1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1

2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Adresa: Havlíčkova 933, Moravské Budějovice Telefon: Fax: Internet: Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Město Moravské Budějovice Ředitel školy: František Dostál Školská rada: předseda: Ing. Jaroslav Doležal členové: Václava Vomáčková Mgr. Olga Honsová Mgr. Monika Tržilová Mgr. Ludmila Konvalinová Mgr. Blanka Ryvolová Základní škola je zřízena městem Moravské Budějovice jako příspěvková organizace od Veškerá hlavní činnost je dána Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále hlavně Vyhláškou č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími vyhláškami. MŠMT ČR prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina poskytuje finanční prostředky na mzdy pracovníků a další neinvestiční výdaje vymezené zákony a vyhláškami. Město Moravské Budějovice poskytuje finanční prostředky na provoz školy a případné investiční akce. Další finance získává organizace doplňkovou činností povolenou ve zřizovací listině: - Hostinská činnost - Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, gymnastiky, sportovních her, kondičního cvičení, úpolových sportů - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Pronájem a půjčování věcí movitých- Pronájem a půjčování věcí movitých - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Na všechny uvedené činnosti organizace vlastní živnostenská oprávnění. Součástí organizace vedle základní školy je i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík v Moravských Budějovicích s turistickou základnou v Kdousově.

4 Technicko materiální podmínky: Školní budova byla postavena v letech Je zde celkem 21 velkých učeben, která mohou být využity jako kmenové (dnes máme 13 tříd, ostatní učebny jsou využívány jako učebny pro projektové, skupinové a podobné vyučování náročnější na prostor, dále jsou některé využívány při dělení tříd na skupiny). Šest menších učeben slouží pro výuku cizích jazyků každý učitel má svoji třídu. Odborné učebny: F, Ch, Př, chemická laboratoř, Hv, cvičná kuchyně, dílny, dvě počítačové učebny. Velikostně nadstandardní učebny: knihovna (propojené dvě kmenové učebny), učebna pro projektové vyučování) Školní družina má k dispozici 3 velké učebny. Dále jsou v naší škole 2 tělocvičny, školní plavecký bazén, gymnastický sál a školní kuchyně s jídelnou. V prostorných chodbách je rozmístěno šest pingpongových stolů pro odreagování o přestávkách. Na přilehlých pozemcích jsou zřízena hřiště na odbíjenou a malou kopanou. Pro činnost DDM máme k dispozici dvě budovy spojené chodbou. V nich se nachází celkem 5 kluboven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře. Pro nepravidelnou činnost jako jsou soustředění zájmových útvarů, výlety, relaxační pobyty a podobné akce je využívána turistická základna v Kdousově vzdálená asi 23 km od M. Budějovic. Je to bývalá budova mateřské školky a tělocvična bývalé základní školy, kde je 7 místností pro ubytování pro 35 návštěvníků, kuchyň, jídelna a tělocvična. 2. Přehled oborů vzdělání Základní škola Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/001 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: není stanoven nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 770 Ve školním roce 2012 byl v zahajovacím výkaze k uveden celkový počet žáků 312, z toho 162 chlapců a 150 dívek. Na 1. stupni (1. 5. ročník) se vyučovalo v 5 třídách s celkovým počtem žáků 120, z toho 67 chlapců a 53 děvčat. Na 2. stupni (6. 9. ročník) se vyučovalo v 8 třídách s celkovým počtem žáků 192, z toho 95 chlapců a 97 dívek. Ve všech ročnících se vyučovalo podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Připravuji se pro život. Některé mimořádné nabídky: - výuka cizího jazyka od 1. třídy - výuka matematiky podle profesora Milana Hejného, která je založená na rozvíjení logického uvažování, na kreativitě každého žáka v ročníku - ve všech ročnících klademe velký důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti - druhý cizí jazyk od 7. třídy

5 - při výuce cizího jazyka vyučujeme současně v paralelních třídách a rozdělujeme děti do skupin podle nadání, snahy a dovedností - široká škála volitelných předmětů od 8. třídy - výuka plavání od 3. třídy do 9. třídy jako nepovinný předmět, nebo v rámci výuky tělesné výchovy - výuka práce na počítači již na 1. stupni - pravidelná výuka dovedností ovládat počítač od 6. do 9. třídy 1 hodinu týdně, výuka psaní na počítači všemi deseti - nabídka odpolední přípravy dětí na přijímací zkoušky - úspěšná účast dětí v různých soutěžích, výrazné úspěchy ve sportovní oblasti - široká nabídka zájmových útvarů v odpoledních hodinách - lyžařský ozdravný pobyt na horách pro zájemce z řad žáků 4., 5., 8. a 9. ročníků - pravidelné lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. tříd - uzavřený systém exkurzí pro všechny ročníky poznávání nejznámějších památek - velké množství doplňkových programů kulturních i sportovních např. soutěž o nejsportovnější třídu, matematické soutěže, školní časopis, triatlon Ve škole velmi dobře pracuje Nadační fond při ZŠ, který pomáhá výše uvedené aktivity financovat. Ročně věnuje dětem asi ,- Kč. V uplynulých letech pořídil škole velmi kvalitní lyžařské vybavení čítající asi 150 párů lyží a bot pro sjezdové disciplíny jsou zapůjčovány i okolním školám a široké veřejnosti. Školní družina a školní klub Hlavním posláním školní družiny a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD umožňuje docházku přednostně žákům l.stupně, ale mohou být přijati i žáci 2.stupně, pokud to dovoluje kapacita. ŠK je určen přednostně pro žáky 2.stupně, ale účastníkem může být i žák l.stupně, pokud není přijat k trvalé docházce do ŠD. Do školní družiny bylo přihlášeno celkem 114 dětí, které byly rozděleny do čtyř oddělení. Školní klub navštěvovalo celkem 71 dětí (započítávány jsou děti jen jednou bez ohledu na počet útvarů, jejichž činnosti se účastní) v 7 zájmových kroužcích. název kroužku vedoucí počet dětí Havlíček Simandlová, Nesibová 9 Plavání Chroust 29 SAM Chroust 39 Košíková Chroust 36 Pěvecký sbor Tržil 21 Divadelní Grambal 8 Matematika převážně vážně Hirtová 10 Dům dětí a mládeže Budík DDM Budík je školské zařízení nabízející služby v oblasti výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost. Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činnosti pro děti, mládež a dospělé ve volném čase v Moravských Budějovicích a okolí. Ve školním roce 2012/ jsme měli celkem 934 účastníků v 60 zájmových útvarech. Z toho bylo 153 dětí (věková kategorie dětí, které ještě nezahájily povinnou školní docházku), 692 žáků (věková kategorie dívek a chlapců ze základních a středních škol) a 89 ostatních účastníků (dospělí). Při DDM funguje rodinné centrum Korálky, které má pro svou činnost vyhrazenu jednu hernu, kam mají možnost chodit maminky s dětmi a účastnit se plánovaných i spontánních aktivit.

6 Dům dětí má v obci Kdousov turistickou základnu, která je v období květen až říjen využívána k rekreačním pobytům, školním výletům, soustředěním zájmových kroužků a spolků a k pořádání letních táborů. Hlavní oblasti činnosti - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnosti (kroužky, kurzy, semináře ) - příležitostná vzdělávací, zájmová a tematická činnost - táborová činnost - osvětová činnost, poradenství - individuální práce s talenty - péče o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a exkurzí - organizování soutěží a přehlídek prací dětí a žáků Cílové skupiny - děti mateřských škol - děti základních škol - mládež - dospělí - rodiče a děti - neziskové organizace Přehled zájmové činnosti pravidelné název kroužku vedoucí počet členů Bruslařská škola Berková, Formanová 56 Lední hokej Vandas, Svoboda 35 Plavání Pulec Berková 23 Plavání ročník Berková, Formanová 24 Plavání Plavec Berková 14 Vodníček Meschková 18 Vodní záchranář I Prokop Z. st. 18 Vodní záchranář II Prokop Z. ml. 6 Aquaaerobik Berková 20 Břišní tance Berková 9 Kytara Mokrošová 3 Mladí hasiči John, Unger 17 Počítače Čábel 23 Kutílek Kemsová 13 Keramika-pondělí, středa Berková 12 Keramika-čtvrtek, pátek Reháková L. 23 Keramika dospělí Reháková L. 9 Vaření Petrová 14 Sportovní hry I Bendová 11 Sportovní hry II Mittnerová 16 Rolníčka Simandlová 12 Angličtina hrou Rubáková 35 Čtyřlístek Hanáková 10 Mažoretky I Reháková J., Pecková 22 Mažoretky II Reháková J. 24 A je to Svat 9 Šachy Odvárka, Štábl 6 Djembe Reháková J. 5

7 Modeláři Svat 7 Kytara I Reháková J. 14 Kytara II Reháková J. 16 Flétna Reháková J. 12 Rybáři Menšík 6 Florbal I Hanák 13 Florbal II Simandl 15 KUNG FU Fic, Borkovec 20 Sportovní Reháková J. 16 Street dance Moldovan 13 Basketbal Kovárníková 14 Fotbal přípravka Kvapil 17 Fotbal mladší žáci Stehlík 11 Fotbal starší žáci Rumíšek 14 Fotbal dorost Pacula 16 Sportovní gymnastika Formanová 18 Výtvarný Čírtková 8 Flétna pro zdraví Pavlišová 7 Broučci Rubáková 2 Cvičeníčko I Smíšková 31 Cvičeníčko II Smíšková 16 Děti v akci Tomšíková 7 Angličtina Čírtková 6 Kalanetika Formanová 47 Testy studijních předpokladů Pánková 19 Aerobik Pokorná 14 Taneční Dostálová 15 Konverzace v NJ Doležalová-Šabatová 10 Sociální poradenství Štáblová 20 Seminář z matematiky Jakoubková 8 Florbal III Kandl 15 Výběr z přehledu příležitostné činnosti Září Liga mladších žáků v ledním hokeji Florbalové turnaje Cyklistická jízda zručnosti Vystoupení mažoretek Říjen Florbalové turnaje Liga mladších žáků v ledním hokeji Zdravý životní styl - přednáška Listopad Šachové turnaje Okresní a regionální kolo základních škol v plavání Liga mladších žáků v ledním hokeji Prosinec Účast na turnajích ve florbalu, ledním hokeji, šachu Mikulášská besídka Vánoční strom pro zvířátka Ježíškova pošta

8 Leden Karneval na ledě Turnaje v košíkové, florbalu, ledním hokeji a šachu Karneval v Budíku Únor Lyžařský kurz Turnaje v ledním hokeji, florbalu, šachu Okresní přebor v SG Tančírna Závody v hasičském sportu O Moravskobudějovického rytíře Březen Soutěž ve SG Drnholec Turnaje v ledním hokeji, florbalu, šachu Mažoretková soutěž - Pacov Duben Recitační soutěž Upovídaný Budík Mažoretková soutěž Polná Sportovní soutěž O velikonočního borce Čarodějnice stezka odvahy Květen Den matek vystoupení zájmových kroužků Mažoretková soutěž Jemnice Břišní tance přehlídka orientálních tanců Znojmo Den děti trochu jinak Červen Břišní tance, street dance taneční přehlídka Pelhřimov Rybářské závody 26. ročník Moravskobudějovického triatlonu Červenec srpen Příměstský tábor I, II Příměstský tábor keramický LT Peksův mlýn LT Kdousov sportovní Soustředění tanečních kroužků Havlišův mlýn

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy jméno příjmení zařazení vzdělání Drahomíra Bendová učitelka VŠ Kristýna Brančová učitelka VŠ Vladimír Čábel učitel VŠ Petra Černá učitelka VŠ Yvona Dosedělová učitelka VŠ František Dostál ředitel VŠ Blanka Dvořáková učitelka VŠ Jiří Grambal učitel VŠ Marcela Hanáková učitelka VŠ Miroslava Hirtová učitelka VŠ Zdeněk Chroust učitel VŠ Ludmila Konvalinová učitelka, výchovný poradce VŠ Květoslava Konvalinová učitelka VŠ Klára Kravcová učitelka VŠ Renata Maršíková učitelka VŠ Jarmila Mittnerová učitelka VŠ Marcela Mittnerová vedoucí učitelka 1. stupně VŠ Blanka Ryvolová zástupce ředitele, koordinátor ŠVP VŠ Oldřich Sedláček zástupce ředitele, ICT koordinátor VŠ Milada Simandlová učitelka VŠ Jiří Tržil učitel SŠ Zdeněk Uttendorfský učitel, výchovný poradce, preventista VŠ Dana Berková vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Libuše Formanová zástupce ředitele pro DDM, ŠD, ŠK SŠ Jitka Kemsová vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jarmila Reháková vychovatelka ŠD, ŠK a DDM VŠ Jiří Dostál statutární zástupce SŠ Libuše Medňanská samostatný ekonom VŠ Renata Pištěková kuchařka vyučena Lenka Bednářová kuchařka vyučena Ivana Vastlová kuchařka vyučena Rostislav Hanák školník, správce bazénu vyučen Hana Fuchsová uklizečka ---- Hana Jarošová uklizečka ---- Marie Chvátalová uklizečka ---- Marie Šulová uklizečka ---- Zdeňka Růžičková uklizečka ---- Dana Ferdanová uklizečka ---- Marie Prknová správcová TZ Kdousov ----

10 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce se konal v pátek od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. K zápisu se dostavilo a o přijetí požádalo 34 zákonných zástupců. Rodiče sedmi dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Protože byly splněny všechny náležitosti, byl odklad udělen. K povinné školní docházce pro školní rok tak bylo přijato celkem 27 dětí.

11 5. Výsledky vzdělávání žáků

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů vycházela z metodických pokynů MŠMT. Cílem bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, dělat rozhodnutí, která si budou vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Preventivní program byl zpracován za účelem minimalizovat nebezpečí používání drog, kouření, požívání alkoholu aj. Tomuto tématu byla přizpůsobena náplň sportovních, kulturních a školních akcí. Velký důraz byl kladen na smysluplné využití volného času a tím i nabídka kroužků při školním klubu a školní družině. Minimální preventivní program Škola bez drog pro školní rok /2014 Plánované činnosti a akce: Podpora ředitelství: - výchova dětí ke zdravému životnímu stylu - podpora dalšího vzdělání v této oblasti - finanční a materiální zabezpečení protidrogových aktivit Týmová spolupráce ve škole: - pravidelné seznamování pedagogických pracovníků s novými poznatky v této oblasti na provozních poradách a pedagogických radách, vyhodnocování celkového stavu a řešení problémových situací - spolupráce s ostatními školními zařízeními ve městě - v případě potřeby zainteresovat i ostatní zaměstnance školy - diagnostika třídních kolektivů, programy zaměřené na kooperaci v třídních kolektivech Aktivity pro žáky: - citlivým způsobem zapojovat do aktivit školní parlament - věnovat patřičnou pozornost protidrogové prevenci v jednotlivých předmětech, vhodně využívat probíranou látku - zapůjčení demonstračního kufříku se vzorky drog - umožnit žákům konzultace s protidrogovým preventistou kdykoliv - nástěnka s protidrogovou tematikou - soutěž o nejsportovnější třídu - schránky důvěry - vlastní školní výzkum v oblasti užívání drog - poradenské centrum, linky důvěry - denně ZŠ Havlíčkova - široká nabídka volnočasových aktivit pro děti v rámci kroužků DDM viz příloha - program pravidelných exkurzí a výletů pro jednotlivé ročníky hrazených z prostředků nadačního fondu ZŠ - organizace zájezdů na divadelní představení do Jihlavy, Brna a Prahy, dopravu hradí nadační fond - beseda o právních souvislostech při dovršení 15 let věku, souvislosti s patologickými jevy - p. Procházka Městský úřad Moravské Budějovice - návštěva soudního jednání s mladistvými pro žáky 8. a 9. ročníků dle možností soudu - dotazníky pro celou školu zaměřené na nežádoucí patologické jevy - spolupráce s agenturou Střed Zajišťování metodických pomůcek, informací, kontaktů - doplňovat knihovnu a videotéku pro potřeby učitelů - aktualizovat seznam institucí a organizací působících na našem okrese

26 Aktivity pro rodiče: - na pravidelných konzultacích seznamovat rodiče se stavem ve škole, předávat nejnovější informace a poznatky z této oblasti - požádat o spolupráci jak v této oblasti, tak v problematice šikanování a týrání dětí - v případě vhodnosti využít místní Zpravodaj a kabelovou televizi Spolupráce s ostatními odborníky: - OHS Třebíč - Městský úřad Moravské Budějovice oddělení péče o dítě, sociální kurátoři - OPPP Třebíč, pobočka Mor.Budějovice - Policie ČR - Městský úřad,sociální odbor - Okresní preventivní koordinátor Zjišťování efektivity: - vedení evidence akcí a jejich vyhodnocování - dotazníky pro žáky a rodiče - zpětná informace přes školní parlament a schránku důvěry Největší důraz klást na co nejširší nabídku volnočasových aktivit jako nejlepší protidrogovou prevenci. Nevytvářet ve škole zbytečné stresové situace. Všechny problémy okamžitě řešit již v zárodku ve spolupráci s protidrogovým preventistou, vedením školy a rodiči. Preventivní programy Jsou realizovány školním psychologem. 1. ročník Jak jednají nejmenší 2. ročník Vztahy v třídním kolektivu 3. ročník Diagnostika třídních kolektivů 4. ročník Diagnostika třídních kolektivů 5. ročník Tolerance odlišností 6. ročník Jsme stejní, a přece každý jiný 7. ročník Návykové látky 8. ročník Šikana a zákon, kyberšikana 9. ročník Pocity, nálady, emoce

27 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Individuální vzdělávání Drahomíra Bendová Dana Berková DDM Kristýna Brančová Vladimír Čábel Petra Černá MD Veronika Dohnalová Yvona Dosedělová František Dostál Blanka Dvořáková Libuše Formanová DDM Jiří Grambal datum název akce Warm-ups and Icebreakers Funny and Effective English for primary students America today Angličtina s dětmi od začátku Warm-ups and Icebreakers Funny and Effective English for primary students America today Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů Kariérní systém informační seminář Individuální výchovný program smlouvy se školou Warm-ups and Icebreakers Funny and Effective English for primary students Erasmus + pro školy Dovednosti pedagoga s IAT SMART Board America today Angličtina s dětmi od začátku

28 Marcela Hanáková Miroslava Hirtová Zdeněk Chroust Jitka Kemsová ŠD Květoslava Konvalinová Ludmila Konvalinová Klára Kravcová Renata Maršíková Jarmila Mittnerová Marcela Mittnerová Eva Nesibová Jarmila Reháková DDM VYKEV regionální setkání k EVVO Tablety a další žákovská zařízení ve výuce Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce Etická výchova a učebnice Dovednosti pedagoga s IAT SMART Board Google nové možnosti pro učitele Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJ Google pro mírně pokročilé Blanka Ryvolová Alternativní metody při práci s prozaickými texty Tablety a další žákovská zařízení ve výuce Google nové možnosti pro učitele Vlastní osobnost jako nástroj učitele (sebekoučování) Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů Inspirace pro rozvíjení ČG v hodinách ČJ Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJ Práce se systémem NIQES testování ČŠI Kariérní systém informační seminář

29 Oldřich Sedláček Milada Simandlová Jiří Tržil Zdeněk Uttendorfský Google pro mírně pokročilé Individuální výchovný program smlouvy se školou Tablety a další žákovská zařízení ve výuce Google nové možnosti pro učitele Projekt ICT profesionál konference Erasmus + pro školy Adofe Flash programujeme v ActionScriptu 3 Počítač ve škole Informační centra digitálního vzdělávání Práce se systémem NIQES testování ČŠI Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJ Bez předsudků Aktuální trendy při práci s drogově závislými pro všechny zaměstnance termín čas lektor název akce :00 17:00 Mgr. Michaela Veselá Škola a rodina :00 17:00 Ladislava Whitcroft Práce s otázkami, rozvoj tvůrčího myšlení

30 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti září DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ 5.9. Skauti nábor ročník pan ředitel 6.9. Den dětí ročník p. uč. Chroust Hygiena chrupu ročník - beseda p. uč. M. Mittnerová Exkurze Praha Národní divadlo 7. ročník p. uč. Hanáková, Simandlová Planetárium poznávací exkurze 5. třída p. uč. Ryvolová Přespolní běh školní kolo (3. 9. třídy) p. uč. Chroust Poznávací exkurze Praha Královská cesta (8. ročník) p. uč. Uttendorfský Atletika čtyřboj (okresní kolo Třebíč) p. uč. Chroust říjen DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ od Florbal mezitřídní turnaj (dívky třídy) od Stolní tenis školní kolo (chlapci třídy) p. uč. Chroust p. uč. Chroust Přespolní běh okresní kolo p. uč. Chroust Besedy se spisovatelkou P. Braunovou (2. 5. třídy) p. uč. Ryvolová Minifotbal okrskové kolo (8. 9. třídy) p. uč. Chroust Exkurze 6. ročník Antropos, Technické muzeum Brno p. uč. Nesibová Fotbal okrskové kolo (8. 9. třídy) p. uč. Chroust Projekt MŠ spolupráce s prvními třídami p. uč. Bendová, Brančová Divadélko pro školy (1. 9. třídy) p. uč. Ryvolová Stolní tenis školní kolo (dívky třídy) p. uč. Chroust Didacta Třebíč individuálně Florbal mezitřídní turnaj (chlapci třídy) p. uč. Chroust Minikopaná okresní kolo (starší žáci) p. uč. Čábel Městská knihovna beseda pro 1. třídy p. uč. Bendová,

31 Brančová Halloween 6. ročník p. uč. Tržil, Brančová, Dosedělová Úřad práce Třebíč 9. třídy p. uč. L. Konvalinová Stolní tenis okresní kolo (8. 9. třídy) p. uč. Chroust Stolní tenis okresní kolo (6. 7. třídy) p. uč. Chroust Florbal mezitřídní turnaj (chlapci třídy) p. uč. Chroust Halová kopaná (dívky, chlapci: třídy) p. uč. Chroust listopad DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ Stolní tenis krajské kolo p. uč. Formanová Besedy se spisovatelkou P. Dvořákovou - všichni p. uč. Ryvolová Dopravní výchova 4. třída p. uč. Kravcová Okrsek florbal mladší žáci p. uč. Chroust Nepál beseda (4. 9. třídy) p. ředitel Okrsek florbal starší žáci p. uč. Chroust Akce MŠ a první třídy výlet do Třebíče p. uč. Bendová, Brančová Okrskové kolo ve florbalu mladší a starší dívky p. uč. Chroust Městská knihovna beseda 6. B p. uč. Simandlová Okresní a krajské kolo v plavání p. uč. Chroust Okresní kolo ve florbalu mladší žáci p. uč. Čábel Okresní kolo ve florbalu starší žáci p. uč. Chroust prosinec DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ Mikuláš p. uč. Uttendorfský Bruslení první stupeň p. uč. Kravcová Už vím jak projekt s MŠ p. uč. Kravcová Košíková Vánoční turnaj dívky (6. 9. třída) p. uč. Chroust Pódiové skladby soutěž učitelé TV Vánoční laťka skok vysoký p. uč. Chroust

32 leden 2014 DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ 6.1. Florbal mezitřídní turnaj (1. a 2. třídy) p. uč. Kravcová 6.1. Košíková mezitřídní turnaj (dívky třída) p. uč. Chroust 7.1. Konverzační soutěž v AJ - poslech p. uč. Dosedělová 8.1. Vybíjená školní kolo (4. 5. třída) p. uč. Kravcová Konverzační soutěž v AJ ústní část p. uč. Dosedělová Už vím jak - projekt s MŠ (1. a 2. třída) p. uč. M. Mittnerová Konzultace pro rodiče p. ředitel Pedagogická rada p. ředitel Školní kolo biologické olympiády kat. C p. uč. Hanáková Školní kolo biologické olympiády kat. D p. uč. Hanáková Projekt s GMB (výběr 9. tříd) p. ředitel únor 2014 DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ LVVZ Beskydy Velké Karlovice (4. 5. třída) p. uč. Chroust Vybíjená okrskové kolo (4. 5. třída) p. uč. Čábel Zápis do 1. třídy p. ředitel Florbal mezitřídní turnaj (3. 4. třída) p. uč. Kravcová Vybíjená okresní kolo (4. 5. třída) - chlapci p. uč. Kravcová Vybíjená okresní kolo (4. 5. třída) - dívky p. uč. Čábel AJ okresní kolo konverzační soutěže p. uč. Dvořáková Exkurze ekologické centrum Chaloupky 3. třída p. uč. J. Mittnerová březen 2014 DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ 4.3. Okresní kolo matematické olympiády 4. a 5. třída p. uč. Kravcová 4.3. Okresní kolo v basketbale starší chlapci p. uč. Chroust 5.3. Knihovna MB beseda pro 1. ročník (krteček) p. uč. Bendová, Brančová

33 6.3. Krajské kolo v basketbale starší chlapci p. uč. Chroust Okresní kolo v basketbale starší dívky p. uč. Chroust Bruslení 1. stupeň p. uč. Kravcová a První pomoc 8. ročník p. uč. Ryvolová Mezinárodní matematická soutěž - KLOKAN p. uč. Hirtová Jednota kulturní vystoupení p. uč. M. Mittnerová, Tržil Okresní kolo v basketbalu mladší dívky p. uč. Chroust Okresní kolo biologické olympiády kat. C p. uč. Hanáková duben 2014 DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ 1.4. Hledání jara přírodopisný seminář - exkurze 8. A, B p. uč. Hanáková 1.4. Vybíjená školní kolo (2. a 3. třída) p. uč. Kravcová 1.4. Přehazovaná mezitřídní turnaj (4. a 5. třída) p. uč. Kravcová 2.4. a 3.4. E-ON program p. uč. Ryvolová 4.4. Noc s Andersenem přespání 7. B p. uč. Simandlová 8.4. Prevence dětských úrazů 3. třída p. uč. Ryvolová 8.4. Okresní kolo biologické olympiády kat. D p. uč. Hanáková 9.4. První pomoc do škol beseda (8. třídy) p. uč. Hanáková Krajské kolo v basketbalu mladší dívky p. uč. Chroust Velká Morava beseda (7. a 8. třída) p. uč. Ryvolová a ČOV Moravské Budějovice 8. A, B p. uč. Maršíková Městská knihovna beseda pro 4. třídu p. uč. Kravcová Zdravá pětka beseda 6. třídy p. uč. Ryvolová Zdravá pětka beseda 1. a 2. třídy p. uč. Ryvolová Velikonoční turnaj ZŠ TGM (košíková) p. uč. Chroust Zdravá pětka beseda 4. a 5. třídy p. uč. Ryvolová Městská knihovna beseda pro 3. třídu p. uč. J. Mittnerová Zdravá pětka beseda 7. třídy p. uč. Ryvolová

34 28.4. Plavání školní kolo (3. 9. třídy) p. uč. Chroust, Kravcová Mc Donald s Cup okrskové kolo (1. 5. třídy) p. uč. Chroust Dopravní výchova 4. třída p. uč. Kravcová květen 2014 DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ 2.5. Fotbal mezitřídní turnaj (1. 5. třídy) p. uč. Chroust 2.5. Fotbal mezitřídní turnaj (6. 9. třídy) p. uč. Chroust 2.5. Beseda s J. Opatřilem spisovatel (6. 9. třídy) p. uč. Ryvolová 9.5. ABC archeologie beseda (4. 5. třída) p. uč. Ryvolová 9.5. První pomoc do škol záchranka 8. třídy p. uč. Ryvolová Divadlo ZŠ Nové syrovice 1. stupeň p. ředitel Pohár rozhlasu (6. 7. třída) p. uč. Chroust Pohár rozhlasu (8. 9. třída) p. uč. Chroust Soutěž mladých zdravotníků 8. třídy p. uč. Hanáková Okresní kolo Pythagoriády p. uč. Hirtová Softbal okresní kolo (7. 9. třída) p. uč. Chroust Pohár rozhlasu krajské kolo (mladší dívky) p. uč. Chroust Prevence dětských úrazů letiště 3. třída p. uč. J. Mittnerová Focení tříd p. uč. Sedláček Úřad práce + ESKO-T exkurze 8. třídy p. uč. Maršíková Holocaust beseda 9. A p. uč. Nesibová Dyslektická olympiáda (2. 5. třída) p. uč. Čábel Krajské kolo atletický čtyřboj p. uč. Chroust Lubomír Műler beseda (8. 9. třída) p. uč. Ryvolová Výlet - Telč 1. a 2. třídy třídní učitelé Biologická olympiáda krajské kolo p. uč. Hanáková červen 2014 DATUM NÁZEV AKCE ODPOVÍDÁ Vodácký kurz 9. ročník (Veselí nad Lužnicí) p. uč. Uttendorfský

35 3.6. Domácí mazlíčci beseda (2. 3. třída) třídní učitelé 3.6. Lovci mamutů beseda třída p. uč. Ryvolová 5.6. Besedy o sexuální výchově (6. 8. třídy) p. uč. Ryvolová 6.6. Beseda městská knihovna - 7. ročník p. uč. Ryvolová 6.6. Přespání ve škole 6. B p. uč. Grambal Výlet 7. B - Biskupice p. uč. Simandlová Výlet 3. a 5. třídy (Šiklův mlýn) třídní učitelé Pasování na čtenáře 1. ročník (městská knihovna) p. uč. Bendová, Brančová Výlet 4. třídy Vranov ekologická stezka p. uč. Kravcová Terezín exkurze 9. tříd p. uč. Uttendorfský Atletický trojboj okresní kolo (1. 5. třída) p. uč. Kravcová Řekni drogám NE besedy (5. 9. třídy) p. uč. Maršíková Výlet 8. A - Vranov p. uč. Maršíková Výlet 6. ročník (Znojmo) p. uč. Nesibová, Grambal Výlet 7. A (TZ Kdousov) p. uč. Hanáková červen Softbal školní kolo p. uč. Chroust Pedagogická rada p. ředitel Sportovní soutěže se ZŠ TGM (1. 9. třída) p. uč. Chroust Sportovní den Den dětí p. uč. Chroust Pohádky - a jak to bylo dál divadlo (1. 9. třídy) p. uč. Ryvolová Basketbal Poslední šestka (dívky ročník) p. uč. Chroust Divadlo ZŠ TGM (1. 9. třídy) p. ředitel Slavnostní zakončení školního roku p. ředitel Výchovné poradenství Současná společnost a problémy v ní kladou nesmírné nároky na práci pedagoga. Proto se do popředí zájmu dostává problematika výchovného poradenství. Výchovný poradce pomáhá řešit svým kolegům problémy, se kterými se každodenně setkávají ve vyučovacím procesu i mimo něj.

36 Hlavním úkolem výchovného poradenství ve škole je péče o vytváření optimálního klimatu ve výchovně-vzdělávacím procesu, a to pro všechny účastníky děti, včetně jejich rodičů a učitele. Kvalitních výsledků této činnosti dosahujeme tím, že: - spolupracujeme s učiteli i rodiči žáků při vytváření co nejpříznivějších podmínek pro výchovu a vzdělání - jsou zavedeny pravidelné konzultační dny pro učitele a pro rodiče - velkou pozornost věnujeme projevům odchylného vývoje dětí, plníme úkoly první diagnózy poruch učení nebo chování, poruch osobnostního vývoje dětí nebo vývojového opoždění - věnujeme se osvětové činnosti - metodicky vedeme učitele těchto dětí, doporučujeme vhodné vzdělávací a výchovné postupy, popř. doporučujeme učitelům vhodnou literaturu nebo jiné možnosti k rozšíření znalostí o těchto typech problémů - pečujeme o nápravu vývojových, výukových či výchovných problémů za pomocí individuálních výukových plánů pro děti s poruchami učení i aplikací nových technik, zajišťujeme možnost vhodné nápravy poruch učení ve škole (dyslektické kroužky, individuální reedukace apod.) - metodicky vedeme učitele v otázkách integrace zdravotně postižených žáků V oblasti prevence sociálně nežádoucího chování u dětí: - spolupracujeme při zavádění programů zaměřených na výchovu ke zdravému životnímu stylu, usilujeme o aktivní zapojení dětí, zejména ve volnočasových aktivitách - zavádíme programy prevence zneužívání návykových látek - podporujeme vzdělávání všech pracovníků školy pro oblast prevence sociálně negativních jevů a kriminality - sledujeme projevy rizikového chování u žáků, zneužívání návykových látek, patologického hráčství, šikanování, brutality, vandalismu či rasismu a navrhujeme opatření - seznamujeme učitele i rodiče s možností odborné pomoci a nápravy při zjištění těchto jevů u žáků - zajišťujeme vybavení školy dostatečným množstvím odborných, osvětových a metodických materiálů pro žáky, rodiče a učitele V oblasti péče o zdravý duševní vývoj dětí: - sledujeme děti z dysfunkčního rodinného prostředí a v případě potřeby zajišťujeme potřebnou pomoc dětem či rodině ve spolupráci s orgány péče o děti, PPP, popř. policií - odhalujeme příčiny zanedbávání povinné péče, týrání a zneužívání dětí a zajišťujeme těmto dětem odbornou pomoc právní i psychologickou V oblasti péče o nadané a talentované žáky: - dbáme o zapojení nadaných žáků do mimoškolních aktivit, do soutěží, olympiád apod. - sledujeme individuální výuku nadaných žáků - napomáháme všestrannému rozvoji těchto žáků V oblasti profesního poradenství: - poskytujeme žákům, jejich rodičům a třídním učitelům informace o možnostech volby povolání a dalšího studia, o typech škol a požadavcích na přijetí na tyto školy - věnujeme zvýšenou pozornost dalšího vzdělávání pro žáky handicapované, zdravotně postižené či jinak problémové - spolupracujeme s informačně poradenským oddělením na Úřadu práce Každoročně pro žáky osmých a devátých tříd pořádáme pracovní sezení na Úřadu práce v Třebíči, kde žáci aktivně pracují na daných tématech, které se týkají volby povolání. V rámci občanské a rodinné výchovy se žáci zabývají volbou povolání a Úřad práce je vhodným a inspirujícím doplněním výuky. Od žáků a rodičů je akce dobře hodnocena, je velkým přínosem v tomto nelehkém rozhodování.

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více