Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de Saint Cassien se mu podařilo vylovit 33 kilogramů vážícího kapra. Stal se tak nástupcem dosavadního držitele rekordu Jaroslava Těšínského, vydavatele časopisu Kapří svět, jehož největším úlovkem je 31kilogramový kapr. (pokračování na str. 11) Jaroslav Suchý ulovil 33kilogramového kapra. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Herci ze Svatby na bitevním poli navštívili Mikulov Jedním z členů delegace byl Miroslav Šimůnek. Od konce ledna funguje na Kapucínské ulici v Mikulově ubytovna pro klienty v tíživé životní situaci. Budovu spravuje společnost TEDOS, která také posuzuje, kterým žádostem o ubytování vyhoví.,,když Město rušilo azylový dům, požádal jsem o svěření budovy do výpůjčky. Zavázal jsem se ji zrekonstruovat a vybudovat zde ubytovnu, uvedl ředitel TEDOSu Václav Gembický a vysvětlil, že bydlení v ubytovně není nastálo. Podepisujeme smlouvu na dobu tří měsíců, která se samozřejmě může prodloužit, ale ne do nekonečna. Nikdo nemá na byt v ubytovně právní nárok. Většinu klientů tvoří maminky s dětmi, patří mezi ně však například i hoch z dětského domova, který nedávno dovršil osmnáct let, takže v domově nemohl zůstat. Má ale práci a předpokládáme, že si časem najde i vlastní bydlení. Zatím mu chceme pomoci, říká Gembický. (pokračování na str. 4) V pátek 1. února zavítala do mikulovského kina delegace k novému filmu Dušana Kleina Svatba na bitevním poli. Kromě Miss České republiky 2004 Jany Doleželové alias mladé Francouzky Claire a jejího filmového snoubence Miroslava Šimůnka zavítali do našeho města také dcera Zlaty Adamovské a Bolka Polívky Lucie Polišenská, producent snímku Miloš Šmídmajer a Karel Holas ze skupiny Čechomor, který k Svatbě složil hudbu. Hosté se veřejnosti svěřili se svými zážitky z natáčení a zodpověděli dotazy přítomných. Svatba na bitevním poli se natáčela kromě jiného také ve Starovicích na Hustopečsku. (pokračování na str. 10) Sobotní úřadování Sdělujeme občanům, že počínaje měsícem březnem tohoto roku bude zaveden sobotní provoz některých pracovišť Městského úřadu Mikulov, a to každou první sobotu v měsíci. K dispozici budou pouze nejvíce využívaná pracoviště, což znamená, že si občané mohou vyřídit záležitosti týkající se občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence motorových vozidel a řidičů, zaplatit poplatky, učinit písemná podání v podatelně a nechat si úředně ověřit podpisy a listiny. Sobotní provoz městského úřadu bude zaveden zkušebně na 4 měsíce, a pokud se osvědčí, bude prodloužen. Konkrétně tedy bude sobotní úřadování zajištěno 1. března, 5. dubna, 3. května a 7. června 2008, vždy od 8.00 do hodin. MěÚ Nový systém vítání občánků Od začátku roku funguje v Mikulově nový systém vítání občánků. Všem rodičům narozených dětí je zasíláno blahopřání, jehož součástí je také nabídka termínů vítání. Pokud rodiče dříve chtěli, aby jejich dítě bylo oficiálně přivítáno na radnici, museli se o tuto službu sami zajímat. Ke zlepšení došlo díky občanům, kteří nás na blogu upozornili na to, že místo gratulace k narození nového občánka Mikulova dostanou rodiče jako první pozdrav z radnice složenku na zaplacení svozu odpadu. Snažili jsme se o okamžitou nápravu a zkoordinovali jsme proto ihned především spolupráci jednotlivých odborů, říká místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Všechny děti, které se narodily v letošním roce, už obdržely blahopřání. Jsme závislí na oznámení o narození, která nám musí být doručena z Městských úřadů měst, kde se děti narodí. To může odesílání blahopřání o něco zpožďovat, uvedla matrikářka MěÚ Mikulov Olga Svobodová, která se stará o vítání nových občánků. (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k Internetu již od Kč 357,- včetně DPH tel.:

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. p. 92 na ul. Brněnská s nájemcem F. Stávkem, ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu občanské vybavenosti na ul. Republikánské obrany s MUDr. M. Poláčkovou, pronájem nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti na ul. Republikánské obrany MUDr. Z. Poláčkovi, pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 24, na Náměstí č. or. 27 panu R. Charvátovi, ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. or. 2 na ul. Brněnská s nájemci Mgr. F. Vlasákem a paní B. Vlasákovou, návrh na zvýšení úhrad za pečovatelské úkony, nařízení Města Mikulova č. 1/2008 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací, ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě a provozní dobu parkovacích automatů, způsob řešení a umístění zpomalovacího retardéru na ul. Brněnská, složení výběrové komise pro posouzení uchazečů o funkci vedoucího odboru kultury Městského úřadu Mikulov. Doporučuje ZM schválit návrh kupní smlouvy ve znění Rada města projednávala předloženém MPO na prodej pozemku v lokalitě ul. Venušina panu S. Michnovi, ZM schválit poskytnutí dotace neziskové organizaci, občanskému sdružení ZOČSOP č. 56/03 ADONIS na zabezpečení provozu TIC Mikulov v roce 2008, ZM schválit návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2008, ZM udělit čestné občanství města Mikulova panu proboštovi prof. Stanislavu Krátkému, ZM ke schválení realizaci projektu Mikulovsko-profesionální partner cestovního ruchu. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor na ul. Brněnská č. or. 2, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 27, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout část pozemku p. č. 2088/1 o výměře 108 m2 jako parkoviště v lokalitě na ul. Nová, zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitost pozemek p. č o výměře 760 m2 na ul. Na Hradbách, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nemovitosti pozemky p. č. 4528/40, 4528/41, 4528/43, 4528/91, vše o celkové výměře 1,8777 ha v lokalitě Průmyslová zóna Západ 1 za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Veletrhy cestovního ruchu Realizováno v rámci projektu Propagační a mediální kampaň na podporu kongresové, obchodní a incentivní turistiky v Mikulově. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem. Prezentace turistické nabídky Mikulova a mikroregionu Mikulovsko pokračuje v letošním roce také na dalších veletrzích zaměřených na cestovní ruch. V lednu se město Mikulov prezentovalo kromě Regiontouru v Brně také na veletrhu Ferienmesse ve Vídni a Slovakiatour v Bratislavě. Na těchto veletrzích jsme se přesvědčili, že Mikulovsko patří k jedněm z nejatraktivnějších míst České republiky. Lidé se zajímají zejména o podrobné informace o památkách, cykloturistice, vinařství či možnosti kempování. Jak ve Vídni, tak v Bratislavě se ukázalo, že mnoho lidí už Mikulovsko zná a mají v plánu region znovu navštívit. Prezentace města bude pokračovat na veletrzích Holiday World v Praze (únor) a ITB Berlín v Německu (březen). Zakončení veletržní sezóny představuje Dovolená a region v Ostravě. Kromě osobní účasti na veletrzích využilo město také nabídku společnosti Amber Travel, s. r. o. a zaslalo vybrané materiály v ruském jazyce na veletrhy v Lotyšsku a v Moskvě. Závěrem bych ráda poděkovala Turistickému informačnímu centru Mikulov za velmi dobrou spolupráci a poskytování kvalitních informací o našem regionu. Ing. Kateřina Korandová Nový systém parkování má zefektivnit využití parkovacích míst v centru města Od 1. dubna začínají v Mikulově platit nová pravidla v oblasti parkování. Střed města bude rozdělen na zpoplatněné zóny, aby omezený počet parkovacích míst v centru byl lépe využit. O této problematice jsme již ve Zpravodaji informovali v čísle 22 z 5. prosince, vzhledem k velice častým dotazům ze strany občanů se k ní však ještě jednou vracíme. Zónu 1 bude tvořit vnitřní část centra, tedy Náměstí, Kostelní náměstí a část ulice Vrchlického (vedle hrobky). Do zóny 2 spadá ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, A. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, Purkyňova, Kapucínská, parkoviště Česká, Komenského, Svobody. Po provedení stavebních úprav sem bude patřit také parkoviště u sportovní haly Na Hradbách. V zóně 1 budou moci parkovat silniční motorová vozidla provozovaná za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo či provozovnu v této vymezené oblasti. Parkování v této zóně bude umožněno také silničním motorovým vozidlům fyzických osob, které zde mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníkem nemovitosti v této vymezené oblasti města, na základě zakoupení příslušné parkovací karty. V zóně 2 bude umožněno parkování podle stejných zásad jako v zóně 1. Na základě úhrady poplatku v parkovacím automatu nebo vlastnictví příslušné parkovací karty tady však bude moci parkovat kdokoliv. Každé osobě s bydlištěm nebo provozovnou ve vymezených oblastech bude umožněno zakoupení residenční nebo abonentní karty, která bude umožňovat stání vozidel pouze v zóně placeného parkování na stanoveném úseku. Bude časově omezena (čtvrtletní, pololetní, roční) a bude se vztahovat na konkrétní vozidlo. Nárok na vlastní parkovací místo však svému majiteli nezaručí. Ceny parkovacích karet v zóně 1: 400 Kč/rok pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 1000 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 3000Kč/rok za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo 4000 Kč/rok za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy Ceny parkovacích karet v zóně 2: 200 Kč/rok pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 800 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 2500Kč/rok za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo Kč/rok za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy Cena parkovací karty, která umožní parkování na všech parkovištích a místech osazených parkovacím automatem (mimo zóny 1) 5000 Kč/rok. Poplatek v parkovacích automatech bude 5 Kč za každých 30 minut, přičemž automaty budou provozovány celoročně od pondělí do pátku hodin a v sobotu hodin. km, odbor dopravy (dokončení ze str. 1) Nový systém vítání občánků I v novém systému zůstává na rodičích volba, zda se rozhodnou pro oficiální přivítání svého dítěte na radnici. Slavnostní vítání nových občánků mezi spoluobčany našeho města je bez poplatku a děti dostávají na památku od zástupců města drobné dárky. km REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška

3 V měsíci lednu uložili strážníci MP Mikulov 175 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč. Ve dnech , a prováděla MP Mikulov na různých místech v Mikulově měření rychlosti projíždějících vozidel. Při těchto represivních měřeních bylo strážníky nachytáno celkem 87 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v daném úseku! Osmasedmdesáti řidičům strážníci přímo na místě uložili blokové pokuty a devět řidičů bylo oznámeno správnímu orgánu, jelikož jejich přestupek nešlo vyřešit přímo na místě. Kdy bude MP Mikulov provádět následující měření rychlosti v Mikulově, se můžete pravidelně dozvědět na internetových stránkách: v 9.05 hodin řešila hlídka MP Mikulov oznámení, kdy došlo v jednom z domů na ul. Hraničářů k narušování veřejného pořádku. Šetřením strážníků pak následně vyšlo najevo, že za tímto obtěžováním stojí opilý cizí státní příslušník, se kterým měla MP Mikulov co dočinění již v nočních hodinách. Tento cizinec se v Mikulově nejdříve opil, pak se stihl pohádat se svým kolegou-řidičem kamionu, který ho následně opustil. Následně to pokračovalo blouděním opilého cizince nočním Mikulovem, které vyvrcholilo rozhodnutím muže, že si ustele na schodišti v jednom otevřeném domě na ul. Hraničářů. Celá událost byla strážníky kvalifikována jako opakované naplnění skutkové podstaty přestupku proti veřejnému pořádku. Za tento Okénko Městské policie přestupek byla cizinci nakonec uložena bloková pokuta ve 2.45 hodin a následně také v 5.35 hodin se pokusil zatím neznámý pachatel opakovaně vloupat do kanceláře stavební firmy na ul. Pod Platanem. Včasnou reakcí majitele firmy a rychlým výjezdem spolupracující hlídky MP Mikulov nedošlo ani jednou k dokončení vloupání! Drzost pachatelů je však již na pováženou, jelikož od chuti podruhé krást na stejném místě během ani ne tří hodin je neodradilo ani dobře fungující bezpečnostní zařízení! Celá záležitost je nyní v šetření Policie ČR ve 2.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v disko-baru Atrium, ve kterém došlo k hrubému fyzickému napadení 24leté ženy z Mikulova. Strážníci na místě zadrželi pachatele tohoto agresivního útoku. Ke zklidnění opilého 27letého muže z Mikulova museli strážníci nakonec použít i donucovací prostředky, jelikož tento výtržník na zmíněnou ženu stále útočil i před zraky přítomných strážníků! Muž byl nakonec odvezen ve služebních poutech na protialkoholickou záchytnou stanici do Brna. Celá záležitost je nyní v šetření Policie ČR v hodin bylo MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prostoru hřbitovního parku došlo k pokusu o loupežné přepadení! Obětí tohoto trestného činu měla být 67letá žena z Mikulova. Podezřelý pachatel měl utíkat směrem po ul. Nové. Strážníci MP Mikulov se okamžitě přesunuli na tuto ulici, kde byl podezřelý 31letý muž původem z Nového Přerova již zastižen a konfrontován občany Mikulova. Strážníci podezřelého muže zadrželi a za pomocí donucovacích prostředků jej předvedli na Policii ČR ve hodin zadržela hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Vrchlického dvojici podezřelých mikulovských mladíků, kteří se pohybovali v blízkosti zaparkovaného osobního vozidla Peugeot. Jednalo se o již nechvalně známé mladíky, kteří páchají v Mikulově majetkovou trestnou činnost, a na místě bylo strážníky zjištěno, že jako naschvál má vozidlo Peugeot odemčeny všechny dveře. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka Policie ČR, která následně celou záležitost od strážníků převzala v hodin bylo hlídkou MP Mikulov zaregistrováno, že se na parkovišti u prodejny Tesco v Mikulově pohybuje skupinka podezřelých osob, které zde prodávají zboží pochybného původu. Strážníci tyto podezřelé osoby následně kontrolovali a bylo zjištěno, že se jedná o cizí státní příslušníky, kteří zde bez patřičného povolení prodávají hodinky. Strážníci těmto osobám další nepovolený prodej zakázali a celou záležitost vyřešili uložením maximální blokové pokuty. Jen pro prevenci: osoby se pohybují ve vozidle Mercedes s r. z. kraje Jihlava, vínové barvy. V případě výskytu tohoto podezřelého vozidla a nezákonného prodeje volejte telefon MP Mikulov. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Položili věnec na hrob Rudolfa Gajdoše U příležitosti stého výročí narození akademického malíře Rudolfa Gajdoše položili mikulovský starosta Rostislav Koštial a místostarostka Ilona Žišková Vágnerová v pátek 25. ledna věnec na jeho hrob v Lednici. Úctu tomuto významnému umělci, který v Mikulově žil a tvořil, vyjádřili mikulovští také tím, že po něm pojmenovali ulici v nové čtvrti právě vyrůstajících rodinných domků Na Hradbách. Poválečné obyvatelstvo našeho regionu na Rudolfa Gajdoše vzpomíná nejen jako na akademického malíře, ale především jako na člověka, který se zasloužil o obnovu válkou zničeného pohraničí a jeho kulturních hodnot. km Město Mikulov nabízí k pronájmu nemovitost v k. ú. Mikulov na Moravě: nebytový prostor na ul. Brněnská č. or. 2, č. p. 92, pozemek p. č. 134 tj. 2 pracovní místnosti o výměře 97 m2 (včetně WC ). V nabídce zájemce uvede: 1) podnikatelský záměr, 2) výši nájmu za 1 m2 plochy, 3) dobu trvání nájmu, 4) další podmínky, které by zvýhodnily nabídku. Na mikulovských parkovištích už se platí celoročně Od ledna tohoto roku začala na všech mikulovských parkovištích, kde jsou umístěny parkovací hodiny, celoročně platit povinnost uhradit poplatek za parkování. Ten činí 5 Kč za hodinu a je nutné ho uhradit denně (včetně sobot a nedělí) od 8 do 18 hodin. Prozatím se to týká parkovišť na ulicích Komenského, Alfonse Muchy a Svobody, od dubna bude tento systém zaveden v celém centru města. V průběhu měsíce ledna strážníci Městské policie řidiče parkující bez úhrady poplatku na tuto novou povinnost pouze upozornili. Od února však situaci řeší botičkou a následně blokovou pokutou. km 3 Zájemci mohou písemné žádosti a vyjádření k této nabídce předkládat v podatelně Městského úřadu Mikulov, Náměstí č. 1, Mikulov v termínu do do hod. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je změna účelu užívání uvedeného nebytového prostoru k předloženému podnikatelskému záměru na vlastní náklady nájemce. Majetkoprávní odbor města Mikulova

4 Městskou policii nemáme pouze na kontrolování pořádku, občané musí především sami dbát na čistotu prostředí, vzkazuje místostarosta V minulém vydání Zpravodaje byla uveřejněna anketu, ve které jsme se ptali občanů Mikulova na jejich názor na poslední dobou velmi diskutovaný nepořádek na sídlišti. Zároveň jsme je požádali o radu, jak by podle nich mohlo vedení radnice situaci řešit. Vyzvali jsme proto místostarostu Eduarda Kulhavého, vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jana Hluchého a Danu Zezulkovou, která má na starosti odpadové hospodářství, aby se k navrženým řešením vyjádřili. Eduard Kulhavý, místostarosta: Někteří z dotazovaných doporučovali, aby pořádek na sídlišti kontrolovala městská policie. Strážníci sídliště nahodile prochází a dodnes vybrali spoustu pokut za nepořádek včetně psích exkrementů. Nemáme ale MP na to, aby kontrolovala pouze pořádek ve městě. Má se starat především o bezpečnost občanů. Problém je v tom, že strážníci nemohou být všude. Proto máme nainstalovány kamery, díky nimž strážníci promptně reagují na aktuální situaci. Problémů rozhodně ubývá, situace se zklidnila. Obyvatelé sídliště se často odvolávají na to, že tudy chodí lidé na nádraží a do supermarketů, ale ty si většinou čistotu ve svém okolí hlídají. Navíc pěšina vedoucí na nádraží bývá relativně čistá. Předminulý týden firma TEDOS důkladně čistila celé sídliště a dnes už je tam zase nepořádek. Není týdne, kdy by se neuklízelo kolem kontejnerů. Ideální by bylo, kdyby měl každý vchod svého správce, který by hlídal pořádek. Rád bych vzkázal obyvatelům sídliště, ať se především zamyslí sami nad sebou a snaží se udržovat prostředí, ve kterém žijí, čisté. Několikrát se mi stalo, že šel rodič s dítětem, které odhodilo papír, ale rodič mu nic neřekl. Co se týče využívání levných pracovních sil, z břeclavského soudu občas posílají občany Mikulova, kterým bylo uloženo vykonání veřejně prospěšných prací. Využíváme toho, ale je s nimi problém, musíme je hlídat a hlavně na ně není spoleh. Máme nějaké v záloze, začneme je zase zaměstnávat od dubna, teď nejsou potřeba. Ing. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí: Co se týče svozu komunálního odpadu, myslím si, že je dostačující. Navýšení jeho frekvence by samozřejmě znamenalo značnou finanční zátěž. Počítáme spíše s tím, že někam přidáme nádoby na tříděný i směsný odpad. Pokud však bytový dům není ve vlastnictví Města, ale patří bytovému družstvu, je s tím trošku problém. Vlastníci samozřejmě mají možnost si k domu další nádoby umístit, aniž by se zvyšovaly poplatky za vývoz, museli by si je však zakoupit sami. A k tomu je Město nemůže žádným způsobem donutit. Pokud se obyvatelé potřebují zbavit velkoobjemového odpadu, mají možnost jej denně mimo pondělka bezplatně odvézt do sběrného dvora společnosti Stavosur na ulici Česká. Jedinou podmínkou je, aby měl občan zaplacený poplatek za popelnice. Pokud má problém tam odpad dopravit, společnost TEDOS jej za mírný poplatek ráda odveze. Nerozumím tomu, proč lidé vyváží odpad na černé skládky. Dají si tu práci naložit ho do auta, odvézt 5 kilometrů za město a přitom ho mohou úplně stejně odevzdat do sběrného dvora. Dana Zezulková, odbor životního prostředí: Jak je možné, že například na ulicích Dukelská a Bardějovská, které jsou z velké části taktéž zastoupeny bytovými domy a kde je také velká komunita lidí, je pořádek? A vůbec, stále jen mluvíme o nepořádku na sídlišti, ale místní občané vědí, že nepořádek je převážně v jeho spodní části. Sídliště zahrnuje i ulici Větrnou a Pod Strání, kde tento problém není tak markantní nebo není vůbec. Dle mého názoru to může být zapříčiněno tím, že například na ulici Pod Strání mají rozepsané služby na pravidelný úklid nejenom uvnitř v bytovém domě, ale také kolem popelnicových nádob. Takže si upřesněme, že se bavíme o opakovaném nepořádku na spodní části sídliště, tzn. ulicích Zd. Nejedlého, Kpt. Jaroše, Vinařská a St. Živného. Dle mého názoru opravdu záleží na lidech, kteří v těchto lokalitách bydlí, a vinu nenesou supermarkety ani bezdomovci. V současné době je na jedné z těchto ulic na sídlišti nainstalována nová kamera a pevně doufám, že bude mít opodstatnění. Je pravda, že pár zodpovědných lidiček v téhle lokalitě najdeme, já osobně bych mohla jmenovat, ale bohužel těch lhostejných k okolí je zde ještě mnoho. Jednou z možných alternativ zamezení nepořádku v této lokalitě by mohlo být oplocení boxů na komunální odpad, jak je tomu například na ulici Husova. Tímto oplocením by došlo k zamezení přístupu jiných osob, které jsou důvodem, jak většina obyvatel sídliště uvádí, nepořádku na sídlišti. Tento návrh byl na opakovaných jednáních zástupců města Mikulova, Městského úřadu Mikulov a odboru životního prostředí přednesen předsedovi bytového družstva Ing. Štanclovi (poněvadž na sídlišti nejsou jen městské byty). Nájemníci bytových domů však tuto alternativu na členských schůzích nakonec neschválili. Co se týče navýšení frekvence vývozu komunálních odpadů, jednoznačně tuto variantu nedoporučuji, a to kvůli navýšení nákladů na odstranění odpadu. V současné době však na sídliště (konkrétně na ul. Kpt. Jaroše naproti provozovny Colorado) doplňujeme sběrné místo o jeden kontejner na plast. Vzhledem k výstavbě nových bytů na ulici Nádražní bude zcela nově vybudováno jedno celé sběrné místo na tříděný odpad (plast, papír, sklo bílé, barevné možná i tetrapaky). Připravila Kristýna Michnová (dokončení ze str. 1) Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci V ubytovně je šest bytů tvořených předsíní, kuchyní, sociálním zařízením a jedním pokojem, jeden byt je dvoupokojový. Klienti jsou ubytováni po jednom, pouze matky bydlí společně s dětmi. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a součástí budovy je také prádelna, kde si mohou klienti vyprat a vyžehlit oblečení. Jedna bytová jednotka je vyčleněna pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Je možné zde ubytovat až tři osoby. Těmto občanům může odbor sociálních věcí uhradit pobyt dávkou v systému pomoci v hmotné nouzi, t.j. doplatkem na bydlení. Podmínkou je, že tyto osoby zde ubytované mají uzavřenu smlouvu na dobu delší tří měsíců s tím, že zároveň mají nárok na příspěvek na živobytí, uvedla vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Mikulov Dagmar Sochůrková. O tom, koho ubytujeme do ostatních bytů, rozhodují zástupci TEDOSu. V žádném případě nevyhovíme někomu, o kom dopředu víme, že by působil problémy ostatním ubytovaným, tvrdí Gembický. Součástí smlouvy, kterou musí každý klient podepsat, je dosti přísný ubytovací řád. Mimo jiné nemohou nájemníci chovat zvířata, musí dodržovat noční klid, nesmí u sebe držet drogy ani žádným způsobem narušovat soužití s ostatními ubytovanými. Jakmile tento řád poruší, smlouva bude okamžitě ukončena, varuje Gembický. Kristýna Michnová 4 Hledáme uchazeče na pozici: OBCHODNÍ REFERENT/KA Požadavky: min. SŠ, dobrá znalost Nj, ŘP sk. B, spolehlivost, pečlivost Své životopisy prosím zasílejte na ovou adresu: RIMA PLUS s.r.o., K Vápence 605E, Mikulov

5 Program městského kina Pátek v hod. POSLEDNÍ PLAVKY Vstupné: 70 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 90 min. / ČR Režie: Michal Krajňák Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský, Jiří Lábus, Kristina Farkašová Film Poslední plavky je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Jeho finanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Mezi hrstku zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka a Péťa a Jardův zapřísáhlý nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem. Rozmarné letní dny jsou narušeny zjevením monstrózních rozměrů, v němž Jarda Kuchař vidí šanci na regeneraci místního turistického ruchu Sobota v hod. NEZNÁMÁ Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 118 min. / titulky / Itálie Režie: Giuseppe Tornature Hrají: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Margherita Buy, Pierfrancesko Favino Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí její smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Ve snaze dosáhnout svých snů se snaží za každou cenu, legální či nelegální, dostat práci. Stane se domácí hospodyní v bohaté rodině a stále více se jí rodina, zvláště malá holčička trpící neurologickou nemocí, stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její minulosti a přináší nové zlo a násilí. Sobota v hod. Pátek v hod. BEOWULF Vstupné: 65 Kč Fantasy / přístupné od 12 let / 114 min. / titulky / USA Režie: Robert Zemeckis Hrají: Anthony Hopkins, John Malkovich, Ray Winstone, Robin Wrigt Penn, Brendan Gleeson V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy... Pátek v hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY Vstupné: 65 Kč Thriller / přístupný / 100 min. / USA Režie: David Cronenberg Hrají: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Sinead Cusack, Raza Jaffrey, Aleksandar Mikic Mysteriózní a charizmatický Nikolaj Lužin pochází z Ruska a pracuje jako řidič u nechvalně proslulého londýnského rodinného klanu. Hlavou rodiny je Semjon, jehož distingovaný šarm vstřícného majitele honosné restaurace Trans-Siberian perfektně maskuje jeho chladnou a brutální povahu. Štěstěnu klanu dává všanc Semjonův prchlivý syn a zabiják Kirill, který má k Nikolajovi blíže než k vlastnímu otci. Nikolajovi se zbortí jeho pečlivě naplánovaný život, když o Vánocích potká Annu Chytrovou, porodní asistentku na klinice v severním Londýně. Annu hluboce zasáhne zoufalá situace mladé dívky, která zemřela při porodu. Anna se rozhodne zjistit původ dítěte a nalézt jeho příbuzné. Mrtvá dívka po sobě zanechává ruský zápisník a Anna v něm hledá odpověď na svou otázku. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Valentýnská párty Klub U Mamuta v DDM, začátek v 16 hodin Pro děti do 15 let bude připravena diskotéka s různými hrami a soutěžemi o ceny. Vstupné je 10 Kč a dobrá nálada. Jarní prázdniny Příměstský tábor DDM Mikulov, denně od 8.30 do Dům dětí a mládeže v Mikulově připravil pro děti do 10 let program na jarní prázdniny. Příměstský tábor nemá tentokrát jednotnou náplň, děti se budou věnovat sportu, turistice, výtvarné činnosti, různým hrám apod. Účastníci budou mít zajištěny obědy. Sobota Rukodělný kurz smaltovaný šperk Přednáškový sál Správy CHKO Mikulov, začátek v 9 hodin Přijďte strávit část sobotního dne do Centra ekologické výchovy Pálava v Mikulově a pokusit se vyrobit vlastní smaltovaný šperk. Činností vás bude krok za krokem provázet odborná lektorka Veronika Matiovská. S sebou si přineste pouze kladívko, pilník a jeden tenčí a jeden silnější štětec. Vše ostatní je zajištěno. Předpokládané ukončení kurzu je v 16 hodin. V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte elektronicky na adrese nebo telefonicky cev Sobota Maškarní karneval Zámecký sál, začátek ve 14 hodin Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městem Mikulovem připravují jako každým rokem maškarní karneval. Letošní novinkou bude tematické zaměření bálu Ať žijí skřítkové, trpaslíci a trollové! Na základě tohoto motta budou také oceněny nejlepší masky trpaslíků, skřítků, duchů, víl a bílých paní (jiné převleky porota vůbec hodnotit nebude). Pro děti budou již tradičně připraveny soutěže o ceny, bohatá tombola a samozřejmě nebude chybět diskotéka. Vstupné činí 20 Kč pro dospělého, 10 Kč pro dítě bez masky a maskované děti mají vstup zdarma. Společenský ples k 15. výročí Pátek založení Hotelové školy Mikulov Zámecký sál, začátek v hodin Hotelová škola Mikulov pořádá v březnu tradiční společenský ples. V průběhu večera bude hrát kapela Bingo band a je připravena také diskotéka, studenti zatančí polonézu, představí se taneční skupina K-lee a návrhářská firma Mucci uvede módní přehlídku. Pro všechny návštěvníky bude nachystán raut a můžete ochutnat také míchané nápoje či flambované pochoutky. Informace o prodeji vstupenek získáte na tel. č.: (paní Pardíková). Sobota reprezentační ples Hotelu Pavlov Hotel Pavlov, začátek ve 20 hodin Hotel Pavlov letos poprvé pořádá ve svých prostorách společenský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela BIG PAPA a ve dvou vstupech zazpívá i Petr Muk. Vystoupí také cimbálová muzika, můžete se zaposlouchat do autorského čtení básníka a herce Svatopluka Řičánka či ochutnat míchané nápoje a zhlédnout barmanskou show. Vstupenky v ceně 690 Kč si můžete rezervovat v recepci Hotelu Pavlov, Klentnická ulice, Pavlov nebo em na Připravuje se Sobota Mikulovský zpěváček Sobota Velikonoční jarmark Sobota Koncert v Dietrichsteinské hrobce Sobota Dívka roku 2008 (oblastní kolo) Pátek Mezinárodní den Romů 5

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu.

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu. GELLO WEST, s.r.o. IČ: 242 85 960, DIČ: CZ24285960 Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, C/193204 Se sídlem: Řehořova 1003/34, Žižkov, 130 00 Praha 3 e-mail: info@gellowest.cz, www.gellowest.cz

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

SMLOUVA O NÁJMU č.:..

SMLOUVA O NÁJMU č.:.. SMLOUVA O NÁJMU č.:.. Smluvní strany: Pronajímatel: Chateau Lednice s.r.o. provozovna: Valtické Podzemí Nejdecká 714 Vinařská 34 691 44 Lednice 691 42 Valtice IČ: 25612077, DIČ: CZ25612077 čís. účtu: 993019389/0800

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více