Číslo 316. Ročník 32. Leden 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 316. Ročník 32. Leden 2003"

Transkript

1 Číslo 316. Ročník 32. Ldn 2003 Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. OSTNÍK

2 Z litratury Kaktn und andr Sukkulntn č. 9 / 2000 Echinocrus pctinatus j i bz květů parádní rostlinou každé sbírky. A co tprv, když najdnou vykvt třinácti nádhrnými květy (titulní snímk). P.Hansn s zabývá Lophophora fricii Habrmann a spornou varitou Lophophora williamsii var. dcipins Croizat. Začíná od kultovních obřadů s pyotlm u Aztéků, pokračuj Fričovým nálzm (1923) lofofory u San Pdro, kd ji po 50 ltch opět nalzl a popsal Habrmann. Z smn původní rostliny vypěstované potomstvo kvt vínově črvně. Jiní autoři (Kruzingr, Backbrg) popsali loforory a zvřjnili snímky rostlin s odlišným tvarm i barvou ptálů, od téměř bílé po tmavě růžovou. Rozdíly jsou v barvě pokožky, vlikosti mamlí, arol, množství a barvě plsti na nich, al také v vzhldu smn, jjich tsty. Závěrm osmistránkového článku s 20 barvnými snímky a 6 rastrovými snímky tsty smn s autor uvádí, ž podl přdstavy Gryma, ktrého zd často jmnuj, má rod Lophophora jn jdiný druh Lophophora williamsii, s čtyřmi varitami: williamsii, diffusa, kohrsii, fricii. J těžké přivyknout tomu, ž notokaktusy jsou přjmnovány na parodi. Skutčný notofil to musí pokládat skoro za svatokrádž. Pod obrázky rostlin, ktrým bych rázm přiřkl názv Notocactus ottonis, s však píš o okruhu Parodia nothominuscula a popisuj s nový poddruh gravior, lišící s téměř dvojnásobným průměrm a výškou těla, o málo dlšími trny, ktré jsou u nového poddruhu črvnohnědé, zatím co u typu mají být črnohnědé. Květ s víc rozvírá, plod j opět 2x větší. Pro srovnání j uvdna i Parodia ottonis, jjíž tělo můž být mnohm větší (15 cm) a vyšší (až 25 cm), má světljší pokožku a žluté, dlší trny i větší květ (5 barvných snímků). Kaktusařní v Irsku j nobvyklý sport, chybí zd i zahradnické firmy, zabývající s pěstováním a prodjm kaktusů. Když s autor přstěhoval z Drážďan do západní části Irska musl si postupně osvojit jiné pěstitlské postupy, nž jaké užíval v Evropě. Podnbní rozdíly byly výrazné: zimní tploty v Irsku s normálně pohybují mzi 4-7 C, ltní kolm 16 C a jn vzácně přsáhnou 25 C. Množství UV paprsků j však mnohm větší, protož njsou zadržovány nčistotami ovzduší. Proto svítí-li slunc dojd k popální rostlin i za chladných jarních dnů. Bylo třba přjít na substrát, ktrý nzadržoval vláhu a rychlji vysychal. Místní horniny obsahovaly značné množství vápníku, proto zpočátku si nchával posílat vhodnou půdu až z Němcka. Běhm posldních pěti lt rozšířil sbírku o výsvy a roubovanc. Jho pařniště s kvtoucími kaktusy s stalo vlkou atrakcí pro místní obyvatl (2 barvné snímky). Na slavnostní výroční schůzi k 50. výročí založní Němcké kaktusářské spolčnosti (DKG) zazněl také rfrát o kaktusářích v bývalé NDR. Njvětším rozdílm bylo, ž kaktusáři v NDR musli být člny Spolčnosti k dmokratické obnově Němcka, v níž měli Ústřdní odbornou skci pro kaktusy a sukulnty. Spolčnost byla podporována a kontrolovaná státm stjně, jako jiné pěstitlské a chovatlské skc, filatlisté nbo lidoví umělci. Kaktusáři (zjdnodušuji názv) měli jště spcializované skc pěstitlů něktrých rodů (parodií, gymnokalycií, mamilárií atd). Státm kontrolovaná organizac měla i své výhody v tom, ž trmíny výstav, přdnášk a jiných hromadných akcí s npřkrývaly a naopak navzájm na sb navazovaly. Významným přdstavitlm kaktusářů v NDR byl stál Waltr Haag, ktrý pracoval v své znárodněné firmě dál a napsal hodnotné knížky o kaktusch a OSTNÍK

3 jjich pěstování. Oficiální styky mzi kaktusáři obou němckých států prakticky nxistovaly, udržovaly s al potají a s vlkým rizikm závažných násldků (v NDR). V roc 1988 bylo v NDR 123 kaktusářských organizací s zhruba 1800 člny. Mammillaria vrhartiana (podl zahradníka Vrgarta, pracujícího u D Lata), byla popsána 1912 a od té doby již čtyřikrát přjmnována. Jjí válcovité tělo s odnožmi u báz, nbo po stranách, mívá v době květuschopnosti výšku cm při průměru 4-5 cm. Poměrně těsně přiléhající tuhé maml, kryté světl zlnou pokožkou, nsou malé, zanořné aroly s krátkou světlou vlnou. Silnější střdní trny jsou až 1 cm dlouhé, někdy s háčkm na konci, jsou bílé, hnědé až črné. Zvonovité květy vyrůstají v věnčku kolm tmn, jsou 2 cm dlouhé, bílé s hnědočrvným střdním proužkm na ptálch. Jako všchny mamilári vyžaduj minrální, propustný substrát. Koncm května, začátkm črvna, kdy kvt, snáší i vydatnější zálivku, pak j třba zálivku omzit aby s tělo příliš nvytahovalo (barvný snímk) Dudlya viscida (= lpivá) téměř nvytváří kmn, počtné, obl osmihranné masité listy, světl zlné barvy, jsou 7-9 cm dlouhé a 1 cm silné, směrm k špičc s zužují. Květ tvoří až 30 cm vysoký, tnký stvol, z něhož vyrůstají malé bělorůžové květy o průměru až 1 cm. Pochází z Kaliforni (2 barvné snímky). Také násldující článk pojdnává o sukulntch různých druzích rodu Sdum, ktré rostou v svrní Amric. J jich asi 30 druhů s njméně 20 poddruhy, varitami a formami. Podl míst výskytu lz odlišit dvě oblasti s charaktristickými druhy: lokality západně od Skalistých hor a lokality v Apalačském pohoří. Spcialista najd v článku řadu dtailů i 10 snímků různých druhů a varit. Jistě také ocní vlkou přhldnou tabulku druhů rodu Sdum, rostoucích v svrní Amric. U názvu každého taxonu j uvdn rok a autor jho publikac, místo výskytu, poddruh a zda j to trvalka, dvoultka, nbo ltnička. Odlišný způsob pěstování j hlavní příčinou ndostatku těchto sukulntů v vropských sbírkách. Autor uvádí pěstitlské rady, ktré j třba rspktovat. Vodní přhrada u Vista Hrmosa a zdutí vodní hladiny řky Rio Moctzuma zcla zničilo lokalitu, na níž rostl Echinocactus grusonii. Naštěstí ty njvětší a njlpší rostliny byly jště přd napuštěním přhrady vykopány a přstěhovány do zahrad různých zbohatlíků, takž j šanc, ž tnto kaktus si po dlším čas opět najd příhodné místo k růstu v volné přírodě. Pěstitlům s doporučují: Opuntia salmiana var. albiflora (bíl kvtoucí varita drobné, trsovitě rostoucí opunci z Paraguay, dobř rostoucí v každém minrálním substrátu při vydatnější zálivc v létě a na výsluní. Množí s odlomnými články), Mammillaria gminispina (vlké, bohatě odnožující rostliny, vyžadující místo na slunci těsně pod sklm dobré větrání podporuj růst dlouhých silných trnů. V létě bohatá zálivka, v zimě naprosté sucho a tploty 8-10 C), Echinopsis aura (častěji vdn jako Lobivia, má v mládí kulovité tělo, později válcovité. Nádhrné sytě žluté květy dosahují průměru až 8 cm. Dobř rost v létě vnku, při častější zálivc a přihnojní. V zimě sucho a vlmi nízké tploty!), Gymnocalycium mihanovichii forma Rubra (tato forma postrádající chlorofyl byla přd dsítkami lt nalzna mzi smnáčky a roubováním j stál udržována a rozmnožována. Njlép rost na Hylocrus undatus. Lidově s ji říká jahodový kaktus. Chránit přd intnzivním sluncm a tplomilnou podložku v zimě přd podchlazním. Množí s odříznutými a hnd naroubovanými odnožmi), Alo dorotha (růžic masitých listů s na slunci charaktristicky črvně barví. Listy jsou po okrajích a stěnách posty drobnými bílými zoubky. Nvlká rostlina s hodí i do mnší sbírky. Množí s smny, dobř rost v písčité půdě a vydatné zálivc v létě. Chladně zimovat s slabou zálivkou), Euphorbia gottfridii (j novější druh z skupiny millii, u nás známé pod názvm OSTNÍK

4 trnová koruna.j však drobnějšího těla, má vlmi úzké, v době sucha opadavé lístky. Pochází z Madagaskaru, vyžaduj lhc kyslý, minrální substrát, ktrý musí být značně vodopropustný. Výsluní a opakovaná zálivka v létě, chladno a sucho v zimě. Množí s zjara odřzky). K všm rostlinám j barvný snímk. Pěstitlé agáví jsou obvykl vlmi trpělivý lidé. Ono to ani jinak njd, když agav kvtou až za další dobu. Popsán j případ květu u Agav attnuata, pěstované v vlkém sklníku po dlouhých 27 lt. Květní stvol dosáhl délky 2,6 mtru a měl typický tvar labutího krku. Autor zdůrazňuj, ž tnto rod potřbuj k zakvtní co njvíc světla ( 3 barvné snímky). Dlosprma suthrlandii patří mzi již v mládí bohatě kvtoucí dlosprmy. Na dvou snímcích autor přdvádí záplavu vlkých, sytě fialových květů s jasně žlutým střdm u dvoultých smnáčků. Rostou v normální zmině pro kaktusy, přs prvou zimu smnáčky téměř nměly vgtační pauzu, ač při 12 C byly zalévány jn minimálně. Po 12 měsících od výsvu byla část smnáčků vysazna na skalku, kd již za dva měsíc, v polovině črvnc, vlic bohatě vykvtly. Až do prvých mrazů rostly na skalc, pak byly jjich už značně vlké hlízy vybrány, očištěny a ponchány oschnout. Přs zimu byly v sklpě při 6-12 C. Na jař byly scvrklé, al po 12-hodinové koupli v vlažné vodě byly počátkm května opět vysázny na skalku. Opět bohatě kvtly, zatím co několik rostlin, úmyslně ponchaných přs zimu na skalc a přikrytých smrkovými větvmi, zašlo (2 barvné snímky). MUDr. Vladimír Plsník Drobničky Sběr známk s kaktusářskou tématikou j krásným doplňkm sběratlské vášně zvláště pro ty, ktří nmají jinou možnost, jak s věnovat kaktusům. Těmto zájmcům j určno zvláštní číslo časopisu Sukkulntnwlt, vydávaného žnvským Spolkm pro podporu pěstování sukulntů. Uvřjňuj krátké články o sukulntch a o spolkové činnosti, cna jdnoho čísla obnáší 8 švýcarských franků (cca 176 Kč). Zmíněné zvláštní číslo obsahuj informac o historii poštovních známk a hlavně obrazm i slovy uvádí clou řadu známk z mnoha zmí s tématikou sukulntů a kaktusů. Zda-li si jště vzpomnt co j to ICBN? Něktrým kaktusářům stačí obdivovat krásu rostlin, jiní si chtějí o nich povídat s dalšími zájmci. Aby s vůbc mohli dohodnout o ktré kytc hovoří, musí být i mzinárodně sjdnocno jjich pojmnování. A k tomu právě slouží ICBN, nbo-li Intrnacionální kód botanické nomklatury. Obsahuj zásady platných popisů nových rostlin, jjich jmn, uvřjnění, vyobrazní, citac původních názvů a přjmnování, atd. Protož něktří xprti na popisy chápou pojm druhu či rodu jdnou šířji za vzniku vlkorodů (např. Rbutia = Sulcorbutia + Mdiolobivia + Rbutia), jindy úžji (zjména u tzv. mxických miniatur) xistuj pro laika téměř npřhldné množství názvů. Jdinou pomocí j pak rspktovat mzinárodně platné normy. MUDr. Vladimír Plsník OSTNÍK

5 Změpis od A do Z část 22. Panama (PA) Panamská rpublika, španělsky Rpública d Panamá stát v Střdní Amric mzi Tichým ocánm a Karibským mořm; km ², 2,7 mil. obyvatl (1995), hustota zalidnění 36 obyv./km ², hlavní město Panama ( obyvatl, 1993); úřdní jazyk španělština, měnová jdnotka 1 balboa (PAB) = 100 cntsimů. Administrativní člnění: 9 provincií a 1 tritorium. Panama lží na Panamské šíji, njužší části Střdní Amriky (šířka km). Napříč Panamskou šíjí prokopán Panamský průplav. Polovinu plochy zaujímají nížiny; njvyšší pohoří na západě Sirra d Vragua (činná sopka Barú, m n. m.). Pobřží Karibského moř i Tichého ocánu j lmováno množstvím malých ostrovů. Čtné krátké vodné řky. Vlhké tropické podnbí s malými výkyvy tplot. Njvyšší srážky jsou na svazích hor obrácných k Karibskému moři (až mm ročně). Asi 40% úzmí pokrývají vždyzlné vlhké tropické lsy, na sušším jihozápadě savany. Obyvatlstvo tvoří msticové (64%), črnoši a mulati (14%), běloši (10%), Indiáni (8%). Nábožnství římskokatolické (80%), protstantské (10%). Přirozný přírůstk obyvatl 2% ročně (1994). Střdní délka života mužů 71 lt, žn 75 lt ( ). Ngramotnost 12% (1990). Urbanizac 53% (1995). Přvážně změdělský stát, hospodářsky významný j provoz Panamského průplavu. Hrubý národní produkt USD/obyv. (1993). Z konomicky aktivních obyvatl pracuj 21% v změdělství, 17% v průmyslu. Obdělává s 9% úzmí, louky a pastviny zaujímají 20% plochy, zalsněno 44%. Pěstuj s zjména cukrová třtina (1,7 mil. t, 1994), banány ( t), rýž, kukuřic, luštěniny. Chov skotu, prasat. Těžba dřva. Průmysl potravinářský, ptrochmický, strojírnský, chmický. Významná námořní doprava (tzv. změ lvné vlajky; obchodní flotila 49,6 mil. BRT, 1993, 2. místo na světě). Přístavy Panama, Balboa, Colón u pobřží Panamy přistáli Španělé přkročil V. N. d Balboa Panamskou šíji a došl k Tichému ocánu. Od roku 1751 součást víckrálovství Nová Granada. V roc 1821 Panama získala nzávislost a byla sjdnocna s Kolumbií byla od Kolumbi odtržna otvřn Panamský průplav. V 20. stol. přvraty a střídání vlád podpsána smlouva mzi Panamou a USA o přdání Panamského průplavu Panamě od V prosinci roku 1989 intrvnc USA s cílm zatknout przidnta M. Norigu. Panama j rpublika v čl s przidntm, volným na 5 lt. Zákonodárným orgánm j jdnokomorové Zákonodárné shromáždění (72 člnů, funkční období 5 lt). Posldní parlamntní volby s konaly OSTNÍK

6 Výskyt kaktusů v Panamě: Acanthocrus Opuntia ttragonus cochnillifra f djcta f Disocactus latior amazonicus Prskia Epiphyllum aculata cartagns blo columbins costaricns Psudorhipsalis grandilobum himantoclada lpidocarpum phyllanthus Rhipsalis pittiri baccifra rubrocoronatum Hylocrus costaricnsis monacanthus polyrhizus stnoptrus Lumír Král Dotazy a odpovědi z intrntové konfrnc Dotaz od A.F.: Nvít, zda xistuj MIN-MAX tploměr, ktrý by si ukládal údaj za jdnotlivé dny do paměti a pak by j z něj bylo možné v idálním případě nějak přtáhnout do počítač nbo alspoň opsat (stačila by mi kapacita na 1 týdn)? Pokud ano, nvít, kd s dá shnat a kolik by asi stál? Odpověď č. 1 P.K.: V jakých časových intrvalch by ml být průběh tploty zaznamnáván? Každou minutu, hodinu, nbo dn? Zkust s podívat na a al njsm si jistý, ž tam bud přsně to co potřbujt. A.F.: Děkuji za radu. Jlikož njsm tchnicky příliš zdatný tip, tak jsm z popisu, ktrý jsm našl na intrntu moc nzmoudřl, a tak jsm s vydal do prodjny Conrad v Praz. Bohužl ani tam mi ndokázali blíž vysvětlit, jak to funguj a jak s to zapojuj, nboť tnto výrobk nmají "na krámě", al na žádost ho objdnávají z Němcka (14 dní - což by nvadilo). Prosím, můžt mi sdělit, jak to funguj v praxi - mát-li s tím zkušnost? Pro jistotu upřsním, o co mi jd: chtěl bych trochu xprimntovat s zimovzdorností svých kaktusů a za tím účlm bych si rád vdl vidnci tploty v průběhu roku na bázi MIN a MAX dnních záznamů. Jlikož však nmohu každý dn zaznamnat údaj z obyčjného rtuťového(?) MIN-MAX tploměru, ktrým disponuji, chtěl bych využit nějaký digitální tploměr, ktrý by si OSTNÍK

7 dnní naměřné tploty pamatoval a pak by j bylo možné najdnou (třba 1x týdně) odčíst (njlép přnést rovnou do PC). Odpověď č. 2. od M.Č.: Mám klasický digitální max-min tploměr koupný tuším v OBI. Jsm s ním spokojn a používám ho již asi 3 roky bz problémů a závad v sklníku v létě (vysoké tploty) i v zimě v studném pařništi. Pamatuj si jn njvyšší a njnižší dosažnou tplotu v intrvalu do vynulování, al to bohatě stačí, pokud manipulaci s ním přizpůsobít výrazným změnám počasí. A.F.: Obdobným způsobm používám tn obyčjný (rtuťový?) tploměr, al chtěl jsm ta měřní trošku "profsionalizovat". Mimo konfrnci mi na můj dotaz odpověděla paní Fidlrová z brněnské firmy Fidlr Scintific Instrumnts, s.r.o., ktrá mi nabídla přístroj, ktrý by asi naprosto mé požadavky uspokojil (ba v mnohém j přdčil), avšak stál cca ,- Kč a takový "profsionál" zas njsm... Odpověď č. 3 od O.J.: My používám rgistrační tploměry firmy Onst Computr jsou to lktronické rgistrátory tploty vlikosti krabičky od sirk, napájné batrií, s vnitřní paměti na 1800 až měřní. Po připojní k počítači lz nastavit něktré paramtry, jako např. intrvaly snímání (0.5s až 9hod) a na tom také zálží, jak dlouho vydrží do zaplnění paměti (batri vydrží rok). Vyrábí s v variantách buď jn pro měřní tploty, nbo i vlhkosti, osvětlní a další. U něktrých typů s dá připojit xtrní čidlo (čidlo pro tplotu, vlhkost a osvětlní j už v krabičc vstavěno). Dělají s v provdní pro použití v suchu, nbo vnku, nbo i pod vodou. Používám j asi dva roky bz problému. Používám i v sklníku typy určné pro suché prostřdí. Cny jsou od 50$. U nás to prodává firma Amt, al na jjí stránky s tď nmohu dostat. nbo Dotaz od Ptra: Vít někdo, kd by s dal shnat sznam polních čísl? Našl jsm zajímavou adrsu ktrá slibuj spoustu údajů, bohužl vyhldávač stál hlásí chyby. Jstli jst někdo narazil na něco podobného, djt prosím vědět do konfrnc, přdpokládám, ž to bud zajímat víc lidí. Odpověď od P.K.: Stránka, ktrou Jst našl, j njkompltnější vřjnou databází polních čísl kaktusu. Nic adkvátního nxistuj (alspoň jsm na nic podobného při návštěvách víc nž 1500 kaktusářských stránk nnarazil). Všchno ostatní jsou jn sparátní údaj zaměřné na jdnoho sběratl, na jdn rod a podobně... Dotaz od Dušana: Jsm úplný začátčník v kaktusařní. Loni v břznu jsm vysl a v tomto čas mají ty njvětší smnáčky kolm 1 cm. Moj otázka zní, jstli s i takové maličké smnáč zimují jako dospělé kaktusy, tj. asi 5-12ºC a úplné sucho nbo j lpší jště alspoň tuto zimu j nchat v tpljším prostřdí a třba jdnou za měsíc mírně zalit? Odpověď č. 1. od P.K.: Smnáčky vlikosti 0,5-1 cm jsou zpravidla dostatčně vlké natolik, aby přžily zimu spolčně s ostatními dospělými kaktusy - tdy v suchu a chladu a oni by to měli vydržt až do jara. OSTNÍK

8 Odpověď č. 2. od Ptra: Vzhldm k ndostatku přirozného světla a nbzpčí vytahování v tplém prostřdí j dobré mít kaktusy v zimě v vgtačním klidu a v chladu. Ovšm ty njmnší to nmusí přžít. Osobně praktikuji mtodu pozorování - když smnáčky vypadají v pořádku a njsou moc sschlé, nchám j na pokoji, ovšm začínají-li s stávat příliš malými a sschlými, radši j přnsu do tpla, nchám prohřát a normálně zaliju (jdn - dva cykly) a po napití j nchám hzky vyschnout a zas zazimuji. Ztráty v podstatě njsou žádné. V každém větším výsvu j několik chudáčků a j otázkou jstli by mi zhbli stjně nbo to bylo zimováním. Jiná situac ovšm j, když mám zapnutý výsvní aparát - tam by s jim líbilo clý rok. Dotaz od M.K.: Loni jsm poprvé vysl kaktusy a mzi samými zlnými jsm našl jdnu bílou kuličku - nní to prlit, j to kaktousk. Co s tím? Asi uhyn (jaký j správný výraz?). Jdná s o Espostoa baumannii KK300. Odpověď od P.K.: Jdná s o mutaci, kdy rostlina nvytváří chlorofyl. Takové rostliny jsou schopné dlouhodobější xistnc v případě, ž jsou naroubovány na nějaký jiný kaktus - podnož. Několik takových zmutovaných druhů kaktusů s významně uplatňuj v komrční oblasti - njhzčí jsou žlutě zbarvné Chamacrus silvstrii a oranžové či fialové Gymnocalycium michanovichii cv. Hibotan atd. - najdt j v každém lpším květinářství. Docla dobrá šanc na úspěšné naroubování malého smnáč by byla v případě, ž by byl růžově nbo žlutě zabarvn, podl mých zkušností j úspěšnost u bíl zbarvného kaktusu vlic malá. J zd i určitá šanc, ž s chlorofyl začn v rostlině vytvářt později. Nmá však smysl zachraňovat takové xmplář v případě, ž s jdna o druh vlasatý, vlnatý nbo hustě otrněný, nboť barva těla rostliny stjně nbud vidět. upravil L. Král Podčlď Opuntioida Burntt Vůbc njrozšířnější skupinou u kaktusů j podčlď Opuntioida, ktrá zahrnuj asi 16% všch druhů z čldi Cactaca. Přsto s těmto opuciím v sbírkách nvěnuj tolik pozornosti jako jiným druhům kaktusů, i když s bz nich nobjdm a často roubujm např. na Prskiopsis či Opuntia. Značná část opuncií dosahuj vlkých rozměrů a proto s do našich malých sbírk příliš nhodí. Jsou však i opunci malé a ty už s sm tam v sbírc objví. Něktré můžm vidět např. na skalkách jako skalničky. Zvláštní oblibu si získali tfrokaktusy, což jsou vlastně malé opunci. Z odborného hldiska jsou tfrokaktusy řazny jako jdna z podčldí rodu Opuntia, vyznačující s malým vzrůstm s kulatými či oválnými články a pocházjící z Jižní Amriky. Z hldiska amatérů bývají mzi tfrokaktusy zařazovány i jiné malé opunci patřící často do jiných rodů, al souhrnně označované jako tfráky (Airampoa, Austrocylindropuntia, Clavarioidia, Corynopuntia, Cumulopuntia, Cylindropuntia, Grusonia, Maihuniopsis, Micropuntia, Ptrocactus, Puna apod.). OSTNÍK

9 Arál výskytu opuncií s rozprostírá prakticky od Kanady až po Ohňovou zmi, od hladiny moř až do nadmořské výšky 4700 m v puánských Andách. Dá s říct, ž j můžm najít všud spolu s jinými kaktusy. Vlikost rostlin kolísá od mnších nž 10 cm výšky až po vlké křovité a stromovité druhy dosahující několik mtrů. Vyskytují s tplých tropických a subtropických oblastch s vysokou průměrnou roční tplotou, kd nikdy nmrzn, jakož i v Kanadě, kd zimní tploty klsají až na - 40ºC. Jdnoduš by s dalo říct, ž v tplých tropických oblastch jsou opunci větší, a čím víc postupují na jih nbo svr do npříznivých podmínk sucha či chladu, jsou stál mnšího vzrůstu. Vlká proměnlivost u opuncií j přisuzovaná přirozné hybridizaci. Do njznámějšího rodu Opuntia j dns zahrnuto asi 170 uznávaných druhů z clkového počtu asi jmn, ktré j možno považovat za nplatná (Gibson a Nobl, 1986). Např. Opuntia comprssa byla pojmnována dalšími 35 nplatnými názvy. Často pro určitou skupinu byl utvořn nový rod a posléz byly něktré druhy i několikrát přkombinované z rodu do rodu. Důvody pro různé nsprávné třídění j v vlikosti čldi Cactaca, v podobných morfologických znacích, nznalosti starších, často krátkých nic nříkajících popisů apod. Z příchodm intrntu s objvují i pro vřjnost staré ndostupné tisky, ktré mohou často změnit clou historii zařazování a rozdělování kaktusů. O zařazní opuncií do čldi Cactaca s pokoušlo již mnoho botaniků. U kaktusářů stál přžívá staré Schumannovo rozdělní, kd rozdělil člď Cactaca na tři podčldí. Al i Karl Schumann ( ) už vycházl z starších rozdělní např. Englmanna, Lmairho, Link a Otta, Pfiffra, Hookra, Salm-Dycka a dalších, ktré upravil podl svého názoru. Rozdělní čldi Cactaca podl Schumanna Podčlď: Croida K. Sch. Skupina: Echinocacta K. Sch. Crus Mill. Pilocrus Lm. (vrb. K. Sch.) Cphalocrus Pfiff. Phyllocactus Lk. Epiphyllum Pfiff. Echinopsis Zucc. Echinocrus Eng. Echinocactus Lk. Mlocactus Lk. t Otto Luchtnbrgia Hook. t Fisch. Skupina: Mamillaria K. Sch. Mammillaria Haw. Plcyphora Ehrbg. Ariocarpus Schidw. Skupina: Rhipsalida P. DC. Pfiffra S.-D. Hariota P. DC. Rhipsalis Gärtn. Podčlď: Opuntioida K. Sch. Skupina: Opuntia S.-D. Opuntia Mill. Nopala S.-D. Ptrocactus K. Sch. OSTNÍK

10 Podčlď: Pirskioida K. Sch. Skupina: Pirskia S.-D. Maihunia Phil. Pirskia Linn. Pohld na rozdělní kaktusů s mění a vyvíjí dodns. Například jště nyní většina autorů uvádí, ž člď Cactaca popsal jako prvý Antoin Laurnt d Jussiu ( ). Nyní přinsl známý amrický botanik Jams L. Rval objv záznamu prvního popisu čldi Cactaca od Duranda z roku 1782, to j o sdm lt dřív nž uvdl Jussiu. Podobně j to i s podčlděmi. Základní tři podčldi Cactaca zůstávají, al mění s autoři prvních popisů. Rozdělní čldi Cactaca i s citacmi podl Rvala z roku 2002 vypadá násldovně: Familia Člď Cactaca Durand, Notions Elém. Bot.: , nom. cons. - kaktusovité Syn: Cactaca Juss., Gn. Pl.: Aug Opuntiaca Martynov, Tkhno-Bot. Slovar: Craca DC. & Sprng. (transl. W. Jamson), Elm. Philos. Bot.: Cactaca Lindly, Nat. Syst. d , Luchtnbrgiaca Salm-Dyck x Pfiff., Nopalaca (Nopalaca) Burntt, Subfamilia - Podčlď Prskioida Englm. in W. H. Brwr & S. Watson, Bot. Calif. 1: Opuntioida Burntt, Outl. Bot.: 742, Jun Cactoida Eaton, Bot. Dict., d. 4: 43. Apr-Mai Syn: Croida K.Sch. Rovněž podčlď Opuntioida Burntt prodělává v posldní době něktré systmatické změny. Dlouhá léta o opunci njvil zdánlivě nikdo zájm. Zkoušlo s využít opuncií jako krmivo pro dobytk, známé jsou plody opuncií jako ovoc apod., al do hlubšího zkoumání obsáhlé podčldi si dlouho nikdo ntroufal. Jstliž s někdo zabýval studim opuncií, tak vždy jn povrchně nbo jn malou skupinou rostlin. V druhé půli 20. stoltí s pokoušli o rozdělní podčldi Opuntioida např. Buxbaum, Backbrg, Rowly, Bnson, Rittr apod. V posldních ltch s však odborné studi zaměřují i na tuto skupinu rostlin (např. Barthlott, Hunt, Stuppy, Wallc, Gibson, Nobl, Cota, Lunbrgr a další). Rostliny z příbuznými znaky byly postupně sskupny do jdnoho vlkorodu Opuntia, ktrý měl spoustu synonym: Rod Opuntia (Tournfort) Millr, Gard. Dict. Abridg. d Synonyma: Opuntia Tournfort 1700, Opuntia Tourn. x Mill., Gard. Dict. d. VI. 1752, Cactus Linné 1753, Phyllarthus Nckr 1790, Nopala Salm-Dyck 1850, Cactodndron Biglow 1856, Consola Lmair 1862, Tphrocactus Lmair 1868, Ficindica St. Lagr 1880, Maihunia Philippi 1883, Grusonia F. Richnb. 1896, Ptrocactus K. Sch. 1897, Tunas Lunll 1916, Tacinga Br. a R. 1919, Maihuniopsis Spg. 1925, Brasiliopuntia Brgr 1926, Miquliopuntia, Salmiopuntia, Subulatopuntia, Wbriopuntia Frič 1932, Airampoa Frič 1933, Chaffyopuntia Frič a OSTNÍK

11 Schll 1933, Clavarioidia Kruzr. 1935, Cylindropuntia F. M. Knuth 1935, Corynopuntia F. M. Knuth 1935, Psudotphrocactus Frič 1935, Platyopuntia Frič a Schll 1935, Austrocylindropuntia Backbg. 1938, Micropuntia Daston 1946, Marnopuntia Backbg.1950, Parviopuntia Soulir 1955, Cumulopuntia Rittr 1980 Puna Kisling 1982, Tunilla D. Hunt t Iliff Posldní rozdělní podčldi Opuntioida však provdli Dicki & Wallc, ktří vycházli z analýzy chloroplastů DNA od Stuppyho 2002 a jjich rozdělní do pěti tribů s 16 rody vypadá násldovně: Podčlď Opuntioida Schumann Tribus: Austrocylindropuntia Wallc & Dicki tribus nova Austrocylindropuntia Backbrg, Blätt. Kakt.-Forsch. 1938(6): [3, 21] (1938) Cumulopuntia Rittr, Kaktn in Südamrika 2: 399 (1980) Tribus: Ptrocacta Dowld Ptrocactus Schumann, Monatsschr. Kakt.-Kund 7: 6 (1897). Tribus: Tphrocacta Dowld Tphrocactus Lmair, Ls Cactés, 88 (1868) Maihuniopsis Spgazziní, An. Soc. Sci Argnt. 99: 86 (1925) mnd. Rittr subg. Maihuniopsis subg. Puna (Kisling, Hicknia 1: 289 (1982)) Stuppy Tribus: Cylindropuntia Dowld Quiabntia Br. & R., Th Cact. 4: 252 (1923). Prskiopsis Br. & R., Misc. Coll. 50: 331 (1907). Grusonia F. Richnbach (1896) x Britton & Ros, Cact. 1: 215 (1919) subg. Grusonia subg. Corynopuntia (F. Knuth) Stuppy subg. Marnopuntia (Backbrg) Stuppy subg. Micropuntia (Daston) Stuppy Cylindropuntia (Englmann) F. Knuth in Backbrg & Knuth, Kaktus ABC, 117 (1935) Tribus: Opuntia Miquliopuntia Frič 1932 x Rittr Tunilla D. Hunt t Iliff, Cact. Syst. Init. 9: 8-12 (2000). Brasilíopuntia (Schumann) Brgr, Entwicklungslinin Kakt., 17 (1926) Consola Lmair, Rv. Hort. 1862: 174 (1862) Tacinga Britton & Ros, Cact. 1: 39 (1919). Opuntia Millr, Gard. Dict. Abridg. d Nopala Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck 1849: 63, 233 (1850) Jak j vidět hnd na prvý pohld, ani autoři posldního rozdělní nznali nové rozdělní čldi Cactaca i s citacmi podl Rvala a užívají jště staré označní podčldi Opuntioida Schumann. Pokračování příště Lumír Král OSTNÍK

12 Nové popisy konofyt Conophytum brunnum S. A. Hammr Bylo pojmnováno podl kávově hnědé pidrmis. Těla mají kulovitý tvar, jsou lsklá, hnědá s úzkou štěrbinou, ktrá nmá výrazné okraj. Štěrbina j zřtlná v období vytlačování plodů. C. brunnum s vyskytuj na několika kopcích v svrní oblasti Knrsvlakt v oblastch s črvnými pískovci v suťových pánvích. Doprovodnou vgtací jsou Lachnalia patula a C. minutum. Tato miniatura byla objvna Etwinm Aslandrm v r Rostliny jsou řazny do skc Minuscula. Rostliny tvoří shluky těl do průměru 3 cm. Slupka starých listů j papírovitá, hnědá, ntčkovaná. Jdnotlivá těla jsou křhká, cylindrická, jsou maximálně 12 mm dlouhá a 5 mm široká, na vrcholku polokulovitá, prfktně srostlá, nkýlnatá. Štěrbina j drobná, často mnší nž 1 mm jmně obrvná. Epidrmis j zrzavě hnědá, vlmi vzácně zlná, ntčkovaná, lsklá a úplně hladká. Květy jsou dnní, nvonící, objvují s časně na podzim. Spály jsou 4, načrvnalé, 2 mm dlouhé. Korunní lístky (ptály) jsou v 1-2 sériích, max. 10x1 mm, sytě purpurové, směrm k bázi světljší, bělavé. Nitky jsou bílé, prašníky jsou částčně skryté. Blizna j čtyřlaločná, asi 3 mm dlouhá. Tobolka má čtvrcový tvar, j 2 mm v průměru, rovnoměrná, sytě hnědá, lsklá, objvuj s asi 12 měsíců po opylní, smna jsou 0,65 mm dlouhá. Conophytum bruynsii S. A. Hammr Bylo pojmnováno po objvitli dr. Ptru V. Bruynsovi. Rostliny s vyskytují na několika kopcích na svru Knrsvlakt, na něktrých místch jsou poměrně hojné, rostou zjména v oblastch črvných pískovců v spolčnosti např. Tylcodon suffultus. Bruyns objvil tyto rostliny v roc Rostliny rostou i v kultuř poměrně snadno, al potřbují poměrně častější zálivku a to i v zimě. Rostliny dns řadím do skc Minuscula. Rostliny vytvářjí nsourodé shluky těl. Slupka j papírovitá, tčkovaná. Těla rostlin jsou křhká, až 25 mm dlouhá, npravidlného tvaru, vlikosti, obcně cylindrická, zúžná směrm k vrcholu, listy jsou dobř srostlé, vrchol rostliny j jmně lmován črvnou a někdy j jmně zbrázděný. Štěrbina j krátká, pokožka j matně žlutozlná (nikdy načrvnalá nbo nahnědlá), ntčkovaná nbo jmně tčkovaná. Květy jsou dnní, nvonící, objvují s uprostřd zimy nbo pozdě v zimě v pomalém sldu. Ptály jsou natěsnané v 2-3 řadách, zbarvní j njčastěji žluté, slonovinové. Prášníky jsou skryté, blizna j čtyřlaločná. Tobolka j hnědá, objvuj s asi 16 měsíců po opylní. Smna jsou až 0,60 mm vlká, črvnohnědá, na vrcholu tmavší, vlmi jmně hrbolkatá. Conophytum irma pod Rikloof OSTNÍK

13 Conophytum subtrranum T. Smal & T. Jacobs Bylo pojmnováno podl stylu růstu, kdy j tělo z větší části pod zmí. C. subtrranum bylo objvno Tomm Jacobsm v dubnu 2000 na jho první cstě do Afriky. Rostliny rostou jdnotlivě a to z větší části pod zmí. Slupka j křhká, odtrhává s podobně jako u C. burgri, j špinavě bílá, bz taninových skvrn. Těla jsou křhká, hruškovitého tvaru, dol širší, pidrmis j matně žlutozlná, nčrvnající, dol matná, nahoř průhldná, štěrbina rozděluj vrchol, al nní široká. Květy jsou časně podzimní, otvírají s cca v 16,30 a zavírají s soumrakm, vůně nbyla zaznamnána, al pravděpodobně voní. Spálů j 5-6, jsou 2 mm dlouhé, tupé, ptálů j 23-30, jsou jasně karmínově růžové někdy s nitkovitými staminodií. Tyčink j asi 25, něktré jsou dlší a viditlné, čnělka j tnká, 3 mm dlouhá, zakončná 5-6 laločnatou bliznou, ktrá j 6-7 mm dlouhá. Tobolka j pvná, 3-4x2-3 mm vlká, kulatá při pohldu shora, smn j asi 20 v pouzdř, smn jsou asi 0,5x0,35x0,3 mm vlká, světl žlutohnědá, u hila tmavší. Litratura: Hammr S.: Nw Viws of th Gnus Conophytum, EAE Roman Štarha Z naší činnosti Posldní schůzka v roc, tzv. Mikulášská, dn přilákala větší počt člnů i hostů. Stalo s už tradicí, ž naši pěstitlé věnují do tomboly své přbytky. Stalo s tomu i ltos. Na plný stůl balíčků s přkvapním s těšili ndočkaví přátlé. Bohužl s oproti jiným rokům ltos prodalo poměrně málo losů. Asi už nikdo nmá v sklnících místo. Všichni ndočkavci si však musli na výhry počkat až po přdnášc, ktrou přdnsl Ing. Grym. Zavdl nás svými obrázky znovu do Mxika, kd už byl po několikáté, tntokrát s víc zaměřil na Mxické kultury a promítnul nám různé památky. Asi 60 km od hlavního města Mxika jsou snad njznámější vykopávky - aztécké pyramidy Slunc a Měsíc, známé pod jménm Thuacán. Dál jsm s podívali na další památky víc na jih na kultury Olméků a Mixtéků, např. v Mont Alban nbo do Mitly. V závěru přdnášky jsm mohli vidět i různé nádhrné kostly. Rostlin jsm tntokrát moc nviděli i když přchody mzi jdnotlivými památkami vyplnily právě snímky s kaktusy apod. Zahlédli jsm např. Údolí starců s cphalocrusy, vlké frokaktusy, agav, yuky či bursry. Děkujm našmu přdnášjícímu za krásnou přdnášku. Tprv po přdnášc jsm s vrhli na losování. Jlikož bylo hodně balíčků a málo prodaných losů, rozhodli jsm s na jdn tažný los dávat dva balíčky tímto krokm s tombola i trochu urychlila a všichni si určitě přišli na své. Děkujm všm pěstitlům, ktří věnovali do tomboly své výpěstky a přispěli tak malou částkou do naši skromné pokladny. Naši jubilanti Dnšním oslavncm j pan Lubomír Křístk, ktrý dn oslaví 55 lt svého života. Člnm našho Klubu j již několik dsítk lt, na schůzky dochází téměř pravidlně i když v posldní době méně častěji. Kaktusy pěstuj v sklníku, kd s nachází spoustu zajímavých duhů, přbytky nabízí při různých přílžitostch. Přjm našmu jubilantu do dalších lt hodně zdraví, štěstí spokojnosti a potěšní nad pichlavou krásou xotických rostlin. OSTNÍK

14 Sbírky za humny Když jzdívám na zájzdy po rpublic, navštívím njdnu pěknou sbírku. Znám však sbírky z svého blízkého okolí, takříkajíc za humny? To j otázka, ktrá mě už dlouhou dobu vrtá hlavou. Často s mi stává, ž s zajdu podívat do sbírky nějakého našho člna a jsm vlmi mil přkvapn. Vždyť v njbližším okolí mám tolik pěkných sbírk, ktré stojí za shlédnutí. Něktré z nich bych chtěl nyní v několika pokračování přdstavit. Začal bych novým přdsdou frýdckého Klubu - Ing. Chvastkm a postupně s podívám do dalších sbírk na Ostravsku. Ing. Chvastk Jaromír Kaktusy pěstuj už od mládí. Svoji sbírku má v sklníku v Bašc u Frýdku - Místku. Řadu lt byl člnm ostravského kroužku, kd pracoval i v výboru jako vydavatl a rdaktor Ostníku ( ), současně vykonával i funkci přdsdy Kroužku kaktusářů v Ostravě. První článk v Ostníku napsal už v roc 1978, postupně vycházli další články, rovněž přkládá z angličtiny, njznámější články z Ostníku: Na pomoc přírodě, o několika rodch (chinomastus, fsc, disco ap.). Publikuj další čtné články v různých kaktusářských časopisch, navštívil několikrát nalziště kaktusů v Mxiku. Několik lt pracoval v výboru Spolčnosti. Nyní j již několik lt člnm v Frýdku - Místku, loni na podzim byl zvoln jako jho přdsda. Od samých pěstitlských počátků s věnuj rodu Thlocactus a dalším raritkám z Mxika. Pěstuj spoustu hybridních pifyl s nádhrnými květy, zajímají ho notokaktusy, drobné sukulnty, al druhou njvětší jho láskou jsou tilandsi. Najdt j rozvěšné po clé zahradě. Z svých úspěšných výsvů s najd i několik přbytků pro případné zájmc. Schůzku nutno domluvit přdm. Ing. Chvastk přd svým sklníkm OSTNÍK

15 Kalndář kaktusář ldn, únor Kaktusy držím stál po suchu, ty nrostou, jsou v vgtačním klidu. Ldn, al přdvším únor j měsíc, kdy s njvíc objvují na rostlinách nžádoucí škůdci (vlnatka apod.). Proto po vánočním lnošní zkontrolujm všchny rostliny, zda něktré nuhnily nbo nbyly napadny nějakými škůdci. Případné škůdc včas znškodním vhodným postřikm. Kdo si nstihl dát do pořádku pracovní nářadí na podzim, j njvyšší čas právě nyní vš napravit. Kdo chc rostliny přsadit do nového substrátu, má njvyšší čas zkrátit a oštřit kořny. Tyto očistím, odstraním nmocné a zkrátím asi na polovinu. Pak rostliny přnsm na několik dní do tpla, aby kořny řádně zaschly a znovu přnsm do chladna. Sázní s doporučuj až po nasazní čkacích kořínků, čímž přdjdm případným ztrátám. Výsvy dns můžm provádět pod zářivkami po clý rok. Kdo nvysévá pod zářivky, můž nyní vysévat. Ndostatk světla sic smnáčky trochu protáhn, alspoň s lép pikýrují. Pak již při přibývající délc dn, vš dožnou. S prodlužujícím s dnm v únoru, již nasazují něktré kaktusy poupata, což láká k malé zálivc. Z dlouholté prax však vím, ž v únoru bývají vždy njvětší ztráty jn proto, ž s kaktusy mírně zalévaly. Proto i nadál po suchu. Pomalu s chystám na jarní prác. přsazování kaktusů OSTNÍK

16 Informac --- Zájmci o FUNDAZOL, nchť s spojí s př. Potykou. Chmické přípravky na ochranu rostlin njsou dns lvnou položkou. Koupí-li s však v vlkém balní, j zd slva, ktrou by mohli všichni naši pěstitlé využít. Př. Potyka by koupil pětikilové balní, z ktrého by případným zájmcům odvážil potřbné množství. Využijt této výhodné nabídky. --- Intrntové stránky Spolčnosti - SČS PKS: --- Intrntové noviny Cact. cz: --- Intrntové stránky našho Klubu: --- Informac týkající s činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasíljt na adrsu přdsdy: --- Příspěvky na rok Náklady na časopis Kaktusy i Ostník zůstávají stjné jako loni, rovněž i člnské příspěvky na rok 2003 zůstává stjný jako loni. Člnský příspěvk směrm nahoru nní limitován a každý můž v rámci svých možností tuto částku navýšit. Případným dárcům přdm děkujm. Takž příspěvky na rok 2003 jsou násldující: - časopis Kaktusy 230,-Kč - Ostník 80,-Kč - člnský příspěvk 50,-Kč clkm 360,-Kč --- Schůzky pěstitlů kaktusů a jiných sukulntů s promítáním diapozitivů a přdnáškou s konají každé první pondělí v měsíci (mimo ltních prázdnin) od 17.hodin na ubytovně ČD v sadu B.Němcové. Přijďt mzi nás. Adrsy autorů: Král Lumír, K. Šmidkho 1816, Ostrava Poruba, tl.: , mobil: MUDr. Plsník Vladimír, Nzvalovo nám. 846, Ostrava Poruba, tl.: RNDr. Štarha Roman, Ph. D., Ostrava, mobil: , -mail: OBSAH LEDEN 2003 Z litratury 2 Drobničky 4 Změpis od A do Z 22. (Panama) 5 Dotazy a odpovědi z intrn. konfrnc 6 Podčlď Opuntioida Burntt Nové popisy konofyt 12 Z naší činnosti 13 Naši jubilanti 13 Sbírky za humny 14 Kalndář kaktusář ldn, únor 15 Informac 16 OSTNÍK Vydavatl: Klub kaktusářů v Ostravě, ldn 2003 Šéfrdaktor: Lumír Král K.Šmidkho 1816, Ostrava Poruba, tl: , Objdnávky a distribuc: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bayra 6039, O.-Poruba, tl: OSTNÍK

17 Číslo 317. Ročník 32. Únor 2003 Pilosocrus auristus (Wrdrm.) F. Buxb OSTNÍK

18 Z litratury Kaktn und andr Sukkultn č. 10 / 2000 Rathbunia sonornsis nní běžně pěstovaným crusm, ač jho kultivac j prý snadná. Rost v mxické poušti Sonora v podobě kř, majícího výhony 2-3 mtrů dlouhé, zčásti poléhavé. Z nich vzhůru rostou výhony, na nichž s vyvíjjí květy s nápadně úzkou a dlouhou trubkou črvné barvy (2 barvné snímky). Plcyphora aslliformis ndmicky rost v střdní a jižní části mxického státu San Luis Potosí. Rozlišují s dvě málo odlišné skupiny, obě však rostou v vlmi podobném prostřdí. Daří s jim na mírných svazích v m nadmořské výšky, kd rostou mzi řídkou trávou, na mělkých vápnitých půdách s bohatou příměsí organické hmoty. Něktré lokality byly silně poškozny ilgálním sběrm a budováním cst, jind jsou nalziště zatím téměř ndotčné. Hrubý odhad zd rostoucích plcyfor činí několik milionů rostlin. Autoři, ktří v trénu zkoumali jjich výskyt, doporučili, aby tato rostlina byla přřazna do druhé přílohy CITES a klasifikována jako málo ohrožná (5 barvných snímků). R. Schmid popisuj své črstvé zkušnosti s nově postavným studným sklníkm, ktrý pomocí polystyrénu, fóli a dřvěného oblžní stěn na zimu zatplil. Pro jistotu přidal i dva tplomty a jjich automatický spínač při tplotě pod 5 C. Ndořšným problémm j větrání sklníku v slunných dnch zimy, kdy jsou větrací okna za folií a ndají s otvřít. I když txt npřináší nic světoborného pět připojných snímků kvtoucích rostlin z sbírky musí čtnář víc nž uspokojit (Ruschia stnophylla, Noportria multicolor, Oroya gibbosa, Austrocactus patagonicus, Echinomastus mariposnsis). Pěstitlům jsou tntokrát doporučovány tyto rostliny: Obrgonia dngrii (nalziště tohoto oblíbného kaktusu jsou téměř vyplněna. Naštěstí j v sbírkách dost květuschopných kusů a výsv i roubování smnáčků zajišťuj jho uchování i pro mladší kaktusář), Lithops psudotruncatlla (typický živý kámn z jižní Afriky a Namibi. Nápadné květy s u nás po ltní vgtaci objvují na podzim. Dobř rost v minrálním substrátu s minimálním přihnojováním. V zimě vyžaduj absolutní sucho a tplotu 8-10 C. Množí s výsvm). Lpismium monacanthum (dřív Acanthorhipsalis, pochází z Argntiny, kd rost jako pifyt v korunách stromů. U nás s pěstuj v mírně humózním substrátu, přs léto zavěšné v mírně stinném místě zahrádky, bz ochrany proti dšti. I v zimě j třba substrát udržovat mírně vlhký a tploty nmají být pod C. Snadno s množí zakořňovanými výhony). V druhém dílu Dějin kaktusařní v NDR j popisována bohatá činnost a vlký počt člnů v době přd sjdnocním obou němckých států. Připomínají s vynikající pěstitlé (R. Matths, M. Haud, G. Vidt), jjich sbírky a zásluhy. Po změně ržimu došlo k obdobným změnám jako v ČR: pokls zájmu o kaktusařní, značný úbytk člnů, omzní činnosti a navíc kaktusáři z Západu (DKG) njvili zájm o bližší spolupráci s Východm. Úbytk člnů j vysvětlován tak, ž za komunistů byla tvrdě sldována tzv. vřjná angažovanost. Mnozí, aby s vyhnuli politicky načichlé práci v odborch, v různých kurzch a kroužcích lidové tvořivosti, raději s organizovali mzi kaktusáři. Zůstalo jn tvrdé jádro pěstitlů, ktří postupně dosahují uznání v clém státě. Mammillaria grahamii j značně rozšířna v různých částch Mxika. Starší a dosud často užívaný názv j M. microcarpa, ktrý byl odvozn od jjích malých, kulatých plodů. Pěstitlé ji řadí mzi háčkovité mamilári. Má kulaté, později válcovitě OSTNÍK

19 vytáhlé tělo o výšc 4-15 cm při průměru 4-7 cm. Husté otrnění sstává z 8-30 krajních, jhlovitých trnů sklovitě bílých, až nažloutlých, s hnědou špičkou. Většinou j přítomn 1, al mohou být až 4 střdní trny o délc až 1,7 cm, dolní j njsilnější, hnědý s črným háčkm. Zářivě karmínové květy rostou v věnčku kolm tmn, jsou poměrně vlké (cca 3 cm dlouhé, o průměru cca 4 cm). V Evropě vyžaduj výsluní, husté otrnění ji chrání přd spálním sluncm. V době vgtac potřbuj dostatčnou zálivku, al zimovat suš při 6-8 C (barvný snímk kvtoucí rostliny). Tělo Notocactus tabularis dosahuj až 10 cm výšky a průměru, na nalzištích j až po tmno zanořno do půdy. Typický plochý tvar závisí na dostatku světla, jinak s vytahuj. Květy trychtýřovitého tvaru jsou citronově žluté, vnější strana plátků mívá někdy črvnější odstín. Rostlina j samosprašná, k bohaté násadě smn stačí opylní blizny vlastním pylm. Nsnáší výsluní, naopak lép rost a kvt na přistíněném místě. Poupata nasazuj brzo z jara, proto j výhodné zimování na světl, při tplotě kolm 6 C (barvný snímk). Hybrida chinopsisu Hakujo můž kvést podobně jako chinopsis v podobě zcla vyvinutého, al o poznání mnšího bílého, nvonícího květu (barvný snímk). W. Rischr popisuj zážitky s csty po Sirra Madr Occidntal, kd navštěvoval hlavně nalziště chinocrusů. Jjich njvětší počt a variabilita byla v Barranca dl Cobr (Měděný kaňon). Rostly zd vlké polštář Echinocrus schri, E. salm-dyckianus, E. polyacanthus a řada jiných rostlin. Npouští s do dtailních popisů nalzných varit a form chinocrusů, přdnost dal jjich krásným a instruktivním snímkům z nalzišť (13 snímků). Upozorňuj na dva charaktristické znaky: E. schri rost v mnších skupinách a část jho výhonů rost poléhavě. Květy jsou po přvážnou část dn uzavřny. E. salm-dyckianus tvoří vlké polštář vzpřímných výhonů s květy rozvřnými po clý dn. Nový popis s týká Alo ankarannsis Rauh & Manglsdorff, rostoucí na Madagaskaru. Liší s od Alo zombitsinsis většími růžicmi šdě až tmavě zlných masitých listů, s řídkými zoubky na okrajích a bílými, čárkovitými skvrnkami na horní ploš listů. Květy (inflorscnc) jsou trubkovité, až 8 cm dlouhé, črvnohnědé barvy (7 barvných snímků). K vzácně pěstovaným sukulntům patří také Kalancho pumila. Pěstitlé ji zařazují mzi trpasličí druhy, protož tělo dosahuj výšky jn cm. Listy klínovitého tvaru jsou při šířc až 15mm asi 20 mm dlouhé, na povrchu bělavě pomoučny. Dotykm či zálivkou tnto povlak zmizí. Poměrně vlké květy mají růžovofialovou barvu s žlutozlným jícnm. Osvědčila s tvrdá kultura s dostatkm slunc a slabou zálivkou, kdy s rostlina nvytahuj a bohatěji kvt. Dobř s množí vrcholovými odřzky (2 barvné snímky). MUDr. Vladimír Plsník Konofyta kvtoucí v noci opomíjné miniatury v sbírkách Conophytum comptonii N. E. Br. Toto krátkověké konofytum bylo pojmnováno na počst Harolda Comptona ( ). Compton objvil zmiňovaný druh v Vanrhynspasu ( Niuwoudtvill ), odkud byly popsány i další rostliny nsoucí OSTNÍK

20 Comtonovo jméno Anacampsros comptonii a Crassula namaqunsis subsp. comptonii. Rostliny s vyskytují v mnoha koloniích v oblasti plata Niuwoudtvill. Rostou v mělkých písčných platch, pokud v nich mohou získat alspoň trochu vláhy. C. comptonii j v oblasti Matsikamma sympatrické s C. minusculum a v okolí Niuwoudtvill s C. swanpolianum. Obcně s vymyká okruhu nočních konofyt i když v oblasti farmy Swfontin rost spolčně s C. obcordllum. C. comptonii rost na písčných oblastch, zatímco C. obcordllum spíš v místch skal. Mzi těmito dvěma xtrémy s vyskytuj množství hybridů, ktré vypadají podobně jako C. obcordllum var. crsianum. Další zajímavou populací j populac v Papkuilsfontin jižně od Niwoudtvill, kd lokální formy C. comptonii mají gigantické rozměry, jdnotlivá těla až 18 mm v průměru. Rostliny jsou miniaturní, odnožující, vytvářjí shluky těl až do průměru 2 cm v průměru, intrnodia jsou nznatlná, kořny jsou boční. Slupka j tmavě hnědá, tčkovaná, přtrvávající. Jdnotlivá těla jsou zpravidla do 5 mm v průměru, mírně obkonická, uťatá nbo mírně vypouklá na vrcholku, npatrně kýlnatá. Štěrbina j krátká, bělavá od množství brv. Epidrmis j hladká, matná nbo lsklá, šdavě hnědo-črvná až kovově zlná. Květy jsou podzimní, noční, sladc voní, někdy jsou květy samosprašné. Kališní trubka j 1,5-2,0 mm dlouhá, blanitá, kališních lístků j 4-5, jsou 2 mm dlouhé, okvětních lístků j v 1-2 řadách, jsou 2-4 mm dlouhé a < mm široké, uťaté, žlutavě růžové až oranžové nbo nahnědlé. Tyčink j asi 20, npřsahují ptály, čnělka j drobná, blizna j 4-5 laločná, 0,5-1 mm vliká. Tobolka j 2x2 mm vlká, široc obvjčitá, šdohnědá. Smn j v pouzdru málo, jsou 0,5 mm dlouhá, řídc puchýřkatá. Conophytum ficiform Conophytum joubrtii Conophytum ficiform (Haw.) N. E. Br. jsou často robustní rostliny, vysoc odnožující, vytváří kompaktní kobrc těl. Slupka j žlutavá až bílá, vrásčitá, scvrklá, hustě tčkovaná taninovými skvrnami. Těla jsou do 30 mm vlká, cylindrická, na vrcholu vypouklé, často s dvěma rozdílnými laloky. Štěrbina j často mírně stlačná, vždy obrvná. Epidrmis j hladká nbo mírně obrvná, v zimě lsklá, modravě zlná nbo šdavá až žlutozlná, často zčrvnalá růžovými nbo purpurovými tčkami a linkami, ktré vykrslují štěrbinu a přcházjí i přs laloky. Květy jsou podzimní, otvírají s v podvčr, vonící. Kališní trubka j až 7 mm dlouhá, nazlnalá a j s 4-6 sukulntními zlnými spály, ktré jsou až 5 mm dlouhé. Korunní trubka j až 15 mm dlouhá, bílá, matně žlutá, růžová. tyčink j až 80, přsahují okraj květu, čnělka j vlmi krátká, zlnavá, blizna j 4-6 laločnatá, laloky OSTNÍK

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA

BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA BRASSAVOLA BRASAVOLA DRUHY VHODNÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH 50 ORCHIDEJE VHODNÉ DO DOMÁCÍCH PODMÍNEK 51 DRUHY VHODNÉ PRO PĚSTOVÁNÍ V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Druhy a kultivary

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ Jihočská univrzita v Čských Budějovicích Katdra fyziky Modly atomu Vypracovala: Brounová Zuzana M-F/SŠ Datum: 3. 5. 3 Modly atomu První kvalitativně správnou přdstavu o struktuř hmoty si vytvořili již

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1 ěřní barvnosti studijní matriál Ing. Ondrj Panák, ondrj.panak@upc.cz Katdra polygrafi a fotofyziky, Fakulta chmicko-tchnologická, Univrzita Pardubic Úvod Abychom mohli či už subjktivně nbo objktivně

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá stanoviště: přímé slunce výška: 1,5-2 m použití: soliterní, skupinová výsadba tvar: rozložitý olistění: opadavé barva listu: světle zelená barva květu: červená

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 0 9 U k á z k a k n i h

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů REGULACE (pokračování 2) rozvětvné rgulační obvody dvoupolohová rgulac rgulační schémata typických tchnologických aparátů Rozvětvné rgulační obvody dopřdná rgulac obvod s měřním poruchy obvod s pomocnou

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

ODPOČINEK V ZAHRADĚ. Rady pro vaše zdraví. Chutné recepty. SOUTĚŽ o atraktivní ceny. Péče o pokojové rostliny. Dobré rady do zahrady

ODPOČINEK V ZAHRADĚ. Rady pro vaše zdraví. Chutné recepty. SOUTĚŽ o atraktivní ceny. Péče o pokojové rostliny. Dobré rady do zahrady CENA: 19,50 Kč/1,00 1/2012 Dobré rady do zahrady Rady pro vaš zdraví ODPOČINEK V ZAHRADĚ Péč o pokojové rostliny Chutné rcpty SOUTĚŽ o atraktivní cny KouzlnÁ příroda d oma orchid Prmium T radi c o d ro

Více

XPHltVeEltJ. KltH.eLm~KÝ. ~nformace~mlstsktboufabu. N.fIROZENÍ. ÚMRTí. Svazek 8, císlo 1 leden 2000. ~o"v"ý pod 'D." k :i.jr11'.

XPHltVeEltJ. KltH.eLm~KÝ. ~nformace~mlstsktboufabu. N.fIROZENÍ. ÚMRTí. Svazek 8, císlo 1 leden 2000. ~ový pod 'D. k :i.jr11'. KltH.Lm~KÝ XPHltVEltJ Svazk 8, císlo 1 ldn 2000 Ju8ifanti na m~íg f:a:n Zbranková Mari Karolinka 304 95 lt 3. 1. 1905 Makyová Emili Karolinka 648 80 lt 10. 1. 1920 Riiár Josf Karolinka 308 90 lt 18. 1.

Více

Cornus mas, Dřín jarní (obecný)

Cornus mas, Dřín jarní (obecný) Cornus mas, Dřín jarní (obecný) Dřín obecný je rozkladitý keř dorůstající výšky až 7 metrů. Dřevo je velmi tvrdé. Borka je tmavě hnědá, odlupující se v tenkých plochých šupinách. Listy jsou vstřícné, eliptické,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

SilentPET. interiors. interiors

SilentPET. interiors. interiors intriors intriors Naším cílm j být vždy na vrcholu, být jdničkou v svém oboru a nabízt svým zákazníkům ty njkvalitnější služby. Jsm přsvědčni, ž pomocí této stratgi a plněním těch njpřísnějších požadavků

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU Hodnocní tlné bilanc a vaotransirac travního orostu mtodou Bownova oměru návod do raktika z rodukční kologi PřF JU Na základě starších i novějších matriálů uravil a řiravil Jakub Brom V Čských Budějovicích,

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika Topol osika (osika obecná) Populus tremula L. Strom středních rozměrů se

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vytvořní podl nařízní Evropského parlamntu a Rady (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízní Komis (EU) č. 453/00 4. ldna 05 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Idntifikac látky/směsi a spolčnosti/podniku.. Idntifikátor

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena

Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena 2013 Krásný nový rok Vám přeje časopis Praktická žena www.praktickazena.cz KALENDÁŘ 2013 vydala jako speciální elektronickou publikaci Praktická moderní žena Sanoma Media Praha 2012 Leden 2013 HIPPEASTRUM

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan a Jo Godfr Wood BizBooks Brno 2014 Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan Přklad: Zdněk Mužík Odpovědná rdaktorka: Martina Skovajsová Tchnický rdaktor:

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

Nařízení č. 01/CZ/11. členů představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 12. ledna 2011

Nařízení č. 01/CZ/11. členů představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 12. ledna 2011 Nařízní č. 01/CZ/11 člnů přdstavnstva X-Trad Brokrs DM S.A. z 12. ldna 2011 V souladu s ustanovními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostřdkovatlských služb a provádění příkazů při obchodování s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podl nařízní Evropského parlamntu a Rady (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízní Komis (EU) č. 453/00 4. srpna 05 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Idntifikac látky/směsi a spolčnosti/podniku.. Idntifikátor výrobku

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Kaktusy a jiné sukulenty. Pro váš exotický domov.

Kaktusy a jiné sukulenty. Pro váš exotický domov. 1. 2. 3. 4. 5. Máte další dotazy? Jak dokážu, aby mé kaktusy kvetly? Vyberte pro ně chladné a suché stanoviště V období růstu je dostatečně hnojte Dbejte na dostatek světla Škodí rostlinám rosení vodou?

Více

Knihovna stav k 31.12 2011

Knihovna stav k 31.12 2011 EVENT.ČÍSLO TITUL POZNÁMKA 001/1 Backeberg díl 1 Německy 001/2 Backeberg díl 2 Německy 001/3 Backeberg díl 3 Německy 001/4 Backeberg díl 4 Německy 001/5 Backeberg díl 5 Německy 001/6 Backeberg díl 6 Německy

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz www.nika.cz ENIK, spol. s r.o., Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, zch Rpublic, Tl.: +420 493 773 311, Fax: +420 493 773 322, E-mail: nika@nika.cz, www.nika.cz VRIFLEX FREKVENČNÍ MĚNIČE 0,25 až 4 kw Frkvnční

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Zadání témat. Řešení témat. Zadání úloh. Úloha 3.3 Baterie na β-radioaktivitu (5b) Téma5 Fontány. Téma 1 Pravidelné mnohostěny

Zadání témat. Řešení témat. Zadání úloh. Úloha 3.3 Baterie na β-radioaktivitu (5b) Téma5 Fontány. Téma 1 Pravidelné mnohostěny 2 Studntský matmaticko-fyzikální časopis ročník VIII číslo 3 Trmín odslání: 14. 1. 2002 Zadání témat Téma5 Fontány Podívjt s na obrázk, na ktrém j namalovaná fontána a vysvětlt, jak funguj. Odhadnět, do

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 27 Ovocné dřeviny Ing.

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny Navrhování osvětlní pro intriérové květiny účinky a užití optického zářní Ing. Stanislav Haš, CSc., Agronrgo, Bc. Luci Fikarová, Mndlova univrzita v Brně, Zahradnická fakulta v Ldnici V článku Osvětlní

Více

K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky.

K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky. Některé druhy těchto masožravých rostlin vytvářejí pasti o objemu až 2 litry. G K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky. Její obvyklou kořistí je hmyz o velikosti

Více

Sedmikráska obecná Bellis perennis

Sedmikráska obecná Bellis perennis Na louce Louky musí být udržovány člověkem, aby nezarostly dřevinami. Většinou jsou to živinami bohaté, žírné louky a pastviny, méně často živinami chudé a suché trávníky. Roste zde mnoho využitelných

Více

Dictamnus L. třemdava

Dictamnus L. třemdava Dictamnus L. třemdava Rutaceae Rod zastoupený jedním druhem Dictamnus albus L. Dictamnus albus L. třemdava bílá (syn. Dictamnus fraxinella Pers.) Původ: Eurasijský druh - jižní a střední Evropa, západní

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více