ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola s rozšířenou výukou jazyků) Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: web: Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy: školní družina (kapacita k žáků) školní jídelna (nejvyšší počet stravovaných k ) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,3 2. stupeň ,75 17,26 9,15 Školní družina ,21 35,6 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna x 426 x x x jiné x x x x x Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla založena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací program školy školní rok vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace platný od Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala v anglickém a německém jazyce a výuka předmětu etická výchova probíhala v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT č.j.mšmt 7967/ Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2013/14 vyučovalo anglický jazyk seminář německý jazyk seminář francouzský jazyk seminář španělský jazyk seminář ruský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický kroužek dramatický kroužek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce ruský jazyk cizojazyčné kluby Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzic. osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 37 31,47 Externí pracovníci x x 3

4 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 12,625 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř. čís. Pracovní zařazení, funkce úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 učetní 0,875 SŠ - ekonomie 2 mzd. účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 3 provozář, pož. preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 uklízečka 1 požadované 5 uklízečka 1 požadované 6 uklízečka 1 požadované 7 uklízečka 0,75 požadované 8 vedoucí školní jídelny 1 SŠ - ekonomie 9 hlavní kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 10 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 11 kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12 pomocná kuchařka 1 SŠ - ekonomie 13 pomocná kuchařka 1 střední vzdělání s výučním listem 12,625 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped.praxe 1 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, M, IT 7 3 učitelka 1 K, VŠ, AJ 13 4 učitelka 0,9091 K, VŠ, vychovat., bez. tech. 0,9107 K, SŠ 14 6 učitel 1 K, VŠ, Z-TV 9 7 vychovatelka 0,7500 K, SŠ 2 8 učitelka 0,9091 K, VŠ, ŠJ, AJ 10 9 učitelka 1 K, VŠ, ČJ,D učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 Prob. VŠ

5 12 učitelka 1 K, VŠ, NJ D učitelka 0,2273 K, VŠ, NJ zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M-ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ-D učitelka 1 K, VŠ, TV-PŘ 1 17 učitelka K, VŠ, NJ, HV 5 18 učitelka 0,2273 K, VŠ, VV 1 19 učitelka 0,0909 K, VŠ, JR vychovatelka 0,7143 K, VŠ, učitelka 0,4545 K, VŠ, vychovatelka 0,8929 K, SŠ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ-ČJ učitelka 1 K, VŠ, M-PŘ - 25 učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 0,5654 K, SŠ 3 27 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 N, VŠ, TV 3 29 učitelka 0,8636 K, VŠ, ČJ, FJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,3636 Prob., VŠ,CH 4 36 D učitelka 0,6364 K, VŠ, M-FY učitelka 1 K, VŠ, FJ, Z 7 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagogických pracovníků je 42,39 let. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Andrlová Petra Professional Development for Primary Teachers Zlín Oxford Primary Conference Zlín Jak získat autoritu a udržet si ji Zlín 5

6 Barnášová Jana září červen 2014 bakalářský program Výtvarné umění kresba Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta umění Cibulková Ivana Školení k portálu Sofia Otrokovice Společně pro školství Otrokovice Testování NIQES - modul iset Zlín Dittrichová Marie Actividades comunicatives de la Lengua Zlín Fancová Jana Mentoring Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji Brno Otrokovice Gurecká Michala Přemýšlení a matematika na I. stupni aneb Nebojme se učit jinak Zlín Hauserová Petra Heneš Lubomír Plánované DVPP přesunuto na říjen Standardy pro ZV - OVO Tělesná výchova Zlín Hiblerová Nikola Tradiční a netradiční pohybové činnosti ve školní družině Ostrava Hlavňovská Kateřina Motivační setkání vyučujících AJ Zlín Pracovní schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce AJ Uherský Brod Hýlová Dagmar Seminář ve Státním muzeu Auschwitz - Birkenau 2013 Auschwitz - Birkenau Jugasová Zdeňka Actividades comunicatives de la Lengua Zlín Kozmíková Hana Schůzka k projektu Učíme anglicky společně a efektivně Zlín Kratinová Daniela Výuka cizích jazyků pro adolescenty Brno 6

7 Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka Zlín Krajčová Zdeňka září červen 2014 učitelství pro I. stupeň ZŠ, Univerzita Palackého v Olomouci Křečková Věra Setkání výchovných poradců Zlín Nový občanský zákoník ve školské praxi Zlín Testování NIQES - modul iset Olomouc Kubicová Miroslava Standardy pro ZV - OVO dějepis Zlín Za památkami Velké Moravy Matušincová Tereza Týden zdraví Zlín Moreau Kateřina Professional Development for Primary Teachers Zlín Novosadová Irena Chystáme vánoční besídku Zlín Nevečeřalová Jitka Sebeúcta Zlín Pazderková Jana Matematika v běžném životě Zlín okolí Mikulova Jak vyučovat ochranu obyvatel při mimořádných událostech Otrokovice Plachá Eva Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji Otrokovice Nový občanský zákoník ve školské praxi Zlín Testování NIQES - modul iset Olomouc Přílučíková Libuše Spendlerová Helena Tesaříková Alice Lektorská činnost Slezská univerzita Ostrava Plánované DVPP přesunuto na říjen 2014 září červen 2014 Učitelství odborných předmětů Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 7

8 Trčalová Ester únor - říjen 2014 Mentoring Vsetín, Zlín, Luhačovice, Uherské Hradiště Trčková Vendulka Matematika pro všechny Objevujeme v matematice Olomouc Uhrová Dana Činnostní učení v prvouce pro 2. ročník Setkání metodiků prevence Zlín Setkání metodiků prevence Zlínského kraje Zlín Zlín Jindřichův Hradec Nové postupy v prvouce Uherské Hradiště Vaculíková Karla Integrativní korekční program pro děti s ADHD Luhačovice Valiánová Michaela Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji Otrokovice Schůzka k projektu Učíme anglicky společně a efektivně Zlín Etická výchova a učebnice Zlín Vořechovská Pavla Pohybové hry s hudbou Zlín Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v ZŠ Zlín Zakrevská Vladimíra Národní konference Scientix 2014 Zapletalová Marie Standardy pro ZV - OVO Člověk a jeho svět Zlín únor - říjen 2014 duben - září Mentoring Doplňující studium didaktiky AJ Studijní jazykový pobyt Praha Vsetín, Zlín, Luhačovice, Uherské Hradiště Ostrava Londýn Zuzaníková Gabriela Letní geografická škola 2014 Brno 8

9 Nepedagogičtí pracovníci Miklová Jarmila Systém Perm3 Roční zúčtování daní Nový občanský zákoník Rybníčková Lenka Účetnictví Compex Kubová Ladislava Seminář potravinářů Manažerské řízení ve školním stravování Seminář školního stravování Císařová Jitka Miklová Marie Seminář potravinářů Seminář potravinářů Jirušová Věra Stojanová Alena Seminář potravinářů Seminář potravinářů Finanční náklady na DVPP ,-Kč Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků 8.648,-Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola, činnostní učení Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví Školení zaměřená na školní stravování 9

10 Vedení pedagogické praxe Termín Jméno studenta Jana Šidlíková Vysoká škola, vzd. středisko Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Aprobace FJ Vedoucí praxe Gabriela Zuzaníková září - listopad 2013 Kateřina Henešová Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci TV Lubomír Heneš Michala Gurecká Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 Zapsaní do 1. tříd 2013 Přijatí do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. tříd 2014 Přijatí do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 5. 1 Zrakové postižení x x S vadami řeči x x Zdravotní postižení x x S kombinací postižení x x S vývojovými poruchami učení 2.; 3.;4.; 5.; 7.; 8. 7 Se sociálním znevýhodněním x x Autismus x x Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol Celkem 1. stupeň

11 Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přijatí přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2013/14 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 56 třídní učitel(ka) za zpracování projektů 5 třídní učitel(ka) za patronát nad žáky první třídy 32 třídní učitel(ka) za účast ve vědomostních soutěžích 17 třídní učitel(ka) za účast ve sportovních soutěžích 6 třídní učitel(ka) za čestné jednání při nálezu cenné věci 61 třídní učitel(ka) za výborný prospěch 21 třídní učitel(ka) za práci pro třídu 2 třídní učitel(ka) za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost 63 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a chování 7 třídní učitel(ka) za reprezentaci školy na veřejnosti 11 třídní učitel(ka) za úspěch ve sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje 32 třídní učitel(ka) za úspěšné složení zkoušky z cizího jazyka 3 třídní učitel(ka) 4 třídní učitel(ka) za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost za úspěch v soutěži v mluveném projevu 11

12 2 třídní učitel(ka) za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací 5 třídní učitel(ka) za výborný prospěch a práci pro třídu 327 třídní učitel celkem Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 ředitelka školy za zpracování projektů 24 ředitelka školy za úspěch ve vědomostní soutěži na úrovni okresu, kraje, celostátní 12 ředitelka školy za reprezentaci školy na veřejnosti 6 ředitelka školy za nejlepší výsledek v testování SCIO ve Zlínském kraji 8 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost 4 ředitelka školy za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost 41 ředitelka školy za asistenci při výběrovém zápisu do první třídy 25 ředitelka školy za úspěch ve sportovní soutěži na úrovni okresu, kraje, celostátní 2 ředitelka školy za výtvarnou a mediální propagaci školy 125 ředitelka školy celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2013/14 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 68 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 10 třídní učitel(ka) za vyrušování ve vyučování 38 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 2 třídní učitel(ka) za podvod 118 třídní učitel celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 16 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností 2 třídní učitel(ka) za nevhodné chování ke spolužákům 3 třídní učitel(ka) za neomluvenou absenci 14 třídní učitel(ka) za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování 6 třídní učitel(ka) za vyrušování ve vyučování 41 třídní učitel celkem 12

13 Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 1 ředitelka školy za nevhodné chování k dospělým 3 ředitelka školy za podvod 4 ředitelka školy za několikeré závažné porušení školního řádu 1 ředitelka školy za nevhodné chování ke spolužákům 9 ředitelka celkem Klasifikace chování Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 1 - velmi dobré ,304% 2 uspokojivé 0 6 0,696% 3 neuspokojivé 0 0 0,000% Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 0 0,000% 2. pololetí 3 0,013% za školní rok 3 0,007% Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/14 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okresním (oblast.) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole Matematická olympiáda 5. ročník 3 2 není není Matematická olympiáda 6. ročník není Matematická olympiáda 7. ročník není Matematická olympiáda 8. ročník není Matematická olympiáda 9. ročník Pythagoriáda 5. ročník 6 6 není není 13

14 Pythagoriáda 6. ročník není není Pythagoriáda 7. ročník 39 0 není není Pythagoriáda 8. ročník 30 1 není není Matematický Klokan 334 Konverzační soutěž v NJ Konverzační soutě ž FJ 10 není 2 1 Konverzační soutěž v AJ Olympiáda v ČJ Dějepisná olympiáda Mladý Demosthenes Recitační soutěž třída Recitační soutěž - 1. stupeň Biologická olympiáda Kvítková CUP není 13 není není McDonald s cup není není Zeměpisná olympiáda Plavání není 6 není není Vánoční zvonek není 5 není není Halový přebor ZŠ v atletice není 10 není není Florbal není 13 není není Pohár rozhlasu - atletika není 19 není není Atletický čtyřboj není 10 5 není Celkem Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Okresní a krajské finále v plavání nevyhlášeni Kneifelová Adéla 8. A Jánská Karolína 8. A Lorencová Anna 6. B Fancová Anita 8. A Cedidlová Tereza 9. A Lukovicsová Zuzana Bota plná fantazie - okresní výtvarná soutěž listopad místo Nela Novotná 3. A Dějepisná olympiáda školní kolo: 1. místo: Michael Šenovský 8. B 2. místo: Jan Burk 9. A 3. místo: Vojtěch Janoš 8. A Talentová soutěž v psaní na PC místo Lenka Krejčí 8. A Francouzský certifikát DELF A1: Michael Fahian 7. B Anita Fancová 8. A Alexandre Khalil 8. B 14

15 Michaela Kolaříková Klára Sedláčková Martina Chválová Pavlína Maňasová Nikola Novotná Eliška Syrová Jia Mei Zhanová 8. B 8. B 9. A 9. A 9. A 9. A 9. A Francouzský certifikát DELF A2: Tereza Cedidlová 9. A Samia Fatima Mostefa 9. A Ondřej Zeman 9. A Jiří Gavenda 9. B Adam Holík 9. B Sebastián Janků 9. B Filip Jašek 9. B Adam Kúřil 9. B Theodor Pištěk 9. B Florbal okresní kolo 2.místo mladší žákyně Tunová Jitka 7. A Bezděková Kristýna 7. A Lysáková Beata 7. A Vacenovská Kateřina 7. A Příhodová Kateřina 7. B Popova Eliška 7. B Gerychová Klára Lorencová Anna 6. B Kudrnová Eliška 7. A Zuzaníková Tereza Lukovicsová Zuzana Králíková Eliška 7. A Kudličková Jana 6. B Les v zimě - okresní výtvarná soutěž místo Eliška Hájková 1. A Vánoční zvonek místo Šimková Vanda 5. A bez pořadí Šimková Sofie 1. B Valášková Anna 8. A Cedidlová Tereza 9. A Fialová Dominika 9. B Olympiáda v ČJ školní kolo: 1. místo Ondřej Zeman 9. A 2. místo Tereza Cedidlová 9. A Konverzační soutěž v NJ školní kolo kategorie II. A 1. místo Klára Kocmanová 9. A 2. místo Monika Zámečníková 8. A 15

16 3. místo Adéla Kneifelová 8. A kategorie I. A 1. místo Jana Vaculíková 7. B 2. místo Anna Kováříková 7. B 3. místo Michal Bartík 6. B Filip Lehký Mladý Demosthenes školní kolo: třídy 1. místo Jan Malaník 7. B třídy 1. místo Tereza Cedidlová 9. A oblastní kolo: třídy 1. místo Tereza Cedidlová 9. A Matematická olympiáda kategorie Z5 okresní kolo: účast: Vanda Šimková 5. A Matěj Oškera Vojtěch Zeman 5. A kategorie Z9 okresní kolo: úspěšný řešitel: Zeman Ondřej 9. A Halový přebor ZŠ v atletice Pivodová Karolína 7. B Ondrášová Klára Šedová Adéla Hájek Filip 7. A Vašut Jan 7. A Kaláb Lukáš 7. B Staněk Vítek Marčík Zdeněk 9. A Gavenda Jiří 9. B Kúřil Adam 9. B Biologická olympiáda školní kolo: kategorie C 1. místo Rajnoch Adam 2. místo Turňa Jakub 9. B 3. místo Krejčí Lenka 8. A kategorie D 1. místo Lysáková Beáta 7. A 2. místo Bartík Michal 6. B 3. místo Fahian Michael 7. B Dějepisná olympiáda okresní kolo: 1. místo: Michael Šenovský 8. B 16

17 Konverzační soutěž v NJ okresní kolo kategorie I. A 1. místo Jana Vaculíková 7. B 2. místo Anna Kováříková 7. B kategorie II. A 1. místo Monika Zámečníková 8. A 2. místo Adéla Kneifelová 8. A Konverzační soutěž v AJ školní kolo kategorie IA 1. místo Michael Fahian 7. B 2. místo Martin Pšenka 6. B 3. místo Jonáš Adam 7. B kategorie IIA 1. místo Anita Fancová 8. A 2. místo Eliška Syrová 9. A 3. místo Jakub Turňa 8. A Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie A Michal Bartík 1. místo Michal Bartík školní kolo kategorie B Beáta Lysáková 7. A 1. místo Beáta Lysáková 7. A 2. místo Eliška Králíková 7. A 3. místo Noor Mostefa 7. A školní kolo kategorie C Ondřej Holík 9. A 1. místo Ondřej Holík 9. A 2.místo Tereza Cedidlová 9. A 3.místo Samia Mostefa 9. A Olympiáda v ČJ okrskové kolo: účast Pavla Novosadová Anna Lorencová Věra Košařová 9. A Tereza Cedidlová 9. A Konverzační soutěž v AJ okresní kolo kategorie IA 1. místo Michael Fahian 7. B ZUČ - recitační soutěž školní kolo: třídy 1. místo Pavla Novosadová 2. místo - Anna Lorencová třídy 1. místo Věra Košařová 9. A 17

18 2. místo Tereza Cedidlová 9. A Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie A účast Michal Bartík okresní kolo kategorie B účast Beáta Lysáková 7. A okresní kolo kategorie C 1.místo Ondřej Zeman 9. A Konverzační soutěž v AJ okresní kolo kategorie IIA 2. místo Anita Fancová 8. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo: účast Pavla Novosadová Anna Lorencová Věra Košařová 9. A Tereza Cedidlová 9. A Pythagoriáda 5. ročník školní kolo: úspěšný řešitel: Hrdý Michal Mravec Daniel Oškera Matěj Schneider Michal Čapka Adam František Kučerová Adéla ZUČ - recitační soutěž školní kolo: 1. místo Staňková Julie 2. A 2. místo Eichner David 3. A 2. místo Hanáková Klára 3. B 1. místo Mikesková Markéta 5. A 2. místo Jaroščák Jan 4. A Pythagoriáda 6. ročník školní kolo: úspěšný řešitel: Ondrášová Klára Staněk Vít 6. B Hozová Gabriela 6. B Bartík Michal 6. B Lorencová Anna 6. B Mladý Demosthenes březen 2014 krajské kolo: 18

19 účast - Terezie Cedidlová 9. A Konverzační soutěž ve FJ školní kolo: Kategorie A1 1.místo Noor Iman Mostefa 7. A 2.místo Vatentina Boselli 7. A 3.místo Michael Fahian 7. B Kategorie A2 1. místo Samia Fatima Mostefa 9. A 2. místo Ondřej Zeman 9. A 3. místo Jia Mei Zhanová 9. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo: 2. místo Staňková Julie 2. A 3. místo Hanáková Klára 3. B Zeměpisná olympiáda krajské kolo kategorie C 1.místo Ondřej Zeman 9. A Matematická olympiáda kategorie Z9 úspěšný řešitel: Zeman Ondřej 9. A Konverzační soutěž v AJ krajské kolo Kategorie IIA 5. místo Anita Fancová 8. A Konverzační soutěž v NJ krajské kolo Kategorie II. A 3. místo Adéla Kneifelová 8. A 5. místo Monika Zámečníková 8. A Konverzační soutěž ve FJ krajské kolo: Kategorie A1 1. místo Noor Iman Mostefa 7. A Kategorie A2 1. místo Samia Fatima Mostefa 9. A Matematický Klokan nejlepší výsledky v kategoriích: Kadet Jiří Gavenda 9. B Vojtěch Gargulák 9. B Tereza Cedidlová 9. A Benjamín Filip Blažek 7. A Marek Lukášík 7. B 19

20 Martin Látal 7. B Klokánek Vanda Šimková 5. A Vojtěch Zeman 5. A Matěj Oškera Anežka Pospíšková Cvrček David Jabůrek 3. A Filip Zajíček 3. B Bartoloměj Stojar 3. B ZUČ - recitační soutěž okresní kolo: 2. místo Hanáková Klára 3. B účast Staňková Julie 2. A Biologická olympiáda okresní kolo: kategorie C 22. místo Rajnoch Adam 9. B 27. místo Turňa Jakub 8. A kategorie D 13. místo Lysáková Beáta 7. A 30. místo Bartík Michal 6. B Dějepisná olympiáda krajské kolo: 36. místo: Michael Šenovský 8. B Zeměpisná olympiáda 14. a celostátní kolo kategorie C účast Ondřej Zeman 9. A Konverzační soutěž ve FJ celostátní kolo: kategorie A2 5.místo Samia Fatima Mostefa 9. A Pohár rozhlasu - okresní kolo v atletice místo ml. žáci Hájek Filip 7. A Staněk Vít Vašut Jan 7. A Phu Phan Martin Čihánek Martin 7. A Fahian Michal 7. B Horák Tomáš 7. A Sebera Matěj 7. A 2. místo ml. žákyně Pivodová Karolína 7. B Ondrášová Klára Smilková Sára 7. B Šedová Adéla Vacenovská Kateřina 7. A Gerychová Klára Hofmanová Eliška 7. B 20

21 Korvasová Adéla Kudrnová Eliška Popova Eliška Tomančáková Natálie 7. A 7. B McDonald s Cup okrskové kolo: Hlavňovský Jakub 4. A 2. místo Novosad Adam 4. A Cetkovský Lukáš 4. B Szpaková Julie 5. A Hartman Matyáš 5. A Michálek Jakub 5. A Oškera Matěj Hlavinka Filip Ševčík Ondřej Michálek Michal Mravec Daniel okresní kolo: účast Hlavňovský Jakub 4. A Novosad Adam 4. A Cetkovský Lukáš 4. B Szpaková Julie 5. A Hartman Matyáš 5. A Oškera Matěj Hlavinka Filip Ševčík Ondřej Michálek Michal Mravec Daniel Pythagoriáda 5. ročník okresní kolo úspěšný řešitel: Hrdý Michal Mravec Daniel Oškera Matěj Schneider Michal Čapka Adam František Kučerová Adéla 6. ročník okresní kolo úspěšný řešitel: Ondrášová Klára Staněk Vít 6. B Hozová Gabriela 6. B Bartík Michal 6. B Lorencová Anna 6. B Atletický čtyřboj okresní kolo místo ml. žáci Hájek Filip 7. A Staněk Vít Vašut Jan 7. A Phu Phan Martin Kaláb Lukáš 7. B 3. místo ml. žákyně Pivodová Karolína 7. B Ondrášová Klára 21

22 Smilková Sára Šedová Adéla Vacenovská Kateřina 7. B 7. A Kvítková CUP - tenis mladší žákyně místo Hozová Gabriela 6. B 2. místo Kieu Vanesa 3. místo Šímková Vanda mladší žáci 1. místo Oškera Matěj 2. místo Jaroščák Jan 4. A 3. místo Hrdý Michal starší žákyně 2. místo Hrabalová Zuzana 8. A starší žáci 1. místo Kúřil Adam 9. B 3. místo Kašpárek Petr 9. B Atletický čtyřboj krajské kolo místo ml. žáci Hájek Filip 7. A Staněk Vít Vašut Jan 7. A Phu Phan Martin Kaláb Lukáš 7. B Kaláb Lukáš 7. B Německý certifikát Fit in Deutsch 2: Janoš Vojtěch Kneifelová Adéla Turňa Jakub Zámečníková Monika Kozmík Matěj Krejčí Lenka Rajnochová Nela Sedláčková Sára Šenovský Michael Vojtášková Klára Zezulka Pavel 8. A 8. A 8. A 8. A 8. B 8. B 8. B 8. B 8. B 8. B 8. B Stříbrný věnec místo Vořechovská Dagmar 3. A 2. místo Lorencová Ema 3. A 2. místo Švancer Prokop 3. A 3. místo Kováčová Vanda 3. A 3. místo Tomaštík Jan 3. B 3. místo Machalínková Agáta 3. B 22

23 Výchovně vzdělávací aktivity školy A Vycházka na Lukov - Pravěk na Zlínsku , B 2013 Turistický a adaptační kurz - Revika Vizovice A; 4. B; Přednáška Archeologie na Zlínsku A, B Poznávací zájezd do Prahy - výstava Tutanchamon, návštěva Pražského hradu A, B Cyklistiský kurz - Skleníky, Spytihněv A Návštěva nízkoprahového zařízení T Klub Doma, Zlín A Účast na Evropském dni jazyků 3. B Exkurze do Obuvnického muzea ve Zlíně B Návštěva nízkoprahového zařízení T Klub Doma, Zlín Vlastivědná exkurze a seznamovací pobyt - Archeoskanzen 3. A 2013 Modrá u Velehradu 2. A Seznamovací pobyt s Alcedem - Velké Karlovice A, B Šprechtíme - Zlín, náměstí Míru B 2013 Adaptační pobyt - Revika Vizovice A, B 2013 Týden zdraví B Exkurze do obuvnické továrny Fern - Zlín 4. A Beseda v knihovně - Cesta nejen do pravěku A, B Přednáška Porod a šestinedělí A, B Stezka zdraví B Beseda v knihovně - Cesta nejen do pravěku A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 5. A Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky B Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš A, B Exkurze do Archeskanzenu Modrá A Beseda v knihovně - Kdo zkusí rébusy A, B Den stromů - vycházka do parku A Exkurze do 14/15 Baťova institutu - Princip Baťa A, B Výukový program Savci a ptáci - ZOO Lešná B Exkurze do 14/15 Baťova institutu - Princip Baťa , B; 8. A, B Divadelní představení Don Quiote De La Ancha - Malá scéna A Program Hledám povolání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín 3. B Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky B Program Hledám povolání, které se ke mně hodí - IPS ÚP Zlín I. a II. stupeň Program Dravci, sovy a člověk - tělocvična A, B Projekt Hasík 9. A, B Přednáška Antikoncepce A Exkurze na hrad v Malenovicích - zoologie A, B Dopravní výchova - dopravní hřiště Malenovice Exkurze do Teplárny ve Zlíně A, B Fotografování - Můj první školní rok 6. B Návštěva muzea - Co je muzeum 5. A Beseda v knihovně - Co se týká jazyka A Návštěva 14/15 Baťova institutu - Seznamte se s panem Prokoukem B Návštěva 14/15 Baťova institutu - Seznamte se s panem Prokoukem 23

24 , B Projekt Hasík 1. A, 2. A Kulturní vystoupení v rámci vernisáže výtvarných prací na Magistrátě města Zlína A Výstupy projektu Slované a Velká Morava 1. A, B Ukázkové hodiny pro MŠ A Účast na Dětské vědecké konferenci v Uherském Hradišti Přednáška - Dospívání 7. A Přednáška - HIV, AIDS 5. A Exkurze do veterinární ordinace MEDIPET Zlín B Interaktivní výstava stavebnic - Zlín, B Projekt Hasík 8. A, B Exkurze do Městského divadla ve Zlíně B Exkurze do Rádia Zlín A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 2. A, B Projekt Hasík Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš A Podzimní tvořivá dílna v Domě pokojného stáří na Jižních Svazích B Přednáška - Dospívání 7. B Přednáška - HIV, AIDS Beseda v knihovně - Vánoce ve světě 1. a 3. třídy Čteme si pohádky navzájem 2. A, B Pečení perníků s rodiči A Výukový program v muzeu - Pátrání po místě A, B; 2. B; 3. B Vánoční koncert A Galerijní animace - 14/15 Baťův institut A Beseda v knihovně - Vánoce ve světě A ; 2. B Videokonference s dětmi z The Dell Primary School ve Velké Británii. 1. B Vánoční besídka A, B Vánoce s Alcedem 3. A; 4. A Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti Beseda v knihovně - Vánoce ve světě Beseda v knihovně - Moravské lidové Vánoce 9. B Galerijní animace - 14/15 Baťův institut 1. A Vánoční besídka A, B Beseda v knihovně - Moravské lidové Vánoce 3. B; 5. A, B Vánoce v Galaxii Beseda v knihovně - Co se týká jazyka , B Projekt hasík - návštěva HZS Zl. kraje A Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš vybraní žáci 8. a 9. tříd Divadelní představení Palubní deník H + Z a autogramiádou pana Hanzelky A, B Projekt hasík - návštěva HZS Zl. kraje A T. Baťa ve Zlíně A, B Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš 9. A, B Exkurze na fakultu technologickou UTB ve Zlíně B Výukový program v muezu s dílnami - Inspirace indiánskými kulturami 3. A Výukový program v muzeu - Pátrání po místě A, B Exkurze do muzea a hvězdárny ve Vsetíně A; 4. A, B Dopoledne v Galaxii Beseda v knihovně - práce s informačními zdroji 24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Slovo ředitele... 2. Charakteristika školy... 3. Školská rada... 4. Vedení školy, předsedové předmětových komisí, metodici a koordinátoři...

Slovo ředitele... 2. Charakteristika školy... 3. Školská rada... 4. Vedení školy, předsedové předmětových komisí, metodici a koordinátoři... OBSAH Slovo ředitele... 2 Charakteristika školy... 3 Školská rada... 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí, metodici a koordinátoři... 5 Třídní učitelé... 6 Údaje o pracovnících školy... 7 Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více