KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT pro y a pracovníky sociálně právní ochrany dětí pro rok 2015 Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny Kateřina Bělavová tel

2 Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích aktivit Slezské diakonie pro rok 2015 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné. Pro y a jejich rodiny nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit s důrazem na jejich potřeby víkendové y, jednodenní školení, kluby pro y, aktivity pro rodiče a děti. Pro pracovníky nabízíme akreditované a neakreditované vzdělávání v oblasti náhradní rodinné a OSPOD. Ke vzdělávání ských rodin a také pracovníků Pověřených osob chceme přistupovat ne jen jako k formální aktivitě, ale také jako k živému procesu učení se různorodým dovednostem, znalostem a informacím. Všechny vzdělávací programy jsou vedeny interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků v závislosti na konkrétním tu školení. Programem prolínají četné diskuze, týmové, skupinové i individuální práce, případové studie, hraní rolí, brainstorming, testy, simulace praktických situací, apod. Připravované vzdělávací aktivity jsou odrazem vzdělávacích potřeb, které průběžně identifikujeme nejen jako organizátor vzdělávacích akcí pro náhradní rodiny a jejich děti ale také jako osoba pověřená k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, Věříme, že katalog bude pro vás inspirací a motivací k tomu, abyste naše vzdělávací aktivity využili, aktivně je svou přítomností utvářeli a přenášeli získané poznatky do praxe. Stránka 2 z 76

3 Podmínky realizace kurzů Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny ní osoba: Kateřina Bělavová, tel , Termíny, místo konání Termíny lze po dohodě individuálně přizpůsobit účastníkům kurzu. Místo konání kurzu bude upřesněno dodatečně po potvrzení termínu koordinátorem vzdělávání. Kurzy mohou probíhat po dohodě v následujícím rozsahu: v dopoledních hodinách: v odpoledních hodinách: 4 hodinový kurz 8,30 12,00 4 hodinový kurz 15,00 18,00 6 hodinový kurz 8,30 14,30 6 hodinový kurz 15,00 19,50 8 hodinový kurz 8,30 15,30 8 hodinový kurz 12,00 19,00 Cena jednodeních kurzů: pro 1 účastníka: 250,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerálky, bageta, sušenka). Cena víkendového vzdělávání: pro 1 účastníka: 350,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno vzdělávání, ubytování a zajištění a programu o děti. Stránka 3 z 76

4 Způsob plnění nabídky 1. Realizace kurzu je možná na základě zaslání objednávky em včetně vyplněné přihlášky se seznamem účastníků, a to nejméně 7 pracovních dnů před realizací kurzů na koordinátora vzdělávání: Při vyplňování přihlášky je třeba dbát na úplnost a přesnost, odesílající odpovídá za správnost vyplněných údajů. Odesláním vyplněné přihlášky objednatel stvrzuje, že seznámil účastníky se stanovenými podmínkami, všichni přihlášení s tím souhlasí a jejich souhlas bude zajištěn podpisem na prezenční listině v den realizace kurzu. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí účastník se sběrem, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro potřeby vzdělávání zajištěného akreditovanou institucí a s pořízením obrazových snímků z kurzu pro vnitřní potřebu pořadatele. 2. Odhlášení lze provést pouze písemně em a to v termínu delším než 3 pracovní dny. Odhlášení účastníka v termínu kratším než 3 pracovní dny je možné pouze po individuální dohodě s koordinátorem vzdělávání, lze však vyslat náhradníka. O náhradním účastníkovi je potřeba informovat písemně ( em) a současně zaslat nově vyplněnou přihlášku. 3. Po skončení kurzu bude objednateli zaslán seznam vydaných osvědčení spolu s fakturou, včetně originálů osvědčení pro účastníky kurzu. Nabídka kurzů bude průběžně doplňována. Aktuální nabídku najdete na webu pestouni.slezskadiakonie.cz Stránka 4 z 76

5 Přehled všech akreditovaných vzdělávacích programů MPSV pro pracovníky SPOD Obecná ta A1 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let A1 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi A1 / 3 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A1 / 4 Rodina v krizi A1 / 5 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A1 / 6 Rizikové chování u dětí a mládeže A1 / 7 Práce s v kontextu sociální služby A1 / 8 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A1 / 9 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A1 /10 Poradenský rozhovor v sociální práci s A1/11 Změny v rodině po přijetí do ské A1/12 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské Odborná ta A2 / 1 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti (6) V současné době v akreditačním řízení MPSV Práva a povinnosti Stránka 5 z 76

6 Přehled všech vzdělávacích kurzů pro y pro zajištění povinných 24 hod. vzdělávání Obecná ta B 1 / 1 Rodina v krizi B 1 / 2 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 3 Práva a povinnosti B 1 / 4 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 5 Poskytování první pomoci B 1 / 6 Úrazy v dětském věku B 1 / 7 Finanční gramotnost B 1 / 8 Základní v ské rodině rodičovské kompetence B 1 / 9 Základní v ské rodině bezpečí a stabilita B 1 /10 Základní v ské rodině vzdělávání a podpora učení B 2 / 1 Kdo je můj opravdový táta a máma ství B 2 / 2 Kniha života práce s identitou dítěte B 3 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let B 3 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi B 3 / 3 Vývoj dětí s lehkým mentálním postižením - VÝCHOVA B 3 / 4 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie Stránka 6 z 76

7 B 3 / 5 Rizikové chování u dětí a mládeže B 3 / 6 Dospívání a dospělost B 3 / 7 Učíme se učit B 3/ 8 Hranice ve výchově B 3 / 9 Jak vést děti k odpovědnosti B 3 / 10 Proč děti zlobí B 3 / 11 Jak jsou vnímání i očima svěřených dětí B 3 / 12 Jak se naučit řešit problémové situace B 3 / 13 Projevy týraného a zanedbaného dítěte B 3 / 14 Deviantní chování, kriminalita dětí a mládeže B 3 / 15 Romské dítě v náhradní rodině B 3 / 16 Dospějme s dospívajícími B 3 / 17 Co je zdravá sebedůvěra a jak ji u dětí podporovat B 3 / 18 Rozvíjení sebedůvěry u dětí B 3 / 19 Nebezpečí závislosti B 3 / 20 Opouštění hnízda odchod dětí v PP z rodiny B 3 / 21 Vzdělávání a o dítě s LMR B 3 / 22 Dítě s handicapem vývojová specifika, příprava na dospělost, zaměstnání a život B 3 / 23 Pěstouni m B 3 / 24 Jak přemoci stres v rodině B 3 / 25 Jak osvobodit dítě z role? (prarodiče, příbuzní) B 4 / 1 Sourozenecká rivalita B 4 / 2 Mezigenerační problémy rozdíly a shody v hodnotách Stránka 7 z 76

8 i B 5 / 1 Příchod dítěte do ské rodiny B 5 / 2 Změny v rodině po přijetí do ské B 5/ 3 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské B 5/ 4 Citová vazba mezi matkou a dítětem Kurzy pro rodiny B 6 / 1 Arteterapie jako cesta k porozumění dítěte (nejen) v náhradní rodině B 6 / 2 Speciální metody terapie dramaterapie B 6 / 3 Hrajeme si B 6 / 4 I my umíme zachránit kurz o poskytování první pomoci Speciální kurzy pro y a děti B 7 / 1 Šťastné a spokojené děti kurz masáží Pěstounská na přechodnou dobu B 8 / 1 Pěstounská na přechodnou dobu Víkendové y B 9 Víkendové y pro y a jejich děti probíhají ve více variantách a jejich náplní je bohatý kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program. B 10 y probíhají pravidelně ve více variantách a jejich náplní je kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program pro y a jejich dětí. Stránka 8 z 76

9 Naše další služby m PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Do konce roku 2014 jsme uzavřeli Dohodu o výkonu ské s cca 179 rodinami z Moravskoslezského kraje. V jednotlivých městech fungují pobočky s koordinátory klíčovými pracovníky a realizujeme také služby na zakázku jiných pověřených osob a OSPODů měst. Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc ským rodinám. V případě potřeby nabízíme ským rodinám doprovodné sociální služby například službu rané či sociální asistence. Na podporu ského programu píšeme projekty a granty, hledáme další fundraisingové zdroje. Je pro nás důležité mít kvalitní a odborné pracovníky, a proto pravidelně vzděláváme vlastní zaměstnance, nabízíme jim také zázemí prostřednictvím pravidelné supervize. Máme zpracované standardy kvality k výkonu SPOD pověřené osoby, na rozvoji kvality našich služeb pro y spolupracujeme s inspektory kvality certifikovanými MPSV. Chceme se zapojit do spolupráce na různých úrovních spolupracujeme s městy, krajem i ČR. A zejména - chceme být m partnery na poli náhradní rodinné. Stránka 9 z 76

10 y na pracovníky Programu pro ské rodiny SD Program pro ské rodiny Slezské diakonie (PPR) Zdeněk Kašpárek vedoucí služby ul. Mánesova 537/ Český Těšín Pobočka PPR Český Těšín Bc. Barbora Niemiecová tel.: Pobočka PPR Karviná Marie Kijonková,DiS. tel Pobočka PPR Třinec, Jablunkov Bc. Jana Kostková tel.: Pobočka PPR Frýdek-Místek Bc. Hana Rezničáková Tel.: Pobočka PPR Ostrava Mgr. Aleš Gebek tel Pobočka PPR Havířov Bc. Petra Zielinová tel Pobočka Valašské Meziříčí Mgr. Lenka Petřeková, DiS. tel Stránka 10 z 76

11 Přehled listů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky SPOD Dále v katalogu najdete karty jednotlivých kurzů, nejprve modul A kurzy pro pracovníky SPOD, dále modul B kurzy pro y. Pod tabulkou v prvním řádku je specifikováno, zda na jakou tiku je kurz zaměřen, v jakém rozsahu obvykle probíhají a s jakou časovou dotací a kapacitou můžete počítat. Jedná se o obvykle nastavení, kurzy lze realizovat také v jiném rozsahu, vždy po dohodě s koordinátorem vzdělávání.

12 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0-7 let A 1 / 1 Bc. Svatava Olejková koordinátor střediska, poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Mgr. Ivana Kmínková poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Veronika Chrobáková, DiS. poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Šárka Gaudková, DiS. metodik pro sociální práci a zástupce vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Slezské diakonie Vývoj dítěte 0-7 let - psychomotorický vývoj a dovednosti dětí, sebepoznání, psychosomatické poruchy, děti se specifickými potřebami. Umožnit účastníkům vzdělávání seznámit se s obsahem a významem tu psychomotorického vývoje dětí od narození do 7 let, předat informace o způsobu správné a účinné stimulace dítěte na podporu jeho celkového psychomotorického vývoje. Ukázat interaktivní formou, prostřednictvím sebepoznání, vývoj a dovednosti dítěte do jednoho roku. Seznámit a povzbudit jednotlivé účastníky s metodami rozvoje dítěte a podpory celé rodiny. Účastníci získají přehled o správném vývoji dítěte a jeho odlišnostech. Seznámí se s jednotlivými specifickými potřebami dětí a poruchami, ze kterých tyto potřeby vyplývají. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Minimální počet účastníků Vedoucí pracovník Stránka 12 z 76 Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP/VP/PP Interní školení 12 osob Osoba pečující Maximální počet účastníků Konzultace ve službě 18 osob Pěstouni

13 A 1 /2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, práce individuální s žákem i s celým třídním kolektivem, učiteli a rodiči, poradenství, terapie, krizová intervence Základní terminologie ADHD, ADD a poruchy učení, Základní terminologie PAS, AS, Terapeutické postupy, možnosti léčby, Kde hledat pomoc? Na koho se obrátit. Absolvent si osvojí znalosti z oblastí hyperkinetických poruch chování, aktivity a pozornosti (ADHD a ADD), poruch učení (dyslexie, dysgrafie) a poruch autistického spektra včetně Aspergerova syndromu (PAS a AS). Dokáže lépe porozumět problémům, se kterými se potýkají tyto hendikepované děti a jejich rodiny. Umí se zorientovat ve vhodné péči a terapiích nápravy jednotlivých poruch a zlepšení kvality života dětí i jejich rodin. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2013/0927-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 13 z 76

14 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A 1 / 3 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Vývoj dítěte od narození do nástupu do školy, školní připravenost, vývoj dítěte během školní docházky, puberta, adolescence, krizové situace očima dítěte. Orientovat se v potřebách dětí v jednotlivých etapách vývoje. Umět číst zprávy z jejich chování a postojů a umět zhruba jejich rodinám, rodičům poradit. Vytvářet si penzum vědomostí a znalostí o možných vývojových odchylkách. Mít také přehled na jakého vhodného odborníka (psycholog, speciální pedagog, etoped, terapeut, kurátor, právník ) v místě působnosti rodiny delegovat dané potíže. Umět navrhovat rodičům či pečujícím osobám jak adekvátně reagovat na postoje a chování jejich dětí. Jak vhodně provázet rodiny v krizových situacích, hlavně děti. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0922-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 14 z 76

15 Rodina v krizi Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově A 1 /4 Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0920-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 15 z 76

16 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A 1 / 5 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací.orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0921-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 16 z 76

17 Rizikové chování u dětí a mládeže A 1 / 6 Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Dospívání, rizikové chování, drogy mezi dospívajícími, práce na motivaci. Absolvent kurzu Rizikové chování u dětí a mládeže získá základní znalost fyzických, psychických a sociálních specifik vývojového období puberty a adolescence. Toto období může být spojeno s rizikovým chováním dospívajícího. Cílem je, aby se absolvent kurzu uměl orientovat v rizikovém chování klienta, aby uměl adekvátně reagovat na toto chování. Součástí kurzu bude také rozvoj kompetence pracovníků v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci v oblasti rizikového chování. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0924-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 17 z 76

18 Práce s v kontextu sociální služby A 1 / 7 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Sociální služby s cílovou sk. rodiny, sociální práce s mnoha problémovými rodinami, motivace klientů ke spolupráci se soc. službou, spolupráce s dalšími organizacemi, komunikace s v nepříznivé sociální situaci. Absolvent kurzu si prohloubí v práci se sociálně ohroženou schopnosti používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor dovedností. Absolvent se seznámí s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0926-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 18 z 76

19 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A 1 / 8 Bc. Irena Koplová sociální pracovnice - Slezská diakonie, SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Základní informace o službě azylový dům, specifika cílové skupiny, práce s uživateli azylového domu (rodiče-partneři) a jejich dětmi, spolupráce AS s OSPOD a jinými soc. službami pro rodiny. Absolvent vzdělávacího kurzu je seznámen se základními činnostmi služby azylový dům. Rovněž se seznámí se systémem sociální práce v návaznosti na přímou práci s klienty v azylovém domě pro rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 19 z 76

20 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A 1 / 9 Mgr. et Bc. Pavla Golasowská, DiS. Vedoucí poradny Elpis Třinec, Sociální asistence Legislativa základní informace zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 135 /2006, týrání v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, násilí v rodině, rozpoznávání násilí, typy týrání a zneužívání, možnosti intervence sociálního pracovníka. Absolvent bude znát formy a druhy týrání, násilí, dokáže násilí rozpoznat a bude vědět, kam se obrátit v případě napadení, týrání apod. Bude znát pojmy jako institut vykázání, kruh násilí a seznámí se s autentickými výpověďmi týraných žen. Bude seznámen s legislativou a s možnostmi uplatnění práv osob týraných a zneužívaných. Bude seznámen s návaznými službami, které poskytují pomoc obětem násilí. Vyplní výstupní test, který bude vyhodnocen. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0919-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 20 z 76

21 Poradenský rozhovor v sociální práci s A 1 / 10 Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Poradenský proces v soc. práci s, techniky poradenského rozhovoru, komplexní posuzování potřeb klienta, pomoc versus podpora, motivace klientů, rozbor kazuistik. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni interpretovat základní techniky poradenského rozhovoru a empaticky navázat a snažit se o vhled do poradenského rozhovoru s jednotlivými příslušníky rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0923-SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 21 z 76

22 Změny v rodině po přijetí dítěte do ské úvod do problematiky A 1 / 11 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Přijetím dítěte do ské rodiny dochází k očekávaným situacím a postojům jednotlivých členů. Ať chceme či ne, bude mít naše nové dítě vliv na vztahy a atmosféru nejen v rodině, ale také v širším okolí. Lze předejít problémovým situacím? Absolvent získá představu o fázích adaptačního období dítěte širší a okolím. Bude umět rozpoznat přirozené projevy dítěte v procesu adaptace a poradit náhradním rodičům, jak na tyto projevy reagovat. Měl by se naučit identifikovat potřeby jednotlivých ských rodin v prvních obdobích ské a také umět rozpoznat projevy úspěšné adaptace Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Stránka 22 z 76 Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2014/0774-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě 18 osob Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků Pěstouni

23 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské úvod do problematiky A 1 / 12 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Druhy a charakteristika zdravotních postižení na osobnost dítěte. Charakteristiky projevů poruch chování u dětí. Jak pracovat s dítětem s poruchou v chování. U mnohých dětí v ské péči se projevuje porucha chování. Jak rozpoznat, kdy se jedná o poruchu chování a kdy se jedná jen o problémové chování? Účastníci se seznámí se základním přehledem o jednotlivých postiženích a jejich vlivu na vývoj dítěte. Získají orientaci rozpoznávat problémové chování od poruch chování a seznámí se s výchovnými přístupy k dětem se zdravotním postižením nebo poruchou chování. Absolvent si bude umět představit, čím prochází rodina, která přijme dítě do ské a jaké předsudky jí mohou provázet. A také jakou možnou podporu by i potřebovali. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2014/0773-PC/SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 23 z 76

24 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti A 2 / 1 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová a EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, poradenství, terapie, krizová intervence Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková Pracovnice Krizové telefonické linky (podle Zákona 108/2006 sb.), Sociální služby Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Témata školení Arteterapie jako cesta k porozumění dítěti (nejen) v náhradní rodině, Nízké prahy aneb nízkoprahové sociální služby, SPOD v praxi sociální služby, Speciální metody terapie - dramaterapie, Systém sociálního zabezpečení, odborná praxe. Absolvent kurzu bude znát základní specifika zařízení, která pracují a mládeží, z nichž většina může pracovat na základě nízkoprahových principů, ale nejsou sociálními službami. Absolvent kurzu se bude umět orientovat v přirozeném prostředí dospívajícího. Seznámí se s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. S využitím dramatických prostředků vede lektor frekventanty k tomu, aby se snažili hledat cesty, jak některé vzniklé (nebo imaginární) životní situace řešit. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni orientovat se v systému sociálního zabezpečení v ČR. Rozsah Vedoucí pracovník 64 vyučovacích hodin Pracovník SPOD AVP 2013/0925-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 24 z 76

25 Přehled listů vzdělávacích kurzů pro y Stránka 25 z 76

26 Rodina v krizi B 1 / 1 Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Maximální počet účastníků 12 Stránka 26 z 76

27 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 2 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací. Orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Maximální počet účastníků 18 Stránka 27 z 76

28 B 1 / 3 Práva a povinnosti aneb ství je radost nebo starost? Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově 1. Legislativní rámec NRP v ČR a EU 2. Principy SPOD 3. Párování dětí a náhradních rodičů 4. Navazování kontaktu s dítětem, vnik nové rodiny 5. Nahlédnutí do okolních zemí a historie o nezletilé děti Stát se em v běžném životě je mnohdy lehčí, než to co sebou konkrétně ství tj. náhradní rodinná přináší. Cílem kurzu je seznámit se s legislativou a principy náhradní rodinné, práce s rolí a kdo jsem a jaká je úloha. Maximální počet účastníků 15 Stránka 28 z 76

29 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 4 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. 1. Etapy ství 2. Úskalí náhradního rodičovství 3. Neúspěšná 4. Příklady špatné praxe Důvody, které Vás vedly se stát em, mohou velmi ovlivnit vztahy mezi Vámi y a přijatým dítětem. Některé důvody přináší, s velkou pravděpodobností, úskalí, se kterými by bylo vhodné počítat. Pohledy na neúspěšnou skou péči. Zamyšlení nad svým očekáváním průběhu, výsledku a ukončení ské. Srovnání očekávání s realitou. Maximální počet účastníků 15 Stránka 29 z 76

30 Poskytování první pomoci B 1 / 5 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Základní vyšetření zraněného nebo nemocného 2. Přivolání odborné pomoci 3. Základní neodkladná resuscitace 4. Nepřímá srdeční masáž 5. Stabilizovaná poloha 6. ošetření osob v bezvědomí 7. Stavy dechové tísně u dítěte 8. Horečka u dítěte 9. Febrilní křeče 10. Dehydratace 11. Alergická příhoda Maximální počet účastníků 12 Stránka 30 z 76

31 Úrazy v dětském věku B 1 / 6 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Drobné úrazy 2. Popáleniny 3. Klíšťata 4. Tonutí 5. Dítě v šoku 6. Záchvaty 7. Úrazy hlavy 8. Otravy Maximální počet účastníků 12 Stránka 31 z 76

32 Finanční gramotnost B 1 / 7 Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit se s hospodařením domácnosti a práce s rozpočtem, s možnými finančními produkty, jak si půjčit zodpovědně. Finanční gramotnost je poslední dobou moderní spojení slov, které se skloňuje ve všech pádech. Dříve jsme směňovali mezi sebou a to co bylo v kapsách, pak i za peníze a dnes už i za peníze, které ani nevidíme a nejsou naše. Kurz je zaměřen na aktuální problematiku finanční gramotnosti a dluhového poradenství. Po vymezení základních pojmů následuje oblast financí v pracovně právních vztazích. Dále je věnován prostor problematice hospodaření s rodinným rozpočtem, kdy si půjčit je v pořádku a kdy nikoliv, nabídce finančních produktů a služeb Maximální počet účastníků 15 Stránka 32 z 76

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Havířov, Ostrava 1. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Havířov, Ostrava 1. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Ostrava 1. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Frýdek-Místek 1. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Frýdek-Místek 1. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka 1. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku jarních vzdělávacích

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016

Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016 Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016 Elrond o.p.s. pověřena k výkonu SPO v bodech uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle 47b poskytovat osobě pečující, s níž

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Služby pro pěstounské rodiny. Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí

Služby pro pěstounské rodiny. Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2017 Opouštění hnízda odchod dětí z pěstounské rodiny Odchod dětí z pěstounské rodiny

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Ředitel zařízení: Mgr. Lubomír Ševčík Vedoucí SVP Help: Mgr. Karel Opravil Chci Vás seznámit s intervenční prací s třídami a s tím, jakou úlohu mají v programu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A KLUBŮ PRO PĚSTOUNY CESTOU NECESTOU NA ROK Č. NÁZEV A KRÁTCE O TÉMATU LEKTOR TERMÍN H. 1. Klub na téma DĚTI A PENÍZE Interaktivní přednáška s cílem ujasnit si, jak postupovat

Více