2015/2. Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015/2. Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19."

Transkript

1 Infomagazín 2015/2 Investiční akce města Slaného str. 2 3 Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19 Více na str Správní obvod obce s rozšířenou působností v Středočeském kraji

2 Co vás zajímá Investiční akce města Slaného v roce 2015 Na podzim loňského roku se konaly řádné komunální volby ve dnech října. Po volbách pak byla ustavena nová koalice ve složení ANO 2011, Naše město, ČSSD, Unie pro sport a zdraví a Strana svobodných občanů. Proces formování nového vedení města byl dokončen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Slaného, kdy byl starostou města zvolen Ing. Pavel Zálom, místostarostou města Ing. Pavel Zlámal a v neposlední řadě i rada města ve složení Ing. Tomáš Drholec, MUDr. Jakub Heřman, Jiří Hůla, RNDr. Ladislav Peška a Jiří Zíma. líčovým úkolem, se kterým se nové vedení Kměsta musí během tohoto roku vypořádat, je přinejmenším zahájení akcí, které bývalé vedení města několik let odkládalo. V tomto článku si tedy dovolím jednotlivé akce shrnout a stručně představit širší veřejnosti. Investiční akce města spadají do kompetence zvláštního úseku rozvoje města, který se skládá ze tří osob Ing. Milana Grohmanna (manažer rozvoje města), Petry Vítochové a Kateřiny Benešové. Na nich především leží veškerá administrativa spojená s dotacemi, které se vlastně týkají všech velkých investičních akcí, a dalšími nezbytnostmi nutnými k provedení jakékoliv náročnější akce. Právě probíhajícím projektem je v současné době Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu. Ze všech plánovaných investic je tato nejmladší, o její realizaci se začalo uvažovat v březnu loňského roku. Provedení této akce pak zcela jistě zlepší podmínky pro využití zimního stadionu veřejností. V době, kdy byl tento článek psán (začátek června 2015, platí ke všem soudobým termínům zmíněným v článku), již byly zahájeny první práce na tolik potřebné rekonstrukci, ledová plocha přesluhuje již téměř dvacet let. Hotovo by mělo být ještě během letošního roku. Další pro čtenáře jistě zajímavou akcí je Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení. V tomto případě se jedná o akci poměrně starou, rekonstrukce měla proběhnout již v roce Jedná se o akci, která by měla zásadním způsobem zlepšit zdravotní péči ve Slaném. V současné době byla podepsána smlouva se zhotovitelem díla a akce se tedy naplno rozběhne již velmi brzy. Další investiční akce pak navazuje na revitalizaci Náměstí TGM a jedná se o Revitalizaci historického jádra města Slaný Husovy ulice (pro Slaňáky je známější jako Londa). O rekonstrukci Husovy ulice se prvně hovořilo již v roce 2013 a prošla poměrně bouřlivým vývojem, kdy se diskuze točila především kolem celkového rozsahu rekonstrukce a tím pádem i celkové ceny díla i budoucí podoby Londy. 10. jednání zastupitel- Přestavba v nemocnici přinese pěkný vzhled budov a moderní vybavení. 2

3 V současnosti probíhají tyto akce: Rekonstrukce zimního stadionu Přestavba gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Rekonstrukce historického jádra města Husova ulice Intenzifikace čistírny odpadních vod v Blahoticích Dále probíhá řada projektů pro školy Pokračuje spolupráce s agenturou pro sociální začleňování 3 Po rekonstruci ledové plochy bude zimní stadion splňovat i ta nejnáročnější kritéria. stva města schválilo tento projekt, přičemž výsledná cena celé akce bude mnohem nižší, než se původně předpokládalo. V současné době již je znám zhotovitel a běží lhůta pro odvolání. Celková doba rekonstrukce by měla být 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo. Všechny výše zmíněné akce přispějí k rozvoji města Slaného a ke zlepšení poskytovaných služeb či zvýšení estetičnosti města. Poslední velká investiční akce se však týká věci zcela zásadní pro ochranu životního prostředí. Je to rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Blahoticích, jedné ze slánských místních částí. Historie kolem rekonstrukce Čistírny odpadních vod je mnohem bohatší než kolem ostatních investic. O provedení této zcela nezbytné akce se začalo hovořit již před řadou let. Současná čistička již neodpovídá povoleným normám a pro město je naprostou nutností tuto akci provést. Nerad bych zabíhal do zbytečných podrobností, kterými bych čtenáře jistě vyčerpal. Pokusím se problém shrnout co nejstručněji. Problematika čistírny odpadních vod stojí a padá s dotací. Akce jako celek vyjde cca na 120 milionů korun a město má dvě možnosti, jak realizaci provést. První možností je provést akci jako celek, avšak díky váhavému postoji bývalého vedení města, které se k rekonstrukci čistírny odpadních vod neodhodlalo, je ohroženo možné čerpání dotace, především pak z důvodu nedovolené podpory soukromého subjektu, neboť město čistírnu odpadních vod neprovozuje, ale pronajímá. Kdyby byla šance získat dotaci již nenávratně ztracena, bylo by pro město výhodnější zrekonstruovat čistírnu odpadních vod po etapách. O tom ale bude rozhodnuto v nejbližší době. Jak je patrno z výše uvedených informací, nové vedení města převzalo po svých předchůdcích řadu problémů, které bylo nutné vyřešit. Rada města i nové zastupitelstvo se však intenzivně chopilo řešení těchto nelehkých záležitostí a v současné době jsme mnohem blíže úspěšnému dokončení jednotlivých projektů než za bývalého vedení města. Současná opozice hodně kritizuje, že vedení města pouze přebralo akce naplánované již v minulých letech a nepřišlo s novými projekty. Nabízí se tu ale otázka proč bývalé vedení města nepřistoupilo k realizaci těchto investic? A bylo by moudré rozjet několik dalších projektů, když nemáme vyřešeny takto zásadní věci? Osobně si myslím, že ne, neboť by tyto akce buď zanikly v propadlišti dějin, nebo by je nové vedení města tlačilo před sebou jako balvan. Zvolené řešení, tedy dokončení starších investičních akcí v prvním roce volebního období a poté realizace projektů zcela nových, se mi jeví jako efektivnější. Přejme novému vedení města, radě, zastupitelstvu i jednotlivým zapojeným zaměstnancům Městského úřadu mnoho zdaru. Bc. David Koryta Londa se po rekonstrukci změní k lepšímu.

4 Slánsko si připomnělo Den vítězství před 70 lety Oslavy státního svátku se ve Slaném uskutečnily 7. května 2015 na městských hřbitovech. V rámci oslav Dne vítězství za přítomnosti starosty města proběhl pietní akt, který připomenul oběti druhé světové války. Ing. Bohumilu Harákovi za aktivní účast v Pražském povstání Panu Eduardovi Vrbovi, vězněnému jako dítě s rodiči v Letech u Mirovic Ing. Františkovi Kynclovi za aktivní účast v Pražském povstání Panu Ctiboru Vořechovi, politickému vězni, a za aktivní účast v Pražském povstání Paní Matyldě Klapalové, pozůstalé po politickém vězni a dlouholeté člence ČSBS Paní Libuši Karlíkové, pozůstalé po politickém vězni a dlouholeté člence ČSBS Květnová revoluce 1945 přinesla vytoužený mír a svobodu i obyvatelům Slánska a města Slaný. Křižovatka U sloupu byla tehdy svědkem četných bojů s ustupujícími nacisty. Tady v noci 8. května 1945 kolem 23. hodiny ve směru od Loun přijela do města Rudá armáda, zasáhla do bojů s ustupujícími fašisty a přinesla městu osvobození. Při této příležitosti udělilo Město Slaný pamětní listy příslušníkům Českého svazu bojovníků za svobodu. Panu Marinovi Cavicchiolimu za aktivní partyzánský odboj v Itálii Ing. Jiřímu Schmiedovi, politickému vězni v Praze Pankrác a v Malé pevnosti Terezín Pohřebiště obětí 2. světové války má důstojné místo Díky dotaci Ministerstva obrany České republiky se městu podařilo opravit pohřebiště obětí 2. světové války, které se nachází na IV. slánském hřbitově. Uvedené pohřebiště ukrývá ostatky 22 vojáků Rudé armády a 8 vojáků čs. jednotek bojujících v zahraničí. Jeden větší hrob slouží jako pietní místo amerických vojáků sestřeleného bombardéru (2. března 1945), jejichž ostatky byly přemístěny v padesátých letech do Francie. Uvedené pohřebiště bylo zřízeno v poválečných letech a částečně bylo upraveno v šedesátých letech a již nutně potřebovalo generální opravu. Ministerstvo obrany vyslyšelo žádost města a na uvedenou opravu poskytlo státní účelovou dotaci 468 tisíc Kč, k čemuž město přispělo svým podílem 117 tisíc Kč (celkem 585 tisíc Kč). 4

5 Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí V čele peletonu Josef Zimovčák Ve dnech června 2015 se konal již 6. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem / On bike for children. Jedná se o jedinečnou akci, která se zařadila svým charakterem a mezinárodním rozsahem mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazil na cyklojízdu napříč Českou republikou. Přidat jste se mohli každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Mezi aktivními účastníky cyklojízdy nechyběli ani významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. Během jízdy cyklisté navštívili takřka všechny kraje České republiky, zastavili se v partnerských městech a osobním příkladem, formou osvěty a propagace předali široké veřejnosti odkaz My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně. Součástí projektu Na kole dětem byly rovněž přednášky ve školách, besedy a účast promotýmu na jiných sportovních akcích a projektech po celé ČR. Sport a pohyb Cílem mezinárodního sportovního projektu Na kole dětem byla nejen finanční pomoc a podpora nemocných dětí, ale také veřejná debata a snaha upozornit na problematiku onkologického onemocnění a permanentní připomínání důležité úlohy sportu a pohybu v našich životech. Je potřeba si uvědomit, že děti svůj životní styl ještě nemohou samy ovlivňovat. Právě proto chceme poukázat na preventivní význam sportu při výchově dětí a mládeže. Sportovní aktivity významným způsobem přispívají ke vštěpování pozitivních životních návyků, trpělivosti a také se nezanedbatelně podílejí na vzniku kolektivního pocitu sounáležitosti s vrstevníky a příslušníky dalších generací. Sport a pohyb rovněž patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence před řadou možných onemocnění. Co má cyklistika ve štítu Dne projížděl peleton charitativní cyklotour Na kole dětem městem Slaný. Charakterem a mezinárodním rozsahem se akce zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Nad letošním šestým ročníkem převzal záštitu starosta města Slaný ing. Pavel Zálom. Cyklistika má ve štítu vytesáno: Zdravý životní styl, pohyb a souznění s přírodou. Je to zdravý sport, spojený s poznáváním krajiny, který má ve Slaném i v našem regionu širokou podporu. Foto: Ivo Horňák 5

6 Infocentrum Slaný v novém V expozici je už přes dva tisíce slánek Ve slánském Infocentru Pod Velvarskou branou dostali před čtyřmi lety zajímavý nápad. Inspirováni názvem města Slaný rozhodli se zde založit unikátní sbírku slánek. Oslovili veřejnost, rodáky i přespolní a požádali je o staré i nové slánky, které se povalují doma ve skříních a šuplících a jen se na ně práší. Zájem veřejnosti byl překvapivě velký. Slánky do sbírky věnovali nejen obyvatelé Slaného a blízkého okolí, ale také občané partnerských měst nebo Češi žijící dlouhodobě v zahraničí a mající stále pevné vazby na svůj rodný region. Po čtyřech letech čítá sbírka přes slánek. Skleněných, keramických, dřevěných, plastových nebo kovových. A taková sbírka si zaslouží adekvátní výstavní prostor. Dne 12. února 2015 tak mohl starosta města Slaný, Ing. Pavel Zálom přestřihnout pásku a slavnostně otevřít novou výstavní místnost slánského Infocentra. V expozici jsou vystaveny všechny slánky, které Infocentrum Pod Velvarskou branou nashromáždilo, doplněné o solné zajímavosti a fotografie. Expozice slánek je volně přístupná každý všední den od 9 do 16 hodin. Od dubna pak ve stejném čase i o víkendech. Slaný, kdysi všeobecně známé především díky výrobě baterek, se tak nově stává městem slánek! Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního hospodářství ČR. Otevřeno bylo 15. června 2001 jako součást knihovny V. Štecha ve Slaném. Aktuální nabídka služeb: pojďte s námi na výlet, pěšky i na kole, putování za slánskými zvony ve městě a okolí, nabídka turistických cílů i ubytování, propagace města a okolí na veletrzích cestovního ruchu, Slánský klub nordwalking, který pořádá za rok řadu vycházek a výletů, je zde ke koupi mnoho pohledů z města i okolí. Zmodernizonané Infocentrum sídlí na adrese: Infocentrum Slaný Pod Velvarskou branou Velvarská 136/ Slaný Telefon:

7 Návštěva knihovny V. Štecha je svátkem Městská knihovna ve Slaném byla založena 17. října 1897 zásluhou Václava Štecha, učitele, spisovatele a divadelního ředitele. V. Štech byl hybnou sílou kulturního života ve Slaném a širokém okolí. Zakladatel vlastivědného muzea, muzejního spolku a první redaktor ročenky Slánský obzor (vychází dodnes). Milovník Slaného do posledního dechu. Od 17. října 1997 nese knihovna jeho jméno Knihovna Václava Štecha. Od se knihovna stala opět organizační složkou Městského úřadu ve Slaném a došlo ke sloučení s Infocentrem Pod Velvarskou branou. Naše knihovna se snaží opakovaně veřejnost přesvědčovat o tom, že v knihovně nejsou jenom knihy. Knihovna má sloužit samozřejmě jako půjčovna, ale také jako místo trávení volného času dětí, mládeže a dospělých. Tomuto záměru se také přizpůsobuje Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou. O všech aktivitách knihovny se dočtete na webových stránkách Významné okamžiky 2014 Drobné, skromné, decentní, veselé, vtipné, ale také velkolepé a slavnostní akce uspořádala knihovna v loňském roce a jimi se snažila obohatit kulturní a vzdělávací nabídku obyvatelům i návštěvníkům Slaného: V březnu jsme uspořádali již čtvrtý Knihovnický dětský karneval v Městském centru Grand. Tato akce je velmi oblíbená, protože v zimním období je karneval příjemnou variantou, jak s dětmi strávit odpoledne a děti se k nám rádi vracejí. Od května do srpna probíhala rekonstrukce atria a další stavební úpravy v muzeu a tím byla činnost knihovny hodně omezena. Stavební firma potřebovala pro svůj materiál i chodbu, takže pro nás se stala nedostupná velká část depozitáře knihovního fondu, který se nachází na chodbě. Nicméně toto dočasné omezení a nepohodlí posléze ocenili jak pracovníci, tak čtenáři. V nově vytvořeném zajímavém prostoru na chodbě se nám podařilo uskutečnit záměr z roku 2013, a to zakoupením lehkého nábytku vytvořit místa k příjemnému posezení venkovní čítárnu, kde je pro registrované uživatele knihovny k dispozici wi-fi síť. V říjnu, v rámci celorepublikové akce Týden knihoven, jsme slavnostně odhalili bibliobox, pomocníka, který již patří k běžným službám knihoven, a vyhlásili jsme roční soutěž Město našich předků. Knihy na přání Našim čtenářům jsme nabídli možnost, aby nám vlastním tipem doporučili nákup titulu knihy, která není dosud ve fondu. Newsletter V listopadu 2014 vyšlo první číslo našeho knihovnického elektronického zpravodaje O nás anebo listopad 2014 v knihovně. Tento časopis je v měsíční periodicitě rozesílán na zaregistrované ové adresy. Ke zhlédnutí je na webu knihovny. V prosinci jsme zakoupili nové PC, na které jsme získali dotaci ve výši Kč (maximum) z dotačního programu Krajského úřadu pro Středočeský kraj. V oddělení pro děti jsme otevřeli ve spolupráci s ICM jazykové koutky. Tyto formy doučování jsou zdarma a jsou určeny dětem, jejichž rodiče anglicky neumí a nemají prostředky, aby dětem platili doučování. Naši dobrovolníci z ICM pomohou dětem s domácími úkoly nebo s učivem. Zoja Kučerová, ředitelka Provozní doba: Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Pob. Na Dolíkách Pob. Dolín PO 9:00 18:00 9:00 16:00 9:00 18:00 11:00 16:00 ZAVŘENO ÚT 9:00 18:00 12:00 17:00 9:00 18:00 12:00 17:00 ZAVŘENO ST VE VŠECH ODDĚLENÍCH ZAVŘENO ČT 9:00 18:00 12:00 17:00 9:00 18:00 8:00 11:00 16:00 18:30 ČT 12:00 17:00 PÁ 9:00 19:00 12:00 16:00 9:00 19:00 ZAVŘENO ZAVŘENO SO 9:00 12:00 ZAVŘENO 9:00 12:00 ZAVŘENO ZAVŘENO

8 Jezdit se má na plný plyn Současnost vždycky souvisí s naší minulostí a historií jen ta fakta někdy ohýbáme nebo zamlčujeme. Já se k té své minulosti hlásím. Práce výtvarníka i práce v médiích je úžasná. Zejména rádio a televize jsou fenomény, které vás spolknou, pohltí. Tak, že to potom ani není práce. Nevnímáte všední nebo sváteční dny, o takových nepodstatných detailech, jako je pracovní doba ani nemluvím. dyž jsem pracoval jako výtvarník na KKladně, spoustu času jsem trávil v jakýchsi neplacených přesčasech, jejichž výsledkem byly stovky návrhů a tiskových realizací merkantilních tiskovin užité grafiky. Popravdě řečeno, při tehdejších zákonech to bylo vzhledem k obsahu těch tiskovin na kriminál. Pro slánské Divadýlko, Slánskou scénu, Dětskou scénu, slánské kapely, tance na mlatě a desítky dalších tehdy neformálních a neregistrovaných klubů, spolků, partiček a part. Počítám, že nejednoho z mých tehdejších kamarádů jsem doprovodil k oltáři svatebním oznámením. okonce jsem jednou kreslil a tiskl ozná- o rozvodu! Péefka pro faráře, tajná Dmení deska Spirituál kvintetu, tiskoviny pro Jonáš klub Vůbec celé tehdejší kumštýřské prostředí kolem Kladenských dvorků, později Mikrofóra, Evropy 2, Frekvence 1 nebo Snídaně s Novou bylo až třeskutě inspirativní a byla to i tvrdá škola. A protože starého psa novým kouskům nenaučíš, jsem prostě zvyklý pracovat. Dovolenou pro mě byly pracovní cesty a vlastního volného času nikdy nebylo nazbyt. sem tomu tak rád, protože jezdit se má na Jplný plyn. I když mě občas život doslova donutil přibrzdit nebo shodil ze sedla, vždycky jsem vstal a nasedl. Ten obsáhlý úvod je vlastně i odpovědí. I tahle práce v Poslanecké sněmovně mě baví. Nerozděluji čas strávený ve sněmovně, ve výborech, na pracovních jednáních nebo v regionu. A to, že je třeba neděle a sedm ráno mi občas připomene udivený obličej ostrahy, která přijde ve sněmovně otevřít. sem opravdu hodně mezi lidmi, nejen Jv našem městě nebo kraji, ale po celé republice. Jediné, co se při mé práci změnilo, je to, že ještě více než dřív zdarma moderuji nekomerční akce. A že je občas podpořím i finančně. Je úplně jedno kde, je to mé svobodné rozhodnutí. Ale vždycky je to pro dobrou věc. Letos jsem si vyloženě udělal radost v Ratajích nad Sázavou. Už pět let tam moderuji dřevosochání a řezbářství, které tam pořádá můj kamarád Jirka Vorlíček. Založil tam na zámku i dřevorubecké muzeum. A protože byl 8. května státní svátek, se kterým jsem fakt nepočítal, tak jsem tam letos vyřezal jednoho ze svých ulítlých andělů. Prostě i tenhle uletěl a potuluje se po zemi, jako desítky dalších na papíře, na plátně nebo jako loutky. Tenhle je z krásné sukovité lípy a dokonce má naklápěcí křídla, aby mohl lépe rolovat po letišti na start. Inspirovaly mě staré kamenné skulptury z 12. století, které jsem měl možnost vidět při návštěvě chrámu v Náhorním Karabachu. poslední době jsem také s pomocí Mar- Niče a dalších slánských sběratelů při- Vtina pravil Výstavu historických kol a kolovrzů v Galerii profesora Drtiny v muzeu v Chotilsku. Úkol vytvořit plakát tak to jsem měl za odměnu! Škoda, že taková výstava není právě v muzeu ve Slaném je tam několik bicyklů slavných slánských značek Ywes a Prim a zájem je veliký. Na vernisáži byl dokonce potomek slavných bratrů Montgolfiérových. Velkou ctí pro mě bylo také moderování koňáckého memoriálu Barbory Justýny Trávníčkové v Královicích nebo moderování odhalení pamětní desky našim letcům působícím v době II. světové války v Anglii a Sovětském svazu. I tuhle akci organizovali lidé ze Slaného a Slánska Milan Špineta a pplk. Jan Machálek. Na letišti v Letňanech jsme se opět potkali s paní Hanou Fajtlovou, poručicí Věra Holube, plukovníkem Pavlem Vranským, plukovníkem Václavem Vaškem, generálporučíkem Štefanem Gombíkem a plukovníkem Pavlem Švecem. Byla to opravdu důstojná pocta našim hrdinům úvodní řeč pronesl brigádní generál Libor Štefánik. Protože Štefánikova ulice ve Slaném je moje rodná adresa, měl jsem z toho radost dvakrát. Důstojný akt umocnil průlet vojenského vrtulníku, čestná stráž i Ústřední hudba Armády České republiky. tále jezdíme na motocyklech teď více Sna skútru, který najdete i v zimě zaparkovaný před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí. No a sem tam se objeví nějaký ten Noční vlk, Pekelný anděl nebo jiné zvíře z Makedonie, Německa, Ruska nebo Polska, sesedne z motorky a dáme si pivo nebo panáka. Probereme holky a mašiny, záplaty na džíny Mimochodem Dan Landa, autor této písně a původní hymny West Teamu Motoman, nám zraje jako Žito už se těším na jeho poslední projekt. Ten pracovní a volný čas jsou prostě spojité nádoby. Ještě jeden malý příklad ři pracovní cestě do Litvy (i to jsem platil Pze svého jeli jsme půjčeným autem od Míly Přerosta, kterému tímto velmi děkuji), jsem při přátelském setkání s naším panem velvyslancem Mazánkem zjistil, že máme historické vazby díky slánskému rodákovi Rudolfu Liehmannovi. A že dokonce slánští představitelé byli na návštěvě hudebního festivalu ve Vilniusu jen jsem tehdy nezaregistroval žádný výstup této cesty. Pan velvyslanec mi nabídl zdarma nocleh pro dva v naší rezidenci a tak si myslím, že na další případnou cestu, která by se tím velmi zlevnila, by měli jet lidé, kteří tu muziku a varhanní festivaly ve Slaném dělají. Moje představa by byla například: Ivo Horňák a Karol Hevessy vyslání na Mezinárodní varhanní festival v Rokiškis. Poslal jsem už panu velvyslanci hudební album z festivalu Varhany znějící a doufám, že opět navážeme spolupráci s naším královským městem. A co nás čeká? Zase ta práce v naší současnosti, která souvisí i s budoucností a brzy se stane naší minulostí. Udělám všechno pro to, abych se za ni nemusel stydět. Váš Standa Berkovec, člen Poslanecké sněmovny ČR 8

9 Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s r.o. zimní stadion, aquapark, fotbalové hřiště, atletický stadion, tělocvična, bowling, squash, fitness, minigolf, restaurace, hotel Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s.r.o., Lacinova 1720, Slaný tel.: KONTAKT: Tel.: vedení společnosti: BOWLING tel.: SQUASH tel.: TĚLOCVIČNA tel.: HOTEL tel.: RESTAURANT tel.: FITNESS tel.: AQUAPARK tel.: Královské město Slaný je vlastníkem komplexu sportovních zařízení, který spravuje společnost Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o. Tento komplex se nalézá na jihozápadním okraji města Slaného. Jeho historie začíná v roce 1978, kdy vedle funkčního atletického stadionu se škvárovou dráhou vyrostla a byla uvedena do provozu krytá zimní hala. Dnes zde také najdete dvě travnatá fotbalová hřiště, včetně kryté plavecké haly, která láká širokou veřejnost svými zábavnými prvky, z nichž nejlákavější je aquapark. Předností tohoto komplexu je nejenom bohatost sportovních činností poskytovaných v rámci jednoho zařízení na jediném místě, ale i jeho plnohodnotné ubytovací a stravovací služby. ZIMNÍ STADION. Nabídne opět po rekonstrukci (viz str. 2 3) krytou a kvalitně udržovanou ledovou plochu (10 šaten pro hokejová mužstva), s celoročním provozem. Jeho součástí je hotel, kde se může ubytovat osob (včetně přistýlek). V bufetu je poskytováno rychlé občerstvení, stravování pro hotelové hosty, účastníky soustředění a diváky. Je denně připravováno v moderní restauraci. Stadion je populární díky pravidelnému pořádání hokejových škol. 9

10 Účastníci byli Židla Cupem na Byli jste někdy na tréninku nebo na zápase nejmladších slánských hokejistů? Udělejte si někdy alespoň trochu času a navštivte slánský zimní stadion a budete koukat, jak ti malí kluci pozorně poslouchají rady trenérů, a jak s plným nasazením a zanícením pro věc jezdí po ploše s hokejkou a pukem, jako když jde o život. Bude se vám to moc líbit Na konci března se odehrál na zimním stadionu ve Slaném mládežnický turnaj Židla Cup, jehož účastníci pěli na organizátory jen samou chválu. Vedení slánské mládeže dělá z akce, které své jméno propůjčuje vynikající obránce Detroitu Red Wings Marek Židlický, hezkou tradici a dokazuje, že i hokej v podání těch nejmenších může mít v klubu, v němž své kariéry nastartovali například Jiří Tlustý či Václav Skuhravý, znovu své místo na slunci. Rozhovor poskytla členka vedení úseku mládeže HK Lev Slaný, Lenka Burdová, která nám prozradila nejen podrobnosti ze zákulisí a příprav turnaje, ale hovořila také o budoucnosti mládežnického hokeje ve Slaném. Na úvod bych ráda poděkovala za pomoc a podporu od všech rodičů našeho týmu HK Lev Slaný. Velké poděkování za významnou finanční podporu patří také našemu Královskému městu Slaný a všem ostatním sponzorům, bez nichž by turnaj nemohl proběhnout. A v neposlední řadě samozřejmě hlavním organizátorům jmenovitě Vladimír Kazatel, Aleš Pražák, Petr Burda, Jiří Schejbal, Lenka Burdová a Helena Šimáčková. Židla Cup je za námi. Jak byste jako zástupce pořádajícího oddílu zhodnotila jeho průběh? Průběh byl velmi klidný, celkově bez závad. Časový harmonogram byl dodržován. Neslyšeli jsme žádné stížnosti, ba naopak, samou chválu za super organizaci. Opravdu se povedlo oslovit a zajistit účast velmi vyrovnaných mužstev z extraligových a prvoligových klubů. Nikdo nebyl jednoznačným outsiderem, každý se o své místo se ctí popral. Jaké byly ohlasy účastníků turnaje? Slyšel jsem, že například německé týmy si Židla Cup velmi chválily. Ano, všichni byli nadšeni. Dokonce i zástupci německého týmu Jungadler Mannheim, který zde byl poprvé, se nechali slyšet, že zatím nenavštívili lépe zorganizovaný turnaj... 10

11 dšeni, těší organizátory mezinárodního turnaje Turnaj byl velmi silně obsazen, přijely i dva týmy z Německa. Jak těžké je tak kvalitní účastníky sehnat? Hlásí se třeba některé týmy i samy, aby mohly na Židla Cupu startovat? Ano, některé týmy, které zde byly v minulosti, se již hlásí samy. My jsme si to ovšem chtěli letos trochu zkomplikovat a tak jsme oslovili kluby, které zde doposud nebyly. Zkoušeli jsme i tým z Itálie nebo Švýcarska. Oni už bohužel přislíbili účast na jiném turnaji a tak nám dali košem (na příští rok však chtějí dorazit). Mužstva ze Slovenska tuto sezonu ještě hrají minihokej a tak také i oni odmítly. Na druhou stranu, celek ze Salzburku se nás zalekl, prý jsme pro ně moc profi A co samotná organizace turnaje? Taková akce jistě něco stojí. Je těžké sehnat sponzory? A jak pomáhá patron Marek Židlický? Na organizaci prakticky začínáme pracovat již v listopadu, v prosinci. Nejdůležitější je vybrat termín, aby vyhovoval většině týmů, nejlépe po odehrání mistrovských utkání. Ovšem v našem případě musíme zohlednit i to, že zde má domácí zázemí více mužstev Takže úkol č. 1 TERMÍN. Jasně, v dnešní době není moc snadné sehnat sponzory. Přesto se někteří najdou, hlavně, když řeknete, že je to pro děti a na sport. Nejde nám jen o finanční pomoc, ale jsme vděčni i za podporu v podobě věcných dárků, které dostanou děti do tašek při vyhlašování, nebo formou jídla a pití, jež zase děti dostanou do kabin, aby měly nejen pitný režim, ale i přísun vitamínů a malého občerstvení. Náš patron, Marek Židlický, nám především propůjčil své jméno. Krom toho nám vždy namluví vzkaz na zahájení, napíše věnování spolu s podpisem na věcné dárky (tentokrát sprchové gely) a hlavně pošle baseballové čepice svého aktuálního klubu, kam připojí nejen svůj podpis, ale také obstará podpisy svých spoluhráčů v kabině. Tyto čepice pak slouží jako ocenění pro nejlepší hráče turnaje: nejlepší obránce Niklas Kronwall nejlepší útočník Pavel Dacjuk nejlepší střelec Henrik Zetterberg nejlepší gólman Jimmy Howard Jak vidíte budoucnost Židla Cupu? Bude slánský klub v jeho tradici pokračovat i nadále? Chystají se pro další ročníky třeba i nějaké novinky? Pokud nás bude i nadále podporovat naše Královské město Slaný, tak tomu věříme a rádi bychom v tradici pokračovali. Cílem, a velkým přáním všech organizátorů, je vydržet až do té doby, kdy Marek Židlický pověsí v zámoří hokej na hřebík a poctí nás svou osobní účastí, jakož i účastí svého syna Adama, který je náš ročník, r Na závěr se ještě vráťme k samotnému slánskému hokeji. Je znát, že na mládežnickém úseku se odvedlo mnoho dobré práce. Zeptám se tedy ještě na budoucnost mládežnického hokeje ve Slaném. Je v plánu například i rozšíření o další věkové kategorie? V první řadě musíme získat posily pro stávající ročník narození Pro příští sezonu bychom chtěli přihlásit soutěž mladší žáci, kde mohou hrát i děti ročníku 2004 a maximálně tři hráči ročníků 2006 a mladších, tak snad budeme úspěšní. Dále se nám konečně po několikátém snažení povedl nábor těch mladších, kterým také chceme na příští sezonu přihlásit soutěž 2. tříd. Ovšem tím nekončíme a chceme dále rozšiřovat ty nejmladší. Tzn. znovu a znovu oslovovat mateřské školky a 1. třídy základních škol a nalákat děti na hokejovou budoucnost. Mimo jiné byl náš klub HK Lev Slaný vybrán do projektu Trenér ČSLH do malých klubů. Při této příležitosti navštívil naše město i šéf - trenér Českého svazu ledního hokeje, pan Slavomír Lener, který tento projekt vedení našeho města odprezentoval a odstartoval tak výbornou spolupráci mezi naším městem, klubem a svazem. Cílem projektu je nejen finanční podpora pro šéftrenéra naší mládeže v našem případě Radka Gardoně (bývalý dlouholetý útočník Kladna pozn. redakce), ale i další pomoc. Je to pilotní projekt a smlouva se uzavírá na 3 roky. Děkuji za rozhovor a slánské mládeži přeji mnoho dalších úspěchů!

12 Plavecký bazén 25 m dětský bazén tobogán 87 m whirlpool protiproud divoké koryto dámská a pánská sauna aquazorbing nudaplavání aquaerobic aquazorbing kondiční plavání s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Vstup na minigolf je přes pokladnu aquaparku tel.:

13 Plavání ve Slaném se daří Dne se zúčastnila silně zúžená část našeho oddílu poprvé plaveckých závodů v Kladně. Bohužel ročník narození 2000, kde máme dobré borce, nebyl vypsán. Naši plavci sbírali zkušenosti. I když v silné konkurenci to měli velmi těžké. Startovali totiž závodníci z renomovaných oddílů, kteří trénují 4 5 dní v týdnu oproti našim pouhým dvěma dnům. Naši plavci bojovali dobře, pořadím soupeřů zamíchala naše nejmladší plavkyně, šikovná Klárka Szentesiová, která plavala 50 m kraul a 100 m znak. Vojta Pek: 50 m prsa, 200 m prsa a 100 m polohový závod, Tereza Vosátková: 50 m kraul, 200 m polohový závod. Další akce, která probíhala ve Slaném , byl plavecko-běžecký pohár slánských ZŠ v disciplínách 100 m kraul m běh. 6 našich plavců stálo na stupních vítězů: Klára Szentesiová 1. místo Tereza Vosátková 1. místo Pavlína Beranová 2. místo Vojta Pek 2. místo Láďa Dudák 1. místo Jan Horáček 2. místo (ještě loni člen plaveckého oddílu) Filip Sachl 1. místo U ředitele sportovního kompexu VSH jsme našli pochopení a pan Klusák zajistil u činovníků fotbalového oddílu a bazénu zpřístupnění divácké terasy za fotbalovou tribunou pro eventuální nové zájemce o plavecký sport a pro rodiče, aby mohli sledovat průběhy tréninků a zhodnotili pokroky svých dětí (pondělí a středa hod.). Propagujeme plavání, nejzdravější sport, který nepřetěžuje jen určité partie lidského těla. Zátěž je fyziologická, naprosto přiměřená. MUDr. Jiří Budka edúza Plavecká škola Medúza připravuje plavecké kurzy pro novorozeňata, předškolní i školní mládež, studenty, neplavce i skoroplavce.

14 Královna sportu není ve Slaném popelkou Hodnocení činnosti Školního atletického klubu při 3. ZŠ Slaný za rok 2014 Školní atletický klub začal fungovat v roce 2013 po otevření atletického areálu ve Slaném. V prvním roce své činnosti přijal do svých řad celkem 49 dětí. Rapidní nárůst členské základy však přišel v roce K bylo registrováno přes 120 dětí ve věku 4 14 let v celkem čtyřech tréninkových skupinách. V současné době je registrováno již na 140 dětí. O trénink se stará celkem osm stálých trenérů, kteří mají minimálně licenci trenéra atletických přípravek. Šéftrenérem je PaedDr. Jaroslav Koukal, který celý svůj profesní život pracoval na FTVS UK, většinu času jako odborný asistent katedry atletiky. Předsedou školního atletického klubu je Mgr. Radomír Jánský, absolvent FTVS UK, učitel s dlouholetou praxí. Další trenéři jsou studující pedagogických fakult s tělovýchovnou aprobací. O kvalitní přípravu je tedy dostatečně postaráno. V roce 2014 byly uspořádány i oddílové atletické závody. Dvě skupiny se též zapojily do odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Na jaře 2014 byl uspořádán zájezd na generálku halového mistrovství v atletice do Prahy, v září pak v rámci atletického mítinku ve skoku o tyči o Pohár starosty města za účasti našich předních reprezentantů Balnera a Kudličky, pak byly uspořádány atletické závody rodičů s dětmi. (pozn. slánský rekord ve skoku o tyči má od roku 2014 hodnotu 560 cm a vytvořil ho Michal Balner na zmíněném mítinku). Školní atletický klub má smlouvu o spolupráci s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Je takříkajíc farmou pro atletické talenty ze školního klubu, kteří přecházejí do AC TEPO. Pro rok 2015 počítáme s dalším nárůstem zájemců o atletiku. Proto hledáme další trenéry a pomocníky pro školní atletický klub. Školní atletický klub je oficiálně registrován při Českém atletickém svazu. V roce 2015 se již družstvo přípravky zúčastní krajské soutěže. V době prázdnin bude uspořádán atletický camp, kdy trenéři se budou po dobu 5 dnů od pondělí do pátku od 8.00 do hodin věnovat dětem nejen v atletice, ale i v dalších sportech, bude pro ně zajištěno stravování a pitný režim. Pokud kdokoliv z dalších dětí má zájem, rádi je v klubu přivítáme. Přijďte mezi vyznavače královny sportu atletiky. Trénujeme dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od hodin, předškoláci každé pondělí od hodin. Chcete li se dozvědět více, zapněte počítač a zadejte a klikněte na sekci atletika a tam se dozvíte téměř vše, co vás může zajímat. Častá otázka, která padá kolik to stojí. Prozatím je to 600 Kč za půl roku pro ty, kteří trénují dvakrát týdně, pro předškoláky polovic. Myslím si, že to není mnoho. Většina trenérů pracuje především z nadšení pro atletiku téměř zadarmo. Radomír Jánský, předseda Školního atletického klubu 14

15 Najdete nás na Zimním stadionu ve Slaném Připravili jsme pro Vás prostředí s pohodovou atmosférou, kde je radost posedět a na chvíli zapomenout na všední starosti. U nás se čas příjemně zpomalí a vůně linoucí se z kuchyně jak z babiččina sporáku Vás navnadí na pečlivě připravené speciality kuchyně. Koncert chutí a vůně! V restauraci Zimák se řídíme poctivými hodnotami žádné fastfoodové rychlovky a polévky ze sáčku, u nás se vaří z poctivých surovin a podle tradičních receptů. zábava, akce, živá hudba, billiard, šipky, zábavný hrací automat, minigolf, skvělé jídlo a pití a ty skvělé poháry promoce rauty školení firem maturitní večírky 15 Tel. rezervace:

16 Spojení na obce správního obvodu Slaný Beřovice Bílichov Černuc Drnek Dřínov Hobšovice Hořešovice Hořešovičky Městský úřad Slaný Velvarská 136, IČO: Ústředna , fax: E-podatelna: Hospozín Hrdlív Chržín Jarpice Jedomělice Jemníky Kamenný Most Klobuky Městský úřad Velvary Náměstí Krále Vladislava 1, Velvary tel.: , fax: Nemocnice Slaný , Lékařská služba první pomoci (dospělí) (děti) Poruchové služby Slaný Elektrický proud Plyn , Voda Technické služby Slaný , Autobusová doprava ČSAD Slaný Finanční úřad ve Slaném Hasičský záchranný sbor Slaný , Katastrální pracoviště Slaný Městská policie Slaný Policie ČR Slaný Úřad práce Kladno dislokované pracoviště Slaný Dětský domov Sazená Domov důchodců a Ústav sociální péče Smečno Dům s pečovatelskou službou Na sadech Dům s pečovatelskou službou Brožovského Dům rodin Smečno Geodetická a kartografická správa Slaný Školní jídelna Slaný Školní jídelna Velvary Školní jídelna při MŠ Velvary Školní jídelna ZŠ Zlonice Knihovna V. Štecha Slaný Knihovna Zlonice Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný Hvězdárna Slaný Letní kino Slaný Městské centrum Grand Slaný Městské divadlo Slaný Městské kino Slaný Vlastivědné muzeum Slaný Notářská kancelář Slaný Kmetiněves Knovíz Královice Kutrovice Kvílice Ledce Libovice Líský předvolba: Starosta Ing. Pavel Zálom 116 Místostarosta Ing. Pavel Zlámal 119 Loucká Malíkovice Neprobylice Neuměřice Páleč Plchov Podlešín Poštovice Městský úřad Smečno náměstí T. G. Masaryka 12, Smečno tel.: , fax: Golf Beřovice Víceúčelová sportovní hala HK Lev Slaný Tělocvičná jednota Sokol Slaný Zvláštní škola Velvary Mateřská škola Jedomělice Mateřská škola Knovíz Mateřská škola Pozdeň Mateřská škola Slaný Cyrila Boudy Mateřská škola Slaný Hlaváčkovo náměstí Mateřská škola Slaný Vančurova Mateřská škola Slaný Vítězná Mateřská škola Smečno Mateřská škola Třebíz Mateřská škola Tuřany Mateřská škola Velvary Mateřská škola Zvoleněves Mateřská škola Žižice Mateřská škola Hospozín Mateřská škola Hrdliv Mateřská škola Zlonice Speciální MŠ Slaná Dražkovická Střední odborná škola Velvary LŠU Zlonice Základní umělecká škola Velvary Základní umělecká škola Slaný Gymnázium Slaný Obchodní akademie Slaný Integrovaná střední škola Slaný Základní škola a Mateřská škola Klobuky Základní škola Čemuc Základní škola Kmetiněves Základní škola Neuměřice Sekretariát starosty a vedení města Jana Mašková Cathnerová 117 Tajemník Mgr. Josef Herčík 118 Pozdeň Přelíc Řisuty Sazená Stradonice Studeněves Šlapanice Třebíz Tuřany Uhy Vraný Vrbičany Zichovec Zvoleněves Želenice Žižice Úřad městyse Zlonice náměstí Pod Lipami 29, Zlonice tel.: , fax: Základní škola Slaný Komenského náměstí Základní škola Smečno Kačická Základní škola Smečno Školská Základní škola Velvary Základní škola Vraný Základní škola Zlonice Základní škola Zvoleněves Základní škola Kvilice Základní škola Slaný Palackého Základní škola Slaný Rabasova Základní škola Slaný Politických vězňů Na hájích , 082 RDK Slaný Taxi Slaný nonstop Firma Hodys Česká pošta Slaný Masarykovo náměstí Česká pošta Slaný Na Dolíkách Lékaři: Dražan Petr MUDr. Slaný Dušková Anna MUDr. Slaný Havlová Valerie MUDr. Slaný Juklík Lubomír MUDr. Slaný Kučerová Blanka MUDr. Slaný Opatová Jana MUDr. Slaný Peterková Marie MUDr. Slaný Polášek Jiří MUDr. Slaný Ranková Renata MUDr. Slaný Sekerová Tamara MUDr. Slaný Schönová Alexandra MUDr. Slaný Váchová Hana MUDr. Slaný Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Slaný Veterinární polykliniky Slaný, Alšova Veterinární polykliniky Slaný, Čelakovského Nejvíce informací z města a okolí, kultury a sportu Vám poskytne Ifocentrum Slaný tel.: , , , 16

17 Chcete strávit příjemný den u čisté vody a nemůžete se vypravit k moři? 17 T echnické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb. Spektrum pokrývá nakládání s odpadem, správu, údržbu a opravy komunikací včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb, prořezy a vegetační řezy dřevin. Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbi tova, provoz WC, provoz parkoviště u Grandu a letní provoz městského koupaliště. O zajištění všech potřebných činností se stará 70 zaměstnanců včetně vedení. Tento počet se v sezoně od dubna do listopadu rozšiřuje o dalších 20 pracovníků. Vedoucí jednotlivých provozů a středisek jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými odbory města, kterými jsou Odbor životního prostředí a Odbor dopravy a silničního hospodářství. Pro každý rok je připraven plán práce, vycházející z potřeb města a místních částí Dolín, Želevčice, Otruby, Trpoměchy, Lotouš, Písek, Kvíc a Netovice, a také připomínek občanů, aby naše město Slaný bylo čisté a sloužilo jeho obyvatelům. Zaplavat si v čisté vodě, odpočinout si na krásném trávníku, v klidu a pohodě a opalovat se na sluníčku? Máme pro vás typ. Nabízíme slánské přírodní koupaliště, které provozují Technické služby města. Byli jsme se tam podívat a opravdu to tam cvrká, jak prozradil jednatel společnosti ing. Kučera, všechno je nově nové natřeno, všechno upraveno, voda je čisťoučká a bude celé léto. Tak nezapomeňte nachystat si plavky a hurá do Slaného. Bude se vám tam určitě moc líbit a rádi se tam budete vracet, ať jste dobří plavci, nebo začátečníci, ať jste už odrostli, lety odrostli, děláte nabo děláte první první plavecké pla- nabo krůčky. vecké krůčky. Kontakt: Technické služby Slaný s.r.o. Nejtkova 1709, , Slaný Tel: , Fax: Kontakty, které se vám budou hodit: Nakládání s odpadem, provoz mobilní sběrny odpadů, zimní údržba, údržba a čištění města Jiří Staněk (vedoucí provozu II.) tel.: (mimo prac. dobu zázn.) Nakládání s odpadem svoz kuka vozy, separovavný odpad, komunální odpad, BRKO Dita Fučíková (ved.stř. nakladání s odpady) tel.: (mimo prac. dobu zázn.) Údržba a opravy komunikací, provoz veřejného osvětlení. Opravy vybavení města, pronájem plošin Irena Paurová (ved. provozu I) tel.: (mimo prac. dobu zázn.) Údržba veřejné zeleně a správa hřbitova Jana Šuliová (ved. stř.) tel.: (mimo prac. dobu zázn.)

18 ➋ ➍ Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam ➌ ➎ ➏

19 ❿ ➊ ➒ V minulosti se říkalo, že na Slánsku je nouze o vodní plochy. My jsme se vydali po slánském regionu a zjistili jsme, že to není zase tak hrozné. Naše obrázky to dokazují a nejsou všechny vodních ploch, jako jsou ve Studeněvsi, je víc. ➐ ➑ 1. Slaný koupaliště. Provozují ho Technické služby, je ve vzorném pořádku a najdete tu i dost prostoru pro slunění. (Více na str. 17) 2. Rybník na Bilichově je jakási legenda u nás, kolem jsou i malebné chaty a když si uděláte hezkou vycházku, najdete kousek v lese další rybník, obklopený doslova romantikou. 3. Slánský Aquapark patří pro koupání plavce na 1. místo. (Kromě fotky z obálky, má ještě celou stranu 12.) 4. Vodní plocha ve Velvarech láká. 5. Vodní nádrž v Brůdku. 6. Zichovec působí díky rybníku jako vystřižený od malíře Lady. Kromě toho tu najdeme rybářskou baštu, kromlech a koupaliště. 7. Velký rybník ve Slaném láká nejen ke koupámí, ale i k rybaření. 8. Malý rybník v Třebízi patří k romantice obce i s pověstí hastrmana. 9. Překrásný rybník u Kokovic. 10. Malá vodní plocha pod slánským kostelem oživuje panorama vjezdu do města. Více na

20 jsou skvělí Hudební skupina Zichoveckých heligonkářů byla založena současně s otevřením Zichoveckého pivovaru v říjnu Oslovili jsme pana majitele ing. Ivana Husáka s tím, že vytvoříme kapelu, která vystoupí 1 měsičně v restauraci. Naše myšlenka byla taková, že pomůžeme propagovat nově otevřený restaurační pivovar. Majitel s naším návrhem souhlasil a již v řijnu 2012 jsme v restauraci pivovaru prvně zahráli. Nejdřív jsme pozvali asi 25 našich známých, kterým se vystoupení heligonkářů líbilo, proto jsme se rozhodli, že budeme pořádat toto vystoupení pravidelně každou druhou středu v měsíci. Počet návštěvníků pomalu, ale jistě narůstal, až kapacita restaurace už nestačila počet našich hostů pojmout. Asi po roce jsme na návrh pana majitele přesunuli naše vystoupení do velkého sálu Zichoveckého pivovaru, kde hrajeme dodnes. Počet návštěvníků se ustálil v průměru asi na čísle 150. Jezdí sem návštěvníci ze širokého okolí, ze Slánska, Lounska, Rakovnicka i ze Žatce. V době, kdy jsme přesunuli naše vystoupení do velkého sálu, jsme kapelu rozšířili o baskytaru, bicí nástroje, altsaxofon a také o zpěvačku. Pravidelným návštěvníkům se hlavně v Zichoveckém pivovaru líbí krásné prostředí, přátelská atmosféra a v neposlední řadě vynikající kuchyně a pivo. Jsme rozhodnuti pokračovat v pravidelných vystoupeních, pokud bude zájem našich hostů trvat i nadále. Na závěr chceme poděkovat mnohokrát panu majiteli Zichoveckého pivovaru, že nám umožňuje zahrát v tomto krásném sále. Zichovečtí heligonkáři To je dobré pivo, vynikající kuchyně, zábava i sport na jednom místě KONTAKTY Rezervace restaurace: Prodej sudového piva: Rezervace ubytování: Rezervace sportovní haly: nejlépe online na nebo na tel: Zichovečtí heligonkáři Vás srdečně zvou každou středu v měsíci k tanci a poslechu do Zichoveckého pivovaru Program 2. pololetí července 12. srpna 9. září 14. října 11. listopadu 9. prosince Začátek vždy od 16 hodin Rezervace a bližší informace u pí Richtrové, tel.:

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný Projekt rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný r. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0011 Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný Zpráva zpracována k datu: 30. 5. 2015 Zpráva zpracována

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS LETNÍ / OKURKOVÝ NEWSLETTER 2012 MADE BY CAFETERIA SYSTEMS ÚVODEM Vážené klientky, vážení klienti, Ještě než se rozjedete na dovolené, expedice, chalupy a chaty, rodinné oslavy a svatby svých přátel, dovolte

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. finální verze

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. finální verze Strategie území správního obvodu ORP Slaný v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a technické infrastruktury obcí Dokument je zpracován na období

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE Spojte se s dalšími významnými partnery klubu a staňte se součástí naší rodiny... az havířov Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa OASIS MARINA Resort - El Ahyaa Oasis Marina Oasis Marina má ideální polohu, je situována přímo u moře, 15 km od centra Hurghady s mnoha obchody, kluby a nočním životem, 10 km od El Gouny s golfovými hřišti,

Více

Kancelář firmy: Kout 447, 664 34 Kuřim IČO: 29206677 DIČ: CZ 29206677

Kancelář firmy: Kout 447, 664 34 Kuřim IČO: 29206677 DIČ: CZ 29206677 Ř e m e slná firma Dalibor Horák s.r.o. H a v l í č k ova 441, 664 34 Kuřim Tel.: +420 541232581, Fax.: +420 541232581, Mob.: +420 603805459-8 Email: info@dalibor-horak.cz www.: daibor-horak.cz Kancelář

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

RYTÍŘI KLADNO & ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

RYTÍŘI KLADNO & ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy RYTÍŘI KLADNO & ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy RYTÍŘI KLADNO - MLÁDEŽ NÁRŮST POČTU HRÁČŮ Od roku 011 klub zaznamenal významný nárůst počtu hráčů napříč všemi

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval.

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval. PROPOZICE Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp pro hráče všech věkových kategorií. Camp je již tradičně součástí letní přípravy na novou sezónu. Na letním campu připravují kvalifikovaní

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více