RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

2 Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty

3 Důvody vzniku základních registrů Potřeba zajistit veřejné správě garantované a aktuální nejčastěji používané údaje potřebné pro rozhodování, v podobě referenčních údajů. Zavedení principu sdílení těchto referenčních údajů. Nutnost stanovení zákonné zodpovědnosti pro editory jednotlivých referenčních údajů. Zjednodušit životní situace občanům, kteří nemusí opakovaně dokládat referenční údaje. Zkvalitnění datového fondu registrů principem reklamací.

4 Referenční údaj Referenční údaj záznam vedený v základním registru, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách veřejné správy. Za zapsané referenční údaje je zodpovědný editor. Editor zapíše referenční údaj do základního registru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný, údaj má poté pouze informativní charakter.

5 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN

6 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN ISÚI a ISKN jsou agendové informační systémy pro základní registr RÚIAN. Provázanost obou systémů je z pohledu správného fungování registru RÚIAN nutností. Propojení ISÚI a ISKN je zajištěno na technické i aplikační úrovni.

7 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Do ISKN se přebírají z ISÚI: vyšší prvky VÚSC, okres, obec, část obce, MOMC,.. adresa přímo z RÚIAN

8 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Do ISKN se přebírají z ISÚI: adresa z ROB adresa z ROS

9 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Do ISÚI se přebírají z ISKN: katastrální území parcely druh a způsob využití pozemku typ a způsob ochrany nemovistostí hranice budov evidovaných v KN

10 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN

11 Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Procesy zápisů stavebních objektů (SO) do ISÚI a budov do ISKN jsou vzájemně významně provázané. V případě stavebních objektů (ISÚI) a budov (ISKN) byl nastaven párovací proces, jehož cílem je vytvoření imaginárního můstku mezi stavebním objektem a budovou.

12 Interní reklamace

13 Interní reklamace Pro potřeby udržování aktuálnosti a konzistence údajů vedených v ISÚI a ISKN o budovách a stavebních objektech byl vytvořen institut interních reklamací. V případě SO a budov se pro generování interních reklamací využívá párovací můstek. Interní reklamace probíhají obousměrně: Reklamace z ISÚI do ISKN Reklamace z ISKN do ISÚI

14 Interní reklamace z ISÚI do ISKN Na základě změny u SO v ISÚI je generováno do ISKN několik typu reklamací, které se liší postupem jejich řešení: Interní reklamace I. typu změna typu budovy s čp. na če. nebo s če. na čp. změna/oprava označení části obce Interní reklamace II. typu zrušení budovy změna v čísle domovním Interní reklamace III. typu v ISKN vzniká nebo se aktualizuje rozestavěná budova a na straně ISÚI již existuje odpovídající SO v ISÚI vzniká nebo se aktualizuje SO a na straně ISKN existuje na odpovídající parcele rozestavěná budova Interní reklamace IV. typu v ISÚI vzniká SO s číslem domovním, typem budovy, částí obce a přiřazenou parcelou a zároveň v ISKN neexistuje příslušná budova

15 Interní reklamace z ISKN do ISÚI Tyto reklamace jsou určeny pro opravu údajů o SO vedeném v ISÚI. V ISÚI jsou automaticky generovány interní reklamace příslušnému editorovi ISÚI na stavební úřady dle jeho územní působnosti. Na začátku února 2015 bylo zprovozněno generování reklamací typu Doplnění stavebního objektu Oprava stavebního objektu Zrušení stavebního objektu

16 Interní reklamace z ISKN do ISÚI Doplnění stavebního objektu V případě, že v ISKN byla zapsána dokončená budova (typ 1,2,3) na jedné parcele či skupině parcel, které však neodpovídá žádný SO v ISÚI. Oprava stavebního objektu K existujícímu SO s číslem domovním, kterému byla zapsána v ISKN odpovídající budova, avšak u SO chybí parcela (nebo je uvedena parcela, která neodpovídá žádné parcele pod budovou). Zrušení stavebního objektu V případě zrušení budovy v ISKN.

17 Interní reklamace z ISKN do ISÚI Dále byla v únoru 2015 spuštěna další funkčnost, která významně změnila propojení ISÚI a ISKN, a která usnadní práci především editorům ISÚI ze stavebních úřadů. Dříve: Pokud došlo ke změně identifikační parcely SO, bylo třeba tento údaj na stavebním úřadě opravit. Byla vygenerována reklamace v ISÚI na změnu identifikační parcely SO, kterou bylo třeba manuálně editorem zpracovat. Nyní: Dojde-li ke změně identifikační parcely u SO, který je provázán s budovou v ISKN, dojde k automatickému zpracování návrhu změny, který bude obsahovat SO s požadovanou změnou parcely v ISÚI. Dojde-li ke změně identifikační parcely u SO, který není provázán s budovou v ISKN a SO nebude mít definiční bod či katastrální území není zdigitalizováno, dojde k vygenerování reklamace typu změna identifikační parcely.

18 Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI Identifikační parcela Zákres hranice katastrálního území Vyhledávání prvků RÚIAN Zápis nového stavebního objektu na základě GP Způsob využití stavebních objektů Chybové hlášení systému ISÚI

19 Identifikační parcela V ISKN možnost vést budovu na více parcelách V ISÚI pouze jedna identifikační parcela Definiční bod musí být umístěn do identifikační parcely (DKM, KMD) Na území obce, která ho očíslovala

20 Zákres hranice katastrálního území Průběh hranice obce Detail hranice k.ú.

21 Zákres hranice katastrálního území Ovlivňuje zadání definičních bodů SO a AM: zákres SO nemůže být zadán na území jiného k.ú. (obce), než je příslušnost parcely zadání definičního bodu v ISÚI je povinné, nelze dokončit zápis problém nejen u nových SO, ale i při změně stávajících

22 Vyhledávání prvků RÚIAN Prostřednictvím Veřejného dálkového přístupu (VDP) zobrazení více prvků najednou (vrstvy) možnost přecházení z detailu prvku do Nahlížení do KN vyhledání zrušených prvků Prostřednictvím Přehledu prvků v ISÚI poslední NZ a historie NZ i prvku zrušené prvky vyhledání budoucích parcel

23 Vyhledávání prvků RÚIAN Budova s čp. nebo če. (typ 1,2) zadávat pouze část obce + číslo domovní nebo kód SO Budova bez čp. nebo čp. (typ 3) zadávat pouze katastrální území a parcelu nebo kód SO Ve VDP takto nelze hledat budovu bez čp. nebo če. pokud budova není zapsána v KN (parcela zatím neexistuje)!!! Možné hledat v ISÚI.

24 Zápis nového SO na základě GP Parcela geometrického plánu staršího data (před rokem 2001) není v nabídce budoucích parcel. nutná spolupráce s katastrálním pracovištěm, které navrhne budoucí stav, pokud budoucí stav nelze navrhnout, nutné vyhotovit nový GP Nový SO, zapsaný v ISÚI ji před dvěma týdny, není v aplikaci Nahlížení do KN. povinnost vlastníka ohlásit katastrálnímu úřadu změnu údajů ve lhůtě do 30 dnů, tak jak mu to ukládá 37 odst. 1 písmeno d) katastrálního zákona Nezobrazování geometrických plánů v grafickém prostředí Marushka. zkontrolovat záložku Geometrické plány (ZPMZ) v Marushce, zda je zaškrtnuta možnost Zobrazení dostupných GP

25 Zápis nového SO na základě GP

26 Způsob využití SO Výčet způsobů využití stavebního objektu vychází z katastrální vyhlášky. Příloha č. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) Zapisuje se převažující způsob v souladu s dokumentací. Do novely zákona o základních registrech byl uplatněn požadavek, aby se údaje o typu a způsobu využití SO staly referenčními. Nabytí novely o základních registrech se předpokládá k Do ISKN by se následně údaj o způsobu využití SO přebíral z RÚIAN. V ISÚI byly v nabídce již zrušené způsoby využití (průmyslový objekt, objekt k bydlení, objekt občanské vybavenosti). zrušené způsoby využití by měly být již odstraněny a to nasazením verze 1.6 (instalace na začátku února 2015)

27 Chybové hlášení systému ISÚI SO se stejným číslem domovním již v systému existuje migrace dat (předčasně přidělené číslo domovní), zapsal jiný/stejný editor Je nutné vyhledat SO v Přehledu prvků, většinou je bez vazby na parcelu (proto nevyplňovat k.ú.!). Ověření případné duplicity SO v Přehledu prvků vyhledat parcelu a funkcí Přejít na najít stavební objekt, vyhledá se SO bez čísla domovního s vazbou na parcelu.

28 Chybové hlášení systému ISÚI Různé možnosti vedení SO v ISÚI, řešení podle data přidělení čísla domovního a také podle toho, zda na číslo domovní je již navázána adresa v EO. Např. v RÚIAN vedeny dva SO SO1 bez čísla domovního, ale s vyplněnou parcelou SO2 s číslem domovním, ale bez uvedení parcely Možné řešení, pokud číslo domovní bylo přiděleno před : zrušení SO1 k , změna SO2 (doplnění parcely, definičního bodu), Změna AM (doplnění definičního bodu) Možné řešení pokud číslo domovní bylo přiděleno po : zrušení SO2 k , změna SO1 (typ SO), Změna AM (změna vazby na SO, doplnění definičního bodu) Bez dalšího prověření nelze automaticky zrušit stávající SO, AM v ISÚI mohlo by dojít ke zrušení pobytu občanů na této adrese.

29 Chybové hlášení systému ISÚI Při umístění definičního bodu SO si aplikace hlídá polygon budovy (ISKN) Sloučení parcel pod budovou (např. bytové domy), vnitřní kresba. Přístavba SO, kdy dochází k podstatnému zvětšení stavební parcely. Chybný zákres hranice katastrálního území.

30 Chybové hlášení systému ISÚI Nutné rozlišovat stavební objekt (SO) a adresní místo (AM) jedná se o dva různé prvky. Nemůže existovat AM bez SO. Jeden SO (typ 1,2) může mít jedno, ale i více AM. Vchody se zavádí v případě, kdy je budova stavebně rozdělena a většinou neprůchozí. každý vchod musí mít přiřazené své AM

31 Chybové hlášení systému ISÚI

32 Webové stránky, kontakty

33 Webové stránky

34 Pracovní seminář pořádaný ČÚZK ČÚZK bude v roce 2015 organizovat pracovní semináře určené pro editory RÚIAN z obcí a stavebních úřadů. Účast na semináři předpokládá základní znalost editace v ISÚI. Semináře se uskuteční v Praze a Brně v následujících termínech: S ohledem na omezenou kapacitu sálů je účast na seminářích podmíněna registrací. Svoji účast (jméno, a telefon, obec, místo a termín, ve kterém máte zájem se semináře zúčastnit) je nutné oznámit Ing. Haně Gubániové, na adresu nejpozději do 31. března Pozvánka a podrobnější informace včetně zaplněnosti sálů jsou uveřejněny na v bodě 4. Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP.

35 Kontakt Koordinátor RÚIAN Zlínského kraje: Ing. Markéta Holubcová oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj Podpora pro uživatele ISÚI a VDP na ČÚZK: Kontaktní formulář Helpdesk (dostupný v webových stránek) Telefonická podpora: na podporu:

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

Definice IS SSREG. Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů. (popis stávajícího stavu)

Definice IS SSREG. Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů. (popis stávajícího stavu) Příloha č. 1 k Návrhu rámcové smlouvy Definice IS SSREG Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) 1. Vývoj statistických registrů ČSÚ je dle zákona o Státní statistické

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz [Provozovatel NEN: DATASYS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 130 00, IČO: 61249157]

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne 15.01.2014 Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO

zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO zkušenosti z provozu RÚIAN, zejména ÚKM a VO Ing. Tomáš Holenda ČÚZK, oddělení projektů odboru 24, Krajský rok informatiky 11. června 2014, Boskovice Projekt identifikace, adres a nemovitostí a katastru

Více

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/40 Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu Kontrolní akce byla

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více