DINALOG A 144 x 36 Sloupcový indikátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DINALOG A 144 x 36 Sloupcový indikátor"

Transkript

1 DINALOG A x 6 Rozměry průčelí x 6 mm Indikační sloupec je tvořen 7 kontrastními LED diodami Formát na výšku je k dispozici navíc i s displejem Rozsah zobrazení číslicového displeje Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní hodnoty lze nastavit tlačítky Jednoduché programování - lze zablokovat Napájení galvanicky oddělené od měřicího obvodu Pouzdro vhodné pro montáž do mozajky Rychlá montáž pomocí posuvných příchytek Provedení dle IEC 600 Certifikováno podle DIN EN ISO 900, registrační čislo 6 Oblast použití Sloupcové indikátory DINALOG jsou vhodné pro všechny aplikace, při nichž se musí současně sledovat více měřených veličin. Kontrastní zobrazovače LED zajišťují dobrou čitelnost i v tmavých místnostech. Zobrazovač je zkonstruován tak, že jsou hodnoty dobře čitelné i při nepříznivém úhlu pohledu. Tyto přístroje tak lze používat i tam, kde není možno vzhledem k nepříznivým světelným poměrům použít běžné analogové ukazatele nebo ukazatele s indikačním sloupcem tvořeným zobrazovači s tekutými krystaly. Každý přístroj lze pomocí různých měřicích modulů vybavit pro tyto měřicí úlohy: Měření stejnosměrného proudu do ± 00 ma Měření stejnosměrného proudu 0 ma Měření stejnosměrného proudu 0 ma s napájením pro -vodičové převodníky Měření stejnosměrného napětí do ± 00 V Měření střídavého proudu i pro přímé připojení k měniči proudu / A nebo / 5 A Měření střídavého napětí do 700 V Měření teploty pomocí Pt00 nebo termočlánky typů J, K, R, S Měření odporů do 0 kω Montáž Tyto přístroje jsou určeny pro rozsah okolních teplot 0 50 C. Spotřeba přístroje činí max. 5 W. Při montáži více přístrojů s maximální hustotou zástavby je třeba se postarat zvláštním větráním o to, aby nebyla překročena maximální přípustná teplota 50 C. Popis Základní přístroj je stejnosměrný voltmetr s koncovou hodnotou měřicího rozsahu volty. Předřazené měřicí moduly převádějí vstupní signál na odpovídající stejnosměrné napětí. Tak lze každý přístroj optimálně přizpůsobit požadované měřicí úloze. Analogově-číslicový převod se provádí metodou dvojité integrace. Měřicí cyklus trvá asi 00 ms. Pomocí tlačítek na přední straně přístroje lze naprogramovat počátek měřicího rozsahu a měřicí rozpětí pro číslicový displej a pro indikační sloupec. U hlásičů mezních hodnot je možno nastavit doplňkové funkce mezních hodnot. Nastavení mezních hodnot se provádí stejnými tlačítky, avšak na jiné úrovni programování, takže při nastavování mezních hodnot není možno nedopatřením změnit funkci přístroje. Všechny naprogramované hodnoty zůstanou při výpadku napájení zachovány. Všechny nastavené parametry lze externím kontaktem hardwarově chránit proti změně : /. 00

2 DINALOG A x 6 Použité předpisy a normy IEC 600- / EN 600- / VDE 0- EN 6059 VDE 070, část EN EN / IEC 6000 Rozměrový výkres Bezpečnostní ustanovení pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje Zkušební přístroje a metody Stupně krytí pouzdrem (IP kódy) Elektromagnetická kompatibilita Oborová norma pro rušivé emise Elektromagnetická kompatibilita Oborová norma pro odolnost proti rušení Měřicí vstup Provedení Rozsah Zapojení svorek přístroje DC V, mv, AC AC True RMS DC s napájením pro -vodičový převodník ma, µa V, mv, ma V, mv, ma ma ~ + ~ ñ P evodnìk ñ Alternativní přípoj ma pro přímý vstup proudu + ñ 7.8 AC AC True RMS A A 6 Měření teploty pomocí Pt00 Všechny ~ ~ Vstup.8 Výřez v panelu 8 + x +0,6 -vodië -vodië -vodië Měření teploty pomocí termočlánků + ñ -vodië -vodië -vodië + + ñ Vstup (CH) Vstup (CH) SpoleËn zem Všechny Zapojení svorek Měření odporu Všechny (podle provedení) Vstup Reset (nulov nì) Hold (zapamatov nì) Lock (blokov nì) 0 V/GND Nap jenì ~ ~ ñ + Duální modul pro DC rozsahy Všechny

3 Výstup (dle typu přístroje, provedení relé a počtu mezních hodnot) Typ přístroje Provedení relé Zapojení kontaktů relé Jednoduchý ukazatel Dvojitý ukazatel s jedním indikačním sloupcem Dvojitý ukazatel se dvěma indikačními sloupci Jednoduchý hlásič Viz typový štítek Relé Kontakty 9, 0, = přepínač mezních hodnot pro. mezní hodnotu (MESSCONTACTER) Relé Kontakty,, 5 = přepínač pro. mezní hodnotu Relé Kontakty 8, 9 = spínač pro. mezní hodnotu Relé Kontakty, = spínač pro. mezní hodnotu Dvojitý hlásič mezních Viz typový štítek Relé Kontakty 9, 0, = přepínač hodnot (připravuje se) pro. mezní hodnotu Relé Kontakty,, 5 = přepínač pro. mezní hodnotu Relé Kontakty 8, 9 = spínač pro. mezní hodnotu Relé Kontakty, = spínač pro. mezní hodnotu Jednoduchý ukazatel s vlečným ukazatelem Dodávané varianty (Vyobrazení ve formátu na výšku) Max. hodnota Min. hodnota Jednoduchý ukazatel s vlečným ukazatelem Dvojitý ukazatel s jedním indikačním sloupcem Vstup Vstup Jednoduchý ukazatel s jedním indikačním sloupcem bez číslicového displeje Dvojitý ukazatel se dvěma indikačními sloupci bez číslicového displeje Jednoduchý ukazatel s jedním indikačním sloupcem a s číslicovým displejem Dvojitý ukazatel se dvěma indikačními sloupci a s číslicovým displejem MeznÌ hodnoty MeznÌ hodnoty MeznÌ hodnoty Jednoduchý hlásič mezních hodnot (MESSCONTAC- TER) se dvěma mezními hodnotami a s číslicovým displejem Jednoduchý MESSCONTA- CTER se čtyřmi mezními hodnotami a s číslicovým displejem Jednoduchý MESSCON- TACTER se dvěma mezními hodnotami bez číslicového displeje Dvojitý MESSCONTA- CTER (připravuje se) Provedení s číslicovým displejem lze dodat ve formátu na výšku. U přístrojů bez číslicového displeje si můžete vybrat mezi formátem na výšku a na šířku.

4 DINALOG A x 6 Technické údaje Zobrazovače Typ: sloupcový 7-segmentový indikační sloupec diody signalizace kanálu / diody mezních hodnot (jen u MESSCONTACTERu) číslicový 7-segmentový LED, -místný se znaménkem minus (jen u přístroje ve formátu na výšku) Barva Červená Výška / délka indikačního sloupce cca 9 mm Jas Nastavitelný 0 7 Rozsah zobrazení čísl. displeje 999 až 999 Výška číslic cca 8 mm Polarita se zobrazuje automaticky Desetinná tečka Programovatelná Indikace přetížení (nahoře) Indikace přetížení (dole) Stupnice Formát Výška / délka stupnice Barva stupnice Dělení a popis Na výšku nebo na šířku 9 mm Šedobílá Černé, podle měřicího rozsahu (volitelně: dle zadání) Analogově-číslicový převod Metoda měření dvojitá integrace Četnost měření 8 měření/s Doba měření cca 0 ms Vstup Přes měřicí moduly Napěťový modul Vstupní odpor Podle zvoleného měřicího rozsahu, viz údaje pro objednávku / vlastnosti v odstavci / vstupní veličina / měřicí rozsah > MΩ při měření > V > 70 kω při měření < V Proudový modul Úbytek napětí max. V Teplotní modul Pt00 / odpor Proud čidlem ma Termočlánky Typ J, K, R, S Přerušení čidla Indikace přetížení na displeji Kompenzace studeného konce V rozsahu 0 50 C Duální modul Data Jako proudové / napěťové moduly Přesnost Pro základní přístroj Bez modulů Duální modul (DC) Teplotní koeficient SMRR CMRR ± (0, % MH + digity) ± (0, % MH + digity) < 80 ppm / K > 5 db při 50 Hz > 0 db vztaženo na měřicí rozsah 00 mv při 50 Hz AC modul (aritmetický) Základní chyba při 5 65 Hz ± (0, % MH + digity) 0 Hz khz ± (0, % MH + 5 digitů) Teplotní koeficient ± (0,0 % MH + 0,0 mv) / K TRUE RMS modul Základní chyba při 5 65 Hz ± (0, % MH + digity) 0 Hz khz ± (0, % MH + 5 digitů) Vrcholový činitel 6 (navíc 0,5 % MH) Teplotní koeficient ± (0,0 % MH + 0,0 mv) / K Teplotní modul Pt00 / odpor Max. chyba ± (0, % MH + digity) Teplotní koeficient < 50 ppm / K Drift < 0, digit / K Modul termočlánků Max. chyba ± (0, % MH+ digity) Chyba linearizace < K Teplotní koeficient < 50 ppm / K Chyba kompenzace studeného konce V rozsahu 0 50 C < K MH = z měřené hodnoty Řídicí vstupy Test přístroje (reset) Zapamatování zobrazené hodnoty (hold) Ochrana naprogramování (lock) Relé Kontakty Spínací schopnost Doba sepnutí Hystereze spínání Spuštění prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu Spuštění prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu Spuštění prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu přepínací kontakt a spínač 5 A / 50 V AC, 5 A / 0 V DC Max. 00 ms Nastavitelná od 0 do ± 00 digitů

5 Napájecí napětí 0 / 5 V AC ± 5 % 50 / 60 Hz / V DC cca 5 W nebo 8 V 6 V DC / V AC ± 5 % 50 / 60 Hz cca W Elektrická bezpečnost Provedení IEC 600-:.9 / EN 600-:.9 Třída bezpečnosti II Přepěťová kategorie II Stupeň znečištění Stupeň krytí EN 6059 / VDE 070- Přední strana pouzdra IP 65 Svorky IP 00 Elektromagnetická kompatibilita Odolnost proti rušení EN 5008-, IEC 6000 Rušivé emise EN Pracovní napětí Modul DC napětí 00 V Modul AC napětí 00 / 700 V 600 V Proudový modul DC / AC 00 V Teplotní modul Pt00 50 V Modul termočlánků 50 V Modul odporů 50 V Duální modul pro DC rozsahy 50 V Okolní prostředí Provozní teplota 0 50 C Skladovací teplota 0 70 C Rel. vlhkost vzduchu Max. 85 % Odolnost proti vibracím IEC 600- / EN 600-:.9 Pouzdro Konstrukce Rozměry průčelí Výřez v panelu Tloušťka panelu Výška čelního rámečku Zástavbová hloubka Hmotnost Způsob připojení Upevnění Umělá hmota ABS x 6 mm 8 + x +0,6 mm Min. až max. 5 mm 5 mm Max. 7 mm, včetně kabeláže cca 0, kg Bloky šroubových svorek pro dráty do,5 mm Posuvné příchytky z umělé hmoty Dodávané varianty Popis / vlastnosti Obj. číslo DINALOG A x 6 A00 Provedení Jednoduchý ukazatel / jednoduchý MESSCONTACTER A Dvojitý ukazatel A Jednoduchý ukazatel s vlečným ukazatelem A Dvojitý ukazatel s jedním indikačním sloupcem A Konstrukce Formát na šířku B Formát na výšku B Způsob zobrazení Pouze indikační sloupec BA0 Indikační sloupec a číslicový displej (jen u formátu na výšku) BA Mezní hodnoty (funkce MESSCONTACTERu) Bez mezních hodnot C0 mezní hodnoty (jen pro jednoduchý MESSCONTACTER) C mezní hodnoty (jen pro jednoduchý MESSCONTACTER) C Chování relé při spínání (jen u hlásičů mezních hodnot) Pracovní proud (relé při překročení mezní hodnoty přitáhne) CA Klidový proud (relé při překročení mezní hodnoty odpadne) CA Funkce mezních hodnot a U kontaktu min. následuje hlášení alarmu při poklesu pod nastavenou mezní hodnotu, u kontaktu max. následuje hlášení alarmu při překročení nastavené mezní hodnoty Kontakty min-max CB Kontakty min-min CB Kontakty max-max CB Kontakty max-min CB Funkce mezních hodnot a (jen u přístrojů se mezními hodnotami) Kontakty min-max CC Kontakty min-min CC Kontakty max-max CC Kontakty max-min CC Vstupní veličina / měřicí rozsah Stejnosměrný proud 0 0 ma D00 0 ma D00 0 ma s výstupem V / 0 ma pro převodníky D00 0 x ma (x = min. 0, ma; max. 00 ma) D900 ± x ma (x = min. 0, ma; max. 00 ma) D90 Stejnosměrné napětí 0 0 V D V D0 0 x V (x = min. V; max. 00 V) D90 ± x V (x = min. V; max. 00 V) D mv D mv D mv D mv D08 Střídavý proud, sinusový 0 A D A D08 0 x ma (x = min. ma; max. 00 ma) D90 5

6 DINALOG A x 6 Popis / vlastnosti Obj. číslo Střídavé napětí, sinusové 0 00 V D V D0 0 x V (x = min. 0, V; max. 00 V) D9 Střídavý proud True RMS 0 A D0 0 5 A D0 0 x ma (x = min. ma; max. 00 ma) D95 Střídavé napětí True RMS 0 00 V D V D06 0 x V (x = min. 0, V; max. 00 V) D96 Teplota Pt C, -vodičové zapojení D C, - / -vodičové zapojení D06 99,9 99,9 C, -vodičové zapojení D06 99,9 99,9 C, - / -vodičové zapojení D F, -vodičové zapojení D F, - / -vodičové zapojení D065 Teplota termočlánky TYP J C D070 TYP K C D07 TYP R C D07 TYP S C D07 TYP J F D07 TYP K F D075 TYP R F D076 TYP S F D077 Odpor 0 0 kω, -vodičové zapojení D kω, -vodičové zapojení D kω, -vodičové zapojení D08 0 kω, -vodičové zapojení D08 0 kω, -vodičové zapojení D085 0 kω, -vodičové zapojení D Ω, -vodičové zapojení D Ω, -vodičové zapojení D Ω, -vodičové zapojení D089 Vstupní veličina / měřicí rozsah (pouze pro dvojitý ukazatel) Stejnosměrný proud Oba signálové vstupy 0 0 ma DD006 Oba signálové vstupy 0 ma DD007 Oba signálové vstupy 0 x ma (x = min. 0, ma; max. 00 ma) DD900 Oba signálové vstupy ± x ma (x = min. 0, ma; max. 00 ma) DD90 Vstup : 0 x ma, Vstup : 0 y ma (x, y = min. 0, ma; max. 00 ma) DD90 Stejnosměrné napětí Oba vstupy 0 0 V DD06 Oba vstupy 0 x V (x = min. V; max. 00 V) DD9 Oba vstupy ± x V (x = min. V; max. 00 V) DD9 Vstup : 0 x V, Vstup : 0 y V (x, y = min. V; max. 00 V) DD9 Popis / vlastnosti Obj. číslo Rozsah zobrazení číslicového displeje (ne pro dvojitý ukazatel) Jako měřicí rozsah s max. rozlišením (standardně) E00 ± x (x = min. 50; max. 999) E9 0 x (x = min. 00; max. 999) E9 x y (y x = min. 00; y = max. 999) E9 x y (y x = min. 00; x = min. 999) E9 Rozsah zobrazení číslicového displeje pro dvojitý ukazatel Jako měřicí rozsah s max. rozlišením (standardně) E00 Pro vstup : 0 x, pro vstup : 0 y (x, y = min. 00; max. 999) E95 Pro vstup : ± x, pro vstup : ± y (x, y = min. 50; max. 999) E96 Desetinná tečka číslicového displeje pro vstup Jako měřicí rozsah s max. rozlišením ED0 Bez desetinné tečky ED Desetinná tečka xx.x ED Desetinná tečka x.xx ED Desetinná tečka.xxx ED Desetinná tečka číslicového displeje pro vstup (jen pro dvojitý ukazatel) Jako měřicí rozsah s max. rozlišením EE0 Bez desetinné tečky EE Desetinná tečka xx.x EE Desetinná tečka x.xx EE Desetinná tečka.xxx EE Stupnice Jako měřicí rozsah F F0 ± 00 F0 0 x F90 ± x F9 x y F9 x y F9 0 x; 0 y (jen pro dvojitý ukazatel) F9 ± x; ± y (jen pro dvojitý ukazatel) F95 ± x; 0 y (jen pro dvojitý ukazatel) F96 x y; x y (jen pro dvojitý ukazatel) F97 Začátek indikačních sloupců Indikační sloupce začínají na 0 (standardně) FA0 Indikační sloupce začínají na začátku stupnice FA Indikační sloupce začínají na konci stupnice FA Indikační sloupce jdou proti sobě (jen pro dvojitý ukazatel s jedním indikačním sloupcem) FA Označení zobrazované veličiny pro indikační sloupec Jako měřená veličina (standardně) FM0 Bez označení FM % FM Veličina dle zadání (max. znaky) FM9 Označení zobrazované veličiny pro. indikační sloupec (jen pro dvojité ukazatele) Jako měřená veličina (standardně) FN0 % FN Veličina dle zadání (max. znaky) FN9 Napájení 0 V / 5 V AC nebo V DC H V AC nebo 8 6 V DC H 6

7 Popis / vlastnosti Doplňkový popis na stupnici Bez doplňkového popisu (standardně) S doplňkovým popisem Doplňkový popis druhého indikačního sloupce (jen pro dvojitý ukazatel) Bez doplňkového popisu (standardně) S doplňkovým popisem Označení přístroje na zadní straně Bez označení (standardně) S označením dle zadání Obj. číslo S0 S9 SA0 SA9 T0 T9 Příklady objednávek: DINALOG A x 6, dvojitý ukazatel ve formátu na výšku s číslicovým displejem, oba vstupy 0 0 V, rozsah zobrazení číslicového displeje 0 9,99 V, obě stupnice 0 00, napájecí napětí 0 V AC. Objednací číslo: A00 A B BA DD06 E95(x, y = 999) ED EE F0 H DINALOG A x 6, jednoduchý hlásič mezních hodnot MESSCONTACTER ve formátu na výšku s číslicovým displejem, mezní hodnoty jako přepínací kontakty a spínač, vždy jako kontakty min-max, chování při spínání: pracovní proud, vstup 0 ma, rozsah zobrazení číslicového displeje L/h, stupnice L/h, napájecí napětí V DC. Objednací číslo: A00 A B BA C CB CC CA D00 E9(x = 600) ED0 F90(x = 600) FM9 (L/h) H 7

8 DINALOG A x 6 Zastoupení: GMC - měřicí technika, s.r.o. Tel.: (0506) Fügnerova a Fax: (0506) Blansko

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr

SINEAX A 210 Multifunkční wattmetr 63 měřených veličin 8 elektroměrů po 5 středních hodnotách P, Q, S Použití Wattmetr A 210 je vhodný pro montáž do rozváděčů a měří všechny důležité veličiny v trojfázové a jednofázové střídavé síti. Měřené

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek SINEAX V 6 Pouzdro P/7 pro montáž na lištu DIN 00 II () G Použití Převodník SINEAX V 6 (obr. ) je vhodný pro měření teploty ve spojení s termočlánky (TC) nebo odporovými teploměry (RTD). Nelinearita teplotních

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

SINEAX TV 809, 1-kanálový Programovatelný oddělovací zesilovač

SINEAX TV 809, 1-kanálový Programovatelný oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, zesílení a převodu stejnosměrných signálů Použití Úkolem oddělovacího zesilovače SINEAX TV 809 (obr. 1) je galvanicky oddělovat vstupní signály od výstupních, zesilovat je a/nebo

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02 str. 1/5 Použití přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin, které jsou zobrazeny na 4 1/2 LED dispeji Výhody široká nabídka typů vstupních signálů možnost signalizace 2 mezních hodnot pomocí

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

R2400 Elektronický regulátor

R2400 Elektronický regulátor Jednokanálový digitální regulátor s mikroprocesorem Kompaktní pouzdro s rozměrem průčelí 48 x 48 mm dle DIN 43700 pro montáž do rozváděčů, panelů atd. Jednoduché ovládání, mnoho funkcí ve standardním provedení

Více

R2900 Kompaktní regulátor 96 x 96 mm

R2900 Kompaktní regulátor 96 x 96 mm Regulátor teploty pro přímé připojení termočlánků a odporových teploměrů Pt100 a unifikovaných signálů Jednokanálový digitální regulátor s mikroprocesorem Provedení jako dvoupolohový, třípolohový, spojitý,

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční měřicí převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční měřicí převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní snímače, odporové dálkové vysílače nebo potenciometry Popis funkce Přístroj SINX V604s je multifunkční převodník s uchycením na IN lištu s následujícími

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil.

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil. Uživatelský návod PRESET - COUNTER 305 Dva nezávislé čítače s předvolbou Označení pro objednávku 3 0 5 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 0 3AC 50/60Hz AC

Více

Regulátor teploty 48x24 mm C1

Regulátor teploty 48x24 mm C1 Products Elektrické stroje Regulátory teploty Regulátory teploty Regulátor teploty 48x24 mm C1 Dvoupolohová nebo PID regulace Indikátor se dvěma alarmy Regulátor s jedním nezávislým alarmem Možnost doplnění

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo KLEŠŤOVÝ MULTIMETR A WATTMETR APPA APPA A18 plus Displej 3 3/4 dig., podsvícený, zobrazení 6000 číslic Měří AC/DC napětí a proud, odpor, teplotu, frekvenci Měří výkon, THD, náběhový proud, diody, sled

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2 Obj. číslo: 106001423 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení Použití Převodník KINAX 2W2 (obr. 2 a 3) snímá bezkontaktně a téměř bez zpětných účinků úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený, měřené hodnotě přímo úměrný stejnosměrný proud. Technicky smysluplně

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

A2000 Multifunkční wattmetr

A2000 Multifunkční wattmetr Měření proudu, napětí, činného, jalového a zdánlivého výkonu, účiníku, činné a jalové energie, činitele zkreslení a vyšších harmonických Přesné měřené hodnoty s mezními chybami U a I > 0,25% Podle provedení

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití Převodník teploty ThermoTrans A 20210 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1.

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn.

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn. Strana - Strana -3 Strana -3 PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD práh vybavení PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD prahy vybavení Nastavitelné bezpečnostní funkce Typy R3D prahy vybavení Nastavitelné

Více

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

Relé přechodných zemních spojení

Relé přechodných zemních spojení Návod k použití Vydání 02/2003 Relé přechodných zemních spojení Typ EWR 22 Konstrukční provedení Zásuvný modul 12 TE Pouzdro pro montáž na stěně Pouzdro pro montáž do rozváděčů Pouzdro pro montáž na liště

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Převodníky - KB0288-2009/03 P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Výstupní signál dle provedení 4

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací kompenzační ZEPAX 10. přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací kompenzační ZEPAX 10. přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin Použití přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin Výhody široká nabídka typů vstupních signálů možnost vybavení signalizací ve 2 a 4 mezních hodnotách Přístroj ukazovací kompenzační str.

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. MaRweb.sk. Distributor Slovakia: Mahrlo

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. MaRweb.sk. Distributor Slovakia: Mahrlo str. 1/6 Použití přístroj je určen pro bodový záznam jedné, dvou, tří a šesti fyzikálních veličin Výhody široká nabídka typů vstupních signálů snadná změna rozsahu vyměnou rozsahové jednotky bodový záznam

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C 1. STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ generování BCM3751 0 mv 220 mv - 0,0010 % + 0,80 μv 220 mv 2,2 V - 0,00084 % + 1,2

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

SINEAX DME 406 s Profibus-DP Programovatelný multipřevodník

SINEAX DME 406 s Profibus-DP Programovatelný multipřevodník pro měření elektrických veličin v silnoproudé síti Použití SINEAX DME 406 (obr. 1) je programovatelný převodník s rozhraním PROFIBUS-DP pro současné snímání všech veličin silnoproudé elektrické sítě. Přístroj

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

KINAX WT 717 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 717 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj v robustním provedení Použití Převodník KINAX WT 717 (obr. 1) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky svému

Více

A-ISOMETR IRDH275. Vorläufiges Datenblatt

A-ISOMETR IRDH275. Vorläufiges Datenblatt Hlídač izolačního stavu pro monitorování izolačního odporu v neuzemněných AC, DC a AC+DC sítích (IT sítích) s vysokou hodnotou svodové kapacity Vorläufiges Datenblatt Přístroje Bender pro průmyslové aplikace/2009

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-05-x-... AP02-06-x-... AP02-07-x-... APO2-08-x-... AP02-09-x-... AP02-10-x-... AP02-11-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 červenec 2009, TD-U-19-16 Obsah 1 Úvod...4

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

Omezovač teploty STB 55

Omezovač teploty STB 55 PMA a Company of WEST Control Solutions Omezovač teploty STB 55 Návod k použití platí od 2010-05 PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika: Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro měření napětí v libovolně volitelném rozsahu. Měřená hodnota je zobrazována pomocí 2-místného LED displeje. Diferenční

Více

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE Plně programovatelný typ vstupního signálu - Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, reostat, potenciometr, termočlánek, unifikované napětí

Více

KINAX WT 707 Snímač úhlu natočení

KINAX WT 707 Snímač úhlu natočení Přístroj v robustním provedení Použití Snímač KINAX WT 707 (obr. 1 až 6) měří bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný naměřené hodnotě. Díky svému robustnímu

Více

Teplotní monitorovací relé C510 pro PT100/1000, KTY83/84 a NTC

Teplotní monitorovací relé C510 pro PT100/1000, KTY83/84 a NTC pro PT100/1000, KTY83/84 a NTC Obsah Přehled, oblast aplikací........72 Podrobnosti pro objednávku....73 Funkční schémata, schémata zapojení..74 Technické údaje..75 Přehled Teplotní monitorovací relé C51x

Více

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Vyhodnocovací jednotky Oblast použití Vyhodnocovací jednotky spolu s připojenými snímači umožňují celou řadu měřicích úloh, jako např. měření hladiny, diferenčního tlaku, procesního tlaku, vzdálenosti,

Více

R6000 8-kanálový regulátor

R6000 8-kanálový regulátor 8 individuálně volitelných regulačních zón, termočlánky a Pt100 Mimořádně krátký vzorkovací interval pro všechny kanály (100 ms) Druhy regulátorů: regulátor pracovního cyklu, snímač mezních hodnot, dvou-

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

B - NÁVOD K VÝROBKU TYP

B - NÁVOD K VÝROBKU TYP NÁVOD K VÝROBKU Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 04 typ 04 POUŽITÍ - k dálkovému měření fyzikálních veličin, vstupním signálem může být stejnosměrné napětí nebo proud, nebo změna odporu - umožňuje signalizaci

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... ISO 9001

Panelmetr AP 02.  Technická dokumentace U-19. AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... ISO 9001 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 leden 2015, TD-U-19-15 Obsah 1 Úvod...4 1.1 Objednací kód...4 2 Technická data...

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Vážení a dávkování

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Vážení a dávkování PMA a Company of WEST Control Solutions Digital 280-1 Číslicový indikátor Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Velký pětimístný displej Limitní výstupy s hysterezí

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Bodový registrační přístroj KS 3960 A KS 3960 B

Bodový registrační přístroj KS 3960 A KS 3960 B PMA a Company of WEST Control Solutions Bodový registrační přístroj KS 3960 A KS 3960 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený 6 galvanicky oddělených vstupních kanálů Univerzální provedení pro

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-10 Obj. číslo: 106001375 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

SINEAX DME 400 s rozhraním LonWorks Programovatelný multipřevodník

SINEAX DME 400 s rozhraním LonWorks Programovatelný multipřevodník pro měření elektrických veličin v silnoproudé síti Použití SINEAX DME 400 (obr. 1) je programovatelný převodník s rozhraním LONWORKS pro současné snímání několika veličin silnoproudé elektrické sítě. Přístroj

Více

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství) ORCA 2800 DVOUKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK Orca 2800 je externí precizní dvoukanálový 24bit A/D převodník s dvěma analogovými a čtyřmi digitálními vstupy, čtyřmi číslicovými výstupy a jedním pomocným D/A převodníkem.

Více

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ . MĚŘEÍ SŘÍDAVÉHO PROD A APĚTÍ Měření střídavého napětí a proudu: přehled použitelných přístrojů a metod měření Měřicí transformátory ( i, náhradní schéma, zapojení, použití, chyby) Číslicové multimetry

Více