Nemocniční listy. V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu. Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu. Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu Str Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici Str. 25 Benešovské oční oddělení pečuje nejen o zdraví pacientů Str Sestry Soňa Chrtková (vlevo) a Štěpánka Dostálová na ARO kolínské nemocnice Oblastní nemocnice kolín str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou: Krajské nemocnice jsou jistotou pro pacienty Díky péči Středočeského kraje se krajské nemocnice rozvíjejí, probíhají v nich rekonstrukce a staví se i nové pavilony. Daleko aktuálnější je však před koncem roku čekání na konečné znění úhradové vyhlášky pro následující rok. I o tom jsme hovořili s MUDr. Kateřinou Pancovou. Jaký byl letošní rok v krajských nemocnicích? Byl úspěšný. Pokračovaly rekonstrukce a stavby nových zdravotnických zařízení. Úhradová vyhláška bohužel nepočítá se zvýšením komfortu pacientů, ale díky Středočeskému kraji a tomu, že hejtman MUDr. David Rath plní předvolební sliby, že zvýší úroveň krajských zdravotnických zařízení a bude se snažit dopřát lidem vyšší komfort, se nám to daří. Investiční akce, i ty rozsáhlé, probíhají bez problémů a podle harmonogramu. Dnes probíhají další výběrová řízení, např. na dostavbu komplexu nemocnice v Mladé Boleslavi (centrální příjem, ubytovna středního zdravotnického personálu, kuchyň apod.), která bude hrazena z rozpočtu kraje, v jejichž rámci se zvýší komfort nejen pacientů, ale i zaměstnanců nemocnic. Podařilo se nám nejen získat investice do budov, ale získali jsme i velmi kvalitní lékaře příkladem může být MUDr. Ronald Pospíšil, jenž bohaté zkušenosti s operativou nabyté v motolské nemocnici dnes uplatňuje v kladenské nemocnici, podobně je na tom Příbram, kam přešlo také mnoho lékařů z FN Motol. Tím se zvyšuje kredit našich nemocnic. Mimochodem tak by to ideálně mělo být, po získání zkušeností na klinickém pracovišti by lékaři měli postoupit na pracoviště, kde mohou tyto zkušenosti a dovednosti předávat dál, právě například do krajských nemocnic. Pacienti se nerozdělují na ty, kteří půjdou do fakultní nemocnice, a na ty, kteří půjdou do nemocnice krajské. Plošnou péči dokáží zajistit i krajské nemocnice, jen úhrady ze strany pojišťoven tomu neodpovídají. Jaká je situace ohledně nové úhradové vyhlášky? V příštím roce má vstoupit v platnost tzv. likvidační úhradová vyhláška, kdy za referenční období je považován rok 2010, přičemž není jisté, zda do ní bude započítán stabilizační příplatek na sestry. Je jisté, že v ní nefiguruje zvýšení platů lékařů, které získali jako výsledek akce Děkujeme, odcházíme v roce Tato vyhláška tedy nejen nepočítá se zlepšováním péče a zvyšováním komfortu, ale dokonce lže lékařům. Ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., tvrdí, že v ní je obsaženo navýšení o 6,25 %, což není pravda. Není v ní ani stávající navýšení z roku Vyhláš ka sice obsahuje navýšení o cca 5 %, ale zároveň snižuje tzv. relativní váhy, tedy ohodnocení případů. Jediné, co nám zbývá, je ukázat lékařům výše zálohových plateb v roce 2011 a 2012, aby bylo zřejmé, zda se zvýšily, či nikoli. Finální znění vyhlášky bohužel ještě nebylo zveřejněno, takže lze předpokládat, že ještě v lednu dostaneme zálohové platby ve výši odpovídající letošnímu roku, a teprve v únoru nebo v březnu uvidíme změnu. Musíme se nechat překvapit, protože zatím žádné signály nemáme. Začíná se projevovat navýšení regulačních poplatků? Veřejnost chápe, že je nutno přispívat na stravu a pobyt v nemocnici. Myslím si, že 60 Kč za den v nemocnici bylo adekvátní. 100 Kč už přece jen vzbuzuje negativní reakce, protože kromě výše poplatku se z pohledu pacienta nic nezměnilo. Daleko nepochopitelnější jsou platby za recept, v ambulanci, nebo dokonce na pohotovosti. Rozumná míra spoluúčasti pacientů je dobrá, ale některé poplatky pacienti nechápou. Myslím si, že nejdráždivější je poplatek za recept, protože pacienti doplácejí za léky a ještě navíc musejí platit za recept. V médiích se objevují i zprávy o nadstandardech. Jak je vnímáte? Můžeme je vnímat pouze v rámci toho, co je uvedeno v úhradové vyhlášce. Co jsme zatím dostali, nelze nazvat jinak, než přešlapováním na místě. Bude se platit téměř veškerá zubní péče a výkony, které dnes již patří k hrazeným. Navíc se lékař vždy musí řídit zdravotní indikací. Například dražší (Johnsonova) protéza nemusí být vždy lepší apod. Jinými slovy seriózní vydání seznamu nadstandardů ještě není na světě. Jak bude vypadat situace v krajských nemocnicích v příštím roce? Podle toho, co zatím ministerstvo zdravotnictví vydalo, nevidím situaci vůbec dobře. Jen bych podotkla, že úhradová vyhláška byla vždy vstřícná k fakultním nemocnicím, zatímco k ostatním méně. Její současná podoba poškozuje všechna zdravotnická zařízení včetně fakultních nemocnic. Pro představu: tzv. základní sazba pro letošní rok činí Kč, pro rok 2010 činila Kč. Po úpravě jsou čísla výrazně jiná: kladenská nemocnice dostává Kč, motolská Kč. Pro příští rok nastane snížení pro všechny. Vyhláška je tedy špatná, nereflektuje pokroky v medicíně, ale alespoň poškozuje spravedlivě všechny. Doufejme, že nemocnice přežijí. MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou 02 Odbor zdravotnictví 04 Slovníček zkratek a pojmů 05 Hrubá stavba nového pavilonu v Mladé Boleslavi dokončena 06 Více sociálních služeb pro seniory ve Smečně 08 Úspěšný projekt v Berouně 09 Zneužívání tísňové linky 10 Oblastní nemocnice Příbram 12 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 18 Oblastní nemocnice Kladno 24 Oblastní nemocnice Kolín 30 Nemocnice Kutná Hora 36 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 40 Měsíčník Vydává: Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Vančurova 1548, Kladno 1, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Redakční rada: Jana Machová, Vladimír Lemon, Alice Opočenská, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 Odbor zdravotnictví 05 Odbor zdravotnictví Regulační poplatky Slovníček zkratek a pojmů Ve Středočeském kraji jsou od 1. srpna 2010 propláceny regulační poplatky uhrazené ve zdravotnických zařízeních na území regionu. Děje se tak na základě písemně podaného Na opakované žádosti čtenářů zařazujeme tento sloupek, kde budeme přinášet vysvětlení většiny zkratek a cizích výrazů použitých v textech daného čísla. návrhu odboru zdravotnictví na uzavření darovací smlouvy. Tyto návrhy pak schvaluje na svých jednáních rada kraje. Údaje uvedené v tomto návrhu zavazují navrhovatele k tomu, že si takto vrácené finanční prostředky pře- Analgosedace součást anestezie spojující tlumení bolesti analgezii a zklidnění sedaci ČAS Česká asociace sester vezme formou, již v dokumentu uvedl, a z toho také plyne, že rozhodnutí rady je neměnné a nelze tak požadovat jiný způsob převzetí. Buď si žada- ností od 1. prosince 2011 narostl původní poplatek za pobyt v lůžkovém zařízení z 60 Kč/den na 100 Kč/den, na režimu možnosti podat návrh na EKG Elektrokardiogram záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou (záznam se pořizuje elektrokardiografem) Endoprotéza náhrada kloubu tel může peníze nechat poslat na svůj uzavření darovací smlouvy se ovšem Gamagrafie izotopové vyšetření, scintigrafie gama záření bankovní účet, nebo si může obnos osobně převzít na pokladně Krajského úřadu Středočeského kraje. S účin- nic nemění a Středočeský kraj i nadále nabízí svým obyvatelům vrácení zaplaceného regulačního poplatku. Gastroenterologie lékařský obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou a léčbou chorob trávicího systému: jícnu, žaludku, střev, slinivky břišní, jater Hepatopankreatobiliární týkající se onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní Porada hlavních sester Ischemická choroba srdeční nejčastější onemocnění srdce jeho podstatou je nedostatečné prokrvení srdečního svalu (ischemie) Setkání krajů na odboru zdravotnictví Ve čtvrtek 1. prosince 2011 pis přináší, se proto zúčastnění se na půdě Krajského úřadu Stře- dohodli na zpracování metodiky jsou krajským úřadům společná. Spadají sem například administra- V budově Krajského úřadu Středočeského kraje se dne 25. listopadu 2011 uskutečnila pravidelná pracovní porada hlavních sester působících ve zdravotnických zaří- miologie Krajské hygienické stanice Středočeského kraje MUDr. Markéty Korcinové, jež nastínila současnou epidemiologickou situaci v našem regionu, přičemž vyzdvihla význam očko- Lymfodrenáž masáž založená na rytmickém hnětení svalů ORL Otorhinolaryngologie (či otorinolaryngologie) chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních Revaskularizace obnovení cévního zásobení dočeského kraje konalo pracovní setkání zástupců odborů zdravot- k synchronizaci postupu jednotlivých krajských úřadů a pro tento tivní povinnosti, které náleží lékárnám, proces výběrových řízení zeních Středočeského kraje. Probíraná témata se týkala nejen odbor- vání proti sezonní chřipce a upozornila na legislativu týkající se povinného Screening vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stadiích nictví všech krajů, které probíhá pravidelně a v jehož hostitelství se účel byla vytvořena skupina, kde jsou odbornými referentkami, práv- nestátních zdravotnických zařízení na uzavření smlouvy o poskyto- ných záležitostí, ale také obecných informací o činnosti odboru zdravot- hlášení infekčních chorob ze strany zdravotnických zařízení. Významným Scintigrafie radioizotopové vyšetření, při němž se hodnotí rozložení podaného radioizotopu ve vyšetřovaném orgánu kraje střídají. Tentokrát byla předmětem setkání především diskuse týkající se nového zákona o zdravotních službách, který by měl vejít v účinnost 1. března Pozvánku k účasti přijala zástupkyně ministerstva zdravotnictví MUDr. Hřebíková, a tak se pracovníkům naskytla příležitost požádat o objasnění některých zákonných ustanovení a o jejich výklad, zvláště pak v případě tzv. přeregistrací. Z důvodu významných procesních níkem, vedoucím oddělení i vedoucím odboru zastoupeny tímto zákonem nejvíce dotčené oblasti. Jedním z bodů diskuse bylo také aktuální téma rušení kojeneckých ústavů a výhledově i dětských domovů. Vzhledem k faktu, že i Středočeský kraj je zřizovatelem těchto pobytových zařízení (bližší informace jsme uvedli již v předchozím čísle), má na vhodném řešení celé problematiky velký zájem. Byla však probírána i témata vzta- vání a úhradě zdravotní péče nebo kontroly nestátních zdravotnických zařízení prováděné odborem zdravotnictví namátkově či na podnět. Setkání moderovala vedoucí oddělení zdravotní péče MUDr. Martina Novotná a se svým příspěvkem vystoupil také vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Pavel Kubíček. Je třeba zdůraznit, že na hladkém průběhu se podílelo celé oddělení zdravotní péče a pomohlo tím k úspěšnému projednání všech palčivých nictví v roce Na úvod vystoupila Ing. Šárka Strolená ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), která přinesla informace o aktuálním stavu jednání o restrukturalizaci zdravotnictví ve Středočeském kraji a o postupu SZP ČR v této věci. V této souvislosti zmínila kritéria, která budou pro ZP rozhodující při hodnocení kvality péče při uzavírání nových smluv se zdravotnickými zařízeními. Pro přítomné hlavní sestry byl velice přínosný následu- hostem byla také Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester (ČAS) a zároveň ředitelka VFN Praha, která informovala o aktivním přístupu ČAS při přípravě nových právních předpisů upravujících činnost zdravotníků zejména v rámci ošetřovatelství a dlouhodobé péče. V závěru navíc ocenila efektivní spolupráci se Středočeským krajem. Velký dík za organizaci celého setkání patří referentkám Odboru zdravotnictví Mgr. Martině Pechové společně SPECT/CT SPECT, tedy Single Photon Emission Computed Tomography (česky jednofotonová emisní výpočetní tomografie ) je to zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny, která dokáže zobrazit prostorové rozložení nějaké radioaktivně značené látky v těle; CT, tedy Computed Tomography (česky počítačová tomografie ) je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřností těl živočichů, především člověka Spirometrie vyšetření, při němž lékař zjišťuje funkci pacientových plic Splanchnická útrobní Střevní kolonoskopie metoda vyšetření tlustého střeva (případně tenkého střeva) endoskopem SZP ČR Svaz zdravotních pojišťoven České republiky změn, které tento nový právní před- hující se k ostatním agendám, jež otázek. jící příspěvek vedoucí Odboru epide- s Mgr. Venuší Škampovou. ZP zdravotní pojišťovna

4 06 Investice 07 Investice Hrubá stavba nového pavilonu v Mladé Boleslavi dokončena Dne 5. prosince se konalo předvánoční setkání u příležitosti dokončení hrubé stavby nového pavilonu interních oborů v Klaudiánově nemocnici Mladá Boleslav v šestém nadzemním patře tohoto pavilonu. Setkání se zúčastnil nejen hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, ale také ředitel Klaudiánovy nemocnice doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., zástupci společnosti Neocity Group, zástupci stavební společnosti Chládek & Tintěra, a. s., lékaři a střední zdravotnický personál Klaudiánovy nemocnice a další hosté. Stavba probíhá do této chvíle přesně podle plánovaného harmonogramu. V tuto chvíli bylo na stavbu použito mimo jiné již 100 kilometrů kabelů. V celé budově není ani jeden pravý úhel, komentoval prohlídku hejtman MUDr. David Rath, kterého příjemně překvapila vyhlídka z horních pater na horu Říp. Nová budova bude po dokončení navazovat na pavilon, kde je dnes umístěno oční oddělení a oddělení neurologie, a zároveň na nejstarší nemocniční objekt, kde je dnes umístěna lůžková rehabilitace a část interny. Právě ta se bude do nových prostor stěhovat. Veškeré interní ambulance kromě dialýzy budou umístěny v přízemí této budovy, a to tak, aby pacient mohl všechna potřebná vyšetření absolvovat pod jednou střechou. V dalším patře bude gastroenterologie a ve vyšších patrech budou umístěny veškeré interní lůžkové stanice a společná jednotka intenzivní péče. V horním patře bude také velká zasedací místnost, která v tuto chvíli v nemocnici chybí. Pod pavilonem je plánován parkovací dům. Vedení Středočeského kraje připravilo pilotní záměr modifikovaného PPP projektu, tedy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Toto partnerství spočívá v tom, že veřejnou soutěží byl vyhledán soukromý investor, který z vlastních prostředků stavbu zrealizuje, po jejím dokončení předá nemocnici a kraj ji následně bude splácet po dobu osmi let tomuto zahraničnímu investorovi. Prezident společnosti Neocity Group Sabi Bar-Noy předal při této příležitosti řediteli Klaudiánovy nemocnice šek v hodnotě Kč, který společnost Neocity Group věnovala jako vánoční dárek dětskému domovu při Klaudiánově nemocnici. Jak šel čas Dne 10. února 2011 převzala společnost Neocity Group staveniště a byly zahájeny přípravné práce. Koncem února 2011 pak byly zahájeny hlavní stavební práce. Koncem listopadu 2011 byla ukončena hrubá stavba. Plánovaný termín dokončení a zprovoznění stavby je na podzim V rámci setkání věnovala společnost Neocity Group řediteli nemocnice šek v hodnotě Kč na dětský domov při Klaudiánově nemocnici: hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, generální ředitel stavební společnosti Chládek & Tintěra Ing. Jan Kokeš, prezident společnosti Neocity Group Sabi Bar-Noy, ředitel Klaudiánovy nemocnice doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., a zástupce společnosti Neocity Group Oded Ber (zprava doleva).

5 08 Sociální problematika 09 Projekt Více sociálních služeb pro seniory ve Smečně Dříve jen domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením dnes nabízí nové služby pro seniory. Denní stacionář v Domově Pod Lipami Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, nabízí v současnosti čtyři druhy Denní stacionář sídlí v nově zrekonstruovaném památkově chráněném objektu. sociálních služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Nejnovější službou je denní stacionář pro seniory, který má za cíl odlehčit rodinám v péči o své blízké v seniorském věku a zároveň umožnit seniorům trávit čas v prostorách představujících přirozené domácí prostředí a odstranit u nich pocit osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti. Moc se mi tu líbí a s péčí jsem velmi spokojená, říká paní Danuše, klientka denního stacionáře, jež bydlí v Kladně a žije sama na sídlišti. Protože jsem byla v bytě sama a neměla jsem si s kým popovídat, začala jsem dojíždět do stacionáře ve Smečně. Zde se setkávám s dalšími seniory, s nimiž podnikáme vycházky po zámeckém parku, navštěvujeme místní cukrárnu. V létě se zúčastňuji výletů, například jsme navštívili minizoo. V rámci pořádaných volnočasových aktivit nejraději tkám koberečky. Klienti denního stacionáře si mohou připadat jako zámečtí pánové či zámecké paní. Stacionář totiž sídlí v nově zrekonstruovaném památkově chráněném objektu Sally terreny z 18. století, který je umístěn uprostřed zámeckého parku. Vlastní stacionář s kapacitou 12 míst je vybaven velmi vkusným nábytkem a je zde bezbariérový přístup do všech prostor. Denní provoz stacionáře je od 6.30 do pouze v pracovní dny, ale lze jej upravit dle individuálních potřeb klientů. Zaměstnanci stacionáře tu pomáhají klientům při zvládání základních denních činností, které konkrétní klient potřebuje, např. poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně, společenský kontakt, pomoc při zajišťování osobních záležitostí (jednání s úřady) apod., přibližuje práci odborného personálu krajská radní pro sociální věci Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová. Pro klienty jsou zajištěny různé programy a činnosti od výroby keramiky, šití, malování až po společenské hry. Během adventu připravovali výrobky s námětem Vánoc, které byly prezentovány na vánočních výstavách a jarmarcích. Klienti se rovněž zúčastňují dalších programů a akcí pořádaných domovem pro seniory, jako jsou taneční odpoledne, besedy, výlety a sportovní akce. Úspěšný projekt v Berouně Před několika měsíci se Barbora Novotná přihlásila do soutěže RozjezdyRoku 2011 pro začínající podnikatele s projektem soukromé mateřské školky B-English. Po prezentacích a workshopech vybrala odborná porota z každého kraje jednoho vítěze, který postoupí do celostátního kola. Z asi 65 středočeských projektů byl nejúspěšnější právě ten její. Představme si v krátkosti mladou úspěšnou podnikatelku: Barboře Novotné je 22 let, vystudovala Střední pedagogické lyceum v Berouně, poté na Západočeské univerzitě v Plzni absolvovala certifikované studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů. Nyní studuje obor mezinárodní vztahy a evropská studia na MUP v Praze, kde získala bakalářský titul a pokračuje v magisterském studiu. Mezi mé koníčky patří všechny druhy sportů a práce s dětmi. Děti jsou naše budoucnost a velmi ráda se podílím na jejich výchově a vzdělávání, vysvětluje, jak vznikl nápad založit si soukromou mateřskou školku. Práce s dětmi mne vždy naplňovala. Vymýšlet pro děti aktivity, smát se s nimi a být u tak vzácných okamžiků v jejich životě je úžasné, říká. Školka B-English byla otevřena v září tohoto roku a její zakladatelka je zatím velmi spokojená s tím, jak se věci vyvíjejí. Navíc ji zdobí skromnost a optimismus. Vždyť její životní krédo zní: If you can dream it, you can do it. (Když o tom dokážete snít, dokážete to i udělat.) Barbora Novotná s projektem B-English se stala vítězem soutěže RozjezdyRoku 2011 pro Středočeský kraj a postoupila do celostátního kola. O absolutním vítězi se hlasuje prostřednictvím internetového portálu Veřejnost má možnost hlasovat do konce ledna. Poté bude slavnostně vyhlášen celorepublikový vítěz. Další informace jsou k dispozici na a Úspěšná mladá podnikatelka Barbora Novotná uprostřed svých dětí. Kontaktní údaje pro zájemce o služby denního stacionáře: Zámek 1, Smečno, tel.: ,

6 10 11 Záchranná služba Záchranná služba Zneužívání tísňové linky žet na telefonu a cílenými dotazy se několik desítek minut snažili zjistit, kde je, jaký je její zdravotní stav řeší ve spolupráci s call centrem záchranné služby. Někteří volající si někdy vymýšlejí zdravotní obtíže, Zdravotnické operační středisko je jedním z nejdůležitějších článků záchranné služby už jen proto, že zde dochází k prvnímu kontaktu s člověkem v tísni. Při výkonu práce jsou dispečeři pod neustálým psychickým tlakem. Denně vyhodnotí stovky hovorů. a stav druhé osoby. Zároveň probíhala spolupráce s Policií ČR při lokalizaci jejího telefonního čísla. Dispečink vyslal na předpokládané místo tři sanitní vozy a další složky IZS, které ženu téměř hodinu hledaly. Po celou dobu hledání měly dispečerky vola- jen aby dosáhli svého a přijel je ošetřit lékař. Opakovaně se stává, že záchranáři jsou voláni k závažnému zdravotnímu stavu, z něhož se po příjezdu vyklube například bolest zad, která trvá už dva roky. Na začátku prosince byli voláni záchranáři z Neratovic do Po telefonu musí správně posoudit a vyhodnotit závažnost situace a zdravotní stav pacienta. se obvykle z osoby v bezvědomí stane osoba pod vlivem alkoholu, která se probudí a dojde si do blízké jící na telefonu a komunikovaly s ní. Ženu, která seděla na autobusové zastávce, nalezla Zneužití záchranné služby a tísňové linky může ohrozit životy lidí, kteří okamžitou pomoc opravdu potřebují. Nejen, že vysílají sanitní vozy k pacientům, ale navigují posádky a radí po telefonu, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem sanitního vozu, včetně neodkladné resuscitace po telefonu. Na prvním kontaktu s dispečinkem záchranné služby závisí zdraví a životy mnoha lidí, ale přesto jsou mezi námi i tací, kteří tísňovou linku a záchrannou službu zneužívají. Prozvánění tísňové linky, ticho v telefonu a následné přerušení hovoru ze strany volajícího, to je pravděpodobně nejčastější případ, který však není možné jednoznačně označit za zneužití linky 155. Může se jednat o omyl nebo o někoho, kdo pomoc skutečně potřebuje, ale ze zdravotního či jiného důvodu nemůže mluvit. I takové případy už záchranáři zažili. V drtivé většině případů se však jedná o vtipálky, nejčastěji děti, které si tak krátí dlouhou chvíli. Výjimkou není prozvánění hospody pro další várku piv. Záchranáři po příjezdu na místo pak nikoho nenaleznou. V jiných případech domnělý pacient záchranářům nadává a odmítá ošetření. Za rok 2010 evidovala středočeská záchranná služba 295 marných výjezdů. Typické zneužití záchranné služby a tísňové linky, kdy volající požádá o výjezd ke smyšlené události, záchranáři zažijí přibližně stokrát do roka. Nebývá výjimkou, že k takovým výzvám kromě záchranářů vyjíždějí i ostatní složky IZS (integrovaného záchranného systému), jako jsou hasiči a policisté. Na místě buď nikoho nenaleznou, nebo volající tvrdí, že pomoc nechtěl. Tyto případy pak obvykle řeší policie. V polovině listopadu se na dispečink záchranné služby v Kladně ve večerních hodinách dovolala rozrušená a zmatná žena. Říkala, že měla dopravní nehodu a že Text: BcA. Tereza Janečková, DiS., tisková mluvčí Ústředního střediska ZSSK jako první policie. Té dotyčná po příjezdu sdělila, že mění výpověď, zdravotní ošetření nepotřebuje a k žádné dopravní nehodě nedošlo. Záchranná služba předala případ ihned k policejnímu šetření. Velká část zneužití záchranné služby, stejně jako v předchozím případě, se děje pod vlivem alkoholu. Lidé si dispečink záchranné služby někdy pletou s erotickou linkou, dispečerkám sprostě nadávají a sanitky považují za bezplatnou taxislužbu. Každý okres Středočeského kraje má minimálně jednu známou osobu, která pravidelně v opilosti volá na tísňové číslo. Dispečeři jejich čísla a jména obvykle znají, ale hovor přijmout musí. Obvykle si takoví lidé chtějí jen povídat, podělit se o své problémy, případně žádají zásah záchranné služby třeba z důvodu, že prohráli jedné z místních ubytoven k muži, který udával náhlou poruchu zraku při sledování televize, bolest očí a třes. Na místo vyrazila v předtuše závažného stavu posádka s lékařem, která po příjezdu na místo zjistila, že muž je v naprostém pořádku a diagnostikovala poruchu televizoru. Takové případy se jeví jako úsměvné, nicméně zneužívání záchranné služby může mít i mnohem dalekosáhlejší následky než jen zbytečný výjezd sanitky nebo přidělávání práce dispečerům. Takoví lidé mohou blokovat tísňovou linku nebo sanitní vůz těm, kteří pomoc opravdu potřebují a ke kterým by se pak posádka záchranné služby nemusela dostat včas. Případy zneužití předává záchranná služba k šetření policii, pachatelům pak hrozí až stotisí- tísňové linky třicetkrát během hodiny, což trénuje při nehodě zemřela ještě jedna osoba. Žena nevě- všechny peníze v automatech nebo se potřebují do- cová pokuta, včetně povinnosti uhrazení nákladů na trpělivost už tak vytíženým operátorům. Jindy se stalo, děla, kde se nachází. Dispečerky se ji snažily udr- stat domů z hospody. Některé tyto hovory dispečeři výjezd záchranných složek. že dispečeři poslouchali bezmála čtvrt hodiny dějepisného výkladu látky základní školy, než se majitel telefonu rozhodl, že hovor ukončí. Jen prozvánění tvoří 4 % hovorů na středočeskou 155. Každý hovor na tísňovou linku však musejí operátoři bez výjimky přijmout, i když na obrazovce vidí číslo, které už znají z předchozích hovorů, a tuší, že se opět bude jednat o zneužití. Vždy je zde pravděpodobnost, že někdo potřebuje zásah záchranné služby, a s tím dispečeři k těmto hovorům musejí přistupovat. Dalším možným způsobem zneužití tísňové linky, s nímž se dispečeři a záchranáři setkávají, jsou tzv. marné výjezdy, kdy jsou přivoláni k případu, ale na místě nikoho nenaleznou. I v těchto případech se ne vždy jedná o zneužití. Někdy se stane, že pacient ani neví, že k němu byl volán sanitní vůz, a z místa odejde nebo ho odveze do nemocnice po vlastní ose někdo z kolemjdoucích. Proto se dispečeři snaží vždy domluvit s volajícím, aby u pacienta zůstal do příjezdu záchranné služby. Typickým příkladem bývají hlášená bezvědomí v parcích a na nádražích. Volající obvykle telefonují z dálky a odmítají se jít podívat na domnělé pacienty blíže. Do příjezdu záchranné služby Dispečeři zdravotního operačního střediska denně vyhodnotí stovky hovorů.

7 12 Úvod 13 Hematologie Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s.: Antibiotika jsou dobrý sluha, ale zlý pán Větu v nadpisu použil ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada s jistou mírou nadsázky v souvislosti s nadužíváním antibiotik. Hovořili jsme s ním však i o dalších aktuálních tématech. Hematologie a transfuze jsou ve fantastickém prostředí Nové, světlé a příjemné prostředí oceňují zaměstnanci i pacienti. čekáren, tak i odborných pracovišť, a to i zdravotnickými technologiemi. Jde tedy opravdu o velmi blízkou budoucnost, stavební práce mají být dokončeny již v květnu příštího roku. Hned poté začneme tento pavilon vybavovat novými přístroji i nábytkem. V tomto čísle se dočteme i o oddělení klinické hematologie a krevní transfuze. Například fakultní nemocnice často zmiňují nedostatek dárců krve. Jak jste na tom s množstvím darované krve v Příbrami? Děkuji za tuto otázku. Na rozdíl od některých jiných nemocnic se ta naše nepotýká s nedostatkem dárců krve. Nejen, že k nám docházejí dlouholetí dárci, ale při- V těchto Nemocničních listech se mimo jiné cházejí i noví, často mladí lidé. A to je skvělé. Pomáhají Vizualizace křídla D1 monobloku věnujeme potřebě opatrnosti při léčbě antibiotiky. S jistou mírou nadsázky by se skoro dalo říci, že anti- totiž zcela nezištně pacientům, kteří se ocitnou v nouzi. To je úžasné. Moc jim za to děkuji a vážím si toho. biotika jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Čím více se při léčbě používají nesprávně, jako například u zánětů hor- Před námi je další rok. Jak budete trávit letošní ních cest dýchacích virového původu nebo bez cíle- Vánoce a co byste popřál čtenářům? ného zaměření léčby, tím spíše se bakterie přizpůsobují daným podmínkám a stávají se postupně odolnými na stále větší počet různých antibiotik. Výsledkem tohoto stavu pak je, že některé bakterie již nereagují Mám dva malé kluky, takže vánoční svátky budu zcela jistě trávit se svojí rodinou. Už se na to těším. Určitě si najdeme čas i na pohádky, procházky, hry a rodinné a přátelské návštěvy. Čtenářům, ale i našim zaměst- Oddělení klinické hematologie a krevní transfuze je součástí laboratorního komplementu nemocnice. V roce 2010 se pracoviště přestěhovalo do nově postavené budovy F v areálu I. Po letech se pracovníci a personální vybavení, které je pro vstup do tohoto registru nezbytné. Oddělení poskytuje služby nejen pacientům hospitalizovaným v Oblastní nemocnici Příbram, ale i pacientům z celého příbramského okresu, Pohled do laboratoře oddělení klinické hematologie a krevní transfuze na podávaná antibiotika, na která byly přitom citlivé ještě před několika lety. Takže léčba různých infekcí, která se dala ještě před časem bez problému zvládnout standardními antibiotiky, je čím dál těžší. A to nancům přeji vše nejlepší, pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. oddělení i dobrovolní dárci krve dočkali zcela nového prostředí. Všichni ocenili nové, světlé prostory, vybavené příjemným ná- Oddělení poskytuje služby nejen pacientům hospitalizovaným v Oblastní nemocnici Příbram. je skutečný problém, který může lidstvo v budoucnu bytkem, pracovníci oddělení pak oceňují především hospitalizovaným i ambulantním. Provádíme hemato- vážně ohrozit. vybavení novou laboratorní technikou. 26. srpna tohoto logická, imunohematologická a sérologická vyšetření roku oddělení úspěšně splnilo podmínky Auditu I NA- biologických materiálů humánního původu. Primář příbramské gastroenterologie zmiňuje SKL dle ČSN EN ISO pro odbornost 818 (hema- Oddělení zajišťuje zásobování nemocnice krevními vybavení, které v Příbrami umožní v blízké době tologická laboratoř) a odbornost 222 (pracoviště trans- deriváty a provádí dárcovské odběry. Disponujeme endoskopické vyšetření i tenkého střeva. Jak moc fuzní služby). Naše pracoviště je evidováno v Registru i hematologickou ambulancí, která pečuje o pacienty je ta doba blízká a bude to jediná novinka tohoto klinických laboratoří, neboť má k dispozici technické s různými nemocemi krve. oddělení? Gastroenterologické centrum se dočká nových prostor v právě rekonstruovaném křídle D1 monobloku. Součástí modernizace bude i nové vybavení jak například Oddělení klinické hematologie a krevní transfuze je umístěno v areálu I. nemocnice, pavilon F, 2. patro. Telefonní linka pro dárce krve:

8 14 Rozhovor 15 Rozhovor Primář gastroenterologie MUDr. Jan Slabý říká: Medicína je týmová práce postavená na spolupráci kolektivů Podle názvu by se dle překladu z latinského jazyka měl gastroenterolog věnovat chorobám žaludku a střeva, tedy zažívacího ústrojí. Tento obor je však mnohem širší. Právě o tom jsme hovořili s primářem příbramské gastroenterologie MUDr. Janem Slabým. Proč jste se rozhodl pro obor gastroenterologie? Během studia medicíny mne svou rozmanitosti zaujal obor vnitřního lékařství. V praxi jsem ale brzy pochopil, že tento obor je nemožné obsáhnout. Vzhledem k zájmu o techniku jsem proto zvolil obor gastroenterologie. Endoskopické techniky jsou pro nás gastroenterology svou invazivitou i určitým adrenalinovým vyžitím. Ani po více jak 15 letech praxe v tomto oboru svého rozhodnutí nelituji. Jakými chorobami se váš obor gastroenterologie zabývá? Obor je mnohem širší, než napovídá latinský termín v jeho názvu, a spadá do něj péče o choroby dalších orgánů, souvisejících se zažívacím ústrojím žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní a jater. V dnešní hektické a stresové době patří choroby zažívacího ústrojí k těm nejčastějším, podílí se vysokým procentem na nemocnosti, pracovní neschopnosti i nově diagnostikovaných zhoubných onemocněních. Choroby zažívacího ústrojí jsou způsobeny nejen organickým onemocněním, ale v zažívání se často odráží celkový psychický stav. To jsou ta častá, tzv. psychosomatická onemocnění. Koho z nás někdy při stresu nebolel žaludek či ze strachu netrápily střevní potíže? Určitě jsme to prožili všichni. A přiznejme si, kdo z nás se stravuje pravidelně, racionálně a hlavně zdravě. Na to máme málokdy čas, a tak raději sáhneme po polotovaru či využijeme služeb typu fast food apod. To našemu zažívacímu ústrojí jistě neprospívá a navíc vede často k nadváze. A pak se plní čekárny nejen gastroenterologických pracovišť. Jaká vyšetření na vašem pracovišti provádíte? Základem všech oborů vnitřního lékařství, gastroenterologii nevyjímaje, je anamnéza, rozbor potíží a klinické vyšetření pacienta. Gastroenterologie nám navíc dává další možnosti vyšetření zažívacího traktu pomocí flexibilních endoskopů. Ty nám dovolují v současné době vyšetření přímým pohledem prakticky celého zažívacího traktu, od jícnu přes žaludek, dvanácterník, tenké střevo, tlusté střevo až ke konečníku. Naše oddělení disponuje endoskopickou technikou pro vyšetření všech výše uvedených částí s výjimkou tenkého střeva. V brzké budoucnosti i toto vyšetření budeme klientům moci nabídnout. Díky endoskopii odhalíme v zažívacím traktu rozličná onemocnění (záněty, vředovou chorobu a jí podobné nemoci, polypy, nádory). Velkou část těchto nemocí dokážeme účinně léčit, menší část pak řešíme ve spolupráci s ostatními obory (chirurgie, onkologie aj.). Endoskopicky řešíme i závažné stavy, jako např. stavění krvácení, odstranění cizích těles, snesení polypů různými metodami, zástavu krvácení z žilních městků jícnu, zavedení výživové hadičky do žaludku či tenkého střeva. Další oblastí zájmu našeho centra jsou nemoci žlučových cest a slinivky břišní. Zde nám endoskopická technika doplněná různými nástroji napomáhá k odstranění kaménků ze žlučových cest, rozšíření zúžených žlučových cest či zavádění trubiček, které umožní správný odtok žluče. Mimo endoskopická vyšetření máme k dispozici i ultrazvukový přístroj k provádění ultrazvukového vyšetření břišních orgánů.

9 16 Rozhovor 17 Antibiotika Která nádorová onemocnění zažívacího traktu jsou nejčastější? Nádorová onemocnění zažívacího traktu jsou dost častá, mezi nejčastější a nejzávažnější patří nádorové onemocnění tlustého střeva tzv. kolorektální Jaké možnosti vaše oddělení v této oblasti má a co může klientům nabídnout? Naše centrum je vybaveno nejmodernějšími endoskopy pro vyšetření tlustého střeva. Umožňuje nám to diagnostiku a rozlišení i malých předrakovinných Letošní evropský antibiotický den je za námi karcinom. Výskyt kolorektálního karcinomu v České lézí polypů, které můžeme různými technikami od- republice v přepočtu na obyvatel je ve světovém srovnání jedním z nejvyšších. Přitom při včas- stranit. Díky vybavení a erudici lékařského personálu je naše pracoviště zařazeno do Národního programu Co za námi není, je riziko nevhodného používání antibiotik. Proč? né diagnostice jsou nádorová onemocnění tlustého screeningu kolorektálního karcinomu. Jeho cílem je střeva velmi účinně chirurgicky, případně následně včasná diagnostika kolorektálního karcinomu, či ještě onkologicky léčitelná, avšak musejí být diagnosti- lépe odhalení předrakovinných stadií choroby (ade- kována v počátečních nepokročilých stádiích. Méně nom. polypů) a jejich odstranění. Naše centrum pa- častá, ale stejně závažná, jsou nádorová onemocnění ostatních orgánů zažívacího traktu, zejména nádory slinivky břišní, jícnu, žaludku, žlučových cest apod. Gastroenterolog má pro diagnostiku rakoviny v rukou velmi účinnou zbraň flexibilní endoskop. Např. pro vyšetření tlustého střeva (kolonoskopii) jej nelze adekvátně nahradit žádnou jinou vyšetřovací metodou. Díky kolonoskopii můžeme rakovinu tlustého střeva zjistit v časném stadiu, odebírat z ní vzorky na mikroskopické vyšetření. Vůbec v nejlepším případě objevíme polypy, které díky technic- tří v posledních letech k nejaktivnějším v počtu provedených screeningových kolonoskopií, jak v rámci Středočeského kraje, tak celorepublikově. Národní program screeningu od 50 let doporučuje občanům bez zažívacích obtíží provedení tzv. testu na skryté krvácení do stolice (které se provádí u praktického lékaře či v případě žen i u gynekologa) a při jeho pozitivitě absolvovat kolonoskopické vyšetření tlustého střeva na gastroenterologickém pracovišti. Od 55 let je možné vyhledat gastroenterologické pracoviště přímo a požádat o provedení primární screeningové Nachlazení? Chřipka? Dopřejte si odpočinek. NE ANTIBIOTIKA! kému vybavení můžeme z tlustého střeva hned při kolonoskopie. Tímto si také dovolím občanům mož- Časné stadium karcinomu tlustého střeva prvním vyšetření a zjištění odstranit, a tím předejít samotnému vzniku rakoviny. nost screeningového kolonoskopického vyšetření na našem pracovišti nabídnout. Občané se mohou na vyšetření přijít objednat přímo na naše pracoviště nebo se informovat telefonicky. A co váš kolektiv? Prý jsou tam kromě vás pouze ženy. Na našem centru jako jediný muž spolupracuji s dalšími 11 ženami (3 lékařkami a 8 zdravotními sestrami), tak si asi dovedete představit, že to nemám lehké. Ne, to nemyslím vážně. Spolupráce na našem pracovišti funguje velmi dobře, musíme se jeden na druhého spolehnout, protože hlavně endoskopické metody a terapeutické výkony vyžadují více než dvě šikovné ruce. Uvědomujeme si, že vyšetření na našem pracovišti nejsou pro pacienty zrovna příjemná. Snažíme se proto o profesionálně ohleduplný a empatický přístup k pacientům, abychom jim ty stresové chvíle u nás usnadnili a zpříjemnili. Celá medicína je týmová práce postavená na spolupráci kolektivů, kde se jeden bez druhého neobejde. I proto mě mrzí, že se někdy od svých kolegů, kteří nám pacienty doporučují, dozvíme jen velmi strohé informace. A přitom v dnešní přetechnizované počítačové době by bylo tak snadné podat mnohem širší informaci. Pokud tento článek budou kolegové číst, je i apelem na ně. Dejte nám více informací, pak i léčba našich společných pacientů bude úspěšnější. Text: MUDr. Romana Filová, Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie antibiotické středisko ON Příbram, a. s. Evropský antibiotický den, kterým byl v letošním roce 18. listopad, je iniciativa zaměřená na laickou i odbornou veřejnost. Jejím hlavním cílem je napomoci k zodpovědnému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Světová zdravotnická organizace dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně k názoru, že rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům je závažná zdravotní hrozba mezinárodního významu. Ke stejnému závěru dospěla o rok později i Evropská unie na konferenci, která se konala v Kodani pod názvem Mikrobiální hrozba. Nejnovější data shromážděná v rámci evropského projektu pro sledování odolnosti bakterií (EARSS) potvrzují skutečnost, že počet pacientů nakažených bakteriemi odolnými vůči působení antibiotik se významně zvyšuje. Základem antibiotické politiky je uvážlivé používání antibiotik. Základem úspěšné léčby je bakteriologické vyšetření. Podání antibiotika by měl předcházet odběr biologického materiálu, např. moči, krve, výtěr z krku, ucha apod. Lékař indikuje antibiotikum na základě zhodnocení celkového klinického stavu pacienta a laboratorních ukazatelů případné bakteriální infekce. Jeho diagnózu potvrdí, někdy i vyvrátí, mimo jiné též laboratorní i mikrobiologické vyšetření vzorku od pacienta. Při nálezu bakterie, která by mohla být příčinou onemocnění, je provedeno vyšetření citlivosti. Ošetřující lékař má následně k dispozici informaci, zda zvolil na počátku léčby správné antibiotikum, či nikoli. Nepožadujte po lékaři předepsání antibiotika za každou cenu. Na viry antibiotika nepůsobí! Ne všechna infekční onemocnění jsou způsobena bakteriemi. Rýma, kašel, bolest v krku jsou ve většině případů zapříčiněny viry. Bakterie se brání působení antibiotik. Stávají se odolné vůči antimikrobiálním látkám. Odolnost (rezistence) znamená ztrátu účinnosti těchto látek. Je to jev vyplývající z přizpůsobení se bakterií prostředí a je rozšiřován v bakteriální populaci přenosem z člověka na člověka. Evropský antibiotický den nám měl připomenout, že uvážlivé používání antibiotik by mělo zabránit vzniku a šíření rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám a tím zachovat tuto významnou skupinu léčiv k záchraně lidských životů. Celý svět trápí stále větší odolnost bakterií na antibiotika.

10 18 Úvod Úvod Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá boleslav: kdo Rozhovor s ředitelem šetří, Klaudiánovy má nemocnice Mladá za Boleslav: tři? Těšíme se do nového to v nemocnici neplatí Rok 2011 byl pro Klaudiánovu nemocnici přelomový. Po mnohaletých úvahách a planých slibech se konečně podařilo začít s tolik potřebnou stavbou nového pavilonu, který bude pro Letní dny končí a Mladoboleslavsko se pomalu vrací do běžných kolejí. Stejně tak i Klaudiánova pacienty i personál obrovským zlepšením komfortu. Nebyl to lehký rok, ale stál za to. A my se nemocnice. Končí prázdninový provoz a všechna oddělení opět fungují naplno. Velkou změnou těšíme, až se do nové budovy přestěhují všichni, kdo v ní mají být, říká ředitel Klaudiánovy je ovšem nemocnice stavba doc. nového MUDr. Ladislav pavilonu Horák, interny. DrSc. věcí nakupujeme s desetiprocentní daní, postupně se nujeme nám má vybavení zvyšovat zdravotní až na 19,5 a přístrojovou %. V naší technikou. nemocnici tak mluvíme o desítkách milionů, které budeme muset Jak bude vypadat vybavení nového pavilonu? zaplatit oproti současnosti navíc. To je prostě polibek Bohužel nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit koupit vše nové. Menší část vybavení budeme smrti. A nikdo to na vládní úrovni neřeší. Stát snad chystá určitou finanční injekci pro fakultní nemocnice. trendům Ale co medicíny ty ostatní? 21. Co století naši a pacienti? co samozřejmě samozřejmě stěhovat, ale fakticky jen to, co odpovídá bude kompatibilní s novou technikou. Větší část přístrojů Bude ještě budeme kde kupovat šetřit? nově, například výrazně doplníme Prakticky vybavení ne. Nemocnice pro gastroenterologii. už nyní jede Velmi takzvaně se na těšíme krev, i šetříme, na nový monitorovací kde se dá, a systém jen díky pro nasazení kardiolo-všecgii, zaměstnanců který bude bezdrátový. se nám Dokážeme zatím daří, tak že pacientovy pacientů se životní úspory funkce nijak monitorovat razantněji i nedotkly. při pohybu To na je oddělení. ovšem dlouhodobě pokud neudržitelný to jeho stav stav. dovolí, Takže nebude na jedné doslova straně Staví Co tedy se v podstatě pavilonu bude? jen půl roku, ale už Nemocný, Pavilon bude moderní, vzdušný a samozřejmě energeticky méně náročný. Od samého počátku práce na přivázán stále na lůžko. začíná být reálně vidět, jak bude nový pavilon jsme nuceni do úspor, doslova smlouváme o každou vypadat. Jaký je to pocit? korunu ostatně i nový interní pavilon je plánován projektu s ním počítáme pro interní oddělení, které Jak se stěhování na podzim dotkne pacientů? Samozřejmě, že pěkný. Začínám věřit, že se opravdu tak, aby byl provozně co nejlevnější a na druhou má nyní některé ambulance nejen roztroušené po Trochu samozřejmě ano, a to i přes naši veškerou podaří do podzimu příštího roku stavbu dokončit, pavilon stranu se nikdy nedočkáme toho, že někdo řekne: nemocnici, ale bohužel i po celém městě. A to je pro snahu. Logisticky to bude náročné a zatím nechci lékaře vybavit i pacienty a spustit občas v něm poměrně provoz. Takže složité. se V začínáme přízemí předjímat už dost, přesný víc to časový nejde. harmonogram, Je to spíš tak, ale že budeme čím víc šetříme, snažit čím být víc k pacientům se omezujeme, maximálně tím víc ohleduplní. se zvyšuje tlak připravovat tedy budou na odborné přesun ambulance interních oborů, a gastroenterologie, přesně v dalším co patře bude, bude připravujeme gastroenterologie harmonogram a ambu- Budeme na to, ať muset šetříme krátkodobě ještě víc. uzavřít Ministerstvo některé provozy zdravotnictví plánujeme, se kde stěhování. lance pro V diabetologii, souvislosti s další přesunem patra interních budou určena ambulancí pro budeme lůžkovou moci péči a rozšířit dále se prostory nám na pro jednom oční patře a ORL aby vaci péče sazebníku o ně byla výkonů, co nejméně kde omezena. je jednoznačné zadání: a ambulance, například ve ale vší připravíme tichosti připravuje pro pacienty takzvanou vše tak, kulti- oddělení. konečně Takže podaří sloučit když se momentálně přes plot rozdělená staveniště lůžka podívám jednotky na rostoucí intenzivní budovu, intermediální určitě se mi péče. na příští Snažíme měsíce se, i ambulantních ředitel zařízení Klaudiánovy budou nemocnice tedy Mladá klesat Boleslav platby od snížit úhradu za ambulantní péči. Většině nemocnic Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. myslí aby v všechny tomto ohledu interní lépe, ambulance než když a obory jsme interního plánovali pojišťoven. Takže budoucnost v tomto směru ve mně jen charakteru na papíře. byly Samozřejmě pacientům k stále dispozici se najdou pod jednou i skeptici, ale těch je naštěstí stále méně. vzbuzuje opravdu spíš obavy. střechou. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav Kdy bude stavba dokončena? Vypadá to, že jste v létě všichni nabrali nové síly Nyní jsme ve fázi, kdy je hotová hrubá stavba a montují a těšíte se, co bude. se vnitřní příčky, vzduchotechnika, kanalizace, vnitřní Téměř rozvody všichni Stavba si samozřejmě postupuje podle vybrali časového své zasloužené harmonogramu, ale spíše musíme je v mírném být připraveni, předstihu. že Stavebně to horší by je dovolené, teprve budova před měla námi. být hotova Optimismem v srpnu 2012 myslím a v říjnu nikdo, by nám kdo se pak pohybuje dodavatel ve měl zdravotnictví, stavbu předat zrovna zkolaudovanou, nepřetéká. prostou vad s a hrůzou nedodělků a obavami k užívání. sleduji Ve stejné debaty době a plá- hla- Já například sování o výši DPH. Neumím si přestavit, kde budeme v případě vyšší DPH brát peníze. Zatímco nyní řadu 19 Aktuality Počty klientů záchytky rostou Statistiky, které vedou pracovníci mladoboleslavské záchytky při Klaudiánově nemocnici, jsou velmi nelichotivé. Počty těch, kdo jsou nuceni využít zdejších služeb, rok od roku bohužel rostou. Do konce listopadu letošního roku na záchytce strávilo noc 268 lidí, což je o devět víc než v roce loňském. Ještě v roce 2009 to ale bylo za stejné období pouhých 225 nocležníků. V roce 2008 jich bylo 67, Nové monitory Bojíte se, že se v čekárně u lékaře budete nudit? V Klaudiánově nemocnici si dlouhou chvíli můžete krátit sledováním LCD televizí s programem informujícím o dění v nemocnici, na Mladoboleslavsku a ve Středočeském kraji. V současné době má nemocnice obrazovky na 20 místech, jejich počet se ovšem brzy zdvojnásobí. Rada Středočeského kraje totiž schválila stanice je však v provozu až od července zmíněného roku. Pobyt na záchytné stanici každého z nocležníků vyjde na korun za noc. Novinka v hematologické laboratoři Většina z nich dostává od nemocnice složenku. Peníze, které nezaplatí sami, jsou vymáhány soudně. přidělení korun z Fondu hejtmana na nákup LCD televizí do čekáren a ambulancí. Pořízené televize budou sloužit ke zkvalitnění zázemí pro pacienty v čekárnách vybraných ambulancí. Laborantky hematologicko-transfuzního oddělení Klaudiánovy nemocnice mají nového pomocníka. Získaly nový přístroj, který je schopen provádět vyšetření diferenciálního rozpočtu bílých krvinek. Metoda mikroskopického odečtu obarveného nátěru kapky krve ustupuje pomalu do pozadí. Nyní stačí vložit sklíčko s nátěrem do přístroje, který zkontroluje daleko větší pole (zhruba buněk), než je tomu při mikroskopování. Pokud systém narazí na buňku, kterou neumí zařadit, vytřídí ji a laborantka ji pak po shlédnutí na monitoru zařadí sama. Je to velká úspora času, úspora očí laborantek a vyšetření je mnohem přesnější, pochvaluje si primářka hematologicko-transfuzního oddělení Klaudiánovy nemocnice MUDr. Jarmila Obernauerová.

11 20 Prevence 21 Praktik Preventivní programy v Klaudiánově nemocnici Kdo nedbá na prevenci, je sám proti sobě Klaudiánova nemocnice se na konci roku 2011 začlenila do programu Nemocnice podporující zdraví. Je to program Světové zdravotnické organizace. Všechny programy preventivní péče, které naše nemocnice v tuto chvíli poskytuje na jednotlivých odděleních, bychom v roce 2012 chtěli sjednotit do jednoho celku tak, aby se preventivní péče stala nedílnou součástí poskytování zdravotní péče v nemocnici, vysvětluje náměstek pro léčebnou a preventivní péči MUDr. Luděk Kramář, MBA. Klaudiánova nemocnice vstoupila do programu Světové zdravotnické organizace Nemocnice podporující zdraví. Preventivní programy by měly být přístupné všem pacientům, kteří o to projeví zájem a aktivně se tak zapojí do péče o své zdraví. Hlavní náplní nemocnice samozřejmě nadále zůstává akutní péče, důležité je ale vést veřejnost k tomu, že právě kvalitní preventivní vyšetření může akutním potížím předcházet. Některá vyšetření si musejí klienti pečující o své zdraví platit sami, řada jich ovšem je hrazena pojišťovnami, například vyšetření na mamografu jako prevence rakoviny prsu nebo vyšetření tlustého střeva, které může taktéž odhalit rakovinu v časném stadiu. Chystáme se nabídku preventivních programů dále rozšiřovat a bude jen dobře, pokud se tak bude dít pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace, doplnil Kramář. Otevřít se nemocnice chystá například i poradnu pro odvykání kouření, plánuje i více se zaměřit na výživu ať už na malnutrici, tedy problémy s příjmem potravy, či na nadváhu a obezitu. Mamograf Vyšetření na mamografu, které je od 45. roku věku každé dva roky hrazeno ze zdravotního pojištění, je účinnou prevencí rakoviny prsu. Její včasný záchyt u většiny pacientek následně znamená, že jim může být provedena tzv. záchovná operace a o prs nepřijdou. Mamocentrum má vyšetřovací hodiny každý všední den v době od 7.00 do a od do 15.00, v pondělí a ve středu odpoledne nově i od do Objednat se na vyšetření mohou ženy na tel Celkový zdravotní stav Interní oddělení Klaudiánovy nemocnice nabízí provedení série vyšetření zaměřených na včasné odhalení rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, na včasnou detekci kornatění cév a zjištění celkové výkonnosti organismu. Tato prohlídka je vhodná zejména jako prevence pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří jsou každodenně vystaveni vysoké stresové zátěži. Je doporučeno opakovat ji v pravidelných dvouletých periodách. Kardiovaskulární onemocnění postihují srdce a cévy a mohou mít mnoho podob, jako jsou například vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, onemocnění srdce a mozková mrtvice. Jsou nejčastější příčinou úmrtí v EU a ročně způsobují přibližně dva miliony úmrtí. Vyšetření v rámci balíčku, jehož cena je korun, jsou od 1. dubna prováděna dvakrát týdně v podvečerních hodinách v ergometrické ambulanci interního oddělení II interní pavilon, 3. patro, a to po předchozím objednání. Objednávky na vyšetření jsou možné na čísle Primární screeningová kolonoskopie Rakovina tlustého střeva a konečníku je zhoubný nádor % nádorů vzniká z polypů, které je možné zachytit a odstranit při střevní kolonoskopii. Na primární screeningovou kolonoskopii, která je pro pacienta od 55 let v rámci primární prevence rakoviny konečníku a tlustého střeva v desetiletých intervalech bezplatná, má pacient nárok. Nemusí ji doporučit lékař. Na toto vyšetření stačí se objednat na gastroenterologickém oddělení Klaudiánovy nemocnice na telefonním čísle Pacient musí před termínem absolvovat klinické vyšetření praktickým lékařem včetně rentgenu plic, EKG a laboratorních odběrů s následnou kontrolou v anesteziologické ambulanci nemocnice. To proto, aby mohla být podána zesílená analgosedace, jež je při tomto vyšetření výhodou. Praktický lékař v Klaudiánově nemocnici MUDr. S. Florent Natabou za jednu ze svých priorit jednoznačně pokládá preventivní prohlídky zaměstnanců. Na základě komplexní preventivní prohlídky včas a předem zachytíme varovné zdravotní signály, vysvětluje. Ty pak určují nejen vhodné zařazení v zaměstnání, ale zároveň poskytují informace o tom, jakým směrem se pohybuje zdraví zaměstnanců, což zaměstnavateli umožňuje zvolit vhodná zdravotně pracovní opatření. Je logické, že žádný zaměstnavatel nebude riskovat a nedá svému pracovníkovi práci, která by neodpovídala jeho zdravotnímu stavu, zdůrazňuje. Podobnou celkovou prohlídku by pak každý zaměstnanec měl absolvovat, když zaměstnání opouští. Do ordinace praktického lékaře ovšem samozřejmě přicházejí i běžní pacienti z řad veřejnosti. Je mezi nimi i řada těch, kdo původně přišli do Klaudiánovy nemocnice na zaměstnavatelem nasmlouvanou preventivní prohlídku. Následně se rozhodli zůstat v péči nemocničního lékaře a do zdejší ordinace docházejí pravidelně. Právě i kvůli důrazu na prevenci. Většina vážných nemocí totiž podle doktora Natabou nepřichází náhle, ale podle podmínek v těle zraje. Pokud je ovšem člověk pod pravidelným lékařským dohledem, může řadě problémů buď předcházet, nebo je alespoň odhalit včas. Jeden příklad za všechny včasná diagnóza a korekce hladiny cholesterolu v krvi spolu s dalšími opatřeními pomáhá včas se vyhnout řadě vážných zdravotních problémů, říká. K nim patří například i kornatění tepen, které následně může způsobit infarkt myokardu, mozkovou mrtvici či embolii. Na preventivní prohlídku u ošetřujícího lékaře má každý občan nárok jednou za dva roky. Mým úkolem není jen léčit škody, které nemoc napáchá. Hlavní je jim předcházet. To ovšem bez spolupráce s klientem nejde, podotýká Natabou. Zároveň zdůrazňuje, že nespornou výhodou v jeho práci je právě umístění ambulance přímo v nemocnici. V případě, že zjistím jakýkoli problém, mohu pacienta odeslat k dalšímu speciálnímu vyšetření přímo, s kolegy se dohodnu na rychlém postupu a pak je mnohem jednodušší včas začít účinnou léčbu. A pokud zjistíme, že pacient potřebuje hospitalizaci v nemocnici, může rovnou zůstat u nás s tím, že se o jeho stavu pravidelně informuji a po propuštění mu mohu účinněji pomoci s doléčením, říká. Znalost komplexního zdravotního stavu je podle něj, mimo jiné, základem moderního přístupu praktického lékaře k pacientovi. Není možné jen napsat recept na vysoký krevní tlak, ale hledat i jeho příčinu. S pacienty je třeba mluvit, někdy i znát jejich problémy. Vědět, zda potřebují léčbu nebo jen jiný psychologický přístup. Kolikrát může stačit právě je jen vyslechnout, tvrdí Natabou. Roli praktika vidí zejména v tom, že má zdraví pacienta hlídat tedy i alespoň částečně dohlížet, zda dodržuje léčbu, zvát ho k preventivním prohlídkám nebo pomáhat dohlížet na očkovací kalendář. Ordinační doba praktického lékaře: Po st, pá Čt Tel.: MUDr. S. Florent Natabou je pyšný, že má v péči i několik více než stoletých klientů. Vztah s nimi již dnes považuje spíš za přátelský než za profesionální.

12 22 Rozhovor 23 Rozhovor Primář plicního oddělení MUDr. Pavel Červa tvrdí: Kdo kouří, hraje sám se sebou ruskou ruletu Chorobám plic se lékaři v Klaudiánově nemocnici věnují již několik desítek let. Samostatné plicní oddělení je ovšem v nemocnici nejmladší. Od roku 2008 ho vede primář MUDr. Pavel Červa. První kontakt s plicními nemocemi měl již při studiu na škole tehdy se zařekl, že tudy jeho cesta rozhodně nepovede. Po nástupu na interní oddělení však svůj názor pomalu změnil. A svého rozhodnutí nelituje, obor by nikdy neměnil. Volný čas tráví MUDr. Pavel Červa nejraději s rodinou. Společně rádi jezdí na hory, v zimě lyžovat, v létě za turistikou. Co Vás přimělo ke změně názoru? Po nástupu do nemocnice jsem zjistil, že to není taková nuda, jak jsem si myslel ve škole, že na plicním se dělá hodně zajímavých věcí, že se i opravdu těžce nemocným lidem dá pomoci. Takže se mi ten obor zalíbil. Když se řekne plicní oddělení, vybavím si zápal plic, dušnost, astma. To jsou asi obvyklé potíže, se kterými se setkáváte. Určitě také s rakovinou plic. S čím ještě? Hodně nám přibývá pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Je to onemocnění průdušek a v podstatě ho v největším procentu případů způsobuje kouření. Projevuje se kašlem, dušností. A nepříjemné na tom onemocnění je, že nastupuje pomalu, ale špatně se zastavuje. Pacienti přicházejí pozdě, protože kvůli pomalému postupu nemoci si na ni zvyknou. Astmatik dostane záchvat a z úplně normálních parametrů najednou klesne na půlku, takže si okamžitě všimne, že se něco děje, kdežto u chronické obstrukční plicní nemoci je to takové plíživé nejdřív 100% výkon, pak 80%, pak 50 A najednou si ti nemocní říkají: Vždyť tenhle kopec jsem před rokem v pohodě vyšel a najednou ho nevyjdu. A velmi často přicházejí k lékaři pozdě, když už jejich ventilační funkce je omezená třeba na poloviční hodnoty. A to poškození je nevratné. A příčinou této nemoci je výhradně kouření? Převážně. S kouřením si většina lidí spojuje rakovinu plic, ale tahle nemoc dokáže být stejně zákeřná. A 90 % lidí, kteří ji mají, ji má z kouření. V konečných fázích, kdy jsou průdušky a plíce již velmi špatně funkční, je ta nemoc opravdu ošklivá, ti lidé se dost dusí. My tuto chorobu umíme zpomalit, někdy zastavit, ale neumíme ji vyléčit. Je-li člověk kuřákem a přestane kouřit, kdy se jeho plíce vyčistí? To není možné takto jednoduše říct. Jsou lidé, kteří jsou na cigarety vnímaví a u nich kouření způsobí nevratné změny. Pak i když nekouří, tak už stejně mají plíce poškozené. Ovšem najdete i lidi, těch je ale méně, kteří mohou kouřit 40 cigaret denně a ono jim to s průduškami zas až tak moc nedělá. Je to jako ruská ruleta. A jako si nikdo normálně nepřiloží ke spánku revolver, podobně by se lidé měli postavit ke kouření. Nikdo neví, jak na něj bude reagovat. Z pacientů, kteří u vás jsou, kolik jich tu je kvůli problémům způsobeným kouřením? Určitě jich je víc než polovina. A ti ostatní? To jsou právě pacienti se zápalem plic, s astmatem, s tuberkulózou Té už tolik není, ale bohužel na ni nejsou běžně dostupné léky, což nám trošku ztěžuje situaci. Máme tu čtyři izolační lůžka a ta jsou po většinu roku plná. Ale ze základních léků na tuberkulózu je bez problémů k dostání jeden. Ostatní se shánějí na různé výjimky a rozhodně to není tak, že ho dnes objednám a zítra mám. Jak se člověk tuberkulózou nakazí? V autobuse? To ne. Aby se člověk nakazil, musí být s tím nemocným v kontaktu dlouhodobě a ten kontakt musí být intenzivnější. Pokud je člověk normálně zdráv a není nějak oslaben, tak v autobuse tuberkulózu nechytne. Mnoho pacientů máme takových, kteří se nakazili před dvěma, třemi, čtyřmi desítkami let. Tuberkulóza v nich spí, ale jak stárnou, přidají se další nemoci, oslabí se imunita a pak propukne i ona. A jak nahlížíte na zrušení povinného očkování proti tuberkulóze? Nesouhlasím s ním. To očkování mělo smysl a myslím, že nám v budoucnu dají statistiky bohužel za pravdu. Byla to veliká chyba a chyba je i to, že se rozpadá možnost dozoru, ruší se kalmetizační střediska. My se snažíme lidi, kteří tuberkulózu měli, pravidelně kontrolovat, zejména pokud se jim oslabuje imunita, ale naše možnosti jsou velmi omezené. A u dětí to očkování mělo obrovský význam, protože případná léčba nemoci je potom pro ně šílená zátěž. Je těžké pracovat na plicním oddělení? Pacienti zde jsou asi většinou dlouhodobě v opravdu vážném stavu. Není to úplně radostné oddělení, se smrtí se asi potkáváme častěji než jinde. Na našem oddělení jsou pacienti s nemocemi, které se špatně lečí. Plicní rakovina je jedna z nejhůř ovlivnitelných, nejhůř léčitelných a její přežívání je nízké. Navíc se špatně odhaluje. Ti lidé prostě mnohdy jen trochu kašlou. Jenže který kuřák nekašle? Takže než si ti lidé uvědomí, že kašlou víc, přijdou třeba už pozdě. U chronické obstrukční plicní nemoci když ten člověk okamžitě přestane kouřit, tak už máme léky, které mu dokáží život zkvalitnit a prodloužit. To jsme ovšem před deseti lety říci nemohli. Takže vývoj šel hodně dopředu? Určitě. Astmatici se většinou do nemocnice už ani nedostanou, léky na astma už jsou takové, že je možné je léčit ambulantně. Tuberkulóza tu mám rád. Ti pacienti jdou po dvou měsících domů, jsou jen výjimky, kdy se nedaří. V posledních letech se zlepšuje i léčba plicní rakoviny. Ne že by přibývalo těch, které dokážeme vyléčit, ale doba přežití je delší a kvalita života se zlepšuje. Dělají se transplantace plic, to je něco dříve nemyslitelného. Za poslední roky se významně zlepšila i diagnostika, zrychlilo a zpřesnilo se funkční vyšetření plic, je i hygieničtější Mnohem šetrněji se operuje, všechno šlo neuvěřitelně dopředu. Řada pacientů podle Vás přichází pozdě. Existuje možnost prevenčních prohlídek plicních nemocí? Bohužel je to strašně složité. Zkoušela se řada věcí, ale s neuspokojivým výsledkem. My se snažíme u pacientů, kteří jsou rizikoví, tedy když kouří a je jim nad 50 let, o záchyt. Jednou za rok se snažíme ve spolupráci s praktiky poslat je na rentgen a spirometrii. Ale to je určitě nespravedlivé k těm, kdo nekouří. A je třeba říci, že počet rakoviny plic u mužů kuřáků stagnuje, přibývá rakoviny u žen nekuřaček. A nikdo moc neví proč. Když vidíte někoho s cigaretou v ruce, co Vás napadá? Vzhledem k tomu, že já sám jsem přestal kouřit před dvěma lety, tak v podstatě takovým lidem jen přeji, ať se jim podaří s kouřením seknout. Protože vím, že to není jednoduché.

13 24 Úvod 25 Aktualita Rozhovor s náměstkem ředitelky pro LPP Oblastní nemocnice Kladno, a. s.: Množství pozitivních změn je vidět ihned V kladenské nemocnici působí mnoho velmi kvalitních lékařů a zdravotních sester. Někteří přišli z jiných zdravotnických zařízení, jiní se vypracovali přímo během svého působení v nemocnici. S MUDr. Vladimírem Lemonem, náměstkem ředitelky pro LPP, jsme však mluvili především o tom, jak se nemocnice mění z hlediska stavebního. Zubní ambulance s robotem světové kvality Zubní ambulance kladenské nemocnice se může od listopadu pochlubit zbrusu novým zubním robotem CEREC, který přináší dramatickou změnu pro pacienty i pro celé zubní lékařství. problémy na některých odděleních v kladenské nemocnici byla nejvíc dotčena neurologie kde jsme nebyli plně personálně saturováni a museli jsme využívat výpomoc z jiných klinik, nicméně situaci se nám podařilo zvládnout. V nemocnici stále panuje čilý stavební ruch, což z hlediska rozvoje dobře, ale určitě nelze pominout vliv staveb a rekonstrukcí na provoz. Všechno souvisí se vším. Naštěstí se staví a nemocnice prochází proměnami, které jsou vidět na první pohled, ale i těmi, které na první pohled vidět nejsou (nové vybavení, nové možnosti výkonů a vyšetření apod.). Medicína se vyvíjí a kladenská nemocnice nyní jde s tímto vývojem ruku v ruce. Jsem tomu velmi rád. Samozřejmě jsou s tím spojeny různé nepříjemnosti a omezení hluk, prach, málo parkovacích míst atd. což přes všechna opatření, upozornění a informační systémy přece jen pacienti i personál pociťují. Čímž se omlouváme, doufáme, že omezení budou mít Jak byste zhodnotil letošní rok v kladenské co nejkratší trvání. A výsledek bude stát za to. nemocnici? Letošní rok v nemocnici lze rozdělit do dvou základních období na první tři měsíce a zbytek roku. V prvním čtvrtletí probíhala akce Děkujeme, odchá- MUDr. Vladimír Lemon náměstek ředitelky pro LPP Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Chtěl-li si někdo dříve nechat udělat korunku nebo můstek, musel se vypravit k zubaři, kde se zub upravil a otiskl do hmoty. Následovala cesta do labo- i zub proti ošetřovanému, takže skusné plošky na sebe naprosto přesně přiléhají). Nelze ani pominout to, že pacient přijde a za hodinu odchází s opraveným chru- Zbrusu nový robot vypadá nevinně, ale jde o revoluční přístroj. zíme, která se sice neměla dotknout managementů a nemocnic samotných, ale měla pochopitelně velmi široký záběr (jako každá podobná akce). I u nás pano- ratoře, kde se vymodelovala korunka či můstek. Rozhodně šlo vždy o několik návštěv S robotem CEREC přichází výrazné zvýšení komfortu a rychlosti ošetření. vala velká nervozita, LOK vyčkával, jak vše dopadne, zubaře a finanční náročnost vyjednávalo se s ministerstvem zdravotnictví apod. byla prakticky stejná, jako tomu je při použití robota, pem, takže robot přináší dokonalý komfort a zrychlení Ať chcete, nebo ne, činnost nemocnice tím byla ovliv- vysvětluje náměstek ředitelky kladenské nemocnice ošetření, podotýká Lemon s tím, že patrně jediní, kdo něna, a to i tím, že bylo méně pacientů, takže se pro LPP MUDr. Vladimír Lemon. Robot je naprosto z těchto robotů nebudou mít příliš velkou radost, snížila obložnost, což je číslo, které velmi bedlivě převratný v tom, že se nemusí vytvářet otisk zubu. Do budou zubní laboranti, jimž hrozí úbytek práce. sledují zdravotní pojišťovny. Když se situace uklidnila, ústní dutiny se založí kamera, která naskenuje stav Mimochodem, zkratka CEREC pochází z angličtiny nastalo druhé období roku, které trvá až do součas- chrupu a počítačově ho přenese do přípravku, kde a znamená Chairside Economical Restoration of Esthe- nosti, kdy doháníme ztráty. Dalším důsledkem jsou tři frézy. Ty z malého keramického kvádru napro- tic Ceramics (tedy rychlá úsporná náhrada z estetické zmíněné akce byly personální změny i personální sto přesně vysochají korunku či můstek (skenuje se keramiky).

14 26 Rozhovor 27 Rozhovor Vedoucí lékař kardiostimulačního centra MUDr. Štěpán Novotný říká: V našem centru lze napomoci zázraku Kardiostimulační centrum kladenské nemocnice má nadregionální charakter, slouží pacientům nejen z Kladenska, ale i z Rakovnicka, Slánska a Kralupska. O tom, čím se toto pracoviště zabývá, a o nových trendech v oboru jsme mluvili s jeho vedoucím lékařem MUDr. Štěpánem Novotným. MUDr. Štěpán Novotný Kolik je ve Středočeském kraji kardiostimulačních center? Kdy vznikla? Jsou zde tři u nás, v Kolíně a v Příbrami. Všechna vznikla ze stejné potřeby. Před 21 lety dojížděli středočeští pacienti do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze a kvůli velkému počtu pacientů bylo na žádost a s přispěním této nemocnice vybudováno mimo jiné naše centrum. Nová pracoviště převzala pacienty ze svého okolí, kteří do té doby jezdili na kontroly do Prahy. Zároveň jsme začali pracovat i samostatně, což pro pacienty znamenalo především časovou úsporu. Letos v říjnu uplynulo 21 let od naší první implantace přístroje, čemuž předcházela asi roční příprava, kdy jsme dojížděli na Karlovo náměstí. Co vaše práce zahrnuje? V posledních letech implantujeme okolo pacientů ročně. Staráme se o všechny pacienty s implantovanými kardiostimulátory, sledujeme stav přístrojů, zajišťujeme včasné výměny, připravujeme pacienty s přístrojem k operacím a zákrokům, při kterých je potřeba zajistit bezchybný chod kardiostimulátoru. Největší část práce představují kontroly přístrojů, které mají pacienti implantované. Jezdí k nám dokonce i lidé, jimž jsme přistroj implantovali před 20 lety. Počet pacientů postupně narůstá, i když jejich věkový průměr se pohybuje okolo let. Jak často kontroly probíhají? Jednou za půl roku, pokud nenastane nepředvídatelný problém. V poslední době se nám stává, že nemáme vůbec volné termíny. Proto budeme muset zdvojit provoz, takže budou pracovat dvě ambulance současně. Nyní v pondělí a ve středu operujeme ním implantace kardiostimulátoru, který se chová fyziologicky, tzn. má snahu co nejvíce připodobnit srdeční akci té původní. V důsledku toho dochází Mohlo by se zdát, že operativa je v tomto případě poněkud monotónní. To je sice do určité míry pravda, ale každý pacient je Operační sál Kardiostimulačního centra a v úterý, čtvrtek a pátek programujeme a kontro- k recidivě fibrilace síní u daleko menšího procenta jiný. Navíc se dovnitř dostáváme tak, že punktujeme lujeme. Ambulanci tedy budeme muset zařídit i ve pacientů. Navíc je možno podávat léky, které blo- cévu, která není vidět. Někdy jde o poměrně složitou dvou operačních dnech. V současné době jsme zde kují fibrilaci, zpomalují odpověď a nemají negativní záležitost. Nejhezčí na tomto způsobu léčby, tedy dva lékaři, tři sestry a tři sanitárky. dopad na sinusovou akci, která je pomalá v mezidobí. kardiostimulaci, je okamžitý efekt, obzvláště u lidí V posledních letech se přidružuje léčba oběhového prakticky neschopných pohybu, kteří za deset dní po Jsou v oblasti kardiostimulace nové trendy? selhání pomocí biventrikulární stimulace, tedy nejen implantaci přicházejí na vytažení stehů a jsou k nepo- Za posledních 20 let se rozhodně změnila indikační stimulace do pravé komory, ale i na levou komoru, znání. To je pro nás opravdová odměna. paleta. Dříve byla kardiostimulace vyloženě pro paci- kdy se přes koronární sinus zavádí elektroda stimu- enty, jimž chyběla srdeční frekvence, ale v průběhu lující levou komoru a lze sesynchronizovat stah mezi Co pro vás znamenal přesun do Centra akutní let se indikace změnila na tzv. nemoc chorého sinu, pravou a levou komorou, aby byl co nejlepší v rámci medicíny? kdy pacienti mají na jedné straně rychlou akci (fibri- vypuzení krve. U dobře indikovaného pacienta se Máme velké pracoviště s množstvím chodeb, které laci síní s rychlou odpovědí komor) a na druhé straně podaří dosáhnout neuvěřitelného zlepšení z člo- je navíc situačně řešeno vlastně obráceně, než bylo pomalou junkční bradykardii (sinusový rytmus) věka, který nedokázal vyjít do prvního patra, se stane to původní, takže si musíme zvykat. Řekl bych, že takové případy se jen obtížně léčí medikamentózně, naprosto soběstačný jedinec, jenž může chodit i do za půl roku jsme si už zvykli. Vybavení je zde na protože po tabletách na potlačení rychlé akce tělo kopce. Takto indikovatelných lidí je bohužel málo, vysoké úrovni. A nejdůležitější je, že pacienti jsou pacienta reaguje příliš pomalou akcí. Proto je řeše- ale pokud se vše podaří, jde o hmatatelný zázrak. spokojení.

15 28 Vzdělávání 29 Vzdělávání Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno RNDr. Daniela Tomsová říká: Spolupráce s kladenskou nemocnicí je vynikající Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno patří k tradičním vzdělávacím zařízením v regionu a má také štěstí, že její spolupráce s Oblastní nemocnicí Kladno je přímo ukázková. O oborech, studentech a studentkách, ale i o spolupráci s nemocnicí jsme mluvili s ředitelkou školy RNDr. Danielou Tomsovou. RNDr. Daniela Tomsová Kolik má škola studentů, odkud především přicházejí a kam směřují po maturitě? Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno je jedinou zdravotnickou školou v kladenském regionu a v současné době má řádově 450 studentů. Na střední škole jsou otevřeny tři obory zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Na vyšší odborné škole máme otevřený jeden obor, a to diplomovaná všeobecná sestra. Na střední školu přicházejí studenti z Kladenska, Slánska, Rakovnicka, Kralup, ale někteří i z Prahy, protože vzdálenost Kladna od Prahy je minimální. Vyšší škola má nadregionální působnost dokonce jsme měli studentky z Berouna, ale i z Vrchlabí, Jilemnice, Českých Budějovic. Směřují absolventi a absolventky školy do zdravotnictví? Z vyšší školy tomu tak je, ale po čtyřletém studiu oboru zdravotnický asistent na střední škole žáci většinou pokračují ve studiu buď u nás, nebo volí bakalářské studium na vysokých školách, protože jsou připravováni pro výkon práce pod vedením diplomované či vysokoškolsky vzdělané sestry. Absolventi oboru sociální činnost z větší části nastupují do praxe ve vystudované profesi, někteří pokračují ve vyšším či vysokoškolském studiu. Absolventi oboru zdravotnické lyceum jsou připravováni ke studiu na vysokých školách humanitního zaměření. Ale i oni mají od druhého ročníku několikadenní odborné stáže ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Jaké se na vaší škole vyučují jazyky? Vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu a v souvislosti se zavedením státních maturit jsme ve třetím a čtvrtém ročníku posílili výuku jazyků o jednu vyučovací hodinu týdně. Jde nejen o úspěšné složení maturitní zkoušky, ale i o to, že jazyky studenti budou potřebovat v budoucím zaměstnání. Jaká je v souvislosti se zavedením státní maturity příprava na ni? Jak v ní studenti vaší školy uspěli? Podle mého názoru představuje pro odborné školy, jako je ta naše, státní maturita trochu problém. Je totiž zaměřena především na všeobecně vzdělávací předměty, jejichž hodinovou dotaci na odborných školách nelze srovnávat s gymnázii. Naši studenti mají převážně odborné předměty, a asistenti ve dvou nejvyšších ročnících mnoho hodin praxe. Studenty zdravotnických oborů připravujeme především do terénu, tedy do praxe, a naší prioritou nemůže být příprava na vysokoškolské studium, jako je tomu v případě gymnázií. Co se týče výsledků, valná většina našich studentů uspěla, několik bohužel má před sebou ještě třetí pokus, ale s tím se vždy musí počítat. Zdravotnické obory se tradičně spojují s děvčaty. Kolik na vaší škole studuje v současnosti chlapců? Necelých 10 %, nyní jich je na celé škole 30. Mužský element ve třídě je vždy oživením a v minulosti jich k nám chodilo poměrně více, obzvláště když ještě existoval obor fyzioterapeut, ale nyní se počet chlapců bohužel snížil. Vaše škola nabízí i dálkové studium. Ano, v oboru sociální činnost. Jde o pětileté studium zakončené maturitou a je určeno pro lidi z praxe, kteří mají základní vzdělání nebo výuční list. Výuka probíhá jednou týdně a studenti musejí absolvovat nejen odborné, ale i všeobecně vzdělávací předměty. Spolupracujete s kladenskou nemocnicí? S nemocnicí máme na rozdíl od některých jiných zdravotnických škol velmi dobré vztahy. Studenti a studentky do ní chodí na praxi a také u nás působí řada lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v roli externistů, což představuje neocenitelnou pomoc. Z hodiny praktické výuky

16 30 Úvod 31 Aktualita Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, a. s.: Role kolínské nemocnice bude nezastupitelná Na jaře byl otevřen nově vybudovaný pavilon F a vzápětí započala výstavba pavilonu D (dětských oborů). Nyní finišuje rekonstrukce pavilonu N (neurologie, ortopedie, biochemie) a další lékárny. Nejen o výstavbě jsme v adventním čase hovořili s ředitelem nemocnice MUDr. Petrem Chudomelem. Čerti na geriatrii a dětském oddělení Měsíc prosinec je na geriatrickém oddělení už tradičně ve znamení kulturních akcí. Letos 5. prosince překvapil naše pacienty a klienty Mikuláš se svými pomocníky. Spolu s nimi si zazpívali koledy, někdo přispěl i veselou říkankou a klienti byli obdarováni drobnými balíčky. Tuto akci si připravili dobrovolníci našeho dobrovolnického centra Slunečnice. V podobném duchu probíhala tradiční mikulášská oslava i na dětském oddělení, kam přišly v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů studentky Střední zdravotnické školy Kolín. Na předvánoční čas byla ještě naplánovaná návštěva studentů místního gymnázia, kteří již pátým rokem připravili pro naše pacienty i personál malý vánoční koncert. Přejeme všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků. Jak hodnotíte uplynulý rok? Oblastní nemocnice Kolín je dominantním, specializovaným poskytovatelem zdravotnických služeb ve východní části Středočeského kraje a jsem přesvědčen, že její úloha co do spádovosti bude jen vzrůstat. Letošní rok začal poněkud turbulentně. Vrcholila akce Děkujeme, odcházíme a jejím důsledkem byl pokles výkonnosti nemocnice. Od března ale produktivita opět vzrostla, a tak se nám podařilo splnit parametry, které vyžaduje úhradová vyhláška. Zdravotním pojišťovnám tak nebudeme nuceni vracet žádné prostředky. Co se bude v nemocnici odehrávat na přelomu roku? V dohledné době budeme instalovat další rentgenový přístroj s přímou digitalizací v přízemí budovy COS (po odvezeném přístroji magnetické rezonance) a začneme s výstavbou parkoviště pro 90 automobilů v západní části areálu. Bude to zásadní vstřícný krok směrem k veřejnosti, protože v prvním případě zrychlíme odbavení pacientů na chirurgické a traumatologické ambulanci, ve druhém případě zvětšíme počet parkovacích míst pro zaměstnance i pro pacienty. Podmínky pro parkování před nemocnicí na pozemku města už začínají být neúnosné. Uvědomujeme si, že vstřícnost nemocnice začíná již na parkovišti. Je někdo, komu byste chtěl poděkovat? Moje poděkování patří lékařům, sestřičkám a pomocnému zdravotnickému personálu, stejně jako administrativním pracovníkům a technickým profesím. Všem velmi děkuji za práci, kterou pro pacienty naší nemocnice vykonali, a přeji jim klidné vánoční svátky okořeněné spokojeností a úsměvy jejich dětí, vnoučat prostě nejbližších. Další, ale nikoli druhořadý dík patří Středočeskému kraji za podporu, kterou naší nemocnici poskytuje. Nemocnice se mění z roku na rok právě díky štědrým investičním prostředkům Středočeského kraje a my se je snažíme účelně využít. Myslím, že žádný pacient nebo návštěvník nemocnice toto nemůže přehlédnout. MUDr. Petr Chudomel ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

17 32 33 Chirurgie Chirurgie Primář chirurgického oddělení MUDr. Ladislav Denemark říká: primáře doc. Šimša, současný přednosta chirurgické lím tím, že v řadě oborů slouží i pro pacienty z okol- V kolínské nemocnici jsem dosáhl na vrchol kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, který se velmi zasloužil o rozvoj chirurgického oddělení a s nímž jsem již dříve o chirurgii v Kolíně opakovaně mluvil. Osobně svou nynější funkci považuji za svůj profesní vrchol, protože představuje obrovskou odpovědnost za chirurgickou péči pro velký region. ních okresů. Chirurgické oddělení je z větší části již v nových prostorách, kde vybavení pro pacienty je v porovnání s mým bývalým pracovištěm luxusní. Přístrojové vybavení je dobré a věřím, že po menším doplnění bude plně odpovídat velkým nemocnicím. Zatímco doposud nesl zodpovědnost především sám za sebe a odbornou péči o své pacienty, nástupem na místo primáře chirurgického oddělení kolínské nemocnice si MUDr. Ladislav Denemark musí zvykat na to, že zodpovídá za celý kolektiv i oddělení. Přinesla vám funkce primáře chirurgického oddělení nějakou změnu? Ano, a řekl bych velmi významnou. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jsem měl odpovědnost pře- Jaké oblasti chirurgie byste chtěl nadále rozvíjet? To je otázka na delší diskusi. Zcela jistě budeme pokračovat v rozvoji hlavních směrů chirurgie, o kterých se ve vašem časopise již zmiňoval docent Šimša. Jedná se především o onkologickou chirurgii s celou devším sám za sebe a byla vázaná hlavně na vztah problematikou nádorových onemocnění trávicího nějaké konkrétní zlomové rozhodnutí nebylo. To, že mezi lékařem a pacientem. Mým úkolem bylo zajis- traktu včetně slinivky břišní a jater a dále nádorů se rozhodnu pro operační obor, jsem věděl již během tit chod jednoho oddělení, odbornou péči o pacienty, prsní žlázy. Na velmi vysoké úrovni je naše cévní chi- prvních let studia na fakultě, ale rozhodnutí, že to hodnotit výsledky a předkládat návrhy k dalšímu rurgie, zabývající se i revaskularizacemi splanchnické bude právě chirurgie, se vyvinulo postupně až v prů- rozvoji svěřené oblasti. Ve stávající funkci k tomu oblasti a hybridními výkony, tj. kombinací klasického běhu dalšího studia. Je nutné si uvědomit, že jsem přibyla odpovědnost za celý kolektiv i oddělení, od chirurgického výkonu se zavedením endovaskulár- studoval za zcela jiných společenských i ekonomic- mého zástupce až po posledního sanitáře. Na řadu ních stentů. Samozřejmostí je posun v miniinvazivní kých podmínek koncem 70. a začátkem 80. let, kdy věcí a problémů se musím náhle dívat i z jiného než chirurgii a zavádění dalších nových metod v obecné práce byla základní životní potřebou, a ne zdrojem pouze odborného úhlu. Také se objevují i problémy, chirurgii (operace kýl, hemoroidů a podobně). obživy. Hlavním kritériem pro výběr oboru byl zájem které nemají s chirurgií nic společného. V této sou- o něj, finanční ohodnocení bylo pro všechny stejné, vislosti musím vyjádřit poděkování vrchní sestře chi- Co byste popřál našim čtenářům do nového roku? navíc v té době obecná chirurgie představovala kom- rurgického oddělení Marcele Javůrkové, která mi v mé Samozřejmě hodně štěstí, zdraví, pohody a to, aby plexní obor, z něhož se přecházelo k velmi zajímavým práci nesmírně pomáhá. nemocnici v Kolíně, ani žádnou jinou nepotřebovali. specializacím. Je také pravda, že jsem v rodině neměl Nicméně pokud si jejich zdravotní stav hospitalizaci nikoho se zkušeností s prací lékaře, kdo by mi přiblí- Jak jste spokojen s vybavením nemocnice vyžádá, tak aby byla co nejkratší a pokud možno pří- žil i odvrácené stránky oboru. A tak zvítězila chirurgie. a vašeho oddělení? jemná. Zároveň bych je chtěl ujistit, že péče posky- Nemocnice v Kolíně prodělává velký rozvoj nejen sta- tovaná na chirurgickém oddělení naší nemocnice je MUDr. Ladislav Denemark Jaké byly vaše profesní začátky? Po skončení lékařské fakulty jsem začal pracovat Jaké odvrácené stránky máte na mysli? Je to především častý stres, který bohužel ani nyní není kompenzován dostatečným časem k odpočinku vební a investiční, ale i odborný. Nemocnice se vlivem zájmu pacientů přirozeně rozvíjí jako oblastní, mys- na velmi dobré úrovni a jistě by obstála ve srovnání s kteroukoli fakultní nemocnicí. MUDr. Ladislav Denemark při diskusi s kolegy na chirurgickém oddělení nemocnice v Hořovicích. a klidem pro další práci. Dále jsou to UPS, tedy noční Bylo to období největšího nadšení, kdy jsem se těšil služby, které jsou v obecné chirurgii velmi náročné na každou novou událost a byl nešťastný, když se a mnohdy nahrazují činnost jiných oborů, a bohužel nic nedělo. Později jsem si začal uvědomovat, že je i záchytky. To, co drtí všechny zdravotníky, je admi- nutné léčit celé pacienty, a ne jen jejich jednotlivé nistrativa, která exponenciálně narůstá. nemoci, a že operace je jen prostředkem a součástí léčby, a ne jejím hlavním smyslem. Po první atestaci Co vás přimělo po tolika letech vyměnit práci na jsem se z rodinných důvodů přestěhoval do Prahy klinice v Praze za působení v oblastní nemocnici? a začal pracovat na Chirurgické klinice nemocnice Důvodů bylo několik. Během celé mé profesní kari- na Vinohradech. Nyní se nemocnice jmenuje Fakultní éry mně vyhovovalo věnovat se více praktické medi- nemocnice Královské Vinohrady a původní Hygienická cíně než akademické práci. Po mnoha letech práce fakulta se změnila na 3. lékařskou fakultu UK v Praze. na jednom místě jsem chtěl zkusit něco nového. Před Zde jsem působil více než 20 let. Postupně jsem se rokem jsem se navíc přestěhoval do Hloubětína, čímž čím dál více věnoval onkologické chirurgii, a to pře- se pro mě stal Kolín dopravně dostupnějším než vět- devším kolorektální a hepatopankreatobiliarní. šina pražských nemocnic. Rozhodování mi velmi usnadnilo i to, že profil činnosti chirurgického oddě- Proč jste si vybral právě chirurgii? lení v Kolíně se téměř shoduje s chirurgickou klini- Na tuto otázku je pro mě těžké odpovědět, protože kou na Královských Vinohradech. Posledním důvo- je to přece jen již poměrně dávno. Myslím však, že dem bylo to, že se v Kolíně rozhodl skončit ve funkci

18 34 Rozhovor 35 Rozhovor Lékařský náměstek MUDr. Pavel Hoffmann tvrdí: Profesionalita našich týmů je na vysoké evropské úrovni Lékařský náměstek Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Pavel Hoffmann se rehabilituje po totální endoprotéze kyčelního kloubu, a tak jsme jej oslovili jako pacienta a položili mu několik otázek. Jaký jste jako lékař pacient? jiné, zpravidla vyšší pracoviště, které jim poskytne Zcela obecně, a omlouvám se těm, pro které to neplatí, i určitou anonymitu, či zvolí pracoviště domácí, se mají lékaři často sklon chovat se při zdravotních obtížích všemi klady i zápory, které to obnáší. Během své iracionálně. Souvisí to s jejich odbornými znalostmi letité praxe v kolínské nemocnici jsem získal dosta- a z toho vyplývajícími obavami z možných komplikací, tek informací o kvalitách nemocnice i jejím potenci- které znají lépe než pacienti laici. Existují zde asi dva álu. V mém případě jsem se proto rozhodl pro ope- klasické protipóly. Na jedné straně zvýšené sebesle- raci na domácím pracovišti. Hlavním důvodem byla dování a hledání za svými obtížemi onemocnění, na skutečnost, že operativa je na zdejším ortopedic- které by u svých pacientů nemysleli. Na straně druhé ko-traumatologickém oddělení vedeném primářem stojí naopak bagatelizování a zastírání skutečných MUDr. Oldřichem Vinšem na vysoké úrovni s mini- příznaků z obav před další léčbou. Každopádně to málním počtem komplikací. Je to díky zkušenostem lékaři se svými kolegy-pacienty nemívají jednoduché. oddělení získaným při velkých počtech endoprotetických operací. Operace náhrad kyčelních kloubů Proč jste se rozhodl pro operaci v Oblastní zavedl v Kolíně po svém příchodu v roce 1980 vyni- MUDr. Pavel Hoffmann během pobytu v lázních nemocnici Kolín? Zkušení zdravotníci, a zvláště ti na vedoucích pozicích, kteří onemocní, často zvažují, zda se obrátí na kající ortoped primář MUDr. Václav Smetana, jenž své bohaté zkušenosti předal i svým žákům. U některých z těchto prvních operací jsem měl tu čest ještě jako Jak se v roli pacienta cítíte? Samozřejmě že z této vynucené role nemám žádnou radost. Každopádně je to cenná zkušenost, kterou couzských holích a pracuji na obnovení fyzické kondice. Možná, že si jsem jako chirurg více vědom i své části pacientské osobní zodpovědnosti. Je vždy škoda, Otropedicko- -traumatologické oddělení kolínské nemocnice mladý chirurg asistovat. Znám i výbornou práci týmu mohu přenést i dalším kolegům a využít ji ku prospěchu když nastanou komplikace tam, kde nemusely být, anesteziologů, kteří podávají kolem bezpeč- našich nemocných. Jako lékaři jsme školeni v psycho- kdyby pacient dodržoval to, co mu lékaři radí. To ných anestezií ročně, i specialisty z dalších oborů, logii, zásadách správné komunikace, ale to absolutní platí obecně a apeluji tímto na všechny potenciální kteří mohou tým po 24 hodin denně doplnit. Ve schop- pochopení přijde až s vlastní praktickou zkušeností. pacienty, ať již přijdou do kterékoliv nemocnice, aby nosti týmové práce vidím největší sílu zdravotnických A to platí zvláště pro pacienty se závažnými chorobami, si uvědomili, že i na nich záleží. zařízení typu Oblastní nemocnice Kolín. pro pacienty podstupující operace velké rozsahem To je také pádný důvod, proč se na ně obracet. Samo- a pro pacienty nucené učinit závažná rozhodnutí o dal- Co byste závěrem vzkázal čtenářům? zřejmě k mému rozhodnutí přispěla i proměna ším postupu, který jim jejich lékaři doporučují. Určitě Protože se blíží závěr roku, především bych jim popřál kolínské nemocnice. Po otevření nového pavilonu F cítím i velký respekt ke svým kolegům, kteří se o mne vše nejlepší do nového roku. Chraňte své zdraví v dubnu 2011 mají všichni pacienti chirurgie, orto- jako ošetřující lékaři starali a starají. Jako pacient bych a pečujte o něj. Medicína je dnes schopna mnohé pedie a urologie k dispozici nadčasové ambulantní ještě rád vyzdvihl profesionalitu a kvalitu práce sest- napravit, ale není všemocná. Ještě jednou tedy hodně i lůžkové zázemí, které umocňuje kvalitu poskyto- řiček na JIP ortopedie i na standardním oddělení. Byl spokojenosti, potřebné štěstí a hlavně co nejpevnější vané odborné péče. Prvotním problémem pro mne jsem příjemně překvapen, jak zvládaly péči o všechny zdraví tak, abyste museli služeb naší či kterékoli jiné bylo spíše konečné vlastní rozhodnutí se pro ope- pacienty. Vše mělo svůj řád. A to je nepochybně velká nemocnice využívat co nejméně. A pokud si to již váš raci, kterou jsem několik let odkládal, a to i vzhle- zásluha primáře a vrchní sestry ortopedického oddělení. stav vynutí, tak věřím, že vám jsme v Kolíně schopni dem k tomu, že na rozdíl od laiků znám úskalí ope- poskytnout zázemí moderní, personálně i technicky rací i možné komplikace, k nimž statisticky dochází Jste ukázněný pacient? kvalitně vybavené a stále bezpečnější nemocnice. a jež se přes sebelépe poskytnutou péči nevyhýbají Osobně se za takového považuji. Dodržuji veškerá Kroky vedení nemocnice podporující kvalitu a bez- ani zdravotníkům. doporučení, odlehčuji novému kloubu chůzí o fran- pečnost k tomu směřují.

19 36 Úvod 37 Úvod Rozhovor s ředitelkou Nemocnice Kutná Hora: Péči o pacienta nikdy nedovolíme ohrozit ani omezit Pohled do skladu movitých věcí připravených k dražbě Insolvenční správce společnosti Nemocnice Kutná Hora, s. r. o., nařídil dražbu části zařízení kutnohorské nemocnice. Hodlá takto zpeněžit zbývající majetek dlužníka. Tento postup lze obecně považovat za standardní postup insolvenčního správce v případě konkurzu. Nynější provozovatel nemocnice měl původně tento majetek v pronájmu. Platnost nájemních smluv byla ale ukončena a rozhodnutí insolvenčního správce je prodat majetek v rámci konkurzního řízení. Především o tom jsme hovořili s ředitelkou Nemocnice Kutná Hora JUDr. Alicí Opočenskou. nemělo mít zásadní vliv. Situaci zjednodušuje i fakt, správci byl spojený s daným termínem prohlídky že věřím, že vše organizačně zvládneme tak, aby se na že část předmětného vybavení nemocnice již delší části zařízení kutnohorské nemocnice, kterých se rentgenovém oddělení neprodlužovaly čekací lhůty. dobu neužívá. týká dražební vyhláška. Této akce se zúčastnili pouze dva zájemci. Tato prohlídka proběhla již mimo Budou tedy přímo za dražené věci nakoupeny nové? Způsobí tato akce problémy přímo provozní prostory nemocnice, aby nebyl nikterak Nelze říci, že by se za všechny dražené věci kupo- v nemocnici? narušen provoz nemocnice. valy nové, tím spíše, že tyto věci nemocnice již delší Věříme, že prodej movitého majetku dlužníka se nijak dobu neužívá. Současný provozovatel nemocnice negativně na chodu nemocnice neprojeví. Období do Nebude ohrožena péče o pacienty? přistupuje k obměně majetku průběžně a dražba 29. listopadu 2011 se dalo označit za stadium pří- V souvislosti s prodejem movitých věcí dlužníka, jako movitých věcí dlužníka by se na provozu nemocnice pravy předání movitých věcí insolvenčnímu správci jsou například postele, počítače či nábytek, muselo neměla nijak projevit. Nového vybavení by se kut- a výměny těchto věcí za věci náhradní. To vyžado- vedení kutnohorské nemocnice učinit několik opera- nohorská nemocnice mohla dočkat v únoru příštího valo velké pracovní nasazení provozně-technického tivních kroků, které zamezí vzniku problémů s posky- roku. Středočeský kraj totiž zdravotnickému zaří- odboru naší nemocnice, který ale pod vedením paní továním zdravotnické péče. Tento prodej by pacienti zení přislíbil finanční injekci ve výši 14,5 milionu Svobodové fungoval spolehlivě dle předpokladů, neměli nijak pocítit. Jedná se především o sklado- korun. Někdy ve druhé polovině února by mohl být takže s fází příprav pro předání správci jsme hotovi. vání a opatrování předmětných movitých věcí, zajiš- znám dodavatel nového movitého zařízení. Odha- Uvedený listopadový termín předání movitých věcí tění jejich prohlídky případnými zájemci a umožnění duji, že do konce února by pak v nemocnici mohl Proběhla nějaká jednání o samotném jejich převzetí insolvenčním správcem či jím pověře- být nový inventář. odkupu věcí? nou osobou. Všech těchto kroků budou pacienti naší Vedení kutnohorské nemocnice v průběhu roku jed- nemocnice ušetřeni. Musím říci, že zafungovala spo- A rozhodnutí o dluzích po předchozím nalo s insolvenčním správcem o odkupu těchto movi- lupráce středočeských krajských nemocnic. Kupří- provozovateli? tých věcí, avšak ke vzájemné shodě nedošlo. Limitní kladu 30 postelí se poveze z Kladna, pomáhají nám Zadluženou nemocnici, kterou provozovala společ- částka, kterou nastavil věřitelský výbor za celý soubor také kolegové z Benešova, Kolína a Mladé Boleslavi. nost Nemocnice Kutná Hora, s. r. o., loni od města věcí, byla vzhledem ke stáří jednotlivých položek Situaci navíc zjednodušuje i fakt, že ne všechno před- bezúplatně převzal Středočeský kraj. Zařízení nyní velmi vysoká a pro nás nepřijatelná. Navíc jsme mětné vybavení nemocnice používá v přímé souvislosti spadá pod Oblastní nemocnici Kolín. Dluhy Nemoc- neměli možnost koupit pouze věci, které používáme. s poskytováním zdravotní péče pacientům. nice Kutná Hora, s. r. o., však zůstaly a insolvenční správce podal žalobu na město i kraj, kdy celkovou Jak se s nastalou situací nemocnice hodlá Jak je tomu v případě prodeje jednoho z rentgenů? škodu vyčíslil podle znaleckého posudku na částku vypořádat? V soupisu movitých věcí, které poputují do dražby, je přesahující 111 milionů korun. V současné době vše Naším úkolem je zajistit, aby provoz nemocnice pro- také rentgenové zařízení. Naše nemocnice má k dis- řeší právníci obou institucí a celou kauzu rozhodne bíhal vždy řádně a bez závažnějších komplikací. Zpeněžování majetku třetího subjektu by na tento provoz pozici dva rentgeny. Na rentgenu, který jde do aukce, se provádí pouze 20 % výkonů celého pracoviště, tak- až soud. JUDr. Alice Opočenská ředitelka Nemocnice Kutná Hora

20 38 Tradice 39 LDN Vánoční výzdoba v režii pacientů Někteří pacienti z oddělení LDN vytvořili v prvních prosincových dnech výzdobu kutnohorské nemocnice. Za organizační podpory a ochoty personálu zmíněného oddělení, pod vedením naší aktivní a šikovné sociální pracovnice Radky Štencelové (mimochodem, příspěvek o práci sociální pracovnice ve spojení s canisterapií se v Nemocničních listech již objevil) vlastnoručně vyrobili téměř veškerou vánoční výzdobu a příjemně si tak zkrátili dlouhé chvíle předvánočního období tráveného v nemocnici. Za zmínku určitě stojí, že naší hlavní pracovní náplní je péče o pacienty, kterou se všichni snaží vykonávat nejen profesionálně, ale také s lidským pochopením a úctou k samotnému pacientovi. Radka Štencelová s pacienty LDN při výrobě vánoční výzdoby Mikuláš v kutnohorské nemocnici Nejen městem, tedy Kutnou Horou, ale i zdejší nemocnicí chodil v pondělí 5. prosince Mikuláš v doprovodu čerta. Nahoře: Mikuláš s čertem mnohé příjemně překvapili. Ačkoli Nemocnice Kutná Hora nemá dětské oddělení, které by touto dvojicí bylo svojí přítomností potěšeno asi nejvíce, i tak se jí na mnoha odděleních podařilo vykouzlit radostný úsměv. Radost se v četných případech mísila s upřímným a příjemným překvapením. Kromě toho byli pacienti za tradiční básničku či říkanku odměněni drobným dárečkem a bylo zřejmé, jak si váží toho, že rozhodně nejsou personálu a vedení nemocnice lhostejní. Mikulášovi s čertem za návštěvu a ochotu děkujeme a věříme, že tato tradice se zachová i v následujících letech.

Nemocniční listy. V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu. Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici

Nemocniční listy. V Mladé Boleslavi předána hrubá stavba nového pavilonu. Zbrusu nový zubní robot v kladenské nemocnici Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba V Mladé Boleslavi předána

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA

PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA PREVENCE NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA INFORMACE PRO PACIENTY CO JE TO KOLONOSKOPIE A PROČ JE VHODNÁ I PRO VÁS? Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a koncové části střeva tenkého pomocí ohebné

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více