Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de Saint Cassien se mu podařilo vylovit 33 kilogramů vážícího kapra. Stal se tak nástupcem dosavadního držitele rekordu Jaroslava Těšínského, vydavatele časopisu Kapří svět, jehož největším úlovkem je 31kilogramový kapr. (pokračování na str. 11) Jaroslav Suchý ulovil 33kilogramového kapra. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Herci ze Svatby na bitevním poli navštívili Mikulov Jedním z členů delegace byl Miroslav Šimůnek. Od konce ledna funguje na Kapucínské ulici v Mikulově ubytovna pro klienty v tíživé životní situaci. Budovu spravuje společnost TEDOS, která také posuzuje, kterým žádostem o ubytování vyhoví.,,když Město rušilo azylový dům, požádal jsem o svěření budovy do výpůjčky. Zavázal jsem se ji zrekonstruovat a vybudovat zde ubytovnu, uvedl ředitel TEDOSu Václav Gembický a vysvětlil, že bydlení v ubytovně není nastálo. Podepisujeme smlouvu na dobu tří měsíců, která se samozřejmě může prodloužit, ale ne do nekonečna. Nikdo nemá na byt v ubytovně právní nárok. Většinu klientů tvoří maminky s dětmi, patří mezi ně však například i hoch z dětského domova, který nedávno dovršil osmnáct let, takže v domově nemohl zůstat. Má ale práci a předpokládáme, že si časem najde i vlastní bydlení. Zatím mu chceme pomoci, říká Gembický. (pokračování na str. 4) V pátek 1. února zavítala do mikulovského kina delegace k novému filmu Dušana Kleina Svatba na bitevním poli. Kromě Miss České republiky 2004 Jany Doleželové alias mladé Francouzky Claire a jejího filmového snoubence Miroslava Šimůnka zavítali do našeho města také dcera Zlaty Adamovské a Bolka Polívky Lucie Polišenská, producent snímku Miloš Šmídmajer a Karel Holas ze skupiny Čechomor, který k Svatbě složil hudbu. Hosté se veřejnosti svěřili se svými zážitky z natáčení a zodpověděli dotazy přítomných. Svatba na bitevním poli se natáčela kromě jiného také ve Starovicích na Hustopečsku. (pokračování na str. 10) Sobotní úřadování Sdělujeme občanům, že počínaje měsícem březnem tohoto roku bude zaveden sobotní provoz některých pracovišť Městského úřadu Mikulov, a to každou první sobotu v měsíci. K dispozici budou pouze nejvíce využívaná pracoviště, což znamená, že si občané mohou vyřídit záležitosti týkající se občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence motorových vozidel a řidičů, zaplatit poplatky, učinit písemná podání v podatelně a nechat si úředně ověřit podpisy a listiny. Sobotní provoz městského úřadu bude zaveden zkušebně na 4 měsíce, a pokud se osvědčí, bude prodloužen. Konkrétně tedy bude sobotní úřadování zajištěno 1. března, 5. dubna, 3. května a 7. června 2008, vždy od 8.00 do hodin. MěÚ Nový systém vítání občánků Od začátku roku funguje v Mikulově nový systém vítání občánků. Všem rodičům narozených dětí je zasíláno blahopřání, jehož součástí je také nabídka termínů vítání. Pokud rodiče dříve chtěli, aby jejich dítě bylo oficiálně přivítáno na radnici, museli se o tuto službu sami zajímat. Ke zlepšení došlo díky občanům, kteří nás na blogu upozornili na to, že místo gratulace k narození nového občánka Mikulova dostanou rodiče jako první pozdrav z radnice složenku na zaplacení svozu odpadu. Snažili jsme se o okamžitou nápravu a zkoordinovali jsme proto ihned především spolupráci jednotlivých odborů, říká místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Všechny děti, které se narodily v letošním roce, už obdržely blahopřání. Jsme závislí na oznámení o narození, která nám musí být doručena z Městských úřadů měst, kde se děti narodí. To může odesílání blahopřání o něco zpožďovat, uvedla matrikářka MěÚ Mikulov Olga Svobodová, která se stará o vítání nových občánků. (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k Internetu již od Kč 357,- včetně DPH tel.:

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. p. 92 na ul. Brněnská s nájemcem F. Stávkem, ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu občanské vybavenosti na ul. Republikánské obrany s MUDr. M. Poláčkovou, pronájem nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti na ul. Republikánské obrany MUDr. Z. Poláčkovi, pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 24, na Náměstí č. or. 27 panu R. Charvátovi, ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. or. 2 na ul. Brněnská s nájemci Mgr. F. Vlasákem a paní B. Vlasákovou, návrh na zvýšení úhrad za pečovatelské úkony, nařízení Města Mikulova č. 1/2008 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací, ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě a provozní dobu parkovacích automatů, způsob řešení a umístění zpomalovacího retardéru na ul. Brněnská, složení výběrové komise pro posouzení uchazečů o funkci vedoucího odboru kultury Městského úřadu Mikulov. Doporučuje ZM schválit návrh kupní smlouvy ve znění Rada města projednávala předloženém MPO na prodej pozemku v lokalitě ul. Venušina panu S. Michnovi, ZM schválit poskytnutí dotace neziskové organizaci, občanskému sdružení ZOČSOP č. 56/03 ADONIS na zabezpečení provozu TIC Mikulov v roce 2008, ZM schválit návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2008, ZM udělit čestné občanství města Mikulova panu proboštovi prof. Stanislavu Krátkému, ZM ke schválení realizaci projektu Mikulovsko-profesionální partner cestovního ruchu. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor na ul. Brněnská č. or. 2, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 27, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout část pozemku p. č. 2088/1 o výměře 108 m2 jako parkoviště v lokalitě na ul. Nová, zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitost pozemek p. č o výměře 760 m2 na ul. Na Hradbách, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nemovitosti pozemky p. č. 4528/40, 4528/41, 4528/43, 4528/91, vše o celkové výměře 1,8777 ha v lokalitě Průmyslová zóna Západ 1 za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Veletrhy cestovního ruchu Realizováno v rámci projektu Propagační a mediální kampaň na podporu kongresové, obchodní a incentivní turistiky v Mikulově. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem. Prezentace turistické nabídky Mikulova a mikroregionu Mikulovsko pokračuje v letošním roce také na dalších veletrzích zaměřených na cestovní ruch. V lednu se město Mikulov prezentovalo kromě Regiontouru v Brně také na veletrhu Ferienmesse ve Vídni a Slovakiatour v Bratislavě. Na těchto veletrzích jsme se přesvědčili, že Mikulovsko patří k jedněm z nejatraktivnějších míst České republiky. Lidé se zajímají zejména o podrobné informace o památkách, cykloturistice, vinařství či možnosti kempování. Jak ve Vídni, tak v Bratislavě se ukázalo, že mnoho lidí už Mikulovsko zná a mají v plánu region znovu navštívit. Prezentace města bude pokračovat na veletrzích Holiday World v Praze (únor) a ITB Berlín v Německu (březen). Zakončení veletržní sezóny představuje Dovolená a region v Ostravě. Kromě osobní účasti na veletrzích využilo město také nabídku společnosti Amber Travel, s. r. o. a zaslalo vybrané materiály v ruském jazyce na veletrhy v Lotyšsku a v Moskvě. Závěrem bych ráda poděkovala Turistickému informačnímu centru Mikulov za velmi dobrou spolupráci a poskytování kvalitních informací o našem regionu. Ing. Kateřina Korandová Nový systém parkování má zefektivnit využití parkovacích míst v centru města Od 1. dubna začínají v Mikulově platit nová pravidla v oblasti parkování. Střed města bude rozdělen na zpoplatněné zóny, aby omezený počet parkovacích míst v centru byl lépe využit. O této problematice jsme již ve Zpravodaji informovali v čísle 22 z 5. prosince, vzhledem k velice častým dotazům ze strany občanů se k ní však ještě jednou vracíme. Zónu 1 bude tvořit vnitřní část centra, tedy Náměstí, Kostelní náměstí a část ulice Vrchlického (vedle hrobky). Do zóny 2 spadá ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, A. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, Purkyňova, Kapucínská, parkoviště Česká, Komenského, Svobody. Po provedení stavebních úprav sem bude patřit také parkoviště u sportovní haly Na Hradbách. V zóně 1 budou moci parkovat silniční motorová vozidla provozovaná za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo či provozovnu v této vymezené oblasti. Parkování v této zóně bude umožněno také silničním motorovým vozidlům fyzických osob, které zde mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníkem nemovitosti v této vymezené oblasti města, na základě zakoupení příslušné parkovací karty. V zóně 2 bude umožněno parkování podle stejných zásad jako v zóně 1. Na základě úhrady poplatku v parkovacím automatu nebo vlastnictví příslušné parkovací karty tady však bude moci parkovat kdokoliv. Každé osobě s bydlištěm nebo provozovnou ve vymezených oblastech bude umožněno zakoupení residenční nebo abonentní karty, která bude umožňovat stání vozidel pouze v zóně placeného parkování na stanoveném úseku. Bude časově omezena (čtvrtletní, pololetní, roční) a bude se vztahovat na konkrétní vozidlo. Nárok na vlastní parkovací místo však svému majiteli nezaručí. Ceny parkovacích karet v zóně 1: 400 Kč/rok pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 1000 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 3000Kč/rok za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo 4000 Kč/rok za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy Ceny parkovacích karet v zóně 2: 200 Kč/rok pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 800 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 2500Kč/rok za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo Kč/rok za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy Cena parkovací karty, která umožní parkování na všech parkovištích a místech osazených parkovacím automatem (mimo zóny 1) 5000 Kč/rok. Poplatek v parkovacích automatech bude 5 Kč za každých 30 minut, přičemž automaty budou provozovány celoročně od pondělí do pátku hodin a v sobotu hodin. km, odbor dopravy (dokončení ze str. 1) Nový systém vítání občánků I v novém systému zůstává na rodičích volba, zda se rozhodnou pro oficiální přivítání svého dítěte na radnici. Slavnostní vítání nových občánků mezi spoluobčany našeho města je bez poplatku a děti dostávají na památku od zástupců města drobné dárky. km REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška

3 V měsíci lednu uložili strážníci MP Mikulov 175 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč. Ve dnech , a prováděla MP Mikulov na různých místech v Mikulově měření rychlosti projíždějících vozidel. Při těchto represivních měřeních bylo strážníky nachytáno celkem 87 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v daném úseku! Osmasedmdesáti řidičům strážníci přímo na místě uložili blokové pokuty a devět řidičů bylo oznámeno správnímu orgánu, jelikož jejich přestupek nešlo vyřešit přímo na místě. Kdy bude MP Mikulov provádět následující měření rychlosti v Mikulově, se můžete pravidelně dozvědět na internetových stránkách: v 9.05 hodin řešila hlídka MP Mikulov oznámení, kdy došlo v jednom z domů na ul. Hraničářů k narušování veřejného pořádku. Šetřením strážníků pak následně vyšlo najevo, že za tímto obtěžováním stojí opilý cizí státní příslušník, se kterým měla MP Mikulov co dočinění již v nočních hodinách. Tento cizinec se v Mikulově nejdříve opil, pak se stihl pohádat se svým kolegou-řidičem kamionu, který ho následně opustil. Následně to pokračovalo blouděním opilého cizince nočním Mikulovem, které vyvrcholilo rozhodnutím muže, že si ustele na schodišti v jednom otevřeném domě na ul. Hraničářů. Celá událost byla strážníky kvalifikována jako opakované naplnění skutkové podstaty přestupku proti veřejnému pořádku. Za tento Okénko Městské policie přestupek byla cizinci nakonec uložena bloková pokuta ve 2.45 hodin a následně také v 5.35 hodin se pokusil zatím neznámý pachatel opakovaně vloupat do kanceláře stavební firmy na ul. Pod Platanem. Včasnou reakcí majitele firmy a rychlým výjezdem spolupracující hlídky MP Mikulov nedošlo ani jednou k dokončení vloupání! Drzost pachatelů je však již na pováženou, jelikož od chuti podruhé krást na stejném místě během ani ne tří hodin je neodradilo ani dobře fungující bezpečnostní zařízení! Celá záležitost je nyní v šetření Policie ČR ve 2.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v disko-baru Atrium, ve kterém došlo k hrubému fyzickému napadení 24leté ženy z Mikulova. Strážníci na místě zadrželi pachatele tohoto agresivního útoku. Ke zklidnění opilého 27letého muže z Mikulova museli strážníci nakonec použít i donucovací prostředky, jelikož tento výtržník na zmíněnou ženu stále útočil i před zraky přítomných strážníků! Muž byl nakonec odvezen ve služebních poutech na protialkoholickou záchytnou stanici do Brna. Celá záležitost je nyní v šetření Policie ČR v hodin bylo MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prostoru hřbitovního parku došlo k pokusu o loupežné přepadení! Obětí tohoto trestného činu měla být 67letá žena z Mikulova. Podezřelý pachatel měl utíkat směrem po ul. Nové. Strážníci MP Mikulov se okamžitě přesunuli na tuto ulici, kde byl podezřelý 31letý muž původem z Nového Přerova již zastižen a konfrontován občany Mikulova. Strážníci podezřelého muže zadrželi a za pomocí donucovacích prostředků jej předvedli na Policii ČR ve hodin zadržela hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Vrchlického dvojici podezřelých mikulovských mladíků, kteří se pohybovali v blízkosti zaparkovaného osobního vozidla Peugeot. Jednalo se o již nechvalně známé mladíky, kteří páchají v Mikulově majetkovou trestnou činnost, a na místě bylo strážníky zjištěno, že jako naschvál má vozidlo Peugeot odemčeny všechny dveře. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka Policie ČR, která následně celou záležitost od strážníků převzala v hodin bylo hlídkou MP Mikulov zaregistrováno, že se na parkovišti u prodejny Tesco v Mikulově pohybuje skupinka podezřelých osob, které zde prodávají zboží pochybného původu. Strážníci tyto podezřelé osoby následně kontrolovali a bylo zjištěno, že se jedná o cizí státní příslušníky, kteří zde bez patřičného povolení prodávají hodinky. Strážníci těmto osobám další nepovolený prodej zakázali a celou záležitost vyřešili uložením maximální blokové pokuty. Jen pro prevenci: osoby se pohybují ve vozidle Mercedes s r. z. kraje Jihlava, vínové barvy. V případě výskytu tohoto podezřelého vozidla a nezákonného prodeje volejte telefon MP Mikulov. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Položili věnec na hrob Rudolfa Gajdoše U příležitosti stého výročí narození akademického malíře Rudolfa Gajdoše položili mikulovský starosta Rostislav Koštial a místostarostka Ilona Žišková Vágnerová v pátek 25. ledna věnec na jeho hrob v Lednici. Úctu tomuto významnému umělci, který v Mikulově žil a tvořil, vyjádřili mikulovští také tím, že po něm pojmenovali ulici v nové čtvrti právě vyrůstajících rodinných domků Na Hradbách. Poválečné obyvatelstvo našeho regionu na Rudolfa Gajdoše vzpomíná nejen jako na akademického malíře, ale především jako na člověka, který se zasloužil o obnovu válkou zničeného pohraničí a jeho kulturních hodnot. km Město Mikulov nabízí k pronájmu nemovitost v k. ú. Mikulov na Moravě: nebytový prostor na ul. Brněnská č. or. 2, č. p. 92, pozemek p. č. 134 tj. 2 pracovní místnosti o výměře 97 m2 (včetně WC ). V nabídce zájemce uvede: 1) podnikatelský záměr, 2) výši nájmu za 1 m2 plochy, 3) dobu trvání nájmu, 4) další podmínky, které by zvýhodnily nabídku. Na mikulovských parkovištích už se platí celoročně Od ledna tohoto roku začala na všech mikulovských parkovištích, kde jsou umístěny parkovací hodiny, celoročně platit povinnost uhradit poplatek za parkování. Ten činí 5 Kč za hodinu a je nutné ho uhradit denně (včetně sobot a nedělí) od 8 do 18 hodin. Prozatím se to týká parkovišť na ulicích Komenského, Alfonse Muchy a Svobody, od dubna bude tento systém zaveden v celém centru města. V průběhu měsíce ledna strážníci Městské policie řidiče parkující bez úhrady poplatku na tuto novou povinnost pouze upozornili. Od února však situaci řeší botičkou a následně blokovou pokutou. km 3 Zájemci mohou písemné žádosti a vyjádření k této nabídce předkládat v podatelně Městského úřadu Mikulov, Náměstí č. 1, Mikulov v termínu do do hod. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je změna účelu užívání uvedeného nebytového prostoru k předloženému podnikatelskému záměru na vlastní náklady nájemce. Majetkoprávní odbor města Mikulova

4 Městskou policii nemáme pouze na kontrolování pořádku, občané musí především sami dbát na čistotu prostředí, vzkazuje místostarosta V minulém vydání Zpravodaje byla uveřejněna anketu, ve které jsme se ptali občanů Mikulova na jejich názor na poslední dobou velmi diskutovaný nepořádek na sídlišti. Zároveň jsme je požádali o radu, jak by podle nich mohlo vedení radnice situaci řešit. Vyzvali jsme proto místostarostu Eduarda Kulhavého, vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jana Hluchého a Danu Zezulkovou, která má na starosti odpadové hospodářství, aby se k navrženým řešením vyjádřili. Eduard Kulhavý, místostarosta: Někteří z dotazovaných doporučovali, aby pořádek na sídlišti kontrolovala městská policie. Strážníci sídliště nahodile prochází a dodnes vybrali spoustu pokut za nepořádek včetně psích exkrementů. Nemáme ale MP na to, aby kontrolovala pouze pořádek ve městě. Má se starat především o bezpečnost občanů. Problém je v tom, že strážníci nemohou být všude. Proto máme nainstalovány kamery, díky nimž strážníci promptně reagují na aktuální situaci. Problémů rozhodně ubývá, situace se zklidnila. Obyvatelé sídliště se často odvolávají na to, že tudy chodí lidé na nádraží a do supermarketů, ale ty si většinou čistotu ve svém okolí hlídají. Navíc pěšina vedoucí na nádraží bývá relativně čistá. Předminulý týden firma TEDOS důkladně čistila celé sídliště a dnes už je tam zase nepořádek. Není týdne, kdy by se neuklízelo kolem kontejnerů. Ideální by bylo, kdyby měl každý vchod svého správce, který by hlídal pořádek. Rád bych vzkázal obyvatelům sídliště, ať se především zamyslí sami nad sebou a snaží se udržovat prostředí, ve kterém žijí, čisté. Několikrát se mi stalo, že šel rodič s dítětem, které odhodilo papír, ale rodič mu nic neřekl. Co se týče využívání levných pracovních sil, z břeclavského soudu občas posílají občany Mikulova, kterým bylo uloženo vykonání veřejně prospěšných prací. Využíváme toho, ale je s nimi problém, musíme je hlídat a hlavně na ně není spoleh. Máme nějaké v záloze, začneme je zase zaměstnávat od dubna, teď nejsou potřeba. Ing. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí: Co se týče svozu komunálního odpadu, myslím si, že je dostačující. Navýšení jeho frekvence by samozřejmě znamenalo značnou finanční zátěž. Počítáme spíše s tím, že někam přidáme nádoby na tříděný i směsný odpad. Pokud však bytový dům není ve vlastnictví Města, ale patří bytovému družstvu, je s tím trošku problém. Vlastníci samozřejmě mají možnost si k domu další nádoby umístit, aniž by se zvyšovaly poplatky za vývoz, museli by si je však zakoupit sami. A k tomu je Město nemůže žádným způsobem donutit. Pokud se obyvatelé potřebují zbavit velkoobjemového odpadu, mají možnost jej denně mimo pondělka bezplatně odvézt do sběrného dvora společnosti Stavosur na ulici Česká. Jedinou podmínkou je, aby měl občan zaplacený poplatek za popelnice. Pokud má problém tam odpad dopravit, společnost TEDOS jej za mírný poplatek ráda odveze. Nerozumím tomu, proč lidé vyváží odpad na černé skládky. Dají si tu práci naložit ho do auta, odvézt 5 kilometrů za město a přitom ho mohou úplně stejně odevzdat do sběrného dvora. Dana Zezulková, odbor životního prostředí: Jak je možné, že například na ulicích Dukelská a Bardějovská, které jsou z velké části taktéž zastoupeny bytovými domy a kde je také velká komunita lidí, je pořádek? A vůbec, stále jen mluvíme o nepořádku na sídlišti, ale místní občané vědí, že nepořádek je převážně v jeho spodní části. Sídliště zahrnuje i ulici Větrnou a Pod Strání, kde tento problém není tak markantní nebo není vůbec. Dle mého názoru to může být zapříčiněno tím, že například na ulici Pod Strání mají rozepsané služby na pravidelný úklid nejenom uvnitř v bytovém domě, ale také kolem popelnicových nádob. Takže si upřesněme, že se bavíme o opakovaném nepořádku na spodní části sídliště, tzn. ulicích Zd. Nejedlého, Kpt. Jaroše, Vinařská a St. Živného. Dle mého názoru opravdu záleží na lidech, kteří v těchto lokalitách bydlí, a vinu nenesou supermarkety ani bezdomovci. V současné době je na jedné z těchto ulic na sídlišti nainstalována nová kamera a pevně doufám, že bude mít opodstatnění. Je pravda, že pár zodpovědných lidiček v téhle lokalitě najdeme, já osobně bych mohla jmenovat, ale bohužel těch lhostejných k okolí je zde ještě mnoho. Jednou z možných alternativ zamezení nepořádku v této lokalitě by mohlo být oplocení boxů na komunální odpad, jak je tomu například na ulici Husova. Tímto oplocením by došlo k zamezení přístupu jiných osob, které jsou důvodem, jak většina obyvatel sídliště uvádí, nepořádku na sídlišti. Tento návrh byl na opakovaných jednáních zástupců města Mikulova, Městského úřadu Mikulov a odboru životního prostředí přednesen předsedovi bytového družstva Ing. Štanclovi (poněvadž na sídlišti nejsou jen městské byty). Nájemníci bytových domů však tuto alternativu na členských schůzích nakonec neschválili. Co se týče navýšení frekvence vývozu komunálních odpadů, jednoznačně tuto variantu nedoporučuji, a to kvůli navýšení nákladů na odstranění odpadu. V současné době však na sídliště (konkrétně na ul. Kpt. Jaroše naproti provozovny Colorado) doplňujeme sběrné místo o jeden kontejner na plast. Vzhledem k výstavbě nových bytů na ulici Nádražní bude zcela nově vybudováno jedno celé sběrné místo na tříděný odpad (plast, papír, sklo bílé, barevné možná i tetrapaky). Připravila Kristýna Michnová (dokončení ze str. 1) Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci V ubytovně je šest bytů tvořených předsíní, kuchyní, sociálním zařízením a jedním pokojem, jeden byt je dvoupokojový. Klienti jsou ubytováni po jednom, pouze matky bydlí společně s dětmi. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a součástí budovy je také prádelna, kde si mohou klienti vyprat a vyžehlit oblečení. Jedna bytová jednotka je vyčleněna pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Je možné zde ubytovat až tři osoby. Těmto občanům může odbor sociálních věcí uhradit pobyt dávkou v systému pomoci v hmotné nouzi, t.j. doplatkem na bydlení. Podmínkou je, že tyto osoby zde ubytované mají uzavřenu smlouvu na dobu delší tří měsíců s tím, že zároveň mají nárok na příspěvek na živobytí, uvedla vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Mikulov Dagmar Sochůrková. O tom, koho ubytujeme do ostatních bytů, rozhodují zástupci TEDOSu. V žádném případě nevyhovíme někomu, o kom dopředu víme, že by působil problémy ostatním ubytovaným, tvrdí Gembický. Součástí smlouvy, kterou musí každý klient podepsat, je dosti přísný ubytovací řád. Mimo jiné nemohou nájemníci chovat zvířata, musí dodržovat noční klid, nesmí u sebe držet drogy ani žádným způsobem narušovat soužití s ostatními ubytovanými. Jakmile tento řád poruší, smlouva bude okamžitě ukončena, varuje Gembický. Kristýna Michnová 4 Hledáme uchazeče na pozici: OBCHODNÍ REFERENT/KA Požadavky: min. SŠ, dobrá znalost Nj, ŘP sk. B, spolehlivost, pečlivost Své životopisy prosím zasílejte na ovou adresu: RIMA PLUS s.r.o., K Vápence 605E, Mikulov

5 Program městského kina Pátek v hod. POSLEDNÍ PLAVKY Vstupné: 70 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 90 min. / ČR Režie: Michal Krajňák Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský, Jiří Lábus, Kristina Farkašová Film Poslední plavky je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Jeho finanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Mezi hrstku zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka a Péťa a Jardův zapřísáhlý nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem. Rozmarné letní dny jsou narušeny zjevením monstrózních rozměrů, v němž Jarda Kuchař vidí šanci na regeneraci místního turistického ruchu Sobota v hod. NEZNÁMÁ Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 118 min. / titulky / Itálie Režie: Giuseppe Tornature Hrají: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Margherita Buy, Pierfrancesko Favino Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí její smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Ve snaze dosáhnout svých snů se snaží za každou cenu, legální či nelegální, dostat práci. Stane se domácí hospodyní v bohaté rodině a stále více se jí rodina, zvláště malá holčička trpící neurologickou nemocí, stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její minulosti a přináší nové zlo a násilí. Sobota v hod. Pátek v hod. BEOWULF Vstupné: 65 Kč Fantasy / přístupné od 12 let / 114 min. / titulky / USA Režie: Robert Zemeckis Hrají: Anthony Hopkins, John Malkovich, Ray Winstone, Robin Wrigt Penn, Brendan Gleeson V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy... Pátek v hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY Vstupné: 65 Kč Thriller / přístupný / 100 min. / USA Režie: David Cronenberg Hrají: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Sinead Cusack, Raza Jaffrey, Aleksandar Mikic Mysteriózní a charizmatický Nikolaj Lužin pochází z Ruska a pracuje jako řidič u nechvalně proslulého londýnského rodinného klanu. Hlavou rodiny je Semjon, jehož distingovaný šarm vstřícného majitele honosné restaurace Trans-Siberian perfektně maskuje jeho chladnou a brutální povahu. Štěstěnu klanu dává všanc Semjonův prchlivý syn a zabiják Kirill, který má k Nikolajovi blíže než k vlastnímu otci. Nikolajovi se zbortí jeho pečlivě naplánovaný život, když o Vánocích potká Annu Chytrovou, porodní asistentku na klinice v severním Londýně. Annu hluboce zasáhne zoufalá situace mladé dívky, která zemřela při porodu. Anna se rozhodne zjistit původ dítěte a nalézt jeho příbuzné. Mrtvá dívka po sobě zanechává ruský zápisník a Anna v něm hledá odpověď na svou otázku. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Valentýnská párty Klub U Mamuta v DDM, začátek v 16 hodin Pro děti do 15 let bude připravena diskotéka s různými hrami a soutěžemi o ceny. Vstupné je 10 Kč a dobrá nálada. Jarní prázdniny Příměstský tábor DDM Mikulov, denně od 8.30 do Dům dětí a mládeže v Mikulově připravil pro děti do 10 let program na jarní prázdniny. Příměstský tábor nemá tentokrát jednotnou náplň, děti se budou věnovat sportu, turistice, výtvarné činnosti, různým hrám apod. Účastníci budou mít zajištěny obědy. Sobota Rukodělný kurz smaltovaný šperk Přednáškový sál Správy CHKO Mikulov, začátek v 9 hodin Přijďte strávit část sobotního dne do Centra ekologické výchovy Pálava v Mikulově a pokusit se vyrobit vlastní smaltovaný šperk. Činností vás bude krok za krokem provázet odborná lektorka Veronika Matiovská. S sebou si přineste pouze kladívko, pilník a jeden tenčí a jeden silnější štětec. Vše ostatní je zajištěno. Předpokládané ukončení kurzu je v 16 hodin. V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte elektronicky na adrese nebo telefonicky cev Sobota Maškarní karneval Zámecký sál, začátek ve 14 hodin Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městem Mikulovem připravují jako každým rokem maškarní karneval. Letošní novinkou bude tematické zaměření bálu Ať žijí skřítkové, trpaslíci a trollové! Na základě tohoto motta budou také oceněny nejlepší masky trpaslíků, skřítků, duchů, víl a bílých paní (jiné převleky porota vůbec hodnotit nebude). Pro děti budou již tradičně připraveny soutěže o ceny, bohatá tombola a samozřejmě nebude chybět diskotéka. Vstupné činí 20 Kč pro dospělého, 10 Kč pro dítě bez masky a maskované děti mají vstup zdarma. Společenský ples k 15. výročí Pátek založení Hotelové školy Mikulov Zámecký sál, začátek v hodin Hotelová škola Mikulov pořádá v březnu tradiční společenský ples. V průběhu večera bude hrát kapela Bingo band a je připravena také diskotéka, studenti zatančí polonézu, představí se taneční skupina K-lee a návrhářská firma Mucci uvede módní přehlídku. Pro všechny návštěvníky bude nachystán raut a můžete ochutnat také míchané nápoje či flambované pochoutky. Informace o prodeji vstupenek získáte na tel. č.: (paní Pardíková). Sobota reprezentační ples Hotelu Pavlov Hotel Pavlov, začátek ve 20 hodin Hotel Pavlov letos poprvé pořádá ve svých prostorách společenský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela BIG PAPA a ve dvou vstupech zazpívá i Petr Muk. Vystoupí také cimbálová muzika, můžete se zaposlouchat do autorského čtení básníka a herce Svatopluka Řičánka či ochutnat míchané nápoje a zhlédnout barmanskou show. Vstupenky v ceně 690 Kč si můžete rezervovat v recepci Hotelu Pavlov, Klentnická ulice, Pavlov nebo em na Připravuje se Sobota Mikulovský zpěváček Sobota Velikonoční jarmark Sobota Koncert v Dietrichsteinské hrobce Sobota Dívka roku 2008 (oblastní kolo) Pátek Mezinárodní den Romů 5

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Pásmu 5 GHz dal ČTÚ zelenou

Pásmu 5 GHz dal ČTÚ zelenou Vážení spoluobčané, Nevím, kdy se Vám tento úvodník dostane do rukou a kdy si ho přečtete. Píši ho poslední prázdninový den. Děti nastupují po studených propršených prázdninách do škol, počasí si z nás

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více