Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de Saint Cassien se mu podařilo vylovit 33 kilogramů vážícího kapra. Stal se tak nástupcem dosavadního držitele rekordu Jaroslava Těšínského, vydavatele časopisu Kapří svět, jehož největším úlovkem je 31kilogramový kapr. (pokračování na str. 11) Jaroslav Suchý ulovil 33kilogramového kapra. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Herci ze Svatby na bitevním poli navštívili Mikulov Jedním z členů delegace byl Miroslav Šimůnek. Od konce ledna funguje na Kapucínské ulici v Mikulově ubytovna pro klienty v tíživé životní situaci. Budovu spravuje společnost TEDOS, která také posuzuje, kterým žádostem o ubytování vyhoví.,,když Město rušilo azylový dům, požádal jsem o svěření budovy do výpůjčky. Zavázal jsem se ji zrekonstruovat a vybudovat zde ubytovnu, uvedl ředitel TEDOSu Václav Gembický a vysvětlil, že bydlení v ubytovně není nastálo. Podepisujeme smlouvu na dobu tří měsíců, která se samozřejmě může prodloužit, ale ne do nekonečna. Nikdo nemá na byt v ubytovně právní nárok. Většinu klientů tvoří maminky s dětmi, patří mezi ně však například i hoch z dětského domova, který nedávno dovršil osmnáct let, takže v domově nemohl zůstat. Má ale práci a předpokládáme, že si časem najde i vlastní bydlení. Zatím mu chceme pomoci, říká Gembický. (pokračování na str. 4) V pátek 1. února zavítala do mikulovského kina delegace k novému filmu Dušana Kleina Svatba na bitevním poli. Kromě Miss České republiky 2004 Jany Doleželové alias mladé Francouzky Claire a jejího filmového snoubence Miroslava Šimůnka zavítali do našeho města také dcera Zlaty Adamovské a Bolka Polívky Lucie Polišenská, producent snímku Miloš Šmídmajer a Karel Holas ze skupiny Čechomor, který k Svatbě složil hudbu. Hosté se veřejnosti svěřili se svými zážitky z natáčení a zodpověděli dotazy přítomných. Svatba na bitevním poli se natáčela kromě jiného také ve Starovicích na Hustopečsku. (pokračování na str. 10) Sobotní úřadování Sdělujeme občanům, že počínaje měsícem březnem tohoto roku bude zaveden sobotní provoz některých pracovišť Městského úřadu Mikulov, a to každou první sobotu v měsíci. K dispozici budou pouze nejvíce využívaná pracoviště, což znamená, že si občané mohou vyřídit záležitosti týkající se občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence motorových vozidel a řidičů, zaplatit poplatky, učinit písemná podání v podatelně a nechat si úředně ověřit podpisy a listiny. Sobotní provoz městského úřadu bude zaveden zkušebně na 4 měsíce, a pokud se osvědčí, bude prodloužen. Konkrétně tedy bude sobotní úřadování zajištěno 1. března, 5. dubna, 3. května a 7. června 2008, vždy od 8.00 do hodin. MěÚ Nový systém vítání občánků Od začátku roku funguje v Mikulově nový systém vítání občánků. Všem rodičům narozených dětí je zasíláno blahopřání, jehož součástí je také nabídka termínů vítání. Pokud rodiče dříve chtěli, aby jejich dítě bylo oficiálně přivítáno na radnici, museli se o tuto službu sami zajímat. Ke zlepšení došlo díky občanům, kteří nás na blogu upozornili na to, že místo gratulace k narození nového občánka Mikulova dostanou rodiče jako první pozdrav z radnice složenku na zaplacení svozu odpadu. Snažili jsme se o okamžitou nápravu a zkoordinovali jsme proto ihned především spolupráci jednotlivých odborů, říká místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Všechny děti, které se narodily v letošním roce, už obdržely blahopřání. Jsme závislí na oznámení o narození, která nám musí být doručena z Městských úřadů měst, kde se děti narodí. To může odesílání blahopřání o něco zpožďovat, uvedla matrikářka MěÚ Mikulov Olga Svobodová, která se stará o vítání nových občánků. (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k Internetu již od Kč 357,- včetně DPH tel.:

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. p. 92 na ul. Brněnská s nájemcem F. Stávkem, ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu občanské vybavenosti na ul. Republikánské obrany s MUDr. M. Poláčkovou, pronájem nebytového prostoru v objektu občanské vybavenosti na ul. Republikánské obrany MUDr. Z. Poláčkovi, pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 24, na Náměstí č. or. 27 panu R. Charvátovi, ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. or. 2 na ul. Brněnská s nájemci Mgr. F. Vlasákem a paní B. Vlasákovou, návrh na zvýšení úhrad za pečovatelské úkony, nařízení Města Mikulova č. 1/2008 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací, ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě a provozní dobu parkovacích automatů, způsob řešení a umístění zpomalovacího retardéru na ul. Brněnská, složení výběrové komise pro posouzení uchazečů o funkci vedoucího odboru kultury Městského úřadu Mikulov. Doporučuje ZM schválit návrh kupní smlouvy ve znění Rada města projednávala předloženém MPO na prodej pozemku v lokalitě ul. Venušina panu S. Michnovi, ZM schválit poskytnutí dotace neziskové organizaci, občanskému sdružení ZOČSOP č. 56/03 ADONIS na zabezpečení provozu TIC Mikulov v roce 2008, ZM schválit návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2008, ZM udělit čestné občanství města Mikulova panu proboštovi prof. Stanislavu Krátkému, ZM ke schválení realizaci projektu Mikulovsko-profesionální partner cestovního ruchu. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor na ul. Brněnská č. or. 2, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nebytový prostor na Náměstí č. or. 27, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout část pozemku p. č. 2088/1 o výměře 108 m2 jako parkoviště v lokalitě na ul. Nová, zveřejnit na úřední desce záměr Města prodat nemovitost pozemek p. č o výměře 760 m2 na ul. Na Hradbách, zveřejnit na úřední desce záměr Města pronajmout nemovitosti pozemky p. č. 4528/40, 4528/41, 4528/43, 4528/91, vše o celkové výměře 1,8777 ha v lokalitě Průmyslová zóna Západ 1 za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Veletrhy cestovního ruchu Realizováno v rámci projektu Propagační a mediální kampaň na podporu kongresové, obchodní a incentivní turistiky v Mikulově. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem. Prezentace turistické nabídky Mikulova a mikroregionu Mikulovsko pokračuje v letošním roce také na dalších veletrzích zaměřených na cestovní ruch. V lednu se město Mikulov prezentovalo kromě Regiontouru v Brně také na veletrhu Ferienmesse ve Vídni a Slovakiatour v Bratislavě. Na těchto veletrzích jsme se přesvědčili, že Mikulovsko patří k jedněm z nejatraktivnějších míst České republiky. Lidé se zajímají zejména o podrobné informace o památkách, cykloturistice, vinařství či možnosti kempování. Jak ve Vídni, tak v Bratislavě se ukázalo, že mnoho lidí už Mikulovsko zná a mají v plánu region znovu navštívit. Prezentace města bude pokračovat na veletrzích Holiday World v Praze (únor) a ITB Berlín v Německu (březen). Zakončení veletržní sezóny představuje Dovolená a region v Ostravě. Kromě osobní účasti na veletrzích využilo město také nabídku společnosti Amber Travel, s. r. o. a zaslalo vybrané materiály v ruském jazyce na veletrhy v Lotyšsku a v Moskvě. Závěrem bych ráda poděkovala Turistickému informačnímu centru Mikulov za velmi dobrou spolupráci a poskytování kvalitních informací o našem regionu. Ing. Kateřina Korandová Nový systém parkování má zefektivnit využití parkovacích míst v centru města Od 1. dubna začínají v Mikulově platit nová pravidla v oblasti parkování. Střed města bude rozdělen na zpoplatněné zóny, aby omezený počet parkovacích míst v centru byl lépe využit. O této problematice jsme již ve Zpravodaji informovali v čísle 22 z 5. prosince, vzhledem k velice častým dotazům ze strany občanů se k ní však ještě jednou vracíme. Zónu 1 bude tvořit vnitřní část centra, tedy Náměstí, Kostelní náměstí a část ulice Vrchlického (vedle hrobky). Do zóny 2 spadá ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, A. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, Purkyňova, Kapucínská, parkoviště Česká, Komenského, Svobody. Po provedení stavebních úprav sem bude patřit také parkoviště u sportovní haly Na Hradbách. V zóně 1 budou moci parkovat silniční motorová vozidla provozovaná za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo či provozovnu v této vymezené oblasti. Parkování v této zóně bude umožněno také silničním motorovým vozidlům fyzických osob, které zde mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníkem nemovitosti v této vymezené oblasti města, na základě zakoupení příslušné parkovací karty. V zóně 2 bude umožněno parkování podle stejných zásad jako v zóně 1. Na základě úhrady poplatku v parkovacím automatu nebo vlastnictví příslušné parkovací karty tady však bude moci parkovat kdokoliv. Každé osobě s bydlištěm nebo provozovnou ve vymezených oblastech bude umožněno zakoupení residenční nebo abonentní karty, která bude umožňovat stání vozidel pouze v zóně placeného parkování na stanoveném úseku. Bude časově omezena (čtvrtletní, pololetní, roční) a bude se vztahovat na konkrétní vozidlo. Nárok na vlastní parkovací místo však svému majiteli nezaručí. Ceny parkovacích karet v zóně 1: 400 Kč/rok pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 1000 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 3000Kč/rok za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo 4000 Kč/rok za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy Ceny parkovacích karet v zóně 2: 200 Kč/rok pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 800 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 2500Kč/rok za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo Kč/rok za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy Cena parkovací karty, která umožní parkování na všech parkovištích a místech osazených parkovacím automatem (mimo zóny 1) 5000 Kč/rok. Poplatek v parkovacích automatech bude 5 Kč za každých 30 minut, přičemž automaty budou provozovány celoročně od pondělí do pátku hodin a v sobotu hodin. km, odbor dopravy (dokončení ze str. 1) Nový systém vítání občánků I v novém systému zůstává na rodičích volba, zda se rozhodnou pro oficiální přivítání svého dítěte na radnici. Slavnostní vítání nových občánků mezi spoluobčany našeho města je bez poplatku a děti dostávají na památku od zástupců města drobné dárky. km REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška

3 V měsíci lednu uložili strážníci MP Mikulov 175 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč. Ve dnech , a prováděla MP Mikulov na různých místech v Mikulově měření rychlosti projíždějících vozidel. Při těchto represivních měřeních bylo strážníky nachytáno celkem 87 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v daném úseku! Osmasedmdesáti řidičům strážníci přímo na místě uložili blokové pokuty a devět řidičů bylo oznámeno správnímu orgánu, jelikož jejich přestupek nešlo vyřešit přímo na místě. Kdy bude MP Mikulov provádět následující měření rychlosti v Mikulově, se můžete pravidelně dozvědět na internetových stránkách: v 9.05 hodin řešila hlídka MP Mikulov oznámení, kdy došlo v jednom z domů na ul. Hraničářů k narušování veřejného pořádku. Šetřením strážníků pak následně vyšlo najevo, že za tímto obtěžováním stojí opilý cizí státní příslušník, se kterým měla MP Mikulov co dočinění již v nočních hodinách. Tento cizinec se v Mikulově nejdříve opil, pak se stihl pohádat se svým kolegou-řidičem kamionu, který ho následně opustil. Následně to pokračovalo blouděním opilého cizince nočním Mikulovem, které vyvrcholilo rozhodnutím muže, že si ustele na schodišti v jednom otevřeném domě na ul. Hraničářů. Celá událost byla strážníky kvalifikována jako opakované naplnění skutkové podstaty přestupku proti veřejnému pořádku. Za tento Okénko Městské policie přestupek byla cizinci nakonec uložena bloková pokuta ve 2.45 hodin a následně také v 5.35 hodin se pokusil zatím neznámý pachatel opakovaně vloupat do kanceláře stavební firmy na ul. Pod Platanem. Včasnou reakcí majitele firmy a rychlým výjezdem spolupracující hlídky MP Mikulov nedošlo ani jednou k dokončení vloupání! Drzost pachatelů je však již na pováženou, jelikož od chuti podruhé krást na stejném místě během ani ne tří hodin je neodradilo ani dobře fungující bezpečnostní zařízení! Celá záležitost je nyní v šetření Policie ČR ve 2.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v disko-baru Atrium, ve kterém došlo k hrubému fyzickému napadení 24leté ženy z Mikulova. Strážníci na místě zadrželi pachatele tohoto agresivního útoku. Ke zklidnění opilého 27letého muže z Mikulova museli strážníci nakonec použít i donucovací prostředky, jelikož tento výtržník na zmíněnou ženu stále útočil i před zraky přítomných strážníků! Muž byl nakonec odvezen ve služebních poutech na protialkoholickou záchytnou stanici do Brna. Celá záležitost je nyní v šetření Policie ČR v hodin bylo MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prostoru hřbitovního parku došlo k pokusu o loupežné přepadení! Obětí tohoto trestného činu měla být 67letá žena z Mikulova. Podezřelý pachatel měl utíkat směrem po ul. Nové. Strážníci MP Mikulov se okamžitě přesunuli na tuto ulici, kde byl podezřelý 31letý muž původem z Nového Přerova již zastižen a konfrontován občany Mikulova. Strážníci podezřelého muže zadrželi a za pomocí donucovacích prostředků jej předvedli na Policii ČR ve hodin zadržela hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Vrchlického dvojici podezřelých mikulovských mladíků, kteří se pohybovali v blízkosti zaparkovaného osobního vozidla Peugeot. Jednalo se o již nechvalně známé mladíky, kteří páchají v Mikulově majetkovou trestnou činnost, a na místě bylo strážníky zjištěno, že jako naschvál má vozidlo Peugeot odemčeny všechny dveře. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka Policie ČR, která následně celou záležitost od strážníků převzala v hodin bylo hlídkou MP Mikulov zaregistrováno, že se na parkovišti u prodejny Tesco v Mikulově pohybuje skupinka podezřelých osob, které zde prodávají zboží pochybného původu. Strážníci tyto podezřelé osoby následně kontrolovali a bylo zjištěno, že se jedná o cizí státní příslušníky, kteří zde bez patřičného povolení prodávají hodinky. Strážníci těmto osobám další nepovolený prodej zakázali a celou záležitost vyřešili uložením maximální blokové pokuty. Jen pro prevenci: osoby se pohybují ve vozidle Mercedes s r. z. kraje Jihlava, vínové barvy. V případě výskytu tohoto podezřelého vozidla a nezákonného prodeje volejte telefon MP Mikulov. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Položili věnec na hrob Rudolfa Gajdoše U příležitosti stého výročí narození akademického malíře Rudolfa Gajdoše položili mikulovský starosta Rostislav Koštial a místostarostka Ilona Žišková Vágnerová v pátek 25. ledna věnec na jeho hrob v Lednici. Úctu tomuto významnému umělci, který v Mikulově žil a tvořil, vyjádřili mikulovští také tím, že po něm pojmenovali ulici v nové čtvrti právě vyrůstajících rodinných domků Na Hradbách. Poválečné obyvatelstvo našeho regionu na Rudolfa Gajdoše vzpomíná nejen jako na akademického malíře, ale především jako na člověka, který se zasloužil o obnovu válkou zničeného pohraničí a jeho kulturních hodnot. km Město Mikulov nabízí k pronájmu nemovitost v k. ú. Mikulov na Moravě: nebytový prostor na ul. Brněnská č. or. 2, č. p. 92, pozemek p. č. 134 tj. 2 pracovní místnosti o výměře 97 m2 (včetně WC ). V nabídce zájemce uvede: 1) podnikatelský záměr, 2) výši nájmu za 1 m2 plochy, 3) dobu trvání nájmu, 4) další podmínky, které by zvýhodnily nabídku. Na mikulovských parkovištích už se platí celoročně Od ledna tohoto roku začala na všech mikulovských parkovištích, kde jsou umístěny parkovací hodiny, celoročně platit povinnost uhradit poplatek za parkování. Ten činí 5 Kč za hodinu a je nutné ho uhradit denně (včetně sobot a nedělí) od 8 do 18 hodin. Prozatím se to týká parkovišť na ulicích Komenského, Alfonse Muchy a Svobody, od dubna bude tento systém zaveden v celém centru města. V průběhu měsíce ledna strážníci Městské policie řidiče parkující bez úhrady poplatku na tuto novou povinnost pouze upozornili. Od února však situaci řeší botičkou a následně blokovou pokutou. km 3 Zájemci mohou písemné žádosti a vyjádření k této nabídce předkládat v podatelně Městského úřadu Mikulov, Náměstí č. 1, Mikulov v termínu do do hod. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je změna účelu užívání uvedeného nebytového prostoru k předloženému podnikatelskému záměru na vlastní náklady nájemce. Majetkoprávní odbor města Mikulova

4 Městskou policii nemáme pouze na kontrolování pořádku, občané musí především sami dbát na čistotu prostředí, vzkazuje místostarosta V minulém vydání Zpravodaje byla uveřejněna anketu, ve které jsme se ptali občanů Mikulova na jejich názor na poslední dobou velmi diskutovaný nepořádek na sídlišti. Zároveň jsme je požádali o radu, jak by podle nich mohlo vedení radnice situaci řešit. Vyzvali jsme proto místostarostu Eduarda Kulhavého, vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jana Hluchého a Danu Zezulkovou, která má na starosti odpadové hospodářství, aby se k navrženým řešením vyjádřili. Eduard Kulhavý, místostarosta: Někteří z dotazovaných doporučovali, aby pořádek na sídlišti kontrolovala městská policie. Strážníci sídliště nahodile prochází a dodnes vybrali spoustu pokut za nepořádek včetně psích exkrementů. Nemáme ale MP na to, aby kontrolovala pouze pořádek ve městě. Má se starat především o bezpečnost občanů. Problém je v tom, že strážníci nemohou být všude. Proto máme nainstalovány kamery, díky nimž strážníci promptně reagují na aktuální situaci. Problémů rozhodně ubývá, situace se zklidnila. Obyvatelé sídliště se často odvolávají na to, že tudy chodí lidé na nádraží a do supermarketů, ale ty si většinou čistotu ve svém okolí hlídají. Navíc pěšina vedoucí na nádraží bývá relativně čistá. Předminulý týden firma TEDOS důkladně čistila celé sídliště a dnes už je tam zase nepořádek. Není týdne, kdy by se neuklízelo kolem kontejnerů. Ideální by bylo, kdyby měl každý vchod svého správce, který by hlídal pořádek. Rád bych vzkázal obyvatelům sídliště, ať se především zamyslí sami nad sebou a snaží se udržovat prostředí, ve kterém žijí, čisté. Několikrát se mi stalo, že šel rodič s dítětem, které odhodilo papír, ale rodič mu nic neřekl. Co se týče využívání levných pracovních sil, z břeclavského soudu občas posílají občany Mikulova, kterým bylo uloženo vykonání veřejně prospěšných prací. Využíváme toho, ale je s nimi problém, musíme je hlídat a hlavně na ně není spoleh. Máme nějaké v záloze, začneme je zase zaměstnávat od dubna, teď nejsou potřeba. Ing. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí: Co se týče svozu komunálního odpadu, myslím si, že je dostačující. Navýšení jeho frekvence by samozřejmě znamenalo značnou finanční zátěž. Počítáme spíše s tím, že někam přidáme nádoby na tříděný i směsný odpad. Pokud však bytový dům není ve vlastnictví Města, ale patří bytovému družstvu, je s tím trošku problém. Vlastníci samozřejmě mají možnost si k domu další nádoby umístit, aniž by se zvyšovaly poplatky za vývoz, museli by si je však zakoupit sami. A k tomu je Město nemůže žádným způsobem donutit. Pokud se obyvatelé potřebují zbavit velkoobjemového odpadu, mají možnost jej denně mimo pondělka bezplatně odvézt do sběrného dvora společnosti Stavosur na ulici Česká. Jedinou podmínkou je, aby měl občan zaplacený poplatek za popelnice. Pokud má problém tam odpad dopravit, společnost TEDOS jej za mírný poplatek ráda odveze. Nerozumím tomu, proč lidé vyváží odpad na černé skládky. Dají si tu práci naložit ho do auta, odvézt 5 kilometrů za město a přitom ho mohou úplně stejně odevzdat do sběrného dvora. Dana Zezulková, odbor životního prostředí: Jak je možné, že například na ulicích Dukelská a Bardějovská, které jsou z velké části taktéž zastoupeny bytovými domy a kde je také velká komunita lidí, je pořádek? A vůbec, stále jen mluvíme o nepořádku na sídlišti, ale místní občané vědí, že nepořádek je převážně v jeho spodní části. Sídliště zahrnuje i ulici Větrnou a Pod Strání, kde tento problém není tak markantní nebo není vůbec. Dle mého názoru to může být zapříčiněno tím, že například na ulici Pod Strání mají rozepsané služby na pravidelný úklid nejenom uvnitř v bytovém domě, ale také kolem popelnicových nádob. Takže si upřesněme, že se bavíme o opakovaném nepořádku na spodní části sídliště, tzn. ulicích Zd. Nejedlého, Kpt. Jaroše, Vinařská a St. Živného. Dle mého názoru opravdu záleží na lidech, kteří v těchto lokalitách bydlí, a vinu nenesou supermarkety ani bezdomovci. V současné době je na jedné z těchto ulic na sídlišti nainstalována nová kamera a pevně doufám, že bude mít opodstatnění. Je pravda, že pár zodpovědných lidiček v téhle lokalitě najdeme, já osobně bych mohla jmenovat, ale bohužel těch lhostejných k okolí je zde ještě mnoho. Jednou z možných alternativ zamezení nepořádku v této lokalitě by mohlo být oplocení boxů na komunální odpad, jak je tomu například na ulici Husova. Tímto oplocením by došlo k zamezení přístupu jiných osob, které jsou důvodem, jak většina obyvatel sídliště uvádí, nepořádku na sídlišti. Tento návrh byl na opakovaných jednáních zástupců města Mikulova, Městského úřadu Mikulov a odboru životního prostředí přednesen předsedovi bytového družstva Ing. Štanclovi (poněvadž na sídlišti nejsou jen městské byty). Nájemníci bytových domů však tuto alternativu na členských schůzích nakonec neschválili. Co se týče navýšení frekvence vývozu komunálních odpadů, jednoznačně tuto variantu nedoporučuji, a to kvůli navýšení nákladů na odstranění odpadu. V současné době však na sídliště (konkrétně na ul. Kpt. Jaroše naproti provozovny Colorado) doplňujeme sběrné místo o jeden kontejner na plast. Vzhledem k výstavbě nových bytů na ulici Nádražní bude zcela nově vybudováno jedno celé sběrné místo na tříděný odpad (plast, papír, sklo bílé, barevné možná i tetrapaky). Připravila Kristýna Michnová (dokončení ze str. 1) Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci V ubytovně je šest bytů tvořených předsíní, kuchyní, sociálním zařízením a jedním pokojem, jeden byt je dvoupokojový. Klienti jsou ubytováni po jednom, pouze matky bydlí společně s dětmi. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a součástí budovy je také prádelna, kde si mohou klienti vyprat a vyžehlit oblečení. Jedna bytová jednotka je vyčleněna pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Je možné zde ubytovat až tři osoby. Těmto občanům může odbor sociálních věcí uhradit pobyt dávkou v systému pomoci v hmotné nouzi, t.j. doplatkem na bydlení. Podmínkou je, že tyto osoby zde ubytované mají uzavřenu smlouvu na dobu delší tří měsíců s tím, že zároveň mají nárok na příspěvek na živobytí, uvedla vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Mikulov Dagmar Sochůrková. O tom, koho ubytujeme do ostatních bytů, rozhodují zástupci TEDOSu. V žádném případě nevyhovíme někomu, o kom dopředu víme, že by působil problémy ostatním ubytovaným, tvrdí Gembický. Součástí smlouvy, kterou musí každý klient podepsat, je dosti přísný ubytovací řád. Mimo jiné nemohou nájemníci chovat zvířata, musí dodržovat noční klid, nesmí u sebe držet drogy ani žádným způsobem narušovat soužití s ostatními ubytovanými. Jakmile tento řád poruší, smlouva bude okamžitě ukončena, varuje Gembický. Kristýna Michnová 4 Hledáme uchazeče na pozici: OBCHODNÍ REFERENT/KA Požadavky: min. SŠ, dobrá znalost Nj, ŘP sk. B, spolehlivost, pečlivost Své životopisy prosím zasílejte na ovou adresu: RIMA PLUS s.r.o., K Vápence 605E, Mikulov

5 Program městského kina Pátek v hod. POSLEDNÍ PLAVKY Vstupné: 70 Kč Komedie / přístupná od 12 let / 90 min. / ČR Režie: Michal Krajňák Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský, Jiří Lábus, Kristina Farkašová Film Poslední plavky je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Jeho finanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Mezi hrstku zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka a Péťa a Jardův zapřísáhlý nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem. Rozmarné letní dny jsou narušeny zjevením monstrózních rozměrů, v němž Jarda Kuchař vidí šanci na regeneraci místního turistického ruchu Sobota v hod. NEZNÁMÁ Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 118 min. / titulky / Itálie Režie: Giuseppe Tornature Hrají: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Margherita Buy, Pierfrancesko Favino Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí její smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Ve snaze dosáhnout svých snů se snaží za každou cenu, legální či nelegální, dostat práci. Stane se domácí hospodyní v bohaté rodině a stále více se jí rodina, zvláště malá holčička trpící neurologickou nemocí, stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její minulosti a přináší nové zlo a násilí. Sobota v hod. Pátek v hod. BEOWULF Vstupné: 65 Kč Fantasy / přístupné od 12 let / 114 min. / titulky / USA Režie: Robert Zemeckis Hrají: Anthony Hopkins, John Malkovich, Ray Winstone, Robin Wrigt Penn, Brendan Gleeson V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy... Pátek v hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY Vstupné: 65 Kč Thriller / přístupný / 100 min. / USA Režie: David Cronenberg Hrají: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Sinead Cusack, Raza Jaffrey, Aleksandar Mikic Mysteriózní a charizmatický Nikolaj Lužin pochází z Ruska a pracuje jako řidič u nechvalně proslulého londýnského rodinného klanu. Hlavou rodiny je Semjon, jehož distingovaný šarm vstřícného majitele honosné restaurace Trans-Siberian perfektně maskuje jeho chladnou a brutální povahu. Štěstěnu klanu dává všanc Semjonův prchlivý syn a zabiják Kirill, který má k Nikolajovi blíže než k vlastnímu otci. Nikolajovi se zbortí jeho pečlivě naplánovaný život, když o Vánocích potká Annu Chytrovou, porodní asistentku na klinice v severním Londýně. Annu hluboce zasáhne zoufalá situace mladé dívky, která zemřela při porodu. Anna se rozhodne zjistit původ dítěte a nalézt jeho příbuzné. Mrtvá dívka po sobě zanechává ruský zápisník a Anna v něm hledá odpověď na svou otázku. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Valentýnská párty Klub U Mamuta v DDM, začátek v 16 hodin Pro děti do 15 let bude připravena diskotéka s různými hrami a soutěžemi o ceny. Vstupné je 10 Kč a dobrá nálada. Jarní prázdniny Příměstský tábor DDM Mikulov, denně od 8.30 do Dům dětí a mládeže v Mikulově připravil pro děti do 10 let program na jarní prázdniny. Příměstský tábor nemá tentokrát jednotnou náplň, děti se budou věnovat sportu, turistice, výtvarné činnosti, různým hrám apod. Účastníci budou mít zajištěny obědy. Sobota Rukodělný kurz smaltovaný šperk Přednáškový sál Správy CHKO Mikulov, začátek v 9 hodin Přijďte strávit část sobotního dne do Centra ekologické výchovy Pálava v Mikulově a pokusit se vyrobit vlastní smaltovaný šperk. Činností vás bude krok za krokem provázet odborná lektorka Veronika Matiovská. S sebou si přineste pouze kladívko, pilník a jeden tenčí a jeden silnější štětec. Vše ostatní je zajištěno. Předpokládané ukončení kurzu je v 16 hodin. V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte elektronicky na adrese nebo telefonicky cev Sobota Maškarní karneval Zámecký sál, začátek ve 14 hodin Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městem Mikulovem připravují jako každým rokem maškarní karneval. Letošní novinkou bude tematické zaměření bálu Ať žijí skřítkové, trpaslíci a trollové! Na základě tohoto motta budou také oceněny nejlepší masky trpaslíků, skřítků, duchů, víl a bílých paní (jiné převleky porota vůbec hodnotit nebude). Pro děti budou již tradičně připraveny soutěže o ceny, bohatá tombola a samozřejmě nebude chybět diskotéka. Vstupné činí 20 Kč pro dospělého, 10 Kč pro dítě bez masky a maskované děti mají vstup zdarma. Společenský ples k 15. výročí Pátek založení Hotelové školy Mikulov Zámecký sál, začátek v hodin Hotelová škola Mikulov pořádá v březnu tradiční společenský ples. V průběhu večera bude hrát kapela Bingo band a je připravena také diskotéka, studenti zatančí polonézu, představí se taneční skupina K-lee a návrhářská firma Mucci uvede módní přehlídku. Pro všechny návštěvníky bude nachystán raut a můžete ochutnat také míchané nápoje či flambované pochoutky. Informace o prodeji vstupenek získáte na tel. č.: (paní Pardíková). Sobota reprezentační ples Hotelu Pavlov Hotel Pavlov, začátek ve 20 hodin Hotel Pavlov letos poprvé pořádá ve svých prostorách společenský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela BIG PAPA a ve dvou vstupech zazpívá i Petr Muk. Vystoupí také cimbálová muzika, můžete se zaposlouchat do autorského čtení básníka a herce Svatopluka Řičánka či ochutnat míchané nápoje a zhlédnout barmanskou show. Vstupenky v ceně 690 Kč si můžete rezervovat v recepci Hotelu Pavlov, Klentnická ulice, Pavlov nebo em na Připravuje se Sobota Mikulovský zpěváček Sobota Velikonoční jarmark Sobota Koncert v Dietrichsteinské hrobce Sobota Dívka roku 2008 (oblastní kolo) Pátek Mezinárodní den Romů 5

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Nevyhrazené parkování Parkovací karta

Nevyhrazené parkování Parkovací karta CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 1 / 2007, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

TROJHALÍ KAROLINA. zájmové sdružení právnických osob

TROJHALÍ KAROLINA. zájmové sdružení právnických osob Evropské příležitosti regionu, Ostrava, 18.září 2012 HISTORIE PROJEKTU Původně součást developerských záměrů na řešení celé oblasti Karolina, poté objekty převedeny pod město Projekt zařazen do IPRM Ostrava

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 16. 12. 2014 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 41/3/2014 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Z Á P I S č. 1/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 6. 2. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Nařízení města Řevnice

Nařízení města Řevnice Sbírka právních předpisů města č. 1/2016 Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více