ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola s rozšířenou výukou jazyků) Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: web: Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy: školní družina (kapacita k žáků) školní jídelna (nejvyšší počet stravovaných k ) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,3 2. stupeň ,75 17,26 9,15 Školní družina ,21 35,6 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna x 426 x x x jiné x x x x x Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla založena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací program školy školní rok vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace platný od Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala v anglickém a německém jazyce a výuka předmětu etická výchova probíhala v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT č.j.mšmt 7967/ Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2013/14 vyučovalo anglický jazyk seminář německý jazyk seminář francouzský jazyk seminář španělský jazyk seminář ruský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický kroužek dramatický kroužek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce ruský jazyk cizojazyčné kluby Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzic. osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 37 31,47 Externí pracovníci x x 3

4 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 12,625 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř. čís. Pracovní zařazení, funkce úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 učetní 0,875 SŠ - ekonomie 2 mzd. účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 3 provozář, pož. preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 uklízečka 1 požadované 5 uklízečka 1 požadované 6 uklízečka 1 požadované 7 uklízečka 0,75 požadované 8 vedoucí školní jídelny 1 SŠ - ekonomie 9 hlavní kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 10 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 11 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12 pomocná kuchařka 1 SŠ - ekonomie 13 pomocná kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12,625 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped.praxe 1 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, M, IT 7 3 učitelka 1 K, VŠ, AJ 13 4 učitelka 0,9091 K, VŠ, vychovat., bez. tech. 0,9107 K, SŠ 14 6 učitel 1 K, VŠ, Z-TV 9 7 vychovatelka 0,7500 K, SŠ 2 8 učitelka 0,9091 K, VŠ, ŠJ, AJ 10 9 učitelka 1 K, VŠ, ČJ,D učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 Prob. VŠ

5 12 učitelka 1 K, VŠ, NJ D učitelka 0,2273 K, VŠ, NJ zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M-ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ-D učitelka 1 K, VŠ, TV-PŘ 1 17 učitelka K, VŠ, NJ, HV 5 18 učitelka 0,2273 K, VŠ, VV 1 19 učitelka 0,0909 K, VŠ, JR vychovatelka 0,7143 K, VŠ, učitelka 0,4545 K, VŠ, vychovatelka 0,8929 K, SŠ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ-ČJ učitelka 1 K, VŠ, M-PŘ - 25 učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 0,5654 K, SŠ 3 27 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 N, VŠ, TV 3 29 učitelka 0,8636 K, VŠ, ČJ, FJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,3636 Prob., VŠ,CH 4 36 D učitelka 0,6364 K, VŠ, M-FY učitelka 1 K, VŠ, FJ, Z 7 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagogických pracovníků je 42,39 let. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Andrlová Petra Professional Development for Primary Teachers Zlín Oxford Primary Conference Zlín Jak získat autoritu a udržet si ji Zlín 5

6 Barnášová Jana září červen 2014 bakalářský program Výtvarné umění kresba Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta umění Cibulková Ivana Školení k portálu Sofia Otrokovice Společně pro školství Otrokovice Testování NIQES - modul iset Zlín Dittrichová Marie Actividades comunicatives de la Lengua Zlín Fancová Jana Mentoring Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji Brno Otrokovice Gurecká Michala Přemýšlení a matematika na I. stupni aneb Nebojme se učit jinak Zlín Hauserová Petra Heneš Lubomír Plánované DVPP přesunuto na říjen Standardy pro ZV - OVO Tělesná výchova Zlín Hiblerová Nikola Tradiční a netradiční pohybové činnosti ve školní družině Ostrava Hlavňovská Kateřina Motivační setkání vyučujících AJ Zlín Pracovní schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce AJ Uherský Brod Hýlová Dagmar Seminář ve Státním muzeu Auschwitz - Birkenau 2013 Auschwitz - Birkenau Jugasová Zdeňka Actividades comunicatives de la Lengua Zlín Kozmíková Hana Schůzka k projektu Učíme anglicky společně a efektivně Zlín Kratinová Daniela Výuka cizích jazyků pro adolescenty Brno 6

7 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka Zlín Krajčová Zdeňka září červen 2014 učitelství pro I. stupeň ZŠ, Univerzita Palackého v Olomouci Křečková Věra Setkání výchovných poradců Zlín Nový občanský zákoník ve školské praxi Zlín Testování NIQES - modul iset Olomouc Kubicová Miroslava Standardy pro ZV - OVO dějepis Zlín Za památkami Velké Moravy Matušincová Tereza Týden zdraví Zlín Moreau Kateřina Professional Development for Primary Teachers Zlín Novosadová Irena Chystáme vánoční besídku Zlín Nevečeřalová Jitka Sebeúcta Zlín Pazderková Jana Matematika v běžném životě Zlín okolí Mikulova Jak vyučovat ochranu obyvatel při mimořádných událostech Otrokovice Plachá Eva Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji Otrokovice Nový občanský zákoník ve školské praxi Zlín Testování NIQES - modul iset Olomouc Přílučíková Libuše Spendlerová Helena Tesaříková Alice Lektorská činnost Slezská univerzita Ostrava Plánované DVPP přesunuto na říjen 2014 září červen 2014 Učitelství odborných předmětů Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 7

8 Trčalová Ester únor - říjen 2014 Mentoring Vsetín, Zlín, Luhačovice, Uherské Hradiště Trčková Vendulka Matematika pro všechny Objevujeme v matematice Olomouc Uhrová Dana Činnostní učení v prvouce pro 2. ročník Setkání metodiků prevence Zlín Setkání metodiků prevence Zlínského kraje Zlín Zlín Jindřichův Hradec Nové postupy v prvouce Uherské Hradiště Vaculíková Karla Integrativní korekční program pro děti s ADHD Luhačovice Valiánová Michaela Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji Otrokovice Schůzka k projektu Učíme anglicky společně a efektivně Zlín Etická výchova a učebnice Zlín Vořechovská Pavla Pohybové hry s hudbou Zlín Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v ZŠ Zlín Zakrevská Vladimíra Národní konference Scientix 2014 Zapletalová Marie Standardy pro ZV - OVO Člověk a jeho svět Zlín únor - říjen 2014 duben - září Mentoring Doplňující studium didaktiky AJ Studijní jazykový pobyt Praha Vsetín, Zlín, Luhačovice, Uherské Hradiště Ostrava Londýn Zuzaníková Gabriela Letní geografická škola 2014 Brno 8

9 Nepedagogičtí pracovníci Miklová Jarmila Systém Perm3 Roční zúčtování daní Nový občanský zákoník Rybníčková Lenka Účetnictví Compex Kubová Ladislava Seminář potravinářů Manažerské řízení ve školním stravování Seminář školního stravování Císařová Jitka Miklová Marie Seminář potravinářů Seminář potravinářů Jirušová Věra Stojanová Alena Seminář potravinářů Seminář potravinářů Finanční náklady na DVPP ,-Kč Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků 8.648,-Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola, činnostní učení Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví Školení zaměřená na školní stravování 9

10 Vedení pedagogické praxe Termín Jméno studenta Jana Šidlíková Vysoká škola, vzd. středisko Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Aprobace FJ Vedoucí praxe Gabriela Zuzaníková září - listopad 2013 Kateřina Henešová Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci TV Lubomír Heneš Michala Gurecká Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do 1. tříd 2013 Přijatí do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. tříd 2014 Přijatí do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 5. 1 Zrakové postižení x x S vadami řeči x x Zdravotní postižení x x S kombinací postižení x x S vývojovými poruchami učení 2.; 3.;4.; 5.; 7.; 8. 7 Se sociálním znevýhodněním x x Autismus x x Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol Celkem 1. stupeň

11 Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přijatí přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2013/14 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 56 třídní učitel(ka) za zpracování projektů 5 třídní učitel(ka) za patronát nad žáky první třídy 32 třídní učitel(ka) za účast ve vědomostních soutěžích 17 třídní učitel(ka) za účast ve sportovních soutěžích 6 třídní učitel(ka) za čestné jednání při nálezu cenné věci 61 třídní učitel(ka) za výborný prospěch 21 třídní učitel(ka) za práci pro třídu 2 třídní učitel(ka) za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost 63 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a chování 7 třídní učitel(ka) za reprezentaci školy na veřejnosti 11 třídní učitel(ka) za úspěch ve sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje 32 třídní učitel(ka) za úspěšné složení zkoušky z cizího jazyka 3 třídní učitel(ka) 4 třídní učitel(ka) za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost za úspěch v soutěži v mluveném projevu 11

12 2 třídní učitel(ka) za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací 5 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a práci pro třídu 327 třídní učitel celkem Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 ředitelka školy za zpracování projektů 24 ředitelka školy za úspěch ve vědomostní soutěži na úrovni okresu, kraje, celostátní 12 ředitelka školy za reprezentaci školy na veřejnosti 6 ředitelka školy za nejlepší výsledek v testování SCIO ve Zlínském kraji 8 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost 4 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost 41 ředitelka školy za asistenci při výběrovém zápisu do první třídy 25 ředitelka školy za úspěch ve sportovní soutěži na úrovni okresu, kraje, celostátní 2 ředitelka školy za výtvarnou a mediální propagaci školy 125 ředitelka školy celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2013/14 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 68 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 10 třídní učitel(ka) za vyrušování ve vyučování 38 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 2 třídní učitel(ka) za podvod 118 třídní učitel celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 16 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 2 třídní učitel(ka) za nevhodné chování ke spolužákům 3 třídní učitel(ka) za neomluvenou absenci 14 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 6 třídní učitel(ka) za vyrušování ve vyučování 41 třídní učitel celkem 12

13 Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 1 ředitelka školy za nevhodné chování k dospělým 3 ředitelka školy za podvod 4 ředitelka školy za několikeré závažné porušení školního řádu 1 ředitelka školy za nevhodné chování ke spolužákům 9 ředitelka celkem Klasifikace chování Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 1 - velmi dobré ,304% 2 uspokojivé 0 6 0,696% 3 neuspokojivé 0 0 0,000% Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 0 0,000% 2. pololetí 3 0,013% za školní rok 3 0,007% Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/14 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okresním (oblast.) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole Matematická olympiáda 5. ročník 3 2 není není Matematická olympiáda 6. ročník není Matematická olympiáda 7. ročník není Matematická olympiáda 8. ročník není Matematická olympiáda 9. ročník Pythagoriáda 5. ročník 6 6 není není 13

14 Pythagoriáda 6. ročník není není Pythagoriáda 7. ročník 39 0 není není Pythagoriáda 8. ročník 30 1 není není Matematický Klokan 334 Konverzační soutěž v NJ Konverzační soutě ž FJ 10 není 2 1 Konverzační soutěž v AJ Olympiáda v ČJ Dějepisná olympiáda Mladý Demosthenes Recitační soutěž třída Recitační soutěž - 1. stupeň Biologická olympiáda Kvítková CUP není 13 není není McDonald s cup není není Zeměpisná olympiáda Plavání není 6 není není Vánoční zvonek není 5 není není Halový přebor ZŠ v atletice není 10 není není Florbal není 13 není není Pohár rozhlasu - atletika není 19 není není Atletický čtyřboj není 10 5 není Celkem Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Okresní a krajské finále v plavání nevyhlášeni Kneifelová Adéla 8. A Jánská Karolína 8. A Lorencová Anna 6. B Fancová Anita 8. A Cedidlová Tereza 9. A Lukovicsová Zuzana Bota plná fantazie - okresní výtvarná soutěž listopad místo Nela Novotná 3. A Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo: Michael Šenovský 8. B 2. místo: Jan Burk 9. A 3. místo: Vojtěch Janoš 8. A Talentová soutěž v psaní na PC místo Lenka Krejčí 8. A Francouzský certifikát DELF A1: Michael Fahian 7. B Anita Fancová 8. A Alexandre Khalil 8. B 14

15 Michaela Kolaříková Klára Sedláčková Martina Chválová Pavlína Maňasová Nikola Novotná Eliška Syrová Jia Mei Zhanová 8. B 8. B 9. A 9. A 9. A 9. A 9. A Francouzský certifikát DELF A2: Tereza Cedidlová 9. A Samia Fatima Mostefa 9. A Ondřej Zeman 9. A Jiří Gavenda 9. B Adam Holík 9. B Sebastián Janků 9. B Filip Jašek 9. B Adam Kúřil 9. B Theodor Pištěk 9. B Florbal okresní kolo 2.místo mladší žákyně Tunová Jitka 7. A Bezděková Kristýna 7. A Lysáková Beata 7. A Vacenovská Kateřina 7. A Příhodová Kateřina 7. B Popova Eliška 7. B Gerychová Klára Lorencová Anna 6. B Kudrnová Eliška 7. A Zuzaníková Tereza Lukovicsová Zuzana Králíková Eliška 7. A Kudličková Jana 6. B Les v zimě - okresní výtvarná soutěž místo Eliška Hájková 1. A Vánoční zvonek místo Šimková Vanda 5. A bez pořadí Šimková Sofie 1. B Valášková Anna 8. A Cedidlová Tereza 9. A Fialová Dominika 9. B Olympiáda v ČJ školní kolo: 1. místo Ondřej Zeman 9. A 2. místo Tereza Cedidlová 9. A Konverzační soutěž v NJ školní kolo kategorie II. A 1. místo Klára Kocmanová 9. A 2. místo Monika Zámečníková 8. A 15

16 3. místo Adéla Kneifelová 8. A kategorie I. A 1. místo Jana Vaculíková 7. B 2. místo Anna Kováříková 7. B 3. místo Michal Bartík 6. B Filip Lehký Mladý Demosthenes školní kolo: třídy 1. místo Jan Malaník 7. B třídy 1. místo Tereza Cedidlová 9. A oblastní kolo: třídy 1. místo Tereza Cedidlová 9. A Matematická olympiáda kategorie Z5 okresní kolo: účast: Vanda Šimková 5. A Matěj Oškera Vojtěch Zeman 5. A kategorie Z9 okresní kolo: úspěšný řešitel: Zeman Ondřej 9. A Halový přebor ZŠ v atletice Pivodová Karolína 7. B Ondrášová Klára Šedová Adéla Hájek Filip 7. A Vašut Jan 7. A Kaláb Lukáš 7. B Staněk Vítek Marčík Zdeněk 9. A Gavenda Jiří 9. B Kúřil Adam 9. B Biologická olympiáda školní kolo: kategorie C 1. místo Rajnoch Adam 2. místo Turňa Jakub 9. B 3. místo Krejčí Lenka 8. A kategorie D 1. místo Lysáková Beáta 7. A 2. místo Bartík Michal 6. B 3. místo Fahian Michael 7. B Dějepisná olympiáda okresní kolo: 1. místo: Michael Šenovský 8. B 16

17 Konverzační soutěž v NJ okresní kolo kategorie I. A 1. místo Jana Vaculíková 7. B 2. místo Anna Kováříková 7. B kategorie II. A 1. místo Monika Zámečníková 8. A 2. místo Adéla Kneifelová 8. A Konverzační soutěž v AJ školní kolo kategorie IA 1. místo Michael Fahian 7. B 2. místo Martin Pšenka 6. B 3. místo Jonáš Adam 7. B kategorie IIA 1. místo Anita Fancová 8. A 2. místo Eliška Syrová 9. A 3. místo Jakub Turňa 8. A Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie A Michal Bartík 1. místo Michal Bartík školní kolo kategorie B Beáta Lysáková 7. A 1. místo Beáta Lysáková 7. A 2. místo Eliška Králíková 7. A 3. místo Noor Mostefa 7. A školní kolo kategorie C Ondřej Holík 9. A 1. místo Ondřej Holík 9. A 2.místo Tereza Cedidlová 9. A 3.místo Samia Mostefa 9. A Olympiáda v ČJ okrskové kolo: účast Pavla Novosadová Anna Lorencová Věra Košařová 9. A Tereza Cedidlová 9. A Konverzační soutěž v AJ okresní kolo kategorie IA 1. místo Michael Fahian 7. B ZUČ - recitační soutěž školní kolo: třídy 1. místo Pavla Novosadová 2. místo - Anna Lorencová třídy 1. místo Věra Košařová 9. A 17

18 2. místo Tereza Cedidlová 9. A Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie A účast Michal Bartík okresní kolo kategorie B účast Beáta Lysáková 7. A okresní kolo kategorie C 1.místo Ondřej Zeman 9. A Konverzační soutěž v AJ okresní kolo kategorie IIA 2. místo Anita Fancová 8. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo: účast Pavla Novosadová Anna Lorencová Věra Košařová 9. A Tereza Cedidlová 9. A Pythagoriáda 5. ročník školní kolo: úspěšný řešitel: Hrdý Michal Mravec Daniel Oškera Matěj Schneider Michal Čapka Adam František Kučerová Adéla ZUČ - recitační soutěž školní kolo: 1. místo Staňková Julie 2. A 2. místo Eichner David 3. A 2. místo Hanáková Klára 3. B 1. místo Mikesková Markéta 5. A 2. místo Jaroščák Jan 4. A Pythagoriáda 6. ročník školní kolo: úspěšný řešitel: Ondrášová Klára Staněk Vít 6. B Hozová Gabriela 6. B Bartík Michal 6. B Lorencová Anna 6. B Mladý Demosthenes březen 2014 krajské kolo: 18

19 účast - Terezie Cedidlová 9. A Konverzační soutěž ve FJ školní kolo: Kategorie A1 1.místo Noor Iman Mostefa 7. A 2.místo Vatentina Boselli 7. A 3.místo Michael Fahian 7. B Kategorie A2 1. místo Samia Fatima Mostefa 9. A 2. místo Ondřej Zeman 9. A 3. místo Jia Mei Zhanová 9. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo: 2. místo Staňková Julie 2. A 3. místo Hanáková Klára 3. B Zeměpisná olympiáda krajské kolo kategorie C 1.místo Ondřej Zeman 9. A Matematická olympiáda kategorie Z9 úspěšný řešitel: Zeman Ondřej 9. A Konverzační soutěž v AJ krajské kolo Kategorie IIA 5. místo Anita Fancová 8. A Konverzační soutěž v NJ krajské kolo Kategorie II. A 3. místo Adéla Kneifelová 8. A 5. místo Monika Zámečníková 8. A Konverzační soutěž ve FJ krajské kolo: Kategorie A1 1. místo Noor Iman Mostefa 7. A Kategorie A2 1. místo Samia Fatima Mostefa 9. A Matematický Klokan nejlepší výsledky v kategoriích: Kadet Jiří Gavenda 9. B Vojtěch Gargulák 9. B Tereza Cedidlová 9. A Benjamín Filip Blažek 7. A Marek Lukášík 7. B 19

20 Martin Látal 7. B Klokánek Vanda Šimková 5. A Vojtěch Zeman 5. A Matěj Oškera Anežka Pospíšková Cvrček David Jabůrek 3. A Filip Zajíček 3. B Bartoloměj Stojar 3. B ZUČ - recitační soutěž okresní kolo: 2. místo Hanáková Klára 3. B účast Staňková Julie 2. A Biologická olympiáda okresní kolo: kategorie C 22. místo Rajnoch Adam 9. B 27. místo Turňa Jakub 8. A kategorie D 13. místo Lysáková Beáta 7. A 30. místo Bartík Michal 6. B Dějepisná olympiáda krajské kolo: 36. místo: Michael Šenovský 8. B Zeměpisná olympiáda 14. a celostátní kolo kategorie C účast Ondřej Zeman 9. A Konverzační soutěž ve FJ celostátní kolo: kategorie A2 5.místo Samia Fatima Mostefa 9. A Pohár rozhlasu - okresní kolo v atletice místo ml. žáci Hájek Filip 7. A Staněk Vít Vašut Jan 7. A Phu Phan Martin Čihánek Martin 7. A Fahian Michal 7. B Horák Tomáš 7. A Sebera Matěj 7. A 2. místo ml. žákyně Pivodová Karolína 7. B Ondrášová Klára Smilková Sára 7. B Šedová Adéla Vacenovská Kateřina 7. A Gerychová Klára Hofmanová Eliška 7. B 20

21 Korvasová Adéla Kudrnová Eliška Popova Eliška Tomančáková Natálie 7. A 7. B McDonald s Cup okrskové kolo: Hlavňovský Jakub 4. A 2. místo Novosad Adam 4. A Cetkovský Lukáš 4. B Szpaková Julie 5. A Hartman Matyáš 5. A Michálek Jakub 5. A Oškera Matěj Hlavinka Filip Ševčík Ondřej Michálek Michal Mravec Daniel okresní kolo: účast Hlavňovský Jakub 4. A Novosad Adam 4. A Cetkovský Lukáš 4. B Szpaková Julie 5. A Hartman Matyáš 5. A Oškera Matěj Hlavinka Filip Ševčík Ondřej Michálek Michal Mravec Daniel Pythagoriáda 5. ročník okresní kolo úspěšný řešitel: Hrdý Michal Mravec Daniel Oškera Matěj Schneider Michal Čapka Adam František Kučerová Adéla 6. ročník okresní kolo úspěšný řešitel: Ondrášová Klára Staněk Vít 6. B Hozová Gabriela 6. B Bartík Michal 6. B Lorencová Anna 6. B Atletický čtyřboj okresní kolo místo ml. žáci Hájek Filip 7. A Staněk Vít Vašut Jan 7. A Phu Phan Martin Kaláb Lukáš 7. B 3. místo ml. žákyně Pivodová Karolína 7. B Ondrášová Klára 21

22 Smilková Sára Šedová Adéla Vacenovská Kateřina 7. B 7. A Kvítková CUP - tenis mladší žákyně místo Hozová Gabriela 6. B 2. místo Kieu Vanesa 3. místo Šímková Vanda mladší žáci 1. místo Oškera Matěj 2. místo Jaroščák Jan 4. A 3. místo Hrdý Michal starší žákyně 2. místo Hrabalová Zuzana 8. A starší žáci 1. místo Kúřil Adam 9. B 3. místo Kašpárek Petr 9. B Atletický čtyřboj krajské kolo místo ml. žáci Hájek Filip 7. A Staněk Vít Vašut Jan 7. A Phu Phan Martin Kaláb Lukáš 7. B Kaláb Lukáš 7. B Německý certifikát Fit in Deutsch 2: Janoš Vojtěch Kneifelová Adéla Turňa Jakub Zámečníková Monika Kozmík Matěj Krejčí Lenka Rajnochová Nela Sedláčková Sára Šenovský Michael Vojtášková Klára Zezulka Pavel 8. A 8. A 8. A 8. A 8. B 8. B 8. B 8. B 8. B 8. B 8. B Stříbrný věnec místo Vořechovská Dagmar 3. A 2. místo Lorencová Ema 3. A 2. místo Švancer Prokop 3. A 3. místo Kováčová Vanda 3. A 3. místo Tomaštík Jan 3. B 3. místo Machalínková Agáta 3. B 22

23 Výchovně vzdělávací aktivity školy A Vycházka na Lukov - Pravěk na Zlínsku , B 2013 Turistický a adaptační kurz - Revika Vizovice A; 4. B; Přednáška Archeologie na Zlínsku A, B Poznávací zájezd do Prahy - výstava Tutanchamon, návštěva Pražského hradu A, B Cyklistiský kurz - Skleníky, Spytihněv A Návštěva nízkoprahového zařízení T Klub Doma, Zlín A Účast na Evropském dni jazyků 3. B Exkurze do Obuvnického muzea ve Zlíně B Návštěva nízkoprahového zařízení T Klub Doma, Zlín Vlastivědná exkurze a seznamovací pobyt - Archeoskanzen 3. A 2013 Modrá u Velehradu 2. A Seznamovací pobyt s Alcedem - Velké Karlovice A, B Šprechtíme - Zlín, náměstí Míru B 2013 Adaptační pobyt - Revika Vizovice A, B 2013 Týden zdraví B Exkurze do obuvnické továrny Fern - Zlín 4. A Beseda v knihovně - Cesta nejen do pravěku A, B Přednáška Porod a šestinedělí A, B Stezka zdraví B Beseda v knihovně - Cesta nejen do pravěku A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 5. A Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky B Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš A, B Exkurze do Archeskanzenu Modrá A Beseda v knihovně - Kdo zkusí rébusy A, B Den stromů - vycházka do parku A Exkurze do 14/15 Baťova institutu - Princip Baťa A, B Výukový program Savci a ptáci - ZOO Lešná B Exkurze do 14/15 Baťova institutu - Princip Baťa , B; 8. A, B Divadelní představení Don Quiote De La Ancha - Malá scéna A Program Hledám povolání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín 3. B Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky B Program Hledám povolání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín I. a II. stupeň Program Dravci, sovy a člověk - tělocvična A, B Projekt Hasík 9. A, B Přednáška Antikoncepce A Exkurze na hrad v Malenovicích - zoologie A, B Dopravní výchova - dopravní hřiště Malenovice Exkurze do Teplárny ve Zlíně A, B Fotografování - Můj první školní rok 6. B Návštěva muzea - Co je muzeum 5. A Beseda v knihovně - Co se týká jazyka A Návštěva 14/15 Baťova institutu - Seznamte se s panem Prokoukem B Návštěva 14/15 Baťova institutu - Seznamte se s panem Prokoukem 23

24 , B Projekt Hasík 1. A, 2. A Kulturní vystoupení v rámci vernisáže výtvarných prací na Magistrátě města Zlína A Výstupy projektu Slované a Velká Morava 1. A, B Ukázkové hodiny pro MŠ A Účast na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti Přednáška - Dospívání 7. A Přednáška - HIV, AIDS 5. A Exkurze do veterinární ordinace MEDIPET Zlín B Interaktivní výstava stavebnic - Zlín, B Projekt Hasík 8. A, B Exkurze do Městského divadla ve Zlíně B Exkurze do Rádia Zlín A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 2. A, B Projekt Hasík Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš A Podzimní tvořivá dílna v Domě pokojného stáří na Jižních Svazích B Přednáška - Dospívání 7. B Přednáška - HIV, AIDS Beseda v knihovně - Vánoce ve světě 1. a 3. třídy Čteme si pohádky navzájem 2. A, B Pečení perníků s rodiči A Výukový program v muzeu - Pátrání po místě A, B; 2. B; 3. B Vánoční koncert A Galerijní animace - 14/15 Baťův institut A Beseda v knihovně - Vánoce ve světě A ; 2. B Videokonference s dětmi z The Dell Primary School ve Velké Británii. 1. B Vánoční besídka A, B Vánoce s Alcedem 3. A; 4. A Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti Beseda v knihovně - Vánoce ve světě Beseda v knihovně - Moravské lidové Vánoce 9. B Galerijní animace - 14/15 Baťův institut 1. A Vánoční besídka A, B Beseda v knihovně - Moravské lidové Vánoce 3. B; 5. A, B Vánoce v Galaxii Beseda v knihovně - Co se týká jazyka , B Projekt hasík - návštěva HZS Zl. kraje A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš vybraní žáci 8. a 9. tříd Divadelní představení Palubní deník H + Z a autogramiádou pana Hanzelky A, B Projekt hasík - návštěva HZS Zl. kraje A T. Baťa ve Zlíně A, B Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 9. A, B Exkurze na fakultu technologickou UTB ve Zlíně B Výukový program v muezu s dílnami - Inspirace indiánskými kulturami 3. A Výukový program v muzeu - Pátrání po místě A, B Exkurze do muzea a hvězdárny ve Vsetíně A; 4. A, B Dopoledne v Galaxii Beseda v knihovně - práce s informačními zdroji 24

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3. 9. ročník

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Zřizovatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více