Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1446/2009 RM 47 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1447/2009 RM 47 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský p. Zdeněk Kašpárek 1448/2009 RM 47 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 522/2003-RM 20, 1320/2009-RM 43, 1325/2009-RM /2009-RM 43, 1358/2009-RM 44, 1374/2009-RM 45, 1375/2009-RM 45, 1376/2009-RM 45, 1377/2009-RM 45, 1378/2009-RM 45, 1379/2009-RM 45, 1380/2009-RM 45, 1381/2009-RM 45, 1382/2009-RM 45, 1383/2009-RM 45, 1384/2009-RM 45, 1387/2009-RM 46, 1388/2009-RM 46, 1389/2009-RM 46, 1390/2009-RM 46, 1391/2009-RM 46, 1392/2009-RM 46, 1394/2009-RM 46, 1395/2009-RM 46, 1396/2009-RM 46, 1397/2009-RM 46, 1398/2009-RM 46, 1399/2009-RM 46, 1400/2009-RM 46, 1401/2009-RM 46, 1402/2009-RM 46, 1403/2009-RM 46, 1404/2009-RM 46, 1405/2009-RM 46, 1406/2009-RM 46, 1408/2009-RM 46, 1409/2009-RM 46, 1410/2009-RM 46, 1411/2009-RM 46, 1412/2009-RM 46,

2 1413/2009-RM 46, 1415/2009-RM 46, 1416/2009-RM 46, 1417/2009-RM 46, 1418/2009-RM 46, 1419/2009-RM 46, 1420/2009-RM 46, 1421/2009-RM 46, 1422/2009-RM 46, 1423/2009-RM 46, 1424/2009-RM 46, 1425/2009-RM 46, 1426/2009-RM 46, 1428/2009-RM 46, 1430/2009-RM 46, 1431/2009-RM 46, 1432/2009-RM 46, 1433/2009-RM 46, 1434/2009-RM 46, 1435/2009-RM 46, 1436/2009-RM 46, 1437/2009-RM 46, 1438/2009-RM 46, 1439/2009-RM 46, 1440/2009-RM 46, 1441/2009-RM 46, 1442/2009-RM 46, 1443/2009-RM 46, 1444/2009-RM 46, 1445/2009-RM /2009 RM 47 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu doplněk č. 2 RM po projednání schvaluje Doplněk č. 2 Pravidel pro čerpání prostředků sociálního fondu s účinností od /2009 RM 47 Veřejná služba 1. RM po projednání svěřuje rozhodování o uzavírání smluv o výkonu veřejné služby a rozhodování o výpovědi smluv o výkonu veřejné služby odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. 2. RM pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a v době její nepřítomnosti jejího zástupce podpisem smluv o výkonu veřejné služby a podpisem výpovědi smluv o výkonu veřejné služby. T: /2009 RM 47 Schválení okruhu obeslaných zájemců 1. RM po projednání schvaluje okruh obeslaných zájemců k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vybudování volnočasového centra Hranická v Základní škole a mateřské škole Lipník nad Bečvou, ul. Hranická 511, p. o. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2009 RM 47 Schválení převodu peněz z investičního fondu 1. RM po projednání schvaluje Mateřské škole Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvkové organizaci, převedení Kč z investičního fondu do výnosů

3 příspěvkové organizace posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2009 RM 47 Prodejní ceny propagačních materiálů RM po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů dle důvodové zprávy s účinností od /2009 RM 47 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelky Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2009 RM 47 Smlouva o poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání schvaluje: a) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2.500,00 Kč organizaci Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s., NIPI ČR, Krajská organizace Olomouckého kraje, o. s., IČ , se sídlem Kosmonautů 8, Olomouc, b) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. 2. RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. 1456/2009 RM 47 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy.

4 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 1357/2009 RM 47 Vnitřní směrnice - oběh účetních dokladů 1. RM po projednání schvaluje vnitřní směrnici oběh účetních dokladů dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. 1458/2009 RM 47 Částečná revize katastru nemovitostí změna místních a pomístních názvů 1. RM po projednání schvaluje změnu místních a pomístních názvů v k.ú. Lipník nad Bečvou dle předlohy. 2. RM ukládá starostovi informovat katastrální úřad. T: /2009 RM 47 Podnájem bytu č. 1/6 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/6 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi panem Zdeňkem Zábranským, (jako nájemcem bytu) a paní Šárkou Švehlíkovou, (jako podnájemnicí bytu), dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1460/2009 RM 47 Nájemní smlouva k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1 v 1. NP domu č.p. 14, nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 14, nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 22/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, s panem Michalem Řepou,

5 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 14, nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou: - s panem Petrem Patkaněm Cinou,, - s paní Boženou Haluškovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1461/2009 RM 47 Výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě č.p ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 7 o velikosti 2+1, standard, v domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc. č. st. 1793, parc. č. st. 1794, parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Ing. Magdaléně Pruskové, na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2009 RM 47 Nájemní smlouva k nebytovému prostoru - garáži č /20 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru garáži č /20 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, o výměře 20,22 m 2, s panem Jiřím Škařupou, za účelem parkování osobního vozidla za cenu 470,- Kč/m 2 /rok, na dobu 1 roku ode dne podpisu nájemní smlouvy pokud kterýkoliv z účastníků smluvního vztahu nedoručí písemnou výzvu k vyklizení nebytové prostory, nejpozději do 1 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu (případně do 1 měsíce před uplynutím prodloužení doby nájmu), obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek za jakých byla sjednána původně. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení platnosti.

6 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1463/2009 RM 47 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p. 357, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpůjčku níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 357, Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 274 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - místnost č v I.NP o výměře 19,74 m 2 - místnost č v I.NP o výměře 28,00 m 2 - místnost č v I.NP o výměře 7,60 m 2 Občanskému sdružení Piaristická kolej v Lipníku se sídlem Lipník nad Bečvou, B. Němcové 1195, PSČ , IČ , a to za podmínek: - využití nebytových prostor za účelem zřízení skladu expozice, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce do , - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch, - zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - v případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne jejího schválení radou města, pozbude usnesení schvalující výpůjčku platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2009 RM 47 Výpůjčka objektu občanské vybavenosti, situovaného na pozemku parc. č. st. 121 zastavěná plocha a nádvoří (prodejní stánek), s částí pozemku parc. č. 172/1 ostatní plocha (včetně přístřešku pro kapelu a zastřešeného posezení), vše v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje výpůjčku: a) objektu občanské vybavenosti o výměře 49,00 m 2 (prodejní stánek), situovaného na pozemku parc. č. st. 121 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podhoří na Moravě a pozemku parc. č. st. 121 v k.ú. Podhoří na Moravě, SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů v Podhoří, pošta Jezernice, který je veden podle platných Stanov, registrovaných u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-6176/91-R dne se změnou ke dni organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; IČ b) části pozemku parc. č. 172/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca m 2 včetně přístřešku pro kapelu o výměře 26,88 m 2 a

7 zastřešeného posezení o výměře 181,38 m 2 (viz situační plán), v k.ú. Podhoří na Moravě, SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů v Podhoří, pošta Jezernice, který je veden podle platných Stanov, registrovaných u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-6176/91-R dne se změnou ke dni organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; IČ , a to za podmínek: - využití objektu občanské vybavenosti za účelem výcvikové činnosti, pořádání kulturních a společenských akcí, organizovaných vypůjčitelem, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce do , - vypůjčitel není oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání třetí osobě a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch, - zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - v případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne jejího schválení radou města, pozbude usnesení schvalující výpůjčku platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o výpůjčce. T: /2009 RM 47 Výpůjčka nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti, bývalé klubovny Myslivny, situovaného na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 172/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje výpůjčku: a) objektu občanské vybavenosti (bývalé klubovny Myslivny) o výměře 70 m 2, situovaného na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podhoří na Moravě a pozemku parc. č. st. 122: - sklad v I.NP o výměře 24,64 m 2 - WC pánské v I.NP o výměře 3,44 m 2 - WC dámské v I.NP o výměře 6,40 m 2 - klubovna v II.NP o výměře 48,00 m 2 - kuchyň v II.NP o výměře 5,43 m 2 - sklad v II.NP o výměře 5,51 m 2 - pozemek parc. č. st. 122 o výměře 70,00 m 2 Mysliveckému sdružení Mezihoří se sídlem v Jezernici, PSČ , IČ , b) části pozemku parc. č. 172/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 478 m 2 včetně přístěnku pro uložení otopu o výměře 9,94 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě Myslivecké sdružení Mezihoří se sídlem v Jezernici, PSČ , IČ , a to za podmínek: - využití objektu občanské vybavenosti za účelem výcvikové činnosti, pořádání kulturních a společenských akcí, organizovaných vypůjčitelem, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce do , - vypůjčitel není oprávněn dát předmět výpůjčky do užívání třetí osobě a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch,

8 - zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - v případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne jejího schválení radou města, pozbude usnesení schvalující výpůjčku platnosti, s povinností umožnit vypůjčiteli zbývající části pozemku užívání prostor WC a přístup k předmětným prostorám v objektu bývalé klubovny Myslivny, situovaném na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podhoří na Moravě, a to za podmínek stanovených samostatnou dohodou, kterou mezi sebou uzavřou vypůjčitel výše uvedených nebytových prostor a vypůjčitel objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc. č. st. 121 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podhoří na Moravě a druhé části pozemku parc. č. st.172/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře m RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o výpůjčce. T: /2009 RM 47 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.204/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Novosady) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.204/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 19 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku k podnikatelským účelům - zřízení venkovního posezení k Restauraci Nadsklepí, ul. Novosady 156, Lipník nad Bečvou, - cena za pronájem je stanovena ve výši 50,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

9 1467/2009 RM 47 Odkoupení pozemků v ul. Bohuslávská v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání a) nedoporučuje ZM schválit odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci původ PK parc.č. st.395 o výměře 168 m 2, parc.č. 299 zahrada o výměře 61 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Krčála, a paní Věry Krčálové, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za cenu 60,- Kč/m 2. b) doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci původ PK parc.č. st.395 o výměře 168 m 2, parc.č. 299 zahrada o výměře 61 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Krčála, a paní Věry Krčálové, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za cenu 50,- Kč/m 2. Kupující uhradí: - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. V případě, že nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM T: /2009 RM 47 Odkoupení pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (za tratí, u obchvatu) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení pozemku parc.č orná půda o výměře 3278 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou od pana Františka Konečného,, za cenu 250,- Kč/m 2, tj. celkem za cenu ,- Kč. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2009 RM 47 Odkoupení pozemku parc.č. st.2932 a části pozemku parc.č. 301 v k.ú. Lipník nad Bečvou (hřbitov) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku parc.č. st.2932 zastavěná plocha o výměře 33 m 2 a části pozemku parc.č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 22 m 2 (dle geometrického plánu označené jako díl a ) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Lipník nad Bečvou, se sídlem Lipník nad Bečvou, Křižkovského 67, IČ , do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč.

10 Kupující uhradí: - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2009 RM 47 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Rozvod vody pro RD na parc. č. st. 732/3 v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním inženýrské sítě rozvod vody pro RD situovaný na pozemku parc.č.st. 732/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 (40 mm x 3,7 mm) bude uložena do pozemků parc. č. 3524/2 zahrada, parc. č. 3502/1 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 3503/8 ostatní plocha jiná plocha vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, v rámci stavby Rozvod vody pro RD na parc.č.st. 732/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou investorem stavby je RNDr. Petr Schovánek,, a to v souvislosti s napojením nemovitosti RD na veřejnou vodovodní síť v Lipníku nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: (jako budoucím povinným z věcného břemene) a RNDr. Petrem Schovánkem, (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky v rámci stavby Rozvod vody pro RD na parc.č.st. 732/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to v rozsahu, jak je vyznačeno na přiloženém situačním snímku na pozemcích parc.č. 3524/2 zahrada, parc.č. 3502/1 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 3503/8 ostatní plocha jiná plocha vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou vodovodní přípojky. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 1471/2009 RM 47 Veřejná zakázka Oprava fasády, výměna oken a dveří u domu č.p. 358 A Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Oprava fasády, výměna oken a dveří u domu č.p. 358 A Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou firmu SKD stavební Lipník nad Bečvou, s. r. o., Mánesova 1558, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky. T:

11 b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2009 RM 47 Veřejná zakázka Výměna oken u domu č.p. 29 Novosady do ulice 28. října v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna oken u domu č.p. 29 Novosady do ulice 28. října v Lipníku nad Bečvou firmu ŠUM KON Lipník nad Bečvou, s. r. o., Na Zelince 1146, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky, T: b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2009 RM 47 Oprava radnice RM stáhla materiál z programu jednání. 1474/2009 RM 47 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vystavení platového výměru. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více