Náklady obětované příležitosti (opportunity cost)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náklady obětované příležitosti (opportunity cost)"

Transkript

1 Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem, které nám plynou z těchto alternativ nezískáme. Užitek/výnos/příjem, který nám plyne z nejlepší alternativy, kterou v důsledku našeho rozhodnutí nemůžeme realizovat, jsou náklady obětované příležitosti. Příklady: - chci se buď dívat na fotbal nebo jít do kina. Fotbal si cením 15 jednotkami užitku (utily), kino 10 jednotkami. Rozhodnu se pro fotbal. Mé náklady obětované příležitosti jsou 10 jednotek užitku. - rozhoduji se, zda-li se mám přestěhovat do bytu, který jsem zdědil. Pokud se rozhodnu přestěhovat, tak ztrácím možnost tento byt pronajmout a přicházím tak o měsíční příjem Kč. Tento příjem je nákladem obětované příležitosti mého bydlení. Jinými slovy, skutečnost, že bydlíte ve vlastním bytě, byste si měli cenit za více než Kč (za to, že budete bydlet ve vlastním bytě jste ochotni dávat více než Kč měsíčně pokud byste byli ochotni platit méně, je pro vás racionálnější zděděný byt pronajmout a sami si pronajmout jiný byt). Máte Kč. Můžete je uložit do banky na 4 % úrok ročně. Dané peníze chce rovněž půjčit váš přítel. Když mu je půjčíte bez úročně, přijdete o 2000 Kč (= 4 % z Kč). Těchto 2000 Kč jsou vaše náklady obětované příležitosti.

2 Náklady obětované příležitosti, absolutní a komparativní výhoda Příklad: František je zručný automechanik i kopáč. Za hodinu dokáže opravit 5 aut, přičemž cena jeho práce na opravě jednoho auta je rovna v průměru 1000 Kč, tedy si vydělá 5000 Kč. Stejně tak za hodinu dokáže vykopat 500 m příkopu, přičemž za každých 1 m dostane 2 Kč (za 500 m tedy 1000 Kč). Karel je obyčejný automechanik i kopáč. Za hodinu opraví 1 auto (a vydělá si 1000 Kč) nebo vykope 50 m příkopu (a vydělá si 100 Kč). Které činnosti by se měli Karel a František věnovat? Ačkoliv František má větší produktivitu práce jak v opravě automobilů, tak v kopání (v obou činnostech má absolutní výhodu), je zřejmé, že oprava automobilů je pro něj výnosnější. Jinými slovy, pokud se bude věnovat danou hodinu kopání příkopů, tak sice vydělá 1000 Kč, ale přijde o 5000 Kč, které mohl získat opravou automobilů. Jeho obětovaná příležitost je tedy 4000 Kč. Karel si může opravou automobilů za hodinu vydělat 1000 Kč, kopáním příkopů 100 Kč. Pokud bude kopat příkop, je jeho obětovaná příležitost 900 Kč (= ). Pokud počet automobilů, které je třeba za hodinu opravit, je pouze tak velký, že stačí zaměstnat Františka a nikoliv další osobu, pak je výhodnější, aby auta opravoval František a Karel kopal příkopy, i když také v kopání příkopů je František produktivnější (= vykope jich za danou časovou jednotku více). Zobecnění: člověk by se měl věnovat té činnosti, ve které jsou jeho náklady obětované příležitosti nejmenší. V této činnosti (aktivitě) má člověk komparativní výhodu. Jinými slovy člověk by se měl věnovat činnosti, ve které má komparativní výhodu. Absolutní výhoda: lidé se srovnávají mezi s sebou (v různých činnostech). Absolutní výhodu má ten, kdo je v dané činnosti produktivnější (vyprodukuje více, vydělá více) Komparativní výhoda: lidé porovnávají sebe sama, v čem jsou nejproduktivnější, ve které činnosti mají nejmenší náklady obětované příležitosti.

3 Náklady obětované příležitosti, absolutní a komparativní výhoda Náklady obětované příležitosti jde zjistit i bez použití peněz. Příklad: Mějme zadání následující tabulky: čas na vytvoření 1 internetové čas na opravu jednoho kola stránky Pavla 20 minut 10 minut Blanka 30 minut 30 minut Ze zadání plyne, že Pavla je v obou činnostech produktivnější. Pokud se Pavla bude věnovat vytváření jedné internetové stránky, tak jsou její náklady obětované příležitosti dvě neopravená jízdní kola (= 20/10). Jinými slovy neopraví dvě jízdní kola (a společnost přijde o dvě neopravená kola). Pokud se Blanka bude věnovat vytváření jedné internetové stránky, tak jsou její náklady obětované příležitosti jedno neopravené jízdní kolo (= 30/30). Jinými slovy neopraví jedno jízdní kolo (a společnost přijde o jedno neopravené kolo). Pavla má při vytváření internetových stránek větší náklady obětované příležitosti (než Blanka), proto by měla opravovat kola. Blanka má při vytváření internetových stránek menší náklady obětované příležitosti (než Pavla), proto by měla vytvářet internetové stránky, čili měla by se věnovat činnosti v níž má kommparativní výhodu (= v níž má nižší náklady obětované příležitosti). Ke stejnému závěru dospějeme i pokud zkoumáme opačně: Pokud Pavla bude opravovat kolo, tak jsou její náklady obětované příležitosti jedna polovina (= 10/20) nevytvořené internetové stránky. Pokud Blanka bude opravovat kolo, tak jsou její náklady obětované příležitosti jedna nevytvořená internetová stránka. Příklad zadání předcházejícího příkladu může být i takovéto: počet vytvořených nternetových stránek za 1 h. počet opravených kol za 1 hod. Pavla 3 6 Blanka 2 2 Pavliny náklady obětované příležitosti při vytváření internetových stránek jsou za jednu hodinu 2 jízdní kola (= 6/3). Blančiny náklady obětované příležitosti při vytváření internetových stránek jsou za jednu hodinu 1 jízdní kolo (= 2/2). Pavliny náklady obětované příležitosti při opravě kol jsou za jednu hodinu ½ nevytvořené internetové stránky, Blančiny 1 nevytvořená iinternetová stránka.. Na závěrech předcházejícího příkladu se nic nemění.

4 Utopené náklady (sunk cost) Utopené náklady jsou náklady vynaložené v minulosti nebo náklady, které v přítomnosti či v budoucnosti musíte vynaložit (nemůžete se jim vyhnout). Utopené náklady nesmíte zahrnovat do svého rozhodování. Příklady: 1. Pokud bydlíte ve vile, kterou jste si postavili, a před vilou postaví dálnici, čímž pádem klesne tržní hodnota vily, tak náklady na výstavbu vily jsou vaším utopeným nákladem. 2. Živíte se prodejem jahod. 1 kg jahod nakupujete za 30 Kč, prodáváte za 40 Kč. Někdy se vám ale nepodaří prodat všechny jahody (které se potom zkazí). V tom případě částka, za kterou jste jahody koupili, je vaším utopeným nákladem. (Tj. vyplatí se vám, když jahody raději prodáte za 20 Kč). 3. Určitě musíte jet do Brna autem. Náklady na benzín jsou v tom případě utopenými náklady. Jinými slovy je jedno, zda-li kamarád, který s vámi pojede, vám na benzín přispěje či ne (do Brna byste jeli stejně). Příklad: Utopené náklady v případě citových investic. Jiřina si koupila za 50 Kč vstupenku do divadla. Poté, co tak učinila, ji Jan, který s ní pracuje, pozval na večeři. Kdyby si Jiřina nekoupila vstupenku do divadla, tak by šla raději na večeři s Janem. Jak se má ale Jiřina rozhodnout, pokud si koupila vstupenku do divadla (kterou už nejde vrátit)? Jiřinin užitek s divadla musí být =>50 Kč, jinak by si vstupenku nekoupila. Ekonomický přebytek Jiřiny tak bude: Rd-50Kč (kde Rd je maximální/prahová cena, kterou by Jiřina dala za návštěvu divadla). Z faktu, že Jiřina by šla raději na večeři s Janem, pokud by si nekoupila vstupenku do divadla, plyne, že užitek večeře s Janem bude větší než užitek návštěvy divadla snížený o cenu vstupenky za divadlo. Pro ekonomický přebytek večeře s Janem tak platí, že je roven: Rv > Rd-50 Kč, kde Rv je maximální/prahová cena, kterou by Jiřina byla ochotna za to, že bude moci večeřet s Janem. 50 Kč za vstupenku jsou ale utopené náklady (byly utraceny, ať už Jiřina půjde do divadla nebo na večeři s Janem). Pokud jsou těchto 50 Kč utopenými náklady, pak musí Jiřina porovnat pouze maximální/prahovou cenu, kterou by byla ochotna dát za večeři s Janem, a maximální/prahovou cenu, kterou by byla ochotna dát za vstupenku do divadla. Pokud by pak Jiřina za to, že může večeřet s Janem byla ochotna zaplatit třeba jen 70 Kč a za návštěvu divadla 80 Kč, tak se jí vyplatí jít do divadla.

5 Utopené náklady Další příklad na utopené náklady: Návštěvu hokejového zápasu ve vedlejším městě si Michal a Marek cení na 500 Kč (to je maximální/prahová cena, kterou je každý z nich ochoten dát za vstupenku). Vstupenka v předprodeji stojí 150 Kč (prodávají se lepší místa), na stadiónu 100 Kč, náklady na dopravu jsou 50 Kč. Michal si koupil vstupenku v předprodeji, Marek si ji rozhodl koupit až na stadiónu. Před tím než se Michal a Marek vydají na stadión, však vypukne sněhová vánice, která je od cesty odrazuje. Kdo by spíše měl cestovat? Předpokládejme přitom, že alternativní činností místo sledování hokeje, je pro oba pány strávit čas s jejich přítelkyněmi, který si oba shodně cení na 300 Kč. Michal, který si už koupil vstupenku (cena vstupenky jsou pro něj utopené náklady), musí porovnat užitek z návštěvy zápasu s náklady na cestu a s náklady obětované příležitosti, že nebude se svou přítelkyní. Čili porovnává 500 Kč se součtem 50 Kč a 300 Kč. Jeho užitek tak činí 150 Kč (= ). Marek si vstupenku nekoupil, musí tedy porovnat užitek s návštěvy zápasu s náklady na cestu, s cenou vstupenky a náklady obětované příležitosti, že nebude se svou přítelkyní. Čili porovnává 500 Kč se součtem 50 Kč Kč a 300 Kč. Jeho užitek tak činí 50 Kč (= ). Návštěva zápasu tak přináší větší užitek Michalovi. Test. 1. Koupili jste si vstupenku do divadla v hodnotě 200 Kč. V peněžence máte rovněž bankovku v hodnotě 200 Kč. Před vchodem do divadla ale zjistíte, že jste tuto bankovku vytratili. Půjdete do divadla? Koupili jste si vstupenku do divadla v hodnotě 200 Kč. V peněžence máte rovněž bankovku v hodnotě 200 Kč. Před vchodem do divadla ale zjistíte, že jste vstupenku ztratili. Půjdete do divadla? (Předpokládáme, že je možno si koupit jinou vstupenku za 200 Kč). Co je pro vaše rozhodování v obou případech relevantní.? A co nikoliv (co nevezmete do úvahy)? 2. Když se v první polovině diskutovalo o dostavbě JE Temelín, která byla v té době ve vysokém stupni rozestavěnosti, argumentovali zastánci dostavby, že už byly na výstavbu vynaloženy miliardové částky, a že je tedy neekonomické elektrárnu nedostavět. Byl tento argument správný? Nápověda: jaké charakter měly již vynaložené náklady na výstavbu JE Temelín? Co by se při rozhodování o dostavbě pouze mělo vzít do úvahy?

6 Užitek Nejjednodušší přístup k měření užitku (tzv. kardinalistická verze): člověk porovnává cenu dané jednotky statku s cenou, za kterou je danou jednotku statku ochoten koupit. Pokud je reálná cena nižší statek koupí. Užitek potom vyjadřuje cena, za kterou je ochoten danou jednotku statku koupit. Užitek je ryze subjektivní veličina. Každý z nás si cení danou jednotku statku různě (můžeme si tuto jednotku cenit různě i v různých dobách a různých situacích např. užitek z rohlíku si budeme cenit jinak, když máme hlad a když jsme najedeni). Přebytek spotřebitele: cena, za kterou je ochoten člověk danou jednotku statku koupit cena, za kterou tuto jednotku skutečně kupuje. Zákon klesajícího užitku: U naprosté většiny statků platí, že každá další jednotka statku přináší člověkovi menší užitek, než předcházející jednotka tohoto statku. Důvod: následující jednotka zpravidla uspokojuje méně naléhavé potřeby. Úkol: zkuste se zamyslet nad příkladem statku, u kterého druhá a další jednotky statku mohou přinášet větší užitek než první jednotka. Celkový a mezní užitek: Příklad: První jednotku statku je David ochoten koupit za 10 Kč, druhou za 8 Kč. Celkový užitek dvou jednotek statku je pro Davida 18 Kč (=10+8). Davidův mezní užitek první jednotky statku je 10 Kč (=10-0), druhé jednotky 8 Kč (=18-10). Celkový užitek tedy vyjadřuje uspokojení (užitek) spotřebitele ze všech jednotek daného statku. Mezní užitek potom vyjadřuje o kolik se zvýší užitek/uspokojení spotřebitele z další jednotky statku. Pozn.: Pokud hovoříme, že každá další jednotka statku přináší zpravidla spotřebiteli menší užitek než předcházející jednotka, říkáme, že klesá mezní užitek. Přesně musíme tedy hovořit o zákoně klesajícího mezního užitku. Celkový užitek se značí TU, mezní užitek MU.

7 Obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků Viz wordovský dokument - obet pril a vyrov MU

8 Poptávka Poptávka vyjadřuje závislost mezi cenou a počtem jednotek daného statku. Spotřebitel bude kupovat danou jednotku statku, pokud mezní užitek z této jednotky je pro něj větší nebo roven ceně statku. P Dm Jednotka MU TU Cena (Kč) Při ceně 10 Kč. koupí spotřebitel 3 jednotky statku. Pokud by cena vzrostla např. na 15 Kč koupil 2 jednotky statku, pokud by klesla např. na 7 Kč, koupil by 4 jednotky statku Individuální poptávka: poptávka (poptávková křivka) jednoho spotřebitele Tržní poptávka: poptávková křivka všech spotřebitelů. Sčítá se množství při dané ceně. D1 P = cena Q = množství D1 = poptávková křivka prvního spotřebitele D2 = poptávková křivka druhého spotřebitel Dm = trežní poptávková křivka = D1+D2 D2 Q Poptávka (křivka poptávky) se značí písmenem D (z anglického demand )

9 Důchodový a substituční efekt Efekty vysvětlující, proč je křivka poptávky klesající. Důchodový efekt: Pokud klesá cena nějakého statku, roste spotřebitelův reálný důchod/příjem. Spotřebitel si tak může koupit více jednotek daného statku. Příklad: Můj měsíční důchod/příjem je 1000 Kč, utrácím jej pouze za chleba. Pokud cena jednoho chleba klesne z 10 Kč na 5 Kč, mohu si koupit dvojnásobné množství chleba, můj reálný důchod se tedy, ač se nominálně nezmění, zdvojnásobí. Pozn.: důchodový efekt se netýká tzv. podřadných statků. Substituční efekt: Pokud klesá cena nějakého statku, bude spotřebitel preferovat tento statek a nikoliv jeho dražší substituty. Poroste tedy poptávané množství statku, jehož cena klesá, poptávané množství substitutů daného statku bude klesat. Příklad: pokud se sníží cena jablek, klesne poptávané množství banánů apod.

10 Pohyb po křivce poptávky a posun křivky poptávky Na základě různých událostí dochází ke změně poptávaného množství. Je třeba ale rozlišovat, zda ke změně poptávaného množství dochází v důsledku pohybu po křivce poptávky nebo posunu křivky poptávky. Pohyb po křivce: mění se cena daného statku (růst ceny způsobí pokles poptávaného množství a naopak) Posun křivky týká se tržní poptávkové křivky: mění se ostatní faktory: - změna reálného důchodu - změna počtu osob, které poptává daný statek - změna vkusu - změna cen substitutů - změna cen komlementů (pozn.: komplement je statek, jehož spotřeba ovlivňuje poptávku po jiném statku příklady: auta a benzín, tenisová raketa a tenisový míč).

11 Cenová elasticita poptávky Elasticita poptávky = pružnost poptávky. V případě cenové elasticity poptávky se zkoumá procentní změna množství, v závislosti na procentní změně ceny. Jinými slovy, o kolik % klesne množství, vzroste-li cena o 1 % (a naopak). Vzorce: Q0, P0 = původní hodnoty Q1, P1 = nové hodnot (Q1-Q0)/Q0 E = (P1-P0)/P0 Nevýhoda: záleží, co se zvolí jako nová a původní hodnota, podle toho, co se zvolí za původní a novou hodnotu mohou vyjít rozdílné výsledky (Q1-Q0)/((Q1+Q0)/2) E = (P1-P0)/((P1+P0)/2) tzv. metoda středního bodu. Odpadá nevýhoda předcházejícího vzorce. Proč měříme elasticitu. Elasticita ovlivňuje celkový příjem. Pokud % změna množství bude větší než % změna ceny, tak při růstu ceny poklesne celkový příjem, při poklesy ceny vzroste celkový příjem. (E větší než 1) Pokud % změna množství bude menší než procentní změna ceny, tak při růstu ceny vzroste celkový příjem a při poklesu ceny poklesne celkový příjem. (E menší než 1) Rozlišujeme: Elastická poptávka (E větší než jedna) Neelastická poptávka (E menší než jedna) Jednotkově elastická poptávka (E = 1) Absolutně elastická poptávka (E = nekonečnu) Absolutně neelastická poptávka (E = 0)

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I. Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) I Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem,

Více

1. Úvod do studia ekonomické teorie

1. Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Mikroekonomie -příklady a úkoly 1. Úvod do studia ekonomické teorie 1. Mikroekonomie analyzuje : a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé

Více

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY Studijní texty pro distanční studium Jaroslava Kubátová 1 Recenzent: Ing. Zdeněk Puchinger 1. vydání Jaroslava Kubátová, 2003 ISBN 80-244-0722-1 2 OBSAH Úvod... 5 1 Pozvání

Více

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN,

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech.

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech. 17 Trh kapitálu 17.1 Kapitál Pro trh kapitálu platí obecné principy utváření cen na trhu výrobních faktorů, se kterými jsme se seznámili ve 13. kapitole. Na druhé straně však trh kapitálu vykazuje řadu

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

10. Nabídka práce a trh práce

10. Nabídka práce a trh práce 10. Nabídka práce a trh práce 10.1 Nabídka práce V předchozí kapitole jsme se zabývali nabídkou specifických výrobních faktorů. Jejich nabídka závisí na transferové platbě, tj. na odměně, kterou může faktor

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice 1. Hrubý domácí produkt 1.1 Definice Hrubý domácí produkt (HDP) je základním makroekonomickým ukazatelem. Můžeme jej definovat jako tržní hodnotu nových finálních statků vyrobených v ekonomice daného území

Více

Ekonomické hry a fie ení otázek a pfiíkladû

Ekonomické hry a fie ení otázek a pfiíkladû Dana Pospíchalová Robert Holman Ekonomické hry a fie ení otázek a pfiíkladû Úvod do ekonomie BECKOVY EKONOMICKÉ UâEBNICE Y 0 x = mnoïství y = cena nabídka poptávka X Poznámka pro učitele Ekonomické hry

Více

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing.

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Herbert Heissler 1 Obsah Předmluva... 4 1 Dynamická rovnováha na trzích...

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

Kapitola 1. Teorie užitku. 1.1 Vyjádření preferencí

Kapitola 1. Teorie užitku. 1.1 Vyjádření preferencí Kapitola 1 Teorie užitku V této kapitole se budeme věnovat problémům rozhodování v situacích, kdy se rozhodujeme jen na základě jednoho kritéria. Obecně můžeme tyto problémy popsat následovně: rozhodovatel

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více