Číslo 316. Ročník 32. Leden 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 316. Ročník 32. Leden 2003"

Transkript

1 Číslo 316. Ročník 32. Ldn 2003 Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. OSTNÍK

2 Z litratury Kaktn und andr Sukkulntn č. 9 / 2000 Echinocrus pctinatus j i bz květů parádní rostlinou každé sbírky. A co tprv, když najdnou vykvt třinácti nádhrnými květy (titulní snímk). P.Hansn s zabývá Lophophora fricii Habrmann a spornou varitou Lophophora williamsii var. dcipins Croizat. Začíná od kultovních obřadů s pyotlm u Aztéků, pokračuj Fričovým nálzm (1923) lofofory u San Pdro, kd ji po 50 ltch opět nalzl a popsal Habrmann. Z smn původní rostliny vypěstované potomstvo kvt vínově črvně. Jiní autoři (Kruzingr, Backbrg) popsali loforory a zvřjnili snímky rostlin s odlišným tvarm i barvou ptálů, od téměř bílé po tmavě růžovou. Rozdíly jsou v barvě pokožky, vlikosti mamlí, arol, množství a barvě plsti na nich, al také v vzhldu smn, jjich tsty. Závěrm osmistránkového článku s 20 barvnými snímky a 6 rastrovými snímky tsty smn s autor uvádí, ž podl přdstavy Gryma, ktrého zd často jmnuj, má rod Lophophora jn jdiný druh Lophophora williamsii, s čtyřmi varitami: williamsii, diffusa, kohrsii, fricii. J těžké přivyknout tomu, ž notokaktusy jsou přjmnovány na parodi. Skutčný notofil to musí pokládat skoro za svatokrádž. Pod obrázky rostlin, ktrým bych rázm přiřkl názv Notocactus ottonis, s však píš o okruhu Parodia nothominuscula a popisuj s nový poddruh gravior, lišící s téměř dvojnásobným průměrm a výškou těla, o málo dlšími trny, ktré jsou u nového poddruhu črvnohnědé, zatím co u typu mají být črnohnědé. Květ s víc rozvírá, plod j opět 2x větší. Pro srovnání j uvdna i Parodia ottonis, jjíž tělo můž být mnohm větší (15 cm) a vyšší (až 25 cm), má světljší pokožku a žluté, dlší trny i větší květ (5 barvných snímků). Kaktusařní v Irsku j nobvyklý sport, chybí zd i zahradnické firmy, zabývající s pěstováním a prodjm kaktusů. Když s autor přstěhoval z Drážďan do západní části Irska musl si postupně osvojit jiné pěstitlské postupy, nž jaké užíval v Evropě. Podnbní rozdíly byly výrazné: zimní tploty v Irsku s normálně pohybují mzi 4-7 C, ltní kolm 16 C a jn vzácně přsáhnou 25 C. Množství UV paprsků j však mnohm větší, protož njsou zadržovány nčistotami ovzduší. Proto svítí-li slunc dojd k popální rostlin i za chladných jarních dnů. Bylo třba přjít na substrát, ktrý nzadržoval vláhu a rychlji vysychal. Místní horniny obsahovaly značné množství vápníku, proto zpočátku si nchával posílat vhodnou půdu až z Němcka. Běhm posldních pěti lt rozšířil sbírku o výsvy a roubovanc. Jho pařniště s kvtoucími kaktusy s stalo vlkou atrakcí pro místní obyvatl (2 barvné snímky). Na slavnostní výroční schůzi k 50. výročí založní Němcké kaktusářské spolčnosti (DKG) zazněl také rfrát o kaktusářích v bývalé NDR. Njvětším rozdílm bylo, ž kaktusáři v NDR musli být člny Spolčnosti k dmokratické obnově Němcka, v níž měli Ústřdní odbornou skci pro kaktusy a sukulnty. Spolčnost byla podporována a kontrolovaná státm stjně, jako jiné pěstitlské a chovatlské skc, filatlisté nbo lidoví umělci. Kaktusáři (zjdnodušuji názv) měli jště spcializované skc pěstitlů něktrých rodů (parodií, gymnokalycií, mamilárií atd). Státm kontrolovaná organizac měla i své výhody v tom, ž trmíny výstav, přdnášk a jiných hromadných akcí s npřkrývaly a naopak navzájm na sb navazovaly. Významným přdstavitlm kaktusářů v NDR byl stál Waltr Haag, ktrý pracoval v své znárodněné firmě dál a napsal hodnotné knížky o kaktusch a OSTNÍK

3 jjich pěstování. Oficiální styky mzi kaktusáři obou němckých států prakticky nxistovaly, udržovaly s al potají a s vlkým rizikm závažných násldků (v NDR). V roc 1988 bylo v NDR 123 kaktusářských organizací s zhruba 1800 člny. Mammillaria vrhartiana (podl zahradníka Vrgarta, pracujícího u D Lata), byla popsána 1912 a od té doby již čtyřikrát přjmnována. Jjí válcovité tělo s odnožmi u báz, nbo po stranách, mívá v době květuschopnosti výšku cm při průměru 4-5 cm. Poměrně těsně přiléhající tuhé maml, kryté světl zlnou pokožkou, nsou malé, zanořné aroly s krátkou světlou vlnou. Silnější střdní trny jsou až 1 cm dlouhé, někdy s háčkm na konci, jsou bílé, hnědé až črné. Zvonovité květy vyrůstají v věnčku kolm tmn, jsou 2 cm dlouhé, bílé s hnědočrvným střdním proužkm na ptálch. Jako všchny mamilári vyžaduj minrální, propustný substrát. Koncm května, začátkm črvna, kdy kvt, snáší i vydatnější zálivku, pak j třba zálivku omzit aby s tělo příliš nvytahovalo (barvný snímk) Dudlya viscida (= lpivá) téměř nvytváří kmn, počtné, obl osmihranné masité listy, světl zlné barvy, jsou 7-9 cm dlouhé a 1 cm silné, směrm k špičc s zužují. Květ tvoří až 30 cm vysoký, tnký stvol, z něhož vyrůstají malé bělorůžové květy o průměru až 1 cm. Pochází z Kaliforni (2 barvné snímky). Také násldující článk pojdnává o sukulntch různých druzích rodu Sdum, ktré rostou v svrní Amric. J jich asi 30 druhů s njméně 20 poddruhy, varitami a formami. Podl míst výskytu lz odlišit dvě oblasti s charaktristickými druhy: lokality západně od Skalistých hor a lokality v Apalačském pohoří. Spcialista najd v článku řadu dtailů i 10 snímků různých druhů a varit. Jistě také ocní vlkou přhldnou tabulku druhů rodu Sdum, rostoucích v svrní Amric. U názvu každého taxonu j uvdn rok a autor jho publikac, místo výskytu, poddruh a zda j to trvalka, dvoultka, nbo ltnička. Odlišný způsob pěstování j hlavní příčinou ndostatku těchto sukulntů v vropských sbírkách. Autor uvádí pěstitlské rady, ktré j třba rspktovat. Vodní přhrada u Vista Hrmosa a zdutí vodní hladiny řky Rio Moctzuma zcla zničilo lokalitu, na níž rostl Echinocactus grusonii. Naštěstí ty njvětší a njlpší rostliny byly jště přd napuštěním přhrady vykopány a přstěhovány do zahrad různých zbohatlíků, takž j šanc, ž tnto kaktus si po dlším čas opět najd příhodné místo k růstu v volné přírodě. Pěstitlům s doporučují: Opuntia salmiana var. albiflora (bíl kvtoucí varita drobné, trsovitě rostoucí opunci z Paraguay, dobř rostoucí v každém minrálním substrátu při vydatnější zálivc v létě a na výsluní. Množí s odlomnými články), Mammillaria gminispina (vlké, bohatě odnožující rostliny, vyžadující místo na slunci těsně pod sklm dobré větrání podporuj růst dlouhých silných trnů. V létě bohatá zálivka, v zimě naprosté sucho a tploty 8-10 C), Echinopsis aura (častěji vdn jako Lobivia, má v mládí kulovité tělo, později válcovité. Nádhrné sytě žluté květy dosahují průměru až 8 cm. Dobř rost v létě vnku, při častější zálivc a přihnojní. V zimě sucho a vlmi nízké tploty!), Gymnocalycium mihanovichii forma Rubra (tato forma postrádající chlorofyl byla přd dsítkami lt nalzna mzi smnáčky a roubováním j stál udržována a rozmnožována. Njlép rost na Hylocrus undatus. Lidově s ji říká jahodový kaktus. Chránit přd intnzivním sluncm a tplomilnou podložku v zimě přd podchlazním. Množí s odříznutými a hnd naroubovanými odnožmi), Alo dorotha (růžic masitých listů s na slunci charaktristicky črvně barví. Listy jsou po okrajích a stěnách posty drobnými bílými zoubky. Nvlká rostlina s hodí i do mnší sbírky. Množí s smny, dobř rost v písčité půdě a vydatné zálivc v létě. Chladně zimovat s slabou zálivkou), Euphorbia gottfridii (j novější druh z skupiny millii, u nás známé pod názvm OSTNÍK

4 trnová koruna.j však drobnějšího těla, má vlmi úzké, v době sucha opadavé lístky. Pochází z Madagaskaru, vyžaduj lhc kyslý, minrální substrát, ktrý musí být značně vodopropustný. Výsluní a opakovaná zálivka v létě, chladno a sucho v zimě. Množí s zjara odřzky). K všm rostlinám j barvný snímk. Pěstitlé agáví jsou obvykl vlmi trpělivý lidé. Ono to ani jinak njd, když agav kvtou až za další dobu. Popsán j případ květu u Agav attnuata, pěstované v vlkém sklníku po dlouhých 27 lt. Květní stvol dosáhl délky 2,6 mtru a měl typický tvar labutího krku. Autor zdůrazňuj, ž tnto rod potřbuj k zakvtní co njvíc světla ( 3 barvné snímky). Dlosprma suthrlandii patří mzi již v mládí bohatě kvtoucí dlosprmy. Na dvou snímcích autor přdvádí záplavu vlkých, sytě fialových květů s jasně žlutým střdm u dvoultých smnáčků. Rostou v normální zmině pro kaktusy, přs prvou zimu smnáčky téměř nměly vgtační pauzu, ač při 12 C byly zalévány jn minimálně. Po 12 měsících od výsvu byla část smnáčků vysazna na skalku, kd již za dva měsíc, v polovině črvnc, vlic bohatě vykvtly. Až do prvých mrazů rostly na skalc, pak byly jjich už značně vlké hlízy vybrány, očištěny a ponchány oschnout. Přs zimu byly v sklpě při 6-12 C. Na jař byly scvrklé, al po 12-hodinové koupli v vlažné vodě byly počátkm května opět vysázny na skalku. Opět bohatě kvtly, zatím co několik rostlin, úmyslně ponchaných přs zimu na skalc a přikrytých smrkovými větvmi, zašlo (2 barvné snímky). MUDr. Vladimír Plsník Drobničky Sběr známk s kaktusářskou tématikou j krásným doplňkm sběratlské vášně zvláště pro ty, ktří nmají jinou možnost, jak s věnovat kaktusům. Těmto zájmcům j určno zvláštní číslo časopisu Sukkulntnwlt, vydávaného žnvským Spolkm pro podporu pěstování sukulntů. Uvřjňuj krátké články o sukulntch a o spolkové činnosti, cna jdnoho čísla obnáší 8 švýcarských franků (cca 176 Kč). Zmíněné zvláštní číslo obsahuj informac o historii poštovních známk a hlavně obrazm i slovy uvádí clou řadu známk z mnoha zmí s tématikou sukulntů a kaktusů. Zda-li si jště vzpomnt co j to ICBN? Něktrým kaktusářům stačí obdivovat krásu rostlin, jiní si chtějí o nich povídat s dalšími zájmci. Aby s vůbc mohli dohodnout o ktré kytc hovoří, musí být i mzinárodně sjdnocno jjich pojmnování. A k tomu právě slouží ICBN, nbo-li Intrnacionální kód botanické nomklatury. Obsahuj zásady platných popisů nových rostlin, jjich jmn, uvřjnění, vyobrazní, citac původních názvů a přjmnování, atd. Protož něktří xprti na popisy chápou pojm druhu či rodu jdnou šířji za vzniku vlkorodů (např. Rbutia = Sulcorbutia + Mdiolobivia + Rbutia), jindy úžji (zjména u tzv. mxických miniatur) xistuj pro laika téměř npřhldné množství názvů. Jdinou pomocí j pak rspktovat mzinárodně platné normy. MUDr. Vladimír Plsník OSTNÍK

5 Změpis od A do Z část 22. Panama (PA) Panamská rpublika, španělsky Rpública d Panamá stát v Střdní Amric mzi Tichým ocánm a Karibským mořm; km ², 2,7 mil. obyvatl (1995), hustota zalidnění 36 obyv./km ², hlavní město Panama ( obyvatl, 1993); úřdní jazyk španělština, měnová jdnotka 1 balboa (PAB) = 100 cntsimů. Administrativní člnění: 9 provincií a 1 tritorium. Panama lží na Panamské šíji, njužší části Střdní Amriky (šířka km). Napříč Panamskou šíjí prokopán Panamský průplav. Polovinu plochy zaujímají nížiny; njvyšší pohoří na západě Sirra d Vragua (činná sopka Barú, m n. m.). Pobřží Karibského moř i Tichého ocánu j lmováno množstvím malých ostrovů. Čtné krátké vodné řky. Vlhké tropické podnbí s malými výkyvy tplot. Njvyšší srážky jsou na svazích hor obrácných k Karibskému moři (až mm ročně). Asi 40% úzmí pokrývají vždyzlné vlhké tropické lsy, na sušším jihozápadě savany. Obyvatlstvo tvoří msticové (64%), črnoši a mulati (14%), běloši (10%), Indiáni (8%). Nábožnství římskokatolické (80%), protstantské (10%). Přirozný přírůstk obyvatl 2% ročně (1994). Střdní délka života mužů 71 lt, žn 75 lt ( ). Ngramotnost 12% (1990). Urbanizac 53% (1995). Přvážně změdělský stát, hospodářsky významný j provoz Panamského průplavu. Hrubý národní produkt USD/obyv. (1993). Z konomicky aktivních obyvatl pracuj 21% v změdělství, 17% v průmyslu. Obdělává s 9% úzmí, louky a pastviny zaujímají 20% plochy, zalsněno 44%. Pěstuj s zjména cukrová třtina (1,7 mil. t, 1994), banány ( t), rýž, kukuřic, luštěniny. Chov skotu, prasat. Těžba dřva. Průmysl potravinářský, ptrochmický, strojírnský, chmický. Významná námořní doprava (tzv. změ lvné vlajky; obchodní flotila 49,6 mil. BRT, 1993, 2. místo na světě). Přístavy Panama, Balboa, Colón u pobřží Panamy přistáli Španělé přkročil V. N. d Balboa Panamskou šíji a došl k Tichému ocánu. Od roku 1751 součást víckrálovství Nová Granada. V roc 1821 Panama získala nzávislost a byla sjdnocna s Kolumbií byla od Kolumbi odtržna otvřn Panamský průplav. V 20. stol. přvraty a střídání vlád podpsána smlouva mzi Panamou a USA o přdání Panamského průplavu Panamě od V prosinci roku 1989 intrvnc USA s cílm zatknout przidnta M. Norigu. Panama j rpublika v čl s przidntm, volným na 5 lt. Zákonodárným orgánm j jdnokomorové Zákonodárné shromáždění (72 člnů, funkční období 5 lt). Posldní parlamntní volby s konaly OSTNÍK

6 Výskyt kaktusů v Panamě: Acanthocrus Opuntia ttragonus cochnillifra f djcta f Disocactus latior amazonicus Prskia Epiphyllum aculata cartagns blo columbins costaricns Psudorhipsalis grandilobum himantoclada lpidocarpum phyllanthus Rhipsalis pittiri baccifra rubrocoronatum Hylocrus costaricnsis monacanthus polyrhizus stnoptrus Lumír Král Dotazy a odpovědi z intrntové konfrnc Dotaz od A.F.: Nvít, zda xistuj MIN-MAX tploměr, ktrý by si ukládal údaj za jdnotlivé dny do paměti a pak by j z něj bylo možné v idálním případě nějak přtáhnout do počítač nbo alspoň opsat (stačila by mi kapacita na 1 týdn)? Pokud ano, nvít, kd s dá shnat a kolik by asi stál? Odpověď č. 1 P.K.: V jakých časových intrvalch by ml být průběh tploty zaznamnáván? Každou minutu, hodinu, nbo dn? Zkust s podívat na a al njsm si jistý, ž tam bud přsně to co potřbujt. A.F.: Děkuji za radu. Jlikož njsm tchnicky příliš zdatný tip, tak jsm z popisu, ktrý jsm našl na intrntu moc nzmoudřl, a tak jsm s vydal do prodjny Conrad v Praz. Bohužl ani tam mi ndokázali blíž vysvětlit, jak to funguj a jak s to zapojuj, nboť tnto výrobk nmají "na krámě", al na žádost ho objdnávají z Němcka (14 dní - což by nvadilo). Prosím, můžt mi sdělit, jak to funguj v praxi - mát-li s tím zkušnost? Pro jistotu upřsním, o co mi jd: chtěl bych trochu xprimntovat s zimovzdorností svých kaktusů a za tím účlm bych si rád vdl vidnci tploty v průběhu roku na bázi MIN a MAX dnních záznamů. Jlikož však nmohu každý dn zaznamnat údaj z obyčjného rtuťového(?) MIN-MAX tploměru, ktrým disponuji, chtěl bych využit nějaký digitální tploměr, ktrý by si OSTNÍK

7 dnní naměřné tploty pamatoval a pak by j bylo možné najdnou (třba 1x týdně) odčíst (njlép přnést rovnou do PC). Odpověď č. 2. od M.Č.: Mám klasický digitální max-min tploměr koupný tuším v OBI. Jsm s ním spokojn a používám ho již asi 3 roky bz problémů a závad v sklníku v létě (vysoké tploty) i v zimě v studném pařništi. Pamatuj si jn njvyšší a njnižší dosažnou tplotu v intrvalu do vynulování, al to bohatě stačí, pokud manipulaci s ním přizpůsobít výrazným změnám počasí. A.F.: Obdobným způsobm používám tn obyčjný (rtuťový?) tploměr, al chtěl jsm ta měřní trošku "profsionalizovat". Mimo konfrnci mi na můj dotaz odpověděla paní Fidlrová z brněnské firmy Fidlr Scintific Instrumnts, s.r.o., ktrá mi nabídla přístroj, ktrý by asi naprosto mé požadavky uspokojil (ba v mnohém j přdčil), avšak stál cca ,- Kč a takový "profsionál" zas njsm... Odpověď č. 3 od O.J.: My používám rgistrační tploměry firmy Onst Computr jsou to lktronické rgistrátory tploty vlikosti krabičky od sirk, napájné batrií, s vnitřní paměti na 1800 až měřní. Po připojní k počítači lz nastavit něktré paramtry, jako např. intrvaly snímání (0.5s až 9hod) a na tom také zálží, jak dlouho vydrží do zaplnění paměti (batri vydrží rok). Vyrábí s v variantách buď jn pro měřní tploty, nbo i vlhkosti, osvětlní a další. U něktrých typů s dá připojit xtrní čidlo (čidlo pro tplotu, vlhkost a osvětlní j už v krabičc vstavěno). Dělají s v provdní pro použití v suchu, nbo vnku, nbo i pod vodou. Používám j asi dva roky bz problému. Používám i v sklníku typy určné pro suché prostřdí. Cny jsou od 50$. U nás to prodává firma Amt, al na jjí stránky s tď nmohu dostat. nbo Dotaz od Ptra: Vít někdo, kd by s dal shnat sznam polních čísl? Našl jsm zajímavou adrsu ktrá slibuj spoustu údajů, bohužl vyhldávač stál hlásí chyby. Jstli jst někdo narazil na něco podobného, djt prosím vědět do konfrnc, přdpokládám, ž to bud zajímat víc lidí. Odpověď od P.K.: Stránka, ktrou Jst našl, j njkompltnější vřjnou databází polních čísl kaktusu. Nic adkvátního nxistuj (alspoň jsm na nic podobného při návštěvách víc nž 1500 kaktusářských stránk nnarazil). Všchno ostatní jsou jn sparátní údaj zaměřné na jdnoho sběratl, na jdn rod a podobně... Dotaz od Dušana: Jsm úplný začátčník v kaktusařní. Loni v břznu jsm vysl a v tomto čas mají ty njvětší smnáčky kolm 1 cm. Moj otázka zní, jstli s i takové maličké smnáč zimují jako dospělé kaktusy, tj. asi 5-12ºC a úplné sucho nbo j lpší jště alspoň tuto zimu j nchat v tpljším prostřdí a třba jdnou za měsíc mírně zalit? Odpověď č. 1. od P.K.: Smnáčky vlikosti 0,5-1 cm jsou zpravidla dostatčně vlké natolik, aby přžily zimu spolčně s ostatními dospělými kaktusy - tdy v suchu a chladu a oni by to měli vydržt až do jara. OSTNÍK

8 Odpověď č. 2. od Ptra: Vzhldm k ndostatku přirozného světla a nbzpčí vytahování v tplém prostřdí j dobré mít kaktusy v zimě v vgtačním klidu a v chladu. Ovšm ty njmnší to nmusí přžít. Osobně praktikuji mtodu pozorování - když smnáčky vypadají v pořádku a njsou moc sschlé, nchám j na pokoji, ovšm začínají-li s stávat příliš malými a sschlými, radši j přnsu do tpla, nchám prohřát a normálně zaliju (jdn - dva cykly) a po napití j nchám hzky vyschnout a zas zazimuji. Ztráty v podstatě njsou žádné. V každém větším výsvu j několik chudáčků a j otázkou jstli by mi zhbli stjně nbo to bylo zimováním. Jiná situac ovšm j, když mám zapnutý výsvní aparát - tam by s jim líbilo clý rok. Dotaz od M.K.: Loni jsm poprvé vysl kaktusy a mzi samými zlnými jsm našl jdnu bílou kuličku - nní to prlit, j to kaktousk. Co s tím? Asi uhyn (jaký j správný výraz?). Jdná s o Espostoa baumannii KK300. Odpověď od P.K.: Jdná s o mutaci, kdy rostlina nvytváří chlorofyl. Takové rostliny jsou schopné dlouhodobější xistnc v případě, ž jsou naroubovány na nějaký jiný kaktus - podnož. Několik takových zmutovaných druhů kaktusů s významně uplatňuj v komrční oblasti - njhzčí jsou žlutě zbarvné Chamacrus silvstrii a oranžové či fialové Gymnocalycium michanovichii cv. Hibotan atd. - najdt j v každém lpším květinářství. Docla dobrá šanc na úspěšné naroubování malého smnáč by byla v případě, ž by byl růžově nbo žlutě zabarvn, podl mých zkušností j úspěšnost u bíl zbarvného kaktusu vlic malá. J zd i určitá šanc, ž s chlorofyl začn v rostlině vytvářt později. Nmá však smysl zachraňovat takové xmplář v případě, ž s jdna o druh vlasatý, vlnatý nbo hustě otrněný, nboť barva těla rostliny stjně nbud vidět. upravil L. Král Podčlď Opuntioida Burntt Vůbc njrozšířnější skupinou u kaktusů j podčlď Opuntioida, ktrá zahrnuj asi 16% všch druhů z čldi Cactaca. Přsto s těmto opuciím v sbírkách nvěnuj tolik pozornosti jako jiným druhům kaktusů, i když s bz nich nobjdm a často roubujm např. na Prskiopsis či Opuntia. Značná část opuncií dosahuj vlkých rozměrů a proto s do našich malých sbírk příliš nhodí. Jsou však i opunci malé a ty už s sm tam v sbírc objví. Něktré můžm vidět např. na skalkách jako skalničky. Zvláštní oblibu si získali tfrokaktusy, což jsou vlastně malé opunci. Z odborného hldiska jsou tfrokaktusy řazny jako jdna z podčldí rodu Opuntia, vyznačující s malým vzrůstm s kulatými či oválnými články a pocházjící z Jižní Amriky. Z hldiska amatérů bývají mzi tfrokaktusy zařazovány i jiné malé opunci patřící často do jiných rodů, al souhrnně označované jako tfráky (Airampoa, Austrocylindropuntia, Clavarioidia, Corynopuntia, Cumulopuntia, Cylindropuntia, Grusonia, Maihuniopsis, Micropuntia, Ptrocactus, Puna apod.). OSTNÍK

9 Arál výskytu opuncií s rozprostírá prakticky od Kanady až po Ohňovou zmi, od hladiny moř až do nadmořské výšky 4700 m v puánských Andách. Dá s říct, ž j můžm najít všud spolu s jinými kaktusy. Vlikost rostlin kolísá od mnších nž 10 cm výšky až po vlké křovité a stromovité druhy dosahující několik mtrů. Vyskytují s tplých tropických a subtropických oblastch s vysokou průměrnou roční tplotou, kd nikdy nmrzn, jakož i v Kanadě, kd zimní tploty klsají až na - 40ºC. Jdnoduš by s dalo říct, ž v tplých tropických oblastch jsou opunci větší, a čím víc postupují na jih nbo svr do npříznivých podmínk sucha či chladu, jsou stál mnšího vzrůstu. Vlká proměnlivost u opuncií j přisuzovaná přirozné hybridizaci. Do njznámějšího rodu Opuntia j dns zahrnuto asi 170 uznávaných druhů z clkového počtu asi jmn, ktré j možno považovat za nplatná (Gibson a Nobl, 1986). Např. Opuntia comprssa byla pojmnována dalšími 35 nplatnými názvy. Často pro určitou skupinu byl utvořn nový rod a posléz byly něktré druhy i několikrát přkombinované z rodu do rodu. Důvody pro různé nsprávné třídění j v vlikosti čldi Cactaca, v podobných morfologických znacích, nznalosti starších, často krátkých nic nříkajících popisů apod. Z příchodm intrntu s objvují i pro vřjnost staré ndostupné tisky, ktré mohou často změnit clou historii zařazování a rozdělování kaktusů. O zařazní opuncií do čldi Cactaca s pokoušlo již mnoho botaniků. U kaktusářů stál přžívá staré Schumannovo rozdělní, kd rozdělil člď Cactaca na tři podčldí. Al i Karl Schumann ( ) už vycházl z starších rozdělní např. Englmanna, Lmairho, Link a Otta, Pfiffra, Hookra, Salm-Dycka a dalších, ktré upravil podl svého názoru. Rozdělní čldi Cactaca podl Schumanna Podčlď: Croida K. Sch. Skupina: Echinocacta K. Sch. Crus Mill. Pilocrus Lm. (vrb. K. Sch.) Cphalocrus Pfiff. Phyllocactus Lk. Epiphyllum Pfiff. Echinopsis Zucc. Echinocrus Eng. Echinocactus Lk. Mlocactus Lk. t Otto Luchtnbrgia Hook. t Fisch. Skupina: Mamillaria K. Sch. Mammillaria Haw. Plcyphora Ehrbg. Ariocarpus Schidw. Skupina: Rhipsalida P. DC. Pfiffra S.-D. Hariota P. DC. Rhipsalis Gärtn. Podčlď: Opuntioida K. Sch. Skupina: Opuntia S.-D. Opuntia Mill. Nopala S.-D. Ptrocactus K. Sch. OSTNÍK

10 Podčlď: Pirskioida K. Sch. Skupina: Pirskia S.-D. Maihunia Phil. Pirskia Linn. Pohld na rozdělní kaktusů s mění a vyvíjí dodns. Například jště nyní většina autorů uvádí, ž člď Cactaca popsal jako prvý Antoin Laurnt d Jussiu ( ). Nyní přinsl známý amrický botanik Jams L. Rval objv záznamu prvního popisu čldi Cactaca od Duranda z roku 1782, to j o sdm lt dřív nž uvdl Jussiu. Podobně j to i s podčlděmi. Základní tři podčldi Cactaca zůstávají, al mění s autoři prvních popisů. Rozdělní čldi Cactaca i s citacmi podl Rvala z roku 2002 vypadá násldovně: Familia Člď Cactaca Durand, Notions Elém. Bot.: , nom. cons. - kaktusovité Syn: Cactaca Juss., Gn. Pl.: Aug Opuntiaca Martynov, Tkhno-Bot. Slovar: Craca DC. & Sprng. (transl. W. Jamson), Elm. Philos. Bot.: Cactaca Lindly, Nat. Syst. d , Luchtnbrgiaca Salm-Dyck x Pfiff., Nopalaca (Nopalaca) Burntt, Subfamilia - Podčlď Prskioida Englm. in W. H. Brwr & S. Watson, Bot. Calif. 1: Opuntioida Burntt, Outl. Bot.: 742, Jun Cactoida Eaton, Bot. Dict., d. 4: 43. Apr-Mai Syn: Croida K.Sch. Rovněž podčlď Opuntioida Burntt prodělává v posldní době něktré systmatické změny. Dlouhá léta o opunci njvil zdánlivě nikdo zájm. Zkoušlo s využít opuncií jako krmivo pro dobytk, známé jsou plody opuncií jako ovoc apod., al do hlubšího zkoumání obsáhlé podčldi si dlouho nikdo ntroufal. Jstliž s někdo zabýval studim opuncií, tak vždy jn povrchně nbo jn malou skupinou rostlin. V druhé půli 20. stoltí s pokoušli o rozdělní podčldi Opuntioida např. Buxbaum, Backbrg, Rowly, Bnson, Rittr apod. V posldních ltch s však odborné studi zaměřují i na tuto skupinu rostlin (např. Barthlott, Hunt, Stuppy, Wallc, Gibson, Nobl, Cota, Lunbrgr a další). Rostliny z příbuznými znaky byly postupně sskupny do jdnoho vlkorodu Opuntia, ktrý měl spoustu synonym: Rod Opuntia (Tournfort) Millr, Gard. Dict. Abridg. d Synonyma: Opuntia Tournfort 1700, Opuntia Tourn. x Mill., Gard. Dict. d. VI. 1752, Cactus Linné 1753, Phyllarthus Nckr 1790, Nopala Salm-Dyck 1850, Cactodndron Biglow 1856, Consola Lmair 1862, Tphrocactus Lmair 1868, Ficindica St. Lagr 1880, Maihunia Philippi 1883, Grusonia F. Richnb. 1896, Ptrocactus K. Sch. 1897, Tunas Lunll 1916, Tacinga Br. a R. 1919, Maihuniopsis Spg. 1925, Brasiliopuntia Brgr 1926, Miquliopuntia, Salmiopuntia, Subulatopuntia, Wbriopuntia Frič 1932, Airampoa Frič 1933, Chaffyopuntia Frič a OSTNÍK

11 Schll 1933, Clavarioidia Kruzr. 1935, Cylindropuntia F. M. Knuth 1935, Corynopuntia F. M. Knuth 1935, Psudotphrocactus Frič 1935, Platyopuntia Frič a Schll 1935, Austrocylindropuntia Backbg. 1938, Micropuntia Daston 1946, Marnopuntia Backbg.1950, Parviopuntia Soulir 1955, Cumulopuntia Rittr 1980 Puna Kisling 1982, Tunilla D. Hunt t Iliff Posldní rozdělní podčldi Opuntioida však provdli Dicki & Wallc, ktří vycházli z analýzy chloroplastů DNA od Stuppyho 2002 a jjich rozdělní do pěti tribů s 16 rody vypadá násldovně: Podčlď Opuntioida Schumann Tribus: Austrocylindropuntia Wallc & Dicki tribus nova Austrocylindropuntia Backbrg, Blätt. Kakt.-Forsch. 1938(6): [3, 21] (1938) Cumulopuntia Rittr, Kaktn in Südamrika 2: 399 (1980) Tribus: Ptrocacta Dowld Ptrocactus Schumann, Monatsschr. Kakt.-Kund 7: 6 (1897). Tribus: Tphrocacta Dowld Tphrocactus Lmair, Ls Cactés, 88 (1868) Maihuniopsis Spgazziní, An. Soc. Sci Argnt. 99: 86 (1925) mnd. Rittr subg. Maihuniopsis subg. Puna (Kisling, Hicknia 1: 289 (1982)) Stuppy Tribus: Cylindropuntia Dowld Quiabntia Br. & R., Th Cact. 4: 252 (1923). Prskiopsis Br. & R., Misc. Coll. 50: 331 (1907). Grusonia F. Richnbach (1896) x Britton & Ros, Cact. 1: 215 (1919) subg. Grusonia subg. Corynopuntia (F. Knuth) Stuppy subg. Marnopuntia (Backbrg) Stuppy subg. Micropuntia (Daston) Stuppy Cylindropuntia (Englmann) F. Knuth in Backbrg & Knuth, Kaktus ABC, 117 (1935) Tribus: Opuntia Miquliopuntia Frič 1932 x Rittr Tunilla D. Hunt t Iliff, Cact. Syst. Init. 9: 8-12 (2000). Brasilíopuntia (Schumann) Brgr, Entwicklungslinin Kakt., 17 (1926) Consola Lmair, Rv. Hort. 1862: 174 (1862) Tacinga Britton & Ros, Cact. 1: 39 (1919). Opuntia Millr, Gard. Dict. Abridg. d Nopala Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck 1849: 63, 233 (1850) Jak j vidět hnd na prvý pohld, ani autoři posldního rozdělní nznali nové rozdělní čldi Cactaca i s citacmi podl Rvala a užívají jště staré označní podčldi Opuntioida Schumann. Pokračování příště Lumír Král OSTNÍK

12 Nové popisy konofyt Conophytum brunnum S. A. Hammr Bylo pojmnováno podl kávově hnědé pidrmis. Těla mají kulovitý tvar, jsou lsklá, hnědá s úzkou štěrbinou, ktrá nmá výrazné okraj. Štěrbina j zřtlná v období vytlačování plodů. C. brunnum s vyskytuj na několika kopcích v svrní oblasti Knrsvlakt v oblastch s črvnými pískovci v suťových pánvích. Doprovodnou vgtací jsou Lachnalia patula a C. minutum. Tato miniatura byla objvna Etwinm Aslandrm v r Rostliny jsou řazny do skc Minuscula. Rostliny tvoří shluky těl do průměru 3 cm. Slupka starých listů j papírovitá, hnědá, ntčkovaná. Jdnotlivá těla jsou křhká, cylindrická, jsou maximálně 12 mm dlouhá a 5 mm široká, na vrcholku polokulovitá, prfktně srostlá, nkýlnatá. Štěrbina j drobná, často mnší nž 1 mm jmně obrvná. Epidrmis j zrzavě hnědá, vlmi vzácně zlná, ntčkovaná, lsklá a úplně hladká. Květy jsou dnní, nvonící, objvují s časně na podzim. Spály jsou 4, načrvnalé, 2 mm dlouhé. Korunní lístky (ptály) jsou v 1-2 sériích, max. 10x1 mm, sytě purpurové, směrm k bázi světljší, bělavé. Nitky jsou bílé, prašníky jsou částčně skryté. Blizna j čtyřlaločná, asi 3 mm dlouhá. Tobolka má čtvrcový tvar, j 2 mm v průměru, rovnoměrná, sytě hnědá, lsklá, objvuj s asi 12 měsíců po opylní, smna jsou 0,65 mm dlouhá. Conophytum bruynsii S. A. Hammr Bylo pojmnováno po objvitli dr. Ptru V. Bruynsovi. Rostliny s vyskytují na několika kopcích na svru Knrsvlakt, na něktrých místch jsou poměrně hojné, rostou zjména v oblastch črvných pískovců v spolčnosti např. Tylcodon suffultus. Bruyns objvil tyto rostliny v roc Rostliny rostou i v kultuř poměrně snadno, al potřbují poměrně častější zálivku a to i v zimě. Rostliny dns řadím do skc Minuscula. Rostliny vytvářjí nsourodé shluky těl. Slupka j papírovitá, tčkovaná. Těla rostlin jsou křhká, až 25 mm dlouhá, npravidlného tvaru, vlikosti, obcně cylindrická, zúžná směrm k vrcholu, listy jsou dobř srostlé, vrchol rostliny j jmně lmován črvnou a někdy j jmně zbrázděný. Štěrbina j krátká, pokožka j matně žlutozlná (nikdy načrvnalá nbo nahnědlá), ntčkovaná nbo jmně tčkovaná. Květy jsou dnní, nvonící, objvují s uprostřd zimy nbo pozdě v zimě v pomalém sldu. Ptály jsou natěsnané v 2-3 řadách, zbarvní j njčastěji žluté, slonovinové. Prášníky jsou skryté, blizna j čtyřlaločná. Tobolka j hnědá, objvuj s asi 16 měsíců po opylní. Smna jsou až 0,60 mm vlká, črvnohnědá, na vrcholu tmavší, vlmi jmně hrbolkatá. Conophytum irma pod Rikloof OSTNÍK

13 Conophytum subtrranum T. Smal & T. Jacobs Bylo pojmnováno podl stylu růstu, kdy j tělo z větší části pod zmí. C. subtrranum bylo objvno Tomm Jacobsm v dubnu 2000 na jho první cstě do Afriky. Rostliny rostou jdnotlivě a to z větší části pod zmí. Slupka j křhká, odtrhává s podobně jako u C. burgri, j špinavě bílá, bz taninových skvrn. Těla jsou křhká, hruškovitého tvaru, dol širší, pidrmis j matně žlutozlná, nčrvnající, dol matná, nahoř průhldná, štěrbina rozděluj vrchol, al nní široká. Květy jsou časně podzimní, otvírají s cca v 16,30 a zavírají s soumrakm, vůně nbyla zaznamnána, al pravděpodobně voní. Spálů j 5-6, jsou 2 mm dlouhé, tupé, ptálů j 23-30, jsou jasně karmínově růžové někdy s nitkovitými staminodií. Tyčink j asi 25, něktré jsou dlší a viditlné, čnělka j tnká, 3 mm dlouhá, zakončná 5-6 laločnatou bliznou, ktrá j 6-7 mm dlouhá. Tobolka j pvná, 3-4x2-3 mm vlká, kulatá při pohldu shora, smn j asi 20 v pouzdř, smn jsou asi 0,5x0,35x0,3 mm vlká, světl žlutohnědá, u hila tmavší. Litratura: Hammr S.: Nw Viws of th Gnus Conophytum, EAE Roman Štarha Z naší činnosti Posldní schůzka v roc, tzv. Mikulášská, dn přilákala větší počt člnů i hostů. Stalo s už tradicí, ž naši pěstitlé věnují do tomboly své přbytky. Stalo s tomu i ltos. Na plný stůl balíčků s přkvapním s těšili ndočkaví přátlé. Bohužl s oproti jiným rokům ltos prodalo poměrně málo losů. Asi už nikdo nmá v sklnících místo. Všichni ndočkavci si však musli na výhry počkat až po přdnášc, ktrou přdnsl Ing. Grym. Zavdl nás svými obrázky znovu do Mxika, kd už byl po několikáté, tntokrát s víc zaměřil na Mxické kultury a promítnul nám různé památky. Asi 60 km od hlavního města Mxika jsou snad njznámější vykopávky - aztécké pyramidy Slunc a Měsíc, známé pod jménm Thuacán. Dál jsm s podívali na další památky víc na jih na kultury Olméků a Mixtéků, např. v Mont Alban nbo do Mitly. V závěru přdnášky jsm mohli vidět i různé nádhrné kostly. Rostlin jsm tntokrát moc nviděli i když přchody mzi jdnotlivými památkami vyplnily právě snímky s kaktusy apod. Zahlédli jsm např. Údolí starců s cphalocrusy, vlké frokaktusy, agav, yuky či bursry. Děkujm našmu přdnášjícímu za krásnou přdnášku. Tprv po přdnášc jsm s vrhli na losování. Jlikož bylo hodně balíčků a málo prodaných losů, rozhodli jsm s na jdn tažný los dávat dva balíčky tímto krokm s tombola i trochu urychlila a všichni si určitě přišli na své. Děkujm všm pěstitlům, ktří věnovali do tomboly své výpěstky a přispěli tak malou částkou do naši skromné pokladny. Naši jubilanti Dnšním oslavncm j pan Lubomír Křístk, ktrý dn oslaví 55 lt svého života. Člnm našho Klubu j již několik dsítk lt, na schůzky dochází téměř pravidlně i když v posldní době méně častěji. Kaktusy pěstuj v sklníku, kd s nachází spoustu zajímavých duhů, přbytky nabízí při různých přílžitostch. Přjm našmu jubilantu do dalších lt hodně zdraví, štěstí spokojnosti a potěšní nad pichlavou krásou xotických rostlin. OSTNÍK

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě. Číslo 405. Ročník 40. Prosinec 2011. Gymnocalycium rauschii H.Till & W.Till, Succulenta, 69(2): 27, 1990.

Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě. Číslo 405. Ročník 40. Prosinec 2011. Gymnocalycium rauschii H.Till & W.Till, Succulenta, 69(2): 27, 1990. Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě Číslo 405. Ročník 40. Prosinec 2011 Gymnocalycium rauschii H.Till & W.Till, Succulenta, 69(2): 27, 1990. Hrozba kriminalizace kvůli meskalinu končí! Po téměř dvouletém

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 02 2015 nhmia Přináším změnu do lidských životů Nhmia info Nadační fond Nhmia, Slská 29, Havířov - Bludovic www.nhmia.cz offic@nhmia.cz tl. 595 173 715 Kurz Kairos Pilotní kurz v Smilovicích Irák Tváří

Více

Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě. Číslo 408. Ročník 41. Březen 2012

Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě. Číslo 408. Ročník 41. Březen 2012 Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě Číslo 408. Ročník 41. Březen 2012 Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose - Cactaceae 3: 86, 1922. 10 km od Taltal (foto KL 5. 1. 2012) U S N E S E N Í výroční členské

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě. Číslo 422. Ročník 42. Září 2013. Notocactus scopa (Link & Otto) A. Berger, 2 km od R 290, KL11-076

Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě. Číslo 422. Ročník 42. Září 2013. Notocactus scopa (Link & Otto) A. Berger, 2 km od R 290, KL11-076 Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě Číslo 422. Ročník 42. Září 2013 Notocactus scopa (Link & Otto) A. Berger, 2 km od R 290, KL11-076 Z naší činnosti Dne 3. 6. 2013 proběhla pravidelná schůzka, jejímž hlavním

Více

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 Žiju golfm, j motto komunitního portálu GOLF.cz. A v tomto případě njd o žádný prázdný slogan. Poznát to okamžitě, jakmil s do stránk na této adrs ponořít. J tady už dva roky. Ostrým startm

Více

SKALNIČKÁŘŮV ROK OBSAH. Klubový zpravodaj číslo 41 (1-2000)

SKALNIČKÁŘŮV ROK OBSAH. Klubový zpravodaj číslo 41 (1-2000) SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 41 (1-2000) OBSAH NAŠE AKCE: Přednášky a členské schůze... Výstava 2000... Burzy rostlin 2000... Zájezd... Knihovna... PĚSTITELSTVÍ: Belamcanda chinensis (Jaroslav

Více

Skalničkářův rok. leden 2013 číslo 67

Skalničkářův rok. leden 2013 číslo 67 Skalničkářův rok leden 2013 číslo 67 Obsah Skalničkářův rok PĚSTITELSTVÍ 2 Nové kultivary lomikamenů část I. (J.Bürgel) 7 Crocus vernus Karin (M.Martan) 8 Blechnum microphyllum perspektívny druh pre naše

Více

Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk

Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk portrét rostliny I Trpasličí rosnatka Drosera barbigera Planchon, 1848 fotografie k článku na straně 2 Václav Lenk Jak snadno pěstovat... mexické tučnice fotografie k článku na straně 4 jak snadno pěstovat...

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik Ý Ing. Radovan Bťko Wb ditor: Ing. Martin Lukáčik Obsah Radovan BEŤKO: Výbr portfólia na báz dlhodobých historických charaktristík aktív 4 Michal R. ČERNÝ: Růstové křivky v konomtrii 2 Zuzana ČIČKOVÁ,

Více

Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON. www. martagon.cz

Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON. www. martagon.cz Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Jubilant Karel Vereš foto Květa Stolaříková www. martagon.cz Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové,

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové, Vážení kolegové, první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme a hlavně bychom

Více

Za kávou pod Volcan Barú

Za kávou pod Volcan Barú ročník XII. číslo 18 listopad 2010 Milé čtenářky, milí čtenáři, zatímco čaj je základem našeho sortimentu už od založení firmy v roce 1993, káva se připojila o celých šest let později. I v následujícím

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 61 (1-2010)

SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 61 (1-2010) SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 61 (1-2010) OBSAH NAŠE AKCE: Přednášky a členské schůze.. Výstava 2010 Burzy rostlin 2010. Zájezd.... PĚSTITELSTVÍ: Ohlédnutí za výměnou semen 2009-2010 (M.Kindlová)......

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Úvodem OBSAH MODERNÍ VČELA. Foto na titulní straně: Petr Texl

Úvodem OBSAH MODERNÍ VČELA. Foto na titulní straně: Petr Texl OBSAH 2 Co jste o zázraku jménem med ještě nevěděli Pohled včelaře a lékaře v jedné osobě 3 Jak jsem potkal africké včely Další výprava za exotikou. Tentokrát s Ing. Haragsimem 5 Pokus s uteplenými úly

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY Vážení zákazníci, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši důvěru a nákup v našem zahradním centru. Níže Vám přinášíme některé důležité informace. Pokud jste si objednali sazenice

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více