rej. reál. gymnasia, M. OJJrava. PIJÚK.AL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rej. reál. gymnasia, M. OJJrava. PIJÚK.AL"

Transkript

1

2 MIL PŘEKV APENl takže je z blfzkého návrší na vesnič- kli milý pohled. Uprostřed se ulice Lyže vržou po zmrzlé pláni, ála rozšiřuie v malou náves, uprostřed vlaje a oči slzí prudkou jízdou a níž stojí kostelíček a obecná škola. mrazem. Tak se jezdí u nás z Odolova až Náves je ozdobena mohutnými stro do Rtyně. Tak jsem jela i já, když my lipami, které v době květu rozse mi v ohybu nedaleko dle obje - šiřují líb eznou vu.ni. Téměř před každým domkem je malá zahrádka, vila malá postavička. Jela jsem rychplná růží, jiřin, tulipáml, macešek a Jeji, abych byla co nejdříve u ní, ne- bot jsem poznala svého bratra Járu. Usmíval se, tváře mu hořely, a v očích se mu blýskala tajemná radost. Jeltě jsem ani nebyla u něho, když již na mne křičel a radostně si poskakoval: různých jiných květin. Z Malhostovic vedou silnice do Tišnova, do Kuřimi a k Blansku. Za vesnicí se vine ootok Lubja. V něm se za parných dní ráda koupávám.,.hádej, hádej, co je nového?" _ Na potoce klapou vesele dva mlýny a na stráni za nimi je plno třešní.,.že ostříhali holého,.. odsekla jsem Malhostovice je vesnička ryze čestedy neřeknu, když jsi taková," mu a chystala se jet dále. "Tak ti to ká. Mluví se tam širokým horáckým pra- vil a uražertě se otočil. Věděla jsem, n ář ečím, které velmi ráda poslouže tato zlost dlouho trvat nebude, chám. Obyvatelé většinou pracují na proto jsem jela k domovu. A nemýpoli, mnoho dělníků však denně odlila jsem se. Právě když jsme přejíž- jíždí do brněnských továren. Je to lid dobrosrdečný a pracovitý. děli potok, jako by se nechumelilo, Na jednom konci vesnice leží malý přijde Jára a řekne mi: "Vyhrálas hřbitůvek. knihu, víš, ze soutěže Malého čtená- Ráda prodlévám v této milé vesře. Je ti taková pěkná a jmenuje se ničce. Andělka."' Rád si ze mne dělá žerty, ale tentokráte se tvářil tak vážně, že -Jaroslava Mouková, žákyně II. třídy jsem nepochybovala o pravdivosti jeho slov. Radostí jsem udělala tele mark, který se mně výjimečně jakž takž povedl. Hlavní věc je, že mám knihu, pěknou knihu, jako odměnu za práci, což nejvíce vždy těší. Věra Friedová, žák. III. b ro níku, RJyné v Podkrkono1i. MůJ DOMOV Od malička žiji v Ostravě, ale narodila jsem se v malé vesničce Malhostovicích u Brna. Odtud také po cházejí maminka a tatínek. Vesnička leží na úpati Českomoravské vysočiny, v krásné kotlince, obklopené listnatými a jehličnatými lesy. Do nich velmi často chodívám o prázdninách na jahody, maliny a ostružiny. Za těmito lesy se zvedají dva nízké kopečky, kam na konci prázdnin chodívám na lískové oříšky. Vesnice sama tvoři dlouhou ulici, jejímž středem se táhne zaprášená silnice. Domky stojí ve dvou řadách a jsou vždy pěkně vybílené. Střechy jsou skoro všechny j115ně červené, rej. reál. gymnasia, M. OJJrava. PIJÚK.AL Máme doma hezkého a milého kocourka jménem Pijůkal. Toto jméno má již od narození. Jakmile od něho jeho matka odešla, začal naříkat. Rostl jako z vody a teď je z něho statný černý kocourek. Je již zvyklý na věci, které se musí dodržovati, totiž, jak přijde z venku, jde hned do postele. Není-li vpuštěn proto, že je umouněný, hned se před postelí líže, až je čisťoučký a jde do postele. Stele-li maminka postele, nechá se úplně zastlat peřinami. Před obědem vylézá z útrob postele a jde obědvat. Slyší pouze na jméno "Pijůkal''. Kdybyste volali "čičí"', tak vám nerozumí. Když se chce chovat, tak si na někoho vyskoč! (což je trochu nepříjemné), a začne hned trkat hlavou do brady. Ušil jsem mu čepeček s nápisem "Pijůkal'', jejž stále nosí i v něm spl. LMbor Krsolek, Jičín, feřábilová 147. PIUBEH Z PRÁ.ZDNIN Plochý břeh stupavský je poset bělavými oblásky. které rok co rok omývá voda, když se Stupava rozvodní z břehů. Mezi řekou a mlýnským potokem, kterým běží voda na strýčkův mlýn, se táhne dlouhý úzký ostrov, místy posetý zemědělskými plodinami. Husté olše tvoří tu malebné kulisy, za nimiž se skrývá strýčkův mlýn. Hr;Jed za potokem strmí místy zalesněná stráň. Také na západ pnou se malebné kopce. V tomto prostředí jsem prožíval loňské prázdniny. Je krásné, slunné odpoledne. Jsem oblečen jen v plavkách. Na ramenou nesu krátkou udici. Jdu kolem bublajícího potůčku, který si tak podivně zpívá. Chvílemi poslouchám. Přecházím po dřevěné lávce na druhý břeh, odkud je lépe vidět na dno. Pojednou se octnu u sehnuté olše, kde se utvořilo malé zátiší, v kterém se prohání rybí ootěr. Celé heino, jakobv vedeno jedním mozkem, provádělo tu hravé reje. Najednou se hejno rozprchlo a zmizelo pod kořeny. Z proudu vyskočil dravý pstruh a přfliš odvážná vážka to zaplatila životem. Pstruh zmizel v proudu, kde se ve hře vln tak dobře ztrácí jeho tmavý hřbet a pestře tečkované boky. V tu chvíli vyskočila po mušce, tančícf nad hladinou, štíhlá rybka a zapadla zpátky do vody, jen to žuchlo. "Jeje, to by byl pěkný úlovek!" myslil jsem si v duchu. Rychle jsem nasadil. Ale jen jsem hodil udici do vody, již se začala třepat. Vyšvihl jsem ji nahoru. Na konci se mrskala dosti vypasená ryba. Sňal jsem ji a dal do kbelíku. Ale v tu chvíli se mi něco slizkého ovinulo okolo nohy. Možná, že to byl úhoř, možná, že jen dlouhé vlasy vodní trávy, ale já byl přesvědčen, že mě chytil had. Vzkřikl jsem leknutím a upustil kbelík. Voda se rozlila i s milou rybkou. Já jsem na to ani nehleděl a rychle pelášil domů. Doma bylo -zle. Dostal jsem pár pohlavků a vfcekrát jsem nesměl jít sám na ryby. Lad. Vepřek, II. br. g. v Bu ovitífh, Ú lel.

3 ALOIS JIRASEK o sldvě naši země Pojďte a pos/yšte povésti dávných éau7. Pos/yšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po LAbi i po Vltavě i Po jiných řekách této země. Slyšte i co více dochovalo se z temnoty vékij, co zij. stalo z báječných vypravování přešlých pokolení, jež klaněla se bohijm v šeru starých hájil a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerijm i řekám i sva tému, živému ohni. Pomněme na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkráte tvářnost naší vlasti, nežli sem vkročilo naše plémě. Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku, a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval cbudý ostatek dřívějších obyvateli} cizího jazyka. PiJda skoro všecka od počívala netknutá rádlem. Vše bylo pustější; divočejší, rovina, pláň i údolí... Všude jará síla a bohatství. Země dobrá svou hojností a plodností čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darij jejích. I přišel a nevzdělanou zdě/a/: zvelebil ji těžkou, lo Potnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté země i svého jazyka. Nový čas nastal a s ním nové a divné příhody Paměti hodné. Nový čas nastal, to jak přišli předchijdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před svitem, a vyjasnilo se po nich, n.ebol přinesli poznání jediného Boha... Svatá zář pronikla hustým, po mezným hvozdem a sví JÍ( po vší zemi, vnikala do šera pohanských, tajemných hájil. A ty hynuly. Přicházeli! lidé nové víry, poráželi je, k'áceli v nich modly, rubali posvátné stromy v poli a v úvalech a pálili je ohněm... Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní; truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu... Nový.svět nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. A také již minuly a staré jsou o nich zprávy.. Slyšte o knížatech a králích moravské a české země, o hrdinách našeho rodu, o lidu, slyšte i o mateřském sídle, matičce zlaté Praze. Vězte, co letopisec zapsal pro vaši i budoucí parné/, i co přecházelo z pokolení na pokolení v živé knize, v paměti lidu. Aj, počněme dávné ty zvěsti. MLADÍ PŘÁTELÉ! V těchto dnech ( 12. března) jsme vzpominali desetiletého výroči smrti velikého a vám jistě dobře známého spisovatele historických románů a povidek - Aloise Jiráska. Uvádime vám na těchto mistech několik odstavců z jeho krásné a nezapomenutelné knihy, kterou také jistě znáte: jsou to. "Staré pověsti české", dávné zvěsti českého lidu, které přecházely z pokoleni na pokoleni, probouzely a posilovaly lásku k národu a k jeho slavným i chmurným dobám, a pro nehynouci paměť zaznamenávaly hrdinské a veliké činy jeho synů. Neuvádime však Jiráskova slova jen tak náhodou. Jistě jste si.všimli, že v tomto čisle Malého čtenáře vypisujeme pro vás, vaše třidy a školy n o v o u s o u t ě ž, která má ve vás probouzet zájem a lásku k rodné vesnici, městu, k rodnému kraji, a tim i k celému národu a celé naši vlasti. Každý z vás miluje misto, kde se narodil, kde dldi do školy, kde žiji jeho rodiče a kde snad žili i jeho předkové. Znáte však tato drahá mista dobře? Vite, co zde bylo v dobách dřivějšich, jaké zvláštni, možná i hrdinské a slavné přihody se zde staly? Znáte všechny pověsti, které opřádaji zajimavá mista va eho kraje a mohly by tak zvýšit váš zájem o ten kout země, kde jste se narodili? Vité o všech velikých lidech, kteři se zde narodili? Právě o to nám v soutěži jde. Chceme, abyste se o svůj kraj zajimali, neboť z poznáni!i'odi se láska, a čim vice toho o něm budete vědět, tim vědi bude vaše láska k němu a tim i láska k naši zemi. Naše soutěž neni tentokrát jen zábava, je to i práce, ale práce plodná a potěšujici, za kterou můžete být odměněni pěknou cenou a z niž si odnesete mnoho zajimavých poznatků do budoucnosti. Proto s.chuti do práce! R e d a k t o r: M. Č

4 "Sbohem, Franku, a Bůh tě opatruj. Pozítří se vrátím." "Sbohem, tatínku, na shledanou," řekl opálený mladík a dodal tiše: "A ať se maminka brzo uzdraví." Clun se rozjel proti vlnám a jak se vzdaloval, cítil Frank touhu po pevnině, po domcích, kde kvetou květiny, po rušných ulicích a po mamince -která je nemocná a chce mít u sebe aspoň jednoho z nich. Díval se za odjíždějícím člunem a pak se otočil k majáku. Stál jako mohutný, kamenný hrad a varoval lodi před zrádnými skalisky. Již sto let zde byl obýván jeho dědem, pak otcem, a všichni jej střežili a zachraňovali lodi před ztroskotáním. Zapudil myšlenky na městečko. Jeho tvář ztvrdla. Byl přece strážcem majáku, a dnes jím byl dvojnásob, neboť musil hlídat za dva. Jeho otec dlouho váhal, ale nejistota o osudu matky jej pudila na zem. Moře bylo v posledních dnech klidné, a pravidelné lodi jezdily až ke konci měsíce. Frank usedl ke knize o námořních plavbách. V duchu objížděl zeměkouli. Plavil se do Ledového moře, prožíval dobrodružství v Tichomořských ostrovech, kroužil se štíhlými plachetnicemi Velkým oceánem, lovil vel- ryby a objevoval rajské ostrovy. Kniha plaveb ho unesla Vilímek, _ Praha Poklop se s rachotem otevřel... do daleké říše a nepozoroval ani, jak se písmena knihy zatemňují a zmenšují a jak soumrak tiše plní malou kamennou jizbu, vyhřátou mohutnými dubovými poleny. Teprve když již nemohl dále číst, procitl do skutečného života. Všechno to byl sen, ale jediná skutečnost byla v tom, že je strážcem majáku. Zrudl jako přistižený školák a chystal se vyjít po schodech do věže rozžehnout světla. Sotva však učinil krok kupředu, zaslechl přede dveřmi kroky. A najednou se dveře pozvolna a tiše otevřely a překvapený Frank uviděl před sebou tři muže v městských šatech. Nemohl pochopit, jak se sem někdo mohl dostat při přílivu, jenž zatápěl hradbu majáku až k podprsni. Muži mu všakneposkytli čas k přemýšlení. "Dobrý večer," pravil první z nich posměšně a dodal: "Mladý pán je sám doma?" "Já bych se měl zeptat vás," odvětil neohroženě Frank, "kdo jste a jak jste se sem dostali?" "Parolodí -první třídou- mladíku," ušklíbl se třetí z nich s hustým černým knírem a divokým pohledem. Všichni se zasmáli a v tu chvíli Franka napadlo, aby vyběhl nahoru a zamkl se před nimi ve věži. Učinil však jen několik kroků, když se ozval výstřel a kule mu zafičela kolem uší. Kresba M. Novika, Praha 440 "Stůj, chlapče, nebo tě provrtám!" vykřikl drsný muž s plnovousem. Frank se obrátil, sešel dolů a usedl ke stolu. Z krbu zářilo světlo a za okny byla tma. A nahoře ve věži mělo již dávno zářit světlo a ukazovat lodím směr. Ale mezi ním a věží stáli tito tři muži, a Frank poznal, že začíná noc, která ho zde zastihla samotného, a s ní všechny hrůzy bezmocného mládí. Ještě jednou se vzchopil a zkusil to po dobrém : "Pusťte mne nahoru - nerozsvítím-li světla, stane se ne těstí. Lodi narazí na skaliska, lidé zahynou, a já i můj otec přijdeme před soud."

5 "Nu a? Co je nám po tom?" zahučel prostřední muž vytáhlé postavy a hubené tváře. Revolver namířený proti Frankovi naznačoval, že se ten, kdo jej drží, nemíní vzdát své převahy. A tu promluvil muž, který až dosud mlčel. Byl z nich nejmenší, úžasně vychrtlý. Zdál se duchem nepřítomný a jen jeho chladné a ledové oči prozrazovaly nezlomnou vůli a horečný život, jenž hořel plným plamenem v této malé postavě. Díval se pevně na Franka a každé jeho slovo se zařezávalo do morku kosti : "Dnes světlo nebude svítit. Nechci tomu. Pojede kolem příliš mnoho zlata, než aby bylo rozumné varovat je před skalisky. Buď rozumný a pomůžeš-li nám, dáme ti podíl. Přijímáš?" Jako blesk projela Frankem myšlenka na pověsti o nalezištích zlata v blízkém státečku. A tito lidé dověděli se patrně o jeho převozu. Zamyslil se a uvažoval. Byl jeden proti třem. Zde pomůže jen lest. Vousatý muž pokládal jeho rozmýšlení za váhání mezi povinností a touhou po bohatství a chtěl jej povzbudit: "Přijmi -budeš boháčem. Jinak... " a ukázal na revolver. Frank naslouchal a v nastalém tichu zaslechl jeho dobře vycvičený sluch hluk vypálené rakety. Loď byla asi nablízku a střelbou přivolávala pomoc majáku. "Dobře," řekl tiše, "pojďte, dovedu vás k tajné brance, jež vede ke skaliskům. Zažehneme-li tam oheň, dostaneme loď do pasti, v níž uvízne. Pak bude vaše." "Věděl jsem, že se dohodneme," chraplavě zaskuhral nejmenší z nich, "ale pro jistotu -" a při tom vyňal lesklý browning, "půjdeš napřed a budeme tě hlídat." A již pokročil ke dveřím. Franka se zmocňovala zoufalost. Viděl, jak je bezmocný proti těm třem zločincům. Zaslechl však další výstřel a rozhodl se vsadit vše na jednu kartu. "Půjdeme," řekl, "a vaše revolvery mne mohou hlídat." Vzal do ruky reflektorové světlo a šel vpředu. Prošli třemi místnostmi a došli do skladiště. Tu se náhle Frank. obrátil a řekl: "Vezmu zde provazy pro připoutání vraku." Muži se zastavili a Frank viděl, jak stáli všichni na poklopu z dávných let, jenž sloužil za tajnou skrýši. Sáhl ke zdi a rychle uvolnil provazy. Srdce mu šíleně tlouklo a chvěl se nedočkavostí, když viděl jak povolují. "Co je to?" vyjekl nedůvěřivě vousatý muž. Neměl však času dopovědět. Poklop se s rachotem otevřel a propadl se pod tíhou třech mužů. Dva z nich spadli dolů, třetí, nejmenší, včas uskočil. Při tom mu upadl revolver. Mužík skočil na Franka a snažil se ho shodit dolů. Frank jej však převyšoval o hlavu. Uskočil a rozehnal se proti němu. Mužík ztratil rovnováhu a letěl po hlavě do sklepení. Frank již nečekal na další. Uzavřel poklop a mocnými skoky ubíhal po točitých schodech nahoru. Tak rychle, jako nikdy, rozžehl světlo v petrolejové nádrži. Odstranil clony a těžkým válcem otáčel na všechny strany. Loď přestala vypalovat rakety, namířila správný kurs a v temnu noci viděl Frank, jak se její silueta.vzdaluj'e správným směrem a míjí skaliska, v nichž měla najít zkázu. A jak stál nahoře, cítil v sobě opět tu starou pýchu potomků hlídačů majáku, jimž povinnost je nade vše. V. Petříček Když se na vltavských nábřežích v Praze objeví rafkové, je to neklamný znak, že přišlo jaro. Tito ptáci mají jisté lepší a jemnější smysl pro změnu Počasí než člověk, a pro tuto jejich schopnost, oznamovat příchod slunného a teplého počasí, mají je lidé rádi a s radostí jim přinášejí kousky housek nebo chleba. Rackové je chytají v letu a je opravdu zajímavý pohled na takového bílého racka, jak rychle a bezpečné uchvátí letící kousek. Hoši v Praze rádi je pozorují. Vy, co jste na venkově, máte jarních zábav jisté více. Vilímek, Praha Foto Ceps, Praha 441

6 . V hlubokých lesích u hranic jsou zříceniny starého hradu. Na zbořených zdech roste tráva a křoví. Okolní krajina je pustá, a v noci se málokdo v ta místa odvažuje. V noci prý se po hradbách prochází černý muž. Starý dřevorubec Chodura, který se jednoho dne zdržel v lesích dlouho do noci, ho viděl. Černý muž se procházel pomalu po hradbách, držel v ruce lucernu. Několikráte s ní zamával a pak náhle zmizel, jako by se do země propadl. Po jeho zmizení v dáli zahoukala sova a v korunách stromů zaznělo kvílení, jako by Meluzína letěla nad lesy. Starý Chodura byl srdnad:ý chlap a hned tak se. ničeho nelekl, ale tehdy mu na těle naskočila husí kůže. Nečekal již na další a jak mohl, uháněl k domovu. Byl tak vylekán, že ani"skrovnou večeři, kterou mu žena schovala do trouby, nesnědl, a šel hned spat. Když se pak Chodura sešel s některým známým, vyprávěl, co viděl. Mnozí mu ani nevěřili, ale přece nebylo odvážlivců, kteří by vypátrali, k_do je tím černým mužem, který se zjevuje ve starém hradě. V kraji nastoupil mlsto nový četnický strážmistr Marek. Jeho předchůd Ý-l k šel do pense. Byl již sta. atý, takže stěží mohl dělat pravidelné pochůzky po kraji, a tak není divu, že za jeho strážmistrování se dařilo pašerákům.. Marek si s sebou přivezl čisto krevného vlčáka Reka, který ho provázel na všech jeho pochůzkách. Po nastoupení Marka dali pašeráci nějaký čas pokoj. Vídávali často Marka. Jeho statné tělo a bystrý zrak, který každému pronikl až do ledví, naháněl jim Villmek, Praha. strach. Pašeráctví je však zlá vášeň, a kdo jí jednpu propadne, těžko se dostává z jejích drápů. A tak pašeráci po čase začali provádět opět své kejkle.. "Musím se jim dostat na kůži," byl rozhodnut strážmistr Marek a spřádai nitky, jak své rozhodnutí provede. Doslechl se také o tajemství starého hradu a hned ho napadlo, že v dnešní době není možné, aby se zjevovala strašidla. Již příští noc zamířil k zbořenině starého hnidu. Noc byla tmavá a větrná. Ani na chůzi nebylo vidět. Vlčák Rek šel vedle Marka. Přibližovali se k hradu. Rek tiše zavrčel. Činil tak vždy, když cítil člověka. "Věc je vážná," pomyslil si Marek a blížil se k hradu ještě opatrněji. Rekovi nařídil, aby byl tiše. Na zbořenině zakmitalo světélko. Marek se přitiskl ke stromu a čekal, co se bude clít. Kresba V, :Živného, Praha Marek rozsvítil náhle baterku, kterou pověsil na blízký strom a křikl: "Ruce vzharu!" 442

7 Světélko se zvolna pohybovalo a pak několikráte zamávalo. Dole pod strání zahoukala sova. "Jistě smluvené znamení, že vzduch je čistý," pomyslil si Marek a popošel o několik kroků. Čekal. Rek ležel u jeho nohou. Chvíli bylo ticho. Světélko na hradě zhaslo. Vtom ozvaly se nedaleko hlasy: "Rozsviť lampu, Karle, není žádné nebezpečí." Pak bylo slyšet kroky. Marek má v ruce připraven revolver a čeká. Kroky se blíží. Marek rozsvítil baterku, kterou pověsil na blízký strom, a křikl: "Ruce vzhůru!" a vrhl se proti dvěma erákftm. Rek se zakousl do lýtka jednoho z nich. Pašeráci byli tak vylekáni, že. neměli čas na obranu. Strážmistr Marek jim navlékl želízka a poslal Reka za třetím. Třeskla rána. Elektrická lampička visící na stromě zhasla. Ani pašerák, který střelil po světle a dělal černého muže, neutekl. Rek se mu zakousl do lýtka tak prudce, že pustil revolver a klesl k zemi. Rek pustil lýtko a tlamou stiskl jeho hrdlo, ale nezakousl se. Věděl, že by byl od pána potrestán. Marek jednal rychle. Poručil spoutaným pašerákftm, aby šli směrem, odkud se ozývalo stenání třetího, kterého odzbrojil Rek. Marek i třetího spoutal, zatím co Rek hlídal druhé dva. Rek stál proti nim a zlověstně vrčel. Strážmistr Marek ovázal poraněným protržená lýtka. Nad lesy z mraků vyšel měsíc. Matně ozářil tváře všech. "A jejej," zasmál se Marek. "Pane Pařezi, tak vy jste ten černý muž, vy jste to tajemství starého hradu? A což vy dva, pánové? Také vás znám. Nikdy bych si nebyl myslil, že takoví pokojní občané jsou pašeráky." Všem třem v očích zlověstně zablýsklo, ale byli bezmocní. V duchu se obdivovali odvaze a statečnosti Markově. Jeden proti třem a všechny je dostal. "Tak, pánové, jděte přede mnou! Kam, to víte. Neodvažte se některý utéci. Buď Rek nebo kulka z revolveru by vás jistě dohonila," poručil Marek a rozsvítil baterku, kterou měl v zásobě. Na četnické stanici šlo vše snadno a rychle. Pašeráci nemohli zapírat, nebol věci, které pašovali, je usvědčily. Několik měsíců, které eráci ztrávili ve vězení, je poučilo, že pašeráctví se nevyplácí - a když se vrátili ke svým rodinám, již se pašovat neodvážili. Byli pak spokojenější a s Markem dobře vycházeli. Je samozřejmé, že na starém hradě se již v noci neobjevoval černý muž - a i kdyby nějaké strašidlo se tam bylo objevilo, strážmistr Marek s Rekem by se již byli postarali, jak je učinit neškodným. V. Sebelka Slar6 tvrz Krchleby Takových tvrzí bylo kdyli 11 najich zemích mnoho. Tyfily se hrdé nad kra;inou a chránily svého pána před vpády nepřátel. Dnes se s nimi ;iz nesetkáváme, nebol středověcí páni si postavili kamenné hrady, větší a odolnější. Ale dávné zápisy a zvěsti o těchto tvrzích a jiných památkách se dochovaly až na naše časy. Vfímejte si takových pověstí, hradíj, starých zřícenin a jejich dějin. MíJzete toho 11šeho použít v nají soutěži! Vilfmek. Praha Archiv Vilfmek 443

8 VAŘENÍ V PŘÍRODĚ Opravdu, není tak snadné vařit v přírodě. Nutno tomu přijít na kobylku. Nebo se může stát, že pěkně vonící polévku vylejete do popela, a ještě si foukáte na spálený prst - a hlad máte jako vlk. Nebo zase uvaříte rýži, ale máte jí plný kotel a ještě vám přibývá. Leknutím, že máte hrneček z pohádky, nevíte kudy kam. Pak nakrmíte rýží ptactvo, zvířata, a ještě způsobíte, že v rybníce vyroste z vaší rýže nějaká žravá ryba do rozměrů nestvůry z Loch Ness. Chceme vám však poradit. Než začnete vařit v přírodě, všimněte si trochu své maminky! Přece chcete něco dokázat, ne vařit jen vejce ve vodě, nebo ohřívat vuřty, či kuchtit z konserv. Naučte se od maminky, jak se dělá jíška. Není to žádný zázrak, a polívce to přidá jen což. (Na misku dáme tuk a mouku. Za stálého míchání nad ohněm necháme mírně zhnědnout). Naučte se vařit guláš, smažit řízky, dělat palačinky. Nemáme tu místa, abychom vypsali návody. Zato vám povíme více o ohništích v přírodě a o pečení na rožni a podobných junáckých zvláštnostech. Než začnete vařit, opatřte si pěknou zásobu dřeva. Jinak budete odbíhat od ohně za dřívím, nedovaříte, a ještě všechno spálíte. Na vaření kupte si pěkný kotlík. K němu si opatřte řetízek, nebo lépe drát. Rozdělávejte oheň jen na takových místech, kde byste nic neohrožovali, a hlavně, kde vám to lesní dovolí. Raději dál od lesa, ačkoli i v lese se dá vařit, umíte-li to. Nesmíte topit kolem kotle, ale pod kotlem. Přikládat jen pod kotel, a pak není třeba ani velkého ohně, a brzy všechno vře. Abyste také nepoškodili místo, kde vaříte, a mohli snadno odklidit stopy, doporučuji vyříznout (polní lopatkou, z nouze i tupou sekerkou) do čtverce drn pro topeniště (obr.). Po uhašení ohně zase se topeniště zahrne drnem a nezůstane stopy po ohni. Kotlík zavěšujeme nad oheň různým způsobem. Naše obrázky vám to nejlépe vysvětlí. Upozorňuji jen, že je k tomu třeba syrového dřeva, které ještě občas polejeme vodou (z nouze je dobré i suché - častěji polévat), abychom nemuseli kotlík sbírat se země, když nám stojan shoří. Dobré jsou trojnožky, které pro- dávají v sportovních obchodech, ale na nošení trochu těžké. Pečeni na rožni upravíme, jak uka-. zuje obrázek. Buď se nám otáčí na drátě samočinně, neb otáčíme sami. Vítr musí jít od pečeně k ohni, takže není očazována, ale pěkně opečena. Pod pečení máme misku a pečeni občas poléváme. Pečeně má být prošpikována slaninou i zeleninou. Pečení ryby, kuřete a pod. lze provádět indiánským způsobem buď v popeli (zabalit do slínu neb mastného papíru, čistého), neb pod kotlem. Nezapomeňte zavčas vykuchat a místo vnitřností vložte horký kámen. Pečení v troubě (buchet a pod.) provádíme přepychově a dobře pod silnou kládou (pečenými buchtami též otáčejte!), nebo v peci, kterou vykopeme ve svahu. Nezapomeňte, že se napřed musí řádným ohníčkem pec vyhřát. Pak se žhavý popel vyhrne, a pečeně se vloží na misku omaštěná. Zemní pec, kterou máme obloženou uvnitř kameny, uzavřeme opět velkým vyhřátým kamenem, pec z klády druhou kládou, nebo i kamenem. Pokračování vyh á+(ó kameny <or ivy 444

9 PO ST O PÁCH MEXICKÝCH INDIÁNŮ Když jsme se jednoho dne octli v městě Mexiku, stejnojmenném hlavním městě republiky mexické, nechtěl jsem věřit vlastním očím, jaká tu byla nádhera. Město bylo večer krásně osvětleno. Hned druhého dne ráno jsme se účastnili se strýcem slavnosti, při níž mladíci z mexické společnosti předváděli v starých národních oblecích krasojízdu na bujných koních. Měli nádherné kroje, bohatě zlatem vyšívané, na hlavách ohromné klobouky, z nichž jeden stál až půl druhého tisíce korun. Prováděli na svých koních krkolomné kousky, a to i na koních ncosedla :ných. Viděli jsme i pěkné n.írodní tanec. Mexičané jsou národ velmi zbožný. Často klečeli před zavřeným -chrámem s hořící svící v ruce. K obrazům svatých se dají nosit i nemocní. Nosili jsme nyní lepší sportovní obleky. Stýskalo se nám po divočině, kde jsme žili sice za mnohých útrap a nesnází, ale přece svobodněji než v městě. Strýc byl zván do četných rodin vynikajících Mexičanů, a posléze nás seňor Alvaros, bohatý vývozce, přemluvil, abychom bydlili u něho. Takový přepych, jako byl v jeho domě, jsem dosud neviděl. Měli jsme každý, já i strýc, svou vlastní ložnici a koupelnu, jak to je u bohatých Mexičanů zvykem, a každý jednu mladou Indiánku s krásnými modročernými copy k obsluze. Když jsme seděli u stolu s rodinou seňora (pana) Alvarose, stálo takové služebné indiánské děvče za každým členem ro -diny. Seňor Alvaros nás jedné krásné neděle vyvezl autem na nejvyšší horu Popocatépetl. Jel, jako všichni Mexi -čani, jako ďábel. Oblékli jsme se teple, přestože bylo vedro, protože jsme musili počítat s tím, že se dostaneme do výše přes pět tisíc metrů. Cesta z města až k sopce Popocatépetl byla asfaltována a vedla divukrásnou krajinou mezi smrky a borovicemi. Pak následovaly močály a rovina. 'Protože byla neděle, šli Indiáni -do kostela ve svátečních "sarapech"", vlněných pokrývkách, které otáčejí kol sebe. Jízda na kužel sopky byla krkolomná. Pod námi zela propast, a serpentina, kterou jsme jeli, byla velmi příkrá. Ve výši čtyř tisíc pět set sedmdesát metrů se strýci dělalo mdlo. Nedojeli jsme proto k jícnu sopky, ale vrátili jsme se. Krásné bylo, když jsme sjížděli dolů.do mračen, šedých, modrých a zlatých. Příštího dne jsme se jeli podívat na pověstné mexické pyramidy z dob starých Indiánů. Vystoupili jsme na pyramidu slunce, vyšší než šedesát metrů. Na špičce stával kdysi chrám. Pyramida měsíce byla o něco nižší. Výstup po čtyři sta stupních v horku dosti unavoval. Zde bojovali Indiáni kmene Azteků o své chrámy se Španěly, kteří je tu, vedeni Cortezem, do jednoho porubali. Indiáni, ozbrojení jen dřevěnými palaši, zubovitě posázenými ostrými střepinami pazourku, neodolali evropským zbraním. Své chrámy zasvěcovali Aztekové lidskou krví. Rvali nepřátelům, v boji zajatým, za živa srdce z těla a krví omývali zdi chrámu. Hroznému 445 indiánskému bůžku války, jenž se jmenuje Huitzlipotzli, se obětovala srdce živých nepřátel, která byla házena do nitra modly. Socha tohoto hrozného boha se nalézá v mexickém museu. Když jsme si prohlédli všechny památky starých Indiánů, zavedl mne strýc na návštěvu k bohatému farmáři, který bydlil občas v Mexiku. Farmář měl synka, s nímž jsem se brzy spřátelil. Hoch mi ukazoval cqkroví, které si schovával od svátku Dušiček. Byla to mexická zvláštnost - rozšklebená lebka z cukroví v přirozené velikosti. Oči lebky byly nahrazeny červeným sklem. V lebce se mohlo zapáliti světélko. Vyhlíželo to strašidelně. Pak mi ukázal celou kostru z cukroví, cukrové hnáty a cukrovou rakvičku. Myslím, že by se toho naše děti bály, ale můj přítel klidně příšernou lebku s chutí olizoval. Matka seňora Alvarosa byla Indiánka. Byla už velmi stará, a staré služky říkaly, že bývala velmi krásná. Kouřila z dýmky, jako všechny Indiánky, a velmi ráda večer vyprávěla, že pochází z královské krve a že je potomkem slavného indiánského krále Montezumy. Od strýce jsem už věděl, že Montezuma byl posledním králem Mexika, které roku 1528 Španělé pod vedením Cortezovým dobyli. Vězněný a trýzněný král zemřel ve čtyřiceti letech. Své korunovační klenoty zazdil v Quatemale v chrámu Moke-Chan-Ha. Roku 1930 objevil anglický badatel Thomas Gun v džungli trosky Prodavač cukrové třtiny v Mexiku

10 chrámu a v nich část pokladu v ceně pěti milionů dolaru. Paní Alvarosov:í, téměř devadesátiletá, vyprávěla o králi Montezumovi, co věděla otl otec a děda. "Montezuma byl krásný muž, světlé pleti, urostlé postavy," vyprávěla stařenka, a dýmka, kterou nevyndala z úst, jí uhasla. "Měl dlouhé vlasy a vousy. Byl velmi čistotný, denně se koupal, oblek, který svlékl, směli mu sluhové obléci zase teprve čtvrtého dne. U jeho soukromých komnat stálo dvě stě krásně oděných mužů. Jeho stůl oplýval lahůdkami, které se předkládaly na tři sta mísách z temné hlíny z Choluly. Pod každou mísou byla nádoba s uhlím, aby pokrmy nevychladly. Kuchaři připravovali kuřata, krocany, bažanty, králíky, kachny, zvennu a ryby. Mexičtí Indiáni obětovali svým bohům zvířata i lidi. Děsná byla bohyně smrti Taojakomiki a bůh války Tlalola, modla, podobná opeřenému hadu. Když mu zasvěcovali chrám, popravili jako oběť osmdesát tisíc zajatců. Indiáni tu žili u řek, v prériích a v lesích. Měli své písmo a zdobili své umělecké výrobky ornamenty. Měli své tance, k nimž oblékali ptačí masky, opeřepé, zobákovité, rohaté, křiklavě pomalované. Stavěli stupňovité pyramidy, vodovody, nábřeží, hráze, průplavy, mosty, nádrže, kamenné silnice, terasovité paláce a chrámy. Od hlavy k patě se zdobili pestrými péry ptáků. Obleky si zhotovovali z bílé buvolí kůže, třmeny a sedla umělecky vyšívaly korálky. Hračky dětí byly rozšklebené postavy nadpřirozené velikosti. Montezuma v zimě dával topiti zvláštní stromovou kůrou, která nevydávala kouře. Před ohništěm stála umělecky tepaná zástěna e zlata. Král měl krásnou, nízkou mělkou pohovku a stůl. Před jídlem mu dívky přinesly vodu na umytí rukou a šátky na osušení. Když začal jísti, postavily dívky kolem něho silně zlacené Vilimek, Praha Archiv Vilímek, Praha 0) Krasojezdci z přední mexické společnosti v nádherných národních krojích 44b Indiánský tanec, zvaný "Jelen" stěny; aby ho nikdo neviděl. Často s ním stolovali jeho náčelníci, kteří musili jísti stoje. Podávalo se také hojně ovoce. Po hostině se podával pěnící, silně opojný nápoj. Král Montezuma miloval kolem sebe trpaslíky, šašky, pěvce a kejklíře pro obveselení. Po jídle položily dívky na stůl tři zlaté pomalované rourky s tabákem a s tekutou vonnou látkou, ambrou. Příjmy a výdaje královy se zapisovaly do ohromných knih. Montezuma měl dvě zbrojnice, plné kr sných zbraní. Byly tam obrovské meče, jimiž se musilo mávati oběma rukama, dlouhá kopí, luky a šípy, dlouhé štíty. které kryly celé tělo a daly se sbaliti, silně vycpané ochranné krunýře a mnoho přílb s bohatými pérovými ozdobami. Poblíže paláce byly v krásných zahradách klece s ptáky ohnivých barev a na rybnících lesklé kachny. Krát měl kolem sebe mnoho kameníků, zlatníků a stříbrníků, malířů a sochařů. Ženy tkaly pěkné látky. Nejkrásnější ruční práce zhotovovaly dcery Montezumovy a dívky, které žily v chrámech jako kněžky." Stará Indiánka si mne velice zamilovala a dala mi na památku malého, divoce vyhlížejícího indiánského bůžka, který stával v chrámu Slunce. Byli bychom rádi pobyli v Mexiku déle, ale strýc dostal jednoho rána telegram od dánského profesora Erika Christiansena, který chystal výpravu do Gronska, k níž jsme se chtěli přidat. Nebylo vyhnutí, musili jsme se hned dát na cestu, abychom Christiansena zastihli včas. Po tropických vedrech jsem se téměř těšil na krajiny věčného sněhu a ledu, zvláště když mi strýc řekl, že podnikneme s Eskymáky lov na velryby. Než jsme odjeli, dal nám seňor Alvaros zatančiti mexickými Indiány "jelení tance". Tyto Indiány jsem si ještě rychle vyfotografoval.

MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck

MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck 1 2 Willi Meinck MEXICKÉ DRAMA Dobrodružné příběhy aztécké dívky Černé orchidey a jejího druha Opeřeného jelena, velikého zvěda Obsidiánového hada a španělského generála, kapitána Corteze, který si se

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami Loučení s prázdninami Jan Ryska u babičky u dědečka na cestu na kozu na králíky pro sebe od sebe o ně v autobusu na světě kuliferda vykutálený neobejde statečně nepřemáhala doprovázel rozloučení odjížděla

Více

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 1 2 Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 3 by Altberliner Verlag Lucie Groszer, Berlin Translation Zuzana Tausingerová, 1974 Illustrations Josef Žemlička, 1974

Více

KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ SVAZEK 155. Vjačeslav Palman TAJEMSTVÍ PYTLÁCKÉ JESKYNĚ

KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ SVAZEK 155. Vjačeslav Palman TAJEMSTVÍ PYTLÁCKÉ JESKYNĚ KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ SVAZEK 155 Vjačeslav Palman TAJEMSTVÍ PYTLÁCKÉ JESKYNĚ Sovětského spisovatele Vjačeslava Palmana (který původně vystudoval zemědělství), zavál život do nejrůznějších končin

Více

Pohádky a pověsti z Lužických hor

Pohádky a pověsti z Lužických hor Pohádky a pověsti z Lužických hor Vydala: Společnost pro Lužické hory V rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace, reg. číslo: 100142623, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

Kniha první: Pentagram

Kniha první: Pentagram 2 Autor: Václav Švarc Ilustrace: Internet; autor Kniha první: Pentagram 2 2 3 3 Obsah: Obsah:...3 O pohádkách...4 Kapitola první: Dávno hledané dobrodružství...5 Kapitola druhá: Divoký Orkán...11 Kapitola

Více

SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI

SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI 1 2 Grey Owl SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 3 Grey Owl (Va-ša-kvon-asin) 1935 Translation Jakub Markovič 1967 Illustrations Josef Žemlička 1967 4 AUTOROVA PŘEDMLUVA

Více

František Flos ALBATROS NAD TICHÝM OCEÁNEM

František Flos ALBATROS NAD TICHÝM OCEÁNEM František Flos ALBATROS - NAD TICHÝM OCEÁNEM ALBATROS PRAHA 2 Obsah: ALBATROS...5 1 Pavel se seznamuje s cizím letcem a s neobyčejným letadlem...6 2 Inženýr Marhan vypravuje, jak se octl v Americe...16

Více

nlce VYDÁVÁ ÚV ČSM ROČNfK XII. CENA 1 Kčs

nlce VYDÁVÁ ÚV ČSM ROČNfK XII. CENA 1 Kčs / V nlce VYDÁVÁ ÚV ČSM ROČNfK XII. CENA 1 Kčs NAKRESLIL A. BORN I SKONČiLA DVOULETKA MILIONÁŘŮ Víte,jaké výročí oslaví letos sovětští pionýři? Ale o jejich dvouletce jste už jistě slyšeli: o miliónu tun

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

Karel Kýr HROZNATŮV SLIB. Příběh o založení kláštera Teplá

Karel Kýr HROZNATŮV SLIB. Příběh o založení kláštera Teplá 1 Karel Kýr HROZNATŮV SLIB Příběh o založení kláštera Teplá 2 COPYRIGHT Autor: Karel Kýr Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2013 ISBN: 978-80-87856-33-8 (epub) 978-80-87856-34-5 (mobi) 978-80-87856-35-2

Více

Jeho podobizna, otiskovaná pod jeho tovární známkou na milionech zeleně pečetěných lahvích, s nimi totiž koluje snad po všech koutech světa.

Jeho podobizna, otiskovaná pod jeho tovární známkou na milionech zeleně pečetěných lahvích, s nimi totiž koluje snad po všech koutech světa. Trosečník z Cynthie Jules Verne I. KAPITOLA Přítel pana Malaria Není v Evropě, a snad ani na celém světě, učence, jehož tvář by byla všeobecněji známa než doktora Svaryenkrony ze Stockholmu. Jeho podobizna,

Více

Dáno na konci listopadu 1989, v souvislosti se zakončením dlouhodobé hry Tajemné Tamango a listopadovými událostmi.

Dáno na konci listopadu 1989, v souvislosti se zakončením dlouhodobé hry Tajemné Tamango a listopadovými událostmi. TAJEMNÉ TAMANGO Proč bylo psáno a hráno tajemné Tamango Hráli jste Tamango v době, kdy většina občanů naší země zavírala oči a nechtěla vidět. Za hlupáky byli tehdy považováni ti, kteří pomohli vstát poraženému,

Více

L. M. Pařízek ŘEKA KOUZELNÍKŮ STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

L. M. Pařízek ŘEKA KOUZELNÍKŮ STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA L. M. Pařízek ŘEKA KOUZELNÍKŮ 1966 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 L. M. Pařízek 1956, 1961, 1966 lllustrations M. Váša 1956 1961, 1966 3 I Prales se probudil. Probudil se, jak se probouzívá

Více

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal Dětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákon Jana Eislerová a Martina Drijverová Ilustroval Antonín Šplíchal biblické příběhy Starý zákon Jak Bůh stvořil svět Na počátku všeho bylo jen temno a prázdnota,

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

Československý spisovatel Praha

Československý spisovatel Praha 1 2 Československý spisovatel Praha 3 Knihovna lidové četby 221 4 Ota Pavel Zlatí úhoři 5 OTA PAVEL, 1980 EDITOR BOHUMIL SVOZIL, 1985 EPILOGUE BOHUMIL SVOZIL, 1988 ILLUSTRATIONS ZDEŇKA KABÁTOVÁ-TÁBORSKÁ,

Více

O bsah. Irena Zemanová. T jako trojice 3 Awana - velký třesk 4 Pro předškoláky 5 Postava - pro detektivy 6 Zdraví Štěpán 7 Velcí svědkové Augustin 8

O bsah. Irena Zemanová. T jako trojice 3 Awana - velký třesk 4 Pro předškoláky 5 Postava - pro detektivy 6 Zdraví Štěpán 7 Velcí svědkové Augustin 8 Ročník 2007, číslo 3, Cena 35 Kč Š kola končí, zvonek zvoní, po schodech se běží - známe z jedné písničky. Školákům opravdu škola končí a před nimi jsou dva měsíce prázdnin. Pro někoho velmi krátké, pro

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\p\pavel Ota\Pavel_Ota-Smrt krásných srnců.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\p\pavel Ota\Pavel_Ota-Smrt krásných srnců.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\p\pavel Ota\Pavel_Ota-Smrt krásných srnců.pdb PDB Name: Ota Pavel - Smrt krásných srnců Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 27.9.1937

Více

Cesty kratší a delší jsou knihou životopisných vzpomínek Josefa

Cesty kratší a delší jsou knihou životopisných vzpomínek Josefa poznámka Cesty kratší a delší jsou knihou životopisných vzpomínek Josefa A. Firsta, jednoho z organizátorů woodcraftu v naší zemi. Po skončení I. světové války pracoval v organizaci YMCA, kde byl organizátorem

Více

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem.

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Svítání nad Tamwôlem Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Při přepisování jsem zjistila, že tato směs volných asociací a symbolů není kniha, ale sen. Věřte

Více

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce V jednom malém domečku žil otec a matka. Neměli žádné děti. Až jednou se probudili a u nohou matky bylo malé nemluvně. Dali mu jméno Lili. Dorůstala a byla hezčí

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

ZOROASTER. éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU

ZOROASTER. éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU ZOROASTER éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU ZOROASTER ZARATHUäTRA éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU V Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který

Více