Morfostruktury a oceánského dna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Morfostruktury a oceánského dna"

Transkript

1 Morfostruktury a oceánského dna Středooceánské hřbety, Transformní zlomy Lávová plateau Abyssální plošiny Příkopy Vulkanické ostrovy (nad horkými skvrnami)

2 Divergentní rozhraní

3 Divergentní rozhraní

4 Transformní rozhraní (všimněte si opačného smyslu rel. Pohybu na zlomech transkuretních (San Andreas a transformních) San Andreas Transform

5 Tranformní rozhraní

6 Konvergentní rozhraní Tři subtypy: oceán - kontinent ostr. oblouk- oceán kontinent-kontinent

7 onvergentní rozhraní Ocean-Continent: Andes, Cascades Ocean-Ocean: Aleutians, Japan Continent-Continent: Himalaya, Alps

8 Konvergentní rozhraní Příkopy a subdukční zóny Zemětřesení koncentrovaná podél Benioffovy zóny Zonalita vulkanismu, alkalicko-vápenatý, explozivní) Orogeneze vznik lineárních orogénů Andský typ vulk. Oblouk na kontinentu (akt. Kont. okraj) Himalájský, alpský typ- kolizní orogén, záv. stádium wilsonova cyklu, suturní zóny ofiolity indikují místa někdejších oceánských prostor

9 Pohyb litosférických desek

10 Desková tektonika na sz. USA

11 Wilsonův cyklus

12 Rozpad Pangey

13 Rozpad Pangey

14 Rozpad Pangey

15 Rozpad Pangey

16 Rozpad Pangey

17 Horninový cyklus a plate tektonika

18 Horninový cyklus a plate tektonika, recyklace hmoty mezi kůrou a pláštěm na příkladě subdukčních zón

19 Látkové cykly (cyklus vody a uhlíku)

20 Cyklus uhlíku v přírodě

21 Geologické procesy na deskových rozhraních divergetní: magmatismus, př. vulkanická činnost, hydrotermální aktivita, vznik ložisek hydrotermálních rud, primitivní formy života, tektonické procesy (zemětřesení, sedimentace, deformace kůry na kont. riftech atd.) konvergentní: magmatismus, vulkanismus, deformace kůry (ostrovní oblouky, aktivní kont. okraje), vznik subdukčně akrečních orogénů, seismicita, intenzvní exodynamické jevy, sedimentace na kont. okraji, v zaobloukových a předobloukových pánví, vznik akrečních klínů, přirůstání nově vytvořené kůry kont. typu transformní: deformace kůry, seismicita, intraoceánské úzké pánve

22 Vulkanismus středooceánské hřbety tavení sv. pláště, který je anomálně blízko zemského povrchu, tholeiitický chemismus, primitivní složení, ochuzen o lehké vzácné zeminy, litofilní elementy, obohacen o těžké vzácné zeminy (HREE)

23 t Vulkanismus na středooceánských hřbetech 75 o v některých případech kombinován i s aktivitou horkých skvrn (Island) 60 o Reykjanes Ridge Eurasian Plate Juan de Fuca and Gorda Ridges Walla Walla Eurasian Plate 30 o 0 o Indian Plate Pacific Plate Galapagos Spreading Center Nazca Plate American Plate African Plate 30 o Central Indian Ocean Ridge 60 o South East Indian Ocean Ridge S Antarctic Plate 75 o

24 Vulkanismus intradeskový vzniká nad tzv. horkými skvrnami (hot spots) v plášti, většinou bazaltický (alkalické bazalty, méně tholeiity, většinou málo explozivní, vytváří se rozsáhlá plató, nebo vulkanické ostrovy, případně izolované sopečné většinou štítové vulkány příklady: oceánský intradeskový magmatismus: Havajské ostrovy, Azory, Kanárské ostrovy, Island a další Kontinentální, Dekkan, Coloradské plató, Sibiřské trappy aj Indian Plate Eurasian Plate Cocos Pacific Plate SE Australia Bowie Antarctic Plate Iceland Eurasian Plate Cobb Azores Yellowstone Madeira Bermuda Baja G. Meteor Canary Tibesti Cape Verde Hoggar Darfur Ethiopia Hawaii Caroline Fernando Cameroon African Galapagos Ascension Marquesas American Plate Comoro Samoa Easter Plate Trindade St Helena E. Africa Society Reunion Pitcairn San Felix Vema Tubai Juan Fernandez Tristan Gough Cape Croze t Kerguelen Bouvet

25 Příklad přesunu severoamerické desky nad horkou skvrnou skvrna nyní situována pod Yellowstonským Nár. parkem, stopa pohybu k SZ, bazalty Snake River a basalty Kaskádového pohoří OR WA Walla Walla CRBG ID SRP MT Present Yellowstone WY CA NV UT

26 Vulkanismus spjatý se subdukčními zónami magma vzniká tavením pláště nad subdukující deskou s níž se uvolňují fluida, dominují silně explozivní typy vulk. činnosti, chemismus odlišný (CA vulkanity, méně bazalty, více andesity, dacity až ryolity) vysoce explozivní, Příklady: ostrovní oblouky: Japonsko, Aleuty, Indonésie, Karibik (Antily) Aktivní kont. okraje, Andy, Kordilléry,

27 Suprasubdukční vulkanismus magma má vysoké obsahy fluid, je více viskózní, nižší teploty, vysoká explozivita střídání výlevů láv s explozemi (vytváření mocných a plošně rozsáhlých pyroklastik typické sopky stratovulkány, složené vulkány, velká rizika spjatá zejména s výbuchy pyroklastické horké proudy, laviny, lahary atd.

28 Příklad subsukčně vázaného vulkanismu na aktivní kont. okraj Sevení Ameriky (Sz. USA)

29 Pohyb litosférických desek a orogeneze geometrie subdukčních zón určuje charakter deformací kůry na konvergentních rozhraních, (rozsah a typ orogénů, morfologii pohoří a pánví atd.) typy orogénů: - spjaté se subdukcí oc. kůry subdukčně akreční orogény na aktivních kont. okrajích, (Andy, Kordilléry, Appalachidy aj.) kolizní kolize kont. litosférických desek Himálaje, Alpy

30 Orogény spjaté se subdukcí Pacifický typ Andský typ

31 E- or NE-direct ed subduct ions W-direct ed subduct ions Geodynamické podmínky subdukčních systémů na západním a východním Pacifiku Rozdílný charakter subdukce je dán interakcí subdukující litosféry a směru toku v astenosféře na západě jsou proti sobě, na východě paralelní

32 Orogény spjaté se subdukcí (pod oceánskou kůru, pod aktivní kont. okraj) Pacifický typ subdukce (vznik ostrovních oblouků, zaobloukových pánví), morfologicky nevýrazné orogény, malé zkrácení

33 Přechod oceánické subdukce do kontinentální kolize (vznik bivergentního orogénu)

34 Alpský typ subdukce a následné kolize Gravimetrické (Bougerovy) anomálie a tepelný tok Apenninský typ subdukce Apennines Alps Apennines Alps

35 N Seismický profil Centrálními Alpami TRANSALP Working Group, GRL, 2002 SW 10 km Seismický řez Jižními Apeninami

36 N FOREBELT Central-eastern Alps - CropTransalp RETROBELT TRANSALP Working Group, GRL, 2002 SW 10 km Southern Apennines - CropM5 FOREBELT Merlini et al., 2000 extenze akreční klín hlouběji než předpolí

37 . A Rozdíly v orogénech v důsledku subdukční asymetrie OLIGOCENE BASE Milan ALPS 3000 m m 4000 m Venice 5000 m APENNINES Front of the Alps PLIOCENE BASE ADRIATIC SEA BASEMENT Front of the Apennines NW 0 km A 2 vergences Dal Piaz, 1997 Rome Tyrrhenian back-arc basin B m km The Apenninic platform thrusts on the Ligurian units? 1 vergence Miocene Flysch & Cret.-Olig. Clays?? NE Apulian Platform 4 Km 4 Km 0 m New Moho Continental Crust 200 km 40 Asthenosphere B Mesozoic Adriatic Moho Lithospheric Mantle

38 Důsledky ústupu subdukce na morfologii nadložní desky MIGRATING WAVES faster than denudation rate W 3 km 3rd order wavelength 2nd order wavelength 2 1st order wavelength 1 0 Apeniny highest mountain divide E 50 km vertical exaggeration x 10 3 km W migrating system mm/a 50 km vertical exaggeration x 10 denudat ion rat e <1 mm/ a Extensional belt Accretionary wedge t 1 t 2 t 3 t 4 E Slab rollback mm/a t 1 t 2 t 3 t 4 Salustri et al., 2002

39 U= svrchní deska (fixov.) H= hrana subdukce L=spodní deska S=rychlost subdukce S=HL=UH-UL Vztahy mezi rychlostí konvergence, subducke a pohybem hrany subdukce (subduction hinge)

40 Vztah rychlosti subdukce, rychlosti konvergence a zkrácení deformovaného orogénu (velikost zkrácení není závislá na rychlosti subdukce)

41 Vztahy mezi rychlostí konvergence a velikosti zkrácení v orogénu (důsledky rigidity okraje desky)

42 Orogény spjaté se subdukcí orinetovanou k západu a východu 2 1 Příklad ústupu def. fronty na příkladě Betické kordilléry (Španělsko)

43 Příklady akrece jednotek při západním okraji jihoamerické platformy (v centrálních Andách v období paleozoika

44 Vývoj peruánských And (od riftingu ve sp. křídě po laramskou a terciérní kompresi

45 Geologické řezy Andami řez s. Andami: A Ecuadorské Andy, B Centrální Peruánské Andy, C Bolívijské Andy

46 Rozdíly mezi Apeninským orogénem a orogény v Egejském moři a Turecku (Tauridy) Thin lithosphere Thick lithosphere

47 Subdukčně - akreční orogény Altaidy, Kordilléry, Appalachidy, aj. Přechodní typy nejprve subdučně akreční procesy, pak kolize kontinentů (např. variscidy),

48 The Altaid orogenic complex in Asia

49

50

51

52

53 Geologická mapa Alp

54 Schematická geologická mapa západních Alp s vyznačením geofyzikálních profilů

55 Geologický řez západními Alpami po linii NFF-20 East

56 Geologický řez západními Alpami po linii NFF-20 West

57 Stáří a typ sedimentace, magmatismu a tektonometamorfních procesů v jednotkách Alp

58 Poměry mezi horizonáltními pohyby litosférických desek a vertikálními pohyby (řádový rozdíl v rychlostech)

59 - horizontální pohyby jsou x rychlejší než vertikální pohyby - deskové tektonice dominují tangenciální síly

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry Geologický vývoj Laurasie od ní se oddělila severoamerická litosférická deska (jádro: kanadský štít) Gondwana od

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

ruda vizmutu (vizmut) (Jáchymov) ruda olova (galenit) (Jáchymov) ruda wolframu (ferberit) (Krásno)

ruda vizmutu (vizmut) (Jáchymov) ruda olova (galenit) (Jáchymov) ruda wolframu (ferberit) (Krásno) Horníci nazývají kámen, ze kterého se dělá cín, cvitr (Zwitter), a mají za to, že má jméno od zwitzern a gleissen. Ale lze vidět, že cvitr je zkomolené nebo zkrácené řecké slovo cassiteron. Neboť Němci

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

Pavel Taibr Zem pisný slovník

Pavel Taibr Zem pisný slovník Pavel Taibr Zem pisný slovník Pavel Taibr, Mct-info Jablonec nad Nisou 2013. Užití se svolením autora. Opravy a připomínky na mctinfo@atlas.cz - 2 - Obsah A... 4 B... 5 C... 6 Č... 6 D... 6 E... 7 F...

Více

Vlny tsunami. Příčiny vzniku tsunami: Příčiny tsunami: známy; podmínky vývoje: zůstávají stále nejasné

Vlny tsunami. Příčiny vzniku tsunami: Příčiny tsunami: známy; podmínky vývoje: zůstávají stále nejasné Vlny tsunami obrovské ničivé mořské vlny, vyvolané většinou podmořskými zemětřeseními, mohutnými sesuvy půdy a výbuchy podmořských sopek, které posunou část oceánského dna (kerný pohyb) jsou charakteristické

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 Zpráva za rok 2014 Sestavili: J.Pertoldová, J.Frýda, M.Novák, L.Rukavičková, B.Kříbek, V.Hladík, D.Čápová, H.Breiterová, J.Pašava, P.Štěpánek Česká geologická

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží Doporučená literatura: Austrálie a Oceánie Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. Praha: SPN, 1983. 295 s. Inovecký, F.: Austrálie. Praha: Svoboda, 1982. 267 s. Kunský, J.: Zeměpis světa. Díl: Austrálie, Oceánie

Více

Přednáška VII. Historická geologie. klíčová slova: paleontologie (zoo- a fyto), časová škála, stratigrafická tabulka, vývoj života na Zemi

Přednáška VII. Historická geologie. klíčová slova: paleontologie (zoo- a fyto), časová škála, stratigrafická tabulka, vývoj života na Zemi Přednáška VII. Historická geologie klíčová slova: paleontologie (zoo- a fyto), časová škála, stratigrafická tabulka, vývoj života na Zemi 1 Historická geologie zkoumá dějiny a zákonitosti vývoje Země od

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Technická zpráva Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování Zpráva část A ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. J. Piskač, P. Šimůnek, I. Prachař, D. Tucauerová, B. Romportl,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 293 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách

Více