Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno"

Transkript

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání

2 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2007, kterou pro Vás připravilo Oddělení výchovy a vzdělávání v úzké spolupráci s jednotlivými útvary Fakultní nemocnice Brno. Tyto aktivity jsou vytvářeny a vedeny odborníky, kteří jsou ve svém oboru špičkovými představiteli a nabízejí Vám v rámci nich svoje znalosti, zkušenosti a vědomosti. Vzdělávací aktivity pracovišť FN Brno vycházejí z implementace zákonů o vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích oborů lékařů, farmaceutů a zubařů, certifikovaných a akreditovaných kurzů pro NLZP je zveřejněn ve VIS PeO Informace o provozu OVV a na Z hlediska organizace je rozlišeno, kdo aktivitu garantuje, kdo se na její realizaci a zajištění podílí. Některé vzdělávací aktivity jsou pořádány i ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří byli tak laskaví a poskytli Oddělení výchovy a vzdělávání informace o vzdělávacích aktivitách svých pracovišť, čímž přispěli k vytvoření této nabídky. Věřím, že v této nabídce najdete ty vzdělávací akce, jejichž absolvování přispěje k prohloubení či zvyšování Vaší kvalifikace. Ve Vašem vzdělávání Vám přeji mnoho úspěchů. Alena Šuláková Vedoucí OVV 2

3 OBSAH I. Pokyny strana Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci 1.2. Ubytování 1.3. Stravování 1.4. Kontakty 1.5. Vzor přihlášky strana 5 II. Přehled vzdělávacích a školících pracovišť ve FN Brno strana PMDV-Pracoviště medicíny dospělého věku, strana 9 FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno 2.2. PDM - Pracoviště dětské medicíny, strana 69 FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno 2.3. PRM - Pracoviště reprodukční medicíny, strana 126 FN Brno - Porodnice, Obilní trh 11, Brno 2.4. SVLS Společné vyšetřovací a léčebné složky strana NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ strana 156 III. Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit strana 9 3

4 I. POKYNY 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci Zájemce o vybranou akci se spojí s vedoucím pracovníkem či školitelem na požadovaném pracovišti, který s ním dohodne možný termín účasti a sdělí cenu vzdělávací akce. Po předběžné dohodě pošle účastník přihlášku organizátorovi, který ji zaregistruje a potvrdí závazný termín účasti na vzdělávací akci, popřípadě s ním ve spolupráci s OVV uzavře Smlouvu o umožnění absolvování stáže, praxe. Cena akce Dle platného ceníku FN Brno 33/ Ubytování Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester po dohodě se správcem ubytovny p. Poláčkem, na tel. č. : Cena Kč 315,- / 1 noc (hradí se hotově při nástupu do ubytovny) 1.3. Stravování Stravování - v jídelnách jednotlivých pracovišť FN Brno Kč 54,- / 1 oběd (hradí se hotově na pokladnách jednotlivých pracovišť) 1.4. Kontakty Ústředna FN Brno FN Brno, Oddělení výchovy a vzdělávání (OVV), Jihlavská 20, Brno telefon: Alena Šuláková Ilona Jurková Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno, Vinařská 6, Brno, tel.:

5 1.5. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, BRNO Personální odbor, Oddělení výchovy a vzdělávání P Ř I H L Á Š K A NA VZDĚLÁVACÍ AKCI VE FN BRNO Název akce :..... Pracoviště FN Brno :... Termín akce :... Příjmení, jméno, titul účastníka :... Datum narození :... Státní přísl.:... Bydliště :... PSČ :... Zaměstnavatel :... Pracovní zařazení :... Přesná adresa :... Telefon :... IČO :... DIČ : Statutární zástupce :... Datum : podpis žadatele... razítko a podpis zaměstnavatele 5

6 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH VE FN BRNO A ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ 2.1. PMDV FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Brno Strana 1. Interní kardiologická klinika IKK 9 2. Interní hematoonkologická klinika IHOK Interní hepatogastroenterologická klinika IGEK Klinika infekčních chorob KICH Klinika nemocí plicních a tuberkulózy KNPT Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství KIGOPL Neurologická klinika NK Psychiatrická klinika PK Deramatovenerologická klinika DVK Oddělení klinické onkologie OKO Oddělení léčby bolesti OLB Léčebna dlouhodobě nemocných LDN Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM Neurochirurgická klinika NCHK Ortopedická klinika OrtK Oddělení ORL ORL Oční klinika OK Rehabilitační oddělení RHO Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie KPRCH Centrální operační sály I. COS I Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie KÚČOCH Klinika úrazové chirurgie KÚCH Sociálně zdravotní oddělení SZO 69 6

7 2.2. PDM FN Brno-Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno Strana 1. Klinika dětských infekčních nemocí KDIN Klinika dětské neurologie KDN I. dětská interní klinika I. DIK II. dětská klinika II. DK Klinika dětské onkologie KDO Poliklinická ambulantní část PAČ Dětské rehabilitační oddělení DRHO Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie KDCHOT Centrální operační sály III. COS III Úsek ošetřovatelské péče ÚOP PRM FN Brno-Porodnice, Obilní trh 11, Brno Strana 1. Gynekologicko-porodnická klinika GPK Anesteziologicko-resuscitační oddělení II ARO II 128 7

8 2.4. SVLS Strana 1. Oddělení klinické biochemie a hematologie OKBH Oddělení klinické hematologie OKH Transfúzní oddělení a krevní banka TO a KB Klinika nukleární medicíny KNM Oddělení klinické mikrobiologie OKM Centrální sterilizace CS Oddělení lékařské genetiky OLG NEZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ Strana 1. Středisko informačních technologií SIT Odbor hospodářsko-technické správy OHTS Ekonomický odbor EO Personální odbor PeO 166 8

9 III. VLASTNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2.1. INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA Přednosta prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Aktuality v léčbě hypertenze realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK seminář praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Martina Šišáková, kl Rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze vyšetřovací metody, rizikové faktory Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Srdeční arytmie + náhlá smrt realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK kurz praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika 1 den dle individuální domluvy as. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., As.MUDr.Jitka Vlašínová, Ph.D. tel.: Supraventrikulární a komorové arytmie, farmakologická a nefarmakologická terapie, interpretace ekg u trvalé kardiostimulace, stratifikace rizika NS Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

10 Péče o nemocné se srdečními vadami realizuje IKK FN Brno-Bohunice žádáme o garanci ČLK seminář kardiology a internisty IKK FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Tomáš Brychta, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. tel.: Vrozené a získané srdeční vady v dospělosti, jejich komplikace, infekční endokarditida Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Základní kurz v echokardiografii realizuje IKK FN Brno-Bohunice žádáme o garanci ČLK kurz kardiology a internisty IKK FNB 1 týden MUDr. Jan Maňoušek, MUDr. Tomáš Brychta, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel. : D echokardiografie, dopplerovská echokardiografie, barevné mapování Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

11 Regionální kardiologický seminář garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice seminář kardiology, internisty a praktické lékaře FN Brno-Bohunice - kinosál 1 den březen 2007 MUDr. Petr Kala, Ph.D., kl Novinky v akutní a invazivní kardiologii Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Akutní koronární syndromy realizuje IKK FN Brno-Bohunice-žádáme o garanci ČLK kurz kardiology, internisty, praktické lékaře, lékaře RZP IKK FN Brno 6 hodin dle individuální domluvy MUDr. Petr Kala, Ph.D., kl Intervenční léčby Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

12 Školení pro získání funkční licence ČLK Intervenční kardiologie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: Asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Školení pro získání funkční licence ČLK Invazivní diagnostická kardiologie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 6 měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: Asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

13 Stáž ke získání funkční licence trvalá kardiostimulace implantace PM+ICD garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 podmínka kardiologická atestace Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů (i jednotlivé dny) as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D., as. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. tel.: Indikace, implantace, kontroly kardiostimulátorů, programace, interpretace ekg při stimulaci, monitorovací systémy, vyhodnocování diagnostické závěry. Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Stáž ke získání funkční licence elektrofyziologie a katetrizační ablace garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0019/12/2001 podmínka kardiologická atestace Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice individuální domluva individuální domluva as.mudr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Růžena Lábrová tel.: , 2160 Indikační kritéria, programovaná stimulace komor, elektrofyziologické vyšetření, diagnostická interpretace výsledků vyšetření radiofrekvenční ablace Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

14 Školení pro vydání funkční licence ČLK transesophageální echokardiografie garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence ev.č. 0011/12/2001 kardiology Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice echokardiografická laboratoř 8 týdnů (dle erudice žadatele) dle individuální domluvy (čtvrtky) prim. MUDr.Jiří.Schildberger, Ph.D., MUDr. Jan Maňoušek tel. : transesophageální echokardiografie Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno,

15 INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA (IHOK) Přednosta: prof. MUDr. Jiří Vorlíček,CSc. Invazivní vyšetřovací metody v hematoonkologii garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - zákrokový sálek, FN Brno - Bohunice 2 dny Darina Palšovičová, tel.: příprava nemocných na diagnostické zákroky - asistence - péče o nemocné po výkonech Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Specifika ošetřovatelské péče na jednotce transplantací krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení sestry specialistky IHOK - transplantační jednotka, FN Brno - Bohunice 5 dní Zuzana Danišová, tel.: ošetřovatelský proces u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.:

16 Transplantace krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení sestry specialistky IHOK - separační středisko, FN Brno - Bohunice 2 dny Andrea Žmijáková, tel.: příprava nemocných na transplantaci krvetvorných buněk - příprava předtransplantačními režimy - příprava transplantátů - sběr periferních kmenových buněk Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Péče o nemocné s bolestí garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - posluchárna, FN Brno - Bohunice 1 den Bc. Marie Zítková, tel.: teorie bolesti - hodnocení bolesti - součást ošetřovatelské dokumentace - kontrola bolesti v praxi Org. zajišťuje, tel.: Bc. Marie Zítková, tel.:

17 Ošetřovatelská péče u imunokompromitovaných nemocných garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry IHOK - lůžkové oddělení A, FN Brno - Bohunice 5 dní Soňa Miklóšová, tel.: ošetřovatelský proces u těchto nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.: Možnosti intravenózního přístupu u onkologických nemocných garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení všeobecné sestry, sestry specialistky IHOK - JIP, FN Brno - Bohunice 2 dny Zuzana Danišová, tel.: možnosti zajištění intravenózního přístupu - ošetřovatelská péče o zavedené nitrožilní katetry - vedení ošetřovatelské dokumentace Org. zajišťuje, tel.: školitel, Bc. Marie Zítková, tel.:

18 Odběr a zpracování krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Zdeněk Kořístek tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou odběru a zpracování krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Zdeněk Kořístek, tel.: Autologní a alogenní transplantace krvetvorných buněk garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: řešení klinické problematiky transplantací krvetvorných buněk Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.:

19 Komplexní diagnostika a léčba hematologických zhoubných onemocnění (leukémie, lymfomy a další) garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 1 týden - měsíc prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: teoretické i praktické seznámení s komplexní diagnostikou a léčbou hematologických zhoubných onemocnění (leukémie, lymfomy a další Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. tel.: Enterální a parenterální výživa pacientů s maligními nemocemi garantuje a realizuje FN Brno IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou výživy u onkologických nemocných Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. tel.:

20 Vícerozměrná cytometrická analýza fenotypu v detekci reziduální nemoci garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. tel.: teoretické i praktické seznámení s problematikou vyšetření vzorků ve flowcytometrické laboratoři Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. tel.: Experimentální léčba mnohočetného myelomu Garantuje a realizuje FN Brno - IHOK školení lékaře z oboru hematologie, onkologie a vnitřního lékařství IHOK FN Brno - Bohunice 1 týden prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., tel.: teoretické i praktické seznámení s experimentální léčbou mnohočetného myelomu Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., tel.:

21 INTERNÍ HEPATOGASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA (IGEK) Přednosta prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Odborná stáž Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK odborná stáž z gastroenterologie gastroenterology, chirurgy Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 měsíce (dle erudice žadatele) prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: diagnostika a terapie nemocí gastrointestinálních jater, pankreatu a bil. cest (včetně gastroonkologie) NCO NZO Brno Endosonografie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření pankreat. oblasti jícnu a žaludku NCO NZO Brno 21

22 ERCP + terapeutické výkony Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření pankreatobiliárního systému NCO NZO Brno Esofagogastroskopie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel Náplň : Org. zajišťuje, tel.: endoskopické vyšetření jícnu a žaludku NCO NZO Brno 22

23 Kolonoskopie + polypektomie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel.: Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření tlustého střeva NCO NZO Brno Abdominální sonografie Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO Brno ve spolupráci FN Brno - IGEK pro vydání licence gastroenterology, chirurgy, pediatry Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno 2 týdny (dle erudice žadatele) MUDr. Ivo Novotný, CSc., tel.: Náplň : Org. zajišťuje, tel.: vyšetření orgánů dutiny břišní ultrazvukem NCO NZO Brno 23

24 Školení pro získání funkční licence ČLK garantuje a realizuje IGEK FN Brno-Bohunice k získání funkční licence - ev.č. 0017/12/2001 gastroenterology IGEK, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 individuální, dle počtu daných výkonů Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc, prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc., MUDr. Magda Kunovská, MUDr. Lucie Prokopová, MUDr. Libuše Husová, MUDr. Hana Münzová Org. zajišťuje, tel.: IGEK FN Brno, sekretariát, tel.:

25 KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB (KICH) Přednosta: doc. MUDr. Petr Husa, CSc. Péče o nemocné HIV/AIDS garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce MUDr. Svatava Snopková, tel.: sekretariát paní Vykoukalová - diagnostika HIV infekce - HAART - diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Intenzivní péče v infekčním lékařství garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková, tel.: sekretariát paní Vykoukalová - purulentní meningitidy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

26 Infekční lékařství garantuje a realizuje FN Brno KICH odborná stáž lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát paní Vykoukalová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Novinky v infektologii garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 den prosinec 2007, bude upřesněno Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát paní Vykoukalová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

27 Klinické semináře KICH garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa MUDr. Kateřina Povolná, tel.: sekretariát paní Vykoukalová dle rozpisu seminářů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Ošetřovatelská péče o infekční nemocné na JIP garantuje a realizuje FN Brno KICH školení všeobecné sestry JIP, ARO KICH, FN Brno - Bohunice 1 den Renata Chudá, tel: , specifity ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s infekční dg. Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

28 Ošetřovatelská péče o nemocné s HIV/AIDS realizuje a garantuje FN Brno KICH školení všeobecné sestry interních i chirurgických oborů KICH, FN Brno - Bohunice 1 den Nataša Šauerová, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.: specifity ošetřovatelské péče o HIV+ a nemocné s AIDS - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

29 KLINIKA NEMOCÍ PLICNÍCH A TBC Přednostka: Doc.MUDr. Jana Skřičková, CSc. Základy v bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP a ARO Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 2 týdny Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání. NCONZO Brno Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, onkology, internisty Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Jana Kaplanová, tel.: MUDr. Lenka Babičková, tel.: MUDr. Marcela Tomíšková, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování. NCONZO Brno 29

30 Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, internisty - revmatology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. MUDr. Ilona Binková, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování. NCONZO Brno Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Klíma, tel: Org. zajišťuje, tel.: Sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí, indikace k transplantaci plic, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazívní i neinvazívní plicní ventilace. NCONZO Brno 30

31 Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiále garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Prim. MUDr. Pavel Turčani, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace. NCONZO Brno Funkční diagnostika v pneumologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: , MUDr. Pavel Klíma, tel.: Spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. Org. zajišťuje, tel.: NCONZO Brno 31

32 Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, internisty, pneumology Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic. NCONZO Brno Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry JIP TRN Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Sylvia Štefankovičová, tel.: MUDr. Pavel Klíma, tel.: Doc.MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Kompletní péče o pacienta s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace). NCONZO Brno 32

33 Vyšetřování plicních funkcí garant NCONZO Brno, realizátor NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Maulerová, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Principy metod vyšetřování plicních funkcí Spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. NCONZO Brno Práce sestry na bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT odborná praxe sestry oddělení TRN, sestry JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a tbc, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Lincová, tel.: Monika Klusáková, tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Doc. MUDr. Jana Skřičková,CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: Příprava pacienta před vyšetřením Edukace Asistence při výkonu Správné označení a expedice vzorků Sledování pacientů po výkonu Dodržování zásad dezinfekce a sterilizace Ovládání přístrojů (elektrokauter, laser) NCONZO Brno 33

34 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE, OŠETŘOVATELSTVÍ A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ Přednosta prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. IX. Brněnský geriatrický den Doc. MUDr. Pavel Weber ve spolupráci s ČGGS, ČSL JEP a Spolkem lékařů v Brně seminář praktické lékaře, internisty, geriatry Kinosál LT, FN Brno - Bohunice 1 den (od hod.) Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství tel.: , Dny praktického lékařství Prof. Hana Kubešová, CSc. ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství, ČLK, JEP a Lékařskou fakultou MU v Brně seminář praktické lékaře, internisty, geriatry Kinosál LT, FN Brno - Bohunice 2 dny (od hod.) září 2007 Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství tel.: ,

35 NEUROLOGICKÁ KLINIKA (NK) Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. KURZ ELEKTROENCEFALOGRAFIE II garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I z roku 2006) NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Základy elektroencefalografie - Základy spánkové medicíny - Základy epileptologie - Praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: pí. Eliška Blažková, studijní oddělení NCO NZO, Vinařská 6, Brno, tel: , KURZ ELEKTROENCEFALOGRAFIE I garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz neurology, psychiatry NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Základy elektroencefalografie - Základy spánkové medicíny - Základy epileptologie - Praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: pí. Eliška Blažková, studijní oddělení NCO NZO, Vinařská 6, Brno, tel: , 35

36 Vyšetřování pacientů - EMG garantuje a realizuje FN Brno NK, garant vrchní sestra školení všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v měsíci Voborná Marie, tel.: vyšetřování motorického a senzitivního vedení - asistence při jehlové EMG - snímání EP - asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro) Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Vyšetřování pacientů - EEG realizuje a garantuje FN Brno NK školení všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny Pomališová Magda, tel.: EEG nativní - aktivace fotostimulací, hyperventilací, spánkovou deprivací,ep - vyšetření polysomnografické psg - nastavení trvalého přetlaku CPAP - vyšetření polygrafické PC - vyšetření EEG se zavedenými semiinvazivními a invaz. elektrodami Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

37 Ošetřování pacientů na JIP NK garantuje a realizuje FN Brno - NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Tachtadžisová Taťána, tel.: akutní příjem na JIP - CMP - monitorování pacientů CMP - ošetřování pacientů s hemoragickou a ischemickou CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Ošetřování pacientů na iktové jednotce NK realizuje a garantuje FN Brno NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Staňková Božena., tel.: ošetřování pacientů po CMP - sesterská rehabilitace po CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

38 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA (PK) Přednosta: prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Elektrokonvulzivní terapie garantuje a realizuje FN Brno PK školení pro psychiatry Psychiatrická klinika, FN Brno - Bohunice 5 dnů doc. MUDr. Radek Ryšánek, tel.: /sekr / Teoretické znalosti a o elektrokonvulzivní terapii poskytnutí vhodné literatury event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Transkraniální magnetická stimulace realizuje a garantuje FN Brno PK školení psychiatry Psychiatrická klinika, FN Brno - Bohunice 5 dnů MUDr. Martin Perna, tel.: /sekr / Teoretické znalosti o transkraniální magnetické stimulaci - poskytnutí vhodné literatury, event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2008 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2008, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2011 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2011, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2010 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2010, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2009 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Nabídka vzdlávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdlávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdlávacích aktivit FN Brno 2006 Personální odbor FN Brno Oddlení výchovy a vzdlávání Vážení pátelé, Personální odbor - Oddlení výchovy a vzdlávání FN

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Úvod Kontakty na Oddělení vzdělávání FN HK:

Úvod Kontakty na Oddělení vzdělávání FN HK: Přehled školících akcí Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2015 ÚVOD... 2 I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA... 4 II. INTERNÍ GASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA... 8 PLICNÍ KLINIKA... 11 III. INTERNÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více