Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Tato výroční zpráva podává základní informace o školním roce 2012/2013. Jsou v ní použity zprávy pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a účetního. Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat. J. A. Komenský 2

3 Obsah struktura výroční zprávy Základní údaje o škole o Škola, její součásti o Zřizovatel o Školská rada o SRPDŠ o Školní vzdělávací program o Materiálně technické podmínky Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy o Výsledky přijímacího řízení volba povolání o Práce se žáky s SPU o Zápis dětí do první třídy Údaje o žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení školních celoročních programů o Prevence rizikového chování o Environmentální výchova o Výchova ke zdraví Aktivity, projekty a prezentace školy na veřejnosti o Lyžařský a snowboardový výcvik o Plavání o Miniburza škol na naší škole o Sbírka na pomoc občanskému sdružení Život dětem o Sbírka plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi z Chrudimi o Ochrana člověka za mimořádných událostí o Ekovýchovný pobyt v Oucmanicích 2., 3. třída o 5. ročník halloweenských slavností o Velikonoce na naší škole o Ronovský slavík o Seminář Taktik o Hodnocení 4. ročníku Kniha je kamarád o Projekt Minisčítání o Klub mladých čtenářů o Pasování na čtenáře o Práce žákovského parlamentu o Zahradní slavnost o Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku Výběr výsledků soutěží Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Zájmová činnost Činnost školní družiny a školní jídelny Prezentace výsledků výchovně vzdělávací činnosti Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty o SRPDŠ o Mateřská škola 3

4 o Školská rada o Zřizovatel o Místní organizace Ekonomická část Přílohy: o Obrazová příloha k Hodnocení 4. ročníku projektu Kniha je kamarád o Obrazová příloha k hodnocení EVVO v naší škole 4

5 Základní údaje o škole Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim je zřízená Městem Ronov nad Doubravou jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Součástí příspěvkové organizace jsou základní škola, školní jídelna a školní družina, zařazeny do sítě škol Název školy, adresa: Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Telefon: , Školní družina: , Školní jídelna: E mail: Webové stránky: IČO: Zřizovatel: Město Ronov nad Doubravou Chittussiho náměstí Ronov nad Doubravou Telefon: Fax: E mail: IČO: Ředitel školy: Mgr. Jitka Miřejovská Zástupce ředitele: Mgr. Marie Kořínková Kapacita součástí školy: Základní škola 300 žáků Školní družina 50 žáků Školní jídelna 300 žáků Školská rada Zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou č. 83 b/2005 ze dne 21. září Školská rada zahájila svoji činnost na svém 1. zasedání dne Předsedou je Mgr. Miroslav Žítek. Členové: Hana Culková, Mgr. Hana Mojžíšová, Mgr. Marie Kořínková, Mgr. Barbora Mrázková, Jana Malá SRPDŠ při ZŠ Ronov nad Doubravou Předseda: Jana Malá Účetní: Iva Skokanová Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - č.j. 192/

6 Školní vzdělávací program Všechny ročníky se vzdělávají podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku jsme se věnovali zařazením do ŠVP povinných témat (Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Sexuální a rodinná výchova), druhého cizího jazyka a úpravám osnov matematiky na prvním i druhém stupni podle RVP pro ZŠ. Přepracovali jsme osnovy pracovních činností s tím, že jsme zařadili na druhý stupeň práci s technickými materiály. V souvislosti s těmito změnami jsme upravili učební plán pro 2. stupeň ZŠ. Jako druhý cizí jazyk vyučujeme němčinu z důvodu personálních podmínek školy. Nedílnou součástí našeho ŠVP je prohlubování environmentálního cítění žáků a minimální preventivní program. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu je platný od Škola se účastnila druhého ročníku povinného celostátního ověřovacího testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka v 5. a 9. třídě. Žáci měli možnost si zpětně ověřit, kde udělali chybu, jak byli hodnoceni ve srovnání se spolužáky ve třídě i celostátně, mohli tak identifikovat své slabé a silné stránky. Toto testování bylo přínosem i pro vyučující, protože si mohli ověřit, v čem naši žáci nejvíc chybují, kde se jim naopak dařilo dobře, v neposlední řadě se seznámili s různými druhy ověřovacích úloh, které mohou požít při sestavování vlastních testů. Materiálně technické podmínky školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí Počet dětí na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ŠD V hlavní budově ZŠ je 14 učeben, z toho 6 odborných (2 počítačové, ekologie, fyzika chemie, literární výchova se žákovskou knihovnou, žákovská kuchyňka). V přístavbě, která je spojena s hlavní budovou krytým přechodem, je tělocvična, dvě třídy školní družiny a jedna učebna, která je pronajímána ZUŠ Heřmanův Městec obor hudební. Ke škole patří také malé hřiště, školní pozemek, přírodní učebna s relaxačním místem pro žáky a dílny, které využívá pobočka ZUŠ Heřmanův Městec obor výtvarný - keramika. Během prázdnin došlo k celkové rekonstrukci žákovské kuchyňky, kterou jsme hradili z rezervního fondu školy. Zřizovatel Město Ronov nad Doubravou zrekonstruoval ve druhé etapě WC pro chlapce a pro personál školy a dlažbu na školním dvoře. Další úpravy v přírodní učebně opěrná zídka pod záhony a část chodníku byly hrazeny z finančního daru HOLCIM (Česko) Prachovice. Do sborovny byla umístěná kvalitnější kopírka s tiskárnou, kterou nám předalo Město. Škola si hradí měsíční nájemné. Z prostředků ONIV a SRPDŠ jsme obnovili řady velmi zastaralých učebnic. V některých třídách jsme vyměnili zničené dveře, do dvou tříd byly nainstalované nové tabule. Součástí školy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování nejen pro žáky a pracovníky školy, ale v doplňkové činnosti i pro zájemce z řad veřejnosti. Škola se snaží vylepšit svůj rozpočet doplňkovou činností, která spočívá ve vaření jídel pro cizí strávníky a v pronájmu prostorů školy, získáváním sponzorských darů jednáním se zástupci firem a přípravou projektů do soutěže o granty. 6

7 V letošním školním roce jsme získali finanční prostředky a věcné dary od těchto společností a fyzických osob: Ing. M. Macháčka, Tlapnetu Jiří Tlapák, Jana Klemáka, TPV group s. r. o. Koncepce počítačových učeben - ICT Přízemí: I. patro: II. patro: Místnost Počet počítačů Ředitelna notebook Sborovna 2 III. třída notebook I. třída notebook IV. třída 1 II. třída 1 Kabinet chemie 1 Kabinet fyziky 2 Literární učebna 2 Kabinet matematiky notebook Malá PC. Učebna 8 Kabinet INF notebook Velká PC. Učebna 26 Kabinet dějepisu 1 Ekologická učebna 1 Školní družina: 4 Jídelna 1 CELKEM: notebooky V tomto školním roce byla provedena modernizace IT technologií: Výměna switche u serveru: Tenda TEHIO 48 za HP G, výměna projektoru a interaktivní tabule za pojezdovou interaktivní tabuli v 1. třídě, zřízení elektronických zápisů docházky na PC v počítačové učebně, pravidelné čištění IT technologií a PC, výměna monitorů ve školní družině za LCD monitory, rozšíření přepěťové ochrany na PC vedoucích pracovníků, pronajmutí multifunkčního kancelářského stroje Konica Minolta C253. Jan Havránek 7

8 Personální údaje Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,3 61 a více let celkem Členění nepedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % let , let ,6 61 a více let ,1 celkem Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % střední odborné úplné střední ,7 vysokoškolské ,3 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody pedagogických pracovníků počet Nástupy 1 Ukončení pracovního poměru smlouva na dobu určitou 0 Komentář ředitelky školy Většina předmětů byla vyučována kvalifikovaně. Snížená kvalifikovanost výuky byla způsobena tím, že jedna učitelka má středoškolské vzdělání, ale s dlouholetou praxí v oboru, a jeden učitel s vysokoškolským vzděláním nemá pedagogické vzdělání. Dvanáct pedagogických pracovníků pracovalo na celý úvazek, pět na částečný úvazek a jeden na DOH. 8

9 Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis do první třídy Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště čtyřleté gymnázium průmyslová škola strojní chemická škola obchodní akademie zemědělská škola čtyřletý učební obor střední škola knižní kultury tříletý učební obor 4 žáci 2 žáci 1 žák 3 žáci 1 žák 4 žáci 1žák 10 žáků Volba povolání V letošním školním roce navštěvovalo 9. třídu nejdříve 25 a od konce března 26 žáků, z toho 11 dívek a 15 chlapců. Také letos mohli tito žáci podat dvě přihlášky a většina z nich tuto možnost využila. Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala Rodiče na ní byli seznámeni s katalogy škol, termíny přehlídek škol v jednotlivých okresech, důležitými internetovými adresami týkajícími se této problematiky i dalšími podrobnostmi k průběhu přijímacího řízení. Všichni žáci devátého ročníku dostali zdarma v průběhu října katalog škol Pardubického kraje a dále jim bylo k dispozici CD o školách v celé republice. Přihlášky byly žákům vysvětleny a rozdány koncem ledna. Většina žáků byla přijata na všechny školy, na které si podali přihlášku. V době přijímacího řízení navštěvovalo 5. třídu celkem 25 žáků, z toho 14 dívek a 11 chlapců. Na víceleté gymnázium podal přihlášku 1 žák, ale z důvodu malého počtu přihlášených nebude Gymnázium Čáslav tento obor otevírat. Pro přijetí na všechny maturitní obory škol Pardubického kraje se konaly jednotné přijímací zkoušky připravené společností SCIO. Většina žáků, kteří si podávali přihlášku na tyto obory, se účastnila během února a března Přijímacích zkoušek nanečisto, při kterých šlo především o to, vyzkoušet si svoje znalosti a zjistit, které vědomosti je potřeba si ještě doplnit. Přijímací zkoušky a pohovory proběhly v termínu od Všichni žáci byli přijati na všechny zvolené školy či učební obory. Aby naši žáci dobře vybrali školy, které je budou připravovat na budoucí povolání i v příštím školním roce, byla této problematice věnována pozornost již v 7. a 8. ročníku. Kromě toho, že se s tímto tématem seznamovali při vyučování v občanské výchově, pracovních činnostech i dalších předmětech, zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku exkurzí do firem v okolí i do SOŠ a SOU technického Třemošnice a SOU Čáslav. Při besedě na Úřadu práce v Chrudimi s ing. Marcelou Vychodilovou se měli žáci možnost seznámit se stavem zaměstnanosti v okrese Chrudim i celé republice, požadavky zaměstnavatelů, ale i získat odpovědi na vlastní dotazy týkající se volby povolání. V průběhu roku si žáci mohli zapůjčit jakékoliv materiály o školách u výchovné poradkyně a průběžně se na cokoliv z této problematiky zeptat. 9

10 Práce se žáky se SPU Na začátku školního roku jsme měli v evidenci celkem 48 žáků, z toho porucha učení byla potvrzena u 37 žáků, u ostatních žáků byly potvrzeny obtíže, zdravotní znevýhodnění nebo teprve doporučeno SPV. Z celkového počtu bylo 36 žáků s potvrzenou integrací, z toho u 4 žáků byl doporučen IVP. V průběhu školního roku probíhala jak pravidelná kontrolní vyšetření, tak nová vyšetření žáků, u kterých se objevily potíže s učením, případně chováním. Na konci školního roku máme v evidenci o 11 žáků více, u většiny z nich byla potvrzena porucha učení. Během školního roku spolupracovala naše škola i nadále s PhDr. Janou Žítkovou, která na naší škole prováděla psychologická vyšetření i kontrolní vyšetření integrovaných žáků. Kromě toho jsme spolupracovali i s dalšími pracovníky PPP Chrudim, se SPC Hradec Králové a také s PPP Kolín. Se všemi žáky se pracuje dle doporučení poradny. Individuální vzdělávací plány jsou průběžně konzultovány s rodiči žáků i s PPP Chrudim a Kolín. V rámci výchovného působení na žáky probíhalo během školního roku velké množství akcí, patří mezi ně například přivítání prvňáčků do školy žáky 9. třídy, Mikulášská nadílka, pohádka při zápisu žáků do 1. třídy, akce Noc ve škole, sbírka na pomoc občanskému sdružení Život dětem, projekt Velikonoce na naší škole, sbírka plastových víček na pomoc Míšovi Tereskovi, ale i další akce, které v průběhu školního roku organizovali učitelé a žáci naší školy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 43 Skupinová integrace 4 zdravotní znevýhodnění 2 Skupinová integrace 0 sociální znevýhodnění Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano x x x x částečně ne x x 10

11 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x Komentář ředitele školy: S jedním žákem 5. třídy se pracuje v matematice jako se žákem s celkovou mentální kapacitou v pásmu výrazného nadprůměru na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny. Jsou mu zadávány příklady k rozšíření učiva, je zapojován do všech matematických soutěží, účastnil se společně se 2 spolužáky semináře Taktik. Kontrolní vyšetření v PPP proběhne ve školním roce 2013/2014. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Přehled Poprvé u zápisu 21 dětí Žádost o odklad 5 dětí Přichází po odkladu 5 dětí Opakuje ročník 1 žák Odešel po zápisu 1 žák Do první třídy nastoupilo k žáků. Marie Kořínková, výchovná poradkyně Průběh zápisu V pátek proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Protože se děti byly před zápisem v 1. třídě podívat, nebylo pro ně toto prostředí úplně nové. Po krátkém uvítání paní ředitelkou Mgr. Jitkou Miřejovskou i starostou města Mgr. Miroslavem Žítkem začal zápis již tradičně pohádkou. V letošním školním roce si pro budoucí prvňáčky připravili žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Boženou Průšovou pohádku O Palečkovi. Poté se děti v doprovodu rodičů a starších spolužáků vydaly na cestu po škole, kde na ně čekalo plnění úkolů. Za své výkony byly odměněny drobnými dárky vyrobenými žáky naší školy. Domů všichni odcházeli spokojeni. Děti proto, že se jim podařilo splnit všechny úkoly a že již patří k budoucím prvňáčkům, a deváťáci s dobrým pocitem, že připravili pěkné odpoledne pro děti a jejich rodiče. Marie Kořínková 11

12 Počty žáků ve třídách k Údaje o žácích třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář ředitelky školy Změny v počtech během školního roku: V průběhu školního roku bylo přijato do naší ZŠ na žádost zákonných zástupců 5 žáků, 4 žáci odešli z důvodu změny trvalého bydliště. Na konci školního roku navštěvovalo naší ZŠ 211 žáků. Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1. 28/27 0/0 0/ /22 0/1 0/ /21 0/0 0/ /16 11/10 0/ /18 9/7 0/ /11 8/7 0/ /10 16/15 0/1 8. 5/5 11/11 0/0 9. 6/6 18/20 1/0 celkem 137/136 73/71 1/4 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1. 0/0 0/0 12

13 2. 0/0 0/0 3. 0/0 0/0 4. 0/0 0/0 5. 2/1 0/1 6. 1/1 0/0 7. 0/0 0/0 8. 2/0 0/0 9. 1/0 0/0 celkem 6/2 0/1 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1. 28/27 0/1 0/ /23 0/0 0/ /21 0/0 0/ /26 0/0 0/ /25 0/0 0/ /20 0/0 0/ /26 0/0 0/ /16 0/0 0/ /26 0/0 0/0 celkem 211/210 0/1 0/0 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy matrika, vysvědčení 1. 0/0 2. 0/1 3. 0/2 4. 0/1 5. 2/8 6. 0/6 7. 0/4 8. 0/6 9. 1/2 celkem 3/30 13

14 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1. 0/0 0/0 0/0 2. 0/1 0/0 0/0 3. 0/1 0/0 0/0 4. 0/1 0/2 0/0 5. 4/0 5/5 1/1 6. 4/2 2/3 0/2 7. 2/17 5/11 0/3 8. 4/4 2/3 3/1 9. 4/3 7/4 3/5 celkem 18/29 21/28 7/ Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl opakuje ročník žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem

15 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy / ,42/48,14 0/0 0/ / ,17/47,91 0/0 0/ / ,76/50,43 0/0 0/ / ,70/59,69 0/0 0/ / ,64/43,72 0/0 0/ / ,7/79,8 0/0 0/ / ,81/56,19 0/0 0/ /802 40,81/50,125 0/0 0/ / ,5/92,077 10/0 0,4/0 celkem 7894/ ,41/58,80 10/ Komentář ředitele školy: Učitelé věnují pozornost motivaci žáků, využívají moderní, efektivní metody výuky. Věnují se individuálně dětem slabším a s vývojovými poruchami učení. Dávají prostor žákům nadaným, šikovným, které připravují na různé soutěže a olympiády. Pochvaly ředitele školy byly uděleny na vysvědčení žákům za vzornou reprezentaci školy v soutěžích okresních, oblastních, krajských i celorepublikových kol (umístění do 3. místa). Drobnější pochvaly udělovali učitelé do žákovských knížek nebo na pochvalné listy. U jedné žákyně bylo použito na konci školního roku na žádost rodičů slovní hodnocení, ostatní žáci byli hodnoceni na vysvědčení klasifikačním stupněm dle pravidel hodnocení ŠVP. Na konci školního roku neprospěli 4 žáci. Dvě žákyně konaly opravnou zkoušku, jedna žákyně zkoušku vykonala a postoupila do dalšího ročníku, jedna se na opravnou zkoušku nedostavila a nebyla ani omluvena, proto opakuje ročník, jedna žákyně přestože neprospěla, postoupila do dalšího ročníku dle 52 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Jeden žák pokračuje po splnění povinné školní docházky v základním vzdělávání dle 55 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zákonní zástupci nevznesli k ředitelce školy pochybnosti ke klasifikaci na vysvědčení. 15

16 Průměry tříd v jednotlivých předmětech na konci školního roku 2012/ Český jazyk 1,17 1,35 1,33 2,15 1,96 2,15 2,65 2,44 2,923 Anglický jazyk 1 1,61 2,04 2,25 2,54 2,31 2,654 Matematika 1,17 1,44 1,14 1,76 1,72 1,6 2,04 2,63 2,962 Prvouka 1,14 1,04 1 Přírodověda 1,46 1,24 Vlastivěda 1,69 1,84 Hudební výchova Výtvarná výchova ,231 Praktické činnosti TV - chlapci ,115 TV - dívky ,115 Občanská výchova 1,3 1,62 1,44 1,923 Dějepis 1,75 2,31 2,06 2 Zeměpis 1,9 2,54 1, Fyzika 1,95 2,04 1,69 2,038 Chemie Přírodopis 1,6 2,12 2, Informatika 1, Volitelné předměty Cvičení z českého jazyka 1 1, Cvičení z matematiky 1 1 Ekologická praktika 1 Volitelná informatika

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pojmenování výchozího stavu Ve škole pracuje vystudovaná výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO, koordinátorka ŠVP, v červnu dokončil specializační studium metodik a koordinátor ICT. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy 1 Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců Výchovné poradenství 1 Dyskalkulický žák na druhém stupni EVVO 2 Krajská konference EVVO Celostátní konference projektu E - DUR Přírodopis 1 Projekt Trojlístek Cizí jazyk AJ, NJ 1 Pracovní semináře ke Standardům pro základní vzdělávání Chemie 1 Jak motivovat žáky v hodinách chemie Fyzika 1 Kvalifikace ve zvláštních případech ICT 1 Jak na interaktivní tabuli ŠVP 1 Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce První stupeň 1 Jak efektivně používat metody aktivního učení Žákovský parlament 1 Setkání žákovských parlamentů ŠD 1 HV vrby se nám zelenají 7.5 Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). K samostudiu jsme využívali především vedlejší prázdniny. Pedagogičtí pracovníci si doplňovali znalosti studiem odborných knih a časopisů, zaměřovali se na moderní metody a formy práce, na využití interaktivní tabule, tvorbu vlastních digitálních programů. Škola odebírá pravidelně časopisy: Komenský, Rodina a škola, Školství, Moderní vyučování, Prevence, Školní sport, Pastelka (ŠD), Řízení školy, Český jazyk a literatura a Učitelské noviny. Komentář ředitelky školy: K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali nabídky NIDV a CCV v Pardubicích a vzdělávací agentury DESCARTES Praha. Podpořili jsme kurzy anglického jazyka pro učitelky, které jazyk vyučují, ale nemají potřebnou aprobaci dlouhodobý kurz Brána jazyků otevřená Anglický jazyk 2 (dvě učitelky) a roční kurz Anglický jazyk pro pokročilé, který paní učitelka ukončila závěrečným testem úrovně B2 dle SERR. V tomto školním roce se pan učitel účastnil a v červnu ukončil Studium k výkonu 17

18 specializačních činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. v délce 250 hodin. V listopadu proběhl v naší škole seminář akreditovaný MŠMT Etická výchova a formování charakteru žáků, kterého se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci. Hodnocení školních celoročních programů Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek komentář , PPP Chrudim, kyberšikana, sekty, odborné články v časopise Prevence Časopis Prevence Zařazeno v MPP Zařazeno v MPP Zařazeno v MPP Řízený rozhovor, aktivní vzájemné naslouchání, brainstorming, kooperace, simulace, evokace, besedy, zážitkový kurz vypracován Viz kroužky, příprava na soutěže Rozhovory se žáky, učiteli, třídní schůzky s rodiči, SWOT analýza Obdobné jako v předcházející části Písemné vysvětlení některých nových pojmů (sexting, stalking ), postup při odhalování případné šikany, konzultační hodiny ŠMP PPP Chrudim-okresní metodik prevence, Policie ČR besedy, SVP Archa sociodiagnostická šetření ve třídách Běžně vybavená knihovna, časopis Prevence, informace z internetu Ano 18

19 v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Viz Zpráva o prevenci rizikového chování ve školním roce 2012/2013 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost - Alkohol - Kouření Kriminalita a delikvence - Virtuální drogy (počítač, televize, video) - Patologické hráčství (gambling) - Záškoláctví - Kouření žáků mimo školu ohlašovací povinnost rodičům, žákům domluva, vysvětlování Šikanování Podezření ze šikany - nepotvrzeno Vandalismus - Násilné chování 1 případ Xenofobie - Rasismus - Prevence rizikového chování se odvíjela od Minimálního preventivního programu, který byl zpracován v září Podkladem se stala SWOT analýza třídních kolektivů a vyhodnocení potřeb v oblasti rizikového chování. Preventivní strategie v jednotlivých ročnících je obsažena v ŠVP, stala se i součástí činností mimoškolních (exkurzí, výletů) a byla zorganizována celá řada preventivních akcí. Třídní učitelé mají stěžejní úlohu při naplňování MPP; vzhledem k tomu, že znají specifika své třídy, jsou schopni směřovat realizaci programu cíleně. Ve dnech září 2012 se uskutečnil zážitkový kurz žáků 7. třídy v autokempu U Letadla na Seči, který byl zaměřen nejen na vytváření odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, ale také na posilování bezproblémových a bezpečných sociálních vztahů ve třídě, zvyšování zdravého sebevědomí žáků, rozvoj samostatnosti při řešení problémů. Součástí kurzu byla i beseda s Policií ČR. Por. Mgr. Jiří Tesař, komisař Preventivně informační skupiny Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, si s sebou přivezl kolegu z dopravní policie a dva techniky. Nejprve žáci probrali základy dopravní výchovy, jejíž součástí byl i vědomostní test, poté proběhla zajímavá beseda o práci techniků, o různých způsobech zjišťování a zajišťování stop, které pomáhají při pátrání po pachatelích trestných činů a jejich usvědčení. Kurz poté pokračoval pestrými aktivitami, které rozvíjely různé stránky osobnosti žáků, vedly k zamyšlení nad sebou samým, učily děti vzájemné pomoci a spolupráci. Program byl odlehčen také trochou her a dětských rošťáren. O tom, jak hodnotí kurz sami žáci, svědčí následující řádky: Zůstal bych tu ještě týden. Nejvíce mě zaujala hra na baču, která byla hlavně o naší domluvě. Na tomto kurzu jsme se vzájemně poznali, jací vlastně jsme. Tyto dva dny byly opravdu moc hezké a srandovní. Ve dnech 8. a 10. října 2012 se uskutečnily čtyři besedy s okresním metodikem prevence Mgr. Františkem Krampotou: Uganda 6. ročník Moderní je nekouřit 7. ročník Bolest-nemoc jménem šikana 8. ročník 19

20 Sex, AIDS a vztahy 9. ročník. Zajímavé a poučné povídání bylo vhodně doplněno prezentací na interaktivní tabuli a krátkými filmy. V listopadu uskutečnila paní Koláčková, dětská zdravotní sestra, čtyři besedy pro žáky třídy, které se týkaly zdravovědy. I tyto mladší děti by měly vědět, jak poskytnout první pomoc nebo na koho se obrátit v případě nebezpečí. Dne 29. ledna 2013 proběhly ještě dvě další besedy se zdravotním zaměřením, a to pro 8. a 9. ročník. MUDr. Provazníková s žáky hovořila o tematice pohlavního dospívání, sexuálně přenosných nemocech, antikoncepci. Sbory dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou a Třemošnice uspořádaly dne projektové odpoledne Ochrana člověka za mimořádných událostí (viz článek na jiném místě VZ). Dne připravily paní učitelky podobnou akci i pro žáky 1. stupně. V průběhu roku se objevilo několik problémových situací týkajících se vzájemných vztahů mezi žáky. Vše bylo řádně prošetřeno a byly podniknuty kroky k nápravě. Psychologové z Archy, střediska výchovné péče pro děti a mládež, provedli ve třech třídách preventivní sociometrická šetření, jejichž účelem bylo zviditelnit míru a kvalitu vztahů. Z výsledků vyplývá, že tyto vztahy odpovídají daným věkovým skupinám. Pro zlepšení chování a vyjadřování žáků byl dne 27. března uspořádán Den bez vulgarismů. Škoda, že slušné chování nemá u dětí delší trvání. Důležité je i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole se odebírá časopis Prevence, který je k dispozici všem učitelům. ŠMP pravidelně předává svým kolegům informace na pedagogické radě. Také rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních schůzkách, v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence a výchovného poradce nebo individuálně na základě potřeby školy či rodičů. ŠMP a výchovná poradkyně se zúčastnily setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců spojeného s přednáškou o kyberšikaně a nebezpečí sekt. Prevence rizikového chování je dostatečně účinná tehdy, jestliže jsou děti smysluplně zaměstnány. Ve škole existuje řada zájmových útvarů, učitelé připravují nadanější žáky na různé soutěže, věnují se i žákům s SPU a žákům slabším. V průběhu roku se uskutečnilo mnoho akcí s rozličným zaměřením (viz Výroční zpráva). Škola bude i nadále vytvářet vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem způsobům šikany a nevhodného chování mezi žáky. Bude snižovat vlivy, které by mohly narušit zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí. Hana Mojžíšová 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více