Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí"

Transkript

1 Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

2 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, Nymburk tel. a fax: , IČ: Mgr. Jiří Holý Ředitel Regionální pracoviště Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk (v SOŠ a SOU) Mgr. Miroslav Špak Náměstek ředitele Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DV Mgr. Jiřina Kelymanová Metodička DV Simona Vaníčková Org. pracovnice DV Vzdělávací středisko Kutná Hora, Barborská 51, (v budově GASK) Eva Strnadová Náměstkyně ředitele Vzdělávací středisko Kladno, Cyrila Boudy 2954, Kladno (v SPŠS a OA) Mgr. Magdaléna Mrlinová Metodička DV Vzdělávací středisko Rakovník, Pražská 1222, Rakovník (v budově MOA ) Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DV Petra Prošková* Org. pracovnice DV Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov (bud. ZŠ) PhDr. Eva Koberová Manažerka DV Ing. Agáta Kočí Metodička DV Vlasta Koubová, DiS. Org. pracovnice DV Vzdělávací středisko Ml. Boleslav, Havlíčkova 456, Ml. Boleslav (v SPŠ) Pavla Langrová Metodička DV Petra Tomášová, DiS. Metodička DV Vzdělávací středisko Příbram, Tř. Osvobození 387, Příbram (II. poliklinika) PaedDr. Miluše Nováková Metodička DV Vladislav Dubnický Org. pracovník DV Vzdělávací středisko Benešov, Černoleská 1997, Benešov (v budově ISŠT) PhDr. Lubomír Zábranský Metodik DV Pracoviště pro vzdělávání ve veřejné správě Vzdělávací středisko Praha, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov (v budově KÚ) Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová Metodička DV Mgr. Lenka Gabriela Konrádová Metodička DV Pracoviště pro vzdělávání v sociálních službách Vzdělávací středisko Praha, Pštrossova 15, Praha 1 - Nové Město (v bud. SPŠPT, 1. patro Mgr. Kateřina Lesová Metodička DV PhDr. Iva Stefanová Metodička DV Bc. Andrea Kožuchová Projektová manažerka *od Bc. Linda Richterová DV=další vzdělávání

3 PROGRAMOVÁ NABÍDKA dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 2. pololetí školního roku 2013/14 OBSAH Programová nabídka DVPP... 3 Jak pracovat s Programovou nabídkou a podmínky pro přihlašování... 4 Úvod... 5 obor 01 Řízení, školský management... 6 obor 02 Předškolní vzdělávání obor 03 I. stupeň ZŠ obor 04 Český jazyk a komunikace obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání obor 06 Matematika a její aplikace obor 07 Informatika a komunikační technologie obor 08 Člověk a společnost (Společenskovědní předměty - Ov, Rv, Dě) obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty - Fy, Ch, Př, Ek, Ze) obor 10 Umění kultura (Hv, Vv, Dv) obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) obor 13 Průřezová témata a finanční gramotnost obor 14 Střední a vyšší vzdělávání obor 15 Pedagogika, psychologie obor 16 Prevence, výchovné poradenství obor 17 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM obor 18 Ostatní akce, tematické programy a exkurze obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) obor 20 Akce na zakázku obor 21 Programy ESF Přihlášky: Hromadná přihláška Individuální přihláška 3

4 Jak pracovat s Programovou nabídkou a podmínky pro přihlašování Uspořádání Programové nabídky DVPP Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy. Vzdělávací programy vhodné pro využití v projektu EU peníze školám jsou označeny symbolem.. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího programu. Můžete se též přihlásit zasláním hromadné nebo individuální přihlášky, kterou najdete na konci Programové nabídky. Přihlášky zasílejte poštou nebo em na kterékoliv pracoviště VISK. Na přihláškách uvádějte všechny požadované údaje, jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání osvědčení. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Termín uzávěrky hromadných přihlášek je Na všechny vzdělávací programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před termínem konání) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení vzdělávacího programu. Pozvánky a informace o vzdělávacím programu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách škol i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z účelových prostředků vyčleněných na DVPP. Platba probíhá: bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin; faktura je vystavována v průběhu nebo až po uskutečnění programu podle prezenční listiny výjimečně hotovostní platbou na místě (bude vydán příjmový doklad o zaplacení) U dlouhodobých programů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím programu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Termín uzávěrky hromadných přihlášek za školu je Na všechny programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. 4

5 Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího, příjemnějšího a ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let uplynulých, a to nejenom kvůli dvanáctkové či třináctkové symbolice těch dvou posledních. Alespoň to říkají optimisté. Já se mezi ně počítám a věřím, že Vy všichni alespoň trochu také. Čeká nás mnoho nového. Nová vláda, noví ministři, nové záměry, nové nápady, nové změny v legislativě včetně tak častých a oblíbených změn měnících změny nedávné. Hlavně však je zde nový rok 2014, rok bez velké symboliky, rok, který bude opět pracovní a plný nadějí, že se práce bude dařit. Třeba konečně nastane onen pověstný a tak očekávaný klid na práci. Často vlastně ani nic jiného nepotřebujeme. Aktuální programová nabídka dalšího vzdělávání našeho Institutu ve všech třech hlavních segmentech činnosti, tj. dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v sociálních službách, je jako tradičně založena na potřebách klientů vyjádřených ve zpětných vazbách od jednotlivců a institucí. Obsahuje řadu aktivit projektových i aktivit vytvořených metodiky na základě analytické a vývojové činnosti. Věřím, že všichni najdete témata, která Vás zaujmou a jejichž absolvování bude přínosem pro Váš profesionální i osobní rozvoj. Na internetových stránkách institutu naleznete všechny potřebné aktuální informace o vzdělávací nabídce, o dění v Institutu, o spolupráci s našimi partnery a řadu dalších zajímavých informací. V roce 2014 budeme pokračovat nejen v nabídce otevřených kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, ale také v případě Vašeho zájmu v přípravě a realizaci kurzů na zakázku i přímo u Vás, na Vašich školách a školských zařízeních. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci a přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 5

6 01 Řízení, školský management Seznamte se, Erasmus+ Erasmus+ je nový program Evropské komise pro období , který navazuje na úspěchy Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších dosavadních iniciativ Evropské komise do roku Program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání. Určeno: Ř-seminář je zejména vhodný pro vedoucí a pedagogické pracovníky všech druhů škol a školských zařízení. Cena: 0 Kč Poznámka: Seminář se koná ve spolupráci Domu zahraniční spolupráce MŠMT se Středočeským krajem a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Lektor: pracovníci DZS a vystupující hosté Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G42 Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol a školských zařízení Seminář seznámí ředitele škol a školských zařízení s nejvýznamnějšími změnami, které do činnosti škol a školských zařízení a práce jejich ředitelů přinese s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se strukturou nového občanského zákoníku a jeho základními zásadami, dále budou probírány ty oblasti, které s činností škol a školských zařízení nejvíce souvisejí: postavení fyzických a právnických osob, rodinné právo, vlastnické právo, závazkové vztahy, náhrada škody apod. Určeno: Ř ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: Mgr. Pavla Katzová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Autorské právo ve školním prostředí Cílem semináře je seznámit ředitele a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s autorským právem obecně a zejména ve vztahu ke školnímu prostředí. Jedná se o přehledný výklad problematiky autorských práv, doplněný řadou praktických příkladů. - duševní vlastnictví obecně - základní přehled o autorském právu - autorské právo ve školním prostředí - licenční smlouvy Určeno: Ř ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 350 Kč Poznámka: Seminář je podpořen z projektu ČNS IFPI. Lektor. JUDr. MgA. Petra Žikovská Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G52 Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství / Účetnictví příspěvkových organizací - novinky, aktuality a příklady z praxe Seminář zaměřený na změny v účetnictví v roce 2014 a některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování. I. Účetní a související právní předpisy platné v roce zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky - ČÚS č a to zejména: ČÚS 703 Transfery, ČÚS 704 Finanční fondy, ČÚS 708 Odepisování dlouhodobého majetku, ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek II. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů finanční fondy (tvorba a použití) - 28 a další vybrané (hospodaření příspěvkových organizací) - některá ustanovení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb III. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - soulad účetního stavu s fyzickou inventurou, nejčastější chyby 6

7 IV. Jiné účetní problémy - časové rozlišení nákladů a výnosů - dohadné položky - závěrkové operace - výpočet výše úplat dle prováděcích vyhlášek k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Určeno: Ř - vedoucím pracovníkům, účetním a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 600 Kč Lektor: Michaela Otcovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení 12 hod. Kurz zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení pro zájemce, kteří se chystají vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Cílem kurzu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství. - základní právní předpisy upravující oblast školství a činnosti ředitele školy/školského zařízení - ředitel jako manažer kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení školy a pedagogického procesu (řízení strategie školy, řízení lidí, řízení vzdělávání, řízení zdrojů, řízení informací, řízení kontroly) - základní právní předpisy vymezující výkon řízení ředitele, statutárního orgánu školy/školského zařízení - ředitel jako zaměstnavatel pracovněprávní vztahy, kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení pracovněprávních vztahů - základní právní předpisy vymezující pracovněprávní vztahy ve škole/školském zařízení - ředitel a ekonomika a financování škol kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení ekonomické a hospodářské oblasti a financování školy/školského zařízení - základní právní předpisy vymezující financování ve školství Určeno: Ř - pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem vykonávat funkci ředitele školy/školského zařízení a připravují se ke konkurzu. Cena: 1200 Kč Poznámka: Kurz nenahrazuje studium pro získání kvalifik. předpokladů pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 1. díl Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 2. díl Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu Seminář je připraven tak, aby se účastníci seznámili s širšími právními souvislostmi konkurzního řízení ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce) i s vyhláškou stanoveným procesním průběhem vlastního konkurzního řízení (vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb.), ale také získali potřebné znalosti a dovednosti, které jim pomohou zvládnout konkurzní řízení po stránce psychologické a umožní jim efektivně komunikovat a jednat v náročné situaci konkurzního řízení (druhou část semináře lektoruje psycholožka s praxí v personálním řízení). I. část Právní souvislosti a procesní průběh konkurzního řízení podle vyhlášky - kompetence zřizovatele k ředitelům škol, školských zařízení dle školského zákona - vyhlášení a oznámení konkurzního řízení, přihláška do konkurzu - složení konkurzní komise - činnost komise a posuzování uchazečů - vyhlášení výsledků konkurzního řízení - jmenování ředitele školy, školského zařízení zřizovatelem II. část Komunikační strategie při konkurzním řízení - specifika komunikace v konkurzním řízení - co čekat, jak postupovat - zvládání stresu, nervozity, práce s trémou - sebejistota ve vystupování - efektivní prezentace vlastních návrhů - konstruktivní reakce na námitky - efektivní argumentace - pozitivní ovlivňování druhých a situace Určeno: Ř - účastníkům konkurzních řízení na místo ředitele školy, školského zařízení. 7

8 Lektor: Mgr. Ingrid Vavřínková (I. část), Termín: Čas: Čís. kód: PhDr. Jana Lazarová (II. část) Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Předání / převzetí školy, školského zařízení při změně ředitele Seminář je zaměřen na všechny administrativní úkony, jejichž provedení by měl zajistit jak odcházející ředitel, tak ředitel nový, na jejich význam a důležitost. Účastníci získají informace o obsahu a postupu zpracování dokumentů, které jsou s tím spojeny, a obdrží vzory těchto dokumentů, např. předávací protokol. Dále budou k dispozici vzory základních dokumentů nezbytných pro řízení školy z oblasti pracovněprávní, správního řízení atd., aby účastnící mohli posoudit, zda jsou dosavadní dokumenty na škole v souladu s právní úpravou. Určeno: Ř ředitelům škol a školských zařízení, úspěšným účastníkům konkurzních řízení na místo ředitele školy, školského zařízení. Cena: 600 Kč Lektor: PaedDr. Jan Mikáč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 10:00h G51 Hospitační činnost ve škole Cílem semináře je ujasnit si význam hospitační činnosti v současné škole v kontextu s platnými školskými právními předpisy i se změnami, které přinesla kurikulární reforma, a získat potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření efektivního systému pro výkon hospitační činnosti ve škole. První část semináře je věnována hospitační činnosti vedoucích pracovníků školy, druhá se věnuje vzájemným hospitacím pedagogických pracovníků. Seminář poskytuje metodický návod pro stanovení kritérií a indikátorů pro hospitační pozorování, pro tvorbu hospitačního záznamu a pro vedení hospitačních pohovorů s využitím techniky koučování. - hospitační činnost a hospitace - vymezení pojmů - hospitační činnost a právní souvislosti - význam hospitační činnosti v kontextu změn, které přinesly právní subjektivita škol a kurikulární reforma - vzdělávání a rozvoj zaměstnanců organizace, význam hospitační činnosti v personalistice - hospitační činnost a kontrola versus hospitační činnost a vedení lidí - hospitační činnost jako součást evaluace školy, rozdíl mezi hospitační činností ředitele školy a inspektora ČŠI - systematický přístup k hospitační činnosti ve škole, vytvoření vlastního systému hospitační činnosti - zaměření, cíle, možnosti a omezení hospitační činnosti ve škole - bariéry hospitační činnosti - fáze hospitační činnosti (plánování, stanovení pravidel, předhospitační rozhovor, příprava na hospitaci, hospitace, vyhodnocení hospitace, pohospitační rozhovor, vyhodnocení hospitační činnosti) - nejčastější chyby v jednotlivých fázích hospitační činnosti jak tyto chyby řešit a jak jim předcházet - záznam z hospitace: struktura, obsah, zásady tvorby, práce se záznamem - tvorba kritérií a indikátorů pro hospitační pozorování - vyhodnocení hospitace, zásady vedení pohospitačního rozhovoru - práce s emocemi při hospitační činnosti, využití koučovacích technik při vedení hospitačních rozhovorů - vzájemné hospitace pedagogů - význam, specifika, možnosti, bariéry - vzájemné hospitace pedagogů jako součást mentoringu - specifika hospitační činnosti v mateřské škole - specifika hospitační činnosti ve školní družině a školním klubu - problematika videozáznamů z hospitací (v kontextu znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Materiály použité na semináři je možno nahrát účastníkům na USB flash disky. Určeno: Ř - vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 8

9 Den otevřených dveří v systému propagace školy Seminář se zaměřuje na jeden z důležitých projevů marketingu a public relations současného školství den otevřených dveří. Jde o součást propagace školy, především náboru žáků a uchazečů, a proto ho většina škol pro uchazeče a jejich rodiče organizuje. Často se však prezentované věci míjejí se skutečnými potřebami a očekáváními, s nimiž potenciální zákazníci do školy na den otevřených dveří přicházejí. Seminář poskytne systematický návod, který pomůže tuto disproporci odstranit a který umožní začlenit den otevřených dveří do celkové propagační a náborové kampaně. Účastnící dále získají potřebné informace k tomu, jak navázané kontakty ze dne otevřených dveří využít k dalšímu posilování vztahu s uchazečem až do zdárného nástupu na školu/školské zařízení. Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů, vymezujících tvorbu koncepce i konkrétní přípravu důležité akce z oblasti public relations a marketingu dne otevřených dveří. - nábor uchazečů, jeho formy a zásady - místo dne otevřených dveří v systému public relations školy stupňující se kampaň - co se rodič a uchazeč potřebují dozvědět na dni otevřených dveří, co se dozvědět chtějí - různá pojetí akce, benchmarking jak to dělá konkurence - zapojení žáků a pedagogů - časování a propagace akce - organizační rámec na co nezapomenout - příprava budovy - dárky co připravit a rozdávat - kontaktní formulář - následná práce se zákazníky follow up - spirála kvality jak akci neustále vylepšovat, nasazení shadowingu a zpětné vazby - závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe Určeno: Ř - vedoucím pedagogickým pracovníkům a pracovníkům, kteří mají ve školách a školských zařízeních na starosti propagaci a přípravu dne otevřených dveří. Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G51 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy. Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu. Při přípravě kurzu bude využito informací i zdařilých exemplářů poskytnutých několika zřizovateli na různých úrovních územní samosprávy. Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence ředitelů škol a školských zařízení především v oblasti právní a v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů vymezujících proces zpracování výroční zprávy. - právní rámec - očekávání zřizovatelů a veřejnosti jak zajistit kladné přijetí - proč je vhodné, aby výroční zprávu vydával i subjekt, který ji nemá povinnou - personální zajištění zhotovitel, garant - sběr podkladů, jak získat objektivní data - úskalí statistik, časté metodologické chyby - jednotlivé části výroční zprávy - hospodářská část proč je často nekompatibilní se zbylým obsahem a jak tomu předcházet - vhodnost různých grafů a formátování - tisk, adjustace - projednání výroční zprávy, publikování, předání zřizovateli - archivace - závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe Určeno: Ř - ředitelům škol a školských zařízení předkladatelům výročních zpráv, dále pracovníkům, kteří mají ve školách a školských zařízeních na starosti přípravu podkladů pro výroční zprávu či propagaci školy. 9

10 Poznámka: Účastníci si přinesou k vzájemnému posouzení ukázky svých výročních zpráv a materiály k náboru uchazečů, jeho formy a zásady. Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Datové schránky v praxi škol / Jak efektivně komunikovat nejen s úřady Seminář je zaměřený na praktickou práci s datovou schránkou. Obsah semináře vychází z aktuální problematiky postupného zavádění povinné elektronické komunikace škol s úřady. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou elektronické komunikace škol nejen s úřady a prostřednictvím praktické práce s datovou schránkou a ovou komunikací je vybavit potřebnými dovednostmi pro školní praxi včetně elektronického podepisování dokumentů. - platná legislativa v oblasti datových schránek - co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz - informační zdroje - druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci - tvorba dokumentů ve formátu pdf a jejich elektronické podepisování - způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky - znepřístupnění/zrušení datové schránky - zneplatnění a vydání nových přístupových údajů - funkcionality datové schránky a jejich nastavení - doručování dokumentů - datová zpráva a její možné stavy - poštovní datová zpráva - výhody/nevýhody/omezení datové schránky - autorizovaná konverze dokumentů - správní delikty - vazba na správní řád - vazba datové schránky a elektronické spisové služby - elektronická komunikace s ČSSZ od ledna aktuality k datu konání semináře - diskuse, dotazy účastníků V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky. Určeno: Ř - vedoucím a dalším pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Spisová služba ve školství včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem Seminář zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z právními předpisy danou povinností škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií. Cílem je seznámit účastníky s problematikou spisové služby, se způsobem jejího vedení ve školách a školských zařízeních (listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací a vybavit je potřebnými dovednostmi pro aplikaci těchto zákonných povinností ve školní praxi. - platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby - základní pojmy v archivnictví a spisové službě - povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby - oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání) - podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení - tvorba spisu - skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce - spisová rozluka - tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu - aktuality k datu konání semináře 10

11 Určeno: Ř - vedoucím a dalším pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Výjezdní seminář pro ředitele škol / Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při mimoškolních 3 dny akcích a kurzech Třídenní výjezdní seminář pro ředitele škol, zaměřený na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při mimoškolních akcích a kurzech (lyžařské, snowboardové a další sportovně zaměřené kurzy). Dále na předcházení rizik, odpovědnost ředitele a pedagogických pracovníků pří těchto akcích. V rámci programu si budou účastníci moci vyzkoušet praktickou instruktáž výuky lyžování a snowboardingu pod vedením zkušených instruktorů. 1. Teoretická část - právní předpisy a metodické pokyny pro organizaci mimoškolních akcí a kurzů - organizační a obsahová příprava kurzů - odpovědnost ředitele a pedagogických pracovníků při akcích a kurzech konaných mimo školu - zásady bezpečnosti při lyžařském a snowboardovém výcviku žáků - začlenění výuky snowboardingu do programu lyžařských kurzů - novinky v metodách výuky lyžování a snowboardingu 2. Praktická část -praktická instruktáž výuky lyžování a snowboardingu Určeno: Ř - ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení. Cena: 3200 Kč Poznámka: Místo konání: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka - Zahájení semináře: v hod. (odvoz věcí z aut. nádraží - od pošty v hod.). Ukončení semináře: ve hod., odjezd individuální. Stravování: Stravování začíná první den večeří a končí snídaní. Doprava: Individuální. Cena zahrnuje kurzovné, ubytování, stravování odvoz zavazadel na chatu. Cena nezahrnuje dopravu (individuální), jízdné na vlecích, pojištění účastníků. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnými informacemi přibližně dva týdny před konáním semináře. Dotazy a bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , Lektor: PaedDr. Milan Němec a další lektoři a instruktoři Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka od 18:00h G53 Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 dny Tradiční dvoudenní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, zaměřený na poskytnutí co nejširších aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání. Na setkání budou pozváni zástupci OŠMS KÚ a další hosté. Určeno: Ř - ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení. Cena: 1800 Kč Poznámka: Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, stravování a další poskytnuté vzdělávací a hotelové služby. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnějším programem a informacemi. Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-Nesuchyně, Hotel Lions od 10:00h G51 Místo: KH-Kutná Hora (místo bude upřesněno) od 10:00h G52 2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Kurz mentoringu zaměřený na vyškolení mentora z řad pedagogů škol a školských zařízení pro potřeby vlastní školy (interní mentoring), případně pro potřeby jiné školy (externí mentoring). Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí o fungování mentorského procesu a osvojení základních mentorských dovedností potřebných pro efektivní interní a externí mentoring ve školní praxi. Určeno: Ř, Ps - pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 3000 Kč Poznámka: Pro vyškolení mentora pro interní a externí mentoring mohou střední školy využít šablonu VIII/3 z projektu EU peníze středním školám. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G51 1. díl 11

12 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) díl Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) díl od 09:00h od 09:00h G G51 Studium pro ředitele škol a školských zařízení viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro pedagogy volného času viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro vychovatele viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 02 Předškolní vzdělávání Současná mateřská škola a její řízení / Organizování - Rozhodování ředitele mateřské školy při přijímání dětí do předškolního vzdělávání v souladu se správním řádem Seminář podporuje efektivní řízení předškolního vzdělávání a pomáhá při rozhodování ve správním řízení v mateřské škole. I. část správní řízení - správní řízení na pozici ředitele mateřské školy - stanovení kritérií pro přijetí do předškolního vzdělávání ve spolupráci se zřizovatelem - oznámení data zápisu včetně kritérií pro přijetí dítěte do MŠ - zahájení řízení - založení spisu dle 17 správního řádu a zásady jeho vedení - nahlédnutí do spisu dle 36 správního řádu - doručování a jeho zásady dle správního řádu - postavení účastníků ve správním řízení, zastupování - podklady pro vydání rozhodnutí - přerušení řízení, zastavení řízení, usnesení - dotazy a diskuse II. část správní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí - vydání rozhodnutí a jeho náležitosti - nejčastější chyby v praxi při vydání rozhodnutí - lhůty stanovené správní řádem - doručování a jeho zásady dle správního řádu - odvolání a jeho lhůty - autoremedura - činnost odvolacího orgánu III. část - dotazy a diskuse Určeno: MŠ - ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Ingrid Vavřínková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P51 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí hod. Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Cílem kurzu je připravit pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj / , tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Obsah výukové moduly: 12

13 Modul I SYSTÉM LOGOPEDICKÉ PÉČE Modul II ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ŘEČI Modul III FYZIOLOGICKÝ A NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI Modul IV METODY A POSTUPY PODPORY ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI Modul V PEDAGOGICKÁ PRAXE Určeno: 1.st., MŠ, Pg - pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ (přípravné třídy ZŠ), kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Cena: 6000 Kč Poznámka: Podmínkou pro účast v kurzu je doklad o odborné kvalifikaci účastníka pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe. Řeč účastníka kurzu by neměla vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti. Lektor: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D., Vlastimila Kazdová, Termín: Čas: Čís. kód: Mgr. Alena Vlková Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) 02/2014 od 09:00h R51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) 03/2014 od 09:00h P51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) 04/2014 od 09:00h S51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská /2014 od 09:00h K51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská /2014 od 09:00h B51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) 09/2014 od 09:00h A51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) 09/2014 od 09:00h L51 Plánování v každodenní práci učitelky MŠ / Jak naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit 8 hod. obsah předškolního vzdělávání (integrované bloky) Praktický seminář vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Účastníci získají dovednosti nezbytné pro plánování obsahu předškolního vzdělávání. Vyzkoušejí si, jak naplánovat dílčí tematické celky dle Gardnerovy teorie mnohačetných inteligencí, porovnají takto připravené tematické celky s cíli obsaženými v RVP PV, provedou evaluaci tematických celků. Dále získají náměty k formálnímu způsobu zpracování tematických celků, třídních vzdělávacích programů. -pojetí obsahu předškolního vzdělávání v RVP PV -individualizace ve vzdělávání jako východisko pro plánování učitele (Gardnerova teorie mnohačetných inteligencí) -plánování obsahu výchovně vzdělávací práce ve školním vzdělávacím programu -plánování integrovaných bloků a dílčích tematických částí v třídním vzdělávacím programu -evaluace integrovaných bloků a dílčích tematických částí v třídním vzdělávacím programu Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům a ředitelům MŠ. Cena: 960 Kč Poznámka: Účastníci si s sebou přinesou své konkrétní třídní vzdělávací programy jako ukázku běžného plánování v MŠ. Lektor: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči Obsah semináře je zaměřen na konkrétní ukázky práce se souborem pomůcek pro oddíl TVP Jazyk a řeč. Cílem vzdělávacího programu je seznámení se souborem speciální pomůcky Jazyk a řeč a zvýšení pedagogických kompetencí učitelek MŠ v oblasti řečové výchovy dětí. - rozlišování slov ve větě - rozlišování slabik - rozlišování hlásek - cviky pro rozvíjení mluvidel - zvukomalebná slova - demonstrační obrázky - co z čeho vzniká textil, potraviny (novinka) - výuková obrázková kvarteta I. a II. - CD výukové programy - Brepta - sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Cena: 600 Kč 13

14 Lektor: Vlastimila Kazdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 10:00h B51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 10:00h H51 Netradiční dny v MŠ - 1. díl Praktický seminář je zaměřen na netradiční tělesnou výchovu s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Dochází zde k propojení prvků výchovně vzdělávací práce v mateřských školách v souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem. Témata jsou zvolena v návaznosti na roční období a tradiční svátky - Drakyáda, Zamykání lesa, Škola v přírodě, ZOO, Čerti, Vánoce, Narozeniny. Účastnice si prakticky vyzkoušejí cvičení s hudbou i bez ní a využití pestrých, pro děti zajímavých pomůcek. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitelky MŠ k vedení dětí ke cvičení i při nevšedních dnech v MŠ vhodně volenou motivací vzhledem k věku dětí, k navození dobré atmosféry ve třídě a k vytváření pohybových dovedností spolu s prožitky a estetickými zážitky. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Netradiční dny v MŠ - 3. díl Praktický seminář je zaměřen na netradiční tělesnou výchovu s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Dochází zde k propojení prvků výchovně vzdělávací práce v mateřských školách v souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem. Témata jsou zvolena v návaznosti na roční období a tradiční svátky - Čarodějnice, Výlet na hrad (rytíři) a všechno, co se nevešlo do 1. a 2. dílu. Účastnice si prakticky vyzkoušejí cvičení s hudbou i bez ní a využití pestrých, pro děti zajímavých pomůcek. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitelky MŠ k vedení dětí ke cvičení i při nevšedních dnech v MŠ vhodně volenou motivací vzhledem k věku dětí, k navození dobré atmosféry ve třídě a k vytváření pohybových dovedností spolu s prožitky a estetickými zážitky. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:30h H51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Hodnocení a sebehodnocení dětí v mateřské škole 8 hod. Praktická dílna vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Zaměřuje se na hodnocení a sebehodnocení ve vzdělávání předškolních dětí, na efektivní techniky a postupy při hodnocení a sebehodnocení využitelné. - význam vyhodnocování pokroků v učení dítěte pro jeho další vývoj - pozorování jako klíčová technika sběru informací o dítěti - minimalizace subjektivity při pozorování - postupy a metody vyhodnocování pokroků ve vývoji dítěte - záznamové archy, portfolio... - efektivita vedení záznamů o dětech - jak vést děti k sebehodnocení Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům a ředitelům MŠ. Cena: 960 Kč Lektor: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a po zápisu 5 hod. Seminář je zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ v oblasti zjišťování míry připravenosti budoucích prvňáčků na školu včetně teoretického a legislativního zakotvení. Prostřednictvím praktických ukázek a předvedení konkrétních nástrojů se účastníci seznámí s některými metodikami, které lze využít v době zápisu do 1. ročníku ZŠ. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům aktuální informace o problematice připravenosti dětí na školu s důrazem na komplexní uchopení problematiky 14

15 z teoretického i praktického hlediska a podpořit spolupráci učitelek mateřských škol s pedagogy na 1. stupni základních škol. - terminologie - školní zralost vs. připravenost na školu - oblasti, ve kterých celkovou míru připravenosti na školu posuzujeme shrnutí a aktualizace tématu - legislativní zakotvení péče o předškolní děti, práva a povinnosti rodičů předškolního věku ve vztahu ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání - seznámení s konkrétními metodami práce v návaznosti na zjištění míry školní připravenosti (např. zjištění aktuální úrovně znalostí a dovedností v oblastech sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky, početních a předpočetních představ, všeobecných znalostí) Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 700 Kč Lektor: Mgr. Helena Vlčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I. Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně v mladším školním věku), seznámení s teorií a klíčovými pojmy, ukázky fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správný úchop. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, je vhodný pro učitelky mateřských škol a 1. stupně základních škol. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické kompetence pedagogů předškolního vzdělávání o další dovednosti, které mohou pedagogové efektivně uplatnit při práci s dětmi, které se připravují na vstup do 1. ročníku ZŠ. - motorika definice, základní pojmy - motorika z pohledu vývojové psychologie - úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku - vyvození správného úchopu, typy nesprávných úchopů - podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků - praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky - problematika leváctví - lateralita, definice, základní pojmy Účastníci získají tyto podklady: Pracovní listy pro děti i rodiče (Průpravná cvičení a hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky, Činnosti rozvíjející psychomotorické dovednosti, Činnosti a hry rozvíjející prostorovou orientaci), přehled základních pojmů a klíčových výrazů, netradiční Rozcvička pro rozcvičení horních končetin, 51 způsobů pochval, přehled doporučené literatury s praktickými ukázkami nejnovějších publikací. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ, případně učitelům 1. ročníků ZŠ. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Motivační náměty pro cvičení s lavičkou, švédskou bednou a žebřinami Seminář je zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti přípravy a vedení tělovýchovných aktivit v předškolním vzdělávání. Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí osvědčené postupy využití jednotlivých druhů náčiní včetně motivace, vlastního průběhu cvičení i upozornění na možná rizika a bezpečnost aktivit. Do interaktivní části je zařazen blok, který je zaměřen na praktické ukázky využití prvků zdravotní tělesné výchovy, který lektorka doprovodí komentovanými praktickými ukázkami a zkušenostmi z praxe. Všechny aktivity budou zaměřeny na motivovanost dětí při využití účelných kombinací a sestav na rozvoj obratnosti a dynamiky. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat pedagogy předškolního vzdělávání k dalšímu rozvoji pohybových dovedností dětí s důrazem na jejich motivaci a podporu zdravého přístupu ke cvičebním aktivitám. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII od 09:00h P52 Místo: BE-MŠ Sluníčko, Vladislava Vančury 1154, Beroun od 09:00h E52 15

16 Co se skrývá za bludným kořenem Cílem semináře je podpora pedagogických pracovníků při realizací požadavků RVP pro předškolní vzdělávání, speciálně podpora vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět. Seminář představuje možnosti realizace těchto požadavků prostřednictvím úspěšného celoročního projektu Co se skrývá za bludným kořenem účastníci se s projektem podrobně seznámí a získají pro jeho realizaci ve škole potřebné informace a materiály. Děti jsou při něm motivovány hledáním ztracené cesty, při které poznávají les i jeho obyvatele: Při výletě se školkou zakoply o bludný kořen a ztratily se v lese, při strastiplném hledání cesty domů potkávají spoustu zvířátek a jiných lesních bytostí, od kterých se učí, pomáhají jim a ony jim naopak pomáhají nalézt správnou cestu. Každý měsíc školního roku děti řeší úkoly a hrají hry na jedno téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků jim slouží velký barevný nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a vytvářejí velké bludiště. Účastnicí semináře obdrží metodiku a soubor pracovních listů a vyzkouší si aktivity k vybraným tématům. Určeno: MŠ, 1. st., Ek - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st ZŠ, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově Seminář je zaměřen na význam motivace v ekologické výchově a ve vzdělávacím procesu obecně a na motivaci prostřednictvím pohádek a příběhů. Touto tematikou se zabývá nově vznikající mezioborová disciplína ekonaratologie. Účastníci se seznámí s možnostmi využití již existujících či k tomu účelu cíleně vytvořených pohádek pro motivaci v environmentálním vzdělávání. Hlavní část semináře je věnována představení několika již ověřených praktických projektů EVVO, využívajících pohádkovou motivaci: Kouzelník Futuro a jeho přátelé (témata věnovaná živočichům a pochopení jejich typických vlastností a způsobu života), Terezka a bublinková víla (seznámení dětí s vodou a tím, kde a v jakých formách se na Zemi vyskytuje), Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem (poznávání a budování vztahu ke svému okolí) a dalších projektů. Seminář zahrnuje řadu praktických ukázek, různých aktivit a her. Určeno: MŠ, 1. st., Ek, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, školním koordinátorům EVVO, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Problematika vstupu předškolních dětí do vzdělávacího systému Praktický seminář je zaměřen na rizika zažitého pojmu školní zralost a objasnění řady faktorů jak na straně dítěte a jeho rodiny, tak na straně školy a školského systému, které ve větší míře ovlivňují vhodnost vstupu dítěte do školy, případně odkladu školní docházky. Na základě komplexní analýzy účastníci vyhodnotí okolnosti, které mohou výkonnost a úspěšnost dítěte ovlivnit, a naučí se, jak všechny uvažované okolnosti ovlivňovat. - věk dítěte, tělesný vývoj, zdravotní stav, rozumové a poznávací funkce, řečový vývoj, emoční a sociální zralost - klíčové pojmy a praktická cvičení (vizuomotorika, grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání) - klíčové pojmy a praktická cvičení (vnímání prostoru a času, základní matematické představy) - problematika vztahu pedagog a rodič - právní rámec pro zahálení školní docházky, zápis do 1. třídy a odklad školní docházky - spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení - individualizace v přístupu k dětem, ovlivňování výkonnosti a úspěšnosti dítěte Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:30h H51 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské gramotnosti Praktický seminář je zaměřený na specifické metody práce se slovy, textem, knihou a náměty na činnosti, které rozvíjejí předčtenářskou gramotnost. Účastníci si sami vyzkoušejí některé metody a postupy a získají 16

17 zásobník námětů, her a příkladů motivace, ověřených v praxi s dětmi v běžné třídě mateřské školy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout některé metody a formy práce, které aktivizují děti předškolního věku a podporují jejich předčtenářskou gramotnost. - etapy rozvoje dětské řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací a slovních sdělení - vliv fyzického a mentálního vývoje dítěte předškolního věku na rozvoj předčtenářské gramotnosti - podmínky pro rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské škole a v rodině - práce s knihou - metody a formy práce s textem - spolupráce s rodiči, školou, knihovnou - metody práce s jinými formami textu či sdělení - odborná literatura a vybrané didaktické pomůcky - vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů, kterými si pedagogové mohou rozšířit své pedagogické portfolio Určeno: MŠ, Pg - pedagogickým pracovníkům MŠ. Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 10:00h L51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Lektor: Bc. Vlasta Kaiserová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 12:30h P51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 12:00h H51 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 08:15h N51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Předmatematické představy metody práce s dětmi Praktický seminář se zaměřuje na různorodé náměty činností a dovedností rozvíjejících předmatematické představy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout řadu vhodných činností, které podporují matematické myšlení a přirozený vývoj dítěte. V praktické části si účastníci sami vyzkoušejí modelování konkrétních aktivit a využití specifických metod a forem práce. - význam rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací - společná evaluace ukázkového textu z pohledu vzdělávacích oblastí podle RVP PV - orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše - řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání - manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice - celek a jeho části, třídění a uspořádání předmětů, počet a porovnávání počtu - symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím, rozvoj logické úvahy - náměty na přípravu jednoduchých pomůcek - využití stolních a didaktických her pro rozvoj myšlení a matematických dovedností Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Vykvetly nám pampelišky / EVVO podle ročních období jaro, léto Seminář nabízí řadu nápadů využitelných v rámci běžného programu mateřských škol, s jejichž pomocí lze v dětech probudit lásku k přírodě. Děti mohou v přírodě prožít spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Vztah k přírodě ale zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné mateřské školy. Seminář je zaměřen na praktické činnosti vzhledem k ročním obdobím jaro a léto. V praktické části semináře budou účastníkům představeny tvořivé a pohybové aktivity s využitím citové, estetické a dramatické výchovy s důrazem na prožitek a podporu spolupráce (práce ve dvojicích či skupinkách) v návaznosti na jarní a letní období. - cíle environmentální výchovy v mateřské škole - jak upravit interiér běžné třídy (školy), aby odpovídal záměrům EVVO - práce s literaturou rozvíjející vztah k přírodě 17

18 - návaznost indoorových aktivit na pobyt v přírodě a naopak - odkazy na ideje a ekologické instituce, kde lze čerpat nápady a inspiraci - odkazy na instituce, se kterými lze spolupracovat - společné zamyšlení nad otázkou, co je ekologické a naopak - diskuze o vlastních zkušenostech z praxe Určeno: MŠ, 1. st, ŠD, Ek - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. a 2. roč. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Eliška Leblová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) od 09:00h L51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Cvičíme s overbaly, tenisovými míčky a kelímky Seminář je zaměřen na využití overbalů pro zlepšení pohybových dovedností dětí, pro rehabilitační, dechové, psychomotorické a kondiční cvičení i pro posílení celkové motivace ke cvičení. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické kompetence učitelů mateřských škol, vychovatelek školních družin, popř. pedagogů volného času v oblasti využití netradičních cvičebních pomůcek s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. - tělovýchovné chvilky s využitím netradičních pomůcek - manipulace s míčem hry a hrátky - cviky pro zahřátí a prokrvení organismu - cviky na rozvoj motoriky, obratnosti, koordinace pohybu - zásobníky cviků na protažení a zpevnění těla, rovnovážné cviky - zásobníky drobných herních aktivit - předcházení chybám v provádění cviků, jejich případná náprava - gymnastické prvky s využitím overbalů - cvičení a nácvik válení sudů, kolébky, kotoulu vpřed - relaxace s overbalem a masáž - další zpestření tělovýchovných chvilek ukázka a instruktáž cvičení s kelímkem a tenisovým míčkem Určeno: MŠ, Tv, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Pracovní listy nás baví / Tvorba pracovních listů pro MŠ a 1. st. ZŠ Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy tvorby pracovních listů pro MŠ a 1. st. ZŠ. Pracovní listy jsou nedílnou součástí moderní výuky, v předškolním a primárním vzdělávání velmi často využívanou. Seminář je zaměřený zejména na praktickou stránku tvorby pracovních listů od návrhu vzdělávacího cíle a tématu přes výběr komunikačních prostředků až po finální grafické a textové zpracování. V rámci práce ve skupinách účastníci vytvoří pracovní listy na jimi zvolené téma, následně budou tyto výstupy prezentovány a diskutovány v plénu i lektorem. Z hlediska obsahu listů je seminář zaměřen na pracovní listy pro přírodovědná témata a předměty v MŠ a na 1. st. ZŠ (přírodověda, prvouka, ekologická výchova apod.) Základní pravidla a principy platí analogicky i pro další témata a jsou přenositelná a využitelná i v ostatních předmětech. - co je pracovní list a jeho didaktická funkce - typy úloh a způsoby využití pracovních listů - specifika pracovních listů pro MŠ, třídu a třídu ZŠ - tvorba pracovních listů - na co nezapomenout a na co si dát pozor - nejčastější chyby při tvorbě pracovních listů, příklady dobré a špatné praxe - rozdíl mezi pracovním listem a testovacím archem - evaluace pracovních listů - kritéria pro hodnocení - postup přípravy pracovního listu - pracovní listy krok za krokem práce ve skupině - prezentace vytvořených pracovních listů - diskuse a výměna zkušenosti Určeno: MŠ, 1. st., Ek, Př, ŠD, DDM pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. 18

19 Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Nelez na ten strom / Bezpečné riziko a jak pracovat s rizikem při pobytu v přírodě Seminář je zaměřen na problematiku možných rizik, která souvisí s pobytem děti v přírodě. Zkušenosti ukazují, že nadměrně ochranitelský přístup rodičů i pedagogů často dětem neumožňuje, aby zkoušely, chybovaly, přijímaly rozhodnutí a jejich důsledky v reálných situacích. Při učení potřebují děti dostatek příležitostí, aby mohly přirozeně hledat hranice svých možností. Proto je při pobytu děti v přírodě zapotřebí zavést pravidla, která vytvářejí bezpečný prostor a podporují vzájemnou důvěru. Účastníci semináře se seznámí se zkušenostmi pedagogů, kteří tráví většinu času s dětmi v přírodě, a s pravidly, která mají tito pedagogové pro pobyt v přírodě dohodnuté s dětmi i rodiči, s pojmem bezpečné riziko jako přirozená a podnětná součást světa dětí. Představeny budou i výsledky mezinárodního výzkumu, zaměřeného na přínos pravidelného pobytu v přírodě pro rozvoj dětí, a lektorka propojí tato zjištění s vlastní praxí. Obsahem semináře bude také metoda hodnocení rizik, používaná v praxi britských venkovních programů. Pozornost bude věnována i právnímu kontextu, který s rizikem při pobytu dětí v přírodě souvisí. Určeno: MŠ, 1.st., ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: PhDr. Tereza Valkounová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Pedagogická evaluace v přírodě Seminář je zaměřen na problematiku hodnocení vzdělávacích cílů používaných při výuce v terénu - pobytu děti v přírodě. Evaluace neboli vyhodnocování těchto cílů pomáhá zjišťovat, zda jsou skutečně naplňovány, co se děti vlastně učí a jak bychom měli didaktické postupy a metody upravit tak, aby výuka v přírodě podporovala všestranný rozvoj dětí a žáků. Účastníkům budou představeny různé metody evaluace, které lze pro výuku v terénu využívat. V průběhu semináře se účastníci seznámí s konkrétními ukazateli rozvoje dítěte a s postupy, jak s nimi pracovat při zkvalitňování pedagogického procesu. Určeno: MŠ, 1.st., ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: PhDr. Tereza Valkounová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Písně, hrátky se zvířátky Seminář je zaměřen na rozvoj hudebně pohybových aktivit dětí předškolního a mladšího školního věku. Účastnící se seznámí s náměty využitelnými pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí, pro rozšiřování schopností improvizace rytmické, pohybové a instrumentální. Představeny budou aktivizační metody pro tuto oblast a možnosti využití některých pohybových a psychomotorických her. - poslech nových písní Pavla Jurkoviče na texty Marie Tetourové - publikace Hrajeme si ve školce - spojení zpěvu písní s pohybem: Ovečka, Slepice, Motýli - využití zvuků předmětů v okolí nebo nástrojů Orffovského instrumentáře - lidové písničky spojené s pohybem, hra na tělo, doprovod melodickým ostinatem - pohybové a psychomotorické hry - hra na honičku, hry s házením papírových motýlů na květinu, dvojice zvířátek pexeso - hry s tematickým zaměřením na zvířátka - práce podle notových příloh Určeno: MŠ, 1. st., Hv, ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD. Lektor: Eva Hurdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 19

20 Jóga pro děti II. Seminář je zaměřen na seznámení učitelů MŠ a 1. st. ZŠ se specifiky jógy pro děti, jejími přínosy pro dětský organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi. Jóga pro děti II. je volným pokračováním semináře Jóga pro děti a je určený jak pro jeho absolventy, tak pro nové zájemce. Seminář se zaměří na hravé provedení jógových pozic ásan a jejich vhodné kombinace v jednoduchých sestavách. Účastníci budou mít možnost se aktivně zapojit a jednotlivé techniky si sami vyzkoušet. Pokusí se také podívat na svět z trochu jiného úhlu, a to nejen z pozice vlastního cvičení, ale i z pozice jógové filozofie pro porozumění světu kolem nás. Určeno: MŠ, 1.st., ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: Miluše Čadílková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 03 I. stupeň ZŠ Comenia Script alternativní metoda výuky psaní Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) školení pro učitele základních škol Středočeského kraje, které uvažují o zavedení výuky psaní metodou Comenia Script. Toto proškolení, které je podmínkou pro použití uvedené alternativní metody výuky psaní na základních školách, může provádět z pověření MŠMT pouze NIDV. Úspěšní absolventi školení obdrží osvědčení s certifikační doložkou. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zájemcům - budoucím učitelům písma Comenia Script dostatečně pevný teoretický i praktický základ a certifikovat je pro tuto činnost tak, aby dovedli žáky učit psací písmo Comenia Script na 1. stupni ZŠ. Vlastní školení s časovou dotací 8 vyučovacích hodin bude rozděleno do dvou částí ve dvou termínech. VISK v 1. pololetí tohoto školního roku realizoval ve spolupráci s NIDV 3 kurzy v Rakovníku, Praze a Mladé Boleslavi. Ve druhém pololetí jsme připravili 5 kurzů v dalších okresech Středočeského kraje viz nabídka níže. Písmo Comenia Script 8 hod. (6+2) Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zájemcům - budoucím učitelům písma Comenia Script dostatečně pevný teoretický i praktický základ a certifikovat je pro tuto činnost tak, aby dovedli žáky učit psací písmo Comenia Script na 1. stupni ZŠ. Vlastní školení s časovou dotací 8 vyučovacích hodin je rozděleno do dvou částí ve dvou termínech. První část je teoreticko-praktická - 6 vyučovacích hodin. Po první části programu budou dány pokyny pro samostatnou praktickou práci učitelů a cca po dnech proběhne druhá část testování praktických dovedností a diskuze k tématu - 2 vyučovací hodiny. Následovat bude 7 dní na opravu testů lektorem. Úspěšným absolventům bude předáno či poštou zasláno osvědčení s certifikační doložkou. Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT. Určeno: 1. st. - učitelům 1. st. ZŠ. Poznámka: Zájemci musí v přihlášce označit, jakou metodou vyučují (buď analyticko-syntetickou, nebo genetickou), aby mohly být objednány vhodné materiály. Minimální počet přihlášených pro realizaci vzdělávacího programu je 12. Lektor: Mgr. Jana Valentová, Mgr. Romana Malá, Mgr. Termín: Čas: Čís. kód: Lenka Marušáková, Mgr. Kateřina Poláková, PaedDr. Romana Šimlová Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, díl od 14:00h E51 Talichova díl Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) díl díl od 09:00h L51 20

Programová nabídka DVPP školní rok 2014/15 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2014/15 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2014/15 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2014/15 první pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2014/15 první pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2014/15 první pololetí PROGRAMOVÁ NABÍDKA dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 1. pololetí školního roku 2014/15 OBSAH Programová nabídka DVPP... 3 Jak pracovat

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání MALÍ ŠIKULOVÉ

Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání MALÍ ŠIKULOVÉ Projekt IPo reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086 Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání MALÍ ŠIKULOVÉ Projekt je určen pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 Úvod Úvod Vážení pracovníci ve veřejné správě, vážení zastupitelé, Vzdělávací institut Středočeského kraje Vám představuje svou nabídku vzdělávacích kurzů na období

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop JAK MOTIVOVAT ZAMĚSTNANCE KE ZLEPŠOVÁNÍ, K EFEKTIVNÍ PRÁCI? ANEB ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Mnoho manažerů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více