PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS, SPOL. S R.O. NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS, SPOL. S R.O. NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM"

Transkript

1 PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS, SPOL. S R.O. NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM SVĚT PLNÝ ENERGIE INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE tel: zima 2012 Geotermální potenciál planety se odhaduje na GW. STRANA 4-5 Budou se české firmy podílet na dostavbě Jaslovských Bohunic? STRANA 6 Bardejovské kúpele nakupují energie od firmy LUMIUS. STRANA 7 EXPORT Obchodní úspěchy českých firem ATOMEX EUROPE 2012 Praha hostila uprostřed letošního října II.ročník fóra dodavatelů zařízení a služeb pro jaderný průmysl Atomex Europe Hlavním organizátorem této prestižní vědecké, výrobní a kooperační akce byla ruská státní korporace ROSATOM. Z pohledu českých firem Atomex představuje nepochybně zajímavou přehlídku nové techniky a zařízení pro jadernou energetiku, s věcně bohatou škálou přednášek a doprovodných akcí. Letos kupř. zaujal kulatý stůl na téma spolupráce s dodavateli v rámci dostavby JE Temelína s prezentací výsledků pracovních skupin k rozdělování licencí jednotlivým společnostem (VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, MSA, SIGMA GROUP, ŠKODA JS a MODŘANY Power), anebo obsahově bohatý blok k národním politikám rozvoje jaderné energetiky a průmyslu, jakožto klíči k udržitelnému rozvoji regionu (ČR, Maďarsko, Slovensko). Zájemcům o detailní informace jsou k dispozici specializované webové stránky akce: atomex-europe2012. České firmy přijely do Prahy s logickou motivací: získat nové, inovačně i obchodně zajímavé kontrakty. Řadě z nich se to podařilo. Pozitivně to pocítí jak ony samy (v bilanci svých tržeb), tak celá česká energetika. Na Atomexu nelze udat konstrukčně, výrobně i provozně zastaralou produkci. Uspějí pouze technicky a technologicky nejvyspělejší firmy. Zdatné ARAKO ARAKO spol s.r.o. na Atomexu Europe 2012 podepsala kontrakt se společností ATOM- ENERGOMAŠ a.s. na dodávku armatur pro Novovoroněžskou JES-2 v hodnotě 5,5 mil. EUR a rámcovou smlouvu na dodávku armatur pro energoblok č. 2 Novovoroněžské JES-2 v hodnotě 10 mil. EUR po dobu let Máme velký zájem o ruský jaderný trh, protože se aktivně rozvíjí, uvedl komerční ředitel firmy Tomáš Ondera. Během posledních 3 let jsme pro Rostovskou, PF 2013 České firmy uzavřely na letošním ATOMEX EUROPE 2012 nové exportní kontrakty. Jejich realizace mj. umožní postavit několik jaderných reaktorů a nové jaderné elektrárny v ČR i ve světě vybavit tuzemskou špičkovou technikou. Smolenskou, Bělojarskou a Novovoroněžskou jadernou elektrárnu dodali zařízení v celkové hodnotě více než 34 mil. EUR. Za podpory a.s. ATOMENERGOMAŠ stabilně modernizujeme výrobu a zvětšujeme objem zakázek nejenom pro Rusko, ale pro celý svět. Úspěšné Chladicí věže Praha Na Atomexu Europe 2012 byly rovněž podepsány smlouvy mezi společnostmi Chladicí věže Praha a Mostostroj 6 na vyhotovení projektové přípravy 2 chladicích věží pro Nižněgorodskou jadernou elektrárnu (bloky č. 1, 2) a na dodávku technologické části chladicího systému pro chladicí věže Rostovské jaderné elektrárny (blok č. 4). Finanční objem obou zakázek činí cca 5 mil. EUR. Plánovaný termín dokončení prací je konec roku 2012, resp Uzavření těchto dvou smluv se pro nás de facto stává vstupenkou na ruský trh jaderné energetiky, řekl k tomu generální ředitel společnosti Chladicí věže Praha Lukáš Chmel. Celý tento rok jsme vyřizovali licenční procedury a nyní máme první významný výsledek. Je to ale jen začátek práce, za nímž budou (jak pevně doufám) následovat další zakázky. Díky unikátním inženýrským kompetencím společnosti Chladicí věže Praha může dnes ATOMENERGOMAŠ nabídnout dodávky technologického zařízení a pronájem zařízení pro výstavbu chladírenských věží pro 9 vznikajících bloků jaderných elektráren v Rusku a Bělorusku: Rostovské, Kurské, Smolenské, Nižněgorodské, Baltské a Ostrovecké jaderné elektrárny. Celkový potenciál zakázek pro společnost Chladicí věže Praha tak činí (jen v této oblasti) na příštích 5 let více než 60 mil. EUR, konstatoval generální ředitel ATOMENERGO- MAŠ Andrej Nikipelov. Aktivní Sigma Group Zajímavý kontrakt na Atomexu Europe 2012 uzavřela rovněž Sigma Group, a to Přejeme hezké prožití Vánoc a úspěšný nový rok Ať je i pro Vás plný energie. s EMKO s.r.o. (ATOMENERGOMAŠ a.s.). Týká se dodávek čerpadlových agregátů systému hašení požárů pro Baltickou JES. Zároveň ohlásila splnění svých kontraktů na výrobu čerpadlových agregátů pro Kalininskou, Bělojarskou a Novovoroněžskou JES v Rusku. Dodávka pro Leningradskou JES je v závěrečném stádiu. Celková hodnota kontraktů činí 20 mil. EUR. Rusko a Česko spolupracují v oblasti dodávek pro jaderné odvětví už více než 40 let. Máme bohaté zkušenosti a proto náš zájem o dodávky pro ruské jaderné odvětví je logický. Samozřejmě, že na ruském trhu je velká konkurence, jako na všech tendrech po celém světě. Snažíme se ale nabídnout konkurenčně schopnou cenu a dobrou kvalitu, prohlásil prezident společnosti Sigma Group Milan Šimanovský. Plán lokalizace výroby Na letošním Atomexu Europe 2012 byl podepsán také Plán rusko-české spolupráce v oblasti lokalizace výroby jaderných zařízení. Signovali jej představitelé společností Vítkovice Power Engineering, Modřany Power a Rusatom Overseas. Účelem tohoto dokumentu je nastavit pořadí a načasovat aktivity v rámci projektu lokalizace výroby parogenerátorů a potrubí pro nové jaderné elektrárny typu VVER na území ČR. V návaznosti na něj bude vytvořena společná pracovní skupina s úkolem analyzovat možnosti a náklady na výrobu parogenerátorů a potrubí pro nejnovější elektrárny typu VVER. Vznikne také plán předání technické dokumentace a knowhow z ruské strany, které jsou nezbytné pro lokalizaci výroby zařízení v ČR. ENERGETICKÉ AKTUALITY: Směrnice o energetické účinnosti Po roce intenzivního projednávání se podařilo v Bruselu uzavřít znění směrnice o energetické účinnosti. ČR se snažila prosadit maximum svých zájmů a usilovala zejména o to, aby navrhovaná opatření mohla být flexibilně aplikována v často se lišících podmínkách jednotlivých členských států. Účinné převedení do národních právních předpisů a následná realizace energeticky účinných opatření je podle mého názoru zásadní, uvedl český ministr průmyslu a obchodu M. Kuba s tím, že pro jednání o této směrnici byla charakteristická značná propast mezi postojem členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu. Evropská komise také představila svou vizi evropské strategie pro rozvoj alternativních zdrojů energie do roku Členské státy EU i Česká republika investovaly v posledních letech nemalé prostředky do podpory alternativních zdrojů energie (AZE). Zajištění řádného fungování trhu s elektřinou je naší prioritou, stejně jako odstranění distorze trhu, kterou dnes citelně vnímáme, komentoval M. Kuba představy Komise. Skončila éra wolframových žárovek Letos na podzim v EU skončila výroba klasických wolframových žárovek. V prodeji zůstaly už jen 40wattové a méně výkonné žárovky. Produkce a prodej výkonnějších wolframových žárovek byla nařízením EU ukončena již v předchozích letech. U starých zdrojů se budou doprodávat pouze skladové zásoby. Podle průzkumu poradenské společnosti esvětlo.cz už 65 % českých domácností svítí alespoň 1 úsporným zdrojem světla a další budou přibývat. Důvodem pro ukončení výroby klasických wolframových žárovek byla jejich vysoká energetická náročnost. S rapidním růstem počtu úsporek se zvětšuje také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné bez obav vyhodit do koše, úsporné je třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Musí se s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem, a to kvůli toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují, upozornil Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení. Neméně významným důvodem pro recyklaci je zisk druhotných surovin, které lze opětovně použít. STRANA 1

2 SVĚT PLNÝ ENERGIE VÝZKUM A VÝVOJ Energetické inovace Nový inteligentní systém dat Tolerance zákazníků k výpadkům proudu je obecně velmi nízká. Naopak jejich očekávání velmi rychlých oprav jsou vysoká, říká Juan Macias, generální ředitel divize pro automatizaci rozvodné sítě v GE Digital Energy. Tým jeho inženýrů proto vyvinul magnetickou rezonanci, resp. zobrazovací techniku pro rozvodnou síť. Tvoří ji soustava inteligentních senzorů, která shromažďuje data k přenosu a distribuci energie (kupř. údaje o proudu a napětí, ale také o teplotě, nebo o průvěsu drátů). Senzory, které jsou synchronizované přes GPS, jsou lokalizovány přímo na drátech. Těsně je objímají a všechny údaje bezdrátově přenášejí do počítačových serverů. Matematické a softwarové algoritmy vstupní údaje zpracovávají a vysílají upozornění o nedostatcích, výpadcích a dalších problémech hrozících v rozvodné síti. Podle J.Maciase: Údaje umožňují najít chyby daleko rychlejším a přesnějším způsobem. Senzory zvyšují rozlišení rozvodné sítě. Chcete-li: zlepšují viditelnost. Technologie s názvem Multilin Intelligent Line Monitoring System spadá do kontroly portfolia rozvodných sítí GE. Umožňují, aby tok energie byl spolehlivější a efektivnější. Pracovníci technické infrastruktury sledují celý systém na počítačových obrazovkách ve velínu. Mohou si ho také stáhnout na své chytré telefony. GE tuto technologii představila už v Polsku, Irsku a Velké Británii. Inteligentní kontrolní systém elektrického vedení je spolehlivým východiskem pro lokalizaci chyb. Ve finále zlepšuje kontinuitu dodávek a zvyšuje veřejnou bezpečnost přesným hlášením poruchy zodpovědnému pracovníkovi. Kromě toho může také hlídat zatížení profilu elektrického vedení, monitorovat spotřebu a detekovat netechnické ztráty, resp. černé odběry elektřiny. České firmy pro reaktor IV. generace Podpisem memoranda o spolupráci se společností AKME-engineering (Atomové Komplexy Malé a střední Energetiky) se 13 českých firem zapojilo do realizace projektu vývoje a výroby jaderných elektráren s reaktorovými bloky s olověno-bismutovým chlazením o výkonu 100 MW (SVBR- 100). Zájem projevily ARAKO, EDT Transformatory, ENVINET, CHEMCOMEX Praha, Chladicí věže Praha, I&C Energo, MODŘANY Power, MPower Engineering, PROMONT, PSG International, Sandvik Chomutov Precision Tubes, SIGMA Group, ŠKODA JS, ÚJV Řež, VÍTKOVICE Power Engineering, VÚJE Česká republika, ZAT a ZVVZ-Enven Engineering. České firmy dodají společnosti AKME-engineering unikátní zařízení a poskytnou specializované služby. Příprava projektu reaktoru SVBR-100 je dnes již v pokročilé fázi. Vybudování experimentálně-průmyslového energobloku s reaktorovými bloky SVBR- 100 se plánuje na období let Fyzické spuštění bloku na konec roku Malé modulární jaderné komplexy jsou považovány za jedno z nejperspektivnějších, spolehlivých a cenově dostupných řešení současné poptávky po energii. Mohou zajišťovat dodávku elektřiny, zásobování teplem a také odsolování vody, a to i ve vzdálenějších obývaných oblastech. Společnost EXCON Steel z Hradce Králové se zapojila do realizace speciálního výzkumného reaktoru v Cadarache. Nový reaktor poslouží k výzkumu materiálu a jaderného paliva. Jedním z českých příspěvků k tomuto mezinárodnímu projektu je dodávka komplexu horkých komor. Jsou určeny k přípravě a vyhodnocování experimentů zaměřených na práci se vzorky paliva a materiálu před i po ozáření, k manipulaci s radiofarmaky a k podpoře provozu a údržby reaktoru. Reaktory na testování materiálu jsou zásadní součástí zdokonalování a kvalifikace materiálu a jaderného paliva používaného v našem průmyslu. Mohou být využity rovněž jako zdroj elektřiny a přívodu páry k průmyslovým komplexům a dalším zařízením. Na vývoji SVBR-100 spolupracují přední instituce ruského jaderného výzkumu Fyzikálněenergetický institut A. I. Lejpunského a OKB Gidropress. Celosvětově je zatím v komerčním provozu pouze jediná elektrárna s reaktorem IV. generace, a to v ruském Bělojarsku. Důležitou vlastností nového reaktoru IV.generace SVBR-100 je integrovaný monoblok primárního okruhu, v němž jsou všechna zařízení (samotný reaktor, moduly paragenerátorů, čerpadla pro cirkulaci aj.) umístěna v jednom modulu, bez přítomnosti potrubí a tvarovek tohoto okruhu. Češi budují unikátní reaktor v Cadarache ORegen proměňuje horký vzduch v elektřinu První ORegen bude zprovozněn ve městě Whitecourt v kanadské provincii Alberta. Nový zdroj vyprodukuje 14 MW čisté energie. Dost pro pokrytí roční spotřeby kanadských domovů. Nová technologie využívá inovativní způsob zachycování tepla a jeho následné přeměny na čistou elektrickou energii. Díky vylepšenému mechanismu výměny tepla (tzv. organickému Rankinovu cyklu) pro svůj chod nevyžaduje žádné dodatečné zdroje energie a produkuje nulové množství skleníkových plynů. Inženýři divize Oil & Gas společnosti GE se zaměřili na odpadní teplo. Běžná plynová turbína ztratí až 2/3 tepla, jež vyprodukuje spalováním zemního plynu. Odpadní teplo tak jen v USA ročně zodpovídá za ztráty v řádu miliard dolarů. Nová technologie ORegen (Organický regenerátor) využívá inovativní způsob zachycování tepla a jeho následné přeměny na čistou elektrickou energii. Tvůrci přišli na způsob, jak umocnit mechanismus výměny tepla - tzv. organický Rankinův cyklus. Odpadní teplo o teplotě až 900 F (482 C) je převedeno do oleje a následně do speciální kapaliny s bodem varu pouhých 127 F (52,8 C). Odpařená kapalina pak pohání turbínu vyrábějící elektrickou energii. Technologii ORegen lze napojit na kteroukoliv běžnou plynovou turbínu. Při napojení na plynové turbíny PGT25+ společnosti GE může tento systém zvýšit účinnost elektrárny až o 25% a ulehčit atmosféře o více než t CO 2 ročně. Stejné množství by ubylo po stažení vozů ze silnic. Inženýři vypočítali, že při délce provozu přesahující hodin ročně ORegen vyprodukuje stejné množství energie jako obdobný systém kombinovaného cyklu. Systém je unikátní tím, že ke svému chodu nepotřebuje vodu a funguje i v mrazivém počasí. Magnetickou rezonanci pro rozvodnou síť vytváří soustava inteligentních senzorů, která operativně shromažďuje a předává data výrobcům i distributorům energie. Podpoření tohoto projektu je pro všechny zúčastněné příležitostí, jak se aktivně podílet na zvýšení bezpečnosti a optimalizaci existujících nebo budoucích jaderných reaktorů, uvedl regionální ředitel AREVY pro CEE region a ředitel pražské pobočky AREVA Thomas Epron. Důležitou dodávku o hmotnosti 9,5 t a v hodnotě 10 mil. Kč. zabezpečil EXCON Steel z Hradce Králové. Východočeští strojaři ji vyrobili v úzké spolupráci s výzkumným centrem v Řeži u Prahy. 80,2 MILIARD EUR NA ROZVOJ PROGRAMU HORIZONT 2020 EVROPA Akcent bruselské exekutivy na další posílení tempa výzkumu a inovací v členských zemích neochabuje. Mezi priority programu EU pro hospodářský růst a zaměstnanost patří také moderní, ekologická a úsporná energetika a teplárenství. Členské země musí (nejpozději do roku 2020) začít investovat do výzkumu a rozvoje 3 % svého HDP (1 % z veřejných prostředků, 2 % z prostředků soukromého sektoru). Bruselská administrativa spočetla, že takový přístup umožní vytvořit 3,7 milionů nových pracovních míst a zvýšit roční HDP o cca 800 mld. eur. EU27 patří i nadále v řadě technologických oborů do světové špičky. Stále důrazněji však musí čelit rostoucí konkurenci, a to jak ze strany tradičních obchodních rivalů, tak nově se rozvíjejících ekonomik. Brusel přichází s řadou nových vnitřně strukturovaných projektů, mj. s projektem Únie inovací Podněty z veřejného sektoru Mají stimulovat soukromý sektor a eliminovat překážky, které brání realizaci nových myšlenek a jejich uvedení na trh. Důvodů je povícero: nedostačující finanční prostředky, nekoordinovaná činnost výzkumných center, nedostatečné využívání veřej- ných zakázek pro inovace, zdlouhavé zavádění nových produktů a norem atd. Brusel chce do roku 2014 vytvořit jednotný Evropský výzkumný prostor s cílem prohloubit přeshraniční spolupráci a umožnit výzkumným pracovníkům působit v kterékoliv členské zemi. EU přitom v oblasti výzkumu a inovací neustoupí od tzv. VII. rámcového programu, jehož rozpočet přesáhne 50 mld. eur. Rámcový program obsahuje čtyři tematické oblasti (Spolupráce, Myšlenky včetně zřízení Evropské rady pro výzkum, která poskytuje finanční prostředky, Lidé a Kapacity). Nemalé úkoly připadnou rovněž Evropskému inovačnímu a technologickému institutu při komerčním využití výsledků výzkumu prostřednictvím tzv. znalostních a inovačních komunit. Jedná se o nový model partnerství univerzit, výzkumných ústavů, podniků, nadací a dalších subjektů. K jeho současným prioritám patří mj. rozvoj alternativních zdrojů energie. Horizont 2020 Novým programem EU, z něhož budou financovány výzkum a inovace v letech se stává Horizont Peněžní prostředky (zhruba 80,2 mld. eur na celé období) budou moci čerpat výzkumné ústavy, univerzity, inovativní soukromé společnosti a malé podniky. Z programu budou těžit všechny sektory evropského hospodářství. Stranou nezůstane samozřejmě ani obor energetika. STRANA 2

3 INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE zima 2012 TRENDY Vydáme se v ČR cestou decentralizace výroby energie? EFEKTIVNÍ VÝROBA I SPOTŘEBA Centrální výroba elektřiny se v ČR realizuje převážně na velkých systémových tepelných elektrárnách (dále: TE). Svůj výkon vyvádějí do nadřazené soustavy nejvyšší napěťová hladina 400 kv, nebo 220 kv. Odtud se přenáší po vedeních (směrem dolů ) do místa spotřeby a transformuje se až na úroveň napětí v domácnostech, institucích, továrnách napěťová hladina 0,4 kv. Takovou distribucí elektřiny do koncového odběrného místa vznikají v elektrizační soustavě ztráty až 14,7 % (viz tabulku). Decentralizace výroby energie mj. vyvolá tlak na vznik a zdárné fungování tzv. virtuálních elektráren. Alarmující fakta pro další příp. rozvoj TE shromáždila aliance CZEPHO. Mj. poukázala, že: 55 % vstupní energie v palivu se ztratí formou nevyužitého tepla; 13,5 % elektřiny se ztratí při dopravě k zákazníkovi; 3% se použije na krytí vlastní spotřeby elektráren; pouze 28,5 % energie z paliva se dostane ve formě elektřiny ke spotřebiteli. Zvyšováním podílu decentrální výroby elektřiny, tj. jejím umístěním do blízkosti její spotřeby, lze ztráty v sítích snížit minimálně o jednotky procent. Jedná se o optimalizaci drahé dopravy elektřiny ke koncovému odběrateli z velkých systémových elektráren (poplatky za přenos, transformaci a distribuci + daň z elektřiny). Efekty decentrální výroby elektřiny Přínosů tohoto způsobu výroby a dodávek elektřiny je několik. V popředí figuruje úspora z titulu optimalizace ztrát elektřiny, k nimž dochází při transformaci a dopravě elektřiny. Elektřina směřuje z místa vyššího napětí do místa nižšího napětí a tudíž se spolehlivě spotřebuje v blízkosti místa výroby. Nebude tedy dopravována na veliké vzdálenosti. Tento efekt je kompenzován příspěvkem za decentrální výrobu podle cenových rozhodnutí ERÚ. Reálný přínos je patrně vyšší. Bereme-li v úvahu například cenu silové elektřiny (1 500 Kč/MWh), pak by samozřejmě reálné ocenění decentrální výroby mohlo být vyšší (viz tabulka níže). Reálný přínos z decentrální výroby (úspora na přenosu 1 MWh) Ztráty v síti Kč/MWh ERÚ Kč/MWh Reálný přínos Přenos nadřazená soustava 400,220 kv 1,6 % 0 0 VVN (distribuce) 4,8 % Vysoké napětí (1 35 kv) 7,9 % Nízké napětí do 1 kv 14,7 % naprosto chybně. Nebude zapotřebí zavádět žádné retroaktivní daně, resp. bude možné tyto daně snížit. Způsob a výše zpoplatnění silové elektřiny a dopravy elektřiny, tzv. kumulované ceny za služby sítí v Kč/MWh (ceny jsou uvedeny bez DPH), znázorňuje následující výčet základních poplatků, z nichž sestává koncová cena elektřiny v odběrném místě: Poplatek za dodávku výrobce/obchodníka silové elektřiny za tržní cenu (určující je burza s elektřinou), nezávisle na tom, do jaké napěťové úrovně. Ceny dodávané silové elektřiny jsou funkcí ratingu tvaru odběrového diagramu, momentální cenové úrovně na burze a také je ovlivňuje okamžitý kurz EUR/Kč. Poplatek za služby provozovatelů sítí (doprava elektřiny, včetně systémových služeb), a to tak že se rozlišuje z jaké napěťové úrovně je elektřina odebírána, je účtována odběrateli v různých formách. Jsou to diferencované poplatky za služby přenosové a distribuční sítě, které musí obchodník poukázat Provozovateli přenosové soustavy, nebo Provozovatelům distribučních soustav. Je zřejmé, že poplatky za dopravu elektřiny ke koncovým odběratelům na úrovni NN jsou obrovské a značně prodražují koncovou celkovou cenu elektřiny v odběrném místě. Veškeré tyto náklady u decentralizovaných zdrojů elektřiny odpadají: elektřina, která se vyrobí v nižších napěťových úrovních, se tam také spotřebuje. Okolní elektrizační soustavy to již zvládají a koncepčně decentralizovanou výrobu elektřiny podporují. V podmínkách ČR je stále upřednostňována homogenní centralizovaná energetika ovlivňovaná pouze monopolním chováním tří dominantních provozovatelů sítí a dodavatelů elektřiny. Schéma využití paliva Decentrální výroba elektřiny se proto bude stále více stávat předmětem zájmu jako součást zdrojové základny, a to z hlediska snížení ztrát v sítích elektrizační soustavy, zvýšení zabezpečenosti dodávek a v době růstu asijských ekonomik bude upřednostněn i její ekonomický přínos. Zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny Decentrální zdroje mohou plnit funkci náhradního zdroje elektřiny, pokud se s touto variantou počítá již při projektu. Větší počet dispečersky řízených zdrojů (stovky až tisíce) vytvoří velmi spolehlivý decentralizovaný zdroj virtuální elektrárnu. Operativní řízení takové virtuální elektrárny je však nutné podpořit motivující cenotvorbou. Ta v současnosti chybí. Tím je myšleno vhodné zařazování výkonů z virtuální elektrárny do systému podpůrných služeb na základě předem stanovených ekonomických podmínek pro provozování decentrálních rychlých (hybridních) zdrojů. Současný model, při němž je zisk energetické společnosti závislý na množství prodané energie bez ohledu na účel a efektivitu jejího využití, již nebude vyhovovat potřebám společnosti. Stávající systém má velkou slabinu: závislost na neobnovitelných zdrojích energie. Dříve nebo později bude změna nevyhnutelná. Je spravedlivé mít nárok na zařazení decentralizovaných zdrojů jako jedné z alternativních voleb, a to na základě jejich svobodné integrace do systému tzv. virtuální elektrárny. Fosilní paliva budou postupně nahrazena alternativními zdroji a společně s jadernou energetikou a s využíváním energetického potenciálu biomasy lze zachovat energetický rozvoj společnosti. Model decentralizované energetiky umožňuje svobodné rozhodování o dlouhodobém zásobování vlastními zdroji pro domácnosti, města, firmy apod. Pro tyto zdroje lze alokovat poměrně rychle soukromé finanční prostředky a financování jednotlivých projektů je tak velmi flexibilní. S rozvojem tohoto segmentu trhu lze očekávat vyšší zaměstnanost v regionech a rozvoj nových služeb v energetice. Bude účelné předvídat a regulovat dodávky z obnovitelných zdrojů na regionální (městské, obecní) úrovni. Oproti dnešnímu fungování centralizované sítě patrně vznikne pozice lokálních, či regionálních energetických správců, kteří budou zastupovat určitou skupinu mikrovýrobců a řídit dodávky do soustavy. NÁZOR EXPERTA: Decentrální výroba elektřiny se proto bude stále více stávat předmětem zájmu jako součást zdrojové základny, a to z hlediska snížení ztrát v sítích elektrizační soustavy, zvýšení zabezpečenosti dodávek a v době růstu asijských ekonomik bude upřednostněn i její ekonomický přínos. Růst spotřeby klasických fosilních paliv ve velkých ekonomikách způsobí výhledově další nárůst cen silové elektřiny vyráběné v tepelných elektrárnách. Zranitelnost zařízení centrálních energetických soustav v době výskytu teroristických činů je všeobecně známá. Decentrální zdroje mohou v tomto směru významně zvýšit zabezpečenost dodávek. Jednobodové napájení odběratele ze sítě distributora elektřiny se postupně změní na vícebodové napájení ze sítě a z jeho vlastních AZE (FVE, VTE v součinnosti s ukládáním elektřiny do akumulátorů, do akumulačního ohřevu vody ve velkých bojlerech apod.). Nevyužití přepravních cest Vyjděme z premisy, že elektřina, která se vyrobí v nižších napěťových úrovních, se tam také spotřebuje. Při současném modelu trhu s elektřinou obchodník konečnému odběrateli vždy účtuje cenu poplatků za distribuční služby, tj. za službu přenosové a distribuční sítě. A to i když obchodník elektřinu nakoupí z decentrální výroby ze stejné napěťové úrovně, do níž ji následně prodá, a je zřejmé, že tyto služby nevyužívá, event. využívá pouze částečně. Část platby zákazníka, poukázaná provozovateli distribuční a přenosové soustavy za služby sítí po napěťových úrovních, kudy elektřina ve skutečnosti neprošla, by mohla být převedena provozovateli decentrálního zdroje (AZE + KVET). O takto přiznané částky může být snížen tzv. zelený bonus. Tím se zároveň zmenší finanční zatížení státních příspěvků na podporu AZE, které byly v minulosti nastaveny Ing. Miroslav Vrba, CSc. člen představenstva ČEPS Rozvoj decentralizované výroby v ČR i ve státech EU jde ruku v ruce s nárůstem využívání alternativních zdrojů, zejména energie větru, slunce a biomasy. Tento boom, který v Evropě registrujeme v posledních 5 letech, je založen na podpůrných schématech zavedených v souladu se směrnicí Evropské komise 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z AZE na vnitřním trhu s elektřinou. Další rozvoj decentralizované výroby elektřiny v současnosti výrazně závisí na formě a výši podpor směřujících do využívání AZE. Pokud je podpora těchto zdrojů nastavena adekvátně podmínkám daného státu/regionu, může stát různými nástroji řídit rozvoj AZE podle potřeb. STRANA 3

4 SVĚT PLNÝ ENERGIE ANALÝZA Využijeme v ČR teplo z hlubin? PODZEMÍ REZERVOÁRY Geotermální energie je jeden z mála alternativních zdrojů, který nemá bezprostřední původ ve sluneční energii. Jedná se o teplo z hlubin Země, které proniká na povrch. Fyzikálně je vygenerována zemským jádrem a vzniká v důsledku rozpadu radioaktivních látek a působení tzv. slapových sil. Na zemském povrchu ji nejčastěji pozorujeme ve formě erupcí horkých gejzírů, sopek, nebo výronů páry. Nejznámějším příkladem v širším povědomí jsou horké prameny a gejzíry. Ať už slavný Yellowstone v USA, početná škála gejzírů na Islandu, či v italském Lardarello. Každý Čech si bude výron horké vody z podzemí nejčastěji spojovat s Karlovými Vary a s jeho proslaveným Vřídlem. Podzemní rezervoár energie lidé dokáží využít jak pro vytápění, tak pro výrobu elektrické energie. Zejména tam, kde je dosažitelný teplotní spád 55 a více stupňů Celsia na 1 km hloubky. Vědci odhadují geotermální potenciál planety na cca GW. Existují 3 základní druhy geotermálních elektráren: na suchou a na mokrou páru a tzv. binární (horkovodní). ČR se v rámci tzv. lisabonské směrnice zavázala k poměrně razantnímu zvýšení podílu tzv. alternativních zdrojů energie ve svém národním energetickém mixu. Geotermální energie by mohla do budoucna naši bilanci vylepšit. Řada provedených vědeckých výzkumů a analýz opravňuje k odhadu, že teplo z hlubin bychom mohli s různou mírou efektivnosti exploatovat na lokalitách a použít je na zdrojích pro výrobu elektřiny (cca 250 MW) a tepla (cca MW). V celoroční bilanci bychom takto dokázali vygenerovat až 2 TWh proudu a 4 TWh páry pro otop. Geotermální elektrárny neprodukují žádné ekologicky neakceptovatelné emise. Jejich nevýhodou je však poměrně vysoká investiční náročnost, lokace pouze na vybraných (zpravidla vulkanicky aktivních) místech zeměkoule, postupně klesající výkony a poměrně značné výrony podzemních tuhých materiálů na povrch. Usazují se nejenom na povrchu potrubí. Zároveň způsobují korozi turbín. Vodohospodáři kritizují tento zdroj pro značnou spotřebu vody, jež se pumpuje do vrtů. Nazpátek se vrací cca 1/3 jejího objemu. Pro hrubý přepočet efektivity platí: s rostoucí teplotou primárního zdroje v podzemí náklady na výrobu elektřiny na povrchu klesají. Za práh použitelnosti a ekonomické efektivnosti se momentálně považuje výron o teplotě min. 180 C. Analýza MŽP ČR rozlišuje z hlediska využití 4 kategorie geotermální energie: energii z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie, energii tepla hornin ( suché zemské teplo ) vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie, energii z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130 C) pro výrobu tepla a geotermální energii pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla). Průměrný tepelný tok (množství tepla, které projde jednotkovou plochou na zemském povrchu) na Zemi je 60 +/- 10 mw.m -2. Lokality s nejvyšší hustotou zemského tepla v České republice mají až 90 mw.m -2 (kupř. Ostravsko, okolí obce Boží Dar v Krušných horách). Geotermální elektrárny a teplárny V současnosti existuje po celém světě několik geotermálních elektráren s celkovým výkonem přes 10 tisíc MWe. Staví se zejména ve vulkanicky aktivních oblastech. K pohonu turbín využívají horkou páru stoupající pod tlakem z gejzírů a horkých Patrně nejdále postoupili v exploataci geotermální energie Islanďané. Některé podzemní výrony tepla (kupř. pravidelně vybuchující gejzír Strokkur u Geysiru) obdivují turisté. Další aktivně slouží k velkokapacitnímu vytápění měst, k pěstování zeleniny v obřích sklenících apod. Předností geotermální teplárny jsou nízké provozní náklady. Teplárna nepotřebuje žádné palivo a energie z podzemí by měla vydržet nejméně 30 let. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady a zejména vysoké náklady na zkušební vrty. Ty nakonec nemusí potvrdit vhodnost výstavby v daném místě. pramenů. Lze je ovšem stavět i jinde. Vrty pak dosahují hloubky až 5 km. Tam se teplota pohybuje v rozmezí C. Nejstarší geotermální elektrárnu otevřeli Italové v toskánském Lardarello (už v roce 1904). Největší produkcí geotermální energie se mohou dnes pochlubit USA, Island a Salvador. V posledně dvou jmenovaných připadá na geotermální zdroje cca 25 % veškeré vyrobeného proudu. Hydrotermální zdroje, kde se podzemní voda využívá přímo, vyžadují specifické geologické podmínky. Pokud se v hloubi vrtu nevyskytuje voda, musí být vháněna pod tlakem do sousedního vrtu (metoda Hot-dry-rock, event. Fractured-dry-rock). Vrt pak přebírá úlohu kotle používaného v běžné elektrárně. Voda se ohřívá o horkou horninu a vzniklá pára pohání turbíny, které vyrábí elektřinu. V ČR je tento princip vhodný pro geotermální teplárnu v Litoměřicích, usazenou v blízkostech trojice vrtů s hloubkou 4-5 km. Instalovaný elektrický výkon bude asi 5 MW. Tepelný výkon použitý pro městskou teplárenskou síť 47 MW. Kromě Litoměřic uvažují o výstavbě geotermálních tepláren i další města. Předností geotermální teplárny jsou nízké provozní náklady. Teplárna nepotřebuje žádné palivo a energie z podzemí by měla vydržet nejméně 30 let. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady a zejména vysoké náklady na zkušební vrty. Ty nakonec nemusí potvrdit vhodnost výstavby v daném místě. Geotermální zdroje teplé vody Jako geotermální zdroje se obvykle využívají podzemní vody, které se nacházejí Srovnání emisí CO 2 tepelného čerpadla s jinými zdroji Hornina Tepelná vodivost W/m.K Měrný výkon W/m Hloubka vrtu pro tepelné čerpadlo s topným faktorem 3,0 m/kw 3,5 m/kw Suché nezpevněné horniny <1, Pevné horniny nebo vodou nasycené Pevné horniny s vysokou tepelnou vodivostí 1,5 až 3, >3,0 70 9,5 10 Štěrky, písky, suché 0,4 <20 >33 >33 Štěrky, písky, zvodnělé 1,8 až 2,4 55 až až až 13 Hlíny a jíly, vlhké 1,7 30 až až až 24 Vápenec, masivní 2,8 45 až až až 16 Pískovec 2,3 55 až až až 13 Žuly 3,4 55 až 70 9,5 až až 13 Čediče 1,7 35 až až až 20 Ruly 2,9 60 až 70 9,5 až až 16 Zdroj: EkoWATT v zemských dutinách a zemských zvodněných vrstvách. Jsou zahřáté zemským teplem natolik, že jejich teplota po výstupu na zemský povrch je vyšší než průměrná roční teplota vzduchu v dané lokalitě. Část geotermálních vod je klasifikována jako vody lázeňské a je podrobena zvláštnímu režimu využití. Jejich čerpání pouze pro energetické využití není přípustné. Jedním z tuzemských příkladů je využití podzemní teplé vody v Děčíně. Voda vytéká samovolně z hloubky 550 m a má teplotu 30 C. To je pro přímou exploataci nízká teplota. Pomocí tepelných čerpadel se podzemní voda ochlazuje na 10 C a poté se používá jako pitná voda pro město. Získané teplo se využívá v městské teplárně. Zde jsou instalovány jako další zdroje tepla ještě kogenerační jednotky a kotle na zemní plyn. Dalším příkladem je ZOO v Ústí nad Labem. Tam se využívána podzemní voda s teplotou 32 C z vrtu hlubokého 515 m. I zde se ochlazuje pomocí tepelných čerpadel. Díky relativně vysoké teplotě vstupní vody je celoroční topný faktor velmi dobrý: dosahuje hodnoty více než 6. To znamená, že pro vytápění je využito asi 84 % tepla ze země a jen 16 % elektřiny potřebné pro provoz zařízení. Zdroj tepla pro velké i malé objekty Geotermální energii lze využívat i pomocí relativně mělkých vrtů, s hloubkou m. Takové vrty jsou pochopitelně mnohem méně nákladné než vrty do hloubky několika km. Využívají se pro vytápění rodinných domků i větších objektů. V hloubce okolo 100 m je celoročně teplota 8-12 C. Slouží jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla. Pokud je kvůli větší potřebě tepla nutno provést více vrtů, měly by mít od sebe odstup minimálně 10 m (resp. 10 % délky vrtu), aby se vzájemně neovlivňovaly. Na 1 kw výkonu tepelného čerpadla je potřeba m hloubky vrtu, podle místních geologických podmínek. Tepelné čerpadlo o výkonu 10 kw vyžaduje tedy přibližně 140 m hluboký vrt. Obecně je lépe zvolit jeden hlubší než dva kratší vrty. Skutečná délka vrtu závisí na geologických podmínkách v místě a jeho návrh by měl zpracovat odborník. Vrt je považován za vodní dílo podle zákona o vodách. K jeho provedení a také k nakládání s vodami (i pro vrty, z nichž se voda nečerpá) je třeba mít zvláštní povolení. Aby nedošlo k ohrožení podzemních vod, je někdy nezbytné provést hydrogeologický průzkum. Vrty s hloubkou větší než 30 m může provádět jen firma s patřičným oprávněním Českého báňského úřadu. Provádění vrtů v I. a v II. ochranném pásmu lázní a minerálních vod je navíc upravené zvláštními předpisy. Akcent na ekologii Vlastní vrt má obvykle průměr mm. Ihned po odvrtání se do vrtu zasune svazek polyetylenových hadic kolektoru. V hadici kolektoru proudí nemrznoucí směs, nejčastěji vodní roztok monopropylénglyko- STRANA 4

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií www.mzp.cz/oze Bílá linka pro obnovitelné zdroje energie: 267 312 002 Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obsah Úvodní slovo ministra..............................................................................................

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC Ing. Karel Srdečný Mgr. František Macholda červenec 2006 ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC Ing. Karel Srdečný, Mgr. František Macholda Na textech se dále podíleli: Ing. Jiří Beranovský,

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se CZ/FMP.04/0146 Naučíme se ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ GEOTERMÁLNÍ energie Energie VODY Energie PŮDY Energie VZDUCHU Energie BIOMASY Energie SKLÁDKOVÉHO PLYNU Energie KALOVÉHO

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM

PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM SVĚT PLNÝ ENERGIE INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE www.svetplnyenergie.cz

Více

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny Michaela Opletalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Zejména pak na ekonomické

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Obsah ČÁST 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT V EU...3 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT CHYTRÝCH MĚST...4 1.1 Platforma pro

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího "kupovat" na "držet".

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího kupovat na držet. Update: 1.3.2004 ČEZ a.s. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 180 170 160 150 Cena (Kč/akcii) 140 130 120 110 100 90 80 1.1.03 1.2.03 1.3.03 1.4.03 1.5.03 1.6.03 1.7.03 1.8.03 Datum 1.9.03 1.10.03 1.11.03

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více