TISÍC A JEDNO DOBRODRUŽSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISÍC A JEDNO DOBRODRUŽSTVÍ"

Transkript

1 1

2 2

3 Adolf Branald TISÍC A JEDNO DOBRODRUŽSTVÍ 1964 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 3

4 Adolf Branald 1964 Illustrations Václav Junek

5 ZLATÉ SRDCE I S rýčem a motykou N A P A LU BĚ H AM O N IE Doba odplutí se přiblížila a ruch na pobřeží ještě vzrostl. Opozdilci se proplétali mezi hromadami uhlí, vlekli za sebou své rance, klopýtali o lana a řetězy a volali nahoru, na námořníky, ale ti měli teď plné ruce práce. Slabý vítr, vanoucí od moře, zesílil a rozvál přístavní cizokrajnou vůni: koření, dříví a sůl. Šeřilo se. Z domů smířlivě vystupovaly šedavé proužky kouře, brémští občané se chystali k spánku a ti tam, na lodi, se chystali na cestu do neznámých krajů. A pan Herrmann nikde Čeští vystěhovalci stáli u lodního zábradlí a nedočkavě vyhlíželi, až se na nábřeží objeví muž v kostkovaném cestovním plášti, muž, který je odvezl z vlasti do německého přístavu Brém a tady najednou zmizel. Co budeme dělat? vzdychla žena krejčího Slabihoudka a rozrušeně zatahala muže za šos cípatého kabátu. Ale krejčí Slabihoudek věřil, že Hamonie bez pana Herrmanna do Ameriky neodpluje. Přijde. Uvidíš, že přijde! Námořníci už vytáhli lodní můstek, spojující plachetnici s nábřežím. Zazněl lodní zvon a Hamonie vytáhla kotvu. Muži se nahrnuli k zábradlí a zoufale upínali zrak k nábřeží. Loď se začala vzdalovat od evropských břehů, mezera mezi jejím bokem a pobřežím rostla, bylo vidět temnou vodu, plnou odpadků, špíny a olejových skvrn. 5

6 Podvodník! rozhodl krátce tkadlec Martin Ráž, obrátil se a odcházel do podpalubí, aby oznámil ženám, že od této chvíle jsou odkázáni sami na sebe. Za ním, hlavy sklopené, mlčící a stísnění, šli ostatní. Jen krejčí neustále vrtěl hlavou, jako by nemohl uvěřit v tak velikou špatnost, a svěřoval mladému kováři Burdovi: Ani nevíš, Jozífku, jaký je to hodný pán. Říkal, že mi ty šaty zaplatí hned, jak přijedeme do Ameriky. V dolarech. Samým zlatem že zaplatí Kovář Burda neposlouchal, co mu krejčík říkal. Nemohl od- 6

7 trhnout pohled od pobřeží, které se vzdalovalo. Ruce měl zaťaté v pěst a tak tu stál, nerozhodný a zavalený velikou touhou rozběhnout se, přeskočit zábradlí i celý šedozelený vodní lán a vrátit se zpátky, do opuštěné kyšperské kovárničky u císařské silnice. Dosud pluli ve vodách řeky Vesery, rozlévající se do moře širokým ústím. Za chvíli budou na širém moři. Daleko od Orlických hor, od vonících lesů, od českých polí, od lidí, které znali jako své bratry a sestry, daleko od všeho teplého a rodného Paluba byla téměř pustá. Všichni odešli do podpalubí. Jen několik německých vystěhovalců stálo ještě na špici lodi. Nespouštěli zrak z majáku, jehož štíhlá věž se zvolna ztrácela ve večerním šeru. Náhle zablýsklo světlo. Hlídač majáku rozžal signální lucerny a Němci vydechli. Poslední pozdrav. A jako na povel rozsvítilo se na nebi tisíce hvězd a světlo majáku se v tom zářivém zmatku ztrácelo. Poslední racek, provázející loď, zamířil zpátky ke břehu. Vlny se stávaly prudšími a přinášely slanou vůni moře. Ostrý vítr zpíval v ráhnech. Plachta pleskala o stožár. Pojď, Jozífku, řekla matka a uchopila syna za ruku. Pojď, nebo tady vystojíš důlek. Dole na nás čekají. Kovář Burda, chlapík jako hora, poslechl jako vždy svou ráznou matku, odtrhl pohled od ztraceného už pobřeží a šel. Několik olejových lamp v drátěných ochranných koších osvětlovalo jen matně nízkou prostoru, přeplněnou zamlklými lidmi. Bylo zde nejen oněch dvanáct českých rodin, které do brémského přístavu vylákal nesvědomitý pan Herrmann, byli tu i Němci, Italové, Slovinci, Rusové a Rumuni, samí chudí lidé, odjíždějící do Ameriky jako do země zázraků. Byli zde odvážní muži, kteří se nedlouho předtím, v revolučním roce osmačtyřicátém, postavili na odpor krutovládám svých zemí v Paříži, ve Vídni, v Berlíně, v Praze. Prchali před policií, která jim byla neustále v patách. Byli zde tkalci z Orlických hor, z Kyšperka, z Ústí a Čermné. Všichni stísnění cizinou, mořem, prostředím, obavami a přece zas s velkými nadějemi v rozkolísaných myslích, mladí i staří, a nejstarší z nich tkadlec Janda. 7

8 Sedmdesátiletý muž opouštěl svou vlast nerad, ale dvacetiletý synek ho přemluvil. Stařec ví, že si na Nový svět nezvykne. Jede kvůli synovi. Neboť synův život začíná jeho pomalu končí. Proto sedí strnule na svém ranci, tichá hromádka neštěstí. Do podpalubí vstoupil mladý kovář s matkou. Mazánku držíš se máminy sukně jako kluk! smávali se Jozífkovi lidé v Kyšperku, ale neměli pravdu. Jozífek se dokázal máminých sukní pustit a potom se nebál ani vojáků. Před šesti lety mu vtiskla do rukou starou brokovnici po nebožtíku tátovi a řekla: Běž, Jozífku, na pomoc Praze! Je tam revoluce proti panstvu. Jozífek odjel s Kyšpereckými a dorazili právě včas. Odešel z barikád poslední, ale dříve než odešel, potloukl pár Windischgrätzových vojáků prý pouze pažbou brokovnice, která mu přece jenom byla něco platná. Když se vrátil domů, čekali už na něho žandarmové a Jozífek Burda si poseděl v ústeckém vězení. Od té doby ho pan hejtman neměl rád, policajti mu šlapali na paty, a tak když přijel do Kyšperka pan Herrmann verbovat lidi pro Ameriku, řekla máma rázně: Jozífku, prodáme chalupu a pojedem! Jozífek prodal kovárnu u císařské silnice, prodal i nářadí a zásobu podkováků, jenom starý perlík po tatínkovi vstrčil do rance a jelo se. Pak tu byl s nimi Martin Ráž se svou ženou Marií, s devítiletým chlapcem Vojtou a s malým, sotva ročním děťátkem, Poldíkem, kterého Marie Rážová chovala v náručí. Tkalcovské řemeslo je nestačilo uživit. Prodali starou chalupu a ještě starší tkalcovský stav a svěřili peníze panu Herrmannovi. Tak se dal oklamat i Martin Ráž. Všichni ho měli rádi. Poznali ho doma i za té dlouhé cesty vlakem, z Orlických hor do Prahy a z Prahy, přes neznámou německou zem, až do přístavu. Martin byl ještě mlád, něco přes třicet, ale měl za sebou hromádku zkušeností. Vojákoval ve Vídni, poznal kus světa, uměl německy, vyznal se v lidech. A dovedl pomoci. Ti všichni, oba Jandové, kovář Jozífek a Martin Ráž, a potom ještě tkalci Hampl, Brůžek, Smiřický a Petrlík odcházeli se svými rodinami do Ameriky proto, že museli. Za chlebem. Ale krejčí Slabihoudek odjíždět nemusel. Malý střízlík, neustále 8

9 všechny ujišťující, že skvělý pan Herrmann přijede nejbližší lodí za nimi, odjížděl do Ameriky s úmysly zcela jinými. Od těch dob, co přišel pan Herrmann se svými sladkými řečmi, bylo Slabihoudkovi Ústí nad Orlicí malé. Amerika byla ohromná a krejčí rád naslouchal vyprávění povídavého pána, který si dal u něho šít krásné šaty. Krejčí bral míru, stříhal a šil, a pan Herrmann zatím básnil o úžasné Kalifornii, kde jenom kopneš krumpáčem do země a hned se vyvalí hrouda zlata. Jindy zas hovořil o zemi svobody, kde každý dostane tolik půdy, kolik jen chce, postaví srub, za rok má farmu a za dva roky je boháčem. Cesta za bohatstvím začínala však docela jinak, než si ji všichni představovali. Seděli v temném podpalubí na rancích, na bednách a dřevěných pryčnách, mlčeli a vzpomínali na domov. V koutě plakaly malé děti. V jiném koutě zkoušel někdo hrát na housle, ale loď se kymácela a muž toho nechal. Bylo slyšet vlny bijící do lodních boků. Co budeme dělat? zašeptal starý Janda. Žena krejčího Slabihoudka se rozplakala. Marie Rážová, sedící s děckem v náručí vedle ní, sevřela jí povzbudivě rameno. A pak se v tom velikém, společném koutě, který si v podpalubí vybrali, přitiskli ještě blíže k sobě. Byli bezradní. První se ozval Martin Ráž. Herrmann nás hanebně oklamal. S tím už se musíme smířit. Slíbil nás doprovodit do Baltimore. Tam se máme dovědět o svém novém domově. Ptal jsem se kapitána. Nezná Herrmanna, ale za přeplavbu dostal zaplaceno. Podvodníkovi šlo o to, abychom zmizeli z Evropy. Teď nás má z krku. Peníze, které jsme mu svěřili na nákup pozemků, už neuvidíme. Slabihoudková hlasitě vzlykala a nic nepomáhalo krejčího domlouvání. Tiskla k sobě šestiletou dcerku Justýnku, hladila její plavé copánky a vyčítala: Já jsem tě varovala, Slabihoudku! Teď nás máš všechny na svědomí. Ach ty můj svatý Floriáne, patrone nad vodou a ohněm, oroduj za nás Počkejte s tím orodováním ještě pár dní, řekl klidně Martin Ráž. Máme před sebou dlouhou cestu, jistě nás něco napadne. Všichni jsme na tom stejně. Když budeme držet dohromady dokážeme víc než pláčem a naříkáním. 9

10 Žena se utišila, ale nešťastný Slabihoudek rozdmýchal brzy nový nářek, neboť vytáhl z kapsy zmuchlaný kus papíru a začal ohnivě bránit pana Herrmanna: Žádné strachy, lidičky! V Americe je ráj. Poslyšte, co o tom praví Veliký průvodce vystěhovalců neboli Zahrada světa. Tady je jasně psáno: Zemí zaslíbenou je krajina, jež, počínajíc při úpatí Alleghan, rozprostírá se velkolepě až přes širé prérie a mohutné řeky, nádherná jezera a vznešené hory, až tam, kde příliv a odliv Tichého oceánu celují zlatisté břehy Eldoráda. Slyšíte, lidičky. Eldoráda! To znamená pouhopouhé zlato, čisté zlato. Mlčeli, okouzleni tajemnými slovy, za nimiž se skrývaly veliké přísliby. Nevěděli ještě, že Alleghany jsou zlé hory, které musí přejít, aby se dostali do roviny. Neznali nebezpečí, které skrývá rozsáhlá prérie, křižovaná karavanami odvážných průkopníků. Jedou na nákladních vozech, pokrytých plachtami a tažených několika páry volů, zvolna se sunou po silnicích, a pak, když silnice končí, už jenom cestou necestou, přes pustinu, kde číhají Komančové, hlad, chřestýš v trávě Ještě nevěděli, jak hrozně rozsáhlá je zaslíbená země, kde sice vládne svoboda, ale také zákon silnějšího. Kde každý musí dobývat chléb v neustálém napětí, v jedné ruce motyku, v druhé pušku. A k těm zlatistým břehům Eldoráda, o němž tak nadšeně mluvil Slabihoudek, je z amerického přístavu Baltimore několik tisíc mil. Kovářka je vyburcovala k střízlivému přemýšlení. Kdyby nebylo těch zatracených policajtů seděla bych v našem milém Kyšperku až do smrti. Nevěřím tvé vychvalované Americe, Slabihoudku, slyšíš? Nevěřím. To spíš věřím písničce, která se u nás o Americe zpívá a jestli jsi ji neslyšel tak si poslechni. A kovářka se rozezpívala rázným, zvučným hlasem: Lidičky, poslyšte směšné zpívání, jak se mají páni Amerikáni. V samé lahodě žijí a čtveračí, neb jim z nebe padá, co hrdlo ráčí. 10

11 Mnozí jsou vrtkaví, netrpěliví, že tady mají jen špinavě být živi. Mají sto chuti jít do Ameriky, tam prý že na stromech rostou knedlíky. Prasata tam rostou zrovna pečený, lítají holubi, ptáci smažený, buchty, koláče, samo se peče, káva jim do huby po žlábkách teče. Amerikán nesmí být lenošivý, nebo jsou tam od práce jako zde živi. Kdo dělat nechce, ať je to kdo chce, darmo se nenají ani v Americe. Schön, Mutter, ozvalo se za kovářčinými zády, když dozpívala, a po vrzajících schůdkách sestupoval kapitán, vysoký, ramenatý Němec s načechraným námořnickým vousem. Pochválil kovářku za pěkný zpěv, prošel podpalubím, prohodil slovo, pohladil dítě, přesvědčil se, zda je vše v pořádku, a udílel německým krajanům rady: Pozor na světlo! Požár na širém moři znamená smrt pro nás všechny. Ráno zazvoní zvon. Přijdete na palubu. Dostanete kávu a chléb. Dobrou noc, Kinder! Němečtí vystěhovalci vysvětlili svým druhům kapitánovy příkazy. Přece je zde s nimi někdo, kdo pečuje o jejich osud až do amerického přístavu Baltimore. Pak se už musí spolehnout sami na sebe. Kolébá se! vykřikl náhle kovář Jozífek a všichni překvapeně strnuli. Loď se široce rozkolébala. Teprve nyní měli pocit, že ztratili pod nohama pevnou půdu a že se kdesi pod nimi rozevřela hrozivá hlubina. Do podpalubí sestoupil námořník, a když spatřil úžas na jejich tvářích, usmál se a řekl německy: Jsme na moři. Loď opustila vody Vesery. Zvyknete si. Já jsem si také zvykl, vidíte, a jsem už na moři třicet let. Oplatili mu úsměv a námořník je dobře upozornil: Je devět. Každá loď má své zákony. Teď musíte spát. Slyšíte všichni spát! Spát na komando jíst na komando ještě že jsem si směla bez komanda zazpívat, bručela kovářka. Uléhali na tvrdé pryčny, přikrývali se kabátem, pod hlavu podsunuli ranec, ale usnout nemohli, neboť zde bylo horko k zadušení. 11

12 Horší než horko byl však ošklivý houpavý pocit, který ještě zesílil, když se položili naznak. A přece hlasy zvolna umlkaly, neboť byli unaveni a oči se samy zavíraly. Ještě nikdy se jim nezdála noc tak dlouhá. Neodvážili by se vstát. Nevěděli by patrně vůbec, že už je bílý den, ale náhle zazněl nad nimi hluk a dunění těžkých kroků. Padací dvířka, vedoucí na palubu, se otevřela, shora sem padlo veselé jitřní světlo a zazněly hlasy námořníků. S novou odvahou vystupovali na palubu, v rukou kamenné hrnky, plecháče a porcelánové koflíky. Sotva vystoupili zůstali omráčeni stát uprostřed paluby. Všude kolem nich rozprostírala se širá vodní pláň a hrůza z té strašné spousty vod vyrazila jim na chvíli dech z hrudi. Raději se rychle vraceli pohledem k lodi, k pevnému místu, hleděli na kotouče lan a na kapitánský můstek, nebo ještě výše, k ráhnoví, kde se nadouvaly mocné plachty, do nichž se opíral silný vítr. Ještě se neodvážili učinit krok vpřed, ale už je námořníci řadili, byla cítit povzbudivá vůně kávy a dech se jim opět vrátil do prsou. Začali si zvykat. Hamonie byla malá plachetní loď a vozila přes Atlantský oceán nejen lidi, ale také zboží. Vystěhovalci se museli spokojit prostorem mezi sudy, bednami a žoky, které posílala Evropa do Ameriky. Deset neděl museli vydržet v temném podpalubí staré lodi, kde po stěnách tekly potůčky vody a kde za studených dnů a nocí nebyla ani kamna, aby si lidé mohli zahřát zkřehlé ruce. Za prudkých bouří zatarasili námořníci dveře do podpalubí. Nikdo nesměl nahoru; mohl být smeten vlnami do moře. V podpalubí bylo však k zalknutí a všude plno špíny. Lidé vyškrabovali kouskem dřeva hmyz ze záhybů košile. Z nečistoty vznikaly ošklivé nemoci. Za bouře bylo slyšet nářek jedni plakali, druzí se modlili, a v tom zmatku padaly s polic uvolněné rance, drobný majeteček byl prudkými pohyby lodi rozmetán do všech koutů, uvolněné bedny a sudy klouzaly skřípavě mezi polekanými lidmi a loď se nepřestávala děsivě houpat, vznášet, padat do propastných hlubin Strava byla špatná, maso přesolené, voda odměřována po doušcích. 12

13 13

14 Ještě že kapitán byl laskavý. Osudy vystěhovalců mu byly známé a on už vyvezl z Evropy do Ameriky plné lodi lidské bídy. Za to solené maso nemohu, děti. Majitel lodi chce hodně vydělat. Ale uvaříme vám alespoň dobrou kávu chcete? Bez kapitána by cesta bývala mnohem, mnohem horší. Na jiných lodích umírali po tuctech. Nemocí i steskem. Po bouřlivém počátku nastala řada suchých podzimních dnů a cesta rychle ubíhala. Břeh Nového světa se blížil a s ním i jejich starosti, a nikdo z Čechů dosud nevěděl, co si počne. Ani Martin Ráž, stojící celé hodiny na lodní zádi a pozorující zadumaně světlou rýhu, kterou za sebou nechávala Hamonie v modrozelené hladině oceánu. Až jednou přivedl Jozífek německého vystěhovalce, s kterým se v podpalubí spřátelil. Vezmou nás s sebou! hlásil vesele Rážovi. Kam? zeptal se německy Martin Ráž a podal novému příteli ruku. Hans Schöffler se narodil v Mnichově, ale pracoval na železničních stavbách v celém Německu. Byl to mladý, rozložitý muž, s tváří do bronzova opálenou, s plavým knírem a dětsky modrýma očima. Na první pohled se dalo věřit všemu, co vyprávěl. Amerikáni stavějí železnice tak rychle, jako když pavouk přede síť. Práce je dobře placena. Odešlo tam už hodně mých přátel. Nedávno psal Johann Wolter: Přijeď a přivez s sebou celou partu, s kterou jsme pracovali na berlínsko-hamburské dráze. Wolter říká, že je to práce někdy až moc veselá. Pokládají kolejnice v prérii, odříznutí od světa, rvou se s Indiány a shánějí si potravu. V poslední době prý se hodně zlepšilo. Už nemusí jíst každý den bizoní maso. Mají už taky máslo a čerstvou vodu a každý se snaží hodně pracovat, aby rychle ušetřil dolary na nákup půdy, nářadí a dobytka. Johann chce odejít do Minnesoty a založit si tam farmu. Myslíte, že by se našla práce i pro nás? zeptal se Martin Ráž. Určitě. Každý tam dostal práci. Bude trvat ještě mnoho let, než se spojí východ se západem. Nás je jen třicet, sami to nepostavíme. Hans Schöffler se zasmál, vzal Ráže pod paží a vedl ho do závětří, kde usedli na kotouče lan. 14

15 Vedu naše lidi za Johannem, do města Dubuque. Leží na Mississippi, na největší řece v Americe a snad i na světě. Ještě ji ani celou neprozkoumali. V Dubuque trať zatím končí. Pak vyrazíme do prérie, přes Yonu, Nebrasku a Wyomink do Kalifornie. Jak všechno znáte! obdivoval Ráž Schöfflerovy znalosti. Němec se usmál a vytáhl z kapsy ohmatané papíry. Johann mi poslal mapy. Sám je kreslil. Tady máte celý kraj jako na dlani. Sedával jsem nad těmi mapami mnoho večerů. Mohu vás dovést pěšky až do Dubuque, chcete? Martin Ráž svolal společnou poradu Němců s Čechy. Radil českým vystěhovalcům upřímně, aby se připojili k Schöfflerově výpravě. Kdo z nás zná Ameriku? Nikdo. Co si počneme, až vystoupíme v Baltimore na břeh? Kam půjdeme? Krejčí Slabihoudek vyskočil na pryčnu a pisklavým hlasem zvolal: Kam půjdeme? Kam šli ostatní. Amerika je země blahobytu, tam je, panečku, o lidi velká nouze. Uvidíte, že pan Herrmann nelhal. Mlč, Slabihoudku! řekl tvrdě kovář a stáhl krejčího z pryčny. Nechci zůstat na stavbě až do smrti, vysvětloval Martin Ráž. Jen co se rozhlédneme, jen co si vyděláme dolary na dobytek, na vůz, na nářadí. Potom se vydáme na cestu do prérie a začneme hospodařit. Nejdříve musíme znát kraj a lidi. Rozumíš, Slabihoudku? Nechtěl rozumět. Krejčí si prostě umínil, že půjde vyšlapanou cestou, jak mu ji nepoctivý agent vymaloval. Nejedu do Ameriky proto, abych se dřel někde v poušti s krumpáčem, vykřikl vzdorovitě a hlas mu přeskočil. To jsem mohl zůstat doma a měl jsem se líp. Daleko líp! Na tom bylo hodně pravdy, a proto se Slabihoudkovi podařilo zviklat několik mladých vystěhovalců. Češi se rozdělili na dvě skupiny. Většina pojede s Rážem do Dubuque. Také kovářka se synem a oba Jandové. 15

16 K Slabihoudkovi se přidalo pět svobodných tkalců, toužících po dobrodružství. Kam půjdou, ještě nevědí, ale teď chodí pyšně po palubě, hlavu vztyčenou a vysmívají se pošetilcům, kteří jedou do Nového světa proto, aby kopali někde s motykou na trati Oni budou kopat taky ale něco jiného. Zlato. Dostanou se až do Kalifornie, do nejkrásnějšího místa na světě, a kdyby měli jít pěšky přes celou prérii. Co je to vlastně prérie? Veliká louka. Hadi? To známe, nebojíme se. Indiáni? Koupíme flinty a stačí vystřelit utečou. Tak prostě a dětinsky si všechno malují. Sedí neustále pohromadě, mají už v podpalubí vlastní kout a ještě pozdě do noci je 16

17 slyšet Slabihoudkův vzrušený šepot, z něhož vyrážejí slova: Eldorádo, zlato, pan Herrmann. A potom, když všichni usnou, je slyšet pláč. Slabihoudková svému muži nevěří a má strach z toho nejistého Eldoráda a šla by raději s Martinem Rážem. Svár velkých nemá vliv na přátelství malých. Jako jindy sedává Rážův Vojta s malou Justýnkou Slabihoudkovou v závětří, za kotouči mohutných lodních lan. Když se dosyta vynadívají na delfíny, plující v širokých ladných obloucích kolem lodi, ukryjí se v pokojíčku, jak říká Justýnka jejich koutku mezi lany, bednami a starým vyřazeným vratidlem. Vojta vypravuje o podivné zemi, kam jedou. Devítiletý chlapec sám toho moc neví, a to, co ví, si patřičně přikrášlí, ale Justýnce je šest roků, má velikánské, černé oči, kterými zbožně hledí na moudrého Vojtu, a její obdiv dělá Vojtovi náramně dobře. Vypravuje: Jsou tam mouřenínové. Jsou celí černí. A potom Indiáni. Ti jsou zase celí červení. A proč? ptá se užasle Justýnka. Ještě nedávno se bála kominíka. Protože se tak už narodili, poučuje děvčátko moudrý Vojta. Všichni lidé nejsou bílí. Jsou taky zelení? chce vědět Justýnka a Vojta dlouho přemýšlí. Ne, o zelených neslyšel, ale bylo by pěkné, kdyby byli a proto bájí: Taky, Justýnko. Čím větší zima, tím jsou lidé zelenější. Čím větší horko, tím jsou černější. Justýnka si připomene mouřenína a dostane strach. Bude tam horko jako v peci, viď? Bude, přikývne lhostejně Vojta. Ale zvykneš si. Za chvilku budeš černá jako mouřenínové a pak už ti to ani nepřijde. Justýnka neví, má-li se radovat nebo plakat. Bylo by pěkné, vrátit se domů celá černá. Děti by se divily a záviděly a babička by se moc polekala. Ale pak si její rozoumek vytvoří jiný obrázek: Justýnka, celá v bílém jako družička. A tvář je černá a ruce jsou černé a nohy jsou černé. Justýnka začne natahovat moldánky. Vojta rychle zakročí: Nebreč, hloupá. Zvykneš si. Indiáni taky 17

18 nejsou docela bílí, a jak jim to sluší! A toho peří! Všichni Indiáni mají na sobě peří. Jako slepice? vyhrkne Justýnka a přestane plakat. Ještě víc. Našijou si peří na čepici a na košili a tak jedou do boje nebo na lov nebo do hospody, podle toho, kam se jim zrovna chce. Ale než se může Justýnka rozhovořit o svých snech, stiskne jí Vojta ručku, stáhne ji k sobě do skrýše mezi lodní lana a šeptá: Starý Janda. Děda se šoural až na lodní záď, kde bylo pusto a prázdno. Hleděl dlouho na moře a jeho ramena se rozechvěla. Asi pláče, zašeptala Justýnka. Pojď! řekl rázně Vojta, uchopil Justýnku za ruku a vyběhli ze skrýše. Stařec se nepohnul, ani když se k němu přitiskli. Ani když mu Vojta říkal neobratná chlapecká slova útěchy, ani když ho Justýnka tahala za rukáv. Teprve když dětské prstíky pohladily hřbet jeho vrásčité ruky a ovinuly zkřivený ukazovák, teprve potom děda vzdychl, rychle zamrkal, ale neřekl nic, a dal se dětmi odvést do 18

19 závětří, ke kotoučům lan, kde všichni tři usedli, a všichni tři mlčeli a mysleli na domov. Pojednou zadul vítr. Plachta zapleskala nad jejich hlavami a ze strážního koše se ozvalo táhlé volání. Dvě děti a stařec se vrátili do skutečnosti. Měl jsem zůstat doma, šeptal stařec a několikrát tesklivou výčitku opakoval. Vojta chtěl starce potěšit, chtěl mu říci, že třebas tohle všechno není pravda, že loď najednou obrátí a popluje zase zpátky domů, zpátky k jabloňovému sadu a světničce s bílými záclonkami ale bylo už pozdě. Hlídka ve strážním koši spatřila zemi. 12. října roku 1853 přistála Hamonie v americkém přístavu Baltimore. M IS S IS S IP P I O TEC VOD Vlak rachotil po obrovském železničním mostě přes řeku Susquehanu. Vrhl se do temné noci a stoupal přes horské hřbety Alleghan. Za jitřní mlhy sjel do roviny a zastavil na rozsáhlém kolejišti města Pittsburghu. Z vysokých pecí šlehají plameny ke kalnému nebi. Oblaka kouře a dýmu se válejí nad městem. Češi sedí na dřevěných lavicích prostorného vagónu a mlčí. Jsou polekáni. Horami, rozlohou obrovské země, Pittsburghem, Amerikou. Říkali jste Indiáni. Pustina. Vida a zatím je tady na jednom plácku tolik fabrik, až uši zaléhají. Neodpovídají starému Jandovi. Tisknou tváře na špinavé sklo a hledí ven. Ale konce Ameriky nedohlédneš Ještě jsou všichni spolu. Podle plánu Hanse Schöfflera pojedou vlakem až do mississippského přístavu Rock Island. Odtud lodí, proti proudu, do Dubuque. Slabihoudkova skupina se přepraví v Rock Island na druhý břeh obrovské řeky a vydá se na cestu do neznáma, do prérie, za štěstím. Lístky na vlak stály hodně peněz. Rozloučili se s posledními 19

20 úsporami, ale sedí ve vlaku a jedou, rychle jedou vstříc novému životu. Třetího dne je na obzoru podivuhodné město Cincinnati. Justýnka si už pěknou chvilku prozpěvuje ten prapodivný název. Celou písničku si z města udělala. Cinci cinci cincinati Představuje si něco náramně veselého. Trpasličí domečky s červenými stříškami, bílé ďubkované muchomůrky a rolničky na zelených stromech. Jakmile přijedou k městu, rolničky se rozezvučí, z domečků vyběhnou holčičky a budou zpívat tu její písničku: Cinci cinci cincinati Bylo to opravdu hezké město v malebném údolí. Na stráních se zelenaly vinice. Indiánské léto tak říkají tady podzimu, vysvětloval Hans Schöffler. Vinice budou dlouho zelené. Podzim tu trvá déle než u nás. Uprostřed vinic svítily bílé letohrádky. Justýnka, rozradostněna podívanou, nedočkavě vstala. Přijížděli blíže, letohrádky rostly, domů přibývalo a město vzalo na sebe obvyklou pochmurnou tvář všech továrních měst. Po Pittsburghu další ohromné město. Neměl snad ten Slabihoudek přece jenom pravdu? To, co vidí z vlaku, připadá jim všem jako pohádka. Jen Justýnka je zklamána. Ani muchomůrky, ani rolničky. Tam, kde jsou takováhle města, musí být přece příležitost. Neměli bychom raději vyrazit se Slabihoudkem? Než domyslili, přehnal se vlak s duněním přes viadukt nad řekou Ohio a rázem byli uprostřed prérie. Zmizely osady. Zmizely farmy. Po obou stranách se rozprostřela rovina. Širá pole, porostlá černými, zvadlými lodyhami kukuřice, přecházejí v travnaté pláně. Ze sporého křoví vyletělo hejno prérijních slípek. Po stromu ani sledu. Proti vlaku se řítil oblak prachu. Stádo bizonů se přehnalo kolem dýmající obludy. A zase nic, dlouhé hodiny a míle jen bezútěšná travnatá pustina, tu a tam sluncem vybělená kostra koně nebo dobytčete, šedožlutá plocha, splývající na obzoru s oblohou. Teď mají opět pravdu ti, kteří se vysmívají Slabihoudkovi: Až 20

21 tady bude stát Slabihoudkova farma, všechno bude jinačí. Samé pole, obilíčko, zlatý lán Slabihoudkovi lidé mlčí, pohled na pustou prérii jim vzal odvahu, mlčí, i když vlak znovu projíždí malými osadami a farmy se střídají se sotva založenými dřevěnými městečky, jejíchž hlavními ulicemi vede železnice. Ocelová cesta protíná rašeliniště, míjí močály, občas se vnoří do smrkového lesa nebo javorového, cedrového a cypřišového háje ale ze všeho nejvíce převládá žlutá a šedá prérie, vyschlá, nekonečná Do vagónů přistupují ramenatí bradatí muži, jejich oděv a klobouk je potrhán, za pasem mají revolvery. Nejdříve z nich jde hrůza, ale když spatří vystěhovalce a rozhovoří se, poznávají Češi známě znějící polštinu a ruštinu a dozvídají se, že před lety i ti vousatí, 21

22 hluční ramenáči přijížděli sem právě tak nesměle jako teď oni. Dohovoří se a slyší první správné zvěsti o Americe. Těžký život. Lidé se dnes stěhují do Omahy a odtud jdou dál, až k Black Hills, k Černým horám, kde se právě našlo zlato. Slabihoudkovi září oči. Black Hills, Black Hills zní vzrušeně ze všech koutů vagónu a všichni vidí jen zlatý přelud a nikdo z nich nemyslí na nebezpečí, které leží mezi nimi a báječnými poklady. A opět přistupují lidé v kožešinových čepicích, opásáni pasy z buvolí kůže, i ženy, tisknoucí k sobě malé děti, a všichni mají na rtech dvě spásná slova: Black Hills! Nové vagóny jsou připojeny k vlaku, který jede stále pomaleji a pomaleji nekonečnou rovinou, pokrytou trávou a vřesem a občas i prostými kříži. Jen tu a tam přikrčí se k trati bouda opuštěného osadníka, vzdorujícího tvrdému osudu v holé stepi. Bývá poblíž nádraží, prostého dřevěného domu, prvního a nejstaršího v budoucím americkém městě. Pátého dne jsou konečně na místě. Mississippi. Zahalena chuchvalci par, valí se k jihu napříč širou americkou zemí obrovská řeka. Tisíce kilometrů měří tok Mississippi od pramenu až k Mexickému zálivu. Nenasytná. Je napájena stovkami řek a říček, bystřin a potoků, po celé pouti od kanadských hranic k oceánu. Je říjen. Otec vod je klidný. Ale na jaře, až na horách roztaje sníh a led jezer a nastanou vytrvalé deště, přítoky se rozvodní, zachvěje se celý kraj kolem veliké řeky, voda vystoupí z břehů a šedavá záplava se rozlije po prérii. A vlny poženou před sebou urvané kmeny cypřišů, topolů a cedrů, zaryjí je na mělčinách do bahnitého dna a přes noc povstanou nové ostrovy z nánosů větví, prérijní trávy a bahna. Tajemná řeka řek, plná ostrůvků, zálivů a ramen, má i své sopky. To tam, kde v starém náplavu se hromadí bahenní plyn a vybuchuje s bublavým duněním z kalných vod. Takový je Otec vod, živitel Indiánů i louisianských rybářů, ničitel minnesotských farmářů i arkansaských plantážníků, dobrý a zlý, milovaný i nenáviděný. 22

23 Darebná řeka! šeptá starý Janda a srovnává Otce vod s rozdivočenou jarní Orlicí. Kdepak Orlice! Neviňátko proti tomuhle dravci. Wunderschön! volá světoběžník Hans Schöffler, neboť právě takhle si představoval slavnou řeku. Také on srovnává širokou blýskavou stuhu se známými řekami, ale i Rýn, i Labe musí prohrát. Slabihoudek se vítězně usmívá. Úžasnost řeky mu potvrzuje všechno, co říkal pan Herrmann: Amerika je země zázraků. Tady, prosím, je řeka, jakou jste ještě neviděli. A za tou řekou je Eldorádo. Ráj na zemi. Ostatní mlčí. Jsou zvyklí na známý obzor Orlických hor, na hrbolatý rynk a ohmataný tkalcovský stav. A teď moře, Pittsburgh, prérie, Mississippi. Připadají si bezbranní a jsou rádi, že mají s sebou Martina a Hanse Schöfflera, kteří se klidně baví s přístavním úředníkem a vyptávají se na cenu lodních lístků do Dubuque. Jako šipka vyráží z mlhy obrovský vor, naložený zbožím. A již přistává převozní parník, kterým odpluje Slabihoudek se svými na druhý břeh. Dřevo můstku, spojujícího přístav s pevnou zemí, zaskřípe. Slabihoudek se loučí a je naměkko. Repetí páté přes deváté, slibuje, že se zase sejdou a že jim potom pomůže z bryndy a že si je odveze všechny do svého Eldoráda. Slabihoudková hlasitě naříká, ale na můstek se hrnou lidé, nastupují na parník a strhnou s sebou i malou českou výpravu. Sbohem, Justýnko! křičí Vojta za děvčátkem, Justýnka se otáčí, mává ručkou na pozdrav, ale jistě si myslí, že zítra se s Vojtou zase setká a pak mu bude vyprávět o parníku s obrovským kolem, o lodi, která má na sobě vystavěný domeček a na špici vyřezávané víly. Převozní parník mizí v mlze, ještě je vidět jeho záď a k přístavišti se blíží šedý kolos, nesoucí na boku červený nápis ve zlatém orámování: NEW ORLEANS 23

24 Velký dopravní parník měl dvoupatrovou palubu, obehnanou bílým zábradlím. Zářící fasáda byla zdobena zasklenými okénky, v nichž vlály květované záclony. Uprostřed plovoucího domu dýmaly dva štíhlé komíny, přidržované k palubě silnými dráty. Na zádi lodi se točilo ohromné lopatkové kolo. Parník byl přeplněn. Jízda do Dubuque stála necelý dolar, ovšem v podpalubí, mezi nákladem bavlny a sušeného masa, spolu s poutníky z jižních států, plujícími do největšího mississippského přístavu na severu Saint Paulu. 24

25 Jen letmo, pootevřenými dveřmi, nahlédli do lodních salónů, zdobených zrcadly, mramorem, zlatou štukou a naplněných lidmi, kteří seděli v širokých rákosových křeslech a popíjeli neznámé nápoje. Na této lodi spatřil Vojta poprvé zblízka černochy. Polonazí, v roztřepaných pruhovaných kalhotách, konali zde nejhrubší práce. Každý na ně křičel, a když přišli s kbelíky umývat chodby, vedoucí do podpalubí, stál nad nimi zamračený námořník s důtkami. On je bije, tatí? šeptal chlapec otci a Ráž mu vyprávěl, co věděl o proslulém otrokářství jižních amerických států. Bílí páni mají na práci černé lidi. Přivezli je sem z jejich vlasti, z Afriky. Tam je otrokáři pochytají v lesích a svážou řetězy jako divokou zvěř. Na otrokářském trhu může si bílý pán nakoupit otroků kolik chce a smí si s nimi dělat všechno, tak jako já se svou fajfkou, nebo ty se svým prakem. Otrok nemá nikde zastání. Pán ho může i zabít a nic se mu nestane. Proč se černochů nikdo nezastane? Lidé se plantážníků bojí. Víš přece, jak jsme v Ústí smekali před panem Hellerem. Já se nebojím, řekl chlapec. Sám nic nezmůžeš, pokrčil Martin Ráž rameny, ale přece jednej s nimi jako s bílými lidmi. Povzbudíš je a oni budou vědět, že všichni bílí nejsou stejní. Položil synkovi ruku na rameno a hovořil s ním jako s přítelem: Večer přistaneme v cizím městě. Půjdu pracovat. Kdopak ví, jak tam budeme žít. Budeš se muset starat o matku a o Poldu. Chceš mi pomáhat? Vojta obrátil k otci pihovatou tvář, zamrkal a přikývl. Kvečeru přistál NEW ORLEANS u přístavního můstku v Dubuque, a Martin Ráž odešel s Hansem Schöfflerem hledat přístřeší. Dvanáct Čechů usedlo na zašpiněné rance a otlučené bedny a hledělo do kalných vod Mississippi, odkud na ně táhlo vlhko, zima a smutek. Rozkopaná pláň je dělila od města. V okénkách dřevěných baráků a srubů vyskakovala žlutá světla. Slyšeli křik opilých mužů. Někdo vystřelil, křik na chvíli umlkl, ale znovu se ozvaly hlasy, dva, tři, deset, a hudba, ostrý smích a hluk, kterému nedůvěřují a který jim nahání hrůzu. 25

T ÍŽ K ŘÍ E D EL. Václav Chytil. Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava

T ÍŽ K ŘÍ E D EL. Václav Chytil. Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava T ÍŽ K ŘÍ E D EL Václav Chytil Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava Václav Chytil, 2015 Graphics Štěpánka Bělovská, 2015 ISBN 978-80-86904-55-9 Agent pojišťovny Skoro přesně v polovině Lipůvky bydleli Hýlovi.

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

Mirko Pašek ZTRACENÁ PRÉRIE ALBATROS PRAHA

Mirko Pašek ZTRACENÁ PRÉRIE ALBATROS PRAHA 1 2 Mirko Pašek ZTRACENÁ PRÉRIE ALBATROS PRAHA 3 Mirko Pašek, 1984 Illustrations Ervín Urban, 1984 4 Kapitola první VELKÝ STROM 1 Kdekdo ve Staré Oklahomě věděl, že Frank Bastillon samojediný zajal desperáta

Více

Götz R. Richter LVI PŘICHÁZEJÍ ALBATROS PRAHA

Götz R. Richter LVI PŘICHÁZEJÍ ALBATROS PRAHA Götz R. Richter LVI PŘICHÁZEJÍ ALBATROS PRAHA Der Kinderbuchverlag Berlin, 1969 Translation Eva Jílková, 1978 Illustrations Miroslav Váša, 1978 I. VESNICE U ČERVENÉ ŘEKY ROK 1892 ČERVENÝ HAD První, kdo

Více

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1 Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1965 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 Translation Jarmila Rosíková 1965 Illustralions Josef Novák 1965 3 Tuto knihu připisuji svému mladšímu bratru Tomáši Melvillovi,

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

O t o m a r D v o ř á k

O t o m a r D v o ř á k Otomar Dvořák KOUZELNÝ MEČ abaddon Otomar Dvořák kouzelný meč abaddon Pro Pavlu a Majdu, které mi hodně pomohly při vymýšlení tohoto příběhu, i když každá z nich byla malá v jiné době. autor copyright

Více

SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI

SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI 1 2 Grey Owl SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 3 Grey Owl (Va-ša-kvon-asin) 1935 Translation Jakub Markovič 1967 Illustrations Josef Žemlička 1967 4 AUTOROVA PŘEDMLUVA

Více

Pohádky a pověsti z Lužických hor

Pohádky a pověsti z Lužických hor Pohádky a pověsti z Lužických hor Vydala: Společnost pro Lužické hory V rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace, reg. číslo: 100142623, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

František Flos ALBATROS NAD TICHÝM OCEÁNEM

František Flos ALBATROS NAD TICHÝM OCEÁNEM František Flos ALBATROS - NAD TICHÝM OCEÁNEM ALBATROS PRAHA 2 Obsah: ALBATROS...5 1 Pavel se seznamuje s cizím letcem a s neobyčejným letadlem...6 2 Inženýr Marhan vypravuje, jak se octl v Americe...16

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel Pro účely serveru WebTolerance byla použita kniha vydaná v nakladatelství Olympia, v roce 1981. V souborném vydání "Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby" v Olympii vydání první. Dětství Koncert copyright

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 1 2 Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 3 by Altberliner Verlag Lucie Groszer, Berlin Translation Zuzana Tausingerová, 1974 Illustrations Josef Žemlička, 1974

Více

W i t o l d M a k o w i e c k i TŘI ÚTĚKY Z K O R I N T U S T Á T N Í N A K L A D A T E L S T V Í P R A H A

W i t o l d M a k o w i e c k i TŘI ÚTĚKY Z K O R I N T U S T Á T N Í N A K L A D A T E L S T V Í P R A H A 1 2 W i t o l d M a k o w i e c k i TŘI ÚTĚKY Z K O R I N T U S T Á T N Í N A K L A D A T E L S T V Í DĚTSKÉ KNIHY P R A H A 1 9 6 1 3 Translation Věra Jersáková 1961 Ilustrations Miroslav Váša 1961 4

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Otomar Dvořák SÁGA PROVAZNICKÉHO RODU. díl první DĚDICOVÉ BLÁZNIVÉHO MAXMILIÁNA

Otomar Dvořák SÁGA PROVAZNICKÉHO RODU. díl první DĚDICOVÉ BLÁZNIVÉHO MAXMILIÁNA Otomar Dvořák SÁGA PROVAZNICKÉHO RODU díl první DĚDICOVÉ BLÁZNIVÉHO MAXMILIÁNA VĚNUJI památce mého dědečka, který ještě uměl staré provaznické řemeslo, a jehož svérázný způsob vyprávění mi odhalil tajemství

Více

KRÁL VLKŮ E.T.SETON. Strana 2

KRÁL VLKŮ E.T.SETON. Strana 2 Strana 1 KRÁL VLKŮ E.T.SETON Strana 2 PO JELENÍ STOPĚ... 4 BÍLÁ ĎÁBLICE PŘÍBĚH VLČICE A JEJÍHO STATEČNÉHO VLČETE... 24 ZRZEK... 39 BRATŘÍČEK VLKŮ... 48 RIN ANEB TAJEMNÉ NOČNÍ VOLÁNÍ... 54 HANK A JEFF...

Více

MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck

MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck 1 2 Willi Meinck MEXICKÉ DRAMA Dobrodružné příběhy aztécké dívky Černé orchidey a jejího druha Opeřeného jelena, velikého zvěda Obsidiánového hada a španělského generála, kapitána Corteze, který si se

Více

20 kroků Oklahoma. Josef Hejzlar

20 kroků Oklahoma. Josef Hejzlar 1 20 kroků Oklahoma Josef Hejzlar Když jsem vzácně přijížděl domů, zašel jsem na hřbitov, byla to nádherná procházka lesem a třešňovkou. Poblíže brány se mi vždy vybavila postavička stařenky s konvemi.

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

Eva Tvrdá 2005 ISBN 80-86458-16-4 Vydalo: Reklamní studio imm Tisk: Tiskárna MAJ

Eva Tvrdá 2005 ISBN 80-86458-16-4 Vydalo: Reklamní studio imm Tisk: Tiskárna MAJ DĚDICTVÍ Eva Tvrdá Eva Tvrdá 2005 ISBN 80-86458-16-4 Vydalo: Reklamní studio imm Tisk: Tiskárna MAJ Dědictví je charakterizováno tím, že si je nevybíráme, že si naopak nekompromisně volí ono nás. J. Derrida

Více

Stejně jako každý z nás touží nahlédnout do budoucnosti a poznat, jak bude vypadat život na naší Zemi za pár stovek let, k jakým až výsledkům dojde

Stejně jako každý z nás touží nahlédnout do budoucnosti a poznat, jak bude vypadat život na naší Zemi za pár stovek let, k jakým až výsledkům dojde Stejně jako každý z nás touží nahlédnout do budoucnosti a poznat, jak bude vypadat život na naší Zemi za pár stovek let, k jakým až výsledkům dojde věda a technika a jak jinak budou myslit a žít lidé příštích

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\p\pavel Ota\Pavel_Ota-Smrt krásných srnců.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\p\pavel Ota\Pavel_Ota-Smrt krásných srnců.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\p\pavel Ota\Pavel_Ota-Smrt krásných srnců.pdb PDB Name: Ota Pavel - Smrt krásných srnců Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 27.9.1937

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb PDB Name: Salvatore-Plv3-Rubinovy klenot Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique

Více

Čaroprávnost. Úžasná Zeměplocha TERRY PRATCHETT

Čaroprávnost. Úžasná Zeměplocha TERRY PRATCHETT Čaroprávnost Úžasná Zeměplocha TERRY PRATCHETT Upřímný dík Neilu Gainmanovi, který nám zapůjčil poslední existující kopii Liber paginarium fulvarum, a hodně pozdravů všem z prázdninového klubu P. Lovecrafta.

Více

KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ SVAZEK 155. Vjačeslav Palman TAJEMSTVÍ PYTLÁCKÉ JESKYNĚ

KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ SVAZEK 155. Vjačeslav Palman TAJEMSTVÍ PYTLÁCKÉ JESKYNĚ KNIHY ODVAHY A DOBRODRUŽSTVÍ SVAZEK 155 Vjačeslav Palman TAJEMSTVÍ PYTLÁCKÉ JESKYNĚ Sovětského spisovatele Vjačeslava Palmana (který původně vystudoval zemědělství), zavál život do nejrůznějších končin

Více