Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno"

Transkript

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání

2 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2007, kterou pro Vás připravilo Oddělení výchovy a vzdělávání v úzké spolupráci s jednotlivými útvary Fakultní nemocnice Brno. Tyto aktivity jsou vytvářeny a vedeny odborníky, kteří jsou ve svém oboru špičkovými představiteli a nabízejí Vám v rámci nich svoje znalosti, zkušenosti a vědomosti. Vzdělávací aktivity pracovišť FN Brno vycházejí z implementace zákonů o vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích oborů lékařů, farmaceutů a zubařů, certifikovaných a akreditovaných kurzů pro NLZP je zveřejněn ve VIS PeO Informace o provozu OVV a na Z hlediska organizace je rozlišeno, kdo aktivitu garantuje, kdo se na její realizaci a zajištění podílí. Některé vzdělávací aktivity jsou pořádány i ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří byli tak laskaví a poskytli Oddělení výchovy a vzdělávání informace o vzdělávacích aktivitách svých pracovišť, čímž přispěli k vytvoření této nabídky. Věřím, že v této nabídce najdete ty vzdělávací akce, jejichž absolvování přispěje k prohloubení či zvyšování Vaší kvalifikace. Ve Vašem vzdělávání Vám přeji mnoho úspěchů. Alena Šuláková Vedoucí OVV 2

3 OBSAH I. Pokyny strana Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci 1.2. Ubytování 1.3. Stravování 1.4. Kontakty 1.5. Vzor přihlášky strana 5 II. Přehled vzdělávacích a školících pracovišť ve FN Brno strana PMDV-Pracoviště medicíny dospělého věku, strana 9 FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno 2.2. PDM - Pracoviště dětské medicíny, strana 69 FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno 2.3. PRM - Pracoviště reprodukční medicíny, strana 126 FN Brno - Porodnice, Obilní trh 11, Brno 2.4. SVLS Společné vyšetřovací a léčebné složky strana NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ strana 156 III. Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit strana 9 3

4 I. POKYNY 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci Zájemce o vybranou akci se spojí s vedoucím pracovníkem či školitelem na požadovaném pracovišti, který s ním dohodne možný termín účasti a sdělí cenu vzdělávací akce. Po předběžné dohodě pošle účastník přihlášku organizátorovi, který ji zaregistruje a potvrdí závazný termín účasti na vzdělávací akci, popřípadě s ním ve spolupráci s OVV uzavře Smlouvu o umožnění absolvování stáže, praxe. Cena akce Dle platného ceníku FN Brno 33/ Ubytování Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester po dohodě se správcem ubytovny p. Poláčkem, na tel. č. : Cena Kč 315,- / 1 noc (hradí se hotově při nástupu do ubytovny) 1.3. Stravování Stravování - v jídelnách jednotlivých pracovišť FN Brno Kč 54,- / 1 oběd (hradí se hotově na pokladnách jednotlivých pracovišť) 1.4. Kontakty Ústředna FN Brno FN Brno, Oddělení výchovy a vzdělávání (OVV), Jihlavská 20, Brno telefon: Alena Šuláková Ilona Jurková Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno, Vinařská 6, Brno, tel.:

5 1.5. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, BRNO Personální odbor, Oddělení výchovy a vzdělávání P Ř I H L Á Š K A NA VZDĚLÁVACÍ AKCI VE FN BRNO Název akce :..... Pracoviště FN Brno :... Termín akce :... Příjmení, jméno, titul účastníka :... Datum narození :... Státní přísl.:... Bydliště :... PSČ :... Zaměstnavatel :... Pracovní zařazení :... Přesná adresa :... Telefon :... IČO :... DIČ : Statutární zástupce :... Datum : podpis žadatele... razítko a podpis zaměstnavatele 5

6 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH VE FN BRNO A ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ 2.1. PMDV FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno Strana 1. Interní kardiologická klinika IKK 9 2. Interní hematoonkologická klinika IHOK Interní hepatogastroenterologická klinika IGEK Klinika infekčních chorob KICH Klinika nemocí plicních a tuberkulózy KNPT Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství KIGOPL Neurologická klinika NK Psychiatrická klinika PK Deramatovenerologická klinika DVK Oddělení klinické onkologie OKO Oddělení léčby bolesti OLB Léčebna dlouhodobě nemocných LDN Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM Neurochirurgická klinika NCHK Ortopedická klinika OrtK Oddělení ORL ORL Oční klinika OK Rehabilitační oddělení RHO Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie KPRCH Centrální operační sály I. COS I Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie KÚČOCH Klinika úrazové chirurgie KÚCH Sociálně zdravotní oddělení SZO 69 6

7 2.2. PDM FN Brno-Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno Strana 1. Klinika dětských infekčních nemocí KDIN Klinika dětské neurologie KDN I. dětská interní klinika I. DIK II. dětská klinika II. DK Klinika dětské onkologie KDO Poliklinická ambulantní část PAČ Dětské rehabilitační oddělení DRHO Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie KDCHOT Centrální operační sály III. COS III Úsek ošetřovatelské péče ÚOP PRM FN Brno-Porodnice, Obilní trh 11, Brno Strana 1. Gynekologicko-porodnická klinika GPK Anesteziologicko-resuscitační oddělení II ARO II 128 7

8 2.4. SVLS Strana 1. Oddělení klinické biochemie a hematologie OKBH Oddělení klinické hematologie OKH Transfúzní oddělení a krevní banka TO a KB Klinika nukleární medicíny KNM Oddělení klinické mikrobiologie OKM Centrální sterilizace CS Oddělení lékařské genetiky OLG NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ Strana 1. Středisko informačních technologií SIT Odbor hospodářsko-technické správy OHTS Ekonomický odbor EO Personální odbor PeO 166 8

9 III. VLASTNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2.1. INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA Přednosta prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Aktuality v léčbě hypertenze realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK seminář praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Martina Šišáková, kl Rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze vyšetřovací metody, rizikové faktory Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Srdeční arytmie + náhlá smrt realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK kurz praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika 1 den dle individuální domluvy as. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., As.MUDr.Jitka Vlašínová, Ph.D. tel.: Supraventrikulární a komorové arytmie, farmakologická a nefarmakologická terapie, interpretace ekg u trvalé kardiostimulace, stratifikace rizika NS Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

10 Péče o nemocné se srdečními vadami realizuje IKK FN Brno-Bohunice žádáme o garanci ČLK seminář kardiology a internisty IKK FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Tomáš Brychta, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. tel.: Vrozené a získané srdeční vady v dospělosti, jejich komplikace, infekční endokarditida Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Základní kurz v echokardiografii realizuje IKK FN Brno-Bohunice žádáme o garanci ČLK kurz kardiology a internisty IKK FNB 1 týden MUDr. Jan Maňoušek, MUDr. Tomáš Brychta, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel. : D echokardiografie, dopplerovská echokardiografie, barevné mapování Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

11 Regionální kardiologický seminář garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice seminář kardiology, internisty a praktické lékaře FN Brno-Bohunice - kinosál 1 den březen 2007 MUDr. Petr Kala, Ph.D., kl Novinky v akutní a invazivní kardiologii Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Akutní koronární syndromy realizuje IKK FN Brno-Bohunice-žádáme o garanci ČLK kurz kardiology, internisty, praktické lékaře, lékaře RZP IKK FN Brno 6 hodin dle individuální domluvy MUDr. Petr Kala, Ph.D., kl Intervenční léčby Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

12 Školení pro získání funkční licence ČLK Intervenční kardiologie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: Asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Školení pro získání funkční licence ČLK Invazivní diagnostická kardiologie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 6 měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: Asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

13 Stáž ke získání funkční licence trvalá kardiostimulace implantace PM+ICD garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 podmínka kardiologická atestace Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů (i jednotlivé dny) as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D., as. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. tel.: Indikace, implantace, kontroly kardiostimulátorů, programace, interpretace ekg při stimulaci, monitorovací systémy, vyhodnocování diagnostické závěry. Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Stáž ke získání funkční licence elektrofyziologie a katetrizační ablace garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 podmínka kardiologická atestace Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice individuální domluva individuální domluva as.mudr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Růžena Lábrová tel.: , 2160 Indikační kritéria, programovaná stimulace komor, elektrofyziologické vyšetření, diagnostická interpretace výsledků vyšetření radiofrekvenční ablace Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

14 Školení pro vydání funkční licence ČLK transesophageální echokardiografie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0011/12/2001 kardiology Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice echokardiografická laboratoř 8 týdnů (dle erudice žadatele) dle individuální domluvy (čtvrtky) prim. MUDr.Jiří.Schildberger, Ph.D., MUDr. Jan Maňoušek tel. : transesophageální echokardiografie Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

15 INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA (IHOK) Přednosta: prof. MUDr. Jiří Vorlíček,CSc. Invazivní vyšetřovací metody v hematoonkologii garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - zákrokový sálek, FN Brno - Bohunice 2 dny Darina Palšovičová, tel.: příprava nemocných na diagnostické zákroky - asistence - péče o nemocné po výkonech Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Specifika ošetřovatelské péče na jednotce transplantací krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení sestry specialistky IHOK - transplantační jednotka, FN Brno - Bohunice 5 dní Zuzana Danišová, tel.: ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.:

16 Transplantace krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení sestry specialistky IHOK - separační středisko, FN Brno - Bohunice 2 dny Andrea Žmijáková, tel.: příprava nemocných na transplantaci krvetvorných buněk - příprava předtransplantačními režimy - příprava transplantátů - sběr periferních kmenových buněk Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Péče o nemocné s bolestí garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - posluchárna, FN Brno - Bohunice 1 den Bc. Marie Zítková, tel.: teorie bolesti - hodnocení bolesti - součást ošetřovatelské dokumentace - kontrola bolesti v praxi Org. zajišťuje, tel.: Bc. Marie Zítková, tel.:

17 Ošetřovatelská péče u imunokompromitovaných nemocných garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry IHOK - lůžkové oddělení A, FN Brno - Bohunice 5 dní Soňa Miklóšová, tel.: ošetřovatelský proces u těchto nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Možnosti intravenózního přístupu u onkologických nemocných garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - JIP, FN Brno - Bohunice 2 dny Zuzana Danišová, tel.: možnosti zajištění intravenózního přístupu - ošetřovatelská péče o zavedené nitrožilní katetry - vedení ošetřovatelské dokumentace Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.:

18 Odběr a zpracování krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Zdeněk Kořístek tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou odběru a zpracování krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Zdeněk Kořístek, tel.: Autologní a alogenní transplantace krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: řešení klinické problematiky transplantací krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.:

19 Komplexní diagnostika a léčba hematologických zhoubných onemocnění (leukémie, lymfomy a další) garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 1 týden - měsíc prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: teoretické i praktické seznámení s komplexní diagnostikou a léčbou hematologických zhoubných onemocnění (leukémie, lymfomy a další Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: Enterální a parenterální výživa pacientů s maligními nemocemi garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou výživy u onkologických nemocných Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. tel.:

20 Vícerozměrná cytometrická analýza fenotypu v detekci reziduální nemoci garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou vyšetření vzorků ve flowcytometrické laboratoři Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. tel.: Experimentální léčba mnohočetného myelomu Garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 1 týden prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., tel.: teoretické i praktické seznámení s experimentální léčbou mnohočetného myelomu Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., tel.:

21 INTERNÍ HEPATOGASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA (IGEK) Přednosta prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Odborná stáž Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK odborná stáž z gastroenterologie gastroenterology, chirurgy Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 měsíce (dle erudice žadatele) prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: diagnostika a terapie nemocí gastrointestinálních jater, pankreatu a bil. cest (včetně gastroonkologie) NCO NZO Brno Endosonografie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření pankreat. oblasti jícnu a žaludku NCO NZO Brno 21

22 ERCP + terapeutické výkony Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření pankreatobiliárního systému NCO NZO Brno Esofagogastroskopie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: endoskopické vyšetření jícnu a žaludku NCO NZO Brno 22

23 Kolonoskopie + polypektomie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel.: Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření tlustého střeva NCO NZO Brno Abdominální sonografie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel.: Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření orgánů dutiny břišní ultrazvukem NCO NZO Brno 23

24 Školení pro získání funkční licence ČLK garantuje a realizuje IGEK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence - ev.č. 0017/12/2001 gastroenterology IGEK, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 individuální, dle počtu daných výkonů Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc, prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc., MUDr. Magda Kunovská, MUDr. Lucie Prokopová, MUDr. Libuše Husová, MUDr. Hana Münzová Org. zajišťuje, tel.: IGEK FN Brno, sekretariát, tel.:

25 KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB (KICH) Přednosta: doc. MUDr. Petr Husa, CSc. Péče o nemocné HIV/AIDS garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce MUDr. Svatava Snopková, tel.: sekretariát paní Vykoukalová - diagnostika HIV infekce - HAART - diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Intenzivní péče v infekčním lékařství garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková, tel.: sekretariát paní Vykoukalová - purulentní meningitidy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

26 Infekční lékařství garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát paní Vykoukalová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Novinky v infektologii garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 den prosinec 2007, bude upřesněno Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát paní Vykoukalová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

27 Klinické semináře KICH garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa MUDr. Kateřina Povolná, tel.: sekretariát paní Vykoukalová dle rozpisu seminářů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Ošetřovatelská péče o infekční nemocné na JIP garantuje a realizuje FN Brno KICH školení všeobecné sestry JIP, ARO KICH, FN Brno - Bohunice 1 den Renata Chudá, tel: , specifity ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s infekční dg. Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

28 Ošetřovatelská péče o nemocné s HIV/AIDS realizuje a garantuje FN Brno KICH školení všeobecné sestry interních i chirurgických oborů KICH, FN Brno - Bohunice 1 den Nataša Šauerová, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.: specifity ošetřovatelské péče o HIV+ a nemocné s AIDS - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

29 KLINIKA NEMOCÍ PLICNÍCH A TBC Přednostka: Doc.MUDr. Jana Skřičková, CSc. Základy v bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP a ARO Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 2 týdny Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání. NCONZO Brno Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, onkology, internisty Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Jana Kaplanová, tel.: MUDr. Lenka Babičková, tel.: MUDr. Marcela Tomíšková, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování. NCONZO Brno 29

30 Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, internisty - revmatology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. MUDr. Ilona Binková, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování. NCONZO Brno Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Klíma, tel: Org. zajišťuje, tel.: Sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí, indikace k transplantaci plic, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazívní i neinvazívní plicní ventilace. NCONZO Brno 30

31 Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiále garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Prim. MUDr. Pavel Turčani, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace. NCONZO Brno Funkční diagnostika v pneumologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: , MUDr. Pavel Klíma, tel.: Spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. Org. zajišťuje, tel.: NCONZO Brno 31

32 Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, internisty, pneumology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic. NCONZO Brno Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry JIP TRN Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Sylvia Štefankovičová, tel.: MUDr. Pavel Klíma, tel.: Doc.MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Kompletní péče o pacienta s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace). NCONZO Brno 32

33 Vyšetřování plicních funkcí garant NCONZO Brno, realizátor NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Maulerová, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Principy metod vyšetřování plicních funkcí Spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. NCONZO Brno Práce sestry na bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry oddělení TRN, sestry JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Lincová, tel.: Monika Klusáková, tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Doc. MUDr. Jana Skřičková,CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Příprava pacienta před vyšetřením Edukace Asistence při výkonu Správné označení a expedice vzorků Sledování pacientů po výkonu Dodržování zásad dezinfekce a sterilizace Ovládání přístrojů (elektrokauter, laser) NCONZO Brno 33

34 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE, OŠETŘOVATELSTVÍ A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ Přednosta prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. IX. Brněnský geriatrický den Doc. MUDr. Pavel Weber ve spolupráci s ČGGS, ČSL JEP a Spolkem lékařů v Brně seminář praktické lékaře, internisty, geriatry Kinosál LT, FN Brno - Bohunice 1 den (od hod.) Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství tel.: , Dny praktického lékařství Prof. Hana Kubešová, CSc. ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství, ČLK, JEP a Lékařskou fakultou MU v Brně seminář praktické lékaře, internisty, geriatry Kinosál LT, FN Brno - Bohunice 2 dny (od hod.) září 2007 Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství tel.: ,

35 NEUROLOGICKÁ KLINIKA (NK) Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. KURZ ELEKTROENCEFALOGRAFIE II garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I z roku 2006) NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Základy elektroencefalografie - Základy spánkové medicíny - Základy epileptologie - Praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: pí. Eliška Blažková, studijní oddělení NCO NZO, Vinařská 6, Brno, tel: , KURZ ELEKTROENCEFALOGRAFIE I garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz neurology, psychiatry NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Základy elektroencefalografie - Základy spánkové medicíny - Základy epileptologie - Praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: pí. Eliška Blažková, studijní oddělení NCO NZO, Vinařská 6, Brno, tel: , 35

36 Vyšetřování pacientů - EMG garantuje a realizuje FN Brno NK, garant vrchní sestra školení všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v měsíci Voborná Marie, tel.: vyšetřování motorického a senzitivního vedení - asistence při jehlové EMG - snímání EP - asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro) Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Vyšetřování pacientů - EEG realizuje a garantuje FN Brno NK školení všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny Pomališová Magda, tel.: EEG nativní - aktivace fotostimulací, hyperventilací, spánkovou deprivací,ep - vyšetření polysomnografické psg - nastavení trvalého přetlaku CPAP - vyšetření polygrafické PC - vyšetření EEG se zavedenými semiinvazivními a invaz. elektrodami Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

37 Ošetřování pacientů na JIP NK garantuje a realizuje FN Brno - NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Tachtadžisová Taťána, tel.: akutní příjem na JIP - CMP - monitorování pacientů CMP - ošetřování pacientů s hemoragickou a ischemickou CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Ošetřování pacientů na iktové jednotce NK realizuje a garantuje FN Brno NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Staňková Božena., tel.: ošetřování pacientů po CMP - sesterská rehabilitace po CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

38 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA (PK) Přednosta: prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Elektrokonvulzivní terapie garantuje a realizuje FN Brno PK školení pro psychiatry Psychiatrická klinika, FN Brno - Bohunice 5 dnů doc. MUDr. Radek Ryšánek, tel.: /sekr / Teoretické znalosti a o elektrokonvulzivní terapii poskytnutí vhodné literatury event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Transkraniální magnetická stimulace realizuje a garantuje FN Brno PK školení psychiatry Psychiatrická klinika, FN Brno - Bohunice 5 dnů MUDr. Martin Perna, tel.: /sekr / Teoretické znalosti o transkraniální magnetické stimulaci - poskytnutí vhodné literatury, event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2010 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2010, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2009 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více