USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 225/15-240/2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 225/2015 Plnění usnesení rady města a návrh předkladatelů na změnu termínu pro splnění úkolů zadaných usneseními Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města zpracovanou pracovní skupinou kontrolního výboru, B/ bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města k datu 5. června 2015, C/ schvaluje změnu termínu pro splnění úkolu zadaného usnesením č. 142/2015 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Nákup nového systému webových stránek města Česká Lípa" a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. Termín: Č. usnesení 226/2015 Závazné stanovisko pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ souhlasí v souladu s ustanovením 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Česká Lípa, Nový Bor a Doksy určila za osobu užívající byt: 1. paní Kamilu Svobodovu, 1 z 15

2 2. paní Helenu Plešivcovou, 3. paní Elenu Luptákovou, 4. pana Miloslava Libicha, 5. paní Danku Gureckou, 6. pana Ondřeje Skřivánka, 7. pana Julia Tancoše, 8. paní Taťánu Mojžíšovou, 9. pana Eliáše Emila, B/ ukládá Mgr. Romaně Žatecké, starostce města, podepsat schválené souhlasy (závazná stanoviska) s termínem platnosti do Č. usnesení 227/2015 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení, rok 2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje A/na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa paní Alžbětě Ficzuové, paní Růženě Jaroňové, paní Marii Pauerové, dále přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa panu Jiřímu Rozmanovi. neschvaluje B/ na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa manželům Jindřichu a Vlastě Tůmovým, panu Miroslavu Valentovi, paní Marii Kyrinovičové a paní Jindřišce Kábelové. Č. usnesení 228/2015 Dohoda o vzájemné spolupráci při přípravě Burzy škol 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města souhlasí v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 2 z 15

3 s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci při přípravě Burzy škol 2015 mezi Úřadem práce ČR - Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa, městem Česká Lípa, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Česká Lípa, Havlíčkova 443 a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28. října 2707, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu viz příloha. Č. usnesení 229/2015 Souhlas se vzděláváním žákyně starší 20 let Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města souhlasí v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s pokračováním v základním vzdělávání žákyně Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace. Č. usnesení 230/2015 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - ZŠ a MŠ Jižní Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Základní škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace, sídlo Jižní 1903, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru - 52 ks kufrů DSG-AGP 230 v celkové hodnotě včetně dopravy ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, Česká Lípa, IČ Č. usnesení 231/2015 Zrušení usnesení č. 1012/2014 ze dne příloha č. 2 Zásad pro pronájem bytů města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, usnesení č. 1012/2014 ze dne novou přílohu č. 2 Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, novou přílohu č. 2 Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví města Česká Lípa Č. usnesení 232/2015 Kanalizace Dubice - dodatek k nájemní smlouvě 3 z 15

4 schvaluje v souladu s ustanovením 102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. A /2013 ze dne na pronájem vodního díla "Česká Lípa - Dubice - splašková kanalizace" se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, kterým se mění termín předložení zápisu o předání a převzetí stavby provozovateli na a termín uzavření kupní smlouvy na Č. usnesení 233/2015 Projektová dokumentace - Lokalita U Kola bere na vědomí informace o nedokončené stavbě infrastruktury v lokalitě rodinných domů U Kola. schvaluje mimořádné zadání zpracování úpravy projektové dokumentace zpracovateli původní projektové dokumentace "Infrastruktura lokality RD U Kola - Česká Lípa" firmě Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: , se sídlem Bozděchova 1668, Hradec Králové a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s výše uvedenou projekční firmou na uvedené projekční práce za cenu ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, s termínem plnění do 15. ledna Č. usnesení 234/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce MŠ Severní, Česká Lípa - oprava terasy" A// schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Severní - oprava terasy" a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. B// pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Č. usnesení 235/A/2015 Přidělení veřejné zakázky "Městský stadion Česká Lípa - montovaná skladová hala včetně garáže (II.)" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala včetně garáže (II.) dodavateli "C.Bau spol. s r.o.", se sídlem Pod vsí 256, Praha - Šeberov, IČ: a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu 4 z 15

5 ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, s délkou realizace 29 týdnů a záruční dobou 60 měsíců. Č. usnesení 235/B/2015 Přidělení veřejné zakázky " Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé dodavateli BUILDING LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,97 Kč bez DPH, tj ,93 Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou v délce 60 měsíců. Č. usnesení 235/C/2015 Přidělení veřejné zakázky "ZŠ Slovanka - oprava fasády pavilonu B" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Slovanka oprava fasády pavilonu B dodavateli ELGO CZ, s. r. o., se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,63 Kč bez DPH, tj ,26 Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou 60 měsíců. Č. usnesení 235/D/2015 Přidělení veřejné zakázky ZŠ Pátova - výměna oken ve školní družině" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Pátova - výměna oken ve školní družině" dodavateli Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, za cenu ,- Kč bez DPH tj ,- Kč včetně 21% DPH, s předpokládaným zahájením plnění v červenci 2015 a plánovaným ukončením plnění nejpozději z 15

6 Č. usnesení 235/E/2015 Přidělení veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti VO v České Lípě, II. etapa" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Snížení energetické náročnosti VO v České Lípě, II. etapa" dodavateli Energy Solutions and Savings, s. r. o., se sídlem Stupkova 952/18, Olomouc, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, za cenu ,00 Kč bez DPH, tj ,00 Kč včetně 21% DPH, s termínem plnění do 8týdnů od zahájení plnění předmětu díla a záruční dobou v délce 36 měsíců. Č. usnesení 236/A/2015 Pronájem - nebytové prostory Liberecká 50 a pozemek p. č. 131/11 Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, sta II. města místostaro schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem budovy čp. 50 v Liberecké ulici Česká Lípa a pozemku o výměře 26 m 2 p. č. 131/11 v k. ú. Stará Lípa, Českému svazu chovatelů Základní organizaci Česká Lípa, IČ: na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem pořádání výstav Českým svazem chovatelů ZO Česká Lípa za roční cenu nájemného ve výši 5 000,-Kč bez DPH + valorizace a služby. Č. usnesení 236/B/2015 Pronájem - nebytové prostory Žižkova 231 schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájem prostor na adrese Žižkova 231 v České Lípě o celkové výměře 59,32 m 2 Asociaci TOM ČR, TOM DAKOTI, se sídlem Vladimírská 2530, Česká Lípa, IČ: na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování klubovny pro turistický oddíl za roční cenu sníženého nájemného ve výši 6 000,-Kč bez DPH + valorizace a služby. Č. usnesení 237/A/2015 Pronájem uvolněných bytů v České Lípě Předkládá: Mg r. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 6 z 15

7 zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecních bytů v lokalitě Dubická, Mánesova na dobu určitou 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 46,23 Kč/m 2 následujícím žadatelům: - byt č. 6, vel. 3+1, č. p. 934, ul. Dubická, Česká Lípa Dagmar Kolenová, - byt č. 4, vel. 3+1, č. p. 935, ul. Dubická, Česká Lípa Radek Turták, - byt č. 9, vel. 1+1, č. p. 936, ul. Dubická, Česká Lípa Milan Tirpák, - byt č. 20, vel. 1+1, č. p. 937, ul. Mánesova, Česká Lípa Jiří Cína, Č. usnesení 237/B/2015 Pronájem uvolněného bytu v České Lípě schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, udělení výjimky ze zásad o pronájem bytu paní Miroslavě Alabi, Výjimkou se rozumí měsíční platební období nájemného a základní měsíční nájemné. schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecního bytu č. 32 o velikosti 3+1, ul. Komenského 3013, Česká Lípa na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 46,23 Kč/m 2 žadatelce paní Miroslavě Alabi. Č. usnesení 238/2015 Zápisy z 5. a 6. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality Předkládá: Fořtík Václav, předseda komise pro dopravu a prevenci kriminality bere na vědomí zápisy z 5. a 6. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality ze dne a Č. usnesení 239/2015 Návrhy na 10. jednání zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 10. jednání zastupitelstva města konané dne : 7 z 15

8 - Plnění usnesení zastupitelstva města - Zpráva o činnosti rady - Schválení účetní závěrky za rok 2014 Města Česká Lípa - Závěrečný účet za rok 2014 (rozbor a vyúčtování hospodaření) - Rozpočtové opatření č. 4/ Cyklostezka Varhany - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a návrh - Dotace v oblasti životního prostředí v roce Dotace v sociální oblasti pro rok Dotace z programu na činnost v oblasti prevence kriminality na rok Dotace z programu pro školství, děti a mládež - Nákup energií pro město Česká Lípa na rok Prodej energetického zařízení umístěného v KD Crystal - Prodej energetického zařízení, umístěného v objektu města - Smlouva o poskytnutí podpory - Inventarizace zeleně na území města Česká Lípa - Smlouva o právu provedení stavby - Správa železniční dopravní cesty, s. o. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s manželi Schreinerovými - Vlčí Důl - Záměr prodeje části pozemku p. č. 130/2 v k. ú. Žizníkov - Záměr prodeje části pozemku p. č. 180/1 v k. ú. Písečná u Dobranova - Záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 137 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 164 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 252 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 459 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu čp. 686 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje objektu EC2 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje spoluvlastnického podílu p.č v k. ú. Česká Lípa - Záměr směny pozemku p. č. 26 za p. č. 577/7 v k. ú. Dobranov - Zprávy o činnosti neškolských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace Č. usnesení 240/2015 Darovací smlouva - Českolipské teplo a.s. Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Českolipské teplo a.s., sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ: , ve znění viz příloha. xxx Rada města přerušila jednání v těchto bodech: 04A) Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací v oblastech kultury, sportu a sociální za 1. pololetí B) Mimořádné odměny ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací za 1. pololetí z 15

9 Příloha k usnesení 228/2015 NÍŽE UVEDENÉ SUBJEKTY Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa, ulice Paní Zdislavy čp. 419, Česká Lípa, zastoupené ředitelkou Bc. Marcelou Ottovou a Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou a Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Pavlou Šimánkovou a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem PaedDr. Milanem Kubátem uzavírají DOHODU o vzájemné spolupráci při přípravě Burzy škol 2015, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 Všechny zúčastněné strany budou spolupracovat dle níže uvedeného rámcového rozdělení činností. Všechny úkoly jsou upřesňovány na pracovních schůzkách s termíny plnění a příslušnou odpovědností. Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa: a) se bude podílet na: propagaci akce na Integrovaném portálu MPSV zajištění doprovodného programu, odborného semináře pro ředitele a zástupce středních škol ve spolupráci se SOŠ a SOU 28. října a Pedagogicko-psychologickou poradnou průběžné přípravě, realizaci a závěrečném zhodnocení Burzy škol 2015 (dále již jen burzy) b) v jeho kompetenci je: zajištění informovanosti pedagogických pracovníků, prostřednictvím pravidelných setkání s výchovnými poradci základních a středních škol příprava zvacího dopisu pro významné hosty vypracování časového harmonogramu návštěvy burzy pro základní školy Město Česká Lípa : a) se bude podílet na: průběžné přípravě burzy, realizaci a závěrečném zhodnocení burzy zajištění dopravy materiálů dle předem připraveného harmonogramu zajištění informovanosti ředitelů základních škol o konání Burzy škol 2015 b) v jeho kompetenci je: 9 z 15

10 zajištění zapůjčení zástěn pro oddělení jednotlivých expozic zajištění výlepu plakátů propagace akce v Městských novinách Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace (dále jen PPP): a) se bude podílet na: průběžné přípravě burzy, realizaci a závěrečném zhodnocení vypracování časového harmonogramu pro základní školy ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajištění doprovodného programu odborného semináře pro ředitele a zástupce středních škol ve spolupráci s Úřadem práce ČR a se SOŠ a SOU 28. října b) v její kompetenci je: propagace akce v tisku (českolipský deník, městské noviny v N. Boru, Cvikově, K. Šenově, Doksech, Dubé, Stráži pod Ralskem, Mimoni, Kravařích u Č. Lípy.) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace: a) se bude podílet na: průběžné přípravě burzy, realizaci a závěrečném zhodnocení burzy zajištění doprovodného programu odborného semináře pro ředitele a zástupce středních škol ve spolupráci s Úřadem práce ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou b) v její kompetenci je: zajištění finančního krytí nákladů na konání burzy s tím, že účastnický poplatek na jedno standardní stanoviště pro propagaci školy činí Kč včetně DPH zřízení čísla účtu pro inkaso úhrad registračních poplatků přípravu a vytištění informačního letáku pro veřejnost vytvoření loga celé akce spojené s jejím názvem zaslání pozvánek osloveným vystavovatelům vypracování a rozeslání předběžných přihlášek vystavovatelům zpracování došlých přihlášek a přidělení expozic vytvoření vizitek s logem zpracování orientační tabule zajištění pojištění celé akce vypracování technického plánku rozmístění jednotlivých expozic zajištění dozoru elektrikáře v průběhu celého konání akce zajištění požárního dozoru v průběhu celého konání akce zajištění pořadatelské služby z řad pedagogů a žáků školy příprava a zajištění doprovodného programu pro návštěvníky scénář, režie 10 z 15

11 zajištění cateringové služby při vlastním konání burzy, tj. krytí nákladů na základní pohoštění pro doprovodný program pro ředitele středních škol a jejich zástupce zajištění dalších činností, které jsou nezbytné k vlastnímu bezproblémové konání burzy, a to v souladu s dodržením platných právních předpisů jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti provozní V České Lípě dne za Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště za Město Česká Lípa Krajské pobočky v Liberci Česká Lípa za Střední odbornou školu a za Pedagogicko-psychologickou poradnu, Střední odborné učiliště, Česká Lípa, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvkovou 28. října 2707, příspěvkovou organizaci organizací 11 z 15

12 Příloha k usnesení 240/2015 Darovací smlouva A -./2015 uzavřená níže uvedeného dne a roku podle 2055 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění SMLUVNÍ STRANY: Českolipské teplo a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, Praha 5 IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s. číslo účtu: /0300 zastoupená: Ing. Jitkou Holčákovou, MBA, předsedkyní představenstva Ing. Janem Sulíkem, místopředsedou představenstva (dále jen dárce ) a Město Česká Lípa Se sídlem: nám.t.g.masaryka 1, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.účtu: /0100 zastoupené: Mgr. Romana Žatecká, starostkou města (dále jen obdarovaný ) VZHLEDEM K TOMU, ŽE 1. Českolipské teplo a.s. (dále jen ČET ) se na základě Akcionářské smlouvy uzavřené dne mezi ním a městem Česká Lípa zavázal v čl.i., odst.1.4. k poskytnutí sponzorského daru ve výši ,00 Kč za kalendářní rok na kulturní, sportovní či společenské akce organizované městem, či subjektem, v němž město vlastní majoritní podíl nebo jej většinově financuje. Dále ČET a město Česká Lípa uzavřelo dne Smlouvu o poskytování sponzorských darů, ve které se ČET zavázal v čl.i k poskytnutí sponzorského daru ve výši ,00 Kč za kalendářní rok na kulturní, sportovní či společenské akce organizované městem, či subjektem, v němž město vlastní majoritní podíl nebo jej většinově financuje. 2. Město Česká Lípa požádalo dne o poskytnutí sponzorského daru v celkové výši ,00 Kč na výdaje spojené s realizací významných akcí města. 12 z 15

13 smluvní strany uzavírají na základě výše uvedeného tuto darovací smlouvu: I. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL DARU 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí daru - finanční částky ve výši ,00 Kč (slovy jeden milion korun českých). 2. Tento finanční dar je určený na úhradu nákladů vynaložených na realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných městem Česká Lípa. 3. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému dar uvedený v odstavci 1 tohoto článku a obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít pouze k účelu uvedenému v odstavci 2 tohoto článku. 4. Finanční částku, která je předmětem daru, dárce převede na obdarovaného bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného č /0100 pod variabilním symbolem 2321, a to jednorázově do 20-ti dnů od uzavření této smlouvy. II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: a) Použít tento dar za účelem financování nákladů souvisejících s realizací významných akcí města (Městské slavnosti a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu) za podmínky, že jej použije nejpozději do konce roku, ve kterém byl poskytnut, tj. do b) Předložit dárci písemnou závěrečnou zprávu o použití daru. Vhodným způsobem prezentovat informaci o finanční podpoře, např. formou uveřejnění v tisku. c) Město je povinno v rámci akcí pořádaných za finanční podpory ČET umožnit ČET nebo kterékoli osobě z jejího koncernu propagaci svých výrobků a služeb, zejména umožnit v přiměřené lhůtě před počátkem uvedených akcí ČET nebo kterékoliv osobě z jeho koncernu umístění svých log na vhodná místa v prostorách pořádání akcí, poskytnout propagační materiály či slovně zmínit sponzorování uvedené akce ČET. 2. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení dokladů osvědčujících užití daru za účelem uvedeným v článku I. odst. 2. této smlouvy. Obdarovaný je povinen tyto doklady dárce předložit do 14 dnů od obdržení žádosti dárce. 3. Dárce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: a) obdarovaný použije dar či jeho část za jiným účelem než účelem uvedeným v článku I. odst. 2 této smlouvy či b) obdarovaný nesplní svoji povinnost předložit doklady prokazující užití daru za účelem uvedeným v článku I. odst. 2 této smlouvy, stanovenou v odstavci 2 13 z 15

14 tohoto článku, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené dárcem, která bude minimálně v délce 7 dnů. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení dárce obdarovanému, obdarovaný je povinen vrátit dar do 15 dnů od odstoupení od této smlouvy na bankovní účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem. 4. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne DDMMRRRR č. usnesení xxxx. V České Lípě, dne.. V Praze, dne Město Česká Lípa Českolipské teplo a. s. Mgr. Romana Žatecká starostka Ing. Jitka Holčáková, MBA předsedkyně představenstva Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva 14 z 15

15 Mgr. Romana Žatecká, starostka Alena Šafránková, místostarostka 15 z 15

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014)

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 37. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 2. 2014 (č. usnesení 960/2014-980/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 7. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 2. 2015 (č. usnesení 74/2015-94/2015)

USNESENÍ z 7. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 2. 2015 (č. usnesení 74/2015-94/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 7. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 2. 2015 (č. usnesení 74/2015-94/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011)

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU příloha č. 1 TOP 09 IČ : 71339728 se sídlem: Újezd 450/50, 118 00 Praha 1 Malá Strana účet č.: 10909090/5500 zastoupená: Pavlem Severou, generálním sekretářem Bc. Radkem Vondrou, předsedou regionální organizace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

KUI1SP00SA3SW í a. 1 fl

KUI1SP00SA3SW í a. 1 fl KUI1SP00SA3SW í a. 1 fl SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování společné prezentace Moravskoslezského kraje a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně Z. SMLUVNÍ STRANY 1. MORAVSKOSLEZSKY Kf*A3 se

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05

ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření ze dne 15. 2. 2005 č. 1/05 Čl. 1

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více