rej. reál. gymnasia, M. OJJrava. PIJÚK.AL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rej. reál. gymnasia, M. OJJrava. PIJÚK.AL"

Transkript

1

2 MIL PŘEKV APENl takže je z blfzkého návrší na vesnič- kli milý pohled. Uprostřed se ulice Lyže vržou po zmrzlé pláni, ála rozšiřuie v malou náves, uprostřed vlaje a oči slzí prudkou jízdou a níž stojí kostelíček a obecná škola. mrazem. Tak se jezdí u nás z Odolova až Náves je ozdobena mohutnými stro do Rtyně. Tak jsem jela i já, když my lipami, které v době květu rozse mi v ohybu nedaleko dle obje - šiřují líb eznou vu.ni. Téměř před každým domkem je malá zahrádka, vila malá postavička. Jela jsem rychplná růží, jiřin, tulipáml, macešek a Jeji, abych byla co nejdříve u ní, ne- bot jsem poznala svého bratra Járu. Usmíval se, tváře mu hořely, a v očích se mu blýskala tajemná radost. Jeltě jsem ani nebyla u něho, když již na mne křičel a radostně si poskakoval: různých jiných květin. Z Malhostovic vedou silnice do Tišnova, do Kuřimi a k Blansku. Za vesnicí se vine ootok Lubja. V něm se za parných dní ráda koupávám.,.hádej, hádej, co je nového?" _ Na potoce klapou vesele dva mlýny a na stráni za nimi je plno třešní.,.že ostříhali holého,.. odsekla jsem Malhostovice je vesnička ryze čestedy neřeknu, když jsi taková," mu a chystala se jet dále. "Tak ti to ká. Mluví se tam širokým horáckým pra- vil a uražertě se otočil. Věděla jsem, n ář ečím, které velmi ráda poslouže tato zlost dlouho trvat nebude, chám. Obyvatelé většinou pracují na proto jsem jela k domovu. A nemýpoli, mnoho dělníků však denně odlila jsem se. Právě když jsme přejíž- jíždí do brněnských továren. Je to lid dobrosrdečný a pracovitý. děli potok, jako by se nechumelilo, Na jednom konci vesnice leží malý přijde Jára a řekne mi: "Vyhrálas hřbitůvek. knihu, víš, ze soutěže Malého čtená- Ráda prodlévám v této milé vesře. Je ti taková pěkná a jmenuje se ničce. Andělka."' Rád si ze mne dělá žerty, ale tentokráte se tvářil tak vážně, že -Jaroslava Mouková, žákyně II. třídy jsem nepochybovala o pravdivosti jeho slov. Radostí jsem udělala tele mark, který se mně výjimečně jakž takž povedl. Hlavní věc je, že mám knihu, pěknou knihu, jako odměnu za práci, což nejvíce vždy těší. Věra Friedová, žák. III. b ro níku, RJyné v Podkrkono1i. MůJ DOMOV Od malička žiji v Ostravě, ale narodila jsem se v malé vesničce Malhostovicích u Brna. Odtud také po cházejí maminka a tatínek. Vesnička leží na úpati Českomoravské vysočiny, v krásné kotlince, obklopené listnatými a jehličnatými lesy. Do nich velmi často chodívám o prázdninách na jahody, maliny a ostružiny. Za těmito lesy se zvedají dva nízké kopečky, kam na konci prázdnin chodívám na lískové oříšky. Vesnice sama tvoři dlouhou ulici, jejímž středem se táhne zaprášená silnice. Domky stojí ve dvou řadách a jsou vždy pěkně vybílené. Střechy jsou skoro všechny j115ně červené, rej. reál. gymnasia, M. OJJrava. PIJÚK.AL Máme doma hezkého a milého kocourka jménem Pijůkal. Toto jméno má již od narození. Jakmile od něho jeho matka odešla, začal naříkat. Rostl jako z vody a teď je z něho statný černý kocourek. Je již zvyklý na věci, které se musí dodržovati, totiž, jak přijde z venku, jde hned do postele. Není-li vpuštěn proto, že je umouněný, hned se před postelí líže, až je čisťoučký a jde do postele. Stele-li maminka postele, nechá se úplně zastlat peřinami. Před obědem vylézá z útrob postele a jde obědvat. Slyší pouze na jméno "Pijůkal''. Kdybyste volali "čičí"', tak vám nerozumí. Když se chce chovat, tak si na někoho vyskoč! (což je trochu nepříjemné), a začne hned trkat hlavou do brady. Ušil jsem mu čepeček s nápisem "Pijůkal'', jejž stále nosí i v něm spl. LMbor Krsolek, Jičín, feřábilová 147. PIUBEH Z PRÁ.ZDNIN Plochý břeh stupavský je poset bělavými oblásky. které rok co rok omývá voda, když se Stupava rozvodní z břehů. Mezi řekou a mlýnským potokem, kterým běží voda na strýčkův mlýn, se táhne dlouhý úzký ostrov, místy posetý zemědělskými plodinami. Husté olše tvoří tu malebné kulisy, za nimiž se skrývá strýčkův mlýn. Hr;Jed za potokem strmí místy zalesněná stráň. Také na západ pnou se malebné kopce. V tomto prostředí jsem prožíval loňské prázdniny. Je krásné, slunné odpoledne. Jsem oblečen jen v plavkách. Na ramenou nesu krátkou udici. Jdu kolem bublajícího potůčku, který si tak podivně zpívá. Chvílemi poslouchám. Přecházím po dřevěné lávce na druhý břeh, odkud je lépe vidět na dno. Pojednou se octnu u sehnuté olše, kde se utvořilo malé zátiší, v kterém se prohání rybí ootěr. Celé heino, jakobv vedeno jedním mozkem, provádělo tu hravé reje. Najednou se hejno rozprchlo a zmizelo pod kořeny. Z proudu vyskočil dravý pstruh a přfliš odvážná vážka to zaplatila životem. Pstruh zmizel v proudu, kde se ve hře vln tak dobře ztrácí jeho tmavý hřbet a pestře tečkované boky. V tu chvíli vyskočila po mušce, tančícf nad hladinou, štíhlá rybka a zapadla zpátky do vody, jen to žuchlo. "Jeje, to by byl pěkný úlovek!" myslil jsem si v duchu. Rychle jsem nasadil. Ale jen jsem hodil udici do vody, již se začala třepat. Vyšvihl jsem ji nahoru. Na konci se mrskala dosti vypasená ryba. Sňal jsem ji a dal do kbelíku. Ale v tu chvíli se mi něco slizkého ovinulo okolo nohy. Možná, že to byl úhoř, možná, že jen dlouhé vlasy vodní trávy, ale já byl přesvědčen, že mě chytil had. Vzkřikl jsem leknutím a upustil kbelík. Voda se rozlila i s milou rybkou. Já jsem na to ani nehleděl a rychle pelášil domů. Doma bylo -zle. Dostal jsem pár pohlavků a vfcekrát jsem nesměl jít sám na ryby. Lad. Vepřek, II. br. g. v Bu ovitífh, Ú lel.

3 ALOIS JIRASEK o sldvě naši země Pojďte a pos/yšte povésti dávných éau7. Pos/yšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po LAbi i po Vltavě i Po jiných řekách této země. Slyšte i co více dochovalo se z temnoty vékij, co zij. stalo z báječných vypravování přešlých pokolení, jež klaněla se bohijm v šeru starých hájil a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerijm i řekám i sva tému, živému ohni. Pomněme na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkráte tvářnost naší vlasti, nežli sem vkročilo naše plémě. Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku, a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval cbudý ostatek dřívějších obyvateli} cizího jazyka. PiJda skoro všecka od počívala netknutá rádlem. Vše bylo pustější; divočejší, rovina, pláň i údolí... Všude jará síla a bohatství. Země dobrá svou hojností a plodností čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darij jejích. I přišel a nevzdělanou zdě/a/: zvelebil ji těžkou, lo Potnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté země i svého jazyka. Nový čas nastal a s ním nové a divné příhody Paměti hodné. Nový čas nastal, to jak přišli předchijdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před svitem, a vyjasnilo se po nich, n.ebol přinesli poznání jediného Boha... Svatá zář pronikla hustým, po mezným hvozdem a sví JÍ( po vší zemi, vnikala do šera pohanských, tajemných hájil. A ty hynuly. Přicházeli! lidé nové víry, poráželi je, k'áceli v nich modly, rubali posvátné stromy v poli a v úvalech a pálili je ohněm... Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní; truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu... Nový.svět nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. A také již minuly a staré jsou o nich zprávy.. Slyšte o knížatech a králích moravské a české země, o hrdinách našeho rodu, o lidu, slyšte i o mateřském sídle, matičce zlaté Praze. Vězte, co letopisec zapsal pro vaši i budoucí parné/, i co přecházelo z pokolení na pokolení v živé knize, v paměti lidu. Aj, počněme dávné ty zvěsti. MLADÍ PŘÁTELÉ! V těchto dnech ( 12. března) jsme vzpominali desetiletého výroči smrti velikého a vám jistě dobře známého spisovatele historických románů a povidek - Aloise Jiráska. Uvádime vám na těchto mistech několik odstavců z jeho krásné a nezapomenutelné knihy, kterou také jistě znáte: jsou to. "Staré pověsti české", dávné zvěsti českého lidu, které přecházely z pokoleni na pokoleni, probouzely a posilovaly lásku k národu a k jeho slavným i chmurným dobám, a pro nehynouci paměť zaznamenávaly hrdinské a veliké činy jeho synů. Neuvádime však Jiráskova slova jen tak náhodou. Jistě jste si.všimli, že v tomto čisle Malého čtenáře vypisujeme pro vás, vaše třidy a školy n o v o u s o u t ě ž, která má ve vás probouzet zájem a lásku k rodné vesnici, městu, k rodnému kraji, a tim i k celému národu a celé naši vlasti. Každý z vás miluje misto, kde se narodil, kde dldi do školy, kde žiji jeho rodiče a kde snad žili i jeho předkové. Znáte však tato drahá mista dobře? Vite, co zde bylo v dobách dřivějšich, jaké zvláštni, možná i hrdinské a slavné přihody se zde staly? Znáte všechny pověsti, které opřádaji zajimavá mista va eho kraje a mohly by tak zvýšit váš zájem o ten kout země, kde jste se narodili? Vité o všech velikých lidech, kteři se zde narodili? Právě o to nám v soutěži jde. Chceme, abyste se o svůj kraj zajimali, neboť z poznáni!i'odi se láska, a čim vice toho o něm budete vědět, tim vědi bude vaše láska k němu a tim i láska k naši zemi. Naše soutěž neni tentokrát jen zábava, je to i práce, ale práce plodná a potěšujici, za kterou můžete být odměněni pěknou cenou a z niž si odnesete mnoho zajimavých poznatků do budoucnosti. Proto s.chuti do práce! R e d a k t o r: M. Č

4 "Sbohem, Franku, a Bůh tě opatruj. Pozítří se vrátím." "Sbohem, tatínku, na shledanou," řekl opálený mladík a dodal tiše: "A ať se maminka brzo uzdraví." Clun se rozjel proti vlnám a jak se vzdaloval, cítil Frank touhu po pevnině, po domcích, kde kvetou květiny, po rušných ulicích a po mamince -která je nemocná a chce mít u sebe aspoň jednoho z nich. Díval se za odjíždějícím člunem a pak se otočil k majáku. Stál jako mohutný, kamenný hrad a varoval lodi před zrádnými skalisky. Již sto let zde byl obýván jeho dědem, pak otcem, a všichni jej střežili a zachraňovali lodi před ztroskotáním. Zapudil myšlenky na městečko. Jeho tvář ztvrdla. Byl přece strážcem majáku, a dnes jím byl dvojnásob, neboť musil hlídat za dva. Jeho otec dlouho váhal, ale nejistota o osudu matky jej pudila na zem. Moře bylo v posledních dnech klidné, a pravidelné lodi jezdily až ke konci měsíce. Frank usedl ke knize o námořních plavbách. V duchu objížděl zeměkouli. Plavil se do Ledového moře, prožíval dobrodružství v Tichomořských ostrovech, kroužil se štíhlými plachetnicemi Velkým oceánem, lovil vel- ryby a objevoval rajské ostrovy. Kniha plaveb ho unesla Vilímek, _ Praha Poklop se s rachotem otevřel... do daleké říše a nepozoroval ani, jak se písmena knihy zatemňují a zmenšují a jak soumrak tiše plní malou kamennou jizbu, vyhřátou mohutnými dubovými poleny. Teprve když již nemohl dále číst, procitl do skutečného života. Všechno to byl sen, ale jediná skutečnost byla v tom, že je strážcem majáku. Zrudl jako přistižený školák a chystal se vyjít po schodech do věže rozžehnout světla. Sotva však učinil krok kupředu, zaslechl přede dveřmi kroky. A najednou se dveře pozvolna a tiše otevřely a překvapený Frank uviděl před sebou tři muže v městských šatech. Nemohl pochopit, jak se sem někdo mohl dostat při přílivu, jenž zatápěl hradbu majáku až k podprsni. Muži mu všakneposkytli čas k přemýšlení. "Dobrý večer," pravil první z nich posměšně a dodal: "Mladý pán je sám doma?" "Já bych se měl zeptat vás," odvětil neohroženě Frank, "kdo jste a jak jste se sem dostali?" "Parolodí -první třídou- mladíku," ušklíbl se třetí z nich s hustým černým knírem a divokým pohledem. Všichni se zasmáli a v tu chvíli Franka napadlo, aby vyběhl nahoru a zamkl se před nimi ve věži. Učinil však jen několik kroků, když se ozval výstřel a kule mu zafičela kolem uší. Kresba M. Novika, Praha 440 "Stůj, chlapče, nebo tě provrtám!" vykřikl drsný muž s plnovousem. Frank se obrátil, sešel dolů a usedl ke stolu. Z krbu zářilo světlo a za okny byla tma. A nahoře ve věži mělo již dávno zářit světlo a ukazovat lodím směr. Ale mezi ním a věží stáli tito tři muži, a Frank poznal, že začíná noc, která ho zde zastihla samotného, a s ní všechny hrůzy bezmocného mládí. Ještě jednou se vzchopil a zkusil to po dobrém : "Pusťte mne nahoru - nerozsvítím-li světla, stane se ne těstí. Lodi narazí na skaliska, lidé zahynou, a já i můj otec přijdeme před soud."

5 "Nu a? Co je nám po tom?" zahučel prostřední muž vytáhlé postavy a hubené tváře. Revolver namířený proti Frankovi naznačoval, že se ten, kdo jej drží, nemíní vzdát své převahy. A tu promluvil muž, který až dosud mlčel. Byl z nich nejmenší, úžasně vychrtlý. Zdál se duchem nepřítomný a jen jeho chladné a ledové oči prozrazovaly nezlomnou vůli a horečný život, jenž hořel plným plamenem v této malé postavě. Díval se pevně na Franka a každé jeho slovo se zařezávalo do morku kosti : "Dnes světlo nebude svítit. Nechci tomu. Pojede kolem příliš mnoho zlata, než aby bylo rozumné varovat je před skalisky. Buď rozumný a pomůžeš-li nám, dáme ti podíl. Přijímáš?" Jako blesk projela Frankem myšlenka na pověsti o nalezištích zlata v blízkém státečku. A tito lidé dověděli se patrně o jeho převozu. Zamyslil se a uvažoval. Byl jeden proti třem. Zde pomůže jen lest. Vousatý muž pokládal jeho rozmýšlení za váhání mezi povinností a touhou po bohatství a chtěl jej povzbudit: "Přijmi -budeš boháčem. Jinak... " a ukázal na revolver. Frank naslouchal a v nastalém tichu zaslechl jeho dobře vycvičený sluch hluk vypálené rakety. Loď byla asi nablízku a střelbou přivolávala pomoc majáku. "Dobře," řekl tiše, "pojďte, dovedu vás k tajné brance, jež vede ke skaliskům. Zažehneme-li tam oheň, dostaneme loď do pasti, v níž uvízne. Pak bude vaše." "Věděl jsem, že se dohodneme," chraplavě zaskuhral nejmenší z nich, "ale pro jistotu -" a při tom vyňal lesklý browning, "půjdeš napřed a budeme tě hlídat." A již pokročil ke dveřím. Franka se zmocňovala zoufalost. Viděl, jak je bezmocný proti těm třem zločincům. Zaslechl však další výstřel a rozhodl se vsadit vše na jednu kartu. "Půjdeme," řekl, "a vaše revolvery mne mohou hlídat." Vzal do ruky reflektorové světlo a šel vpředu. Prošli třemi místnostmi a došli do skladiště. Tu se náhle Frank. obrátil a řekl: "Vezmu zde provazy pro připoutání vraku." Muži se zastavili a Frank viděl, jak stáli všichni na poklopu z dávných let, jenž sloužil za tajnou skrýši. Sáhl ke zdi a rychle uvolnil provazy. Srdce mu šíleně tlouklo a chvěl se nedočkavostí, když viděl jak povolují. "Co je to?" vyjekl nedůvěřivě vousatý muž. Neměl však času dopovědět. Poklop se s rachotem otevřel a propadl se pod tíhou třech mužů. Dva z nich spadli dolů, třetí, nejmenší, včas uskočil. Při tom mu upadl revolver. Mužík skočil na Franka a snažil se ho shodit dolů. Frank jej však převyšoval o hlavu. Uskočil a rozehnal se proti němu. Mužík ztratil rovnováhu a letěl po hlavě do sklepení. Frank již nečekal na další. Uzavřel poklop a mocnými skoky ubíhal po točitých schodech nahoru. Tak rychle, jako nikdy, rozžehl světlo v petrolejové nádrži. Odstranil clony a těžkým válcem otáčel na všechny strany. Loď přestala vypalovat rakety, namířila správný kurs a v temnu noci viděl Frank, jak se její silueta.vzdaluj'e správným směrem a míjí skaliska, v nichž měla najít zkázu. A jak stál nahoře, cítil v sobě opět tu starou pýchu potomků hlídačů majáku, jimž povinnost je nade vše. V. Petříček Když se na vltavských nábřežích v Praze objeví rafkové, je to neklamný znak, že přišlo jaro. Tito ptáci mají jisté lepší a jemnější smysl pro změnu Počasí než člověk, a pro tuto jejich schopnost, oznamovat příchod slunného a teplého počasí, mají je lidé rádi a s radostí jim přinášejí kousky housek nebo chleba. Rackové je chytají v letu a je opravdu zajímavý pohled na takového bílého racka, jak rychle a bezpečné uchvátí letící kousek. Hoši v Praze rádi je pozorují. Vy, co jste na venkově, máte jarních zábav jisté více. Vilímek, Praha Foto Ceps, Praha 441

6 . V hlubokých lesích u hranic jsou zříceniny starého hradu. Na zbořených zdech roste tráva a křoví. Okolní krajina je pustá, a v noci se málokdo v ta místa odvažuje. V noci prý se po hradbách prochází černý muž. Starý dřevorubec Chodura, který se jednoho dne zdržel v lesích dlouho do noci, ho viděl. Černý muž se procházel pomalu po hradbách, držel v ruce lucernu. Několikráte s ní zamával a pak náhle zmizel, jako by se do země propadl. Po jeho zmizení v dáli zahoukala sova a v korunách stromů zaznělo kvílení, jako by Meluzína letěla nad lesy. Starý Chodura byl srdnad:ý chlap a hned tak se. ničeho nelekl, ale tehdy mu na těle naskočila husí kůže. Nečekal již na další a jak mohl, uháněl k domovu. Byl tak vylekán, že ani"skrovnou večeři, kterou mu žena schovala do trouby, nesnědl, a šel hned spat. Když se pak Chodura sešel s některým známým, vyprávěl, co viděl. Mnozí mu ani nevěřili, ale přece nebylo odvážlivců, kteří by vypátrali, k_do je tím černým mužem, který se zjevuje ve starém hradě. V kraji nastoupil mlsto nový četnický strážmistr Marek. Jeho předchůd Ý-l k šel do pense. Byl již sta. atý, takže stěží mohl dělat pravidelné pochůzky po kraji, a tak není divu, že za jeho strážmistrování se dařilo pašerákům.. Marek si s sebou přivezl čisto krevného vlčáka Reka, který ho provázel na všech jeho pochůzkách. Po nastoupení Marka dali pašeráci nějaký čas pokoj. Vídávali často Marka. Jeho statné tělo a bystrý zrak, který každému pronikl až do ledví, naháněl jim Villmek, Praha. strach. Pašeráctví je však zlá vášeň, a kdo jí jednpu propadne, těžko se dostává z jejích drápů. A tak pašeráci po čase začali provádět opět své kejkle.. "Musím se jim dostat na kůži," byl rozhodnut strážmistr Marek a spřádai nitky, jak své rozhodnutí provede. Doslechl se také o tajemství starého hradu a hned ho napadlo, že v dnešní době není možné, aby se zjevovala strašidla. Již příští noc zamířil k zbořenině starého hnidu. Noc byla tmavá a větrná. Ani na chůzi nebylo vidět. Vlčák Rek šel vedle Marka. Přibližovali se k hradu. Rek tiše zavrčel. Činil tak vždy, když cítil člověka. "Věc je vážná," pomyslil si Marek a blížil se k hradu ještě opatrněji. Rekovi nařídil, aby byl tiše. Na zbořenině zakmitalo světélko. Marek se přitiskl ke stromu a čekal, co se bude clít. Kresba V, :Živného, Praha Marek rozsvítil náhle baterku, kterou pověsil na blízký strom a křikl: "Ruce vzharu!" 442

7 Světélko se zvolna pohybovalo a pak několikráte zamávalo. Dole pod strání zahoukala sova. "Jistě smluvené znamení, že vzduch je čistý," pomyslil si Marek a popošel o několik kroků. Čekal. Rek ležel u jeho nohou. Chvíli bylo ticho. Světélko na hradě zhaslo. Vtom ozvaly se nedaleko hlasy: "Rozsviť lampu, Karle, není žádné nebezpečí." Pak bylo slyšet kroky. Marek má v ruce připraven revolver a čeká. Kroky se blíží. Marek rozsvítil baterku, kterou pověsil na blízký strom, a křikl: "Ruce vzhůru!" a vrhl se proti dvěma erákftm. Rek se zakousl do lýtka jednoho z nich. Pašeráci byli tak vylekáni, že. neměli čas na obranu. Strážmistr Marek jim navlékl želízka a poslal Reka za třetím. Třeskla rána. Elektrická lampička visící na stromě zhasla. Ani pašerák, který střelil po světle a dělal černého muže, neutekl. Rek se mu zakousl do lýtka tak prudce, že pustil revolver a klesl k zemi. Rek pustil lýtko a tlamou stiskl jeho hrdlo, ale nezakousl se. Věděl, že by byl od pána potrestán. Marek jednal rychle. Poručil spoutaným pašerákftm, aby šli směrem, odkud se ozývalo stenání třetího, kterého odzbrojil Rek. Marek i třetího spoutal, zatím co Rek hlídal druhé dva. Rek stál proti nim a zlověstně vrčel. Strážmistr Marek ovázal poraněným protržená lýtka. Nad lesy z mraků vyšel měsíc. Matně ozářil tváře všech. "A jejej," zasmál se Marek. "Pane Pařezi, tak vy jste ten černý muž, vy jste to tajemství starého hradu? A což vy dva, pánové? Také vás znám. Nikdy bych si nebyl myslil, že takoví pokojní občané jsou pašeráky." Všem třem v očích zlověstně zablýsklo, ale byli bezmocní. V duchu se obdivovali odvaze a statečnosti Markově. Jeden proti třem a všechny je dostal. "Tak, pánové, jděte přede mnou! Kam, to víte. Neodvažte se některý utéci. Buď Rek nebo kulka z revolveru by vás jistě dohonila," poručil Marek a rozsvítil baterku, kterou měl v zásobě. Na četnické stanici šlo vše snadno a rychle. Pašeráci nemohli zapírat, nebol věci, které pašovali, je usvědčily. Několik měsíců, které eráci ztrávili ve vězení, je poučilo, že pašeráctví se nevyplácí - a když se vrátili ke svým rodinám, již se pašovat neodvážili. Byli pak spokojenější a s Markem dobře vycházeli. Je samozřejmé, že na starém hradě se již v noci neobjevoval černý muž - a i kdyby nějaké strašidlo se tam bylo objevilo, strážmistr Marek s Rekem by se již byli postarali, jak je učinit neškodným. V. Sebelka Slar6 tvrz Krchleby Takových tvrzí bylo kdyli 11 najich zemích mnoho. Tyfily se hrdé nad kra;inou a chránily svého pána před vpády nepřátel. Dnes se s nimi ;iz nesetkáváme, nebol středověcí páni si postavili kamenné hrady, větší a odolnější. Ale dávné zápisy a zvěsti o těchto tvrzích a jiných památkách se dochovaly až na naše časy. Vfímejte si takových pověstí, hradíj, starých zřícenin a jejich dějin. MíJzete toho 11šeho použít v nají soutěži! Vilfmek. Praha Archiv Vilfmek 443

8 VAŘENÍ V PŘÍRODĚ Opravdu, není tak snadné vařit v přírodě. Nutno tomu přijít na kobylku. Nebo se může stát, že pěkně vonící polévku vylejete do popela, a ještě si foukáte na spálený prst - a hlad máte jako vlk. Nebo zase uvaříte rýži, ale máte jí plný kotel a ještě vám přibývá. Leknutím, že máte hrneček z pohádky, nevíte kudy kam. Pak nakrmíte rýží ptactvo, zvířata, a ještě způsobíte, že v rybníce vyroste z vaší rýže nějaká žravá ryba do rozměrů nestvůry z Loch Ness. Chceme vám však poradit. Než začnete vařit v přírodě, všimněte si trochu své maminky! Přece chcete něco dokázat, ne vařit jen vejce ve vodě, nebo ohřívat vuřty, či kuchtit z konserv. Naučte se od maminky, jak se dělá jíška. Není to žádný zázrak, a polívce to přidá jen což. (Na misku dáme tuk a mouku. Za stálého míchání nad ohněm necháme mírně zhnědnout). Naučte se vařit guláš, smažit řízky, dělat palačinky. Nemáme tu místa, abychom vypsali návody. Zato vám povíme více o ohništích v přírodě a o pečení na rožni a podobných junáckých zvláštnostech. Než začnete vařit, opatřte si pěknou zásobu dřeva. Jinak budete odbíhat od ohně za dřívím, nedovaříte, a ještě všechno spálíte. Na vaření kupte si pěkný kotlík. K němu si opatřte řetízek, nebo lépe drát. Rozdělávejte oheň jen na takových místech, kde byste nic neohrožovali, a hlavně, kde vám to lesní dovolí. Raději dál od lesa, ačkoli i v lese se dá vařit, umíte-li to. Nesmíte topit kolem kotle, ale pod kotlem. Přikládat jen pod kotel, a pak není třeba ani velkého ohně, a brzy všechno vře. Abyste také nepoškodili místo, kde vaříte, a mohli snadno odklidit stopy, doporučuji vyříznout (polní lopatkou, z nouze i tupou sekerkou) do čtverce drn pro topeniště (obr.). Po uhašení ohně zase se topeniště zahrne drnem a nezůstane stopy po ohni. Kotlík zavěšujeme nad oheň různým způsobem. Naše obrázky vám to nejlépe vysvětlí. Upozorňuji jen, že je k tomu třeba syrového dřeva, které ještě občas polejeme vodou (z nouze je dobré i suché - častěji polévat), abychom nemuseli kotlík sbírat se země, když nám stojan shoří. Dobré jsou trojnožky, které pro- dávají v sportovních obchodech, ale na nošení trochu těžké. Pečeni na rožni upravíme, jak uka-. zuje obrázek. Buď se nám otáčí na drátě samočinně, neb otáčíme sami. Vítr musí jít od pečeně k ohni, takže není očazována, ale pěkně opečena. Pod pečení máme misku a pečeni občas poléváme. Pečeně má být prošpikována slaninou i zeleninou. Pečení ryby, kuřete a pod. lze provádět indiánským způsobem buď v popeli (zabalit do slínu neb mastného papíru, čistého), neb pod kotlem. Nezapomeňte zavčas vykuchat a místo vnitřností vložte horký kámen. Pečení v troubě (buchet a pod.) provádíme přepychově a dobře pod silnou kládou (pečenými buchtami též otáčejte!), nebo v peci, kterou vykopeme ve svahu. Nezapomeňte, že se napřed musí řádným ohníčkem pec vyhřát. Pak se žhavý popel vyhrne, a pečeně se vloží na misku omaštěná. Zemní pec, kterou máme obloženou uvnitř kameny, uzavřeme opět velkým vyhřátým kamenem, pec z klády druhou kládou, nebo i kamenem. Pokračování vyh á+(ó kameny <or ivy 444

9 PO ST O PÁCH MEXICKÝCH INDIÁNŮ Když jsme se jednoho dne octli v městě Mexiku, stejnojmenném hlavním městě republiky mexické, nechtěl jsem věřit vlastním očím, jaká tu byla nádhera. Město bylo večer krásně osvětleno. Hned druhého dne ráno jsme se účastnili se strýcem slavnosti, při níž mladíci z mexické společnosti předváděli v starých národních oblecích krasojízdu na bujných koních. Měli nádherné kroje, bohatě zlatem vyšívané, na hlavách ohromné klobouky, z nichž jeden stál až půl druhého tisíce korun. Prováděli na svých koních krkolomné kousky, a to i na koních ncosedla :ných. Viděli jsme i pěkné n.írodní tanec. Mexičané jsou národ velmi zbožný. Často klečeli před zavřeným -chrámem s hořící svící v ruce. K obrazům svatých se dají nosit i nemocní. Nosili jsme nyní lepší sportovní obleky. Stýskalo se nám po divočině, kde jsme žili sice za mnohých útrap a nesnází, ale přece svobodněji než v městě. Strýc byl zván do četných rodin vynikajících Mexičanů, a posléze nás seňor Alvaros, bohatý vývozce, přemluvil, abychom bydlili u něho. Takový přepych, jako byl v jeho domě, jsem dosud neviděl. Měli jsme každý, já i strýc, svou vlastní ložnici a koupelnu, jak to je u bohatých Mexičanů zvykem, a každý jednu mladou Indiánku s krásnými modročernými copy k obsluze. Když jsme seděli u stolu s rodinou seňora (pana) Alvarose, stálo takové služebné indiánské děvče za každým členem ro -diny. Seňor Alvaros nás jedné krásné neděle vyvezl autem na nejvyšší horu Popocatépetl. Jel, jako všichni Mexi -čani, jako ďábel. Oblékli jsme se teple, přestože bylo vedro, protože jsme musili počítat s tím, že se dostaneme do výše přes pět tisíc metrů. Cesta z města až k sopce Popocatépetl byla asfaltována a vedla divukrásnou krajinou mezi smrky a borovicemi. Pak následovaly močály a rovina. 'Protože byla neděle, šli Indiáni -do kostela ve svátečních "sarapech"", vlněných pokrývkách, které otáčejí kol sebe. Jízda na kužel sopky byla krkolomná. Pod námi zela propast, a serpentina, kterou jsme jeli, byla velmi příkrá. Ve výši čtyř tisíc pět set sedmdesát metrů se strýci dělalo mdlo. Nedojeli jsme proto k jícnu sopky, ale vrátili jsme se. Krásné bylo, když jsme sjížděli dolů.do mračen, šedých, modrých a zlatých. Příštího dne jsme se jeli podívat na pověstné mexické pyramidy z dob starých Indiánů. Vystoupili jsme na pyramidu slunce, vyšší než šedesát metrů. Na špičce stával kdysi chrám. Pyramida měsíce byla o něco nižší. Výstup po čtyři sta stupních v horku dosti unavoval. Zde bojovali Indiáni kmene Azteků o své chrámy se Španěly, kteří je tu, vedeni Cortezem, do jednoho porubali. Indiáni, ozbrojení jen dřevěnými palaši, zubovitě posázenými ostrými střepinami pazourku, neodolali evropským zbraním. Své chrámy zasvěcovali Aztekové lidskou krví. Rvali nepřátelům, v boji zajatým, za živa srdce z těla a krví omývali zdi chrámu. Hroznému 445 indiánskému bůžku války, jenž se jmenuje Huitzlipotzli, se obětovala srdce živých nepřátel, která byla házena do nitra modly. Socha tohoto hrozného boha se nalézá v mexickém museu. Když jsme si prohlédli všechny památky starých Indiánů, zavedl mne strýc na návštěvu k bohatému farmáři, který bydlil občas v Mexiku. Farmář měl synka, s nímž jsem se brzy spřátelil. Hoch mi ukazoval cqkroví, které si schovával od svátku Dušiček. Byla to mexická zvláštnost - rozšklebená lebka z cukroví v přirozené velikosti. Oči lebky byly nahrazeny červeným sklem. V lebce se mohlo zapáliti světélko. Vyhlíželo to strašidelně. Pak mi ukázal celou kostru z cukroví, cukrové hnáty a cukrovou rakvičku. Myslím, že by se toho naše děti bály, ale můj přítel klidně příšernou lebku s chutí olizoval. Matka seňora Alvarosa byla Indiánka. Byla už velmi stará, a staré služky říkaly, že bývala velmi krásná. Kouřila z dýmky, jako všechny Indiánky, a velmi ráda večer vyprávěla, že pochází z královské krve a že je potomkem slavného indiánského krále Montezumy. Od strýce jsem už věděl, že Montezuma byl posledním králem Mexika, které roku 1528 Španělé pod vedením Cortezovým dobyli. Vězněný a trýzněný král zemřel ve čtyřiceti letech. Své korunovační klenoty zazdil v Quatemale v chrámu Moke-Chan-Ha. Roku 1930 objevil anglický badatel Thomas Gun v džungli trosky Prodavač cukrové třtiny v Mexiku

10 chrámu a v nich část pokladu v ceně pěti milionů dolaru. Paní Alvarosov:í, téměř devadesátiletá, vyprávěla o králi Montezumovi, co věděla otl otec a děda. "Montezuma byl krásný muž, světlé pleti, urostlé postavy," vyprávěla stařenka, a dýmka, kterou nevyndala z úst, jí uhasla. "Měl dlouhé vlasy a vousy. Byl velmi čistotný, denně se koupal, oblek, který svlékl, směli mu sluhové obléci zase teprve čtvrtého dne. U jeho soukromých komnat stálo dvě stě krásně oděných mužů. Jeho stůl oplýval lahůdkami, které se předkládaly na tři sta mísách z temné hlíny z Choluly. Pod každou mísou byla nádoba s uhlím, aby pokrmy nevychladly. Kuchaři připravovali kuřata, krocany, bažanty, králíky, kachny, zvennu a ryby. Mexičtí Indiáni obětovali svým bohům zvířata i lidi. Děsná byla bohyně smrti Taojakomiki a bůh války Tlalola, modla, podobná opeřenému hadu. Když mu zasvěcovali chrám, popravili jako oběť osmdesát tisíc zajatců. Indiáni tu žili u řek, v prériích a v lesích. Měli své písmo a zdobili své umělecké výrobky ornamenty. Měli své tance, k nimž oblékali ptačí masky, opeřepé, zobákovité, rohaté, křiklavě pomalované. Stavěli stupňovité pyramidy, vodovody, nábřeží, hráze, průplavy, mosty, nádrže, kamenné silnice, terasovité paláce a chrámy. Od hlavy k patě se zdobili pestrými péry ptáků. Obleky si zhotovovali z bílé buvolí kůže, třmeny a sedla umělecky vyšívaly korálky. Hračky dětí byly rozšklebené postavy nadpřirozené velikosti. Montezuma v zimě dával topiti zvláštní stromovou kůrou, která nevydávala kouře. Před ohništěm stála umělecky tepaná zástěna e zlata. Král měl krásnou, nízkou mělkou pohovku a stůl. Před jídlem mu dívky přinesly vodu na umytí rukou a šátky na osušení. Když začal jísti, postavily dívky kolem něho silně zlacené Vilimek, Praha Archiv Vilímek, Praha 0) Krasojezdci z přední mexické společnosti v nádherných národních krojích 44b Indiánský tanec, zvaný "Jelen" stěny; aby ho nikdo neviděl. Často s ním stolovali jeho náčelníci, kteří musili jísti stoje. Podávalo se také hojně ovoce. Po hostině se podával pěnící, silně opojný nápoj. Král Montezuma miloval kolem sebe trpaslíky, šašky, pěvce a kejklíře pro obveselení. Po jídle položily dívky na stůl tři zlaté pomalované rourky s tabákem a s tekutou vonnou látkou, ambrou. Příjmy a výdaje královy se zapisovaly do ohromných knih. Montezuma měl dvě zbrojnice, plné kr sných zbraní. Byly tam obrovské meče, jimiž se musilo mávati oběma rukama, dlouhá kopí, luky a šípy, dlouhé štíty. které kryly celé tělo a daly se sbaliti, silně vycpané ochranné krunýře a mnoho přílb s bohatými pérovými ozdobami. Poblíže paláce byly v krásných zahradách klece s ptáky ohnivých barev a na rybnících lesklé kachny. Krát měl kolem sebe mnoho kameníků, zlatníků a stříbrníků, malířů a sochařů. Ženy tkaly pěkné látky. Nejkrásnější ruční práce zhotovovaly dcery Montezumovy a dívky, které žily v chrámech jako kněžky." Stará Indiánka si mne velice zamilovala a dala mi na památku malého, divoce vyhlížejícího indiánského bůžka, který stával v chrámu Slunce. Byli bychom rádi pobyli v Mexiku déle, ale strýc dostal jednoho rána telegram od dánského profesora Erika Christiansena, který chystal výpravu do Gronska, k níž jsme se chtěli přidat. Nebylo vyhnutí, musili jsme se hned dát na cestu, abychom Christiansena zastihli včas. Po tropických vedrech jsem se téměř těšil na krajiny věčného sněhu a ledu, zvláště když mi strýc řekl, že podnikneme s Eskymáky lov na velryby. Než jsme odjeli, dal nám seňor Alvaros zatančiti mexickými Indiány "jelení tance". Tyto Indiány jsem si ještě rychle vyfotografoval.

11 ZE SVĚTA PŘÍRODY A TECHNII(Y Y e ll o w s to n e - z a čar o van ý kraj Co vám nyní povím, tomu lze opravdu těžko uvěřit. A přece nenadsazuji. Tisíce lidí, kteří viděli Yellowstone, potvrzují, že v tomto kraji zvířata lidi ani nenapadají, ani se jich nebojí. Klidně se zde pasou jeleni u silnice, po které přejíždějí auta, bobrové staví své příbytky, černí medvědi přicházejí až k prahům obydlí a prosí o pamlsek. Jak to, že z celého světa jenom v tomto kraji Ameriky, uprostřed hor Skalistých, žijí zvířata ve shodě s lidmi, jako v ráji? Abych_om to pochopili, musíme se vrátit v myšlenkách asi o pětašedesát let zpět. U břehu řeky Y ellowstone seděla při večerním ohni tlupa mužů. Již dávno slyšeli o krásách této krajiny od lovců, kteří při pronásledování bisonů se zatoulali až sem. Ti trapeři vyprávěli, že řeka, tékoucí z velkého jezera,' se valí po velkých úlomcích skal jako po obrovských schodech a tvoří hrozivé vodopády - že na rovině vyvěrají horká zřídla, tryskající výše než jsou vrcholy korun starých stromů a tvoří tak překrásné vodotrysky vroucí vody. Vyprávěli, že celý ten kraj je pokryt nejkrásnějšími lesy a hemží se zvěří. Příchozí, kteří těm zprávám dosud nevěřili, radili se nyní, když se o tom na vlastní oči přesvědčili, jak využít bohatství poznané země. Jeden chtěl hledat rudy, druhý vypočítával, kolik kožišin ročně může vynést lov, třetí radil porážet lesy. Poslední promluvil Kornelius Hedges. To, co říkal, zdálo se jeho druhům prapodivné. Jejich návrhy jim mohly přinést majetky, na Hedgesově myšlence však nevydělá nikdo ani haléř. Hle, on chtěl, aby se yellowstonský kraj, jako nejkrásnější zákoutí Ameriky, ponechal na věčné časy nedotknut, aby bylo zakázáno lovit zde zvěř, kácet stromy, těžit nerosty. "Yellowstone," pravil, "je největším pomníkem přírody.- Rozhněvali byste se, kdyby někdo pálil cenné obrazy, nebo rozbíjel krásné sochy. A přece jsou to díla lidská, která člověk může znovu vytvořit. Krásu příródy jste nevytvořili, není majetkem vaším, nýbrž celého národa, všech jeho pokolení, vašich dětí, vnuků i pravnuků. Zničíte-li ji nyní, nikdo ji již nenahradí. Ponechte lesy, vody i skály Yellowstonu tak, jak je tomu dnes, ponechte na pokoji všechnu jeho zvěř!" Hedgesova slova se zalíbila nejen jeho druhům, nýbrž v krátkém čase pronikla všemi vrstvami lidu Spojených států - a tak jeho návrh, aby zde byl vytvořen Národní park, byl schválen prvního března 1872 senátem Spojených států. Je to zákon, chráníci Yellowstone na věčné časy před jakýmkoli porušením nebo zničením. Uplynulo přes šedesát let. Na mnoha místech, kde šuměly pralesy, dýmají komíny a hučí vlaky. Ale v yellowstonském kraji pasou se jako kdysi stáda bisonů a jelenů, probíhají se tam dlouhonozí losi a silní medvědi. V malých domcích na pokraji lesa tráví každý rok prázdniny skoro čtvrt milionu dětí. Žijí zde v přátelství se svými čtyřnohými souc sedy... Snad mi nyní uvěříte, že zde, kde nikdo zvířata neloví, ani postrach hor Skalistých, strašný šedý me!d, ohromný grizly, člověku neubhzl. -nou- MUTOSKOP mých lístkíj, což byly malé obrázky s kresbami. Klikou se kotouč otáčel, V pražském technickém museu mají při čemž lístky byly.zachyceny tak, zajímavý pfístroj, který je předchíjdaby se postupné dostaly pod čočku, cem moderního kinematografu. Jmeasi tak, jako když rychle listujeme nuje se m u t o s k o p a sesúojil jej v knize. Rychlým otáčením vznikl Francouz Lumiere (čti lymijér), kte- rý se zasloužil 0 vynález kinematodojem pohybu, nebol každý obrázek grafie (promítání filmíj), jak ji zná- zachycoval jinou polohu kreslených me dnes. Mutoskop je ovšem zařízen figur. Jak je vidět, šel vývoj kinemaiinak, než dnešní promítací přístroj. tografie jiným směrem a využilo se Jak je vidět z obrázku, byl uvnitř zde Plnou měrou fotografie a světla. mutoskopu kotouč, složený ze sa- Vilímek. Praha 447 Foto Ceps

12 Mi rek Bartůšek, náš nejrychlejší plavec Učíme se plavat crawla Jelikož nyní začínáme v našem časopise uveřejňovat plavecké kursy, představíme vám dnes našeho nejrychlejšího plavce-crawlaře Mirka Bartůška. Naučil se plavat crawl (kraul) stejným způsobem, jako uvádíme v našich kursech_ Bylo to v roce 1936, kdy bylo na některých školách zavedeno na zkoušku povinné plavání. Třídy chodily do Klimentských lázní, kde byli žáci vyučováni od nejlepších plavců-závodníků. Jedním z žáků, kteří se také chodili učit plavat, byl Mirek Bartůšek, jemuž se plavání strašně líbilo. Jelikož jeho třídu cvičili plavci Sparty Vondřejc a Hladký, chtěl Mirek také do Sparty vstoupit. Se svým přáním svěřil se svému cvičiteli Vondřejcovi, který Mirka pozval do Sparty na cvičení. Zde Mirka cvičil první náš plavecký rekordman ]. Tomášek, který mu vždy prorokova] dobrou budoucnost. Od té doby Mirek pilně cvičil. Nešlo mu to však tak rychle, jak by si přál, a v prvních závodech neměl štěstí. Neúspěchy ho však nikterak neodradily, a jeho pilnost a vytrvalost byly tak veliké, že se později stal jedním z nejlepších dorostenců. Pravý výsledek jeho práce se ukázal teprve loni, kdy ke konci roku překonával jeden rekord za druhým, a jelikož crawl je nejrychlejší plavecký způsob, stal se Mirek nejrychlejším plavcem u nás. Ještě jednou by IJ40hl být Mirek příkladem. Když vychodil čtvrtou měšťanku, dal hci otec do učení do továrny Českomoravská-Kolben-Daněk. Mirek si tu bedlivě všeho vší- Vilímek, Praha Archiv Vilímek mal a poctivě pracoval. Peníze si doma střádal. Ale ani doma nezahálel. Když přišel večer z továrny domů, vzal knihy a učil se. Když se pak za dva roky v továrně vyučil, udělal zkoušku do. prumyslovky a za našetřené peníze si koupil knihy. Dnes navštěvuje druhou třídu prumyslové školy na Smíchově. Ve škole však umí plavat Špatně - je totiž nejlepším žákem ve třídě. Dnes je mu devatenáct let, takže v jedenadvaceti bude maturovat. Nikdo se nemusí bát o další život Mirkuv. Na Bartůškovi nejlépe vidíme, jak bojovná sportovní povaha se přenáší i do života. Vemte si všichni z něho příklad. Vede Miro slav Hladký KURS I. Umět dobře plavat mu sí dne s kazdý člověk. Kazdým rokem ztratíme plno lidských zivotll, které pohltí voda. Proto si vzala letošního roku "Rado st ze zivota" za tíkol, dát přílezitost mládezi, aby se mohla dobře naučit plavat. Tento výcvik se však omezil jen na Prahu, Plzeň a Brno. Abyste se však všichni mohli naučit dobře plovat, budeme v naší rubrice otiskovat plaveckou školu, podle které se všichni mijzete lehce naučiti všechny plavecké styly, budete-li Pozorní a kazdý řádek pořádné Pročtete a budete-li se podle toho řídit. Úmy slné začínáme s plaveckou školou jiz nyní, abyste se mohli v létě podle ní učit. Proto si všechna čísla řádné uschovejte, aby vám pak nic ne scházelo. Uvítáte jisté všichni s rado stí, ze začínáme crawlem. Je to totiz nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký styl, a pak jím všichni hoši nejraději plavou. Kdyz budete tento styl umět, pak. 'budou ostatní pro vá s jen hříčkou. Je to sice nejtěžší styl, ale k.dyz budete dobře dávat pozor, tak. se mu nulzete naučit hodné brzy. Prazští čtenáři, kteří se chtějí učit podle našich lekcí, mohou se z d a r m a zúčastnit cvičení plavcz2 S party, které se konají k.azdou neděli v lázních Axa od 4 hod. a v létě kazdý den na Vojen ské plovárně, kde pod odborným vedením zkušených závodník.tl budou vycvičeni. Ovšem vstup do lázní, resp. na plovárnu si mu sí kazdý zaplatit. Budou účastni ovšem Mistr světa, který musil na mistrovstvr přijeli na kole! : y. vfý, o Í eř ; t ; r : ás m:; í s/;:, : Není tomu dlouho, co zemřel v Říši bývalý cyklistický mistr světa Albert Richter. Richter se v roce 1932 cítil ve velmi dobré formě a chtěl se stuj co stuj zúčastniti mistrovství světa v Římě. Neměl však na cestu peníze. Sháněl je, jak mohl, ale na cestu do Říma to nestačilo. Co dělat? Richter se dlouho nerozmýšlel. Sedl si na své kolo a jel ze svého rodného města chtěli plování věnovat závodně, mo Kolmu do Říma na kole! V torbě na hou hned vstoupit do Sparty. zádech měl kus trvanlivého salámu a Příště začneme jiz s výcvikem. Zatak se dostal po nekonečných silni- chovávejte vzdy zá sadu, ze mu síte cích až do Říma. všerhny pohyby při plování dělat Zato však měl štěstí. Vyhrál mis- uvolněné a do ničeho nedávat sílu. trovství světa před velkým favoritem Čím volnější budou vaše pohyby, tím Italem Mozzou, který měl lepší pod-. lépe budete plovat, jak. stylové, tak. mínky i lepší přípravu pro světové pokud se týká rychlo sti. Dobře si to mistrovství. pamatujte. 448

13 SESiiHUiE Sl S. I\IAIVII Tec h 11 i c k o - k o n str 11 k t é,. s k á h l í d k a Malé h o é t e 11 á ř e. Ř í d i F. K 11 b e c Mladí přátelé I Vaše přesné hodinky, kapesní elektrická svítilna, závodní jízdní kolo, obdivovaný moto &ykl, auto, ieleznice i letadlo, telegraf, tele/on, biograf, radio, drobnohled i dalekohled - to v1e jsou výsledky podivuhodné práce - práce technické. Technickou prací změnil é/ověk svět. Sám ji vytvořil, aby mu pomáhala a sloužila. Staia se nezbytnou sou(ástí dnešního života. Umofnila souřasnou vzdělanost lidstva. Bez ní bychom si již nedovedli svět okolo nás ani představil! Technika zbavuje řlověka otrocky namáhavé Práce. Slabé lidské svaly nahrazuje vynalézavým mozkem. Je ochotným nástrojem jeho vijte. Je jí tj1ak nutno rozumět a umožnit jí její věrné sluf;by. To je již úkolem technika-konstruktéra. Výsledky jeho snažení jsou všude kolem nás. Pronikají celý náš iivot, obklopují nás a rozšiřují se do v Jech oborij dne1- ní práce. Vyplňují moderní svět - od nejmen1ího stiskacího kno/lířku až po nejmohutnější- námořní kolos i.nebetyéný mrakodrap. A stále jich přibývá. /sou nejskromnějšími pomocníky &lověka. Mladí přátelé konstruktéři! Být v životě :zdatným a úspěšným technikem, je v dnešní době touhou moder-' ního chlapce. I vy jste jistě jedni z nich! Nevíte jen, jak začít, čím se poučit, co si snadno a lacino sestrojit. Škola vás sice mnohému naučí, hodně ukáže,.ale často již nestačí časem ani nutnými prostředky. Poradíme vám a povedeme vás! Školskou teorii nahradíme skutečnou praksí. Odříkávání fysikálních pouček zaměníme samostatnou. konstruktivní prací. Poučíme se vlastním pokusem, pochopíme všechno. snadným pracovním postupem, naučíme a zapamatujeme si přirozeným pracovním způsobem mnohé, co v dnešním životě budeme často potřebovat. Technicko-konstruktérská hlídka Malého čtenáře poskytne vám proto řadu zajímavých pracovních návodů na jednoduché, snadné a zábavné technicko-fysikální přístroje, modely a hračky. Technicko-konstruktérská hlídka Malého čtenáře seznámí vás mimoto s levným a úsporným obstaráváním pracovních materiálů a hmot, potřeb a pomůcek, i s přípravou, případně i se samostatným zhotovením potřebného nářadí a nutných nástrojů. Technicko-konstruktérská hlídka Malého čtenáře vám také ukáže, jak porozumět práci, výkonu i účelu vyrobených přístrojů v praktickém životě. Těšíte se? Tedy do práce! Základním předpokladem úspěchu mladého konstruktéra Malého čtenáře je dobrý p r a c o v n í n á v o d. Čtěte jej vždy bedlivě, důkladně a pomalu! Nečtěte dál, dokud dosud přečtěnému plně neporozumíme! O přečtěném se přesvědčujeme na připojených N KOLIK DOBRl'CH RAD Technik-konstruktér dneška chce však ještě víc! Žádá, aby stroj-spolupracovník nejen vyhovoval plně svému účelu, ale i aby jej bylo možno zhotovit z nejmenšího množství surovin (materiálu), co nejlevněji a hlavně - aby pracoval co nejúsporněji, t. j. 1etřil výrobními hmotami i pracovní silou (energií). Jen takový stroj je moderní, výkonný a hospodárný - a tím i krásný ( aerodynami,cké auto, letadlo). V této účelné prostotě je mnoho krásy! Proto je třeba umět dobře technicky myslit, přesně usuzovat, prakticky uvažovat a úsporně jednat! Tomu se lze nauřit - nejen pro stroje a továrny - ale i pro celý budoucí život, pro vět1inu dnelních povolání a pro všechno, co denně s technikou přichází do styku. Proto k vám přicházíme s technicko-konstruktérskou hlídkou : pro bližší seznámení se světem techniky, pro zábavné poznání základij technické práce, pro výchovný nácvik zdravého technického my1lení - a konečně i pro radost a potě1ení z vlastního samostatného konstruktérského tvoření. Práci a technice zdar! obrazech! (Budou s počátku více přehledné a perspektivně kreslené, později i technicky rýsované. Potřebné poučení bude připojeno.) Jinou nutnou podmínkou zdařilé práce je vhodný p r a c o v n í m a t e r i á I. Bude vždy uveden přehledně na počátku návodu. Opatříme si jej nejdříve před počátkem každé práce. Nepřipravený a neúplný materiál přeruší práci často velmi nepříjemně. Pokračování Villmek, Praha Foto Gotsch. p,_\h, Začátek techniky udivoval lidi i zvířata

14 Mezi sprl\vn6 luětltele hádanek z každého čisla bude vylosováno 10 kn.linich odměn. B.ozluětěni zasuejte jednou měslčně vždy a.lespoii ze tři čisel najednou. Beěeni hl\d,.nek z dnešniho čisl,. z.. šlete nejpozději do 21 března Vodorovně: A. Prvni část tajenky, B. Předložka ; pot1'eba letce; vyhynulý národ ; t. c. Malý Eduard ; sloni zuby (obr.) ; titul muže ; osobní zájmeno. D. Nakoupeni ; plošná míra ; prudký zhoubný vitr. E. Ten i ten ; malé říčky; biblická osoba. F. Cást nohy ; sopečná vyvřelina; prací potřeba.. G. Cást souše, obklopená mořem ; náčelník kozákťt. H. Druhá část tajenky. Svisle: 1. Předložka ; suchá tráva ; výměšek těla. 2. Tropický ssavec; ruský souhlas ; mužský zpěvní hlas ; předložka. 3. Moje ; listnatý strom : zkratka v datu. 4. O končetiny ; česká řeka : RU. 5. Dvorana ; italská řeka, též předložka ; cenný papír. 6. Předložka (obr.) ; popravčí ; latinský pozdrav. 7. Předložka ; předložka; místo, kde se stýká krční obratel s hlavou. 8. První žena; OK; řecké písmeno (obr.). 9. Kus pole ; yýkres ; zkratka Aloise. 10. ER; část domu : hlas kozy. ll. Básnický zápor : předložka ; oslavná báseň ; N. 12. Spojka ; topl se ; spojka záporová. Stačl zaslat rozluštěni tajenky. DOPLŇOVACKA S TAJENKOU Zdeněk Vlašim, Král. Pole I :Tíl \ I ] I,. : (. I:?) / I. I ' \' 1 i.f.'il_l '1 /:::J /":...:, r1 \ I.-.. I 1.. ) I' I lf1 I/! I :! ' [?)I r. ) 11 I"'.,,. 1 () 4) I -, \ '. - I 1 I' i I': / ' I. pohádková bytost provaz se smyčkou první muž prací potřeba váha obalu mužské jméno roční období staročeský hudeb. nástroj nejmenší částečka okončetina 6 c e. F " H 1 3 KŘIZOVKA S TAJENKOU Otta Soukup, Brno 1 " 5 " ' 1 J L E RAMCOVKA L. Drachovský, Brno 2 L paroháč 2. část dne 3. měsíc v roce 4. ostnaté zvířátko RACEK Karel Maier, ées. Budějovice Hle, tu krásná velká plachetnice po moři si pluje, "ráček" sloh stavitelský, Evropa jej vychvaluje. ZAMENKA VSUVKA ZVRATKA J, Šetllk, Praha XV. Boh. Pálenlk, Prostějov Vltězslav Žalský, Plsek Ve světnici stojí s. "ž", Zpěvnou slabiku v dívčí jméno dej, Na naší velké L ll sedlák potřebuje s "v". a tropickou nemoc přísně potírej. bylo ll zimu živo. B.OZLUS'l'ĚNÍ Z ČÍSLA 21. Xřižovka. : 1. Ryba ; lord. 5. Osm ; dna. 9. Rada; krov. Přesmyčka. : Barcelona. Sloučenka. : Jihlava. Pravěkovka : Skla, praskla. Záměnka : Kalich, Tallch. Záhada: Komu se nelenl. tomu se zeleni. Obložka. : Apel, kapela. Pádovka : Čapek, čapka. B.ebus : Kanár. Vylosova.ni rozlu tltelé z čisla. 21, odměněni knihou : Milan Přenosil, Praha ; Jaroslav Nedv.ěd, Vinaře ; Oldřich Havrlant, Brusné ; Jaromír Sýkora, Lomnice ; Jan Novák, Nová Riše ; Z. Schenieder, Praha ; Karel Majer, české Budějovice ; Milena Turínská, Praha ; Bohumil Páleník, Prostějov ; V!ti\zslav Žalský, Plsek. ÚČAS'l'NÍX"Ú'M ZAHAJOVACÍ HÁDANXOVĚ SOlJ'l'ĚŽE ČÍSLA 1. AŽ 10. MALÉHO Č'l'ENÁŘE I 450 Při uveřejňováni yýsledku této soutěže nedopatřením jsme opominuli uvést yýherce IV. ceny, jimž jest žák Václav Oerný, 'l'ýništsko, p. Zámrsk, který vyhrává šroubovací tužku, tiskárničku a krabici tužek. Mezi účastnlky omylem nebyli rovněž otištěni luštitelé M. Čejda, Zvirotlce, p. Hříměždice, a Fr. So- botka, Jablonec, p, Hříměždice, kteří obdržl po knize a upomínkovém diplomu. - Ceny byly všem účastnlkťtm rozeslány, pouze tisk diplomťt se zdržel, a odměněni účastníci dostanou je během měsíce března. LIS'l'ÁB.NA H.ÁDANEX. Jan Obornlk, Častolovice ; Boh. Pálenik, Prostějov; B.ud. Brems, Stará Bělá; Jar. Ml:vnAf, Lichnov. Některé vaše hádanky otiskneme. Lad. Tichý, :Kostelec n. Orl. Tvfij rebus po malé úpravě otiskneme. Dobroslav Hájek, Brno. Většinu tyých hádanek otiskneme. Jlfi Hodek, Kobylisy. Vše jsi řešil správně. Není třeba rozluštiti všechny hádanky. Vl. Cerný, Praha. VII.; V. Solecký, Napajedla.; Alex. Xřiž, 'l'atr. Lomnica. Někollk vašich přlspěvkfi otiskneme. Lad. Vepřek, Bučovice. Vše jsi řešil správně; některé tvé příspěvky otiskneme. Xa.rel Majer, O. Budějovice. Tvoje řešen! bylo pojato do soutěže ; nen! třeba, abys vyluštil všechny hádanky. L. Moudrý a L. Spudil, Uh. Hradiště. Vaše doplňovačky jsou pěkné, ale přillš dlouhé ; bude-li možno, otiskneme. Pošlete více hádanek najednou.

15 Co n d z aj I rn d I UDICE UŽ PŘED 3000 LETY Vykopávky jedné americké výpravy v Mempotamii u trosek města Ki e opravily jeden ryb.hský omyl. Až dosud se totiž soudilo, že stnfl národové chytali ryby jedině do sftl. U Ki e v ak byly nalezeny udice. Už před 3000 'lety chytaly se tedy ryby na udici. LETECKA PRODE.INA v Praze I, Pamská 34. Telefon 63 3 IPRO Dodává plány s navody a vrlkert materiu i souustky pro stavbu modelů letadel, pořádá kursy modelového letectvl pro lkoly i kroulky, ů astnl se mlstnlch podnih letecko-modeláfských výstavnlmi aposicemi, ukázkami lh&nl a přlležitostnými přednhkami. hrot je bud' naříznut nebo uřfznut. Taková střela se v těle roztrhne a působí velmi těžké rány. Jejich použlvánl je zakázáno mezinárodními úmluvami. IIOSI I JEZTE A N G I N O L K Y NEBUDE VAS BOLET V KRKU! ZAJIMAV"ě.OROBNOSTI Zelené tulipány podalilo se po prvé vy stovat v holandském městečku Haarlemu. Největší zásobou slov vládnou spisovatelé a prá.vnlci. Užlvaj l v běžné řeči asi slov, kdežto prdměrný člověk vystačl se zásobou 1000 slov. l1tošit-miláček ttidy I PRtrnoJNOST STŘELY Z VOJENSKÉ PUSKY Z pušky možno prostřelit až pět osob stojících za sebou. Do borového dřeva vnikne střela na dálku 100 m 60 cm, na vzdálenost 1800 m 10 cm hluboko. Železné desky 7 mm silné prorazí střela ještě na. dálku 350 m. Ocelové desky 9V2 mm silné se nárazem střely na dálku 100 m prohnou jen nepatrně. Na větší dálku je střela vůbec nepoškodl. Do písku nebo do hlíny vnikne střela nejhlouběji 90 cm. Zed' z cihel, silnou 1' cm, proraz( střela naráz. Silnější,zed' prorazí jen několik střel, které byly vystřeleny za sebou do téhož místa, ale to by byla vzácná náhoda. Velmi nebezpečné jsou střely dum-dum. Jejich Kožišníci byli na počátku XIII. století spojeni e cechem ševcovským, Tehdejším obuvníkům se ři kalo "Jevci černí", a kožišníkům "ševci bílí". Začátkem ledna objevila se nad Kodani sílná, krásná polární zář na jasném zimním nebi. V polární záři měla převahu zelená barva, Záření trvalo asi dvě hodiny. CHLAPCI, PŘEčTETE Sl, iak Ji Loiza Kutílek zaloul detektitml IÍJtav, tj jak; ",11 Je Jvjmi kamarády v pátrání JtéJií. R. F. VOJ Í Ř SOUKROMÝ DETEKTIVNÍ ÚSTAV LOJZY KUTÍLKA Hm vejeljch příhod ze života ehlape4. Obrázky M. Nováka. Cena 12 K, v poloplájét é vazbě 18 K. 'U všet'h knihkupci NAKLADATELSTV( JOS. R. VILfM'EK, PRAHA Knihkupenví 11 Pr aze ll., Národní třída OJ. 28 MAL'I' CTENÁ. ro nlk S9., rok Vycházl týdn!. Vydavatel nakladatelstvl Jos. R. Villmek, komanditnl spole nost v Praze. - Odpov!dnt redaktor dr. Rudolf V ořl šek, Redakce a administrace v Praze ll., SpálenA B. - Tiskem ]os. R. Villmka v Praze. - JednotlivA člsla 1 K. Předplatné na čtvrt ročnlku 10 K, na půl 20 K, 11'1 celý 40 K. - Užíván( novinových zn:s.mek povoleno feditelsh<lm polt v Praze pod čls, 27S.460-VIl Dohlédacl 1>oltovnl úřad Praha n. Vyllo v Praze dne 14. blema 1940.

16 Bobr kreslí skvělý plán pro medvídkův aeroplán O pomoc.dnes Chundeláček žádá, Hypolita, svého kamaráda. Hypolit si k stolu sedá, pero k práci ihned zvedá. Chundeláček Běhounkovi zvěstuje, jak Hypolit plány skvěle rýsuje. Bobr zatím v práéi perné,. stroje krestí, tvary černé. Villmek, Praha Běhounek hned dal se v let, plány přec chce taky uvidět! Ke dveřím se jako divý vrhá, konec je- vždyf tuš se zvrhá. Xl:eslil R. Klapač. Praha

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Země přátelských kanibalů

Země přátelských kanibalů okno do světa FIDŽI Text a foto: Michael Fokt Země přátelských kanibalů Ještě před dvěma sty lety by si vás klidně mohli dát k večeři. Dnes patří Fidžijci mezi nejpřátelštější domorodce, s jakými jsem

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 25 leden 2015 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 25 leden 2015 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 25 leden 2015 www.zssv.cz -EN- V úterý jsme šli do Armády spásy. Povídali jsme si o Vánocích, Silvestru a Novém roce. Bylo to hezké. Jan Adamec, 4. B V úterý

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny.

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny. 8.díl díl PRÁZDNINY Taky si někdy říkáte, že jsou prázdniny moc, ale opravdu moc krátké? Pro mě také. Prázdniny máme přece od toho, abychom si odpočinuli, říkají nám všichni. Tak a teď, co je na tom pravdy.

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady.

Ahoj deti, Uvidíme, jak ti to půjde. A tak jsem tady. POSÁZAVSKÉ KUKÁTKO ANEB JAK SE STAVEL HRAD Ahoj deti, rád bych se vám všem představil. Jsem malý skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil v lese ze ztraceného kukaččího vajíčka,

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 11.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 11.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 11.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou Jak chaloupka přestala být opuštěná Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou chaloupkou. V chaloupce jednou vymetla Ctibůrkova maminka pavučiny, tatínek ji vybílil zevnitř i zvenčí,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

remorkér čekal u čáry ponoru. Posádka se ho snažila dostat dolů po provazovém žebříku, ale jelikož hrozilo nebezpečí, že spadne a zabije se, chytili

remorkér čekal u čáry ponoru. Posádka se ho snažila dostat dolů po provazovém žebříku, ale jelikož hrozilo nebezpečí, že spadne a zabije se, chytili ~~~ Nemluvil. Celou cestu autem se díval z okýnka. Dva dospělí na předních sedadlech se spolu tiše bavili. Mohl by poslouchat, kdyby chtěl, ale on nechtěl. Chvíli, na tom úseku silnice, který občas zaplavovala

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech.

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech. DRUHY OHNIŠŤ Bez ohně by nebylo života. Provázel lovce, zálesáky i táborníky nejen v okamžicích slavnostních, při přátelských posezeních, ale sloužil jim především jako zdroj tepla a bezpečí i k přípravě

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy. Pranostiky na únor:

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy. Pranostiky na únor: Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 22. únor 2012 Zámecké listy Pranostiky na únor: Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB 1) N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem.

Více

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady 2015 / 2016 Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady Školní redakce: Mgr. Kateřina Mládková Sára Salvetová, Sabina Lehkoživová, Vendula

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Příloha 1a Diplomová práce, ukázka scenáře Před domem Potřebuji pomoct. Pavel si zrovna zapínal bundu a šel za otcem. Bylo chladno a zataženo, okolní svět ztratil barvy, působil mdle a nevýrazně. Dvě postavy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více