Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírej Delimánky a oslavuj s námi"

Transkript

1 Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a, PSČ , IČ: , (dále jen Organizátor ). Pořadatelem soutěže je DELIKOMAT s.r.o. se sídlem U Vlečky 843, Modřice, IČ: (dále jen Pořadatel ) 2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a Pořadatele a osoby jim blízké s nimiž tvoří společnou domácnost dle 22 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. O této skutečnosti však musí být veřejně informováno, a to prostřednictvím oficiálních webových stránek Pořadatele 4. Přihlášením do soutěže se považuje zaslání minimálně 5 ks soutěžních kupónů Delimánků s řádně vyplněnou soutěžní kartou vč. soutěžní - tipovací otázky, na adresu Delikomat, P.O. Box. 14, Modřice (dále jen P.O.Box ). Soutěžní karta je k dispozici ke stažení na oficiálních internetových stránkách Pořadatele. 5. Do soutěže budou zařazeny pouze řádně, čitelně a kompletně vyplněné soutěžní karty s přiloženými 5 kupony - Delimánky. 6. Ke každým 5 ks kupónů - Delimánků musí být přiložena 1 soutěžní karta. (Tzn. v případě zaslání 20 ks Delimánků v jedné zásilce, musí být součástí zásilky 4 ks řádně vyplněných soutěžních karet). 7. Do soutěže o ceny budou zařazeny pouze zásilky, odeslané nejpozději včetně. Rozhodující pro zařazení do soutěže je datum, kdy je zásilka odeslána na adresu Delikomat, P.O. Box 14, Modřice.

2 Čl. II. Průběh soutěže 1. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje podmínky uvedené v článku I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: 1.1. Vystřihne 5 ks Delimánků ze soutěžních kelímků, umístěných v nápojových automatech společnosti DELIKOMAT s.r.o., podporující volbu COFFEE TO GO a řádně vyplní soutěžní kartu vč. soutěžní - tipovací otázky Zásilku s Delimánky a soutěžní kartou odešle na adresu P.O.Box. Jeden soutěžící může doručit neomezené množství soutěžních karet a zásilek s Delimánky. 2. Soutěž probíhá v termínu od do Pořadatel zajistí po celou dobu soutěže kelímky s Delimánky do svých nápojových automatů podporující volbu COFFEE TO GO. 3. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení soutěže. 4. Informace o soutěži jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Pořadatele 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. 6. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. 7. Výhry ze soutěže nejsou soudně vymahatelné. 1. Ceny výhercům věnuje Pořadatel. Čl. III. Ceny 2. Do soutěže je zařazeno 20 hlavních cen, 2000 vedlejších cen a 20 speciálních cen. Výherce hlavní ceny nemůže vyhrát v téže soutěži současně speciální cenu a naopak.

3 3. Hlavních 20 cen získají soutěžící, kteří nejpřesněji odpoví na soutěžní otázku. Soutěžní otázka zní: Kolik unikátních soutěžících se zúčastní této soutěže? Unikátním soutěžícím se pro účely této soutěže rozumí tatáž fyzická osoba. Tzn. pokud jedna osoba (např. František Novák, Kafčová 25, Smetanov) zašle 10 soutěžních zásilek, bude počítán vždy pouze jako 1 unikátní soutěžící. 4. Vyhodnocení proběhne způsobem, kdy 20 nejpřesnějších odpovědí získává vždy hlavní cenu až do vyčerpání 20 hlavních cen. Každý unikátní soutěžící může obdržet jen jednu hlavní cenu. V případě více shodných tipů bude rozhodovat: 4.1. Dřívější datum podání odpovědní zásilky držiteli poštovní licence k poštovní přepravě (podací razítko na zásilce) Abecední řazení příjmení soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen Abecední řazení křestních jmen soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen Abecední řazení kontaktních adres soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen, počínaje názvem místa (obec, město) a dále ulice V případě shodnosti všech těchto kritérií, cenu obdrží všichni soutěžící, kteří těmto kritériím vyhoví. 5. Speciální cenu získá každý z 20 soutěžících, kteří v době trvání soutěže doručí na adresu P.O.Box největší počet soutěžních kupónů Delimánků. Každý unikátní soutěžící může obdržet jen jednu speciální cenu. V případě více soutěžících se shodným počtem nejvíce doručených Delimánků bude rozhodovat: 5.1. Dřívější datum podání odpovědní zásilky držiteli poštovní licence k poštovní přepravě (podací razítko na zásilce) Abecední řazení příjmení soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen 5.3. Abecední řazení křestních jmen soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen 5.4. Abecední řazení kontaktních adres soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen, počínaje názvem místa (obec, město) a dále ulice V případě shodnosti všech těchto kritérií, cenu obdrží všichni soutěží, kteří těmto kritériím vyhoví.

4 6. Vedlejších 2000 cen bude rozděleno mezi prvních 2000 soutěžících, kteří doručí zásilku s Delimánky a správně vyplněnou soutěžní kartou nejdříve od na adresu P.O.Box. Rozhodující pro získání vedlejší ceny je datum, kdy je zásilka odeslána. V případě shodnosti tohoto kritéria u více soutěžících, obdrží vedlejší cenu všichni tito soutěžící. Každý unikátní soutěžící může získat jen jednu vedlejší cenu. 7. Hlavními cenami se rozumí: cena PENĚŽITÁ VÝHRA KČ , Speciální cenou se rozumí: cena PENĚŽITÁ VÝHRA K NÁKUPU DORTU KČ 2.000,- 8. Vedlejší cenou se rozumí magnetka s maskotem a logem soutěže Delimánkem. 9. Výherci hlavních cen a speciálních cen budou kontaktováni ze strany Pořadatele doporučeným dopisem na adresu, uvedenou v soutěžní kartě; výherci vedlejších cen budou vyrozumění em nebo na telefonním čísle, které uvedou tamtéž nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. 10. Vedlejší ceny (magnetky) budou automaticky zaslány výhercům na adresu bydliště, kterou uvedli na soutěžní kartě. 11. Výhry vedlejších cen budou výhercům rozeslány prostřednictvím zásilkové služby nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyhodnocení soutěže. 12. Poukázání hlavní ceny a speciální ceny je podmíněno uzavřením písemné smlouvy o přijetí ceny, jejíž návrh bude výherci zaslán spolu s oznámením, v níž výherce sdělí svůj souhlas s převzetím ceny a taktéž číslo účtu k poukázání peněžité ceny. Číslo účtu musí odpovídat platnému označení podle právních předpisů, účet musí být veden v bance se sídlem nebo organizační složkou v České republice a ve vlastnictví výherce. Výherce nese plnou odpovědnost za správnost jím ve smlouvě vyplněných údajů. Převzetí hlavní nebo speciální ceny je nutné toliko osobně v místě bydliště nebo dle dohody mezi Pořadatelem a výhercem. Převzetím hlavní nebo speciální ceny prokáže výherce zástupci Pořadatele svou totožnost a souhlasí s pořízením obrazového záznamu (fotografie) své osoby pro účely propagace podnikání Pořadatele.

5 13. Výherce hlavní resp. speciální ceny je povinen prokázat Pořadateli do 1 roku od přijetí výhry způsob užití výhry (např. fotodokumentací, apod., z níž bude patrná účast výherce), který doručí na adresu sídla nebo ovou adresu Pořadatele s uvedením svého jména a označením Soutěž Delimánci 2015, jinak je Pořadatel oprávněn cenu požadovat zpět. Čl. IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni zveřejnit jméno a místo bydliště soutěžícího (město /obec), jakož i jeho podobiznu (fotografii) v souvislosti se soutěží a zejména při její oficiální prezentaci. 2. Každý účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, aby Organizátor a Pořadatel zpracovali jím poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami. 3. Pořadatel si vyhrazuje právo užít jmen a adres výherců pro další reklamní a marketingové účely. Veškeré údaje poskytnuté soutěžícími v průběhu soutěže, budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Soutěžící berou na vědomí, že kdykoli mohou takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů výslovně odvolat, a to písemně na adresu Pořadatele. 4. Pořadatel je oprávněn pověřit dílčími úkony k provedení soutěže Organizátora. V Modřicích dne

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Vyhraj 90.000 Kč organizuje společnost Čistá Jižní Morava se sídlem, IČO: 241 88 166,

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže s názvem ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE (dále jako soutěž) je společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE I. Pořadatel vědomostní soutěže Společnost Mabest dále jen ( Pořadatel ) se sídlem Štítného 6, Praha 3, 130 00, zastoupená Gabrielou Klimentovou, IČ: 27437779, DIČ:

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více