Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno"

Transkript

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání

2 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2007, kterou pro Vás připravilo Oddělení výchovy a vzdělávání v úzké spolupráci s jednotlivými útvary Fakultní nemocnice Brno. Tyto aktivity jsou vytvářeny a vedeny odborníky, kteří jsou ve svém oboru špičkovými představiteli a nabízejí Vám v rámci nich svoje znalosti, zkušenosti a vědomosti. Vzdělávací aktivity pracovišť FN Brno vycházejí z implementace zákonů o vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích oborů lékařů, farmaceutů a zubařů, certifikovaných a akreditovaných kurzů pro NLZP je zveřejněn ve VIS PeO Informace o provozu OVV a na Z hlediska organizace je rozlišeno, kdo aktivitu garantuje, kdo se na její realizaci a zajištění podílí. Některé vzdělávací aktivity jsou pořádány i ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří byli tak laskaví a poskytli Oddělení výchovy a vzdělávání informace o vzdělávacích aktivitách svých pracovišť, čímž přispěli k vytvoření této nabídky. Věřím, že v této nabídce najdete ty vzdělávací akce, jejichž absolvování přispěje k prohloubení či zvyšování Vaší kvalifikace. Ve Vašem vzdělávání Vám přeji mnoho úspěchů. Alena Šuláková Vedoucí OVV 2

3 OBSAH I. Pokyny strana Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci 1.2. Ubytování 1.3. Stravování 1.4. Kontakty 1.5. Vzor přihlášky strana 5 II. Přehled vzdělávacích a školících pracovišť ve FN Brno strana PMDV-Pracoviště medicíny dospělého věku, strana 9 FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno 2.2. PDM - Pracoviště dětské medicíny, strana 69 FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno 2.3. PRM - Pracoviště reprodukční medicíny, strana 126 FN Brno - Porodnice, Obilní trh 11, Brno 2.4. SVLS Společné vyšetřovací a léčebné složky strana NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ strana 156 III. Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit strana 9 3

4 I. POKYNY 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci Zájemce o vybranou akci se spojí s vedoucím pracovníkem či školitelem na požadovaném pracovišti, který s ním dohodne možný termín účasti a sdělí cenu vzdělávací akce. Po předběžné dohodě pošle účastník přihlášku organizátorovi, který ji zaregistruje a potvrdí závazný termín účasti na vzdělávací akci, popřípadě s ním ve spolupráci s OVV uzavře Smlouvu o umožnění absolvování stáže, praxe. Cena akce Dle platného ceníku FN Brno 33/ Ubytování Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester po dohodě se správcem ubytovny p. Poláčkem, na tel. č. : Cena Kč 315,- / 1 noc (hradí se hotově při nástupu do ubytovny) 1.3. Stravování Stravování - v jídelnách jednotlivých pracovišť FN Brno Kč 54,- / 1 oběd (hradí se hotově na pokladnách jednotlivých pracovišť) 1.4. Kontakty Ústředna FN Brno FN Brno, Oddělení výchovy a vzdělávání (OVV), Jihlavská 20, Brno telefon: Alena Šuláková Ilona Jurková Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno, Vinařská 6, Brno, tel.:

5 1.5. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, BRNO Personální odbor, Oddělení výchovy a vzdělávání P Ř I H L Á Š K A NA VZDĚLÁVACÍ AKCI VE FN BRNO Název akce :..... Pracoviště FN Brno :... Termín akce :... Příjmení, jméno, titul účastníka :... Datum narození :... Státní přísl.:... Bydliště :... PSČ :... Zaměstnavatel :... Pracovní zařazení :... Přesná adresa :... Telefon :... IČO :... DIČ : Statutární zástupce :... Datum : podpis žadatele... razítko a podpis zaměstnavatele 5

6 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH VE FN BRNO A ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ 2.1. PMDV FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno Strana 1. Interní kardiologická klinika IKK 9 2. Interní hematoonkologická klinika IHOK Interní hepatogastroenterologická klinika IGEK Klinika infekčních chorob KICH Klinika nemocí plicních a tuberkulózy KNPT Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství KIGOPL Neurologická klinika NK Psychiatrická klinika PK Deramatovenerologická klinika DVK Oddělení klinické onkologie OKO Oddělení léčby bolesti OLB Léčebna dlouhodobě nemocných LDN Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM Neurochirurgická klinika NCHK Ortopedická klinika OrtK Oddělení ORL ORL Oční klinika OK Rehabilitační oddělení RHO Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie KPRCH Centrální operační sály I. COS I Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie KÚČOCH Klinika úrazové chirurgie KÚCH Sociálně zdravotní oddělení SZO 69 6

7 2.2. PDM FN Brno-Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno Strana 1. Klinika dětských infekčních nemocí KDIN Klinika dětské neurologie KDN I. dětská interní klinika I. DIK II. dětská klinika II. DK Klinika dětské onkologie KDO Poliklinická ambulantní část PAČ Dětské rehabilitační oddělení DRHO Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie KDCHOT Centrální operační sály III. COS III Úsek ošetřovatelské péče ÚOP PRM FN Brno-Porodnice, Obilní trh 11, Brno Strana 1. Gynekologicko-porodnická klinika GPK Anesteziologicko-resuscitační oddělení II ARO II 128 7

8 2.4. SVLS Strana 1. Oddělení klinické biochemie a hematologie OKBH Oddělení klinické hematologie OKH Transfúzní oddělení a krevní banka TO a KB Klinika nukleární medicíny KNM Oddělení klinické mikrobiologie OKM Centrální sterilizace CS Oddělení lékařské genetiky OLG NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ Strana 1. Středisko informačních technologií SIT Odbor hospodářsko-technické správy OHTS Ekonomický odbor EO Personální odbor PeO 166 8

9 III. VLASTNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2.1. INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA Přednosta prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Aktuality v léčbě hypertenze realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK seminář praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Martina Šišáková, kl Rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze vyšetřovací metody, rizikové faktory Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Srdeční arytmie + náhlá smrt realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK kurz praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika 1 den dle individuální domluvy as. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., As.MUDr.Jitka Vlašínová, Ph.D. tel.: Supraventrikulární a komorové arytmie, farmakologická a nefarmakologická terapie, interpretace ekg u trvalé kardiostimulace, stratifikace rizika NS Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

10 Péče o nemocné se srdečními vadami realizuje IKK FN Brno-Bohunice žádáme o garanci ČLK seminář kardiology a internisty IKK FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Tomáš Brychta, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. tel.: Vrozené a získané srdeční vady v dospělosti, jejich komplikace, infekční endokarditida Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Základní kurz v echokardiografii realizuje IKK FN Brno-Bohunice žádáme o garanci ČLK kurz kardiology a internisty IKK FNB 1 týden MUDr. Jan Maňoušek, MUDr. Tomáš Brychta, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel. : D echokardiografie, dopplerovská echokardiografie, barevné mapování Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

11 Regionální kardiologický seminář garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice seminář kardiology, internisty a praktické lékaře FN Brno-Bohunice - kinosál 1 den březen 2007 MUDr. Petr Kala, Ph.D., kl Novinky v akutní a invazivní kardiologii Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Akutní koronární syndromy realizuje IKK FN Brno-Bohunice-žádáme o garanci ČLK kurz kardiology, internisty, praktické lékaře, lékaře RZP IKK FN Brno 6 hodin dle individuální domluvy MUDr. Petr Kala, Ph.D., kl Intervenční léčby Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

12 Školení pro získání funkční licence ČLK Intervenční kardiologie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: Asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Školení pro získání funkční licence ČLK Invazivní diagnostická kardiologie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 6 měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: Asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

13 Stáž ke získání funkční licence trvalá kardiostimulace implantace PM+ICD garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 podmínka kardiologická atestace Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů (i jednotlivé dny) as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D., as. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. tel.: Indikace, implantace, kontroly kardiostimulátorů, programace, interpretace ekg při stimulaci, monitorovací systémy, vyhodnocování diagnostické závěry. Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Stáž ke získání funkční licence elektrofyziologie a katetrizační ablace garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 podmínka kardiologická atestace Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice individuální domluva individuální domluva as.mudr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Růžena Lábrová tel.: , 2160 Indikační kritéria, programovaná stimulace komor, elektrofyziologické vyšetření, diagnostická interpretace výsledků vyšetření radiofrekvenční ablace Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

14 Školení pro vydání funkční licence ČLK transesophageální echokardiografie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0011/12/2001 kardiology Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice echokardiografická laboratoř 8 týdnů (dle erudice žadatele) dle individuální domluvy (čtvrtky) prim. MUDr.Jiří.Schildberger, Ph.D., MUDr. Jan Maňoušek tel. : transesophageální echokardiografie Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

15 INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA (IHOK) Přednosta: prof. MUDr. Jiří Vorlíček,CSc. Invazivní vyšetřovací metody v hematoonkologii garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - zákrokový sálek, FN Brno - Bohunice 2 dny Darina Palšovičová, tel.: příprava nemocných na diagnostické zákroky - asistence - péče o nemocné po výkonech Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Specifika ošetřovatelské péče na jednotce transplantací krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení sestry specialistky IHOK - transplantační jednotka, FN Brno - Bohunice 5 dní Zuzana Danišová, tel.: ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.:

16 Transplantace krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení sestry specialistky IHOK - separační středisko, FN Brno - Bohunice 2 dny Andrea Žmijáková, tel.: příprava nemocných na transplantaci krvetvorných buněk - příprava předtransplantačními režimy - příprava transplantátů - sběr periferních kmenových buněk Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Péče o nemocné s bolestí garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - posluchárna, FN Brno - Bohunice 1 den Bc. Marie Zítková, tel.: teorie bolesti - hodnocení bolesti - součást ošetřovatelské dokumentace - kontrola bolesti v praxi Org. zajišťuje, tel.: Bc. Marie Zítková, tel.:

17 Ošetřovatelská péče u imunokompromitovaných nemocných garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry IHOK - lůžkové oddělení A, FN Brno - Bohunice 5 dní Soňa Miklóšová, tel.: ošetřovatelský proces u těchto nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Možnosti intravenózního přístupu u onkologických nemocných garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - JIP, FN Brno - Bohunice 2 dny Zuzana Danišová, tel.: možnosti zajištění intravenózního přístupu - ošetřovatelská péče o zavedené nitrožilní katetry - vedení ošetřovatelské dokumentace Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.:

18 Odběr a zpracování krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Zdeněk Kořístek tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou odběru a zpracování krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Zdeněk Kořístek, tel.: Autologní a alogenní transplantace krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: řešení klinické problematiky transplantací krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.:

19 Komplexní diagnostika a léčba hematologických zhoubných onemocnění (leukémie, lymfomy a další) garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 1 týden - měsíc prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: teoretické i praktické seznámení s komplexní diagnostikou a léčbou hematologických zhoubných onemocnění (leukémie, lymfomy a další Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: Enterální a parenterální výživa pacientů s maligními nemocemi garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou výživy u onkologických nemocných Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. tel.:

20 Vícerozměrná cytometrická analýza fenotypu v detekci reziduální nemoci garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou vyšetření vzorků ve flowcytometrické laboratoři Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. tel.: Experimentální léčba mnohočetného myelomu Garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 1 týden prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., tel.: teoretické i praktické seznámení s experimentální léčbou mnohočetného myelomu Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., tel.:

21 INTERNÍ HEPATOGASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA (IGEK) Přednosta prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Odborná stáž Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK odborná stáž z gastroenterologie gastroenterology, chirurgy Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 měsíce (dle erudice žadatele) prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: diagnostika a terapie nemocí gastrointestinálních jater, pankreatu a bil. cest (včetně gastroonkologie) NCO NZO Brno Endosonografie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření pankreat. oblasti jícnu a žaludku NCO NZO Brno 21

22 ERCP + terapeutické výkony Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření pankreatobiliárního systému NCO NZO Brno Esofagogastroskopie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: endoskopické vyšetření jícnu a žaludku NCO NZO Brno 22

23 Kolonoskopie + polypektomie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel.: Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření tlustého střeva NCO NZO Brno Abdominální sonografie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel.: Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření orgánů dutiny břišní ultrazvukem NCO NZO Brno 23

24 Školení pro získání funkční licence ČLK garantuje a realizuje IGEK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence - ev.č. 0017/12/2001 gastroenterology IGEK, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 individuální, dle počtu daných výkonů Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc, prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc., MUDr. Magda Kunovská, MUDr. Lucie Prokopová, MUDr. Libuše Husová, MUDr. Hana Münzová Org. zajišťuje, tel.: IGEK FN Brno, sekretariát, tel.:

25 KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB (KICH) Přednosta: doc. MUDr. Petr Husa, CSc. Péče o nemocné HIV/AIDS garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce MUDr. Svatava Snopková, tel.: sekretariát paní Vykoukalová - diagnostika HIV infekce - HAART - diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Intenzivní péče v infekčním lékařství garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková, tel.: sekretariát paní Vykoukalová - purulentní meningitidy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

26 Infekční lékařství garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát paní Vykoukalová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Novinky v infektologii garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 den prosinec 2007, bude upřesněno Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát paní Vykoukalová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

27 Klinické semináře KICH garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa MUDr. Kateřina Povolná, tel.: sekretariát paní Vykoukalová dle rozpisu seminářů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Ošetřovatelská péče o infekční nemocné na JIP garantuje a realizuje FN Brno KICH školení všeobecné sestry JIP, ARO KICH, FN Brno - Bohunice 1 den Renata Chudá, tel: , specifity ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s infekční dg. Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

28 Ošetřovatelská péče o nemocné s HIV/AIDS realizuje a garantuje FN Brno KICH školení všeobecné sestry interních i chirurgických oborů KICH, FN Brno - Bohunice 1 den Nataša Šauerová, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.: specifity ošetřovatelské péče o HIV+ a nemocné s AIDS - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

29 KLINIKA NEMOCÍ PLICNÍCH A TBC Přednostka: Doc.MUDr. Jana Skřičková, CSc. Základy v bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP a ARO Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 2 týdny Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání. NCONZO Brno Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, onkology, internisty Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Jana Kaplanová, tel.: MUDr. Lenka Babičková, tel.: MUDr. Marcela Tomíšková, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování. NCONZO Brno 29

30 Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, internisty - revmatology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. MUDr. Ilona Binková, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování. NCONZO Brno Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Klíma, tel: Org. zajišťuje, tel.: Sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí, indikace k transplantaci plic, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazívní i neinvazívní plicní ventilace. NCONZO Brno 30

31 Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiále garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Prim. MUDr. Pavel Turčani, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace. NCONZO Brno Funkční diagnostika v pneumologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: , MUDr. Pavel Klíma, tel.: Spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. Org. zajišťuje, tel.: NCONZO Brno 31

32 Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, internisty, pneumology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic. NCONZO Brno Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry JIP TRN Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Sylvia Štefankovičová, tel.: MUDr. Pavel Klíma, tel.: Doc.MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Kompletní péče o pacienta s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace). NCONZO Brno 32

33 Vyšetřování plicních funkcí garant NCONZO Brno, realizátor NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Maulerová, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Principy metod vyšetřování plicních funkcí Spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. NCONZO Brno Práce sestry na bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry oddělení TRN, sestry JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Lincová, tel.: Monika Klusáková, tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Doc. MUDr. Jana Skřičková,CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Příprava pacienta před vyšetřením Edukace Asistence při výkonu Správné označení a expedice vzorků Sledování pacientů po výkonu Dodržování zásad dezinfekce a sterilizace Ovládání přístrojů (elektrokauter, laser) NCONZO Brno 33

34 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE, OŠETŘOVATELSTVÍ A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ Přednosta prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. IX. Brněnský geriatrický den Doc. MUDr. Pavel Weber ve spolupráci s ČGGS, ČSL JEP a Spolkem lékařů v Brně seminář praktické lékaře, internisty, geriatry Kinosál LT, FN Brno - Bohunice 1 den (od hod.) Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství tel.: , Dny praktického lékařství Prof. Hana Kubešová, CSc. ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství, ČLK, JEP a Lékařskou fakultou MU v Brně seminář praktické lékaře, internisty, geriatry Kinosál LT, FN Brno - Bohunice 2 dny (od hod.) září 2007 Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství tel.: ,

35 NEUROLOGICKÁ KLINIKA (NK) Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. KURZ ELEKTROENCEFALOGRAFIE II garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I z roku 2006) NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Základy elektroencefalografie - Základy spánkové medicíny - Základy epileptologie - Praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: pí. Eliška Blažková, studijní oddělení NCO NZO, Vinařská 6, Brno, tel: , KURZ ELEKTROENCEFALOGRAFIE I garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz neurology, psychiatry NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Základy elektroencefalografie - Základy spánkové medicíny - Základy epileptologie - Praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: pí. Eliška Blažková, studijní oddělení NCO NZO, Vinařská 6, Brno, tel: , 35

36 Vyšetřování pacientů - EMG garantuje a realizuje FN Brno NK, garant vrchní sestra školení všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v měsíci Voborná Marie, tel.: vyšetřování motorického a senzitivního vedení - asistence při jehlové EMG - snímání EP - asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro) Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Vyšetřování pacientů - EEG realizuje a garantuje FN Brno NK školení všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny Pomališová Magda, tel.: EEG nativní - aktivace fotostimulací, hyperventilací, spánkovou deprivací,ep - vyšetření polysomnografické psg - nastavení trvalého přetlaku CPAP - vyšetření polygrafické PC - vyšetření EEG se zavedenými semiinvazivními a invaz. elektrodami Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

37 Ošetřování pacientů na JIP NK garantuje a realizuje FN Brno - NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Tachtadžisová Taťána, tel.: akutní příjem na JIP - CMP - monitorování pacientů CMP - ošetřování pacientů s hemoragickou a ischemickou CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Ošetřování pacientů na iktové jednotce NK realizuje a garantuje FN Brno NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Staňková Božena., tel.: ošetřování pacientů po CMP - sesterská rehabilitace po CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

38 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA (PK) Přednosta: prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Elektrokonvulzivní terapie garantuje a realizuje FN Brno PK školení pro psychiatry Psychiatrická klinika, FN Brno - Bohunice 5 dnů doc. MUDr. Radek Ryšánek, tel.: /sekr / Teoretické znalosti a o elektrokonvulzivní terapii poskytnutí vhodné literatury event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Transkraniální magnetická stimulace realizuje a garantuje FN Brno PK školení psychiatry Psychiatrická klinika, FN Brno - Bohunice 5 dnů MUDr. Martin Perna, tel.: /sekr / Teoretické znalosti o transkraniální magnetické stimulaci - poskytnutí vhodné literatury, event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více