ZÁPIS o výsledku inventarizace majetku Obce Josefov podle stavu ke dni:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS o výsledku inventarizace majetku Obce Josefov podle stavu ke dni: 31. 12.2011"

Transkript

1 ubt: JOSEFOV 1(: Hlavnln1, okres Hodonln Obec Josefov ZÁPIS o výsledku inventarizace majetku Obce Josefov podle stavu ke dni: Dílčí inventarizační komise, jmenovaná starostou obce, sestávající z: jméno Předseda Členové Lenka Rebendová Bc. Viktor Machač Ing. Tomáš Salajka provedla inventarizaci s výsledkem: majetku obce v období od.~':!:..~;.~.~l::do... 1.~;.~:.~(.t. účet podle účetnictví Stavby 1~.~.~.r?:.~ qg Drobný dlouhod.majetek (~..~.:.:.~-~. gl Oprávky k dr.dl.nehmot.majetku -...~~.~...c.;.-!~. ~o Oprávky k dr.dl.hmotnému majetků. (~.~.:!.. ~.~!.~ Oprávky ke stavbám - 1.,.1.3 c: g Cf 4 OD. t Oprávky ke stavbám - l 'f-,!j1 '? ~c , Oprávky ke stavbám, ~.~.~ ~.:.~. OD podle inventarizace - /I C, c. t9 5":5 ee....,... ~AA'l.:>'K4' tf ':f-!j14 Lf, _ :3 8 '-f g A.,( 0_..., Oprávky ke stavbám _ ~ '+ g -3 c Oprávky k samost.mov.věcem -.. ~.~.~... ~.~ I, Oprávky k ost.dl.nehmot.majetku -:-.1.~.~..!.~. ~,. o " - 'b 't,~ lf':t-cj ~l..c;. C)/t. o o

2 Přebytky Manka a škody Počet stran příloh inventurních soupisů: 67 Celková hodnota majetku: ,70 Kč Skutečný stav inventarizovaných v inventurních soupisech. předmětů byl zjištěn dokladově podle údajů uvedených V Josefově dne ),~...'}:!. podpis účetní Členové dílčí inventarizační komise: ~~ ~/ tzx

3 1 OBEC JOSEFOV ~: : ~"nl 131,69621 okres Hodonín Obec Josefov ZÁPIS o výsledku inventarizace majetku Obce Josefov podle stavu ke dni: Dílčí inventarizační komise, jmenovaná starostou obce, sestávající z: jméno podpis Předseda Členové Lenka Rebendová Bc. Viktor Machač Ing. Tomáš Salajka provedla inventarizaci majetku obce v období od..!.~..! do..f.~..!:..~,(~ s výsledkem: účet Drob.dlouhod.nehmot.majetek Ostatní dlouhod.nehmot.majetek podle účetnictví ~.:;t~..f!..~1.,.~o '1H Stavby -t?}~..q~~,!. '?t Samost.movité věci a soubory 4S" Y"OIJ zg Drobný dlouhod.majetek l.~j.~.~~~.~l Pozemky Kulturní předměty.. ~.~.3.. ~.~ ~~. ~ y... '7.'!:.. ~.~.~~ Nedokončený dlouhod..hmot.majetku.!.i-:..t~~/. 4L podle inventarizace?;j. y- G1;' "jr] 1. rj-0t; ~(:r..~.(o.~.{?.(~ «:k ~.~.~..~~f.!.'.~. r ;f 'ff.2. ~ f Lt '-fl Ost.dlouhodob.finanční majetek Materiál na skladě 1t),J"J1t -... /... ;fu J 3lt _. '.

4 231 - Základní běžný účet ÚSC Pokladna Peníze na cestě Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti podle účetnictví 46 J. 'J / s~..f?}. ~...?~.~!~.:'. j s=» : podle inventarizace 4G.2 G,je; S-g Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtov.s instit.soc. a zdrav. poj..!je; s r«-. ' Daň z příjmů _ 50 QOO Jiné přímé daně Pohledávky za ústředními rozpočty Závazky k územním rozpočtům Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky -io o o oo./ ~.~.~:~~.: ~ _...;......~~.~.~'".: Dohadné účty pasivní ostatní majetek.1~?}?~.~. 'r Přebytky Manka a škody fr Skutečný sta~ inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením a dokladově podle údajů uvedených v Inventurních soupisech.

5 V Josefově dne 1ff~~V... ;r. podpis účetní Členové dílčí inventarizační komise: /14/

6 \ Josefov Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce: Obec Josefov za rok 2011 Na základě pokynu starosty obce, Bc. Vojtěcha Pospíšila, byla ve dnech do provedena řádná inventarizace majetku obce Josefov. Dílčí inventarizační komise se sešla ještě dne z důvodu provedení jí odsouhlaseného dooprávkování majetku, vyřazení drobného majetku a upřesnění položky majetku účet ~. Dílčí inventarizační komise provedla inventuru následujícího majetku: - drobného dlouhodobého nehmotného majetku - ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ( studie ) - staveb - samostatně movitých věcí a souborů - drobného dlouhodobého hmotného majetku - pozemků - kulturních předmětů - nedokončeného dlouhodobého hmot. majetku - materiálu na skladě - základního běžného účtu - pokladny - peněz na cestě - závazků a pohledávek obce Josefov - poskytnutých provozních záloh - závazků za zaměstnanci - ostatních závazků - daní - ostatního majetku - podrozvahové účty i I I. ' Inventarizace proběhla na Obecním úřadě v Josefově a po obci ve dnech od do podle stavu ke dni Dílčí inventarizační komisí, která byla jmenována dne po schválení ZO Josefov na svém zasedání dne a komise postupovala podle vydaného plánu inventur pro rok Všechny komise byly proškoleny dne paní Pospíšilovou. Jmenovaná Dílčí inventarizační komise ve složení: Předseda komise: Členové komise: Lenka Rebendová Ing. Tomáš Salajka Bc. Viktor Machač Inventarizační komise ve jmenovaném složení se sešla dne a provedla inventuru, Za výše uvedený majetek hmotně odpovídá pí. Pospíšilová Radka, která prohlásila, že všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku odevzdala k inventarizaci a ríic nezatajila. I '.1.

7 lnventarizace byla provedena: 1. Dokladově u: základního běžného účtu,, pokladny, peněz na cestě pozemků, stavu pohledávek a závazků, poskytnutých provozních záloh, závazků za zaměstnanci, nedokončeného dlouhodobého majetku, daní, ostatních závazků 2. Fyzicky u: drobného a ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, staveb, samostatně movitých věcí a souborů, drobného dlouhodobého hmotného majetku, kulturních předmětů, materiálu na skladě, ostatního majetku -.podrozvahové účty Na základě údajů podle účetnictví byly vykázány následující rozdíly: žádné Dílčí inventarizační komise na základě šetření dále doporučuje: Na základě Protokolu o vyřazení a likvidaci inventárních Josefov vyřadit uvedené skutečnosti. Jedná se o: Dveře 90 bílé hodnota: 1495,--Kč Dveře 60 bílé hodnota: 1160,--Kč Okno hodnota: 3213,--Kč Dveře,okno,dverka na plyn hodnota: 3150 =Kč Přístřešek hodnota: 4158,--Kč Dveře 80 bílé hodnota: 2880,--Kč Vrata hodnota: 32445,--Kč předmětů v organizaci Obec I. Hodnota celkem: =48501,--Kč Důvody jsou uvedeny v protokolu (viz. příloha). Dílčí inventarizační komise na základě dokladové a fyzické inventury zjistila a odsouhlasila stavy jednotlivých účtů ( viz. příloha). Dílčí inventarizační komise odsouhlasila způsob a provedené dooprávkování majetku do období , vyřazení majetku obce a doplnění položky u účtu Na základě těchto skutečností se ještě komise sešla , aby odsouhlasila konečné stavy majetku. Dílčí inventarizační komise prohlašuje, že kontrolovala majetek v organizaci:obec Josefov na základě inventárních soupisů. Prohlašuje, že majetek je v pořádku a odpovídá inventárním soupisům. Stav pokladního zůstatku na konci roku činil =0,00 Kč, BÚ odpovídá svému zůstatku. Ústřední inventarizační komise na základě výsledků inventury provedené Dílčí inventarizační komisí souhlasí s jejím provedením, s vyřazeným majetkem obce, dooprávkováním majetku obce k datu ÚIK neshledala v pochybení při prováděné kontrole majetku a schvaluje tuto závěrečnou inventurní zprávu.

8 V Josefově dne: Ústřední inventarizačni komise: Bc. Pospíšil Vojtěch Mgr. Růžička Přemysl Pospíšilová Radka

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Plán inventur na rok 2014

Plán inventur na rok 2014 Plán inventur na rok 2014 Účetní jednotka: Obec Metylovice Identifikační číslo: 00535991 Vydávající orgán: Starosta obce Platnost: 15. 12. 2014 30. 01. 2015 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A SD - Kolejová doprava, a.s. Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A Účinnost ode dne: 1. 10. 2010

Více

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014 Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a

Více

SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ. Obce Psáry

SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ. Obce Psáry SMĚRNICE U-6 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obce Psáry Čl. I Úvodní ustanovení Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena: - v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. II k inventarizační zprávě obce Vítonice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31. 12. 2014 Drobný dlouhodobý

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Údaje o obci: Adresa: Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou Telefon: 384390857 E-mail: ou@plavsko.cz WWW: plavsko.cz Bankovní ústav: Česká spořitelna Číslo

Více

Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazků města Lanškroun za rok 2014

Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazků města Lanškroun za rok 2014 nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazků města Lanškroun

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Plán inventur pro rok 2014

Plán inventur pro rok 2014 Obec Dětenice Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ 00271471 Plán inventur pro rok 2014 1.1. Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více