VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) obsahují práva a povinnosti akciové společnosti Extreme Digital (dále jen Dodavatel) zajišťující elektronickou cestou obchodní služby přes své internetové stránky a služby čerpajícího Zákazníka (dále jen Zákazník). (Dodavatel a Zákazník ve společném znění: Strany). VSP se vztahují na každý právnický a obchodní případ, který se uskuteční přes stránky nezávysle na tom, že plnění se realizuje z Maďarska, České republiky či ze zahraničí ze strany Dodavatele nebo jeho zprostředkovatele. 1. Všeobecné ustanovení a vznik smlouvy mezi Stranami 1.1. Současné VSP se vztahují na území Maďarsku nabízené všem službám elektronického obchodu, které se uskuteční přes (dále jen Webové stránky) stránky elektronického obchodního domu (dále jen Extreme Digital online obchodní dům). Platnost VSP se dále vztahuje na každý obchodní případ na území Maďarska, který se uzavře mezi Stranami popsané ve VSP. Nákup v Extreme Digital online obchodním domě je regulován zákonem č CVIII. ("Ektv.") s některými souvysejícími otázkami o elektronických obchodních službách a o službách informační společnosti Nákup v Extreme Digital online obchodním domě je možný elektronickou cestou odeslanou objednávkou způsobem určeným v současných VSP Ve velké části služby Extreme Digital online obchodního domu jsou přístupné pro každého uživatele i bez registrace. Některé služby jsou však zpřístupněné po registraci (následovně přihlášení se) k čemu je oprávněn každý podle zakotvených VSP Dodavatel příjem objednávky (požadavek na nákup) Zákazníka potvrdí em, ve kterém informuje Zákazníka mimo jiné o vzniku smlouvy a o předpokládaném termínu dodání. Smlouvu mezi odesláním objednávky a plnění lze volně a bez následků upravit, zrušit telefonicky nebo cestou u. Mezi Strany po uskutečněném nákupu v maďarštině vytvořená smlouva se kvalifikuje jako písemná smlouva, kterou Dodavatel registruje a počínaje jejího vzniku 5 let uchová Zákaznická služba: Extreme Digital a.s. Místo kanceláře zákaznické služby: Maďarsko, 1033 Budapešť, Reményi Ede u. 23 Provozní doba zákaznické služby: (pracovní dny: 9-17 hod.) Telefon: Telefax: +36 (1) Internetová adresa: Registrace 2.1. Registrace se provádí na Úvodní stránce pod menu Registrace vyplněním formuláře, který se skládá ze dvou částí. Jedna z částí je formulář předběžných údajů (zde je nezbytné určit si libovolné uživatelské jméno, uvést funkční ovou adresu a určit si heslo) a po obdržení potvrzujícího u o registraci a kliknutí na tam uvedený odkaz následuje druhá, podrobnější a osobní údaje obsahující část formuláře, kterou však stačí vyplnit před odesláním objednávek. Registrací na Webových stránkách Zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami Prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasí se způsobem zacházení s osobními údajemi uvedenými v Prohlášení o ochraně osobních údajů. 1

2 2.2. Dodavatel nenese žádnou zodpovednost za zpoždění dodávky, za jiné problémy a chyby způsobené chybně a/nebo nepřesně zadanými údajemi ze strany Zákazníka. Dodavatel nenese zodpovednost za škody vzniklé v důsledku zapomenutého hesla ze strany Zákazníka nebo za zneužití Zákazníkova hesla pokud zneužití hesla není důsledkem nesprávného postupu Dodavatele. Dodavatel považuje každou osobu za samostatní právní subjekt. Dříve zadané údaje je možné po přihlášení upravovat kliknutím na odkaz menu Osobní nastavení, pod kterým se nachází menu názvem Změna osobních údajů, vzniklé změny můžou mít vplyv na aktívní objednávky.dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené změnou registrovaných dát vykonaných Zákazníkem. 3. Objednávka 3.1. Základní vlastnosti, charakteristika, pokyny týkající se použití jsou k nalezení na informační stránce ke koupi určeného zboží s tím, že popis podrobných a skutečných vlastností zboží obsahuje přiložený návod k použití zakoupeného zboží. Pokud zakoupené zboží má lepší a výhodnější vlatnosti než to je popsané na Webových stránkách nebo v přiloženém návodu k použití, to se považuje a kvalifikuje ze strany Dodavatele jako řádné plnění smlouvy. Máte-li dotazy týkající se koupi určeného zboží, Zákaznická služba je k dispozici. Námi nabízeným výrobkům, kde to určí zákon je přiložený návod k použití či návod k obsluze. Pokud náhodou, by jste neobdržel povinný návod k použití či návod k obsluze zakoupeného zboží, ihned to nahlašte u Zákaznické služby ještě před tím, než začnete zboží používat. Pokud potřebujete ješte více informací o kvalitě, základních vlastnostech, o používání zboží, než je na Webové stránce, prosíme obraťte se na Zákaznickou službu, jejíž kontakty jsou popsány v bodu Spotřebitelská cena je suma uvedená vždy vedle výrobku, která v případě, že to není označené jinak již obsahuje DPH. Spotřebitelská cena výrobku neobsahuje náklady dodání Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků nacházející se na Webové stránce s tím, že změna vstupuje v platnost v době publikování změny na Webové stránce. Změna neovlivňí nepříznivě spotřebitelskou cenu již objednaného výrobku Pokud se navzdory veškeré pečlivosti Dodavatele objeví na platformě elektronického obchodního domu chybná cena, obvzvlášť evidentně chybná např. cena se ve velké míře liší od všeobecně akceptované nebo odhadné ceny, případně cena se objeví v hodnotě 0 či 1 v důsledku systémové chyby, pak Dodavatel není povinnen dodat zboží za chybnou cenu, nýbrž může nabídnout dodání výrobku za správnou cenu. Na základě informace o správné ceně může zákazník odstoupit od koupi Objednávku přes svou webovou stránku přijímá Dodavatel jen od registrovaného Zákazníka jen tehdy, pokud Zákazník vyplní veškerá pole, nezbytná k objendávce. (Pokud Zákazník některá pole vyplní chybně nebo nedostačujícím způsobem, obdrží od Dodavatele hlášku o chybě.) Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zpožděnou dodávku a ostatní problémy a chyby vzniklé v důsledku Zákazníkem mylně a/nebo nepřesně zadaných dat týkajících se objednávky. Obrázky na webové stránke sou jenom ilustrační. Zodpovědnost za případné zmeny, rozdíly Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost Pro zadání objednávky v Extreme Digital online obchodním domě je třeba přihlásit se po registraci a použít Košík. Zákazník může vložit vybrané výrobky do Košíku způsobem, že klikne na jednotlivé výrobky, v jehož následku se objevý stránka s podrobným popisem výrobku a odkaz na Košík. Pro změnu obsahu Košíku je třeba kliknout na odkaz Košíku, kde lze uvést množství jednotlivých výrobků nebo obsah Košíku lze změnit či smazat. Pokud Zákazník dokončil nákup a obsah Košíku je definitivní, kliknutím na odkaz Pokladna si může na souhrnné stránce skontrolovat před odesláním objednávky data objednávky, může změnit fakturační a dodací adresu, může si vybrat způsob platby a dodání a může dodat poznámky ke své objenávce. Použitím odkazu Zpět, má Zákazník opět možnost změnit obsah Košíku a ostatní data. K odeslání 2

3 objednávky dojde ze souhrnné stránky Pokladna následně po kliknutí na odkaz Odeslat objednávku Dodavatel je povinen Zákazníkovi po obdržení jehož zprávy potvrdit příjem elektronickou formou ( em), což však nelze kvalifikovat za potvrzení Zákazníkova objednávky. Pokud zmíněné potvrzení Zákazník neobdrží během 48 hodin po odeslání objednávky, pak jakékoli povinnosti jak Dodavatele, tak Zákazníka automaticky zaniknou bez dalších podmínek Povinnosti Zákazníka pokud obrdží zmíněné potvrzení během 48 hodin po odeslání objednávky se prodlouží o 48 hodin počínaje obdržením potvrzení, do této doby se nepočítají dny pracovního klidu. Dny pracovního klidu podle VSP jsou v Zákoníku práce určené zákonem 1992/XXII., soboty a neděle. Na přijmutí objednávky a vzniku smlouvy je směrodatný obsah popsaný v bodě Dodací a platební podmínky 4.1. Dodavatel objednaný výrobek dopraví až do domu se svým dopravním prostředkem nebo použitím služby spediterské firmy. Náklady za dopravu publikované na Webové stránce vždy nese Zákazník tím způsobem, že dopravné jsou uvedené na faktuře. Pokud od jednoho zákazníka tentýž den je podáno více objednávek, dopravné se počítá za každý objednaný výrobek zvlášť. Pokud Zákazník po odeslání druhé objednávky vyrozumí Dodavatele o objednání více položek a je-li to ještě možné, Dodavatel může odeslat všechny položky jako jeden balík. Již vyexpedované balíky se zpáteční platností odeslat jako jeden balík nelze. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu sazby přepravného s tím, že změny vstupují v platnost od jejich uveřejnění na Webové stránce. Změna neovlivní spotřebitelskou cenu již objednaných výrobků Dodavatel po prověření splnitelnosti objednávky zajistí možnost Zákazníkovi vybrat si den dodání výrobků. Předem určenou hodinu dodání výrobků Dodavatel nemá možnost plnit. Na Webové stránce pod menu Doprava do domu popsané dodací lhůty jsou pouze orientační. Skutečná dodací lhůta je uvedená v každém případě v potvrzení objednávky Dodavatel Zákazníkovi na Webové stránce objednané služby plní způsobem a místě popsané v objednávku potvrzujícím u. 5. Právo, způsob a důsledky odstupu 5.1. Kupující spotřebitel má právo v souladu 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zákazník prohlášení od odstupu smlouvy může sdělit na telefonních číslech uvedených v kontaktech Dodavatele, dopisem, poštou nebo na ovou adresu. V případě využití práva odstupu od smlouvy Zákazník se musí postarat o vrácení výrobku a to na své náklady. Zákazník výrobek, kterého se týká využití práva odstupu nemůže vrátit Dodavateli na dobírku na dobírku zaslaný výrobek Dodavatel nepřebírá. Extreme Digital a.s. může trvat na uhrazení škod působené Zákazníkem v důsledku nesprávného použití zboží. Kromě toho Zákazníka následkem odstupu od smlouvy žádné jiné náklady nezatěžují. Na žádost Zákazníka se Dodavatel postará o organizaci navrácení zboží dotyčné požadavky přijímá Dodavatelova Zákaznická služba. Dodavatel Zákazníkem zaplacenou celou sumu odpovídajícím způsoben zakotvených v právoplatných zákonech neprodleně, ale nejpozději 30 dnů ode dne odstupu od smlouvy vrátí Zákazníkovi. 3

4 5.2. Zákazník nemůže využít své právo na odstup: V případě prodeje výrobků, které podléhá osobě Zákazníka, nebo které bylo vyrobené na základě příkazů nebo na vyloženou prosbu Zákazníka nebo výrobek v důsledku jeho přirozených vlastností nelze vrátit Zvukové a obrázkové nahrávky, dále smlouvně prodanou kopii počítačového softweru, pokud původní balení je porušené: dále V dalších, právních předpisech určených případech Obsah tohoto bodu platí výhradně pro Zákazníky (spotřebitel) přistupující ke smlouvě mimo cílem okruhu ekonomické a odborné činnosti. 6. Záruka 6.1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců). Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesnění Zákazník může uplatnit svá práva vztahující se na záruku ode dne dodání (předání-převzetí, neboli ode dne uvedení výrobku do provozu) během doby záruční lhůty Zákazník má právo uplatnit svá práva vztahující se k záruce pouze v případě předložení záručního listu obdrženého při převzetí výrobku nebo v případě předložení faktury osvědčující platbu. Zákazník je povinnen v každém případě stvrdit skutečnost koupi. Na práva okruhu vztahující se na záruční práva jednotlivých výrobků jsou vždy směrodatné informace uvedené v záručním listu Během záruční lhůty zajistí Dodavatel podle výběru Zákazníka v souladu s uvedenými v záručním listě výměnu, či opravu vadného výrobku, mimo případ, kdy oprava nebo výměna není možná, nebo Dodavateli vzniknou neprůměrné náklady navíc v porovnání druhého způsobu plnění záručních povinností. Pokud oprava nebo výměna není možná nebo Dodavatel je nemůže zajistit, pak Zákazník dle svého rozhodnutí může žádat v odpovídající výši o snížení ceny nebo může odstoupit od smlouvy, pokud to umožní v záručním listě popsané poskytované záruky. V případě zanedbatelné vady odstup od smlouvy není na místě Pokud Zákazník uplatní své právo na výměnu vadného výrobku od převzetí výrobku do tří pracovních dnů, Dodavatel je povinnen vyměnit výrobek za předpokladu, že vada brání v řádném užívání výrobku Záruční povinnost se nevztahuje na vadu, jejíž příčina vznikla po splnění. Toto je však povinnen dokázat Dodavatel. Poskytnutá záruka neovlivní Zákazníkovo právo vyplívající ze zákona. Zákazník se může informovat o místě opravy ze záručního listu daného výrobku nebo u zákaznické služby Dodavatele. 4

5 7. Odpovědnost Informace nacházejíci se na Webové stránce byly uveřejněné v dobré víře, ale slouží výhradně k informačním cílům, za přesnost a úplnost informací Dodavatel nenese odpovědnost. Zákazník může používat Webové stránky pouze na svoje riziko a akceptuje, že Dodavatel nenese odpovědnost v průběhu používání stránky vyskytující se majetkové a jiné škody kromě odpovědnosti porušení smlouvy působené v důsledku úmyselně hrubé nedbalosti nebo trestního činu, dále ohrožení života, zdraví a tělesného zdraví. Dodavatel vylučuje veškerou odpovědnost za chování uživatele na Webové stránce. Zákazník je v plné míře a výhradně odpovědný za své chování, Dodavatel v takových případech spolupracuje v plné míře v zájmu objasnění porušení práv s postupujícím úřadem. Službu zajišťující stránky mohou obsahovat takové odkazy (linky), které přesměrují Zákazníka na stránky jiných dodavatelů. Za jejich zásad ochrany osobních údajů (soukromý) a za jejich jiné činnosti Dodavatel nenese odpovědnost. V průběhu používání Webových stránek Zákazníkem případně uveřejněný obsah Dodavatel je oprávněn ale není povinnen kontrolovat a s ohledem na uveřejněný obsah Dodvatel má právo, ale není povinnen prohledávat příznaky poukazující na protiprávní činnost. Z důvodu globálního charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v půběhu používání Webových stránek postupuje i s dodržením předpisů národního práva. Pokud jakákoli činnost souvysející s používáním webové stránky podle platného práva země Zákazníka není povolena, za používání nese odpovědnost výhradně Zákazník. Pokud Zákazník na Webové stránce nalezne nevhodný obsah, je to povinnen neprodleně nahlásit Dodaveteli. Pokud Dodavatel v rámci dobré víry provedeným postupem námitku uzná za opodstatněnou má právo informace neprodleně smazat nebo upravit. 8. Autorská práva 8.1. Webová stránka podléhá ochraně autorských práv. Dodavatel je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem autorských práv na Webové stránce a v průběhu zajištení služeb veškerému uveřejněnému obsahu: jakémukoli autorskému dílu a jinému duševnímu výtvoru (pod tím se rozumí mimo jiné veškerá grafika a ostatní materiály, uspořádání platformy a editování Webové stránky, nápady a použité softwerové a jiná řešení). 9. Možnosti uplatnění práv 9.1. Zákaznická podpora (Zákaznická služba) Adresa: Maďarsko, 1033 Budapest, Reményi Ede u. 23. Provozní doba pro osobní návštěvu zákaznické podpory: po-pá hod. Telefon: Provozní doba telefonické zákaznické podpory: v pracovních dnech: 9-17 hod., v sobotu a neděli: mimo provoz Fax: +36 (1) Kontaktní osoba: Mikle Miriam, vedoucí regionu ová adresa: Povinná lhůta odpovědí na přijaté y a faxy: 2 pracovní dny 9.2. Ostatní možnosti uplatnění práv Pokud se případně spotřebitelský právní spor mezi Dodavatelem a Zákazníkem nevyřeší v rámci jednání, před Zákazníkem jsou otevřené následující možnosti uplatnit svá práva: 5

6 Podání stížnosti na úřad pro ochranu spotřebitele. Pokud Zákazník registruje porušení svých spotřebitelských práv, má právo obrátit se podle bydliště na úřad pro ochranu spotřebitele. Po posouzení stížnosti úřad rozhodne o zahájení řízení na ochranu spotřebitele. Smírčí komise. V zájmu mírného vyřízení právnického sporu mimo soudní cestu s ohledem na kvalitu, bezpečnost a použití předpisů odpovědnosti za výrobek dále spotřebitelský spor o vzniku a plnění smlouvy Zákazník může vyvinout iniciativu na zahájení řízení podle svého bydliště při odborní komoře fungující smirčí komise. Soudní řízení. Zákazník má právo na uplatnění svého požadavku vyplývající ze spotřebitelského právního sporu před soudem v rámci občanského soudního řízení podle zákona IV., Občanský zákoník z roku 1959 a podle zákona III., Občanský soudní řád z roku Ostatní Az Extreme Digital Online Webový obchodní dům je na základě Linux/PHP fungující informační systém, jehož bezpečnostní úroveň je přiměřená, její používání neznamená riziko, ale doporučujeme učinit následující preventívní opatření: používejte aktualizované antivirové a spyware ochranné softwery, nahrajte si aktualizované databáze operačního systému. Zákazníkovo nakupuvání přes webové stránky předpokládá znalost meze technických možností internetu a akceptování z technologie vyplývajících výskitů možných chyb Dodavatel zakázky ze svých kamenných obchodů a z internetového obchodného domu plní jenom ve výši obvyklého množství běžné domácnosti Dodavatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit podmínky VSP. Dodavatel o změnách před nabytím jejich platností vyrozumí uživatele em. Po nabytí platnosti změn registrovaní uživatelé po přihlášení se na stránku musí vysloveně akceptovat změny k dalšímu používání stránky. V Budapešti, dne 1. března

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE V ROZSAHU SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELI

OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE V ROZSAHU SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELI OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE V ROZSAHU SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELI Obchodní podmínky společnosti Prodávající: TME Czech Republic s.r.o., se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ").

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ). I. Úvodní ustanovení V internetovém obchodě www.mobilbar.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též "OP"), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

Více

Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o.

Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající: TME Czech Republic s.r.o., se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Obchodní podmínky. firmy. Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň

Obchodní podmínky. firmy. Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň Obchodní podmínky firmy Miroslava Šlehoferová, HAMAKASHOP.CZ (dále jen Hamakashop) Letkov 100, 326 00 Plzeň provozovna: Lindauerova 19, 301 00 Plzeň IČ: 459 83 459 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o. Axes Computers s.r.o. Kollárova 1 Husitská 49 Rybníčky 59 301 00 Plzeň 347 01 Tachov 339 01 Klatovy tel./fax 377 354 111 tel./fax 374 723 277 tel./fax 376 387 204 obchod@axes.cz tachov@axes.cz klatovy@axes.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ ).

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ ). ROVNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY Chceme, abyste ze vztahu s námi měli radost a přinášel vám jen příjemná překvapení. Jednáme s vámi proto vždy na rovinu. Na této stránce popisujeme naši odpovědnost,

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hulkarna.cz uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

pro spotřebitele a nepodnikatele

pro spotřebitele a nepodnikatele I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky společnosti Syncare Plus, s.r.o. pro spotřebitele a nepodnikatele Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.syncare.cz, provozovaném obchodní

Více