1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku."

Transkript

1 PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě , Al. Jana Pawła II 80, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem hl. m. Varšavy, XII. obchodní divize Státního soudního rejstříku (KRS) pod číslem , DIČ , se základním kapitálem ,20 PLN, dále uváděná jako Pořadatel Soutěž pořádá Pořadatel na zadání firmy společnosti Michelin Polska S.A., se sídlem Olsztyn , na adrese Leonharda 9, Polsko (dále uváděná jako Michelin) Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku Soutěž je pořádána na území České republiky a Slovenské republiky Soutěž se bude konat od 15. března 2014 do 15. května Cílem Soutěže je propagace letních pneumatik Michelin pro osobní vozidla a vozidla 4x4 (dále uváděných jako Pneumatiky). II. ÚČASTNÍCI 2.1. Soutěže se mohou účastnit plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky nebo Slovenské republiky, které vlastním jménem a na vlastní účet zakoupí Pneumatiky v místech maloobchodního prodeje (dále uváděna jako Prodejní místa), a to nezávisle na tom, zda daná osoba uskuteční nákup jakožto spotřebitel, nebo v souvislosti s provozováním vlastní podnikatelské činnosti; a dále rovněž plnoleté fyzické osoby, které si jakožto zaměstnanci nebo zástupci právnických osob zakoupí na Prodejních místech Pneumatiky jménem zastupované právnické osoby, resp. v její prospěch. Pořadatel si vyhrazuje, že v případě, kdy je mezi Prodejním místem a právnickou osobou uzavřena písemná dohoda, se za zástupce právnické osoby považuje ten, kdo jménem kupujícího podepíše fakturu prokazující prodej a obsahující DPH. V případě, že kupující fakturu s DPH nepodepíše, považuje se za zástupce právnické osoby ten, kdo potvrdí převzetí zakoupených Pneumatik Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci Pořadatele nebo firmem: Michelin Polska S.A., Michelin Ceska republika s.r.o, Michelin Slovensko s.r.o., ani rodinní příslušníci výše uvedených osob. Za rodinné příslušníky jsou považováni: předkové, potomci, sourozenci, manželé, manželé sourozenců, rodiče manželů, bratranci a sestřenice a osoby adoptované (osvojené).

2 2.3. Pro účast v Soutěži musí osoba, splňující podmínky stanovené v čl. 2.1., během konání Soutěže: a) Jednorázově zakoupit na Prodejním místě minimálně 4 kusy Pneumatik. b) Zaregistrovat se v době trvání Soutěže, tj. mezi 15. březnem 2014 a 15. květnem 2014, na stránkách resp. (dále uváděné jako Internetové stránky) a v souladu s informacemi zde uvedenými odpovědět na soutěžní otázky. c) Připojit naskenovanou fakturu s DPH nebo naskenovaný paragon a uschovat jejich originál či kopii prokazující nákup dle výše uvedeného čl. 2.3a), z jejichž obsahu jasně vyplývá, že předmětem nákupu byly minimálně čtyři Pneumatiky Michelin K účasti v Soutěži opravňuje pouze jednorázový nákup minimálně 4 kusů Pneumatik, přičemž za jednorázový nákup se, ve smyslu těchto pravidel, považuje nákup potvrzený jedním paragonem nebo jedinou fakturou s DPH, případně více než jedním paragonem, resp. více než jedinou fakturou pod podmínkou, že se každý z těchto dokladů vztahuje na nákup uskutečněný ve stejný den (se shodným datem) a na shodném Prodejním místě Bezprostředně po uskutečnění nákupu dle čl. 2.3.a obdrží nakupující osoba od prodejce leták informující o Soutěži a obsahující speciálně označený individuální alfanumerický kód (dále označovaný jako Kód). Pořadatel si vyhrazuje, že ve výjimečných případech nemusí mít Prodejní místo k dispozici letáky s Kódem. V takovém případě se může osoba, která splňuje podmínky stanovené v čl. 2.1., účastnit Soutěže tak, že během registrace na Internetových stránkách uvede místo Kódu dle čl. 2.6.b přesný název a přesnou adresu Prodejního místa, ve kterém byl nákup Pneumatik registrován Při registraci na Internetových stránkách je osoba účastnící se Soutěže (dále uváděná jako Účastník) povinna: a) Uvést své jméno a příjmení, adresu, a číslo mobilního telefonu. b) Uvést Kód z letáku, který dotyčný obdržel v souvislosti s registrovaným nákupem (pokud však Účastník leták s Kódem neobdržel, musí, v souladu s čl. 2.5., uvést název a přesnou adresu Prodejního místa). c) Zaslat naskenovanou fakturu nebo paragon prokazující nákup v souladu s čl. 2.3.a Pořadatel nenese odpovědnost za to, pokud osoba, která se účastní Soutěže, uvede nepravdivé nebo nekompletní osobní údaje V Soutěži vítězí ten Účastník, který uvede nejzajímavější odpověď na soutěžní otázku. Maximální délka odpovědi na soutěžní otázku je znaků včetně mezer Každý nákup dle čl. 2.3.a opravňuje k jedné účasti v Soutěži. Každý Kód může být na Internetových stránkách zaregistrován pouze jedenkrát. Z důvodu předejití případným

3 pochybnostem Pořadatel sděluje, že pokud Účastník uskuteční další nákup Pneumatik, jež bude splňovat podmínky stanovené v čl. 2.3.a, může se opětovně zapojit do Soutěže, pro tento účel se však musí v Soutěži znovu zaregistrovat, a to způsobem stanoveným v čl Účast v Soutěži je dobrovolná a zároveň je automatickým souhlasem Účastníka s ustanoveními těchto Pravidel. III. CENA V SOUTĚŽI 3.1. V Soutěži je stanovena 1 cena v podobě osobního automobilu BMW X1 (dále uváděná jako: Hlavní cena) v orientační hodnotě (podle katalogu) ,86 EUR brutto (42 101,86 EUR = ,00 PLN. Odhadovaná hodnota průměrného kurzu Polské Narodní Banky ke dni ) Vítěze Soutěže vybere Soutěžní komise, která bude složena ze členů jmenovaných Pořadatelem (dále označovaná jako Soutěžní komise), a to do Výsledek Soutěže bude vyhlášen na Internetových stránkách do Ze zasedání Soutěžní komise bude vyhotoven protokol Vítěz Soutěže bude o výhře informován formou u, jež bude zaslán na e- mailovou adresu, kterou Účastník uvede při registraci do Soutěže, a to v termínu do 21 dnů od vyhlášení výsledků Soutěže na Internetových stránkách. Pořadatel si vyhrazuje právo Účastníka dodatečně telefonicky informovat o výhře na telefonním čísle, které Účastník uvede při registraci do Soutěže Pro získání Hlavní ceny musí Účastník v termínu do 14 dnů od obdržení informačního u (viz výše) zaslat Pořadateli odpovědní s přiloženým naskenovaným paragonem nebo fakturou s DPH, které prokazují uskutečnění nákupu dle čl. 2.3.a a které Účastník zaregistroval na Internetových stránkách. Rovněž musí potvrdit rozhodnutí převzít cenu na místě stanoveném Pořadatelem a v termínu dohodnutém s Pořadatelem, nejpozději však do Jestliže výherce ceny nesplní podmínky stanovené v čl. 3.4., ztrácí na cenu právo. Pořadatel pak může udělit cenu osobě, která je uvedena na následujícím místě v žebříčku výherců Soutěže, v takové situaci se uplatňují obdobně čl Hlavní cena bude předána vítězi na místě stanoveném Pořadatelem a v době, na které se osobně domluví, nejpozději však do Místo cen, které jsou v Soutěži plánovány, se nebude poskytovat peněžní náhrada ani ceny jiného druhu Účastníci Soutěže nemohou přenášet právo na získání ceny na třetí osoby Ceny budou Účastníkům vydány v souladu s ustanoveními polského zákona o dani z příjmu fyzických osob.

4 3.10. V případě, že vítěz ceny bude, v souladu s ustanoveními polských daňových zákonů, povinen zaplatit paušální daň z příjmu z ceny v Soutěži (čl. 21 odst. 1 čl. 68a zákona o dani z příjmu fyzických osob), poskytne Pořadatel dodatečnou peněžní cenu ve výši 11,11 % hodnoty věcné ceny (dále zvanou jako: Peněžní cena). Hodnota Peněžní ceny nebude výherci vyplacena, nýbrž bude Pořadatelem uhrazena a bude určena, shodně s ustanoveními polských daňových zákonů, na pokrytí 10% paušální daně z ceny v Soutěži, jejímž plátcem je, v souladu s ustanoveními polských daňových zákonů, ten, kdo cenu vydává. Pořadatel si vyhrazuje, že dodatečná Peněžní cena nebude financována v případě, kdy hodnota ceny bude zdanitelná jako příjem z podnikání výherce ceny nebo dle jiných, např. českých či slovenských právních předpisů. IV. REKLAMACE 4.1. Reklamace týkající se průběhu Soutěže mohou být podávány písemně, a to doporučeným dopisem na adresu Pořadatele do , s předmětem Spotřebitelská soutěž léto 2014 reklamace. O platnosti termínu pro podání reklamace rozhoduje datum odeslání doporučeného dopisu s reklamací Právo podat reklamaci týkající se průběhu Soutěže náleží pouze Účastníkům Soutěže Reklamace týkající se vydání ceny mohou být podány písemně, a to doporučeným dopisem na adresu Pořadatele do , s předmětem Spotřebitelská soutěž - léto 2014 cena, reklamace". O platnosti termínu pro podání reklamace rozhoduje datum odeslání doporučeného dopisu s reklamací. Právo podat reklamaci týkající se vydání ceny náleží pouze výherci Soutěže, který je k ceně oprávněn Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a uvedení příčiny reklamace Reklamace bude Pořadatel projednávat v termínu do 7 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli Účastník bude o rozhodnutí Pořadatele informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci, a to do 7 dnů od data projednání reklamace. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1. Veškeré spory vzniklé z titulu plnění závazků souvisejících se Soutěží budou projednávány soudem příslušným podle obecné příslušnosti Zásady Soutěže jsou stanoveny výhradně těmito pravidly a platnými právními předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály mají informativní charakter.

5 5.3. Pravidla Soutěže jsou během trvání Soutěže dostupná v sídle Pořadatele a na Internetových stránkách. Tato pravidla se řídí polským právem Osobní údaje Účastníků Soutěže budou zpracovány v souladu s ustanoveními polského zákona o ochraně osobních údajů (konsolidované znění Sb., z r roku, č. 101, pol. 926 se zm.). Správcem osobních údajů zpracovaných pro potřeby Soutěže je firma Michelin Polska S.A., se sídlem Olsztyn , na adrese Leonharda 9, Polsko DIČ: Osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem a v rozsahu nezbytném k uskutečnění Soutěže, včetně reklamačního řízení a vydání cen. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v Soutěži nebo obdržení ceny. Osoby, které zpřístupní své osobní údaje, mají právo přístupu k nim a k jejich opravě.

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

pro spotřebitele a nepodnikatele

pro spotřebitele a nepodnikatele I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky společnosti Syncare Plus, s.r.o. pro spotřebitele a nepodnikatele Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.syncare.cz, provozovaném obchodní

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů.

Více

I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně

I. Pro využívání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit se Smluvními podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRODEJ JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Smluvní podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Smluvní podmínky Všechny pojmy související se systémem E-PODROZNIK BILETY

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., Člen skupiny HSCZ, IČ 27423808, se sídlem Uhříněveská 364,252 43 Průhonice, korespondenční

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Hovoří-li se v tomto Řádu o: a) Soutěž rozumí se tím Vánoční soutěž Bossa, organizovaná Organizátorem v termínech dle pravidel stanovených tímto

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Letní demo soutěž Bossa 2015 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Letní demo soutěž Bossa 2015 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD Letní demo soutěž Bossa 2015 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Hovoří-li se v tomto Řádu o: a) Soutěž rozumí se tím Letní demo soutěž Bossa 2015, organizovaná Organizátorem v termínech dle pravidel

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: AP 0 /13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 72 odst. 8 zákona č.

Více