Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob?"

Transkript

1 Lze monitorovat efekt nanočástic u exponovaných osob? DANIELA PELCLOVÁ 1, ZDENKA FENCLOVÁ 1, TOMÁŠ NAVRÁTIL 2, ŠTĚPÁNKA VLČKOVÁ 1, KAMILA SYSLOVÁ 3, MAREK KUZMA 4, VLADIMÍR ŽDÍMAL 5, JAROSLAV SCHWARZ 5, JAN PUŠMAN 5, NADĚŽDA ZIKOVÁ 5, SERGEY ZAKHAROV 1, PETR KAČER 3 1 Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN 2 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha 3 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 4 Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 5 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha

2 Účinky nanočástic na člověka? Nejsou detailně prostudovány Některé experimentální studie prokazují oxidační stres, pro-zánětlivé účinky a možný vznik plicní fibrózy, plicního emfyzému/rozedmy a/nebo rakoviny. U člověka neexistují cílené studie (LANEY AS Workshop summary: epidemiologic design strategies for studies of nanomaterial workers. Journal of Occupational + Environmental Medicine 2011) Které neinvazivní metody by bylo možno využít pro preventivní prohlídky dělníků s nejvyšší expozicí nanočásticím?

3 OXIDACE bílkovin, jaderných kyselin a tuků Oxidace tuků buněčných membrán (lipidová dvojvrstva) Souhrn experimentálních údajů ukazuje, že u některých nanočástic vzniká oxidativní poškození lipidů buněčných membrán, proteinů, a nukleových kyselin BAKAND, S., HAYES, A., DECHSAKULTHORN, F. Nanoparticles: a review of particle toxicology following inhalation exposure. Inhalation Toxicology, 2012 SHI H, MAGAYE R, CASTRANOVA V, ZHAO J. Titanium dioxide nanoparticles: a review of current toxicological data. Particle and Fibre Toxicology, 2013

4 OXIDACE LIPIDŮ A - přímá nenasycené mastné kyseliny buněčných membrán n-hexanal (C6), n-heptanal (C7), C8,..C13 hydroxy-trans-2-nonenal (HNE) přímá oxidace ROS malondialdehyd (MDA) přímá oxidace - ROS IZOPROSTANY(8-isoprostan)

5 OXIDACE LIPIDŮ B enzymatická mastné kyseliny buněčných membrán lipoxygenáza (3 dvojné vazby) LTB 4 cysteinylové - LTC 4, LTD 4, LTE 4

6 Metabolity nukleových jaderných kyselin Stavební součásti nukleových kyselin Produkty oxidace nukleových kyselin Nukleová kyselina 8-hydroxyguanosin 5-hydroxymethyluracil

7 BÍLKOVINY = PROTEINY Produkty oxidace a přeměny bílkovin o-tyrosin Nitrotyrosin 3-Chlorotyrosin

8 Odběr kondenzátu vydech. vzduchu (KVV) Systém pro neinvazivní sběr látek z dýchacího systému po zkapalnění zchlazením na -10 C (Jaeger). KVV obsahuje: 1) zkapalněnou vodní páru, 2) částice aerosolu tekutiny z dýchacích cest uvolněné zvířením vzduchu 1) ve vodě rozpustné látky.

9 Analýza vzorků Identifikace neznámých biomolekul pro plicní onemocnění VZORKY KVV Odsolení a zakoncentrování vzorků Extrakce na pevné fázi ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ LC-MS ANALÝZA VZORKŮ KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VYHODNOCENÍ DAT Analýza kapalinovou chromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií TSQ Vantage, LTQ Orbitrab

10 Metodika Horvath et al Výhody kondenzátu + VÝHODY Byla analyzována řada látek - Jejich koncentrace jsou ovlivněny nemocemi dýchacího systému. + nezatěžující vyšetření + lze libovolně opakovat - nemá žádný vliv na dýchací cesty + děti, starší, nemocní lidé - NEVÝHODA cena laboratorní analýzy vzorku LC-ESI- MS/MS-

11 Osoby a vyšetřovací metody v roce dělníků s expozicí TiO2: před směnou po směně 19 zdravých dobrovolníků muži, 35 let, 11 nekuřáků, 8 kuřáků jednou plicní funkce moč chemicky titan v kondenzátu, titan v moči orientační interní vyšetření, tlak krve Měření prašnosti na pracovištích (početní, hmotnostní, velikost částic)

12 Měřené látky v kondenzátu vydech. vzduchu malondialdehyd (MDA) 4-hydroxy-trans-nonenal (HNE) 4-hydroxy-trans-hexenal (HHE) TUKY 8-isoProstaglandin F 2α (8-isoprostan) 8-hydroxy-2-deoxyguanosin (8-OHdG) 8-hydroxyguanosine (8-OHG) NUKLEOVÉ hydroxymethyl uracil (HMeU) KYSELINY o-tyrosin (o-tyr) 3-chloro-tyrosin (3-Cl-Tyr) BÍLKOVINY nitrotyrosin (NO-Tyr) leukotrieny LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 ZÁNĚT, ASTMA FeNO

13 Výsledky 2012 Produkty oxidace tuků a jader. kyselin v KVV u dělníků (před a po směně, kontrolní osoby) +p<0.05,p<0.01p<0.001 Workers-Preshift Workers-Postshift Controls MDA HNE HHE 8-ISO 8-OHdG 8-OHG 5-OHMeU ng/ml ng/ml ng/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml Pelclová a kol. Conference Proceedings, NANOCON OCT 23-25, 2012, ISBN , Copyright 2012, TANGER Ltd.

14 Výsledky 2012 Produkty oxidace bílkovin a zánětlivé leukotrieny v KVV u dělníků (před a po směně, kontrolní osoby) p<0.05,p<0.01p<0.001 Workers-Preshift Workers-Postshift Controls ClTyr NOTyr o-tyr LTB4 LTC4 LTD4 LTE4 1-FENO pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml ppb Pelclová a kol. Conference Proceedings, NANOCON OCT 23-25, 2012, ISBN , Copyright 2012, TANGER Ltd.

15 Titan v KVV (μg/l) Před směnou 20,05±4,09 μg/l, po směně 20,10±4,15 μg/l U 18 kontrolních osob pod mezí detekce P r ů m y s l o v á č á s t Výzkumný poloprovoz Titan v moči dělníků i kontrol: pod mezí detekce 2 μg/l

16 2. STUDIE POKRAČOVÁNÍ DUBEN 2013 Po směně Celkem Věk Kuřáci Nekuřáci TiO ±6 5 (36 %) 9 Kontrolní osoby 25 34±3 9 (36 %) 16

17 METODY Anamnéza, fyzikální vyšetření Spirometrie Kondenzát vydechovaného vzduchu (KVV) FeNO vydechovaný NO Moč chemicky Titan v moči Ti v KVV Měření prašnosti na pracovišti

18 MĚŘENÍ KONDUKTIVITY KVV Diluční indikátor - elektrická vodivost - nelišil se od kontrolních osob Konduktivita µs/cm ph Dělníci před směnou ±46 4,83 Dělníci po směně ±31 4,96 Dělníci po směně ±7 5,25 Kontroly ±22 5,74 Kontroly ±10 5,31

19 Titan v KVV 1) TiO 2 průměr 20,0 mcg/l 2) kontroly všichni pod 2 mcg/l 30 Titan v KVV u TiO Titan v moči 0 T T T T T T T T T T T T T T průměr 20 mcg/l jako v r Všichni pod 2 mcg/l Limit detekce 2 mcg/l

20 Noël et al isoprostan v BALu myší byl významně vyšší po inhalaci nanočástic, tvořících malé aglomerace Pěnovité makrofágy aglomerovaly nanočástice viditelné aglomeráty částic velikosti 5 nm v alveolech

21 TiO 2 nanočástice inhalované 2 týdny 6 hod/den, 5 dní /týden koncentrace 11,4 mg/m 3 histopatologické změny v dutině nosní i v plicích - malé částice do 20 nm toxické účinky v tkáních nos plíce

22 Nosní aplikace nano-tio 2 90 dní 2,5-10 mg/kg hmotnosti kontrola zánětlivá infiltrace zesílení intersticia edém 2,5 mg/kg 5 mg/kg

23 kontrola depozice TiO 2 v černých aglomerátech B - pneumocyt, Ramanova analýza TiO 2 10 mg/kg

24 ZÁVĚR VÝSLEDKY JSOU TÉMĚŘ STEJNÉ JAKO PŘED ROKEM Markery odpovídají výsledkům experimentálních studií Jak dlouho efekt přetrvává? Jde o chronický efekt? Jde o účinek nanočástic TiO 2? Nebyla korelace s jiným znečištěním venkovního ovzduší Metody jsou vhodné pro vyšetřování osob exponovaných nanočásticím

25 CO DÁL? POKUSIT SE O ZMĚNU TECHNICKOU INTERVENCÍ DOPLŇKY VÝŽIVY vitamíny C, E, juwim Vyšetřit stejné osoby PŘED INTERVENCÍ (ev. se stanovením vitamínu C, E v krvi, a stejných markerů v krvi) Potom zopakovat s odstupem 3-6 měsíců. Je třeba více podobných studií Projekt Univerzity Karlovy PRVOUK P28/1LF/6

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 2006 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 2005 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACCOLATE 20 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zafirlukastum 20,0 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45

Více

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

B I PROSPECT. Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013. Redakční rada BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI B I Dvacátýtřetí ročník Číslo 4/2013 PROSPECT Adresa společnosti: VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, tel.: 220 443 151, fax: 233 334 769, e-mail: Danka.Pokorna@vscht.cz, IČO 00570397, číslo účtu:

Více

MUDr. Radim Šrám, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje, Praha sram@biomed.cas.cz

MUDr. Radim Šrám, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje, Praha sram@biomed.cas.cz OVLIVŇUJE ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ NAŠE ZDRAVÍ? MUDr. Radim Šrám, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje, Praha sram@biomed.cas.cz 1. Úvod Vliv znečištěného ovzduší na

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014 Hodnocení zdravotních rizik pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko Evidenční č. 1/2014 Zadavatel: Název firmy: ENVIGEA s.r.o. Sídlo firmy: Jánská 864/4, 460 01 Liberec IČO:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Toxické účinky methanolu na lidský organismus Veronika Kratochvilová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15,400 01 Sídlo: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 71009361 Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální

Více

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek životního prostředí Brno, listopad 2011 Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

NEHODY S INHALACÍ TOXICKÝCH A DRÁŽDIVÝCH LÁTEK

NEHODY S INHALACÍ TOXICKÝCH A DRÁŽDIVÝCH LÁTEK NEHODY S INHALACÍ TOXICKÝCH A DRÁŽDIVÝCH LÁTEK Daniela Pelclová, Sergey Zakharov, Marcela Holá, Kamil Vlček, Tomáš Navrátil Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Více

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C 05/2012 MAGAZÍN O ZDRAVÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C Léky a lidé: Bezpečnost léků

Více

Kreditní kurz: Toxikologie

Kreditní kurz: Toxikologie TOXIKOLOGIE Toxikologie je nauka o jedech, jejich vlastnostech, o jejich působení na organismus a o léčbě otrav. Součástí toxikologie je laboratorní průkaz jedu. Podle uţšího zaměření lze toxikologii rozdělit

Více

Resveratrol jako biologicky aktivní látka ve víně

Resveratrol jako biologicky aktivní látka ve víně Resveratrol jako biologicky aktivní látka ve víně Zuzana Švajdová, DiS. Bakalářská práce 2011 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Veškeré informace uvedené v publikaci Zdraví plic v Evropě fakta a čísla pocházejí z European Lung White Book

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více