Proč internet a internetový portál? - 3 hlavní důvody:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč internet a internetový portál? - 3 hlavní důvody:"

Transkript

1

2 Proč internet a internetový portál? - 3 hlavní důvody: 1) V ČR aktivně používá internet již 5 milionů lidí 2) Uživatelé pomocí internetu vyhledávají informace o dostupných službách 3) 46% uživatelů přichází na konkrétní web prostřednictvím vyhledávačů (portálů) Proč portál a kdo jsou naši návštěvníci? Portál byl vytvořen na jedné straně pro restaurace, hotely, pizzerie, kavárny, malé hospůdky a další nejen stravovací zařízení tak, aby opakovaně přiváděl do těchto zařízení více spokojených návštěvníků a zákazníků a tyto dokonale informoval o nejen stálé ale i např. denní nabídce zvýhodněných poledních menu. Na druhé straně byl vytvořen pro návštěvníky a čtenáře z řad široké veřejnosti z celé České republiky s cílem poskytnout jim jednoduchý a snadný přehled o restauracích, hotelích, pizzeriích, kavárnách, ale i malých hospůdkách a jiných nejen stravovacích zařízeních, kde lze strávit příjemné chvíle s rodinou, přáteli, kolegy, nebo prostě naplnit jednu ze základních lidských potřeb tedy dobře se najíst, nebo napít. Většinu návštěvníků tvoří pracující lidé řešící každodenní otázku kam zajít dnes na oběd? A nebo co mají zrovna dnes dobrého v mé oblíbené restauraci? Atd. Aby tento portál opravdu snadno a spolehlivě odpověděl na všechny případné otázky z této oblasti a byl užitečným pomocníkem jsou všechny registrované restaurace pečlivě a přehledně řazeny dle jednotlivých regionů a poskytovaných služeb a u každé jsou uvedeny podrobné informace (jako název, adresa, otevírací doba, jídelní a nápojový lístek, denní menu, právě probíhající akce, možnosti organizování společenských a dalších akcí. Proč se registrovat ještě na portále když už na internetu zaregistrováni jsme a stojí nás to už tak hodně peněz? Nejprve jsme vše úspěšně vyzkoušeli v pilotním provozu pouze v jednom mikroregionu.

3 Nevytváříme pouze pasivní databázi (nebo seznam restaurací) jako jiné portály, ale tvoříme virtuální prostor kam skutečně denně chodí návštěvníci s cílem zjistit co, kde a za kolik (případně s jakými dalšími službami) mohou v danou chvíli obdržet např. k obědu. Důkazem je návštěvnost z pilotního regionu, kde k nám chodí 300 lidí denně. Neděláme masivní kampaň zaměřenou na hromadnou registraci restaurací z celé republiky, ale postupně zpracováváme každý region samostatně jako celek. Pro každý region máme připravenu samostatnou mediální kampaň zaměřenou na oslovení potenciálních návštěvníků aktivně oslovíme firmy, úřady a další instituce v daném regionu. Co tedy nabízíme: registraci do naší databáze s níž získáte stále se rozrůstající příliv klientů a to nejen z vašeho města, ale i návštěvníky z celé republiky (při návštěvě vašeho města skončí na jídle právě třeba u Vás) propagaci a reklamu 1) umístíme do vaší restaurace informační letáček, každý klient bude hned vědět, kde si vás má najít. 2) informační letáčky umístíme i do všech úřadů a významných středisek, center i firem, takže získáte možnost přivítat u vás zákazníky z celého okolí. 3) pravidelně inzerujeme i v celorepublikových mediích, což pro vás znamená další zviditelnění. 4) při dynamickém zápisu vám přidělíme prostor na našem webu, kde můžete zákazníky upozornit na speciální akce konané ve vaší restauraci 5) můžete u nás hledat své budoucí zaměstnance, pořádat soutěže pro vaše klienty atd. servis 1) umožníme vám na našem portále uveřejnit veškeré informace o vaší restauraci (provozní doba, jídelní lístek, denní menu, kontakty atd.) 2) v případě denních menu nabízíme pravidelné zadávání a to buď jednoduchou samoobsluhou z vaší strany, nebo to i za vás provedeme (viz. ceník) Vyřešíme za vás ten nejdůležitější problém - přivedeme zákazníka přímo až k Vám!

4 Možnosti prezentace (poskytované služby) Základní služby: 1) MINIMÁLNÍ ZÁPIS Obsahuje: název, adresu 2) ZÁKLADNÍ ZÁPIS Obsahuje: název, adresu + vybavení, služby, otvírací dobu 3) ROZŠÍŘENÝ ZÁPIS Obsahuje: název, adresu vybavení, služby, otvírací dobu + popis restaurace, pevný jídelní a nápojový lístek + přesměrování na jiné www stránky + možnost editace zobrazení restaurace uživatelem + uveřejnění aktuálních nabídek a pozvánek na pořádané akce 4) DYNAMICKÝ ZÁPIS Obsahuje: název, adresu vybavení, služby, otvírací dobu popis restaurace, pevný jídelní a nápojový lístek, přesměrování na jiné www stránky možnost editace zobrazení restaurace uživatelem uveřejnění aktuálních nabídek a pozvánek na pořádané akce + polední menu Možnosti editace menu: a) editace poledního menu uživatelem b) editace poledního menu poskytovatelem z elektronických podkladů c) editace poledního menu poskytovatelem z tištěných podkladů

5 Doplňkové služby Doplňkové služby nejsou v ceně uvedené varianty. Jejich aktivace je provedena na základě objednání na určené časové období. Čerpání těchto služeb je zahrnuto do fakturace za příslušné fakturační období. 1. služba zobrazení informací o pořádání soutěží registrovanou restaurací 2. služba - preferenční zobr. restaurace v seznamu na prvním místě 3. služba - preferenční zobr. restaurace v seznamu na 2. nebo 3. místě 4. služba umístění reklamního banneru (cena nezahrnuje výrobu banneru) pravý sloupec 5. služba - vytvoření reklamního banneru (pouze po dohodě dle náročnosti)

6 Ceny prezentace Základní služby: Měsíční platba Čtvrtletní platba Roční platba MINIMÁLNÍ ZÁPIS Kč ZÁKLADNÍ ZÁPIS 60 Kč 180 Kč 660 Kč ROZŠÍŘENÝ ZÁPIS 120 Kč 360 Kč Kč DYNAMICKÝ ZÁPIS Editace a) Editace b) Editace c) 180 Kč 540 Kč Kč 240 Kč 720 Kč Kč 300 Kč 900 Kč Kč Doplňkové služby 1. služba Cena se stanovuje individuálně dle povahy soutěže 2. služba 400 Kč Kč Kč 3. služba 200 Kč 600 Kč Kč 4. služba Týden / město Měsíc / město Čtvrtletí / město Rok / město 250 Kč Kč Kč Kč 5. služba Individuálně dle náročnosti min. 200 Kč!!! Slevy: Akce roku 2007 roční platba = jeden měsíc zdarma!!!

7 Internetová prezentace - právní úprava používání a obecné podmínky SCHEBRO s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto stránky provozuje společnost SCHEBRO s.r.o., Lhota u Kestřan 4, Písek, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12970, IČO: , DIČ: CZ (dále jen provozovatel ) Dotčené subjekty Společnost SCHEBRO s.r.o. tímto vydává právní úpravu a obecné podmínky používání internetové prezentace (dále jen obecné podmínky či OP ) na adresách a dalších registrovaných adresách - dále jen "stránky". Tyto obecné podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Komerční záznamy a inzerce Inzerent je fyzická nebo právnická osoba, zveřejňující svoje služby nebo zboží prostřednictvím komerčních záznamů, grafické nebo textové inzerce na stránkách společnosti SCHEBRO s.r.o. a) Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží prostřednictvím inzerce nebo komerčního záznamu na stránky provozované společností SCHEBRO s.r.o. b) Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit inzerát nebo komerční záznam do jí vymezené oblasti nebo kategorie. c) Provozovatel si vyhrazuje právo neuveřejnění inzerátu nebo komerčního záznamu v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám, charakteru serveru nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných stránek. Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl. d) Společnost SCHEBRO s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci (nebo ji pozastavit) inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení dlužné částky. Platební podmínky Cena za služby je splatná na základě daňového dokladu faktury. Poskytovatel vystavuje fakturu dle zvolené formy (periody) úhrady a tuto zasílá e- mailem. Na vyžádání poskytovatel zašle též poštou tištěnou verzi faktury. Faktura má splatnost 14 dnů, není-li smluvně sjednáno jinak. V případě prodlení s úhradou faktury je objednavatel povinen uhradit poskytovateli úrok za každý den prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a dále náklady spojené s vymáháním fakturované částky, nebo částečných plateb. Platby jsou výlučně převodem na bankovní účet poskytovatele SCHEBRO s.r.o., ČSOB a.s., Písek, číslo účtu /0300, jinak pouze po dohodě s jednatelem vydavatele. V případě prodlení objednavatele větším než 90 dnů, bude nárokována plná cena prezentace podle aktuálního platného ceníku bez jakýchkoli případných slev či smluvních provizí. Podmínky ukončení Před uplynutím doby sjednané v závazné objednávce je kterákoliv ze stran oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s uvedením měsíční výpovědní doby, která počíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, která je možná bez udání důvodu. Grafické práce Poskytovatel je oprávněn účtovat objednavateli grafické práce související s přípravou podkladů pro umístění prezentace na serveru případně další grafické práce dle dohody a smluvních cenových podmínek. U grafické inzerce, komerčních linků a textové inzerce se ceny, splatnost a další řídí aktuálním ceníkem společnosti SCHEBRO s.r.o. Inzerce se sjednává samostatnou objednávkou za podmínek uvedených v ceníku nebo individuální dohodou s provozovatelem stránek.

8 Osobní údaje a jejich ochrana V případě, že přístup na provozované stránky bude ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je provozovatel povinen s takovými údaji nakládat v souladu s výše zmíněnou právní úpravou. Čtenáři a návštěvníci těchto www stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní údaje dobrovolně, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s údaji tak, aby bylo možné řádně provozovat tyto www stránky, a to včetně zveřejňování těchto údajů v souvislosti s obsahem stránek, osobního kontaktu společnosti SCHEBRO s.r.o. se čtenářem, poskytování třetím osobám, archivace obsahu, atd. Zdroje informací a dat Skutečnosti, data a informace prezentované na provozovaných stránkách pocházejí z dat, která poskytuje společnost SCHEBRO s.r.o. a její řádní dodavatelé a jejichž účelem je předávat informace, a to zejména o nabídce produktů a služeb. V případě, že uživatel vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím komentářů, diskusí, či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na stránkách provozovaných SCHEBRO s.r.o. bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na jidelnilistek.cz data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla. Bez nároku na autorskou odměnu. Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny dat na těchto internetových stránkách. Provozovatel také nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním provozovaných stránek. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na provozovaných internetových stránkách. Reklamační podmínky Jakoukoliv reklamaci je možné uplatnit nejdéle do 14ti dnů od uveřejnění prezentace na serveru. Objednavatel má právo na snížení ceny bude-li prokázáno zavinění chybného zobrazení provozovatelem. Sjednání nápravy bude provedeno nejpozději do 5ti pracovních dnů od podání takovéto reklamace. Další nároky objednavatele a způsob vypořádání bude vždy sjednán zvláštní písemnou dohodou obou stran. Všeobecné podmínky společná a závěrečná ustanovení Jakákoli část těchto stránek nesmí být distribuována ani reprodukována jakýmkoli způsobem ani prostředkem, a to ani v databázi či jiném záznamovém prostředku či v podobném systému bez písemného svolení provozovatele. Poskytovatel má právo vyjmout ze zveřejňování stránku, která bude obsahovat neaktuální, nebo nepravdivé údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost systému, která je zaviněna třetí stranou (např. poskytovatelem webhostingu). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za formální a obsahové chyby uvedené v prezentaci. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit poskytovateli škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného či právně nepřijatelného inzerátu.pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele vyhrazuje si poskytovatel právo odstoupit od smlouvy. Uvedené Obch. podmínky jsou nedílnou součástí Ceníku a Závazné objednávky a jsou pro objednavatele i poskytovatele závazné. Obecné podmínky a právní úprava používání internetových stránek provozovaných společností SCHEBRO s.r.o. jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Výše uvedená ustanovení je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Datum vydání: 26.března 2008

9 Provozovatelem portálu je společnost: SCHEBRO s.r.o. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12970, IČO: , DIČ: CZ , Lhota u Kestřan 4, Písek tel.: BÚ číslo: /0300, ČSOB a.s., Písek

ceník číslo 1 platný od 1. 9. 2013

ceník číslo 1 platný od 1. 9. 2013 ceník číslo 1 platný od 1. 9. 2013 partner Vašeho podnikání Představení MAFRA digital regio TOPkontakt.cz - Firmy na idnes.cz Partnerství Clever Mozaika - inzerce na míru Jízdní řády.idnes.cz/idos.cz TOPtext

Více

představení idnes.cz +420 516 202 805 19 % ekonomicky aktivních uživatelů idnes.cz patří do skupiny vedoucích pracovníků.

představení idnes.cz +420 516 202 805 19 % ekonomicky aktivních uživatelů idnes.cz patří do skupiny vedoucích pracovníků. ceník číslo 3 platný od 1. 4. 2014 představení idnes.cz idnes.cz oslovuje celkem 4 617 785 unikátních uživatelů měsíčně, 2 576 870 unikátních uživatelů týdně, kteří zhlédnou 791 450 772 stran; 83 % unikátních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Brigomat.cz s.r.o. se sídlem Komenského 259/44, Boskovice 608 01 identifikační číslo 035 13 564 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KTS Asap, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KTS Asap, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KTS Asap, s.r.o. Obchodní společnost KTS Asap, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s.

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. Obchodní podmínky Platné od 1. dubna 2015 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LISTOPADU 2009 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.cocky.cz provozovaného společností 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661

2.1.1. Poštovní: ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 2279, PSČ 75661 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto

Více

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky JAK NEJDE?! Obchodní podmínky Platné od 18. října 2012 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností JAK NEJDE?! s.r.o.

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1. května 2013 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních sdělení při využití desktopu GATEE provozovaných společností

Více

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL Obchodní podmínky společnosti ABSOLOOK s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167732, IČ: 24708259 (dále

Více

Smluvní podmínky Webhostingových služeb

Smluvní podmínky Webhostingových služeb Smluvní podmínky Webhostingových služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní společnost Warnet.cz s.r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Smluvní

Více

obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Zadávání reklamy

obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Zadávání reklamy obchodní podmínky Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších službách pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s. (dále jen obchodní podmínky ) 1. Obecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015

Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015 1. Obecná ustanovení 1.1 Společnost MeDitorial s.r.o., se sídlem Lékařský dům, Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO: 27199151, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu

VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu VOP virtuální a dedikované servery Českého hostingu Všeobecné obchodní podmínky služeb pronájmu virtuálních a dedikovaných serverů Českého hostingu platné od 3. 6. 2015. Smluvní strany THINline interactive

Více

Všeobecné podmínky společnosti LAN servis s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti LAN servis s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti LAN servis s.r.o. pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 1746 odst. 2 NObčZ ve vazbě na ust. 1751 odst. 1 NObčZ v platném

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více