Loučíme se s Anifestem, vítáme Anifilm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Loučíme se s Anifestem, vítáme Anifilm"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 3 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Loučíme se s Anifestem, vítáme Anifilm

2 redakce čtenáři Úvodník Vítám Vás na stránkách březnového čísla Třeboňského světa měsíce, který do našich příbytků, zahrad a myslí vnese jaro. My se přesto ještě ohlédneme za uplynulou zimou, abychom se s ní rozloučili vlídnými slovy, přestože nás letos hodně potrápila. Byla štědrá ve všech směrech nadělila nám záplavu sněhu, se kterou jsme se museli vypořádat, a silné mrazy, které způsobily občas pěknou neplechu. Ale přinesla také radost a krásu. Milovníci zimních sportů si užili na sněhu i ledu, nám ostatním nabízela kouzelné pohledy na ojíněné, námrazou ozdobené a jiskřící stromy a keře. Tak nějak jsem si jako malá holčička představovala zimní království z pohádek bratří Grimmů. Jak jde čas Revitalizace areálu Beseda Interiéry bývalé vinárny zhruba zůstaly (půvabné klenby i sloupy), dojde ke zvětšení prostoru. Na fotografii budování instalačních kanálů. cs Žena, která píše, ví toho víc, než má zapotřebí, řekl pan Molière. A víte, že občas přijdou chvíle, kdy s ním souhlasím. Někdy bych opravdu radši nevěděla, ale ani neviděla a neslyšela. Ale žiju vidím, slyším, přemýšlím a píšu. Pište také. Těším se na Vaše příspěvky a taky na brzký příchod jara. V bývalém tanečním sále s tradičními sloupy se nyní prohání vítr otvory po vybouraných toaletách. Připravuje se dostavba a rozšíření sálu směrem nad bývalou terasu. cs Jana Jandová šéfredaktorka TS Uzávěrka TS 4/2010 je v 17 hodin. Později dodané příspěvky nelze do čísla zařadit! Objednávka inzerce v TS na: nebo na tel foto na titulní stránce ps Pohled do prostor budoucího rockového klubu klenba pod současným jevištěm divadla J.K.T. cs 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

3 město Ocenění Rozhovor Nová ČOV Téma měsíce Třeboň atraktivní město České republiky Co nás zajímá otázky pro starostu Položení základního kamene Kulturní a kongresové centrum Roháč str. 5 str. 7 str. 8 str Zprávy z radnice Z jednání rady města Výpůjčka fotbalového hřiště s umělým povrchem Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce na stavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem pro TJ Jiskra Třeboň. Výpůjčka je za podmínky dodržení návodů k údržbě a pokynů pro užívání pro umělý trávník a je na dobu určitou do Kino se dočká i nového interiéru Radní města rozhodli o výběru zhotovitele zakázky malého rozsahu, a to na realizaci úprav interiéru kinosálu, předsálí a pokladny kina Světozor v Třeboni. Nabídku předložily tři firmy. Nejvýhodnější nabídku předložila firma MORIX s.r.o. (K Ládví 47/819, Praha 8). Po provedení digitalizace jsme se rozhodli pro investici na úpravu interiéru kina. Jestliže chceme, aby lidé kino navštěvovali, byla tato investice nutná. Také při festivalu animovaných filmů Anifilm se do Třeboně sjede řada diváků a hostů, a tak bychom i jim chtěli nabídnout kulturnější prostředí, říká starosta Jan Váňa. Digitalizace kina Světozor v Třeboni Rada města schválila provedení rozpočtového opatření č. 2, které spočívá v navýšení příjmů přijetím 2. splátky dotace poskytnuté v roce 2009 Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na akci Digitalizace kina Světozor v Třeboni. Digitalizace byla provedena v prosinci, dnes probíhá úprava interiéru. Chceme, aby se v kině lidem líbilo a aby si našli cestu ke kultuře, říká starosta Jan Váňa. Provozní řád sportovní haly Rada města Třeboně schválila znění Provozního řádu pro všechny uživatele a návštěvníky sportovní haly v Třeboni. Provozní řády zpracovala a předložila TJ Jiskra Třeboň, s nimiž byla uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. S tímto Provozním řádem by se měl seznámit každý, kdo bude sportovní halu využívat. RADA MĚSTA ROZHODOVALA O PŘÍSPĚVCÍCH Naší snahou bylo poskytnout příspěvky ve všech oblastech činností, ať už se jedná o kulturu, cestovní ruch, činnost spolků nebo sociální oblast zhruba ve stejné výši jako v roce 2009, a to i přesto, že daňové výnosy města jsou v rozpočtu města nižší než v roce minulém, říká starosta Jan Váňa. Finanční příspěvky na rok 2010 v oblasti kultury a cestovního ruchu Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost a na jednorázové akce takto: Destinace Třeboňsko o. p. s. Rybářské slavnosti poskytnuto podium v ceně ,- Kč Agentura Bárny Zpátky do Třeboně ,- Kč Divadelní spolek Kajetán činnost ,- Kč Spolek přátel Třeboně činnost ,- Kč Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna Třeboň činnost ,- Kč Dancing carps Třeboň taneční seminář 2 000,- Kč Werichovci Čochtanova Třeboň 6 000,- Kč Třeboňská rozvojová o. p. s. Divadelní festival ,- Kč Třeboňská rozvojová o. p. s. Měsíc pro neziskový sektor ,- Kč Agentura Bárny Okolo Třeboně ,- Kč Agentura Bárny Léto v Třeboni ,- Kč Agentura Bárny Klasika na jihu ,- Kč Třeboňská nocturna ,- Kč Destinace Třeboňsko o.p.s. činnost 3 000,- Kč Třeboňský lázeňský symfonický orchestr činnost ,- Kč Spolek třeboňského loutkového divadla činnost ,- Kč Třeboňští pištci činnost ,- Kč Anifilm ,- Kč Příspěvky vyšší než ,- Kč musí schválit zastupitelstvo města. Finanční příspěvky na rok 2010 v oblasti ostatní činnosti Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančních příspěvků žadatelům v oblasti ostatní činnosti na celoroční činnost takto: Sbor dobrovolných hasičů Břilice 5 000,- Kč Český nadační fond pro vydru Třeboň (celoroční činnost) 5 000,- Kč Český nadační fond pro vydru Třeboň (vzdělávací programy) ,- Kč Český zahrádkářský svaz Třeboň 5 000,- Kč Český kynologický svaz, kynolog. klub Třeboň 5 000,- Kč Kynologická organizace Agility Třeboň 5 000,- Kč Vlastenecko-národop. Sdružená obec baráčníků Třeboň 5 000,- Kč Svaz důchodců Třeboň ,- Kč Autoškola Martin Ille Třeboň ,- Kč Finanční příspěvky na rok 2010 v oblasti sociální Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančních příspěvků žadatelům v oblasti sociální takto: Agentura Třeboňsko o.p. (Červen bez úrazu, Dny zdraví) ,- Kč Svaz tělesně postižených v České republice, MO (nákup plavenek) 5 000,- Kč Oblastní charita Třeboň, (příspěvek na činnost) ,- Kč Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. (víkendový rekondiční pobyt) ,- Kč ADRA o.s. (péče o seniory v domě seniorů v Třeboni) ,- Kč l 3

4 Pronájem nebytových prostor v části objektu čp. 2/I Beseda, včetně nádvoří záměr Rada města Třeboně schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v části objektu čp. 2/I Kulturně společenské centrum Beseda, Třeboň, včetně nádvoří. Záměr je vyhlášen formou obálkové soutěže za podmínek uvedených v oznámení, které bude od zveřejněno na webových stránkách města a na úřední desce MěÚ. Pronájem nebytových prostor kina a kinokavárny v části objektu čp. 1/I Kina Světozor, Třeboň záměr Rada města Třeboně schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor kina a kinokavárny v části objektu čp. 1/I Kina Světozor, Třeboň. Záměr je vyhlášen formou obálkové metody za podmínek uvedených v oznámení, které bude od zveřejněno na webových stránkách města a na úřední desce MěÚ. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci Zřízení technologického centra, pořízení elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Rada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou na zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti je nabídka firmy EUNICE CONSULTING a.s., Belgická 642/15, Praha 2 ve výši ,- Kč vč. DPH. Technické centrum bude sloužit jako úložiště spisových materiálů a můžeme jeho prostřednictvím zajišťovat fungování spisové služby pro ostatní obce správního území, říká tajemnice MěÚ Ing. Jana Grammetbauerová. Vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života za rok 2009 Rada města Třeboně vzala na vědomí vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života za rok Tento plán v rámci projektu Zdravé město je dlouhodobý a je zaměřen na konkrétní naplňování deklarace zastupitelstva. Zpráva bude předložena na jednání zastupitelstva, poté bude odeslána do databáze Národní sítě zdravých města ČR. Plán zdraví je dlouhodobý živý dokument, do kterého každoročně zaznamenáváme plnění jednotlivých bodů. Z jednání zastupitelstva města Třeboň má schválený rozpočet na rok 2010 Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2010 byl zpracován k z podkladů, které byly k tomuto datu známy. V této podobě byl projednán radou města, finančním výborem a následně zastupitelstvem města. Poté byly ještě do návrhu zapracovány požadavky na změny. Dne byly schváleny zastupitelstvem města smlouvy o poskytnutí dotací z ROP NUTS II Jihozápad, které byly do návrhu rozpočtu také zapracovány. Zastupitelstvo schválilo rozpočet v tomto členění: celkové příjmy rozpočtu ve výši ,8 tis. Kč financování ve výši ,2 tis. Kč (kryto přebytkem hospodaření min. let) celkové zdroje ve výši ,0 tis. Kč běžné výdaje ve výši ,0 tis. Kč kapitálové výdaje ve výši ,0 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši ,0 tis. Kč celková výše rozpočtu včetně splátek úvěrů ve výši ,0 tis. Kč Do tohoto rozpočtu není ještě započítána dotace na Čističku odpadních vod, ne kterou ještě nebyla podepsána smlouva. Předpokládaná částka činí pro letošní rok asi tis. Kč. Rozpočet města byl schválen jako schodkový, když financování schodku je kryto přebytkem hospodaření minulých let. Rozpočet počítá s vlastními zdroji k dofinancování dotačních titulů, a na druhou stranu nepočítá s žádným novým úvěrem. Finanční příspěvek pro provozovatele chlazené ledové plochy Zastupitelstvo dále na svém zasedání schválilo příspěvek a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města provozovateli chlazené ledové plochy v Třeboni. Tímto provozovatelem jsou Technické služby Třeboň s.r.o. Příspěvek města na tento provoz je odhadován na ,- Kč, ve skutečnosti se jedná o příspěvek na bruslení školních zařízení města ve výši 5 000,- Kč na den školního vyučování. Anna Kahounová, místostarostka města Další problematický prodej Zastupitelstvo města na svém jednání projednávalo prodej domu č.p. 122/I, ulice Valy. Usnesení bylo navrženo jako přímý prodej společnosti EDUK CB a. s. bez vyhlášení soutěže formou obálkové metody, uvedená firma vlastní sousední nemovitost č.p. 156/I. V době zveřejnění záměru prodeje nebyla podána žádná připomínka, námitka. Na jednání ovšem zazněla nabídka pana Petra Müllera, majitele nedaleké restaurace Šupina a Šupinka, který zde jasně a opakovaně deklaroval svůj zájem o prodávanou nemovitost č. p. 122/I za cenu Kč. Vlastnímu hlasování předcházela dosti živá diskuse. Zastánci i odpůrci přímého prodeje uvedené firmě postupně uváděli různé argumenty nebo spekulace. Zajímavé podrobnosti najdete v zápisech z jednání zastupitelstva města ze dne bod č. 9, také zápisy ze dne bod č. 21 a dále ze dne bod č. 14, kde se rovněž o problematickém záměru prodeje jednalo: a dále odkazy na samospráva města, zastupitelstvo města, zápisy z jednání zastupitelstva. Potom všem se nabízelo jako nejprůhlednější řešení zrušit přímý prodej firmě EDUK CB, a. s. a poté vyhlásit nový záměr prodeje, ale už formou obálkové metody. Je škoda, že tento návrh, který přednesl J. Vopátek, nenašel u zastupitelů většinovou podporu. Nakonec byl nejtěsnější většinou schválen definitivní přímý prodej jmenované firmě za Kč. Rozhodně nesouhlasíme s problematickým a pro město nevýhodným prodejem. Tímto rozhodnutím třinácti zastupitelů (zastupitelstvo má 25 členů) neutichnou vyřčené spekulace, naopak budou ještě více slyšet. Navíc ve vzduchu stále visí opožděná, ale zajímavá nabídka pana Petra Müllera. Velmi těžko se bude důvěryhodně vysvětlovat občanům, proč se nepřipustila možnost získat z prodeje majetku navíc Kč. Milan Čada a Jiří Vopátek, zastupitelé města Názor p. starosty na téma prodeje str. 7 OZNÁMENÍ Město Třeboň oznamuje, že na základě Vyhlášky Města Třeboně č. 3/2008 o místních poplatcích je na Masarykově náměstí v Třeboni možnost pronájmu prodejních míst na občerstvení. Žádosti o pronájem zasílejte na MěÚ Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46, Třeboň do l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

5 Třeboň atraktivní město České republiky Ředitel IKS, Mgr. J. Císař, přivezl začátkem února z Veletrhu cestovního ruchu Holiday World do Třeboně významné ocenění. V rámci čtenářské ankety vyhlášené časopisem Travel in the Czech Republic o volbu nejatraktivnějšího místa České republiky v roce 2009 jsme bodovali a docela významně! Město Třeboň obsadilo v soutěži 2. místo, více hlasů získalo pouze hlavní město Praha. Z 284 obcí a měst, která se objevila na anketních lístcích, se Třeboň vyšvihla na příčku téměř nejvyšší a byl jí udělen od Vydavatelství Mladá fronta a.s. a časopisu Travel in the Czech Republic certifikát za své skvělé umístění ve 4. ročníku soutěže. Je potěšující, že se vedle Třeboně objevila v první dvacítce i další jihočeská města Jindřichův Hradec (5. místo), Písek (8. místo), Tábor (11. místo) a České Budějovice (18. místo). Blahopřejeme! Ocenění velmi těší, ale ještě více zavazuje. A tak si společně přejme, aby Třeboň zůstala atraktivním místem České republiky i v letošním roce a to nejenom pro návštěvníky, ale především pro její obyvatele. Jana Jandová Stánek Třeboně na veletrhu CR foto cs Spoluvystavovatelé na veletrhu CR HOLIDAY WORLD PRAHA / / Informační a kulturní středisko města Třeboně Lázně Aurora Třeboň, s.r.o. Bertiny lázně, Třeboň, s.r.o. Pivovar Regent Obec Lužnice Hotel Zlatá Hvězda, Třeboň Restaurace Šupina a Šupinka Penzion u Míšků Penzion a lazebna Bílý jednorožec Hotel Galerie Hotel Bílý Koníček Rožmberská hospůdka Stará Hlína Hotel Romantick, s.r.o. Hotely Bohemia-Regent Kavárna a penzion Pohádka Koliba Mláka Penzion U Radnice Lomnice nad Lužnicí Letošní veletrh cestovního ruchu v Praze byl pro nás třeboňské (i spřízněné mimotřeboňské) účastníky premiérovým, neboť se poprvé podařilo zajistit kvalitní samostatný stánek a plnohodnotnou expozici i bez pomoci kraje vlastními silami a vloženými prostředky všech výše jmenovaných zúčastněných. Věřím, že pro příští veletrhy cestovního ruchu se vystavujících subjektů sejde ještě více, aby nabídka turistických cílů i možností našeho města i bezprostředního okolí byla ještě komplexnější a bohatší. Vždyť ten, kdo se na správném místě vhodně neprezentuje, ten jako by nebyl! Mgr. Jaroslav Císař, ředitel IKS foto Eva Potužáková Mgr. J. Císař přebírá cenu pro Třeboň Když jsme v roce 2009 přejímali cenu za třetí místo v anketě o nejatraktivnější místo v České republice za rok 2008, byl to pro nás velice milý okamžik. Byli jsme hrdí na Třeboň, na to, že žijeme právě tady svůj život. S trochou smutku jsme si říkali, že lepší místo už to ani být nemůže. Po zprávě, že jsme se v roce 2009 opět umístili v první desítce, jsme potají doufali, že jsme ze svých pozic příliš neustoupili. Druhé místo, které nám nakonec hlasující přisoudili, bylo krásné. V té chvíli si uvědomujeme, jak se opravdu naše město stále mění, i když my domácí to ani moc nevnímáme. Jaké kouzlo má pro návštěvníky zadumaná krajina rybníků, ale také že je Třeboň čistým městem s odpovídajícími službami, městem, kde se pořád něco děje. Když spojí své síly Město, IKS, Lázně Aurora i Berta a všichni ti zapálení lidé ze spolků a agentur, kteří pomáhají plnit kalendář kulturních a sportovních aktivit města, je to určitě velký přínos. Zkrátka Vám všem patří poděkování. Přála bych si, abychom všichni byli hrdí na to, že žijeme právě teď a tady. Vždyť hodnoceno bylo 284 obcí. Zároveň nám tento obrázek v očích veřejnosti říká, že investice vynaložené do oprav památek, lázní, ulic, chodníků, sportovišť a kulturních zařízení a objektů, a to jak v majetku města tak soukromém, jsou předpokladem k získání dobrého kreditu. Snahou nás všech je stále něco zlepšovat, poskytovat místním i návštěvníkům služby i servis na vyšší úrovni. Věřím, že společně udržíme Třeboň mezi nejatraktivnějšími městy a zachováme historické i přírodní dědictví dalším generacím. Prahu asi nepřeskočíme, ale budeme se snažit, aby se ten, kdo jednou Třeboňsko navštíví, rád vracel. Do příštích let přeji Třeboni další upravené a čisté ulice, parky, opravené a udržované objekty, krásu a zadumanost rybníků, zkrátka všechno to, co dělá Třeboň atraktivní pro hosty a příjemné místo k životu pro Třeboňáky. Anna Kahounová, místostarostka l 5

6 aktuálně Přátelé Jána Bačíka se s oslavencem (93. narozeniny) sešli v restauraci Maxim, aby si poslechli jeho vzpomínky na II. světovou válku a jeho působení v zahraničním odboji. Přinesl ukázat svá poslední vyznamenání ze Skotska a Slovenska. šh Mléčný bar se objevil v Třeboni u nákupního střediska na sídlišti Hliník. Zakoupili jsme, ochutnali jsme a musíme pochválit. ps, jj Nelehký úkol měli v únoru pracovníci Technických služeb při úklidu sněhové nadílky. A pracovali pilně nejen ve dne, ale i v noci. jj Ve dnech 18. a proběhl na Botanickém ústavu AV ČR již 9. ročník celostátního semináře o ekologii mokřadů, spolupořádaný JU ČB. Organizačně seminář připravil RNDr. J. Květ. šh Třeboňsko ráj cyklistů. Tento slogan platí v Třeboni celoročně, odvážné vyznavače pohybu na dvou kolech neodradí ani mráz, sníh a závěje. Nezáviděníhodnou situaci mají řidiči motorových vozidel, kteří některé krkolomné kousky kličkujících cyklistů sledují a doufají, že zrovna jim nesklouzne dotyčný pod kola. ps, jj Ve dnech 18. a proběhl na Botanickém ústavu AV ČR již 9. ročník celostátního semináře o ekologii mokřadů, spolupořádaný také Přírodověd., Zeměděl. a Pedagogickou fakultou JU. Organizačně seminář připravil RNDr. J. Květ. šh Sotva jsme si zvykli na přemístění prodejny knih z Masarykova náměstí na Hliník, ani zde prodejna neměla dlouhého trvání. Bude nahrazena prodejnou pro potřeby domácích zvířat Zverimexem. šh Přestěhovala se také prodejna Second hand z vestibulu kina Světozor do bývalé prodejny mobilních telefonů v Novém dvoře. jj Úřední hodiny Městského úřadu Třeboň Protože od února 2010 se vybírají veškeré poplatky na pokladně úřadu, došlo současně ke změně pokladních hodin. V současné době jsou pokladní hodiny rozšířené tak, aby byly v souladu s úředními hodinami a bylo možné poplatky zaplatit v průběhu celého dne. Úřední hodiny jsou stanoveny takto: pondělí a středa hodin, úterý a čtvrtek hodin a v pátek hodin Pokladní hodiny jsou stanoveny takto: pondělí a středa a hodin, úterý a čtvrtek hodin a v pátek hodin ANKETA V zájmu získání informací o poskytovaných službách a podnětů ke zkvalitnění naší práce jsme pro občany a návštěvníky Městského úřadu Třeboň připravili krátký dotazník. Dotazník je k dispozici v budově MěÚ. Děkujeme za čas věnovaný jeho vyplnění a vložení do přistavené schránky v přízemí u východu z úřadu. 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

7 Co nás zajímá? Zeptali jsme se starosty města Jana Váni Jak je radnice spokojená s novým provozovatelem ledové plochy? Technické služby jsou společností města a ve vztahu k ledové ploše, podle mého názoru, plní naše očekávání nadmíru dobře. Při vědomí toho, že se starají také o zimní údržbu ve městě, a letošní zima je na příděly sněhu až příliš štědrá, to nemají vůbec jednoduché. Myslím, že by to jiný provozovatel zvládal s většími obtížemi. Pro mě je nejpodstatnější, že kluziště funguje především pro školy, nově vzniklý dětský hokejový klub, veřejnost i večerní hobby hokej. Každému musí dělat radost, když vidí, jaké pokroky dělají kluci i holky z Hokej klubu, kolik dětí se naučilo bruslit, jak je kluziště využívané širokou veřejností. Bez kluziště a samozřejmě rodičů, učitelů a práce vedoucích a trenérů hokej klubu by tomu tak nebylo. Letos by měly být zahájeny stavební práce na rozšíření komplexu třeboňských lázní Bertiných i Aurory. V jaké fázi se projekt nachází? Je pravdou, že připravujeme významné investice do obojích lázní. Chceme využít poslední výzvy do Regionálního operačního programu na získání dotace. V Bertiných lázních bychom chtěli rozšířit ubytovací kapacitu a stravovací úsek tj. kuchyni a jídelnu. V Auroře plánujeme rozšíření wellness služeb. Dohromady by to měla být akce za více než 120 mil. Kč včetně DPH. V tuto chvíli jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace a jestli zahájíme výstavbu ještě letos, závisí také na tom, získámeli dotaci. V rozpočtu máme pro oboje lázně pro letošní rok částku bezmála 54 mil. Kč a v příštím roce bychom měli celou akci dofinancovat. Mimo to žádáme pro Auroru o dotaci na zateplení a výměnu oken. Tato investice by přicházela v úvahu až začátkem roku Dotkla se nepříznivá ekonomická situace obsazenosti třeboňských lázní? Dozorčí rada schválila hospodářský plán na rok 2009, vzhledem ke krizi, s velmi ambiciózním růstem 5% oproti roku Jsem rád, že se jej podařilo v obojích lázních nejen naplnit, ale výrazně překročit. Naše lázně si drží vysoký standard služeb, léčebné účinky jsou vynikající a o jejich oblibě nejvíc vypovídá fakt, že se k nám vrací 60% klientů. Proto se našich lázní ekonomická krize nedotkla. Na minulém zastupitelstvu byl schválen prodej domu čp. 122 v ulici Valy, který zpochybňují i někteří zastupitelé. Proč jste schválili pouze 13 hlasy tento přímý prodej? Na tuto otázku jsem odpovídal několika lidem po matoucích článcích v Deníku, a proto využiji příležitosti mého výslechu v TS a odpovím na ni takto veřejně. Jednak musím poznamenat, že si již někteří zastupitelé začínají dělat volební kampaň a rétorika, že jsme daný objekt neprodali místnímu podnikateli a za více peněz, je velmi líbivá, ale z pohledu normálního člověka až příliš laciná. Nicméně snahám o odlišení a vymezení se některých zastupitelů se neubráníme. Teď k věci. Nejdříve musím připomenout, že způsob přímého prodeje schválil finanční výbor a poté zastupitelstvo 16 hlasy. Přímý prodej byl zvolen z toho důvodu, že firma Eduk vlastní sousední nemovitost a o dům požádala, a navíc pouze přes její pozemek se dá na dvorek domu čp. 122 zajet. Žadatel, který nabídl cenu o 50% vyšší, ji nepodal v řádném termínu, ale až v den schvalování zastupitelstvem. Brát na tuto nabídku zřetel je, nejen podle výkladu zákona, ale pro mne především z morálních důvodů, nepřípustné. Představte si, že Vám soused přislíbí kousek své zahrady za nějakou cenu (tedy schválí záměr prodeje) a v den podpisu smlouvy mu někdo od naproti nabídne cenu vyšší. Jaké jednání souseda byste očekávali? Hlasování o zrušení přímého prodeje by sice nebylo vůči žadateli fér, ale bylo jediné možné, nicméně nenašlo většinovou podporu. Cena v čase a místě obvyklá byla stanovena soudním znalcem na ,- Kč a konečná cena, za kterou město prodalo, je ,- Kč. Při znalosti daného objektu je to cena královská. Pane starosto, můžete vysvětlit Třeboňákům, proč skončil AniFest v Třeboni? Skutečně nebyla možnost dohodnout se s pořadateli na podmínkách, za jakých by prestižní mezinárodní festival mohl i ve svém 9. ročníku probíhat v našem městě? To je otázka na celý článek, takže mi odpusťte, že budu v odpovědi delší a vrátím se i do historie. Město Třeboň mělo s firmou Anifest s.r.o. uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Tuto smlouvu firma ke konci června loňského roku vypověděla s tím, že bude vhodnější uzavřít smlouvu o propagaci. Konečný návrh této smlouvy město obdrželo od Anifestu Po přečtení právníkem a schválení městskou radou ji mělo schválit nejbližší zastupitelstvo Tento postup vyžaduje zákon o obcích a p. Hora, ředitel Anifestu, byl o tomto spraven. Přesto jsme za necelých deset dní 28. ledna obdrželi dopis (s datem ), že Anifest končí jednání o smlouvě. Na můj tel. dotaz, zda to znamená, že Anifest v Třeboni letos nebude, jsem po ústních vytáčkách obdržel druhý den , který tuto domněnku potvrdil. Město bylo připraveno podpořit konání Anifestu podobně jako v předcházejících letech částkou cca ,- Kč a podpora lázní cca ,- Kč. Z Jihočeského kraje byla domluvena výrazná podpora 1,3 mil Kč několikanásobně převyšující podporu z minulých let. Co se týká technického zázemí pro festival jsme se také posunuli. Město v závěru loňského roku udělalo digitalizaci kina, nyní jsme zahájili celkovou rekonstrukci interiéru a připravujeme 3D projekci vše mělo být dokončeno do konání Anifestu. Na IKS byly rezervovány prostory pro projekce. Pan ing. Hofman, kastelán třeboňského zámku, byl připraven poskytnout Anifestu své prostory ve stejné míře jako v loňském roce. Hledáme-li odpověď na otázku, proč se tedy Anifest stěhuje do Teplic, je jediná zřejmě tam budou mít ještě lepší finanční podmínky a zajištění financování z jiných zdrojů, protože jenom pro srovnání, vlastní příspěvek Teplic je necelých ,- Kč. Za město Třeboň mohu zodpovědně prohlásit, že jsme nic nezanedbali a veškeré úvahy o nekomunikaci či nedohodě jsou nepravda. K žádné dohodě nemohlo dojít, protože jsme byli postaveni před hotovou věc. Svědčí o tom datumy na korespondenci, kterou jsem zmínil na začátku. Faktem je, že Anifest v Třeboni nebude a je to jedině díky rozhodnutí pořadatelů. Nemohu se nezmínit také o některých mediálních vystoupeních, a zdůrazňuji některých podnikatelů v cestovním ruchu. Musím říct, že mě mrzely výroky, ze kterých jaksi implicitně vyplývalo, že se radnice nechtěla dohodnout. Přitom tato tvrzení bez znalosti věci jenom zvýšila nervozitu a nemohla ničemu pomoci. Navíc všichni víme, že podpora takovýchto akcí je v konečném důsledku především podporou turistického ruchu, a tedy těch a jenom těch, kteří v tomto oboru podnikají. Pro příznivce animované tvorby v Třeboni mohu přislíbit, že udělám vše pro to, aby nebyli o nic ochuzeni a aby měli příležitost se ještě v letošním roce s animovanými filmy v Třeboni potěšit. Jsem rád, že již dnes mohu oznámit, že u nás bude pokračovat tradice těchto festivalů. Letošní festival proběhne od do a hlavním pořadatelem bude společnost Anifilm. V podstatě lidé, p. Rychetský, Slavík, Trnka a další kteří dělali prvních šest ročníků Anifestu v Třeboni a jsou zárukou úspěšnosti celého festivalu. Samozřejmě, že jsem s těmito lidmi o této krizové variantě mluvil již poté, co Anifest vypověděl první smlouvu v červnu loňského roku. Asi bych byl dnes právem terčem kritiky, kdybych tak nečinil. Jinak by samozřejmě nebylo možné uspořádat v tak krátkém čase tak náročnou kulturní akci. Ještě se chci zmínit o podpoře festivalu. Jsem rád, že máme v této věci příslib finanční podpory Jihočeského kraje, která vyplynula z jednání s panem hejtmanem Mgr. J. Zimolou. Pořadatelé jednají na ministerstvu kultury a samozřejmě budou hledat podporu také u třeboňské podnikatelské veřejnosti. Musím se přiznat, že úspěšnost právě na této domácí půdě pro mě bude jistým měřítkem všeobecné podpory Třeboňáků konání festivalu. Myslím si, že jakkoli je takový festival z mého pohledu pro město důležitý, hysterie okolo přestěhování Anifestu do Teplic byla, jak se ukázalo, nejen předčasná, ale hlavně zbytečná. Děkuji Vám, pane starosto, za rozhovor. Jana Jandová l 7

8 Výstavba nové Čistírny odpadních vod Třeboň foto A. Vlach Ing. I. Ingeduld, SWIETELSKY stavební s.r.o. (zástupce zhotovitele), ředitel oblasti; Ing. L. Vondrášek, HOCHTIEF CZ a.s., ředitel divize Čechy (zástupce zhotovitele); Ing. M. Staněk, VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. (VRV a.s.), ředitel divize 03 (zástupce technického dozoru); Ing. J. Smažík, EKOEKO s.r.o., ředitel (zástupce zpracovatele projektové dokumentace); PaedDr. J. Váňa, starosta; pí. A. Kahounová, místostarostka a p. Z. Mráz, místostarosta při slavnostním poklepu Dne 4. února 2010 byla slavnostně zahájena výstavba nové Čistírny odpadních vod Třeboň. Projekt je spolufinancována EU Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí. Z důvodů relativně omezených prostorových podmínek je nová ČOV navržena jako kompaktní, částečně výškově nasedlaný železobetonový monoblok zahrnující veškeré potřebné reakční objemy včetně objemů kalového hospodářství. Součástí nové ČOV bude i výstavba nového objektu mechanického předčištění, provozní budovy, sociálního zázemí, dmychárny, rozvodny a haly odvodnění kalu. Za účelem dosažení požadované odtokové koncentrace celkového fosforu bude na ČOV osazeno zařízení pro chemické srážení fosforu solemi železa. Provoz ČOV bude do značné míry automatizovaný, zaručí jej nainstalovaný informační a řídící systém. Ing. Jaroslav Fliegel, Město Třeboň odbor rozvoje a investic Poruchy na vodovodních řadech Zimní a mrazivé počasí s sebou přináší jako již každoročně zvýšený počet havárií na vodovodních řadech v Třeboni a okolních obcích. Většina vodárenských zařízení, jako jsou šoupata, domovní uzávěry, kalníky, vzdušníky, hydranty apod. mají své ovládací mechanismy pod poklopy na ulicích a chodnících. Všechny jsou pod sněhem, případně i ledem, je tedy složitější v tomto období provádět opravy a údržbu. Od 10. ledna do 10. února jsme opravili čtrnáct poruch vodovodů v oblasti působnosti provozního střediska VAKJČ a.s. v Třeboni, z toho osm havárií bylo právě v Třeboni. Příčinou je samozřejmě mráz, kdy dochází k pohybu země a k poškození vodovodního potrubí. Proto je nejčastější poruchou prasklá, příčně střižená trubka, kdy dojde většinou k trvalému vyosení trubek, a oprava se provádí pomocí speciálních flexi opravných pasů. Další příčinou bývá stáří a únava materiálu, netěsnost hrdlových spojů atd. Nedílnou součástí poruchy je vyhledání a přesná lokalizace místa praskliny potrubí. Za pomoci speciálně vybaveného měřícího vozidla a zkušeného pracovníka (viz foto) je místo poruchy přesně vytýčeno. Toto je z hlediska ceny prací, oprav povrchů po poruchách a rychlosti zásahu velice důležité. text a foto Petr Kohout, vedoucí střediska Třeboň Ladislav Magyar a Oldřich Plachý určují místo poruchy 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

9 dopisy čtenářů Konec ANIFESTU v Třeboni Vážení a milí kolegové, dovolujeme si vám oznámit, že AniFest, jediný mezinárodní specializovaný soutěžní festival animovaných filmů v České republice, uspořádá 9. festivalový ročník ve dnech května 2010 v severočeské lázeňské metropoli Teplicích. K rozhodnutí nepokračovat po 8 letech v pořádání festivalu v Třeboni dospěli organizátoři poté, co se zde nepodařilo dojednat oboustranně výhodné podmínky. Teplice poskytují AniFestu vhodné zázemí a umožní tak jeho organizátorům připravit kvalitní a divácky atraktivní festival. Příznivce animovaného filmu čeká letos obzvlášť zajímavý program, neboť 9. ročník AniFestu se ponese v duchu oslav 100. výročí narození legendárního režiséra Karla Zemana. AniFest nabídne celkem Názor na zrušení Anifestu v Třeboni Domnívám se, že pro město je to velká ztráta. Anifest za dobu své existence v Třeboni získal značné renomé a byl jednou z velkých celostátních kulturních akcí, které svým významem překračovaly i hranice české kotliny. Třeboň se pořádáním Anifestu zařadila do velké ligy kulturních center a v týden konání Anifestu to byla často hlavní kulturní událost celé země. Vedle tohoto prestižního a kulturního významu, který byl pro Třeboň reklamou k nezaplacení, měl Anifest jistě i nemalý přímý přínos pro podnikání, turistický ruch a celkový rozvoj města. To vše je nyní díky nedohodě pryč. Podle mého názoru Vzhledem k tomu, že se Anifest v Třeboni narodil, je současná situace pro všechny velmi smutná. Měli jsme během tohoto týdne možnost prožít krásné chvíle v sálech i na náměstí a naše děti měly šanci nahlédnou pod pokličku animace. O Třeboni se mluvilo ve všech médiích a v budoucnosti bude tato reklama určitě chybět na 400 animovaných snímků. Nově se v Teplicích bude promítat i ve formátu 3D. Kromě filmů soutěžících v 10 kategoriích nabídne festival bohatý doprovodný program včetně kompletní retrospektivy filmů Karla Zemana a celé řady celovečerních oskarových snímků. V rámci ProfiFora se budou konat workshopy například na téma animovaný a trikový film, nově uvedeme i sekci ReklamaSHOW či Animace po půlnoci filmy pro otrlejší diváky. Rodiče s dětmi čekají mimo jiné tradiční večerníčkoví hrdinové a oblíbené Školičky animace. Za celý tým AniFestu 2010 se na setkání s vámi v Teplicích těší Jakub Hora, výkonný ředitel a Magdalena Šebestová, tisková mluvčí se vedení města zachovalo krátkozrace a nekoncepčně a neprokázalo dost odvahy a velkorysosti. Třeboň se teď vrátí zpět mezi ostatní jihočeská městečka, kde je sice občas vančurovsky krásně, ale většinou nuda k uzívání. Mám-li parafrázovat výrok místostarosty Mráze, tak Třeboň byla provinčním městem před Anifestem a bude jím i po něm. Škoda. doc. RNDr. Ondřej Prášil, PhD. nejen městu, ale všem jeho obyvatelům a návštěvníkům. Svatava Koktavá Omluva a upřesnění reakce na článek p. Krále Omlouvám se bývalým milicionářům Třeboňska a upřesňuji, že zbraně pro ně (a milice z dalších míst ČSSR) byly připraveny po jejich příjezdu, 22. listopadu, v Praze. Naštěstí k rozkazu k ozbrojenému střetu s demonstrujícími občany nedošlo a příslušníci této úderné pěsti KSČ, jak si říkali, se vzápětí vrátili domů. Podrobněji viz: Kronika sametové revoluce I. a II., kterou vydala ČTK Praha šh Kam zmizel waltz? Velmi jsem se těšila na Ples Charity Třeboň! Obavy z chřipky se nenaplnily, a tak už nic nebránilo vybrat vhodné šaty, upravit imič a vyrazit. Kolikrát jej asi zahrají přemýšlela jsem o králi tance watzu, který se stává stále vzácnějším, však na žádném plese by chybět neměl. Prvním šokem bylo přítmí naplňující sál. Kde jsou všechny krásné róby, do nichž se dámy tak pečlivě pro tuto příležitost ustrojily? Kde je krásný tanec? Vše zanikalo v polotmě. Kam se poděl waltz, valčík, tango, polka? Tyto ve tmě zaniknout nemohly, neboť je nikdo ani nezahrál! Netvrdím, že jsme si nezatančili. Připadala jsem si však spíš jako na diskotéce. Ale ples je ples! To by mělo být něco jiného! Snad by nebylo o tolik náročnější věnovat přípravě patřičnou pozornost. Vkusnou výzdobou oživit strohost sálu, vybrat vhodnou kapelu a to vše přiměřeně osvětlit. Chci však i pochválit. Velmi pěkné bylo předtančení, které obstaral taneční soubor Klika z J. Hradce, a příjemné bylo i půlnoční překvapení skupiny Trnky Brnky z Rapšachu. Přesto děkuji za příležitost k tanci i za tento prostor k recenzi, neboť bez kritiky není vylepšení. A jak známo, dokonalost spočívá v maličkostech. Martina Kučerová Je třeba psát pravdu, nikoliv lhát (reakce na článek RNDr. Š. Husáka) Po přečtení článku Dr. Husáka v únorovém TS Ještě k 20 letům od Listopadu 1989 jsem se rozhodl uvést nepravdivé informace (jinak řečeno lživé) na správnou míru. Absolutně lživá je Dr. Husákem uvedená informace, že po zuby ozbrojení milicionáři odjeli do Prahy. Píšu konkrétně za sebe a za jednotku LM, které jsem velel a která byla složena z příslušníků LM ze závodu JČE sloupárna Majdalena, Skláren Český křišťál Chlum u Tř. a Jihočeských dřevařských závodů Suchdol n. L. Žádné zbraně jsme s sebou nevezli, protože rozkaz byl zcela jasný beze zbraní. Toto bylo naší jednotkou splněno a nikdo s sebou zbraň neměl. Mluvím konkrétně o příslušnících LM, s kterými jsem odjížděl do Prahy. Zbraně byly uloženy v trezorovém skladu ve sklárnách v Chlumu u Tř. Takže informace Dr. Husáka se vůbec nezakládá na pravdě. K výše uvedenému stavu dodávám, že jednotky LM byly součástí ozbrojených složek a branného systému našeho státu spolu s armádou, Bezpečností, vojsky Pohraniční stráže a vojsky Civilní obrany. Příslušníci LM měli složenou přísahu a podléhali velení a rozkazům Hlavního štábu LM, krajských a okresních štábů a příslušných velitelů. Lidové milice nebyl žádný zájmový a zábavný spolek jako např. zahrádkáři, chovatelé, divadelníci apod., to je třeba si uvědomit. Příslušníci na základně přísahy plnili rozkazy svých štábů a velitelů, případně rozkazy minstra vnitra a štábů VB a SNB při nasazení do pořádkových jednotek. Miroslav Král (redakčně kráceno) l 9

10 téma měsíce KKC Roháč Kulturní a kongresové centrum Roháč je multifunkční zařízení pro konání konferencí, plesů, tanečních a sportovních akcí. V objektu najdete tzv. Velký sál víceúčelový prostor pro konání konferencí, výstav, plesů, tanečních a koncertů. Prostor je také vhodný pro konání sportovních akcí, nabízejí se sporty jako sálová kopaná, volejbal, nohejbal, florbal, aerobik, házená, box aj. Zrcadlový sál je komornějším prostředím a dá se využívat při konání menších konferencí, workshopů, výstav, komorních divadelních představení a koncertů, ale např. také jako salonek pro konání svatební hostiny. V oblasti sportu může být využíván na baletní kurzy, aerobik, jógu, cvičení taiči apod. Příjemné posezení nabízí kavárna s barem, ve které si představuji pořádání firemních akcí nebo večírků, prezentačních akcí, klubových koncertů, tanečních večírků. Provozovatelem KKC Roháč je IKS města Třeboň, vedoucím pan Jan Záruba. Poprosila jsem o krátkou exkurzi a pan Záruba mě provedl po objektu. Setkání se zastupiteli města v KKC Roháč dne 17. února foto cs Pane Zárubo, můžete, prosím, čtenářům Třeboňského světa představit Roháč v jeho dnešní podobě? Jak často a kým jsou jednotlivé prostory využívány v kulturní oblasti? Roháč je, jak jste správně nazvala, multifunkční zařízení. Velký a zrcadlový sál se využívá téměř ke všemu, co jste uvedla. Využívají je hlavně dopoledne na tělocvik ZŠ Na Sadech nebo SOU a SOŠ Třeboň. A v odpoledních hodinách tělovýchovné kroužky. Kavárna sloužila dříve jako internetová. Ale postupem času, kdy začal být internet dostupný více v domácnostech, byla malá návštěvnost. Stálý provoz jsme zrušili a využití internetu je pouze na plánované akce. Probíhají zde reklamní akce, semináře a o víkendu diskotéky. V kulturní oblasti se nejvíce využívá právě kavárna na diskotéky a koncerty. Ve velkém sále se koná taneční kurz, koncerty, plesy a maturitní plesy třeboňských středních škol. Jaká je průměrná návštěvnost při konání kulturních akcí? Pravidelně jsou navštěvovány diskotéky, v průměru 150 osob. Koncert se snažím dělat jednou za měsíc. Buď ve velkém sále nebo menší koncert v kavárně. Návštěvnost je v průměru 220 osob. Maturitní plesy jsou vždy vyprodané a je zde okolo 700 lidí. Fyzicky aktivní veřejnost si k vám našla cestu na spinning, cvičení na trampolínách či kick box aerobik. Vím, že u vás našel zázemí oddíl stolního tenisu. Jak je Roháč využíván sportovci? Velký sál je využit na sport každý den mimo pátku a soboty, jelikož zde probíhají plesy. Využívají jej TJ Slovan Břilice, oddíl kopané Třeboň, oddíl florbalu a party na kopanou nebo florbal. Na cvičení si příznivci mohou vybrat kick box aerobik v úterý nebo bodystiling ve čtvrtek. Do zrcadlového sálu se přestěhoval ze sportovní haly oddíl stolního tenisu a využívá ho téměř každý den. Jsou zde ještě 3x v týdnu trampošky. Paní cvičitelka zde má 25 trampolín a zájemkyně si je musí dopředu rezervovat. Ze salonku, kde měla být kdysi kuchyňka, se upravil prostor pro spinning. Mají zde zatím 10 kol a jedou každý den. Zájemci si musí také rezervovat místo. Kontakty najdete na Letos by měla být uvedena do provozu zrekonstruovaná Beseda reprezentativní prostředí, kam se jistě část kulturních akcí z Roháče přesune. Hledáte náhradní využití? Hala Roháč je majetkem města a zatím jsem nedostal žádné rozhodnutí co a jak bude. Kolik zaměstnanců se o Roháč stará? Jak personálně zajišťujete velké akce? V Roháči jsem na celý úvazek zaměstnaný já a správce. Dále dvě uklízečky na půl úvazku a účetní na dohodu. Na stavění a úklid sálu na akce a plesy je 10 brigádníků. Při plesech obsluhuje celkem 10 lidí na třech barech. Velké akce, jako jsou páteční plesy, začínají příchodem brigádníků v 14,00 na stavění velkého sálu a přípravou barů. Od 18,00 do 3,00 probíhá ples a končí naším odchodem ve 4,00 ráno. Od 5,00 probíhá úklid balkonů, šaten, barů apod. V sobotu od 14,00 se uklízí velký sál (cca 4 hod), aby od neděle mohl být využíván na sportovní účely. Na maturitní plesy chodí cca 700 lidí, tak je to docela náročné. Takže se domnívám, že zde není zaměstnáno moc lidí. Práce je dost, ale zvládá se to. Co se Vám osobně na Vaší práci líbí a s čím jste naopak nespokojený? Líbí se mi, že je to práce s různými lidmi a není stále stejná. Někdy se připravují akce pro mladé, jako jsou diskotéky, kdy bývá uvolněnější atmosféra. Jindy se připravují konference nebo semináře, kde jsou zase úplně jiní lidé, a já se musím přizpůsobit dané společnosti. Ne jenom já, ale hlavně celý Roháč. Tělocvična na spinning foto cs Nespokojený jsem, když já, ale i ten, kdo pořádá ples nebo jinou akci, stráví spoustu času a energie přípravami a pak přijde nějaký host a svým chováním vše pokazí, např. prokopnutím dveří, rozbitím výlohy nebo zrcadla apod. A Vaše přání na závěr? Přeji všem dostatek kvalitní zábavy ve všech třeboňských zařízeních. Ale zároveň, aby si někteří hosté uvědomili, že se jdou bavit a ne demolovat zařízení. To se stává poslední dobou dost pravidlem. Děkuji Vám za rozhovor. Jana Jandová 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

11 Setkání se zastupiteli v KKC Roháč V Zrcadlovém sále KKC Roháč proběhlo ve středu 17. února setkání občanů se zastupiteli města starostou Dr. J. Váňou, místostarostkou A. Kahounovou a místostarostou Z. Mrázem. Hlavními body jednání byly informace o rozpočtu města na rok 2010, seznámení s letošními investičními akcemi, rekonstrukcí Besedy a kina Světozor. Z investičních akcí starosta města zmínil např. 4. etapu regenerace panelového sídliště Hliník, kterou by měla být dovršena jeho celková revitalizace. Do nového kabátu by se měly odít i ulice Seifertova či Táboritská v úseku od Obchodní akademie po autosalon u hřiště. Velké finanční částky poplynou do obou třeboňských lázní Aurora se dočká rozšíření wellness centra, Bertiny lázně by měly získat nové ubytovací a stravovací kapacity. U rybníka Svět v lázeňském parku by mělo vyrůst podobné odpočinkové a občerstvovací místo, jakým je Pergola u Víta. Ani sportovci nepřijdou zkrátka fotbalovému hřišti přibudou nové kabiny a kvalitní osvětlení. Opravy se dočká také hřiště v Břilicích, aby nedocházelo k jeho podmáčení. Investice poplynou i do sociální a kulturní scény. Vyčleněná částka je také pro oblast ochrany památek. Ovšem díky předchozím, zdárně dokončeným investičním akcím jich tolik už v majetku města není, podotkl starosta Váňa. Víte, kam chodí vaše děti? Dne 8. ledna 2010 jsem se vydal do třeboňského Roháče na maturitní ples své kamarádky. Ples byl hezký, ale bohužel kolem druhé hodiny jsem byl dost brutálním způsobem vyveden pořádkovou službou, a to bez toho, abych někoho ohrozil (snažil jsem se zastat kamaráda, kterého vyhazovači napadli). Tato událost mě donutila k zamyšlení. Podobné a horší případy se pravidelně opakují již od otevření městské haly Roháč v roce Úmyslné provokace, slovní napadání, shazování lidí ze schodů a fyzická napadání nejen mužských, ale i ženských(!) návštěvníků se dějí téměř na každé větší akci. Ani být pořadatelem vám nepomůže. Před několika lety jsem v Roháči pořádal koncert pro střední školy, na který přišlo přes 450 lidí. Odměnou za vydělané desetitisíce do městské kasy mi bylo odcházení s boulí na hlavě a s napuchlým obličejem. Chtěl jsem jen pana vyhazovače přesvědčit, aby přestal bezdůvodně napadat návštěvníky mého koncertu. Proto se ptám: Vědí rodiče o tom, co hrozí jejich dětem na koncertech a plesech? Proč si město Třeboň platí partičku surovců, která bije slušné lidi? Není snad v Jihočeském kraji k dispozici kvalitní pořádková služba, která by návštěvníky chránila, místo aby je napadala? Výše uvedené odstavce jsem psal před měsícem. Od té doby se ukázalo, že jsem jen jedním ze stovek lidí, kteří mají stejný názor. Stránku na Facebooku požadující výměnu security služby v Roháči podpořilo 522 lidí, další se připojili článkem odeslaným to Třeboňského světa nebo umístěným na stránky časopisu třeboňského gymnázia. A co více, na posledním maturitním plese gymnázia si studenti vymohli, že si pořádkovou službu zajistí sami. Přivolaná bezpečnostní agentura z Českých Budějovic předvedla profesionální práci, zajistila pořádek bez toho, aby musel někdo někoho napadat, a to dokonce za nižší cenu, než obvyklí hrubiáni. Je k tomu třeba ještě něco dodat? Pravidelně navštěvuji koncerty, plesy a diskotéky v různých městech, ale jen v KKC Roháč jsem v polovině případů svědkem násilí páchaného zcela zbytečně na lidech, kteří nikoho neohrožují a přišli se pobavit. Třeboň je prestižní lázeňské město a úroveň pořádkové služby v jeho jediném větším kulturním zařízení by tomu měla odpovídat. A. Pokorný Místostarosta Z. Mráz mluvil o přestěhování Technických služeb z prostoru pod hrází rybníka Svět do areálu Rybářství. Odkup nového pozemku by měl být uhrazen z prodeje pozemku pod světskou hrází. V novém areálu je počítáno s částkou 2 mil. korun na vybudování odpovídající kanalizační sítě. Pan ing. Kubal z Technických služeb doplnil informaci o nákupu skeletů bývalých vojenských objektů, které budou využity jako garáže či skladovací prostory. Místostarosta doplnil příspěvek pana starosty o investičních akcích. V obci Branná probíhá rekonstrukce kulturního domu. Za částku 150 tis. Kč získá objekt novou ventilaci. Rekonstrukce se dočká i chodník, včetně osvětlení a místního rozhlasu. V Břilicích dojde k již zmiňované úpravě hřiště, aby se jeho povrch dostal nad hladinu Břilického rybníka. Dokončeno bude také vedení cyklostezky. Přeseku ozdobí nové chodníky, ve Hlíně bude provedena oprava stoky a další úpravy. Paní místostarostka Kahounová podrobněji hovořila o stavbě nové čističky odpadních vod. Stávající ČOV již nevyhovuje, neboť neodpovídá plně současným přísným normám, a také fakt, že licence na její provoz končí v r. 2011, byla jedním z důvodů žádosti o získání dotace na stavbu nové. Nová ČOV bude plně vyhovovat normám a kapacitně je naddimenzovaná, tzn. že unese zátěž více než obyvatel. Stavba nové ČOV byla již zahájena, její dokončení je stanoveno na říjen Paní místostarostka zmínila také přípravu vydání Ročenky za rok 2009 a poděkovala čtenářům Třeboňského světa, kteří se zapojili do ankety o nej investiční akci loňského roku. Pro nás na radnici je důležitá zpětná vazba od občanů, řekla a dodala také, že ji velmi těší ocenění, která město Třeboň získalo, ať už se jedná o cenu Město pro byznys, titul Bezpečná komunita či poslední ze získaných cen 2. místo v soutěži a nejatraktivnější město v České republice. Z řad občanů zaznělo směrem k zastupitelům několik otázek, např. Jaká bude ekonomická návratnost finančních prostředků vložených do rekonstrukce Besedy? Může nájemce Besedy pronajímat jednotlivé prostory dalším podnájemcům? Bude stanovena minimální cena za pronájem Besedy? Počítá se v prostorách nové Besedy se souborem loutkového divadla? Co bude po zahájení provozu Besedy s Roháčem? Je pro město ekonomické zbavovat se bytů a prodávat je? Nebylo by výhodnější je dále vlastnit a pronajímat? Zazněla řada otázek. Zajímají-li i Vás některá témata, máte-li i Vy otázky, které byste našim zastupitelům rádi položili, můžete tak učinit prostřednictvím Třeboňského světa. Jana Jandová Domy s pečovatelskou službou pro Třeboňáky se nic nemění Rada města schválila na podnět bytové komise pravidla na přidělování bytů v DPS. Jde o to, že některé byty byly nabízeny žadatelům, vedeným v pořadníku, přesto o ně nebyl zájem. Komise proto navrhla a rada schválila změnu. Byty mohou být napříště nabízeny i mimotřeboňským zájemcům. Ti, ale na rozdíl od místních, budou muset zaplatit manipulační poplatek. Zájemci z Třeboně budou mít vždy zajištěno přednostní právo na umístění v DPS. Se zněním pravidel Vás rádi seznámí pracovníci odboru finančního a majetkového. Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice MO ČRS Třeboň pořádá výroční členskou schůzi v neděli od 9 hodin v Třeboni ve školní jídelně Roháč Na Sadech. l 11

12 Linka 156 Vítání občánků V pátek 19.února jsme přivítali nové občánky města Třeboně: Paďourková Adéla, Doškář David, Plchová Jana, Tvrzníková Lucie, Medek Tomáš, Šlechtová Kristýna, Hrneček Jiří, Kadlecová Patricie, Gruberová Natálie, Kotalová Zuzana, Květoň Jakub, Myšíková Andrea SpolEČENSKá kronika ÚMRTí Anna Kovaříková, Lomnice n/lužnicí Miroslav Němeček, Lišov Heřman Hejl, Lomnice nad Lužnicí Albín Melicher, Suchdol nad Lužnicí Božena Körnerová, Třeboň Václav Bouz, Třeboň Jiří Havlis, Třeboň Stanislav Sklenář, Lomnice n/lužnicí Zdeněk Komárek, Třeboň Růžena Zahradníková, Třeboň Jarmila Dvořáková, Branná Marie Illeová, Kostelní Radouň Marie Jindrová, Suchdol nad Lužnicí Zdeňka Soukupová, Lužnice Václav Vávra, Lišov Marie Koudelková, Majdalena Jiřina Horáková, Suchdol nad Lužnicí Alena Němcová, Lomnice nad Lužnicí Jana Vášová, Majdalena Marie Lišková, Chlum u Třeboně Terezie Trsková, Rapšach Anna Kocová, Dvory nad Lužnicí František Mašek, České Velenice Václav Vrchota, Suchdol nad Lužnicí Ing. Jarka Zahradník, CSc., Třeboň 73 let 57 let 62 let 78 let 87 let 87 let 77 let 87 let 66 let 73 let 75 let 90 let 73 let 78 let 80 let 79 let 84 let 57 let 67 let 85 let 74 let 74 let 63 let 76 let 81 let Oznámením o odcizení vozidla Škoda 120, údajně zaparkovaného v Riegerově ulici, zaměstnal strážníky ve středu 20. ledna ráno 70letý řidič z Hamru. Strážníci hledané vozidlo objevili v nedaleké Klofáčově ulici a jak vyšlo najevo, vozidlo nikdo neodcizil, pouze majitel ztratil orientaci. V sobotu 23. ledna po 3. hod. v noci zasahovala hlídka srážníků v restauraci v centru města, kde došlo k fyzickému napadení mezi 23letým mladíkem z Třeboně a jeho 25letým sokem z Břilic. Strážníci konflikt na místě zklidnili a vzhledem ke zranění jednoho z přítomných a podezření z možného spáchání trestného činu událost předali k dalšímu šetření kolegům z PČR. O hodinu později asistovali strážníci v ulici Na Sadech při ošetření podnapilého muže, který se zranil pádem ze schodů a poté se choval agresivně k zasahujícím záchranářům z lékařské pohotovosti. Muž byl po zklidnění a ošetření převezen do nemocnice. Přestože strážníci označují úseky, kde provádějí měření rychlosti, přestože měření provádějí transparentně z radaru umístěného viditelně, stále se najdou řidiči překračující v těchto měřených úsecích povolenou rychlost. K 15. únoru tak bylo od začátku roku při překročení rychlosti přistiženo 29 řidičů a vzhledem k tomuto zjištění budou strážníci Městské policie provádět měření i v dalším období. Silně opilý usedl ve středu 27. ledna před půlnocí v centru Třeboně za volant své Škody Felicie 47letý řidič z Libořez a vyrazil do místa bydliště. Při nejisté jízdě jej zaznamenala pozorná operátorka Městské policie na kamerovém systému. Strážníci opilého řidiče zadrželi před Starou Hlínou, zabránili mu v další nebezpečné jízdě a věc předali s podezřením ze spáchání trestného činu kolegům z PČR. Silně opilý přijel v neděli 31. ledna večer na místní internát i 16letý mladík z Plzně. Dechová zkouška naměřila 2,8 promile alkoholu. Mladíka převzali vychovatelé internátu, o události byli informováni rodiče. Po vystřízlivění si strážníci mladého opilce předvolali k podání vysvětlení, což bez omluvy nerespektoval, proto mu následně udělili i pokutu za neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. V pondělí 1. února po 3. hodině ranní úmyslně narazil 32letý muž z Třeboně svým jízdním kolem do dvou zaparkovaných aut na Žižkově náměstí. Při jeho hloupém jednání jej zachytily kamery městského monitorovacího systému a pro strážníky nebyl problém jej zadržet a za přestupek proti majetku také náležitě potrestat. V úterý 2. února pátrali strážníci společně s hlídkou PČR po mladíkovi, který se v dopoledních hodinách obnažoval v prostoru nákupního střediska na sídlišti Hliník. Pátrání bylo úspěšné, mladíka zadrželi kolegové z místního oddělení PČR a převezli si jej k dalšímu šetření. V pondělí 8. února večer narazili strážníci při kontrole restaurace v centru města na 16letého chlapce ze Šalmanovic a 17letého z Kunžaku při konzumaci alkoholických nápojů. Šetřením zjistili, že alkohol jim zakoupil jejich 19letý kamarád z Třeboně, kterému udělili za přestupek blokovou pokutu. Při krádeži zboží v místním marketu byla ve středu 10. února odpoledne přistižena 49letá žena z Třeboně. Strážníci jí na místě po vrácení odcizeného zboží udělili pokutu v maximální výši za přestupek proti majetku. Vladimír Školka, MěPo Třeboň 12 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

13 akce kultura Knihovna Koncert Aurora Pozvánka Noc s Andersenem na téma Sedm kouzelných kamenů str. 14 Atari Terror a The Switch koncert v KKC Roháč str. 15 Ať žije Josef! Koncert Josefa Vejvody a Josefa Zímy str Pohádkový den se Zdeňkem Troškou str. 16 V rámci probíhající rekonstrukce areálu Beseda se v únoru a březnu nebudou konat žádné kulturní akce v Divadle J.K. Tyla ani ve Výstavním sále Pod Věží. Ve stejném termínu bude uzavřeno i kino Světozor, které se vám v dubnu představí v novém kabátě. Sledujte, prosím, pečlivě místa konání divadelních představení a koncertů. Divadlo Společenský sál Aurora čtvrtek 4. března v hodin, 200 Kč Willy Russell SHIRlEY VAlENTINE One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella, jehož muzikál Pokrevní bratři obletěl celý svět, je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na takovouto příležitost. Sama se vyjádřila, že tahle hra je právě o tom, co touží říct teď v tuto chvíli. koncerty lázně Aurora čtvrtek 25. března, hod., 140 Kč 6. ABoNENTNí KoNCERT Bratislavské dechové okteto hoboj: Michal Šintál, Jozef Čejka klarinet: Jozef Luptáčik, Saša Jaško fagot: Ladislav Práger, Richard Karnok lesní roh: Peter Sivanič, Ján Budzák Bratislavské dechové okteto je známé svou uměleckou aktivitou od roku 1972 a patří k jednomu z mála dechových souborů tohoto druhu na Slovensku. Vzniklo z iniciativy klarinetisty Justusa Pavlíka, který byl také jeho uměleckým vedoucím. Pestrý a bohatý repertoár soboru tvoří díla pozdního baroka, klasicismu, romantismu a z části i díla současníků. Značná část repertoáru tvoří díla skladatelů, kteří se narodili a nebo působili v Bratislavě. Okteto v premiéře uvedlo i několik děl současných autorů, nahrálo mnoho záznamů pro potřeby Slovenské televize a Slovenského rozhlasu. V nynějším složení působí soubor od roku 1998 a všichni členové patří k nejlepším hráčům bratislavských symfonických orchestrů: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester slovenského rozhlasu a Slovenské národne divadlo. programem provází prof. Jiří Hlaváč. Vážení milovníci nejen vážné hudby, z námi nezaviněných provozních důvodů oznamujeme, že se abonentní koncert dne 25. března překládá do sálu Lázní Aurora. Začíná stejně v 19.00, i program zůstává nezměněn. Pro majitele vstupenek bude zajištěna doprava autobusem, který bude přistaven v před divadlem J. K. Tyla. Stejně tak budou mít všichni vážení hosté možnost využít přepravy zpět po koncertě na Masarykovo náměstí. Vstupenky zůstávají samozřejmě v platnosti. Těšíme se spolu s Vámi na příjemné umělecké zážitky. Váš Miloš Končický l 13

14 SoUTěž Chcete soutěžit o permanentku na festival pro dvě osoby? Odpovězte na otázku: V listopadu vydala kapela, která vznikla v roce 1998 v Úvalech u Prahy, nové album jménem Mlsná. Jak se tato kapela jmenuje? Odpovědi směřujte na webové stránky nebo na adresu Okolo Třeboně, Komenského 875, Třeboň. pozvánka ZUŠ Třeboň připravila svým žákům a jejich rodičům zajímavou podívanou v sále Lázní Aurora 22. března Od 17 hodin bude probíhat muzikálový ples a filmový večer s živou hudbou, zajímavým programem a taneční zábavou. Pokud budete mít zájem, přijďte se pobavit a zatančit si spolu se svými dětmi. Bude připraveno malé pohoštění a velká zábava. Dne 26. března 2010 ZUŠ Třeboň pořádá krajskou soutěž dechových, tanečních a estrádních souborů. Soutěž se koná v Třeboni již od roku 1995 a v letošním roce se poprvé uskuteční v KKC Roháč. Představí se zde orchestry a soubory Jihočeského kraje a nejlepší mohou postoupit do ústředních kol soutěží, která se konají v Litvínově a v Liberci. Soutěž bude probíhat od 9 do 16 hod. Dopolední bude věnováno dechovkám a odpoledne tanečním, jazzovým a estrádním souborům a orchestrům. Třeboňská veřejnost je srdečně zvána na celodenní setkání mladých muzikantů. Pro letošní rok připravil Spolek přátel Třeboně zajímavý a pestrý program nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost. Valná hromada spolku proběhne 6. března od 14 hodin v třeboňském muzeu na náměstí. Ve čtvrtek 25. března od 14 hodin mohou zájemci navštívit komentovanou prohlídku umělecko řemeslného zpracování skla ve zdejší škole ve Vrchlického ulici. Z dalších akcí pro tento rok připravuje spolek několik výstav v muzeu. V červnu a červenci proběhne zajímavá výstava věnovaná rodu Schwarzenberků v obrazech. Sběratel Jaroslav Rybák poskytl 340 fotografií, které budou doplněny předměty z jihočeských zámků. V srpnu bude v muzeu výstava akvarelů třeboňského rodáka Jana Nováka. K výročí svátku Panny Marie Královny, hlavní patronky farního a klášterního kostela v Třeboni, bude farností zapůjčeno na výstavu do muzea několik ornátů a vzácný misál ( ). O prázdninách bude v muzeu také výstava fotografií mizejících seníků, po staletí typických pro Mokrá luka u Třeboně. Zajímavá bude jistě i procházka sklepeními starých třeboňských domů plánovaná na červen. Hlavní myšlenkou většiny akcí budou výročí velkých děl třeboňských rybníkářů. Zejména dokončení Nové řeky (1585) a napuštění Rožmberka (1590), ale také narození Jakuba Krčína (1535). Proto exkurze autobusem povede Po třeboňské vodě aneb po Zlaté stoce trochu jinak s průvodcem ing. Hůdou (8. května), cyklistický výlet povede podél Nové řeky (29. května) a podzimní přednáška bude věnována historii rybníka Rožmberk. Všechny termíny budou uveřejněny nejen v tisku, ale ve skřínce spolku, která je nově umístěna na domě pana Přibila na cestě z Palackého náměstí ke knihovně. Muzeum bude otevřeno od 1. června. ps Městská knihovna Třeboň ve spolupráci se skautským dívčím oddílem Žabky pořádá Běž zpátky do těla Když noci probdělé Pálí mne pod víčky Mraky jsou andělé A voskem od svíčky Napsat chci dopis Poslední... Hodím ho do schránky Do schránky v nebi Čertovské líbánky Andělské škleby Obloha nejistá Zlostí se zachvěla Duše jsi nečistá Běž zpátky do těla Běž zpátky do těla... Marie Pokorná NOC S ANDERSENEM na téma SEDM KOUZELNÝCH KAMENŮ od 17 do 21 hodin v městské knihovně určeno pro děti od 2. do 4. tříd základních škol Přihlášky a bližší informace obdržíte v dětském oddělení knihovny do l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

15 lázně Aurora s. r. o. Infocentrum lázní Aurora otevřeno pondělí až pátek hod. Tel , po Koncert: PĚSLAV-OZVĚNA, vstupné dobrovolné S Přednáška: Toskánsko Jan Kříž PM út Taneční večírek: DJ Zvánovec, vstupné zdarma H st Koncert: Swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice, vstupné 100 Kč S čt Přednáška: Historie rybníkářství Ing. M. Hule PM Divadelní představení: SHIRLEY VALENTINE se Simonou Stašovou, vstupné 200 Kč S so Taneční večírek: SONO, vstup zdarma H po Přednáška: Historie lázeňství PhDr. J. Psíková PM út Taneční večírek: SVĚTÁCI vstupné zdarma H st Koncert: Kytarový recitál L. Janeček, vstupné 70 Kč S Přednáška: Třeboňsko ptačí ráj Mgr. M. Šimek PM čt Taneční večírek: DIXIE, vstupné 30 Kč S Přednáška: Alternativní medicína, Meta medicína, nová diagnostická metoda, proč jsme nemocní T. Lenc PM so 8.00 Akvaristická burza S Taneční večírek: FALKO MELODY, vstupné zdarma H út Taneční večírek: SONO, vstupné zdarma H st Přednáška: Léčivá síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. Petr Petr, PhD. PM čt Taneční večírek: POHODA ČESKÁ vstupné 30 Kč S Přednáška: Historie rybníkářství Ing. M. Hule PM pá Koncert: AŤ ŽIJE JOSEF! Josef Vejvoda, Josef Zíma vstupné 200 Kč S so Taneční večírek: LIFE vstupné zdarma H po Koncert ZUŠ Třeboň, vstupné dobrovolné S út Taneční večírek: FALKO MELODY, vstupné zdarma H st Přednáška: Povídání o kráse Olga Knoblochová, Izebella Hančlová PM čt Abonentní koncert Bratislavské dechové okteto vstupné 140 Kč S so Taneční večírek: ROSA, vstupné zdarma H po Módní přehlídka firmy IVI a spol. S út Taneční večírek: DJ Zvánovec vstupné zdarma H st Koncert : Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, vstupné 70 Kč S SA společenský sál, PM přednášková místnost, H restaurace Harmonie Bertiny lázně s. r. o. provozní doba kulturního oddělení: po, St, Čt: 7: h, Út, pá: 7: h Telefon: , e mail: petra Kubátová, DiS po 19:00 Taneční večer: Evergreenmusic, vstup 30,- A st 19:00 Taneční večer: kapela Krystal, vstup 30,- A čt 19:00 Přednáška: Tarotové karty a východní mandala přednáší pí Faltusová DB ne 19:00 Taneční večer: kapela ZENIT, vstup 30,- A po 19:00 Taneční večer: kapela FACE, vstup 30,- A 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity třeboňský básník a spisovatel Ing. Miroslav Hule DB st 19:00 Taneční večer: DJ Pánek, vstup 30,- A pá 19:00 Přednáška: Vydra symbol Třeboňska DB ne 19:00 Diskotéka pro dospělé, DJ Zvánovec, vstup 25,- A po 19:00 Taneční večer: kapela Krystal, vstup 30,- A po 15:30 Přednášky: Výživa podle metabolické typologie Ing. Petr Cuřín a pí Svobodová DB út 19:00 Přednáška: Umíte se bránit manipulaci? pí Ludmila Maršíková DB st 19:00 Taneční večer: kapela Pohoda Česká, vstup 30,- A 15:30 Přednáška: Síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. Petr Petr, PhD. DB čt 19:00 Swingový večer: Kvintet swingového orchestru České Budějovice, vstup 30,- A ne 19:00 Taneční večer: SONO, vstup 30,- A po 19:00 Taneční večer: Georgi one men show, vstup 30,- A 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity třeboňský básník a spisovatel Ing. Miroslav Hule DB st 19:00 Taneční večer: kapela ROSA, vstup 30,- A ne 19:00 Diskotéka pro dospělé, DJ Zvánovec, vstup 25,- A po 19:00 Taneční večer: kapela Pohoda Česká, vstup 30, út 19:00 Přednáška: Když vám to skřípe s vašimi nejbližšími přednáší pí Ludmila Maršíková DB st 19:00 Taneční večer: kapela FACE, vstup 30,- A A restaurace Adéla v Bertiných lázních, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 h, tel.: ), BL před hlavním vchodem do Bertiných lázní Městská hala Roháč Na Sadech 349/II, Třeboň Provozní doba: po čt zavřeno, pá so , ne zavřeno Kontakt: tel.: , HORNÍ BAR Pá :30 Českosloven. hity Dj Štěpán 40,- So :30 Zelená Párty, DiscoAgent 40,- Pá :30 Oldies 80-90, Dj Roman Máj 40,- So :30 Travesti Show Dj Pepíno 50,- Pá :30 Společné prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK každé úterý odjezd od Lázní Aurora SCHWARZENBERSKÁ HROBKA každý čtvrtek odjezd od Lázní Aurora i od Bertiných lázní TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR každý pátek exkurze s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva Zájezdy Disco Dj Melly 40,- So :30 HELL Párty Dj SMK 40,- So :30 Polar Párty Dj Sokl 40,- VeLKÝ SáL Pá :00 Koncert Atari Terror a The Switch, předkapela: Inside Pain + Afterparty 90, hod hod hod hod hod ne. HLUBOKÁ nad VLTAVOU polodenní autokarový zájezd, návštěva nejkrásnějšího zámku s prohlídkou Schwarzenberských apartmá 320 Kč/ 280 Kč senior ne. ČESKÝ KRUMLOV polodenní autokarový zájezd prohlídka historické části města, památka UNESCO, návštěva expozice Egon Schiele Art Centrum 320 Kč ne. JARNÍ VÍDEŇ celodenní autokarový zájezd, prohlídka historické části města, návštěva Císařských apartmá v Hofburgu, vstupné 10 Eur, 590 Kč ne SOLNOHRADSKÁ JEZERA celodenní autokarový zájezd, poznání nejkrásnější části Rakouska Solné komory Mondsee, Wolfgangsee, Hallstatt, Hallstattersee, Traunsee, Gmunden 650 Kč l 15

16 Informační a kulturní středisko města Třeboně a Pohádkové Království, o.s. si Vás dovolují pozvat na 8. Pohádkový den se Zdeňkem Troškou v Třeboni aneb Setkání s Petrem Vokem sobota 20. března :00 Sraz účastníků v pohádkových kostýmech u kašny na nádvoří zámku 10:15 Průvod pohádkových bytostí od kašny ke kašně na náměstí Setkání Petra Voka s pohádkovým králem Zdeňkem I., Troškou zvaným Přivítání pohádkových hostí z Jižních Čech a Dolního Rakouska Slavnostní proslovy vzácných hostí Promenádní průvod pohádkových postav a vyhodnocení masek Společné královské portrétování u kašny 11:00 Průvod historick ým centrem do pivovaru 11:20 Autogramiáda krále Zdeňka I., Trošky a jeho družiny ve Sladovně 12:30 Přesun královské družiny dvořanů a ostatních hostí průvodem do Bertiných lázní Troníčkovou bránou na Kozí plácek, Šouskou u Zl. Hvězdy, kolem kašny k Hradecké bráně a podle Tylova domečku k Bertě 13:00 Vystoupení dvorního tanečního souboru Campanello před lazebnou paní Berty 13:15 Povýšení lázní na Pohádkové lázně paní Berty Slavnostní ukončení sešlosti a pohádkový rozchod 14:00 Loutkové pohádkohraní ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku 14:00 O Šípkové Růžence 15:30 Dřevěný vojáček a jeho přátelé (premiéra) 16:30 O ptáku Ohniváku a lišce R yšce v podání Souboru třeboňského loutkového divadla pohádkovým bytostem vstup zdarma 14:30 Projekce filmových pohádek v bývalém loutkovém divadle v klášteře (pro pohádkové bytosti vstup zdarma) rakouská z partnerského města Schremsu česká z dílny Zdeňka Trošky Slavnost se koná pod záštitou purkmistra slavného města Třeboně dr. Jana Váni a slovutných konšelů paní Anny Kahounové a Zdeňka Mráze 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

17 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel/fax: , Mše SVATé Třeboň děkanský kostel: po až pá 17:00, so 7:30, ne 8:45 a 17:00 hod. Majdalena : ne 10:30 hod. Kaple Přeseka : sobota :00 hod. Kaple Lužnice: sobota :00 hod. Kaple Břilice: sobota :00 hod. Kaple Branná: sobota :30 hod. Kaple Domanín: sobota :00 hod. Kostel sv. Alžběty: sobota :00 hod. PRAVIDeLNá SeTKáNÍ pondělí : setkávání dětí od 16 hod. na děkanství úterý: příprava dětí na svátosti středa : Eucharistická Adorace od 16 hod., děkanský kostel čtvrtek : po mši svaté eucharistický průvod a modlitby za kněze (Rok kněží) pátek : modlitba matek v kapli na děkanství v 8 hod. sobota : odpolední mše svatá s nedělní platností, kaple v okolí dle rozpisu neděle : farní klub po ranní mši svaté Zprávy z farnosti Ocenění za Tříkrálovou sbírku Dne 7. února se děti, rodiče, prarodiče a průvodci malých koledníčků Tříkrálové sbírky setkali na děkanství, kde jim byly předány diplomy a sladké odměny za letošní úspěšnou sbírku pro charitativní účely. Počátek doby velikonoční Popeleční středou dne začala příprava na největší křesťanské svátky Velikonoce. Tento den je dnem přísného půstu a jako symbol pokání před Bohem se při mši svaté uděluje křížek z popele na čelo. Má připomenout krátkost lidského života a vést k zamyšlení nad jeho cílem. Vikariátní konference Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou ve čtvrtek 18. března v Třeboni. Tento den bude zároveň zpovědním dnem. Pozvánka na přednášku V sobotu 20. března bude na děkanství od 9 hod. pořádána přednáška a postní duchovní obnova na téma O Eucharistii. Přednáší P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. Zakončení mší svatou od 14 hod., občerstvení a oběd zajištěn, všichni jsou vítáni.. Velikonoční program Květná neděle 28. března před mší svatou se budou před kostelem světit ratolesti. Zelený čtvrtek 1. dubna se v katedrále sv. Mikuláše v Č. Budějovicích v 9 hodin sejdou kněží celé diecéze s biskupy na slavnostní mši svaté Missa chrismatis, jako projev vzájemné jednoty církve. Při mši se bude světit olej křtěnců, křižmo a olej nemocných a přítomní kněží při ní obnoví své kněžské závazky. Velký pátek 2. dubna odjezd v 8:20 ráno od Tyršova stadiónu vlastními auty na Dunajovickou horu, kde se pomodlíme křížovou cestu. Obřady Velkého pátku v kostele začínají v 18 hodin. Bílá sobota 3. dubna od 9 do 11 hodin pro děti zdobení paškálů na děkanství. Vigilie Vzkříšení Pána Ježíše začíná od 18 hodin před kostelem P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Po Vigilii bude křest dospělých. Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí 4. a 5. dubna mše svaté od 8:45 ráno. Velikonoční pomoc charitě Naše charita nabízí skládací kasičky, do kterých mohou děti i dospělí spořit v této postní době na pomoc pro charitativní účely. Peníze za odřeknuté pamlsky či zábavu v kasičce přinesou radost dárci a budou velkou pomocí. Zejména pro děti mají výchovný účel. Kasičky rozdávají katechetky při výuce náboženství a nebo si je vyzvedněte na děkanství. Gratulace Neúnavný budovatel, perfektní manažér a organizátor, vynikající společník, pozorný a štědrý hostitel, člověk osobně skromný a nejpokornější kněz a sluha Boží, milovník hudby a milovník Třeboně, to je náš vzácný pan děkan P. Hugo Josef Pitel, O. Praem., v den svých březnových 82. narozenin. Vděčně Vám pane děkane děkujeme a přejeme pevné zdraví. Evangelická církev metodistická HUSoVA KAplE, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , č. ú / 0800 Srdečně zveme na shromáždění v únoru ÚTeRÝ A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. Slouží kazatel Církve bratrské SOBOTA OBLASTNÍ KONFERENCE ECM PRAHA. Účastníci se nahlásí u kazatele NeDĚLe Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni. Bohoslužba s památkou večeře Páně /kazatel Novák R./ ÚTeRÝ J. A. Komenský biskup Jednoty bratrské Pozvání k biblické hodině NeDĚLe Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Bohoslužba s kázáním / farář Svidenský V. / ÚTeRÝ Biblická hodina. Poslouží host: Zd. Žigo /student ETS Praha/ NeDĚLe On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bohoslužba s poselstvím /kazatel Novák R./ ÚTeRÝ Naděje, když jste se dali oklamat vlastní bezvýznamností. Biblická hodina zamyšlení nad knihou Zjevení NeDĚLe Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Bohoslužba s poselstvím / Vančura T./ ÚTeRÝ Naděje, když vás skličuje převaha bezbožných. Biblická hodina zamyšlení nad knihou Zjevení Každé úterý 9.00 hod. Schází se klub maminek Kapřík. Tento klub je určen maminkám s malými dětmi do 5 let a nabízí relax při čaji a kávě, příjemné popovídání a hry dětem. Výuka Základů křesťanství individuálně i skupiny Korespondenční Biblický kurz, je možno objednat na farním úřadě. Naše knihkupectví nabízí BIBLI a jinou duchovní literaturu. Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, maminkám v nouzi. Možnost domluvit schůzku v naší klubovně nebo přímo u vás doma. Křesťanské poradenství : tel.: Svatby, křty, církevní pohřby 28. březen *J.A. Komenský Oslavme naše učitele, zaslouží si obdiv. 28. března 1592 se na jihovýchodní Moravě narodil velký učitel národů, teolog, filosof, pedagog, spisovatel, poslední biskup Jednoty bratrské Jan Ámos Komenský. V Českých zemích a na Slovensku se proto tento den už dlouho slaví jako Den učitelů (neplést s podstatně mladším Mezinárodním dnem učitelů, který je celosvětově slaven 5. října). Tak mi napadá, jaký je vlastně dobrý učitel? Ten, co naučí? Ten, co je oblíbený? Kombinace obou? Kdo ví. Ministerstvo školství mělo vytvořit do konce minulého roku standard, jaký má být ideální učitel. Školy by tedy už měly disponovat definicí dokonalého učitele a prý dle tohoto v budoucnu kantory zaměstnávat. Zajímavý počin, ale nejsem si jistý, zda se bude zamlouvat učitelům všem. R. Novák 7. březen* T.G. Masaryk Připomeňme si k 160. výročí narození prvního prezidenta samotného českého a slovenského státu, Tomáše Garriuga Masaryka několik myšlenek a zkusme se nad nimi krátce zamyslet. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí jenom položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. Nemít strachu, ze strachu se lidé dopouštějí násilí, ze strachu lžou. Nebát se a nekrást. Inteligentem není ten, kdo má plný kufr vysvědčení, ale kdo myslí, ať je profesor, úředník nebo dělník. Veliké zlo je, že žijeme v myšlence, co řekne o mně soused. Nikde na světě neslyšíte lidi tolik reptat a stěžovat si jako u nás; to je ta nekuráž a ještě něco horšího. Já si myslím, že každý takový nespokojený člověk má nerad své povolání; proto nadává na politiku, na poměry a na celý svět. l 17

18 Nadace Taťány Kuchařové podpořila projekt v Domově seniorů Třeboň Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice rozšířilo své působení i na oblast Třeboňska. Od září roku 2009 podporujeme péči o seniory v Domově seniorů Třeboň prostřednictvím dobrovolnické činnosti, která vychází z potřeb a zájmů této přijímající organizace a jejích klientů. A právě dobrovolnickou činnost v DS Třeboň podpořila Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. Posláním nadace je usilování o trvalé vyřešení problematické situace znevýhodněných jednotlivců či skupin, nebo alespoň o zlepšení kvality jejich života. Nadační příspěvek v hodnotě ,- Kč uhradí mzdové náklady pro koordinátora dobrovolníků na celý rok Posláním projektu Dobrovolníci v Domově seniorů Třeboň je Zleva nahoře: Suchá Kateřina, Trochtová Martina, Zámečníková Iva, Ženíšková Anna, Hejtmánková Klára, Kopecká Bronislava, Drnová Markéta, Nosková Vladislava a Charyparová Elena především přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů prostřednictvím dobrovolníků. Umožnit jim i v poslední fázi života prožít plnohodnotný a aktivní život. Přispět ke zlepšení jejich zdravotního stavu a dát jim pocit důležitosti. V neposlední řadě povzbudit seniory z jejich apatie a přidat jim sílu a kapku optimismu do života, který prožívají v zařízeních bez svých blízkých. Cílem projektu je podpořit dobrovolnickou činnost v DS Třeboň. To znamená podporovat dobrovolníky během celé jejich činnosti, pojišťovat je, proškolovat, motivovat a pořádat pro ně supervize. V průběhu celého roku je třeba soustavně s dobrovolníky spolupracovat, koordinovat je, psychologicky je podpořit a podávat jim zpětnou vazbu. Současně je třeba spolupracovat se zaměstnanci Domova seniorů Třeboň. Elena Charyparová Výzva pro malé čtenáře: Malujte obrázk y s výjevy z pohádek Zdeňka Trošk y, brz y nastane 8. Pohádkový den aneb setkání pohádkového krále Zdeňka I. (Trošk y) s Petrem Vokem 20. března 2010 Třeboň zámek a náměstí Promítání a cestopis v Krčínově domě V Krčínově domě v centru Třeboně pořádá ČNF pro vydru v březnu 2 akce od 18 hodin to bude ve spolupráci s RNDr. Janem Květem (ČSOP Třeboň) filmový večer na téma JarNí PrOBOuzeNí PřírODy. V druhé polovině března bude promítat a vyprávět zážitky z cestování po aljašce či Montaně a yellowstonu Martin Procházka. Termín se dovíte v předstihu z plakátů, nebo na či 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

19 Jak se v nedávné době žilo a podnikalo v Třeboni Vdvacátých a třicátých letech minulého století bylo historické centrum města více zalidněné než dnes. Typickou nedělní zábavou tehdejší doby bylo korzování po náměstí po mši v kostele, kdy se lidé procházeli po chodnících sem a tam a povídali si. V zimě byli u chodníků prodavači horkých jedlých kaštanů a jejich kornout přišel často vhod k ohřátí zkřehlých rukou. Každý čtvrtek se na náměstí konaly trhy. Zemědělci z okolí přivezli na povozech a trakařích své výpěstky a živou drůbež. Za utržené peníze ve městě nakoupili to, co u nich na vsi nedostali, i když v každé vsi byl nejméně jeden krám s potravinami. V té době nebylo zboží zabalené jako dnes. Obchodník dostával zboží z velkoobchodu v pytlích, krabicích nebo v konvicích a zákazníkům je podle jejich přání navažoval do papírových pytlíků. Pro mléko se do mlékárny chodilo s konvičkou, kde se odměrkou nalévalo z velkých hrnců. Jednání se zákazníky v obchodech bylo velmi slušné, zboží bylo dostatek. Vzhledem k tomu, že 80% okresu nebylo elektrifikováno, prodával se ke svícení petrolej a svítilo se v cylindrech. Petrolej byl k dostání ve všech obchodech. Pracovní doba byla též v sobotu a v neděli dopoledne. Ryby před Vánocemi prodávali ve městě majitelé řeznictví ve stáncích před svými krámy. Rybu bylo možné také koupit ve státních a obecních sádkách. Ve velkém prodávalo ryby Státní rybářství a k přepravě měli vlastní železniční vagón, upravený pro přepravu živých ryb, s namalovaným kaprem a nápisem: Kapr z Třeboně, chloubou kuchyně. Před Vánocemi byl vagón stále na cestách, hlavně do Prahy a velkých měst našich i rakouských. Podobně měl své vagóny s logem Třeboňské pivo i Schw. pivovar. Byly přistavovány na železniční vlečce v místech dnešního autobusového nádraží. Bývalý Třeboňský okres připomínal tvarem číslici 8, rozkládal se od Veselí n. Luž. po České Velenice. Středem území vede železniční trať a tato okolnost zvyšovala prosperitu města, spádovým pro celou tuto oblast. Uvažovalo se také o postavení nové železniční trati mezi Č. Budějovicemi přes Třeboň do J. Hradce, ale s předpokládaným rozvojem automobilové přepravy bylo od tohoto projektu upuštěno. Třeboň se tak mohla stát významným železničním uzlem. I tak bylo třeba obdivovat čilý ruch a pořádek na nákladním nádraží, kde se denně vykládaly a nakládaly vagóny a odbavovaly sběrné vagóny kusových zásilek. Zboží, které přišlo po železnici, odvážely koňské potahy do skladů po městě. Pomalu však byly potahy nahrazovány automobily. Prvý automobil se v Třeboni objevil v r Ve třicátých letech zřídil p. Tlamsa první autobusovou linku z Třeboně přes Mladošovice a Borovany do Trhových Svinů a zpět. Zajímavostí byla rovněž taxislužba p. Hlaváče z Husovy ulice otevřeným nebo krytým kočárem, kterou později nahradilo autotaxi p. Svobody. S příchodem motorizace byla úspěšná konkurence u značkových motocyklů české továrny ve Strakonicích p. Cirnfuse, JAWY p. Korandy a Ogara p. Matějky. Avšak i v ostatních směrech byla patrná přínosná soutěživost. Např. mezi pekaři s běžným, ale i velikonočním a vánočním pečivem (jidáši, čerti apod.). V létě probíhal naplno výkup lesních plodů, zejména borůvek, u nichž plné nůše nebývaly výjimkou. V létě bylo možné také potkat vozík se zmrzlinou p. Luska nebo červenou aerovku p. Malého, s níž zvládal rozvoz zmrzliny i mimo město na Ostende, na Bezpalcovu plovárnu na Opatovickém rybníce aj. Bez zajímavosti nebyla ani výroba vynikajících sýrů ve tvaru 400 g krychliček v Novém Dvoře. Ke koloritu Třeboně 30tých let je třeba také připomenout více než dvě desítky restaurací a hospůdek, bez nichž by bylo naše město, stále navštěvovanější letovisko, nemyslitelné. V každém případě provázela podnikání v Třeboni zdravá konkurence a dá se říci i velmi dobrá kvalita prodávaného zboží a poskytovaných služeb. To spolu s přirozenou ochotou, vstřícností a vlídností podnikatelů dávalo dobrou známku našemu okresnímu, ale tehdy přece jenom provinčnímu městu, které dnes již dospělo ve všech ohledech k současné proslulosti. Antonín Fák a Ladislav Vejvoda Redakce TS přeje oběma autorům vzpomínek na předválečnou Třeboň, kteří se v těchto dnech dožívají významného životního jubilea, do dalších let dobré zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost. Pan Antonín Fák ( ) je představitel významné rodiny živnostníků, kteří po několik generací nabízeli na dnešním nám. TGM různé, hl. koloniální zboží. Jeho spolužák Ing. Ladislav Vejvoda ( ) je známý letecký odborník, který se na odpočinek vrátil z Prahy (se svou rodinou) do Třeboně. Je známým patriotem našeho města a spoluzakladatelem Spolku přátel Třeboně. l 19

20 ze škol projekt 14 klenotů v srdci Evropy na SoŠ a SoU Třeboň Studentky oboru Modelářství a návrhářství oděvů zvítězily v lednu v Jihočeském kraji s výpravným modelem na večerní šaty a jsou zařazeny do projektu 14 klenotů v srdci Evropy. Autorkou celého projektu je naše nejznámější módní návrhářka Jana Berg. Díky ní škola získala unikátní látky z Paříže a Vídně. Šaty budou vyšity velmi pracnou metodou vyšíváním z rybích šupin. Metoda je stará přes sto let. Při výšivkách dodržuje škola tradiční technologie, včetně zachování vzorů a postupů. Na samotné ušití a vyzdobení šatů má 31 studentek pod vedením učitelky výtvarných oborů pouze jeden měsíc. Mají za sebou i dost nepříjemnou práci, která zdánlivě k módě vůbec nepatří. Desítky tisíc rybích šupin musely máčet, pořádně proprat a očistit kartáčky. Šupiny po jedné rozkládaly a lisovaly, aby se nekroutily. Hrubá práce se šupinami trvala více než týden. Mezitím si dívky připravily a podrobně rozkreslily vzory výšivek. Každou ze šupin stříhají do požadovaných tvarů. Pro představu čtenáře na jeden vzor kytičky je třeba i několik desítek šupin. Originální výšivky přitom pokryjí celý korzet šatů a také část sukně. Postup při hotovení modelu bude na SOŠ a SOU dokumentovat televize Nova 4. března, která bude 20. března v přímém přenosu Návrh modelu pro projekt Model představuje pro jižní Čechy typické vodní hladiny rybníků. Navazuje na zapomenuté řemeslo vyšívání z rybích šupin. Touto velmi pracnou metodou se vyšívaly třeboňské kroje před více jak 100 lety. Tradičně se vyšívalo na samet, ale šupiny vypadají velmi pěkně i na saténu. Představu vodní hladiny třeboňských rybníků naplňuje ručně malované hedvábí nebo valerově barevné tafty, šifóny, mušelíny a tyly. Vlečku vytvoříme z lehkého síťovaného materiálu připomínajícího sítě na lovení ryb. Šperk použitý jako klobouček je skutečná vypreparovaná štičí hlava, která působí velmi dekadentně. Jedná se opět o tradiční řemeslo třeboňských rybářů. Štičí hlavu na klobouček modelu nám připravili pod vedením odborných učitelů v hodinách preparačního kroužku žáci SŠ rybářské a vodohospodářské z Třeboně. Trávy, rákosí a rosa na březích rybníků se objeví v podobě,,límce (šupiny, korálky, perleť atd.). Samotnou výšivku jsme doplnili korálky a malými knoflíčky tradiční knoflíkářské řemeslo z Žirovnice. Perlorodky na výrobu těchto knoflíčků se získávaly z rybníků a stok z okolí Třeboně. Knoflíčky vyrobili na zakázku ve Stylu Studená. Model bude provedený v barvách hladiny rybníků v tlumené modré, zelené, šedé, v odlescích perleti, bílé a stříbřitě bílé. Jana Šrankotová a Jana Leštinová překreslují vzory výšivek vysílat i Českou Miss. Model vznikající na škole bude pro finalistku České Miss Christinu Zidkovou, Miss Prahy. S jednotlivými modely se budou moci seznámit lidé na putovní výstavě v krajských městech. Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj může každý podpořit své favority v soutěži o nejatraktivnější model. SOŠ a SOU zve zájemce na prohlídku zhotoveného modelu do budovy Táboritská Prohlídku si můžete domluvit na tel Mgr. Marie Florianová Kombinací pevné střihové části (tvar ryby) a rozverně nařasených a lehce vrstvených materiálů získáme model rozjitřené vodní hladiny a přírody Třeboňska. Zásluhu na střihové přípravě a zpracování modelu má paní Alena Voců. Jana Řeřábková Návrh modelu je kolektivním výsledkem studia, diskuze a inspirace, které vnášely do projektu studentky a jejich učitelka výtvarných oborů Jana Řeřábková. Když jsem navštívila školu, studentky pilně překreslovaly vzory, stříhaly rybí šupiny, vyšívaly a vytvářely závoj z krůpějí rosy vlastně skleněných korálků navlékaných na stříbřité drátky. Připadala jsem si jako v pohádce O pyšné princezně, kde prsty zručných švadlenek vytvářely neskutečně pohádkové princeznovské šaty. Dozvěděla jsem se, že studentky pracují i ve svém volném čase. Fotila jsem je a tiše obdivovala. Nenechejte si ujít příležitost prohlédnout si hotové šaty. A vy, kteří to nestihnete, můžete krásu šatů obdivovat při přenosu České Miss v televizi. Díky nim se promění finalistka Christina Zidková ve vodní vílu. Přejeme jí úspěch, neboť přispějí-li nádherné šaty z Třeboně k vítězství, vycestují spolu s ní i do světa a budou reprezentovat naše město. Milé studentky a milá paní učitelko Řeřábková, děkujeme vám. Jana Jandová Lenka Závitkovská, Lucie Kukačková a Martina Betíková vystřihují z rybích šupin tvary k výšivkám -jj- -jj- 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 3/2010

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9 Obsah: Úvod 4 Komise Zdravého města Třeboň 5 Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5 Kontakt 5 A. Veřejná správa 6-8 B. Zdravý životní styl 8-9 C. Životní prostředí 9-13 D. Turismus, lázeňství / Podnikání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více