Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. (26. 3. 2015)"

Transkript

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 31. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

2 6. monitorovací zpráva (5. ŽoP) monitorovací období končí v březnu 2015, příprava MZ v dubnu 2015 termín odevzdání MZ: 29. nebo 30. dubna 2015 dodání všech podkladů do

3 podklady pro věcnou část: za období 10/ /2015 výkazy vzdělávací činnosti zpráva postdoka a mentora: 10 12/ /2015 popis realizace klíčových aktivit MI podepsané výpisy z IS + tabulku podklady k veřejným zakázkám KA3 dodat prezenční listinu, fotky z akce a případně prezenční listinu; popsat do popisu realizace KA nepodstatné změny stáţ v ČR

4 podklady pro finanční část: výdaje za období 09/ / všechny související doklady (faktury, cesťáky, aj.) mzdové sestavy podepsaná MZ 520b soupisky čerpání rozpočtu kvůli souladu vašich a našich údajů výkazy práce pozor na počet hodin týdně u administrátorů změny v pracovněprávních dokumentech (i při ukončení pracovního poměru) všechny doklady musí být označeny razítkem projektu

5 Tabulky Po finalizaci monitorovací zprávy bude zasláno ke kontrole: Přehled cest s jednotkami a finančním plněním příprava nepodstatných změn do závěrečné zprávy Přehled informací z výkazů práce mentorů o pracích na publikacích/článcích/monografiích atd. kontrola na výstupy Finální stav čerpání za jednotlivá HS ke stavu 5. ŢoP (po odsouhlasení během přípravy MZ)

6 5. ŽoP (6. MZ) Předpokládaná částka ŢoP: cca 32 mil Kč. Stav refundací HS Refundováno Čeká na refundaci LF 09/ / /2015 Není dodáno FF 09/ / /2015 PrF 09/ / /2015 FSS 09/ / /2015 Dodáno (kontroluje se) PřF 10/ ,11-12/2014 FI 02/ / /2015 PdF 09/ / /2015 ESF 09/ /2014 CEITEC 09/ /2015

7 Nepřímé náklady stav k Zbývá refundovat k MZ 05: ESF ,01 FI ,97 CEITEC ,16 Prosím o kontrolu čísel a po odsouhlasení nachystání převodních příkazů. Přeúčtování na zakázku: Nutno zvýšit čerpání ESF, FI

8 HS NN dle soupisky (MZ 05) převedeno na zakázku projektu zbývá převést (-)/ převedeno více (+) LF , ,10 0,00 FF , ,13 0,01 PrF , , ,64 FSS , , ,19 PřF , ,09 0,00 FI , , ,12 PdF , , ,83 ESF , , ,62 CEITEC , , ,91 RMU , ,71 0,00 Celkem , ,20

9 Schůzka projektového týmu Postdoc II. 23. ( ) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

10 Dodatek č. 6 prodloužení projektu Schválen dodatek č. 6 k prodlouţení projektu projekt prodlouţen do zkrácení termínu pro předloţení závěrečné monitorovací zprávy do 1 měsíce od ukončení realizace projektu dodatek schválen uloţen v ISEP

11 Během DUBNA proběhne aktualizace čerpání rozpočtu v kap. 1 Osobní náklady a budou vydány dodatky k dohodám o spolupráci Dle stavu skutečného a předpokládaného čerpání budou HS případně navyšovány osobní náklady (jiné kapitoly rozpočtu navyšovány nebudou). V případě, ţe HS bude potřebovat navýšit rozpočet v jiných kapitolách BURZA NÁKLADŮ

12 5. monitorovací zpráva (4. ŽoP) monitorovací období končí v dubnu 2015, příprava MZ v květnu 2015 termín odeslání MZ: 28. nebo 29. květen 2015

13 Dodání podkladů podklady pro věcnou část: nejpozději do dodávat i průběţně za období 10/ /2015 výkaz vzdělávací činnosti zpráva postdoka a mentora: 10 12/ /2015 popis realizace klíčových aktivit MI podepsané výpisy z IS kompletní podklady k veřejným zakázkám KA3 dodat prezenční listinu, fotky z akce a případně prezenční listinu; popsat do popisu realizace KA nepodstatné změny stáţ v ČR

14 podklady pro finanční část: dodání všech podkladů finanční část nejpozději do , ale stále platí průběţné termíny 15. každého měsíce! Zkrácení termínu dodání je z důvodu nutnosti podepsat čestné prohlášení o zaplacení výdajů z běţného účtu MU

15 podklady pro finanční část: výdaje za období 10/ / všechny související doklady (faktury, cesťáky, aj.) mzdové sestavy podepsaná MZ 520b soupisky čerpání rozpočtu kvůli souladu vašich a našich údajů výkazy práce pozor na počet hodin za týden u administrátorů změny v pracovněprávních dokumentech (i při ukončení pracovního poměru) všechny doklady musí být označeny razítkem projektu

16 Nákupy v projektu V závěrečné fázi projektu postupujte obezřetně. Vyuţijte zkušenosti z jiţ ukončených projektů. Vţdy je nutné mít odpovědi na 3 základní otázky: Je nákup nezbytně nutný k dokončení realizace projektu? Je ohroţeno plnění cílů projektu v případě, ţe nákup realizován nebude? Je moţné obhájit nákup aţ v závěrečné fázi projektu? V případě pochybností je moţné zaslat dotaz na MŠMT.

17 PI. + PII.

18 PERSONALISTIKA Nezapomenout dodat: kopie (a optimálně i elektronicky v.pdf) nové dohody pro mentory na r případné prodlouţení smluv stávajících zaměstnanců projektu (administrátoři/postdoci) dohodu o ukončení pracovního poměru - v případě jeho ukončení jinak neţ uplynutím doby určité

19 Výstupy projektu Průběh kontroly publikací v IS? Ţádost o výjimku knihy doplnění časopisů název díla název konkrétního díla autor/ři, doplnění konkrétních publikací, u kterých nemůţeme zajistit dálkový přístup do roku 2025

20 Termíny odevzdávání podkladů P I. P II. Duben MZ Květen F:výdaje za 03+04/2015 stačí v červnovém termínu Červen F: výdaje za 05/ Červenec MZ F: výdaje za 06/ věcná MZ finanční (F) F: výdaje za 04-05/ F: výdaje za 06/ Srpen F: výdaje za 07/ Září F: výdaje za 08/ Říjen věcná MZ F: ihned po zpracování mezd za září!

21 Stáže postdoků v ČR Do 6. MZ PI. a 5. MZ PII. dodat k podkladům nepodstatnou změnu v případě, ţe postdok absolvoval povinnou stáţ v ČR (pouze postdok cizinec!) Informace kdo, kde a proč zdůvodnit nutnost absolvování stáţe v ČR a propojit to s aplikační sférou Aplikační sféra = jakákoli organizace, ve které lze uplatnit výsledky VaV aktivit domovské instituce. Mohou do ní patřit průmyslové a vývojové firmy, jiná vědecká a výzkumná pracoviště, zdravotnictví a související obory, neziskový i veřejný sektor, apod.

22 Ostatní Podpisový vzor doplnění do MZ ESF, CEITEC, FSpS administrátor PdF děkan, tajemník Souhrnná informace o realizaci projektu v závěrečné MZ souhrnné informace o realizaci projektu info o průběhu realizace a vyhodnocení naplnění cílů projektu dosaţené cíle projektu zda a s jakým výsledkem bylo dosaţeno cílů projektu problémy při realizaci projektu stručně shrnout problémy, se kterými se M/P potýkal při realizaci projektu a které mohly mít vliv na dosaţení cílů projektu

23 BURZA NÁKLADŮ

24 Termíny příštích schůzek: od 9 hodin ve velké zasedací místnosti RMU

25 Děkujeme za pozornost

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

FAQ pro OPTP, výzva 02

FAQ pro OPTP, výzva 02 1. Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků? Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy

Více

EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK. Informace k realizaci projektů

EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK. Informace k realizaci projektů EU peníze středním školám oblast podpory 1.5 OP VK Informace k realizaci projektů Obsah Aktuální informace Projektové řízení Finanční řízení Výstupy šablon a monitorovací indikátory Zdroje informací -

Více

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013

METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 METODICKÝ POKYN Č. 1/2013 Projekt MŠMT-OP VK, reg. Číslo CZ 1.07/2.4.00/17.0116 Partnerství v jaderné energetice nové generace CENEN-NET Pokyny pro přípravu podkladů pro vyhotovení finanční části pravidelné

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK Č.j.: 26891/2010-41 Metodický dopis č. 18 Metodika ukončování projektů OP VK 1. Úvod Metodika ukončování projektů je určena pro příjemce individuálních projektů, globálních grantů a technické pomoci a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 4. vydání Platnost od 1. července 2011 Obsah

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové

Finanční část. 18. ledna 2012 Hradec Králové Finanční část 18. ledna 2012 Hradec Králové 1) Rozdělení činností a kompetencí realizačního týmu a uzavření pracovně-právních vztahů. 2) Prostudování a případné úpravy vnitřních směrnic organizace (např.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Realizace projektu: 1. 10. 2014. - 31. 7. 2015 Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků základních a středních škol

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/54.00202 Vítkovická nemocnice

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více