Nádech a výdech Návrh zařízení pro měření vitální kapacity plic Biomedicínské inženýrství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádech a výdech Návrh zařízení pro měření vitální kapacity plic Biomedicínské inženýrství"

Transkript

1 Nádech a výdech Návrh zařízení pro měření vitální kapacity plic Biomedicínské inženýrství Lidské tělo, dýchací soustava Určeno pro žáky ve věku 10 až 12 let

2 Obsah Obsah... 2 Přehled projektu... 3 Potřeby... 4 Lekce 1 Jaké je zadání? Seznámení s úkolem Lekce 2 Co potřebujeme vědět? Lekce 3 Začínáme stavět! Lekce 4 Co jsme udělali? Splnili jsme zadání? Přílohy Úvodní příběh Jak můžeme pomoci Yael? Překvapivá výzva na školním výletě Konstrukční proces Dýchací soustava Pracovní a odpovědní listy Pracovní list 1, lekce 1 Konstrukční proces Odpovědní list pracovního listu 1, lekce 1 Konstrukční proces List vyhodnocení 1, lekce 2 Dýchací proces Odpovědní list: List vyhodnocení 1, lekce 2 Dýchací proces List vyhodnocení 2, lekce 2 Měření objemu Legenda: Odpovědní list: List vyhodnocení 2, lekce 2 Měření objemu Legenda: Pracovní list 3, lekce 3 Přemýšlení - Navrhněte možná řešení a zvolte to nejvhodnější Pracovní list 4, lekce 3 Plánování List vyhodnocení 3, lekce 3 Konečné posouzení po dokončení úkolu List vyhodnocení 4, lekce 4 Shrnutí projektu výuky oboru biomedicínského inženýrství 45 Vědecké poznámky pro učitele týkající se dýchací soustavy Některé klíčové pojmy a poznatky obsažené v lekci Představy některých žáků o dýchací soustavě a objemu Slovníček pojmů

3 Přehled projektu Potřebná doba: 365 minut (plus 45 minut na volitelné doplňkové aktivity) Cílová skupina: žáci ve věku 11 až 12 let Popis: V tomto projektu se zaměříme na biomedicínské inženýrství. Prostřednictvím vhodného scénáře vyzveme žáky, aby navrhli biomedicínský přístroj. Hlavními aspekty obsaženými v tomto projektu jsou dýchací soustava, pojem objemu a různé metody jeho měření. Rámcově vzdělávací program: člověk a svět práce konstrukční činnosti práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtkem člověk a svět práce konstrukční činnosti stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů člověk a jeho svět člověk a jeho zdraví lidské tělo člověk a svět práce práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie aj.) Technický obor: Tento projekt představí technický obor biomedicínského inženýrství. V této lekci se žáci naučí následující: Úkolem biomedicínského inženýra je vyvíjet metody a přístroje pro diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a následnou péči. Dýchání probíhá ve dvou fázích: nádech a výdech. Vzduch je látka, která zabírá prostor, a lze tak měřit jeho objem. Objem = prostor vyplněný danou látkou. Vitální kapacita plic = největší objem vzduchu, který je možné vydechnout po hlubokém nadechnutí. Na vývoj a výrobu biomedicínského přístroje lze aplikovat konstrukční proces. Lekce v tomto projektu: Přípravná lekce je zaměřená na zlepšení povědomí žáků o tom, jak se inženýrství podílí na našem každodenním životě, i když to není na první pohled patrné. V lekci 1 bude představeno konstrukční zadání, jeho kontext a konstrukční proces. V lekci 2 se budeme věnovat fázi zadání a pokládání otázek konstrukčního procesu, která zahrnuje seznámení se s dýchací soustavou, s pojmem objemu a s různými metodami jeho měření, s pojmem vitální kapacity plic a důležitými principy měření. Lekce 3 pomůže žákům aplikovat konstrukční proces pro splnění zadání. Úkolem je navrhnout zařízení pro měření vitální kapacity plic, tedy maximálního objemu vzduchu, který je možné vydechnout po hlubokém nádechu. Během lekce 4 vyhodnotíme proces vývoje a výroby přístroje pro měření vitální kapacity plic. Je to také chvíle, kdy žáci předvedou, zda jsou schopni vyhovět všem požadavkům zadání a diskutovat o tom, jaká provedli vylepšení. 3

4 Potřeby Seznam materiálu a jeho množství potřebné pro 30 žáků. Materiál Celkový Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 počet Poznámkové lístky 1 1 Brýle 1 1 Pouzdro na brýle 1 1 Neprůhledná (neprůsvitná) obálka 1 1 List papíru 1 1 Průhledná plastová obálka na papíry 1 1 Levný šperk 1 1 Pouzdro na šperk 1 1 CD 1 1 Obal na CD 1 1 Sáček čaje 1 1 4

5 Materiál Celkový počet Lepicí tyčinka 1 1 Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Poštovní obálka 1 1 Krabička připínáčků 1 1 Nůžky s obalem 1 1 Krabička párátek 1 1 Sešívačka s obalem 1 1 Škrabka s obalem 1 1 Tabulka fází konstrukčního procesu (viz příloha) Pracovní list 1 Konstrukční proces Pracovní list 2 Dýchací soustava List vyhodnocení 1 Proces dýchání List vyhodnocení 2 Měření objemu Injekční stříkačka (50 ml)

6 Materiál 2 PET láhve, jedna s otvorem o průměru cca 0,5 cm a druhá vzduchotěsná Celkový počet Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce Průhledná lepicí páska 1 1 Nůžky Balónky Hluboká průhledná mísa nebo plastové akvárium 1 1 Voda (v ideálním případě použijte místnost s vodovodním kohoutkem) Vodovodní kohoutek Průhledná sklenička (plastová nebo skleněná) 1 1 Kapesník / savý papír 1 1 Nápojová brčka (průměr 4 5 mm, délka 4 5 cm) Vodovodní kohoutek Vodovodní kohoutek Vodovodní kohoutek nebo přibližně 10 l vody Plastové trubičky (průměr 1 1,5 cm, délka 4 5 cm) Nádoby na běžné potraviny s vyznačením jejich objemu (láhve od mléka, PET láhve, čisticí prostředky, oleje, láhve od kečupu apod.) Odměrné válce (0,2/ 0,5 /1 litr) od každého objemu 6

7 Materiál Celkový počet Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Kádinky (100/500/1000 ml) (500 nebo 1000) Kalibrované kuchyňské odměrky nebo podobné nádoby Velký kámen nebo jiný těžký předmět neurčitého tvaru Průhledný plastový kanystr o objemu přibližně 4 litry Široký lavor Pružná plastová hadička 50 cm dlouhá, o průměru 1 cm. 1 1 Kousky plastové trubičky o průměru umožňujícím zasunutí do plastové hadičky Popisovač

8 Materiál Celkový počet Potravinářské barvivo (láhev) 1 1 Nádoby s vyznačením objemu a s odříznutým dnem i hrdlem (PET láhve různých velikostí, láhve od netoxických rozpouštědel, láhve od čisticích prostředků 2 l a 3 l 4 (2 od každého objemu) Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 4 (2 od každého objemu) Igelitové sáčky různých velikostí (½ až 4 l) 10 od každé velikosti 10 od každé velikosti Kbelík se značkami objemu 3 3 Dlouhé igelitové pytle otevřené na obou koncích (2.5 m dlouhé, o průměru 10 cm) Trychtýře (o průměru 10 až 15 cm) 4 4 8

9 Materiál Celkový počet Lekce 0 Lekce 1 Lekce 2 Lekce 3 Lekce 4 Silné, široké pružné pásky Náustky pro vydechování (z hygienických důvodů) 4 až 5 cm dlouhé, o průměru 2 až 3 cm) Hadry Různé trubičky o délce 0,5 m až 1 m, o průměru až 2 cm Pracovní list 3 Přemýšlení 8 8 (1 pro každou skupinu) Pracovní list 4 Plánování 8 8 (1 pro každou skupinu) List vyhodnocení 3 Závěrečný úkol po dokončení zadání Krátký film představující spirometr: 1 1 yra0&feature=related Počítač 1 1 Monitor/projektor 1 1 Měřicí zařízení vyrobené žáky List vyhodnocení 4 Konstrukční proces shrnutí projektu

10 Lekce 1 Jaké je zadání? Seznámení s úkolem Potřebná doba: 50 minut Cíle: V této lekci se žáci naučí: smysl biomedicínského inženýrství a jeho důležitost pro medicínu, že konstrukční proces lze použít při vytváření důležitých vědeckých nástrojů, že biomedicínské inženýrství pomáhá řešit každodenní medicínské problémy. Potřeby (pro 30 žáků) 1 tabule představující fáze konstrukčního procesu, 30 pracovních listů 1 lekce 1 Konstrukční proces, 10 sklenic. Příprava Zhotovte kopie pracovních listů. Připravte 10 různých brýlí. Způsob práce Diskuse a předvedení v celé třídě, samostatná práce. Hlavní myšlenky této lekce Technické nástroje jsou výsledkem procesu, který zahrnuje několik kroků. Tento proces se nazývá konstrukční proces. Úkolem biomedicínského inženýra je vyvíjet metody a přístroje pro diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a následnou péči. Kontext a pozadí Tato lekce defi nuje konstrukční potřeby a představuje žákům zadání tohoto projektu: navrhnout přístroj pro měření vitální kapacity plic (maximálního objemu vzduchu, který lze vydechnout po hlubokém nádechu). Žákům je představen obor biomedicínského inženýrství a konstrukční proces prostřednictvím praktické práce s dobře známým biomedicínským nástrojem brýlemi. 10

11 1.1 Úvodní aktivita diskuse v celé třídě 20 minut V předchozí lekci jsme se naučili, co je inženýrství a jak inženýři pracují. Inženýrství se netýká jen jedné oblasti, ale existuje mnoho oborů, ve kterých se uplatňuje: elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví atd. V našem projektu se zaměříme na biomedicínské inženýrství. Slyšel někdo z vás o této oblasti inženýrství? Odpovědi žáků můžete napsat na tabuli. Biomedicínské inženýrství je multidisciplinární obor využívající znalosti a nástroje z různých dalších oborů. Úkolem biomedicínských inženýrů je vyvíjet metody a přístroje pro diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a vyšetřování. Při své práci kombinuje znalosti z různých technických a přírodovědných oborů, zejména lékařství. Příkladem práce biomedicínského inženýra je třeba výroba brýlí. Aby žáci lépe pochopili práci biomedicínského inženýra, seznámí se podrobně s dobře známou biomedicínskou pomůckou s brýlemi. Nechte žáky, aby si prohlédli několik druhů brýlí. Ať si dobře prohlédnou jejich různé části a různé materiály, ze kterých jsou brýle vyrobené. Žáci si také brýle mohou na krátkou chvíli vyzkoušet. To jim poskytne praktickou zkušenost s tím, jak brýle rozostřují nebo zkreslují obraz. K čemu brýle slouží? Brýle se používají ke korekci zrakových vad: krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu a dalších. Co musejí inženýři znát, aby dokázali korigovat zrakové vady? Oftalmologii a fyziologii oka. Optiku aby dokázali použít odpovídající čočky (spojky, rozptylky apod.) pro korekci konkrétní zrakové vady. Materiálové inženýrství aby vyrobili brýle z odolných, silných, lehkých a levných materiálů. Ergonomii a design aby vyvinuli pohodlné a odolné brýle. Inženýři musejí vzít také do úvahy další parametry, například rozpočet, čas, dostupné materiály, pracovní síly Po úvodním shromáždění informací dají vývojáři a další odborníci hlavy dohromady a přijdou s nápady, jak vyřešit konkrétní zrakovou vadu, například krátkozrakost (myopii). Po dosažení shody na způsobu řešení, například na lehkých brýlích s konkávními čočkami, naplánují prototyp, který vyrobí a otestují. Pokud prototyp nevyhovuje, například jsou brýle příliš křehké, vzdálené objekty nejsou ostré nebo brýle nejsou pohodlné na nošení, pokusí se vývojářský tým brýle vylepšit tak, aby vyhovovaly všem požadavkům. Mohou například navrhnout záměnu čoček za multifokální, vyrobené z odolného plastu. Proces vývoje a výroby brýlí není tak jednoduchý a přímočarý jako ve výše uvedeném příkladu. Někdy je potřeba vrátit se na začátek, shromáždit další informace a vyrobit nové prototypy, nebo přijít s lepšími nápady. Tip: Více informací o biomedicínském inženýrství můžete najít zde: 11

12 1.2 Představení konstrukčního procesu diskuse v celé třídě 5 minut Učitel představí konstrukční proces obvyklý postup, který inženýři používají při vývoji konkrétního technologického nástroje. V následujících lekcích budou žáci pracovat jako inženýři a projdou celým konstrukčním procesem s cílem vyřešit zadání. Cíl: defi nování problému a potřeby. Zadání a pokládání otázek: shromáždění informací. Přemýšlení: formulace nápadů a volba nejlepšího řešení. Plánování: plánování a vývoj zvoleného řešení. Zkonstruování: výroba prototypu. Vylepšování: testování, vyhodnocení a vylepšení. Konstrukční proces Tip: Pro ilustraci jednotlivých fází procesu během práce na projektu je vhodné použít plakát nebo tabuli. V každé lekci byste měli upozornit na to, v jaké fázi se právě nacházíte. Tip: Je důležité, aby žáci pochopili, že tento proces nemusí být nutně lineární. V každém okamžiku je možné se vrátit k některé z předchozích fází. 1.3 Definování problému představení příběhu a diskuse v celé třídě 15 minut Představení příběhu: učitel přečte žákům příběh viz příloha. Dokážeme pomoci Yael? Nečekaná výzva na školním výletě. Učitel řekne žákům, co je jejich cílem (výzvou): navrhnout technologický nástroj schopný měřit vitální kapacitu plic, který pomůže lékaři správně určit Yaelinu diagnózu. Tip: Medicínskou diagnózu stanovuje lékař. Tento proces má několik etap: popis symptomů a subjektivních pocitů pacienta, vyšetření lékařem, lokalizace potíží pomocí lékařských přístrojů nebo měření různých tělesných hodnot a parametrů. Diskuse ve skupině: Yaelin problém souvisí s dýchací soustavou. Která část by to mohla být? Které problémy nebo nemoci související s dýchací soustavou znáte? V této chvíli se od žáků očekávají různé návrhy, avšak nevyžadujte prozatím správné odpovědi. 12

13 1.4 Vyplnění pracovního listu Konstrukční proces samostatná práce 5 minut Učitel rozdá pracovní listy 1 lekce 1 Konstrukční proces a žáci je vyplní. 1.5 Závěr v celé třídě 5 minut Po vyplnění pracovních listů vyzve učitel jednoho z žáků, aby představil cíl práce, a napíše na tabuli zadání: navrhnout biomedicínský přístroj schopný měřit vitální kapacitu plic. Učitel žákům sdělí, že od této chvíle budou pracovat jako inženýři. V další lekci začnou pracovat ve fázi ZADÁNÍ A POKLÁDÁNÍ OTÁZEK budou shromažďovat informace, které jim pomohou vyřešit problém. 13

14 Lekce 2 Co potřebujeme vědět? Seznámení se se vzduchem, dýchací soustavou a pojmem objemu Potřebná doba: 120 minut (135 s doplňkovou aktivitou) Cíle: V této lekci se žáci naučí: jaká je struktura dýchací soustavy a dýchacích otvorů, jaké jsou etapy dýchacího procesu (nádech a výdech), co obnáší pojem objemu a způsoby jeho měření, včetně měření vitální kapacity plic. Potřeby (pro 30 žáků) 30 listů vyhodnocení 1 Dýchací proces, 30 listů vyhodnocení 2 Měření objemu, injekčních stříkaček, 2 průhledné PET lahve, jedna s otvorem, 1 průhledná lepicí páska, 1 nůžky, 10 balónků, 1 hluboká průhledná mísa, 1 průhledná sklenice, 1 kapesník, 30 nápojových brček (o průměru 4 5 mm a délce 4 5 cm), 30 plastových trubiček (o průměru 1 1,5 cm a délce 4 5 cm), nádoby na potraviny s vyznačeným objemem (láhve od mléka, PET láhve, láhve od čisticích prostředků, olejů, kečupu apod.), 1 2 odměrné válce (100/500 ml / 1 l), 7 kádinek (100 ml), 5 kalibrovaných kuchyňských odměrných nádob, 1 velký kámen nebo těžký předmět neurčitého tvaru, 1 průhledný plastový kanystr s objemem přibližně 4 litry, 1 pružná plastová trubička, 50 cm dlouhá, s průměrem 1 cm, 10 kousků trubičky o průměru umožňujícím zasunutí do pružné plastové trubičky, 1 popisovač. Příprava Zhotovte kopie pracovního listu 2 a listů vyhodnocení 1 a 2. Roztřiďte všechny potřeby a vybavení. Zhotovte model pro demonstraci dýchacího procesu (potřeby a instrukce naleznete v příloze). Podívejte se na videoklipy: Kapesník, který nezvlhne Archimédův zákon 1 Archimédův zákon 2 Měření vitální kapacity plic Způsob práce Diskuse v celé třídě a předvedení, práce ve skupinách po čtyřech až pěti žácích, samostatná práce. 14

15 Hlavní myšlenky této lekce Vzduch je látka, která zabírá prostor a může být vnímána. Proces dýchání má dvě etapy: nádech (nasávání vzduchu do plic díky rozšíření objemu hrudníku) a výdech (vytlačení vzduchu z plic pomocí stažení hrudníku). Díky působení různých vlivů, například prachových částic a znečištění ovzduší, může dojít k zúžení dýchacích cest (průdušnice a průdušek). Zúžení způsobuje zmenšení objemu vzduchu v dýchacích cestách, což vede k astmatu. Objem = prostor zaujímaný určitou látkou. Vitální kapacita plic = největší objem vzduchu, který lze vydechnout z plic po hlubokém nadechnutí. Kontext a pozadí V lekci jsou zahrnuty vědecké informace pomáhající žákům vyřešit problém. Tyto poznatky jsou demonstrovány formou pokusů znázorňujících principy, na kterých probíhá dýchací proces. Další pokusy se zaměřují na objasnění pojmu objemu se zaměřením na objem vydechovaného vzduchu. 15

16 2.1 Úvodní aktivita diskuse v celé třídě 5 minut Učitel žákům sdělí, že v této lekci získají vědecké poznatky, které jim pomohou vyřešit úkol navrhnout přístroj pro měření vitální kapacity plic (objemu vydechovaného vzduchu). Jaké informace potřebujeme získat, než se pustíme do práce? Učitel vyslechne odpovědi žáků a napíše je na tabuli. Informace o stavbě dýchací soustavy (orgány, jako jsou plíce, průdušnice atd.), informace o tom, jak dýchací soustava funguje, okolnosti, které ovlivňují fungování dýchací soustavy, další návrhy žáků. Učitel žákům oznámí, že se v této lekci budou o výše uvedených tématech učit, a připomene žákům za pomoci tabule s konstrukčním procesem, ve které fázi tohoto procesu se nyní žáci nacházejí: fáze shromažďování informací fáze zadání a pokládání otázek. 2.2 Co vlastně dýcháme? diskuse v celé třídě 10 minut Co dýcháme? Je vzduch vidět? Můžeme ho vnímat? Žáci navrhnou, jak bychom mohli vzduch vnímat: například při větru, při výdechu z plic atd. Učitel rozdá každému žákovi či dvojici žáků injekční a požádá je, aby stříkačky naplnili vzduchem, poté stiskli píst a vzduch vytlačili. 2.3 Vzduch zabírá prostor individuální zkušenost, ve dvojicích 5 minut Žáci jsou vyzváni k dalším pokusům s injekčními stříkačkami: Naplnit stříkačku vzduchem, ucpat její trysku prstem a pokusit se stlačit píst stříkačky. Tím dojde ke stlačení vzduchu. Je možné stlačit píst až dolů? Není, protože vzduch obsažený ve stříkačce tomu brání. Vzduch je možné stlačit, avšak stále bude zaujímat určitý prostor. 2.4 Vzduch zabírá prostor nafukování balónků do láhví předvedení 15 minut Nafukování balónků do utěsněné láhve a do láhve s otvorem. Dvě průhledné láhve s vloženými balónky. Obě láhve mají dole otvor, avšak otvor jedné z nich je přelepen páskou. Dva žáci jsou požádáni, aby se pokusili nafouknout balónky. Co se stane? Žák s láhví s otvorem bude úspěšný. Žák s láhví s otvorem přelepeným páskou nikoli. Proč k tomu dojde? Proč se jednomu žákovi balónek nafouknout podaří, a druhému ne? Věnujte pozornost odpovědím žáků a vyzvěte další žáky, aby si nafukování balónků vyzkoušeli. Jak si můžeme vyzkoušet a ověřit vysvětlení tohoto jevu? 16

17 Vyslechněte si odpovědi žáků a zkuste provést jejich návrhy. Poté odlepte pásku z otvoru na druhé láhvi a znovu zkuste nafouknout balónek. Vysvětlení: Protože vzduch v láhvi zabírá určitý prostor, nemá díky přelepení otvoru v láhvi vzduch kudy uniknout, a proto je mnohem obtížnější balónek nafukovat. Je-li otvor otevřený, je možné zvětšit objem balónku díky tomu, že vzduch z láhve může uniknout volným otvorem. 2.5 Volitelná doplňková aktivita: vzduch zabírá prostor kapesník předvedení Jak je možné, že suchý kapesník vložený do nádoby plné vody zůstane suchý? Pokud se učitel rozhodne tento pokus provést, je potřeba připočítat k času potřebnému pro dokončení lekce dalších 15 minut. Vyslechněte si návrhy žáků a pokuste se je provést. Poté diskutujte, k čemu došlo. Nakonec (možná to navrhne některý z žáků) umístěte kapesník na dno sklenice, sklenici otočte dnem vzhůru a ponořte ji do velké nádoby plné vody. Po vytažení sklenice ukažte třídě suchý kapesník ze sklenice. Vysvětlení: Vzduch ve sklenici zabírá prostor a znemožňuje vodě proniknout do sklenice. Kapesník se tak nenamočí. 2.6 Dýchací soustava samostatná práce a diskuse 15 minut Žáci budou potřebovat základní informace o dýchací soustavě. Vzduch je nosem nasáván do plic, kde okysličuje krev. Oxid uhličitý je v plicích vylučován do vzduchu obsaženého v plicích. Pohyb plic je řízen bránicí. Pokud dýchací proces nefunguje správně, budeme se cítit velmi špatně. A to je důvod, proč má lékař o Yael starost. Učitel může tento princip žákům znázornit pomocí schématu viz přílohu. 2.7 Dýchací proces nádech/výdech předvedení/diskuse 10 minut Jak se vzduch dostane do plic? Aby žáci přišli na odpověď na tuto otázku, zadá jim následující úkol: Zavřete oči, nechte své tělo odpočívat, zhluboka se nadechněte a nasajte vzduch do svých plic. Poté vydechněte. Jak jsme dokázali nasát vzduch do plic a poté ho vydechnout? Zapojili jsme svůj hrudník a svaly bránice. Co se děje při nádechu? 1. Když se bránice (sval oddělující hrudní dutinu od břišní dutiny) stáhne, natahuje se a klesá dolů, což způsobí rozšíření hrudní dutiny. 2. Objem hrudníku se tak zvětšuje. 3. Tlak vzduchu v plicích klesá. 4. Tlak vzduchu v okolním prostředí je větší, než tlak vzduchu v plicích, a proto se vzduch z okolního prostředí tlačí do dýchacích cest a do plic. Plíce se tak plní vzduchem, dokud se zcela nenaplní. Co se děje při výdechu? Při výdechu je tlak vzduchu v plicích vyšší, než je tlak vzduchu v okolním prostředí. 1. Svaly dýchací soustavy se uvolňují, hrudní svaly se vrací do své původní polohy a žebra spojená s těmito svaly opět poklesnou. 2. Objem hrudníku se díky gravitaci opět zmenšuje. 3. Tlak vzduchu v plicích se zvětšuje. 4. Vzduch je z plic vytlačován do okolního prostředí, kde je nižší tlak. 17

18 2.8 Dýchací soustava samostatný experiment a diskuse v celé třídě 20 minut Co může ovlivňovat proudění vzduchu v dýchací soustavě? Žáci přednášejí své návrhy a učitel je doplňuje dalšími informacemi. Prachové částice, kouř, saze apod. mohou pronikat do dýchacích cest, usazovat se v nich na jejich stěnách, a tím je zužovat (velký předmět, který pronikne do dýchacích cest, může způsobit i udušení, protože zcela zablokuje přívod vzduchu do plic). Dalšími faktory ovlivňujícími proudění vzduchu dýchacími cestami tím, že způsobí jejich zúžení, mohou být například křeče svalů dýchací soustavy, otoky nebo velká produkce hlenu. Dýchací potíže při astmatu jsou způsobeny zúžením dýchacích cest. Pro představu o průtoku vzduchu a faktorech ovlivňujících dýchací soustavu mohou žáci provést následující jednoduchý pokus: žáci se pokusí nasávat nebo protlačovat vzduch přes trubičky s různým průměrem, ale o stejné délce. Požádejte je, aby se zhluboka nadechli a pak všechen vzduch naráz vydechli přes trubičku. Žáci zjistí, že čím menší průměr trubička má, tím obtížnější je vzduch trubičkou vyfouknout, a tím déle to trvá (čas potřebný pro vydechnutí celého objemu plic je možné změřit pomocí stopek). Pokus demonstruje průtok vzduchu zdravými dýchacími cestami v porovnání s průtokem vzduchu zúženými dýchacími cestami. Čím užší je dýchací trubice (trachea), tím obtížnější je nasát vzduch do plic a opět ho vydechnout. Tip: Je doporučeno trubičky od žáků po skončení pokusu vybrat. Mohli by s jejich pomocí ovlivnit pokračování lekce. Tip: Pokud žáci zmíní inhalátor pro astmatiky, může je učitel poučit, že inhalátor (respektive lék, který uvolňuje) slouží ke snížení otoku dýchacích cest. Protože otok způsobuje zúžení dýchacích cest, pomáhá snížení otoku dýchací cesty opět rozšířit a umožnit normální dýchání. Tip: Vitální kapacita plic = objem vzduchu, který lze z plic vydechnout po maximálním nádechu. 2.9 Co je to objem a jak ho lze měřit? diskuse 5 minut Aby bylo možné splnit úkol, musíme získat další informace o tom, co znamená objem. Co je to objem a jak ho můžeme změřit? Po vyslechnutí odpovědí žáků učitel vysvětlí defi nici objemu a napíše ji na tabuli. Objem = prostor, který určitá látka zabírá. Objem se obvykle měří v litrech nebo v metrech krychlových (1m x 1m x 1m = 1m krychlový). 1 litr = 0,001 m krychlového. Metr krychlový má značku m 3. Výsledky měření jsou uvedeny na měřicím zařízení v příslušných jednotkách. Při navrhování měřicího přístroje je nezbytné zajistit, aby značky odpovídaly daným jednotkám. Například pravítko je opatřeno značkami v centimetrech a milimetrech, teploměr je kalibrován značkami po 0,1 C a odměrka je označena po 0,1 l. 18

19 2.10 Určení objemu různých nádob práce ve skupinách 5 minut Učitel ukáže žákům různé nádoby s vyznačeným objemem. Rozdá nádoby, které žáci znají z domova: obaly od oleje, javorového sirupu, kečupu, limonád a podobně a požádá žáky, aby zapsali objem každé nádoby. Tip: Nadané žáky je možné požádat, aby místo určování objemu nádobu zvážili. Poté můžete zahájit diskusi o rozdílu mezi objemem a hmotností Pokus s měřením objemu kapalin práce ve skupinách 15 minut Učitel žákům ukáže různé nádoby pro měření objemu: odměrky, stříkačky, chemické kádinky, odměrné válce atd. Po předložení nádob dostane každá skupina injekční stříkačku o objemu 50 ml naplněnou vodou a chemickou kádinku o objemu 100 ml /200 ml nebo odměrný válec o objemu 1 l / 2 l. Žáci zjistí, že stejné množství vody (10 ml) zaujímá vždy stejný objem, jak v úzké stříkačce, tak i v širší nádobě, jako je chemická kádinka, i když to může na první pohled vypadat jinak Měření pevných látek demonstrace 10 minut Jedna z metod měření objemu pevných látek je založena na skutečnosti, že pevný předmět ponořený do kapaliny zvedne hladinu této kapaliny. Objem kapaliny takto vytlačené se rovná objemu daného předmětu. Na tomto místě může učitel stručně popsat Archimédův objev zaměřený na fakt, že při ponoření do vany hladina vody ve vaně stoupne. Je doporučeno, aby učitel ponořil předmět nepravidelného tvaru (třeba kámen, kus plastelíny apod.) do průhledné nádoby s vodou, takže žáci mohou na vlastní oči vidět, co se stane s hladinou kapaliny. Původní výši hladiny kapaliny v nádobě označte popisovačem. Je-li nádoba naplněna vodou až po okraj, lze vodu vytlačenou z nádoby zachytit do odměrky a určit její objem. Je-li nádoba opatřená značkami pro měření objemu, lze změnu výšky hladiny rovnou převést na jednotky objemu. Je třeba zdůraznit, že předmět ponořený do vody zaujal místo vody, která z nádoby vytekla. Toto místo má stejný objem jako ponořený předmět. Tip: Je doporučeno, aby učitel před prvním předvedením pokusu týkajícího se Archimédova zákona zhlédl následující videoklipy. Tip: Při těchto pokusech doporučujeme pro lepší viditelnost použít obarvenou vodu. 19

20 2.13 Závěr v celé třídě 5 minut Učitel žákům připomene, že v lekci 2 shromáždili informace (fáze zadání a pokládání otázek), které jim pomohou vyřešit úkol. Dozvěděli se základní informace o dýchací soustavě, o objemu, zjistili, co je to vitální kapacita plic a naučili se měřit objem kapalin a pevných látek. Na konci lekce je možné žákům rozdat listy vyhodnocení a jejich vyplnění jim zadat jako domácí úkol, nebo je vyplnit v rámci lekce (vyplnění a kontrola zabere 15 až 20 minut). List vyhodnocení 1 z lekce 2 Dýchací proces se zabývá procesem dýchání a faktory, které ovlivňují průtok vzduchu dýchací soustavou. List vyhodnocení 2 lekce 2 hodnotí znalosti žáků týkající se měření objemu. Tip: Tuto aktivitu lze provést na závěr nebo jako domácí úkol. Tip: V této fázi lekce je doporučeno znovu připomenout Yaelin problém/potřebu a popsat zadání, kterému žáci čelí: Yael potřebuje zjistit, proč se jí špatně dýchá, a my jí máme pomoci s diagnózou. Žáci jsou postaveni před úkol navrhnout biomedicínský přístroj schopný měřit vitální kapacitu plic (jak je uvedeno v příběhu). 20

21 Lekce 3 Začínáme stavět! Návrh vašeho přístroje pro měření vitální kapacity plic Potřebná doba: 110 minut Cíle: V této lekci se žáci naučí: jak navrhnout a vyrobit přístroj pro měření vitální kapacity plic za použití řady nástrojů a materiálů, aplikovat vědecké poznatky získané v lekci 2 při navrhování biomedicínského přístroje, aplikovat na svou práci pravidla konstrukčního procesu, a účinně si tak rozvrhnout práci. Potřeby (pro 30 žáků) 3 4 odměrné válce (0,2 l + 0,5 l +1 l), 2 kádinky (500 nebo ml), 5 kalibrovaných kuchyňských odměrek, 4 popisovače, 4 nádoby s označením objemu s odříznutými oběma konci (2 nádoby o objemu 3 l a 4 l), 10 igelitových sáčků různých velikostí (0,5 4 l), 3 kbelíky s objemovými značkami, 4 5 dlouhých plastových vaků s oběma konci otevřenými (2,5 m dlouhé, 10 cm v průměru), 4 trychtýře (o průměru cm), 30 silných širokých pružných pásků, 30 trubiček pro vyfukování vzduchu (z hygienických důvodů) 4 5 cm dlouhé, 2 3 cm v průměru, 1 plakát znázorňující konstrukční proces, 5 nůžky, 4 injekční stříkačky (50 ml), 6 hadrů, 4 různé trubičky 0.5 m 1 m dlouhé, přibližně 1 2 cm v průměru, 8 širokých lavorů (mís), pracovní list 3 Přemýšlení, pracovní list 4 Plánování, list vyhodnocení 3 Konečné zhodnocení po dokončení. Příprava Zhotovte kopie pracovního listu 3 Přemýšlení, pracovního listu 4 Plánování a listu vyhodnocení 3 Co jsme udělali v lekci 3? Roztřiďte všechny potřeby a vybavení na hlavním stole. Připravte prostor pro uskladnění přístrojů žáků do další lekce. Způsob práce Práce ve skupinách po 4 5 žácích. Hlavní myšlenky této lekce Týmová práce zahrnuje spolupráci a porady důležité pro konstrukční proces. Konstrukční proces zahrnuje i pokusy a chyby. Kontext a pozadí V této lekci žáci projdou fázemi přemýšlení, plánování, zkonstruování a vylepšování. Využívají vědecké poznatky, o kterých se dozvěděli v předchozí lekci, a pokoušejí se splnit podmínky zadání. 21

22 3.1 Úvodní aktivita diskuse v celé třídě 10 minut Učitel žákům připomene záměr pomoci Yael tím, že navrhnou a vyrobí přístroj pro měření vitální kapacity plic. Měření musí být třikrát zopakováno, abychom získali dobré výsledky. Na schématu konstrukčního procesu učitel žákům ukáže fáze cíle a zadání a pokládání otázek, kterými žáci prošli, a také fáze, které projdou v následující lekci: přemýšlení, plánování, zkonstruování a případně vylepšování. 3.2 Měření vitální kapacity plic (přístroj vyrobený učitelem) předvedení 20 minut Učitel žákům připomene, že se dosud naučili měřit objem kapalin a pevných předmětů. Je možné použít podobnou metodu i pro měření objemu vzduchu? Žáky o tom nechte přemýšlet a neodpovídejte jim. Později jim to pomůže při řešení jejich úkolu. Žáci poté budou sledovat postup měření vitální kapacity plic (maximální objem vydechovaného vzduchu) pomocí přístroje vyrobeného učitelem. Učitel zajistí, aby všechny děti na demonstraci dobře viděly, a poté jim předvede způsob měření vitální kapacity plic. Jak pokus provést: 1. Naplňte mísu vodou do výšky 10 cm. 2. Naplňte plastový kanystr až po okraj vodou. 3. Utěsněte hrdlo kanystru rukou tak, aby žádná voda nevytekla, poté ho otočte vzhůru dnem a ponořte ho do mísy tak, aby bylo jeho hrdlo pod hladinou. 4. Do kanystru vložte jeden konec pružné hadičky pod hladinu vody. Ujistěte se, že hadička není nikde zalomená ani ucpaná. 5. Do druhého konce vložte kousek užší trubičky jako náustek. 6. Zhluboka se nadechněte. Nyní co nejsilněji vydechněte vzduch do hadičky tak, aby se vzduch z vašich plic dostal do kanystru. 7. Odhadněte množství vydechnutého vzduchu odhadnutím objemu vody vytlačené z kanystru. 8. Je objem vydechnutého vzduchu roven přibližně polovině objemu kanystru? Nebo jedné třetině jeho objemu? 9. Pokus je proveden s kanystrem bez kalibrovaných značek. Poté, co žáci změří přibližný objem, může se jich učitel zeptat: Jak bychom mohli přesněji změřit, kolik vzduchu jsme vydechli do kanystru? Učitel nechá žáky odpovědět, v rámci diskuse jejich odpovědi shrne a řekne, že pro přesné měření objemu musí být přístroj kalibrovaný. 22

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

jeho hustotě a na hustotě tekutiny. 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / fyzika Klíčové pojmy: Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny. jeho hustotě

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Titul: Srdeční tep. Čas: 60 minut Věk: Témata: Srdeční tep, účinky cvičení, záznam výsledků, grafické znázornění výsledků a hodnocení

Titul: Srdeční tep. Čas: 60 minut Věk: Témata: Srdeční tep, účinky cvičení, záznam výsledků, grafické znázornění výsledků a hodnocení Titul: Srdeční tep Témata: Srdeční tep, účinky cvičení, záznam výsledků, grafické znázornění výsledků a hodnocení Čas: 60 minut Věk: 11-13 Diferenciace: Je možné tuto aktivitu protáhnout, zejména v oblasti

Více

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu Časový harmonogram Metodický list pro učitele a) doba na přípravu - 5 minut b) doba na provedení - 5 minut na začátku vyučovací hodiny a 5 minut na konci

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek RNDr. Irena Dvořáková Probírané fyzikální jevy: 1. hodina látky pevné, kapalné, plynné, jejich vlastnosti a vzájemné srovnání Použité

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid Inovace výuky Fyzika F7/ 10 Barometr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Fyzika Mechanické vlastnosti tekutin 7. ročník

Více

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Přírodní vědy s didaktikou prezentace Přírodní vědy s didaktikou 2 5. prezentace POKUSY V PRAXI kombinovat vždy klasickou hodinu přírodovědy s hodinou věnovanou pokusům učitel musí mít předem připraveny všechny pomůcky a tyto pomůcky musí

Více

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Dirlbeck J zš Františkovy Lázně Veletrh nápadtl učiteltl fyziky Iniekční stříkačka ve fyzice Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně Proč injekční stříkačka? Učím na škole, kde žákyně a poslední dobou i někteří žáci odcházejí na zdravotnickou

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii Úvod. Odpovězte na otázky Jak se mění poměr FEV/FVC při restrikční chorobě plic a jak při obstrukční chorobě plic? Jak vypočítáme maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

Odpadní voda v domácnosti

Odpadní voda v domácnosti Odpadní voda v domácnosti envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+ Programme

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

HYDROSTATICKÝ PARADOX

HYDROSTATICKÝ PARADOX HYDROSTATICKÝ PARADOX Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti kapalin Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem

Více

1.2.2 Měříme délku II

1.2.2 Měříme délku II 1.2.2 Měříme délku II Předpoklady: 010201 Pomůcky: metr, zavinovací metr, krejčovský metr, šuplera, metrický šroub, pásmo, provázek s vyznačeným metrem, provázek s vyznačenými decimetry, pravítko 30 cm

Více

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax budesonid/formoterol Proč mi byl předepsán přípravek DuoResp Spiromax? DuoResp Spiromax je inhalační léčivo používané k léčbě astmatu a chronické

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Co je tlak a kde například se s ním setkáme: POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 16 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo oběhová a dýchací soustava V pracovních listech se žáci seznamují s oběhovou

Více

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných látek a kapalin Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí: Žáci si mají osvojit poznatek,

Více

Teplota. fyzikální veličina značka t

Teplota. fyzikální veličina značka t Teplota fyzikální veličina značka t Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Jak se tato vlastnost jmenuje? Teplota Naše pocity

Více

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ METODICKÝ LIST /8 HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ 7. vyučovací hodiny. Kompetence k učení - pozorováním

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Fyzická zátěž a apnoe

Fyzická zátěž a apnoe Fyzická zátěž a apnoe Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.18 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 27. 9. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 25 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. A Datum: 2. 4. 2013 Dýchací

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy Mgr. Kateřina Vondřejcová Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 1.. experiiment:: Změř s Thallésem výšku svojjíí školly Obr. 1: Thalés

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush. Obj. č.: 22 01 02

NÁVOD K OBSLUZE. Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush. Obj. č.: 22 01 02 NÁVOD K OBSLUZE Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush Obj. č.: 22 01 02 Ideální souprava stříkacího náčiní pro začátečníky. Tato souprava obsahuje všechny potřebné pomůcky:

Více

1.2.3 Měříme objem I. Předpoklady: Pomůcky: odměrné válce, 8 kostek. Objem - velikost části prostoru, který předmět zaujímá.

1.2.3 Měříme objem I. Předpoklady: Pomůcky: odměrné válce, 8 kostek. Objem - velikost části prostoru, který předmět zaujímá. 1.2. Měříme objem I Předpoklady: 0202 Pomůcky: odměrné válce, 8 kostek Objem - velikost části prostoru, který předmět zaujímá. Pedagogická poznámka: Pojem objemu žáci formulují společně. Snažím se, aby

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Ozubené kolo. Proč při jízdě na kole potřebujeme přehazovačku, k čemu slouží? Jak je možné, že některé hodinky po natažení tikají? Čím to je?

Ozubené kolo. Proč při jízdě na kole potřebujeme přehazovačku, k čemu slouží? Jak je možné, že některé hodinky po natažení tikají? Čím to je? Název: Cíl: Ozubené kolo Na světě snad není člověka, který by se nikdy nesetkal s jízdním kolem a jeho ozubenými kolečky. Seznámit žáky se základními poznatky o ozubeném kole. Propojit teoretické poznatky

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt. SOLÁRNÍ TROUBA Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt. Obecný popis aktivity: Žáci jsou rozděleni

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Letectví Stavba kluzáku z běžných materiálů

Letectví Stavba kluzáku z běžných materiálů Letectví Stavba kluzáku z běžných materiálů Letecké inženýrství Určeno pro žáky ve věku 9 až 12 let Obsah Obsah... 2 Přehled projektu... 4 Potřeby... 5 Lekce 1 Jaké je zadání? Seznámení s úkolem... 9 1.1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Název: Archimédův zákon pro plyny

Název: Archimédův zákon pro plyny Název: Archimédův zákon pro plyny Téma: Mechanika kapalin a plynů Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): fyzika Doporučený věk

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. VY_52_INOVACE_2NOV43 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa, Mechanické vlastnosti tekutin

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován JAK DLOUHÁ JE MINUTA? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován JAK DLOUHÁ

Více

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m Květina v zrcadle Žena stojí 2 m od velkého zrcadla zavěšeného na stěně a drží malé zrcátko půl metru za hlavou. Jak daleko za velkým zrcadlem je obraz květiny, kterou má ve vlasech. Řešení: 0,5 + 0,5

Více

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2. TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka

Více

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka 2.1.6 Jak vidíme Předpoklady: 020105 Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka Pedagogická poznámka: V ideálním případě by se látka probírala dvě vyučovací hodiny v první by

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Název: Letectví Rozmrazování letadla

Název: Letectví Rozmrazování letadla Název: Letectví Rozmrazování letadla Témata: povrch a objem, rozměry, váha, hustota, bod mrazu kapalin Čas: 90 minut Vek: 13-14 Diferenciace: Vyšší úroveň: diskuze na téma chemických procesů při snižování

Více

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 2.11.2009 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 11 Ročník

Více

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr. Vliv CO2 na dýchání Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 6. 10. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Název: Korekční brýle

Název: Korekční brýle Plán Název: Korekční brýle Témata: Korekční brýle Čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny) Věk: 15 16 let Diferenciace: Nadanější žáci by mohli spočítat chybu měření a zhodnotit přesnost měření. Nejnadanější

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ Úvod Místo toho, aby ryby dýchaly kyslík, získávají ho z vody díky svým žábrám. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je často udáváno v miligramech na litr vody. V této činnosti

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více