2015/2. Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015/2. Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19."

Transkript

1 Infomagazín 2015/2 Investiční akce města Slaného str. 2 3 Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19 Více na str Správní obvod obce s rozšířenou působností v Středočeském kraji

2 Co vás zajímá Investiční akce města Slaného v roce 2015 Na podzim loňského roku se konaly řádné komunální volby ve dnech října. Po volbách pak byla ustavena nová koalice ve složení ANO 2011, Naše město, ČSSD, Unie pro sport a zdraví a Strana svobodných občanů. Proces formování nového vedení města byl dokončen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Slaného, kdy byl starostou města zvolen Ing. Pavel Zálom, místostarostou města Ing. Pavel Zlámal a v neposlední řadě i rada města ve složení Ing. Tomáš Drholec, MUDr. Jakub Heřman, Jiří Hůla, RNDr. Ladislav Peška a Jiří Zíma. líčovým úkolem, se kterým se nové vedení Kměsta musí během tohoto roku vypořádat, je přinejmenším zahájení akcí, které bývalé vedení města několik let odkládalo. V tomto článku si tedy dovolím jednotlivé akce shrnout a stručně představit širší veřejnosti. Investiční akce města spadají do kompetence zvláštního úseku rozvoje města, který se skládá ze tří osob Ing. Milana Grohmanna (manažer rozvoje města), Petry Vítochové a Kateřiny Benešové. Na nich především leží veškerá administrativa spojená s dotacemi, které se vlastně týkají všech velkých investičních akcí, a dalšími nezbytnostmi nutnými k provedení jakékoliv náročnější akce. Právě probíhajícím projektem je v současné době Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu. Ze všech plánovaných investic je tato nejmladší, o její realizaci se začalo uvažovat v březnu loňského roku. Provedení této akce pak zcela jistě zlepší podmínky pro využití zimního stadionu veřejností. V době, kdy byl tento článek psán (začátek června 2015, platí ke všem soudobým termínům zmíněným v článku), již byly zahájeny první práce na tolik potřebné rekonstrukci, ledová plocha přesluhuje již téměř dvacet let. Hotovo by mělo být ještě během letošního roku. Další pro čtenáře jistě zajímavou akcí je Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení. V tomto případě se jedná o akci poměrně starou, rekonstrukce měla proběhnout již v roce Jedná se o akci, která by měla zásadním způsobem zlepšit zdravotní péči ve Slaném. V současné době byla podepsána smlouva se zhotovitelem díla a akce se tedy naplno rozběhne již velmi brzy. Další investiční akce pak navazuje na revitalizaci Náměstí TGM a jedná se o Revitalizaci historického jádra města Slaný Husovy ulice (pro Slaňáky je známější jako Londa). O rekonstrukci Husovy ulice se prvně hovořilo již v roce 2013 a prošla poměrně bouřlivým vývojem, kdy se diskuze točila především kolem celkového rozsahu rekonstrukce a tím pádem i celkové ceny díla i budoucí podoby Londy. 10. jednání zastupitel- Přestavba v nemocnici přinese pěkný vzhled budov a moderní vybavení. 2

3 V současnosti probíhají tyto akce: Rekonstrukce zimního stadionu Přestavba gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Rekonstrukce historického jádra města Husova ulice Intenzifikace čistírny odpadních vod v Blahoticích Dále probíhá řada projektů pro školy Pokračuje spolupráce s agenturou pro sociální začleňování 3 Po rekonstruci ledové plochy bude zimní stadion splňovat i ta nejnáročnější kritéria. stva města schválilo tento projekt, přičemž výsledná cena celé akce bude mnohem nižší, než se původně předpokládalo. V současné době již je znám zhotovitel a běží lhůta pro odvolání. Celková doba rekonstrukce by měla být 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo. Všechny výše zmíněné akce přispějí k rozvoji města Slaného a ke zlepšení poskytovaných služeb či zvýšení estetičnosti města. Poslední velká investiční akce se však týká věci zcela zásadní pro ochranu životního prostředí. Je to rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Blahoticích, jedné ze slánských místních částí. Historie kolem rekonstrukce Čistírny odpadních vod je mnohem bohatší než kolem ostatních investic. O provedení této zcela nezbytné akce se začalo hovořit již před řadou let. Současná čistička již neodpovídá povoleným normám a pro město je naprostou nutností tuto akci provést. Nerad bych zabíhal do zbytečných podrobností, kterými bych čtenáře jistě vyčerpal. Pokusím se problém shrnout co nejstručněji. Problematika čistírny odpadních vod stojí a padá s dotací. Akce jako celek vyjde cca na 120 milionů korun a město má dvě možnosti, jak realizaci provést. První možností je provést akci jako celek, avšak díky váhavému postoji bývalého vedení města, které se k rekonstrukci čistírny odpadních vod neodhodlalo, je ohroženo možné čerpání dotace, především pak z důvodu nedovolené podpory soukromého subjektu, neboť město čistírnu odpadních vod neprovozuje, ale pronajímá. Kdyby byla šance získat dotaci již nenávratně ztracena, bylo by pro město výhodnější zrekonstruovat čistírnu odpadních vod po etapách. O tom ale bude rozhodnuto v nejbližší době. Jak je patrno z výše uvedených informací, nové vedení města převzalo po svých předchůdcích řadu problémů, které bylo nutné vyřešit. Rada města i nové zastupitelstvo se však intenzivně chopilo řešení těchto nelehkých záležitostí a v současné době jsme mnohem blíže úspěšnému dokončení jednotlivých projektů než za bývalého vedení města. Současná opozice hodně kritizuje, že vedení města pouze přebralo akce naplánované již v minulých letech a nepřišlo s novými projekty. Nabízí se tu ale otázka proč bývalé vedení města nepřistoupilo k realizaci těchto investic? A bylo by moudré rozjet několik dalších projektů, když nemáme vyřešeny takto zásadní věci? Osobně si myslím, že ne, neboť by tyto akce buď zanikly v propadlišti dějin, nebo by je nové vedení města tlačilo před sebou jako balvan. Zvolené řešení, tedy dokončení starších investičních akcí v prvním roce volebního období a poté realizace projektů zcela nových, se mi jeví jako efektivnější. Přejme novému vedení města, radě, zastupitelstvu i jednotlivým zapojeným zaměstnancům Městského úřadu mnoho zdaru. Bc. David Koryta Londa se po rekonstrukci změní k lepšímu.

4 Slánsko si připomnělo Den vítězství před 70 lety Oslavy státního svátku se ve Slaném uskutečnily 7. května 2015 na městských hřbitovech. V rámci oslav Dne vítězství za přítomnosti starosty města proběhl pietní akt, který připomenul oběti druhé světové války. Ing. Bohumilu Harákovi za aktivní účast v Pražském povstání Panu Eduardovi Vrbovi, vězněnému jako dítě s rodiči v Letech u Mirovic Ing. Františkovi Kynclovi za aktivní účast v Pražském povstání Panu Ctiboru Vořechovi, politickému vězni, a za aktivní účast v Pražském povstání Paní Matyldě Klapalové, pozůstalé po politickém vězni a dlouholeté člence ČSBS Paní Libuši Karlíkové, pozůstalé po politickém vězni a dlouholeté člence ČSBS Květnová revoluce 1945 přinesla vytoužený mír a svobodu i obyvatelům Slánska a města Slaný. Křižovatka U sloupu byla tehdy svědkem četných bojů s ustupujícími nacisty. Tady v noci 8. května 1945 kolem 23. hodiny ve směru od Loun přijela do města Rudá armáda, zasáhla do bojů s ustupujícími fašisty a přinesla městu osvobození. Při této příležitosti udělilo Město Slaný pamětní listy příslušníkům Českého svazu bojovníků za svobodu. Panu Marinovi Cavicchiolimu za aktivní partyzánský odboj v Itálii Ing. Jiřímu Schmiedovi, politickému vězni v Praze Pankrác a v Malé pevnosti Terezín Pohřebiště obětí 2. světové války má důstojné místo Díky dotaci Ministerstva obrany České republiky se městu podařilo opravit pohřebiště obětí 2. světové války, které se nachází na IV. slánském hřbitově. Uvedené pohřebiště ukrývá ostatky 22 vojáků Rudé armády a 8 vojáků čs. jednotek bojujících v zahraničí. Jeden větší hrob slouží jako pietní místo amerických vojáků sestřeleného bombardéru (2. března 1945), jejichž ostatky byly přemístěny v padesátých letech do Francie. Uvedené pohřebiště bylo zřízeno v poválečných letech a částečně bylo upraveno v šedesátých letech a již nutně potřebovalo generální opravu. Ministerstvo obrany vyslyšelo žádost města a na uvedenou opravu poskytlo státní účelovou dotaci 468 tisíc Kč, k čemuž město přispělo svým podílem 117 tisíc Kč (celkem 585 tisíc Kč). 4

5 Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí V čele peletonu Josef Zimovčák Ve dnech června 2015 se konal již 6. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem / On bike for children. Jedná se o jedinečnou akci, která se zařadila svým charakterem a mezinárodním rozsahem mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazil na cyklojízdu napříč Českou republikou. Přidat jste se mohli každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Mezi aktivními účastníky cyklojízdy nechyběli ani významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. Během jízdy cyklisté navštívili takřka všechny kraje České republiky, zastavili se v partnerských městech a osobním příkladem, formou osvěty a propagace předali široké veřejnosti odkaz My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně. Součástí projektu Na kole dětem byly rovněž přednášky ve školách, besedy a účast promotýmu na jiných sportovních akcích a projektech po celé ČR. Sport a pohyb Cílem mezinárodního sportovního projektu Na kole dětem byla nejen finanční pomoc a podpora nemocných dětí, ale také veřejná debata a snaha upozornit na problematiku onkologického onemocnění a permanentní připomínání důležité úlohy sportu a pohybu v našich životech. Je potřeba si uvědomit, že děti svůj životní styl ještě nemohou samy ovlivňovat. Právě proto chceme poukázat na preventivní význam sportu při výchově dětí a mládeže. Sportovní aktivity významným způsobem přispívají ke vštěpování pozitivních životních návyků, trpělivosti a také se nezanedbatelně podílejí na vzniku kolektivního pocitu sounáležitosti s vrstevníky a příslušníky dalších generací. Sport a pohyb rovněž patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence před řadou možných onemocnění. Co má cyklistika ve štítu Dne projížděl peleton charitativní cyklotour Na kole dětem městem Slaný. Charakterem a mezinárodním rozsahem se akce zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Nad letošním šestým ročníkem převzal záštitu starosta města Slaný ing. Pavel Zálom. Cyklistika má ve štítu vytesáno: Zdravý životní styl, pohyb a souznění s přírodou. Je to zdravý sport, spojený s poznáváním krajiny, který má ve Slaném i v našem regionu širokou podporu. Foto: Ivo Horňák 5

6 Infocentrum Slaný v novém V expozici je už přes dva tisíce slánek Ve slánském Infocentru Pod Velvarskou branou dostali před čtyřmi lety zajímavý nápad. Inspirováni názvem města Slaný rozhodli se zde založit unikátní sbírku slánek. Oslovili veřejnost, rodáky i přespolní a požádali je o staré i nové slánky, které se povalují doma ve skříních a šuplících a jen se na ně práší. Zájem veřejnosti byl překvapivě velký. Slánky do sbírky věnovali nejen obyvatelé Slaného a blízkého okolí, ale také občané partnerských měst nebo Češi žijící dlouhodobě v zahraničí a mající stále pevné vazby na svůj rodný region. Po čtyřech letech čítá sbírka přes slánek. Skleněných, keramických, dřevěných, plastových nebo kovových. A taková sbírka si zaslouží adekvátní výstavní prostor. Dne 12. února 2015 tak mohl starosta města Slaný, Ing. Pavel Zálom přestřihnout pásku a slavnostně otevřít novou výstavní místnost slánského Infocentra. V expozici jsou vystaveny všechny slánky, které Infocentrum Pod Velvarskou branou nashromáždilo, doplněné o solné zajímavosti a fotografie. Expozice slánek je volně přístupná každý všední den od 9 do 16 hodin. Od dubna pak ve stejném čase i o víkendech. Slaný, kdysi všeobecně známé především díky výrobě baterek, se tak nově stává městem slánek! Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního hospodářství ČR. Otevřeno bylo 15. června 2001 jako součást knihovny V. Štecha ve Slaném. Aktuální nabídka služeb: pojďte s námi na výlet, pěšky i na kole, putování za slánskými zvony ve městě a okolí, nabídka turistických cílů i ubytování, propagace města a okolí na veletrzích cestovního ruchu, Slánský klub nordwalking, který pořádá za rok řadu vycházek a výletů, je zde ke koupi mnoho pohledů z města i okolí. Zmodernizonané Infocentrum sídlí na adrese: Infocentrum Slaný Pod Velvarskou branou Velvarská 136/ Slaný Telefon:

7 Návštěva knihovny V. Štecha je svátkem Městská knihovna ve Slaném byla založena 17. října 1897 zásluhou Václava Štecha, učitele, spisovatele a divadelního ředitele. V. Štech byl hybnou sílou kulturního života ve Slaném a širokém okolí. Zakladatel vlastivědného muzea, muzejního spolku a první redaktor ročenky Slánský obzor (vychází dodnes). Milovník Slaného do posledního dechu. Od 17. října 1997 nese knihovna jeho jméno Knihovna Václava Štecha. Od se knihovna stala opět organizační složkou Městského úřadu ve Slaném a došlo ke sloučení s Infocentrem Pod Velvarskou branou. Naše knihovna se snaží opakovaně veřejnost přesvědčovat o tom, že v knihovně nejsou jenom knihy. Knihovna má sloužit samozřejmě jako půjčovna, ale také jako místo trávení volného času dětí, mládeže a dospělých. Tomuto záměru se také přizpůsobuje Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou. O všech aktivitách knihovny se dočtete na webových stránkách Významné okamžiky 2014 Drobné, skromné, decentní, veselé, vtipné, ale také velkolepé a slavnostní akce uspořádala knihovna v loňském roce a jimi se snažila obohatit kulturní a vzdělávací nabídku obyvatelům i návštěvníkům Slaného: V březnu jsme uspořádali již čtvrtý Knihovnický dětský karneval v Městském centru Grand. Tato akce je velmi oblíbená, protože v zimním období je karneval příjemnou variantou, jak s dětmi strávit odpoledne a děti se k nám rádi vracejí. Od května do srpna probíhala rekonstrukce atria a další stavební úpravy v muzeu a tím byla činnost knihovny hodně omezena. Stavební firma potřebovala pro svůj materiál i chodbu, takže pro nás se stala nedostupná velká část depozitáře knihovního fondu, který se nachází na chodbě. Nicméně toto dočasné omezení a nepohodlí posléze ocenili jak pracovníci, tak čtenáři. V nově vytvořeném zajímavém prostoru na chodbě se nám podařilo uskutečnit záměr z roku 2013, a to zakoupením lehkého nábytku vytvořit místa k příjemnému posezení venkovní čítárnu, kde je pro registrované uživatele knihovny k dispozici wi-fi síť. V říjnu, v rámci celorepublikové akce Týden knihoven, jsme slavnostně odhalili bibliobox, pomocníka, který již patří k běžným službám knihoven, a vyhlásili jsme roční soutěž Město našich předků. Knihy na přání Našim čtenářům jsme nabídli možnost, aby nám vlastním tipem doporučili nákup titulu knihy, která není dosud ve fondu. Newsletter V listopadu 2014 vyšlo první číslo našeho knihovnického elektronického zpravodaje O nás anebo listopad 2014 v knihovně. Tento časopis je v měsíční periodicitě rozesílán na zaregistrované ové adresy. Ke zhlédnutí je na webu knihovny. V prosinci jsme zakoupili nové PC, na které jsme získali dotaci ve výši Kč (maximum) z dotačního programu Krajského úřadu pro Středočeský kraj. V oddělení pro děti jsme otevřeli ve spolupráci s ICM jazykové koutky. Tyto formy doučování jsou zdarma a jsou určeny dětem, jejichž rodiče anglicky neumí a nemají prostředky, aby dětem platili doučování. Naši dobrovolníci z ICM pomohou dětem s domácími úkoly nebo s učivem. Zoja Kučerová, ředitelka Provozní doba: Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Pob. Na Dolíkách Pob. Dolín PO 9:00 18:00 9:00 16:00 9:00 18:00 11:00 16:00 ZAVŘENO ÚT 9:00 18:00 12:00 17:00 9:00 18:00 12:00 17:00 ZAVŘENO ST VE VŠECH ODDĚLENÍCH ZAVŘENO ČT 9:00 18:00 12:00 17:00 9:00 18:00 8:00 11:00 16:00 18:30 ČT 12:00 17:00 PÁ 9:00 19:00 12:00 16:00 9:00 19:00 ZAVŘENO ZAVŘENO SO 9:00 12:00 ZAVŘENO 9:00 12:00 ZAVŘENO ZAVŘENO

8 Jezdit se má na plný plyn Současnost vždycky souvisí s naší minulostí a historií jen ta fakta někdy ohýbáme nebo zamlčujeme. Já se k té své minulosti hlásím. Práce výtvarníka i práce v médiích je úžasná. Zejména rádio a televize jsou fenomény, které vás spolknou, pohltí. Tak, že to potom ani není práce. Nevnímáte všední nebo sváteční dny, o takových nepodstatných detailech, jako je pracovní doba ani nemluvím. dyž jsem pracoval jako výtvarník na KKladně, spoustu času jsem trávil v jakýchsi neplacených přesčasech, jejichž výsledkem byly stovky návrhů a tiskových realizací merkantilních tiskovin užité grafiky. Popravdě řečeno, při tehdejších zákonech to bylo vzhledem k obsahu těch tiskovin na kriminál. Pro slánské Divadýlko, Slánskou scénu, Dětskou scénu, slánské kapely, tance na mlatě a desítky dalších tehdy neformálních a neregistrovaných klubů, spolků, partiček a part. Počítám, že nejednoho z mých tehdejších kamarádů jsem doprovodil k oltáři svatebním oznámením. okonce jsem jednou kreslil a tiskl ozná- o rozvodu! Péefka pro faráře, tajná Dmení deska Spirituál kvintetu, tiskoviny pro Jonáš klub Vůbec celé tehdejší kumštýřské prostředí kolem Kladenských dvorků, později Mikrofóra, Evropy 2, Frekvence 1 nebo Snídaně s Novou bylo až třeskutě inspirativní a byla to i tvrdá škola. A protože starého psa novým kouskům nenaučíš, jsem prostě zvyklý pracovat. Dovolenou pro mě byly pracovní cesty a vlastního volného času nikdy nebylo nazbyt. sem tomu tak rád, protože jezdit se má na Jplný plyn. I když mě občas život doslova donutil přibrzdit nebo shodil ze sedla, vždycky jsem vstal a nasedl. Ten obsáhlý úvod je vlastně i odpovědí. I tahle práce v Poslanecké sněmovně mě baví. Nerozděluji čas strávený ve sněmovně, ve výborech, na pracovních jednáních nebo v regionu. A to, že je třeba neděle a sedm ráno mi občas připomene udivený obličej ostrahy, která přijde ve sněmovně otevřít. sem opravdu hodně mezi lidmi, nejen Jv našem městě nebo kraji, ale po celé republice. Jediné, co se při mé práci změnilo, je to, že ještě více než dřív zdarma moderuji nekomerční akce. A že je občas podpořím i finančně. Je úplně jedno kde, je to mé svobodné rozhodnutí. Ale vždycky je to pro dobrou věc. Letos jsem si vyloženě udělal radost v Ratajích nad Sázavou. Už pět let tam moderuji dřevosochání a řezbářství, které tam pořádá můj kamarád Jirka Vorlíček. Založil tam na zámku i dřevorubecké muzeum. A protože byl 8. května státní svátek, se kterým jsem fakt nepočítal, tak jsem tam letos vyřezal jednoho ze svých ulítlých andělů. Prostě i tenhle uletěl a potuluje se po zemi, jako desítky dalších na papíře, na plátně nebo jako loutky. Tenhle je z krásné sukovité lípy a dokonce má naklápěcí křídla, aby mohl lépe rolovat po letišti na start. Inspirovaly mě staré kamenné skulptury z 12. století, které jsem měl možnost vidět při návštěvě chrámu v Náhorním Karabachu. poslední době jsem také s pomocí Mar- Niče a dalších slánských sběratelů při- Vtina pravil Výstavu historických kol a kolovrzů v Galerii profesora Drtiny v muzeu v Chotilsku. Úkol vytvořit plakát tak to jsem měl za odměnu! Škoda, že taková výstava není právě v muzeu ve Slaném je tam několik bicyklů slavných slánských značek Ywes a Prim a zájem je veliký. Na vernisáži byl dokonce potomek slavných bratrů Montgolfiérových. Velkou ctí pro mě bylo také moderování koňáckého memoriálu Barbory Justýny Trávníčkové v Královicích nebo moderování odhalení pamětní desky našim letcům působícím v době II. světové války v Anglii a Sovětském svazu. I tuhle akci organizovali lidé ze Slaného a Slánska Milan Špineta a pplk. Jan Machálek. Na letišti v Letňanech jsme se opět potkali s paní Hanou Fajtlovou, poručicí Věra Holube, plukovníkem Pavlem Vranským, plukovníkem Václavem Vaškem, generálporučíkem Štefanem Gombíkem a plukovníkem Pavlem Švecem. Byla to opravdu důstojná pocta našim hrdinům úvodní řeč pronesl brigádní generál Libor Štefánik. Protože Štefánikova ulice ve Slaném je moje rodná adresa, měl jsem z toho radost dvakrát. Důstojný akt umocnil průlet vojenského vrtulníku, čestná stráž i Ústřední hudba Armády České republiky. tále jezdíme na motocyklech teď více Sna skútru, který najdete i v zimě zaparkovaný před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí. No a sem tam se objeví nějaký ten Noční vlk, Pekelný anděl nebo jiné zvíře z Makedonie, Německa, Ruska nebo Polska, sesedne z motorky a dáme si pivo nebo panáka. Probereme holky a mašiny, záplaty na džíny Mimochodem Dan Landa, autor této písně a původní hymny West Teamu Motoman, nám zraje jako Žito už se těším na jeho poslední projekt. Ten pracovní a volný čas jsou prostě spojité nádoby. Ještě jeden malý příklad ři pracovní cestě do Litvy (i to jsem platil Pze svého jeli jsme půjčeným autem od Míly Přerosta, kterému tímto velmi děkuji), jsem při přátelském setkání s naším panem velvyslancem Mazánkem zjistil, že máme historické vazby díky slánskému rodákovi Rudolfu Liehmannovi. A že dokonce slánští představitelé byli na návštěvě hudebního festivalu ve Vilniusu jen jsem tehdy nezaregistroval žádný výstup této cesty. Pan velvyslanec mi nabídl zdarma nocleh pro dva v naší rezidenci a tak si myslím, že na další případnou cestu, která by se tím velmi zlevnila, by měli jet lidé, kteří tu muziku a varhanní festivaly ve Slaném dělají. Moje představa by byla například: Ivo Horňák a Karol Hevessy vyslání na Mezinárodní varhanní festival v Rokiškis. Poslal jsem už panu velvyslanci hudební album z festivalu Varhany znějící a doufám, že opět navážeme spolupráci s naším královským městem. A co nás čeká? Zase ta práce v naší současnosti, která souvisí i s budoucností a brzy se stane naší minulostí. Udělám všechno pro to, abych se za ni nemusel stydět. Váš Standa Berkovec, člen Poslanecké sněmovny ČR 8

9 Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s r.o. zimní stadion, aquapark, fotbalové hřiště, atletický stadion, tělocvična, bowling, squash, fitness, minigolf, restaurace, hotel Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s.r.o., Lacinova 1720, Slaný tel.: KONTAKT: Tel.: vedení společnosti: BOWLING tel.: SQUASH tel.: TĚLOCVIČNA tel.: HOTEL tel.: RESTAURANT tel.: FITNESS tel.: AQUAPARK tel.: Královské město Slaný je vlastníkem komplexu sportovních zařízení, který spravuje společnost Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o. Tento komplex se nalézá na jihozápadním okraji města Slaného. Jeho historie začíná v roce 1978, kdy vedle funkčního atletického stadionu se škvárovou dráhou vyrostla a byla uvedena do provozu krytá zimní hala. Dnes zde také najdete dvě travnatá fotbalová hřiště, včetně kryté plavecké haly, která láká širokou veřejnost svými zábavnými prvky, z nichž nejlákavější je aquapark. Předností tohoto komplexu je nejenom bohatost sportovních činností poskytovaných v rámci jednoho zařízení na jediném místě, ale i jeho plnohodnotné ubytovací a stravovací služby. ZIMNÍ STADION. Nabídne opět po rekonstrukci (viz str. 2 3) krytou a kvalitně udržovanou ledovou plochu (10 šaten pro hokejová mužstva), s celoročním provozem. Jeho součástí je hotel, kde se může ubytovat osob (včetně přistýlek). V bufetu je poskytováno rychlé občerstvení, stravování pro hotelové hosty, účastníky soustředění a diváky. Je denně připravováno v moderní restauraci. Stadion je populární díky pravidelnému pořádání hokejových škol. 9

10 Účastníci byli Židla Cupem na Byli jste někdy na tréninku nebo na zápase nejmladších slánských hokejistů? Udělejte si někdy alespoň trochu času a navštivte slánský zimní stadion a budete koukat, jak ti malí kluci pozorně poslouchají rady trenérů, a jak s plným nasazením a zanícením pro věc jezdí po ploše s hokejkou a pukem, jako když jde o život. Bude se vám to moc líbit Na konci března se odehrál na zimním stadionu ve Slaném mládežnický turnaj Židla Cup, jehož účastníci pěli na organizátory jen samou chválu. Vedení slánské mládeže dělá z akce, které své jméno propůjčuje vynikající obránce Detroitu Red Wings Marek Židlický, hezkou tradici a dokazuje, že i hokej v podání těch nejmenších může mít v klubu, v němž své kariéry nastartovali například Jiří Tlustý či Václav Skuhravý, znovu své místo na slunci. Rozhovor poskytla členka vedení úseku mládeže HK Lev Slaný, Lenka Burdová, která nám prozradila nejen podrobnosti ze zákulisí a příprav turnaje, ale hovořila také o budoucnosti mládežnického hokeje ve Slaném. Na úvod bych ráda poděkovala za pomoc a podporu od všech rodičů našeho týmu HK Lev Slaný. Velké poděkování za významnou finanční podporu patří také našemu Královskému městu Slaný a všem ostatním sponzorům, bez nichž by turnaj nemohl proběhnout. A v neposlední řadě samozřejmě hlavním organizátorům jmenovitě Vladimír Kazatel, Aleš Pražák, Petr Burda, Jiří Schejbal, Lenka Burdová a Helena Šimáčková. Židla Cup je za námi. Jak byste jako zástupce pořádajícího oddílu zhodnotila jeho průběh? Průběh byl velmi klidný, celkově bez závad. Časový harmonogram byl dodržován. Neslyšeli jsme žádné stížnosti, ba naopak, samou chválu za super organizaci. Opravdu se povedlo oslovit a zajistit účast velmi vyrovnaných mužstev z extraligových a prvoligových klubů. Nikdo nebyl jednoznačným outsiderem, každý se o své místo se ctí popral. Jaké byly ohlasy účastníků turnaje? Slyšel jsem, že například německé týmy si Židla Cup velmi chválily. Ano, všichni byli nadšeni. Dokonce i zástupci německého týmu Jungadler Mannheim, který zde byl poprvé, se nechali slyšet, že zatím nenavštívili lépe zorganizovaný turnaj... 10

11 dšeni, těší organizátory mezinárodního turnaje Turnaj byl velmi silně obsazen, přijely i dva týmy z Německa. Jak těžké je tak kvalitní účastníky sehnat? Hlásí se třeba některé týmy i samy, aby mohly na Židla Cupu startovat? Ano, některé týmy, které zde byly v minulosti, se již hlásí samy. My jsme si to ovšem chtěli letos trochu zkomplikovat a tak jsme oslovili kluby, které zde doposud nebyly. Zkoušeli jsme i tým z Itálie nebo Švýcarska. Oni už bohužel přislíbili účast na jiném turnaji a tak nám dali košem (na příští rok však chtějí dorazit). Mužstva ze Slovenska tuto sezonu ještě hrají minihokej a tak také i oni odmítly. Na druhou stranu, celek ze Salzburku se nás zalekl, prý jsme pro ně moc profi A co samotná organizace turnaje? Taková akce jistě něco stojí. Je těžké sehnat sponzory? A jak pomáhá patron Marek Židlický? Na organizaci prakticky začínáme pracovat již v listopadu, v prosinci. Nejdůležitější je vybrat termín, aby vyhovoval většině týmů, nejlépe po odehrání mistrovských utkání. Ovšem v našem případě musíme zohlednit i to, že zde má domácí zázemí více mužstev Takže úkol č. 1 TERMÍN. Jasně, v dnešní době není moc snadné sehnat sponzory. Přesto se někteří najdou, hlavně, když řeknete, že je to pro děti a na sport. Nejde nám jen o finanční pomoc, ale jsme vděčni i za podporu v podobě věcných dárků, které dostanou děti do tašek při vyhlašování, nebo formou jídla a pití, jež zase děti dostanou do kabin, aby měly nejen pitný režim, ale i přísun vitamínů a malého občerstvení. Náš patron, Marek Židlický, nám především propůjčil své jméno. Krom toho nám vždy namluví vzkaz na zahájení, napíše věnování spolu s podpisem na věcné dárky (tentokrát sprchové gely) a hlavně pošle baseballové čepice svého aktuálního klubu, kam připojí nejen svůj podpis, ale také obstará podpisy svých spoluhráčů v kabině. Tyto čepice pak slouží jako ocenění pro nejlepší hráče turnaje: nejlepší obránce Niklas Kronwall nejlepší útočník Pavel Dacjuk nejlepší střelec Henrik Zetterberg nejlepší gólman Jimmy Howard Jak vidíte budoucnost Židla Cupu? Bude slánský klub v jeho tradici pokračovat i nadále? Chystají se pro další ročníky třeba i nějaké novinky? Pokud nás bude i nadále podporovat naše Královské město Slaný, tak tomu věříme a rádi bychom v tradici pokračovali. Cílem, a velkým přáním všech organizátorů, je vydržet až do té doby, kdy Marek Židlický pověsí v zámoří hokej na hřebík a poctí nás svou osobní účastí, jakož i účastí svého syna Adama, který je náš ročník, r Na závěr se ještě vráťme k samotnému slánskému hokeji. Je znát, že na mládežnickém úseku se odvedlo mnoho dobré práce. Zeptám se tedy ještě na budoucnost mládežnického hokeje ve Slaném. Je v plánu například i rozšíření o další věkové kategorie? V první řadě musíme získat posily pro stávající ročník narození Pro příští sezonu bychom chtěli přihlásit soutěž mladší žáci, kde mohou hrát i děti ročníku 2004 a maximálně tři hráči ročníků 2006 a mladších, tak snad budeme úspěšní. Dále se nám konečně po několikátém snažení povedl nábor těch mladších, kterým také chceme na příští sezonu přihlásit soutěž 2. tříd. Ovšem tím nekončíme a chceme dále rozšiřovat ty nejmladší. Tzn. znovu a znovu oslovovat mateřské školky a 1. třídy základních škol a nalákat děti na hokejovou budoucnost. Mimo jiné byl náš klub HK Lev Slaný vybrán do projektu Trenér ČSLH do malých klubů. Při této příležitosti navštívil naše město i šéf - trenér Českého svazu ledního hokeje, pan Slavomír Lener, který tento projekt vedení našeho města odprezentoval a odstartoval tak výbornou spolupráci mezi naším městem, klubem a svazem. Cílem projektu je nejen finanční podpora pro šéftrenéra naší mládeže v našem případě Radka Gardoně (bývalý dlouholetý útočník Kladna pozn. redakce), ale i další pomoc. Je to pilotní projekt a smlouva se uzavírá na 3 roky. Děkuji za rozhovor a slánské mládeži přeji mnoho dalších úspěchů!

12 Plavecký bazén 25 m dětský bazén tobogán 87 m whirlpool protiproud divoké koryto dámská a pánská sauna aquazorbing nudaplavání aquaerobic aquazorbing kondiční plavání s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Vstup na minigolf je přes pokladnu aquaparku tel.:

13 Plavání ve Slaném se daří Dne se zúčastnila silně zúžená část našeho oddílu poprvé plaveckých závodů v Kladně. Bohužel ročník narození 2000, kde máme dobré borce, nebyl vypsán. Naši plavci sbírali zkušenosti. I když v silné konkurenci to měli velmi těžké. Startovali totiž závodníci z renomovaných oddílů, kteří trénují 4 5 dní v týdnu oproti našim pouhým dvěma dnům. Naši plavci bojovali dobře, pořadím soupeřů zamíchala naše nejmladší plavkyně, šikovná Klárka Szentesiová, která plavala 50 m kraul a 100 m znak. Vojta Pek: 50 m prsa, 200 m prsa a 100 m polohový závod, Tereza Vosátková: 50 m kraul, 200 m polohový závod. Další akce, která probíhala ve Slaném , byl plavecko-běžecký pohár slánských ZŠ v disciplínách 100 m kraul m běh. 6 našich plavců stálo na stupních vítězů: Klára Szentesiová 1. místo Tereza Vosátková 1. místo Pavlína Beranová 2. místo Vojta Pek 2. místo Láďa Dudák 1. místo Jan Horáček 2. místo (ještě loni člen plaveckého oddílu) Filip Sachl 1. místo U ředitele sportovního kompexu VSH jsme našli pochopení a pan Klusák zajistil u činovníků fotbalového oddílu a bazénu zpřístupnění divácké terasy za fotbalovou tribunou pro eventuální nové zájemce o plavecký sport a pro rodiče, aby mohli sledovat průběhy tréninků a zhodnotili pokroky svých dětí (pondělí a středa hod.). Propagujeme plavání, nejzdravější sport, který nepřetěžuje jen určité partie lidského těla. Zátěž je fyziologická, naprosto přiměřená. MUDr. Jiří Budka edúza Plavecká škola Medúza připravuje plavecké kurzy pro novorozeňata, předškolní i školní mládež, studenty, neplavce i skoroplavce.

14 Královna sportu není ve Slaném popelkou Hodnocení činnosti Školního atletického klubu při 3. ZŠ Slaný za rok 2014 Školní atletický klub začal fungovat v roce 2013 po otevření atletického areálu ve Slaném. V prvním roce své činnosti přijal do svých řad celkem 49 dětí. Rapidní nárůst členské základy však přišel v roce K bylo registrováno přes 120 dětí ve věku 4 14 let v celkem čtyřech tréninkových skupinách. V současné době je registrováno již na 140 dětí. O trénink se stará celkem osm stálých trenérů, kteří mají minimálně licenci trenéra atletických přípravek. Šéftrenérem je PaedDr. Jaroslav Koukal, který celý svůj profesní život pracoval na FTVS UK, většinu času jako odborný asistent katedry atletiky. Předsedou školního atletického klubu je Mgr. Radomír Jánský, absolvent FTVS UK, učitel s dlouholetou praxí. Další trenéři jsou studující pedagogických fakult s tělovýchovnou aprobací. O kvalitní přípravu je tedy dostatečně postaráno. V roce 2014 byly uspořádány i oddílové atletické závody. Dvě skupiny se též zapojily do odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Na jaře 2014 byl uspořádán zájezd na generálku halového mistrovství v atletice do Prahy, v září pak v rámci atletického mítinku ve skoku o tyči o Pohár starosty města za účasti našich předních reprezentantů Balnera a Kudličky, pak byly uspořádány atletické závody rodičů s dětmi. (pozn. slánský rekord ve skoku o tyči má od roku 2014 hodnotu 560 cm a vytvořil ho Michal Balner na zmíněném mítinku). Školní atletický klub má smlouvu o spolupráci s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Je takříkajíc farmou pro atletické talenty ze školního klubu, kteří přecházejí do AC TEPO. Pro rok 2015 počítáme s dalším nárůstem zájemců o atletiku. Proto hledáme další trenéry a pomocníky pro školní atletický klub. Školní atletický klub je oficiálně registrován při Českém atletickém svazu. V roce 2015 se již družstvo přípravky zúčastní krajské soutěže. V době prázdnin bude uspořádán atletický camp, kdy trenéři se budou po dobu 5 dnů od pondělí do pátku od 8.00 do hodin věnovat dětem nejen v atletice, ale i v dalších sportech, bude pro ně zajištěno stravování a pitný režim. Pokud kdokoliv z dalších dětí má zájem, rádi je v klubu přivítáme. Přijďte mezi vyznavače královny sportu atletiky. Trénujeme dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od hodin, předškoláci každé pondělí od hodin. Chcete li se dozvědět více, zapněte počítač a zadejte a klikněte na sekci atletika a tam se dozvíte téměř vše, co vás může zajímat. Častá otázka, která padá kolik to stojí. Prozatím je to 600 Kč za půl roku pro ty, kteří trénují dvakrát týdně, pro předškoláky polovic. Myslím si, že to není mnoho. Většina trenérů pracuje především z nadšení pro atletiku téměř zadarmo. Radomír Jánský, předseda Školního atletického klubu 14

15 Najdete nás na Zimním stadionu ve Slaném Připravili jsme pro Vás prostředí s pohodovou atmosférou, kde je radost posedět a na chvíli zapomenout na všední starosti. U nás se čas příjemně zpomalí a vůně linoucí se z kuchyně jak z babiččina sporáku Vás navnadí na pečlivě připravené speciality kuchyně. Koncert chutí a vůně! V restauraci Zimák se řídíme poctivými hodnotami žádné fastfoodové rychlovky a polévky ze sáčku, u nás se vaří z poctivých surovin a podle tradičních receptů. zábava, akce, živá hudba, billiard, šipky, zábavný hrací automat, minigolf, skvělé jídlo a pití a ty skvělé poháry promoce rauty školení firem maturitní večírky 15 Tel. rezervace:

16 Spojení na obce správního obvodu Slaný Beřovice Bílichov Černuc Drnek Dřínov Hobšovice Hořešovice Hořešovičky Městský úřad Slaný Velvarská 136, IČO: Ústředna , fax: E-podatelna: Hospozín Hrdlív Chržín Jarpice Jedomělice Jemníky Kamenný Most Klobuky Městský úřad Velvary Náměstí Krále Vladislava 1, Velvary tel.: , fax: Nemocnice Slaný , Lékařská služba první pomoci (dospělí) (děti) Poruchové služby Slaný Elektrický proud Plyn , Voda Technické služby Slaný , Autobusová doprava ČSAD Slaný Finanční úřad ve Slaném Hasičský záchranný sbor Slaný , Katastrální pracoviště Slaný Městská policie Slaný Policie ČR Slaný Úřad práce Kladno dislokované pracoviště Slaný Dětský domov Sazená Domov důchodců a Ústav sociální péče Smečno Dům s pečovatelskou službou Na sadech Dům s pečovatelskou službou Brožovského Dům rodin Smečno Geodetická a kartografická správa Slaný Školní jídelna Slaný Školní jídelna Velvary Školní jídelna při MŠ Velvary Školní jídelna ZŠ Zlonice Knihovna V. Štecha Slaný Knihovna Zlonice Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný Hvězdárna Slaný Letní kino Slaný Městské centrum Grand Slaný Městské divadlo Slaný Městské kino Slaný Vlastivědné muzeum Slaný Notářská kancelář Slaný Kmetiněves Knovíz Královice Kutrovice Kvílice Ledce Libovice Líský předvolba: Starosta Ing. Pavel Zálom 116 Místostarosta Ing. Pavel Zlámal 119 Loucká Malíkovice Neprobylice Neuměřice Páleč Plchov Podlešín Poštovice Městský úřad Smečno náměstí T. G. Masaryka 12, Smečno tel.: , fax: Golf Beřovice Víceúčelová sportovní hala HK Lev Slaný Tělocvičná jednota Sokol Slaný Zvláštní škola Velvary Mateřská škola Jedomělice Mateřská škola Knovíz Mateřská škola Pozdeň Mateřská škola Slaný Cyrila Boudy Mateřská škola Slaný Hlaváčkovo náměstí Mateřská škola Slaný Vančurova Mateřská škola Slaný Vítězná Mateřská škola Smečno Mateřská škola Třebíz Mateřská škola Tuřany Mateřská škola Velvary Mateřská škola Zvoleněves Mateřská škola Žižice Mateřská škola Hospozín Mateřská škola Hrdliv Mateřská škola Zlonice Speciální MŠ Slaná Dražkovická Střední odborná škola Velvary LŠU Zlonice Základní umělecká škola Velvary Základní umělecká škola Slaný Gymnázium Slaný Obchodní akademie Slaný Integrovaná střední škola Slaný Základní škola a Mateřská škola Klobuky Základní škola Čemuc Základní škola Kmetiněves Základní škola Neuměřice Sekretariát starosty a vedení města Jana Mašková Cathnerová 117 Tajemník Mgr. Josef Herčík 118 Pozdeň Přelíc Řisuty Sazená Stradonice Studeněves Šlapanice Třebíz Tuřany Uhy Vraný Vrbičany Zichovec Zvoleněves Želenice Žižice Úřad městyse Zlonice náměstí Pod Lipami 29, Zlonice tel.: , fax: Základní škola Slaný Komenského náměstí Základní škola Smečno Kačická Základní škola Smečno Školská Základní škola Velvary Základní škola Vraný Základní škola Zlonice Základní škola Zvoleněves Základní škola Kvilice Základní škola Slaný Palackého Základní škola Slaný Rabasova Základní škola Slaný Politických vězňů Na hájích , 082 RDK Slaný Taxi Slaný nonstop Firma Hodys Česká pošta Slaný Masarykovo náměstí Česká pošta Slaný Na Dolíkách Lékaři: Dražan Petr MUDr. Slaný Dušková Anna MUDr. Slaný Havlová Valerie MUDr. Slaný Juklík Lubomír MUDr. Slaný Kučerová Blanka MUDr. Slaný Opatová Jana MUDr. Slaný Peterková Marie MUDr. Slaný Polášek Jiří MUDr. Slaný Ranková Renata MUDr. Slaný Sekerová Tamara MUDr. Slaný Schönová Alexandra MUDr. Slaný Váchová Hana MUDr. Slaný Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Slaný Veterinární polykliniky Slaný, Alšova Veterinární polykliniky Slaný, Čelakovského Nejvíce informací z města a okolí, kultury a sportu Vám poskytne Ifocentrum Slaný tel.: , , , 16

17 Chcete strávit příjemný den u čisté vody a nemůžete se vypravit k moři? 17 T echnické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb. Spektrum pokrývá nakládání s odpadem, správu, údržbu a opravy komunikací včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb, prořezy a vegetační řezy dřevin. Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbi tova, provoz WC, provoz parkoviště u Grandu a letní provoz městského koupaliště. O zajištění všech potřebných činností se stará 70 zaměstnanců včetně vedení. Tento počet se v sezoně od dubna do listopadu rozšiřuje o dalších 20 pracovníků. Vedoucí jednotlivých provozů a středisek jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými odbory města, kterými jsou Odbor životního prostředí a Odbor dopravy a silničního hospodářství. Pro každý rok je připraven plán práce, vycházející z potřeb města a místních částí Dolín, Želevčice, Otruby, Trpoměchy, Lotouš, Písek, Kvíc a Netovice, a také připomínek občanů, aby naše město Slaný bylo čisté a sloužilo jeho obyvatelům. Zaplavat si v čisté vodě, odpočinout si na krásném trávníku, v klidu a pohodě a opalovat se na sluníčku? Máme pro vás typ. Nabízíme slánské přírodní koupaliště, které provozují Technické služby města. Byli jsme se tam podívat a opravdu to tam cvrká, jak prozradil jednatel společnosti ing. Kučera, všechno je nově nové natřeno, všechno upraveno, voda je čisťoučká a bude celé léto. Tak nezapomeňte nachystat si plavky a hurá do Slaného. Bude se vám tam určitě moc líbit a rádi se tam budete vracet, ať jste dobří plavci, nebo začátečníci, ať jste už odrostli, lety odrostli, děláte nabo děláte první první plavecké pla- nabo krůčky. vecké krůčky. Kontakt: Technické služby Slaný s.r.o. Nejtkova 1709, , Slaný Tel: , Fax: Kontakty, které se vám budou hodit: Nakládání s odpadem, provoz mobilní sběrny odpadů, zimní údržba, údržba a čištění města Jiří Staněk (vedoucí provozu II.) tel.: (mimo prac. dobu zázn.) Nakládání s odpadem svoz kuka vozy, separovavný odpad, komunální odpad, BRKO Dita Fučíková (ved.stř. nakladání s odpady) tel.: (mimo prac. dobu zázn.) Údržba a opravy komunikací, provoz veřejného osvětlení. Opravy vybavení města, pronájem plošin Irena Paurová (ved. provozu I) tel.: (mimo prac. dobu zázn.) Údržba veřejné zeleně a správa hřbitova Jana Šuliová (ved. stř.) tel.: (mimo prac. dobu zázn.)

18 ➋ ➍ Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam ➌ ➎ ➏

19 ❿ ➊ ➒ V minulosti se říkalo, že na Slánsku je nouze o vodní plochy. My jsme se vydali po slánském regionu a zjistili jsme, že to není zase tak hrozné. Naše obrázky to dokazují a nejsou všechny vodních ploch, jako jsou ve Studeněvsi, je víc. ➐ ➑ 1. Slaný koupaliště. Provozují ho Technické služby, je ve vzorném pořádku a najdete tu i dost prostoru pro slunění. (Více na str. 17) 2. Rybník na Bilichově je jakási legenda u nás, kolem jsou i malebné chaty a když si uděláte hezkou vycházku, najdete kousek v lese další rybník, obklopený doslova romantikou. 3. Slánský Aquapark patří pro koupání plavce na 1. místo. (Kromě fotky z obálky, má ještě celou stranu 12.) 4. Vodní plocha ve Velvarech láká. 5. Vodní nádrž v Brůdku. 6. Zichovec působí díky rybníku jako vystřižený od malíře Lady. Kromě toho tu najdeme rybářskou baštu, kromlech a koupaliště. 7. Velký rybník ve Slaném láká nejen ke koupámí, ale i k rybaření. 8. Malý rybník v Třebízi patří k romantice obce i s pověstí hastrmana. 9. Překrásný rybník u Kokovic. 10. Malá vodní plocha pod slánským kostelem oživuje panorama vjezdu do města. Více na

20 jsou skvělí Hudební skupina Zichoveckých heligonkářů byla založena současně s otevřením Zichoveckého pivovaru v říjnu Oslovili jsme pana majitele ing. Ivana Husáka s tím, že vytvoříme kapelu, která vystoupí 1 měsičně v restauraci. Naše myšlenka byla taková, že pomůžeme propagovat nově otevřený restaurační pivovar. Majitel s naším návrhem souhlasil a již v řijnu 2012 jsme v restauraci pivovaru prvně zahráli. Nejdřív jsme pozvali asi 25 našich známých, kterým se vystoupení heligonkářů líbilo, proto jsme se rozhodli, že budeme pořádat toto vystoupení pravidelně každou druhou středu v měsíci. Počet návštěvníků pomalu, ale jistě narůstal, až kapacita restaurace už nestačila počet našich hostů pojmout. Asi po roce jsme na návrh pana majitele přesunuli naše vystoupení do velkého sálu Zichoveckého pivovaru, kde hrajeme dodnes. Počet návštěvníků se ustálil v průměru asi na čísle 150. Jezdí sem návštěvníci ze širokého okolí, ze Slánska, Lounska, Rakovnicka i ze Žatce. V době, kdy jsme přesunuli naše vystoupení do velkého sálu, jsme kapelu rozšířili o baskytaru, bicí nástroje, altsaxofon a také o zpěvačku. Pravidelným návštěvníkům se hlavně v Zichoveckém pivovaru líbí krásné prostředí, přátelská atmosféra a v neposlední řadě vynikající kuchyně a pivo. Jsme rozhodnuti pokračovat v pravidelných vystoupeních, pokud bude zájem našich hostů trvat i nadále. Na závěr chceme poděkovat mnohokrát panu majiteli Zichoveckého pivovaru, že nám umožňuje zahrát v tomto krásném sále. Zichovečtí heligonkáři To je dobré pivo, vynikající kuchyně, zábava i sport na jednom místě KONTAKTY Rezervace restaurace: Prodej sudového piva: Rezervace ubytování: Rezervace sportovní haly: nejlépe online na nebo na tel: Zichovečtí heligonkáři Vás srdečně zvou každou středu v měsíci k tanci a poslechu do Zichoveckého pivovaru Program 2. pololetí července 12. srpna 9. září 14. října 11. listopadu 9. prosince Začátek vždy od 16 hodin Rezervace a bližší informace u pí Richtrové, tel.:

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE ODDĚLENÍ ROZVOJE HOKEJE Vznik 1. 3. 2014 prioritou rozvoj hokeje v tzv. malých klubech, udržení a rozšíření členské základny, nábory nejmenších hokejistů. Vedoucím

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval.

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval. PROPOZICE Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp pro hráče všech věkových kategorií. Camp je již tradičně součástí letní přípravy na novou sezónu. Na letním campu připravují kvalifikovaní

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více