KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT pro y a pracovníky sociálně právní ochrany dětí pro rok 2015 Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny Kateřina Bělavová tel

2 Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích aktivit Slezské diakonie pro rok 2015 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné. Pro y a jejich rodiny nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit s důrazem na jejich potřeby víkendové y, jednodenní školení, kluby pro y, aktivity pro rodiče a děti. Pro pracovníky nabízíme akreditované a neakreditované vzdělávání v oblasti náhradní rodinné a OSPOD. Ke vzdělávání ských rodin a také pracovníků Pověřených osob chceme přistupovat ne jen jako k formální aktivitě, ale také jako k živému procesu učení se různorodým dovednostem, znalostem a informacím. Všechny vzdělávací programy jsou vedeny interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků v závislosti na konkrétním tu školení. Programem prolínají četné diskuze, týmové, skupinové i individuální práce, případové studie, hraní rolí, brainstorming, testy, simulace praktických situací, apod. Připravované vzdělávací aktivity jsou odrazem vzdělávacích potřeb, které průběžně identifikujeme nejen jako organizátor vzdělávacích akcí pro náhradní rodiny a jejich děti ale také jako osoba pověřená k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, Věříme, že katalog bude pro vás inspirací a motivací k tomu, abyste naše vzdělávací aktivity využili, aktivně je svou přítomností utvářeli a přenášeli získané poznatky do praxe. Stránka 2 z 76

3 Podmínky realizace kurzů Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny ní osoba: Kateřina Bělavová, tel , Termíny, místo konání Termíny lze po dohodě individuálně přizpůsobit účastníkům kurzu. Místo konání kurzu bude upřesněno dodatečně po potvrzení termínu koordinátorem vzdělávání. Kurzy mohou probíhat po dohodě v následujícím rozsahu: v dopoledních hodinách: v odpoledních hodinách: 4 hodinový kurz 8,30 12,00 4 hodinový kurz 15,00 18,00 6 hodinový kurz 8,30 14,30 6 hodinový kurz 15,00 19,50 8 hodinový kurz 8,30 15,30 8 hodinový kurz 12,00 19,00 Cena jednodeních kurzů: pro 1 účastníka: 250,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerálky, bageta, sušenka). Cena víkendového vzdělávání: pro 1 účastníka: 350,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno vzdělávání, ubytování a zajištění a programu o děti. Stránka 3 z 76

4 Způsob plnění nabídky 1. Realizace kurzu je možná na základě zaslání objednávky em včetně vyplněné přihlášky se seznamem účastníků, a to nejméně 7 pracovních dnů před realizací kurzů na koordinátora vzdělávání: Při vyplňování přihlášky je třeba dbát na úplnost a přesnost, odesílající odpovídá za správnost vyplněných údajů. Odesláním vyplněné přihlášky objednatel stvrzuje, že seznámil účastníky se stanovenými podmínkami, všichni přihlášení s tím souhlasí a jejich souhlas bude zajištěn podpisem na prezenční listině v den realizace kurzu. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí účastník se sběrem, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro potřeby vzdělávání zajištěného akreditovanou institucí a s pořízením obrazových snímků z kurzu pro vnitřní potřebu pořadatele. 2. Odhlášení lze provést pouze písemně em a to v termínu delším než 3 pracovní dny. Odhlášení účastníka v termínu kratším než 3 pracovní dny je možné pouze po individuální dohodě s koordinátorem vzdělávání, lze však vyslat náhradníka. O náhradním účastníkovi je potřeba informovat písemně ( em) a současně zaslat nově vyplněnou přihlášku. 3. Po skončení kurzu bude objednateli zaslán seznam vydaných osvědčení spolu s fakturou, včetně originálů osvědčení pro účastníky kurzu. Nabídka kurzů bude průběžně doplňována. Aktuální nabídku najdete na webu pestouni.slezskadiakonie.cz Stránka 4 z 76

5 Přehled všech akreditovaných vzdělávacích programů MPSV pro pracovníky SPOD Obecná ta A1 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let A1 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi A1 / 3 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A1 / 4 Rodina v krizi A1 / 5 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A1 / 6 Rizikové chování u dětí a mládeže A1 / 7 Práce s v kontextu sociální služby A1 / 8 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A1 / 9 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A1 /10 Poradenský rozhovor v sociální práci s A1/11 Změny v rodině po přijetí do ské A1/12 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské Odborná ta A2 / 1 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti (6) V současné době v akreditačním řízení MPSV Práva a povinnosti Stránka 5 z 76

6 Přehled všech vzdělávacích kurzů pro y pro zajištění povinných 24 hod. vzdělávání Obecná ta B 1 / 1 Rodina v krizi B 1 / 2 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 3 Práva a povinnosti B 1 / 4 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 5 Poskytování první pomoci B 1 / 6 Úrazy v dětském věku B 1 / 7 Finanční gramotnost B 1 / 8 Základní v ské rodině rodičovské kompetence B 1 / 9 Základní v ské rodině bezpečí a stabilita B 1 /10 Základní v ské rodině vzdělávání a podpora učení B 2 / 1 Kdo je můj opravdový táta a máma ství B 2 / 2 Kniha života práce s identitou dítěte B 3 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let B 3 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi B 3 / 3 Vývoj dětí s lehkým mentálním postižením - VÝCHOVA B 3 / 4 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie Stránka 6 z 76

7 B 3 / 5 Rizikové chování u dětí a mládeže B 3 / 6 Dospívání a dospělost B 3 / 7 Učíme se učit B 3/ 8 Hranice ve výchově B 3 / 9 Jak vést děti k odpovědnosti B 3 / 10 Proč děti zlobí B 3 / 11 Jak jsou vnímání i očima svěřených dětí B 3 / 12 Jak se naučit řešit problémové situace B 3 / 13 Projevy týraného a zanedbaného dítěte B 3 / 14 Deviantní chování, kriminalita dětí a mládeže B 3 / 15 Romské dítě v náhradní rodině B 3 / 16 Dospějme s dospívajícími B 3 / 17 Co je zdravá sebedůvěra a jak ji u dětí podporovat B 3 / 18 Rozvíjení sebedůvěry u dětí B 3 / 19 Nebezpečí závislosti B 3 / 20 Opouštění hnízda odchod dětí v PP z rodiny B 3 / 21 Vzdělávání a o dítě s LMR B 3 / 22 Dítě s handicapem vývojová specifika, příprava na dospělost, zaměstnání a život B 3 / 23 Pěstouni m B 3 / 24 Jak přemoci stres v rodině B 3 / 25 Jak osvobodit dítě z role? (prarodiče, příbuzní) B 4 / 1 Sourozenecká rivalita B 4 / 2 Mezigenerační problémy rozdíly a shody v hodnotách Stránka 7 z 76

8 i B 5 / 1 Příchod dítěte do ské rodiny B 5 / 2 Změny v rodině po přijetí do ské B 5/ 3 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské B 5/ 4 Citová vazba mezi matkou a dítětem Kurzy pro rodiny B 6 / 1 Arteterapie jako cesta k porozumění dítěte (nejen) v náhradní rodině B 6 / 2 Speciální metody terapie dramaterapie B 6 / 3 Hrajeme si B 6 / 4 I my umíme zachránit kurz o poskytování první pomoci Speciální kurzy pro y a děti B 7 / 1 Šťastné a spokojené děti kurz masáží Pěstounská na přechodnou dobu B 8 / 1 Pěstounská na přechodnou dobu Víkendové y B 9 Víkendové y pro y a jejich děti probíhají ve více variantách a jejich náplní je bohatý kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program. B 10 y probíhají pravidelně ve více variantách a jejich náplní je kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program pro y a jejich dětí. Stránka 8 z 76

9 Naše další služby m PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Do konce roku 2014 jsme uzavřeli Dohodu o výkonu ské s cca 179 rodinami z Moravskoslezského kraje. V jednotlivých městech fungují pobočky s koordinátory klíčovými pracovníky a realizujeme také služby na zakázku jiných pověřených osob a OSPODů měst. Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc ským rodinám. V případě potřeby nabízíme ským rodinám doprovodné sociální služby například službu rané či sociální asistence. Na podporu ského programu píšeme projekty a granty, hledáme další fundraisingové zdroje. Je pro nás důležité mít kvalitní a odborné pracovníky, a proto pravidelně vzděláváme vlastní zaměstnance, nabízíme jim také zázemí prostřednictvím pravidelné supervize. Máme zpracované standardy kvality k výkonu SPOD pověřené osoby, na rozvoji kvality našich služeb pro y spolupracujeme s inspektory kvality certifikovanými MPSV. Chceme se zapojit do spolupráce na různých úrovních spolupracujeme s městy, krajem i ČR. A zejména - chceme být m partnery na poli náhradní rodinné. Stránka 9 z 76

10 y na pracovníky Programu pro ské rodiny SD Program pro ské rodiny Slezské diakonie (PPR) Zdeněk Kašpárek vedoucí služby ul. Mánesova 537/ Český Těšín Pobočka PPR Český Těšín Bc. Barbora Niemiecová tel.: Pobočka PPR Karviná Marie Kijonková,DiS. tel Pobočka PPR Třinec, Jablunkov Bc. Jana Kostková tel.: Pobočka PPR Frýdek-Místek Bc. Hana Rezničáková Tel.: Pobočka PPR Ostrava Mgr. Aleš Gebek tel Pobočka PPR Havířov Bc. Petra Zielinová tel Pobočka Valašské Meziříčí Mgr. Lenka Petřeková, DiS. tel Stránka 10 z 76

11 Přehled listů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky SPOD Dále v katalogu najdete karty jednotlivých kurzů, nejprve modul A kurzy pro pracovníky SPOD, dále modul B kurzy pro y. Pod tabulkou v prvním řádku je specifikováno, zda na jakou tiku je kurz zaměřen, v jakém rozsahu obvykle probíhají a s jakou časovou dotací a kapacitou můžete počítat. Jedná se o obvykle nastavení, kurzy lze realizovat také v jiném rozsahu, vždy po dohodě s koordinátorem vzdělávání.

12 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0-7 let A 1 / 1 Bc. Svatava Olejková koordinátor střediska, poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Mgr. Ivana Kmínková poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Veronika Chrobáková, DiS. poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Šárka Gaudková, DiS. metodik pro sociální práci a zástupce vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Slezské diakonie Vývoj dítěte 0-7 let - psychomotorický vývoj a dovednosti dětí, sebepoznání, psychosomatické poruchy, děti se specifickými potřebami. Umožnit účastníkům vzdělávání seznámit se s obsahem a významem tu psychomotorického vývoje dětí od narození do 7 let, předat informace o způsobu správné a účinné stimulace dítěte na podporu jeho celkového psychomotorického vývoje. Ukázat interaktivní formou, prostřednictvím sebepoznání, vývoj a dovednosti dítěte do jednoho roku. Seznámit a povzbudit jednotlivé účastníky s metodami rozvoje dítěte a podpory celé rodiny. Účastníci získají přehled o správném vývoji dítěte a jeho odlišnostech. Seznámí se s jednotlivými specifickými potřebami dětí a poruchami, ze kterých tyto potřeby vyplývají. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Minimální počet účastníků Vedoucí pracovník Stránka 12 z 76 Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP/VP/PP Interní školení 12 osob Osoba pečující Maximální počet účastníků Konzultace ve službě 18 osob Pěstouni

13 A 1 /2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, práce individuální s žákem i s celým třídním kolektivem, učiteli a rodiči, poradenství, terapie, krizová intervence Základní terminologie ADHD, ADD a poruchy učení, Základní terminologie PAS, AS, Terapeutické postupy, možnosti léčby, Kde hledat pomoc? Na koho se obrátit. Absolvent si osvojí znalosti z oblastí hyperkinetických poruch chování, aktivity a pozornosti (ADHD a ADD), poruch učení (dyslexie, dysgrafie) a poruch autistického spektra včetně Aspergerova syndromu (PAS a AS). Dokáže lépe porozumět problémům, se kterými se potýkají tyto hendikepované děti a jejich rodiny. Umí se zorientovat ve vhodné péči a terapiích nápravy jednotlivých poruch a zlepšení kvality života dětí i jejich rodin. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2013/0927-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 13 z 76

14 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A 1 / 3 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Vývoj dítěte od narození do nástupu do školy, školní připravenost, vývoj dítěte během školní docházky, puberta, adolescence, krizové situace očima dítěte. Orientovat se v potřebách dětí v jednotlivých etapách vývoje. Umět číst zprávy z jejich chování a postojů a umět zhruba jejich rodinám, rodičům poradit. Vytvářet si penzum vědomostí a znalostí o možných vývojových odchylkách. Mít také přehled na jakého vhodného odborníka (psycholog, speciální pedagog, etoped, terapeut, kurátor, právník ) v místě působnosti rodiny delegovat dané potíže. Umět navrhovat rodičům či pečujícím osobám jak adekvátně reagovat na postoje a chování jejich dětí. Jak vhodně provázet rodiny v krizových situacích, hlavně děti. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0922-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 14 z 76

15 Rodina v krizi Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově A 1 /4 Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0920-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 15 z 76

16 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A 1 / 5 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací.orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0921-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 16 z 76

17 Rizikové chování u dětí a mládeže A 1 / 6 Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Dospívání, rizikové chování, drogy mezi dospívajícími, práce na motivaci. Absolvent kurzu Rizikové chování u dětí a mládeže získá základní znalost fyzických, psychických a sociálních specifik vývojového období puberty a adolescence. Toto období může být spojeno s rizikovým chováním dospívajícího. Cílem je, aby se absolvent kurzu uměl orientovat v rizikovém chování klienta, aby uměl adekvátně reagovat na toto chování. Součástí kurzu bude také rozvoj kompetence pracovníků v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci v oblasti rizikového chování. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0924-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 17 z 76

18 Práce s v kontextu sociální služby A 1 / 7 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Sociální služby s cílovou sk. rodiny, sociální práce s mnoha problémovými rodinami, motivace klientů ke spolupráci se soc. službou, spolupráce s dalšími organizacemi, komunikace s v nepříznivé sociální situaci. Absolvent kurzu si prohloubí v práci se sociálně ohroženou schopnosti používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor dovedností. Absolvent se seznámí s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0926-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 18 z 76

19 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A 1 / 8 Bc. Irena Koplová sociální pracovnice - Slezská diakonie, SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Základní informace o službě azylový dům, specifika cílové skupiny, práce s uživateli azylového domu (rodiče-partneři) a jejich dětmi, spolupráce AS s OSPOD a jinými soc. službami pro rodiny. Absolvent vzdělávacího kurzu je seznámen se základními činnostmi služby azylový dům. Rovněž se seznámí se systémem sociální práce v návaznosti na přímou práci s klienty v azylovém domě pro rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 19 z 76

20 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A 1 / 9 Mgr. et Bc. Pavla Golasowská, DiS. Vedoucí poradny Elpis Třinec, Sociální asistence Legislativa základní informace zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 135 /2006, týrání v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, násilí v rodině, rozpoznávání násilí, typy týrání a zneužívání, možnosti intervence sociálního pracovníka. Absolvent bude znát formy a druhy týrání, násilí, dokáže násilí rozpoznat a bude vědět, kam se obrátit v případě napadení, týrání apod. Bude znát pojmy jako institut vykázání, kruh násilí a seznámí se s autentickými výpověďmi týraných žen. Bude seznámen s legislativou a s možnostmi uplatnění práv osob týraných a zneužívaných. Bude seznámen s návaznými službami, které poskytují pomoc obětem násilí. Vyplní výstupní test, který bude vyhodnocen. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0919-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 20 z 76

21 Poradenský rozhovor v sociální práci s A 1 / 10 Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Poradenský proces v soc. práci s, techniky poradenského rozhovoru, komplexní posuzování potřeb klienta, pomoc versus podpora, motivace klientů, rozbor kazuistik. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni interpretovat základní techniky poradenského rozhovoru a empaticky navázat a snažit se o vhled do poradenského rozhovoru s jednotlivými příslušníky rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0923-SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 21 z 76

22 Změny v rodině po přijetí dítěte do ské úvod do problematiky A 1 / 11 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Přijetím dítěte do ské rodiny dochází k očekávaným situacím a postojům jednotlivých členů. Ať chceme či ne, bude mít naše nové dítě vliv na vztahy a atmosféru nejen v rodině, ale také v širším okolí. Lze předejít problémovým situacím? Absolvent získá představu o fázích adaptačního období dítěte širší a okolím. Bude umět rozpoznat přirozené projevy dítěte v procesu adaptace a poradit náhradním rodičům, jak na tyto projevy reagovat. Měl by se naučit identifikovat potřeby jednotlivých ských rodin v prvních obdobích ské a také umět rozpoznat projevy úspěšné adaptace Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Stránka 22 z 76 Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2014/0774-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě 18 osob Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků Pěstouni

23 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské úvod do problematiky A 1 / 12 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Druhy a charakteristika zdravotních postižení na osobnost dítěte. Charakteristiky projevů poruch chování u dětí. Jak pracovat s dítětem s poruchou v chování. U mnohých dětí v ské péči se projevuje porucha chování. Jak rozpoznat, kdy se jedná o poruchu chování a kdy se jedná jen o problémové chování? Účastníci se seznámí se základním přehledem o jednotlivých postiženích a jejich vlivu na vývoj dítěte. Získají orientaci rozpoznávat problémové chování od poruch chování a seznámí se s výchovnými přístupy k dětem se zdravotním postižením nebo poruchou chování. Absolvent si bude umět představit, čím prochází rodina, která přijme dítě do ské a jaké předsudky jí mohou provázet. A také jakou možnou podporu by i potřebovali. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2014/0773-PC/SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 23 z 76

24 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti A 2 / 1 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová a EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, poradenství, terapie, krizová intervence Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková Pracovnice Krizové telefonické linky (podle Zákona 108/2006 sb.), Sociální služby Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Témata školení Arteterapie jako cesta k porozumění dítěti (nejen) v náhradní rodině, Nízké prahy aneb nízkoprahové sociální služby, SPOD v praxi sociální služby, Speciální metody terapie - dramaterapie, Systém sociálního zabezpečení, odborná praxe. Absolvent kurzu bude znát základní specifika zařízení, která pracují a mládeží, z nichž většina může pracovat na základě nízkoprahových principů, ale nejsou sociálními službami. Absolvent kurzu se bude umět orientovat v přirozeném prostředí dospívajícího. Seznámí se s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. S využitím dramatických prostředků vede lektor frekventanty k tomu, aby se snažili hledat cesty, jak některé vzniklé (nebo imaginární) životní situace řešit. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni orientovat se v systému sociálního zabezpečení v ČR. Rozsah Vedoucí pracovník 64 vyučovacích hodin Pracovník SPOD AVP 2013/0925-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 24 z 76

25 Přehled listů vzdělávacích kurzů pro y Stránka 25 z 76

26 Rodina v krizi B 1 / 1 Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Maximální počet účastníků 12 Stránka 26 z 76

27 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 2 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací. Orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Maximální počet účastníků 18 Stránka 27 z 76

28 B 1 / 3 Práva a povinnosti aneb ství je radost nebo starost? Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově 1. Legislativní rámec NRP v ČR a EU 2. Principy SPOD 3. Párování dětí a náhradních rodičů 4. Navazování kontaktu s dítětem, vnik nové rodiny 5. Nahlédnutí do okolních zemí a historie o nezletilé děti Stát se em v běžném životě je mnohdy lehčí, než to co sebou konkrétně ství tj. náhradní rodinná přináší. Cílem kurzu je seznámit se s legislativou a principy náhradní rodinné, práce s rolí a kdo jsem a jaká je úloha. Maximální počet účastníků 15 Stránka 28 z 76

29 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 4 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. 1. Etapy ství 2. Úskalí náhradního rodičovství 3. Neúspěšná 4. Příklady špatné praxe Důvody, které Vás vedly se stát em, mohou velmi ovlivnit vztahy mezi Vámi y a přijatým dítětem. Některé důvody přináší, s velkou pravděpodobností, úskalí, se kterými by bylo vhodné počítat. Pohledy na neúspěšnou skou péči. Zamyšlení nad svým očekáváním průběhu, výsledku a ukončení ské. Srovnání očekávání s realitou. Maximální počet účastníků 15 Stránka 29 z 76

30 Poskytování první pomoci B 1 / 5 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Základní vyšetření zraněného nebo nemocného 2. Přivolání odborné pomoci 3. Základní neodkladná resuscitace 4. Nepřímá srdeční masáž 5. Stabilizovaná poloha 6. ošetření osob v bezvědomí 7. Stavy dechové tísně u dítěte 8. Horečka u dítěte 9. Febrilní křeče 10. Dehydratace 11. Alergická příhoda Maximální počet účastníků 12 Stránka 30 z 76

31 Úrazy v dětském věku B 1 / 6 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Drobné úrazy 2. Popáleniny 3. Klíšťata 4. Tonutí 5. Dítě v šoku 6. Záchvaty 7. Úrazy hlavy 8. Otravy Maximální počet účastníků 12 Stránka 31 z 76

32 Finanční gramotnost B 1 / 7 Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit se s hospodařením domácnosti a práce s rozpočtem, s možnými finančními produkty, jak si půjčit zodpovědně. Finanční gramotnost je poslední dobou moderní spojení slov, které se skloňuje ve všech pádech. Dříve jsme směňovali mezi sebou a to co bylo v kapsách, pak i za peníze a dnes už i za peníze, které ani nevidíme a nejsou naše. Kurz je zaměřen na aktuální problematiku finanční gramotnosti a dluhového poradenství. Po vymezení základních pojmů následuje oblast financí v pracovně právních vztazích. Dále je věnován prostor problematice hospodaření s rodinným rozpočtem, kdy si půjčit je v pořádku a kdy nikoliv, nabídce finančních produktů a služeb Maximální počet účastníků 15 Stránka 32 z 76

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 1 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření pro pěstouny Cíl kurzu: Poskytnout

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819 Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více