USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného"

Transkript

1 USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného /5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce II. Zastupitelstvo města volí jako ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče Ing. Zuzanu Kratochvílovou a Ing. Josefa Klímu. 2/5/ZM/2016 Informace o činnosti rady města I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od do /5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 727/1 - ostatní plocha o výměře do 500 m 2, obec Třebíč a k. ú. Račerovice. 4/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 890/112 - ostatní plocha o výměře do 180 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč. 5/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 406/1 - ostatní plocha o výměře do 240 m 2, obec 1

2 Třebíč a k. ú. Týn u Třebíče. 6/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 7/19 - zahrada o výměře do 240 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří. 7/5/ZM/2016 Záměr prodeje části pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat část pozemku p. č. 7/19 - zahrada o výměře do 132 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří. 8/5/ZM/2016 Záměr prodeje pozemku - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat pozemek p. č. 387/13 - zahrada o výměře 27 m 2, obec Třebíč a k. ú. Sokolí. 9/5/ZM/2016 Záměr prodeje pozemků - tady nic není - nesouhlas o záměru neprodat pozemek p. č. 820/92 - zahrada o výměře 155 m 2 a pozemek p. č. 820/93 - zahrada o výměře 150 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč. 2

3 10/5/ZM/2016 Směna částí pozemků - tady nic není o směně části pozemku p. č. 1964/380 - ostatní plocha o výměře do 38 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, ve vlastnictví tady nic není, za část pozemku p. č. 1964/365 - ostatní plocha o výměře do 38 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, ve vlastnictví města Třebíče s tím, že tady nic není vybudují na části pozemku p. č. 1964/380 nové parkoviště se stejným počtem parkovacích míst jako mělo stávající parkoviště a s tím, že o konečné směně rozhodne po oddělení předmětných částí pozemků na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s tímto předmětem. 11/5/ZM/2016 Směna částí pozemků - tady nic není směnit část pozemku p. č. 407/3 - lesní pozemek o výměře do 325 m 2, obec Třebíč a k. ú. Sokolí, ve vlastnictví tady nic není, za část pozemku p. č. 643/1 - ostatní plocha o výměře do 235 m 2, ve vlastnictví města Třebíče, obec Třebíč a k. ú. Sokolí s tím, že o konečné směně rozhodne zastupitelstvo města po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby bude souhlasit s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s tímto předmětem, za podmínky zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy na a přes část pozemku p. č. 643/1 ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 401/2, 406/1, 401/5, st. 51, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 2, 665/4, 401/4, st. 50, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 1, 406/9, 406/8, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 3, 665/1, 406/12, st. 184, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 5, 406/13, 406/2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 6 a města Třebíče včetně veřejnosti, vše v obci Třebíč a k. ú. Sokolí. 12/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - tady nic není prodat část pozemku p. č. 643/1, v obci Třebíč a k. ú. Sokolí, za kupní cenu 200 Kč/m 2 tady nic není, s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na 3

4 základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem, za podmínky zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy na a přes část pozemku p. č. 643/1 ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 401/2, 406/1, 401/5, st. 51, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 2, 665/4, 401/4, st. 50, na němž stojí stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 1, 406/9, 406/8, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 3, 665/1 a města Třebíče včetně veřejnosti, vše v obci Třebíč a k. ú. Sokolí. 13/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - Diecézní charita Brno prodat část pozemku p. č. 820/1 - orná půda o výměře do 570 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 350 Kč/m 2 Diecézní charitě Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno - Černá Pole, IČ , s tím, že o konečném prodeji rozhodne po oddělení předmětné části pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu a v případě potřeby souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tímto předmětem. 14/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - Neumann - GP prodat část pozemku p. č. 779/1, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 779/10 o výměře 47 m 2, obec Třebíč a k. ú. Račerovice, za kupní cenu 150 Kč/m 2 tady nic není. 15/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - tady nic není - GP prodat část pozemku p. č. 106/10, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 106/33 o výměře 159 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, za kupní cenu 175 Kč/m 2 tady nic není 4

5 16/5/ZM/2016 Prodej části pozemku - tady nic není - GP prodat část pozemku p. č. 779/1, oddělenou geometrickým plánem č /2015, zpracovaným firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako díl "c+d" o výměře 213 m 2, díl "c+d" byl sloučen do pozemku st. 47, vše obec Třebíč a k. ú. Račerovice, za kupní cenu 150 Kč/m 2 tady nic není 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce. 17/5/ZM/2016 Prodej částí pozemků - tady nic není - GP prodat část pozemku p. č. 112/60 a část pozemku p. č. 573/2, oddělené geometrickým plánem č /2016, zpracovaným Ing. Rostislavem Louckým, Mládežnická 979, Třebíč, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 573/4 o výměře 19 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, za kupní cenu Kč/m 2 tady nic není 18/5/ZM/2016 Prodej pozemku - tady nic není prodat pozemek p. č. 565/97 - zahrada o výměře 301 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 350 Kč/m 2 tady nic není 1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce. 19/5/ZM/2016 Prodej pozemků - tady nic není prodat pozemek p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 a pozemek p. č. 605/19 - orná půda o výměře 377 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu 150 Kč/m 2 tady nic není 5

6 20/5/ZM/2016 Prodej části pozemku a pozemku - Lesy ČR prodat část pozemku p. č. 1926/1 - vodní plocha, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným firmou OGIS s. r. o., Brusy 301, Zastávka u Brna, označenou jako pozemek p. č. 1926/1 o výměře 969 m 2 a pozemek p. č. 1926/4 - vodní plocha o výměře m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč Lesům České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města Lesům ČR. 21/5/ZM/2016 Výkup pozemků - Lesy ČR nabýt pozemek p. č. 1529/4 - vodní plocha o výměře m 2, pozemek p. č. 1529/5 - vodní plocha o výměře 611 m 2 a pozemek p. č. 1529/6 - vodní plocha o výměře 319 m 2, vše obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu ve výši Kč, od Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ sdělit usnesení zastupitelstva města Lesům ČR. 22/5/ZM/2016 Zástavní smlouva č Z2 pro SFŽP zrušit zástavní smlouvu a smlouvu o převzetí ručitelského závazku č uzavřenou dne se Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je pozemek p. č. st zast. plocha a nádvoří o výměře 712 m 2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 965 na ul. Sedlákova v Třebíči, vše v k. ú. a obci Třebíč, v ceně Kč - ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, za účelem poskytnutí půjčky pro Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Kubišova 1172, IČ , na akci "ČOV Třebíč - intenzifikace". I zastavit nemovitou věc - pozemek p. č. st zast. plocha a nádvoří o výměře 712 m 2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 965 na ul. Sedlákova v Třebíč, vše v k. ú. a obci Třebíč, v ceně Kč - ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR, a to vše za účelem poskytnutí půjčky pro Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Kubišova 1172, IČ , na akci "ČOV Třebíč - intenzifikace". 6

7 II uzavřít smlouvu o převzetí ručitelského závazku ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR ve znění bodu 4. věty první zástavní smlouvy č Z2, která je přílohou č. 2 podkladového materiálu k 22/5/ZM/2016. IV. Zastupitelstvo města schvaluje text zástavní smlouvy č Z2, která je přílohou č. 2 podkladového materiálu k 22/5/ZM/2016. V. Zastupitelstvo města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit zrušení zástavní smlouvy a smlouvy o převzetí ručitelského závazku č a zajistit uzavření nové zástavní smlouvy a smlouvy o převzetí ručitelského závazku č Z2. Termín: /5/ZM/2016 Přijetí daru pozemku a části pozemku - Kraj Vysočina nabýt formou daru pozemek p. č. 995/3 - ostatní plocha o výměře 622 m 2 a část pozemku p. č. 2429, oddělenou geometrickým plánem č /2016, zpracovaným, firmou Geoding, spol. s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 2429/1 o výměře 1277 m 2, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ , do vlastnictví města Třebíče sdělit usnesení zastupitelstva města Kraji Vysočina. 24/5/ZM/2016 Výkup pozemku a související zbudované infrastruktury - Treinvest 1. o úplatném nabytí pozemku p. č. 863/12 - orná půda o výměře m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč, za kupní cenu Kč od Treinvest s. r. o., Krupská 33/20, Teplice, IČ , 2. dle 84 odst. 4 zákona o obcích si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o nabytí inženýrských sítí a pozemních komunikací, mimo jiné souvisejících s nemovitostí uvedenou v bodě 1. tohoto rozhodnutí, tj. SO 04 veřejného osvětlení páteřní komunikace, SO 08a napojení na křižovatku ul. Znojemská, SO 08b páteřní komunikace vč. chodníků, SO 09 veřejné kanalizace (dešťové a splaškové) + retenční nádrže, SO 09 veřejného vodovodu, vše na pozemcích p. č. 863/12, p. č. 863/19, p. č. 865/5, p. č. 863/1, p. č. 863/2, p. č. 865/9, p. č. 867/1, p. č. 853/14, p. č. 863/13, p. č. 863/17, p. č. 863/15, vše obec a k. ú. Třebíč, dle přílohy č. 2 a č. 3 k podkladovému materiálu k 24/5/ZM/2016, 3. o úplatném nabytí SO 04 veřejného osvětlení páteřní komunikace, SO 08a napojení na křižovatku ul. Znojemská, SO 08b páteřní komunikace vč. chodníků, SO 09 veřejné kanalizace (dešťové a splaškové) + retenční nádrže, SO 09 veřejného vodovodu, vše na pozemcích p. č. 863/12, p. č. 863/19, p. č. 865/5, p. č. 863/1, p. č. 863/2, p. č. 865/9, p. č. 867/1, p. č. 853/14, p. č. 863/13, p. č. 863/17, p. č. 863/15, vše obec a k. ú. Třebíč, 7

8 dle přílohy č. 2 a č. 3 k podkladovému materiálu k 24/5/ZM/2016, za kupní cenu Kč od Treinvest s. r. o., Krupská 33/20, Teplice, IČ /5/ZM/2016 Záměr prodeje stavebního pozemku na ul. Švabinského - aukce o záměru prodeje stavebního pozemku p. č ostatní plocha o výměře 559 m 2, obec a k. ú. Třebíč, ve výběrovém řízení formou aukce, s vyvolávací cenou ve výši Kč. I podmínky výběrového řízení, které jsou přílohou č. 1 podkladového materiálu k 25/5/ZM/2016. Vyvolávací cena činí Kč pro stavební pozemek. II výběrovou komisi ve složení Ing. Pavel Janata, Mgr. Pavel Pacal, Vladimír Malý, Milan Zeibert, Mgr. Julie Dolejší, Ing. Alexandra Svobodová, Ing. Zuzana Kratochvílová a Mgr. Pavel Kraus. IV. Zastupitelstvo města ukládá 1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje stavebního pozemku na úřední desce města. Termín: /5/ZM/2016 Žádost o možnost splácení dlužného nájemného umožnit tady nic není, splácení dluhu na nájemném za byt č. 14 v domě č. p. 672 na ul. Bezručova v Třebíči v celkové výši Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách po 500 Kč počínaje měsícem zářím 2016 za podmínky, že uzavře s městem Třebíčí do dohodu o splátkách sdělit rozhodnutí zastupitelstva města žadatelce. Termín: /5/ZM/2016 Žádost o dotaci VaK Třebíč - Technická a dopravní infrastruktura obytné lokality "Na Kopcích" Třebíč poskytnout investiční dotaci ve výši Kč společnosti VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, Třebíč, IČ , na akci "Technická a dopravní infrastruktura obytné lokality Na Kopcích v Třebíči, sektor B3, B6, R6" a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 27/5/ZM/

9 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy. Termín: /5/ZM/2016 Charita - dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 09/22/2056/16 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 28/5/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření dodatku. Termín: /5/ZM/2016 Finanční dar - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč poskytnout finanční dar ve výši Kč příspěvkové organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČ , a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 29/5/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit poskytnutí finančního daru. Termín: /5/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 12/2016 rozpočtové opatření č. 12/2016 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 30/5/ZM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit realizaci rozpočtového opatření. Termín: /5/ZM/2016 Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče" dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 31/5/ZM/2016 a Výzvu k podávání žádostí o 9

10 dotace na financování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče pro rok 2017 dle přílohy č. 3 podkladového materiálu k 31/5/ZM/ Martině Machalové 1.1. aplikovat Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče. Termín: /5/ZM/2016 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 32/5/ZM/ Markétě Kabátkové 1.1. zajistit vyhlášení Programu na podporu sportovních organizací pro rok Termín: /5/ZM/2016 Schválení zadání Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč I. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky projednání návrhu zadání Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 33/5/ZM/2016. I Zadání Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 33/5/ZM/2016. I 1. Dagmaře Pacalové 1.1. administrativně zajistit zpracování návrhu Změn XIX Územního plánu sídelního útvaru Třebíč. Termín: /5/ZM/2016 Udělení Ceny města Třebíče udělit Cenu města Třebíče Miroslavu Donutilovi, tady nic není. 1. Markétě Kabátkové 1.1. zajistit slavnostní předání uděleného ocenění. Termín: /5/ZM/

11 Revitalizace Karlova náměstí zpracování projektové dokumentace vyššího stupně (pro územní a stavební řízení) Revitalizace Karlova náměstí dle varianty studie 9A, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k 35/5/ZM/2016, se zohledněním výsledků ankety, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k 35/5/ZM/ zadat zpracování projektové dokumentace dle přijatého usnesení. Termín: Ing. Pavel Janata v. r. Vladimír Malý v. r. starosta místostarosta 11

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 03.11.2016 1/6/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 6/2016 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne

USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 15.05.2014 1/3/ZM/2014 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2014 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 08.12.2016 1/7/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 7/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 7. zasedání

Více

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 12.12.2013 1/8/ZM/2013 Zahájení 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce 2013 program 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané 20.09.2016 1/21/RM/2016 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané dne 09.09.2014 1/22/RM/2014 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2014

Více

USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané 10.01.2017 1/1/RM/2017 Zahájení a schválení programu 1. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané 12.07.2016 1/16/RM/2016 Zahájení a schválení programu 16. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 16. schůze Rady města Třebíče. 2/16/RM/2016

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne 13.10.2015 1/23/RM/2015 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne

PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, konaného dne 22.09.2011 1/5/ZM/2011 Zpráva o činnosti rady města I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady města od 22.06.2011

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 2. Zastupitelstva města Třebíče konající se dne 20.03.2014 1/2/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2014 a volba ověřovatelů zápisu program

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 27. schůze Rady města Třebíče konané 14.11.2016 1/27/RM/2016 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 30.01.2014 1/1/ZM/2014 Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2014 a volba ověřovatelů zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne 29.03.2016 1/7/RM/2016 Zahájení a schválení programu 7. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 7. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne 30.10.2014 1/27/RM/2014 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2014.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.09.2015 1/21/RM/2015 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 25. schůze Rady města Třebíče konané dne 09.11.2015 1/25/RM/2015 Zahájení a schválení programu 25. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 25. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne 26.01.2016 1/2/RM/2016 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne 02.03.2017 1/5/RM/2017 Zahájení a schválení programu 5. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 5. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne 24.11.2015 1/26/RM/2015 Zahájení a schválení programu 26. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 26. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 26.11.2014 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Zdeněk Gürtler Mandátová komise: Ivo Kičmer PRO: 13 Mgr. Daniel Kašička PRO: 13 Návrhová komise:

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné Zapisovatel: ing.vladimír

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 28.04.2014 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích Zastupitelstvo města bere na vědomí: předložené a projednané materiály

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce a Obec Bohuňovice IČ: 00298697 6. května 109, Bohuňovice, PSČ: 783 14 zastoupená starostou

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 26. 10. 2016 Usnesení č. 314/16 ZM program 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 315/16 ZM složení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více