USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 225/15-240/2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 225/2015 Plnění usnesení rady města a návrh předkladatelů na změnu termínu pro splnění úkolů zadaných usneseními Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města zpracovanou pracovní skupinou kontrolního výboru, B/ bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města k datu 5. června 2015, C/ schvaluje změnu termínu pro splnění úkolu zadaného usnesením č. 142/2015 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Nákup nového systému webových stránek města Česká Lípa" a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. Termín: Č. usnesení 226/2015 Závazné stanovisko pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ souhlasí v souladu s ustanovením 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Česká Lípa, Nový Bor a Doksy určila za osobu užívající byt: 1. paní Kamilu Svobodovu, 1 z 15

2 2. paní Helenu Plešivcovou, 3. paní Elenu Luptákovou, 4. pana Miloslava Libicha, 5. paní Danku Gureckou, 6. pana Ondřeje Skřivánka, 7. pana Julia Tancoše, 8. paní Taťánu Mojžíšovou, 9. pana Eliáše Emila, B/ ukládá Mgr. Romaně Žatecké, starostce města, podepsat schválené souhlasy (závazná stanoviska) s termínem platnosti do Č. usnesení 227/2015 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení, rok 2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje A/na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa paní Alžbětě Ficzuové, paní Růženě Jaroňové, paní Marii Pauerové, dále přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa panu Jiřímu Rozmanovi. neschvaluje B/ na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa manželům Jindřichu a Vlastě Tůmovým, panu Miroslavu Valentovi, paní Marii Kyrinovičové a paní Jindřišce Kábelové. Č. usnesení 228/2015 Dohoda o vzájemné spolupráci při přípravě Burzy škol 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města souhlasí v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 2 z 15

3 s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci při přípravě Burzy škol 2015 mezi Úřadem práce ČR - Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa, městem Česká Lípa, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Česká Lípa, Havlíčkova 443 a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28. října 2707, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu viz příloha. Č. usnesení 229/2015 Souhlas se vzděláváním žákyně starší 20 let Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města souhlasí v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s pokračováním v základním vzdělávání žákyně Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace. Č. usnesení 230/2015 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - ZŠ a MŠ Jižní Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Základní škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace, sídlo Jižní 1903, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru - 52 ks kufrů DSG-AGP 230 v celkové hodnotě včetně dopravy ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, Česká Lípa, IČ Č. usnesení 231/2015 Zrušení usnesení č. 1012/2014 ze dne příloha č. 2 Zásad pro pronájem bytů města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, usnesení č. 1012/2014 ze dne novou přílohu č. 2 Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, novou přílohu č. 2 Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Česká Lípa Č. usnesení 232/2015 Kanalizace Dubice - dodatek k nájemní smlouvě 3 z 15

4 schvaluje v souladu s ustanovením 102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. A /2013 ze dne na pronájem vodního díla "Česká Lípa - Dubice - splašková kanalizace" se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, kterým se mění termín předložení zápisu o předání a převzetí stavby provozovateli na a termín uzavření kupní smlouvy na Č. usnesení 233/2015 Projektová dokumentace - Lokalita U Kola bere na vědomí informace o nedokončené stavbě infrastruktury v lokalitě rodinných domů U Kola. schvaluje mimořádné zadání zpracování úpravy projektové dokumentace zpracovateli původní projektové dokumentace "Infrastruktura lokality RD U Kola - Česká Lípa" firmě Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: , se sídlem Bozděchova 1668, Hradec Králové a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s výše uvedenou projekční firmou na uvedené projekční práce za cenu ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, s termínem plnění do 15. ledna Č. usnesení 234/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce MŠ Severní, Česká Lípa - oprava terasy" A// schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Severní - oprava terasy" a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. B// pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Č. usnesení 235/A/2015 Přidělení veřejné zakázky "Městský stadion Česká Lípa - montovaná skladová hala včetně garáže (II.)" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala včetně garáže (II.) dodavateli "C.Bau spol. s r.o.", se sídlem Pod vsí 256, Praha - Šeberov, IČ: a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu 4 z 15

5 ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, s délkou realizace 29 týdnů a záruční dobou 60 měsíců. Č. usnesení 235/B/2015 Přidělení veřejné zakázky " Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé dodavateli BUILDING LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,97 Kč bez DPH, tj ,93 Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou v délce 60 měsíců. Č. usnesení 235/C/2015 Přidělení veřejné zakázky "ZŠ Slovanka - oprava fasády pavilonu B" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Slovanka oprava fasády pavilonu B dodavateli ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,63 Kč bez DPH, tj ,26 Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou 60 měsíců. Č. usnesení 235/D/2015 Přidělení veřejné zakázky ZŠ Pátova - výměna oken ve školní družině" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Pátova - výměna oken ve školní družině" dodavateli Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, za cenu ,- Kč bez DPH tj ,- Kč včetně 21% DPH, s předpokládaným zahájením plnění v červenci 2015 a plánovaným ukončením plnění nejpozději z 15

6 Č. usnesení 235/E/2015 Přidělení veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti VO v České Lípě, II. etapa" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Snížení energetické náročnosti VO v České Lípě, II. etapa" dodavateli Energy Solutions and Savings, s. r. o., se sídlem Stupkova 952/18, Olomouc, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, za cenu ,00 Kč bez DPH, tj ,00 Kč včetně 21% DPH, s termínem plnění do 8týdnů od zahájení plnění předmětu díla a záruční dobou v délce 36 měsíců. Č. usnesení 236/A/2015 Pronájem - nebytové prostory Liberecká 50 a pozemek p. č. 131/11 Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, sta II. města místostaro schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem budovy čp. 50 v Liberecké ulici Česká Lípa a pozemku o výměře 26 m 2 p. č. 131/11 v k. ú. Stará Lípa, Českému svazu chovatelů Základní organizaci Česká Lípa, IČ: na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem pořádání výstav Českým svazem chovatelů ZO Česká Lípa za roční cenu nájemného ve výši 5 000,-Kč bez DPH + valorizace a služby. Č. usnesení 236/B/2015 Pronájem - nebytové prostory Žižkova 231 schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájem prostor na adrese Žižkova 231 v České Lípě o celkové výměře 59,32 m 2 Asociaci TOM ČR, TOM DAKOTI, se sídlem Vladimírská 2530, Česká Lípa, IČ: na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování klubovny pro turistický oddíl za roční cenu sníženého nájemného ve výši 6 000,-Kč bez DPH + valorizace a služby. Č. usnesení 237/A/2015 Pronájem uvolněných bytů v České Lípě Předkládá: Mg r. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 6 z 15

7 zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecních bytů v lokalitě Dubická, Mánesova na dobu určitou 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 46,23 Kč/m 2 následujícím žadatelům: - byt č. 6, vel. 3+1, č. p. 934, ul. Dubická, Česká Lípa Dagmar Kolenová, - byt č. 4, vel. 3+1, č. p. 935, ul. Dubická, Česká Lípa Radek Turták, - byt č. 9, vel. 1+1, č. p. 936, ul. Dubická, Česká Lípa Milan Tirpák, - byt č. 20, vel. 1+1, č. p. 937, ul. Mánesova, Česká Lípa Jiří Cína, Č. usnesení 237/B/2015 Pronájem uvolněného bytu v České Lípě schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, udělení výjimky ze zásad o pronájem bytu paní Miroslavě Alabi, Výjimkou se rozumí měsíční platební období nájemného a základní měsíční nájemné. schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecního bytu č. 32 o velikosti 3+1, ul. Komenského 3013, Česká Lípa na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 46,23 Kč/m 2 žadatelce paní Miroslavě Alabi. Č. usnesení 238/2015 Zápisy z 5. a 6. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality Předkládá: Fořtík Václav, předseda komise pro dopravu a prevenci kriminality bere na vědomí zápisy z 5. a 6. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality ze dne a Č. usnesení 239/2015 Návrhy na 10. jednání zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 10. jednání zastupitelstva města konané dne : 7 z 15

8 - Plnění usnesení zastupitelstva města - Zpráva o činnosti rady - Schválení účetní závěrky za rok 2014 Města Česká Lípa - Závěrečný účet za rok 2014 (rozbor a vyúčtování hospodaření) - Rozpočtové opatření č. 4/ Cyklostezka Varhany - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a návrh - Dotace v oblasti životního prostředí v roce Dotace v sociální oblasti pro rok Dotace z programu na činnost v oblasti prevence kriminality na rok Dotace z programu pro školství, děti a mládež - Nákup energií pro město Česká Lípa na rok Prodej energetického zařízení umístěného v KD Crystal - Prodej energetického zařízení, umístěného v objektu města - Smlouva o poskytnutí podpory - Inventarizace zeleně na území města Česká Lípa - Smlouva o právu provedení stavby - Správa železniční dopravní cesty, s. o. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s manželi Schreinerovými - Vlčí Důl - Záměr prodeje části pozemku p. č. 130/2 v k. ú. Žizníkov - Záměr prodeje části pozemku p. č. 180/1 v k. ú. Písečná u Dobranova - Záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 137 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 164 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 252 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 459 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 686 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu EC2 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje spoluvlastnického podílu p.č v k. ú. Česká Lípa - Záměr směny pozemku p. č. 26 za p. č. 577/7 v k. ú. Dobranov - Zprávy o činnosti neškolských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace Č. usnesení 240/2015 Darovací smlouva - Českolipské teplo a.s. Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Českolipské teplo a.s., sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ: , ve znění viz příloha. xxx Rada města přerušila jednání v těchto bodech: 04A) Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací v oblastech kultury, sportu a sociální za 1. pololetí B) Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za 1. pololetí z 15

9 Příloha k usnesení 228/2015 NÍŽE UVEDENÉ SUBJEKTY Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa, ulice Paní Zdislavy čp. 419, Česká Lípa, zastoupené ředitelkou Bc. Marcelou Ottovou a Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou a Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Pavlou Šimánkovou a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Kubátem uzavírají DOHODU o vzájemné spolupráci při přípravě Burzy škol 2015, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 Všechny zúčastněné strany budou spolupracovat dle níže uvedeného rámcového rozdělení činností. Všechny úkoly jsou upřesňovány na pracovních schůzkách s termíny plnění a příslušnou odpovědností. Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa: a) se bude podílet na: propagaci akce na Integrovaném portálu MPSV zajištění doprovodného programu, odborného semináře pro ředitele a zástupce středních škol ve spolupráci se SOŠ a SOU 28. října a Pedagogicko-psychologickou poradnou průběžné přípravě, realizaci a závěrečném zhodnocení Burzy škol 2015 (dále již jen burzy) b) v jeho kompetenci je: zajištění informovanosti pedagogických pracovníků, prostřednictvím pravidelných setkání s výchovnými poradci základních a středních škol příprava zvacího dopisu pro významné hosty vypracování časového harmonogramu návštěvy burzy pro základní školy Město Česká Lípa : a) se bude podílet na: průběžné přípravě burzy, realizaci a závěrečném zhodnocení burzy zajištění dopravy materiálů dle předem připraveného harmonogramu zajištění informovanosti ředitelů základních škol o konání Burzy škol 2015 b) v jeho kompetenci je: 9 z 15

10 zajištění zapůjčení zástěn pro oddělení jednotlivých expozic zajištění výlepu plakátů propagace akce v Městských novinách Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace (dále jen PPP): a) se bude podílet na: průběžné přípravě burzy, realizaci a závěrečném zhodnocení vypracování časového harmonogramu pro základní školy ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajištění doprovodného programu odborného semináře pro ředitele a zástupce středních škol ve spolupráci s Úřadem práce ČR a se SOŠ a SOU 28. října b) v její kompetenci je: propagace akce v tisku (českolipský deník, městské noviny v N. Boru, Cvikově, K. Šenově, Doksech, Dubé, Stráži pod Ralskem, Mimoni, Kravařích u Č. Lípy.) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace: a) se bude podílet na: průběžné přípravě burzy, realizaci a závěrečném zhodnocení burzy zajištění doprovodného programu odborného semináře pro ředitele a zástupce středních škol ve spolupráci s Úřadem práce ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou b) v její kompetenci je: zajištění finančního krytí nákladů na konání burzy s tím, že účastnický poplatek na jedno standardní stanoviště pro propagaci školy činí Kč včetně DPH zřízení čísla účtu pro inkaso úhrad registračních poplatků přípravu a vytištění informačního letáku pro veřejnost vytvoření loga celé akce spojené s jejím názvem zaslání pozvánek osloveným vystavovatelům vypracování a rozeslání předběžných přihlášek vystavovatelům zpracování došlých přihlášek a přidělení expozic vytvoření vizitek s logem zpracování orientační tabule zajištění pojištění celé akce vypracování technického plánku rozmístění jednotlivých expozic zajištění dozoru elektrikáře v průběhu celého konání akce zajištění požárního dozoru v průběhu celého konání akce zajištění pořadatelské služby z řad pedagogů a žáků školy příprava a zajištění doprovodného programu pro návštěvníky scénář, režie 10 z 15

11 zajištění cateringové služby při vlastním konání burzy, tj. krytí nákladů na základní pohoštění pro doprovodný program pro ředitele středních škol a jejich zástupce zajištění dalších činností, které jsou nezbytné k vlastnímu bezproblémové konání burzy, a to v souladu s dodržením platných právních předpisů jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti provozní V České Lípě dne za Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště za Město Česká Lípa Krajské pobočky v Liberci Česká Lípa za Střední odbornou školu a za Pedagogicko-psychologickou poradnu, Střední odborné učiliště, Česká Lípa, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvkovou 28. října 2707, příspěvkovou organizaci organizací 11 z 15

12 Příloha k usnesení 240/2015 Darovací smlouva A -./2015 uzavřená níže uvedeného dne a roku podle 2055 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění SMLUVNÍ STRANY: Českolipské teplo a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, Praha 5 IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s. číslo účtu: /0300 zastoupená: Ing. Jitkou Holčákovou, MBA, předsedkyní představenstva Ing. Janem Sulíkem, místopředsedou představenstva (dále jen dárce ) a Město Česká Lípa Se sídlem: nám.t.g.masaryka 1, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.účtu: /0100 zastoupené: Mgr. Romana Žatecká, starostkou města (dále jen obdarovaný ) VZHLEDEM K TOMU, ŽE 1. Českolipské teplo a.s. (dále jen ČET ) se na základě Akcionářské smlouvy uzavřené dne mezi ním a městem Česká Lípa zavázal v čl.i., odst.1.4. k poskytnutí sponzorského daru ve výši ,00 Kč za kalendářní rok na kulturní, sportovní či společenské akce organizované městem, či subjektem, v němž město vlastní majoritní podíl nebo jej většinově financuje. Dále ČET a město Česká Lípa uzavřelo dne Smlouvu o poskytování sponzorských darů, ve které se ČET zavázal v čl.i k poskytnutí sponzorského daru ve výši ,00 Kč za kalendářní rok na kulturní, sportovní či společenské akce organizované městem, či subjektem, v němž město vlastní majoritní podíl nebo jej většinově financuje. 2. Město Česká Lípa požádalo dne o poskytnutí sponzorského daru v celkové výši ,00 Kč na výdaje spojené s realizací významných akcí města. 12 z 15

13 smluvní strany uzavírají na základě výše uvedeného tuto darovací smlouvu: I. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL DARU 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí daru - finanční částky ve výši ,00 Kč (slovy jeden milion korun českých). 2. Tento finanční dar je určený na úhradu nákladů vynaložených na realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných městem Česká Lípa. 3. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému dar uvedený v odstavci 1 tohoto článku a obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít pouze k účelu uvedenému v odstavci 2 tohoto článku. 4. Finanční částku, která je předmětem daru, dárce převede na obdarovaného bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného č /0100 pod variabilním symbolem 2321, a to jednorázově do 20-ti dnů od uzavření této smlouvy. II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: a) Použít tento dar za účelem financování nákladů souvisejících s realizací významných akcí města (Městské slavnosti a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu) za podmínky, že jej použije nejpozději do konce roku, ve kterém byl poskytnut, tj. do b) Předložit dárci písemnou závěrečnou zprávu o použití daru. Vhodným způsobem prezentovat informaci o finanční podpoře, např. formou uveřejnění v tisku. c) Město je povinno v rámci akcí pořádaných za finanční podpory ČET umožnit ČET nebo kterékoli osobě z jejího koncernu propagaci svých výrobků a služeb, zejména umožnit v přiměřené lhůtě před počátkem uvedených akcí ČET nebo kterékoliv osobě z jeho koncernu umístění svých log na vhodná místa v prostorách pořádání akcí, poskytnout propagační materiály či slovně zmínit sponzorování uvedené akce ČET. 2. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení dokladů osvědčujících užití daru za účelem uvedeným v článku I. odst. 2. této smlouvy. Obdarovaný je povinen tyto doklady dárce předložit do 14 dnů od obdržení žádosti dárce. 3. Dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: a) obdarovaný použije dar či jeho část za jiným účelem než účelem uvedeným v článku I. odst. 2 této smlouvy či b) obdarovaný nesplní svoji povinnost předložit doklady prokazující užití daru za účelem uvedeným v článku I. odst. 2 této smlouvy, stanovenou v odstavci 2 13 z 15

14 tohoto článku, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené dárcem, která bude minimálně v délce 7 dnů. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení dárce obdarovanému, obdarovaný je povinen vrátit dar do 15 dnů od odstoupení od této smlouvy na bankovní účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem. 4. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne DDMMRRRR č. usnesení xxxx. V České Lípě, dne.. V Praze, dne Město Česká Lípa Českolipské teplo a. s. Mgr. Romana Žatecká starostka Ing. Jitka Holčáková, MBA předsedkyně představenstva Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva 14 z 15

15 Mgr. Romana Žatecká, starostka Alena Šafránková, místostarostka 15 z 15

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více