Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2013/2014) V Lanškrouně zpracovala: Mgr. Monika Dušková

2 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun Ředitel: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Adresa, sídlo: Mgr. Monika Dušková Mgr. Jitka Michalcová Mgr. Jana Nováková náměstí Aloise Jiráska 139, Lanškroun Číslo účtu: ČS /0800 Kontakty: Telefon školy: ředitelna nám. A. Jiráska ekonomka sborovna 2. st., nám. A. Jiráska sborovna 1.st., nám. J.M.Marků školní družina, nám. J.M.Marků školy: WWW stránky: IZO: škola, kapacita 500 žáků IZO ředitelství školy: IZO: Školní družina na nám.jana Marka Marků kapacita 150 žáků Učitelská a žákovská knihovna na nám. A. Jiráska Datum zařazení do rejstříku škol

3 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo v 1. až 9. ročníku dle učebních dokumentů ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Na škole se vyučuje třem cizím jazykům anglickému, německému a ruskému. Třídy školy se běžně naplňují do počtu 30 žáků. V 6. a 8. ročnících jsme měli výjimku, kde v 6.B bylo 32 žáků a v 7.A 31 žáků a v 7.B 32 žáků. 1. Ročník byl rozdělen do tří tříd, protože nastoupilo 68 prvňáčků. Škola organizuje každoroční adaptační pobyty pro 6. ročníky, lyžařský a snowboardingový kurz pro 7. ročníky, cykloturistický kurz pro 8. ročníky a turistický kurz pro 9. ročníky. Na 1. stupni se 1x za dva roky pořádá lyžařský kurz pro 4. a 5. ročníky. Kurz plavání probíhá v každém ročníku1.stupně, v 1.a 2. ročníku proběhl kurz bruslení s profesionálním instruktorem. Dále škola pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy je 5 oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na náměstí Jana Marka Marků 80 je umístěno 10 tříd a 5 oddělení školní družiny. Z toho 1 oddělení je umístěno ve třídě, z nedostatku prostoru v této budově. Na náměstí Aloise Jiráska 139 je umístěno 10 kmenových tříd a 3 odborné učebny, v 1 kmenové učebně je ještě jedna třída z 1. stupně. V budově na náměstí Jana Marka Marků je umístěna výdejna obědů jídelny MADORET. Pod ŠD pracovaly na škole zájmové kroužky. Při škole je ustavena školská rada ve složení: Mudr.Milada Krejčová, paní Eva Vičarová, p.uč.mgr.světla Kapounová. Školská rada se sešla 2x ve školním roce a schválila dokumenty školy:výroční zpráva, Zpráva o hospodaření, Návrh rozpočtu, Vnitřní řád školy, Pravidla pro hodnocení chování. Dále na škole pracovalo Občanské sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ. Ve výboru OS jsou Pokorná, Kapounová, Tomešová, Novotná, Kukulová, Ve školním roce 2013/2014 bylo v devatenácti třídách vyučováno celkem 475 žáků. Škola umožňuje získání informací o své historii a činnosti na internetové adrese

4 B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Od 7. ročníku si žáci mohli prohlubovat znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - ruský jazyk - německý jazyk - cvičení z matematiky - konverzace AJ - multimedia - výtvarný seminář - sportovní hry Žáci mají možnost se zapojit do zájmových kroužků: - sborový zpěv 2.st.(Klíč) - Kapounová, Pallová - keramika - Dušková - taneční - Parentová - floorball - Novotný - zájmová angličtina - Hejlová - kroužky při školní družině: pohybové hry, výtvarný kroužek, veselé vaření

5 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH D i s l o k a c e / Příjmení Jméno Titul Aprobace Pracovní zařazení Vyučuje př. Prac.poměr Poznámka Balcarová Eva Mgr. Aj-Nj učitel 6-9 roč AJ,Vv trvalý Beranová Jarmila Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Čevonová Lenka Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč trvalý MD Digrinová Hana Mgr. Č-Nj učitel 6-9 roč Čj,Nj, Vv trvalý Drozdová Jana Mgr. D -VO učitel 10-12roč D,VO,Vv trvalý Dostálová Jana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý pov.říz.1.st. Dušková Monika Mgr. 1-5 roč. ředitelka 1.st., Vv trvalý Faltýnková Lenka Ing. M-Fy učitel 6-9 roč Fy,Aj trvalý Havlová Romana Mgr. D-Z učitel 6-9 roč Z,Vv trvalý Hejl Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st trvalý Hejlová Hana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Hepnarová Dagmar Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Janouchová Ilona Mgr. 1-5 roč. Učitel 1-5 roč. 1.st. trvalý. Kapounová Světla Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv, trvalý metodik prevence Korejtková Hana Mgr. Rv-CH učitel 6-9 roč RV trvalý MD Kovářová Erika Mgr. M-CH učitel 6-9 roč M,CH,Inf,Fy trvalý Kozák Jan Mgr. M-Tv učitel 6-9 roč M,Tv,Fy trvalý Marková Lenka PaedDr. F-Zt- Inf učitel 6-9 roč Fy,Inf, trvalý koord. ŠVP, ICT Masopustová Leona Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Moravcová Petra Mgr. TV -Bio učitel 6-9 roč Tv, Aj, Inf. na do.urč. Michalcová Jitka Mgr. M-Z zástupce ředit. M trvalý Nováková Jana Mgr. Č-D učitel 6-9 roč Čj,D,Pč trvalý vých.poradce Novotný Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st, TV trvalý. Palkovičová Dana Mgr. Př-Ch učitel 6-9 roč Př,Ch, trvalý koord.evvo Pallová Eva Mgr. Čj-Aj-Hv učitel 6-9 roč Aj,Hv trvalý Tomešová Romana Mgr. RJ- D učitel 6-9 roč Rj, na do.urč. Parentová Zuzana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Štěrbová Petra Mgr. 1-5.roč. učitel st. na do. urč. Řeháková Petra Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Vychytová Miroslava Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Holečková Daniela vychovatelství vychovatelka trvalý Hrubešová Eva vychovatelství vychovatelaka Řeháková Květa vychovatelství vychovatelka+uč PPC trvalý Thunová Dagmar vychovatelství vychovatelka trvalý vedoucí vychov. Král Jindřich Učitel 6-12 roč. Pč dohoda externista Teichmannová Martina Mgr roč. Učitel1.-5.roč AJ,Pč dohoda ecternista

6 Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Máme velmi vysoké zastoupení žen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních vysoká. Na škole ovšem stále chybí výtvarník. A dále řádně vystudovaný metodik prevence, zatím tuto funkci zastává paní učitelka Kapounová, která prošla několika školeními, ale nemá za sebou certifikované školení metodika prevence. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Činnost školy je v plném rozsahu personálně zabezpečena. Vzhledem k tomu, že škola má dvě budovy, její údržba je zajištěna dvěma 2 technickými pracovníky školníky, a 3 uklizečkami.

7 Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců ve školním roce 2013/14 Počet fyzických Příjmení a jméno Přepočtený Z toho Přespočetné zaměstnanců zaměstnance počet ženy hodiny 1 Mgr. Jarmila Beranová 1, Mgr. Jana Dostálová 1, Mgr. Jiří Hejl 1,000 4 Hana Hejlová 1, Mgr. Ilona Janouchová 1, Mgr. Dagmar Hepnarová 1, Mgr. Leona Masopustová 1, Mgr. Miroslava Vychytová 1, Mgr. Zuzana Parentová 1, Mgr. Petra Řeháková 1, Mgr. Petra Štěrbová 1,000 1 celkem 1. stupeň 12 11, Mgr. Hana Digrinová 1, Mgr. Monika Dušková 1, Mgr. Světla Kapounová 1, Jan Kozák 1,000 5 PaedDr. Lenka Marková 1, Mgr. Jitka Michalcová 1, Jana Nováková 0, Mgr. Jiří Novotný 0,182 9 Mgr. Dana Palkovičová 1, Eva Pallová 1, Mgr. Korejtková Hana 0, Ing. Lenka Faltýnková 1, Mgr. Erika Kovářová 1, Mgr. Jana Drozdová 0, Mgr. Petra Moravcová 1, Mgr. Romana Tomešová 0, Mgr. Romana Havlová 0,455 1 celkem 2. stupeň 17 14, Celkem učitelé 29 25, Květa Řeháková 1, Daniela Holečková 0, Dagmar Thunová 0, Bc. Eva Hrubešová 0, Ing. Lucie Jozová 0,340 1 Celkem vychovatelky 4 3, Katarína Bartaová 1, Ladislav Šembera 1,000 3 Jiří Bednář 0,500 4 Alena Drápková 1, Iva Vávrová 1, Milada Kukulová 1,000 1 Celkem ostatní prac. 6 5,500 4 Celkem zaměstnanců 39 34,700 33

8 D. ZÁPIS, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis do 1. tříd proběhl dne 5. února 2014 a do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí ZÁPIS DO 1.TŘÍD Zápis proběhl ve středu 5.2. od 13,00 17,00 hodin v budově 1.stupně. Budoucí prvňáčci prokázali zručnost při plnění úkolů a dovedností. Mnohé děti si zkusily, co obnáší pracovat na interaktivní tabuli. Paní učitelky se u dětí zaměřily na výslovnost jednotlivých hlásek a probraly s rodiči, co ještě děti musí před nástupem do školy zvládnout, dohnat a zlepšit. Do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Přijaté žádosti o přijetí do 1. tř. Zapsáno do 1.tříd Žádostí o odklad Odklad školní docházky Nastoupí 68 prvňáků. Plánujeme tedy 2 první třídy po 26 a27 žácích

9 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V rámci volby povolání se žáci 9. tříd zúčastnili Přehlídky SŠ v České Třebové a navštívili Úřad práce v Ústí nad Orlicí. S 8. ročníky jsme pokračovali v projektu podpory technického vzdělávání SOŠ automobilní v Ústí nad Orlicí, která pro nás připravila činnostní dopoledne a exkurzi do Škody v Mladé Boleslavi. Dále jsme uskutečnili exkurzi do Škody Kvasiny a ve spolupráci se SOŠ Lanškroun jsme uspořádali Technický den v Lanškrouně / činnostní dopoledne na SOŠ a exkurze ve firmě Forez/. Žáci 9. tříd se zapojili do literární soutěže KHK Pardubického kraje. Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 14 čtyřleté gymnázium 8 střední odborná škola 28 střední odborné učiliště 23 konzervatoř 1 jiné 0

10 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY V tomto školním roce mělo vyznamenání v 1. pololetí 205 žáků a v 2. pololetí 186 žáků. Celkem 23 žáků mělo na konci školního roku nepospělo. 4 již ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. ročníku. U 2 žáků byla snížena známka dvojka z chování. Jedná se o žáky 2. stupně, toto hodnocení postihuje jevy, jako jsou neomluvené hodiny, hrubé porušení školního řádu, drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spolužákům, špatná pracovní morálka, zapomínání pomůcek na vyučování. Dále byly uděleny ředitelské důtky a důtky tř. učitele viz následující přehled. Naopak mnoho žáků je hodnoceno kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní prací. V přehledu prospěchu žáků není zahrnuta třída 1.B a 3.A, protože v této třídě jsou žáci hodnoceni slovně.

11 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B C ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

12 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B C ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

13 Přehled pohybu žáků v období zpracováno dne dle záznamů v podrobných údajích v historii žáka Chmelařová Soňa + 4.A přestup z jiné školy Chmelařová Adéla + 8.A přestup z jiné školy Macháček Matěj A odchod na jinou školu ZŠ Zábřeh na Moravě,B.Němcové ZŠ Zábřeh na Moravě,B.Němcové ZŠ Pomezí u Poličky

14 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2013/14 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek S U zpracováno dne: Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis VO Výchova k občanství VS Výtvarný seminář VT Informatika a výpočetní technika SH Sportovní hry Př Přírodopis M Matematika Mm Multimédia Z Zeměpis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti TP Technické práce CM Cvičení z matematiky Dv Dopravní výchova ET Etická výchova KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených neomluvených

15 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2013/14 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek S U zpracováno dne: Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D Dějepis VO Výchova k občanství VS Výtvarný seminář VT Informatika a výpočetní technika SH Sportovní hry Př Přírodopis M Matematika Mm Multimédia Z Zeměpis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti TP Technické práce CM Cvičení z matematiky Dv Dopravní výchova ET Etická výchova KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených neomluvených

16 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 1. pololetí školního roku 2013/14 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Heráková Kateřina 6.A 3 Čj M Z Štěpánková Michaela 6.A 1 M Gaďurek Dominik 6.B 1 Čj Takáč Radim 6.B 1 M Celkem v 6. ročníku Vlková Renata 7.A 1 Čj Ptáčková Kristýna 7.B 2 D Př Celkem v 7. ročníku Havlůj David 8.A 1 Ch Hauková Simona 8.B 1 M Heger Michal 8.B 1 M Junková Klára 8.B 1 Ch Krejčiřík Jakub 8.B 1 Rj Celkem v 8. ročníku Mareš David 9.A 1 Př Seidl Radek 9.A 3 Př M Ch Tölgová Veronika 9.A 4 D Př M Rj Faltejsková Michaela 9.B 2 Př M Kudláčková Nikola 9.B 1 M Stránská Patricie 9.B 1 M Šemberová Jana 9.B 1 Př Vlková Michaela 9.B 5 Nj D Př M Ch Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek

17 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 2. pololetí školního roku 2013/14 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Heráková Kateřina 6.A 1 D Takáč Filip 6.A 1 Př Gaďurek Dominik 6.B 3 Čj Aj M Takáč Radim 6.B 3 Aj M Z Celkem v 6. ročníku Vlková Renata 7.A 3 Čj D M Ptáčková Kristýna 7.B 1 VO Celkem v 7. ročníku Havlůj David 8.A 2 M Z Heger Michal 8.B 1 M Krejčiřík Jakub 8.B 2 Aj D Celkem v 8. ročníku Filipová Nina 9.A 1 M Tölgová Veronika 9.A 1 M Urbanová Natálie 9.A 1 M Kudláčková Nikola 9.B 1 M Vlková Michaela 9.B 3 D VO M Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek

18 Dvojka z chování 6.B Takáč Radim 8.B Heger Michal Trojka z chování Pochvala třídního učitele 1.B Bis Marek, Fišarová Leona, Hrabáčková Pavla, Kovářová Kristýna, Kubešová Klára, Medviďova Nikola, Najmanová Markéta, Patočková Monika, Pešková Sylva, Rous Petr, Růžičková Kateřina, Svobodová Anna, Šulák David, Teichmann Viktor, Vacková Vendula 3.A Drábková Nikola, Hrabáčková Nela, Mareš Lukáš, Vacková Vendula, Zedníček Alois 3.B Jirků Jakub, Kollert Ladislav, Macháček Tomáš 4.A Dajčar Jakub, Dokoupilová Aneta, Gregorová Michaela, Hýblová Markéta, Janouch Václav, Kačerovská Barbora, Kokešová Magdalena, Kolomý Jonáš, Kubíková Nikol, Kuncová Lucie, Vabroušek Petr, Velebný Vojtěch, Vetchý Kryštof 4.B Klabanová Magdaléna, Nastoupil Lukáš, Reiniš Tomáš, Šilarová Sabina 5.A Beranová Vendula, Patočka Jakub, Pecháčková Barbora, Říha Martin, Svojanovská Eliška 5.B Burešová Diana, Jirků Michaela, Kollertová Eliška, Kovář Michal, Malý Daniel, Markytán Jan, Nastoupil Marián, Vybíralová Kateřina, Zelinka Lukáš 6.A Čadová Denisa, Fridrich Tadeáš, Jadrná Nikola, Kollertová Nela, Marešová Veronika, Šindelářová Barbora, Vacková Alena, Veselá Hana, Všetulová Marie 6.B Bartáček Petr, Červenková Kateřina, Dajčar Jan, Havlíček Ondřej, Hepnar Jiří, Jakešová Kristýna, Janda Jan, Jansová Eliška, Kadrnožka Pavel, Kalousová Antonie Julie, Kaška Petr, Knápková Adéla, Kubec Adam, Langr Michal, Lešikar Jiří, Mlýnková Erika, Pomšár Matěj, Seidlová Markéta, Steklíková Tereza, Studená Veronika, Vašina Petr, Vičar Adam, Zacharová Eliška 7.A Adamcová Daniela, Adamcová Klára, Jančarová Adéla, Kryvlyak Adriana, Matějková Adéla, Pospíšilová Veronika, Tapušíková Marie, Teplý Daniel, Vlková Tereza 7.B Brouková Tereza, Filipi Filip, Hošek Pavel, Jirásková Klára, Šebestová Lucie 8.A Bártová Veronika, Betlach Martin, Cygánková Sandra, Hašková Sabina, Hrdinová Karolína, Chmelařová Adéla, Kristková Lucie, Šebrlová Nikola 9.A Benešová Eliška, Kučerová Anna, Kuřová Monika, Pánková Pavlína, Pecháčková Renata, Seidl Radek, Smrkalová Pavla, Strohnerová Kateřina, Tölgová Veronika 9.B Bílý Martin, Dostál Lukáš, Faltejsková Michaela, Hejkrlík Jaroslav, Horáčková Marie, Kopecká Lucie, Koutková Lucie, Kudláčková Nikola, Mareš David, Šebrlová Lenka, Šemberová Jana, Vlková Michaela Pochvala ředitele školy 4.B Kubešová Eliška 5.A Chládek David, Kyčmolová Sára, Langer Matyáš, Pfeifer Michal, Rohla Jaroslav, Roubal Jiří, Smolák Bedřich, Šebrle Tadeáš, Vybíral Filip 5.B Hajzlerová Laura, Chládková Edita, Kartarik David, Kovářová Lenka, Parent Matěj 6.A Buryšková Monika, Sontáková Markéta, Šilarová Michaela 7.A Starý Pavel 8.B Plešingerová Dominika 9.A Bartoňová Tereza, Benešová Eliška, Karlík Mikuláš, Klubrtová Kristýna, Kněžourová Tereza, Kučerová Anna, Kuttichová Eva, Marková Kristýna, Pánková Pavlína, Prokopová Denisa, Tomeš Daniel 9.B Cejnarová Kristýna, Havelková Kristýna, Hegerová Nikola, Obstová Tereza, Rybková Martina, Sontáková Petra, Stránská Patricie, Tučková Šárka, Uher Adam Napomenutí třídního učitele 1.B Chlubna Tomáš 3.A Dehnerová Dominika, Marešová Veronika, Pospíšilová Světlana, Štraufová Natálie 3.B Boháčová Klára, Charouzová Michala, Knápková Sabina 4.A Fabiánek Kryštof, Kolomý Jonáš, Stašek Patrik 5.A Kotas Filip, Macháček Aleš 5.B Bendík Daniel 6.A Cygánek Martin, Ježek Jakub, Kryvlyak Jura, Lorenc Filip 6.B Bartáček Petr, Dajčar Jan, Gaďurek Dominik, Havlíček Ondřej, Hepnar Jiří, Janda Jan, Kadrnožka Pavel, Lešikar Jiří, Seidlová Markéta, Turková Tereza, Vičar Adam 7.A Hacura Tomáš, Knápek Robin, Marková Sabina, Sejkora Martin, Uhlík Michal 7.B Kristek Josef, Marek Radek, Ptáčková Kristýna, Vogel Radek 8.A Moučka Jan, Rek Jakub, Sonntag Radek Důtka třídního učitele 4.B Doležal Martin, Havelková Erika, Ronceray Romain, Ryšavá Alexandra, Šikl Dominik 5.A Hyhlík Martin, Le Phuong Dong Michal, Patočka Jakub 6.A Cygánek Martin, Falta Filip, Glocar Jaromír, Lorenc Filip, Vebr Matěj, Veselá Hana 6.B Gaďurek Dominik, Havlíček Ondřej, Hepnar Jiří 7.A Hacura Tomáš, Ludvík Andrej, Pulkert Martin, Teplý Daniel, Uhlík Michal, Vlková Tereza 7.B Jirásek Jiří, Machala Jakub, Nagy Kryštof, Ptáčková Kristýna, Skalický Michal, Vogel Radek 8.A Havlůj David, Novotný Jan 8.B Čada Jakub, Heger Michal, Junková Klára, Šilar Matěj, Vavřín Karel 9.A Antes Aleš, Benešová Eliška, Falta Jakub, Jakeš Michal, Mareš David, Pecháčková Renata, Seidl Radek, Šebesta Ondřej, Tölgová Veronika, Vodák Michal 9.B Hanus Ondřej, Marek Michal, Popelář Jan, Šemberová Jana, Vlková Michaela Důtka ředitele školy 5.A Hyhlík Martin 6.A Cygánek Martin, Glocar Jaromír

19 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: třída 1.B 3.A 1.C 1.A 2.B 2.A 3.B 4.A 5.A 5.B 4.B 6.B 6.A 7.B 7.A 8.A 9.A 9.B 8.B žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Parentová Zuzana Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Štěrbová Petra Mgr. Dostálová Jana Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Řeháková Petra (1+0) Mgr. Masopustová Leona Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Hejl Jiří Mgr. Janouchová Ilona (1+0) Mgr. Hejlová Hana Mgr. Drozdová Jana Mgr. Digrinová Hana Mgr. Palkovičová Dana PaedDr. Marková Lenka Mgr. Kapounová Světla Mgr. Pallová Eva Mgr. Kovářová Erika Mgr. Kozák Jan Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

20 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: třída 1.B 3.A 1.A 1.C 2.A 2.B 4.A 3.B 5.A 4.B 5.B 6.B 8.A 6.A 7.A 7.B 9.B 9.A 8.B žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Parentová Zuzana Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Dostálová Jana Mgr. Štěrbová Petra Mgr. Řeháková Petra Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Masopustová Leona Mgr. Hejl Jiří Mgr. Hejlová Hana Mgr. Janouchová Ilona (1+0) Mgr. Drozdová Jana Mgr. Kapounová Světla Mgr. Digrinová Hana PaedDr. Marková Lenka Mgr. Palkovičová Dana Mgr. Kovářová Erika Mgr. Pallová Eva (1+0) Mgr. Kozák Jan Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

21

22 F. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu jako dotace dle počtu žáků. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP. Ředitelka školy prošla pokračování ve vzdělávání: Ředitel koučem a spolu s ním začalo navštěvovat semináře 10 učitelů Učitel koučem. Vše je hrazeno z evropských fondů.. Ve škole není plně proškolen metodik prevence a nelze mu tedy poskytnout zvláštní příplatek. Paní učitelka Kapounová odmítla proškolení 250 hodin z důvodů brzkého odchodu do důchodu. Ale některých seminářů pro metodiky prevence se zúčastnila. Paní učitelka Korejtková pokračuje ve studiu na výchovného poradce. Dále proběhla nutná školení spojená se evropským projektem EU peníze školám 1.4, tj. seminář týkající se zpracováním monitorovacích zpráv. Mnoho seminářů bylo placeno z projektu EU peníze školám především: čtenářská gramotnost, přírodovědné zaměření, jazykové semináře. DVVP je zaměřeno na tvorbu a zkvalitnění školního vzdělávacího programu, nové metody a formy práce v jednotlivých předmětech, čtenářskou a finanční gramotnost, práci s interaktivní tabulí a interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS. Škola se zaměřuje na jazykové semináře s ohledem na nově používanou metodu CLIL. Metodu jsme v tomto školním roce vyučovali ve výchovných předmětech1. Stupně a v 6. ročnících.

23 Přehled DVVP školní rok Datum Akce Č.akreditace Místo Účast průběžně Učitel koučem Libchavy Dušková Michalcová Digrinová Marková Palkovičová Tomešová Parentová Vychytová Beranová Masopustová Janouchová Aplikace etické výchovy 49697/ Brno Parentová Volba povolání Brno Korejtková Studium pro vých poradce Brno Korejková Tabulka neobsahuje příliš mnoho seminářů, ale z předcházejícího textu je patrné, že mnoha školeními si prochází velká část sboru. V tomto školním roce jsme měli mnoho změn elektronickou ŽK, zavádění metody CLIL, etická výchova v dalším ročníku.

24 G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY V uplynulém školním roce škola spolupracovala ve městě se základními a středními školami (výměna zkušeností, soutěže apod.), s DDM, kulturním centrem, informačním centrem, městskou knihovnou, dále měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Vážíme si spolupráce se vzdělávacími institucemi ( NIVD v Pardubicích, CCV Pardubice, nakladatelství FRAUS) Škola pořádá spoustu akcí - sport, kultura, zájezdy, výlety, exkurze a účastní se akcí pořádaných městem, kulturním centrem, ostatními školami a dalšími organizacemi. Každoročně organizujeme sportovní kurzy turistický (9.roč), cykloturistický (8.roč), a lyžařský (7.roč.), kursy plavání 1. stupeň, bruslení roč., lyžařský kurz pro roč. V 6. Ročníku se děti účastní 3denního adaptačního pobytu mimo Lanškroun. Osvědčila se nám také noc s Andersenem pro žáky 1. stupně a 6. ročníky. Během roku je pro žáky připraveno mnoho exkurzí a to už od 1. třídy i v rámci školní družiny k hasičům až po exkurze pro 8. a 9. ročníky do mnoha firem a partnerských škol. Na závěr školního roku se děti již pravidelně těší na vlastivědnou exkurzi své třídy. Ve většině případů navazují na výuku. Nezanedbáváme ani kulturní stránky života školy. Využíváme nabídek různých agentur a představení se konají přímo u nás ve škole. Rádi jdeme do lanškrounských sálů na výchovné koncerty a taneční vystoupení ZUŠ, či na divadla nabízená KC a Čermenské slavnosti. Každý rok vyjíždíme nejčastěji do Brna na profesionální divadlo. Každá věková skupina si tam má z čeho vybrat a představení mají vysokou profesionální úroveň a prostředí je vskutku kulturní. Před vánočními prázdninami 1. stupeň uspořádal tradiční Vánoční jarmark, kde se vystavují a prodávají výrobky našich žáků. Výtěžek byl věnován na knihy do čítárny na 1. stupni, pomůcky do výtvarné výchovy a pracovních činností. Pěvecký sbor Klíč a taneční kroužek naší školy se předvedly na mnoha vystoupeních v Lanškrouně Pořádáme školní kola různých soutěží, z nichž ti nejlepší nás reprezentují dalších kolách soutěží. Jedná se o tradiční soutěže matematické, jazykové, fyzikální, zeměpisné atd. Nejvíce jsou zastoupené sportovní soutěže, kde jsme často pověřeni pořádáním okrskových kol. Pravidelně se účastníme přeborů v Lanškrouně, dále Mc Donald s Cup, Coca-Cola Cup, memoriál M.Schejbala, vybíjená o Starou kůži, florbal, basketbal, volejbal, šachový turnaj, turnaj ve stolním tenise. Zájem je i o méně obvyklé akce - horolezecké závody na horolezecké stěně.

25

26 Z jiných akcí za zmínku stojí: návštěva farmy v Ostrově spojená s jízdou na koni, psí útulek, botanická exkurze do Sázavského údolí, zoologická exkurze lanškrounské rybníky, Projekt ke Dni Země, 72 hodin apod. Využíváme oba školní dvorky, pingpongové stoly, lanškrounský minigolf, posilovnu a halu B.Modrého a nově i sportovní areál Romana Šebrleho. V tomto roce jsme již podruhé na tomto atletickém stadionu pořádali atletické přebory školy.

27

28 Sami úspěšně organizujeme soutěž v bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchově Hurá na kola. Naše škola byla zřizovatelem pověřena zajištěním výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. Většina akcí má návaznost na vzdělávací proces. V tomto směru žáci absolvují velké množství časově méně i více náročných exkurzí v rámci La a jeho okolí, ale i do vzdálenějších lokalit. Lanškrounské: zámeček u Rudoltic, památky v La, kostel sv.václava, městská knihovna, úpravna odpad.vod atd. Mimo lanškrounské: úřad práce, muzeum řemesel Letohrad, Litomyšl, Chrudim - město, muzeum, archív, Praha hrad apod. Škola se zapojila do projektu Krajské hospodářské komory Pardubice Volba povolání a žáci 8. a 9. tříd se účastnili několika exkurzí, které byly z tohoto projektu dotovány. Na 1. Stupni proběhl několikadenní projekt Škola v pohybu. Tradičně se naše škola zapojila do soutěže Festival vědy a techniky.

29 Akce I. stupeň Exkurze: Pošta La, Městský úřad, čistička odpadních vod. 1. třídy - Zoo Olomouc, Oucmanice 2. třídy okolí Lanškrouna 3. třídy - Litomyšl 4. třídy Praha 5. třídy Brno, planetárium Brno Třídní akce a projekty průběžně všechny třídy, společné akce s rodiči AKCE : HURÁ NA KOLA - den s dopravní výchovou pro 4. třídy Kurzy bruslení 1.a 2. třídy Kurzy plavání třídy Návštěva divadel. představení Brno 2.,3.,4.,5.A VÁNOČNÍ JARMARK, zpívání u vánočního stromku Zápis do I. tříd Matematický klokan- Klabanová 4.B, Hrabáčková 3.A, Besedy v knihovně 2. a 3. třídy Pasování na čtenáře Beseda ČČK 4. třídy, Péče o zuby 1. třídy EKOLIBŘÍK DDM Lanškroun 4. třídy Návštěva divadla v LA třídy Soutěž v poznávání přírodnin okrskové kolo - LA Dajčar 4.A - 1. místo okresní kolo ČT - Říha 5.A 8. místo Slavnostní otevření dvorečku Festival jeden svět 5.B Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve třídách, na dvorečku Spolupráce se ZŠ Ostrov 5.A Baletní vystoupení LŠU třída Vystoupení DE JA VU všechny třídy PROJEKT ŠKOLA V POHYBU stadion R. Šebrleho bazén v České Třebové Tělovýchovné soutěže - HEP, dopravní výchova - DOST DEN S POLICIÍ 1. třídy, 2. třídy - červen 2014

30 Sportovní akce 2.stupeň Jako každý rok jsme se i letos účastnili sportovních soutěží mezi základními školami a příslušnými ročníky gymnázií našeho okrsku, okresu i kraje. Mladší žáci dosáhli výborných výsledků v sálové kopané, když se umístili na 1. místě v okrsku i v okresu. Bohužel do kraje se dále nepostupovalo. Obsadili první místo také ve florbalovém turnaji mezi lanškrounskými školami a účastnili se okresního kola ve stolním tenise. Starší žáci výborně reprezentovali v malé kopané, kde stejně jako jejich mladší kolegové obsadili 1. místo v okrsku i v okresu a na krajské úrovni také předvedli velmi dobré výkony. Dále se účastnili okrskového kola ve florbale a okresního kola ve stolním tenise. Mladší žákyně bojovaly o postup v okresním kole v minivolejbale, bohužel obsadily 2. místo a do krajského kola nepostoupily. Starší žákyně soutěžili v okresním kole ve volejbale a stejně jako jejich mladší kolegyně obsadily 2. místo a krajského kola se nemohly účastnit. Dále se pak žáci druhého stupně účastnili atletických přeborů mezi lanškrounskými školami, kde opět dosáhli pěkných umístění. Atletické dovednosti si také mohli porovnat jen v rámci naší školy při příležitosti sportovního dne na atletickém stadionu Romana Šebrleho. Další sportovní vyžití pro žáky byl celoškolní turnaj ve stolním tenise a závod hlídek, kde žáci po skupinách zdolávali na čas určitou vzdálenost a na stanovištích plnili nejrůznější úkoly.

31 Školní družina 1) ŠD má 5 oddělení 2) ŠD 1.A, 2.B - 30 dětí vedoucí vychovatelka D. Thunová ŠD 1.B, 2.B - 30 dětí vychovatelka D. Holečková ŠD 1.C, 2.B - 30 dětí vychovatelka K. Řeháková ŠD 2.A - 25 dětí vychovatelka E. Hrubešová ŠD 3.A, 3.B - 21 dětí vychovatelka L. Jozová Celkem ve všech oddělení 136 dětí. 3) Kapacita ŠD od listopadu 2013 zvýšena na 150 dětí 4) Oddělení prvních a druhých tříd mají své vlastní prostory školních družin. Oddělení třetích tříd - prostory herny ŠD. 5) Využívání školního dvorku. 6) Akce ŠD - měsíční plány (Web školy) 7) Úzká spolupráce s rodiči (při vyzvedávání dětí ze ŠD i při akcích ŠD a projetktech) 8) Třetí ročník,,kuličkový král" - spolupráce ze ŠD B. Smetany, La a ŠD Dobrovského, La 9) Spolupráce vychovatelek s třídní učitelkou 10) družinové projekty v rámci jednotlivých oddělení

32 Hodnocení sportovních kurzů 2.st. Protože mají na naší škole dlouholetou tradici, těší se velké oblibě. Žáci si z ročníku do ročníku předávají informace a sami tak dělají těmto akcím reklamu v nižších ročnících. Lyžařský kurs pro 7.ročník jsme museli letos zrušit pro katastrofální nedostatek sněhu, náhradou za to byl v červnu kurz cyklistický s ubytováním v místě plánovaného lyž. výcviku.program byl opět velmi sportovní, během pobytu jsme absolvovali cyklovýlety do Vidnavy, na Revíz, byli jsme v jeskyni Na pomezí, navštívili plavecký bazén.v osobním volnu se žáci velmi zabavili při oblíbených diskotékách. Nezapomněli jsme ani na hry a sportovní soutěže-časovku jednotlivců do vrchu a jízdu zručnosti. Najeto cca 250 km za 5 dní.

33 Cyklistický kurs pro 8.ročník byl jako každoročně koncipován tak, aby byl přiměřeně fyzicky náročný, ale přitom žáky neodradil od dalších sportovních aktivit. Za 5denní pobyt absolvovali žáci cca 220 km v sedle. Navštívili jsme Litomyšl, Luži, Košumberk, Nové Hrady s cyklistickým muzeem, Toulavcovy maštale, Poličku. Projeli jsme i kolem větrných elektráren v Janově. Během kursu průběžně probíhal turnaj ve stolním tenise, žáci měli dále během osobního volna možnost dalšího sportovního vyžití jako je fotbal, košíková, volejbal a badminton. Poslední večer zpestřilo posezení u táboráku s opékáním uzenin a s vyhlášením výsledků časovky, jízdy zručnosti a stolního tenisu.

34 Turistický kurz pro 9.ročník. 4denní akce s rekordním počtem 47 žáků s ubytováním na strategickém místě přibližně v polovině délky krkonošského horského hřebenu na Erlebachově boudě nedaleko Špindlerovky. Cílem bylo seznámit se s naším nejvyšším pohořím v rámci možností co nejvíce. K tomu jsme zvolili dva okruhy. Východní okruh cca 20 km s převýšením asi 700 m po trase přes boudu u Bílého Labe, Luční boudu na Sněžku a odtud Polskem přes Maly a Wielky Staw zpět na hotel. Západní okruh další den cca 18 km s převýšením asi 500m přes bývalou Petrovku, Mužské a Dívčí kameny, Sněžné jámy, pramen Labe, Labskou boudu, Martinovku, Davidovu boudu zpět na hotel. Po oba dny bylo sice poměrně větrno, ale zato s výbornou viditelností. Žákům se pobyt líbil, ubytování a stravování bylo na velmi dobré úrovni. Lze říci, že nová tradice tělocvikářských akcí se na naší škole velice dobře ujala.

35 Předmětová komise českého jazyka hodnocení Výuka českého jazyka probíhala ve všech ročnících v souladu se školním vzdělávacím programem.vzdělávací cíle byly splněny, v osmých a devátých třídách jsme porovnali znalosti žáků srovnávacími testy, které byly vyhodnoceny na schůzce předmětové komise. Členové předmětové komise se pravidelně scházeli, řešili aktuální problémy a připravovali vzdělávací akce. Výuku zpestřovalo využívání interaktivních tabulí, které už jsou nyní k dispozici v dostatečném počtu. Žáci si utvrzovali učivo i prací s výukovými programy, nainstalovanými v počítačových učebnách. Vybraní žáci osmého ročníku se v květnu zúčastnili zkušebního testování společnosti Scio v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou v Lanškrouně, kde se uskutečnily literární besedy ve všech třídách 2. stupně. V rámci výuky literární výchovy byly zařazeny časté besedy o četbě na podporu čtenářské gramotnosti. Probíhala realizace projektů a dramatické dílny, jejichž cílem bylo podpořit kreativitu žáků a jejich osobnostní rozvoj. Žáci si mohou půjčovat knihy i ve školní knihovně, která funguje rovněž jako informační centrum. Byly zakoupeny nové tituly, které žáci potřebují ke společné četbě a které vyhledávají jako četbu doplňkovou. Po celý školní rok probíhaly individuální konzultace v rozsahu jedné hodiny týdně se žáky L. Šrámkem z 9. A u p. uč. Kapounové, T. Šrámkem ze 7.A u p. uč. Novákové a D. Čadovou, J Ježkem a M Samkem u p. uč. Digrinové. Přehled soutěží, kterých se v tomto školním roce žáci zúčastnili: Olympiáda v českém jazyce školní kolo deváté třídy, celkem 20 žáků 1. místo Kristýna Marková, 9.A 2. místo Mikuláš Karlík,9.A 3. místo Tereza Obstová, 9.B školní kolo osmé třídy,jedna žákyně Dominika Plešingerová, 8.B. Udělena pochvala za nejlepší bodový zisk. Do okresního kola postoupila Kristýna Marková a ve velké konkurenci obsadila 6. místo ze základních škol.

36 Literární soutěž Hospodářské komory Pardubického kraje 1. místo Daniel Tomeš, 9.A 2. místo Eva Kuttichová, 9.A 3. místo Eliška Benešová, 9.A Literární soutěž Městské knihovny v Lanškrouně Do této soutěže bylo přihlášeno celkem 10 prací. Na slavnostním vyhodnocení v sále lanškrounského zámku dne převzali vítězové jednotlivých kategorií ocenění takto: 1. kategorie 1. místo Adriana Kryvlyak, 7.A 2. místo Ondřej Havlíček, 6.B 3. místo Michaela Šilarová, 6.A 2. kategorie 2. místo Michaela Faltejsková, 9.B 3. místo Sandra Cygánková, 8.A Dne 10. března proběhla přehlídka recitace, které se zúčastnilo 39 žáků 2. stupně školy. Nezapojili se pouze žáci sedmých tříd. Výsledková listina: 1. kategorie / žáci 6. tříd / 1. místo Michaela Šilarová, 6.A 2. místo Nela Kollertová, 6.A 2. kategorie / žáci osmých tříd / 1. místo Jan Faltus, 8.A 2. místo Daniela Vanclová, 8.A 3. kategorie / žáci devátých tříd / 1. místo Kateřina Strohnerová, 9.A 2. místo Eva Kuttichová, 9.A Všichni vítězové soutěže přednesli své texty na slavnostním programu Žáci reprezentují školu. V rámci mezipředmětových vztahů se uskutečnila exkurze žáků osmých tříd do Prahy.

37 Vyučující českého jazyka organizují každoročně zájezdy na divadelní představení. Letos se žáci osmých a devátých tříd vydali do Mahenova divadla v Brně na představení Cyrano z Bergeracu a žáci 6. a 7. tříd zase do Pardubic na muzikál Balada pro banditu. Vydařenou akcí na podporu čtenářské gramotnosti byla Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 20 žáků ze šestých tříd. Akci připravila p. uč. Digrinová ve spolupráci s p. uč. Drozdovou.

38 Předmětová komise cizích jazyků - hodnocení Anglický jazyk: Anglický jazyk je vyučován od třetího ročníku jako první cizí jazyk. Výuka probíhala podle ŠVP pro základní vzdělávání Učíme se pro život a podle učebního programu Základní škola. Ve všech ročnících se učí jazyk 3 hodiny týdně, v 6. ročníku 4 hodiny týdně. Učebnice pro výuku: ročník: Chit Chat 6., 7., 8., 9. ročník: Way to Win Vyučující přizpůsobili hloubku učiva možnostem žáků a časovým omezením. V rámci ŠVP plnili výstupy, kompetence, průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod. Kladli důraz na mluvené slovo, aktivní znalost slovní zásoby, čtení textů s porozuměním, osobnostní a sociální výchovu. Pracovali s interaktivními učebnicemi, využívali CD, DVD, PC programy, žáci běžně pracovali se slovníky, zpracovávali různá témata v miniprojektech. Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i ve skupinách, své práce prezentovali před třídou v anglickém jazyce. Vyučující individuálně přistupovali k žákům se specifickými poruchami učení, řídili se individuálními vzdělávacími plány a doporučeními pedagogicko-psychologické poradny. Jako doplňující materiál žáci pravidelně měsíčně odebírali časopis R+R (6. 8. ročník) a časopis Gate (9. ročník). Pravidelně byly zadávány domácí úkoly v pracovním a školním sešitě se žáci 2. stupně zúčastnili zajímavé přednášky s Mgr. Karlem Kocůrkem, hudebníkem, cestovatelem a pedagogem, který je svým vyprávěním, zajímavými postřehy a fotografiemi ze života dnešních Spojených států amerických motivoval více se učit anglický jazyk. Přednáška byla vedena převážně v angličtině, byla tedy uplatněna metoda CLIL. V únoru žáci soutěžili ve školním kole konverzační soutěže v kategorii I (6. a 7. třídy, vítězem se stal Daniel Teplý ze 7.A) a v kategorii II (8.a 9.třídy, na 1. místě skončil Jaroslav Hejkrlík). Jaroslav Hejkrlík z 9. B obsadil v okresním kole 5. místo interaktivní divadelní představení pro 1. a 2. stupeň od divadelní společnosti The Bear Educational Theatre: Jackie and the Giant a představení o amerických agentech FBI. Aktivní zapojení dětí do děje, další motivace učit se AJ.

39 Zájezd do Anglie: , 48 žáků 2. stupně, 3 vyučující, cestovní kancelář CK Royal, dva dny prohlídka Londýna, 1 den ve Windsoru a Legolandu. 2 noci strávené v anglických rodinách, komunikace v rodinách a při nákupech, ohromně motivující zájezd, velice příznivě hodnocený žáky i rodiči. Německý jazyk: proběhl poznávací zájezd do Vídně. Během roku žáci pracovali na miniprojektech a projektech podle tematických plánů. Výuka probíhá od 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně podle učebnic Deutsch mit Max.

40 Ruský jazyk: Časová dotace: 7. A, B - 2 hodiny týdně 8. roč., 1. skup. - 2 hodiny týdně 8. roč., 2. skup. - 3 hodiny týdně 9. A, B - 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah předmětu: poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa; snižuje jazykové bariéry; prohlubuje mezinárodní porozumění; umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice jiných národů Formy realizace: vyučovací hodina poslech, četba, reprodukce textu (ústní, písemná), výklad, dialogy, skupinové vyučování, samostatná práce vyhledávání informací, práce se slovníkem, práce s autentickými materiály (DVD, CD, časopisy, reklamní texty pro turisty, pohlednice, suvenýry, fotografie, prezentace, knihy, internet), hry, soutěže, recitace, zpěv, krátkodobé projekty, výukové programy na PC, křížovky, doplňovačky, dramatizace, práce s obrazovými listy a ilustrovaným slovníkem, reálie prezentace, mapa Evropy, práce s interaktivní tabulí DUMy Průřezová témata: OSV ( Osobnostní a sociální rozvoj, využití v běžném životě, komunikace) MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) VEG ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět ) MDV ( Tvorba mediálního sdělení ) ENV ( Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a přírodě) VDO ( Občanská společnost a škola, rodina ) Soutěže: únor - březen 2014 olympiáda školní, krajské kolo v Hlinsku: v krajském kole byla Kristýna Marková jediná ze ZŠ, ostatní soutěžící byli z gymnázií (ZŠ mají RJ 2 hod týdně, gymnázia 3 hodiny týdně), obsadila 9. místo z 10.

41 Předmětová komise matematiky - hodnocení Během školního roku jsme aktivně využívali současné interaktivní tabule s digitálními učebními materiály. Po celý školní rok probíhaly individuální konzultace v rozsahu jedné hodiny týdně s integrovanými žáky ze 7.A Tomášem Šrámkem, Pavlem Starým u p. uč. Kovářové. Proběhly tyto soutěže: PYTHAGORIÁDA - letos poprvé i 5. třídy - nejúspěšnější žáci: Matěj Parent 5.B Markéta Seidlová 6.B Lukáš Hejl 7.A Jan Divíšek 8.B MATEMATICKÝ KLOKAN - nejúspěšnější žáci: BENJAMÍN 1. Filip Filipi VII.B 2. Michaela Šilarová VI.A 3. Monika Buryšková VI.A KADET 1. Daniel Tomeš IX.A 2. Pavlína Pánková IX.A 3. Jaroslav Hejkrlík IX.B MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - nejúspěšnější žáci: Jaroslav Karský 7.A (pod vedením p.uč. Kovářové) Filip Filipi 7.B (pod vedením p.uč. Kovářové) Monika Buryšková 6.A (pod vedením p.uč. Kozáka) Michaela Šilarová 6.A (pod vedením p.uč. Kozáka) Petr Kaška 6.B (pod vedením p.uč. Kozáka) Petr Bartáček 6.B (pod vedením p.uč. Kozáka) Kateřina Červenková 6.B (pod vedením p.uč. Kozáka) Pavlína Pánková 9.A (pod vedením p.uč. Michalcové) Eva Kuttichová 9.A (pod vedením p.uč. Michalcové) V OKRESNÍM KOLE PYTHAGORIÁDY jsme dopadli následovně: 5. třída Matěj Parent 5.B 6. místo 6. třída Markéta Seidlová 6.B 12. místo 7. třída Filip Filipi 7.B 2. místo 8. třída Jan Divíšek 8.B 16. místo V OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÁ OLYMPIÁDY jsme dopadli následovně: 6. třída Šilarová Michaela místo Hepnar Jiří (náhradník) místo 7. třída Filip Filipi místo 9. třída Pavla Pánková místo

42 Zpráva předmětové komise přírodních věd Člověk a příroda ( Př, Fy, Ch, Z ) - hodnocení Proběhly tyto akce : Soutěže: Proběhlo -školní kolo soutěže Poznávání rostlin a živočichů, minerálů a hornin -školní kolo biologické olympiády -školní kolo soutěže Mladý chemik, 3 žáci 9.A postoupili do 2. kola v Pardubicích, 1 žák se zúčastnil regionálního kola, také v Pardubicích Besedy o třídění odpadů a skládkování v Lanškrouně. Přírodopis: 6. třídy - exkurze do Muzea a Ekocentra Paleta v Pardubicích - ekostezka ke Dni Země pořádaná DDM - vycházka Poznej podzimní list 7. třídy - projekt Můj mazlíček Pozorování ptactva - exkurze Skuhrovské údolí ZOO Dvůr Králové - žáci pracují s pracovními listy 8. třídy - projekt Můj jídelníček, zdravý jídelníček Můj denní režim 9. třídy - projekt Chráněné území Kameny dle znamení Léčivá moc kamenů Fyzika a chemie: Účast v soutěži Festival vědy a techniky mládeži : Naši školu vzorně reprezentovalo 6 projektů: 9.B Martina Rybková, Petra Sontáková s projektem Vápnění půdy 9.B Patricie Stránská, Kristýna Havelková s projektem Cukry v nápojích 9.B Šárka Tučková, Tereza Obstová s projektem Vitamín C 9.B Nikola Hegerová, Kristýna Cejnarová s projektem Tuky v potravinách 9.B Martin Bílý, Lukáš Dostál, David Mareš s projektem Automatizovaný zavlažovač květin 9.A Pavlína Pánková, Kristýna Klubrtová, Tereza Bartoňová s projektem Moon's FOX

43 Všichni strávili spoustu času výzkumem, a pak u počítače přípravou materiálů na postery a abstrakty. Dobře reagovat na dotazy porotců a svoje práce obhájit nebylo vůbec jednoduché. Nakonec ve velké konkurenci 66 projektů v kategorii JUNIOR postoupilo do krajského kola, které se uskuteční v Pardubicích, 5 projektů: Vápnění půdy, Cukry v nápojích, Jsou tradice stále tradicemi?, Nechci být nezaměstnaný!, Moon's FOX. Navíc dva projekty Vápnění půdy a Moon's FOX dostaly zvláštní ceny poroty.

44 Projekty: 8. ročník - Den vody 9. ročník - projekt Plasty -miniprojekt chemika Kekule Exkurze: 9. ročník - Hvězdárna a planetárium Hradec Králové Informační centrum obnovitelných zdrojů a malá vodní elektrárna na Labi v Hradci Králové Během školního roku jsem aktivně využívali současné interaktivní tabule s digitálními učebními materiály. Kladli jsem důraz na praktické využití znalostí, prováděli jsme laboratorní práce, např.analytická chemie, Elektrolýza v bramboře, Modely derivátů uhlovodíků, Důkaz cukrů a bílkovin, Stanovení elektrického odporu, Modelové pokusy z jaderné fyziky a další. Zeměpis: 6.ročník - zeměpisná vycházka práce s mapou a buzolou, orientace v krajině 7. ročník - přednáška o Peru a adopci na dálku (R. Havlová) - přednáška v rámci projektu Vlajka pro Tibet 8.ročník - prezentace Státy Evropy - beseda s dobrovolnicemi DDM z Francie a Španělska 9.ročník - prezentace Obec s rozšířenou působností - projekt CK - účast v zeměpisné olympiádě, v soutěži Eurorébus pouze 8.ročníky (z organizačních důvodů), festival Jeden svět na školách

45 Předmětová komise společenských věd - hodnocení Výuka jednotlivých předmětů probíhala podle ŠVP pro základní vzdělávání Učíme se pro život. V rámci ŠVP byly plněny očekávané výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata a mezipředmětové vztahy. Rozvíjena byla komunikace a spolupráce v rámci celé třídy. Ve výuce se používaly rozmanité formy a metody výuky, interaktivní tabule a výukové programy, které napomohly lepší názornosti a zapamatování probíraného učiva. Konzultace vyučujících jednotlivých předmětů probíhaly průběžně a dle potřeby řešily aktuální otázky a témata. Dějepis 6. třídy - návštěva Městského muzea v Lanškrouně, kde se žáci seznámili s archeologickými vykopávkami z období pravěku na Lanškrounsku - celodenní exkurze v Antroposu v Brně, kde měli žáci možnost lépe poznat předchůdce člověka + v Sloupsko-šošůvských jeskyních 7. třídy - projekt Město Lanškroun a jeho historie - projekt cestovní kancelář v době Karla IV. 8. třídy - literárně-historická exkurze v Praze + projekt Památky Prahy - projekt Osobnosti 2. průmyslové revoluce - projekt Můj rodokmen - 8.B exkurze v pevnosti (tvrzi) Hanička 9. třídy - historická exkurze v Moravské Třebové (9.A)

46 - projekt Srpen 1968 očima pamětníků třídy - účast na dějepisné olympiádě Výchova k občanství 6. třídy - návštěva Městského úřadu v Lanškrouně - skupinový projekt Moje město/obec 8. třídy - během 1. pololetí besedy o právním vědomí s kurátorkou, městským policistou a státním policistou - vědomostní soutěž Právo pro každý den, ve které obě soutěžní družstva z osmých tříd získala v regionálním kole skvělé umístění (8.A 2. místo, 8.B 3. místo), v krajském kole v Pardubicích se podařilo družstvu z 8.A získat 12. místo z patnácti zúčastněných družstev 8., 9. třídy - účast na festivalu filmů o lidských právech Jeden svět třídy - účast na Dni Země

47 Předmětová komise Člověk a svět práce - hodnocení Pěstitelské práce 7.roč. dívky, 1krát za 14 dní hlavní náplní jsou práce na školním pozemku (září listopad, březen až červen) péče o muškáty a další květiny ve škole na podzim probíhá určování jablek s následnou degustací před Vánoci tvorba vánoční vazby v zimních měsících a při nepříznivém počasí probíhá výuka ve třídě dle tematického plánu Vaření 8.roč. chlapci i dívky výuka probíhá střídavě: 2h teorie, 2h praxe počet žáků se snížil na 11 ve skupině Pracovní činnosti 9.roč. 1.pololetí Volba povolání proběhly exkurze v Somě Lanškroun Škoda Kvasiny Ina Lanškroun činnostní dopoledne na SOŠ Lanškroun zapojení do projektu SOŠ automobilní v Ústí n. Orlicí podle nabídky KHK Pardubického kraje zapojení do jejich akcí 2. pololetí Provoz a údržba domácnosti nově zařazena kapitola Finanční gramotnost Technické práce 7. roč. chlapci

48 Předmětová komise Estetická výchova - hodnocení Hudební výchova Výuka hudební výchovy probíhala v souladu s tematickým plánem jednu hodinu týdně. Ve výuce převažovaly nácvik písní, správná intonace, rytmická a pohybová cvičení. Žáci získávali základní znalosti z oblasti vážné i populární hudby. Poutavé jsou pro žáky tzv. hudební činnosti, při kterých mohou děti uplatnit kreativitu a své hudební nadání. Pěvecký sbor Klíč sdružoval letos 40 žáků ze tříd. Hlavní náplní práce sboru v 1. pololetí byla příprava samostatného vánočního koncertu, který se uskutečnil dne v sále lanškrounského zámku. Ve 2. pololetí sbor připravil krátký program u příležitosti setkání lanškrounských důchodců dne Závěrečnou akcí bylo slavnostní odpoledne nazvané Žáci reprezentují školu dne , kde vystoupení pěv. sboru tvořilo hlavní část programu. Pěvecký sbor Klíč i v tomto školním roce vedly p. uč. Světla Kapounová a p. uč. Eva Pallová.

49 H. ÚDAJE O PREVENCI SOCÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Součástí školního vzdělávacího programu je krizový plán školy pro pedagogické pracovníky, kteří byli s tímto dokumentem seznámeni na pedagogické radě a řádně ho prostudovali. Třídnické hodiny třídní učitelé zaměřili především na vytvoření bezpečného klimatu ve třídě. Děti společně vytvořily pravidla chování a umístily je na viditelném místě ve třídě. V průběhu školního roku proběhly třídnické hodiny zaměřené především na stmelení kolektivu, prevenci rizikového chování a utužení přátelských vztahů mezi spolužáky. V šestých třídách se uskutečnil třídenní adaptační pobyt žáků v Dolní Čermné. Byla navázána spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, jeden den na tomto pobytu byl vyhrazen právě pracovnicím poradny. Naším cílem je v této spolupráci pokračovat i během školního roku. Ve třídě 6.B jsme vzhledem k přetrvávajícím problémům v kolektivu domluvili analýzu na začátek září Ve spolupráci s třídními učiteli se podařilo včas podchytit negativní jevy, proběhla řada jednání se žáky i jejich zákonnými zástupci. Přehled nejzávažnějších jednání: jednání s rodiči M. Macháčka jednání s p. Havelkovou na 1. stupni ZŠ jednání s p. Havelkovou u metodika prevence výchovná komise s p. Raški vyšetřování konfliktu se žáky šesté třídy a R. Sonntaga jednání s p. Sonntagovou výchovná komise (Macháčkovi) vyšetřování náznaků šikany ve třídě 6.B jednání s rodiči T.Žáka ze 6.B výchovná komise (Macháčkovi ) jednání s kurátorkou p. Drozdovou a rodiči T.Žáka výchovná komise s p. Drozdovou (Macháčkovi) opětovná výchovná komise u p. Drozdové (Macháčkovi); jednání s p. Markytánovou (syn v 5.B vyskočil o přestávce z okna v přízemí a utekl domů) / Na třídních schůzkách upozornili třídní učitelé rodiče na nebezpečí kyberšikany a zneužití sociální sítě. Zdůraznili včasné oznámení jakéhokoliv podezření na šikanu či jiné formy negativních projevů ze strany spolužáků. Učitelé také vyzvali rodiče k maximálnímu využívání konzultačních hodin výchovné poradkyně a metodika prevence. V letošním roce probíhaly konzultační hodiny všech vyučujících každé druhé úterý v měsíci, a tak měli rodiče dostatek příležitostí jakékoliv problémy včas oznámit a zejména řešit. Rodiče mají možnost s jakýmkoli problémem oslovit třídní učitele, výchovného poradce a metodika prevence. V hodinách občanské a rodinné výchovy proběhly besedy o nebezpečí drog, kouření, ale také o bezpečnosti silničního provozu. Škola pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením Lidé mezi světy. Tento projekt se zabývá realizací besed primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Plán besed je koncipován pro celý druhý stupeň ZŠ tak, aby lektor třídu navštívil vždy po půl roce s novým tématem a mohl rozvíjet atmosféru vzájemné důvěry a otevřenosti. Témata přednášek jsou rozdělená do tří okruhů:

50 - závislosti: kouření, alkohol, média - vztahy: přátelství, sexualita, šikana - media: kyberšikana, nebezpečí internetu a facebooku, PC hry V září proběhla plánovaná beseda pro sedmé třídy, v říjnu pro žáky šestých tříd a v únoru pro osmé a deváté třídy. Navíc kvůli problémům byly aktuálně zařazeny besedy ve 4. třídě (šikana) a v 9.B (sebepoškozování ). V průběhu školního roku se uskutečnila řada jednání metodika prevence, výchovné poradkyně, ředitelství školy a v některých případech i kurátorky sociální péče s rodiči problematických žáků. Jednalo se zejména o zanedbávání školních povinností, selhávání rodinné výchovy a podezření na šikanu. Veškeré záznamy z výchovných komisí a jednání s rodiči jsou uloženy u metodika prevence. V době od listopadu do března se v rámci výuky výchovy k občanství učitelé osmých tříd zaměřili na posílení právního vědomí žáků, kteří absolvovali přednášky kurátorky pro děti a mládež p. Drozdové, strážníka státní policie p. Vávry a strážníka městské policie p. Minářové. Žáci těchto tříd se zúčastnili soutěže Právo pro každý den. Družstvo ze třídy 8. A získalo první místo v regionálním kole uvedené soutěže a v krajském kole v Pardubicích obsadilo 12. místo. Během školního roku proběhly v rámci výuky cyklistický, lyžařský a turistický kurz, jednodenní exkurze a výlety. V rámci preventivního programu škola nabízí žákům bohaté sportovní vyžití. Ve spolupráci s Občanským sdružením při ZŠ byl uspořádán 2. ročník celoškolního turnaje ve stolním tenise. S velkým úspěchem se setkalo uspořádání lehkoatletických přeborů všech žáků 2. stupně školy a branné cvičení po hlídkách. Žáci byli zapojeni do akcí Hospodářské komory Pardubického kraje. Uskutečnily se besedy k volbě povolání a exkurze žáků osmých tříd do závodů Škoda v Kvasinách a Mladé Boleslavi. Návštěva žáků 8. tříd na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí se uskuteční na začátku příštího školního roku. Dne proběhla beseda se žáky devátých tříd o právním vědomí s kurátorkou p. Drozdovou. Na pedagogické radě byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni s dokumentem MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách. Metodička prevence pravidelné spolupracovala s výchovnou poradkyní a sledovala žáky z problematických rodin, účastnila se v případě potřeby jednání s třídními učiteli.

51 I. Zpráva - ICT Současný stav ICT techniky Školní počítačová síť a připojení na internet Počítačová učebna označena VT1 27 PC - 2. stupeň (v 1. patře školy)- 25 počítačů (PC) s operačním systémem Win7-1 server, 1 nový zálohový server - adresa stránek je - antivirová ochrana je zajištěna pomocí NOD32 Počítačová učebna VT 2 22 PC - 2. stupeň (2. patro školy) 22 již zastaralých počítačů s operačním systémem Win XP - místnost je ozvučena domácím kinem a je tu zavěšen dataprojektor Kabinety - 18 PC 1. stupeň 1PC - sborovna 2. stupeň 17 PC Ředitelna 2x PC + 1x malý notebook, hospodářka, sborovna 2.st., 5PC ze staré VT1 - kabinet Fy, HV, M, Př, VP nové notebooky - kabinet Fy, D, NJ, HV, M, Př, VP Učebny 25 PC 1. stupeň 14 PC - učebna 1. A (J. Dostálová), 1.B (Z. Parentová), 1.C (P. Štěrbová), 2.A (P. Řeháková), 2.B (D.Hepnarová), 3.A (M. Vychytová), 3.B (L. Masopustová) a malý bílý notebook, 4.A (J.Beranová), 4.B (H. Hejlová) nový notebook, 5.A (J. Hejl), 5.B (I. Janouchová) starý notebook, družina D.Thunová, server3 2. stupeň 11 PC - učebna jazyků, přírodopisu, fyziky (nový notebook), 6. A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A- Hv, 8.B, 9.A, knihovna Interaktivní tabule SMART stupeň 7 - H. Hejlová, Z.Parentova, J. Dostálová, M. Vychytová, P. Řeháková, J. Hejl, J. Beranová 2. stupeň 4 - učebna jazyků IT1, 7.B IT2, fyziky, 7.A Dataprojektory 19 kusů Dataprojektory jsou součástí interaktivních tabulí nebo jsou v učebně propojeny s počítačem a promítací plochou je stěna učebny. Celkem má škola 92 počítačů, k internetu je trvale připojeno 91 stanic.všechny jsou propojeny vzájemně v síti přes doménu ZSAJ. Ve všech učebnách je pro každého vytvořen cestovní uživatelský profil s dostatečnou velikostí diskového prostoru na serveru.

52 Software Při výuce využíváme výukové programy tak, aby pokryly učivo všech předmětů. Žáci mají k dispozici téměř všechny programy od firmy Terasoft (Ma, Čj, Aj, Nj, Př, Ze, Rv, Dětský koutek...), Matik, LANGMASTER, Pachner, TOP-HIT, DIDAKTA Škola vlastní interaktivní učebnice českého jazyka pro 1., 6., 7., 8. a 9. ročník, fyziky pro 7. a 9. ročník, anglického, německého jazyka, matematiky 1. ročník a prvouky 1. ročník. Pracujeme především s programy balíčků MS Office 2003 a grafickým editorem Zoner Callisto 4. Od září 2014 přecházíme na operační systém Win7 a kancelářský balíček MS Office Na všechny uvedené programy máme zakoupené licence. Škola neporušuje licenční zákon, o programovém vybavení je vedena evidence. Evidence školy je vedena v programu Bakaláři. Program je nainstalován na serveru v počítačové učebně 1 a je přístupný ze všech připojených stanic. Všichni učitelé k němu mají neomezený přístup pro zadávání dat žáků, včetně přístupu z prostředí domova. Od září 2013 jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku v programu Bakaláři. Odebíráme odborné časopisy a potřebné tituly z odborné literatury. Cíle ICT a další rozvoj: Vybavování potřebnými pomůckami a dalším potřebným materiálem probíhá postupně dle stanovených priorit nebo naléhavé potřeby a je závislé na výši finančních prostředků. Škola se zapojila do projektu EU peníze školám a tím získala v 1. vlně hlavně vybavení do učebny VT1, interaktivní tabule a novou moderní multimediální a audio-video techniku. Soutěže, projekty IVT Každoročně: Soutěž O nejlepší novoročenku Účast v soutěži Pod modrou oblohou Krajská soutěž PC-ák Projekty Země EU, Obec s rozšířenou působností, Moje rodiště, Zájmy a záliby, Pořádek v PC, Předmět Výsledky soutěží z loňského šk. roku 2013/14: Soutěž O nejlepší novoročenku Každý rok se vítězná novoročenka zasílá za školu všem organizacím, školám a firmám, jako přání do nového roku. HLASOVÁNÍ ŽÁKŮ: 1. místo Dominika PLEŠINGEROVÁ 8. B 2. místo Kristýna JAKEŠOVÁ 6.B David JELÍNEK 9.B 3. místo Lucie ŠEBESTOVÁ 7. B HLASOVÁNÍ UČITELŮ: 1. místo Dominika PLEŠINGEROVÁ 8. B 2. místo Monika BURYŠKOVÁ 6.A 3. místo Erika Mlýnková 6.B

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2008/2009 ) V Lanškrouně 31.8.2009 zpracoval: Mgr.Josef Marek Základní škola Lanškroun

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více