Velikonoce havířské i jiné Zvyky, recepty i výpočet data pro svátky jara ve speciální příloze Horníka strana 7. FOTO: Josef Lys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce havířské i jiné Zvyky, recepty i výpočet data pro svátky jara ve speciální příloze Horníka strana 7. FOTO: Josef Lys"

Transkript

1 9. dubna 2009 l číslo 14 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Ano, dokážeme to! Tak zní výzva šéfa OKD Klause-Dietera Becka ke všem z OKD strana 2 Velikonoce havířské i jiné Zvyky, recepty i výpočet data pro svátky jara ve speciální příloze Horníka strana 7 Anketa k poukázkám pro každého Vyjádřete se k rozšíření sítě služeb, kde budou platit zaměstnanecké poukázky strana 11 Přijďte do zoo, za opičkami a Nadací OKD Výkon, který v revíru nemá obdoby! Rubáňový kolektiv dodavatelské firmy Pol-Alpex na Dole Darkov během jediného měsíce vytěžil rekordních tuny uhlí Nadace OKD před nedávnem oslavila své první narozeniny a má se čile k světu. Podpořila už více než čtyři stovky projektů, které pomáhají na správných místech. Proto jsme se rozhodli uspořádat Den s Nadací OKD v zoo, kde představíme některé naše aktivity. Tou hlavní bude otevření pavilonu Malá Amazonie, který se stane novým domovem tamarína pinčího, krásné opičky s bílými vlasy ze skupiny takzvaných drápkatých opic. Nejen opička, ale hlavně expozice vybudovaná díky grantu Nadace OKD stojí za vidění je opravdu krásná a skutečně navozuje atmosféru amazonského pralesa. Akce v ostravské zoologické zahradě v sobotu 18. dubna bude určena pro širokou veřejnost, ale hlavně pro vás, zaměstnance OKD a vaše děti. Pro dospělé připravujeme mnoho zajímavých informací o činnosti Nadace OKD a o podpořených projektech, děti si mohou projít soutěžní Opičí cestu, zadovádět si ve skákacím hradu nebo pozorovat zvířata při komentovaném krmení. Díky spolupráci s vedením zoo jsme získali také větší množství volných vstupenek pro děti, které rozdělíme na jednotlivé doly. Příští týden vás budeme na nástěnkách informovat, kde si je můžete vyzvednout. V zoo se představí také další organizace podporované Nadací OKD, například Občanské sdružení svatá Barbora nebo karvinský Dům na půli cesty Heřmánek. Můžete se seznámit také s pracovníky, dobrovolníky a členy správní rady naší Nadace. Těším se, že v Malé Amazonii nebo někde poblíž poznáte, že Nadace OKD je také vaší nadací, protože může pomáhat také díky vaší každodenní práci. A že působení každého z nás ve firmě získalo další smysl. Blanka Týřová ředitelka Nadace OKD KARVINÁ Úžasné, skvělé, obdivuhodné, příkladné. Tak lze komentovat březnový výkon rubáňového kolektivu hlavního předáka Tadeusze Czaji, vedoucího úseku Jozefa Ulmana a vedoucího provozu Czeslawa Witka z dodavatelské firmy Pol-Alpex. V průběhu březnových 31 pracovních dnů polská brygada nakopala na závodě 3 9. květen Dolu Darkov bezmála 200 tisíc tun uhlí. Jde o výkon, který nemá v celé dlouhé historii OKD obdoby. Zástupcům rekordmanů v čele s ředitelem Pol-Alpexu Ryszardem Szeithauerem 2. dubna osobně blahopřáli nejen vrcholoví manažeři Dolu Darkov, ale také generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus-Dieter Beck společně s provozním ředitelem OKD Leo Bayerem. Rekordní těžba na závodě 3 Dolu Darkov Porubu: č v březnu 2009 Parametry: délka (m) 195,8 Mocnost čistá (cm) 443 Počet sekcí (ks) 113 Ukazatele: Provozní dny 31 Těžba celkem (tuny) Těžba den (tuny) 6360 Postup celkem (m) 145,1 Postup den (m) 4,68 Výkon (tun/hl.) 73,87 Peníze jdou i dcerám jednoho z nich Valicův rubáňový kolektiv z Dolu Darkov patří k těm štědřejším, Barborce a hornickým sirotkům pomohl už potřetí FOTO: Josef Lys FOTO: Radek Lukša Hlavní předák rubáňového kolektivu Tadeusz Czaja (vpravo) podává hlášení o mimořádném výkonu generálnímu řediteli K.-D. Beckovi. Aktu byl mj. přítomen ředitel Dolu Darkov Boleslav Kowalczyk (uprostřed). Podařilo se nám toho dosáhnout díky podmínkám, které nám šachta a OKD poskytly, skromně konstatoval Szeithauer krátce po podání slavnostního hlášení generálnímu řediteli. Vážíme si toho, že můžeme dobývat uhlí právě na Darkově a že nám byla svěřena nová moderní technologie pořízená v rámci Programu optimatizace produkce 2010 (POP 2010), prohlásil šéf, který do OKD přivedl zkušené havíře z Polska už v roce Bez skvělého zázemí ze strany vedení dolu, bez pomoci a dobré spolupráce s darkovskými elektrikáři, zámečníky-specialisty, lidmi z centrálního odtěžení by to nebylo možné. Ti všichni mají na rekordním výsledku svůj podíl. Klaus-Dieter Beck při gratulaci mj. uvedl: Jsem rád, že skvělého výsledku jste dosáhli právě vy. Je to důkaz, že OKD se snaží poskytovat dodavatelským kolektivům Hlavní předák Tadeusz Czaja Směnoví předáci Piotr Sobaś Piotr Chorągwicki Hierowin Buthke vedoucí úseku Jozef Ulman vedoucí provozu Czeslaw Witek mechanik úseku Stanislaw Szatojko Technologie Dobývací kombajn Eickhoff SL 500 stěnový dopravník PF 6/1042 Sekce Bucyrus DBT Hana Gumpingerová z Barborky v obklopení štědrého Valicova kolektivu. stejné podmínky, jaké nabízí vlastním zaměstnancům. Považujeme vás za součást naší velké rodiny OKD. Zároveň přiznal, že takový výsledek předpokládal. Je to začátek výkonů, které od POP očekáváme. Pokud by se obdobně dařilo celoročně, pak bychom se dostali na nejlepší výsledky dosahované v amerických dolech, konstatoval K.-D. Beck. Vyzval pak přítomné, aby se o novou technologii dobře starali a mohli tak plně využívat její technické parametry. Vyřiďte mé poděkování všem členům vašeho kolektivu, požádal přítomné. Leo Bayer vidí ve vynikajícím výkonu i motivující prvek. Připomněl dosavadní nejlepší měsíční těžbu. Té loni dosáhl kolektiv Jozefa Tomczyka ze stejné firmy, když na Darkově nakopal tuny. Vy jste tento výkon výrazně překročili a ukázali, že meta 200 tisíc tun je dosažitelná. Pokračování na straně 2 DARKOV Deset havířů na jednu křehkou blondýnu. Tak to vypadalo v úterý 7. dubna na šachtě Darkov III. Rubáňový kolektiv hlavního předáka Rostislava Valici předal do rukou Hany Gumpingerové už třetí šek pro Barborku. Bylo to s vědomím, že peníze půjdou i pro děti jejich zahynuvšího kolegy ze Slovenska. Jde o kolektiv, který přišel v červnu 2005 při závalu naráz o dva chlapy Štefana Kalužníka a Jána Janáče. Po tom druhém zůstaly dvě dcery, řekl Tomáš Urbanczyk, zástupce vedoucího Rubání 3. I proto byli horníci od Valici jedni z prvních, kteří začali na Barborku pravidelně přispívat. Aktuální sbírka vynesla Kč. Je to milý velikonoční dárek. I díky vám děláme hodně nových věcí, můžeme toho dětem více poskytovat, poděkovala tajemnice občanského sdružení Hana Gumpingerová. Na dospívající dcery Jána Janáče si dobře pamatuje. Barborka jim pomohla například platit náklady na studium na vysoké škole a ubytování na kolejích. uzi

2 2 Z OKD ročník 39 l číslo 14 Ano, dokážeme to! Zásadní výzva generálního ředitele a předsedy představenstva OKD Klause-Dietera Becka k aktuální hospodářské situaci a změnám, které naši společnost čekají Hlavní předák Tadeusz Czaja (vpravo) a vedoucí provozu Czeslaw Witek s textem slavnostního hlášení. Výkon, který v revíru nemá obdoby! Dokončení za strany 1 Jsme rádi, že se daří zvyšovat produktivitu práce, ale zároveň je třeba myslet na bezpečnost, vyvarovat se úrazům a mimořádných událostí, zdůraznil provozní ředitel. Rekordmani děkují elektrikářům vedeným Josefem Jonsztou zámečníkům-specialistům vedeným Jaromírem Babuliakem centrálnímu odtěžení vedenému Pavlem Koláčkem a Štěfanem Vičíkem Unikátní výkon je o to cennější, že jej bylo dosaženo v poměrně složitých důlně geologických podmínkách. V těžní chodbě jsme procházeli proměnlivými úklony. Výdušná chodba je značně deformována horskými tlaky, což komplikuje manipulaci s technologií i s materiálem, upřesňovali situaci v podzemí Witek s Czajou. A co bude dál? Kolektiv v dobývaném porubu bude těžit až do května. Čeká ho ještě 200metrový postup. Následně pak náročný překliz technologie do nového porubu a jeho dobývání. Josef Lys Miliony do bezpečnosti Program Safety 2010 realizovaný na šachtách snižuje počet úrazů OSTRAVA Společnost OKD v loňském roce vyhlásila program ke zvýšení bezpečnosti práce a provozu SAFETY 2010, jehož součástí jsou jak pravidelná školení zaměstnanců, zaměřená na bezpečnost a hygienu práce, tak i obnova a nákup nových osobních ochranných pracovních pomůcek, který vyžaduje nemalé finanční prostředky (Horník podrobně informoval v minulých číslech). Díky tomuto programu došlo ve srovnání s rokem 2007 k poklesu počtu registrovaných pracovních úrazů z 519 na 416, což je snížení o 19,85 procenta. Rovněž v prvních měsících letošního roku došlo k dalšímu snížení počtu těchto úrazů o 10,13 procenta. Navzdory tomu, že bylo v rámci programu SAFETY 2010 dosud nakoupeno mimo jiné párů nové kvalitní pevné pracovní obuvi za více než 16,5 mil. Kč, došlo ke zvýšení pracovní úrazovosti způsobené pádem při chůzi o 2,85 % a tento důvod tak tvoří 26,76 procenta ze všech registrovaných úrazů. Výmluvný je také nárůst průměrného počtu závad zjištěných při kontrolách orgánů státní správy a orgánů společenského dozoru z 1,9 závady v roce 2008 na 2,9 závady v úvodu roku Přes shora uvedené celkové úspěchy v oblasti pracovní úrazovosti se ale nedaří snižovat ani podíl postižených na vzniku úrazu. V roce 2008 bylo 36,47 procenta všech registrovaných pracovních úrazů zapříčiněno špatně nebo nedostatečně odhadnutým rizikem a 18,12 % porušením pracovní kázně postiženým. V letošním roce je to dokonce 36,62 procenta respektive 19,72 procenta. Osobní selhání je tedy příčinou více než 55 procent všech pracovních úrazů a to i přesto, že mottem Zásad bezpečnosti v OKD je dodržování všech právních norem souvisejících s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci a osobní odpovědností zaměstnanců za vlastní zdraví. Přistupujme tedy odpovědněji ke všem vykonávaným činnostem, a to i k těm zdánlivě jednoduchým a bezpečným ochráníme tak zdraví své i svých spolupracovníků. Ladislav Rožnai poradce vedoucího odboru BOZP Foto: Josef Lys Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na vás se závažnou výzvou. Jistě proto pochopíte, že můj dnešní článek bude delší, než je obvyklé. Možná si kladete otázku, proč vás oslovuji právě teď, vždyť jsem všechny zaměstnance na stránkách Horníka informoval poměrně nedávno. Dobrá otázka. Beru tento článek jako příležitost vysvětlit vám podrobněji, jakým výzvám a s nimi souvisejícím změnám v poslední době čelíme. Ocitli jsme se totiž v bezpochyby v nejhorší hospodářské krizi za posledních osmdesát let. Rychle reagovat na změny trhu Začnu podnikatelským prostředím. Světové i české hospodářství prochází rychle postupujícími změnami. Jen ty firmy, které budou na náhlé změny připraveny a dokáží včas zareagovat na situaci na trhu, krizi přežijí. My ve společnosti OKD musíme zareagovat nyní. Rozhodnutí, před kterými stojíme, budou převážně nepříjemná a složitá, přesto věřím, že nás v našem úsilí podpoříte. Byli bychom špatní manažeři, kdybychom pouze čekali na to, co přijde. Musíme jít příkladem, být prozíraví a předvídat budoucnost. Co tedy předvídáme a jaká složitá rozhodnutí před námi stojí? Nové cíle těžby Musíme sladit cíl v těžbě s očekávanými výnosy, protože tlak na trhu sílí. Jde o řetězovou reakci stejně jako výrobci automobilů se s problémy potýkají také hutě a slévárny, které patří k našim největším odběratelům. Podobně složitá situace v těžkém průmyslu je také v Polsku a v Rusku. Zvažujeme proto i možnosti snížení cílů v těžbě tak, aby zásoby uhlí v žádném případě nepřesáhly 1,3 milionu tun. Vedení společnosti OKD nyní připravuje nové cíle těžby, abychom tento problém zmírnili. Jak víte, neprodané zásoby uhlí na skládkách omezují naše zdroje hotovosti a my musíme zajistit včasnou úhradu našich závazků, a to včetně vašich výplat. Úspory na každém pracovišti Kromě revize cílů těžby musíme snížit provozní náklady a omezit program investic. Ve srovnání s dříve plánovanými celkovými náklady předpokládáme jejich pokles zhruba o 10 %. Doufejme, že si tím zajistíme potřebný objem hotovosti, abychom mohli hradit všechny závazky včas. Vědomě říkám doufejme, protože ani já, ani nikdo jiný nedokáže říct, jak se tato krize bude dále vyvíjet. Máme již také představu, jak dosáhnout úspor v provozních a investičních nákladech. Prozíravě musím říct, podle věty Baracka Obamy ano, dokážeme to, ale pouze tehdy, pokud budeme všichni spolupracovat na dosažení tohoto cíle. Zvolili jsme několik oblastí, kde chceme náklady ušetřit a určit, v jakém rozsahu. Čtvrtina úspor by mohla vzniknout v oblasti mzdových nákladů a tři čtvrtiny v oblasti investic, dodávek zboží a materiálu. Nesmíme zapomínat, že v naší nákladové struktuře tvoří mzdové náklady 50 % a dalších 50 % představují náklady materiálové a další. FOTO: Archiv Horník Šéf OKD Klaus-Dieter Beck (vlevo) při jedné ze svých návštěv v podzemí dolu. Zrušení odměn je lepší než propouštění V oblasti mzdových nákladů plánujeme úspory ve výši stovek milionů korun. Toho je možné dosáhnout dvěma způsoby. První možností je snížení počtu zaměstnanců, tedy propouštění. Druhou možnost představuje snížení objemu mzdových nákladů tím, že se zruší stále platné smluvní odměny. Abych vám řekl pravdu, dávám přednost té druhé variantě. Věřím, že v dohledné době dojde k oživení trhu a naše zaměstnance budeme opět potřebovat. V případě zrušení smluvních odměn může zůstat základní plat všech zaměstnanců na stejné úrovni a nebudeme muset přistoupit k hromadnému propouštění tak, jak tomu je v mnoha jiných společnostech. Abych vám dokázal, za jak vážnou naši situaci považuji: Pokud se dohodneme s vámi i s odbory, vzdám se i já nejen celé smluvní odměny za tento rok, ale navíc jsem ochoten si podstatně snížit svůj základní plat nad rámec toho, co jsem již na začátku roku nabídl, tedy celkem o zhruba 20 %. Dělám to proto, že vím, jak těžké je pro zaměstnance s nízkým příjmem obětovat byť jen malou část odměn, se kterými počítali. Myslím si však, že jistota většiny pracovních míst je v tomto případě důležitější než odměny, protože získat jinou práci bude pravděpodobně v těchto těžkých časech problematické. Znovu opakuji, že toto snížení mezd by bylo dočasné a platilo by pouze v tomto roce. Pokud dojde k obratu na trhu, budeme připraveni mzdovou politiku znovu přehodnotit. Ale musím také celkem otevřeně říct, že jde o plán, který platí teď. Pokud dojde k dalšímu kolapsu trhu, budeme muset plán upravit v souladu se vzniklou situací. Další úkoly při snižování nákladů 1. Investice Zvažujeme odložení velkých investičních akcí, což by mohlo přinést úsporu téměř 900 milionů korun. Úspory v této oblasti by se v žádném případě netýkaly projektu Safety 2010 a většiny připravovaných dodávek v rámci projektu POP POP 2010 v Dole Paskov Diskutujeme o možnosti posunutí dodávky pluhové technologie pro Důl Paskov na rok Projekt trvalého zlepšování Očekáváme úsporu kolem 100 milionů korun, kterou by měl přinést Projekt trvalého zlepšování. 4. Centrum servisních služeb Naše nové Centrum servisních služeb by mohlo ušetřit dalších 50 milionů Kč. Bude to bolet, ale je to nevyhnutelné. 5. Důlní VOJ Další úspory ve výši několika milionů korun můžeme získat kromě jiného zjednodušením těžkopádné a byrokratické struktury vedení důlních VOJ. Aby bylo jasno: chceme se ke všem chovat férově. Nemohu ale zaručit, že všichni, kteří tady jsou dnes, musí být na stejných pozicích také za rok, a to včetně mě. 6. Hornické muzeum Počítáme s převodem odpovědnosti za řízení Hornického muzea na realitní skupinu RPG. Díky tomuto logickému kroku by se muzeum dostalo do rukou odborníků v daném oboru a tím by se snížila dotace, kterou OKD Hornickému muzeu poskytuje. 7. Snížení zásob CSS Úsporu v řádu desítek milionů korun očekáváme také z plánovaného snížení zásob ve skladech a na nádvořích, které nyní patří do gesce Centra servisních služeb. 8. POP 2010 Většina technologií pořízených v rámci projektu POP 2010 pracuje efektivněji, než jsme očekávali. Optimalizace jejich využití může přinést další úsporu až 50 milionů Kč. Celkem plánujeme ušetřit zhruba 10 % našich dříve plánovaných celkových nákladů. Musím říct: hanba nám a mně, pokud nebudeme schopni tento cíl splnit. Vím, že vás žádám o více práce za menší mzdu, a také nevím, jak dlouho tento plán, který jsem prezentoval, vydrží. Ale nevidím jinou možnost. Tento projekt pro nás musí být úspěšný, abychom firmě zajistili dobrou perspektivu. Náš management a většina zaměstnanců OKD už dříve zažili těžká období, ale každopádně ne tak těžká jako je to současné. Já věřím, a mám ve vás plnou důvěru, že tyto úspory v nákladech zvládneme. Náš slogan by měl být: Ano, dokážeme to. Zdař Bůh! Klaus-Dieter Beck generální ředitel a předseda představenstva OKD

3 ročník 39 l číslo 14 Důl Karviná: Začala instalace dalšího dobývacího komplexu Bucyrus Personální změny ve vedení závodů KARVINÁ K prvnímu dubnu došlo na Dole Karviná k několika personálním změnám. Do funkce vedoucího závodu Lazy byl jmenován Petr Glas, dosavadní vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce Dolu Karviná. Hlavním inženýrem závodu Lazy se stal Petr Škorpík, dříve vedoucí výroby podniku. Vedoucím výroby podniku Dolu Karviná byl na jeho místo jmenován Libor Stebel, dosud závodní závodu Lazy. Novým vedoucím odboru bezpečnosti a hygieny práce se stal Zdeněk Hanák, hlavní inženýr závodu Lazy. jh Foto: Důl Karviná KARVINÁ V podzemí závodu ČSA Dolu Karviná vládne v těchto dnech čilý ruch. V porubu ve 40. sloji oblasti 1. kry doubravského důlního pole začala instalace dalšího, na karvinském závodě už druhého středně vysokého dobývacího komplexu z programu POP Komplex firmy Bucyrus bude tvořit 92 sekcí mechanizované výztuže DBT 13/31 o celkové délce 160 metrů, dobývací kombajn Eickhoff SL 300, porubový dopravník PF 6/1042, podporubové zařízení PF 4/1132-FITE a další příslušenství. Vybavovací práce, které realizují kolektivy hlavních předáků Josefa Ostapowicze a Václava Hanzla pod vedením vedoucího úseku vybavování Jiřího Macháčka, startovaly v půli března. Byl už položen porubový dopravník, nyní se veškeré úsilí soustřeďuje na dopravu a montáž sekcí mechanizované výztuže. Jednotlivé díly jsou přepravovány z povrchu na překladiště 11. patra a odtud dva kilometry po trati ZD-24 do montážní komory. Po dobrých zkušenostech získaných při instalaci prvního komplexu Bucyrus v porubu budou kompletní 28tunové sekce přepravovány na místo upínání vcelku po závěsné drážce pomocí mobilního hydraulického zvedacího zařízení vyrobeného ve firmě Zampra. Stojí za zmínku, že v současné době jsou na našem závodě vybavovány také dva další poruby, do dolu jsou proto dopravovány hned tři různé typy výztuží. Je to velmi náročné na logistickou přípravu, prozradil pro Horník mechanik provozu centrálních služeb Dolu Karviná Ján Jakubec. Nájezd nového dobývacího komplexu je plánován k datu Po výborných zkušenostech z porubu 11431, vybaveného ob- Foto: Důl Karviná dobnou technologií, jsou s jeho nájezdem spojena velká očekávání. Z pohledu mechanika představuje nový komplex další generační stupeň, a to jak z hlediska konstrukce, kompaktnosti, tak třeba z hlediska KARVINÁ Jak snížit náklady při dodržení zadaných výrobních úkolů? Přesně tato otázka byla mottem aktivu členů vedení a předních technicko-hospodářských zaměstnanců, který se uskutečnil v pátek 3. dubna na Dole Karviná. Ředitel dolu Pavel Hadrava nejdříve seznámil asi 40 účastníků setkání s aktuálními rozbory ekonomické situace OKD v návaznosti na dopady světové hospodářské krize a nastínil problémy odbytu a tlaku na snižování cen uhlí, který vede akcionáře k požadavku na snížení nákladů. Ekonomicko-personální náměstek Dolu Karviná Stanislav Wizur pak podrobně přiblížil jednotlivé položky nákladů a tržeb na letošní rok a rozdal přítomným garantům listy s konkrétní výší nákladů plánovaných pro tu oblast řízení, za kterou nesou odpovědnost. Členové vedení dolu pak pozorně vyslechli náměty a návrhy zúčastněných. Už dopředu jsme si řekli, že žádná myšlenka nesmí být brána na lehkou váhu. V minulosti jsme se přesvědčili, že některé zprvu nepředstavitelné názory vedly po rozpracování k zajímavým řešením, okomentoval pro Horník náměstek. Jak zdůraznil, problematika burzy nápadů (systém trvalého zlepšování Continual Improvement) a jejich přenosu na nižší články řízení, které jsou schopny tyto náměty realizovat, patří v prosperujících firmách ke klíčovým. Nikdo nemá patent na rozum, a proto chce vedení našeho dolu ovládacích prvků, zhodnotil novou technologii Ján Jakubec. Výsledky kolektivu hlavního předáka Martina Brady v porubu ukazují, že když se nasadí do vhodných podmínek, přináší očekávaný výkon. bk Burza nápadů pro snížení nákladů Foto: Bohuslav Krzyžanek Mechanik Ján Jakubec při kontrole zapojení sekcí výztuže DBT 13/31 v porubu v maximální míře oslovit co největší počet nejen špičkových technicko-hospodářských zaměstnanců, ale i zaměstnanců v dělnických profesích. Zápisem jejich nápadů vznikne schránka potenciálních námětů, které po roztřídění, vyhodnocení a případné realizaci mohou být přínosem pro Důl Karviná a tím i pro celou společnost OKD, vysvětlil Stanislav Wizur. bk Provoz dolu představuje miliardové náklady. Je důležité, aby tyto prostředky byly využívány cílevědomě a efektivně. Slovo ředitele Vážení spolupracovníci, máme za sebou první kvartál roku Od začátku jsme věděli, že trvá celosvětová finanční a hospodářská krize, ale nikdo netušil, jaký vliv na nás bude mít. Nejčernější představy ekonomů se začínají naplňovat a zdá se, že svět neví, co bude dál. Pouze ta společnost, která zvolí adekvátní strategii a přijme zásadní, bohužel i velmi nepopulární opatření, má šanci přežít s menšími šrámy. Bez úhony to snad v této době ani není možné. Aktuálním problémem je cena uhlí a jeho odbyt, ale je třeba uvažovat i nad tím, že krize jednou skončí a poptávka bude zase vyšší. Jak nejlépe řešit tuto situaci? Zřejmě správný krok je snížení cílů těžby na požadovaný odbyt s únosným množstvím zásob na skládkách. Druhým krokem je podstatné snížení nákladů společnosti. Generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck představil tento program na jednání s vedením jednotlivých vnitřních organizačních jednotek koncem března. Plán na snížení nákladů je tak razantní, že na první pohled se může zdát až nereálný. Ale nová doba si žádá jiný, podstatně razantnější a konstruktivnější přístup. Předpokládá se, že náklady, které v tomto roce nejsou bezpodmínečně potřebné pro zajištění bezpečnosti a těžby, se nebudou realizovat. Pro nás všechny je velice citlivou oblastí omezování nákladů personálních, které tvoří až 50 % celkových nákladů. Zjednodušeně řečeno: buď podstatně snížíme počty dodavatelských a vlastních pracovníků, ale zachováme výdělky, nebo zvolíme druhý způsob. Ten znamená snížení personálních nákladů při zachování zaměstnanosti, tj. přechodné snížení výdělků všech zaměstnanců společnosti. Názory mohou být různé, ale racionální úvaha napoví, že druhý způsob je výhodnější. Jak pro pracovníky, tak i pro společnost OKD. Zde platí, že někdy méně znamená více... Bohužel, těžká a složitá doba přeje emocím. Chtěl bych všechny pracovníky Dolu Karviná požádat o uvážlivost a rozvahu. Jakékoliv nové, autentické informace ihned dostanete, ale neřešme zaručené zprávy, které se šíří rychlostí blesku, ale nesou jen nervozitu a stres. Důl Karviná oslavil první výročí svého vzniku. Za tu krátkou dobu dokázal, že jeho kolektiv je velice dobrý, profesně zdatný, a já věřím, že se popereme se ctí i s touto novou situací a dokážeme vyřešit problémy, které nám hornictví a světová finanční a hospodářská krize ještě přinesou. K tomu nám všem přeji hodně hornického štěstí. Zdař Bůh! Pavel Hadrava ředitel Dolu Karviná 3 Kolektiv hlavního předáka Petra Funioka si zvyká na nový kombajn LAZY Nová technika znamená novou výzvu. Tak vnímá přeřazení na nový razicí kombajn Sandvik MR 340 z programu POP 2010 třiačtyřicetiletý hlavní předák razicího kolektivu z úseku přípravy 1 Jaroslava Běťáka na závodě Lazy Dolu Karviná Petr Funiok. Zcela nedávno bylo jeho jméno zapsáno na tradiční hornické kůži. Vedení dolu mu tímto způsobem poděkovalo za nejdelší ražbu na lazeckém závodě v roce Dařilo se mu také zkraje roku. S kombajnem AM 50 jeho kolektiv vyrazil v lednu 111, v únoru dokonce 130 metrů prorážky v doubravském důlním poli. Ve vysokém tempu by Petr Funiok rád pokračoval i s novou technikou, ale na začátku ho zdržely dětské nemoci. S kombajnem jsme se poprvé seznámili při fárání v rámci porady předáků na závodě ČSA. Tam se ale Foto: Důl Karviná razí v uhlí. My máme proti tomu štreku v ostravské sloji Natan, kde je asi 90 cm uhlí a zbytek kamene, vysvětloval Petr Funiok, proč jeho kolektiv narazil na ražbě díla o profilu K16/18 na obtíže. Zlobilo ho navíc kombinované větrání. Je to dobré, jenom nesmí přijít výpadky elektřiny, popisoval. To bylo asi v půli března. Petr Funiok přesto nežehral, ale sliboval, že do dubna prodlouží denní Hlavní předák Petr Funiok (druhý zleva) při krátké poradě se členy svého kolektivu. ražbu z dosahovaných 6 na 7 metrů. Vždycky říkám, nevěšte hlavu, bude líp. A chlapi se na novou techniku adaptují opravdu rychle. Ať už směnoví předáci Petr Ondruš, Michal Hrobař, František Kubek, Jiří Dostál a Jan Wieczorek, kombajnéři Ivo Šlachta, Dušan Sehnálek, Jarek Kučera, Martin Skyva a Standa Pazdera či jiní, všichni se naučili pracovat s novým kombajnem už za tři týdny. Kolektiv je dobrý, v každé směnové partě mám po třech zkušených havířích, na které se mohu spolehnout, dušoval se hlavní předák. Je zajímavé, že Petr Funiok původně kariéru havíře neplánoval. Jeho otec pracoval 30 let v přípravách na bývalém Dole Doubrava a nepřál si, aby syn pokračoval v jeho stopách. Petr se proto vyučil zedníkem, ale nakonec se i on odhodlal k práci pod zemí. Byla tady možnost vyhnout se vojně a navíc jsem chtěl byt, vzpomíná otec synů Marcela a Lukáše, který bydlí s manželkou Dagmarou na sídlišti v Orlové. Svého rozhodnutí nelituje. Na šachtě jsem spokojen, konstatuje. Jeho koníčky? Sportovní rybaření. Loni jsem si koupil dokonce zahrádku, abych měl kde uskladnit člun. Největší kapr, co jsem kdy chytil, měřil 96 cm a vážil okolo 17 kilo. Povedlo se mi to, když jsem si poprvé vyjel do Mikulova, usmívá se sympatický dlouhán. A protože slovo dělá chlapa, zeptali jsme se jeho vedoucího Jaroslava Běťáka, jak se vede kolektivu Petra Funioka na začátku dubna. Například včera 6. dubna kolektiv vyrazil 8 metrů, potěšil nás odpovědí vedoucí Běťák. Bohuslav Krzyžanek

4 4 ZA BRANAMI OKD Ze světa Dvě stovky lidí přišly o práci v uhelném komplexu Mingo ročník 39 l číslo 14 Garanti Barborky už taky ví, na čem jsou USA Celkem 201 osob přišlo na konci ledna letošního roku o své pracovní místo poté, co společnost Foundation Coal oznámila, že s okamžitou platností uzavírá své těžební provozy Laurel Creek v okrese Mingo v Západní Virginii. Uhelný komplex se skládá ze tří aktivních hlubinných uhelných dolů a úpravny uhlí. Produkce komplexu činila v loňském roce přibližně jeden milion tun uhlí. Podle tiskové zprávy se společnost rozhodla pro ukončení těžby kvůli současným nepříznivým podmínkám na trhu s uhlím, a také pro náročné podmínky těžby. Oba tyto faktory způsobují, že provoz těžebního komplexu je nerentabilní. Generální ředitel James Roberts prohlásil, že rozhodnutí zastavit těžbu v tomto těžebním komplexu je nezbytným krokem pro optimalizaci finanční výkonnosti sesterských společností ve střední oblasti Appalačského pohoří, a podpoří pozici společnosti jako nízkonákladového producenta uhlí v regionu. Dodal však, že vysoce kvalifikovaná pracovní síla je pro společnost cenným zdrojem a že podnik uvažuje o tom, že pracovníkům z tohoto komplexu nabídne zaměstnání v sesterských organizacích. Společnost Foundation Coal má své provozy v Pennsylvánii, Západní Virginii a Wyomingu. RG Zdroj: WSAZ NEWS CHANNEL Krize zasáhla i diamantové doly v africké Botswaně FOTO: Radek Lukša Sezení garantů Barborky se konalo v kulturním středisku na Armádě. BOTSWANA Světová hospodářská recese se nevyhýbá ani diamantovým dolům. Společnost Debswana Diamond, majitel největších diamantových dolů na světě, ohlásila kvůli poklesu poptávky dočasné pozastavení těžby na všech svých dolech. Nejsložitější situace vládne ve dvou dolech firmy v Botswaně, které budou pravděpodobně uzavřeny do konce letošního roku. Podle vedení Debswana Diamond by asi 580 tamějších zaměstnanců mělo najít uplatnění v jiných dolech společnosti. Pro ty, kteří by chtěli odejít, je připraveno mimořádné odstupné. Společnost ve svém prohlášení současně zdůrazňuje, že trh s diamanty má pevné základy a přes přechodné potíže v dlouhodobém horizontu bude prodej diamantů opět stoupat. Debswana je společnost joint-venture, utvořená globálním koncernem De Beers. Botswanská firma těží ročně okolo 6 tun diamantů, což představuje téměř 25 procent celosvětové produkce. bk KARVINÁ Nový výbor, nová tajemnice, nová pravidla, vznik výboru maminek, spousta podnětů pro budoucnost. I tak vypadalo poslední březnový den sezení garantů Barborky z různých úseků těžební společnosti včetně zástupců dodavatelských firem. Předseda výboru Vladislav Sobol informoval o změněných pravidlech finanční výpomoci dostanou je všechny maminky, a budou vědět, na čem jsou. K zajímavým novinkám patří i paušály na vzdělání vyplácené po ukončení pololetí, příspěvky na notebook od sedmé třídy, měsíční příspěvky na internetové připojení Není se ale proč chlubit. Pomoc musí být samozřejmostí, uvedl k tomu Sobol. Prioritou je podle něj právě vzdělávání hornických sirotků. Co se programů Barborky týče, ty se budou orientovat i na menší děti. Řeč přišla také na spolupráci s polskými maminkami: komunikaci je třeba zlepšit, výhodnější způsoby převodů peněz najít! Zástupkyně výboru maminek Marta Szamaránská představila nápad srazů maminek. Ty by nebyly v režii Barborky, uvažuje se o projektu pro získání grantu od Nadace OKD. Chceme být spolu, hodně nás to spojuje, hodně nám to dává. Nemusíme jezdit k moři, můžeme se tak třikrát čtyřikrát do roka vidět třeba v Beskydech, upřesnila. uzi NWR bude mít valnou hromadu OSTRAVA AMSTERDAM Společnost New World Resources, která je jediným vlastníkem OKD, bude mít koncem dubna svou první řádnou valnou hromadu od svého vstupu na evropské burzy. Uskuteční se 28. dubna v sídle společnosti, v nizozemském Amsterodamu. Majitelé akcií NWR však nemusejí kvůli výkonu svých hlasovacích práv jezdit do Nizozemska. Hlasovat je možné i na dálku. Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Schází se v pravidelných intervalech, minimálně jednou ročně. Na programu jednání chystané valné hromady je kromě zhodnocení řízení společnosti a jmenování nového člena představenstva také jmenování externího auditora nebo hlasování o poskytování informací akcionářům elektronickou cestou. Kompletní program, stejně jako účetní závěrka za rok 2008, výroční zpráva za rok 2008 a další informace, jsou vyvěšeny na webu NWR na adrese www. newworldresources.eu. Každý akcionář se může na rozhodování valné hromady podílet, a to hlasováním o konkrétních bodech programu. Síla hlasovacích práv každého akcionáře se odvíjí od počtu vlastněných akcií na každou akcii připadá jeden hlas. Na valné hromadě přitom rozhoduje většina hlasů přítomných akcionářů. Společnost NWR má své sídlo v Amsterodamu, proto se valná hromada koná právě tam. Akcionáři společnosti jsou rozeseti po celém světě, mnozí proto nejspíš nebudou chtít na valnou hromadu osobně cestovat a zvolí si některou z dalších možností, jak uplatnit svá hlasovací práva. Vlastníci akcií mohou hlasovat například písemně, anebo mohou zplnomocnit konkrétního zástupce, který za ně hlasování provede. Takovým zástupcem může být například banka nebo obchodník s cennými papíry, přes kterého si dotyčný akcionář své akcie nakoupil (například brokerjet České spořitelny, Patria Online, Fio a další). U těchto společností je také možné získat úplné informace a potřebné formuláře. Podrobnosti o jednotlivých způsobech hlasování jsou také uveřejněny na webových stránkách NWR, kontaktovat můžete také přímo společnost NWR na ové adrese r Petra Mašínová ředitelka korporátní komunikace NWR NWR Energy, a.s. zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě se sídlem Gregorova 3, Ostrava - Moravská Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na akci : stavba Rekonstrukce rozvodny ČSM-JIH etapa I. Kontaktní osoba: pan Kamil Walek tel , 63/14-IV/09 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI NEW WORLD RESOURCES N. V. Akcionáři a ostatní osoby oprávněné k účasti na valných hromadách společnosti New World Resources N. V. ( NWR ) jsou zváni na řádnou valnou hromadu akcionářů NWR konanou dne 28. dubna 2009 v hotelu Dorint, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol, Amsterdam, Nizozemsko, jejíž začátek je stanoven na hodin (SEČ). PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení. 2. Výroční zpráva; řízení společnosti (corporate governance); účetní závěrka. a. projednání výroční zprávy, včetně způsobu řízení společnosti, b. schválení účetní závěrky (hlasování), c. projednání politiky tvorby a rozdělování vlastního kapitálu a dividendové politiky. 3. Schválení jednání členů představenstva v uplynulém účetním období (hlasování). 4. Jmenování člena představenstva (hlasování). 5. Zmocnění představenstva k nákupu vlastních akcií (hlasování). 6. Pověření představenstva k vydání (práv na nabytí) akcií (hlasování). 7. Pověření představenstva k vyloučení či omezení přednostních práv (hlasování). 8. Opětovné jmenování externího auditora (hlasování). 9. Vyjádření souhlasu s vypracováváním výročních zpráv a účetních závěrek v anglickém jazyce (hlasování). 10. Vyjádření souhlasu s poskytnutím informací akcionářům elektronickou cestou (hlasování). 11. Závěr. INFORMAČNÍ DOKUMENTY Program, vysvětlující sdělení k programu, účetní závěrku za rok 2008, výroční zprávu za rok 2008 (včetně informací podle 2:392 odst. 1 nizozemského občanského zákoníku) je možné nalézt na webových stránkách společnosti NWR (www.newworldresources.eu) a jsou k dispozici k prostudování v sídle NWR na adrese: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Nizozemsko. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ POKYNY PRO HLASOVÁNÍ Registrovaní akcionáři Kromě tohoto oznámení budou registrovaní akcionáři kontaktováni společností NWR přímo a bude se jich týkat alternativní postup, který bude zahrnovat odeslání příslušných formulářů společnosti NWR nejpozději 27. dubna 2009 do 9.00 hodin (SEČ). Nicméně v případě, že jste akcie společnosti NWR získali prostřednictvím Londýnské burzy, Varšavské burzy nebo Burzy cenných papírů Praha, jste pravděpodobně vlastníky DS nebo nominálními vlastníky Kotovaných akcií (jak je definováno níže), a měli byste se tudíž řídit postupy, které jsou uvedeny v příslušných částech tohoto oznámení. Tyto postupy zahrnují kontaktování banky nebo obchodníka s cennými papíry, jehož prostřednictvím držíte své DS nebo Kotované akcie, vyplnění, podepsání a odeslání příslušných formulářů v souladu s postupem v nich uvedeným. Nominální vlastníci akcií druhu A kotovaných na Londýnské burze, reprezentovaných depozitními stvrzenkami ( DS ) Vlastníci DS, kteří chtějí (i) svá hlasovací práva vykonávat písemně, (ii) zúčastnit se valné hromady a vykonávat svá hlasovací práva osobně nebo (iii) zmocnit k účasti na valné hromadě jinou osobu a vykonávat svá hlasovací práva jejím prostřednictvím, musejí kontaktovat banku nebo obchodníka s cennými papíry, jejichž prostřednictvím DS vlastní. Tato banka nebo obchodník s cennými papíry poskytnou vlastníkům DS dodatečné informace a potřebné formuláře. Formuláře prosím vyplňte, podepište a vraťte postupem v nich uvedeným. Přijímající instituce zajistí, aby tyto formuláře a/nebo v nich obsažené informace obdržela společnost NWR, a to nejpozději 27. dubna 2009 do 9.00 hodin (SEČ). Nominální vlastníci akcií druhu A kotovaných na Varšavské burze nebo na Burze cenných papírů Praha ( Kotované akcie ) Nominální vlastníci Kotovaných akcií, kteří chtějí (i) svá hlasovací práva vykonávat písemně, (ii) zúčastnit se valné hromady a vykonávat svá hlasovací práva osobně nebo (iii) zmocnit k účasti na valné hromadě jinou osobu a vykonávat svá hlasovací práva jejím prostřednictvím, musejí kontaktovat banku nebo obchodníka s cennými papíry, jejichž prostřednictvím Kotované akcie vlastní. Tato banka nebo obchodník s cennými papíry poskytnou nominálním vlastníkům Kotovaných akcií dodatečné informace a potřebné formuláře. Formuláře prosím vyplňte, podepište a vraťte postupem v nich uvedeným. Přijímající instituce zajistí, aby tyto formuláře a/nebo v nich obsažené informace obdržela společnost NWR, a to nejpozději 27. dubna 2009 do 9.00 hodin (SEČ). Náležitosti pro hlasování NWR stanovila pro registrované akcie rozhodný den na 8. duben 2009, hodin (SEČ). Akcionáři, kteří budou k tomuto okamžiku uvedeni v seznamu akcionářů NWR, budou oprávněni hlasovat s akciemi, které k rozhodnému dni vlastní. NWR pro hlasování na valné hromadě nevyžaduje blokování akcií. Pro nominální vlastníky Kotovaných akcií a vlastníky DS stanovila společnost NWR analogický rozhodný den na 8. duben 2009, hodin (SEČ). Nominální vlastníci Kotovaných akcií a vlastníci DS mohou, v závislosti na interních pravidlech, zásadách a zvyklostech správce (správců), obchodníka (obchodníků) s cennými papíry, mandatáře (mandatářů) nebo vypořádacího systému (systémů), jejichž prostřednictvím své Kotované akcie nebo DS vlastní, mít svůj účet během hlasování zablokován. Ti, kdo se stanou nominálními vlastníky Kotovaných akcií nebo vlastníky DS později než v rozhodný den, nebudou moci svá hlasovací práva vykonat. Členové představenstva NWR se domnívají, že návrhy uvedené v tomto oznámení jsou v nejlepším zájmu společnosti NWR jako takové, a jednomyslně doporučují akcionářům hlasovat pro usnesení. Amsterdam, 6. dubna 2009 Představenstvo společnosti New World Resources N. V. NWR_hromada.indd :14:42

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Vtip Necháš toho, Josef! Vždyť je to velikonoční zajíček... Soutěž Horníka Hra o tři stokoruny Řidič náklaďáku převážející zásilku lahvového piva si při nehodě jistě zažil krušné chvilky. Jak jeho neštěstí vnímali naši čtenáři můžete posoudit sami z krátkých textů našich vtipálků. Tři nejvydařenější předkládáme k vašemu obveselení. Na jejich autory čekají v redakci Horníka tři stokoruny. 13 Výherci soutěžní fotografie č. 13 jsou: Emílie Černá a Lenka Rokowská, obě z Ostravy, Anežka Janošová z Markvartovic. Já ti brácho říkal, že je to tu zlatý důl... (eč) Černý pátek, spousta zátek, pivní pěna na silnici, za volantem řidič spící. (lr) Kresba: Monika Růžová H Kresba: Monika Růžová Vtipná duše z Dolu Darkov Kreslené vtipy zaměstnankyně bezpečnostní služby jsou úspěšné v nejednom časopise DARKOV Leží horník v posteli se dvěma ženami a povídá: No chlapi, je to tady jako na šichtě, furt fáram z díry do díry Je vám tento vtip povědomý? Tak to jste jistě viděli obrázek nakreslený zaměstnankyní Dolu Darkov Monikou Růžovou. Pracovnice bezpečnostní služby pocházející z hornické rodiny o svém volném čase nejraději kreslí vtipy. A jde jí to výborně. Ráda maluje už od dětství. Ve škole jsem bývala kronikářka, nástěnkářka a tak, prozrazuje výřečná kreslířka. Po absolvování oboru mechanička pro administrativní techniku se rozhodla rozšířit své znalosti nástavbou. Tam mě kantoři hnali, abych zkusila studovat dál, uměleckou školu. Jenže já jsem samouk. Učitelé nadějnou umělkyni alespoň přesvědčili, aby své vtipy poslala do nějakého humoristického časopisu. Napsala tedy do měsíčníku Trnky-Brnky. Tam mě nevzali. Říkali, že až se zdokonalím. S neúspěchem přišlo zklamání a Monika kreslení na nějakou dobu zanechala. Nenechala se však zlomit a zkusila to znovu. Nedám se, budu To je naposledy, co jsme tátu vzali s sebou na šmigrust... FOTO: Radek Lukša Monika Růžová ve volných chvílích tvoří kreslené vtipy. kreslit, řekla si budoucí humoristka. A vyšlo to. Před čtyřmi lety vydali její první vtip ve valašském časopisu Vyškeřák. Píle a odhodlanost se Monice Růžové vyplatily. Dnes přispívá do časopisů Woloviny bez ofiny, Knížka křížovek a dalších, prosadila se i v již zmiňovaném měsíčníku Trnky-Brnky. Kreslí i humorné motivy na trička. V roce 2006 dokonce vydala svou vlastní knížku Vtipy s hvězdičkou. A připravuje další. Kam chodí na stále nové nápady? Člověk poslouchá, dívá se kolem sebe, prakticky je to všechno život, říká o svých námětech. Když mě něco napadne, mám s sebou svůj deníček, do kterého si napíšu text a plus minus jak by to mělo vypadat. A o volných dnech to nakreslím. Témata jejích vtipů jsou pestrá. Lehčí erotika, o zvířatech, fauna, z hornictví, různé ze života, prostě co člověka napadne. Zaměstnankyní OKD je od roku Začala v bezpečnostní službě na závodě 9. května Dolu Darkov. Před třemi roky přestoupila na pracoviště kamerového systému na operačním středisku a hlídá bezpečnost dolu. V práci ale zásadně nekreslí. To nejde, člověk musí být dvanáct hodin ve střehu a pokud něco promeškáte, je zle, říká o své práci. Tvrdí, že ji baví. Kreslení je však mým největším koníčkem. Tomáš Hovjacký Kdo nám rozlil zlatý mok? Řidič pirát cvok! (aj) 14 Velikonoce jsou za dveřmi. K jejich tradicím patří i polévání děvčat životodárnou vodou. V případě našeho soutěžního snímku sice nevíme, zda byl pořízen o velikonočním pondělí, ale pokud tomu tak bylo, jakýsi vtipný šmigrustník to asi s onou tekutinou trošičku přehnal. Nebo si myslíte něco jiného? Napište nám k této situaci krátké vtipné texty. Pro tři z vás máme připravené stokoruny. syl Uzávěrka je v pondělí Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 14 zveřejníme v dalším čísle novin. Jak Mařa postracala korale Ty, Lojzku, už zme spolu dluho nikaj něbyli. Co praviš, že by zme šli na tyn papučovy bal do vedlejši dědiny. Je to letos už posledni taňcovačka, pravila mi minuly tyden moja Mařa. Čuměl sem na ňu a ani sem z překvapeňa něstačil zavřeť pysk. Či si se zhlupla? Co se vezmeš na sebe, dyť zme na bale byli naposledy před deseti rokami!? snažil sem se ji vytlucť tyn blby napad z lebeně. No, viš, ja sem skušala paru hader ze skřině a jedny docela slušne šaty mi seďa. Tuž sem se myslela, že byzme mohli isť!? Idě Očadlička, Lipnicka a aji Ptačkova s tym svojim. Ja s nim sice něrada taňcuju, bo je hluchy jak peň a musim ho furt vesť, ale když ty pujděš pro ňu enem raz, tak to jaksik vydržim! Co praviš? vyrazila mi trumf z ruki, ale ja měl ešče jeden! A si se ista, že ja vlezu do obleka?, Jak to vidí stryk Lojzek chytal sem se stebla. Šak ho zkus!, pravila tvrdo a ja se narval do obleka, kery sem se pořidil, když mi umřel před patnasti rokami tata. Mařa mě obhlidla zkušenym okem: No, žadny problem. Tu ti to sako zaberu, galaty v pase a v rozkroku kapku popustim a buděš tajak ženich. A bylo vymalovane! V sobotu zme vyrazili. Baby se enem pochichtavaly a my s Ptačkem dustojně kračali za nimi. Zabava byla v plnym prudě, ja raz vyzval k taňcu Očadličku, Lipnicku aji Ptačkovu, Mařa odsmykala po parketě Ptačka a zdalo se byť všecko fajn až do chvile, kdy zme z moju vytačali valčik. Ty, Lojzek, a co to zkusiť jak zamlada točka doleva!, šeptla mi do ucha. Podlomily se mi kolena, bo sem se spomněl, jak zme pravě z Mařu za mlada zrobili stejny gryf a skoňčili oba na parketach. Vlastně enem Mařa, bo ja sem spadnul na ňu a všeci kolem řvali, až se to něcham do lužka... Něbuj, včil zme starši, už tak někvaltujeme, tuž se němože nic stať, přemluvala mě. A ja vul ju poslechnul! Otočil sem zprudka do spřetivki, a stalo se! Mařa sebu šastla na parkety a ja na ňu. Pysk na pysk, břuch na břuch. Enem hekla, a když ju štyři chlopi zdvihali na nohy, ja už byl na hajzlu. Když sem se vratil do sala, Mařa ešče zbirala po parketě roztrhane korale. Samo, že sem to povykladal Na Upadnici kamošum. Měli z teho ohromnu srandu. Tajak dycki z ciziho něščesti! A Erďa hned reagoval: To se raz na maškarni cpala naha baba. Pořadatel ju nechtěl pustiť a pta se ji:,a za co vlastně jdete?,za bič! Párkrát si tam švihnu a půjdu domů!, pravila. Fajne, ni? Tuž Zdař buh, vaš Lojzek

6 6 ZA BRANAMI OKD Do úklidové akce na Lištině se zapojilo na pět desítek tamějších rodin. Na Liščině se gruntovalo OSTRAVA Věc nevídaná. Minulý víkend se v hrušovské osadě Liščina konala velká úklidová akce. Na ní se podílely ženy, muži, mládež i děti. Uklízelo se celé tři dny a ruku k dílu přiložilo zhruba 50 rodin. Ty si vzájemně pomáhaly a půjčovaly si i nářadí. V ulicích Žalmanova, Sodná, Vývozní a Orlovská nechala realitní skupina RPG Real Estate přistavit 15 kontejnerů. Na bohulibé akci se podílely také ÚMOb Slezská Ostrava, občanské sdružení Vzájemné soužití a Nadace OKD. Kontejnery se naplnily harampádím z okolí, půdních a sklepních prostor. Obyvatelé Liščiny si akci sami vyžádali a sami se na ní podíleli. Sklepy, půdy, chodníky a okolí této lokality jsou nyní k nepoznání. Po akci pak o. s. Vzájemné soužití uspořádalo taneční vystoupení, lidé opékali párky, hodnotili akci, výborně Úklid se neobešel bez pomoci techniky obvodního úřadu a RPG Real Estate. Do akce se zapojily i děti. Pomohly naplnit harampádím patnáct kontejnerů. Klíčovým předpokladem pro zajištění dlouhodobé funkce dolu vždy bylo a nadále zůstává vyztužování podzemních děl. Vhodnost výztuže se neměří jen tím, jak zamezuje konvergencím ačkoliv toto je klíčový faktor - ale také tím, jak ovlivňuje náklady dolu. Svorníková výztuž, využívající svorníky tmelené po celé délce pryskyřicí, se stala při ražení chodeb mezinárodním standardem ve srovnání s tradiční podpěrnou rámovou výztuží je to rychlá a účinná metoda s daleko nižšími náklady. V poslední době se rozšiřuje model kombinované výztuže s využitím pramencových kotev délky 4 až 6 m. Jejich vhodnou instalací před rozjezdem porubu se dociluje zvýšení stability důlního díla bez omezení pracovního prostoru podpěrnými stojkami. Soupravy typu ABS P Gopher 350/3 LP se pro účel vrtání a svorníkování používají od roku Vrtací stroj umístěný na pneumatickém teleskopu umožňuje jak provedení vývrtu pro instalaci příslušného svorníku, tak i samotné zavedení svorníku do vývrtu včetně jeho upevnění ve vývrtu zalepení lepícími ampulemi Lokset. Optimální délka vývrtů je 3 m o průměru 27 mm. Pro zvýšení pracovního výkonu (přítlačné síly a kroutícího momentu) k vrtání dlouhých kotev až do průměru 32 mm byla vyvinuta hydraulicky poháněná vrtací souprava Morath. Pojízdná sloupová vrtací souprava Morath. Souprava Morath se používá na pohyblivém podvozku. Při nasazení soupravy se dá s výhodou použít injektážních zavrtávacích kotev různých průměrů a to buď s R závitem (IBO) nebo s trapézovým závitem (Titan). Po zavrtání prvního dílu kotvy se provede jeho prodloužení pomocí spojníku. Zavrtaná kotva se zajistí pomocí klínu ve vrtu a provede se její zalepení pomocí injektážního čerpadla GSF 35 a osvědčené lepící pryskyřice Geothix. se bavili. Nyní však čeká obyvatele Liščiny další úkol, a to je pořádek udržet. Na zlepšení kvality života v osadě se však chtějí podílet všichni. Možná i proto, jak pamětníci vzpomínají, že se podobná akce v této lokalitě nekonala v průběhu posledních dvaceti let. au ročník 39 l číslo 14 Online už i na nemocničním lůžku! KARVINÁ Tak tohle je komfort 21. století, online už i jako pacient! Internetové připojení ve všech lůžkových částech zařídila od konce března Karvinská hornická nemocnice (KHN). Má to snad jedinou chybičku notebooky se nepůjčují a každý zájemce musí mít vlastní techniku. Chceme zpříjemnit lidem hospitalizaci. Mohou surfovat po internetu či komunikovat pomocí elektronické pošty, informovala mluvčí KHN Helena Baronová. Podle hlavní sestry Jarmily Dostálové to byli na lůžko upoutaní studenti, kdo dal impulz k novince českého zdravotnictví. Obraceli se na nás ale i senioři s tím, že chtěli mít prostřednictvím u kontakt se svými rodinami, poznamenala hlavní sestra. Bezdrátové internetové připojení v KHN je zajištěno kdykoliv během dne pomocí wi-fi signálu. Třeba dodat, že to pacienty nebude stát ani korunu. uzi Pacienti KHN mohou být na lůžku online a zadarmo. 15. let založení společnosti ZAM-SERVIS s. r. o. Nové výrobky společnosti ZAM-SERVIS s. r. o. pro uhelné doly ZAM-SERVIS s. r. o. zkonstruoval pro použití v uhelných, nebo rudných dolech v posledních letech několik nových výrobků, které mohou zvýšit produktivitu a bezpečnost práce, nebo snížit nákladovost výroby. Výrobky jsou certifikovány podle evropské směrnice ATEX. Některé jsou již provozovány na dolech společnosti OKD a. s., nebo na uhelných dolech v Rusku, na Ukrajině, nebo v Polsku. systém bezdrátové hlasité hovorové komunikace typu SEFAR. Systém signalizace a hlasité hovorové komunikace z nádoby těžního zařízení (klece, nebo skipu) typu VFSK5. Vývoj vzduchových motorů od turbínových ke čtyřválcovým umožnil vyvinout vysoce výkonné přenosné zařízení lehké konstrukce s rychlou adaptaci pro různé druhy vrtacích a kotevních aplikací. Tato nová generace vrtných a svorníkovacích strojů může být používána nejen v hornictví, ale i při ražení tunelů a v inženýrském stavitelství. Zařízení tohoto druhu jsou flexibilní, mají krátké přípravné časy, vykazují nízké náklady na údržbu i provoz a jejich obsluha je velmi jednoduchá. Vrtací a svorníkovací souprava Super Turbo Bolter je zařízení sloužící k vrtání vývrtů pro stropní, pryskyřicí lepené svorníky a kotvy různých typů a délek včetně jejich zavádění. Samotná souprava sestává z vrtací jednotky, která je umístěna na 2 3 stupňovém pneumatickém teleskopu, umožňující vertikální pohyb této vrtací jednotky a ovládacího ramene. Vrtací jednotka sestává z unášecí a vrtací hlavy, převodovky a tlakovzdušného pístového motoru. Pro vrtací práce se obecně používají šestihranné tyče 19 nebo 22 mm s vrtací korunkou o průměru 27 mm. Vzhledem k nízké hmotnosti souprav (37,5 45,5 kg podle typu bez hadic a vrtného nářadí) a jejich rozměrům je přemísťování velmi jednoduché a nenáročné. Vysoce efektivní vrtací a svorníkovací stroj STB je používán na všech dolech OKD, a.s. Vrtací a svorníkovací souprava Remote Cable Bolter Zařízení je určeno pro rychlé vrtání vrtů o větších průměrech a délkách s bezkonkurenčním výkonem. Pneumatická stojka Stinger je ovládána samostatně pomocí třípolohového ovládacího ventilu. Na upnutou pneumatickou stojku Stinger se v potřebné výšce pomocí rychle úchytných objímek instaluje vrtací rameno s pohonnou a vrtací jednotkou. Vrtací jednotka sestává z unášecí a vrtací hlavy, IP kamerový systém pro uhelné doly typu KS 01 Nová generace vrtacích a svorníkovacích strojů od firmy Minova převodovky a tlakovzdušného pístového motoru. Dvoustupňový pneumatický teleskop slouží pro účely zvedání a spouštění vrtací jednotky a jejího přítlaku při vrtání vývrtu nebo zavádění svorníku do zhotoveného vývrtu. Souprava je dálkově ovládána pomocí pneumatického ovládacího systému. Součástí ovládacího systému je i ovládání přívodu výplachové vody do vrtací jednotky. Ovládací prvky jsou s pneumatickým teleskopem a vrtací jednotkou propojeny hadicemi. Vrtací a svorníkovací souprava Remote Rib Bolter Souprava sestává z vrtací jednotky umístěné na jednostupňovém pneumatickém vrtacím rameni, umožňujícím pohyb a přítlak vrtací jednotky ve směru vrtání. Jednostupňové pneumatické rameno s vrtací jednotkou je uchyceno rychloupínacím systémem k pneumatické stojce Stinger. Otočné uchycení jednostupňového vrtacího ramene s pohonnou a vrtací jednotkou na stojce Stinger umožňuje otáčení pneumatického teleskopu s vrtací jednotkou o 360. Zařízení tak umožňuje v prostoru provádění vývrtů v jakémkoliv směru a je výhodné zejména při realizaci radiálně orientovaných vývrtů v důlních dílech vzhledem k tomu, že z jednoho postavení je možno realizovat celý vějíř vývrtů. Souprava je také dálkově ovládána. Vrtací a svorníkovací souprava Twin Leg Super Turbo Bolter Nejnověji vyvinutou soupravou pro stropní, pryskyřicí lepené svorníky a kotvy různých typů a délek je Twin Leg Super Turbo Bolter. Vysoký přítlak a stabilita stroje je zajištěna i při nízkém tlaku vzduchu jeho speciálním dvounohým provedením. Vyznačuje se zvýšenou rychlostí vrtání a instalace svorníků, snadnou a vyváženou manipulovatelností. Všechny vrtací a svorníkovací zařízení od firmy Minova jsou vyrobeny ze schválených materiálů, odstraňují problémy s vibracemi, poskytují rychlé vrtání, vyžadují minimální manuální úsilí, poskytují snadnou a bezpečnou obsluhu, nabízí nejnovější technologie a nízké náklady na údržbu. Ing.Petr Čada, Ph.D. ředitel divize hornictví, Minova Bohemia s.r.o. 59/14-VI/09 66/14-VI/09 FOTO: Karvinská hornická nemocnice

7 VELIKONOCE 09 Horníkova Velikonoční příloha Neoznačené texty ve velikonoční příloze zpracoval sj (ze zdrojů a dalších) Svatý týden Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to svátek svátků, a každý den bezprostředně před nimi (Svatý týden), ale i neděle po celých čtyřicet dní před ním mají svůj specifický význam: Květná neděle Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky opakuje cestu Krista do Jeruzaléma, která skončí až ukřižováním, ale pak i vzkříšením. Zelený čtvrtek Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy, a Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí... Velký pátek Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání. Velký pátek je postním dnem postem od masa a újmy v jídle. Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. V Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích. Tento den se tato část evangelií čte v tzv. pašijích. (Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry, při nichž se tyto události nečetly, ale hrály.) Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání: podle evangelií Ježíš zemřel na kříži odpoledne ve tři hodiny. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě. Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí; v mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost křížové cesty. Bible vypráví, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila vnitřní svatyni od ostatních prostor. Tím se naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu samotnému Bohu. Lidová tradice toto poněkud opravila a vypráví o otevírání pokladů ve skalách. Bílá sobota Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se toho dne zásadně neslaví mše svatá ani další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Tento den je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty... Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce předešlého dne. Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (podle našeho počítání) večer na Bílou sobotu nebo v noci. (Stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem 25. prosinec, se slaví Štědrý večer již večer ) Velikonoční noc Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční přechod (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti; i to je pokračováním předhistorických oslav jara. Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Křest v řečtině znamená ponořovat. Velikonoční neděle Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto křesťané tento den nazvali dnem Páně. 4/14-VII/09 Stručná historie Velikonoc Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc židovských. * VÁŠ PARTNER RENAULT: Autoset Centrum ČR plus s.r.o., KONCESIONÁŘ RENAULT Havířov, Bludovický kopec tel.: Židovské Velikonoce (pesach) Obsahem židovského svátku je oslava Boha Zachránce (Spasitele); připomínají záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou zázraků. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady, jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité tak byli uchráněni před zkázou, která postihla všechny ostatní. Odtud židovský název velikonoc: pesach uchránění, ušetření, přejití. Křesťanské Velikonoce Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: Bůh zachraňuje, Bůh je spása. Ježíš podle křesťanské tradice sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se NASTARTUJEME VÁS I VAŠE AUTO JARNÍ SERVISNÍ 98 PROHLÍDKA RENAULT OD Kč 23. březen 30. duben 2009 LETNÍ PNEUMATIKY HLINÍKOVÉ DISKY VÝMĚNA OLEJE BRZDY A TLUMIČE ÚDRŽBA STARŠÍCH VOZŮ STŘEŠNÍ NOSIČE DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny. Křesťanská věroučná nadstavba spočívá v tom, že Kristus ve smrti nezůstal. Byl vzkříšen a otevřel tak cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu exodu vyjití, pesachu přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Proto svátek Velikonoc je prakticky největším svátkem křesťanů v průběhu celého liturgického roku. Třinec, Lidická 166 tel.: Proč zrovna v dubnu? Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťanů došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už víme i přibližný rok, kdy k této události došlo: 30 či 33. Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli po prvním jarním úplňku, což může být v březnu či dubnu. Velikonoční oslavy jsou samozřejmě prapůvodně jakýmsi přivítáním jara. Zajímavostí je, že datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském koncilu. Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, vše je ukončeno vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista. Jak spočítat datum příštích Velikonoc? Velikonoce a jejich datum pro ten který rok vypočteme takto: V kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (vždy 21. březen). Velikonoční neděle je potom první neděli po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Taková neděle tedy může být nejdříve 22. března. Nejpozději mohou být Velikonoce 25. dubna. Pokud by jejich datum vyšlo později, posunou se o týden dopředu. Pokud by v letech 1997 až 2016 vyšly Velikonoce dvakrát na 25. dubna, pak se ty druhé také posunou o týden dopředu. Totéž se bude opakovat v letech atd. Následující rok budeme Velikonoce slavit 4. (neděle) a 5. dubna velikonoční pondělí.

8 8 VELIKONOCE Vtip...vajíčka, Františku, už nemám, ale můžu tě pozvat na buchtičku... Anketa Ženské na šachtě šmigrust nestraší PASKOV Na šachtách jsou sice v menšině, leč nepřehlédnutelné. Nesedí jen v kancelářích či na vrátnicích, běžně se pohybují v chlapské společnosti a horníci se bez nich neobejdou. Jaké tedy budou pro slečny, paní, dámy, prostě baby z Dolu Paskov ty letošní Velikonoce? Marie Harabišová (50) Frýdek-Místek, laborantka na úpravně: Chlapi z provozu na nás chodívají, jestli to bude i letos, my jim neutečeme! Jinak ale budu na svátky s rodinou, mám pět vnoučat, pojedu se podívat za třemi k synovi a snaše do Luhačovic. Tam dodržují tradice, budeme uklízet, barvit vajca a péct beránka, nachystáme mašle na tatar. Šmigrustníci přijdou hned zrána. Marie Hradilková (44) Paskov, svačinářka: Velikonoce pro nás už pracovní nejsou a asi nebudou. Pokud jsem byla v práci, žádný havíř mě nikdy nevyšmigrustoval. Vždycky jen kecají! Co já vím, možná se bojí, že pak by třeba nedostali před fáráním svačinu Doma to je jiné, to na mě vždycky někdo přiletí a obleje. Budeme u nás na zahradě. Eva Sulavová (38) Ostrava, optička, mechanička HBZS: Už se těším! Budu mokrá a vyšmigrustovaná, mám to doma slíbené. Tady na šachtě, když jsou pracovní Velikonoce, tak se dělá. Jsem sice z lampovny, ale mám takovou náplň práce, že přímo s horníky kolikrát za den ani do styku nepřijdu. Pokud by pomlázku dělali, myslím, že by mě ušpinili Věra Štichová (56) Havířov, vzorkařka na úpravně: Na Dole Paskov to jsou teprve moje druhé Velikonoce, přišla jsem z Dukly. Ty loňské byly v robotě, ale děláváme odpolední a noční, takže na žádné nahánění s karabáčem stejně není čas. Letos mám volno, chystáme se s děckama na chalupu na Hanou. Tam mají jiné zvyky se ženskou šup pod pumpu! Ivana Blahová (42) Frýdek-Místek, výdejna prádla: Loni jsme ještě dělaly soboty neděle, a kluci, ti tu byli. Ještě po nich jako trofej zůstal malý tatar s pentlema. Prý se máme těšit i teď! Tvrdili, že se na nás chystají ti z povrchu, ale i důlní. Jen si budou muset najít nějaké jiné datum před nebo po svátcích, protože přímo na šmigrust jsem s rodinou a dětmi. uzi ročník 39 l číslo 14 Dekorace, dekorace kraslice! Velikonoční dekorací můžeme nazývat všechno, co uděláme pro změnu atmosféry a vzhledu domu, zahrady, či bytu tak, aby to vypadalo jako o Velikonocích. Jako první si asi každý představí velikonoční malované kraslice. Velikonoční vajíčka jako velikonoční dekorace jsou častou odměnou koledníků a každá správná rodina jich má na Velikonoční pondělí připravenou zásobu. Tradice malování je v České republice v porovnání s ostatními evropskými státy zakořeněná asi nejvíce. Vejce můžeme vyfouknout či jenom uvařit natvrdo. Nejdůležitější ale je, jak je omalujeme či nazdobíme. Malovat vajíčka můžeme mnoha způsoby, nejčastějším jsou jednobarevné pestré barvy. Existuje ale mnoho technik, jak vajíčka vyzdobit. Velikonoční kraslice mají dlouhou historii. Vejce je odpradávna symbolem zrození života a proto se kladla do hrobů zemřelých. Lidé věřili magické moci vajec a pomalovávali je různými mystickými ornamenty. Dnes se sice od magie opustilo, ale vajíčka se barví nadále. Postupem času ale i místně se vyvinulo několik technik zdobení velikonočních vyfouklých vajíček kraslic. Vosková batika, voskový reliéf, vyškrabování, lepení slámy, vejce zdobené sítinou, leptané kraslice to je jen částečný výčet technik zdobení kraslic. Vosková batika Na odmaštěné vajíčko naneste vzor včelím voskem: nejlépe špendlíkovou hlavičkou zapíchnutou do tužky. Každý dotyk vejce znamená jednu malou kapičku rozehřátého vosku na skořápku, používáme povětšinou geometrické vzory. Potom stačí navoskované vajíčko vnořit do chladné barvy a po zaschnutí teplým hadříkem otřít všechen vosk, na vajíčku zůstane bílý vzor. Voskový reliéf Podobně jako u batiky nanášíme vosk na povrch vejce, které je ale tentokrát již obarvené. Vosk se tedy nestírá a zůstává na vajíčku, proto je dobré používat různobarevný vosk, nejpoužívanější je bílý. Vyškrabování Obarvíme vejce anilinovou nebo lihovou barvou. Do ní pak ostrým předmětem vyrýváme vzory dle libosti. Tato technika je oblíbená především na jižní Moravě, ale i na Chodsku. K vyškrabování se používá nabroušený pilník či nůž do soustruhu. Lepení slámy Vejce obarvíme a lepíme na ně slámu. Nejlepší je ječná, kterou po délce nařízneme ostrým nožem, namočíme a rozžehlíme na proužky. Ze stébel trávy se dají nastříhat různé obrazce a z nich pak lze sestavovat vzory. Vhodným lepidlem na přilepení je klovatina nebo Herkules, technika je poměrně pracná. Vejce zdobená sítinou Sítina je mokřadní rostlina, ze které je možné na začátku jara vyloupnout pěnovitou hmotu, z níž se dají vytvářet různé ornamenty a ty pak nalepujeme na velikonoční vajíčko. Obarvit lze jak vajíčko, tak i sítinu. Leptané kraslice Vejce obarvíme a navoskujeme celé, ve voskové vrstvě pak vyškrabujeme obrazy, ornamenty a poté vložíme do octové lázně. Ta vyleptá barvu tam, kde není vosk. Po opláchnutí a osušení vosk zahřátým hadříkem sejmeme. Na vajíčku zůstane tmavý vzor na světlém podkladě. Existuje i mnoho dalších technik. Mezi ty jednodušší patří nalepování samolepek na vajíčka, k těm složitějším třeba vaření do listů rostlin zabalených vajec v cibulovém odvaru. Listy vytváří na skořápce otisky. Krásná jsou třeba velikonoční vajíčka dekorovaná drátem drátovaná. Je to dost náročná technika, která připomíná někdejší drátování rozbitého hliněného nádobí. Aplikuje se na vyfouknutá vejce a může se stát, že vejce praskne... red FOTO: Radek Lukša Chlapi z Dolu Paskov se chystají šmigrustovat. Workshop v Juventusu KARVINÁ Velikonoční prázdniny nejen pro děti budou v Krajském středisku volného času Juventus. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. dubna tady vždy od 9 do 17 hodin proběhne tvůrčí dílna, každoročně pořádaný workshop se záměrem ukázat široké veřejnosti tradice svátků spojených s rukodělnou tvorbou. K tradičním aktivitám patří pletení pomlázky, zdobení kraslic voskovou technikou a pečení jidášů či perníčků. Každý rok nabídneme nové zajímavosti s velikonoční tematikou, uvedla Martina Klužáková z Juventusu. Ceny workshopu budou symbolické a materiál s výjimkou vajíček k dispozici. uzi 15/14-VIII/09

9 ročník 39 l číslo 14 Svátky jara Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné, neboť opravdu časově spadají do tohoto bezesporu krásného ročního období. Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře se probouzí příroda a s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává nám to najevo svými pestrými barvami, všudypřítomnou smyslnou vůní, slunečními paprsky prohřátým vzduchem a krásným zpěvem ptactva. Snad proto v tento krásný čas naši předkové slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali jaro za začátek roku nejen zemědělského, ale i kalendářního. Pomlázka, dynovačka, žíla, kocar, tatar, šlahačka... To všechno jsou různé názvy jednoho výrobku úzce spojeného s Velikonocemi. A tak se i naši předkové po návratu ze slavné mše na Boží hod velikonoční věnovali zdobení kraslic a pletení pomlázek, aby se jak se patří připravili na červené pondělí. Aby pomlázka byla hodna svého jména a její šlehnutí skutečně pomlazovalo, musela být vždy upletena z čerstvého proutí. Vrbový proutek byl totiž symbolem omládlé jarní přírody, která znovuzrozená projevuje občerstvující sílu. Pletení pomlázky Na výrobu pomlázky je třeba vrbové proutí nejlépe košíkářské. Je však možné použít vrbové pruty z jakékoliv vrby rostoucí u potoka mimo smuteční. Na kvalitě vrbového proutí je závislý vzhled i kvalita pomlázky. Každý druh vrby má jiné vlastnosti a například smuteční vrba i když má tenké a dlouhé proutky tak se velice láme a proto je nevhodná. Je několik možností jak uplést pomlázku a řídí se to počtem proutků nutných k upletení. Nejznámější je pomlázka z 8 proutků nebo z 9 proutků. Navíc se dají přizdobit opletením, které může být z několika dalších proutků, nejméně 3. Proutí se neřeže dlouho před zpracováním, neboť by vyschlo a více se lámalo. Nejlépe je nařezat a zpracovat. Nyní k pletení pomlázky z 8 proutků: vybereme si 8 stejně silných a dlouhých proutků, jeden proutek na omotání držadla a čtyři kratší proutky na oplétání vložíme proutek na omotání držadla a omotáváme omotávací proutek ukončíme vtažením mezi proutky, ze kterých budeme plést pomlázku uchopíme svazek proutků za držadlo a proutky na opletení (kratší) odehneme a překládáme jeden přes druhý a přidržíme palcem, totéž uděláme i s dalšími proutky po obvodu až do konce prutů, které založíme mezi základní pruty pomlázky takto připravený svazek 8 proutků uchopíme tak, aby držadlo tvořené omotávkou a opletením směřovalo od nás a rozdělíme si 4 proutky do levé a čtyři proutky do pravé ruky tak, aby byly pěkně nad sebou horní proutek v pravé ruce provlékneme středem mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak, že bude v pravé ruce spodní (zcela dole) nyní horní proutek v levé ruce provlékneme středem mezi proutky v pravé ruce a vrátíme do levé tak, že bude zase spodní, dole v levé ruce horní proutek v pravé ruce provlékneme středem mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak, že bude v pravé ruce spodní tento postup se opakuje až zůstane asi 10 cm konců proutků konce proutků z levé i pravé ruky dále pleteme vždy čtyři křížením přes sebe pomlázku ukončíme tak, že špičky proutků svážeme nějakým drátkem, provázkem nebo přímo ze špiček uvážeme uzel Pletení pomlázky II Dalším druhem pomlázky je pomlázka z 9 základních proutků: vybereme si 9 stejně silných a dlouhých proutků a jeden proutek na omotání držadla proutky si seřadíme od špiček a v silné části na konci proutků rozdělíme vložíme proutek na omotání držadla a omotáváme držadlo přimáčkneme mezi kolena a proutky si rozdělíme na 4 do levé ruky, 4 do pravé ruky a zůstane nám jeden středový středový proutek budeme oplétat, zadním proutkem z pravé ruky obtočíme středový proutek dopředu předním proutkem z levé ruky obtočíme středový proutek dozadu zadním proutkem z pravé ruky obtočíme středový proutek dopředu předním proutkem z levé ruky obtočíme středový proutek dozadu stálým opakováním těchto dvou úkonů vytvoříme celou pomlázku postup ukončíme, když konce proutků jsou dlouhé asi 7 10 cm pomlázku zakončíme tak, že konce přihneme ke středovému proutku a pomocí provázku, drátku nebo jednoho z proutků zavážeme tak, aby se nerozpletl. I tuto tzv. zalamovanou pomlázku můžeme ozdobit oplétáním, kde způsob je stejný jako u předchozí pomlázky z 8 základních proutků. Šílený víkend na Landeku OSTRAVA Poněkud netradiční bude velikonoční víkend, a to především čas ze soboty 11. na neděli 12. dubna, v Hornickém muzeu OKD na Landeku. Uskuteční se tady totiž Freeze Fest ReKreace Ostrava, nezávislý multikulturní festival, kde se maximálně smažou rozdíly mezi návštěvníky a účinkujícími. Od sobotní šesté hodiny večerní až do nedělní šesté hodiny ranní bude industriální památka a místo nejstaršího lidského osídlení na Ostravsku patřit všemožným okrajovým žánrům umění a tvorby. Divadlo, živá i umělá muzika od DJ, performance, kino, videoprojekce, chybět nemá ani nostalgická ROH scéna. uzi VELIKONOCE Tradice je když... Velikonoční vajíčka jsou hlavní z velikonočních tradic. Tu jako první i když ještě nikoli pro Velikonoce zavedli pravděpodobně Egypťané. Nejstarší nalezená zdobená kraslice je podle vědců stará až 2300 let. Vajíčka dostávali koledníci za odříkání hezké koledy. Velikonoční vajíčka musela být plná a barevná. Ta vyfouknutá kraslice se používala jen jako dekorace. Jejich hlavní předností je, že na rozdíl od těch plných se tak rychle nezkazí. Barvení vajíček je se všemi dosud zmíněnými tradicemi pevně spojeno. Typickými barvami vajíček, která můžeme vykoledovat, jsou žlutá, zelená, červená a hnědá. Tyto čtyři proto, že se jedná o přírodní barvy, díky nimž mohl každý doma vejce obarvit. Přírodní barvy: žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z borůvek nebo bezinek světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry fialová: lipový květ; kmín; šafrán hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle vařit); černý čaj černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry Velikonoční beránek je další z velikonočních tradic. Beránek je již od středověku známý jako obřadní pokrm. My se dnes můžeme jenom dohadovat, zda si lidé mohli dovolit opravdové beránčí maso, které bylo v té době velice drahé, nebo zda pojídali pouze pečivo ve tvaru beránka. Dnes se pečivo ve tvaru beránka peče každým rokem na Velikonoce v mnoha rodinách. Velikonoční zajíček je další z tradic. Symbol je převzatý z Německa. Mnoha lidem asi přijde zvláštní, proč právě zajíček rozdává velikonoční vajíčka. Původ této tradice najdeme možná v historii, kdy byl zajíc často vídán u lidských obydlí a hledal potravu. Dalším vysvětlením může být také fakt, že lidé dříve, když upekli chleba ve tvaru zajíčka, dávali doprostřed vejce. Ne vždycky vajíčka přináší velikonoční zajíček. Ve středních Čechách nadělovala liška, jinde zase slepička či dokonce skřivánek. Mamografické pracoviště v Karvinské hornické nemocnici a. s. zve ženy na preventivní vyšetření prsou. Nepodceňujte své zdraví a požádejte svého praktického lékaře nebo gynekologa o žádanku. Objednat se můžete na tel.: nebo na bezplatné lince kl.176 Vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech a ženám ve věku let je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Pamatujte! Onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a délce života pacientek. Pokud nesplňujete výše uvedená kritéria, vyšetření lze provést i za přímou úhradu. MAMOGRAFIE 650 Kč SONOGRAFIE 230 Kč Více informací na 9 Na Škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce. Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku nebudete mít v domě blechy. V Orlických horách se házel do studny chléb s medem aby v ní byla voda celý rok. Také jidáše s medem zaručovaly zdraví. Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Na Velikonoce se nesmělo prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat. Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby zabraňovaly požáru. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Na Boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. 60/14-IX/09

10 10 VELIKONOCE Hornická kraslice naprostý unikát! HAVÍŘOV Naprostý unikát mezi kraslicemi se zrodil na velikonočním jarmarku v Havířově. Černě barvené vajíčko zdobí hornická kladívka i stavovský pozdrav Zdař Bůh!. Autorkou tohoto jediného originálu je Broňa Vojkovská z Kunčiček u Bašky. Jsem ve městě s dlouhou hornickou tradicí, tak jsem to považovala za dobrý nápad. Byť toho o havířích moc nevím, upřesnila lidová umělkyně věnující se na profesionální bázi starým řemeslům, jako je pletení slaměných ozdob či rytí na vyfouklá vejce. Jak mlátek se želízkem vůbec vypadají, to si musela nechat Velikonoční vajíčko v hornickém provedení. Pošta v Kraslicích rozesílá Velikonoční poštu HAVÍŘOV Zajíčci, slepičky, kraslice, pomlázky, pentličky, prostě cokoliv, na co si člověk v souvislosti s velikonočními svátky vzpomene, a možná ještě více, se první dubnovou sobotu objevilo v havířovském společenském domě Reneta. Konal se tady jarmark a přehlídka lidové tvořivosti i zvyků. FOTO: Radek Lukša Unikátní kraslice v rukou Broni Vojkovské. paní Broňa vysvětlit. Pak se pustila s přehledem do práce během necelé hodinky bylo hotovo. Fakt tam někam nepatří hvězda? Na šachtách kdysi svítila tázala se pro jistotu. Pravda, zbytečně. A jak na to? Kdo umí kreslit, nemusí se rytí na vajíčka učit. Chce to, pravda, cit, přiblížila s tím, že pochází ze zručné rodiny a má zhruba dvanáctiletou praxi. Ještě KRASLICE Nový motiv má po dvou letech příležitostné velikonoční razítko, kterým v pondělí 30. března začala razítkovat pošta v Kraslicích. Zpočátku se pošta počítá jen na kila. To se ale mění již za několik dní, kdy pošťačky jako každý rok zaznamenávají enormní zájem nejen sběratelů, ale i běžných lidí. Je už pravidlem, že psaní s razítkem Velikonoční pošta Kraslice odchází z města do koutů celého světa. Dnes už mě docela bolí ruce, hlásila v úterý dopoledne zástupkyně vedoucí pošty Jana Rösnerová. Zatím do Kraslic dorazilo pět kilo psaní, jež pošta orazítkovala speciálním razítkem. Jak se budou blížit Velikonoce, nebudeme stíhat. Razítkovat bude každý, kdo bude mít zrovna volné ruce, doplnila. Razítko opět pochází z dílny kraslického kronikáře Václava Kotěšovce. Za to loňské dokonce získal celorepublikové ocenění nejlepší příležitostné razítko. I to letošní se lidem líbí. Zobrazuje holubici vyrobenou paličkováním, tělo jí tvoří malovaná kraslice a v zobáku drží psaní. Chtěl jsem, aby Reneta ožila lidovými tradicemi Velikonoční vajíčka byla na scéně v desítkách variant malovaná, rytá, obalená pletenými či drátěnými vzory. Stejně tak karabáče neboli tatary. Obojí si mohli děti i dospělí vlastnoručně vyrobit. Řemesla ukázali tkalci, rytci, dráteníci, řezbáři, perníkáři. Stylovou atmosféru zajistila folklorní muzika. uzi déle se věnuje pod značkou Plantala pletení ozdob ze slámy na Velikonoce i Vánoce. Její kraslice s havířskými motivy (a chybičkou mlátek by měl být správně nad želízkem!) se stala objektem zájmu návštěvníků jarmarku. Ač byla na prodej, u paní Broni nakonec zůstala. Vezmu ji ještě na podobnou akci do Ostravy, nechala se slyšet. uzi co nejvíce vystihovalo Velikonoce a poštu, řekl Kotěšovec. Pro poštu už vyrobil asi osm motivů. Zájemci, kteří chtějí, aby jejich velikonoční přání, adresovaná přátelům nebo příbuzným, byla orazítkována Velikonoční poštou Kraslice, musí psaní nebo pohlednici vložit do obálky a zaslat na adresu Velikonoční pošta, Kraslice. Velikonoční přání s vypsanými adresami, na které mají být doručena, musejí být ofrankována, což platí o obálce s adresou Kraslic, do níž se přání vloží. Pošta v Kraslicích je pak dál rozešle. I když jméno města Kraslice na první pohled naznačuje souvislost se symbolem Velikonoc, ve skutečnosti se Kraslice po malovaných vejcích nejmenují. Název je českým přepisem německého názvu Grasslitz, tedy palouk. Jiří Drozdík, Karlovarský deník (kráceno) ročník 39 l číslo 14 Havířská jízda, důlní koníci bývali na svátky na povrchu Zaměstnanci Eurestu Vám přejí veselé Velikonoce. Pro zpestření Vašeho svátečního stolu jsme pro vás připravili tři receptury velikonočních jídel. Dobrou chuť Vám přeje Váš Eurest VELIKONOČNÍ NÁDIVKA (recept pro 5 osob) Použité suroviny: 750 g veky, 4 dl mléka, 75 g másla, 500 g uzeného masa, 3 ks vajec, mladá kopřiva, sůl, muškátový květ, kudrnka, pepř mletý Výrobní postup: Veku nakrájejte na kostky, pokropte mlékem a nechte jej vsáknout. Uvařené uzené maso nakrájejte také na kostičky, ale drobnější. Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Žloutky přidejte spolu s masem k namočené housce. Z bílků ušlehejte tuhý sníh. Listy mladých čerstvých kopřiv nasekejte spolu s kudrnkou nadrobno. Všechny tyto suroviny zlehka smíchejte, osolte, opepřete a dejte do máslem vymazaného pekáče (část másla můžete pokapat na povrch nádivky) a upečte ve středně rozehřáté troubě. JEHNĚČÍ NA MAJORÁNCE (recept pro 5 osob) Použité suroviny: 750 g jehněčí plece, 100 g másla, 50 g hl. mouky, 250 dl smetany, 40 g česneku, 50 g cibule, sůl, celý pepř, majoránka KŮZLEČÍ GULÁŠ (pro 5 osob) OSTRAVA Zatímco klasické lidové velikonoční obyčeje jsou známy a všeobecně uznávány, existují i ty pozapomenuté svázané s havířinou. Autorům připravované, výjimečné publikace Hornická kuchařka z Ostravska Co se vařilo a vaří se podařilo mimo konkrétních receptů vypátrat některé z nich. Zelený čtvrtek například patřil takzvané Havířské jízdě. Důlní koňaři v tento den na povrch vyváželi koníky, o nichž se říkávalo, že byli slepí. Na Velký pátek je vyhřebelcované a dobře nakrmené vodili po nádvořích šachet a pak s nimi vyjížděli do okolních vesnic za doprovodu děvčat. Jízda se opakovala na Bílou sobotu i na Velikonoční pondělí, řekla spoluautorka Eva Peterková. V historických pramenech, odkud čerpala, stojí, že tento zvyk nedodržovali všude. Vyvážení a svážení důlních koní totiž nebylo snadné. Nejčastěji se to odehrávalo na šachtách Anselm, Hubert a Ida. Co se jídel týče, na Ostravsku se kdysi na Zelený čtvrtek jedl salát ze sedmikrásek a kopřiv, vařil se zelený hrách či kopřivy se zelím. Na Velký pátek pak polévky česneková a chlebová a ryby harynky (herynky) s brambory. Tento den bylo možné vidět rodinu havíře, jak se myje v lavoru a modlí za ochranu před nemocemi. Bílá sobota patřila vzkříšení a končil čtyřicetidenní půst. Vpodvečer chodíval v Moravské Ostravě průvod kolem kostela s knězem v čele, líčila Peterková. Specifickými regionálními velikonočními jídly pak byly plecovníky uzené maso zapečené v chlebovém těstě, šoldry či muřiny klobásy, svěceníky sladké pečivo, pečinky nádivky s jehněčím a kůzlečím. Radek Lukša Výrobní postup: Jehněčí plec nakrájejte na kostky, osolte, přidejte celý pepř, cibuli, česnek, zalijte vodou tak, aby maso bylo z poloviny potopeno a duste na mírném ohni doměkka. Z másla a mouky si připravte světlou jíšku, zalijte ji smetanou a vývarem z masa a dobře provařte. Přidejte majoránku a čerstvě utřený česnek, omáčku přeceďte na maso a ještě jednou nechte přejít varem. FOTO: Radek Lukša Tatínek se rozhodl nový karabáč zkusit přímo v Renetě. Správné pletení pomlázky se musí dokonale odkoukat. Velikonoční živý, chlupatý a ušatý symbol děti nadchl. Použité suroviny: 750 g kůzlečího masa, 250 g cibule, 100 g sádla, 25 g čerstvého česneku, 150 g chleba, sůl, libeček, paprika mletá, kmín Výrobní postup: Kůzlečí maso omyjte a nakrájejte na kousky. Drobně nakrájenou cibuli orestujte na sádle do lehce lehce růžova, přidejte maso a společně opékejte asi 10 minut. Potom přidejte mletou papriku, zamíchejte a podlijte trochou vody. Přidejte sůl, libeček a duste na mírném ohni pod pokličkou. Dávejte pozor, aby maso nebylo příliš zalité a ovšem také, aby se nepřipálilo. Bude-li maso měkké, nalámejte do guláše malé kousky chleba bez kůrky a nechte je rozvařit. Tím se guláš zahustí, před dokončením popřípadě dosolte a přidejte i libeček. 61/14-X/09

11 ročník 39 l číslo 14 Tipy Horníka Debatování o Baníku OSTRAVA Co udělat, aby se zlepšilo postavení fotbalu ve společnosti? Jak změnit pohled na výjezdy fanoušků na zápasy venku? I taková témata jsou na programu veřejnosti přístupnému setkání zástupců radnice v Ostravě a vedení klubu FC Baník. Uskuteční se ve čtvrtek 9. dubna od 12 hodin v Síni tradic na stadionu Bazaly. Psí vojáci v Templu OSTRAVA Kultovní undergroundová formace Psí vojáci v čele s charismatickým Jáchymem Topolem bude koncertovat znovu v Ostravě. A to ve středu 15. dubna od hodin v klubu Templ ve Stodolní ulici, v podniku sponzorovaném v grantovém programu Nadace OKD. Paneláky na báňské OSTRAVA Na VŠB-TU do Poruby míří putovní výstava Rakouské akademie věd věnovaná udržitelnému bydlení v panelácích ve Vídni a Bratislavě. K těmto městům budou připojeny i příklady sídlišť Brna, Ostravy a Prahy. Proběhne od pondělí 13. do středy 15. dubna v rámci Architecture Week 2009, mezinárodního festivalu moderní a současné architektury. Tři umělci společně HAVÍŘOV Hned tři výstavy jsou momentálně v Kulturním domě Petra Bezruče na Hlavní třídě. Hana Marynčáková zde vystavuje obrazy, Josef Střecha kresbu, grafiku a malbu, Libor Střecha pod názvem expozice Ztracený svět obrazy a dřevořezby. Všechny shodně trvají do konce dubna. Velikonoce v Karviné KARVINÁ Můžete si vybrat! Velikonočních akcí je v Karviné o svátečním víkendu přehršle. Tradiční jarmark bude v pátek i v sobotu v KSVČ Juventus v Novém Městě, v sobotu také na Masarykově náměstí ve Fryštátě. Velikonoční týden mají i v pobočkách Regionální knihovny Karviná, například v Hranicích v pátek dílničku s výrobou panenek z kraslic. Merkur stále mladý KARVINÁ S fenoménem stále mladé stavebnice Merkur, její historií i současností se mohou seznámit návštěvníci karvinské pobočky Muzea Těšínska ve Fryštátě. V jejím Interklubu mají výstavu zapůjčenou od zřejmě nejznámějšího českého merkurovského sběratele a odborníka Jiřího Mládka. uzi PANORAMA Rozšiřte s námi síť pro uplatnění zaměstnaneckých poukázek OSTRAVA V červnu proběhne první vlna výdeje zaměstnaneckých poukázek podle Dodatku č. 12 ke KS. V tomto a také v následujících číslech týdeníku Horník se pokusíme maximálně osvětlit výhody poukázek a budeme přenášet vaše požadavky směrem k dodavatelské firmě, která bude zajišťovat jejich přípravu a distribuci. Poukázky jsou moderní formou poskytování příspěvku na volný čas všem zaměstnancům, bez ohledu na individuální preference způsobu jeho trávení. Zaměstnanci si mohou sami zvolit, zda poukázky uplatní na bowlingu, zaplatí si kino, část dovolené u cestovní kanceláře nebo si pořídí nové brýle. Spektrum možností uplatnění je široké, a to od dovolené a rekreace, 11 sportu, lékáren a optik, až po kulturu a vzdělávací kurzy. Prvním krokem k ještě lepší využitelnosti poukázek je přiložená anketa, zaměřená na naše zaměstnance, která nám pomůže nahlédnout do jejich očekávání: O jaké služby máte největší zájem? Máte prostor navrhnout konkrétního provozovatele dané služby, kterého sami využíváte. Proto vás chceme požádat o aktivní spolupráci při rozšiřování sítě provozoven vyplněním přiloženého anketního lístku, který bude součástí tohoto i dalších čísel Horníka. Tým CSS Lidské zdroje HR strategie, systém odměňování a sociální služby Vyplněné anketní lístky můžete vhazovat do sběrných boxů, které budou umístěny v těchto prostorách: VOJ ČSM v blízkosti vrátnice závodu sever a jih VOJ Darkov na závodě 2 a 3 v blízkosti vrátnice, na pomocném závodě v prostoru výdejny svačin VOJ Paskov na závodě Staříč a Chlebovice v blízkosti vrátnice, na závodě Paskov úpravna přímo na provoze VOJ Karviná v blízkosti vrátnice závodů ČSA a Lazy VOJ SC v blízkosti vrátnic VOJ, v případě pracovišť mimo sídlo zaměstnavatele odevzdejte svému vedoucímu střediska ANKETA PRO ZAMĚSTNANCE OKD, a. s. Zaměstnanecké poukázky Vážení zaměstnanci, cílem této ankety je zjistit váš zájem o služby a jejich konkrétní provozovatele, abychom je mohli zahrnout do sítě provozoven, v nichž bude možno tyto univerzální poukázky uplatnit. Vaše návrhy a podněty jsou pro nás velmi cenné a pomohou nám rozšířit současnou síť dle vašich preferencí. Vyplněné anketní lístky vhoďte laskavě do sběrných boxů na svých VOJ, případně na Správě OKD, a. s. Lazečtí havíři lyžovali v Alpách 1) Z níže vyjmenovaných služeb zaškrtněte alespoň 3, které byste nejvíce využívali zaplacení dovolené u CK hotely lázeňské služby kino divadlo koncerty muzea fitcentrum wellness centrum squash bazén bowling sauny masáže badminton tenis aerobik spinning solná jeskyně optika lékárny kulečník půjčovny sport. vybavení paragliding lyžování a snowboarding jazykové kurzy počítačové kurzy vozíková horská dráha billiard motokáry zdravotnické potřeby zimní stadion lanové centrum autoškola golf hypoterapie, jízda na koni Pokud mezi výčtem chybí služba, kterou byste rádi využívali za zaměstnanecké poukázky, prosím, uveďte co nejkonkrétněji, o co se jedná: FOTO: Jaroslav Vlach Lyže, čistý vzduch a nádherné scenérie tak si zapamatovali Alpy horníci z Lazů. LAZY Na přelomu března a dubna vyrazili havíři ze závodu Lazy Dolu Karviná lyžovat do oblasti Pitztal v rakouských Alpách. Za ideálního počasí a teplot kolem nuly, v nadmořské výšce okolo 3400 metrů si mohl každý vyzkoušet nebo zdokonalit své lyžařské umění. Zdejší čistý vzduch byl tím pravým balzámem na průdušky každého horníka. Únavu po lyžování bylo možno dostat ze svalů opalováním pod azurově modrou oblohou nebo v některé z horských restaurací. Při skvělé stravě a družné zábavě jsme si výborně odpočinuli a načerpali sil do další práce. Za toto všechno dík Odborové organizaci závodu Lazy, která již tradiční zájezd organizovala, řekl pro Horník bezpečnostní technik z lazeckého závodu Jaroslav Vlach. 2) Pokud máte typ na konkrétní provozovnu určité služby a rádi byste v ní uplatňovali poukázky, prosím, vyplňte následující údaje: Název provozovatele (firmy): Adresa provozovny: Kontakt na provozovnu (telefon): Služba, kterou poskytuje: 3) Prostor pro vaše otázky k zaměstnaneckým poukázkám Děkujeme za váš čas CSS Lidské zdroje, HR strategie, systém odměňování a sociální služby OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku Důl Darkov se sídlem Karviná-Doly, č. p Oznámení o výsledku volby jednoho člena dozorčí rady NWR Energy, a. s. voleného zaměstnanci vyhlašuje výběrová řízení v oblasti oprav strojních: OSTR číslo řádku 28 Oprava kompresoru ZT 75 OSTR číslo řádku 29 Oprava pneuválců Rexroth OSTR číslo řádku 30 Oprava sušičky vzduchu Hiros Kontaktní osoba: Ing. Kazimír Koch, tel.: /14-XI/09 Volby jednoho člena dozorčí rady NWR Energy, a. s. voleného zaměstnanci se uskutečnily dne 30. března 2009 v sedmi volebních obvodech v souladu s volebním řádem. V souladu s volebním řádem bylo pro volbu jednoho člena dozorčí rady do volebních seznamů zapsáno 368 oprávněných voličů. Z volebních seznamů vyplynulo, že se voleb zúčastnilo 278 voličů, tj. 75,54 % všech oprávněných voličů a volby jsou platné. Volební komise konstatuje tyto výsledky voleb: pořadové číslo kandidát počet hlasů 1. Monika Němcová 269 Volební komise konstatuje, že členem dozorčí rady NWR Energy, a. s. byla zvolena v souladu s volebním řádem paní Monika Němcová celkem 269 hlasy. Ing. Vlastimil Kučera předseda volební komise 62/14-XI/09

12 12 ZÁBAVA ročník 39 l číslo 14 Rozčiluje se pan Novák : Jak jste se mohl odvážit líbat mou dceru včera večer? Já se tomu (dokončení v tajence). Pomůcky : ďaur, kea, Soho Ruský souhlas Značka hliníku 1. DÍL TAJENKY Časové údaje Stromořadí Část krku Ovanutí Šábes Včelí produkt Směnečný ručitel Nevěřící muslim Výzva k ukončení hádky Odbytové sdružení papíru Seveřanka Anglické ženské jméno Slovenské ukazovací zájmeno Křížovka o knihu Londýnská čtvrť Prohlašovat Slovensky jestliže Nahý obraz Dětský pozdrav Slovenská předložka Přijde policajt k bačovi a říká mu: Bačo, vsaď se o jednu ovci, že vím, kolik přesně jich tu máš. Bača koukne doleva a vidí obrovské stádo ovcí. Koukne napravo a vidí ještě větší stádo ovcí. Proto souhlasí a zeptá se: Tak tedy kolik? 768! Správně. Jednu ovci si tedy vem. Policajt si jednu vybral a odchází pryč. Bača za ním volá: Vsaďme se o tu ovci, že uhodnu, jaké máš povolání. Policajt souhlasí. Jsi policajt. Jak jsi to uhodl? No, nejdřív mi vrať toho čuvače a pak si o tom můžeme popovídat. Potkají se dva komáři. Jeden je, chuděra, celý zafačovaný. Jak to vypadáš? Cos dělal, prosím tě? ptá se ho druhý. Ani se neptej. Sex mě zničí. Sex? No, tak nějak. Chtěl jsem si něco začít se světluškou a on to byl vajgl! Vtipy Španělská vychovatelka Správní jednotka Lidový souhlas Italský vítr Tibetský kultovní objekt Zkr. pražské univerzity Klikové ústrojí Armád. tělových. klub Kdežto (zastarale) Předložka Novozélandský papoušek Zpěvní hlas Rodový znak Alkaloid obsažený v čaji Články Fungovati (hovorově) Placený potlesk Chačaturjanovo jméno Pracovat na stavu Těžký kov Letadlo (hovorově) Střešní svod Rusky lid Lidové kurzy ruštiny Otop Alkoholický nápoj Osahání Když jsem byl ženatý 25 let, podíval jsem se pozorně na svou ženu a řekl: Drahá, před 25 lety jsme měli malý, laciný byteček, laciné auto, spali jsme na laciné pohovce a dívali jsme se na malou, černobílou televizi, ale za to jsem každou noc spal s krásnou, 25letou vášnivou blondýnkou. Teď máme drahou dvoumilionovou vilu, auto za padesát tisíc dolarů, krásnou velikou ložnici s plazmovou televizí, ale každou noc musím spát s padesátiletou ženskou Tak se mi zdá, že ty teď do toho scénáře jaksi nepatříš. Moje manželka je velice rozumná žena, řekla mi, ať si tedy najdu vášnivou 25letou blondýnku a ona už se postará, abych znovu bydlel v laciném bytě, spal na laciné pohovce a díval se na malou, černobílou televizi Nejsou starší ženy fantastické? Ty opravdu vědí, jak vyřešit krizi středního věku. Úředník v matrice (slovensky) Obdivovatel všeho módního 2. DÍL TAJENKY Zkr. Mistr sportu A sice Koupací nádoba Opuchlina Autor: František Krejča Muž má choutky, svléká se a ptá sa manželky: Co tě víc vzrušuje moje pěkná tvář nebo moje sexy tělo...? Manželka si ho prohlíží odshora dolů a pak říká: Tvůj smysl pro humor! Tajenka z minulého čísla Horníka: ty už viděly věcí Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Z luštitelů minulé křížovky byla vylosována paní Jana Kubišová z Ostravy. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Horoskop od do Beran Marně by vás žádal o shovívavost někdo, kdo vám v těchto dnech ublíží a způsobí nepříjemnosti. Zřejmě spolu na dlouhou dobu zůstanete na kordy. Nepřehánějte to s ironickými poznámkami na adresu okolí. Nápad začínat v současnosti s něčím novým a bořit něco, co se osvědčilo, by nebyl nejlepší. Podceňujete překážky a podstatné maličkosti. Býk V dosažení toho, co jste si předsevzali, vám nezabrání ani přísné zákony a předpisy. Vynalézavě v nich najdete skulinku, které obratně využijete ve svůj prospěch. Planety varují před jistým rizikem. Na nadřízené a konkurenci však uděláte silný dojem. Zaskřípe to v rodinných a příbuzenských vztazích. Zcela bez viny nebudete ani vy. Lev Nepřehánějte to s honbou za kariérou. Mars varuje před střetnutím s osobou, která má vlivné známé a bez mrknutí oka vás zadupe do země. Zbavíte se studu a osmělíte se v milostných záležitostech. Budete-li o to stát, získáte sympatie osoby, o které jste zatím mohli jen snít. Drobné překážky se objeví v práci, s výjimkou jedné jediné je pomalu a jistě všechny odstraníte. Panna Máte-li někomu co říct, tak s tím neváhejte a udělejte to hned. Již zítra by mohlo být pozdě. Lhostejno, jestli jde o zprávu dobrou či špatnou. Příbuzný vás bude přemlouvat k něčemu, do čeho se vám nechce. Rozhodně se nedejte dotlačit k tomu, že porušíte své zásady nebo zrušíte dané slovo. Ztratíte mnohem víc než jen důvěryhodnost. Střelec Konečnou podobu dostane vaše rozhodnutí týkající se nového zaměstnání a půjčky na nějakou investici. Saturn varuje před předčasným jásáním. Nebude to hned úplně tak, jak si přestavujete. Nové výhodné smlouvy podepíší podnikatelé a živnostníci. Otázkou zůstává, zda si můžete dovolit jít na velké kompromisy. Odjet na náhlou cestu vás donutí zoufalí příbuzní. Kozoroh Povznesete se nad některé věci a odpustíte lidem, kteří vás podceňovali. V návalu nadšení nad radikálním obratem v milostných vztazích pořádně zamáváte se svými úsporami. Držte se zpátky, je to naprosto zbytečné, takovou štědrost na vás vaše láska nevyžaduje. Trochu škodolibě se pobavíte nehodou, která postihne protivnou sousedku Beze slov Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. řešení dnešního sudoku: Blíženci Pořádně otrávit vás mohou podezřelé výsledky vaší snahy uspět v nějakém výběrovém řízení. Nemá smysl se tím trápit, už brzy dostanete novou šanci. Do úspěšného konce dotáhnete jednání o obnovení či prodloužení důležité smlouvy. Potěší vás zlepšení atmosféry v rodině. Partner bude mnohem něžnější a ochotně uzná, že jste měli vždy pravdu. Rak Chuť začít s něčím novým povede k tomu, že se nezastavíte před žádnou překážkou. Planety doporučují najít si šikovné spolupracovníky, neboť některé věci budou nad vaše síly. Vaší silnou zbraní bude schopnost předpovědět jednání konkurence, vždy o několik kroků dopředu. Sympatií opačného pohlaví využijete k vzrušujícímu flirtu. Váhy K cizím záležitostem přistupujte s velkou rezervou. Nestojí za to příliš se angažovat. V citových vztazích by partner uvítal upřímný rozhovor. Zvýšenou opatrnost při osvětlování některých vašich kroků vyžaduje možnost, že může vědět víc, než si myslíte. Možná už mu někdo něco napovídal. Svižně a jen s minimální částkou procházejte obchodními centry. Štír S dříve nevídanou rozhodností pohnete s problémem, brzdícím vaše velkolepé obchodní nebo finanční záležitosti. Jak velkou věc jste dokázali, vám dojde až poté, co zjistíte, jak utěšeně vám narostlo bankovní konto. Jde o příležitost, která se nemusí opakovat. Nečekanou vstřícností vás potěší nový idol, který kývne na vaše pozvání. Vodnář Vliv Pluta a Uranu by mohl způsobit, že budete zbytečně dlouho váhat s přijetím zajímavé nabídky. Nezapomínejte, že nejste jediní na světě, kdo by si chtěl polepšit. Partner by vám nevyužitou šanci neodpustil. Vzrušující večer, zvláště nezadaným a svobodným, slibuje Luna. Existují však hranice, které můžete překročit jen hodně daleko od domova. Ryby Pozor na chyby způsobené špatným odhadem situace. Budete poněkud nesoustředění a tvrzení neodpovědných kolegů, že všechno je na nejlepší cestě, uspí vaši pozornost. Některé negativní aspekty pohybu Venuše mohou způsobit nedorozumění v partnerských vztazích. Můžete mu předejít zvýšenou pozorností a vstřícností. Radost vám udělají děti Velikonoční Jidáše Recept Potřebujeme: 500 g polohrubé mouky, 100 g másla, ¼ l mléka, 50 g droždí, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, strouhanou citronovou kůru, 50 g loupaných a nasekaných mandlí na posypání, špetku soli, 1 bílek na potření těsta, med na pokapání Postup přípravy: Rozdrobené droždí smícháme se lžící cukru, přidáme trochu vlažného mléka a mouky. Kvásek necháme vzejít na teplém místě. Do mísy dáme prosetou mouku, vanilkový cukr, zbylý moučkový cukr, žloutky, rozpuštěné máslo, špetku soli a citronovou kůru. Vše dobře promícháme a pomalu přidáváme vzešlý kvásek. Vypracujeme vláčné těsto, které lehce poprášíme moukou a necháme v teple kynout až zdvojnásobí svůj objem. Vykynuté těsto rozdělíme zhruba na 20 stejných kousků. Každý rozválíme na pramen, který stočíme do tvaru copu. Těsto můžeme také rozdělit na větší počet stejně velkých bochánků, které na vrchní straně nastřihneme nůžkami do tvaru kříže. Takto připravené Jidáše poklademe na plech vyložený pečicím papírem, potřeme rozšlehaným bílkem s trochou mléka, posypeme nasekanými mandlemi a necháme ještě 10 až 15 minut kynout. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 C asi minut. Jidáše se pečou na Zelený čtvrtek, podávají se čerstvé, pokapané medem.

13 9 kwietnia 2009 l numer 14 l rocznik 6 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Obowiązki przedstawiciela handlowego Famuru na Czechy przejmie obecnie Józef Chromik (od prawej), reprezentant tarnogórskiego producenta obudów zmechanizowanych Fazos. Obydwie firmy, Famur i Fazos, wchodzą w skład katowickiej Grupy Kapitałowej Famur. Podziękowanie za wykonaną pracę KARWINA - Dziesięć lat przepracował na czeskim rynku na rzecz katowickiej fabryki maszyn i urządzeń dla górnictwa Famur Josef Stankuš. Polski producent kombajnów ścianowych zwrócił się z ofertą do mechanika z ówczesnej kopalni Łazy w 1999 roku, kiedy musiał on zakończyć pracę pod ziemią z powodów ochrony zdrowia. Przedstawicielstwo handlowe Famuru w Czechach sprzedało od tamtej pory na czeskim rynku około 30 kombajnów. W tych dniach sześćdziesięcioczteroletni orłowianin Josef Stankuš przeszedł na zasłużony odpoczynek. W czwartek 2 kwietnia, w Domu Towarzyskim w Uzdrowisku Darków, podziękowali mu za wykonaną pracę koledzy z firmy i z kopalń OKD. Wspomnienia będę miał tylko dobre, ponieważ stosunki między»famurem«a naszymi kopalniami układały się zawsze jak najlepiej - podsumował swoje doświadczenia Josef Stankuš. Robili to fachowcy, co jest zawsze gwarancją dobrej współpracy. Pracę Josefa Stankuša jako uznawanego specjalisty szanowali zarówno przedstawiciele katowickiego producenta, jak i kopalń OKD. Jego wkład oceniamy bardzo, bardzo pozytywnie. Czeski rynek jest wymagający, jednak dzięki dobrej pracy przedstawicielstwa handlowego spotykamy się tu z przychylnym przyjęciem i zrozumieniem - ocenił zasługi Josefa Stankuša oraz jego kolegi i poprzednika Waltera Höglingera dyrektor naczelny zakładu Famur Henryk Sok. bk Fot. Bogusław Krzyżanek Pięć lat pod nowym kierownictwem Firma THK Čechpol odbudowała swoją pozycję na czeskim rynku robót górniczych KARWINA Firma THK Čechpol powstała w pierwszej połowie lat 90. minionego stulecia z firmy robót górniczych Budex z siedzibą w Częstochowie. Początkowo wykonywała roboty przygotowawcze, sukcesywnie jednak zaczęła specjalizować się także w zbrojeniu i likwidacji ścian, robotach górniczych i przybierkowych, prowadziła wydobycie. Po tragicznym w skutkach tąpnięciu w ówczenej Kopalni Łazy w 2004 roku, podczas którego zginęło sześciu pracowników firmy, Čechpol nieomal zakończył działalność. Nowy impuls i nowe życie wniósł do firmy nowy dyrektor Karel Rašík, który dzięki przemyślanym zmianom technicznym, organizacyjnym i personalnym ponownie wprowadził firmę w poczet ustabilizowanych firm zewnętrznych pracujących na czeskim rynku górniczym. Dyrektor Karel Rašík odpowiedział też na pytania Górnika. W których kopalniach pracują załogi THK Čechpolu i jakie roboty wykonują? Ludzie zatrudnieni w naszej firmie pracują przede wszystkim w obydwu zakładach Kopalni Karwina. W zakładzie ČSA zajmujemy się głównie drążeniem chodników oraz zbrojeniem ścian. W zakładzie Łazy pracujemy przy likwidacji wyrobisk, wykonujemy roboty przybierkowe, bierzemy udział w pracach eksploatacyjnych. Wykonujemy również roboty konserwatorskie i zajmujemy się utrzymaniem urządzeń zabezpieczających. W zakładzie 3 Kopalni Darków nasi pracownicy uczestniczyli w budowie systemu klimatyzacyjnego, w niedawnej przeszłości pracowali także w Kopalni Pasków. Obecnie jednak naszą główną bazą produkcyjną jest Kopalnia Karwina. Firma zatrudnia ogółem 170 pracowników. Dyrektorem firmy THK Čechpol jest pan od pięciu lat. Które dokonanie uważa pan za swój największy sukces? Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy redakcja Górnika Fot. Bogusław Krzyżanek Dyrektor Karel Rašík (stojący) ze swym zastępcą Adamem Kitą podczas kwartalnej narady firmy THK Čechpol. Dużym sukcesem jest już sam fakt, że firmę znajdującą się na krawędzi upadku udało się odbudować i ustabilizować. Wokół zdrowego trzonu utworzyła się w czasie tych pięciu lat zwarta i skonsolidowana załoga. Sprawdził się system motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wdrażanie zasad bezpiecznej pracy. Do zacieśnienia więzi między członkami załogi przyczyniła się poprawa komunikacji między kadrą kierowniczą a szeregowymi pracownikami. W firmie forsujemy hasło J + K, to znaczy jakość i konsekwencja. Od swych pracowników wymagamy dobrze zrobnionej roboty i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poziom znajomości przepisów BHP weryfikujemy podczas kwartalnych sprawdzianów w formie pisemnego testu. Jak pan ocenia współpracę z kierownictwem spółki OKD i kadrą kierowniczą poszczególnych przedsiębiorstw górniczych? Muszę powiedzieć, że współpraca z kadrą kierowniczą kopalń, ale także z kierownictwem OKD reprezentuje wysoki poziom. Szczególnie z kierownictwami kopalń pozostajemy w codziennym kontakcie i wspólnie rozwiązujemy wszystkie problemy, dotyczące naszej działalności we właściwym zakładzie górniczym. Jestem przekonany, że swoją działalnością przekonaliśmy kadrę kierowniczą w kopalniach o naszym profesjonalizmie i ża nasze umowne stosunki z kopalniami będą się nadal rozwijały ku obopólnej korzyści. Jak przejawia się w waszej firmie wpływ znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu chorobowym? Jeśli chodzi o absencję chorobową, sytuacja uległa wyraźnej poprawie. Zakładam, że dzieje się tak również dlatego, że opracowaliśmy jasne reguły realizacji postanowień znowelizowanej ustawy w warunkach naszej firmy. Każdy pracownik zna te reguły i wie dokładnie, do jakiego wynagrodzenia chorobowego ma prawo, a przede wszystkim, w jaki sposób jest realizowana kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich i jak jest karane naruszanie zasad leczenia. Skuteczną kontrolę umożliwia fakt, że większość członków naszej załogi posiada miejsce zamieszkania na obszarze regionu karwińskiego. Pracowników z Polski mamy w chwili obecnej bardzo mało. Jan Kurial Po hokejowe doświadczenia do Hawierzowa HAWIERZÓW Hokejowe kontakty czesko-polskie przeżywają renesans. Po jastrzębskich dzieciach szuka doświadczeń na czeskich lodowiskach również amatorska drużyna IPA Hockey Team Hawks, reprezentująca polskie górnicze miasto w Hawierzowskiej Lidze Hokeja (HHL). Drużyna powstała przed trzema laty na bazie policyjnej, żeby zagrać w Mistrzostwach Europy służb mundurowych. Te odbyły się w lutym tego roku. Wśród 18 zespołów z całej Europy nasza ekipa zajęła 12. miejsce, w naszym wypadku to sukces powiedział podczas uroczystego podsumowania sezonu HHL kapitan zespołu Robert Sierszulski. Jak dodał, pomocne były właśnie doświadczenia z Czech. Poziom amatorskich rozgrywek jest tu dużo wyższy niż w Polsce, jest więcej drużyn, występują w nich gracze mający za sobą ligową karierę, wiele się więc można nauczyć - wytłumaczył. Jastrzębski zespół tworzy około 30 graczy. Obok funkcjonariuszy występują w niej górnicy, przedsiębiorcy. W swym pierwszym sezonie w HHL zajął w drugiej grupie przedostatnie, piąte miejsce. Ambicje ma jednak zdecydowanie wyższe. Chcemy powalczyć o puchar! - zapewnił Sierszulski. Fot. Bogusław Krzyżanek Rekordowy wyczyn Pol-Alpexu DARKÓW Brygada ścianowa firmy zewnętrznej Pol-ALpex wyeksploatowała w Kopalni Darków w czasie jednego miesiąca tony węgla! Podobnego wyniku w dotychczasowej historii OKD nikt jeszcze nie osiągnął! Fantastyczne, wspaniałe, godne podziwu! - tak komentowano marcowy wynik załogi głównego przodowego Tadeusza Czai z oddziału Józefa Ulmana, pracującej pod kierownictwem nadsztygara górniczego Czesława Witka. Przedstawicielom brygady -rekordzistki razem z dyrektorem Pol-Alpexu Ryszardem Szeithauerem oraz członkami kadry kierowniczej Kopalni Darków gratulowali sukcesu prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck oraz dyrektor operacyjny ostrawsko-karwińskiej spółki węglowej Leo Bayer. Sukces udało nam się osiągnąć dzięki warunkom, jakie stworzyła naszej brygadzie kopalnia i OKD - stwierdził Ryszard Szeithauer po złożeniu uroczystego meldunku dyrektorowi generalnemu. Wysoko cenimy fakt, że pozwolono nam prowadzić wydobycie w Kopalni»Darków«oraz że zawierzono nam nowoczesną technikę, nabytą w ramach programu POP Bez doskonałego zaplecza ze strony kierownictwa kopalni, bez dobrej współpracy z elektrykami, ślusarzami, z ludźmi z centralnej odstawy urobku nie byłoby to możliwe - powiedział Ryszard Szeithauer. Dyrektor generalny Klaus-Dieter Beck podkreślił m.in. fakt, że o sukces zasłużyła się załoga firmy zewnętrznej. To najlepszy dowód, że OKD stara się stwarzać brygadom zewnętrznym takie same warunki, jakie oferuje własnym pracownikom. Uważamy was za część naszej dużej rodziny OKD - zaakcentował. Jak przyznał, uruchamiając program inwestycyjny POP 2010, spodziewał się właśnie takich wyników. Gdyby podobnie wiodło się przez cały rok, byłyby one porównywalne z najlepszymi rezultatami osiąganymi w Stanach Zjednoczonych. red Jeśli się nie uda, tragedii jednak nie będzie. Czesi przyjmują nas bardzo dobrze, nie ma żadnych antagonizmów, jest tylko fajna zabawa, no i dobra gra - powiedział polski kapitan. Bogusław Krzyżanek Robert Sierszulski z kolegą Dariuszem Siwcem oglądają puchar dla zwycięzcy drugiej grupy HHL. Na razie to marzenie, ale... Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

14 14 INZERCE Farma Doubrava a Rychvald Zahajuje tradiční prodej rozkrmených krůťat. Přijímáme objednávky na chlazené velikonoční krůty. Informace na tel.: /14-XIV/09 Zaměstnancům OKD zdarma VZPOMÍNÁME Dne vzpomínáme 1. výročí úmrtí našeho kamaráda Ing. Jana Dostála. Čest jeho památce. Jménem všech Ing. Jan Chyba, Csc. 65/14-XIV/09 J. P. Pohledávková, s.r.o. Tel: /14-XIV/09 BYTY Hledám podnájemníka, studenta. Byt 2+1 v Ostravě-Přívoze, samostatný pokoj, společně užívané: kuchyň, koupelna a WC. Cena 3500 Kč/měsíc. Možnost ihned. Inf. na tel.: B123/14 Prodám byt v osobním vlastnictví 1+1 v Karviné- Mizerově, větších rozměrů (plastová okna, plovoucí podlahy). Inf. na tel.: B 124/14 PRODEJ Zachovalý ponorný šicí stroj Lada. Vhodný jako starožitnost. Cena 1500 Kč. Inf. na tel.: B127/14 Garáž v Havířově-Městě, ul. Garážnická poblíž ul. Karvinské. Rozměr 20 m 2, první řada, el. energie, možnost mytí aut a používání ramp přímo v areálu. Cena Kč, dohoda možná. Inf. na tel.: B128/14 Auto-Moto Prodám střešní nosiče na Opel Corsa, originál zabalené. Původní cena 5000 Kč, nyní 3800 Kč. Inf. na tel.: B126/14 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. BEZPLATNÉ ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZIDLA V PŘÍPADĚ NEZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODY. PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ SOUDNÍM ZNALCEM PŘI UPLATŇOVÁNÍ ŠKOD Z POVINNÉHO RUČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. ročník 39 l číslo 14 Přehled aktuálních výběrových řízení, která budou zahájena v měsíci dubnu vyhlášených v Horníku č. 14 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál Investice stavební (ISTAV) 9, 22 Investice strojní (ISTR) Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) BEZPLATNĚ PŘIJEDEME K NEHODĚ PRO URČENÍ VÝŠE ŠKODY ř ř ř ř 44/14-XIV/09 ASISTENČNÍ SLUŽBA: SOUDNÍ ZNALEC: NÁHRADNÍ VOZIDLA: TEL.: ADRESA: Těšínská Šenov 18/14-XIV/09 GELADRINK - EXKLUZIVNÍ kúra dní navíc pro zatížené klouby horníků! Těžká fyzická práce horníků zatěžuje celý pohybový aparát, proto je včasná a dlouhodobá péče o zatížené klouby velmi důležitá. Máte bolesti v kloubech při pohybu? Nebo i v klidu? Trápí Vás pohybové obtíže či onemocnění pohybového aparátu? NADĚJÍ je doplněk stravy Geladrink s prokázaným příznivým fyziologickým účinkem na klouby, který se od běžných přípravků odlišuje vysokým obsahem kolagenních peptidů stimulujících množení chrupavkových buněk, které zvyšují syntézu chrupavkového kolagenu o 100 % již za 11 dní a regenerují tak kolagenní struktury chrupavky a pojivových tkání tvořících pohybový aparát. Za bolestmi kloubů většinou stojí osteoartróza, způsobená přetížením a nedostatečnou výživou a regenerací kloubních tkání. Hlavním znakem těchto nemocí je postižení pojivové tkáně jako u dalších revmatických chorob. Zobecněně se tato onemocnění nazývají KO- LAGENÓZAMI podle názvu kolagenních vláken, která jsou základem pojivové tkáně. Z tohoto důvodu je třeba vyživovat a regenerovat kolagenní struktury pojivové tkáně chrupavek, kostí, vazů a šlach. Geladrink, jenž obsahuje jako základní účinnou složku kolagenní hydrolyzát s kolagenními peptidy, posiluje pevnost pojivové tkáně tím, že dodává stavební látky a stimuluje buňky pojivové tkáně k syntéze kolagenu, jehož vlastnosti pak příznivě ovlivňují glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, MSM a další látky, které svým antioxidačním účinkem chrání pojivové tkáně před destrukcí peroxidovými radikály. Geladrink je tak komplexním kolagenním doplňkem stravy s příznivým fyziologickým účinkem na pojivové tkáně pohybového aparátu podporujícím KAU- ZÁLNÍ (příčinnou) terapii před terapií symptomatickou (příznakovou) a tvoří celou řadu přípravků, které je možné vzájemně kombinovat a tak využívat maximálního možného efektu k výživě a regeneraci měkkých i tvrdých pojivových tkání pohybového aparátu. Účinnost Geladrinku byla mnohokrát prokázána řadou klinických studií, jejichž znění najdete na Dlouholetá praxe a všechny studie potvrzují vysokou účinnost Geladrinku spočívající v útlumu bolestí kloubů a zlepšení jejich pohyblivosti, což přináší nemocnému zvýšení kvality života. GELADRINK - EXKLUZIVNÍ KÚRA dní navíc 2x Geladrink FAST 360 kapslí 2x Geladrink FORTE nápoj 420 g 1x Geladrink PLUS nápoj 390 g 1x Geladrink PLUS 360 kapslí NAVÍC představuje 190 denní kúru za cenu kúry 150 dní v ceně 2.656,-Kč. Poštovné a balné navíc neúčtujeme. GD0236A V průběhu užívání GELADRINK - Exkluzivní kúry dní navíc může dojít ke zvýšení tlaku a pocitu svědění v kloubech až zvýšení bolesti kloubů, to je však známkou hojivých a regeneračních procesů probíhajících v opotřebených pojivových tkáních kloubů. GELADRINK - Exkluzivní kúra dní navíc objednávejte do na či na bezplatné lince tel , kde můžete konzultovat vlastní pohybové problémy. Při objednávce uvádějte kód uvedený vedle obrázku. (Ing. Kateřina Dušková, ORLING) 5/14-XIV/09 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb-důlně stavební práce (DSP) a TPL Prodám WV Polo Variant-combi 1,6 benzín, r. v. 1997, najeto 128 tis. km, druhý majitel, nehavarováno. Servo, Alu kola, CD přehrávač. Cena Kč. Rychlé jednání sleva. Inf. na tel.: B125/14 Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení

15 15 Chaloupka je tu pro zdraví dětí Nadační podpora šla na pořízení pomůcek pro cvičení kojenců či batolat i nastávajících maminek v rodičovském centru v ostravském Přívoze OSTRAVA Na pětatřicet maminek se čtyřmi desítkami potomků najde denně cestu do Chaloupky, rodičovského centra v Přívoze s rozmanitou nabídkou nejrůznějších aktivit. Mezi ně patří projekt Zdravé dítě přání každé mámy. Na jeho uskutečnění slyšela také Nadace OKD, dala více než dvacetitisícovou dotaci. Nadace nám pomohla tak, že můžeme nadále rozvíjet naše služby. Máme je lepší a bohatší, uvedla Zuzana Rokoszová, která na podzim 2004 tuto neziskovou organizaci spoluzakládala. Skutečně fungovat začala herna v Chaloupce ve Slezské Ostravě na jaře Denně se tam tehdy zastavily průměrně tři maminky a čtyři děti. Po dvojím stěhování v letech 2006 a 2007 se rodičovské centrum definitivně zabydlelo v Repinově ulici 19 v areálu školky. V bývalých jeslích sídlí na ploše 380 metrů čtverečních. Projekt Zdravé dítě přání každé mámy vzešel z dotazníkové ankety u dospělých klientů Chaloupky. Jako jeden z nejpalčivějších problémů v našem kraji se jim jeví špatné životní prostředí. Znečištěné ovzduší s důsledky respiračních onemocnění a s tím související další potíže zdravého vývoje dětí. Právě na to chceme reagovat prevencí zdravotních problémů spojených se životním prostředím, zajišťováním fyzického či duševního zdraví a sociálními aktivitami rodičů a dětí, uvedla Rokoszová. Příspěvek od NOKD v programu Pro zdraví použili na vybavení Chaloupky cvičebními a terapeutickými pomůckami. Ty využívají pro zlepšení psychomotorického vývoje Berušky (nejmenší kojenci), Želvičky (starší kojenci), Broučci (mladší batolata) či Medvídci (starší batolata). Slouží i těhotným pro jejich specifická cvičení. Projekt také počítá s poradnami, přednáškami a dalším servisem. Většinu služeb zajišťují dobrovolníci bez nároku na plat nebo za symbolickou odměnu. Chaloupka je v provozu od pondělí do pátku. Kromě cvičení nabízí třeba bazárek dětského oblečení, výuku anglického (od dvou let věku) a francouzského (od tří let věku) jazyka, lekce češtiny pro cizince, taneční hodiny pro předškoláky a každý měsíc navíc tematické akce. Více na internetu na stránce Radek Lukša Chaloupka nabízí spoustu aktivit pro rodiče s malými dětmi. Nadační podpora šla na pořízení pomůcek pro lepší cvičení. Mravenečci přivítali jaro Kuba z Mravenečku se svým dílem. OPAVA Mravenečci jsou sice pilní, ale práce je pro ně často velmi namáhavá. A nejinak je tomu i v denním stacionáři s tímto názvem v Opavě. Stacionář, který podporuje Nadace OKD, pečuje o děti s kombinovanými vadami či postižením. Aby mohli přivítat jaro a velikonoční svátky, začali už v zimě. Fotografie možná přesně neukáže, kolik to dá práce, než se vytvoří třeba jediná květinka či ozdoba. Nakreslit, vytvořit kuličky a válečky z krepového papíru, nanést lepidlo, posunout na správné místo a přimáčknout nezdá se to, ale pro človíčka, který nedokáže koordinovat své pohyby rukou, je to doslova nadlidské úsilí, řekla Gabriela Lukšíčková, sociální pracovnice z Mravenečka. Děti ve stacionáři, jenž dostal na provoz stotisícovou dotaci od NOKD, tak vytvářely jarní a velikonoční atmosféru skutečně pozvolna. Od ledna. Nyní v jeho prostorách rozkvetly květy s barevnými ozdobami i kraslicemi. Vypadá to, že se nám všechno povedlo, doplnila Lukšíčková. uzi Děti ze stacionáře vítají Velikonoce. FOTO: Charita Opava FOTO: Rodičovské centrum Chaloupka Den s Nadací OKD Nadace OKD a ostravská ZOO Vás zve do nového pavilonu drápkat ch opiãek Malá Amazonie dne , hod., ZOO Ostrava BliÏ í informace na inzerce_257x378_zrcadlo.indd 1 4/6/09 7:10 PM

16 16 SPORT Po Jihlavě čeká další favorit, Čáslav Fotbal v Karviné táhne, čtyřbodový zisk ze dvou zápasů vidělo dohromady 5710 karvinských fanoušků MFK OKD Karviná Ústí n. L. 2:0 (1:0) Branky: 8. Milosavljev, 87. Juska Rozhodčí: Hájek Peřina, Adámková, ŽK: Buryán, Mišinský Džuban, Škoda Diváci: 2642 Karviná: Kučera Jursa, Čeman, Buryán, Staš (28. Juska) Ficek, Slončík, Pavlík, Milosavljev Mišinský, Sourada (69. Reichl, 83. Tchami) Trenér: Leoš Kalvoda KARVINÁ Jen pár centimetrů chybělo k tomu, aby karvinští fotbalisté splnili svůj úkol. Ve dvojzápase z minulého týdne chtěli vydolovat šest bodů. Ústí skutečně porazili, ale proti Jihlavě skončila hlavička Martina Opice pouze na břevně. Platila tak remiza 1:1. Soupeře z Ústí načal už tradiční střelec z prvních minut Vladan Milosavljev. Do každého utkání vstupuji s maximální koncentrovaností a vyplácí se to. Ale je to hlavně náhoda. Důležité je, že to přineslo nějaké body, nepřeceňuje své jarní trefy srbský záložník. S vítězstvím byl spokojen i trenér Leoš Kalvoda: Zasloužená výhra. Pokud chceme jít v tabulce nahoru, musíme doma stoprocentně bodovat. To se Karvinským ani přes veškerou snahu v sobotu nepodařilo. V cestě ale stál velmi kvalitní soupeř v tabulce druhá Vysočina Jihlava. Měli jsme to dobře rozehrané, jenže po úvodním gólu jsme zbytečně polevili. Soupeř toho využil na začátku druhého poločasu k vyrovnání, a přestože jsme ještě nějaké šance měli, vítězství na svou stranu už jsme nestrhli, shrnul průběh zápasu Radek Slončík. Přesněji řečeno: domácí si vytvořili ještě tři velké šance, ale dát vítězný gól jim tentokrát souzeno nebylo. Škoda mé hlavičky, která se odrazila od břevna. Gólman už neměl šanci zasáhnout, litoval autor jediného gólu domácích Martin Opic. Karviná se vyšplhala na jedenácté místo, a teď ji čeká další kvalitní soupeř: zajíždí na hřiště třetí Čáslavi. Ani tam nejedeme předem poraženi. Jarní sezona nám zatím docela vychází, tak věřím, že to bude pokračovat, podotkl Vladan Milosavljev. Další domácí utkání sehraje Karviná v sobotu 18. dubna proti béčku Sparty. V cestě do finále stojí pražská Dukla Karvinský Ondřej Šulc se proti bratrovi prosadil a věří v úspěch i v semifinálové sérii KARVINÁ Povinnost splněna. Házenkáři Baníku OKD Karviná jsou v semifinále, když vyřadili Jičín 2:0 na zápasy. V boji o medaile je teď čeká pražská Dukla, která stejným poměrem vyřadila Kopřivnici (první zápas se hraje 15. dubna v Praze, odveta 19. dubna v Karviné). K nejlepším karvinským hráčům v sérii patřil i znovuzrozený Ondřej Šulc. Jičín Baník OKD Karviná 27:29 (12:16) Nejvíce branek: Král 9/4, Vtípil 4 Šulc 6, Heinz 4/1 Rozhodčí: Opava, Válek Sedmičky: 5/4 1/1 Vyloučení: 8:4, ČK: 28. Lepieš (J.) Diváci: 500 Karviná: Mrkva, Lefan Pavlíček 2, Vančo, Farář 1, Sliwka 1, Heinz 4/1, Faith 2, Šulc 6, Mrózek 2, Petrovský 3, Požárek 3, Kočí 3, Kavka 2 Trenér: Jaroslav Hudeček Konečný stav série: 0:2. Slevy až 15 % do !!! Egypt, Hurghada 11/12 dní od ,- Egypt, Sharm El Sheikh 11/12 dní od 9 490,- To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a od , Krásy jižního Španělska od ,- Ostrov Kréta s výletem na Santorini od ,- Okruh Minotaurus od ,- Turecká riviéra 8/11/12 dní od 9 790,- Bulharsko 11/12 dní od 8 290,- ostrov Thassos 11/12 dní od ,- ostrov Kos 11/12 dní od ,- FOTO: Ivo Dudek Martin Opic (vlevo) a Vladan Milosavljev se zatím nejčastěji starají o góly karvinského mužstva. S postupem do semifinále vládne asi spokojenost, platí to i o karvinských výkonech? Zápas v Jičíně jsme neměli až tak pod kontrolou, jak jsme si představovali. Vytvořili jsme si sice dostatečný náskok, ale pak jsme polevili a soupeř měl pořád naději na zvrat. V závěru jsme to naštěstí ukočírovali, ale zkušenější soupeř by asi trestal. Nicméně hraje se na vítězství, postup se počítá. Teď se soustředíme na Duklu. V Jičíně vás bránil váš mladší bratr Petr a vy jste se stal nejlepším střelcem Baníku. To jste měli domluveno? (smích) Proti bráchovi je to vždy velmi vyhecované, ten mi nenechá nic zadarmo. Je v tom pokaždé velká rivalita, když proti sobě nastoupíme, ale snažím se na to nemyslet. To je nejlepší, pokud se chci prosadit. Během sezony jste patřil k nejkritizovanějším hráčům Karviné, v poslední FOTO: Ivo Dudek Levá ruka Ondřeje Šulce se v play off opět rozstřílela. Dala ve dvou zápasech jedenáct gólů. době jste se stal tahounem. Co se stalo? V sezoně se mi nedařilo podle představ, ale snažil jsem se to ostrov Samos 11/12 dní od ,- ostrov Rhodos 8/11/12 dní od ,- ostrov Kréta 11/12 dní od ,- ostrov Zakynthos 11/12 dní od 9 290,- ostrov Lefkada 11/12 dní od ,- ostrov Korfu 11/12 dní od 8 990,- ostrov Kypr 11/12 dní od ,- Španělsko, Andalusie 11/12 dní od ,- Španělsko, Costa Brava 11/12 dní od ,- ostrov Mallorca 11/12 dní od ,- Tunisko 11/12 dní od 6 990,- MFK OKD Karviná Jihlava 1:1 (1:0) Branky: 37. Opic 46. Simr Rozhodčí: Paták Zlámal, Handlíř, ŽK: Čeman Štohanzl, Faldyna Diváci: 3068 Karviná: Kučera Jursa, Čeman, Buryán, Juska Ficek, Pavlík, Slončík, Milosavljev (77. Tchami) Opic (62. Sourada), Mišinský Trenér: Leoš Kalvoda zlomit. Snad mi pomohl i příchod trenéra Hudečka, který přinesl do týmu zase nové věci. Hrajeme bojovněji, s větším nasazením, což mi vyhovuje. V semifinále vás čeká Dukla, jaké jsou vaše šance na postup? Minulé sezony, kdy jsme play off procházeli bez jediné porážky, jsou pryč. Teď to bude strašně těžké, protože Dukla hraje letos výborně a vyrovnaně. Navíc disponuje širokým kádrem, takže neztrácí na kvalitě ani po prostřídání základní sestavy. Přesto chceme do finále. Na jaké své zbraně se nejvíce spoléháte? Postupný útok do plných nám moc nejde. Musíme vycházet z dobré obrany do rychlých brejků, to je naše šance. Když se vyvarujeme technických chyb a pomohou nám diváci, věřím, že to dobře dopadne. tam Chcete odlétat na dovolenou z Ostravy? Pak neváhejte a přijďte do ČEDOKU co nejrychleji!!! Povinné příplatky letištní taxy a palivový příplatek: Egypt 4240,- Turecko 3840,- Bulharsko 3380,- Řecko 3540,- Kypr 4040,- Španělsko 3780,- Tunisko 3480,- Autokarem na letní dovolenou z Ostravy (Karviné, Frýdku-Místeku) ročník 39 l číslo 14 Fotbalisty potěšila nečekaná sprcha KARVINÁ Kuriózní situace přišla v 79. minutě utkání druhé fotbalové ligy mezi MFK OKD Karviná a Jihlavou. Za stavu 1:1 se z ničeho nic spustilo automatické zavlažování trávníku. Při jedné z útočných akcí domácího týmu byla kvůli faulu zrovna přerušena hra, když se rozhodčí, hráči ani fanoušci nestačili divit. Najednou se na hrací ploše objevily dvě trysky automatického zavlažování a začaly pracovat na plný výkon. Nejdřív nás to trochu zaskočilo, ale pak jsme se aspoň v tom vedru osvěžili, popisoval karvinský špílmachr Radek Slončík, který se dokonce společně se svými spoluhráči i soupeři nechal celý osprchovat. A důvod nečekaného přerušení? Podle dobře informovaných zdrojů je automatické zavlažování nastaveno na šestou hodinu večerní a kdosi odpovědný ho zapomněl v den zápasu vypnout red Představujeme fotbalisty MFK Karviná KARVINÁ V seriálu Horníka představujeme postupně všechny fotbalisty druholigového MFK Karviná. Dalším pánem na holení je tentokrát Jan Novák. Jméno a příjmení: Jan Novák Přezdívka: Uli, Novas Fotbalový vzor: Dennis Bergkamp Oblíbený fotbalový klub: Arsenal Londýn Můj nejhezčí fotbalový zážitek: Postup do 1. ligy s Tatranem Prešov Nejoblíbenější spoluhráč: Všichni Oblíbené jídlo a nápoj: Těstoviny na všechny způsoby, coca - cola Oblíbený fi lm: Nemám žádný Tip na umístění MFK po sezoně: 7. místo Sportovní cíl: Postup s MFK OKD Karviná do 1. ligy Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů čtvrtfinále play off: Jičín Baník OKD Karviná 27:29 (konečný stav série 0:2), Hranice Lovosice 25:26 (1:2), Plzeň Zubří 28:31 (0:2), Kopřivnice Dukla 25:33 (0:2), semifi nálové dvojice: Dukla Karviná a Zubří Lovosice. FOTBAL II. liga: MFK OKD Karviná Jihlava 1:1, po 21. kole: 1. Bohemians 45, 2. Jihlava 41, 3. Čáslav 37, 11. Karviná 25. Okresní přebor: Těrlicko MFK OKD Karviná B 2:0, B. F. Orlová Doubrava 2:1, H. Bludovice ČSAD Havířov 3:0, B. Rychvald TJ Petřvald 0:2, Domaslavice Sn Orlová 4:4, Věřňovice Bohumín B 1:3, Louky H. Žukov 4:1, L. Petrovice B Sj Rychvald 0:2, V. Bohumín MFK Havířov 1:2, po 20. kole: 1. MFK OKD Karviná B 47, 2. Těrlicko 46, 3. B. F. Orlová 39. Co nás čeká SOBOTA Fotbal okresní přebor: Doubrava V. Bohumín, Havířov B L. Petrovice B, Sj Rychvald H. Žukov, Louky Věřňovice, Bohumín B Těrlicko, Sn Orlová B. Rychvald a TJ Petřvald H. Bludovice (vše 15.30). NEDĚLE Fotbal okresní přebor: MFK OKD Karviná B Domaslavice a ČSAD Havířov B. F. Orlová (oba 15.30). CK Ostrava CK Karviná CK Frýdek-Místek Provozní doba: Ostrava: Po Pá: , So: ostatní CK: Po Pá: , So: /14-XVI/09 HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ostatní spojení přes ústřednu: Grafika Robin Cais, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek; Registrace MK ČR E 18683; Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více

Z E ZEMĚ P R O ZEMI. OKD, a.s. Výroční zpráva 2011 DOLY NIKDY NESPI

Z E ZEMĚ P R O ZEMI. OKD, a.s. Výroční zpráva 2011 DOLY NIKDY NESPI Z E ZEMĚ P R O ZEMI OKD, a.s. DOLY NIKDY NESPI OKD V PŘEHLEDU DATA / ČÍSLA / FAKTA Klíčová čísla Jednotky 2011 2010 Počet dolů počet 4 4 Těžba mil. t 10,967 11,193 Prodej mil. t 11,196 11,515 Zisk před

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

New World Resources Neauditované výsledky za první čtvrtletí 2012

New World Resources Neauditované výsledky za první čtvrtletí 2012 Amsterdam, 16. května 2012 New World Resources Neauditované výsledky za první čtvrtletí 2012 Společnost New World Resources Plc (dále jen NWR nebo Společnost ) dnes oznámila své hospodářské výsledky za

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

za období 1.4.2006 31.3.2007

za období 1.4.2006 31.3.2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2006 31.3.2007 Vypracoval: Lucie Kružicová Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta Datum: 20.7.2007 Strana 1 z 29 1

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

Z E Z E M Ě P R O Z E M I

Z E Z E M Ě P R O Z E M I Z E Z E M Ě P R O Z E M I F i r e m n í p r o f i l 1 Úvodní slovo Klaus-Dieter Beck generální ředitel Lidé jsou tím nejcennějším, co máme. Většina našich programů a činností je zaměřena na zvyšování

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více