Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI , ,50 0,00 Oprávky k software 073 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI , ,79 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,79 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI , ,60 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI , ,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI, FI , ,50 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,60 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,18 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,79 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , , ,00 Oprávky ke stavbám - VPR 081 DI ,00 0, ,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI , ,57 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,11 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI , ,81 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,81 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI , ,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,99 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI , ,80 0,00 Dlouhodobý finanční celkem , ,80 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI , ,00 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem , ,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,39 0,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI , ,73 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI , ,49 0,00 Zásoby celkem , ,22 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,54 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI , ,06 0,00 1

2 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,45 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI , ,66 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI , ,15 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI , ,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI , ,61 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI , ,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI , ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,87 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,43 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,35 0,00 3. Krátkodobý finanční Jiné běžné účty 245 DI , ,24 0,00 Základní běžný účet územních samospr. celků 231 FI , ,02 0,00 Běžné účty fondů úz. samosprávných celků 236 DI , ,19 0,00 Ceniny 263 DI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,45 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,02 0,00 D. CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI , ,51 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,51 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,30 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI , ,62 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,81 0,00 Výnosy příštích období 384 DI , ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,41 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,14 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,65 0,00 2

3 Město Lipník nad Bečvou PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Předmět inventarizace Čís. ozn. rozvah. účtu Druh inventury Skutečný stav k Účetní stav k a b c d e f g = e - f Pokuty VV DI , ,00 0,00 Pokuty odbor dopravy DI , ,00 0,00 Stavební pokuty DI 500,00 500,00 0,00 Pokuty za odpady (ŽP) DI 1 500, ,00 0,00 Blokové pokuty MP DI , ,00 0,00 Náklady řízení VV DI 8 000, ,00 0,00 Náklady řízení OD DI , ,00 0,00 Náklady řízení stavební DI 1 000, ,00 0,00 Poplatek - komunální odpad DI , ,00 0,00 Poplatek ze psů DI 3 501, ,00 0,00 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství DI 435,00 435,00 0,00 Poplatek za uložení na skládku AVE (AVELI) DI , ,80 0,00 Nájemné a služby byty DI , ,50 0,00 Nájemné a služby nebytové prostory DI , ,00 0,00 Odepsané pohledávky - pozemky DI , ,70 0,00 Vodné a stočné DI 312,00 312,00 0,00 Smluvní pokuty DI , ,00 0,00 Náhrada škody za poškozený DI 3 000, ,00 0,00 Ostatní (Hesting) DI , ,00 0,00 Sociální dávky DI , ,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji DM DI , ,00 0,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům DI , ,00 0,00 Šeky FI, DI 330,00 330,00 0,00 Žádanky na omamné látky FI, DI 897,00 897,00 0,00 Recepty na omamné látky DI 1 472, ,00 0,00 Výpůjčky dlouhodobého majetku FI , ,68 0,00 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv DI , ,10 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění DI , ,39 0,00 PE - Kanelář tajemníka org FI , ,63 0,00 PE - Kulturní dům Loučka - org FI , ,80 0,00 PE - Požární ochrana Lipník n. B. - org FI , ,00 0,00 PE - Vnitřní správa - org FI , ,58 0,00 PE - Městská policie - org FI , ,06 0,00 Rozdíl 3

4 CELKEM PE - Výpočetní technika - org FI , ,42 0,00 PE - Vnitřní správa Podhoří - org FI 2 311, ,00 0,00 PE - Vnitřní správa Nové Dvory - org FI , ,00 0,00 PE - Kultura Trnávka - org FI , ,00 0,00 PE - Kultura Trnávka - org FI , ,43 0,00 PE - Požární ochrana Loučka - org FI 7 815, ,00 0,00 PE - Požární ochrana Podhoří - org FI 9 486, ,00 0,00 PE - Požární ochrana Nové Dvory - org FI , ,00 0,00 PE - Kancelář tajemníka org FI 7 261, ,00 0,00 PE - Odbor školství a kultury org FI , ,00 0,00 PE - Odbor správy majetku org FI , ,81 0,00 MŠ Na Zelince - zřizovací listina DI , ,10 0,00 ZŠ a MŠ Hranická - zřizovací listina DI , ,40 0,00 ZŠ Osecká - zřizovací listina DI , ,60 0,00 ZŠ a MŠ Loučka - zřizovací listina DI , ,00 0,00 Gymnázium - zřizovací listina DI , ,00 0,00 SVČ - zřizovací listina DI , ,41 0,00 Sociální služby - zřizovací listina DI , ,70 0,00 TS - zřizovací istina DI , ,83 0, , ,94 0,00 4

5 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,10 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,50 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI , ,30 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,80 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI , ,90 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,90 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,50 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,50 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 5

6 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 DI 219,58 219,58 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 0,00 Náklady příštích období 381 DI 2 142, ,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,58 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI 3 671, ,00 0,00 Běžný účet 241 FI , ,92 0,00 Běžný účet FKSP 236 DI , ,03 0,00 Ceniny 263 DI 52,00 52,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,95 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,53 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 DI 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 839, ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 5 597, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,47 0, , ,47 0,00 6

7 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI, FI , ,90 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,90 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,40 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,40 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,41 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,21 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,32 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,32 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,62 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,62 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,16 0,00 Zboží na skladě 132 FI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem , ,16 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI , ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,00 0,00 7

8 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,87 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,25 0,00 Ceniny 263 FI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,12 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,28 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,49 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 2 040, ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 5 710, ,50 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,99 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,99 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,80 0, , ,80 0,00 8

9 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI , ,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,64 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,53 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,53 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,64 0,00 Zboží na skladě 132 FI , ,23 0,00 Zásoby celkem , ,87 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,67 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI , ,00 0,00 Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám 199 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,78 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,43 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,88 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,87 0,00 9

10 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet FKSP 243 DI , ,29 0,00 Ceniny 263 FI 53,00 53,00 0,00 Pokladna 261 FI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,16 0, , ,91 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius 472 DI , ,60 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,60 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,04 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,78 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,42 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,67 0, , ,67 0,00 10

11 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI , ,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,64 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,53 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,53 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,64 0,00 Zboží na skladě 132 FI , ,23 0,00 Zásoby celkem , ,87 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,67 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI , ,00 0,00 Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám 199 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,78 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,43 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,88 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,87 0,00 9

12 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet FKSP 243 DI , ,29 0,00 Ceniny 263 FI 53,00 53,00 0,00 Pokladna 261 FI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,16 0, , ,91 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius 472 DI , ,60 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,60 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,04 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,78 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,42 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,67 0, , ,67 0,00 10

13 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI , ,00 0,00 Stavby 021 DI , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,50 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,50 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,41 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,41 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,00 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 124,00 124,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,66 0,66 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,66 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,84 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,65 0,00 Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI 8 707, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,49 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,15 0,00

14 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,44 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 DI 124,00 124,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI , ,50 0,00 Dohadné účty pasivní 389 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 960,66 960,66 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,60 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,60 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,22 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,39 0, , ,61 0,00

15 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,86 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,86 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,53 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,53 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,78 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,78 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 2 000, ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 331,00 331,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,21 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,21 0,00 3. Běžný účet 241 DI , ,07 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,47 0,00 Ceniny 263 FI , ,00 0,00 Pokladna 261 FI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,54 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,75 0,00 13

16 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI , ,80 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,80 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,34 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,08 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Závazky k územním rozpočtům 349 DI , ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,67 0,67 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 1 191, ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,09 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,89 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,70 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,37 0, , ,07 0,00 14

17 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,50 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,50 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,50 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,71 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,11 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,11 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,43 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,43 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI , ,10 0,00 Zásoby celkem , ,10 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,01 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 15

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více