DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ"

Transkript

1 DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

2

3 Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému zaměřený přístup bez hodnocení a hledání viníka, individuální přístup vycházející z psychodiagnostiky, pedagogické diagnostiky a diagnostiky rodinného systému Terapie prostředím Týmová práce a profesionalita personálu Spolupráce s odborníky státní i nestátní sféry Komplexní práce s rodinou - sanace rodiny

4 Vycházíme z komplexní práce s rodinou

5 Komu jsou naše služby určeny rodinám v přechodné krizi (existenční, vztahové, zdravotní problémy dočasného rázu) rodinám v dlouhodobé krizi (rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či jinak dlouhodobě hendikepované) rodinám s potřebou respitní (odlehčovací) péče ( např. pěstounské rodiny s výchovnými problémy dítěte, hospitalizace rodičů, apod. ) rodinám s dětmi se syndromem CAN děti týrané, zneužívané, zanedbávané (děti vystavené domácímu násilí, těžkým konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů, děti rodičů alkoholiků či jinak závislých, apod.) rodinám s dětmi s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními útěky rodinám s dětmi s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci rodinám, do nichž se děti navrátily, či se uvažuje o jejich návratu po ukončení ústavní výchovy a které potřebují následnou podporu

6 Poskytujeme formy podpory : Ambulantní Terénní Pobytové Naším cílem je podpora ohrožených rodin jako prevence ústavní výchovy

7 Pobytové služby Azylový dům Přemysla Pittra pro děti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rodinný typ zařízení pro děti od 3 do 18 let 7 azylových a 3 krizová lůžka pobyt dětí se souhlasem rodičů (zákonných zástupců) nebo na základě předběžného opatření soudu týmová práce - vedoucí ADPP, SP ADPP, pedagogický pracovník ADPP, pedagogičtí pracovníci v pobytové části ADPP, propojení ADPP s ambulantním a terénním centrem, SP OSPOD, školami, PPP, lékaři a pod. pobyt od 1 dne (krizová lůžka pro děti ztracené,na útěku, kdy situaci řeší sociální pracovníci OSPOD) do 3 měsíců provoz je celoroční, 24 hodin denně kontraindikací přijetí dítěte na pobyt je akutní intoxikace, experimentování a závislost na omamných či psychotropních látkách, infekční onemocnění dítěte či zdravotní obtíže vyžadující odbornou péči, těžké poruchy chování bránící v soužití v kolektivu.

8 V případě nemožnosti návratu dítěte domů zajištění : spolupráce s OSPOD, soudy spolupráce s DÚ,DDÚ,DD,VÚ,SVP spolupráce se státními institucemi, neziskovými organizacemi zajišťujícími náhradní rodinnou péči snaha o zavedení případových konferencí jako obligátní součásti komplexní práce s rodinou do běžné praxe propojení týmové práce v rámci Domu tří přání a spolupráce s odborníky participujícími na řešení problému dítěte a jeho rodiny, zajištění multidisciplinarity, komplexního vyhodnocení, včasného záchytu ohrožení v biologické rodině, zachování kontinuity provázení rodiny a její sanace.

9 Tři vyhodnocovací setkání Ambulantní služby zmapování rodinné situace za účasti SP OSPOD, dětí a rodičů, za D3P psycholožky a sociální pracovnice psychodiagnostika, pedagogická diagnostika, diagnostika rodinného systému externí psycholožkou vytvoření individuálního terapeutického plánu pro dítě a jeho rodinu jako celek rozdělení kompetencí mezi jednotlivé odborníky pracující s dítětem a jeho rodinnou rozhodnutí o formě podpory : ambulantní, terénní, pobytové, či doporučení jiné organizace případové konference Samostatné ambulantní služby pravidelné konzultace krizová pomoc psychologické poradenství, podpůrná terapie motivace k psychoterapii, rodinné terapii, individuální terapii a jejich zprostředkování sociálně aktivizační služby, sociálně právní poradenství případové konference Propojení s terénními službami ambulantní konzultace k vyhodnocení efektu terénních služeb plánování dalších kroků případové konference Ambulantní služby pro rodiny dětí na pobytu pravidelné konzultace se zákonnými zástupci v intervalech 1x týdně, konzultace s dětmi na pobytu hodnocení plnění individuálního terapeutického plánu, příprava na terénní podporu po ukončení pobytu dětí kontakt s OSPOD, spolupracujícími organizacemi případové konference Ambulantní služby pro rodiny dětí v jiném pobytovém zařízení

10 Terénní služby nabízí provázení rodin v jejich přirozeném prostředí terénní pracovníci se věnují rodinám dle jejich individuálních potřeb terénní služby jsou určeny: jako následná podpora rodin a dětí po návratu dětí z ADPP domů pro rodiny s dětmi i bez předchozího pobytu dítěte v ADPP formy terénní služby: návštěvy dětí doma anebo v jiném jim blízkém prostředí doprovázení dětí a jejich rodinných příslušníků (na úřady, k soudu, při hledání zaměstnání, na volno časové aktivity, k lékaři, na lékařské vyšetření apod.) práce s rodinou na pravidelných vyhodnocovacích setkáních (1x měsíčně) propojení s ostatními službami Domu tří přání spolupráce s organizacemi, které se na řešení dané problematiky podílejí ( případové konference, osvěta na školách, propojení práce OSPOD, škol, MŠ,dětských lékařů,nno apod.)

11 Legislativa zákon č. 359 / 1999 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpis rok 2003 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rok 2007 registrace sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi azylové domy krizová pomoc Zákon o rodině(č.64/1964 Sb.) Listina základních práv a svobod (č.2/1993 ) Úmluva o právech dítěte (č.104/1991)

12 komunitní plánování - triáda rodinná politika SPOD sociální služby síť ZDVOP legislativa náhradní rodinná péče financování institucionální péče transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti deinstitucionalizace sanace rodiny

13 Najdeme společné možnosti pro práci s ohroženou rodinou?

14 včasná diagnostika primární prevence včasná komplexní práce s rodinou zavedení případových konferencí do běžné praxe SP SPOD koordinace práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami s cílem sanace rodiny vytvoření sítě ZDVOP standardy kvality SPOD ZDVOP legislativní sjednocení plynulé financování

15 Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Karlovarská 18, Praha 6 - Ruzyně tel/fax: Ambulantní a terénní centrum Svatovítská 7, Praha 6 tel/fax:

16 Děkuji za pozornost

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací

Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací Dům tří přání Výroční zpráva 2005 Zařízení rodinného typu mohou být důležitou alternativou diagnostických ústavů, do kterých jsou umisťovány děti s velmi širokým rozpětím indikací Úvodní slovo Vážení přátelé,

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování nepřetržité odborné distanční krizové pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Metodika společné práce týmů

Metodika společné práce týmů NADACE SIRIUS Metodika společné práce týmů Ambulantně-terénního centra a Domu Přemysla Pittra pro děti o. s. Dům tří přání Dům tří přání, o. s. prosinec 2011 Autoři textu: Mgr. Irena Kulhánková Mgr. Martina

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, příspěvková organizace Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY 1 OBSAH: 1. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE PORADNY PŘI POSKYTOVÁNÍ

Více

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I.

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu:

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Průvodce Standardů kvality sociálně-právní. ochrany dětí. Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Průvodce Standardů kvality sociálně-právní. ochrany dětí. Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Průvodce Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Vážení rodiče, milé děti, občané, oddělení sociálně-právní ochrany

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více