Metodika zpracování rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP Karlovarského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zpracování rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP Karlovarského kraje"

Transkript

1 Metdika zpracvání rzbru udržitelnéh rzvje území v ÚAP Karlvarskéh kraje Ing.arch.Jarslav Jelínek, tel.: Prezentace ÚAP KK

2 Obsah prezentace Legislativní pdklady Metdické zdrje Přístup k rzbru SWOT analýza Indikátry Územní diferenciace pdmínek URÚ 2

3 Legislativní pdklady zákn č.183/2006 Sb. stavební zákn, v platném znění Vyhláška č.500/2006 Sb., v platném znění Metdické pkyny MMR ČR 3

4 Metdické zdrje Celstátní metdiky ÚAP 2009 individuální přístup krajů ÚAP 2011 Karlvarskéh kraje rešerše z ÚAP 2009 statních krajů studie metdiky - RNDr. Krajíček vlastní zkušensti z ÚAP 2009 krdinace ÚAPk s ÚAP 4

5 Části rzbru Přístup k rzbru URÚ Zdrje Psuzení kvality Psuzení kvantity Psuzení územníh rzlžení SWOT anylýzy indikátry kartgramy Frmy Infrmační vrstvy ÚAP Vyhdncení v části a) Pdklady RURÚ Slvní hdncení Tabulkvé přehledy a kalkulace Grafická prezentace kartgramy 5

6 SWOT analýza Psuzení jen jevů významných pr úrveň kraje Návaznst na část a) Pdklady URÚ Výrk je územně vymezen (blast, ORP apd.) Dvě sestavy výrků - 10 témat jedntlivě - 3 pilíře URÚ suhrnně 6

7 SWOT analýza téma : Hrninvé prstředí a gelgie SILNÉ STRÁNKY Rzsáhlá těžba survin, především hnědéh uhlí, kalínu a stavebníh kamene. Výskyt lžisek hnědéh uhlí nárdníh významu (Sklvská a Chebská pánev) Výskyt nejvýznamnějších lžisek kalinu v ČR (Karlvarsk) Výskyt lžisek nerstných survin reginálníh významu PŘÍLEŽITOSTI Využití rekultivvaných území p těžbě pr rzvj sídlení, revitalizaci krajiny a pr spntánní rzvj přírdních hdnt v území (Sklvsk) Prdlužení těžby hnědéh uhlí zrušením závazných linií těžby (Sklvsk) Využití pracvních sil uvlněných v suvislsti s dalším uknčváním těžby hnědéh uhlí (Sklvsk) SLABÉ STRÁNKY Velký rzsah území dtčenéh pvrchvu těžbu (zejména Sklvská a Chebská pánev) Velký rzsah pddlvaných území a starých důlních děl (zejména ORP Ostrv a Sklv) Nižší rzsah dknčených rekultivací v pměru k rzsahu území s uknčenu pvrchvu těžbu Seismická aktivita (Chebsk) Rizik sesuvů (zejména ORP Sklv, Cheb a Karlvy Vary) HROZBY Rzvj těžby nerstných survin na úkr jiných zájmů (chrana přírdy, přírdní léčivé zdrje) Ohržení sídel zrušením závazných linií těžby hnědéh uhlí Přektné čerpání zásb nerstných survin (kalíny) Růst nezaměstnansti v suvislsti s uknčváním těžby hnědéh uhlí (Sklvsk) 7

8 SWOT analýza 3 pilíře udržitelnéh rzvje území Příznivé živtní prstředí Sudržnst splečenství byvatel Hspdářský rzvj (envirmentální) (sciální) (eknmický) 1. Hrninvé prstředí 2. Vdní režim 3. Hygiena živtníh prstředí 4. Ochrana přírdy a krajiny 5. Zemědělský půdní fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa 6. Veřejná dpravní a technická infrastruktura 7. Scidemgrafické pdmínky 8. Bydlení 9. Rekreace 6. Veřejná dpravní a technická infrastruktura 8. Bydlení 9. Rekreace 10. Hspdářské pdmínky - Relevantní údaje z statních témat - Relevantní údaje z statních témat - Relevantní údaje z statních témat 8

9 (pilíř) SWOT: Pdmínky pr Sudržnst splečenství byvatel SILNÉ STRÁNKY - S Integrvaný dpravní systém veřejné dpravy (autbusy, vlaky, MHD) Vyský pdíl byvatel v bytech s připjením na veřejnu kanalizaci (vysce nad průměrem ČR) Plynfikace všech významných sídel Střednědbý růst pčtu byvatel (střednědbě nejziskvějšími ORP Cheb a Ostrv) Příznivá věkvá struktura byvatelstva (nejpříznivější v ORP Aš, Cheb a Sklv) Příznivá časvá dstupnst center ORP a kraje (mim částí ORP Aš, Cheb a M.Lázně) Výrazný růst pdílu rdinných dmů Individuální rekreace ve venkvských sídlech (stabilizace sídelní struktury) PŘÍLEŽITOSTI - O Využití rekultivvaných území p těžbě pr rzvj sídlení (Sklvsk) Zvýšení atraktivity venkva jak místa pr plnhdntný živt (zejména pr mladé rdiny) Rzvj trhu s byty (zvyšvání migrace byvatel mezi typy bydlení) Zvýšení investic d vědy a výzkumu (technlgická a invačních centra, vědecké inkubátry). SLABÉ STRÁNKY W Řada bcí (18) zcela neb nedstatečně chráněných před pvdněmi Nízký pdíl zastavěných plch venkvskéh prstru (malá míra urbanizace) Nízká elektrnizace dmácnstí (pd průměrem ČR SLBD 2001) Úbytek byvatel ve venkvských blastech (Kraslick, Slavkvský les, Žlutick, Tepelsk) Vyská míra nezaměstnansti (nad průměrem ČR, nejvyšší ORPKraslice, Ostrv) Nižší úrveň vzdělansti byvatel (přes růst pdílu abslventů vyských škl nižší než průměr ČR) Nízké bjemy a intenzita bytvé výstavby (hlubk pd průměrem ČR) Malé rekreační využití venkvských blastí (turistika a agrturistika) Malé finanční bjemy veřejných rzpčtů bcí HROZBY - T Ohržení sídel zrušením závazných linií těžby hnědéh uhlí Negativní změny ve struktuře vybavensti menších sídel (rušení škl, rdinací apd.) Obtíže integrace vyskéh pdílu cizinců v ppulaci kraje Opuštění lkalit staréh bytvéh fndu a panelvých sídlišť (zájmem jen rdinné dmy) Přektná výstavba rdinných dmů v zázemí velkých měst Zastávání výstavby bčanskéh vybavení v nvých lkalitách výstavby bytů 9

10 Indikátry Reprezantativní výběr z 10 témat Rvnměrné pkrytí 3 pilířů URÚ Územní jedntku je bec Psuzení z phledu kraje Bdy Tabulkvý suhrn za pilíře URÚ 10

11 Indikátry stavu a vývje území I. část Indikátr Pilíř č.ind. zkratka název téma rzbru PŽP SSO HOP Hrninvé prstředí a gelgie 1.1 TezS Pdíl plch těžby a chrany survin - + Vdní režim 2.2 VdV Index vdhspdářskéh významu území RetS Retenční schpnst krajiny Q100 Pdíl plch záplavvéh území Q100 v zastavěném území bce - Hygiena živtníh prstředí 3.5 DpZ Zatížení území hlukem z dpravy ZneB Pdíl plch v dsahu významných bdvých zdrjů znečištění vzduší RizU Index plch vdních útvarů s rizikem znečistění - Ochrana přírdy a krajiny 4.8 PriK Index chrany přírdy a krajiny KES Pměr eklgicky stabilních a nestabilních plch (KES) UrbU Stupeň urbanizace území - Zemědělský půdní fnd a pzemky určené k plnění funkcí lesa 5.11 LesH Pdíl hspdářských lesů PudO Pdíl rné půdy + Veřejná dpravní a technická infrastruktura 6.13 PlyB Pdíl byvatel v plynfikvaných bytech KanB Pdíl byvatel v dkanalizvaných bytech HusK Hustta silnic a železnic

12 kartgram hdnt indikátrů Pdíl plch těžby a chrany survin 12

13 kartgram hdnt indikátrů Retenční schpnst krajiny 13

14 kartgram hdnt indikátrů Pdíl byvatel v plynfikvaných bytech 14

15 Indikátry stavu a vývje území II. část Indikátr Pilíř č.ind. zkratka název téma rzbru PŽP SSO HOP Scidemgrafické pdmínky 7.16 ObyC Pčet byvatel ZmeO Změna pčtu byvatel za 5 let MigO Intenzita migrace byvatel za 3 rky IndS Index stáří VysS Pdíl vyskšklsky vzdělaných byvatel + + Bydlení 8.21 BytV Intenzita bytvé výstavby za pslední 3 rky NeB Pdíl nebydlených bytů ZakV Základní vybavenst + Rekreace 9.24 RekB Pčet bytů užívaných k rekreaci HrU Pčet hrmadných ubytvacích zařízení + Hspdářské pdmínky MirN Míra nezaměstnansti dsažitelných EaO3 Pdíl eknmicky aktivních v terciéru DjP Sald djížďky za prací DanV Daňvá výtěžnst + Celkem

16 kartgram hdnt indikátrů Intenzita migrace byvatel za 3 rky 16

17 kartgram hdnt indikátrů Sald djížďky byvatel za prací 17

18 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

19 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje Rzdělení d 5 stejně pčetných skupin (kvantilů) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,

20 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje Rzdělení d 5 stejně pčetných skupin (kvantilů) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, hdnty méně než 1,8 bdy 20

21 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje Rzdělení d 5 stejně pčetných skupin (kvantilů) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, hdnty 1,8 až 2,9 méně než 1,8 bdy 21

22 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje Rzdělení d 5 stejně pčetných skupin (kvantilů) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, hdnty 2,9 až 3,6 1,8 až 2,9 méně než 1,8 bdy 22

23 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje Rzdělení d 5 stejně pčetných skupin (kvantilů) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, hdnty 3,6 až 4,5 2,9 až 3,6 1,8 až 2,9 méně než 1,8 bdy 23

24 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí Psuzení z phledu kraje Rzdělení d 5 stejně pčetných skupin (kvantilů) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, hdnty více než 4,5 3,6 až 4,5 2,9 až 3,6 1,8 až 2,9 méně než 1,8 bdy 24

25 indikátr Stupnice psuzení indikátrů pr území bcí ObyC ZmeO MigO IndS Pčet byvatel Změna pčtu byvatel za 5 let Intenzita migrace byvatel za 3 rky Index stáří hdnta bdy hdnta (%) bdy hdnta (%) bdy hdnta (index) bdy , , , ,100-1 > >15 2 >12-2 >1,

26 indikátr Přehledy psuzení indikátrů pr území bcí SSO Pilíř URU SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL kód bce bec stupeň Vyhdncení pilíře celkem celkem bdů kód zkratka Q100 KanB ObyC indikátr Pdíl plch Pdíl byvatel v Pčet byvatel záplavvéh území dkanalizvaných Q100 v zastavěném bytech území dílčí hdncení hdnta (%) bdy hdnta (%) bdy hdnta bdy Hry ,0 2 0, Hradiště ,0 2 63, Hranice ,0 2 60, Hrznětín ,9-2 78, Cheb ,9 1 94, Chlum Svaté Maří ,0 2 0, Chdv (S) ,2-1 95, Chdv (KV) 1-4 0,0 2 0, Chyše 1 0 3,3 1 9, Jáchymv 1 2 2,3 2 86, Jenišv ,8 2 14, Jindřichvice ,0 2 11, Jsefv ,7 0 54, Kaceřv ,4 1 48, Karlvy Vary ,9-2 95, Klvá 2 5 0,0 2 63, Krajkvá ,0 2 56, Králvské Příčí ,7-2 90, Kraslice ,6-1 82, Krásná ,0 2 6, Krásné Údlí ,0 2 72, Krásn ,4 1 31, Krásný Les ,0 1 0, Křižvatka ,4 2 58, Kynšperk nad Ohří ,5-2 87, Kyselka ,7-2 75, Lázně Kynžvart 1 0 0,0 2 89,

27 územní diferenciace Územní diferenciace udržitelnéh rzvje území kraje Jedntlivě pr tři pilíře URÚ + Suhrnně Územní jedntku je bec Psuzení z phledu kraje Stupně / -1-2 blasti příznivých pdmínek / prblémvé blasti 27

28 územní diferenciace Suhrnné psuzení pilířů pr území bcí SSO Pilíř URU SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL kód bce bec stupeň Vyhdncení pilíře celkem celkem bdů kód zkratka Q100 KanB ObyC indikátr Pdíl plch Pdíl byvatel v Pčet byvatel záplavvéh území dkanalizvaných Q100 v zastavěném bytech území dílčí hdncení hdnta (%) bdy hdnta (%) bdy hdnta bdy Hry ,0 2 0, Hradiště ,0 2 63, Hranice ,0 2 60, Hrznětín ,9-2 78, Cheb ,9 1 94, Chlum Svaté Maří ,0 2 0, Chdv (S) ,2-1 95, Chdv (KV) 1-4 0,0 2 0, Chyše 1 0 3,3 1 9, Jáchymv 1 2 2,3 2 86, Jenišv ,8 2 14, Jindřichvice ,0 2 11, Jsefv ,7 0 54, Kaceřv ,4 1 48, Karlvy Vary ,9-2 95, Klvá 2 5 0,0 2 63, Krajkvá ,0 2 56, Králvské Příčí ,7-2 90, Kraslice ,6-1 82, Krásná ,0 2 6, Krásné Údlí ,0 2 72, Krásn ,4 1 31, Krásný Les ,0 1 0, Křižvatka ,4 2 58, Kynšperk nad Ohří ,5-2 87, Kyselka ,7-2 75, Lázně Kynžvart 1 0 0,0 2 89,

29 územní diferenciace Převd sučtu bdů indikátrů na stupně hdncení pilířů URÚ pr území bcí

30 územní diferenciace Převd sučtu bdů indikátrů na stupně hdncení pilířů URÚ pr území bcí hdnty 0 stupně 30

31 územní diferenciace Převd sučtu bdů indikátrů na stupně hdncení pilířů URÚ pr území bcí hdnty stupně

32 územní diferenciace Převd sučtu bdů indikátrů na stupně hdncení pilířů URÚ pr území bcí hdnty stupně

33 územní diferenciace Kartgram pdmínek pr PŽP 33

34 územní diferenciace Kartgram pdmínek pr PŽP 34

35 územní diferenciace Kartgram pdmínek pr PŽP 35

36 územní diferenciace Kartgram pdmínek pr SSO 36

37 územní diferenciace Kartgram pdmínek pr HOR 37

38 územní diferenciace Územní diferenciace udržitelnéh rzvje území kraje Suhrnné psuzení z výsledků pilířů Územní jedntku je bec Psuzení z phledu kraje Výsledky blasti s pdbnými pdmínkami URÚ suhrnně příznivé blasti suhrnně prblémvé blasti 38

39 územní diferenciace Územní diferenciace udržitelnéh rzvje území kraje PŽP SSO HOR Suhrnně příznivá blast Suhrnně prblémvá blast 39

40 územní diferenciace Kartgram suhrnných pdmínek URÚ 40

41 územní diferenciace Kartgram suhrnných pdmínek URÚ 41

42 územní diferenciace Kartgram suhrnných pdmínek URÚ 42

43 Rzbr URÚ Části rzbru Zdrje Psuzení kvality Psuzení kvantity Psuzení územníh rzlžení SWOT anylýzy indikátry kartgramy Frmy Infrmační vrstvy ÚAP Vyhdncení v části a) Pdklady RURÚ Slvní hdncení Tabulkvé přehledy a kalkulace Grafická prezentace kartgramy 43

44 Děkuji za pzrnst KÚKK, dbr reginálníh rzvje, ddělení územníh plánvání Ing. arch. Jana Kaválkvá, tel.: Ing.arch.Jarslav Jelínek, tel.: Ing.Jana Irvská, tel.: Petr Křenek, tel.: Prezentace ÚAP KK

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016

Příloha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Přílha k tištěné verzi aktualizace ÚAP ORP Jihlava 2016 Metdika pr zpracvání rzbru udržitelnéh rzvje území v aktualizaci ÚAP ORP Jihlava vychází z metdiky zpracvané na ÚÚP v rce 2012 brázky kartgramů mají

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

127PZ01 Projekt 1, 0+4, kz. Obsah výuky a časový plán předmětu

127PZ01 Projekt 1, 0+4, kz. Obsah výuky a časový plán předmětu 127PZ01 Prjekt 1, 0+4, kz vyučující : Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Ing. Václav Jetel, Ph.D., K 11 127 Katedra urbanismu a územníh plánvání letní semestr 2015/2016 A 835, středa 8-11:50 h Obsah výuky

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BYDŽOV T E X T OV Á Č Á S T 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE - 2016 ÚVOD V suladu s ustanvením 28, dst. 2 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BYDŽOV T E X T O V Á Č Á S T 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE - 2014 ÚVOD V suladu s ustanvením 28, dst. 2 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Speedmat pr Windws Šášek Úvdní menu Speedmat 1, Speedmat 2, Speedmat 3, Speedmat 4, Speedmat 5, Inf, Výsledky, Knec Speedmat 1 základní pčetní perace pr 1. stupeň ZŠ Rzsah Pčítání d 20 Pčítání d 50 Pčítání

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU Praha Strategický plán rozvoje města Kostelec nad Černými lesy

Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU Praha Strategický plán rozvoje města Kostelec nad Černými lesy Katedra eklgie krajiny FŽP ČZU Praha Strategický plán rzvje města Kstelec nad Černými lesy Výsledky Analýzy vnějších a vnitřních vztahů města Kstelec n. Č. lesy, ale také výsledky průzkumů názrů mezi členy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU LETOVICE

ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU LETOVICE ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU LETOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------- VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU LETOVICE NA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Litomyšl - úplná aktualizace 2016

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Litomyšl - úplná aktualizace 2016 Územně analytické pdklady bce s rzšířenu půsbnstí Litmyšl - úplná aktualizace 2016 Listpad 2016 KOLEKTIV ZPRACOVATELŮ Ing. Jsef Filipi Ing. Jan Eisner Ing. Dagmar Jankvá Úplná aktualizace 2016 Územně analytických

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Příloha 2 OSNOVA PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE

Příloha 2 OSNOVA PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE III. etapa Praktické věření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity Část III.a: Vypracvání navržených kncepčních dkumentů, příprava vzdělávacích aktivit v řešených územích Výstup části III.a VYPRACOVÁNÍ

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání Změny č. 1 územníh plánu bce Libšvice červen / 2014 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LIBOŠOVICE Návrh zadání vypracval přizvatel Městský úřad Jičín, dbr územníh plánvání a rzvje

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODONÍN 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODONÍN 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODONÍN 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE TEXTOVÁ ČÁST Prjekt prvních Územně Analytických Pdkladů ORP Hdnín byl splufinancván z prstředků Evrpské

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY ÚPO Neumětely - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn)

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC

(návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC (návrh) ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC Zadání je zpracván v suladu s 47 dst. 1 a 6 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen stavební zákn)

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období Zpracováno firmou Deloitte Advisory s.r.o.

Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období Zpracováno firmou Deloitte Advisory s.r.o. Návrh pririt prgramvéh dkumentu reginu sudržnsti Střední Čechy pr prgramvé bdbí 2014 2020 Zpracván firmu Delitte Advisry s.r.. Návrh pririt reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Střední Čechy pr

Více

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY IVANOVICE NA HANÉ Ú Z E M N Í P L Á N ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Akce: IVANOVICE NA HANÉ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 215 001 662 Přizvatel: Městský úřad Vyškv

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Litomyšl - úplná aktualizace 2014

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Litomyšl - úplná aktualizace 2014 Územně analytické pdklady bce s rzšířenu půsbnstí Litmyšl - úplná aktualizace 2014 srpen 2014 KOLEKTIV ZPRACOVATELŮ Ing. Jsef Filipi Ing. Jan Eisner Ing. Dagmar Jankvá Úplná aktualizace 2014 Územně analytických

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CERHOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CERHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CERHOVICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném znění, a ustanvení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV-KATEŘINA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah důvdnění územníh plánu:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN - POLIČKA průzkumy a rzbry Evidenční čísl zhtvitele: 27 006 138 Přizvatel:

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více