II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 Zpracovala: Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy Projednáno na pracovní poradě dne: Schváleno Školskou radou dne: č.j. : zsmú/374/2014 stran: 60 1

2 Obsah STRANA I. Základní údaje o škole 4 Škola 4 Zřizovatel školy 4 Součásti školy 4 Charakteristika školy 4-8 Základní údaje o součástech školy 9 Materiálně-technické podmínky školy 9 Údaje o školské radě a SRPŠ při škole II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 10 Přehled oborů základního vzdělávání 10 Vzdělávací programy 10 III. Personální zabezpečení činnosti školy 10 Základní údaje o pracovnících školy 10 Údaje o pedagogických pracovnících 10 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 10 Údaje o nepedagogických pracovnících 11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 11 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 11 Trvání pracovního poměru 11 Vedlejší pracovní poměr 11 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 12 Zápis k povinné školní docházce 12 Výsledky přijímacího řízení 12 Odchod žáků na jinou ZŠ 13 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 13 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za I. pololetí školního roku 2013/ Údaje o zameškaných hodinách 14 Údaje o integrovaných žácích a žácích s SPU 14 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2013/ Údaje o zameškaných hodinách 15 Údaje o integrovaných žácích a žácích s SPU 16 Profil absolventa prvního stupně ZŠ VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách 2

3 Účast žáků školy v soutěžích 13 Účast žáků ve sportovních soutěžích 13 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 34 X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 38 XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 38 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 38 XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 39 XV. Přílohy č. 1 Závěrečná zpráva EVVO č. 2 Závěrečné zprávy EV, DV, VkZ, OČzMU č. 3 Autoevaluace školy č. 5 Hodnocení práce ŠD Certifikáty + diplomy + hodnocení 60 3

4 Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 IČ: tel.: mobil: Výroční zpráva Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí I. Základní údaje o škole škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO RED_IZO vedení školy Základní škola Hlubočky-Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky příspěvková organizace ředitel: Mgr. Lucie Hladíková kontakt tel.: datová schránka: ryrmmen zřizovatel název zřizovatele Obec Hlubočky adresa zřizovatele Olomoucká 17, Hlubočky kontakt tel.: web: součásti školy Základní škola Školní družina kapacita 150 žáků 60 žáků Charakteristika školy Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí je neúplně organizovanou školou zřizovanou obcí Hlubočky. Na prvním stupni školy bylo v každém ročníku po jedné třídě (5 tříd). Součástí školy je školní družina, kde pracovala dvě oddělení. Základní škola má k dispozici dvě budovy, které jsou propojeny. První, druhá třída a školní družina jsou v nové budově. Třetí, čtvrtý a pátý ročník ve staré budově. V původní školní 4

5 budově je školní tělocvična a jídelna. Ve škole jsou k dispozici tři odborné učebny: učebna informatiky, multifunkční učebna a tělocvična. Před budovou se rozkládá školní zahrada. Žáci mají bez omezení k dispozici sportovní hřiště. Technické a provozní vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Máme nové lavice a židle, všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Postupně zajištujeme obměnu a nákup učebních pomůcek na vybavení tříd a kabinetů dostačující technikou. Hygienická zařízení jsou na velmi dobré úrovni. Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy. V jídelně je 65 míst pro žáky a 10 míst pro pedagogické pracovníky. Vstup pro cizí je zvláštním bočním vchodem. Do školy docházely kromě dětí z Hluboček Mariánského Údolí také žáci z částí obce Hlubočky Posluchov, Hlubočky, Hlubočky-Dukla, Hrubá Voda, Mrsklesy. V ročníku probíhalo vyučování podle Školního vzdělávacího programu Škola vzájemného porozumění a spolupráce, č.j. zsmú/203/2013, 2.vydání K rozvoji žáků přispívala také nabídka 9 zájmových útvarů. Přehled zájmových kroužků v školním roce 2013/2014 Den Název kroužku Pro děti z Vedoucí: Pondělí 11,40-12,35 Pondělí 13,00-14,00 Pondělí 13,00-14,00 Pondělí 14,00-15,00 Úterý 13,00-14,00 Středa 13,00-14,00 Středa 13,00-14,00 Čtvrtek 13,00-14,00 Čtvrtek 13,00-14,00 Pátek 13,00-14,00 Míčové hry I 1. tř. Vodičková M. Zpívánky tř. Kozelková D. Keramika I tř. Hladíková L. Keramika II tř. Hladíková L. Pohybové hry 2. tř. Hrubanová I. Míčové hry II 3. tř. Vodičková M. Angličtina tř. Molyneux-Dickinson L. Sportovní hry I tř. Kopečná M. Dovedné ruce tř. Rýčková M. Sportovní hry II tř. Wiedermann D. 5

6 V rámci zájmového vzdělávání v ŠD: Pondělí 13,00-14,00 Pondělí 14,00-15,00 Pondělí 15,00-16,00 Úterý 13,00-14,00 Středa 13,00-14,00 Středa 7,00-7,45 Malin I tř. Erbesová L. Malin II tř. Erbesová L. Kytara tř. Erbesová L. Dovedné ruce tř. Niklasová M. Mladý zdravotník tř. Niklasová M. Školní časopis tř. Niklasová M. Vzdělávání a výchova Nezbytnou součástí vzdělávání je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola využívá vzdělávacích nabídek Descartes, Schola Servis, NIDV, PF UP Olomouc a spolupracuje s Městskou knihovnou v Olomouci. Úspěšná je také spolupráce s hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Obecní policií, Lesní správou Hlubočky, MŠ Mariánské Údolí, ZŠ Hlubočky a Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice. Pedagogové i děti se setkávají při různých příležitostech s dětmi z mateřské školy v Mariánském Údolí a žáky Základní školy Hlubočky. Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Škola je dlouhodobě zapojena v ekologických projektech: M.R.K.E.V, v projektu Recyklohraní a Nakrmte plastožrouta, Les ve škole, škole v lese, třídění odpadů. Čtvrtá a pátá třída pracovala na celoročním projektu Od semínka k lesu. Další akce v rámci ekologie byly Projekt 72 Ruku na to úklid okolí školy, Výstava ovoce a zeleniny, Plant a Tree for Peace Zasaď strom pro mír. Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili Oslav lesa na výstavišti Flóra Olomouc, exkurze na ČOV v Mariánském Údolí. Ve škole jsou přistaveny sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče a baterie, nádoby na papír, plast a sklo. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají přednáškami zaměřenými na tuto tematiku a ve vyučovacích hodinách. Žáci se ročníku absolvovali týdenní environmentální výuku na Sluňákově v Horce nad Moravou s tématickým zaměřením Zelený ostrov. Ve škole jsme zorganizovali 2x sběr papíru. viz příloha č. 1, Závěrečná zpráva EVVO Ve školním roce 2013/2014 jsme do výuky integrovali finanční gramotnost, etickou výchovu, Péči o zdraví, dopravní výchovu, ochranu člověka za mimořádných událostí. Integrace proběhla v rámci mezipředmětových vztahů a formou projektových dnů. viz příloha č. 2 závěrečné zprávy EV, DV, OČzMU, VkZ Škola je zapojena do projektů Školní mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby. 6

7 Zúčastnili jsme se kulturních představení: Pohádky z našeho statku, Pohádky z mléčné dráhy, Zimní příhody včelích medvídků, Vánoce na Zámku v Náměšti na Hané, Varhany chrám sv. Mořice, Divoký Madagaskar, Strážilkové, maňáskového divadla. Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plavecký kurz v Olomouci. Během roku probíhaly další pohybové aktivity: vybíjená O Vánočního kapra společně se ZŠ Hlubočky, Mikroregion Bystřička, soutěž v miniházené, McDonald scup Při školní recitační soutěži se děti projevili v přednesu a moc jim to šlo, nejlepší z nich se zúčastnili recitační soutěže mikroregionu Bystřička v Doloplazích, kde se naši žáci umístili na prvních místech. Rodiče jsme do činnosti školy zapojili ve Strašidelné škole, Vánočních a velikonočních dílnách, kde si společně s dětmi vyrobili různé dekorace. Na tradičním školním maškarním karnevalu se zase společně pobavili a konec roku všichni oslavili na zahradní slavnosti-rozloučení s páťáky. Během roku se žáci účastnili matematických soutěží Klokánek a Cvrček, Pythagoriády. V průběhu roku probíhaly přednášky směřované k prevenci sociálně patologických jevů, přednášky zaměřené proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti. viz bod VI. Závěrečná zpráva MPP Ke zvýšení bezpečnosti přispěla škola na Dopravním hřišti Semafor v Olomouci, kde si žáci pátého ročníku po dobu dvou dnů aktivně vyzkoušeli svoje znalosti dopravních předpisů a získali Průkaz cyklisty. Výuka dopravní výchovy proběhla v rámci projektového dne a také díky společnosti Dopravní hřiště EU. viz příloha č. 3 Stručně o pár akcích: Strašidelná škola tolik strašidel a zábavy naše škola ještě neměla, měla velký ohlas nejen u dětí, ale i rodičů. Mikuláš - a přišel i čert, všechny děti zůstaly ve škole, nikoho si neodnesl. Zámek Náměšť na Hané v čase adventu jsme společně navštívili Zámek Náměšť na Hané, Naši žáci se zúčastnily exkurzí a besed - Honeywell, ČOV Mariánské Údolí Školička je projekt pro budoucí prvňáčky, kdy děti přišly ve třech termínech do školy a prožily si pár hodin školního vyučování. Čarodějnický rej škola byla najednou plná čarodějnic a čarodějů Reprezentovali jsme školu v řadě výtvarných soutěží viz tabulka Nesmím opomenout projektové dny: Ochrana člověka za mimořádných událostí a Péče o zdraví, Kytička pro maminku, Dopravní výchova Ve vánočním období jsme měli celoměsíční projekt na téma: Vánoce, Vánoce přicházejí aneb kouzlo adventu. Děti se seznámily s vánočními tradicemi, vyrobili si vánoční výzdobu a adventní věnce ozdobili i Domov důchodců na Hrubé Vodě Autoevaluace školy Mapa školy, Klima školy viz příloha č. 3 Autoevaluace Od školního roku 2013/2014 žáci pátého ročníku v měsíci květnu a červnu plnili Profil absolventa prvního stupně ZŠ, každý žák vypracoval závěrečnou prověrku z předmětů ČJ, AJ, M, VL, PŘ a vyznačil si sebehodnocení. Vyučující daných předmětů s každým žákem vedla individuální rozhovor, na kterém probrali žákovi výsledky nejen v pátém ročníku, ale v průběhu celé docházky na prvním stupni ZŠ. viz bod V.I Prezentujeme školu formou textů a fotografií v časopisech: Zpravodaj Hluboček, Zpravodaj Olomouckého kraje. 7

8 Pedagogický kolektiv Zaměstnanci jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Škola má dobré materiální zabezpečení především pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. V nabídce školy je široká paleta zájmových útvarů pro žáky a cílem školy je nadále tyto aktivity podporovat. Materiální zabezpečení Žáci měli od září 2013 k dispozici nové šatny, kde každý si své oblečení ukládal do své skřínky. Třídy jsou vybaveny moderní ICT technikou interaktivními tabulemi, kterou se nám podařilo získat i do multifunkční učebny. Ze dvou PC učeben vznikla jedna, kterou konečně mohou využívat paní učitelky s celou třídou, kapacita učebny je 15 PC pro práci 30 žáků ve dvojicích. V letošním školním roce si žáci mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou díky nové keramické peci. Do třetí třídy se nám podařilo zakoupit nový nábytek. Naklánějící stěna na školním dvoře byla hrozbou pro zdraví našich děti, a proto na základě rozhodnutí statika jsme ji nechali opravit, zajistit. Školní družina Školní družina pracovala ve dvou odděleních. Školní družinu mohou děti navštěvovat ráno od 5,45 do 7:45 a odpoledne od 11:40 do 16:00. Při školní družině pracuje šest zájmových útvarů. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi, exkurzemi a výlety. V případě zájmu dětí je školní družina v provozu i o vedlejších prázdninách. Žáci ve školní družině v době podzimních prázdnin 29. a navštívili ZOO na Svatém Kopečku a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Pravidelně přihlášení účastníci hradí 100 Kč měsíčně. viz příloha č. 4 Celoroční hodnocení práce ŠD Školní jídelna Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy. Vstup pro cizí je zvláštním bočním vchodem. základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ 5 tříd ,3 Školní družina 2 oddělení Školní jídelna ZŠ x x x materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení relaxační kout, pět tříd 1x PC, tělocvična 1x multifunkční učebna zahrada, školní hřiště tělocvična, antukové hřiště 8

9 Dílny a pozemky - Žákovský nábytek je převážně nový, je nutná obnova ve dvou třídách a odděleních ŠD Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. máme ve všech třídách interaktivní tabule, potřebujeme interaktivní učebnice Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty všichni žáci mají učebnice, máme 7 MIUč Vybavení kabinetů a učeben pomůckami na standartní úrovni Vybavení školy audiovizuální a výpočetní velmi dobrá úroveň technikou Komentář: Je potřeba postupně obnovovat audiovizuální techniku i výpočetní techniku školy. Obnovovat učebnice, interaktivní učebnice, učební materiály a sportovní nářadí a náčiní. Je nutné vybudovat samostatný vchod do jídelny. Rádi bychom z naší zahrady vytvořili klidné a estetické místo pro naše žáky s novým vstupem do areálu školy. Školská rada Obec Hlubočky od zřizuje Školskou radu, která se schází dvakrát ročně. Svého mandátu se vzdala paní Karla Prečová k V září 2013 proběhly volby do školské rady za zástupce rodičů, největší počet hlasů získal Ing. Marek Janiš. Zástupce obce: Zástupce rodičů: Zástupce pedagogů: Ing. Jana Pechrová (předseda) Ing. Marek Janiš Mgr. Irena Hrubanová Údaje SRPŠ při škole předseda hospodář třídní důvěrníci David Čubík Petra Hanyková zástupci tříd 1.tř. Petr Moravec 2.tř. Petra Hanyková, David Čubík 3.tř. Ivana Šrámková 4.tř. Mgr. Ludmila Erbesová 5.tř. Mgr. Kateřina Šišková 9

10 II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP - ŠVP ročník Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola vzájemného porozumění a spolupráce č.j.: zsmú/203/2013, 2.vydání ročník III. Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 12 Počet učitelů ZŠ 6 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 Počet asistentů pedagoga 2 komentář bez komentáře Údaje o pedagogických pracovnících pedagogové pracovní zařazení úvazek aprobace Mgr. Lucie Hladíková ŘŠ 10h úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. M. Vodičková TU 1. tř. 21h úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. I. Hrubanová TU 2. tř. 22h úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. D. Kozelková TU 3. tř. 22h úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. L. M. Dickinson TU 4. tř. 22h úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. M. Kopečná TU 5. tř. 22h úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. L. Erbesová ved.vych. I. odd. 25h úvazek 1 vychovatelství Michaela Niklasová vychovatelka II.odd. 28h úvazek 1 vychovatelství Bc. Monika Rýčková asistent pedagoga 15h úvazek 0,43 učitelství pro I.st.ZŠ-bakalář David Wiedermann asistent pedagoga 12h úvazek 0,34 učitelství Tv a sportu - student Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100% asistenti pedagoga 100% Studenti - PdF Olomouc 100% 10

11 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školnice 1,0 SOU 2 uklízečka 1,0 SOU Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,33 60 a více celkem % 8,33 91, Z hlediska věkové skladby je škola v optimálním stavu, neboť rozdělení zaměstnanců ve věku do 40 a nad 40 let je vyvážené. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví věk muži ženy celkem % Základní Střední odborné ,66 Úplné střední ,33 Vyšší odborné Vysokoškolské celkem Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 2 16,66 do 10 let 1 8,33 do 15 let 3 25 do 20 let 1 8,33 nad 20 let 5 41,66 celkem Počty zaměstnanců a jejich kvalifikace plně odpovídá pracovnímu zařazení. Vedlejší pracovní poměr DPP Funkce Pácl obsluha kotelny Zbořil Jaroslav údržbářské práce Lenka Bečáková Externí zpracování personální a mzdové agendy Hana Helvigová administrativní práce 11

12 IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Komentář: V daném termínu se zápisu zúčastnilo 31 dětí. Zápis do 1. ročníku konaný 29. ledna 2014 pro školní rok 2014/2015 počet dětí přihlášených k zápisu k povinné školní docházce 31 z tohoto počtu: počet dětí s loňským odkladem 8 z toho počet žáků jiného školského obvodu 6 z toho počet dětí s narozením po (pětileté k 1. 9.) 0 z tohoto počtu: počet dětí s povoleným odkladem 0 z tohoto počtu: počet dětí s odkladem v jednání 0 počet dětí přijatých k základnímu vzdělávání 31 z toho další žádosti o odložení začátku školní docházky v jednání 6 počet dětí nepřijatých k základnímu vzdělávání 0 předpokládaný počet otevřených 1. tříd 1 z toho odhlášení dítěte po zápisu 2 nově přestupy 0 počet speciálních tříd 0 Dle současného stavu nepředpokládáme zřízení přípravné třídy. Do první třídy 2013/2014 nastoupilo 21 žáků. Během letních prázdnin jedna žákyně přestoupila na jinou školu a jedna se přistěhovala. Během školního roku jedna žákyně přestoupila na jinou školu a jedna žákyně se přistěhovala. Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 2013/2014 ročník počet žáků Komentář: Před zahájením školního roku požádali o přestup na naši školu 4 žáci, během roku 2 žáci. Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: jeden žák z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 12

13 Odchod na jinou školu V průběhu školního roku 2013/2014 I. třída Marie Žaludová ZŠ a MŠ Radslavice odstěhovala se Krystýna Frydryšková ZŠ Cihení, Karvina odstěhovala se II. třída Klára Radová ZŠ a MŠ Raisova1, odstěhovala se Olomouc III. třída Zdeněk Žaluda ZŠ a MŠ Radslavice odstěhoval se Jiří Vychodil ZŠ Rožňavská, Olom. odstěhoval se Od školního roku 2014/2015 žáky školy k II. třída Kevin Nguyen ZŠ Velká Bystřice odstěhoval se Eva Malinková ZŠ Velká Bystřice odstěhovala se III. třída Matěj Vytásek ZŠ Logopedická, Ol. SPC IV. třída Josef Matula ZŠ Velká Bystřice za sportem IV. třída Magdaléna Prečová ZŠ Spojenců, Ol. za sportem IV. třída Pavel Rozman ZŠ Hlubočky bližší ZŠ IV. třída Lucie Oprštěná ZŠ Hlubočky bližší ZŠ IV. třída Karolína Škrdová ZŠ Heyrovského odstěhovala se V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet Prospělo Prospělo Prospělo Neprospělo Průměr třídy Nehodnoceno žáků s vyzn. se samými 1 I ,021 1 II ,125 0 III ,273 0 IV ,302 0 V ,389 0 Celkem ,

14 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky Důtky II. žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ stupeň I II III IV V celkem Komentář: DŘŠ byla udělena za 84 neomluvených hodin žákyni 1.ročníku, absenci zavinila její matka, na kterou jsem podala trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže z důvodu zanedbání školní docházky. Údaje o zameškaných hodinách Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka I , ,00 II. III. IV. V. celkem , , , , , ,8 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků S poruchami chování 4.,5. 2 S vývojovými poruchami učení 2.,3.,4. 5 Údaje o žácích s SPU Ročník Počet

15 Výsledky vzdělávání II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet Prospělo Prospělo Prospělo Neprospělo Průměr třídy Nehodnoceno žáků s vyzn. se samými 1 I ,057 0 II ,230 0 III ,307 0 IV ,413 0 V ,437 0 Celkem ,288 0 Komentář: Ve druhé třídě neprospěla ze tří předmětů Čj, M, Prv jedna žákyně, důvodem je slabé nadání, integrace v kmenové třídě-ivp, spolupráce s rodiči bez problémů + PPP p. Dobeš. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky Důtky II. žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ stupeň I II III IV V celkem Údaje o zameškaných hodinách Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka I , II. III. IV. V. celkem , , , , ,2 29,

16 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků S poruchami chování 4.,5. 2 S vývojovými poruchami učení 2.,3.,4. 5 Údaje o žácích s SPU Ročník Počet Dva žáci (1x 3.ročník a 1x 4.ročníky) byli uvolněni z TV. Tři žáci byli částečné uvolnění z Tv plavání. Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin všechny třídy splnily výukové plány bez potíží většina žáků neměla problém, p.uč. přistupovaly k dětem individuálně učebny jsou velmi dobře vybavené frontální výuka, výuka ve dvojicích, skupinová, projektové vyučování, vycházky, exkurze moderní výukové metody interaktivní výuka 16

17 Počet žáků pátého ročníku: 19 Hodnocení výstupů za II. období Profil absolventa I. stupně ZŠ ve školním roce 2013/14 Předmět: Český jazyk Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Očekávané výstupy na konci 2. období Žák: Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Jazyková výchova porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 17

18 Hodnocení profilu absolventa: Tato část byla pro žáky nejvíce náročná, jelikož byla také nejrozsáhlejší. Byla rozdělena na část jazykovou, slohovou a komunikační, literární z nichž bylo vybráno základní učivo za pět let vzdělávacího procesu v českém jazyce. Žáci profil zvládli dle očekávání. Největší chybovost se objevila v doplňování i/y. Nesnadný úkol byl pro žáky ve slohové výchově správně rozdělit text na odstavce. Učivo bylo probráno, výstupy za II. období byly splněny. Součástí profilu je závěrečné hodnocení žáka vyučujícím v daném předmětu. Vyučující: Mgr. Martina Kopečná Předmět: Anglický jazyk Základní myšlenkou výuky anglického jazyka je probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytvoření kladného vztahu k tomuto předmětu. Cílem je seznámení žáků s cizím jazykem, univerzálním dorozumívacím prostředkem současného globalizovaného světa, pochopení nezbytnosti ovládat tento jazyk, probuzení zájmu o studium, vytváření kladného vztahu k cizím jazykům, uvědomění si pocitu rozvoje osobnosti a zdravého sebevědomí. Očekávané výstupy na konci 2. období Žák: Poslech s porozuměním rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Mluvení zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Čtení s porozuměním vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Produktivní řečové dovednosti rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Psaní napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře 18

19 Hodnocení profilu absolventa: V anglickém jazyce jsme se zaměřili na slovní zásobu, sloveso to be v kladné větě i záporu, zájmena, na tvoření otázky a komunikační témata. Žáci chybovali ve tvarech slovesa být a v písemné podobě slova. Obtížněji překládali delší věty. Učivo bylo probráno, výstupy za II. období byly splněny. Součástí profilu je závěrečné hodnocení žáka vyučujícím v daném předmětu. Vyučující: Mgr. Martina Kopečná Předmět: Matematika Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby, ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Matematika by měla být postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, kreslit, hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující. Ve vzdělávacím předmětu matematika směřujeme výuku specificky k: porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům rozvíjení pozornosti, přesnosti, vytrvalosti rozpoznávání různých typů změn, na jejichž základě se učí uvažovat, svoji práci kontrolovat, srovnávat učení sebedůvěry, sebekázně a vzájemným vztahům ve skupině, třídě, škole uplatnění logického myšlení na základě řešení problémových situací, jejichž obtížnost je závislá na rozumové vyspělosti žáků, logické uvažování může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní využívání prostředků výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používání některých dalších pomůcek, které umožňují přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v základech rýsovacích technik Očekávané výstupy za 2. období Žák: Číslo a početní operace využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 19

20 porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Závislosti, vztahy a práce s daty vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Geometrie v rovině a v prostoru narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran sestrojí rovnoběžky a kolmice určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu Hodnocení profilu absolventa: Matematická část byla rozdělena na aritmetiku a geometrii. V první části si žáci poradili se zaokrouhlováním, převody jednotek, matematickými operacemi v oboru přirozených čísel, se zlomky i desetinnými čísly. Chybovali v neúplnosti zápisu při slovní úloze. V druhé části se objevuje větší chybovost u čtení některých symbolů užívaných v geometrii. Učivo bylo probráno, výstupy za II. období byly splněny. Součástí profilu je závěrečné hodnocení žáka vyučujícím v daném předmětu. Vyučující: Mgr. Martina Kopečná Předmět: Přírodověda Žáci se naučili pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznali sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznámili se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Umí vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů a přemýšlí o nich. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápou organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly probudily kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjí vztah k naší zemi. Seznámili se s problémy, které provázejí soužití lidí a celé společnosti. Žáci poznali, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Znají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Rozumí velké rozmanitosti i proměnlivosti živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se naučili hledat důkazy o proměnách přírody. Dále poznali člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získali základní poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí. Osvojili si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí. 20

21 Očekávané výstupy za 2. období Žák: Rozmanitost přírody objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu Člověk a jeho zdraví využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 21

22 Hodnocení profilu absolventa: Přírodověda byla rozdělena na dvě části: Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví. První část učiva - Rozmanitosti přírody žákům lépe vyhovovala, zvládli ji ve většině. Druhá část Člověk a zdraví dělala některým potíže zejména v oblasti lidských soustav. Učivo bylo probráno, výstupy za II. období byly splněny. Součástí profilu je závěrečné hodnocení žáka vyučujícím v daném předmětu, formou individuálního pohovoru Vyučující: Mgr. Lucie Hladíková Předmět: Vlastivěda Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Poznávají historii a současnost České republiky i v kontextu Evropy. Očekávané výstupy 2. období Žák Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pobytu v přírodě vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích rozliší hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam rozliší mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí Lidé kolem nás vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci rozliší základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky 22

23 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce Lidé a čas pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek rozezná současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik srovná a vyhodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů Hodnocení profilu absolventa: Vlastivědná část byla rozdělena na zeměpis a dějiny. V první části si žáci připomněli, co ví o celé zeměkouli, kolik znají světadílů a evropských ostrovů či poloostrovů, řek, moří, pohoří. Dále doplňovali znalosti o Evropě a jejích státech, včetně ČR. Chybovali nejčastěji právě v poznávání evropských států dle jejich znaků. Pak také označili Labe jako nejdelší řeku ČR. Velkou nevýhodou byla skutečnost, že toto učivo probírali v prvním pololetí. V druhé části se objevuje větší chybovost u znalosti českých panovníků a zařazování událostí do časové osy letopočty. Učivo bylo probráno, výstupy za II. období byly splněny. Součástí profilu je závěrečné hodnocení žáka vyučujícím v daném předmětu. Vyučující: Mgr. Dita Kozelková Přehled hodnocení: Předmět Profil absolventa Vysvědčení Český jazyk 2,10 2,16 Český jazyk - diktát 2,21 2,16 Anglický jazyk 2,15 1,74 Matematika 1,84 1,79 Přírodověda 1,73 1,57 Vlastivěda 1,79 a 1,84 = 1,81 1,84 V Mariánském Údolí dne 23. června

24 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálně preventivního programu za školní rok 2013/14 Cíle vyplývající z MPP: Ve spolupráci s rodiči se snažíme formovat takovou osobnost žáka, která se umí orientovat v dané situaci, zkoumat ji a umí učinit rozhodnutí adekvátně k věku. Osobnost, která si váží svého zdraví, zázemí a bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Na naší škole usilujeme o: rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní' reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje ap 4. Analýza MPP: Co se mám daří co nás těší škola poskytuje žákům dostatek volno časových aktivit dodržujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí 24

25 těší nás velký zájem rodičů o akce společné pro žáky a rodiče, např. výtvarné dílny, karneval, zahradní slavnost vedeme kroniku všech akcí školy, zápis tvoří žáci a doplňují hodnocením máme dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi SMTe Co se nám nedaří co nás trápí v letošním školním roce jsme řešili následující patologické jevy: neomluvená absence žákyně 1. ročníku více komunikovat s některými rodiči problémových žáků Z analýzy pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly: a) pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily b) kvalitněji a účelněji využívat metod osobnostní a sociální výchovy c) prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči žáků K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme: vnitřní řád školy, nástěnku, schránku důvěry konzultační hodiny pedagogů volnočasové aktivity dohledy o přestávkách i po vyučování Zájmové útvary v tomto školním roce: Dovedné ruce Zpívánky s flétnou Sportovní hry1, 2 Pohybové hry Mladý zdravotník Malin Kytara Keramika Školní časopis - Mariánek 25

26 Děti mají také možnost navštěvovat fotbalový klub FK Hlubočky, ZUŠ v Hlubočkách, modelářský kroužek v prostorách školy aj. Akce pořádané školou v letošním školním roce : Halloween strašidelná škola Projekt 72 Halloween Beseda s hasiči 2. ročník Výstava ovoce a zeleniny Mikuláš Zámek v Náměšti na Hané Doba adventu Vánoční dílny Vánoční koledy v kostele Soutěž ve vybíjené Vánoční kapr Maškarní karneval Návštěva divadelních představení, knihovny Návštěva ZOO Fotbalové zápasy, sportovní den, Mikroregion Bystřička Kulturní akce Divoký Madagaskar Matematické soutěže Pytagoriáda 5. ročník, Klokan ročník Soutěž Evropa kolem nás 4. a 5. ročník Projekt Ochrana obyvatel za mimořádných událostí + výtvarná soutěž Exkurze na dopravním hřišti Semafor 5. ročník Družstvo chlapců 4. a 5. třídy se účastnilo Miniházené Velikonoční dílny Vítání jara Návštěva čističky vody 4. ročník 26

27 Sázení stromků Plánovaný sběr starého papíru aj. Projektové dny Vánoce, Vánoce přicházejí, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Pečujeme o zdraví, Jsem chodec, Čarodějnický rej, Kytička pro maminku Dopravní hřiště Semafor výstavba Přírodní učebny společná akce se ZŠ Hlubočky - dravci škola v přírodě Rozloučení s páťáky aj. Závěrem: Stanovené cíle a úkoly se nám daří průběžně plnit podle programu. Ve školním roce 2013/14 jsme neřešili žádný závažný problém týkající se sociálně patologických jevů. Do programu je zapojen celý pedagogický sbor. Cíle a úkoly jsou plněny průběžně po celý rok dle daných ročníků. Metodik prevence se dále vzdělává a pravidelně se účastní konferencí věnovaným patologickým jevům. O plnění programu byli rodiče pravidelně informováni na třídních schůzkách a na školní nástěnce. Hlavní cíle MPP se nám podařilo splnit. Hodnocení MPP bylo projednáno na pedagogické radě. V příštím školním roce se budeme snažit o využití možnosti vytvoření IVýP. Mgr. Martina Kopečná v Mariánském Údolí 27

28 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 8 I. pololetí 2013/2014 účastní se: název termín/ čas cena vyhláška č. doklad o školení 317/2005 Sb Mgr. Lucie Hladíková Koordinátor ICT UP Olomouc nepravidelně pátky zdarma 9 probíhá Mgr. Martina Vodičková Logopedická péče v Ol. kraji pátky odpol. zdarma 10 probíhá Mgr. Lucie Hladíková David Wiedermann Mgr. Lucie Hladíková Mgr. Lucie Hladíková Mgr. Martina Kopečná Mgr. Martina Kopečná Bc. Monika Rýčková Mgr. Dita Kozelková Mgr. Irena Hrubanová Mgr. Lucie Molyneux - Dickinson Mgr. Lucie Molyneux - Dickinson Mgr. Lucie Hladíková Mgr. Martina Vodičková Mgr. Dita Kozelková Mgr. Ludmila Erbesová Právní předpisy ve školství Základní norma zdravotnických znalostí Bakaláři Škoní matrika Aktualizační právní vzdělávání ŘŠ Konference PPRCH Integrované dítě v ZŠ spec.por. chov., pozice AP První pomoc Řečová výchova u dětí Nejlepší nápady do Prv. Př, Vl Konfrerence EVVO Aj na I.st + Project Work NIDV ,30-13,15 OS ČČK Ol Gymn.+ZŠ Prostějov ,00-18,00 Olomouc nepravidelně VOŠ Caritas ,30-14,45 Schola Servis ,00-18,00 Obch.akademie Ol ,00-12,00 NIDV ,00-14,00 Schola Servis ,00-16,00 Olomouc Sluňákov On-line On-line Oxford 530,- 10 osvědčení zdarma 10 osvědčení 990,- 10 osvědčení zdarma 5 probíhá zdarma potvrzení o účasti 650,- 10 osvědčení 420,- 10 osvědčení 550,- 10 osvědčení 650,- 10 osvědčení zdarma 10 osvědčení zdarma 10 certifikát Školská legislativa NIDV 580,- 10 osvědčení Správná řeč NIDV 540,- 10 osvědčení Etická výchova pro uč. Jak vytvořit jednoduchý anim.film. PdF UP CVV zdarma 10 osvědčení Pdf UP CVV zdarma 10 osvědčení 28

29 DVPP II. pololetí 2013/2014 účastní se: název termín/ čas cena vyhláška č. doklad o školení 317/2005 Sb Mgr. Lucie Hladíková Koordinátor ICT UP Olomouc nepravidelně pátky zdarma 9 Osvědčení Mgr. Lucie Hladíková Mgr. Martina Vodičková Aktualizační právní vzdělávání ŘŠ Logopedická péče v Ol. kraji Olomouc nepravidelně pátky odpol. zdarma 10 probíhá zdarma 10 osvědčení Mgr. Dita Kozelková Mgr. Irena Hrubanová Etická výchova Ostrava 5 000,- 10 probíhá Etická výchova Ostrava 5 000,- 10 probíhá Mgr. Dita Kozelková Mgr. Lucie Molyneux - Dickinson Mgr. Martina Kopečná Mgr. Ludmila Erbesová Mgr. Lucie Molyneux - Dickinson Mgr. Martina Kopečná Mgr. Ludmila Erbesová Mgr. Martina Vodičková Michaela Niklasová Pohybové hry s hudbou Setkání koordinátorů EVVO Počítač jako pomocník při výuce M na ZŠ 1.st. Autorské právo Příroda jako velká učebna aneb nebojte se učit venku Individuální výchovný plán Pohybové kompendiu, Hravá jóga v MŠ v 1. Období ZŠ Novinky pro zdravotníky ZA ZUŠ Vozovka 500,- 10 osvědčení RCO Olomouc 250,- 10 osvědčení NIDV ,00-15,30 UPOL červen 2014 Sluňákov ,00 650,- 10 osvědčení zdarma 10 osvědčení zdarma 10 osvědčení NIDV zdarma 10 osvědčení UPOL CVV zdarma 10 osvědčení Schola Servis 14.5.a ,00 17,00 900,- 10 osvědčení NIDV Prostějov 410,- 10 osvědčení 29

30 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rodiče jsme do činnosti školy zapojili na Vánočních a Velikonočních dílnách, kde si společně s dětmi vyrobili různé dekorace. Pod vánočním stromečkem jsme si zazpívali. Na maškarním karnevalu se zase společně pobavili a konec roku všichni oslavili na zahradní slavnosti. Pohyb, radost i ekologickou výchovu se žáci i učitelé užili na Škole v přírodě na Sluňákově, která se uskutečnila v červnu. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů PČR, PPP, SPC, HZS, Lesní správa,oú Hlubočky,Mora- Moravia,Honeywell,Hasiči Hlubočky, ARPOK viz bod VI. Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově viz příloha č. 2 AKCE název sport datum třída učitel SPORTOVNÍ Zimní radovánky bobování všichni Sportovní den Různé disciplíny všichni TESTOVÁNÍ Mapa školy - Scio autoevaluace všichni Klima školy - Scio autoevaluace zaměstnanci Profil absolventa 1.stpně Čj, Aj, M, Př, Vl 5. Mgr. Kopečná, Mgr. Hladíková, Mgr. Kozelková PROJEKTOVÉ DNY+CELOROČNÍ PROJEKTY Strašidla ve škole výtvarná dílna všichni 72 hodin- Ruku na to EVVO Kouzlo adventu Zvyky a tradice TU Ochrana člověka za hry, skup.výuka všichni mimořádných událostí interakt. tabule DV-hřiště Semafor Průkaz cyklisty Mgr. M.Kopečná Dopravní výchova Jsem chodec TU Kytička pro maminku Sázení kytek TU+9.tř.ZŠ Hlub. Pečujeme o zdraví Prakt. výuka všichni Školička pro předškoláky 13.,15.,20.5. MŠ Mgr. Vodičková Dopravní hřiště EU Dopr.výchova Mgr. Vodičková, Mgr. Hrubanová Mgr. Kozelková SBĚR PAPÍRU Sběr papíru Mgr. Dickinson + všichni Soutěž ve sběru papíru Mgr. Dickinson + 30

31 všichni CHARITA Fonf Sidus Říjen ,- ŘŠ, M. Niklasová PESOS Říjen ,- ŘŠ, M. Niklasová Sdružení Šance Prosinec ,- ŘŠ, M. Niklasová Sněhuláci pro Afriku Březen ,- L.Erbesová, M. Nilasová Fonf Sidus Květen ,-,- ŘŠ, M. Niklasová KULTURNÍ+EXKURZE+PŘEDNÁŠKY+JINÉ Název datum třída učitel MÍSTO KONÁNÍ Září Plant a TREE For PEACE TU Školní zahrada Říjen Oslavy lesa na Flóře L.Molyneux- Dickinson Flóra Olomouc Výstava ovoce a TU Letní Mar.Údolí zeleniny Beseda s myslivcem I.Hrubanová kmenová třída Hvězdárna Prostějov M.Kopečná. L.M.Dick. Prostějov pro děti s rodiči Strašidelná škola všichni škola večer listopad ARPOK TU třída První pomoc pro žáky TU tělocvična prosinec Mikulášská nadílka Všichni + žáci třídy ZŠ Hlubočky Mikuláš v MŠ Mgr. Kopečná MŠ Mar. Údolí Zámek Náměšť na TU Náměšť na Hané Hané Varhany-prohlídka M.Kopečná. L.M.Dick. chrám sv. Mořice Vánoční besídky všichni tělocvična + třídy pro děti s rodiči Den otevřených dveří všichni škola Vánoční dílny všichni prostory školy Zpívání v kostele Mgr. Kozelková kostel 31

32 leden Den pro MŠ Mgr. M. Vodičková I.třída Bezpečný internet TU PC učebna Zápis do 1. třídy všichni učebny školy únor pro děti s rodiči Vítání občánků M. Rýčková OÚ Hlubočky Školní karneval všichni Sál Mar.Údolí březen ČOV - exkurze Mgr. L. Molyneux.- Dickinson ČOV Mariánské Údolí Divoký Madagaskar TU Kino Metropol pro děti s rodiči Vítání jara všichni třídy duben HZS beseda I. Hrubanová učebna Strážilkové TU tělocvična Honeywell- výukový tř. M. Vodičková Honeywell den Čarodějnický rej TU třídy květen Cvičný poplach všichni škola červen Seiferos všichni Maňáskové divadlo Vodičková,Hrubanová Hřiště Ves Den TU všichni Pohádky všichni z mléčné dráhy Zábavné dopoledne s hasiči všichni pro děti s rodiči Rozloučení s páťáky všichni hřiště školy 32

33 SOUTĚŽE Název (počet soutěžících) umístění datum třída učitel SPORTOVNÍ Miniházená Celý rok D.Wiedermann Vánoční kapr-vybíjená 1. místo Mgr. Kopečná, Mgr. L.M.-Dickinson McDonalds CUP - květen D.Wiedermann Turnaj v hodu školní kolo M. Niklasová vlaštovkou Mikroregion Bystřička 2. místo D.Wiedermann VÝTVARNÉ Animánie-Plzeň účast listopad Mgr. L. Erbesová Žijeme v Evropě účast prosinec M.Kopečná. L.M.Dick. Moje zvířátko účast únor 1. Mgr. M. Vodičková Co vyprávěl list účast únor 4. Mgr. L. Molyneux.- Dickinson Požární ochrana očima 3.místo březen TU dětí okresní kolo Požární ochrana očima 1. místo březen TU dětí okresní kolo 3. místo Toyota-auto snů účast březen Mgr. L. Erbesová Název (počet soutěžících) umístění datum třída učitel MATEMATICKÉ Pythagoriáda Postup do Mgr. M. Kopečná 1 žák okres. kol Klokan+Cvrček účast TU LITERÁRNÍ + recitační Školní kolo recit. soutěže místo březen TU Recit. soutěž 2x 1. místo březen ŘŠ Mikroreg.Bystřička 3. místo Požární ochrana očima dětí krajské kolo 1. místo 3. místo duben 3. Mgr. Dita Kozelková Školní časopis 1. místo čeven M.Niklasová ON-LINE + JINÉ Logická olympiáda Celostátní kolo říjen 5. Mgr. Hladíková Hravě žij zdravě účast říjen- 5. Mgr. Hladíková prosinec Evropa kolem nás účast březenkvěten 4. Mgr. L. Molyneux- Dickinson 33

34 Evropa kolem nás 1. místo březenkvěten 5. Mgr. M. Kopečná Mladý zdravotník 1.místo květen M. Niklasová okresní kolo 3.místo Mladý zdravotník krajské 1.místo červen M. Niklasová kolo Mladý zdravotník státní kolo účast červen M. Niklasová Škola v přírodě: třída termín kam doprava doprovod a 5.tř Sluňákov autobus Ved.ŠvP Mgr. Vodičková Mgr. I.Hrubanová Mgr. M.Kopečná, M.Niklasová 3. a 4.tř Sluňákov autobus Ved.ŠvP Mgr. Erbesová Mgr.Kozelková M.Niklasová - zdravotník IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná forma kontrolní činnosti ČŠI. X. Základní údaje o hospodaření školy Nejvyšší položkou v rámci zabezpečení bezpečného provozu školy byla oprava střechy výměna krytiny ,- Kč a oprava opěrné zdi ,50 Kč na asvaltovém hřišti a její malování grafitti ,-Kč. Výměna osvětlení ve dvou třídách ,-Kč Malování dvou tříd a části chodby školy ,-Kč Další významnou položkou bylo zakoupení dotykové interaktivní tabule HITACHI s projektorem ,-Kč. Lavice do jedné třídy ,-Kč. Příspěvek od žáků za zájmovou činnost ve školní družině činil ,- Kč výdaje ,-Kč. Ostatní náklady odpovídají běžnému provozu školy viz tabulka níže str.35 Dne proběhla na škole finanční kontrola zástupců Obce Hlubočky podle 14 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolní orgán: Věra Vláčilová + Ivona Olbortová Kontrola byla zaměřena na: Inventarizaci majetku, účetní doklady, rozbor hospodaření. Výsledek kontroly: Závažné nedostatky a pochybení nebyly shledány viz protokol ze dne č.j. Oúhl/1829/14/FIN 34

35 Provozní náklady - čerpání k Příspěvková organizace Základní škola Mariánské Údolí - Limitovaný příslib č. 1/2014 Označení limitovaného příslibu na účetních dokladech: LP 1/2014 URČENÉ OBDOBÍ : 2014 Přesné označení schvalovaných výdajů: ČERPÁNO: limit schvalovaných zůstatek: veřejných výdajů MATERIÁL: knihy, učebnice do UK čistící prostředky kancelářské potřeby 15651, , ostatní materiál 13762, , materiál od 500 do , ,6 MATERIÁL CELKEM ZA ,58 Voda: záloha vodné, stočné vodné, stočné Plyn: plyn zálohy plynu Elektrická energie: elektrická energie záloha elektřiny ENERGIE CELKEM ZA Opravy: opravy a údržba , ,6 OPRAVY CELKEM ZA , cestovné náklady na reprezentaci Služby-pošt., telek.,ostatní, odvoz obědů, program vybavení: telefony 7902, , poštovné revize 6118, , zpracování účetnictví předplatné novin a časopisů provozní režie obec ostatní služby 83041, , bankovní výlohy SLUŽBY CELKEM ZA pojistné - mzdy ,776 mzdy fksp 0 MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 521 A odpisy DDHM od 3000 do CELKEM VYČERPÁNO K , ,2 35

36 příjmy: příjmy nákupy ostatní rozpouštění inv. transferu pronájmy (vedlejší činnost-pronájmy) úroky 1247,28 236, , příjmy šd ,2 9080,8 (zůstatek šd) příjem ze sběru příjem za energie ostatní příjem,prodej inventáře mléko pro děti dotace provoz PŘÍJMY CELKEM , ,19 ZŮSTATEK PROVOZU NA ÚČTU ŠKOLY K DATU: ,27 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: ,27 HV Z VEDLEJŠÍ ČIN FOND ODMĚN - CELKEM fondu odměn fond odměn 0 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN REZERVNÍ FOND - SCHVÁLENÝ HV , REZERVNÍ FOND - počáteční stav 61216,91 ČERPÁNÍ FONDU posílení investičního fondu 0 doprovodné náklady k fondu odměn ostatní nákupy z fondu 50847,5 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU ,23 sponzorské dary ,00 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU CELKEM ,23 INVESTIČNÍ FOND - CELKEM - počáteční stav ,08 PŘÍJEM Z ODPISŮ JEŠTĚ BUDOU ODPISY INVESTIČNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE POSÍLENÍ Z REZERVNÍHO FONDU 0 0 ČERPÁNÍ FONDU ZATÍM NA TZ BUDOVY JE běžné opravy rozpouštění investičního transferu 0 65,24% z celkové dotace na zateplení 0 0 PŘEDPOKLÁDANÝ ZŮSTATEK 0 K ,08 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 18859,08 PŘEHLED FONDŮ PRO ROK k FOND POČÁTEČNÍ PŘÍRŮSTKY PŘEVOD A KONEČNÝ STAV FONDU ČERPÁNÍ ZŮSTATEK ODMĚN REZERVNÍ 61216, , , ,23 REZERVNÍ -DARY REZERV.EU INVESTIČNÍ , ,08 36

37 Státní prostředky k Rozpočet přímých nákladů na rok 2014 Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí Limitovaný příslib č. LP 1/2014/SR - PRO URČENÉ OBDOBÍ : 2014 Označení limitovaného příslibu na účetních dokladech: LP 1/2014/SR limit scvhálených veřejných ONIV: Přesné označení schvalovaných výdajů: výdajů ZŮSTATEK učebnice, pomůcky porgramy ONIV I.ročník -pomůcky programy ONIV cestovné plavecký výcvik školení DVPP preventivní lékařské prohlídky provozní režie stravné majetek ONIV 8562, kooperativa náhrada za nemoc 0 0 CELKEM ONIV: 95717, , ,21 ZŮSTATEK ONIV CELKEM VČETNĚ NÁHRADY ZA NEMOC 67982, MZDY OPPP POJISTNÉ - SP POJISTNÉ - ZP FKSP Přijatá dotace celkem zůstatek na účtu ,2 0 C) FINANČNÍ PROSTŘEDKY FONDU FKSP ZA ROK 2014 ÚČET POČÁTEČNÍ STAV K ,87 ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL ROKU ČERPÁNÍ FONDU: stravné rekreace, zájezdy 0 ostatní čerpání 1200 sport, kultura 0 PENZIJNÍ PŘIPOJ ZŮSTATEK K , ,39 předpis za 2275 převod stravného 6031,52 rozdíl poplatků a úroky 0 0 ZŮSTATEK FONDU A FIN. PROSTŘEDKŮ 10029, ,87 0,00 37

38 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola požádala firmu Honeywell Olomouc o poskytnutí sponzorského daru na zakoupení sportovních dresů pro reprezentaci školy. Získala sponzorský dar ve výši ,-Kč. Dresy pro reprezentaci školy byly nakoupeny. Škola získala finanční dar ve výši ,-Kč od Sdružení Tereza. Finanční částka byla použita na vybudování okrasné a užitkové zahrádky a hmatové stezky. 38

39 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1) Spolupráce s odborovými organizacemi na škole není ustavena odborová organizace, ale sledujeme dění a reagujeme na výzvy či prohlášení oborového sdružení ČMOS PŠ. 2) Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů firma Honeywell zve každoročně naše žáky na výukový den v Honeywellu, kde se dětí seznámí s výrobou a je pro ně připravené zábavné dopoledne i s občerstvením 3) Spolupráce se CGNŘ - spolupracujeme s Církevním gymnáziem Německého řádu v Olomouci na úrovni zájmového vzdělávání žáků. 4) Spolupráce se Sdružením přátel školy při Z Hlubočky-Mariánské Údolí nám umožňuje - pořádat akce pro rodiče a děti - podporovat výchovně vzdělávací působení podílem na financování kulturních akcí pro žáky - spolupodílí se na modernizaci materiálního vybavení školy pořízení keramické pece 5) Spolupráce se zřizovatelem probíhá - v intencích legislativy oblast financování a správy majetku, - v rámci činnosti metodické, poradenské a informační, - v rámci vzájemné vstřícnosti v rámci pořádaných akcí ze strany zřizovatele i školyškoly, - v rámci participace na společných projektech. 6) Spolupráce s Krajským úřadem olomouckého kraje probíhá - v intencích dané legislativou oblast financování hlavní činnosti, - ze strany odboru školství KÚ rovněž v rámci činnosti metodické, poradenské a informační. 7) Spolupráce se sportovními kluby především Velkobystřická školní liga v miniházené při Masarykově ZŠ Velká Bystřice - probíhá v oblasti rozvoje a péče o sportovně talentovanou mládež, účastí naši žáků na turnajích - v rámci péče o nadané a talentované žáky spolupracujeme se sportovním klubem FK Hlubočky 8) Spolupráce s hasiči Hluboček hasiči HZS Hlubočky pomáhají při akcích školy zajištěním požárně bezpečnostní ochrany dětí a rodičů, připravují si pro žáky naší školy názorné akce a besedy 9) Spolupráce se ZŠ Hlubočky probíhá na výchovně vzdělávací úrovni pořádáme společné akce zaměřené na vzájemné vztahy žáků našich škol. Vzájemná podpora je i po stránce metodické. 10) Spolupráce s UP Olomouc pedagogická praxe studentů - ve školním roce 2013/2014 náslech jedné studentky v ŠD. 11) Spolupracujeme s Plaveckým stadionem Olomouc pravidelná výuka plavání ročníku ve II. pololetí školního roku 12) Spolupráce ČŠI pilotní ověřování EPIS 13) Spolupracujeme s ARPOKem zařazujeme do vyučování výukové programy s globální tematikou, zapojením do projektu Experiencing the World, v rámci kterého třídy absolvují programy globálního rozvojového vzdělávání. 39

40 XV. Přílohy č. 1 Závěrečná zpráva EVVO Hlavní cíle vyplývají z programu EVVO: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova 2013 /2014 Hlavní cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty naší školy: Žák poznává přírodu v okolí školy svého bydliště a vytváří si tak kladný vztah a úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi Žák se učí získávat dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení Žák se učí pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí Žák chápe souvislosti mezi poznatky a domýšlí možné důsledky jednání a chování člověka Žák si tak postupně utváří postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí Obecně lze tedy konstatovat, že se žák učí žít podle principu (trvale) udržitelného rozvoje. Dílčí cíle: Zařazovat do výuky projektové vyučování Žák se seznámí s nejrozšířenějšími ekosystémy v okolí naší školy a regionu lesem a vodou Žák se dovídá zajímavosti a nové informace o zvířatech žijících v zajetí Žák poznává jiné země a kultury prostřednictvím poznání života konkrétního dítěte v konkrétní zemi Žák se učí toleranci a empatii vůči jiným národům, učí se chápat vzájemnou lidskou pomoc jako samozřejmost Žák se učí chápat význam Slunce pro náš život na planetě Zemi, poznává Slunce z různých úhlů pohledu Žák pozoruje přírodní jevy, experimentuje Žák zjištěné informace zapisuje do pracovních listů, pořizuje dokumentaci svých výtvorů a pozorování, pracuje s jednoduchými klíči a atlasy Žák si uvědomuje význam a důležitost přírody pro život člověka i celou přírodu Žák si prohlubuje elementární znalosti o našem životním prostředí 40

41 Žák se učí přistupovat zodpovědně a šetrně k přírodě tím, že třídí odpad či sbírá starý papír a baterie Žák si uvědomuje, že v přírodě je vše propojeno a proto musí chránit přírodu a starat se o naše životní prostředí EVVO projekty V rámci naplňování hlavních cílů EVVO se naše škola účastní těchto tematicky relevantních projektů. Celoroční projekty: o M.R.K.E.V o Recyklohraní soutěž ve sběru starých baterií a elektrozařízení o Nakrmte plastožrouta celoroční sběr plastových víček o Les ve škole, škola v lese o Třídění odpadů o Od semínka k lesu Akce: Sběr starého papíru září, duben Plant a Tree for Peace 20. září Oslavy lesa na Flóře 4. října hodin Ruku na to října 2013 Výukový program organizace Arpok listopad Evropa kolem nás březen Světový den vody exkurze čistička odpadních vod - březen Den Země: sázení stromů, přednáška duben Kytičky pro maminku 9. května Lesní pedagogika - květen Příroda olomouckého kraje, návštěva Vlastivědného muzea, výstavka s vzdělávacím programem květen Sluňákov EVVO června (2.+4. třída), června (3.+5. třída) Hodnocení Z plánovaných projektů na školní rok 2013/2014 se nám podařilo zapojit se do většiny shora uvedených projektů. 41

42 V průběhu celého školního roku žáci plnili jednotlivé cíle a rozvíjeli své kompetence při realizaci dalších projektů. V září a dubnu proběhl sběr starého papíru, do kterého se zapojily všechny třídy, avšak i přes jejich snahu, objednané kontejnery nebyly zcela naplněny. Nejlepší sběrači celé školy a nejlepší třída byli odměněni věcnou cenou a sladkostmi. Od dalšího školního roku navrhuji zorganizovat sběr starého papíru pouze jedenkrát za šk. rok, a to v jarním období. Hned od září jsme sbírali staré baterie a elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní. Odvoz drobných elektrických spotřebičů byl zajištěn na Zapojili jsme se také do plnění úkolů (Inventura, Cesta kolem světa, Enigma), na kterých z velké části pracovala 4. třída. Za úkoly a sběr jsme obdrželi body, jež proměníme tentokrát za pomůcky do výuky. Jako i v minulých školních rocích i letos žáci sbírali plastová víčka v rámci programu Nakrmte plastožrouta. Odvoz byl firmou zajištěn na V 2. pololetí jsme pytle odvezli vlastní dopravou dne , a to z důvodu velké srážky z odkupní ceny za dopravu. Pytle byly za pomocí paní školnice J. Niklasové řádně označeny průvodkami a vše proběhlo bez problémů. 20. září se škola zapojila do projektu Plant a Tree for Peace, zapojili jsme se tak do celosvětové akce. Den stromů proběhl formou debat v jednotlivých třídách. Oslavy Lesa na Flóře proběhli za účasti naší 4. třídy. Žáci plnili různé úkoly a zároveň si osvojili vědomosti a dovednosti spojené s lesem října proběhl projekt 72 hodin Ruku na to, a tou nás pod názvem Úklid okolí ZŠ Mariánské Údolí, jehož prostřednictvím si žáci utvářejí kladný vztah a úctu k živé i neživé přírodě října žáci naší školy navštívili výstavu podzimního ovoce a zeleniny, místního svazu zahrádkářů v Mariánském Údolí, Hlubočkách. 13. listopadu proběhl den s ARPOKEM s programem Hyen z Vietnamu pro 3. ročník a Po Hedvábné stezce s Marco Polem pro 4. a 5. Ročník. Program zprostředkovat kontakt mezi rozvojovým a rozvinutým světem. Dne proběhlo V. setkání koordinátorů ekologické výchovy Olomouckého kraje zaměřeného na rok 2014, který je vyhlášený mezinárodním rokem geověd a rodinných farem, a na manažerské dovednosti v oblasti publicity a propagace školy. krystalografie a V únoru byly vypracovány dva projekty Naše přírodní učebna a Učíme se na zahradě. 42

43 Naše přírodní učebna byl projekt zapojený do soutěže Zelené školy. Díky velkému počtu hlasů, patřil náš projekt mezi vítězné a na realizaci škola obdržela finanční částku ve výši Kč. Jeho realizace proběhla a teď se naše školní zahrada může chlubit záhonem okrasných rostlin, záhonem jahod a bylinek a hmatovou stezkou. Projektem Učíme se na zahradě jsme reagovali na výzvu Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok Žádosti bohužel nebylo vyhověno. 4. a 5. třída se svými tříčlennými družstvy soutěžila od března do května v soutěži Evropa kolem nás. Odeslání odpovědí proběhlo bez problémů. Bohužel v některých zadáních se objevily chyby. 21. března se žáci 4. třídy zúčastnili exkurze čističky odpadních vod. Připomněli jsme si tak Světový den vody, který je každoročně vyhlašován 22. března. Dalším úspěšný projekt proběhl 9. Května, byla Kytička pro maminku. Žáci zaseli semínka aksamitníku a vypěstovali si sazeničky této rostliny. Bohužel se nepodařilo, aby rostliny ke Dni matek vykvetly. Nově jsme také na jaře na školní zahradě zřídili dýniště s okrasnými dýněmi a dýněmi velkoplodými, které budou využity v příštím školním roce v rámci projektu Strašidelná škola. V červnu naše třídy vyjely ve dvou termínech na školu v přírodě. Centrum environmentální výchovy Sluňákov připravil pro žáky velmi poutavý a zajímavý program. Všem se pobyt velmi líbil. Oproti plánu došlo k menším změnám 1., 2. a 5. třída vyjeli společně v prvním termínu a zbylé dvě třídy je následovaly. Termíny na školu v přírodě za čtyři roky jsou již pro obrovský zájem rezervovány. Sázení stromků se neuskutečnilo, neboť nám příliš nepřálo počasí a bylo nemožné najít náhradní termíny již v tak bohatém programu akcí na škole. Celoroční projekt pro 4. a 5. třídu Od semínka k lesu se nepodařilo uskutečnit, a to vzhledem k velkému počtu jiných školních akcí a náročnosti některých aktivit na čas. Návštěva Vlastivědného muzea s výstavkou a vzdělávacím programem se nepodařila uskutečnit, a to z důvodu jiných probíhajících akcí. Dále se nepodařila uskutečnit přednáška lesní pedagogiky pro pracovní vytíženost organizátora. dobře. Ve školním roce byly splněny jak hlavní tak i vedlejší cíle. Plánované aktivity se vydařily velmi 16. června 2014 Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson 43

44 č. 2 Závěrečné zprávy EV, DV, VkZ, OČzMU HODNOCENÍ ETICKÉ VÝCHOVY CELOROČNÍ 2013/2014 I. pololetí Etická výchova prostupuje všemi vyučovacími předměty od Českého jazyka až po Praktické činnosti. Ve všech ročnících si žáci rozvíjí sociální dovednosti v rozhovorech, v komunitních kruzích, které se uskutečňují pravidelně v každé třídě. V páté třídě pak řeší problémové situace, setkávají se s diskusí. Základní komunikační dovednosti: Hned na začátku roku si děti připomínali komunikační pravidla kolektivu, zdvořilostní fráze, představení se, pozdravy, prosby, omluvy a poděkování. Pozitivní hodnocení sebe a druhých: Obtížnější bylo pro žáky pozitivně zhodnotit sama sebe a občas i druhé. Oceňujeme spolužáky při každé příležitosti, kdy se jim daří v různých činnostech. Tvořivost a základy spolupráce: Každodenně se učíme podělit (o pero, pomůcky do hodiny), obdarovávat se a největší příležitostí nám bylo období Vánoc. Při skupinových činnostech zažili též radost ze společné činnosti a výsledku a dodržení pravidel spolupráce. Všechny tyto oblasti byly plněny ve všech pěti ročnících. Kromě toho nás 13. listopadu 2013 navštívila nezisková organizace Arpok, která svým programem podporuje otevřenou a tolerantní společnost. Během dopoledne proběhli tyto dva výukové programy: 3. ročník Hyen z Vietnamu 4. a 5. ročník: Po Hedvábné stezce s Marco Polem. Mimo jiné se zde děti seznámili s tím, jak respektovat hodnoty, názory a přesvědčení jiných lidí, učili se vcítit do situace ostatních. I všechny ostatní akce vyžadovaly od dětí rozvíjení prosociálního chování, spolupráce a ocenění druhých. V lednu se Mgr. Dita Kozelková účastnila kurzu Etická výchova pro učitele na Katedře společenských věd. Kurz se zabýval historií a náplní etiky. 44

45 II. pololetí I v druhém pololetí probíhala Etická výchova v rámci všech vyučovacích předmětů. Ve všech ročnících si žáci rozvíjí sociální dovednosti v rozhovorech, v komunitních kruzích, které se uskutečňují pravidelně v každé třídě. V páté třídě pak řeší problémové situace, setkávají se s diskusí. Základní komunikační dovednosti: Při každé příležitosti si děti připomínají komunikační pravidla kolektivu, zdvořilostní fráze, představení se, pozdravy, prosby, omluvy a poděkování. Osvojují si základní komunikační pravidla kolektivu, zdvořilost, neverbální komunikaci a komunikaci citů. Pozitivní hodnocení sebe a druhých: Stále procvičujeme pozitivní zhodnocení sama sebe a občas i druhé. Oceňujeme spolužáky při každé příležitosti, kdy se jim daří v různých činnostech. Akceptujeme druhého, cvičíme se v empatii. Tvořivost a základy spolupráce: Každodenně se učíme podělit (o pero, pomůcky do hodiny), obdarovávat se a největší příležitostí nám bylo období Vánoc. Při skupinových činnostech zažili též radost ze společné činnosti a výsledku a dodržení pravidel spolupráce. Také Kytička pro maminku byla tréninkem spolupráce se staršími spolužáky. Darování, ochota se dělit, přátelství nás provázeli celým druhým pololetím. Základy asertivního chování: Děti se učí být iniciativní ve vztahu k druhým, zpracovat neúspěch, umět odmítnout nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání apod. Všechny tyto oblasti byly plněny ve všech pěti ročnících. Dále napomáhá k osvojování etických zásad i mnoho školních akcí, kde se děti neobejdou bez komunikace, spolupráce, ocenění a asertivity. Patřilo sem: Sázení stromků, Divoký Madagaskar, Velikonoční dílny, veškeré projekty, besedy, exkurze, v rámci ostatních výukových oblastí (EVVO, DV, VkZ, Očzu) i kulturní akce (jak se chovat v divadle). Poslední větší akcí, kde si děti mohly vyzkoušet etické zásady naplno byla Škola v přírodě. Vzhledem k tomu, že chceme jako škola dosáhnout o ocenění Etická škola bronzový stupeň, brzy dokončíme s paní učitelkou Mgr. Irenou Hrubanovou 40 hodinový kurz etické výchovy (+koordinátor Mgr. Dita Kozelková). Přesněji 4. září 2014 poslední školení tohoto kurzu. Dále chystáme již dříve zmíněné proškolení sborovny na podzim Zkušenosti z tohoto kurzu jsme již hojně využívali ve vyučovacím procesu. Etické chvilky v podobě her na poznávání jeden druhého nebo kratičké příběhy k vcítění se do starostí druhých si děti velmi oblíbily. Přispělo to i ke zlepšení vztahů v třídních kolektivech. Třetí třída si navíc závěrem školního roku připravila pantomimu na téma etické výchovy. Děti se vžily do rolí tak, že příběh chytil každého za srdce a rodičům a hostům se také líbil. V průběhu celého II. pololetí jsme výuku Etické výchovy pečlivě zaznamenávaly do třídní knihy Vypracovala: Mgr. Dita Kozelková 45

46 Hodnocení projektu Jsem chodec DOPRAVNÍ VÝCHOVA školní rok 2013/14 Typ projektu: dlouhodobý, opakující se každý školní rok, s mezipředmětovými vazbami Projekt je určen pro žáky ročníku - 1. období Cíl 1. období: rozvíjet u žáků schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli chodce Projekt je určen pro žáky 4. a 5. ročníku - 2. období Cíl 2. období: rozvíjet zodpovědnost za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; hledat řešení krizových situací; zejména v roli cyklisty; upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu chodce i cyklisty; poznávat vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích, zejména v roli cyklisty; seznámit se s první předlékařskou Projekt je součástí ŠVP s účinností od V letošním školním roce jsme rozpracovali tematický plán pro daný ročník, který vychází z očekávaných výstupů za 1. a 2.období. Plán je plněn dle témat zvolených v daném měsíci, zapisován do třídních knih od II. pololetí. 1. pololetí - výstupy plněny. 5. ročník se zúčastnil plánovaného kurzu na dopravním hřišti Semafor Olomouc ve dnech Žáci ročníku se zúčastní praktického jízdy zručnosti na mobilním Dopravním hřišti EU- 22. květen. Naplánovaný projektový den pro všechny ročníky a to v úterý 22. dubna Viz zpráva. 2. pololetí výstupy plněny. 46

47 Dopravní výchova - projektový den (zpráva) Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný Jsem chodec, který prolíná celým kurikulem na 1. stupni. Zaměřuje se především na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu. Cíle DV jsou: rozvíjet u žáků schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli chodce rozvíjet zodpovědnost za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; hledat řešení krizových situací; zejména v roli cyklisty; upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu chodce i cyklisty; poznávat vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích, zejména v roli cyklisty; seznámit se s první předlékařskou pomocí Žáci společně se svou paní učitelkou strávili příjemné dopoledne, ve třídě, na školním hřišti. Výstupem celého našeho snažení jsou pracovní listy v osobním portfoliu či úspěšné splnění průkazu zdatnosti cyklisty praktická jízda zdatnosti a zručnosti. V neposlední řadě si děti odnášejí cenné informace, jak se chovat bezpečně v provozu jako chodec či cyklista. V Mariánském Údolí dne Mgr. Martina Kopečná 47

48 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací (celoroční hodnocení) Na základě nového RVP pro ZV 2013 a v souladu s ŠVP č.j.zsmú/203/2013 je tato tematika zařazena samostatně v rozsahu 4 vyuč. hodin ročně v každém ročníku jako samostatný blok a 2 vyuč. hod. v rámci pochodového nebo sportovního cvičení na jaře nebo na podzim. Realizován pro: ZŠ Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace projektu: školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Irena Hrubanová Typ projektu: dlouhodobý, opakující se každý školní rok, s mezipředmětovými vazbami Spolupráce: s členem požární služby, s inspektorem PČR Projekt je určen pro žáky ročníku Realizace: Na realizaci projektu se podíleli jednotliví vyučující, za koordinaci zodpovídali třídní učitelé. Hodnocení projektu: Průběžně byly hodnoceny jednotlivé aktivity slovním komentářem, rozhovory se žáky a ukládáním prací do žákovských portfolií. Na závěr školního roku bylo provedeno písemné vyhodnocení celého ročního projektu a zkrácená verze je součástí Výroční zprávy školy. Plnění projektu: 1. pololetí: OČZMU byla integrována do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolínala se všemi ročníky. V prvním pololetí byla realizována v rámci vzdělávacího obsahu Prvouky, Přírodovědy, Vlastivědy, do projektových dnů a také v předmětech pracovní činnosti, ve výtvarné výchově, na internetu ( interaktivní cvičení ) nebo při vycházkách či s inspektorem PČR apod. 1. a 2. třída se zabývala tématy: Péče o zdraví a prevence rizik ( přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví ),Péče o tělo a poskytování 1.pomoci,Požáry a jejich rizika ( správné chování při vzniku požáru, přivolání pomoci, ohlášení požáru ), 3. třída se seznámila s pojmem Mimořádné události ( povodně, vichřice, požáry, laviny, úniky nebezpečných látek ). Témata Varování před nebezpečím a Zásady volání na tísňovou linku děti naučily, jak se správně a bezpečně chovat v různých životních situacích. 4. třída probírala témata: Osobní bezpečí, evakuace, požáry a jejich rizika a poskytování 1. pomoci. 5. třída řešila pojmy: Integrovaný záchranný systém, požáry a hasicí přístroje, evakuační plán, resuscitace ( praktická ukázka a nácvik ),riziko otrav ( léky, houby, alkohol, cigarety a jiné návykové látky ). Všechny třídy se ve čtvrtek v tělocvičně sešly s vojenskými záchranáři Milanem a Martinem z VÚ Přáslavice v rámci projektu,,první pomoc do škol. Celý projekt byl rozdělen do 4.částí : 1. Jak nahlásit úraz a požádat o pomoc 2. Oživování zraněného 3. Druhy krvácení a jejich ošetření 4. Zlomeniny a první pomoc 48

49 Děti se v jeho průběhu mohly blíže s jednotlivými částmi seznámit, zopakovaly si čísla tísňového volání a správným způsobem volání na tísňovou linku, prohlédly si řadu pomůcek a zdravotního materiálu, který záchranáři přivezli a všem nechali ochotně prohlédnout a vyzkoušet. 2. pololetí: V pondělí se uskutečnil projektový den. Probíhal v každém ročníku od 8,00hod. do 11,40 hod. Ve třech vyučovacích hodinách a 1.hod. vycházce se žáci v jednotlivých ročnících zaměřili na tyto cíle a učivo: Orientovat se na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných situací. Cílem bylo osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na : 1.tř. Sebeochrana, pomoc a prevence rizik, Požáry - viz ŠVP str.151,152 (učebnice: Neztratím se? Neztratím se!) 2.tř. První pomoc, Péče o zdraví a prevence rizik, Požáry a jejich rizka, Osobní bezpečí.. viz VP str 152 (učebnice: Bezpečí a nebezpečí) 3.tř. První pomoc, Péče o zdraví a prevence rizik, Požáry - viz ŠVP str.153 (učebnice: Počítej se vším) 4.tř. Osobní bezpečí a prevence, požáry a jejich rizika, Péče o zdraví a., viz ŠVP str. 153 (učebnice: S mapou nezabloudím) 5.tř.Požáry a jejich rizika, péče o zdraví a, podpora a ochrana fyzického a., viz ŠVP str 154 (učebnice : Pomáhám zraněným ) Dále: - rozpoznání varovného signálu Všeobecná výstraha" - používání telefonních linek tísňového voláni a dalších komunikačních prostředků - přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru - poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí - činnosti integrovaného záchranného systému zaměřené na tematiku ochrany osob před následky: Obsahem: 1) živelných pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, velkých sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí) 2) úniku nebezpečných látek do ŽP včetně nezbytných dovednosti (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek) 3) použití nebo anonymní použití hrozby výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost po nálezu či obdrženi podezřelého předmětu) V rámci OČzMU se ve 2. třídě dne uskutečnila beseda se členy HZS Olomouc. Beseda se týkala příčin, vzniku a ochrany při požáru, tématu, kde všude dětem hrozí nebezpečí, o možných nebezpečích v bytě a co je varovný signál a jak se při něm zachovat. Akce: projektový den: Vojenští záchranáři z VÚ Přáslavice První pomoc do škol projektový den beseda ve 2. třídě se členy HZS Olomouc cvičný poplach ukázka požárního zásahu spojená s evakuací, seznámení s hasičskou technikou V Hlubočkách Mariánském Údolí dne Mgr. Irena Hrubanová 49

50 Hodnocení projektu Péče o zdraví za školní rok Projekt je určen pro žáky ročníku Cílem projektu je pečovat o své zdraví, uvědomování správné výživy a umění orientovat se co je zdravé a také co zdraví ohrožuje a poškozuje. Rozvoj žákovských kompetencí: - Kompetence k učení - Kompetence k řešení problémů - Kompetence komunikativní - Kompetence sociální a personální - Kompetence pracovní ročník realizoval v školním roce Preventivní program Veselé zoubky Pohyb, prevence obezity velká přestávka tělocvična, hřiště, zařazování TV chvilek Plavání žáků 2. a 3. ročníku plavecký stadion Olomouc Stolování a společenské chování chování při svačení a ve školní jídelně v průběhu oběda, výroba prostírání Záchranáři ve škole vojenští záchranáři v rámci projektu První pomoc do škol Prohlídka výstavky místních zahrádkářů zdravé ovoce a zelenina Denní stravovací a pitný režim - účast na projektech -mléko do škol, ovoce do škol Reklama a stravování práce s letáky zdravé a nezdravé jídlo Péče o čistotu těla dodržování denních režimových návyků průběžně, na škole v přírodě ročník realizoval v průběhu školního roku V projektovém dni Pečujeme o zdraví besedu na téma- O hygieně dutiny ústní a správné technice čištění zub Záchranáři ve škole v rámci projektu První pomoc do škol Pohyb, prevence obezity velká přestávka tělocvična, hřiště, účast na sportovních soutěžích Denní stravovací a pitný režim účast na projektech mléko do škol a ovoce do škol Zásady správné výživy výroba zdravé svačiny Stolování a společenské chování chování při svačení a ve školní jídelně v průběhu oběda Škodlivost návykových látek v rámci výuky Reklama a stravování návrh obalu na potraviny Realizace projektu: Na realizaci se podíleli jednotliví vyučující. V letošním školním roce proběhl také celodenní projektový den na téma Zdraví. Obsah projektu byl hlavně naplněn v předmětech PČ, VV, Prvouka, Přírodověda a také při vycházkách a na škole v přírodě. Na škole také již několik let funguje kroužek Mladý zdravotník. Navštěvují ho někteří žáci z 2. až 5. ročníku. V letošním školním roce dosáhli velkého úspěchu první místo v krajské soutěži a tím i pozvání do celostátní soutěže. Hodnocení projektu: Průběžně jsou hodnoceny jednotlivé aktivity slovním hodnocením, rozhovory s žáky a ukládáním prací do žákovských portfolií. Toto hodnocení bude součástí výroční zprávy školy Mgr. M. Vodičková 50

51 č. 3 Autoevaluace školy Mapa školy stručné shrnutí Stále je co zlepšovat a vytvářet a prohlubovat. Celkově je naše škola ve všech oblastech kvalita výuky, chování a výchova, atmosféra školního prostředí, vnější vztahy, materiální podmínky, vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů, školní nej, překážky učení, chování a výchova atmosféra a prostředí školy, hodnocena spíše pozitivně nebo pozitivně, což je velmi dobrý výsledek. Přehled respondentů: Počet respondentů žáci 117 Učitelé 10 Rodiče 68 Provozní zaměstnanci 2 Celkový počet respondentů 197 Skupiny respondentů Naše škola Zúčastněné školy I. stupeň Žáci 100% 71,2% Učitelé 100% 78,7% Rodiče 58,6% 62,4% Provozní zaměstnanci 100% 53,5% Vybrala jsem jen pár otázek a odpovědí k zamyšlení. Celé hodnocení je k zhlédnutí v síti K: TESTOVÁNÍ + AUTOEVALUACE. Vy, pedagogové, jste s prací ve škole spokojeni ve větší či menší míře ve všech oblastech všichni. Žáci se do školy těší na něco nebo někoho z 82 %, což je pěkný výsledek, ale v budoucnu by mohl být i lepší! Jak se žákům ve škole líbí? Hodnotili stupnicemi 1 = NE 2 = Ano 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 1,92 1,93 2 1,92 1,80 S postupem ročníku klesá oblíbenost Čj, bylo by dobré se zamyslet a snažit se o zlepšení! Oblíbený předmět Předmět/třída 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Čj 50% 38% 15% 12% 5% Aj % 16% 21% M 73% 62% 67% 24% 21% 51

52 Rodiče: Rodiče by chtěli, aby se škola zaměřila na cizí jazyky, M+, ICT a Čj Celkovou kvalitu výuky ve škole hodnotili body 1-7, 7 = nejlepší. Stupeň procent 13% 16% 32% 18% 13% Nejhorší hodnocení bylo ve 4. třídě: % 27% 33% 7% 0% Nejlepší hodnocení bylo v 1. třídě: % 0% 25% 38% 25% 15% rodičů si myslí, že je dítě ve škole přetěžováno. Na otázku: Jste spokojeni, jak se k vám chovají učitelé? Celkovou kvalitu výuky hodnotili bod 1-7, 7 = nejlepší Odpověděli: 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 3,8 3,42 3,42 2,85 3,54 V tomto směru máme co zlepšovat a budeme mít v zápise autoevaluace! 52

53 Klima školy shrnutí Naše škola v dotazníkovém šetření dopadla velmi dobře viz hodnocení. Jen pár komentářů k některým otázkám. 1. Hodnocení vedení školy: Činnosti, které vám překážejí v pedagogické práci. Chápu, že je velmi mnoho administrativy, ale bohužel je to tak, mě samotnou nadmíru zatěžuje, ale musí to tak být. Co mě ale zamrzelo je, že Vás zatěžují školní projekty, které jsou součástí pedagogické práce povinnost v ŠVP. Zatím jsme nedělaly projekt, který by byl navíc, vlastně jen Kytička pro maminku. Jinak jsem velmi ráda s pozitivním hodnocením mého vedení a děkuji. 2. Vztah s kolegy Jsem ráda, že si vzájemně pomáháte, jste přátelské, kamarádské a vstřícné. Máme dobrý pracovní kolektiv!! Více není co dodat. 3. Stres spojený s výukou Některé z Vás pociťují (20%), že nemají dostatek pomůcek pro výuku, proto Vás žádám, když Vám zadám, abyste úkol napsat pomůcky které potřebujete, abyste jej splnily. Pokud finanční prostředky dovolí, nakoupíme. Vím, že chybí pro výuku Hv, ale řešíme. Další je na Vás. 80% z vás se necítí přetěžované, 20% jsou opačného názoru. Vím, že né všechny umíte odolávat stresu, který vyvolává práce, která není spojena s výukou, ale snažím se, aby všechny jste byly zatěžovány aspoň přibližně stejně. Je pravdou, že některá toho máte více, ale to je spojeno s prací, kterou plníte a snažím se Vás ohodnotit v osobním ohodnocení, tím chci říct, že nemáte všechny stejné osobní ohodnocení. Vážím si práce všech z vás, ale některá děláte více a bez řečí jiná méně a s komentářem. 4. Konflikty s žáky Úsměvná byla odpověď, jestli máte pocit, že Vám ujíždí nervy. 30% nikdy, 70% zřídka Stále říkám, nejsme stroje a máme city a emoce, kterým musíme občas uvolnit cestu. 10% odpovědělo, že se některý žák snaží vyprovokovat k agresivitě? Překvapivé a znepokojující. 20% odpovědělo, že nelze posoudit, že má strach z některého rodiče. Pokud se budete k žákům chovat taktně a i mile, nemusíte se rodičů obávat. Žádný rodič nemá rád, když je jeho dítě stále káráno. Rodiče by měli mít k vám takovou důvěru, aby se Vám nebáli říct, co je trápí a vy musíte být připraveny jim problém vysvětlit a případně navrhnout řešení. Pokud budete s rodiči jednat neosobně a povrchně, budou se i oni takto stavět k Vám. Vy jste profesionálky a tak to musíte brát! 20% odpovědělo, že nelze posoudit, jestli je k vám některý rodič agresivní. Platí výše uvedené, žádný rodič si nepřijde stěžovat bezdůvodně věta k zamyšlení. Není řešením stále volat rodičům, že je žák takový či makový, že napsal nebo nenapsal úkol. Shazujete tím samy sebe. Hledejte spíše cestu, jak žákovi pomoct, vzbudit v něm důvěru, že to s ním myslíte dobře a určitě bude zlepšení. I vy budete mít dobrý pocit, že jste si uměly poradit! Závěrem: Jako ŘŠ si nemůžu přát lepší kolektiv! 53

54 č. 4 Hodnocení práce ŠD Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 IČ: tel.: mobil: Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti školní družiny ve školním roce 2013/2014 Vedoucí vychovatelka: Mgr. Ludmila Erbesová Ředitelka školy: Mgr. Lucie Hladíková 54

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výroční zpráva školy za rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za rok 2009/2010 Základní škola Hlubočky-Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 tel: 585 351 210, mob. 736 539 006 zs.mar.udolí@seznam.cz IČ: 70982031 č. j: 182 /2010 Výroční zpráva

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více