KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT pro y a pracovníky sociálně právní ochrany dětí pro rok 2015 Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny Kateřina Bělavová tel

2 Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích aktivit Slezské diakonie pro rok 2015 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné. Pro y a jejich rodiny nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit s důrazem na jejich potřeby víkendové y, jednodenní školení, kluby pro y, aktivity pro rodiče a děti. Pro pracovníky nabízíme akreditované a neakreditované vzdělávání v oblasti náhradní rodinné a OSPOD. Ke vzdělávání ských rodin a také pracovníků Pověřených osob chceme přistupovat ne jen jako k formální aktivitě, ale také jako k živému procesu učení se různorodým dovednostem, znalostem a informacím. Všechny vzdělávací programy jsou vedeny interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků v závislosti na konkrétním tu školení. Programem prolínají četné diskuze, týmové, skupinové i individuální práce, případové studie, hraní rolí, brainstorming, testy, simulace praktických situací, apod. Připravované vzdělávací aktivity jsou odrazem vzdělávacích potřeb, které průběžně identifikujeme nejen jako organizátor vzdělávacích akcí pro náhradní rodiny a jejich děti ale také jako osoba pověřená k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, Věříme, že katalog bude pro vás inspirací a motivací k tomu, abyste naše vzdělávací aktivity využili, aktivně je svou přítomností utvářeli a přenášeli získané poznatky do praxe. Stránka 2 z 76

3 Podmínky realizace kurzů Vzdělávací středisko Programu pro ské rodiny ní osoba: Kateřina Bělavová, tel , Termíny, místo konání Termíny lze po dohodě individuálně přizpůsobit účastníkům kurzu. Místo konání kurzu bude upřesněno dodatečně po potvrzení termínu koordinátorem vzdělávání. Kurzy mohou probíhat po dohodě v následujícím rozsahu: v dopoledních hodinách: v odpoledních hodinách: 4 hodinový kurz 8,30 12,00 4 hodinový kurz 15,00 18,00 6 hodinový kurz 8,30 14,30 6 hodinový kurz 15,00 19,50 8 hodinový kurz 8,30 15,30 8 hodinový kurz 12,00 19,00 Cena jednodeních kurzů: pro 1 účastníka: 250,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerálky, bageta, sušenka). Cena víkendového vzdělávání: pro 1 účastníka: 350,- Kč vč. DPH / 1 vyuč. hodina á 45 minut Pro účastníky kurzu bude zajištěno vzdělávání, ubytování a zajištění a programu o děti. Stránka 3 z 76

4 Způsob plnění nabídky 1. Realizace kurzu je možná na základě zaslání objednávky em včetně vyplněné přihlášky se seznamem účastníků, a to nejméně 7 pracovních dnů před realizací kurzů na koordinátora vzdělávání: Při vyplňování přihlášky je třeba dbát na úplnost a přesnost, odesílající odpovídá za správnost vyplněných údajů. Odesláním vyplněné přihlášky objednatel stvrzuje, že seznámil účastníky se stanovenými podmínkami, všichni přihlášení s tím souhlasí a jejich souhlas bude zajištěn podpisem na prezenční listině v den realizace kurzu. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí účastník se sběrem, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro potřeby vzdělávání zajištěného akreditovanou institucí a s pořízením obrazových snímků z kurzu pro vnitřní potřebu pořadatele. 2. Odhlášení lze provést pouze písemně em a to v termínu delším než 3 pracovní dny. Odhlášení účastníka v termínu kratším než 3 pracovní dny je možné pouze po individuální dohodě s koordinátorem vzdělávání, lze však vyslat náhradníka. O náhradním účastníkovi je potřeba informovat písemně ( em) a současně zaslat nově vyplněnou přihlášku. 3. Po skončení kurzu bude objednateli zaslán seznam vydaných osvědčení spolu s fakturou, včetně originálů osvědčení pro účastníky kurzu. Nabídka kurzů bude průběžně doplňována. Aktuální nabídku najdete na webu pestouni.slezskadiakonie.cz Stránka 4 z 76

5 Přehled všech akreditovaných vzdělávacích programů MPSV pro pracovníky SPOD Obecná ta A1 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let A1 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi A1 / 3 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A1 / 4 Rodina v krizi A1 / 5 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A1 / 6 Rizikové chování u dětí a mládeže A1 / 7 Práce s v kontextu sociální služby A1 / 8 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A1 / 9 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A1 /10 Poradenský rozhovor v sociální práci s A1/11 Změny v rodině po přijetí do ské A1/12 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské Odborná ta A2 / 1 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti (6) V současné době v akreditačním řízení MPSV Práva a povinnosti Stránka 5 z 76

6 Přehled všech vzdělávacích kurzů pro y pro zajištění povinných 24 hod. vzdělávání Obecná ta B 1 / 1 Rodina v krizi B 1 / 2 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 3 Práva a povinnosti B 1 / 4 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 5 Poskytování první pomoci B 1 / 6 Úrazy v dětském věku B 1 / 7 Finanční gramotnost B 1 / 8 Základní v ské rodině rodičovské kompetence B 1 / 9 Základní v ské rodině bezpečí a stabilita B 1 /10 Základní v ské rodině vzdělávání a podpora učení B 2 / 1 Kdo je můj opravdový táta a máma ství B 2 / 2 Kniha života práce s identitou dítěte B 3 / 1 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0 7 let B 3 / 2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi B 3 / 3 Vývoj dětí s lehkým mentálním postižením - VÝCHOVA B 3 / 4 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie Stránka 6 z 76

7 B 3 / 5 Rizikové chování u dětí a mládeže B 3 / 6 Dospívání a dospělost B 3 / 7 Učíme se učit B 3/ 8 Hranice ve výchově B 3 / 9 Jak vést děti k odpovědnosti B 3 / 10 Proč děti zlobí B 3 / 11 Jak jsou vnímání i očima svěřených dětí B 3 / 12 Jak se naučit řešit problémové situace B 3 / 13 Projevy týraného a zanedbaného dítěte B 3 / 14 Deviantní chování, kriminalita dětí a mládeže B 3 / 15 Romské dítě v náhradní rodině B 3 / 16 Dospějme s dospívajícími B 3 / 17 Co je zdravá sebedůvěra a jak ji u dětí podporovat B 3 / 18 Rozvíjení sebedůvěry u dětí B 3 / 19 Nebezpečí závislosti B 3 / 20 Opouštění hnízda odchod dětí v PP z rodiny B 3 / 21 Vzdělávání a o dítě s LMR B 3 / 22 Dítě s handicapem vývojová specifika, příprava na dospělost, zaměstnání a život B 3 / 23 Pěstouni m B 3 / 24 Jak přemoci stres v rodině B 3 / 25 Jak osvobodit dítě z role? (prarodiče, příbuzní) B 4 / 1 Sourozenecká rivalita B 4 / 2 Mezigenerační problémy rozdíly a shody v hodnotách Stránka 7 z 76

8 i B 5 / 1 Příchod dítěte do ské rodiny B 5 / 2 Změny v rodině po přijetí do ské B 5/ 3 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské B 5/ 4 Citová vazba mezi matkou a dítětem Kurzy pro rodiny B 6 / 1 Arteterapie jako cesta k porozumění dítěte (nejen) v náhradní rodině B 6 / 2 Speciální metody terapie dramaterapie B 6 / 3 Hrajeme si B 6 / 4 I my umíme zachránit kurz o poskytování první pomoci Speciální kurzy pro y a děti B 7 / 1 Šťastné a spokojené děti kurz masáží Pěstounská na přechodnou dobu B 8 / 1 Pěstounská na přechodnou dobu Víkendové y B 9 Víkendové y pro y a jejich děti probíhají ve více variantách a jejich náplní je bohatý kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program. B 10 y probíhají pravidelně ve více variantách a jejich náplní je kulturní, sportovní, relaxační a vzdělávací program pro y a jejich dětí. Stránka 8 z 76

9 Naše další služby m PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Do konce roku 2014 jsme uzavřeli Dohodu o výkonu ské s cca 179 rodinami z Moravskoslezského kraje. V jednotlivých městech fungují pobočky s koordinátory klíčovými pracovníky a realizujeme také služby na zakázku jiných pověřených osob a OSPODů měst. Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc ským rodinám. V případě potřeby nabízíme ským rodinám doprovodné sociální služby například službu rané či sociální asistence. Na podporu ského programu píšeme projekty a granty, hledáme další fundraisingové zdroje. Je pro nás důležité mít kvalitní a odborné pracovníky, a proto pravidelně vzděláváme vlastní zaměstnance, nabízíme jim také zázemí prostřednictvím pravidelné supervize. Máme zpracované standardy kvality k výkonu SPOD pověřené osoby, na rozvoji kvality našich služeb pro y spolupracujeme s inspektory kvality certifikovanými MPSV. Chceme se zapojit do spolupráce na různých úrovních spolupracujeme s městy, krajem i ČR. A zejména - chceme být m partnery na poli náhradní rodinné. Stránka 9 z 76

10 y na pracovníky Programu pro ské rodiny SD Program pro ské rodiny Slezské diakonie (PPR) Zdeněk Kašpárek vedoucí služby ul. Mánesova 537/ Český Těšín Pobočka PPR Český Těšín Bc. Barbora Niemiecová tel.: Pobočka PPR Karviná Marie Kijonková,DiS. tel Pobočka PPR Třinec, Jablunkov Bc. Jana Kostková tel.: Pobočka PPR Frýdek-Místek Bc. Hana Rezničáková Tel.: Pobočka PPR Ostrava Mgr. Aleš Gebek tel Pobočka PPR Havířov Bc. Petra Zielinová tel Pobočka Valašské Meziříčí Mgr. Lenka Petřeková, DiS. tel Stránka 10 z 76

11 Přehled listů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky SPOD Dále v katalogu najdete karty jednotlivých kurzů, nejprve modul A kurzy pro pracovníky SPOD, dále modul B kurzy pro y. Pod tabulkou v prvním řádku je specifikováno, zda na jakou tiku je kurz zaměřen, v jakém rozsahu obvykle probíhají a s jakou časovou dotací a kapacitou můžete počítat. Jedná se o obvykle nastavení, kurzy lze realizovat také v jiném rozsahu, vždy po dohodě s koordinátorem vzdělávání.

12 Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0-7 let A 1 / 1 Bc. Svatava Olejková koordinátor střediska, poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Mgr. Ivana Kmínková poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Veronika Chrobáková, DiS. poradce rané - Slezská diakonie, MATANA Krnov, raná Bc. Šárka Gaudková, DiS. metodik pro sociální práci a zástupce vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Slezské diakonie Vývoj dítěte 0-7 let - psychomotorický vývoj a dovednosti dětí, sebepoznání, psychosomatické poruchy, děti se specifickými potřebami. Umožnit účastníkům vzdělávání seznámit se s obsahem a významem tu psychomotorického vývoje dětí od narození do 7 let, předat informace o způsobu správné a účinné stimulace dítěte na podporu jeho celkového psychomotorického vývoje. Ukázat interaktivní formou, prostřednictvím sebepoznání, vývoj a dovednosti dítěte do jednoho roku. Seznámit a povzbudit jednotlivé účastníky s metodami rozvoje dítěte a podpory celé rodiny. Účastníci získají přehled o správném vývoji dítěte a jeho odlišnostech. Seznámí se s jednotlivými specifickými potřebami dětí a poruchami, ze kterých tyto potřeby vyplývají. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Minimální počet účastníků Vedoucí pracovník Stránka 12 z 76 Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP/VP/PP Interní školení 12 osob Osoba pečující Maximální počet účastníků Konzultace ve službě 18 osob Pěstouni

13 A 1 /2 To dítě je nějaké jiné aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, práce individuální s žákem i s celým třídním kolektivem, učiteli a rodiči, poradenství, terapie, krizová intervence Základní terminologie ADHD, ADD a poruchy učení, Základní terminologie PAS, AS, Terapeutické postupy, možnosti léčby, Kde hledat pomoc? Na koho se obrátit. Absolvent si osvojí znalosti z oblastí hyperkinetických poruch chování, aktivity a pozornosti (ADHD a ADD), poruch učení (dyslexie, dysgrafie) a poruch autistického spektra včetně Aspergerova syndromu (PAS a AS). Dokáže lépe porozumět problémům, se kterými se potýkají tyto hendikepované děti a jejich rodiny. Umí se zorientovat ve vhodné péči a terapiích nápravy jednotlivých poruch a zlepšení kvality života dětí i jejich rodin. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2013/0927-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 13 z 76

14 Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie A 1 / 3 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Vývoj dítěte od narození do nástupu do školy, školní připravenost, vývoj dítěte během školní docházky, puberta, adolescence, krizové situace očima dítěte. Orientovat se v potřebách dětí v jednotlivých etapách vývoje. Umět číst zprávy z jejich chování a postojů a umět zhruba jejich rodinám, rodičům poradit. Vytvářet si penzum vědomostí a znalostí o možných vývojových odchylkách. Mít také přehled na jakého vhodného odborníka (psycholog, speciální pedagog, etoped, terapeut, kurátor, právník ) v místě působnosti rodiny delegovat dané potíže. Umět navrhovat rodičům či pečujícím osobám jak adekvátně reagovat na postoje a chování jejich dětí. Jak vhodně provázet rodiny v krizových situacích, hlavně děti. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0922-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 14 z 76

15 Rodina v krizi Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově A 1 /4 Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0920-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 15 z 76

16 Komunikace a emoce v rodině, úvod do sociální práce s A 1 / 5 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací.orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0921-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 16 z 76

17 Rizikové chování u dětí a mládeže A 1 / 6 Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Dospívání, rizikové chování, drogy mezi dospívajícími, práce na motivaci. Absolvent kurzu Rizikové chování u dětí a mládeže získá základní znalost fyzických, psychických a sociálních specifik vývojového období puberty a adolescence. Toto období může být spojeno s rizikovým chováním dospívajícího. Cílem je, aby se absolvent kurzu uměl orientovat v rizikovém chování klienta, aby uměl adekvátně reagovat na toto chování. Součástí kurzu bude také rozvoj kompetence pracovníků v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci v oblasti rizikového chování. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0924-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 17 z 76

18 Práce s v kontextu sociální služby A 1 / 7 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Sociální služby s cílovou sk. rodiny, sociální práce s mnoha problémovými rodinami, motivace klientů ke spolupráci se soc. službou, spolupráce s dalšími organizacemi, komunikace s v nepříznivé sociální situaci. Absolvent kurzu si prohloubí v práci se sociálně ohroženou schopnosti používat jednotlivé komunikační techniky jako soubor dovedností. Absolvent se seznámí s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0926-PC/SP/VP/PP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 18 z 76

19 Sociální práce v azylových domech pro rodiny A 1 / 8 Bc. Irena Koplová sociální pracovnice - Slezská diakonie, SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Základní informace o službě azylový dům, specifika cílové skupiny, práce s uživateli azylového domu (rodiče-partneři) a jejich dětmi, spolupráce AS s OSPOD a jinými soc. službami pro rodiny. Absolvent vzdělávacího kurzu je seznámen se základními činnostmi služby azylový dům. Rovněž se seznámí se systémem sociální práce v návaznosti na přímou práci s klienty v azylovém domě pro rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0929-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 19 z 76

20 Úvod do prevence týrání a zneužívání osob A 1 / 9 Mgr. et Bc. Pavla Golasowská, DiS. Vedoucí poradny Elpis Třinec, Sociální asistence Legislativa základní informace zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 135 /2006, týrání v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, násilí v rodině, rozpoznávání násilí, typy týrání a zneužívání, možnosti intervence sociálního pracovníka. Absolvent bude znát formy a druhy týrání, násilí, dokáže násilí rozpoznat a bude vědět, kam se obrátit v případě napadení, týrání apod. Bude znát pojmy jako institut vykázání, kruh násilí a seznámí se s autentickými výpověďmi týraných žen. Bude seznámen s legislativou a s možnostmi uplatnění práv osob týraných a zneužívaných. Bude seznámen s návaznými službami, které poskytují pomoc obětem násilí. Vyplní výstupní test, který bude vyhodnocen. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0919-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 20 z 76

21 Poradenský rozhovor v sociální práci s A 1 / 10 Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Poradenský proces v soc. práci s, techniky poradenského rozhovoru, komplexní posuzování potřeb klienta, pomoc versus podpora, motivace klientů, rozbor kazuistik. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni interpretovat základní techniky poradenského rozhovoru a empaticky navázat a snažit se o vhled do poradenského rozhovoru s jednotlivými příslušníky rodiny. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2013/0923-SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 21 z 76

22 Změny v rodině po přijetí dítěte do ské úvod do problematiky A 1 / 11 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Přijetím dítěte do ské rodiny dochází k očekávaným situacím a postojům jednotlivých členů. Ať chceme či ne, bude mít naše nové dítě vliv na vztahy a atmosféru nejen v rodině, ale také v širším okolí. Lze předejít problémovým situacím? Absolvent získá představu o fázích adaptačního období dítěte širší a okolím. Bude umět rozpoznat přirozené projevy dítěte v procesu adaptace a poradit náhradním rodičům, jak na tyto projevy reagovat. Měl by se naučit identifikovat potřeby jednotlivých ských rodin v prvních obdobích ské a také umět rozpoznat projevy úspěšné adaptace Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Stránka 22 z 76 Pracovník SPOD Osoba pečující Akreditovaný Konzultace AVP 2014/0774-PC/SP/VP/PP Interní školení vzdělávací program ve službě 18 osob Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků Pěstouni

23 Přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo s poruchou chování do ské úvod do problematiky A 1 / 12 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. Druhy a charakteristika zdravotních postižení na osobnost dítěte. Charakteristiky projevů poruch chování u dětí. Jak pracovat s dítětem s poruchou v chování. U mnohých dětí v ské péči se projevuje porucha chování. Jak rozpoznat, kdy se jedná o poruchu chování a kdy se jedná jen o problémové chování? Účastníci se seznámí se základním přehledem o jednotlivých postiženích a jejich vlivu na vývoj dítěte. Získají orientaci rozpoznávat problémové chování od poruch chování a seznámí se s výchovnými přístupy k dětem se zdravotním postižením nebo poruchou chování. Absolvent si bude umět představit, čím prochází rodina, která přijme dítě do ské a jaké předsudky jí mohou provázet. A také jakou možnou podporu by i potřebovali. Rozsah 8 vyučovacích hodin Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Vedoucí pracovník Pracovník SPOD AVP 2014/0773-PC/SP/VP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Pěstouni Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Stránka 23 z 76

24 Práce v sociálních službách pro rodiny a děti A 2 / 1 Mgr. Jan Motloch, DiS. vedoucí středisek Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová a EFFATHA Karviná, sociálně terap. dílny Mgr., Bc. Alice Mizia Masarykova základní škola Návsí-školní psycholog, poradenství, terapie, krizová intervence Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková Pracovnice Krizové telefonické linky (podle Zákona 108/2006 sb.), Sociální služby Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska Slezská diakonie, SOCIÁLNÍASISTENCE Krnov, Rýmařov Bc. Jana Ondrušková, DiS. vedoucí střediska Slezská diakonie, ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociální pracovník Akreditovaný vzdělávací program Pracovník v soc.sl. Témata školení Arteterapie jako cesta k porozumění dítěti (nejen) v náhradní rodině, Nízké prahy aneb nízkoprahové sociální služby, SPOD v praxi sociální služby, Speciální metody terapie - dramaterapie, Systém sociálního zabezpečení, odborná praxe. Absolvent kurzu bude znát základní specifika zařízení, která pracují a mládeží, z nichž většina může pracovat na základě nízkoprahových principů, ale nejsou sociálními službami. Absolvent kurzu se bude umět orientovat v přirozeném prostředí dospívajícího. Seznámí se s prací s v sociálně vyloučených lokalitách. Prakticky si vyzkouší motivaci nemotivovaného klienta. S využitím dramatických prostředků vede lektor frekventanty k tomu, aby se snažili hledat cesty, jak některé vzniklé (nebo imaginární) životní situace řešit. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni orientovat se v systému sociálního zabezpečení v ČR. Rozsah Vedoucí pracovník 64 vyučovacích hodin Pracovník SPOD AVP 2013/0925-PC/SP Interní školení Osoba pečující Konzultace ve službě Minimální počet účastníků 12 osob Maximální počet účastníků 18 osob Pěstouni Stránka 24 z 76

25 Přehled listů vzdělávacích kurzů pro y Stránka 25 z 76

26 Rodina v krizi B 1 / 1 Bc. Honsárková Lenka, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Rodina jako systém, rodina v procesu změny, komunikace v rodině, co je a může být krize a jak ji chápat, zaměřená na rodinu. Pro cílovou skupinu i je další vzdělávání vymezeno novelou zákona č. 359/1999 o Sociálně právní ochraně dětí, 47a, kdy má osoba pečující a osoba v evidenci () povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Cílem vzdělávacího programu je dosažení kompetencí potřebných pro zvládání krizových situací v rodině, zvládání stresu a reakce na něj. Maximální počet účastníků 12 Stránka 26 z 76

27 Komunikace a emoce v rodině B 1 / 2 Mgr. Gabriela Macková lektorování projektu pod ostravsko-opavským biskupstvím v rámci ''Člověk a kultura''; praxe v denním stacionáři v Charitě, Jablunkov; praxe v mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami Emoční pole rodiny, význam jazyka, nácviky komunikace, nácvik relaxace, rodina jako sociální děloha, sourozenecké konstelace, náhradní rodinná. Aby účastník kurzu vůbec pochopil problém v rodině, je nezbytné, poznat její specifický jazyk. Jak a zda vůbec spolu rodina hovoří a to i neverbálně. Jak projevují své emoce a co pro ně znamenají. Tuto schopnost by si měl účastník osvojit a zlepšovat. Umět vhodně volit strategii způsobu použití jazyka. A na dané úrovni rozpoznat jaký jazyk je na pracovníka aplikován. Využívat vlastní komunikační a empatické zdatnosti. Cílem je přiblížit se zdroji potíží i tak, že absolvent pozná charakter a zákonitosti sourozeneckých konstelací. Orientovat se ve svízelích prvních zžívacích kroků (attachment) osob pečujících a jejich dětí v optice ské rodiny. Maximální počet účastníků 18 Stránka 27 z 76

28 B 1 / 3 Práva a povinnosti aneb ství je radost nebo starost? Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově 1. Legislativní rámec NRP v ČR a EU 2. Principy SPOD 3. Párování dětí a náhradních rodičů 4. Navazování kontaktu s dítětem, vnik nové rodiny 5. Nahlédnutí do okolních zemí a historie o nezletilé děti Stát se em v běžném životě je mnohdy lehčí, než to co sebou konkrétně ství tj. náhradní rodinná přináší. Cílem kurzu je seznámit se s legislativou a principy náhradní rodinné, práce s rolí a kdo jsem a jaká je úloha. Maximální počet účastníků 15 Stránka 28 z 76

29 Vztahy mezi y a přijatým dítětem B 1 / 4 Mgr. Stanislava Valášková Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s mentálním postižením, s dítětem romského původu v ské péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu. 1. Etapy ství 2. Úskalí náhradního rodičovství 3. Neúspěšná 4. Příklady špatné praxe Důvody, které Vás vedly se stát em, mohou velmi ovlivnit vztahy mezi Vámi y a přijatým dítětem. Některé důvody přináší, s velkou pravděpodobností, úskalí, se kterými by bylo vhodné počítat. Pohledy na neúspěšnou skou péči. Zamyšlení nad svým očekáváním průběhu, výsledku a ukončení ské. Srovnání očekávání s realitou. Maximální počet účastníků 15 Stránka 29 z 76

30 Poskytování první pomoci B 1 / 5 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Základní vyšetření zraněného nebo nemocného 2. Přivolání odborné pomoci 3. Základní neodkladná resuscitace 4. Nepřímá srdeční masáž 5. Stabilizovaná poloha 6. ošetření osob v bezvědomí 7. Stavy dechové tísně u dítěte 8. Horečka u dítěte 9. Febrilní křeče 10. Dehydratace 11. Alergická příhoda Maximální počet účastníků 12 Stránka 30 z 76

31 Úrazy v dětském věku B 1 / 6 Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Všeobecná zdravotní sestra 1. Drobné úrazy 2. Popáleniny 3. Klíšťata 4. Tonutí 5. Dítě v šoku 6. Záchvaty 7. Úrazy hlavy 8. Otravy Maximální počet účastníků 12 Stránka 31 z 76

32 Finanční gramotnost B 1 / 7 Bc. Lenka Honsárková, DiS. Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířov - vedoucí; Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády, Praha; Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňován;. lokální konzultant v Havířově Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit se s hospodařením domácnosti a práce s rozpočtem, s možnými finančními produkty, jak si půjčit zodpovědně. Finanční gramotnost je poslední dobou moderní spojení slov, které se skloňuje ve všech pádech. Dříve jsme směňovali mezi sebou a to co bylo v kapsách, pak i za peníze a dnes už i za peníze, které ani nevidíme a nejsou naše. Kurz je zaměřen na aktuální problematiku finanční gramotnosti a dluhového poradenství. Po vymezení základních pojmů následuje oblast financí v pracovně právních vztazích. Dále je věnován prostor problematice hospodaření s rodinným rozpočtem, kdy si půjčit je v pořádku a kdy nikoliv, nabídce finančních produktů a služeb Maximální počet účastníků 15 Stránka 32 z 76

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2013 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011 Aktualizace: červenec 2013 Autoři: Mgr. Monika Semerádová Mgr.

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

zpravodaj občanské sdružení rozum a cit www.rozumacit.cz

zpravodaj občanské sdružení rozum a cit www.rozumacit.cz zpravodaj občanské sdružení rozum a cit ZIMA 2014 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Odborná studie. 2. část. Společnost Vzdělávání s.r.o.

Odborná studie. 2. část. Společnost Vzdělávání s.r.o. Odborná studie 2. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová,

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více