Nádech a výdech Návrh zařízení pro měření vitální kapacity plic Biomedicínské inženýrství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádech a výdech Návrh zařízení pro měření vitální kapacity plic Biomedicínské inženýrství"

Transkript

1 Nádech a výdech Návrh zařízení pro měření vitální kapacity plic Biomedicínské inženýrství Lidské tělo, dýchací soustava Určeno pro žáky ve věku 10 až 12 let

2 Obsah Obsah... 2 Přehled projektu... 3 Potřeby... 4 Lekce 1 Jaké je zadání? Seznámení s úkolem Lekce 2 Co potřebujeme vědět? Lekce 3 Začínáme stavět! Lekce 4 Co jsme udělali? Splnili jsme zadání? Přílohy Úvodní příběh Jak můžeme pomoci Yael? Překvapivá výzva na školním výletě Konstrukční proces Dýchací soustava Pracovní a odpovědní listy Pracovní list 1, lekce 1 Konstrukční proces Odpovědní list pracovního listu 1, lekce 1 Konstrukční proces List vyhodnocení 1, lekce 2 Dýchací proces Odpovědní list: List vyhodnocení 1, lekce 2 Dýchací proces List vyhodnocení 2, lekce 2 Měření objemu Legenda: Odpovědní list: List vyhodnocení 2, lekce 2 Měření objemu Legenda: Pracovní list 3, lekce 3 Přemýšlení - Navrhněte možná řešení a zvolte to nejvhodnější Pracovní list 4, lekce 3 Plánování List vyhodnocení 3, lekce 3 Konečné posouzení po dokončení úkolu List vyhodnocení 4, lekce 4 Shrnutí projektu výuky oboru biomedicínského inženýrství 45 Vědecké poznámky pro učitele týkající se dýchací soustavy Některé klíčové pojmy a poznatky obsažené v lekci Představy některých žáků o dýchací soustavě a objemu Slovníček pojmů

3 Přehled projektu Potřebná doba: 365 minut (plus 45 minut na volitelné doplňkové aktivity) Cílová skupina: žáci ve věku 11 až 12 let Popis: V tomto projektu se zaměříme na biomedicínské inženýrství. Prostřednictvím vhodného scénáře vyzveme žáky, aby navrhli biomedicínský přístroj. Hlavními aspekty obsaženými v tomto projektu jsou dýchací soustava, pojem objemu a různé metody jeho měření. Rámcově vzdělávací program: člověk a svět práce konstrukční činnosti práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtkem člověk a svět práce konstrukční činnosti stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů člověk a jeho svět člověk a jeho zdraví lidské tělo člověk a svět práce práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie aj.) Technický obor: Tento projekt představí technický obor biomedicínského inženýrství. V této lekci se žáci naučí následující: Úkolem biomedicínského inženýra je vyvíjet metody a přístroje pro diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a následnou péči. Dýchání probíhá ve dvou fázích: nádech a výdech. Vzduch je látka, která zabírá prostor, a lze tak měřit jeho objem. Objem = prostor vyplněný danou látkou. Vitální kapacita plic = největší objem vzduchu, který je možné vydechnout po hlubokém nadechnutí. Na vývoj a výrobu biomedicínského přístroje lze aplikovat konstrukční proces. Lekce v tomto projektu: Přípravná lekce je zaměřená na zlepšení povědomí žáků o tom, jak se inženýrství podílí na našem každodenním životě, i když to není na první pohled patrné. V lekci 1 bude představeno konstrukční zadání, jeho kontext a konstrukční proces. V lekci 2 se budeme věnovat fázi zadání a pokládání otázek konstrukčního procesu, která zahrnuje seznámení se s dýchací soustavou, s pojmem objemu a s různými metodami jeho měření, s pojmem vitální kapacity plic a důležitými principy měření. Lekce 3 pomůže žákům aplikovat konstrukční proces pro splnění zadání. Úkolem je navrhnout zařízení pro měření vitální kapacity plic, tedy maximálního objemu vzduchu, který je možné vydechnout po hlubokém nádechu. Během lekce 4 vyhodnotíme proces vývoje a výroby přístroje pro měření vitální kapacity plic. Je to také chvíle, kdy žáci předvedou, zda jsou schopni vyhovět všem požadavkům zadání a diskutovat o tom, jaká provedli vylepšení. 3

4 Potřeby Seznam materiálu a jeho množství potřebné pro 30 žáků. Materiál Celkový Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 počet Poznámkové lístky 1 1 Brýle 1 1 Pouzdro na brýle 1 1 Neprůhledná (neprůsvitná) obálka 1 1 List papíru 1 1 Průhledná plastová obálka na papíry 1 1 Levný šperk 1 1 Pouzdro na šperk 1 1 CD 1 1 Obal na CD 1 1 Sáček čaje 1 1 4

5 Materiál Celkový počet Lepicí tyčinka 1 1 Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Poštovní obálka 1 1 Krabička připínáčků 1 1 Nůžky s obalem 1 1 Krabička párátek 1 1 Sešívačka s obalem 1 1 Škrabka s obalem 1 1 Tabulka fází konstrukčního procesu (viz příloha) Pracovní list 1 Konstrukční proces Pracovní list 2 Dýchací soustava List vyhodnocení 1 Proces dýchání List vyhodnocení 2 Měření objemu Injekční stříkačka (50 ml)

6 Materiál 2 PET láhve, jedna s otvorem o průměru cca 0,5 cm a druhá vzduchotěsná Celkový počet Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce Průhledná lepicí páska 1 1 Nůžky Balónky Hluboká průhledná mísa nebo plastové akvárium 1 1 Voda (v ideálním případě použijte místnost s vodovodním kohoutkem) Vodovodní kohoutek Průhledná sklenička (plastová nebo skleněná) 1 1 Kapesník / savý papír 1 1 Nápojová brčka (průměr 4 5 mm, délka 4 5 cm) Vodovodní kohoutek Vodovodní kohoutek Vodovodní kohoutek nebo přibližně 10 l vody Plastové trubičky (průměr 1 1,5 cm, délka 4 5 cm) Nádoby na běžné potraviny s vyznačením jejich objemu (láhve od mléka, PET láhve, čisticí prostředky, oleje, láhve od kečupu apod.) Odměrné válce (0,2/ 0,5 /1 litr) od každého objemu 6

7 Materiál Celkový počet Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Kádinky (100/500/1000 ml) (500 nebo 1000) Kalibrované kuchyňské odměrky nebo podobné nádoby Velký kámen nebo jiný těžký předmět neurčitého tvaru Průhledný plastový kanystr o objemu přibližně 4 litry Široký lavor Pružná plastová hadička 50 cm dlouhá, o průměru 1 cm. 1 1 Kousky plastové trubičky o průměru umožňujícím zasunutí do plastové hadičky Popisovač

8 Materiál Celkový počet Potravinářské barvivo (láhev) 1 1 Nádoby s vyznačením objemu a s odříznutým dnem i hrdlem (PET láhve různých velikostí, láhve od netoxických rozpouštědel, láhve od čisticích prostředků 2 l a 3 l 4 (2 od každého objemu) Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 4 (2 od každého objemu) Igelitové sáčky různých velikostí (½ až 4 l) 10 od každé velikosti 10 od každé velikosti Kbelík se značkami objemu 3 3 Dlouhé igelitové pytle otevřené na obou koncích (2.5 m dlouhé, o průměru 10 cm) Trychtýře (o průměru 10 až 15 cm) 4 4 8

9 Materiál Celkový počet Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Silné, široké pružné pásky Náustky pro vydechování (z hygienických důvodů) 4 až 5 cm dlouhé, o průměru 2 až 3 cm) Hadry Různé trubičky o délce 0,5 m až 1 m, o průměru až 2 cm Pracovní list 3 Přemýšlení 8 8 (1 pro každou skupinu) Pracovní list 4 Plánování 8 8 (1 pro každou skupinu) List vyhodnocení 3 Závěrečný úkol po dokončení zadání Krátký film představující spirometr: 1 1 yra0&feature=related Počítač 1 1 Monitor/projektor 1 1 Měřicí zařízení vyrobené žáky List vyhodnocení 4 Konstrukční proces shrnutí projektu

10 Lekce 1 Jaké je zadání? Seznámení s úkolem Potřebná doba: 50 minut Cíle: V této lekci se žáci naučí: smysl biomedicínského inženýrství a jeho důležitost pro medicínu, že konstrukční proces lze použít při vytváření důležitých vědeckých nástrojů, že biomedicínské inženýrství pomáhá řešit každodenní medicínské problémy. Potřeby (pro 30 žáků) 1 tabule představující fáze konstrukčního procesu, 30 pracovních listů 1 lekce 1 Konstrukční proces, 10 sklenic. Příprava Zhotovte kopie pracovních listů. Připravte 10 různých brýlí. Způsob práce Diskuse a předvedení v celé třídě, samostatná práce. Hlavní myšlenky této lekce Technické nástroje jsou výsledkem procesu, který zahrnuje několik kroků. Tento proces se nazývá konstrukční proces. Úkolem biomedicínského inženýra je vyvíjet metody a přístroje pro diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a následnou péči. Kontext a pozadí Tato lekce defi nuje konstrukční potřeby a představuje žákům zadání tohoto projektu: navrhnout přístroj pro měření vitální kapacity plic (maximálního objemu vzduchu, který lze vydechnout po hlubokém nádechu). Žákům je představen obor biomedicínského inženýrství a konstrukční proces prostřednictvím praktické práce s dobře známým biomedicínským nástrojem brýlemi. 10

11 1.1 Úvodní aktivita diskuse v celé třídě 20 minut V předchozí lekci jsme se naučili, co je inženýrství a jak inženýři pracují. Inženýrství se netýká jen jedné oblasti, ale existuje mnoho oborů, ve kterých se uplatňuje: elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví atd. V našem projektu se zaměříme na biomedicínské inženýrství. Slyšel někdo z vás o této oblasti inženýrství? Odpovědi žáků můžete napsat na tabuli. Biomedicínské inženýrství je multidisciplinární obor využívající znalosti a nástroje z různých dalších oborů. Úkolem biomedicínských inženýrů je vyvíjet metody a přístroje pro diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a vyšetřování. Při své práci kombinuje znalosti z různých technických a přírodovědných oborů, zejména lékařství. Příkladem práce biomedicínského inženýra je třeba výroba brýlí. Aby žáci lépe pochopili práci biomedicínského inženýra, seznámí se podrobně s dobře známou biomedicínskou pomůckou s brýlemi. Nechte žáky, aby si prohlédli několik druhů brýlí. Ať si dobře prohlédnou jejich různé části a různé materiály, ze kterých jsou brýle vyrobené. Žáci si také brýle mohou na krátkou chvíli vyzkoušet. To jim poskytne praktickou zkušenost s tím, jak brýle rozostřují nebo zkreslují obraz. K čemu brýle slouží? Brýle se používají ke korekci zrakových vad: krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu a dalších. Co musejí inženýři znát, aby dokázali korigovat zrakové vady? Oftalmologii a fyziologii oka. Optiku aby dokázali použít odpovídající čočky (spojky, rozptylky apod.) pro korekci konkrétní zrakové vady. Materiálové inženýrství aby vyrobili brýle z odolných, silných, lehkých a levných materiálů. Ergonomii a design aby vyvinuli pohodlné a odolné brýle. Inženýři musejí vzít také do úvahy další parametry, například rozpočet, čas, dostupné materiály, pracovní síly Po úvodním shromáždění informací dají vývojáři a další odborníci hlavy dohromady a přijdou s nápady, jak vyřešit konkrétní zrakovou vadu, například krátkozrakost (myopii). Po dosažení shody na způsobu řešení, například na lehkých brýlích s konkávními čočkami, naplánují prototyp, který vyrobí a otestují. Pokud prototyp nevyhovuje, například jsou brýle příliš křehké, vzdálené objekty nejsou ostré nebo brýle nejsou pohodlné na nošení, pokusí se vývojářský tým brýle vylepšit tak, aby vyhovovaly všem požadavkům. Mohou například navrhnout záměnu čoček za multifokální, vyrobené z odolného plastu. Proces vývoje a výroby brýlí není tak jednoduchý a přímočarý jako ve výše uvedeném příkladu. Někdy je potřeba vrátit se na začátek, shromáždit další informace a vyrobit nové prototypy, nebo přijít s lepšími nápady. Tip: Více informací o biomedicínském inženýrství můžete najít zde: 11

12 1.2 Představení konstrukčního procesu diskuse v celé třídě 5 minut Učitel představí konstrukční proces obvyklý postup, který inženýři používají při vývoji konkrétního technologického nástroje. V následujících lekcích budou žáci pracovat jako inženýři a projdou celým konstrukčním procesem s cílem vyřešit zadání. Cíl: defi nování problému a potřeby. Zadání a pokládání otázek: shromáždění informací. Přemýšlení: formulace nápadů a volba nejlepšího řešení. Plánování: plánování a vývoj zvoleného řešení. Zkonstruování: výroba prototypu. Vylepšování: testování, vyhodnocení a vylepšení. Konstrukční proces Tip: Pro ilustraci jednotlivých fází procesu během práce na projektu je vhodné použít plakát nebo tabuli. V každé lekci byste měli upozornit na to, v jaké fázi se právě nacházíte. Tip: Je důležité, aby žáci pochopili, že tento proces nemusí být nutně lineární. V každém okamžiku je možné se vrátit k některé z předchozích fází. 1.3 Definování problému představení příběhu a diskuse v celé třídě 15 minut Představení příběhu: učitel přečte žákům příběh viz příloha. Dokážeme pomoci Yael? Nečekaná výzva na školním výletě. Učitel řekne žákům, co je jejich cílem (výzvou): navrhnout technologický nástroj schopný měřit vitální kapacitu plic, který pomůže lékaři správně určit Yaelinu diagnózu. Tip: Medicínskou diagnózu stanovuje lékař. Tento proces má několik etap: popis symptomů a subjektivních pocitů pacienta, vyšetření lékařem, lokalizace potíží pomocí lékařských přístrojů nebo měření různých tělesných hodnot a parametrů. Diskuse ve skupině: Yaelin problém souvisí s dýchací soustavou. Která část by to mohla být? Které problémy nebo nemoci související s dýchací soustavou znáte? V této chvíli se od žáků očekávají různé návrhy, avšak nevyžadujte prozatím správné odpovědi. 12

13 1.4 Vyplnění pracovního listu Konstrukční proces samostatná práce 5 minut Učitel rozdá pracovní listy 1 lekce 1 Konstrukční proces a žáci je vyplní. 1.5 Závěr v celé třídě 5 minut Po vyplnění pracovních listů vyzve učitel jednoho z žáků, aby představil cíl práce, a napíše na tabuli zadání: navrhnout biomedicínský přístroj schopný měřit vitální kapacitu plic. Učitel žákům sdělí, že od této chvíle budou pracovat jako inženýři. V další lekci začnou pracovat ve fázi ZADÁNÍ A POKLÁDÁNÍ OTÁZEK budou shromažďovat informace, které jim pomohou vyřešit problém. 13

14 Lekce 2 Co potřebujeme vědět? Seznámení se se vzduchem, dýchací soustavou a pojmem objemu Potřebná doba: 120 minut (135 s doplňkovou aktivitou) Cíle: V této lekci se žáci naučí: jaká je struktura dýchací soustavy a dýchacích otvorů, jaké jsou etapy dýchacího procesu (nádech a výdech), co obnáší pojem objemu a způsoby jeho měření, včetně měření vitální kapacity plic. Potřeby (pro 30 žáků) 30 listů vyhodnocení 1 Dýchací proces, 30 listů vyhodnocení 2 Měření objemu, injekčních stříkaček, 2 průhledné PET lahve, jedna s otvorem, 1 průhledná lepicí páska, 1 nůžky, 10 balónků, 1 hluboká průhledná mísa, 1 průhledná sklenice, 1 kapesník, 30 nápojových brček (o průměru 4 5 mm a délce 4 5 cm), 30 plastových trubiček (o průměru 1 1,5 cm a délce 4 5 cm), nádoby na potraviny s vyznačeným objemem (láhve od mléka, PET láhve, láhve od čisticích prostředků, olejů, kečupu apod.), 1 2 odměrné válce (100/500 ml / 1 l), 7 kádinek (100 ml), 5 kalibrovaných kuchyňských odměrných nádob, 1 velký kámen nebo těžký předmět neurčitého tvaru, 1 průhledný plastový kanystr s objemem přibližně 4 litry, 1 pružná plastová trubička, 50 cm dlouhá, s průměrem 1 cm, 10 kousků trubičky o průměru umožňujícím zasunutí do pružné plastové trubičky, 1 popisovač. Příprava Zhotovte kopie pracovního listu 2 a listů vyhodnocení 1 a 2. Roztřiďte všechny potřeby a vybavení. Zhotovte model pro demonstraci dýchacího procesu (potřeby a instrukce naleznete v příloze). Podívejte se na videoklipy: Kapesník, který nezvlhne Archimédův zákon 1 Archimédův zákon 2 Měření vitální kapacity plic Způsob práce Diskuse v celé třídě a předvedení, práce ve skupinách po čtyřech až pěti žácích, samostatná práce. 14

15 Hlavní myšlenky této lekce Vzduch je látka, která zabírá prostor a může být vnímána. Proces dýchání má dvě etapy: nádech (nasávání vzduchu do plic díky rozšíření objemu hrudníku) a výdech (vytlačení vzduchu z plic pomocí stažení hrudníku). Díky působení různých vlivů, například prachových částic a znečištění ovzduší, může dojít k zúžení dýchacích cest (průdušnice a průdušek). Zúžení způsobuje zmenšení objemu vzduchu v dýchacích cestách, což vede k astmatu. Objem = prostor zaujímaný určitou látkou. Vitální kapacita plic = největší objem vzduchu, který lze vydechnout z plic po hlubokém nadechnutí. Kontext a pozadí V lekci jsou zahrnuty vědecké informace pomáhající žákům vyřešit problém. Tyto poznatky jsou demonstrovány formou pokusů znázorňujících principy, na kterých probíhá dýchací proces. Další pokusy se zaměřují na objasnění pojmu objemu se zaměřením na objem vydechovaného vzduchu. 15

16 2.1 Úvodní aktivita diskuse v celé třídě 5 minut Učitel žákům sdělí, že v této lekci získají vědecké poznatky, které jim pomohou vyřešit úkol navrhnout přístroj pro měření vitální kapacity plic (objemu vydechovaného vzduchu). Jaké informace potřebujeme získat, než se pustíme do práce? Učitel vyslechne odpovědi žáků a napíše je na tabuli. Informace o stavbě dýchací soustavy (orgány, jako jsou plíce, průdušnice atd.), informace o tom, jak dýchací soustava funguje, okolnosti, které ovlivňují fungování dýchací soustavy, další návrhy žáků. Učitel žákům oznámí, že se v této lekci budou o výše uvedených tématech učit, a připomene žákům za pomoci tabule s konstrukčním procesem, ve které fázi tohoto procesu se nyní žáci nacházejí: fáze shromažďování informací fáze zadání a pokládání otázek. 2.2 Co vlastně dýcháme? diskuse v celé třídě 10 minut Co dýcháme? Je vzduch vidět? Můžeme ho vnímat? Žáci navrhnou, jak bychom mohli vzduch vnímat: například při větru, při výdechu z plic atd. Učitel rozdá každému žákovi či dvojici žáků injekční a požádá je, aby stříkačky naplnili vzduchem, poté stiskli píst a vzduch vytlačili. 2.3 Vzduch zabírá prostor individuální zkušenost, ve dvojicích 5 minut Žáci jsou vyzváni k dalším pokusům s injekčními stříkačkami: Naplnit stříkačku vzduchem, ucpat její trysku prstem a pokusit se stlačit píst stříkačky. Tím dojde ke stlačení vzduchu. Je možné stlačit píst až dolů? Není, protože vzduch obsažený ve stříkačce tomu brání. Vzduch je možné stlačit, avšak stále bude zaujímat určitý prostor. 2.4 Vzduch zabírá prostor nafukování balónků do láhví předvedení 15 minut Nafukování balónků do utěsněné láhve a do láhve s otvorem. Dvě průhledné láhve s vloženými balónky. Obě láhve mají dole otvor, avšak otvor jedné z nich je přelepen páskou. Dva žáci jsou požádáni, aby se pokusili nafouknout balónky. Co se stane? Žák s láhví s otvorem bude úspěšný. Žák s láhví s otvorem přelepeným páskou nikoli. Proč k tomu dojde? Proč se jednomu žákovi balónek nafouknout podaří, a druhému ne? Věnujte pozornost odpovědím žáků a vyzvěte další žáky, aby si nafukování balónků vyzkoušeli. Jak si můžeme vyzkoušet a ověřit vysvětlení tohoto jevu? 16

17 Vyslechněte si odpovědi žáků a zkuste provést jejich návrhy. Poté odlepte pásku z otvoru na druhé láhvi a znovu zkuste nafouknout balónek. Vysvětlení: Protože vzduch v láhvi zabírá určitý prostor, nemá díky přelepení otvoru v láhvi vzduch kudy uniknout, a proto je mnohem obtížnější balónek nafukovat. Je-li otvor otevřený, je možné zvětšit objem balónku díky tomu, že vzduch z láhve může uniknout volným otvorem. 2.5 Volitelná doplňková aktivita: vzduch zabírá prostor kapesník předvedení Jak je možné, že suchý kapesník vložený do nádoby plné vody zůstane suchý? Pokud se učitel rozhodne tento pokus provést, je potřeba připočítat k času potřebnému pro dokončení lekce dalších 15 minut. Vyslechněte si návrhy žáků a pokuste se je provést. Poté diskutujte, k čemu došlo. Nakonec (možná to navrhne některý z žáků) umístěte kapesník na dno sklenice, sklenici otočte dnem vzhůru a ponořte ji do velké nádoby plné vody. Po vytažení sklenice ukažte třídě suchý kapesník ze sklenice. Vysvětlení: Vzduch ve sklenici zabírá prostor a znemožňuje vodě proniknout do sklenice. Kapesník se tak nenamočí. 2.6 Dýchací soustava samostatná práce a diskuse 15 minut Žáci budou potřebovat základní informace o dýchací soustavě. Vzduch je nosem nasáván do plic, kde okysličuje krev. Oxid uhličitý je v plicích vylučován do vzduchu obsaženého v plicích. Pohyb plic je řízen bránicí. Pokud dýchací proces nefunguje správně, budeme se cítit velmi špatně. A to je důvod, proč má lékař o Yael starost. Učitel může tento princip žákům znázornit pomocí schématu viz přílohu. 2.7 Dýchací proces nádech/výdech předvedení/diskuse 10 minut Jak se vzduch dostane do plic? Aby žáci přišli na odpověď na tuto otázku, zadá jim následující úkol: Zavřete oči, nechte své tělo odpočívat, zhluboka se nadechněte a nasajte vzduch do svých plic. Poté vydechněte. Jak jsme dokázali nasát vzduch do plic a poté ho vydechnout? Zapojili jsme svůj hrudník a svaly bránice. Co se děje při nádechu? 1. Když se bránice (sval oddělující hrudní dutinu od břišní dutiny) stáhne, natahuje se a klesá dolů, což způsobí rozšíření hrudní dutiny. 2. Objem hrudníku se tak zvětšuje. 3. Tlak vzduchu v plicích klesá. 4. Tlak vzduchu v okolním prostředí je větší, než tlak vzduchu v plicích, a proto se vzduch z okolního prostředí tlačí do dýchacích cest a do plic. Plíce se tak plní vzduchem, dokud se zcela nenaplní. Co se děje při výdechu? Při výdechu je tlak vzduchu v plicích vyšší, než je tlak vzduchu v okolním prostředí. 1. Svaly dýchací soustavy se uvolňují, hrudní svaly se vrací do své původní polohy a žebra spojená s těmito svaly opět poklesnou. 2. Objem hrudníku se díky gravitaci opět zmenšuje. 3. Tlak vzduchu v plicích se zvětšuje. 4. Vzduch je z plic vytlačován do okolního prostředí, kde je nižší tlak. 17

18 2.8 Dýchací soustava samostatný experiment a diskuse v celé třídě 20 minut Co může ovlivňovat proudění vzduchu v dýchací soustavě? Žáci přednášejí své návrhy a učitel je doplňuje dalšími informacemi. Prachové částice, kouř, saze apod. mohou pronikat do dýchacích cest, usazovat se v nich na jejich stěnách, a tím je zužovat (velký předmět, který pronikne do dýchacích cest, může způsobit i udušení, protože zcela zablokuje přívod vzduchu do plic). Dalšími faktory ovlivňujícími proudění vzduchu dýchacími cestami tím, že způsobí jejich zúžení, mohou být například křeče svalů dýchací soustavy, otoky nebo velká produkce hlenu. Dýchací potíže při astmatu jsou způsobeny zúžením dýchacích cest. Pro představu o průtoku vzduchu a faktorech ovlivňujících dýchací soustavu mohou žáci provést následující jednoduchý pokus: žáci se pokusí nasávat nebo protlačovat vzduch přes trubičky s různým průměrem, ale o stejné délce. Požádejte je, aby se zhluboka nadechli a pak všechen vzduch naráz vydechli přes trubičku. Žáci zjistí, že čím menší průměr trubička má, tím obtížnější je vzduch trubičkou vyfouknout, a tím déle to trvá (čas potřebný pro vydechnutí celého objemu plic je možné změřit pomocí stopek). Pokus demonstruje průtok vzduchu zdravými dýchacími cestami v porovnání s průtokem vzduchu zúženými dýchacími cestami. Čím užší je dýchací trubice (trachea), tím obtížnější je nasát vzduch do plic a opět ho vydechnout. Tip: Je doporučeno trubičky od žáků po skončení pokusu vybrat. Mohli by s jejich pomocí ovlivnit pokračování lekce. Tip: Pokud žáci zmíní inhalátor pro astmatiky, může je učitel poučit, že inhalátor (respektive lék, který uvolňuje) slouží ke snížení otoku dýchacích cest. Protože otok způsobuje zúžení dýchacích cest, pomáhá snížení otoku dýchací cesty opět rozšířit a umožnit normální dýchání. Tip: Vitální kapacita plic = objem vzduchu, který lze z plic vydechnout po maximálním nádechu. 2.9 Co je to objem a jak ho lze měřit? diskuse 5 minut Aby bylo možné splnit úkol, musíme získat další informace o tom, co znamená objem. Co je to objem a jak ho můžeme změřit? Po vyslechnutí odpovědí žáků učitel vysvětlí defi nici objemu a napíše ji na tabuli. Objem = prostor, který určitá látka zabírá. Objem se obvykle měří v litrech nebo v metrech krychlových (1m x 1m x 1m = 1m krychlový). 1 litr = 0,001 m krychlového. Metr krychlový má značku m 3. Výsledky měření jsou uvedeny na měřicím zařízení v příslušných jednotkách. Při navrhování měřicího přístroje je nezbytné zajistit, aby značky odpovídaly daným jednotkám. Například pravítko je opatřeno značkami v centimetrech a milimetrech, teploměr je kalibrován značkami po 0,1 C a odměrka je označena po 0,1 l. 18

19 2.10 Určení objemu různých nádob práce ve skupinách 5 minut Učitel ukáže žákům různé nádoby s vyznačeným objemem. Rozdá nádoby, které žáci znají z domova: obaly od oleje, javorového sirupu, kečupu, limonád a podobně a požádá žáky, aby zapsali objem každé nádoby. Tip: Nadané žáky je možné požádat, aby místo určování objemu nádobu zvážili. Poté můžete zahájit diskusi o rozdílu mezi objemem a hmotností Pokus s měřením objemu kapalin práce ve skupinách 15 minut Učitel žákům ukáže různé nádoby pro měření objemu: odměrky, stříkačky, chemické kádinky, odměrné válce atd. Po předložení nádob dostane každá skupina injekční stříkačku o objemu 50 ml naplněnou vodou a chemickou kádinku o objemu 100 ml /200 ml nebo odměrný válec o objemu 1 l / 2 l. Žáci zjistí, že stejné množství vody (10 ml) zaujímá vždy stejný objem, jak v úzké stříkačce, tak i v širší nádobě, jako je chemická kádinka, i když to může na první pohled vypadat jinak Měření pevných látek demonstrace 10 minut Jedna z metod měření objemu pevných látek je založena na skutečnosti, že pevný předmět ponořený do kapaliny zvedne hladinu této kapaliny. Objem kapaliny takto vytlačené se rovná objemu daného předmětu. Na tomto místě může učitel stručně popsat Archimédův objev zaměřený na fakt, že při ponoření do vany hladina vody ve vaně stoupne. Je doporučeno, aby učitel ponořil předmět nepravidelného tvaru (třeba kámen, kus plastelíny apod.) do průhledné nádoby s vodou, takže žáci mohou na vlastní oči vidět, co se stane s hladinou kapaliny. Původní výši hladiny kapaliny v nádobě označte popisovačem. Je-li nádoba naplněna vodou až po okraj, lze vodu vytlačenou z nádoby zachytit do odměrky a určit její objem. Je-li nádoba opatřená značkami pro měření objemu, lze změnu výšky hladiny rovnou převést na jednotky objemu. Je třeba zdůraznit, že předmět ponořený do vody zaujal místo vody, která z nádoby vytekla. Toto místo má stejný objem jako ponořený předmět. Tip: Je doporučeno, aby učitel před prvním předvedením pokusu týkajícího se Archimédova zákona zhlédl následující videoklipy. Tip: Při těchto pokusech doporučujeme pro lepší viditelnost použít obarvenou vodu. 19

20 2.13 Závěr v celé třídě 5 minut Učitel žákům připomene, že v lekci 2 shromáždili informace (fáze zadání a pokládání otázek), které jim pomohou vyřešit úkol. Dozvěděli se základní informace o dýchací soustavě, o objemu, zjistili, co je to vitální kapacita plic a naučili se měřit objem kapalin a pevných látek. Na konci lekce je možné žákům rozdat listy vyhodnocení a jejich vyplnění jim zadat jako domácí úkol, nebo je vyplnit v rámci lekce (vyplnění a kontrola zabere 15 až 20 minut). List vyhodnocení 1 z lekce 2 Dýchací proces se zabývá procesem dýchání a faktory, které ovlivňují průtok vzduchu dýchací soustavou. List vyhodnocení 2 lekce 2 hodnotí znalosti žáků týkající se měření objemu. Tip: Tuto aktivitu lze provést na závěr nebo jako domácí úkol. Tip: V této fázi lekce je doporučeno znovu připomenout Yaelin problém/potřebu a popsat zadání, kterému žáci čelí: Yael potřebuje zjistit, proč se jí špatně dýchá, a my jí máme pomoci s diagnózou. Žáci jsou postaveni před úkol navrhnout biomedicínský přístroj schopný měřit vitální kapacitu plic (jak je uvedeno v příběhu). 20

21 Lekce 3 Začínáme stavět! Návrh vašeho přístroje pro měření vitální kapacity plic Potřebná doba: 110 minut Cíle: V této lekci se žáci naučí: jak navrhnout a vyrobit přístroj pro měření vitální kapacity plic za použití řady nástrojů a materiálů, aplikovat vědecké poznatky získané v lekci 2 při navrhování biomedicínského přístroje, aplikovat na svou práci pravidla konstrukčního procesu, a účinně si tak rozvrhnout práci. Potřeby (pro 30 žáků) 3 4 odměrné válce (0,2 l + 0,5 l +1 l), 2 kádinky (500 nebo ml), 5 kalibrovaných kuchyňských odměrek, 4 popisovače, 4 nádoby s označením objemu s odříznutými oběma konci (2 nádoby o objemu 3 l a 4 l), 10 igelitových sáčků různých velikostí (0,5 4 l), 3 kbelíky s objemovými značkami, 4 5 dlouhých plastových vaků s oběma konci otevřenými (2,5 m dlouhé, 10 cm v průměru), 4 trychtýře (o průměru cm), 30 silných širokých pružných pásků, 30 trubiček pro vyfukování vzduchu (z hygienických důvodů) 4 5 cm dlouhé, 2 3 cm v průměru, 1 plakát znázorňující konstrukční proces, 5 nůžky, 4 injekční stříkačky (50 ml), 6 hadrů, 4 různé trubičky 0.5 m 1 m dlouhé, přibližně 1 2 cm v průměru, 8 širokých lavorů (mís), pracovní list 3 Přemýšlení, pracovní list 4 Plánování, list vyhodnocení 3 Konečné zhodnocení po dokončení. Příprava Zhotovte kopie pracovního listu 3 Přemýšlení, pracovního listu 4 Plánování a listu vyhodnocení 3 Co jsme udělali v lekci 3? Roztřiďte všechny potřeby a vybavení na hlavním stole. Připravte prostor pro uskladnění přístrojů žáků do další lekce. Způsob práce Práce ve skupinách po 4 5 žácích. Hlavní myšlenky této lekce Týmová práce zahrnuje spolupráci a porady důležité pro konstrukční proces. Konstrukční proces zahrnuje i pokusy a chyby. Kontext a pozadí V této lekci žáci projdou fázemi přemýšlení, plánování, zkonstruování a vylepšování. Využívají vědecké poznatky, o kterých se dozvěděli v předchozí lekci, a pokoušejí se splnit podmínky zadání. 21

22 3.1 Úvodní aktivita diskuse v celé třídě 10 minut Učitel žákům připomene záměr pomoci Yael tím, že navrhnou a vyrobí přístroj pro měření vitální kapacity plic. Měření musí být třikrát zopakováno, abychom získali dobré výsledky. Na schématu konstrukčního procesu učitel žákům ukáže fáze cíle a zadání a pokládání otázek, kterými žáci prošli, a také fáze, které projdou v následující lekci: přemýšlení, plánování, zkonstruování a případně vylepšování. 3.2 Měření vitální kapacity plic (přístroj vyrobený učitelem) předvedení 20 minut Učitel žákům připomene, že se dosud naučili měřit objem kapalin a pevných předmětů. Je možné použít podobnou metodu i pro měření objemu vzduchu? Žáky o tom nechte přemýšlet a neodpovídejte jim. Později jim to pomůže při řešení jejich úkolu. Žáci poté budou sledovat postup měření vitální kapacity plic (maximální objem vydechovaného vzduchu) pomocí přístroje vyrobeného učitelem. Učitel zajistí, aby všechny děti na demonstraci dobře viděly, a poté jim předvede způsob měření vitální kapacity plic. Jak pokus provést: 1. Naplňte mísu vodou do výšky 10 cm. 2. Naplňte plastový kanystr až po okraj vodou. 3. Utěsněte hrdlo kanystru rukou tak, aby žádná voda nevytekla, poté ho otočte vzhůru dnem a ponořte ho do mísy tak, aby bylo jeho hrdlo pod hladinou. 4. Do kanystru vložte jeden konec pružné hadičky pod hladinu vody. Ujistěte se, že hadička není nikde zalomená ani ucpaná. 5. Do druhého konce vložte kousek užší trubičky jako náustek. 6. Zhluboka se nadechněte. Nyní co nejsilněji vydechněte vzduch do hadičky tak, aby se vzduch z vašich plic dostal do kanystru. 7. Odhadněte množství vydechnutého vzduchu odhadnutím objemu vody vytlačené z kanystru. 8. Je objem vydechnutého vzduchu roven přibližně polovině objemu kanystru? Nebo jedné třetině jeho objemu? 9. Pokus je proveden s kanystrem bez kalibrovaných značek. Poté, co žáci změří přibližný objem, může se jich učitel zeptat: Jak bychom mohli přesněji změřit, kolik vzduchu jsme vydechli do kanystru? Učitel nechá žáky odpovědět, v rámci diskuse jejich odpovědi shrne a řekne, že pro přesné měření objemu musí být přístroj kalibrovaný. 22

Základní přehled. Transport vody. Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA).

Základní přehled. Transport vody. Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA). Základní přehled Transport vody Navrženo pro žáky: 9 10 let Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA). O projektovém vyučování: Projektové vyučování

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Masarykova univerzita. Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta. Brno 2007 KATEDRA FYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA FYZIKY Jednoduché fyzikální experimenty na 1. stupni základní školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ladislav Dvořák Vypracovala:

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

VOĽBA POVOLANIA NA 2. STUPNI ZŠ

VOĽBA POVOLANIA NA 2. STUPNI ZŠ Celoškolní projekt Napříč profesemi 1. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA HODINY D 3.32 Mgr. Maja Bihelerová ředitelka ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6 Ilustrace: Mgr. Mirka Čejková Chcete si vyzkoušet celoškolní

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA C 1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD., Mgr. Josef Makoč,

Více

Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books

Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books 1 Vydalo: Buteyko Books Loughwell, Moycullen, Co Galway Web: www.buteykoclinic.com Email: info@buteykoclinic.com

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Lekce 1.3 UCÍME SE UCIT SE Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Finanční gramotnost prakticky. František Šereda a kol.

Finanční gramotnost prakticky. František Šereda a kol. Finanční gramotnost prakticky František Šereda a kol. Finanční gramotnost prakticky Autoři František Šereda, Helena Křenková, Zdeňka Holoubková, Lukáš Pánek, Jan Smrčka, Jiří Stokláska, Ondřej Pytela,

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT C1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT Obsah: Úvod PROJEKTOVÝ

Více

Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie. Jos Hendriksen, Ruben Hendriksen Justus Kuijer a Elizabeth Vroom

Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie. Jos Hendriksen, Ruben Hendriksen Justus Kuijer a Elizabeth Vroom Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie Jos Hendriksen, Ruben Hendriksen Justus Kuijer a Elizabeth Vroom 2 Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie Publikace informuje o různých aspektech

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Testování uživatelského prožitku instalátoru linuxové distribuce

Testování uživatelského prožitku instalátoru linuxové distribuce Masarykova univerzita FAKULTA INFORMATIKY Testování uživatelského prožitku instalátoru linuxové distribuce DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Filip Kosík Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída)

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Global Storyline Jak vtáhnout děti do děje světa Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Metodiku příběhu vytvořila skotská organizace WOSDEC. Pro české prostředí ji adaptovala organizace NaZemi ve spolupráci

Více

Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz

Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz Textová verze on-line kurzu On-line verze je dostupná: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=24 Autoři: partneři projektu evet2edu Projekt: evet2edu Podpora

Více