LEDEN 2008 X. roník íslo 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2008 X. roník íslo 4"

Transkript

1 LEDEN 2008 X. roník íslo 4 Vánoce jsou za námi a my momentáln žijeme v roce A píští rok bude 2009 a další 2010 apod. Za pár chvil bude Valentýn (pekvápko!) a potom pijde... To uvidíte na konci roku :) Jinak taková informace, našli jsme kousek silonu v gulášku, který nám nabídli jednou v pátek na obd. Takže z toho usuzujeme, že paní kuchaky jsou velice náruživé rybáky. V tomto ísle se dozvíte opt plno zajímavostí, jako napíklad, že jsme si pekeln zapaili na rockovém koncert a další duchaplné lánky. Jako už minule, tak i dnes - nante tuné sele a s hlubokým nadechnutím se puste do tení! A jen tak báse: Pan uitel Timerider Pan uitel svtový Svým vzhledem nás osloví. Oholí si bradku - To je dvod k svátku. Valentýn se blíží, Nasadí si lyži, A už sviští z kopeka, Na bund má koleka. Jeho žena radši mlí, když z uší mu piercing trí - Pan uitel, to je svták... Omlouváme se, ale na jiné téma nás báse nenapadá!! Autorky MaKaRa - Vaše správná volba

2 2 Dušanovy zápisky Pozor, pozor! Na naší škole je nowý X-factor. Jmenuje se Skivánek, Jeník Skivánek. Co to? Omyl, pátelé, skandál, no to jsou móresy! Prd Skivánek, ale Straánek. No jasn, to už je lepší, vždy Honzíka fšeci známe. A kdo by neznal 1. semifinalistu soutže no prost pvecké soutže (nejmenuji, jelikož název mi byl krut utajen). Že už jsme s ním jednou mluvili? Ano, to bylo ovšem v jiný as a za jiných podmínek. Proto, vážení spoluobané, dovolte, abych za nowých podmínek svou chybu napravila! Kdy jsi jistil, že to, co vychází z tvojí papuly, se podobá zpvu? Já jsem to vlastn nezjistil, poád si íkám, jestli to je pravda, jestli to není mámení mysli. Jako malá (když mi rupne v bedn, nkdy i te) jsem si zpívala ped zrcadlem s hebenem v ruce, dláš to i ty, když máš ped vystoupením? Vlastn nikdy, ale dík za tip, nkdy to zkusím. Koho napadlo, že zrovna ty se necháš mordovat paní uitelkou Klimešovou a jednou se dostaneš na stupn vítz? Taky jsem uml jak vrána na romadúr. Co spolužáci, nezávidí? Malinko jo, ale oni urit v život taky nco dokážou, tomu vím. Podporuje t ve zpvu rodina? Jasn, to je mj nejvtší talisman, který mám poád u sebe, a je to zápas z házené nebo písemka z matiky. Uvažuješ o tom, že jednou z prken vyšoupneš i božského Káju Gotta? Jasn, já ho normáln vykopnu a bude. A jak to na soutži probíhalo? To už vám napíše Honza sám (teda pokud ho k tomu dokopu) Tak Lili se podailo m dokopat a nco vám eknu. Psal se rok 2007, vstával jsem v 7.00, cesta na autobus byla dlouhá a autobu- sem taky nebyla krátká: celá hodina a pl. Když jsme dorazili, tak jsme vidli velkou ervenou budovu, v které to všechno bylo. Vešli jsme a hned tam byla recepce, tam jsme se podepsali a dostali rozvrh a klí od pokoje 163 a v tom pokoji jsme se rozezpívali a šli do hledišt, kde na nás pišla ada asi o pl jedenácté. Potom jsem odzpíval a šel na obd. V jednu bylo vyhlášení, takže jsme mli mnoho asu na msto. V jednu jsme se tak vrátili na vyhlášení. Když ekli, že na druhém míst se umístil Jan Straánek, tak m to strašn potšilo. Potom už jsme jeli dom a doma dlouho oslavovali. Tak to je mj píbh z Olomouce- Žerotína Japanish Dkujeme za rozhovor. Mno, tak zatím papapapa Lili Tak jak jste pežili ty Vánoce plné stresu, povinností a nákup? Já celkem good. I dáreky byly super, teda až na sadu pánských ponožek, ješt k tomu íslo 43. No jo no, obas to ty babiky nevychytají. Já tady ale nejsem proto, abych si stžovala, ale proto, abych vám napsala, co se dje nového na naší školice. Krom velmi vypeených drbík, se kterými se jist setkáte na dalších stránkách, tady pro vás mám nemén vypeené slohovky našich osmák. Tentokrát to bylo líení na téma Vánoce. Pro nkteré to byla hraka, ale nkterým se kouilo z makoviek tak, že to vypadalo, jako by chtli podpálit naši milovanou školiku. Nejvíc podaené práce byly pouze dv, ale pkných prací byla spousta.

3 íslo 4 3 Urit jste na n zvdaví a já vám je ráda pedvedu. Paty Vánoní fantazie To nádherné slovo Vánoce. Neznám nikoho, kdo by je neml alespo trošku rád. Tu vni linoucí se po celém dom, zdobení krásné jedliky, která nás pímo vybízí navšet na ni voavé perníky, dárky a dáreky a spoustu dalšího, co k Vánocm neodmysliteln patí. Nejen my, ale také píroda má plné ruce práce. Jako mávnutím kouzelného proutku se promní ve studenou, le okouzlující zimu. Stromy se obalí do bílé krajky, rybníky zaínají zamrzat a zvíátka tvrd spí. Hotová fantazie, tak bych asi zjednodušila slova zima a Vánoce. Bohužel je tady i druhá stránka zimy, která je o nco mén radostná, ba dokonce smutnjší. Snhové jazyky, namrzlé vozovky, to vše má na svdomí nenahraditelné lidské životy. Ano, i taková dokáže být zima. Nemilosrdná a krutá. Vždycky, když zacinkal zvoneek a pán, na kterého celý rok ekám, narovnal dáreky ze svých ohromných saní pod naši jedliku, myslela jsem si, že nic krásnjšího neexistuje. Te už ale vím, že Vánoce nejsou jen o dárcích. Mnohem hezí totiž je, sejít se u štdroveerní veee ve zdraví a plném potu. To je ten nejkrásnjší dárek, co mžu dostat. V- ím, že na to asem pijdou všichni lidé a dají mi za pravdu. Patricie, 8.A Kouzlo Vánoc Z vyhátého pelíšku vylézám o pl deváté ráno s píjemným pocitem tepla po tle, cítím vni klasických vanilkových rohlík. Snídám a každé sousto si vychutnávám zvláš peliv. Po snídani následuje pár okoládek z adventního kalendáe. Idylka pro m ale koní. Je zima. A pro m to znamená nevystrit ven ani nos. Je ale Štdrý den a to pro m znamená každoroní vypuštní vánoního kapra, a dnes už vím, že jeho rybí život tím mže skonit. Další tradicí, kterou dodržujeme, je tatínkova jediná innost, a to opat- ení boroviky. Bez toho by prost nebyly Vánoce. Se zatnutými zuby a zaatými pstmi si navlékáme bundy a proti své vli opouštíme dm. Už te se zaínám klepat, protože vím, že m ten vtík, který kolem fouká, poádn ochladí. Po cest si všímám ozdobených svítících sloup, což mi opt pipomíná vánoní atmosféru. Drobná zrníka snhu se tpytí jako kapky rosy v tráv. Mám pocit, že to kolem není sníh, ale že stojím uprosted množství diamant. Celou cestu k nedalekému rybníku u lesíka si uvdomuji, že jsem promrzlý až do morku kostí. Už vím, pro se íká všude dobe, doma nejlíp. Ano, te už opt cítím tu známou vni domova, hejivé teplo, vánoní cukroví, mámin úsmv a v neposlední ad také smažené ízky, které pímo volají ke stolu. Nad hlavou mi záí zlaté prasátko, které dodává celé té nádhee jiskru a lesk. A to je to kouzlo Vánoc. Jakub, 8.A Vánoce Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Vždycky se sejde celá rodina a té správné atmosfée, zdá se, nic nechybí. Když se lovk projde, vidí, jak všechno ulehlo pod nádhernou bílou peinku, všude je to jako z obrázk pana Lady. Dti chodí bruslit, sákovat, koulovat se a tiše vykávají, jestli jim Ježíšek pinese to, co si pály. Babiky, a mohou i nemohou, utíkají do kostela, aby si pipomnly narození Ježíše Krista. Ddekové radji zstávají doma a Vánoce si užívají trochu jiným zpsobem: ujídáním cukroví, zdobením stromeku, posezením se známými a jinými píjemnými aktivitami. Maminky, babiky, tetiky, no prost všechny ženy se starají o to, aby bylo vše perfektn uklizeno, dárky úhledn zabaleny, dm vyzdoben krásnými vánoními ozdbkami a všechno bylo perfektní. Zato tatínkové shánjí co nejlevnjšího kapíka, zdobí venkovní stromky barevnými svtýlky a ujídají zásoby cukroví. Na Štdrý den je všechno jinak. Dodržuje se pst, abychom vidli zlaté prasátko (stejn jsem ho nikdy nevidla). Od rána panuje atmosféra plná oekávání, tatínek zabije kapra a nadlá z nj ízky, maminka pipravuje

4 4 Dušanovy zápisky bramborový salát, hrachovou polévku a smaží kapíka. Dti se dívají na pohádky a nemžou se dokat. Kdyby už byl veer. Pichází Štdrý veer, ozývají se koledy a celá rodina usedla ke stolu. Najednou zazvoní zvoneek a všichni se vrhnou na dáreky. Nakonec všichni usínají s pocitem blaha a jsou šastní, že se opt sešli.. Kristýna, 8. A Máme nabídku: Aljašský malamut PÉE Srst malamuta nevyžaduje píliš pée. K odstranní uvolnných chlup když líná používejte ídký heben s dvojitou adou kovových zub. POVAHA Pítulný, inteligentní, pátelský a vrný, nkdy ponkud dominantní. Malamut se pomrn rychle uí a má velkou výdrž. VÝCHOVA Pes svou pátelskou povahu by ml být vychováván písnji. Malamut potebuje tedy pána, který mu nedovolí ledacos, ale musí ho chválit. Pán by ml rozumt jeho povaze. Pod vedením takového pána je malamut schopný nauit se velmi mnoho - jednou z možností je dokonce i obratnost, i když na soutžní úrovni pedí malamuta nap. ováci. Tukan a Mini19 Zvíata, ta to s námi nemají lehké Jako každým rokem vymyslel pan uitel žákm devátých tíd nelehký slohový úkol: napsat popis dje, ale nejen tak ledajaký. Mli psát o tom, jak zvíata vidí nás, lidi, a jak se pi tom cítí, jak pitom dýchají, jak pitom vypadají Abychom se s vámi o tato umlecká díla mohli podlit, vybrali jsme pár silnjších kousk a pepsali je do školního asopisu Nechte si chutnat. Život ryby Ahoj! Jsem ryba a jmenuji se, no, asi ryba. Žiju v takové prhledné krabici, všude je plno rostlin a jiných ostatních rybiek. Nkteré jsou malé a poád narážejí do tch prhledných stn. No asi jako já. Jídla tu máme celkem málo, proto jednoho dne uteu. A hle! Au! Tomu íkám ráno. Zase jsem narazila do skla. Šmarjá! Njakou dobu plavu kolem hradu, dokud nezjistím, že mi nic nehrozí. Na dnešek jsem si domluvila návštvu s mojí kamarádkou rybkou, co žije v hradu, hned vedle jedné rostliny. No nic. Nco hodím na sebe, vezmu pár bublinek a jdu. Když jsem se piblížila k hradu, už m vítá maliká rybika Jéžiš, au! Nazdar! Vešla jsem do hradu, dala jí bublinky a zaali jsme jíst a povídat. Vyprávla mi, jak se mla dobe, když žila ve velkém akváriu. Hned jak to doekla, ozvaly se veliké rány. Vyplula jsem z hradu a vtom jsem uvidla hlavu, no ne, pímo velkou hlavu našeho poskytovatele jídla. Šmarjá, on uká na prhlednou stnu. Rozjela jsem se a narazila. Au! Vidím tmu. Vlastn nevidím nic. Ach jó, asi jsem v bezvdomí. Nebo jsem se utopila? Tu se rozsvítilo svtlo a chytli m do síky. Vytáhli m z vody a uslyšela jsem hlasy. Ty se o ty ryby vbec nestaráš. Druhý hlas: No a co? Vtom jsem ji uvidla. Velkou! Stála pode mnou. Byla to mísa osvobození. V krabici se o ní šíily historky. Nedokavostí jsem omdlela. Když jsem se probudila, ocitla jsem se v malé místnosti. Smrdí to tu a voda je tu kaln žlutá. Najedla jsem se dosyta hndé kaše. No nic. Asi tu budu žít. Jídla je tu dost a nikdo neklepe. Teba se o mn nkdy bude psát. David, 9.A Haf, haf. Nelino, Chito, nechte m, já nebudu vstávat. Nelino, slyšela jsi? Ona nebudu vstávat! Pánika Dáša íkala, že ji máme vzbudit, tak poj na to! Fuj, super, te se ani nemusím umývat, ranní hygiena byla provedena! Co si poád stžuje? Holky, tak se vám to povedlo. OK, vstávám, ale umyji se radši ješt jednou. A sama. Takhle je to u nás skoro každé ráno, my s Nelou jsme skvlá budící ísla. Ale, i když je mám ráda, nechápu jejich styl života! Když vstanou, jdou k takové veliké misce, strí do pusy njakou tyinku a zanou tam s ní posouvat. Pak jim jde od pusy bílá pna, jako kdyby mli vzteklinu. Pro se oblé-

5 íslo 4 5 kají? Pro jim nestaí srst? A jakým zpsobem jedí? Na tyhle otázky asi nikdy nenajdu odpov. Každý všední den v 6:55 dostanu pusu na umák od Kláry, ona si vezme batoh a jde pry. Kam ona jde? A nedala mi najíst! Celý den ekám s kruícím bichem, kdy se vrátí. Už je doma, ale vypadá vyerpan. Haf. Práv na m piletla tžká taška, s kterou ráno odcházela. Promi, Chito. No, neprominu, a mám stále hlad! Hrrr. Chito, já si s tebou te nebudu hrát. Jak to, že mi nerozumí? Pomoc! Asi umu hlady! Kláro, dala jsi Chit najíst? Dáša je moje záchrana. Jo, dala. Klára, 9.A Pi hodin djepisu byl uinn neuvitelný objev, a to pán uitelova váše k cepu. Cituji jeho slova: Tak tohleto je, milí pátel, úžasn nebezpená zbra. Používali jí sedláci za husitské revoluce, kteí s ní dokázali dokonale zacházet. A když se takový poádný sedlák rozpáhl a šikovn bacil, rytí ml nejmí otes mozku. V tu chvíli zaal pan uitel roztáet cep nad hlavou tídy, až celá tída vyvalila oi, a pan uitel mával a mával. Konec.!"# Amor m stelil do zadeku a v tu chvíli jsem ucítila tu...bolest? Dobrá, ucítila jsem ve svém srdci zalíbení a pochopení, ucítila jsem lásku, bohužel (nebo snad bohudík?) do toho nechutného bearovitého zahradníka, který bydlí pes ulici a vždycky tak nechutn civí na zadní ást mého tla... Byl Valentýn, lásky as. Z luku stílí šípy zas, zadeek mj pláe zas. A v srdci rozdunl se hlas, hlas lásky, ml by ho vzít as To byla krátká kulturní vložka. A te pímo k tématu Je Valentýn, všude samé zamilované páry a vy zase sedíte doma, cpete se okoládou a doufáte, že další rok tomu bude jinak. Že vy budete jedním z tch šastných zamilovaných pár (ehm doufáte zbyten )! Ale abyste nebyli smutní, máme tady pro vás takovou penosnou Poštu pro tebe, bohužel bez pošáka Ondeje I když, mohl by za nj zaskoit Ondra z 9.A. A abychom to vysvtlili. Jedná se o akci, kterou poádá spolenost BaK, tedy Barush a Klarush. Prost a jednoduše ve vestibulu budete mít položenou krásnou velkou ržovou, zaláskovanou bednu a do ní mžete všichni, bez rozdílu vku i pohlaví, házet vaše zamilované nebo nezamilované dopisy jak pro kamarády, tak pro kamarádky, nebo dokonce pro uitele i uitelky, klidn i pro paní kuchaky, uklízeky a ostatní personál naší školy. Hlavní je, napsat pro koho to je a do které tídy chodí... Od koho to je, není zas tak dležité, mžete být peci tajný ctitel. Do stedy 13. února mžete své dopisky, bonbónky, lízátka, plyšáky, páníka a další zamilované vciky házet do bedny lásky a pátelství. Nezapomete potšit své milé a udlejte jim radost. Pá Barush a Klarush PS: Omluva za sentimentalitu lánku :D

6 6 Dušanovy zápisky $ Dnes je den, kdy jsem se seznámila se svým nejlepší kamarádem Kywim... ale dnes zeme, bude to pomalé (jak íká Kalda)... mj pítel od vedle (tedy Kywi) už líná... zachlupatil polovinu klávesnice a... a už se sloupává a odhaluji jeho zelené maso... zelená krev pomalu stéká a kousek dále (skoro dva centimetry) na to pihlíží náš pítel, lesklé Jablko,... nemže mu pomoci, je nám líto! Mli jsme t rádi, tvá sladká chu v nás zstane napoád! Pan Džahoda Nkterá dcka tráví svj as na poítai a vbec nemyslí na uení. Hlavn ti starší! Vtšina by bez poítae nemohla žít. Napíklad já. Prost je to super vc. Nikoho by nebavilo se poád,,umt na telku nebo se uit a íst. Nuudaa. Na poítai mžete i íst i hrát hry. Dokonce i psát úkoly (teda jen referáty a další kraviny). Prost se tam nenudíte, protože se tam dá dlat všechno. Založíte si teba svj blog a napíšete njaký lánek nebo si zahrajete njakou hru. Což je vn nuda. Spíš si zajdete na chat, kde se seznámíte s njakým klukem nebo holkou. No a ješt lepší je ICQ a Skype. Pro ty mladší, kteí mají sourozence. :o( Urit vás ségra nebo b r á c h a v ž d y c k y z poítae vyhodí, ale z toho si nic nedlejte, protože ti závisláci nemžou bez poítae a bez ICQ být. Mi se to taky stává. Mám ségru a ta ekne: Mžeš tam jít jenom na deset minut a víc ne! To jsou ti starší. Lituji vás, ale máte smlu. Nkdy si íkám: Pro musím být mladší já a ne ségra! Pro existuje poíta? Protože by byla bez poítae nuda! No jo, nemám si na co stžovat. Teda jo. Pro už nemám svj pokoj?! Papa, Škorpík Výsledky turnaje v ping-pongu au lidi. Místo abyste váleli šunky u televize, tak jste dne nkteí pišli na turnaj ve stolním tenise. Zúastnilo se mnoho lidí. Hrálo se na malém sále i na velkém sále. A te vám eknu výsledky kategorie mladších žák. Na první píce se umístil Jan Falhar (Studénka), za ním byl Matj Janák. O tetí místo se podlili Marek Viteker a Jakub Groman (Studénka). A výsledky kategorie starší mládeže? Na prvním míst skonil Josef Šíp, který je z Petvaldu. Hned za ním se umístil žák naší školy, velmi známý Jií Chvostek. Na tetím míst se umístili Martin Weiss (Ostrava) a Tomáš Kotek (Petvald). Jestli byste se chtli píšt zúastnit, mžete, a i když budete poslední, nepjdete dom s prázdnou. Byl bych rád, kdybyste pišli zas. JURY

7 íslo 4 7 ())&$& ' Jednoho pevelice suchého dne se do naší vaší zem dostal homosapienský rod Yoghurtovc z Tstovc (te se to Jogurtovc). Zakladatem toho rodu byl kníže Tesco Yoghurt Tsto (trvanlivost ), který se roku 1122 stal Yoghurtovcem jak se patí! Nosil svj ryngoš z tsta, aby se stal králem všem Yoghutr. Jednoho dne svj ryngoš sundal, ale to dlat neml!! Protože ho našla jedna Houzska, která byla z pln jiného tsta, a to z tsta listového. Strhl se velký boj o ryngoš pana Yoghurtovce. Tento boj trval do roku 2000, kdy už jeho trvanlivost vypršela a Houzska ztvrdla a zplesnivla. Ale na trn nastoupila Akcitivia, protože chudé brambory sndly zbytek Yoghurtovce a pak mly potíže se zažíváním. A tak nastal klid, mír a harmonie. Konec Pan Džahoda a Kalda *+&"$," Rozhodli jsme se pro vás vyzpovídat pár bývalých žák z naší ytongové školy. Chtli zstat inkognito, a tak nezveejníme jejich jména, ale jen pezdívky, proto je možné, že je hned poznáte:d Takže první otázeka: Stýská se vám po naší škole? Žabák: Ani moc ne:d Míran: Jooo, miluju to tady. Pijdete nás nkdy navšívit? Žabák: Ne. Míran: Jo, stavím se, vole. Po kom z uitel se vám nejvíce stýská? Žabák: Po p. u. Kunzové. Míran: Po nikom. ím chcete být v budoucnosti? Žabák: Moderátor poasí. Míran: idi jeábu. Jak jste oslavili Silvestr? Žabák: Motal jsem se po Vsi. Míran: V lihu a se psem. Dkujeme za duchaplné odpovdi a pejeme vám do nového roku zdraví a vitalitu. Vaše MaKaRa!"#$ Ahoj lidi, jist všichni víte, že v sobotu 6. ledna k vám pišli 3 králové s písnikou My ti králové jdeme k vám atd. Když dozpívali, tak jste hodili do kasiky peníze a oni na dvee napsali posvcenou kídou známou zkratku K+M+B 2008 a ekli vám, na co se letos vybírají peníze. Pokud vám to neprozradili, tak se letos vybíralo na pjovnu zdravotnických poteb ve Staré Vsi, která bude na obecním úad. Na tuto pjovnu se vybralo pes 60 tisíc K. Když vám na dvee napsali K+M+B, tak si vtšina lidí myslela, že to symbolizuje jména ti král. Omyl je pravdou, ve skutenosti tato zkratka, která je napsaná po celé Staré Vsi, znamená,,a Bh žehná tomuto domu. Vtšina lidí si myslí, že být jeden ze ti král mže byt docela velká legrace, ale není, když se pt hodin plahoíte po vsi a jen a jen zpíváte furt dokola tu samou písniku a všichni jen brblali. A pak ti, co to organizují, mli teprve co dlat, když bylo tí král tak málo. Dokonce se stalo, že šli dva dospli a tetí král byl plyšový Sid z doby ledové. Ale jakmile to utrpení skonilo, tak šli všichni ke stolu na fae, kde dostali obd a svítící náramky, které byly symbolem podkování. A když se jim nechtlo ješt jít dom, tak mli možnost si zahrát hry nebo,,kalo. Terýk %" & ' No jo, jak jinak, budík zvoní, psi štkají, ráda bych ekla, že ptáci zpívají, sluníko svítí, ale to bych lhala!. Mrzlo, jako když praští, a zahlédnout v tomto poasí zpvného ptáka by byl zázrak. Takže cht necht jsem musela nebo spíš chtla jít do školy, protože

8 8 Dušanovy zápisky se jede na SLOVENSKO. Když už jsme se rznými zpsoby dopravili do školy a mlo se vyjet, pijel oslující autobus. Který ml opt klimatizaci (kterou jsme nepotebovali) a DVD pehráva, na kterém jsme cestou na Slovensko sledovali Madagaskar. A jak jsme se blížili k hranici, snžilo, snžilo, až to vypadalo nezdrav. Jelikož u nás tou dobou sníh ješt nebyl, mli jsme z toho Vánoce, které mly být až za 10 dní. Do Rakové jsme pijeli živí a zdraví. Nkteí aktivisté hned po píjezdu zaali vykupovat chlebíek. V jídeln tamjší školy na nás ekala svaina a samozejm paní editelka, která nás uvítala slavnostní eí. Než jsme se stihli trošiku usídlit, šli jsme vystupovat do kulturního domu pro dti základní školy v Rakové. Ach jo!! Pak jsme šli na obd a to byla dobrota. Promite, ale nevzpomínám si, co bylo. Hlavní je, že to bylo dobré. Pozdji jsme mli volný program. Já jsem teba hrál ping-pong. Nkteí malovali na sklo, na trika atd. Jakmile jsme pokali pár hodin, pesunuli jsme se na místo, kde jsme museli zase pedvést svoje parádní vystoupení. Podle mého názoru to bylo ješt lepší než pedtím. Dostali jsme dokonce dáreek v podob baky na vánoní stromek! První ást Klarushka a ta lepší REsTARD -""# Když jsme se probudili, mysleli jsme jen na to, že už brzo budou Vánoce a že je poslední den školy v roce Ovšem když jsme pišli do školy, vzpomnli jsme si, že dnes jedeme na koncert! Ano, ano, na rockový koncert! Naše zapšklá, z ytongu postavená škola nás vzala na ROCKOVÝ KONCERT! Ano, nejdive jsme se domnívali, že jedeme zase na njakou pednášku o drogách, ale když jsme dorazili na místo do naší krásné zakouené Ostravy, ekala na nás rocková kapela, sestavená z jedné zpvaky a tí hudebník. Koncert zapoali písní melák, jejímž autorem je všemi oblíbená kapela Divokej Bill. Dále koncert pokraoval všemi rzným písnmi a kapelami jako jsou Beatles, Nirvana nebo také písnmi od Voskovce a Wericha nebo Suchého a Šlitra. Všechno zakomponované do všem známého a asto probíraného tématu drogy. Bylo to velmi pouné, ale i zábavné. Poprvé v historii jsme se na školní akci nenudili a mohli jsme si i poádn zapait:d MaKaRa % &' Anglický název: Elfen lied Poet epizod: OVA Žánr: Romatika, Krvák, etchi Rok vydání: 2002 Z laborky utekla hrozba pro lidstvo! Jde o lovka rohatého, tzv. Diclonius, v samiím provedení. Diclonius je genetický mutant se zvláštním šestým smyslem, takovýma zasunovacíma prsvitnýma rukama z isté energie. Umí s nimi fígle jako podávat si vci, viset pomocí nich pár metr nad zemí, odrážet kulky, ale hlavn trhat rucéé a nohýý a hlavýý a páteéé! Diclonius obvykle nenávidí normální lidi za to, že je normální lidi nenávidí za to, že jsou jiní. Je tedy zcela pirozené, když naše rohatá Lucy pi opouštní výzkumného komplexu, kde na ní byly konány zrdné experimenty, ozdobila jinak nudné interiéry chodeb vesele naaranžovanými kousky roztrhaných mrtvol stráží a náhodných kolemjdoucích. Pak ji snajpr trefil do škeble z protitankové pušky a ona zmizla v moi. Nahotinky s ržovými vlasy, rohy a superschopnostmi uškubávají z lidí nepotebné

9 íslo 4 9 hlavy a plí je v pase. Mže být nco víc zábavné? Autoi si zjevn myslí, že mže, a tak je do hry pihozen Kouta, zástupce rodu lovka harémového v sam- ím provedení. Jde o klasického oumu s nulovou výjimeností, co má ale srdce vykované ve správné poloze, a tak se na nj lepí krasotinky. Protože je hodný, hahaha. Odkdy je hodný to, co ženské chtjí? No nic. Kouta pidrandí do msta za sestenkou, co ho tajn miluje, poddí obrovský opuštný barák a na pláži najde nahou ržovovlasou dívku s rohy, co umí íkat jenom "Nyuu" a porat se v pedsíce. Kouta postupn plní dm dalšími ženskými a snaží se vyrovnat velkému anime-harémovému guru Keitarovi. Nyuu se zase vbec netají s tím, že je obšlehnutá Chii z Chobits, a tak dlá roztomilé kukue a nemotorn se uí obléct si kalhotky, umýt podlahu atd. Samozejm je teba provázat ob djové linky, takže obas se Nyuu bouchne do hlavinky, zasvítí jí ošiška a kouká, kde by natrhala nožišky. A jak jinak, stává se to pesn v momentech, kdy za ní ábelská organizace vyšle njaké masakrovatelné zboží. Teoreticky tu máme propojení dvou oblíbených pánských anime žánr, ale funguje to, jak má? Ne. Abych pravdu ekla, když nepoítáme závr seriálu, kde se djové linky protnou a vše se vysvtlí, jde o strašliv schizofrenní pojetí. Pechody mezi krvavou lázní a roztomilou ecchi romantikou jsou píliš umlé a do oí bijící. Ob ásti si drží svoje klišé, takže krom netradiního spojení se nekoná naprosto žádná originalita. Vrcholnou fackou dobrému vkusu je pak tradiní sklouznutí do nejhoršího použitelného konce - vytvoení šastné rodinky. Nechci vyzrazovat dj, ale po krvavé lázni by lovk druhou Yumerii snad ani neekal. Dále m trápí naprostá plochost postav. Tvoí naprosto zabhlé stereotypy a akoliv se autoi snaží dodat každé z nich njaké trauma z minulosti, vbec jim to nedodává charakter. Spousta postav je tam i úpln zbyten a jejich patetické, stroze na- rtnuté zápletky psobí jako charakteristika až trapn. V harémovém anime by to možná nevadilo, ale když už se snažím napodobit tragické osudy utiskovaných dívek z Gunslinger Girl, musím se inspirovat i v jejich psychice. Jedinou výjimkou budiž Nana, druhá rohatá holina. Její utrpení má biblické rozmry. Prost musíte pobaven litovat stydlivou dívku pokaždé, když jí upadne noha :) Te jsem Elfen Lied hrozn zdrbal, ale musím piznat, že se na nj vbec nekouká špatn. lovk si sice íká, že je to povrchní hloupost a krade jiným, až z toho dívkám ržovjí tváe i vlasy, ale pak si stejn stelí ješt jednu epizodku. Už jen kvli tm pepleným vojákm a na škubánky natrhaným dtem. Mám ale trochu pocit, že kdyby bylo krváren o nco více, psobily by už hodn samoúeln a zaaly by nudit. Možná proto m nijak nevzrušily otevené náznaky na pokraování a každopádn mi není jasné, pro z Elfen Lied tolik lidí doslova blázní a pedhání se v absolutn kladném hodnocení. Je to sranda, ale nic svtoborného. V hodnocení je minimáln bod pidaný za ta rozkošná jatka. Džágoda ( " ) Pípad nadmutého králíka (upozornní: Newhodné pro dti a mladistwé) Jednoho dne šla slena Idy Jottowá (o které už z minulého dílu víte, že je to Elis) na výstavu králík, které šéfuje pan Krtek (Jií Hlka), Idin dda. Koupila si 20 los na kolo zvíat a velký pán v modrých trenýrkách (montérkách) jí z klícky vytáhnul pežraného králíka (Elišina Bobina). Slena Idy si

10 10 Dušanovy zápisky s velkým sebezapením svou cenu vyzvedla a odnesla si ji do Tesca, aby si slena králiice vybrala mrkev, která jí vyhovuje. Bobina se usadila u Idy na posteli a nechtla se hnout. Idy se rozhodla jít s Missis Bobou k veterináce Bobíšce Nožíkowé Bobíška zavrtla hlavou a slen Jottowé oznámila, že si musí králíka ve své ordinaci u teplouké košile, které mimochodem primá- oval Burdoslaw Weliký, nechat na ozdravný pobyt. To však byla jen záminka pro to, aby se mohla uskutenit vražda století. Naivní Idy chtla pro Bobinu to nejlepší, a proto ji v ordinaci nechala. Celý personál potvrdil Bobišce, aby králíka zabila!!! Hlavn její asistent Cholewy (Kub Cholew). Postupn králíka rozezávali nožem a bodali do Bobe widlikou. Když z Bobiny udlali paprikovou omáku, koupili ješt knedlík a dali panu primáovi dobrý obídek. Slena Idy byla z náhlé smrti tak sklíená, že ty 3 nechala soudit z kanibalismu. Idy bohužel vyhrála, a tak Bobíška, Burdoslaw a Cholewy šli do wjezení. Tento díl byl vnován pohebišti mrtvých králík!!! A proto nevraždte králíky!!! and Li-Li *+ Zdarec No je asi jasné, o em se tady bude psát... O rekordech samozejm... Sám newiiim, o em to bude, takže to bude napínavé... No te už vím o em to bude... Bude to o všemi milovaných hadech... A ti jsou napínaví... Nejvzácnjší hroznýšovitý had Nejvzácnjším hroznýšovitým hadem je psohlavec Cropaniv (Corallus cropanii), který je známý jen podle tí exemplá, ulovených nedaleko Sao Paula. Nejmohutnjší zmijovitý had Nejmohutnjším zmijovitým hadem nejenom Afriky, ale prakticky celého svta je bezesporu zmije gabunská (Bitis gabonica). Dorstá až pes dva metry a mže mít tlo silnjší než lidské stehno. Nejdelší chestýšovitý had Se svými až 360 cm je nejdelším chestýšovitým hadem americký koviná nmý (Lachesis muta), který má ješt jeden primát. Je to jediný chestýš na svt, který není živorodý, ale klade vejce. Obývá vlhí pralesy a žije pozemním zpsobem. Nejtžší jedovatý had Nejtžším jedovatým hadem je údajn chestýš kostkovaný (Crotalus adamanteus), který pi zhruba 2,5metrové délce mže dosáhnout až 13 kg. No takže to by byli hadi... Tak hlavn si Víte že... pette i píšt... Kalda Ahojky, tady Eva Jsem Eva Santariusová a tento rok chodím do kroužku školního asopisu. Mé záliby jsou jízda na kolekových bruslích, chodím do kroužku runích prací. Jsem narozena ve znamení Panny, i když se ke mn to znamení vbec nehodí. Jinak jsem holka, která má ráda ernou, punkový styl i rockový, ale nikdy ho nenosím, jen doma. Mám ráda psy a králíky. Sama mám králíka Toníka, pravým jménem Antonio Santarius. Má i svj rodný list, jsem jeho adoptivní matka. Mé nejoblíbenjší kámošky jsou Tereza Daová, Petra Molnárová. Ráda se dívám na televizi, nejradli mám kanál Jetix a seriál Naruto. Víc už nevím, co bych ekla, a vycucávat blbosti z prstu se mi nechce. AHOJ Mini19 Jmenuji se Sára Sýkorová a chodím do 5.A. Do Dušana chodím, protože jsem chtla vyzkoušet nco nového. Na 100 % jsem si jistá, že jsem neudlala chybu, protože jsou tu super lidi. Doma mám 3 zvíata. Psa Ariho, kocoura Montyho a papouška Kubíka. Mám úpln super sestenku Nelinku, které jsou teprve 2 roky. Taky mám super kámošky Denisu Korpasovou a Janu Kantorovou. Když jsem ješt nechodila do Dušana, tak jsem si ho etla skoro celý. Te už tu vždy jen kousek, protože už vím, co v nm bude. Moje

11 íslo 4 11 pezdívka v Dušanovi je ulíkbulík a v normálu jsem Sájinka. Myslím si, že do Dušana chodí jen fajn lidi a všichni tady spolu dobe vychází. Vedle m sedí dobe známá Elis-Lili a na druhé stran sedí moje dobrá a už zmiovaná kámoška Dena - Škorpik. To je o mn už asi vše. Papa! ulíkbulík!, Worms: Armageddon Tak další recenze patí snad jedné z nejznámjších her všech dob. Jedná se o hru Worms: Armageddon. Je to už tetí díl této ervií série. Ano, jak už jste z mých pedešlých vt pochopili, jedná se o akní hru, ve které hlavní úlohu hrají ervíci. Základní menu je velice jednoduché, mžete si tedy bu zahrát proti poítai nebo pes multiplayer s ostatními hrái. V nastavení si mžete nap. pojmenovat svj tým a vytvoit každému ervíkovi jméno, dále pak prostedí, ve kterém budete zápasit o svj holý život, potom teba sílu a dostupnost každé zbran. Zbrojní arzenál je velice bohatý a zban jsou velmi humorné, stejn tak jako celá tato hra. Mezi vaše pomcky na zneškodnní nepátel jsou klasické granáty, brokovnice, bazuka, ale také se tu objeví teba smradlavý skunk, který nepítele zamoí svým puchem a každé kolo nepíteli ubere 15 % jeho života. Mezi nevšední zbran patí teba speciální granát, který ped výbuchem oznámí srandovní vtu: Ále luja..., což znamená nco jako s Pánem Bohem. Pak je tu teba baseballka, kterou hlavn využijete na shození nepátelského erva ze skály pímo do vody. Zbraní je tu opravdu mnoho a všechny je tu vyjmenovat je nemožné, ale zminím se alespo ješt o legraním vybouchávacím banánu, ovece, která exploduje, rzných minách, navádcích stelách a spousty dalších. Mžete ale využívat i nástroje, které teba nepíteli neublíží, ale vám usnadní cestu k ervovi, když jste teba na špatn dostupném míst. Mezi takové vciky patí teba vystelovací lano, padák, bangue jumping, vrtaka, sváeka a další. Prostedí, ve kterých se úastníte boj, jsou rzná a pestrá. Jednou bojujete na oteveném prostranství, jindy v dolech, jindy teba na map, která je celá od drovaného sýru apod. Mžete hrát jednotlivé mise, ale i tak se úastnit kampan, kde se postupn prokousáváte k tžším a tžším levelm. Grafika je kreslená a velice jednoduchá, ale u téhle hry by jsem si ani jinou nedokázal pedstavit. Kamera je bájená. Zvuk a hudba si zaslouží také dobré hodnocení a to hlavn také kvli srandovním hláškám ervík. Mžete si tu nastavit rzné ei, které budou vaši miláci produkovat a celkov je na výbr kolem 25 rzn namluvených celých sad hlášek. Hratelnost je tedy opravdu parádní. Tahle hra m tedy velice chytla a nestydím se klidn íci, že by jsem si jí znova nainstaloval a hrál až do úplného vyerpání. Tahle hra totiž za to opravdu stojí. Ale nkolik mínus peci jen tato skvlá hra má. A není to nic jiného než málo zmn oproti minulému dílu Worms 2. Krom nových bitevních map, pár nových zbraní tu nic pevratného neekejte. Kdyby tato hra vyšla jako datadisk, tak budiž, ale s tmi pár zmnami, no nevím. Pro ty, co hráli druhý, stejn vynikající díl, nemá tento díl velký smysl. Ale pro ty, co ani jednu z erviích her nehráli, doporuuji. Hodnotím tak na 88 %. REsTARD (- Pozor! Po klidných vánoních svátcích pro vás máme opravdovou bombu, která vás urit probudí ze zimního spánku! Naše bomba ovšem nebude taková, do které musíte zadat njaký kód, ale zabíjet by urit mohla a jedno je jisté jednou zabíjet bude Dnešní píbh bude o Yellowstonském národním parku na severozápad USA, který bývá oznaován jako perla Ameriky. Yellowstonský národní park je jeden z nejpopulárnjších národních park v USA a nejstarší národní park na svt. Má rozlohu tém 9000 km a rozprostírá se ve Skalnatých horách. Svým pírodním bohatstvím nachází se zde 110 vodopád a velké množství horských prame-

12 12 Dušanovy zápisky n, ledovcových jezer, bublajících bahenních sopek, kaon, lávových proud a gejzír patí Yellowstonský park k nejoblíbenjším cílm turist ve Spojených státech. Park je jedinený v tom, že pedstavuje rozmanité pírodní divy všechny ve stejném parku. Park je typický svými bublajícími jezírky a víícími gejzíry. Tento park ron navštíví asi ti miliony turist, ovšem jen málo z nich tuší, že jim pod nohama tiká asovaná bomba Zem! Yellowstonský park v sob totiž skrývá supervulkán. O jeho pítomnosti v Yellowstone se dlouhá léta pouze spekulovalo. Až podrobnjší geologické przkumy a satelitní monitoring v druhé polovin 20. století podaly pímé dkazy o existenci supervulkánu v parku. Ten nevypadá jako typická sopka, protože po poslední mohutné erupci se tamní kráter po odtoku lávy zhroutil do sebe a vznikla kaldera sopené jezero. Kaldera mí 100 kilometr. Pokud je pod povrchem rozžhavené magma o objemu 125 km 3 a veškerý obsah Yellowstonské kaldery by byl vyvržen, došlo by k tzv. supererupci (stupe 8). Vdci vdí, že kaldera pod Yellowstonským parkem je 2500krát vtší než Svatá Helena (která pi výbuchu v roce 1980 vyvrhla asi 1 km 3 sopeného popela a lávy a pohbila 57 lidí) a 367krát vtší než výbuch sopky Krakatau v roce 1883, pi níž se v Indonésii zatemnila obloha a vlna tsunami zabila tém lidí. Výbuch sopky Krakatau také zniil všechny okolní ostrovy a samotný ostrov, na kterém sopka stála, rozdlil na 3 ásti a zbytek rozmetal po okolí, tato erupce byla slyšet až 2000 km daleko. Geologové na základ nových poznatk vyzvali vlády svtových velmocí, aby zaaly brát hrozbu supervulkán vážn a sestavili zvláštní týmy lidí, jejichž úkolem by mla být píprava krizových scéná pro pípad gigantické erupce. Experti se domnívají, že krizový plán se nebude píliš lišit od strategií vypracovaných pro pípad jaderné války. Jak by to vypadalo, kdyby Yellowstonský supervulkán vybuchl, se dotete v dalším díle asopisu. :) Louí se EvTy a Zelenooko.", I. stupe Richard ze 4.A kouká po Pavle ze 7.A. Tip pro nj: Je na tebe moc stará, nemyslíš? Dominika ze 4.A miluje z celého srdce Daniela z 6.A Tip pro ni: Rychle ho klofni, jede po nm víc holek. Viktor ze 4.A miluje Sylvu také ze 4.A Tip pro nj: Te jde o to, jestli miluje ona tebe. Marek a Tomáš ze 3.A se tahali o Vendulu také ze 3.A Tip pro n: Dávejte si pozor, možná se taháte zbyten. Zdenk ze 4.A miluje Veru také ze 4.A. Vydrží to vn? Myslíme, že ne. Tukan a Mini19 II. stupe Ve vestibulu se objevila tajemná ržová bedna plná ržové barvy jménem Emilka Všichni ji milujeme... Klárka z 9.A horliv sepisuje dopisy a dlá, jakože je tajný ctitel... Jak ubohé :D MaKaRa zase a opt zasahuje...ržový den nastane již brzy. Malý Honzík ze 7. tídy se bojí, že ho nikdo nemá rád. Michal z 8. tídy je internetový mág... Mjte ho rádi... Je neškodný. Postupn nám v tomto perném období uzavírání známek postupn umírají žáci... 9.A ochabuje... Kdo ví, kde je našim spolužákm konec. Dava je Einstein... Napsal provrku z matematiky na jedna a to ml víc štstí než rozumu... Upímn mu závidíme... Jirka ze 7. tídy je DJ. Po celou dobu, co sedí a horliv píše do asopisu, má na hlav sluchátka a mixuje hudbu do nejrznjších podob. Milujte se a pijte mošt, amor je tady!!! ANONYMNÍ PSTITEL KÁVY

13 íslo 4 13!, Inteligence žák naší školy stoupá s každým roníkem. V devátém roníku pak máme ty nejvysplejší jedince, kteí dosáhli nejvyššího stupn inteligence. Chcete se o tom pesvdit? Prosím, jak si rate pát. Tady máte ty prudké projevy intelektu v hodin a na písemce z djepisu. Prokop Diviš vynálezce bleskosfodu. Vidli jste nkdy, že by nkdo sfádl blesk? V. M. Kramerius vynálezce knihtisku Nebyl náhodou knihtisk vynalezen r Johannesem Gutenbergem? V. M. Kramerius parní stroj Ten s parním strojem neml moc spoleného, vynálezcem byl J. Watt, nebo ne? Bí Thámové vynalezli balón Takový ten ervený z Mc Donaldu? R divadlo Kotec Nebylo to náhodou divadlo v Kotcích? Samozejm ne pro psy. Bi Tkámové vytvoili horkovzdušný balon Možná spolupracovali s bratry Thámy. Vdecký pokrok 18. stol. pstovali rostliny, hodn nových vcí obvili. Pokrok byl velký. Nemám slov... Pokrok v medicín 18. stol. byla provedena 1. pitva Opravdu velký pokrok. Mimochodem, první pitvy se provádly už ve 13. stol. Kramerius byl spisovatel Kralického djepisu Kralický djepis? Když už tak Kralická bible, ale nevím nevím, co s ní má Kramerius, je z roku Vývoj divadla v 18.stol. divadlo se neustále vyvíjelo To jsme tedy nevdli. Matj Kopecký - zakladatel statuktity. Ehm...Co že to je ta statuktita? J. Dobrovský 1. eská expedice, Kramerius udlal nco s kronikou Jo, jasn, nco s kronikou. Ale tak byl to spisovatel, zakladatel eského novináství, majitel eského nakladatelství a vydavatel novin. Dobrovský loutkové divadlo Josef Dobrovský - eský vdec, historik, zakladatel slavistiky. Jen pro upesnní, slavistika opravdu není loutkové divadlo Netolické (Stavovské) divadlo Nebylo náhodou Nosticovo? Josef Domborský Oprava: Dobrovský. Košenka bleskosfod Košenka? Bleskosfod? Tak lovka s tímhle jménem neznám...

14 14 Dušanovy zápisky /0100 Tak a jsme tu zas, zdraví vás dda mráz. Škola se konen modernizujeee!!!:) Takže místo na Fidlovaku jsme si jeli zapait na koncerrt kapelyyy!!wow:) Navštívili jsme Rakovou! Bylo to velmi pouné a zajímavéé! Vidli jsme, že na Slovensku si opravdu nežiji špatn, v jídeln to jelo, žádné dlouhé fronty jako u nás!!! Jogurty už nebudou! Na léto plánuje tajné spoleenství školy obrovskou akci! Máte se na co tšit!! Timerider opt odcestoval asem! (Timerider - jezdec asu). Nenechte se rušit zvuky vrtaky, to se jenom zase hýbe škola! Nový rok nám pinesl i nco jiného než alkoholové opojeni. Tento rok je P ESTUPNYYY! Takže kdo má narozeniny 29. února, tak mže opt po tyech letech slavit:) Ze tídy 9. B tajemn zmizly hodiny. Nakonec se zjistilo, že nám je odcizila paní u. Šimi. Ovšem velice se hnváme, pro si paní u. vzala ty naše a ne ty od pana editele - museli jsme se otáet dozadu. Dkujeme za pochopení. Na Valentýna se peliv pipravte - pesnji na týden po nm. Pes Valentýna máme totiž jarní prázdniny. Ale když pijdete po prázdninách do školy, hned to pondlí bude valentýnské :) Led taje... Urit už máte doma skvlý kalendá Dušanových zápisk! Je prost bombastický, nádherný a vynikající... Pomalu nám pichází jaro a s ním i slunce, ptáci, mimina a srnky... MaKaRa - zpívající andlé, Juknte se na pár ftípk: Jaký je rozdíl mezi manželkou a závodní jídelnou? Žádný, obojí chutná nevábn. Podává doktor pacientovi ruku. Tak co Vám schází, pane Novák? Ticet korun pane doktore! Komise se ptá editele psychiatrické léebny: Pro vaši pacienti bhají po chodbách s volanty z aut? editel vytáhne z trezoru volant: Hned to zjistíme. Nasednte. Pes den to štká, v noci to plave. Co to je? Tchýnina zubní protéza... Ty jdeš od zubae a jsi tak veselý? To nechápu, že ti ten vyhlášený trha zub tak spravil náladu... No jasn, on tam nebyl. Pán u doktora povídá: Pane doktore já vbec necítím nohy. Doktor: Tak si uchnte k mým. K doktorovi se piplazí pacient, který má nž v zádech a naíká. Doktor na to: No, jo, chlape, ale dy jsou dv odpoledne, já zrovna koním, z toho dneska nic nebude. Pece mne takhle nenecháte!!! kií zoufale muž s nožem v zádech. Máte pravdu, ekne léka, vytáhne nž ze zad, bodne mu ho do oka a íká: Dojdte si na oní, tam mají do ty.

15 íslo Podruhé se na naší škole konal turnaj v sudoku. Tentokrát ne v pedvánoním ase, ale 9. ledna Ve školní jídeln se sešlo skoro 50 soutžících ze všech tíd, až na jednu výjimku, a to sedmáky. Soutžilo se ve tyech kategorích - od tch nejmenších až po naše mazáky. Nkteí byli velmi rychlí, ale ne vždy se jim podailo vše správn vyešit. Oproti loskému roku se ekalo až na poslední odevzdaná ešení. A výsledky? kategorie 1. a 2. tídy 1. místo Lukáš Palika - 1. A 2. místo Zuzana Višvaderová - 2. A 3. místo Jan ejka - 1. A kategorie 3. a 4. tídy 1. místo Adam Chmelíek - 4. A 2. místo Marek Vávra - 4. A 3. místo Vendula Hyneková - 3. A kategorie 5. a 6. tídy 1. místo Kristýna Holaová - 6. A 2. místo Hana Sýkorová - 6. A 3. místo Kristýna Londinová - 6. A kategorie 8. a 9. tídy 1. místo Kristýna Chvostková - 9. B 2. místo Lucie Pecová - 9. B 3. místo Jan Urbanec - 8. A A na závr nechybl samozejm borec na konec. Aby se ti, co odevzdali svá ešení dív, nenudili, ešili sudoku s výše uvedeným názvem. První ti místa si mezi sebou rozdlila dvata 6. tídy, a to v poadí od 1. místa: K. Holaová, Veronika Košcová a K. Londinová. Všem gratulujeme a slibujeme: jestliže bude z ad žák zájem o sudoku i v píštím roce - bude se konat jubilejní III. roník. Podkování patí také triu MaKaRa za pomoc pi organizaci turnaje. Sudoku Ahojky lidi, jsem tu zase a pináším vám vaše tolik oblíbené sudoku, které je nyní opravdu tžké. Jen doufám, že se na to nevykašlete jako minule, to by totiž byla opravdu moc velká škoda. Terýk Výhercem sudoku z minulého ísla se stává Kristýna Londinová ze 6. A.

16 16 Dušanovy zápisky 6 Známka, vydaná v edici Výroí osobností, zobrazuje Františka Kmocha v sokolském kroji. František Kmoch, eský kapelník a skladatel. Kmoch se svou hudbou objel celý svt a všude dosáhl velkého úspchu. Napsal asi pt set skladeb, zejména však upravoval lidské písn tak, že mnil pvodní... (Tajenka)... zpravidla na pochod. Jeho skladby posilovaly eské národní vdomí za Rakouska-Uherska i za fašistické okupace. BONBONIÉRA, BOTANIKA, BRANKÁ, BRAZÍLIE, BRKO, DEVORUBEC, CHIRURGIE, INDUKCE, JIHOZÁPAD, KROK, MED, OBNOS, OKOSTICE, OKURKA, POCTIVOST, REFERENT, RESPEKT, RÉVA, SEDMIKRÁSKA, SERVÍRKA, SIVEN, SLIB, SOLI, SOUVISLOST, SRST, STEVARDKA, ŠOVI- NISTA, UITEL, VATA, VEÍREK, VÝKAZ, ZAHRANIÍ, ZÁVIST, ZRÁD- CE, ŽENICH A E R R M CH I L O S Y C A B B Z J S K Z C Ž E N I CH T Í E R T R R A I O D R M I D F U R B É R A A S K H U R Á O U T A E I U I L N V Z K Ý O V A D K K V S N R N R K E Á Í E V Z I V C U É P A O O E Á G V T L R A Á S E E R E R V B K N I I T I Í K P L T E K H E N N M O S T S E E P A O S T A O P O C T I V O S T E U D S R Z D B I L S O A T S I N I V O Š T S E D M I K R Á S K A K I N A T O B Výhercem osmismrky z minulého ísla se stává paní uitelka Libuše Trybulovská a tajenka znla: závodní vz. Gratulujeme. Redakce se omlouvá za chybiku, která se vloudila do osmismrky. V seznamu slov pro vyškrtání chyblo slovo architekt. Dkujeme. Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondejnicí pro vlastní potebu školy. Uzávrka píštího ísla 29. února Své píspvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství

Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Celoroní plán družinové práce pro školní rok 2007/2008 Plán innosti ve školní družin 1.-5.ro. Záí Škola- stánek vzdlání, zábavy a kamarádství Odpoinková innost zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Z práce školního senátu Evropská unie a návštva našich spolužák v Bruselu Skautský oddíl Celopražský turnaj ve vybíjené - putovní pohár Prahy 15 Významy jmen (pokraování) Turnaj v malé kopané

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více