KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT pro y a pracovníky sociálně právní ochrany dětí pro rok 2015 Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny Kateřina Bělavová tel

2 Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích aktivit Slezské diakonie pro rok 2015 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné. Pro y a jejich rodiny nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit s důrazem na jejich potřeby víkendové y, jednodenní školení, kluby pro y, aktivity pro rodiče a děti. Pro pracovníky nabízíme akreditované a neakreditované vzdělávání v oblasti náhradní rodinné a OSPOD. Ke vzdělávání ských rodin a také pracovníků Pověřených osob chceme přistupovat ne jen jako k formální aktivitě, ale také jako k živému procesu učení se různorodým dovednostem, znalostem a informacím. Všechny vzdělávací programy jsou vedeny interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků v závislosti na konkrétním tu školení. Programem prolínají četné diskuze, týmové, skupinové i individuální práce, případové studie, hraní rolí, brainstorming, testy, simulace praktických situací, apod. Připravované vzdělávací aktivity jsou odrazem vzdělávacích potřeb, které průběžně identifikujeme nejen jako organizátor vzdělávacích akcí pro náhradní rodiny a jejich děti ale také jako osoba pověřená k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, Věříme, že katalog bude pro vás inspirací a motivací k tomu, abyste naše vzdělávací aktivity využili, aktivně je svou přítomností utvářeli a přenášeli získané poznatky do praxe. Stránka 2 z 76

3 Podmínky realizace kurzů Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny ní osoba: Kateřina Bělavová, tel , Termíny, místo konání Termíny lze po dohodě individuálně přizpůsobit účastníkům kurzu. Místo konání kurzu bude upřesněno dodatečně po potvrzení termínu koordinátorem vzdělávání. Kurzy mohou probíhat po dohodě v následujícím rozsahu: v dopoledních hodinách: v odpoledních hodinách: 4 hodinový kurz 8,30 12,00 4 hodinový kurz 15,00 18,00 6 hodinový kurz 8,30 14,30 6 hodinový kurz 15,00 19,50 8 hodinový kurz 8,30 15,30 8 hodinový kurz 12,00 19,00 Cena jednodeních kurzů: pro 1 účastníka: 250,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerálky, bageta, sušenka). Cena víkendového vzdělávání: pro 1 účastníka: 350,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno vzdělávání, ubytování a zajištění a programu o děti. Stránka 3 z 76

4 Způsob plnění nabídky 1. Realizace kurzu je možná na základě zaslání objednávky em včetně vyplněné přihlášky se seznamem účastníků, a to nejméně 7 pracovních dnů před realizací kurzů na koordinátora vzdělávání: Při vyplňování přihlášky je třeba dbát na úplnost a přesnost, odesílající odpovídá za správnost vyplněných údajů. Odesláním vyplněné přihlášky objednatel stvrzuje, že seznámil účastníky se stanovenými podmínkami, všichni přihlášení s tím souhlasí a jejich souhlas bude zajištěn podpisem na prezenční listině v den realizace kurzu. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí účastník se sběrem, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro potřeby vzdělávání zajištěného akreditovanou institucí a s pořízením obrazových snímků z kurzu pro vnitřní potřebu pořadatele. 2. Odhlášení lze provést pouze písemně em a to v termínu delším než 3 pracovní dny. Odhlášení účastníka v termínu kratším než 3 pracovní dny je možné pouze po individuální dohodě s koordinátorem vzdělávání, lze však vyslat náhradníka. O náhradním účastníkovi je potřeba informovat písemně ( em) a současně zaslat nově vyplněnou přihlášku. 3. Po skončení kurzu bude objednateli zaslán seznam vydaných osvědčení spolu s fakturou, včetně originálů osvědčení pro účastníky kurzu. Nabídka kurzů bude průběžně doplňována. Aktuální nabídku najdete na webu pestouni.slezskadiakonie.cz Stránka 4 z 76

5 Přehled všech akreditovaných vzdělávacích programů MPSV pro pracovníky SPOD Obecná ta A1 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let A1 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi A1 / 3 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A1 / 4 Rodina v krizi A1 / 5 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A1 / 6 Rizikové chování u dětí a mládeže A1 / 7 Práce s v kontextu sociální služby A1 / 8 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A1 / 9 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A1 /10 Poradenský rozhovor v sociální práci s A1/11 Změny v rodině po přijetí do ské A1/12 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské Odborná ta A2 / 1 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti (6) V současné době v akreditačním řízení MPSV Práva a povinnosti Stránka 5 z 76

6 Přehled všech vzdělávacích kurzů pro y pro zajištění povinných 24 hod. vzdělávání Obecná ta B 1 / 1 Rodina v krizi B 1 / 2 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 3 Práva a povinnosti B 1 / 4 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 5 Poskytování první pomoci B 1 / 6 Úrazy v dětském věku B 1 / 7 Finanční gramotnost B 1 / 8 Základní v ské rodině rodičovské kompetence B 1 / 9 Základní v ské rodině bezpečí a stabilita B 1 /10 Základní v ské rodině vzdělávání a podpora učení B 2 / 1 Kdo je můj opravdový táta a máma ství B 2 / 2 Kniha života práce s identitou dítěte B 3 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let B 3 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi B 3 / 3 Vývoj dětí s lehkým mentálním postižením - VÝCHOVA B 3 / 4 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie Stránka 6 z 76

7 B 3 / 5 Rizikové chování u dětí a mládeže B 3 / 6 Dospívání a dospělost B 3 / 7 Učíme se učit B 3/ 8 Hranice ve výchově B 3 / 9 Jak vést děti k odpovědnosti B 3 / 10 Proč děti zlobí B 3 / 11 Jak jsou vnímání i očima svěřených dětí B 3 / 12 Jak se naučit řešit problémové situace B 3 / 13 Projevy týraného a zanedbaného dítěte B 3 / 14 Deviantní chování, kriminalita dětí a mládeže B 3 / 15 Romské dítě v náhradní rodině B 3 / 16 Dospějme s dospívajícími B 3 / 17 Co je zdravá sebedůvěra a jak ji u dětí podporovat B 3 / 18 Rozvíjení sebedůvěry u dětí B 3 / 19 Nebezpečí závislosti B 3 / 20 Opouštění hnízda odchod dětí v PP z rodiny B 3 / 21 Vzdělávání a o dítě s LMR B 3 / 22 Dítě s handicapem vývojová specifika, příprava na dospělost, zaměstnání a život B 3 / 23 Pěstouni m B 3 / 24 Jak přemoci stres v rodině B 3 / 25 Jak osvobodit dítě z role? (prarodiče, příbuzní) B 4 / 1 Sourozenecká rivalita B 4 / 2 Mezigenerační problémy rozdíly a shody v hodnotách Stránka 7 z 76

8 i B 5 / 1 Příchod dítěte do ské rodiny B 5 / 2 Změny v rodině po přijetí do ské B 5/ 3 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské B 5/ 4 Citová vazba mezi matkou a dítětem Kurzy pro rodiny B 6 / 1 Arteterapie jako cesta k porozumění dítěte (nejen) v náhradní rodině B 6 / 2 Speciální metody terapie dramaterapie B 6 / 3 Hrajeme si B 6 / 4 I my umíme zachránit kurz o poskytování první pomoci Speciální kurzy pro y a děti B 7 / 1 Šťastné a spokojené děti kurz masáží Pěstounská na přechodnou dobu B 8 / 1 Pěstounská na přechodnou dobu Víkendové y B 9 Víkendové y pro y a jejich děti probíhají ve více variantách a jejich náplní je bohatý kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program. B 10 y probíhají pravidelně ve více variantách a jejich náplní je kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program pro y a jejich dětí. Stránka 8 z 76

9 Naše další služby m PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Do konce roku 2014 jsme uzavřeli Dohodu o výkonu ské s cca 179 rodinami z Moravskoslezského kraje. V jednotlivých městech fungují pobočky s koordinátory klíčovými pracovníky a realizujeme také služby na zakázku jiných pověřených osob a OSPODů měst. Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc ským rodinám. V případě potřeby nabízíme ským rodinám doprovodné sociální služby například službu rané či sociální asistence. Na podporu ského programu píšeme projekty a granty, hledáme další fundraisingové zdroje. Je pro nás důležité mít kvalitní a odborné pracovníky, a proto pravidelně vzděláváme vlastní zaměstnance, nabízíme jim také zázemí prostřednictvím pravidelné supervize. Máme zpracované standardy kvality k výkonu SPOD pověřené osoby, na rozvoji kvality našich služeb pro y spolupracujeme s inspektory kvality certifikovanými MPSV. Chceme se zapojit do spolupráce na různých úrovních spolupracujeme s městy, krajem i ČR. A zejména - chceme být m partnery na poli náhradní rodinné. Stránka 9 z 76

10 y na pracovníky Programu pro ské rodiny SD Program pro ské rodiny Slezské diakonie (PPR) Zdeněk Kašpárek vedoucí služby ul. Mánesova 537/ Český Těšín Pobočka PPR Český Těšín Bc. Barbora Niemiecová tel.: Pobočka PPR Karviná Marie Kijonková,DiS. tel Pobočka PPR Třinec, Jablunkov Bc. Jana Kostková tel.: Pobočka PPR Frýdek-Místek Bc. Hana Rezničáková Tel.: Pobočka PPR Ostrava Mgr. Aleš Gebek tel Pobočka PPR Havířov Bc. Petra Zielinová tel Pobočka Valašské Meziříčí Mgr. Lenka Petřeková, DiS. tel Stránka 10 z 76

11 Přehled listů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky SPOD Dále v katalogu najdete karty jednotlivých kurzů, nejprve modul A kurzy pro pracovníky SPOD, dále modul B kurzy pro y. Pod tabulkou v prvním řádku je specifikováno, zda na jakou tiku je kurz zaměřen, v jakém rozsahu obvykle probíhají a s jakou časovou dotací a kapacitou můžete počítat. Jedná se o obvykle nastavení, kurzy lze realizovat také v jiném rozsahu, vždy po dohodě s koordinátorem vzdělávání.

12 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0-7 let A 1 / 1 Bc. Svatava Olejková koordinátor střediska, poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Mgr. Ivana Kmínková poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Veronika Chrobáková, DiS. poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Šárka Gaudková, DiS. metodik pro sociální práci a zástupce vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Slezské diakonie Vývoj dítěte 0-7 let - psychomotorický vývoj a dovednosti dětí, sebepoznání, psychosomatické poruchy, děti se specifickými potřebami. Umožnit účastníkům vzdělávání seznámit se s obsahem a významem tu psychomotorického vývoje dětí od narození do 7 let, předat informace o způsobu správné a účinné stimulace dítěte na podporu jeho celkového psychomotorického vývoje. Ukázat interaktivní formou, prostřednictvím sebepoznání, vývoj a dovednosti dítěte do jednoho roku. Seznámit a povzbudit jednotlivé účastníky s metodami rozvoje dítěte a podpory celé rodiny. Účastníci získají přehled o správném vývoji dítěte a jeho odlišnostech. Seznámí se s jednotlivými specifickými potřebami dětí a poruchami, ze kterých tyto potřeby vyplývají. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Minimální počet účastníků Vedoucí pracovník Stránka 12 z 76 Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP/VP/PP Interní školení 12 osob Osoba pečující Maximální počet účastníků Konzultace ve službě 18 osob Pěstouni

13 A 1 /2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, práce individuální s žákem i s celým třídním kolektivem, učiteli a rodiči, poradenství, terapie, krizová intervence Základní terminologie ADHD, ADD a poruchy učení, Základní terminologie PAS, AS, Terapeutické postupy, možnosti léčby, Kde hledat pomoc? Na koho se obrátit. Absolvent si osvojí znalosti z oblastí hyperkinetických poruch chování, aktivity a pozornosti (ADHD a ADD), poruch učení (dyslexie, dysgrafie) a poruch autistického spektra včetně Aspergerova syndromu (PAS a AS). Dokáže lépe porozumět problémům, se kterými se potýkají tyto hendikepované děti a jejich rodiny. Umí se zorientovat ve vhodné péči a terapiích nápravy jednotlivých poruch a zlepšení kvality života dětí i jejich rodin. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2013/0927-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 13 z 76

14 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A 1 / 3 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Vývoj dítěte od narození do nástupu do školy, školní připravenost, vývoj dítěte během školní docházky, puberta, adolescence, krizové situace očima dítěte. Orientovat se v potřebách dětí v jednotlivých etapách vývoje. Umět číst zprávy z jejich chování a postojů a umět zhruba jejich rodinám, rodičům poradit. Vytvářet si penzum vědomostí a znalostí o možných vývojových odchylkách. Mít také přehled na jakého vhodného odborníka (psycholog, speciální pedagog, etoped, terapeut, kurátor, právník ) v místě působnosti rodiny delegovat dané potíže. Umět navrhovat rodičům či pečujícím osobám jak adekvátně reagovat na postoje a chování jejich dětí. Jak vhodně provázet rodiny v krizových situacích, hlavně děti. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0922-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 14 z 76

15 Rodina v krizi Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově A 1 /4 Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0920-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 15 z 76

16 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A 1 / 5 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací.orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0921-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 16 z 76

17 Rizikové chování u dětí a mládeže A 1 / 6 Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Dospívání, rizikové chování, drogy mezi dospívajícími, práce na motivaci. Absolvent kurzu Rizikové chování u dětí a mládeže získá základní znalost fyzických, psychických a sociálních specifik vývojového období puberty a adolescence. Toto období může být spojeno s rizikovým chováním dospívajícího. Cílem je, aby se absolvent kurzu uměl orientovat v rizikovém chování klienta, aby uměl adekvátně reagovat na toto chování. Součástí kurzu bude také rozvoj kompetence pracovníků v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci v oblasti rizikového chování. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0924-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 17 z 76

18 Práce s v kontextu sociální služby A 1 / 7 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Sociální služby s cílovou sk. rodiny, sociální práce s mnoha problémovými rodinami, motivace klientů ke spolupráci se soc. službou, spolupráce s dalšími organizacemi, komunikace s v nepříznivé sociální situaci. Absolvent kurzu si prohloubí v práci se sociálně ohroženou schopnosti používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor dovedností. Absolvent se seznámí s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0926-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 18 z 76

19 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A 1 / 8 Bc. Irena Koplová sociální pracovnice - Slezská diakonie, SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Základní informace o službě azylový dům, specifika cílové skupiny, práce s uživateli azylového domu (rodiče-partneři) a jejich dětmi, spolupráce AS s OSPOD a jinými soc. službami pro rodiny. Absolvent vzdělávacího kurzu je seznámen se základními činnostmi služby azylový dům. Rovněž se seznámí se systémem sociální práce v návaznosti na přímou práci s klienty v azylovém domě pro rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 19 z 76

20 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A 1 / 9 Mgr. et Bc. Pavla Golasowská, DiS. Vedoucí poradny Elpis Třinec, Sociální asistence Legislativa základní informace zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 135 /2006, týrání v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, násilí v rodině, rozpoznávání násilí, typy týrání a zneužívání, možnosti intervence sociálního pracovníka. Absolvent bude znát formy a druhy týrání, násilí, dokáže násilí rozpoznat a bude vědět, kam se obrátit v případě napadení, týrání apod. Bude znát pojmy jako institut vykázání, kruh násilí a seznámí se s autentickými výpověďmi týraných žen. Bude seznámen s legislativou a s možnostmi uplatnění práv osob týraných a zneužívaných. Bude seznámen s návaznými službami, které poskytují pomoc obětem násilí. Vyplní výstupní test, který bude vyhodnocen. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0919-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 20 z 76

21 Poradenský rozhovor v sociální práci s A 1 / 10 Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Poradenský proces v soc. práci s, techniky poradenského rozhovoru, komplexní posuzování potřeb klienta, pomoc versus podpora, motivace klientů, rozbor kazuistik. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni interpretovat základní techniky poradenského rozhovoru a empaticky navázat a snažit se o vhled do poradenského rozhovoru s jednotlivými příslušníky rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0923-SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 21 z 76

22 Změny v rodině po přijetí dítěte do ské úvod do problematiky A 1 / 11 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Přijetím dítěte do ské rodiny dochází k očekávaným situacím a postojům jednotlivých členů. Ať chceme či ne, bude mít naše nové dítě vliv na vztahy a atmosféru nejen v rodině, ale také v širším okolí. Lze předejít problémovým situacím? Absolvent získá představu o fázích adaptačního období dítěte širší a okolím. Bude umět rozpoznat přirozené projevy dítěte v procesu adaptace a poradit náhradním rodičům, jak na tyto projevy reagovat. Měl by se naučit identifikovat potřeby jednotlivých ských rodin v prvních obdobích ské a také umět rozpoznat projevy úspěšné adaptace Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Stránka 22 z 76 Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2014/0774-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě 18 osob Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků Pěstouni

23 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské úvod do problematiky A 1 / 12 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Druhy a charakteristika zdravotních postižení na osobnost dítěte. Charakteristiky projevů poruch chování u dětí. Jak pracovat s dítětem s poruchou v chování. U mnohých dětí v ské péči se projevuje porucha chování. Jak rozpoznat, kdy se jedná o poruchu chování a kdy se jedná jen o problémové chování? Účastníci se seznámí se základním přehledem o jednotlivých postiženích a jejich vlivu na vývoj dítěte. Získají orientaci rozpoznávat problémové chování od poruch chování a seznámí se s výchovnými přístupy k dětem se zdravotním postižením nebo poruchou chování. Absolvent si bude umět představit, čím prochází rodina, která přijme dítě do ské a jaké předsudky jí mohou provázet. A také jakou možnou podporu by i potřebovali. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2014/0773-PC/SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 23 z 76

24 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti A 2 / 1 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová a EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, poradenství, terapie, krizová intervence Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková Pracovnice Krizové telefonické linky (podle Zákona 108/2006 sb.), Sociální služby Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Témata školení Arteterapie jako cesta k porozumění dítěti (nejen) v náhradní rodině, Nízké prahy aneb nízkoprahové sociální služby, SPOD v praxi sociální služby, Speciální metody terapie - dramaterapie, Systém sociálního zabezpečení, odborná praxe. Absolvent kurzu bude znát základní specifika zařízení, která pracují a mládeží, z nichž většina může pracovat na základě nízkoprahových principů, ale nejsou sociálními službami. Absolvent kurzu se bude umět orientovat v přirozeném prostředí dospívajícího. Seznámí se s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. S využitím dramatických prostředků vede lektor frekventanty k tomu, aby se snažili hledat cesty, jak některé vzniklé (nebo imaginární) životní situace řešit. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni orientovat se v systému sociálního zabezpečení v ČR. Rozsah Vedoucí pracovník 64 vyučovacích hodin Pracovník SPOD AVP 2013/0925-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 24 z 76

25 Přehled listů vzdělávacích kurzů pro y Stránka 25 z 76

26 Rodina v krizi B 1 / 1 Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Maximální počet účastníků 12 Stránka 26 z 76

27 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 2 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací. Orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Maximální počet účastníků 18 Stránka 27 z 76

28 B 1 / 3 Práva a povinnosti aneb ství je radost nebo starost? Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově 1. Legislativní rámec NRP v ČR a EU 2. Principy SPOD 3. Párování dětí a náhradních rodičů 4. Navazování kontaktu s dítětem, vnik nové rodiny 5. Nahlédnutí do okolních zemí a historie o nezletilé děti Stát se em v běžném životě je mnohdy lehčí, než to co sebou konkrétně ství tj. náhradní rodinná přináší. Cílem kurzu je seznámit se s legislativou a principy náhradní rodinné, práce s rolí a kdo jsem a jaká je úloha. Maximální počet účastníků 15 Stránka 28 z 76

29 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 4 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. 1. Etapy ství 2. Úskalí náhradního rodičovství 3. Neúspěšná 4. Příklady špatné praxe Důvody, které Vás vedly se stát em, mohou velmi ovlivnit vztahy mezi Vámi y a přijatým dítětem. Některé důvody přináší, s velkou pravděpodobností, úskalí, se kterými by bylo vhodné počítat. Pohledy na neúspěšnou skou péči. Zamyšlení nad svým očekáváním průběhu, výsledku a ukončení ské. Srovnání očekávání s realitou. Maximální počet účastníků 15 Stránka 29 z 76

30 Poskytování první pomoci B 1 / 5 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Základní vyšetření zraněného nebo nemocného 2. Přivolání odborné pomoci 3. Základní neodkladná resuscitace 4. Nepřímá srdeční masáž 5. Stabilizovaná poloha 6. ošetření osob v bezvědomí 7. Stavy dechové tísně u dítěte 8. Horečka u dítěte 9. Febrilní křeče 10. Dehydratace 11. Alergická příhoda Maximální počet účastníků 12 Stránka 30 z 76

31 Úrazy v dětském věku B 1 / 6 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Drobné úrazy 2. Popáleniny 3. Klíšťata 4. Tonutí 5. Dítě v šoku 6. Záchvaty 7. Úrazy hlavy 8. Otravy Maximální počet účastníků 12 Stránka 31 z 76

32 Finanční gramotnost B 1 / 7 Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit se s hospodařením domácnosti a práce s rozpočtem, s možnými finančními produkty, jak si půjčit zodpovědně. Finanční gramotnost je poslední dobou moderní spojení slov, které se skloňuje ve všech pádech. Dříve jsme směňovali mezi sebou a to co bylo v kapsách, pak i za peníze a dnes už i za peníze, které ani nevidíme a nejsou naše. Kurz je zaměřen na aktuální problematiku finanční gramotnosti a dluhového poradenství. Po vymezení základních pojmů následuje oblast financí v pracovně právních vztazích. Dále je věnován prostor problematice hospodaření s rodinným rozpočtem, kdy si půjčit je v pořádku a kdy nikoliv, nabídce finančních produktů a služeb Maximální počet účastníků 15 Stránka 32 z 76

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY prosinec 2015 - duben 2016 DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ PROSTŘEDÍ 8. PROSINCE 2015, PENZION ŠENK PARDUBICE Penzion Šenk, Chrudimská 1315, 530 02 Pardubice SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY. Zkrácená verze na webové stránky. Leden 2016. Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00

STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY. Zkrácená verze na webové stránky. Leden 2016. Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00 STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY Zkrácená verze na webové stránky Leden 2016 Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00 ÚVOD 4 OBSAH POJMY A ZKRATKY... 5 STANDARD Č. 1: CÍLE A ZPŮSOBY

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více