ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332"

Transkript

1 Gegraphicus Media Trade - úvdní brazvka - kn Výukvé adventury, Inventář, Menu, Kámen mudrců Menu Ulžit ulžit stav výukvé adventury Nahrát načíst ulžený stav výukvé adventury Mluvený text ve výukvé části Zap/Vyp (kmentář hlasvý průvdce ve výukvé části) Pmc ve hře Zap/Vyp Prlínání Zap/Vyp (brazvky se budu měnit buď plynule pmcí prlnutí neb najednu) Hlasitst nastavení pmcí táhla Mnitr jas a kntrast mnitru (všechny dstíny šedé by měly být dbře patrné) Uknčit/Znvu Uknčit hru An/Ne Nvá hra Kámen mudrců výukvá (encyklpedická) část prgramu - d hlavníh menu (úvdní brazvky) je mžné se vrátit kliknutím na šipku (vlev nahře) - navigace uvnitř kapitly (vprav dle) zleva: nápvěda (zapnut/vypnut) zpět k první kapitle předchzí stránka pakvat stránku - znvu přehrát kmentář (ppřípadě i videa) na aktuální stránce další stránka k další kapitle přehled bsahu návrat ke Kameni mudrců (k výběru jedntlivých kapitl) Země Mdrá planeta Země v planetárním systému Naše Sluneční sustava Sluneční systém Slunce Merkur Venuše Země Mars Pás asteridů Jupiter Saturn Uran Neptun Plut Vnitřní a vnější planety Země Pměr ke Slunci Hmtnst Knvekční prudy Ozónvá vrstva Rtace Pměr k Měsíci Zrzení Země Velký třesk Vznik galaxií Vznik Sluneční sustavy Hmta se stlačuje Vznik Země Infrmace Zemi Infrmace Zemi Hmtnst Země Hustta Země Pvrch Země

2 Průměr Země v blasti rvníku Průměr d pólu k pólu Obvd Země klem rvníku Vzdálenst d Slunce Oběh Země klem Slunce Sluneční světl Zemská rtace Zemské jádr (teplta) Studené póly Teplé póly Vznik a stáří Země Struktura Země Cesta d nitra Zemské vrstvy Zemská kůra Litsféra Astensféra Mezsféra Zemský plášť Vnější zemské jádr Vnitřní zemské jádr Hrniny Svědkvé histrie Země Slžení hrnin interaktivní výběr minerálů Magmatické hrniny Magma a láva Plutnity Vulkanity Sedimenty Sedimentární hrniny animace Klastické sedimenty ft/phled zblízka phyblivé ft Bigenní sedimenty 2 x ft/phled zblízka phyblivé ft Chemické sedimenty ft/phled zblízka phyblivé ft Metamrfvané hrniny Metamrfvané hrniny Překrystalizace Mramr Břidlice Granát Epchy Země animace Histrie Země zrychleně interaktivní schéma Dějiny Země Vznik Země Azikum Země/Živt Prekabrium Archaikum Země/Živt Prterzikum Země/Živt Palezikum Kambrium Země/Živt Ordvik Země/Živt Silur Země/Živt Devn Země/Živt Karbn Země/Živt Perm Země/Živt Mezzikum Trias Země/Živt Jura Země/Živt Křída Země/Živt Kenzikum Třetihry Země/Živt Čtvrthry Země/Živt Dynamická Země Psuny kntinentů

3 Úvd Kntinenty kdysi splečně animace Kntinenty ve stálém phybu Pangea animace Země dnes Země za 50 miliónů let Země za 150 miliónů let Země za 250 miliónů let Tektnika desek Litsférické desky Litsférické desky Mtr tektniky desek Rychlst desek přehled litsférických desek Interakce litsférických desek Přehled phybů desek Divergence Vznik středceánských hřbetů Příkpvé prpadliny ft/phled zblízka phyblivé ft Knvergence Subdukční zóny Knvergence: ceánsk-kntinentální Knvergence: ceánsk-ceánská Knvergence: kntinentálně-kntinentální Vrásnění Stpy vrásnění ft/phled zblízka phyblivé ft Transversální psun Neklidná Země Zemětřesení ft/phled zblízka phyblivé ft Vulkanismus Země chrlí heň Vznik spek Jak vznikají spky Vulkán ft/phled zblízka phyblivé ft Magma ft/phled zblízka phyblivé ft Pdsuvání desek Tavenina hrnin Stupání magmatu Výbuch spky ft/phled zblízka phyblivé ft Spečné prdukty Typy spek Typy spek Havajský typ Strmblský typ Peleánský typ Výskyt spek Okraje tektnických desek Subdukční zóny Divergující desky Ht spts hrké bdy Hrké bdy Ht spts spečná činnst bez hranic Havajské strvy Spky na Havajských strvech Spečné rekrdy Rekrdy spek Mauna La Yellw Stne Thera Tba Krakatau Vesuv

4 Mnt Pelée Mt. St. Helens Ojs del Salad Tambra Olympus Mns Zemětřesení hrmná síla Zóny zemětřesení Pčty zemětřesení Vznik zemětřesení Hypcentrum a seismické vlny Epicentrum Pvrchvé zemětřesení Středně hlubké zemětřesení Hlubinné zemětřesení Druhy zemětřesení Druhy zemětřesení Příkp San Andreas Měření zemětřesení Tsunami Seismgraf Takt se nalezne epicentrum Richterva stupnice 0 1,9 2 2,9 3 3,9 4 4,9 5 5,9 6 6,9 7 7,9 8 8,9 Vznik Rzšíření Utvřené krajiny Zvětrávání Erze Mdelvání a utváření Země Fyzikální zvětrávaní animace Chemické zvětrávaní Krasvé blasti 2 x ft/phled zblízka phyblivé ft Krasvé útvary Závrty Plje Vyvěračka Náplav Škrapy Suché, bezvdé údlí Vápenec Hlína neb slín Krasvá jeskyně s krápníkvými útvary Krápníkvé jeskyně Vznik krápníků Stalaktit Stalagmit Stalagnát Kuželvitý kras Bilgické zvětrávání Trhání křeny Úvd Tekucí vda Odnášení materiálu Druhy údlí Údlí ve tvaru V Kaňn Kryt Sutěska Synklinální údlí

5 Ledvcvé údlí Erze pbřeží Erze hrnin na pbřeží ft/phled zblízka phyblivé ft Slapvé síly ft/phled zblízka phyblivé ft Ledvec Oblasti ledvce ft/phled zblízka phyblivé ft Části ledvce Mrény Typy ledvců 2 x ft/phled zblízka phyblivé ft Dba ledvá Čtvrthry Krajina změněná ledvcem Nánsy vznikající činnstí ledvců Sandry Pradliny Sprašvé půdy Oblast Skeidarar-Sander na Islandu ft/phled zblízka phyblivé ft Vítr Přens písku ft/phled zblízka phyblivé ft Kraze (větrný brus) ft/phled zblízka phyblivé ft Mistrné díl mdelvání Mnument Valley Mnument Valley ft/phled zblízka phyblivé ft Vznik údlí Nerstná bhatství Země Nerstná bhatství a lžiska Rzdělení v celsvětvém měřítku Zušlechťvání železa a celi Barevné kvy Vzácné kvy Primární zdrje energie Rpa Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Drahkamy Diamant Rubín Safír Smaragd Opál Lžiska Black Smker Utváření nvých lžisek Vznik trhlin Průnik vdy d hlubin Přesun prvků Usazvání slučenin Vznik jícnů Živt v hlubinách Fsilní paliva Vznik uhlí Karbnvé pralesy Přeměna dumřelých rstlin Uhlí a jeh typy Vznik rpy Ukládání dumřelých těl Přeměna na uhlvdíky Úlžní hrnina Těžba rpy a zemníh plynu Zlat žádaný kv Vlastnsti zlata

6 Výskyt zlata Mnžství zlata v zemské kůře Lžiska zlata ve světě Primární a sekundární lžiska Primární a sekundární lžiska Největší nalezené nuggety Drahkamy Vlastnsti drahkamů Magmatické drahkamy Tpaz Beryl Smaragd Akvamarín Turmalín Sedimentární drahkamy Tyrkys Malachit Azurit Opál Metamrfní drahkamy Rubín Safír Granát Diamant král drahkamů Vlastnsti diamantu Vybrušený briliant Struktura Tvrdst a Mhsva stupnice tvrdsti Mastek Sádrvec Kalcit Flurit Apatit Živec Křemen Tpaz Krund Diamant Lámavst světla Rzklad světla Znaky kvality Karát (hmtnst) interaktivní vážení Clarity (čistta) Clr (barva) Cut (řez) Lžiska Vznik diamantů Těžba diamantů Sekundární naleziště Největší diamant interaktivní draz světla u výbrusů

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Chemicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Pkračvat ve hře, Výukvá část, Uknčit Biscpii Nvá hra start výukvé adventury Chemicus Pkračvat ve hře pkračvat v přerušené hře na předchzím místě Výukvá část

Více

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Rzum d kapsy Albatrs - úvdní brazvka - Dům, Rzum, Kvíz, Rekrdy, Inf, Knec Dům interaktivní prhlídka Faustva dmu s dkazy d encyklpedie, d dlníh patra: Spuštění rzumu d kapsy Skladiště zajímavstí Zeměpis,

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Encyklpedie energie SIMOPT Energie a člvěk Mtr civilizace Cesty blesku Energie Energie Revluce Vda Vda Vdní kl Vdní turbíny Mře Vítr Vítr Plachty Křídla Pára Pára Parní strj Pára a phyb Elektřina Elektřina

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... Transfrmátr Transfrmátr... 1 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle... 2 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání... 2 1.1.1 Účel a význam transfrmátrů... 2 1.1.2 pis transfrmátrů... 5 1.1.3

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu - 1) nekovové C, S - 2) kovového charakteru metaloidy As, Sb, Bi - 3) kovové kovy Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

About Golf Limited Indoor Golf Environment

About Golf Limited Indoor Golf Environment Abut Glf Limited Indr Glf Envirnment Uživatelská příručka Obsah 1. Základní nabídka...4 2. Play Glf...5 2.1. Výběr hráčů (Members Screen)...5 2.1.1. Nvý hráč...5 2.1.2. Existující hráč...6 2.2. Výběr

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha Vypracvané tázky z mikrbilgie 1. LF UK, Praha Otázky z becné mikrbilgie, speciální bakterilgie a speciální virlgie, parazitlgie a myklgie CabiCz & Lenjulenka 2010/2011 OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1. VÝSKYT A

Více

Pavel Taibr Zem pisný slovník

Pavel Taibr Zem pisný slovník Pavel Taibr Zem pisný slovník Pavel Taibr, Mct-info Jablonec nad Nisou 2013. Užití se svolením autora. Opravy a připomínky na mctinfo@atlas.cz - 2 - Obsah A... 4 B... 5 C... 6 Č... 6 D... 6 E... 7 F...

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více