učitele I. i II. stupně základní školy Číslo Název workshopu Rozsah Lektor 3. Co vše nám slibují dobré texty 5 h PhDr. Ondřej Hausenblas Prozkoumáme, co vše slibuje dobrý text a co vše musí text nabízet, aby s ním byla dobrá výuka. Zlepšíme svou schopnost rozpoznat, čím jsou texty pro žáka podnětné a pro výuku vhodné. Zlepšíme to, jak volíme aktivity s textem (otázky, úkoly), aby využívaly potenciálu textu a udržely žákovu spolupráci. Propojíme tak povahu a potenciál textu s činnostmi čtenáře a s metodami, které známe pro rozvoj čtení a čtenářství, případně se seznámíme s dalšími metodami k tomu příhodnými. 4. Jak vést žáky k zodpovědnosti 5 h Mgr. Kateřina Žežulová, Mgr. Pavla Trojáková, Mgr. Pavla Kucharczyková Pracovní dílna je složena ze dvou bloků (2x 90 minut) V dílně se společně zamyslíme nad tím, co my, jako učitelé můžeme dělat pro to, abychom podpořili u žáků rozvoj dovedností, které je vedou k zodpovědnosti za své učení a chování. Budeme společně sdílet zkušenosti, které máme s tímto tématem, představíme si, které nástroje se nám osvědčují, které zkoušíme a které by mohly žákům pomoci k rozvoji této dovednosti. Některé konkrétní nástroje, které učitelé ve své výuce používají (týdenní plány, školní diáře.), vám ukáže jedna z učitelek 1. stupně, která s nimi má zkušenosti. Nabízíme Vám účast v modelové lekci Výchova ke zdraví pro 8. ročník, která je vystavěna dle struktury E-U-R. Prostřednictvím různorodých metod (např. hlava a vlasy) i forem práce (skupinová, individuální ) se seznámíte s možností, jak s žáky uchopit složitá témata (např. krize). V následujícím rozboru budeme společně diskutovat nad lekcí, jejími fázemi a dalšími praktickými nápady do hodin VkZ. 5. Proč a jak s dětmi bádat 6 h Mgr. Radka Vašíčková, Mgr. Jana Divišová V rámci dílny se seznámíte s principy badatelsky orientovaného vyučování (BOV) přírodovědných předmětů. BOV je moderní směr výuky, který využívá přirozené zvídavosti žáků. Ti objevují svět kolem sebe pomocí pokusů, které si sami plánují. Vyzkoušíte si sami praktické ukázky nácvikových aktivit a naplánujete si, jak můžete připravit hodinu biologie či přírodovědy. Příklady dobré praxe ze škol, které tuto metodu používají, vám poslouží jako inspirace i motivace. Pomocníkem vám bude též webový portál a ověřené metodické materiály, které na dílně obdržíte. Zajímá-li vás tedy BOV, přijďte si s námi položit pár zapeklitých otázek, vybrat si z nich tu výzkumnou, sestavit hypotézu a jako třešničku na dortu ji potvrdit či vyvrátit. Především pro učitele I. stupně základní školy Číslo Název workshopu Rozsah Lektor 6. Čteme s porozuměním každý den 4 h Mgr. Kateřina Šafránková Na semináři se dozvíte, jak rozvíjet čtenářské dovednosti systematicky a zábavně už s dětmi v 1. a 2. třídě. Díky nové metodice obsažené v publikaci Čteme s porozuměním každý den se Vaši žáci naučí předvídat, určovat hlavní myšlenku v textu, odlišovat fakt a názor, příčinu a následek, sledovat hlavní postavy, děj i prostředí, vysuzovat, vizualizovat a mnoho dalšího. Na semináři shlédnete video z výuky a naučíte se používat pracovní listy. Seminář je určen výhradně 1. a 2. tříd nebo těm, kteří se do těchto tříd chystají. 7. Základy dílny čtení 5 h Mgr. Hana Lipková Potěšení z četby a zájem o knihy je základním předpokladem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Přemýšlíte nad tím, jak u dětí probudit vnitřní potřebu číst? Seznamte se s aktivitami, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám prostřednictvím dílen čtení. 8. I v dílně psaní můžeme učit pravopis 5 h Mgr. Leona Mechúrová V této dílně si vyzkoušíte, jak s dětmi tvořivě psát, jak je pro psaní zaujmout, jak je vtáhnout do procesu prostřednictvím formulovaných požadavků (kritérií), které jim mohou pomoci na cestě k dosažení odpovídajícího výstupu. Ukážeme si možné postupy, při kterých si žáci v dílně psaní přirozeně osvojují pravopis. 4

5 Informátor KVIC březen Metoda Hejného pro mírně pokročilé 4 h RNDr. Pavla Polechová Účastníci sestaví okruh problémů, s nimiž se ve své výuce setkali a k nimž budou chtít diskutovat. Podle tohoto seznamu bude seminář probíhat. Obsahově bude zaměřen na výuku dětí ve čtvrtém a pátém ročníku, které neabsolvovaly matematiku podle prof. Hejného v ročnících předchozích. Možné okruhy problémů: děti různých schopností v téže třídě, komunikace s rodiči, hodnocení, konkrétní matematické problémy. 17. Učíme se příběhem 4 h Mgr. Betty Pukowiecová, Mgr. Blanka Drozdková Nespokojme se s výklady z učebnic a nabídněme dětem učení s příběhem. V této dílně si vyzkoušíte pracovat s texty, které mají děj, řeší situace a mohou děti zaujmout a podnítit jejich zvědavost. Pomocí zajímavých textů si ukážeme, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost také ve výukových předmětech. Především pro učitele II. stupně základní školy Číslo Název workshopu Určeno Rozsah Lektor 10. Pracovní listy pro přírodopis, 5 h Mgr. Monika Olšáková přírodovědné předměty chemie Účastníci se zaměří na ukázku pracovních listů pro podporu čtenářské gramotnosti v přírodopisu a chemii. Ukážeme si vhodné a nevhodné příklady pracovních listů, stanovíme si kritéria pro jejich tvorbu, dostanete doporučení a odkazy pro vhodné texty. V neposlední řadě se zamyslíme nad vhodnými metodami práce na podporu ČG. 11. Bádání v matematice matematika 4 h Mgr. Tomáš Otisk Matematika není jen o počítání, ale je to obor prostupující různými oblastmi. Najdeme v ní řadu zajímavostí, záhad a překvapení. Hodiny matematiky tak mohou být objevnou cestou za poznáním. Na semináři si ukážeme několik lekcí zaměřených na objevování zajímavostí v matematice. Žáci si vytváří pod vedením učitele v hodinách hypotézy, které si pak ověřují vlastním zkoumáním. Lekce jsou postaveny na konstruktivistických principech aktivní výuky. 12. Matematika na II. stupni matematika 4 h Mgr. Jana Hanušová podle Hejného Seznámíte se s metodou pana profesora Hejného - budování schémat, práce v prostředích, seznámení s připravovanou učebnicí matematiky pro 6. ročník a návaznost na úlohy z prvního stupně ZŠ. Mgr. Ivana Machýčková, 13. Kaleidoskop fyziky fyzika 4 h Mgr. Barbora Brzósková, Mgr. Beatrice Stařičná Pracovní dílna je složena ze dvou bloků (2 x 90 minut) V prvním bloku nazvaném Ferrari či mercedes Vám nabídneme prožitkovou hodinu fyziky s experimentem (školní pokus). V následujícím rozboru hodiny se hlavně zaměříme na práci s cíli a zařazení pokusu do výuky. Vyzkoušíte si plánování hodiny fyziky s žákovským experimentem a nabídneme pokusy využitelné k výuce žáků. Ve druhém bloku Vám dílna nabídne možnosti, jak si vyhledat vhodný text a jak s ním v hodině pracovat. Prožijete si ukázkovou výukovou hodinu, která vychází ze zajímavého textu, spojuje jej s pokusem a obsahuje prvky badatelství prostřednictvím badatelského deníku. 14. Práce s texty v dějepise dějepis 4 h Mgr. Hana Košuličová, Účastníci se seznámí s metodickým (didaktickým) nástrojem pro volbu přiměřeně náročného textu; vyzkouší si čtení s úkolem a tvorbu zadání úkolu podporující čtenářskou gramotnost. 15. Jak oživit školní dějepis dějepis 4 h Mgr. Roman Anýž Mohou žáci sami pracovat, zkoumat a tvořit i v dějepise? Mohou si osahat historii jako vědu? Lze tak naplnit očekávané výstupy RVP? Nebo je tento předmět natolik komplikovaný a odborný, že je třeba především přednášet? Lektor je přesvědčen, že činnostní učení se s nutnou mírou odbornosti nevylučuje. Poskytne ukázky z vyzkoušených a zavedených dějepisných lekcí starších i novějších dějin. Budou-li účastníci mít zájem, některé z metod si budou moci vyzkoušet v roli žáků, stejně tak bude možno nabídnuté příklady spíše pedagogicky reflektovat a sdílet zkušenosti. Důležitou součástí dílny by měla být diskuse o výhodách a úskalích důrazu na činnostní učení v dějepise. 16. Zeměpis v příbězích zeměpis 4 h Mgr. Petra Skalická Účastníci se ponoří do vybraného příběhu, ve kterém budou objevovat zeměpisná témata, klást si zeměpisné otázky a diskutovat o nich. Cílem workshopu je především inspirovat se, jak lze hodiny zeměpisu nejen zatraktivnit, ale i jak při nich vedle získávání nových poznatků rozvíjet i čtenářské dovednosti a utvářet postoje. 5

6 Informátor KVIC březen 2014 Vážené kolegyně a kolegové, velmi nás zajímalo, která doba konání vzdělávací akce je pro vás vyhovující. Zjišťovali jsme odpovědi přímo na seminářích, pracovních dílnách apod. v projektech i mimo projekty. V období listopad a prosinec 2013 nám odpovědělo účastníků na otázku: Která doba konání vzdělávacího programu vyhovuje Vám i škole nejlépe? Je potěšitelné, že 20 procent učitelů neváže dobu konání na realizaci akce zejména proto, že v mnoha případech se musíme přizpůsobovat časovým možnostem lektorů. Můžeme tedy i nadále směrovat většinu našich akcí na pracovní dny. Letní školy však budeme dále směrovat na období prázdnin. Jsou výsledky našeho dotazování zajímavé i pro vedení škol? Jakou metodickou podporu má učitel na vaší škole? Zajímavá problematika jednoduše: můžete se vyjádřit, aniž byste byli účastníky vzdělávací akce. Stačí zvolit na Zúčastnit se šetření. Několik minut, které nám věnujete, nám pomůže lépe se orientovat v situaci ve školách a podle toho dále směřovat naše aktivity. Dotazník je anonymní. Děkujeme všem za odpovědi. 6

7 Informátor KVIC březen 2014 II. Metodika řízení Téma: Obsah: Rozsah: Cena: Lektor: Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ zřizovaných obcemi v MSK Správní řízení v MŠ 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 2. Rozhodování ŘŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 3. Různé. Diskuse. 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultantka KVIC pro metodiku a řízení škol Určeno pro MŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 ZŠ Okružní, Bruntál okresu Frýdek-Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek okresu :30-12:00 KVIC, Štefánikova 7 okresu Karviná :30-12:00 ZŠ, třída Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Dotaz: Odborná kvalifikace asistenta pedagoga Mám ukončené základní vzdělání, v roce 2011 jsem ukončila studium pro asistenty pedagoga. Mohu vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo mohu vykonávat jen pomocné výchovné práce ve škole? Odpověď: Závazné právní předpisy: - zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 20) - zákon č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Čl. II Přechodná ustanovení) Rozhodující pro posouzení je datum , jelikož dnem 1. září 2012 nabyla účinnosti novela zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 198/2012 Sb.). Touto novelou se požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga změnily. Zatímco do se nerozlišovaly požadavky na odbornou kvalifikaci pro přímou práci s žáky ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, a pro výkon pomocných výchovných prací, v novele zákona s účinností od 1. září 2012 je pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, požadován minimálně střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. Pokud má pedagogický pracovník dosažený nižší stupeň vzdělání (střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání, základní vzdělání), pak po doplnění požadovaného studia (studium pedagogiky nebo studium pro asistenty pedagoga), může vykonávat pouze přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. 7

8 Informátor KVIC březen 2014 Z Čl. II zákona č. 198/2012 (Přechodná ustanovení) vyplývá, že odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena. Stejně tak to platí pro studium pokud bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzuje se podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do Závěr: Jelikož jste získala odbornou kvalifikaci pro výkon činnosti asistenta pedagoga do , můžete i nadále vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami i přesto, že Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání je základní vzdělání. Není rozhodující datum vzniku pracovněprávního vztahu, ale datum získání příslušné kvalifikace. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: III. Studia kvalifikační a specializační Přehled ukončení kvalifikačních studií Název kvalifikačního studia Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (č. kurzu ) Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (č. kurzu ) Termín zahájení Termín ukončení, obhajoby Kvalifikační studia zahájení 1. pololetí 2014 Název kvalifikačního studia Termín zahájení Termín ukončení, obhajoby Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (č. kurzu ) obsazeno leden

9 Informátor KVIC březen 2014 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (č. kurzu ) Doplňující didaktické studium anglického jazyka (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (č. kurzu ) Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost (č. kurzu rozsah 46 h) Je určeno: a) pracovníkům SVČ, DDM b) organizátorům různých kroužků ve školách, kteří nemají pedagogické vzdělání c) všem, kteří organizují jakékoliv volnočasové aktivity pro děti a mládež obsazeno obsazeno až náslechové hodiny 25. až únor/březen 2015 srpen duben cyklus (pá odpoledne, so, ne) 2. cyklus (so) 3. cyklus (so) Plánovaná kvalifikační studia 2. pololetí 2014 Název kvalifikačního studia Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Termín zahájení Termín ukončení, obhajoby Pro všechna výše uvedená studia: Místo konání: KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Kontaktní osoba: Mgr. Eva Krzywoňová, tel.: , , Přihlášky: Marcela Urbanská, tel.: , , Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů VOŠ dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 9b zahájení kurzu přesunuto na podzim 2014 (malý počet přihlášených účastníků) Číslo akce: Určeno: absolventům magisterského studia pedagogického směru, kteří vykonávají či budou vykonávat funkci koordinátora tvorby ŠVP na základních a středních školách Časový plán studia: Studijní program bude rozdělen do dvou let, účastník bude absolvovat 250 hodin přímé výuky. Studium je organizováno zpravidla ve dvoudenních blocích (pátek-sobota). 1. modul pobytový, ostatní moduly docházkové Ukončení studia: Ukončení obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Absolvent po úspěšném splnění veškerých studijních podmínek získává osvědčení o absolvování studia. Místo konání: učebna KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Termín: 1. modul podzim 2014 (rozsah 23 hodin) Lektoři: Mgr. Jiřina Majerová (Stang), Mgr. Leona Mechúrová, Ing. Vít Beran a další Účastnický poplatek: Kč + ubytování na 1. modulu cca Kč Přihlášky: do na adresu: Kontaktní osoba: Ing. Václava Brusová, 9

10 Informátor KVIC březen 2014 IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v březnu Co je za oponou procesu učení Číslo akce: Určeno: všech typů středních škol, doporučujeme začínajícím Termín: :30 až 15:30 h Obsah: Chcete lépe porozumět žákům, se kterými pracujete, abyste je mohli ovlivnit? Potřebujete se poradit, co můžete udělat, abyste nastartovali a podporovali proces učení u každého z nich? Na semináři se seznámíte nejen s teoretickými informacemi, ale zároveň budete prostřednictvím různorodých aktivit a technik schopni kriticky zhodnotit a propojit tyto informace s vlastními zkušenostmi. V diskusi s lektorem (mimo jiné autorem úspěšné knihy Najděte si svého marťana) si zařadíte vše do kontextu práce se žáky na střední škole. Lektor: PhDr. Marek Herman Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 8 h Cena: Kč Přihlášky: em na adresu Školní řád ve víru paragrafů Číslo akce: Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy Obsah: Osvojíme si kontext souvisejících právních předpisů a dalších právních norem v ustanoveních školního řádu (školský zákon, zákon o sociálně právní ochraně dětí, trestní předpisy, zákon o rodině). Zaměříme se na: normu a sankce (odměny a tresty ve školské praxi) sociální patologické jevy a jejich zakotvení do školního řádu bezpečnost a ochranu dětí a jejich zakotvení do školního řádu klasifikační řád ukázky dobré praxe ze školních řádů Praktická část: zpracování některé vybrané problematiky do konkrétního ŠŘ cvičení na zpracování určité části ŠŘ (VŘ) Speciální nabídka pro přihlášené účastníky: Každý přihlášený účastník bude mít možnost vzít školní řád školy ke konzultaci lektorce. Doporučení účastníků předchozího termínu kurzu na jaře 2013: Nejvíce mě oslovilo: Možnost konzultace školního řádu s lektorem, zestručnění a vyjasnění priorit vnitřního řádu. Konkrétní práce s našimi školními řády. Zjednodušenost, orientace ve školním řádu. Vše bylo pro mě úplně nové v podání Mgr. Veselé. Čím mě oslovila lektorka: Mluvila věcně, srozumitelně. Oslovila mě přímým vyjadřováním, svými vědomostmi v oblasti školství, orientací v občanskoprávním systému, celkovou orientací v legislativě. Oceňuji praktické rady, využití v praxi, možnost konzultace, práce s chybou. Termín: od 08:30 do 15:30 h Místo: Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5 Lektoři: Mgr. Michaela Veselá Rozsah: 8 h Cena: Kč Přihlášky: Cesta ke změně životního stylu dětí Číslo akce: Určeno: VO biologie, výchova ke zdraví na všech stupních škol Termín: od 8:30 do 16:00 h Místo: KVIC, Štefánikova 7 10

11 Informátor KVIC březen 2014 Obsah: Lektor: Rozsah: Cena: Přihlášky: Seminář Vám nabídne nové poznatky a pohled lékaře (odborníka na důležité složky výchovy ke zdraví) tak, že se naučíte vidět souvislosti mezi vztahem k sobě, myšlením i mikroby, pochopíte zákonitosti lidského zdraví a nemoci, zorientujete se v otázkách zdravé výživy. MUDr. Tomáš Lebenhart, autor knihy Svlékl jsem bílý plášť 8 h 960 Kč em na adresu Využití her v rámci prevence rizikových jevů na školách Číslo akce: Termín: :00 až 17:15 Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Určeno: Obsah:, vychovatelům, I. a II. st. ZŠ, ŠD, SVČ, DD Vzdělávací program představí, umožní zažít a rozumět jedinečnému výchovnému a vzdělávacímu potenciálu různých her (aktivizačních, artefiletických, autentických, modelových, dramatických, taktilních, na zklidnění a soustředění, pro rozvoj empatie a asertivity, tolerance, sebevědomí, kreativity, spolupráce ), které pozitivně ovlivňují osobnostní a sociální rozvoj žáků a studentů, klima třídy a školy a jsou běžně využitelné v pedagogické praxi. Lektor: PaedDr. Jana Halamová Rozsah: 5 h Cena: 700 Kč Přihlášky: elektronicky na nebo poštou na KVIC, Štefánikova 7 do Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Autorské právo ve školské praxi Číslo akce: Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy, ZUŠ Termín: od 09:30 do 13:00 h Místo: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Obsah: Chcete se lépe orientovat v problematice autorského práva? Chcete získat informace týkající se autorských práv a jejich použití v praxi škol a školských zařízení? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování učebnic a materiálů pro potřeby škol? Odpověď na tyto otázky, ale nejen na ně dostanete na semináři k tomuto tématu (výukové licence, školní díla, licenční smlouvy, citace) Doporučení účastníků předchozího termínu kurzu na podzim 2013: Oceňuji: srozumitelnost, přístup a profesionalitu lektorky, praktická řešení uvádění konkrétních příkladů, prostor pro dotazy Lektor: JUDr. MgA. Petra Žikovská Rozsah: 4 h Cena: 680 Kč Kontakt: Mgr. Eva Krzywoňová, tel ; Přihlášky: Reedukace vývojových poruch učení Číslo akce: Určeno:, speciálním pedagogům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. škol Obsah: Výcvikový kurz vede k posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům 1. a 2. stupně ZŠ. Termín: od 08:30 do 17:15 h od 08:30 do 17:15 h od 13:00 do 18:00 h od 08:30 do 17:15 h Místo: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: Mgr. Lenka Bínová, Mgr. Renata Abrahamová Rozsah: 36 h 11

12 Informátor KVIC březen 2014 Cena: Kč Kontakt: Mgr. Eva Krzywoňová, tel ; Přihlášky: Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: základních a středních škol všech aprobací Termín: 1. modul vždy od 08:30 do 18:00 h termíny ostatních modulů budou stanoveny na 1. modulu Celkem 8x - vždy středa Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Lektor: Mgr. Bohumil Zmrzlík, Mgr. Alena Dvorská Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 80 h Cena: Kč - lze hradit z projektu EU peníze školám je nutno vyznačit na přihlášce. Účastníci obdrží dílčí osvědčení po absolvování každého modulu Přihlášky: em na adresu EU peníze školám - Svět peněz prakticky - aneb co je finanční gramotnost (možno hradit z prostředků EU peníze školám) Číslo akce: Termín: od 14:00 h Místo: VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, Husova 1302 Cíl: zvýšit znalosti učitelů v oblasti širších souvislostí v oblasti finanční gramotnosti a systémového přístupu k jejímu rozvoji u žáků Určeno: SŠ, II. st. ZŠ Obsah: Účastníci se seznámí s definováním FG, s jejími složkami a jejich obsahem - peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty a práva spotřebitele; seznámí se s přístupy ke komplexnímu, systematickému rozvoji FG na škole a možnostmi zapojení všech učitelů. Získají informace o důležitosti výběru metod, jejichž prostřednictvím lze ve výuce zajistit rozvoj znalostí, dovedností a porozumění pojmům z oblasti peněz, hospodaření domácnosti, finančních produktů a práv spotřebitele. Seminář souvisí s dalšími dvěma, Svět peněz prakticky aneb základní pojmy finančního světa a Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce. Jejich absolvování není podmínkou účasti semináře se v obsahu částečně překrývají. Na seminář se mohou hlásit učitelé SŠ i učitelé II. st. ZŠ obsah bude uzpůsoben konkrétním skupinám. Lektoři: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek Rozsah: 6 h Cena: Kč Přihlášky: do elektronicky na nebo poštou na KVIC, Štefánikova 7 Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Gramatiku naučíme při slohu Číslo akce: Určeno: českého jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol Termín: 1. modul vždy od 08:30 do 16:00 h 2. modul

13 Informátor KVIC březen 2014 Obsah: Pro dnešní žáky hledáme výuku, v jaké by se chtěli naučit spisovné podobě své mateřštiny. Zkusíme zabudovat poučení o pravopisu, o spisovných koncovkách, o skladbě i o slovotvorbě nebo o významu slov rovnou do průpravy ke kultivovanému (nejprve psanému) vyjadřování a k řádnému porozumění. Na videonahrávkách z hodin češtiny, při dílně psaní i při analýze toho, čím slouží tradiční učivo žákovi k dorozumívání, se poučíme pro vytváření vlastních plánů a pro opravdovou výuku mateřštině. Lektor: PhDr. Ondřej Hausenblas Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 32 h Cena: Kč Přihlášky: em na adresu Svět peněz prakticky - aneb základní pojmy finančního světa (možno hradit z prostředků EU peníze školám) Číslo akce: Termín: březen 2014 od 14:00 h termín bude upřesněn Místo: VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, Husova 1302 Cíl: zvýšit znalosti učitelů v oblasti pojmů finančního světa a míry jejich zařazení do výuky žáků Určeno: SŠ, II. st. ZŠ Obsah: Účastníci se naučí používat odborné pojmy z oblasti finančního věta, které souvisejí se standardem FG (peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty a práva spotřebitele), vyzkouší si formulování různých vysvětlení; Získají příklady metod, jejichž prostřednictvím lze zajistit ve výuce rozvoj znalostí, dovedností a porozumění pojmům finančního světa žáky středních (nebo základních) škol. Seminář souvisí s dalšími dvěma, Svět peněz prakticky aneb co je finanční gramotnost a Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce. Jejich absolvování není podmínkou účasti semináře se v obsahu částečně překrývají. Na seminář se mohou hlásit učitelé SŠ i učitelé II. st. ZŠ obsah bude uzpůsoben konkrétním skupinám. Lektoři: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek Rozsah: 6 h Cena: Kč Přihlášky: do elektronicky na nebo poštou na KVIC, Štefánikova 7 Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková V. KVIC připravuje v dubnu a v květnu Semináře rozvojového programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy Etická výchova na škole Seminář pro jednotlivce (č. kurzu ) Název Termín konání Rozsah Etická výchova pouze pro pedagogický sbor jedné školy (č. kurzu ) 03. a a 13. a Cena za účastníka dle zájmu školy 20 h Termín zaslání přihlášek 35 h termín po dohodě se školou Místo konání: KVIC Opava, Hany Kvapilové 20; případně určená škola (pro pedagogický sbor) Určeno: ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií Kontakt: Mgr. Eva Krzywoňová, tel ; ; 13

14 Hravá logopedie v praxi Informátor KVIC březen 2014 Číslo akce: Termín: :00 14:00 h Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Určeno: MŠ, I. st. ZŠ Obsah: Nabídneme Vám zkušenosti s využitím hry jako prostředku a metody k vytváření jednotlivých hlásek i k procvičování správně vytvářených hlásek. Sami si vyzkoušíte praktická cvičení a získáte zásobu her, kterou přímo na akci využijete jako základ k další vlastní tvořivé práci. Seznámíme Vás s různými způsoby hodnocení dítěte a využití tohoto hodnocení k další motivaci dítěte, představíme jednotlivé formy a metody práce s dětmi (rozdíly, přínosy a úskalí, aktivní/pasivní metody, nápodoba, říkadla, DVD a PC hry). Vyzkoušíte si přípravná cvičení a gymnastiku mluvidel k nácviku jednotlivých hlásek i tvorbu přípravy na práci s žáky. Vezměte si s sebou zrcátko. Lektoři: Mgr. Martina Černá Rozsah: 6 h Cena: 990 Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Práce s evaluačními nástroji Číslo akce: Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům základních i středních škol Termín: od 8:30 do 16:00 h Obsah: Budete pracovat s vybranými evaluačními nástroji vytvořenými v projektu Cesta ke kvalitě přímo na portále evaluačních nástrojů (evaluacninastroje.rvp.cz). Dozvíte se o charakteristikách nástrojů, využitelnosti nástrojů, rizicích práce (např. informace o interpretaci zjištěných dat) a prakticky nacvičíte ovládání nástroje on-line na portálu evaluačních nástrojů. Přidanou hodnotou je práce s výsledky evaluačních šetření vybraných škol (anonymizované výsledky), které se naučíte vhodně interpretovat. Vyzkoušíte si práci s hodnotícími systémy napomáhajícími jejich profesnímu rozvoji učitele, tj. budou vám představeny a nabídnuty k využití hodnotící nástroje pro učitele a vedoucí pedagogické pracovníky, popř. dotazníky na zjišťování klima třídy: Předcházení problémům v chování žáků, Klima školní třídy, Interakce učitele a žáků; dotazník pro učitele - Klima učitelského sboru; nástroje určené k personálními rozvoji učitele: Rámec profesních kvalit učitele, Třistašedesátistupňová zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy, Učíme děti učit se (hospitační arch) a k získání zpětné vazby od rodičů - Anketa pro rodiče. Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Lektor: Ing. Stanislav Michek, Ph.D. Rozsah: 7 h Cena: Kč Přihlášky: em na adresu Typologie MBTI Číslo akce: Termín: od 9:00 h, prezence od 8:30 h (UPŘESNĚNÝ TERMÍN) Určeno: MŠ, ZŠ, SŠ, vedoucím pracovníkům, dalším zájemcům Obsah: Účastníci semináře porozumí tomu, jaké osobnostní dispozice ovlivňují prožívání a chování lidí a jak tyto informace využít ke zkvalitnění vztahů s ostatními a zefektivnění jejich práce tj. při spolupráci učitelů v pedagogickém sboru, při komunikaci s žáky, při volbě výukových metod a strategií. Lektoři: Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková 14

15 Hravá logopedie 2 Číslo akce: Termín: od 9:00 do 14:00 h Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Určeno: Obsah: Lektoři: Rozsah: Cena: Přihlášky: Kontakt: Informátor KVIC březen 2014 MŠ, I. st. ZŠ Praktický seminář, na kterém si prohloubíte znalostí o správné výslovnosti jednotlivých hlásek a osvojení si postupů, fixace jednotlivých hlásek S, C, Z, Š, Č, Ž, D, T, N, L, R, Ř, K v MŠ, 1. st. ZŠ samostatně a v návaznosti na práci klinického logopeda. Uvědomí si rizika u tvoření a tréninku jednotlivých hlásek a možné odlišnosti. Mgr. Martina Černá 6 h 890 Kč poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Mgr. Ilona Fiurášková Školení BOZP - odborné profese - elektro Číslo akce: Termín: od 09:00 do 13:15 h Určeno: ZŠ, SŠ, školníkům,, osobám odpovědným za stav a provoz elektr. zařízení Obsah: Školení a přezkoušení učitelů fyziky, laboratoří a dílen dle vyhl. č. 50/78Sb ČÚBP dle 11, tj. osob odpovědných za stav a provoz elektrického zařízení dle ČSN EN ed.2. Lektoři: Ing. Bohumír Mikenda, p. Josef Kalus Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 5 h Cena: 780 Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Určeno: Obsah: Lektor: Rozsah: Cena: Přihlášky: Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí MŠ, I. st. ZŠ logopedickým asistentům Na semináři se seznámíte s vývojem sluchového vnímání a fonematického sluchu u dětí předškolního věku, úskalím tohoto vývoje a reedukačními postupy při oslabení této důležité percepční složky. V praktické části se naučíte pomocí cílených her a cvičení napravit tyto vývojové nedostatky, které mohou být příčinou mnoha nesnází ve vývoji dítěte. Mgr. Milena Dvořáková 4 h 500 Kč em na adresu Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30 až 17:00 h KVIC OP Ostrava, Na Hradbách :30 až 17:00 h KVIC, Štefánikova 7 15

16 Informátor KVIC březen 2014 VI. V rámci udržitelnosti projektů ESF nabízíme Níže uvedené projekty sice skončily, ale Vy si jistě vyberete osvědčené vzdělávací programy vytvořené a nabízené v rámci jejich udržitelnosti. EMA Efektivní management škol č. projektu CZ.1.07/1.3.05/ Vzdělávací lídr doporučujeme Číslo akce: Určeno: vedoucím pracovníkům MŠ Obsah: Vedení týmu motivace týmu a jak zvládat vysoké nároky na ředitelky MŠ Termín: 1. až , zahájení v 8:30 h Rozsah: 16 h Místo konání: Hotel U Lip, Trojanovice, Lektor: Mgr. Lubomír Pelech Cena: 760 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max Kč, kterou účastník hradí na místě) Číslo akce: Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ, SŠ Obsah: Couching a mentoring a jeho přínos pro školu (8 h) Asertivní ředitel a jeho asertivní vyjednávání (8 h) Termín: 7. až , zahájení v 8:30 h Lektor: Mgr. Lubomír Pelech Rozsah: 16 h Místo konání: Hotel U Lip, Trojanovice, Cena: 760 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max Kč, kterou účastník hradí na místě) Doporučujeme také 6 níže uvedených kurzů formou blended learning Blended learning moderní forma vzdělávání, která kombinuje standardní výuku s e-learningem. Je vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Kurzy budou mít tuto strukturu: Prezenční část úvodní 8hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty (8:30 až 15:30) Distanční část 16 h e-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia. Prezenční část závěrečný 8hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí (8:30 až 15:30) Termíny u těchto kurzů budou stanoveny až po naplnění dostatečným počtem účastníků. Specifika školského personálního managementu Číslo akce: Obsah: Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Cena: Kč 16

17 Informátor KVIC březen 2014 Moderní personální management Číslo akce: Obsah: V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Zbyněk Dvořák Cena: Kč Ověřené systémy autoevaluace Číslo akce: Obsah: Je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Mgr. Martin Rangl Cena: Kč Finanční management Číslo akce: Obsah: Kurz je orientován především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol. Zřizovací listina vymezení povinností a odpovědností; vztah se zřizovatelem; majetkové vztahy Hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb. požadavek na stanovení příspěvku na provoz; fondy příspěvkové organizace; zpráva o hospodaření a výroční zpráva; porušení rozpočtové kázně; prostředky z rozpočtu EU; Základy účetnictví majetek a inventarizace; finanční operace, účetní závěrka, vnitřní směrnice, daňová problematika Finanční kontrola vnitřní kontrolní systém; rizika Poznatky z kontrol hospodaření, praktické příklady Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK Cena: Kč Strategické plánování ve školství a ve škole Číslo akce: Obsah: Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíte se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat o možných omylech a mýtech v uplatňování marketingu v oblasti školství. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Doc. Ludvík Eger Cena: Kč 17

18 Informátor KVIC březen 2014 Moderní strategický management Číslo akce: Obsah: Účastník se seznámí s nejaktuálnějšími trendy v oblasti strategického managementu, uvědomí si proces změn ve škole a aktivně bude veden k realizaci změn pomocí moderních metod a strategického řízení. Rovněž si připraví vlastní projekt změny pro svou organizaci. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Zbyněk Dvořák Cena: Kč Zahraniční stáž školského systémy zemí EU jako inspirace (Finsko nebo Anglie-Skotsko) Vzhledem k malému počtu zájemců jsme byli nuceni květnový termín stáže zrušit. Informace o případném dalším termínu obdržíte v dalším čísle Informátoru. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání klasických přihlášek DVPP: Ing. Renata Kocurková OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Podpora poradců pro implementaci KR V rámci tohoto projektu byly vytvořeny zajímavé a přínosné podpůrné nástroje Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů. Jsou zveřejněny na webových stránkách organizace: a můžete je využívat ve vlastní výuce. Kromě těchto nástrojů vzniklo cca 20 nových vzdělávacích programů pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Seznamy pracovních dílen a ukázkových hodiny budou zveřejněny do 30. ledna 2014 na webu Rozvoj čtenářství v odborných předmětech SŠ Číslo akce: Určeno: naučných i odborných předmětů středních škol Termín: od 13:00 do 16:30 Obsah: V pracovní dílně budete pracovat s odborným textem, budete se zamýšlet nad rozvojem čtenářství a čtenářské gramotnosti svých žáků, vyzkoušíte si některé z aktivit před čtením, při čtení a po čtení, které jsou vhodné pro naučné (odborné) předměty. Budete promýšlet, co potřebují žáci (učitelé), aby mohli v naučných (odborných) předmětech efektivně číst běžné i náročné odborné texty. Lektor: Mgr. Hana Košuličová Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 4 h Cena: 450 Kč Přihlášky: em na adresu Projekt Integrace na druhou Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Praktická ukázka práce se žáky Číslo akce: Termín: , 8:00 12:30 h, prezence od 7:30 h Určeno:, speciálním pedagogům, školním psychologům 18

19 Informátor KVIC březen 2014 Obsah: Lektoři: Místo: Rozsah: Cena: Kontakt: Praktická ukázka práce s žáky v I. třídě ZŠ (matematika, český jazyk). Třída je vedena jako třída pro žáky s intelektovým nadáním. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkové hodiny, samotná realizace hodiny ve třídě, reflexe hodiny s žáky, diskuze, rozbor s účastníky. Mgr. Libuše Turečková, Mgr. Petra Stašková ZŠ Provaznická 64, Ostrava - Hrabůvka 5 h 490 Kč Mgr. Ilona Fiurášková Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením Číslo akce: Termín: termín bude upřesněn po naplnění kurzu min. 15 účastníky Určeno: I. st. ZŠ, II. st. ZŠ Obsah: Možnosti učení žáků s mentálním postižením, využití alternativních komunikačních technik a arteterapeutických metod. Seznámení s obsahy tranzitních programů a s možnostmi spolupráce s rodiči žáků s mentálním postižením s cílem dosažení nejvyšší možné míry integrace žáků s mentálním postižením. Lektoři: Doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., DiS. Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Projekt Informatorium školy mateřské Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Číslo akce: Termín: termíny budou upřesněny po naplnění kurzu min. 15 účastníky Určeno: MŠ Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: Podnětné prostředí v mateřské škole. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování. Individualizace v MŠ. Spolupráce s rodinou. Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová Rozsah: 32 h Cena: Kč Přihlášky: na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Ilustrace práce s dětmi v MŠ Číslo akce: Termín: březen 2014, 8:00 12:00 h (prezence od 7:30 h), termín bude upřesněn Určeno: MŠ 19

20 Informátor KVIC březen 2014 Obsah: Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své mateřské škole. Lektoři: Mgr. Renáta Sztefková Rozsah: 4 h Cena: 510 Kč Přihlášky: na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková, tel Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička CZ.1.07/1.3.05/ CZ.1.07/1.3.05/ V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní nabízíme jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle, se tak navíc individuálně seznámí také s tímto vzdělávacím prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. V rámci udržitelnosti projektů jsou kurzy v nabídce za velmi příznivé ceny. Výuka chemie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Obsahem kurzu je několik programů a online aplikací, ve kterých mohou pracovat učitelé a výsledky své práce prezentovat ve výuce, ale také je umístit na webové stránky např. formou blogu. Účastník se seznámí se softwarem Chemsketch, HotPotatoes a měřící sadou PASCO. Cena kurzu je Kč za osobu. Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Kurz rozšiřuje technické dovednosti učitele přírodovědných předmětů, mapuje dostupné nástroje pro moderní postupy ve výuce biologie a přírodopisu ve smyslu začlenění ICT do výuky. Při práci jsou využity zejména volně šiřitelné programy. Kurz nabízí přehled informačních zdrojů a zvýšení dovedností při práci s ICT při přípravě tematického bloku. Zajímavou částí kurzu je praktický nácvik použití digitální měřící soupravy Pasco pro podporu badatelství žáků. Cena kurzu je Kč za osobu. Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Kurz připravený jako prezenční s podporou e-learningu vede k rozvíjení digitální gramotnosti učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Učitelé ocení výhody aplikování nových metod a forem výuky s efektivním využitím ICT ve výuce, v přípravě na výuku a v organizaci školní administrativy. Kurz nabízí významný přehled informačních zdrojů na internetu, které lze zdarma pro školní práci využívat. Cena kurzu je Kč za osobu. 20

INFORMÁTOR BŘEZEN 2014. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2014. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2014 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi INFORMÁTOR BŘEZEN 2014 aneb 10 let s námi KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi INFORMÁTOR KVĚTEN 2014 aneb 10 let s námi KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi INFORMÁTOR ČERVEN 2014 aneb 10 let s námi KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 REGION NOVÝ JIČÍN a společné informace pro všechny regiony MSK 741 01 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Kvalifikační studia... 3

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více