INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s

2 Úvod Modul Programování webových aplikací Výuka tohoto předmětu bude probíhat prezenční formou v počítačových učebnách. Programování je také součástí předmětu, který se na něj specializuje, proto vynecháme kapitoly týkající se algoritmizace. Dalším aspektem je silná mezipředmětová provázanost a spolupráce mezi vyučujícími. Nebudeme se zabývat do hloubky principy programování, ale zaměříme se na praktické příklady. Výuka bude rozdělena do čtyř částí, které se budou vyučovat ve 2. a 3. ročníku. Ve 4. ročníku se všechny vědomosti spojí do celku a absolvent modulu bude schopný naprogramovat menší webovou aplikaci, která bude spolupracovat s databází. Cíle modulu Zopakování základních znalostí o internetu Zvládnutí tvorby WWW stránek pomocí HTML o Syntaxe o Formátování textu o Odkazy o Odrážky o Tabulky o Obrázky o Formuláře o Základy grafiky na WWW Zoner Calisto Zoner GifAnimator o CSS Princip tvorby stránek pomocí CSS Možnosti zápisu do HTML Popis základních vlastností Kaskáda Pozicování pomocí <div> </div> Absolutní Relativní o Využití Java skriptu na stránkách Začlenění skriptu do stránek Základy syntaxe

3 Proměnné a datové typy Výrazy a operátory Větvení Cykly Objekty Události Propojení s formulářem Funkce Pole Objektový model Využití jazyka PHP jako základ pro programování webových aplikací o Statické a dynamické stránky o Verze PHP o Nastavení PHP na počítači o Vložení PHP kódu do HTML o Proměnné Základní datové typy Konstanty o Příkaz echo o Podmínky a větvení If Case o Cykly For While Do.. While o Pole o Funkce o Integrované funkce v PHP Řetězcové funkce Funkce pro práci s datem a časem o Formuláře Vytvoření formuláře s odesláním dat Přenášení dat mezi formuláři Napojení databáze MySQL pomocí PHP o Databáze

4 Úvod do databází Relační databáze o Instalace a konfigurace MySQL o Práce s phpmyadmin o Dotazy SQL Select, Insert, Delete, Update o Propojení s PHP Zpracování výsledků dotazu

5 Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáka bude stanoveno dle školního klasifikačního řádu. Známka se bude skládat z následujících částí: - teoretická znalost hodnocené problematiky (váha 20%) - praktické dovednosti (váha 80%) Plán modulu a činností Modul Služby informační sítě je koncipován na 99 výukových hodin (99 x 45 minut) Výuka bude rozdělena do následujících částí: 1. úvod, vstupní diagnostika Rozsah: 2 vyučovací hodiny Obsah: Zjištění vstupní úrovně znalostí a dovedností studentů. Případné doplnění základních informací nutných pro další studium. 2. tvorba www stránek Rozsah: 31 vyučovacích hodin (1. Pololetí druhého ročníku) Obsah: Student se seznámí se základy tvorby www stránek. Naučí se vytvářet www stránky pomocí HTML kódu. Dále zvládne navrhovat vzhled stránek pomocí kaskádových stylů (CSS). Dále využije znalosti z předmětu Grafika na PC pro vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní. Nakonec vytvoří vlastní, pokud možno validní internetové stránky a umístí je na web. 3. JavaScript Rozsah: 33 vyučovacích hodin (2. Pololetí druhého ročníku) Obsah: Student se seznámí s principem fungování skriptovacích jazyků. Uvědomí si možnosti využití při tvorbě internetových stránek. Bude schopen zvážit úskalí spojená s použitím scriptování na straně uživatele. Vytvoří menší projekt, kde využije JavaScript. 4. PHP Rozsah: 33 vyučovacích hodin (1. Pololetí třetího ročníku) Obsah: Student pochopí rozdíl mezi vykonáváním kódu na straně

6 uživatele a na straně serveru. Zvládne základy PHP, což opět prokáže vytvořením vlastního projektu. 5. MySQL Rozsah: 33 vyučovacích hodin (2. Pololetí třetího ročníku) Obsah: Student využije znalosti z předmětu APC, ve kterém se seznámí s principem fungování relačních databází. 6. Spojení znalostí o tvorbě stránek, PHP a MySQL Rozsah: 66 vyučovacích hodin (čtvrtý ročník) Obsah: Student si vybere téma dle vlastního uvážení odpovídající náročnosti pro vytvoření menší, ale zároveň plně funkční webové aplikace. Využije zde znalosti z předchozích ročníků a použije v něm nabyté znalosti. Rozpis jednotlivých lekcí modulu 1. úvod, vstupní diagnostika Rozsah 2 vyučovací hodiny Cíl Cílem je zjistit vstupní znalosti studentů. Po této fázi učitel se žáky formou řízené diskuse shrne všeobecně známé pojmy spojené s internetem a tvorbou webových stránek. Pomůcky PC s MS Windows, internetový prohlížeč, internet: pro studenty PC s MS Windows, internet, internetový prohlížeč, dataprojektor: pro učitele Postup Seznámení s cílem výuky Řízená diskuse na téma internet a tvorba webových stránek Zhodnocení, jestli byly cíle lekce splněny Obsah výuky Připomenutí běžně známých termínů používaných v internetu Metody výuky Přednáška Projekce Diskuse

7 Forma výuky Individuální výuka Frontální výuka Práce ve skupinách Hodnocení a klasifikace Ústní hodnocení I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2. Tvorba www stránek Rozsah 31 vyučovacích hodin Cíl Cílem je zvládnout základy tvorby www stránek pomocí HTML kódu a CSS. Nedílnou součástí bude příprava grafiky pomocí programu Zoner Calisto. Na závěr žák vytvoří vlastní internetové stránky, které vystaví na internetu. Stránky budou validní a budou se stejně zobrazovat ve všech běžně používaných prohlížečích. Pomůcky PC s MS Windows, internetový prohlížeč, internet, Zoner Calisto, editor HTML: pro studenty PC s MS Windows, internet, internetový prohlížeč, editor HTML, Zoner Calisto, dataprojektor: pro učitele Postup Zopakování základních pojmů, které se týkají internetu Vysvětlení principu zobrazování webových stránek a upozornění na některá úskalí plynoucí z existence různých prohlížečů Základy HTML Co to je HTML dokument Základy syntaxe Základní tagy (značky) Kostra HTML dokumentu Pokročilejší HTML Formátování textu

8 Formátování odstavce Odrážky a číslování Odkazy Tabulky Obrázky Zoner Calisto Vytvoření grafiky pro www Vyhodnocení práce v Zoneru Calisto Formuláře a formulářové prvky Diskuse se studenty Studenti si vyberou téma, které bude nosné pro vytvoření vlastních internetových stránek Kaskádové styly (CSS) Vysvětlení principu používání CSS Jak rozvrhnout stránku Jak nadefinovat různé oblasti Výběr základních vlastností a vysvětlení možnosti jejich použití Tvorba vlastní stránky Konzultace s vyučujícím Vyhodnocení práce studentů Obsah výuky Viz cíle výuky a postup Metody výuky Přednáška Projekce Diskuse Domácí úkoly Samostatná práce Forma výuky

9 Individuální výuka Frontální výuka Práce ve skupinách E-learning I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hodnocení a klasifikace Hodnocení proběhne formou testů přímo v hodině, které se budou vykonávat na PC formou zvládnutí praktických příkladů. 3. JavaScript Rozsah 33 vyučovacích hodin Cíl Cílem je zvládnout základy JavaScriptu, jako jedné z možností, jak oživit internetové stránky. Mimo zvládnutí samotného jazyka bude student schopen uvážit rizika, která sebou přináší použití scriptování na www stránkách. Výuka bude zakončena vytvořením JavaScriptové aplikace. Pomůcky PC s MS Windows, internetový prohlížeč, internet, editor HTML: pro studenty PC s MS Windows, internet, internetový prohlížeč, editor HTML, dataprojektor: pro učitele Postup Vysvětlení rozdílu mezi spouštěním kódu na straně uživatele a na straně serveru Zopakování základních principů programování Java Script Začlenění skriptu do stránek Základy syntaxe Proměnné a datové typy Výrazy a operátory Test Vyhodnocení testu Větvení

10 Test Vyhodnocení testu Cykly Test Vyhodnocení testu Objekty Události Test Vyhodnocení testu Propojení s formulářem Zadání závěrečného projektu Funkce Test Vyhodnocení testu Pole Objektový model Konzultace k projektu Vyhodnocení projektu Obsah výuky Viz cíle výuky a postup Metody výuky Přednáška Projekce Diskuse Domácí úkoly Samostatná práce Forma výuky Individuální výuka Frontální výuka Práce ve skupinách E-learning Hodnocení a klasifikace Hodnocení proběhne formou testů přímo v hodině, které se budou vykonávat na PC formou zvládnutí praktických příkladů. Důležitým

11 aspektem bude zdárné zvládnutí závěrečného projektu. 4. PHP Rozsah 33 vyučovacích hodin Cíl Cílem je zvládnout programovací jazyk PHP. PHP je serverový skriptovací jazyk, proto je nutné zvládnout nejenom programování samotné, ale také instalace PHP a webového serveru a jejich nastavení. Aby mohli studenti pracovat plnohodnotně jako administrátoři, budou pracovat na virtuálním PC se svým operačním systémem. Pomůcky PC s MS Windows, internetový prohlížeč, internet, editor HTML, virtuální PC: pro studenty PC s MS Windows, internet, internetový prohlížeč, editor HTML, dataprojektor: pro učitele Postup Zopakování základních programátorských dovedností Teoretická příprava pro instalaci PHP a webového serveru Instalace webového serveru Instalace PHP PHP Statické a dynamické stránky Verze PHP Vložení PHP kódu do HTML Proměnné Základní datové typy Konstanty Příkaz echo Zadání projektu Test

12 Vyhodnocení testu Podmínky a větvení If Case Test Vyhodnocení testu Cykly For While Do.. While Test Vyhodnocení testu Pole Funkce Test Vyhodnocení testu Integrované funkce v PHP Řetězcové funkce Funkce pro práci s datem a časem Formuláře Vytvoření formuláře s odesláním dat Přenášení dat mezi formuláři Konzultace projektu Vyhodnocení projektu Obsah výuky Viz cíle výuky a postup Metody výuky Přednáška Projekce Diskuse Domácí úkoly Samostatná práce Forma výuky Individuální výuka Frontální výuka

13 Práce ve skupinách E-learning I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hodnocení a klasifikace Hodnocení proběhne formou testů přímo v hodině, které se budou vykonávat na PC formou zvládnutí praktických příkladů. Důležitým aspektem bude zdárné zvládnutí závěrečného projektu. 5. MySQL Rozsah 33 vyučovacích hodin Cíl Cílem je zvládnout propojení databáze s programem napsaným v PHP. Opět je nutné na PC nainstalovat databázi a rozhraní, pomocí kterého budeme databázi spravovat. Tím bude MySQLAdmin. Dále žák použije znalosti z databázových systémů. Pomůcky PC s MS Windows, internetový prohlížeč, internet, editor HTML, virtuální PC: pro studenty PC s MS Windows, internet, internetový prohlížeč, editor HTML, dataprojektor: pro učitele Postup Zopakování základních programátorských dovedností Zopakování znalostí o databázích Zadání projektu MySQL Instalace a konfigurace MySQL Práce s phpmyadmin Dotazy SQL Select, Insert, Delete, Update Test Vyhodnocení testu

14 Propojení s PHP Zpracování výsledků dotazu Test Vyhodnocení testu Konzultace k projektu Vyhodnocení projektu Obsah výuky Viz cíle výuky a postup Metody výuky Přednáška Projekce Diskuse Domácí úkoly Samostatná práce Forma výuky Individuální výuka Frontální výuka Práce ve skupinách E-learning Hodnocení a klasifikace Hodnocení proběhne formou testů přímo v hodině, které se budou vykonávat na PC formou zvládnutí praktických příkladů. Důležitým aspektem bude zdárné zvládnutí závěrečného projektu. 6. Spojení znalostí o tvorbě stránek, PHP a MySQL Rozsah 66 vyučovacích hodin Cíl Cílem je propojit znalosti z tvorby stránek, PHP a Mysql. Student bude umět analyzovat daný problém a vytvořit funkční aplikaci. V rámci práce bude zároveň probíhat příprava k maturitní zkoušce z oblastí, které se

15 vyučovaly v průběhu studia. Pomůcky PC s MS Windows, internetový prohlížeč, internet, editor HTML, virtuální PC: pro studenty PC s MS Windows, internet, internetový prohlížeč, editor HTML, dataprojektor: pro učitele Postup Zopakování tvorby www stránek Zopakování JavaScriptu Zopakování PHP Zopakování MySQL Zadání ztečného projektu Konzultace projektu Průběžné opakování k maturitě Vyhodnocení projektu Obsah výuky Viz cíle výuky a postup Metody výuky Přednáška Projekce Diskuse Domácí úkoly Samostatná práce Forma výuky Individuální výuka

16 Frontální výuka Práce ve skupinách E-learning I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hodnocení a klasifikace Hodnocení proběhne formou testů přímo v hodině, které se budou vykonávat na PC formou zvládnutí praktických příkladů. Důležitým aspektem bude zdárné zvládnutí závěrečného projektu a výsledky testů z opakování k maturitě.

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství a 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Katalog na období podzim+zima 2012/13 Kurzy programování Kurzy.NET/C#, Java Kurzy databází a tvorby webu Učebnice programování Odborný zpravodaj Kvízy

Katalog na období podzim+zima 2012/13 Kurzy programování Kurzy.NET/C#, Java Kurzy databází a tvorby webu Učebnice programování Odborný zpravodaj Kvízy moderníprogramování Učte se s námi programovat nováčci i pokročilí Katalog na období podzim+zima 2012/13 Kurzy programování Kurzy.NET/C#, Java Kurzy databází a tvorby webu Učebnice programování Odborný

Více

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium: 4 roky po 2 hodinách týdně Platnost:

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Schopnost a zájem se samostatně věnovat dané problematice Kreativní myšlení. Kontakt a přihlášky http://kurzy.cdvostrava.cz

Schopnost a zájem se samostatně věnovat dané problematice Kreativní myšlení. Kontakt a přihlášky http://kurzy.cdvostrava.cz Základy webových aplikací Tento kurz je věnován především začátečníkům a mírně pokročilým. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s výhodami webových technologií a naučit se je používat. Absolventi by měli

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK 2009 Mgr. Jan Kubrický M E T O D I K A P Ř E D M Ě T U Zaměření a cíle předmětu

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002

Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002 Informační brožura o projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.0002 Kdo jsme... 3 Posláním sdružení je:... 4 O projektu... 4 Kurz manažerských dovedností pro pracovníky

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více