Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí"

Transkript

1 Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

2 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, Nymburk tel. a fax: , IČ: Mgr. Jiří Holý Ředitel Regionální pracoviště Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk (v SOŠ a SOU) Mgr. Miroslav Špak Náměstek ředitele Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DV Mgr. Jiřina Kelymanová Metodička DV Simona Vaníčková Org. pracovnice DV Vzdělávací středisko Kutná Hora, Barborská 51, (v budově GASK) Eva Strnadová Náměstkyně ředitele Vzdělávací středisko Kladno, Cyrila Boudy 2954, Kladno (v SPŠS a OA) Mgr. Magdaléna Mrlinová Metodička DV Vzdělávací středisko Rakovník, Pražská 1222, Rakovník (v budově MOA ) Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DV Petra Prošková* Org. pracovnice DV Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov (bud. ZŠ) PhDr. Eva Koberová Manažerka DV Ing. Agáta Kočí Metodička DV Vlasta Koubová, DiS. Org. pracovnice DV Vzdělávací středisko Ml. Boleslav, Havlíčkova 456, Ml. Boleslav (v SPŠ) Pavla Langrová Metodička DV Petra Tomášová, DiS. Metodička DV Vzdělávací středisko Příbram, Tř. Osvobození 387, Příbram (II. poliklinika) PaedDr. Miluše Nováková Metodička DV Vladislav Dubnický Org. pracovník DV Vzdělávací středisko Benešov, Černoleská 1997, Benešov (v budově ISŠT) PhDr. Lubomír Zábranský Metodik DV Pracoviště pro vzdělávání ve veřejné správě Vzdělávací středisko Praha, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov (v budově KÚ) Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová Metodička DV Mgr. Lenka Gabriela Konrádová Metodička DV Pracoviště pro vzdělávání v sociálních službách Vzdělávací středisko Praha, Pštrossova 15, Praha 1 - Nové Město (v bud. SPŠPT, 1. patro Mgr. Kateřina Lesová Metodička DV PhDr. Iva Stefanová Metodička DV Bc. Andrea Kožuchová Projektová manažerka *od Bc. Linda Richterová DV=další vzdělávání

3 PROGRAMOVÁ NABÍDKA dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 2. pololetí školního roku 2013/14 OBSAH Programová nabídka DVPP... 3 Jak pracovat s Programovou nabídkou a podmínky pro přihlašování... 4 Úvod... 5 obor 01 Řízení, školský management... 6 obor 02 Předškolní vzdělávání obor 03 I. stupeň ZŠ obor 04 Český jazyk a komunikace obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání obor 06 Matematika a její aplikace obor 07 Informatika a komunikační technologie obor 08 Člověk a společnost (Společenskovědní předměty - Ov, Rv, Dě) obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty - Fy, Ch, Př, Ek, Ze) obor 10 Umění kultura (Hv, Vv, Dv) obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) obor 13 Průřezová témata a finanční gramotnost obor 14 Střední a vyšší vzdělávání obor 15 Pedagogika, psychologie obor 16 Prevence, výchovné poradenství obor 17 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM obor 18 Ostatní akce, tematické programy a exkurze obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) obor 20 Akce na zakázku obor 21 Programy ESF Přihlášky: Hromadná přihláška Individuální přihláška 3

4 Jak pracovat s Programovou nabídkou a podmínky pro přihlašování Uspořádání Programové nabídky DVPP Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy. Vzdělávací programy vhodné pro využití v projektu EU peníze školám jsou označeny symbolem.. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího programu. Můžete se též přihlásit zasláním hromadné nebo individuální přihlášky, kterou najdete na konci Programové nabídky. Přihlášky zasílejte poštou nebo em na kterékoliv pracoviště VISK. Na přihláškách uvádějte všechny požadované údaje, jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání osvědčení. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Termín uzávěrky hromadných přihlášek je Na všechny vzdělávací programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před termínem konání) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení vzdělávacího programu. Pozvánky a informace o vzdělávacím programu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách škol i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z účelových prostředků vyčleněných na DVPP. Platba probíhá: bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin; faktura je vystavována v průběhu nebo až po uskutečnění programu podle prezenční listiny výjimečně hotovostní platbou na místě (bude vydán příjmový doklad o zaplacení) U dlouhodobých programů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím programu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Termín uzávěrky hromadných přihlášek za školu je Na všechny programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. 4

5 Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího, příjemnějšího a ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let uplynulých, a to nejenom kvůli dvanáctkové či třináctkové symbolice těch dvou posledních. Alespoň to říkají optimisté. Já se mezi ně počítám a věřím, že Vy všichni alespoň trochu také. Čeká nás mnoho nového. Nová vláda, noví ministři, nové záměry, nové nápady, nové změny v legislativě včetně tak častých a oblíbených změn měnících změny nedávné. Hlavně však je zde nový rok 2014, rok bez velké symboliky, rok, který bude opět pracovní a plný nadějí, že se práce bude dařit. Třeba konečně nastane onen pověstný a tak očekávaný klid na práci. Často vlastně ani nic jiného nepotřebujeme. Aktuální programová nabídka dalšího vzdělávání našeho Institutu ve všech třech hlavních segmentech činnosti, tj. dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v sociálních službách, je jako tradičně založena na potřebách klientů vyjádřených ve zpětných vazbách od jednotlivců a institucí. Obsahuje řadu aktivit projektových i aktivit vytvořených metodiky na základě analytické a vývojové činnosti. Věřím, že všichni najdete témata, která Vás zaujmou a jejichž absolvování bude přínosem pro Váš profesionální i osobní rozvoj. Na internetových stránkách institutu naleznete všechny potřebné aktuální informace o vzdělávací nabídce, o dění v Institutu, o spolupráci s našimi partnery a řadu dalších zajímavých informací. V roce 2014 budeme pokračovat nejen v nabídce otevřených kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, ale také v případě Vašeho zájmu v přípravě a realizaci kurzů na zakázku i přímo u Vás, na Vašich školách a školských zařízeních. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci a přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 5

6 01 Řízení, školský management Seznamte se, Erasmus+ Erasmus+ je nový program Evropské komise pro období , který navazuje na úspěchy Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších dosavadních iniciativ Evropské komise do roku Program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání. Určeno: Ř-seminář je zejména vhodný pro vedoucí a pedagogické pracovníky všech druhů škol a školských zařízení. Cena: 0 Kč Poznámka: Seminář se koná ve spolupráci Domu zahraniční spolupráce MŠMT se Středočeským krajem a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Lektor: pracovníci DZS a vystupující hosté Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G42 Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol a školských zařízení Seminář seznámí ředitele škol a školských zařízení s nejvýznamnějšími změnami, které do činnosti škol a školských zařízení a práce jejich ředitelů přinese s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se strukturou nového občanského zákoníku a jeho základními zásadami, dále budou probírány ty oblasti, které s činností škol a školských zařízení nejvíce souvisejí: postavení fyzických a právnických osob, rodinné právo, vlastnické právo, závazkové vztahy, náhrada škody apod. Určeno: Ř ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: Mgr. Pavla Katzová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Autorské právo ve školním prostředí Cílem semináře je seznámit ředitele a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s autorským právem obecně a zejména ve vztahu ke školnímu prostředí. Jedná se o přehledný výklad problematiky autorských práv, doplněný řadou praktických příkladů. - duševní vlastnictví obecně - základní přehled o autorském právu - autorské právo ve školním prostředí - licenční smlouvy Určeno: Ř ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 350 Kč Poznámka: Seminář je podpořen z projektu ČNS IFPI. Lektor. JUDr. MgA. Petra Žikovská Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G52 Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství / Účetnictví příspěvkových organizací - novinky, aktuality a příklady z praxe Seminář zaměřený na změny v účetnictví v roce 2014 a některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování. I. Účetní a související právní předpisy platné v roce zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky - ČÚS č a to zejména: ČÚS 703 Transfery, ČÚS 704 Finanční fondy, ČÚS 708 Odepisování dlouhodobého majetku, ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek II. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů finanční fondy (tvorba a použití) - 28 a další vybrané (hospodaření příspěvkových organizací) - některá ustanovení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb III. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - soulad účetního stavu s fyzickou inventurou, nejčastější chyby 6

7 IV. Jiné účetní problémy - časové rozlišení nákladů a výnosů - dohadné položky - závěrkové operace - výpočet výše úplat dle prováděcích vyhlášek k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Určeno: Ř - vedoucím pracovníkům, účetním a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 600 Kč Lektor: Michaela Otcovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení 12 hod. Kurz zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení pro zájemce, kteří se chystají vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Cílem kurzu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství. - základní právní předpisy upravující oblast školství a činnosti ředitele školy/školského zařízení - ředitel jako manažer kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení školy a pedagogického procesu (řízení strategie školy, řízení lidí, řízení vzdělávání, řízení zdrojů, řízení informací, řízení kontroly) - základní právní předpisy vymezující výkon řízení ředitele, statutárního orgánu školy/školského zařízení - ředitel jako zaměstnavatel pracovněprávní vztahy, kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení pracovněprávních vztahů - základní právní předpisy vymezující pracovněprávní vztahy ve škole/školském zařízení - ředitel a ekonomika a financování škol kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení ekonomické a hospodářské oblasti a financování školy/školského zařízení - základní právní předpisy vymezující financování ve školství Určeno: Ř - pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem vykonávat funkci ředitele školy/školského zařízení a připravují se ke konkurzu. Cena: 1200 Kč Poznámka: Kurz nenahrazuje studium pro získání kvalifik. předpokladů pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 1. díl Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 2. díl Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu Seminář je připraven tak, aby se účastníci seznámili s širšími právními souvislostmi konkurzního řízení ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce) i s vyhláškou stanoveným procesním průběhem vlastního konkurzního řízení (vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb.), ale také získali potřebné znalosti a dovednosti, které jim pomohou zvládnout konkurzní řízení po stránce psychologické a umožní jim efektivně komunikovat a jednat v náročné situaci konkurzního řízení (druhou část semináře lektoruje psycholožka s praxí v personálním řízení). I. část Právní souvislosti a procesní průběh konkurzního řízení podle vyhlášky - kompetence zřizovatele k ředitelům škol, školských zařízení dle školského zákona - vyhlášení a oznámení konkurzního řízení, přihláška do konkurzu - složení konkurzní komise - činnost komise a posuzování uchazečů - vyhlášení výsledků konkurzního řízení - jmenování ředitele školy, školského zařízení zřizovatelem II. část Komunikační strategie při konkurzním řízení - specifika komunikace v konkurzním řízení - co čekat, jak postupovat - zvládání stresu, nervozity, práce s trémou - sebejistota ve vystupování - efektivní prezentace vlastních návrhů - konstruktivní reakce na námitky - efektivní argumentace - pozitivní ovlivňování druhých a situace Určeno: Ř - účastníkům konkurzních řízení na místo ředitele školy, školského zařízení. 7

8 Lektor: Mgr. Ingrid Vavřínková (I. část), Termín: Čas: Čís. kód: PhDr. Jana Lazarová (II. část) Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Předání / převzetí školy, školského zařízení při změně ředitele Seminář je zaměřen na všechny administrativní úkony, jejichž provedení by měl zajistit jak odcházející ředitel, tak ředitel nový, na jejich význam a důležitost. Účastníci získají informace o obsahu a postupu zpracování dokumentů, které jsou s tím spojeny, a obdrží vzory těchto dokumentů, např. předávací protokol. Dále budou k dispozici vzory základních dokumentů nezbytných pro řízení školy z oblasti pracovněprávní, správního řízení atd., aby účastnící mohli posoudit, zda jsou dosavadní dokumenty na škole v souladu s právní úpravou. Určeno: Ř ředitelům škol a školských zařízení, úspěšným účastníkům konkurzních řízení na místo ředitele školy, školského zařízení. Cena: 600 Kč Lektor: PaedDr. Jan Mikáč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 10:00h G51 Hospitační činnost ve škole Cílem semináře je ujasnit si význam hospitační činnosti v současné škole v kontextu s platnými školskými právními předpisy i se změnami, které přinesla kurikulární reforma, a získat potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření efektivního systému pro výkon hospitační činnosti ve škole. První část semináře je věnována hospitační činnosti vedoucích pracovníků školy, druhá se věnuje vzájemným hospitacím pedagogických pracovníků. Seminář poskytuje metodický návod pro stanovení kritérií a indikátorů pro hospitační pozorování, pro tvorbu hospitačního záznamu a pro vedení hospitačních pohovorů s využitím techniky koučování. - hospitační činnost a hospitace - vymezení pojmů - hospitační činnost a právní souvislosti - význam hospitační činnosti v kontextu změn, které přinesly právní subjektivita škol a kurikulární reforma - vzdělávání a rozvoj zaměstnanců organizace, význam hospitační činnosti v personalistice - hospitační činnost a kontrola versus hospitační činnost a vedení lidí - hospitační činnost jako součást evaluace školy, rozdíl mezi hospitační činností ředitele školy a inspektora ČŠI - systematický přístup k hospitační činnosti ve škole, vytvoření vlastního systému hospitační činnosti - zaměření, cíle, možnosti a omezení hospitační činnosti ve škole - bariéry hospitační činnosti - fáze hospitační činnosti (plánování, stanovení pravidel, předhospitační rozhovor, příprava na hospitaci, hospitace, vyhodnocení hospitace, pohospitační rozhovor, vyhodnocení hospitační činnosti) - nejčastější chyby v jednotlivých fázích hospitační činnosti jak tyto chyby řešit a jak jim předcházet - záznam z hospitace: struktura, obsah, zásady tvorby, práce se záznamem - tvorba kritérií a indikátorů pro hospitační pozorování - vyhodnocení hospitace, zásady vedení pohospitačního rozhovoru - práce s emocemi při hospitační činnosti, využití koučovacích technik při vedení hospitačních rozhovorů - vzájemné hospitace pedagogů - význam, specifika, možnosti, bariéry - vzájemné hospitace pedagogů jako součást mentoringu - specifika hospitační činnosti v mateřské škole - specifika hospitační činnosti ve školní družině a školním klubu - problematika videozáznamů z hospitací (v kontextu znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Materiály použité na semináři je možno nahrát účastníkům na USB flash disky. Určeno: Ř - vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 8

9 Den otevřených dveří v systému propagace školy Seminář se zaměřuje na jeden z důležitých projevů marketingu a public relations současného školství den otevřených dveří. Jde o součást propagace školy, především náboru žáků a uchazečů, a proto ho většina škol pro uchazeče a jejich rodiče organizuje. Často se však prezentované věci míjejí se skutečnými potřebami a očekáváními, s nimiž potenciální zákazníci do školy na den otevřených dveří přicházejí. Seminář poskytne systematický návod, který pomůže tuto disproporci odstranit a který umožní začlenit den otevřených dveří do celkové propagační a náborové kampaně. Účastnící dále získají potřebné informace k tomu, jak navázané kontakty ze dne otevřených dveří využít k dalšímu posilování vztahu s uchazečem až do zdárného nástupu na školu/školské zařízení. Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů, vymezujících tvorbu koncepce i konkrétní přípravu důležité akce z oblasti public relations a marketingu dne otevřených dveří. - nábor uchazečů, jeho formy a zásady - místo dne otevřených dveří v systému public relations školy stupňující se kampaň - co se rodič a uchazeč potřebují dozvědět na dni otevřených dveří, co se dozvědět chtějí - různá pojetí akce, benchmarking jak to dělá konkurence - zapojení žáků a pedagogů - časování a propagace akce - organizační rámec na co nezapomenout - příprava budovy - dárky co připravit a rozdávat - kontaktní formulář - následná práce se zákazníky follow up - spirála kvality jak akci neustále vylepšovat, nasazení shadowingu a zpětné vazby - závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe Určeno: Ř - vedoucím pedagogickým pracovníkům a pracovníkům, kteří mají ve školách a školských zařízeních na starosti propagaci a přípravu dne otevřených dveří. Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G51 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy. Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu. Při přípravě kurzu bude využito informací i zdařilých exemplářů poskytnutých několika zřizovateli na různých úrovních územní samosprávy. Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence ředitelů škol a školských zařízení především v oblasti právní a v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů vymezujících proces zpracování výroční zprávy. - právní rámec - očekávání zřizovatelů a veřejnosti jak zajistit kladné přijetí - proč je vhodné, aby výroční zprávu vydával i subjekt, který ji nemá povinnou - personální zajištění zhotovitel, garant - sběr podkladů, jak získat objektivní data - úskalí statistik, časté metodologické chyby - jednotlivé části výroční zprávy - hospodářská část proč je často nekompatibilní se zbylým obsahem a jak tomu předcházet - vhodnost různých grafů a formátování - tisk, adjustace - projednání výroční zprávy, publikování, předání zřizovateli - archivace - závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe Určeno: Ř - ředitelům škol a školských zařízení předkladatelům výročních zpráv, dále pracovníkům, kteří mají ve školách a školských zařízeních na starosti přípravu podkladů pro výroční zprávu či propagaci školy. 9

10 Poznámka: Účastníci si přinesou k vzájemnému posouzení ukázky svých výročních zpráv a materiály k náboru uchazečů, jeho formy a zásady. Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Datové schránky v praxi škol / Jak efektivně komunikovat nejen s úřady Seminář je zaměřený na praktickou práci s datovou schránkou. Obsah semináře vychází z aktuální problematiky postupného zavádění povinné elektronické komunikace škol s úřady. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou elektronické komunikace škol nejen s úřady a prostřednictvím praktické práce s datovou schránkou a ovou komunikací je vybavit potřebnými dovednostmi pro školní praxi včetně elektronického podepisování dokumentů. - platná legislativa v oblasti datových schránek - co je datová schránka, k čemu slouží, čím se řídí její provoz - informační zdroje - druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci - tvorba dokumentů ve formátu pdf a jejich elektronické podepisování - způsoby vstupu do datové schránky, kdo může vstupovat do datové schránky, bezpečnější přístup do datové schránky - znepřístupnění/zrušení datové schránky - zneplatnění a vydání nových přístupových údajů - funkcionality datové schránky a jejich nastavení - doručování dokumentů - datová zpráva a její možné stavy - poštovní datová zpráva - výhody/nevýhody/omezení datové schránky - autorizovaná konverze dokumentů - správní delikty - vazba na správní řád - vazba datové schránky a elektronické spisové služby - elektronická komunikace s ČSSZ od ledna aktuality k datu konání semináře - diskuse, dotazy účastníků V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky. Určeno: Ř - vedoucím a dalším pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Spisová služba ve školství včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem Seminář zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z právními předpisy danou povinností škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií. Cílem je seznámit účastníky s problematikou spisové služby, se způsobem jejího vedení ve školách a školských zařízeních (listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací a vybavit je potřebnými dovednostmi pro aplikaci těchto zákonných povinností ve školní praxi. - platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby - základní pojmy v archivnictví a spisové službě - povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby - oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání) - podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení - tvorba spisu - skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce - spisová rozluka - tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu - aktuality k datu konání semináře 10

11 Určeno: Ř - vedoucím a dalším pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Výjezdní seminář pro ředitele škol / Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při mimoškolních 3 dny akcích a kurzech Třídenní výjezdní seminář pro ředitele škol, zaměřený na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při mimoškolních akcích a kurzech (lyžařské, snowboardové a další sportovně zaměřené kurzy). Dále na předcházení rizik, odpovědnost ředitele a pedagogických pracovníků pří těchto akcích. V rámci programu si budou účastníci moci vyzkoušet praktickou instruktáž výuky lyžování a snowboardingu pod vedením zkušených instruktorů. 1. Teoretická část - právní předpisy a metodické pokyny pro organizaci mimoškolních akcí a kurzů - organizační a obsahová příprava kurzů - odpovědnost ředitele a pedagogických pracovníků při akcích a kurzech konaných mimo školu - zásady bezpečnosti při lyžařském a snowboardovém výcviku žáků - začlenění výuky snowboardingu do programu lyžařských kurzů - novinky v metodách výuky lyžování a snowboardingu 2. Praktická část -praktická instruktáž výuky lyžování a snowboardingu Určeno: Ř - ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení. Cena: 3200 Kč Poznámka: Místo konání: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka - Zahájení semináře: v hod. (odvoz věcí z aut. nádraží - od pošty v hod.). Ukončení semináře: ve hod., odjezd individuální. Stravování: Stravování začíná první den večeří a končí snídaní. Doprava: Individuální. Cena zahrnuje kurzovné, ubytování, stravování odvoz zavazadel na chatu. Cena nezahrnuje dopravu (individuální), jízdné na vlecích, pojištění účastníků. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnými informacemi přibližně dva týdny před konáním semináře. Dotazy a bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , Lektor: PaedDr. Milan Němec a další lektoři a instruktoři Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka od 18:00h G53 Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 dny Tradiční dvoudenní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, zaměřený na poskytnutí co nejširších aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání. Na setkání budou pozváni zástupci OŠMS KÚ a další hosté. Určeno: Ř - ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení. Cena: 1800 Kč Poznámka: Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, stravování a další poskytnuté vzdělávací a hotelové služby. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnějším programem a informacemi. Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-Nesuchyně, Hotel Lions od 10:00h G51 Místo: KH-Kutná Hora (místo bude upřesněno) od 10:00h G52 2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Kurz mentoringu zaměřený na vyškolení mentora z řad pedagogů škol a školských zařízení pro potřeby vlastní školy (interní mentoring), případně pro potřeby jiné školy (externí mentoring). Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí o fungování mentorského procesu a osvojení základních mentorských dovedností potřebných pro efektivní interní a externí mentoring ve školní praxi. Určeno: Ř, Ps - pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 3000 Kč Poznámka: Pro vyškolení mentora pro interní a externí mentoring mohou střední školy využít šablonu VIII/3 z projektu EU peníze středním školám. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G51 1. díl 11

12 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) díl Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) díl od 09:00h od 09:00h G G51 Studium pro ředitele škol a školských zařízení viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro pedagogy volného času viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro vychovatele viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 02 Předškolní vzdělávání Současná mateřská škola a její řízení / Organizování - Rozhodování ředitele mateřské školy při přijímání dětí do předškolního vzdělávání v souladu se správním řádem Seminář podporuje efektivní řízení předškolního vzdělávání a pomáhá při rozhodování ve správním řízení v mateřské škole. I. část správní řízení - správní řízení na pozici ředitele mateřské školy - stanovení kritérií pro přijetí do předškolního vzdělávání ve spolupráci se zřizovatelem - oznámení data zápisu včetně kritérií pro přijetí dítěte do MŠ - zahájení řízení - založení spisu dle 17 správního řádu a zásady jeho vedení - nahlédnutí do spisu dle 36 správního řádu - doručování a jeho zásady dle správního řádu - postavení účastníků ve správním řízení, zastupování - podklady pro vydání rozhodnutí - přerušení řízení, zastavení řízení, usnesení - dotazy a diskuse II. část správní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí - vydání rozhodnutí a jeho náležitosti - nejčastější chyby v praxi při vydání rozhodnutí - lhůty stanovené správní řádem - doručování a jeho zásady dle správního řádu - odvolání a jeho lhůty - autoremedura - činnost odvolacího orgánu III. část - dotazy a diskuse Určeno: MŠ - ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Ingrid Vavřínková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P51 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G51 Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí hod. Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Cílem kurzu je připravit pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj / , tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Obsah výukové moduly: 12

13 Modul I SYSTÉM LOGOPEDICKÉ PÉČE Modul II ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ŘEČI Modul III FYZIOLOGICKÝ A NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI Modul IV METODY A POSTUPY PODPORY ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI Modul V PEDAGOGICKÁ PRAXE Určeno: 1.st., MŠ, Pg - pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ (přípravné třídy ZŠ), kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Cena: 6000 Kč Poznámka: Podmínkou pro účast v kurzu je doklad o odborné kvalifikaci účastníka pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe. Řeč účastníka kurzu by neměla vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti. Lektor: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D., Vlastimila Kazdová, Termín: Čas: Čís. kód: Mgr. Alena Vlková Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) 02/2014 od 09:00h R51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) 03/2014 od 09:00h P51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) 04/2014 od 09:00h S51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská /2014 od 09:00h K51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská /2014 od 09:00h B51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) 09/2014 od 09:00h A51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) 09/2014 od 09:00h L51 Plánování v každodenní práci učitelky MŠ / Jak naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit 8 hod. obsah předškolního vzdělávání (integrované bloky) Praktický seminář vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Účastníci získají dovednosti nezbytné pro plánování obsahu předškolního vzdělávání. Vyzkoušejí si, jak naplánovat dílčí tematické celky dle Gardnerovy teorie mnohačetných inteligencí, porovnají takto připravené tematické celky s cíli obsaženými v RVP PV, provedou evaluaci tematických celků. Dále získají náměty k formálnímu způsobu zpracování tematických celků, třídních vzdělávacích programů. -pojetí obsahu předškolního vzdělávání v RVP PV -individualizace ve vzdělávání jako východisko pro plánování učitele (Gardnerova teorie mnohačetných inteligencí) -plánování obsahu výchovně vzdělávací práce ve školním vzdělávacím programu -plánování integrovaných bloků a dílčích tematických částí v třídním vzdělávacím programu -evaluace integrovaných bloků a dílčích tematických částí v třídním vzdělávacím programu Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům a ředitelům MŠ. Cena: 960 Kč Poznámka: Účastníci si s sebou přinesou své konkrétní třídní vzdělávací programy jako ukázku běžného plánování v MŠ. Lektor: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči Obsah semináře je zaměřen na konkrétní ukázky práce se souborem pomůcek pro oddíl TVP Jazyk a řeč. Cílem vzdělávacího programu je seznámení se souborem speciální pomůcky Jazyk a řeč a zvýšení pedagogických kompetencí učitelek MŠ v oblasti řečové výchovy dětí. - rozlišování slov ve větě - rozlišování slabik - rozlišování hlásek - cviky pro rozvíjení mluvidel - zvukomalebná slova - demonstrační obrázky - co z čeho vzniká textil, potraviny (novinka) - výuková obrázková kvarteta I. a II. - CD výukové programy - Brepta - sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Cena: 600 Kč 13

14 Lektor: Vlastimila Kazdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 10:00h B51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 10:00h H51 Netradiční dny v MŠ - 1. díl Praktický seminář je zaměřen na netradiční tělesnou výchovu s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Dochází zde k propojení prvků výchovně vzdělávací práce v mateřských školách v souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem. Témata jsou zvolena v návaznosti na roční období a tradiční svátky - Drakyáda, Zamykání lesa, Škola v přírodě, ZOO, Čerti, Vánoce, Narozeniny. Účastnice si prakticky vyzkoušejí cvičení s hudbou i bez ní a využití pestrých, pro děti zajímavých pomůcek. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitelky MŠ k vedení dětí ke cvičení i při nevšedních dnech v MŠ vhodně volenou motivací vzhledem k věku dětí, k navození dobré atmosféry ve třídě a k vytváření pohybových dovedností spolu s prožitky a estetickými zážitky. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Netradiční dny v MŠ - 3. díl Praktický seminář je zaměřen na netradiční tělesnou výchovu s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Dochází zde k propojení prvků výchovně vzdělávací práce v mateřských školách v souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem. Témata jsou zvolena v návaznosti na roční období a tradiční svátky - Čarodějnice, Výlet na hrad (rytíři) a všechno, co se nevešlo do 1. a 2. dílu. Účastnice si prakticky vyzkoušejí cvičení s hudbou i bez ní a využití pestrých, pro děti zajímavých pomůcek. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitelky MŠ k vedení dětí ke cvičení i při nevšedních dnech v MŠ vhodně volenou motivací vzhledem k věku dětí, k navození dobré atmosféry ve třídě a k vytváření pohybových dovedností spolu s prožitky a estetickými zážitky. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:30h H51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Hodnocení a sebehodnocení dětí v mateřské škole 8 hod. Praktická dílna vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Zaměřuje se na hodnocení a sebehodnocení ve vzdělávání předškolních dětí, na efektivní techniky a postupy při hodnocení a sebehodnocení využitelné. - význam vyhodnocování pokroků v učení dítěte pro jeho další vývoj - pozorování jako klíčová technika sběru informací o dítěti - minimalizace subjektivity při pozorování - postupy a metody vyhodnocování pokroků ve vývoji dítěte - záznamové archy, portfolio... - efektivita vedení záznamů o dětech - jak vést děti k sebehodnocení Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům a ředitelům MŠ. Cena: 960 Kč Lektor: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a po zápisu 5 hod. Seminář je zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ v oblasti zjišťování míry připravenosti budoucích prvňáčků na školu včetně teoretického a legislativního zakotvení. Prostřednictvím praktických ukázek a předvedení konkrétních nástrojů se účastníci seznámí s některými metodikami, které lze využít v době zápisu do 1. ročníku ZŠ. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům aktuální informace o problematice připravenosti dětí na školu s důrazem na komplexní uchopení problematiky 14

15 z teoretického i praktického hlediska a podpořit spolupráci učitelek mateřských škol s pedagogy na 1. stupni základních škol. - terminologie - školní zralost vs. připravenost na školu - oblasti, ve kterých celkovou míru připravenosti na školu posuzujeme shrnutí a aktualizace tématu - legislativní zakotvení péče o předškolní děti, práva a povinnosti rodičů předškolního věku ve vztahu ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání - seznámení s konkrétními metodami práce v návaznosti na zjištění míry školní připravenosti (např. zjištění aktuální úrovně znalostí a dovedností v oblastech sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky, početních a předpočetních představ, všeobecných znalostí) Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 700 Kč Lektor: Mgr. Helena Vlčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I. Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně v mladším školním věku), seznámení s teorií a klíčovými pojmy, ukázky fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správný úchop. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, je vhodný pro učitelky mateřských škol a 1. stupně základních škol. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické kompetence pedagogů předškolního vzdělávání o další dovednosti, které mohou pedagogové efektivně uplatnit při práci s dětmi, které se připravují na vstup do 1. ročníku ZŠ. - motorika definice, základní pojmy - motorika z pohledu vývojové psychologie - úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku - vyvození správného úchopu, typy nesprávných úchopů - podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků - praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky - problematika leváctví - lateralita, definice, základní pojmy Účastníci získají tyto podklady: Pracovní listy pro děti i rodiče (Průpravná cvičení a hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky, Činnosti rozvíjející psychomotorické dovednosti, Činnosti a hry rozvíjející prostorovou orientaci), přehled základních pojmů a klíčových výrazů, netradiční Rozcvička pro rozcvičení horních končetin, 51 způsobů pochval, přehled doporučené literatury s praktickými ukázkami nejnovějších publikací. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ, případně učitelům 1. ročníků ZŠ. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Motivační náměty pro cvičení s lavičkou, švédskou bednou a žebřinami Seminář je zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti přípravy a vedení tělovýchovných aktivit v předškolním vzdělávání. Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí osvědčené postupy využití jednotlivých druhů náčiní včetně motivace, vlastního průběhu cvičení i upozornění na možná rizika a bezpečnost aktivit. Do interaktivní části je zařazen blok, který je zaměřen na praktické ukázky využití prvků zdravotní tělesné výchovy, který lektorka doprovodí komentovanými praktickými ukázkami a zkušenostmi z praxe. Všechny aktivity budou zaměřeny na motivovanost dětí při využití účelných kombinací a sestav na rozvoj obratnosti a dynamiky. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat pedagogy předškolního vzdělávání k dalšímu rozvoji pohybových dovedností dětí s důrazem na jejich motivaci a podporu zdravého přístupu ke cvičebním aktivitám. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII od 09:00h P52 Místo: BE-MŠ Sluníčko, Vladislava Vančury 1154, Beroun od 09:00h E52 15

16 Co se skrývá za bludným kořenem Cílem semináře je podpora pedagogických pracovníků při realizací požadavků RVP pro předškolní vzdělávání, speciálně podpora vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět. Seminář představuje možnosti realizace těchto požadavků prostřednictvím úspěšného celoročního projektu Co se skrývá za bludným kořenem účastníci se s projektem podrobně seznámí a získají pro jeho realizaci ve škole potřebné informace a materiály. Děti jsou při něm motivovány hledáním ztracené cesty, při které poznávají les i jeho obyvatele: Při výletě se školkou zakoply o bludný kořen a ztratily se v lese, při strastiplném hledání cesty domů potkávají spoustu zvířátek a jiných lesních bytostí, od kterých se učí, pomáhají jim a ony jim naopak pomáhají nalézt správnou cestu. Každý měsíc školního roku děti řeší úkoly a hrají hry na jedno téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků jim slouží velký barevný nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a vytvářejí velké bludiště. Účastnicí semináře obdrží metodiku a soubor pracovních listů a vyzkouší si aktivity k vybraným tématům. Určeno: MŠ, 1. st., Ek - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st ZŠ, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově Seminář je zaměřen na význam motivace v ekologické výchově a ve vzdělávacím procesu obecně a na motivaci prostřednictvím pohádek a příběhů. Touto tematikou se zabývá nově vznikající mezioborová disciplína ekonaratologie. Účastníci se seznámí s možnostmi využití již existujících či k tomu účelu cíleně vytvořených pohádek pro motivaci v environmentálním vzdělávání. Hlavní část semináře je věnována představení několika již ověřených praktických projektů EVVO, využívajících pohádkovou motivaci: Kouzelník Futuro a jeho přátelé (témata věnovaná živočichům a pochopení jejich typických vlastností a způsobu života), Terezka a bublinková víla (seznámení dětí s vodou a tím, kde a v jakých formách se na Zemi vyskytuje), Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem (poznávání a budování vztahu ke svému okolí) a dalších projektů. Seminář zahrnuje řadu praktických ukázek, různých aktivit a her. Určeno: MŠ, 1. st., Ek, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, školním koordinátorům EVVO, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Problematika vstupu předškolních dětí do vzdělávacího systému Praktický seminář je zaměřen na rizika zažitého pojmu školní zralost a objasnění řady faktorů jak na straně dítěte a jeho rodiny, tak na straně školy a školského systému, které ve větší míře ovlivňují vhodnost vstupu dítěte do školy, případně odkladu školní docházky. Na základě komplexní analýzy účastníci vyhodnotí okolnosti, které mohou výkonnost a úspěšnost dítěte ovlivnit, a naučí se, jak všechny uvažované okolnosti ovlivňovat. - věk dítěte, tělesný vývoj, zdravotní stav, rozumové a poznávací funkce, řečový vývoj, emoční a sociální zralost - klíčové pojmy a praktická cvičení (vizuomotorika, grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání) - klíčové pojmy a praktická cvičení (vnímání prostoru a času, základní matematické představy) - problematika vztahu pedagog a rodič - právní rámec pro zahálení školní docházky, zápis do 1. třídy a odklad školní docházky - spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení - individualizace v přístupu k dětem, ovlivňování výkonnosti a úspěšnosti dítěte Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:30h H51 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské gramotnosti Praktický seminář je zaměřený na specifické metody práce se slovy, textem, knihou a náměty na činnosti, které rozvíjejí předčtenářskou gramotnost. Účastníci si sami vyzkoušejí některé metody a postupy a získají 16

17 zásobník námětů, her a příkladů motivace, ověřených v praxi s dětmi v běžné třídě mateřské školy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout některé metody a formy práce, které aktivizují děti předškolního věku a podporují jejich předčtenářskou gramotnost. - etapy rozvoje dětské řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací a slovních sdělení - vliv fyzického a mentálního vývoje dítěte předškolního věku na rozvoj předčtenářské gramotnosti - podmínky pro rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské škole a v rodině - práce s knihou - metody a formy práce s textem - spolupráce s rodiči, školou, knihovnou - metody práce s jinými formami textu či sdělení - odborná literatura a vybrané didaktické pomůcky - vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů, kterými si pedagogové mohou rozšířit své pedagogické portfolio Určeno: MŠ, Pg - pedagogickým pracovníkům MŠ. Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 10:00h L51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Lektor: Bc. Vlasta Kaiserová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 12:30h P51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 12:00h H51 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 08:15h N51 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Předmatematické představy metody práce s dětmi Praktický seminář se zaměřuje na různorodé náměty činností a dovedností rozvíjejících předmatematické představy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout řadu vhodných činností, které podporují matematické myšlení a přirozený vývoj dítěte. V praktické části si účastníci sami vyzkoušejí modelování konkrétních aktivit a využití specifických metod a forem práce. - význam rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací - společná evaluace ukázkového textu z pohledu vzdělávacích oblastí podle RVP PV - orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše - řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání - manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice - celek a jeho části, třídění a uspořádání předmětů, počet a porovnávání počtu - symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím, rozvoj logické úvahy - náměty na přípravu jednoduchých pomůcek - využití stolních a didaktických her pro rozvoj myšlení a matematických dovedností Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 Vykvetly nám pampelišky / EVVO podle ročních období jaro, léto Seminář nabízí řadu nápadů využitelných v rámci běžného programu mateřských škol, s jejichž pomocí lze v dětech probudit lásku k přírodě. Děti mohou v přírodě prožít spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Vztah k přírodě ale zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné mateřské školy. Seminář je zaměřen na praktické činnosti vzhledem k ročním obdobím jaro a léto. V praktické části semináře budou účastníkům představeny tvořivé a pohybové aktivity s využitím citové, estetické a dramatické výchovy s důrazem na prožitek a podporu spolupráce (práce ve dvojicích či skupinkách) v návaznosti na jarní a letní období. - cíle environmentální výchovy v mateřské škole - jak upravit interiér běžné třídy (školy), aby odpovídal záměrům EVVO - práce s literaturou rozvíjející vztah k přírodě 17

18 - návaznost indoorových aktivit na pobyt v přírodě a naopak - odkazy na ideje a ekologické instituce, kde lze čerpat nápady a inspiraci - odkazy na instituce, se kterými lze spolupracovat - společné zamyšlení nad otázkou, co je ekologické a naopak - diskuze o vlastních zkušenostech z praxe Určeno: MŠ, 1. st, ŠD, Ek - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. a 2. roč. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Eliška Leblová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) od 09:00h L51 Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Cvičíme s overbaly, tenisovými míčky a kelímky Seminář je zaměřen na využití overbalů pro zlepšení pohybových dovedností dětí, pro rehabilitační, dechové, psychomotorické a kondiční cvičení i pro posílení celkové motivace ke cvičení. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické kompetence učitelů mateřských škol, vychovatelek školních družin, popř. pedagogů volného času v oblasti využití netradičních cvičebních pomůcek s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. - tělovýchovné chvilky s využitím netradičních pomůcek - manipulace s míčem hry a hrátky - cviky pro zahřátí a prokrvení organismu - cviky na rozvoj motoriky, obratnosti, koordinace pohybu - zásobníky cviků na protažení a zpevnění těla, rovnovážné cviky - zásobníky drobných herních aktivit - předcházení chybám v provádění cviků, jejich případná náprava - gymnastické prvky s využitím overbalů - cvičení a nácvik válení sudů, kolébky, kotoulu vpřed - relaxace s overbalem a masáž - další zpestření tělovýchovných chvilek ukázka a instruktáž cvičení s kelímkem a tenisovým míčkem Určeno: MŠ, Tv, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III, Lipanská od 09:00h K51 Pracovní listy nás baví / Tvorba pracovních listů pro MŠ a 1. st. ZŠ Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy tvorby pracovních listů pro MŠ a 1. st. ZŠ. Pracovní listy jsou nedílnou součástí moderní výuky, v předškolním a primárním vzdělávání velmi často využívanou. Seminář je zaměřený zejména na praktickou stránku tvorby pracovních listů od návrhu vzdělávacího cíle a tématu přes výběr komunikačních prostředků až po finální grafické a textové zpracování. V rámci práce ve skupinách účastníci vytvoří pracovní listy na jimi zvolené téma, následně budou tyto výstupy prezentovány a diskutovány v plénu i lektorem. Z hlediska obsahu listů je seminář zaměřen na pracovní listy pro přírodovědná témata a předměty v MŠ a na 1. st. ZŠ (přírodověda, prvouka, ekologická výchova apod.) Základní pravidla a principy platí analogicky i pro další témata a jsou přenositelná a využitelná i v ostatních předmětech. - co je pracovní list a jeho didaktická funkce - typy úloh a způsoby využití pracovních listů - specifika pracovních listů pro MŠ, třídu a třídu ZŠ - tvorba pracovních listů - na co nezapomenout a na co si dát pozor - nejčastější chyby při tvorbě pracovních listů, příklady dobré a špatné praxe - rozdíl mezi pracovním listem a testovacím archem - evaluace pracovních listů - kritéria pro hodnocení - postup přípravy pracovního listu - pracovní listy krok za krokem práce ve skupině - prezentace vytvořených pracovních listů - diskuse a výměna zkušenosti Určeno: MŠ, 1. st., Ek, Př, ŠD, DDM pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. 18

19 Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Nelez na ten strom / Bezpečné riziko a jak pracovat s rizikem při pobytu v přírodě Seminář je zaměřen na problematiku možných rizik, která souvisí s pobytem děti v přírodě. Zkušenosti ukazují, že nadměrně ochranitelský přístup rodičů i pedagogů často dětem neumožňuje, aby zkoušely, chybovaly, přijímaly rozhodnutí a jejich důsledky v reálných situacích. Při učení potřebují děti dostatek příležitostí, aby mohly přirozeně hledat hranice svých možností. Proto je při pobytu děti v přírodě zapotřebí zavést pravidla, která vytvářejí bezpečný prostor a podporují vzájemnou důvěru. Účastníci semináře se seznámí se zkušenostmi pedagogů, kteří tráví většinu času s dětmi v přírodě, a s pravidly, která mají tito pedagogové pro pobyt v přírodě dohodnuté s dětmi i rodiči, s pojmem bezpečné riziko jako přirozená a podnětná součást světa dětí. Představeny budou i výsledky mezinárodního výzkumu, zaměřeného na přínos pravidelného pobytu v přírodě pro rozvoj dětí, a lektorka propojí tato zjištění s vlastní praxí. Obsahem semináře bude také metoda hodnocení rizik, používaná v praxi britských venkovních programů. Pozornost bude věnována i právnímu kontextu, který s rizikem při pobytu dětí v přírodě souvisí. Určeno: MŠ, 1.st., ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: PhDr. Tereza Valkounová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Pedagogická evaluace v přírodě Seminář je zaměřen na problematiku hodnocení vzdělávacích cílů používaných při výuce v terénu - pobytu děti v přírodě. Evaluace neboli vyhodnocování těchto cílů pomáhá zjišťovat, zda jsou skutečně naplňovány, co se děti vlastně učí a jak bychom měli didaktické postupy a metody upravit tak, aby výuka v přírodě podporovala všestranný rozvoj dětí a žáků. Účastníkům budou představeny různé metody evaluace, které lze pro výuku v terénu využívat. V průběhu semináře se účastníci seznámí s konkrétními ukazateli rozvoje dítěte a s postupy, jak s nimi pracovat při zkvalitňování pedagogického procesu. Určeno: MŠ, 1.st., ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: PhDr. Tereza Valkounová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Písně, hrátky se zvířátky Seminář je zaměřen na rozvoj hudebně pohybových aktivit dětí předškolního a mladšího školního věku. Účastnící se seznámí s náměty využitelnými pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí, pro rozšiřování schopností improvizace rytmické, pohybové a instrumentální. Představeny budou aktivizační metody pro tuto oblast a možnosti využití některých pohybových a psychomotorických her. - poslech nových písní Pavla Jurkoviče na texty Marie Tetourové - publikace Hrajeme si ve školce - spojení zpěvu písní s pohybem: Ovečka, Slepice, Motýli - využití zvuků předmětů v okolí nebo nástrojů Orffovského instrumentáře - lidové písničky spojené s pohybem, hra na tělo, doprovod melodickým ostinatem - pohybové a psychomotorické hry - hra na honičku, hry s házením papírových motýlů na květinu, dvojice zvířátek pexeso - hry s tematickým zaměřením na zvířátka - práce podle notových příloh Určeno: MŠ, 1. st., Hv, ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD. Lektor: Eva Hurdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B51 19

20 Jóga pro děti II. Seminář je zaměřen na seznámení učitelů MŠ a 1. st. ZŠ se specifiky jógy pro děti, jejími přínosy pro dětský organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi. Jóga pro děti II. je volným pokračováním semináře Jóga pro děti a je určený jak pro jeho absolventy, tak pro nové zájemce. Seminář se zaměří na hravé provedení jógových pozic ásan a jejich vhodné kombinace v jednoduchých sestavách. Účastníci budou mít možnost se aktivně zapojit a jednotlivé techniky si sami vyzkoušet. Pokusí se také podívat na svět z trochu jiného úhlu, a to nejen z pozice vlastního cvičení, ale i z pozice jógové filozofie pro porozumění světu kolem nás. Určeno: MŠ, 1.st., ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: Miluše Čadílková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A51 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R51 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L51 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E51 Místo: PB-VISK Příbram VII, tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P51 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M51 03 I. stupeň ZŠ Comenia Script alternativní metoda výuky psaní Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) školení pro učitele základních škol Středočeského kraje, které uvažují o zavedení výuky psaní metodou Comenia Script. Toto proškolení, které je podmínkou pro použití uvedené alternativní metody výuky psaní na základních školách, může provádět z pověření MŠMT pouze NIDV. Úspěšní absolventi školení obdrží osvědčení s certifikační doložkou. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zájemcům - budoucím učitelům písma Comenia Script dostatečně pevný teoretický i praktický základ a certifikovat je pro tuto činnost tak, aby dovedli žáky učit psací písmo Comenia Script na 1. stupni ZŠ. Vlastní školení s časovou dotací 8 vyučovacích hodin bude rozděleno do dvou částí ve dvou termínech. VISK v 1. pololetí tohoto školního roku realizoval ve spolupráci s NIDV 3 kurzy v Rakovníku, Praze a Mladé Boleslavi. Ve druhém pololetí jsme připravili 5 kurzů v dalších okresech Středočeského kraje viz nabídka níže. Písmo Comenia Script 8 hod. (6+2) Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zájemcům - budoucím učitelům písma Comenia Script dostatečně pevný teoretický i praktický základ a certifikovat je pro tuto činnost tak, aby dovedli žáky učit psací písmo Comenia Script na 1. stupni ZŠ. Vlastní školení s časovou dotací 8 vyučovacích hodin je rozděleno do dvou částí ve dvou termínech. První část je teoreticko-praktická - 6 vyučovacích hodin. Po první části programu budou dány pokyny pro samostatnou praktickou práci učitelů a cca po dnech proběhne druhá část testování praktických dovedností a diskuze k tématu - 2 vyučovací hodiny. Následovat bude 7 dní na opravu testů lektorem. Úspěšným absolventům bude předáno či poštou zasláno osvědčení s certifikační doložkou. Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT. Určeno: 1. st. - učitelům 1. st. ZŠ. Poznámka: Zájemci musí v přihlášce označit, jakou metodou vyučují (buď analyticko-syntetickou, nebo genetickou), aby mohly být objednány vhodné materiály. Minimální počet přihlášených pro realizaci vzdělávacího programu je 12. Lektor: Mgr. Jana Valentová, Mgr. Romana Malá, Mgr. Termín: Čas: Čís. kód: Lenka Marušáková, Mgr. Kateřina Poláková, PaedDr. Romana Šimlová Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, díl od 14:00h E51 Talichova díl Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) díl díl od 09:00h L51 20

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno Obsah Cizí jazyky

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více