Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech"

Transkript

1 Katalogový list H A Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech Funkce Snadno použitelný software pro PC ke generování měřicích cyklů pro obráběcí stroje Grafické rozhraní pro 3D modely Okna a interaktivní dialogy zjednodušují úlohy Automatické řízení několika snímacích nástrojů, výměny nástrojů, zapnutí a vypnutí sondy Inteligentní aplikace délkové korekce sondy Výkonné nové cykly: měření délky a roviny Volitelné jednodotekové nebo dvoudotekové měření Integrovaná volání Renishaw maker k ustavování nástrojů Možnost sestrojit kružnice a roviny ze všech změřených prvků Výhody Všechny pohyby pod bezpečnou rovinou jsou v režimu chráněného polohování Online nápověda pro všechny funkce Program údržby s přístupem k nejnovějším verzím a přednostní podpora Automatizovaný odjezd do bezpečné roviny při přejezdech mezi prvky Podpora bezobslužného provozu strojů Podpora cyklů ustavení nástrojů a detekce poškození nástrojů Podpora obráběcích programů vygenerovaných v CAM softwarech pro kompaktní řízení procesů Vizualizace všech snímacích cyklů před spuštěním na obráběcím stroji

2 Katalogový list Software Productivity+ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech Funkce cyklu Chráněné polohování a bezpečná rovina Výpočet rozměrů a polohy lze provést pro vnitřní i vnější prvky Kontrola polohy aktualizace posunutí počátku k dosažení přesné polohy obrobku Automatická korekce opotřebení nástrojů Toleranční meze pro měření velikosti a polohy Aktualizace korekcí nástroje podle procentuálního vyjádření chyby Nástroj pro vytváření logických podmínek Nastavení tolerančních pásem pro výsledky měření Do měření mohou být začleněny systematické chyby Tisk výsledků prostřednictvím sériového portu RS232 nebo uložení na disk (záleží na řídicím systému) Tolerování měřených prvků na všech tištěných výsledcích Jednodotekové měření (pro stroje vybavené možností High speed skip ) (viz. níže) Dvoudotekové měření (pro obecné použití a využití u strojů se standardním vstupním signálem) (viz. níže) Automatizované zapnutí a vypnutí sondy Natočení souřadného systému (vyžaduje možnosti stroje) Měření čtvrté osy kompenzace vyrovnání dílce, upínacího přípravku nebo stolu stroje Kalibrace více doteků kalibrovány a uloženy mohou být dvě konfigurace kuličky doteku Polohy prvků lze použít pro sestrojení kružnic a rovin pro aktualizaci strojních dat Productivity+ Active Editor Pro umožňuje i cykly ustavení nástroje Renishaw. Tento katalogový list obsahuje několik příkladů Dvoudotekové měření standardně zahrnuje korekce falešných sepnutí sondy Jednodotekové měření volitelně zahrnuje korekce falešných sepnutí sondy Rychlé vyhledání Vyhledání Krátký odjezd pro optimalizaci cyklu Čas Odjezd Čas Pomalé měření Cykly Vektorové měření bodů XYZ Měření žeber/drážek pod úhlem Měření žeber/drážek Měření nakloněné přímky/roviny XY Čtyřbodové měření otvoru/čepu Měření roviny Měření vnitřního/vnějšího rohu 3D měření vrcholu pravoúhlého rohu Čtyřbodové měření průniku dvou rovi Měření roviny XY (zjištění úhlu naklonění) Sestrojený kruh Sestrojená rovina Tříbodové vektorové měření otvoru/čepu

3 Vytvoření nového technologického souboru Software Productivity+ Active Editor Pro obsahuje průvodce, kteří vás provedou vytvořením nového technologického souboru. Výběr prvků Software Productivity+ Active Editor Pro automaticky určí prvky jako kružnice, roviny, přímky atd. 3D modely Nástroje pro 3D modely vyrovnají souřadný systém CADu vůči osám stroje. Po importu 3D modelu do softwaru Productivity+ Active Editor Pro může být model vyrovnán, otáčen, převáděn nebo odstraněn prostřednictvím dialogového okna Solid Model Tools (nástroje pro 3D model). Najednou může být načteno více 3D modelů, což umožňuje manipulaci s přípravky, dílci a geometrií stroje.

4 Katalogový list Software Productivity+ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech Souřadný systém Software Productivity+ Active Editor Pro umožňuje umístění pracovního souřadného systému (použitého v obráběcím stroji) do CAD modelu. U příslušných řídicích systémů to zahrnuje rozšířená pracovní posunutí. Poloha může být zvolena klepnutím na prvek nebo může být zadána ručně. Měření otvoru/čepu/úhlu Příklad programu pro Fanuc: M5 G54 G65P6109A1.C0.H1.T1Z10. G65P6002Z10. G65P6002X14.Y0.Z10. G65P6103A14.B0.C-8.I22.J-14.K-22.D14. E22.F-14. H-22.M0.Q0.R100.S101.T102U103.V104. W0.X0.Y0.Z1. G65P6002Z10. G65P Měření roviny X/Y/Z Příklad programu pro Siemens: %_N_L2003_SPF ;$PATH=/_N_SPF_DIR ;DOUBLE-TOUCH-MEASURE-POINT ;COPYRIGHT RENISHAW PLC 2005 PROC L2003(REAL RENV1,REAL RENV2,REAL RENV3,REAL RENV7,REAL RENV8,REAL RENV9,REAL RENV6,REAL RENV17,REAL RENV18,REAL RENV19,REAL RENV20) ;_RENMACRO_START_...

5 3D měření rohu Příklad programu pro Heidenhain: M05 CALL PGM Ren_Stack_Save.h Q1 = +1 CALL PGM Ren_Set_WCS.h CALL PGM Ren_Stack_Restore.h CALL PGM Ren_Stack_Save.h FN 0: Q1 = 1. FN 0: Q3 = 0. FN 0: Q11 = 29. FN 0: Q20 = 29 FN 0: Q22 = 1. FN 0: Q23 = 0.03 FN 0: Q26 = 50. CALL PGM Ren_Tool_Change.h... Žebro Příklad programu pro Fanuc: M5 G54 G65P6109A1.C0.H1.T1Z10. #104=0. #102=0. #110=0. #109=0. G65P6002Z10. G65P6002X26.Y7.Z10. G65P6001X26.Y7.Z-8.F8000. G65P6101A0.B3000.C0.I50.J0.K0.05I26. J7.K-8.I18.J7.K-8.I111.J112.K113.I114. J0.K1...

6 Katalogový list Software Productivity+ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech Kapsa Příklad programu pro Siemens: %_N_L2003_SPF ;$PATH=/_N_SPF_DIR ;DOUBLE-TOUCH-MEASURE-POINT ;COPYRIGHT RENISHAW PLC 2005 PROC L2003(REAL RENV1,REAL RENV2,REAL RENV3,REAL RENV7,REAL RENV8,REAL RENV9,REAL RENV6,REAL RENV17,REAL RENV18,REAL RENV19,REAL RENV20) ;_RENMACRO_START_ EXTERN L2005(REAL) EXTERN L2004(REAL,REAL,REAL,REAL, REAL,REAL,REAL,REAL,REAL) AXV[1]=X AXV[2]=Y... Přímka pod úhlem Příklad programu pro Heidenhain: M05 CALL PGM Ren_Stack_Save.h Q1 = +1 CALL PGM Ren_Set_WCS.h CALL PGM Ren_Stack_Restore.h CALL PGM Ren_Stack_Save.h FN 0: Q1 = 1. FN 0: Q3 = 0. FN 0: Q11 = 29. FN 0: Q20 = 29 FN 0: Q22 = 1. FN 0: Q23 = 0.03 FN 0: Q26 = 50. CALL PGM Ren_Tool_Change.h... Elementární příkazy Jestliže není CAD model k dispozici nebo pokud nebyl prvek vymodelován, umožní software Productivity+ Active Editor Pro ruční zadávání dat k měření prvků.

7 Aktualizace strojních dat Tento příkaz umožňuje automatickou aktualizaci korekcí a parametrů stroje. Detekce kolize Bude-li během simulace detekována kolize, sonda se zbarví červeně. Zobrazí se protokol kolizí. Detekci kolize lze nastavit k zastavení simulace při každém zjištění kolize. Program se zastaví a sonda se zbarví červeně.

8 Katalogový list Software Productivity+ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech Nástroj pro vytváření logických podmínek Nástroj pro vytváření logických podmínek pomáhá uživatelům přidávat do procesu logická větvení. Specifické příkazy řídicího systému jsou nyní nahrazeny běžným rozhraním. IF[[#136]LE[30.25]]GOTO123 (příklad systému Fanuc) nebo FN28: THREAD Q24= 7/ #0 Q2 = FN9:IF Q24 EQU Q2 GOTO LBL 123 (příklad systému Heidenhain) Import NC souboru Díky průvodci importem NC souboru lze měřicí cykly jednoduše přidat do stávajících obráběcích programů. Tisk výsledků NOM ACT DEV LOWER UPPER IN TOL CORNER4A POINT1 X POINT1 Y POINT1 Z INTERNAL ANGLE EDGE ANGLE POINT1 POSITION X POSITION Y POSITION Z POINT2 Přehledy s výsledky měřených prvků lze odeslat přes RS232 rozhraní. Přehled může obsahovat kontrolu tolerance s příznakem PASS/FAIL (shoda/chyba). POSITION X POSITION Y POSITION Z POINT3 POSITION X Příklad přehledu je zobrazen ve vedlejší tabulce. POSITION Y POSITION Z

9 Automatické měření nástrojů Ve stroji je třeba povolit ustavování nástrojů. Nástroj bude automaticky vybrán ze zásobníku nástrojů. Před návratem do výchozí pozice a aktualizací příslušných korekcí se nástroj přesune ke změření délky nebo průměru. Příklad G65 P9853 B3. T D11. (cyklus vybere nástroj č. 1 a automaticky změří délkovou korekci č. 1 a průměrovou korekci č. 11). Rotační ustavení délky nebo průměru nástroje Nástroj se ručně přesune nad dotek, do vzdálenosti max. 10 mm od povrchu. Potom se spustí následující příklad programu. Ustavení délky nástroje G65 P9851 T1. Ustavení průměru nástroje G65 P9852 D21.

10 Katalogový list Software Productivity+ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech Ustavení délky nebo průměru nástroje použitím bezkontaktního zařízení (laser) Nástroj se automaticky zapolohuje nad laserový paprsek. Pro měření jsou k dispozici příkazy uvedené v následujících příkladech. Ustavení délky nástroje G65 P9862 Ustavení délky a průměru nástroje G65 P9862 B3 D31 Kontrola poloměru a lineárního profilu nástroje Kontrola profilu s konvexním poloměrem rohu Kontrola profilu s lineárním profilem Kontrola profilu s konkávním poloměrem Tvar je určen parametrem R18 Tento cyklus se používá ke kontrole profilu tvarových nástrojů, zaoblených nástrojů a nástrojů s lineárními profily. Kontrola profilu se provádí, aby se zjistilo, zda je v mezích určené tvarové tolerance. R24=x -Tol R18=-r Příklad G65 P9865 B3. H0 J0.5 Q90. R5. X10. R11=h R05=j +Tol R17=q R09=f R06=k R25=y

11 Podporované řídicí systémy, CAD formáty a jazyky Software lze spustit ve většině řídicích systémů pro obráběcí stroje podporujících použití sond: Fanuc Siemens 840D Heidenhain i530 Haas Mitsubishi Meldas Mori Seiki Mazak ISO Makino Yasnac Hitachi Seiki Brother Hurco Není-li Váš řídicí systém uveden, navštivte webovou adresu Software Productivity+ Active Editor Pro pracuje s následujícími CAD formáty: Parasolid IGES STEP ACIS (volitelně) CATIA (volitelně) Autodesk Inventor (volitelně) Pro/ENGINEER (volitelně) SolidWorks (volitelně) Unigraphics/NX (volitelně) Software Productivity+ Active Editor Pro obsahuje podporu následujících jazyků: Angličtina Francouzština Němčina Italština Španělština Japonština Korejština Čínština (tradiční) Čínština (zjednodušená) Doporučené snímací systémy K dosažení nejlepšího měřícího výkonu doporučuje společnost Renishaw použít tenzometrické sondy OMP400 nebo MP700. Použití sond Renishaw bez tenzometrické technologie bude mít při měření 3D bodů/prvků za následek snížení výkonu. Tento software nepodporuje použití jiných než originálních sond Renishaw. Rezidentní makra ve stroji Jestliže se počítá s použitím funkce ustavování nástrojů, vyžaduje software Productivity+ Active Editor Pro, aby byla do řídicího systému stroje nainstalována makra Renishaw pro ustavování nástrojů (rezidentní makra ve stroji). Podpora Program podpory Renishaw zaručuje následující služby: Získáte přístup ke službám místních zkušených a kvalifikovaných techniků, kteří jsou připraveni prodiskutovat a naznačit způsob řešení konkrétních problémů. Pravidelné vydávání CD disku přibližně každých 6 měsíců. Při zjištění nových technik nebo omezení v softwaru Productivity+ Active Editor Pro budou změny reflektovány, revidovány a zařazeny do vývojových plánů pro příští verze. Díky pravidelnému zveřejňování zpráv jsou uživatelé informováni o nejnovějších funkcích a ušetří čas při významných změnách funkcí produktu. Poznámka: Nelze použít u řídicích systémů Heidenhain pro kontaktní ustavování nástrojů. Systémové požadavky Software Active Editor Pro vyžaduje systém Microsoft Windows XP a webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 5 (nebo novější). Software Active Editor Pro vyžaduje počítač s procesorem min. 1,6 GHz a 512 MB paměti RAM. Seznam podporovaných karet naleznete na webové adrese

12 Renishaw, s.r.o. Olomoucká 85 CZ Brno Česká republika T F E Objednací čísla softwaru Productivity+ Active Editor Pro k využití v obráběcích centrech Při objednávání uvádějte objednací čísla součástí Objednací číslo A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Popis Software Productivity+ Active Editor Pro Podpora softwaru Productivity+ Active Editor Pro Productivity+ Active Editor Pro + Fanuc Macro B postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Haas postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Hitachi Seiki postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Makino postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Mazak ISO postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Mitsubishi Meldas postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Yasnac postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Heidenhain I530 postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Mori Seiki postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Siemens 840 postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Hurco postprocesor Productivity+ Active Editor Pro + Brother postprocesor Fanuc Macro B postprocesor Haas postprocesor Hitachi Seiki postprocesor Makino postprocesor Mazak ISO postprocesor Mitsubishi Meldas postprocesor Yasnac postprocesor Brother postprocesor Heidenhain I530 postprocesor Mori Seiki postprocesor Siemens 840D postprocesor Hurco postprocesor K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Anglicky K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Francouzsky K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Německy K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Italsky K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Španělsky K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Japonsky K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Čínsky (tradiční) K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Čínsky (zjednodušená) K volnému vyzkoušení po dobu 90 dnů Korejsky CAD Pro/ENGINEER importér CAD CATIA importér CAD Unigraphics/NX importér CAD ACIS importér CAD SolidWorks importér CAD Autodesk Inventor importér Podrobnosti o zastoupení firmy po celém světě naleznete na naší hlavní webové stránce na adrese Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena. Společnost Renishaw si vyhrazuje právo na úpravy technických podmínek bez předchozího upozornění. *H * Vydáno Objednací č. H A

Měřicí a vyhodnocovací software MODUS

Měřicí a vyhodnocovací software MODUS Výkonný měřicí software s podporou 5-ti osého měření Měřicí a vyhodnocovací software MODUS Výkonné programování CAD řízené offline programování s úplnou simulací a detekcí kolize Kompletní retrofit balíček

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ.

VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ. PEPS Verze 8.0 3 VYSOKÁ FLEXIBILITA A ROZMANITOST U VŠECH TYPŮ OBRÁBĚNÍ. PEPS FRÉZOVÁNÍ MILL-Expert... 13 2.5D Frézování... 14 3D Frézování... 16 Vysokorychlostní obrábění... 17 5-osé simultánní frézování...

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj. Co je nového - 2014 R1

Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj. Co je nového - 2014 R1 Světová kvalita a řízení pro Váš CNC stroj Co je nového - Obsah Co je nového Obecné/Systém 3 Nový instalační průvodce >>...3 Doporučené HW požadavky >>...4 Utility 5 Nový asistent podpory >>...5 Funkčnost

Více

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky

PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky PEPS CAD/CAM SYSTEM česky 2 Obsah SolidCut CAD 5 2,5D Frézování 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frézování 3D 10 Databáze nástrojů 12 SolidElectrode 13 3D Drátové řezání 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Děrování/stříhání

Více

EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì

EdgeCAM. základy programování CNC obrábìcích strojù a sbírka øešených pøíkladù. Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 729, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz EdgeCAM základy programování CNC obrábìcích

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)?

Produktivní obrábění. standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů. www.cncobrabeni.cz. Proč CAM (Computer Aided Manufacturing)? standard pro inteligentní obrábění 3D Solid modelů www.cncobrabeni.cz Produktivní obrábění EdgeCAM Computer Aided Manufacturing (CAM) poskytuje dostatečný výkon a metody obrábění i pro výrobce nejnáročnějších

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE Souřadnicové měřicí stroje SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE PR 1172 (5) Špičková technologie pro nejvyšší přesnost. 3D souřadnicové stroje Mitutoyo: Nová dimenze zajištění kvality. SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE

Více

SURFTEST SJ-310. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu

SURFTEST SJ-310. Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu Přístroje na měření tvaru Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu SURFTEST SJ-310 PRC 1383 Přenosný přístroj na měření drsnosti s barevným LCD displejem a výkonnými schopnostmi měření Surftest SJ-310

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Frézovací HSC centrum HSC 300

Frézovací HSC centrum HSC 300 fakta Firma Firma Firma byla založena konstruktérem forem a bývalým pracovníkem firmy Deckel s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výroby nástrojů a forem Více než patnáctileté zkušenosti s technologií

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému

ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému ABBYY PDF Transformer+ 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují ze strany společnosti ABBYY žádný závazek.

Více

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Verze 2.0 Uživatelská příručka 2006 ABBYY Software Obsah Obsah... 2 Co je aplikace ABBYY PDF Transformer?... 3 Co je nového v aplikaci ABBYY PDF Transformer 2.0...3 Podporované formáty...4

Více