ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek, Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV V Kovářově Zpracoval: L.Mandovec - 1 -

2 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ A PEDAGOGŦ Komentář Celkový počet žákŧ školy předpokládaný demografický vývoj Počet žákŧ na 1.stupni předpokládaný demografický vývoj Počet žákŧ na 2.stupni předpokládaný demografický vývoj Počet ped. pracovníkŧ fyzické osoby zachování počtu pedagogů Počet ped. pracovníkŧ přepočtené osoby 13,1 12,5 sníţení úvazků pedagogů Počet ped. pracovníkŧ úroveň Z 11,6 11,6 neexistence prostředků na SIPVZ Počet ped. pracovníkŧ úroveň P0 11,6 11,6 neexistence prostředků na SIPVZ Počet ped. pracovníkŧ úroveň P1 5,7 5,7 neexistence prostředků na SIPVZ Počet ped. pracovníkŧ úroveň P2 2 2 neexistence prostředků na SIPVZ Počet ped. pracovníkŧ úroveň S (1 školení) 4 4 neexistence prostředků na SIPVZ 1.2 UČEBNY A VYBAVENÍ Místnosti počítačová odborná přírod. informační centrum interaktivní běžná kmenová třída školní družina pro žáky 1.st. sborovna pro pedagogy kancelář pro vedení školy Po čet Stáří pracovních Přípojná místa Pracovní stanice stanic let 4 roky Komentář obměna repasovanými PC, novou učitel. stanicí a interaktivním dataprojektorem xxx 2 roky nákup interaktivní tabule vč. PC rok 3 roky let 8 let vybudování druhé interaktivní učebny na 1. stupni, rozšíření kaţdé o 2 prac. stanice let 14 let let 14 let let 4 roky roky doplnění sborovny 2. stupně o jeden PC notebook 4 6 let připojení PC v ŠJ k internetu 1.3 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ POČÍTAČOVÁ UČEBNA (12+1 připojení k internetu, 8 bez připojení) Aplikace Řešení stanice připojené k internetu Komentář Operační systém Windows XP (2000) Windows XP (2000) Textový editor Word 2003 Word 2003 Tabulkový editor Excel 2003 Excel 2003 Grafický editor Malování Malování Editor web. stránek FrontPage FrontPage Editor tvorby prezentací PowerPoint 2003 PowerPoint 2003 Webový prohlížeč Internet Explorer Internet Explorer Zpracování fotografií Picasa Picasa Tisk ano ano Výukové programové Terasoft, PONškola, Silcom, Terasoft, PONškola, Silcom, nákup nových programů

3 1.3.2 INTERAKTIVNÍ UČEBNA (3x) Aplikace Řešení žák i pedagog Komentář Operační systém Windows XP Windows XP Textový editor Word 2003 Word 2003 Tabulkový editor Excel 2003 Excel 2003 Grafický editor Malování Malování Editor web. stránek xxx xxx Editor tvorby prezentací PowerPoint 2003 PowerPoint 2003 Webový prohlížeč Internet Explorer Internet Explorer Zpracování fotografií Picasa Picasa Tisk ne ano nastavit síťový tisk Výukové programové Terasoft, PONškola, Terasoft, PONškola, Silcom, nákup nových programů, především Silcom, Terasoft Interaktivní učebnice Fraus AJ 6+7, Př 6+7 Fraus AJ 3-9, Př 6-9 nákup nových programů Fraus AJ a Př Interaktivní programy SmartBoard, Alf SmartBoard, Alf, FlexiAutor nákup nových programů - Fraus nainstalovat software ŽÁKOVSKÉ A UČITELSKÉ STANICE VE TŘÍDÁCH A SBOROVNÁCH (připojené k síti) Aplikace Řešení žák i pedagog Komentář Operační systém Windows XP Windows XP nákup repasovaných PC s op. systémem Textový editor Word 2003 Word 2003 nainstalovat Open Office Tabulkový editor Excel 2003 Excel 2003 nainstalovat Open Office Grafický editor Malování Malování Editor web. stránek xxx xxx Editor tvorby prezentací PowerPoint 2003 PowerPoint 2003 nainstalovat Open Office Webový prohlížeč Internet Explorer Internet Explorer Zpracování fotografií Picasa Picasa Tisk ano ano Výukové programové Terasoft, PONškola, Terasoft, PONškola, Silcom, Silcom, nákup nových programů Interaktivní programy SmartBoard, Alf SmartBoard, Alf, FlexiAutor nákup nových programů - Fraus nainstalovat software 1.4 POČÍTAČOVÁ SÍŤ A ICT SLUŽBY Oblast Komentář LAN (PU, IT 1 a IT 2, LAN (PU, IT 1, IC, rozšířit počítačovou síť připojenou na Zpŧsob zajištění přípojných míst PŘ, IC, SB 1 a SB 2, SB 1 a SB 2, AD 3x) internet o IT 2, PŘ, AD 4 AD 4x) 2 Mb/s (PU 1, IT Rychlost internetu 2 Mb/s TAB, další PC) zasílání ICT zasílání ICT Prostor pro web. prezentaci koordinátorovi koordinátorovi www, smtp, pop3, www, smtp, pop3, nákup licencí antivirových programů na Zajišťované serverové služby Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání antivir ESET Nod 32 licence a multilicence na pouţívaných prog. antivir ESET Nod 32 licence a multilicence na pouţívaných prog. nově připojené PC nákup licencí, popřípadě legalizace pomocí FreshStart - 3 -

4 1.5 VÝUKA Oblast Komentář Výuka povinného od roku vyučovat 2 hodiny (6.+9.tř.) 3 hodiny ( tř.) předmětu Informatika informatiku v 5. třídě Výuka volitelných Práce na počítači (8.-9.tř.), Práce na počítači (8.-9.tř.), předmětŧ - práce s PC Základy administrativy (6.-7.tř.) Základy administrativy (6.-7.tř.) Využití PC učebny rozšířit vyuţívání počítačové Ov, Ss, VkZ ČJ, M, Aj, Př, Vl, Z, Ov, Ss, VkZ v dalších předmětech učebny, zvl. výuk. programy Využití interaktivní zprovoznit interaktivní učebnu Aj, Př, Ch, Ov, D, Z Aj, Př, Ov, D, Z, ČJ, M, Ch, F učebny 1. stupně, metodicky podpořit Využití ICT při přípravě na výuku pracovní listy, prezentace, interaktivní prez. pracovní listy, prezentace, interaktivní prez., interakt. testy metodicky podporovat ped. při přípravě, zavést Alf 2. NAPLŇOVÁNÍ POŽADOVANÝCH UKAZATELŦ DLE ICT STANDARDU Ukazatel stav chybí Komentář PC stanice používané žáky v počítačových učebnách 12 0 PC stanice používané učiteli a vedením školy k přípravě 5 2 koupit notebook 2 kusy PC stanice využívané k výuce pořídit pracovní stanice pro ţáky do IT 2 (IC) 2 mimo počítačovou učebnu učeben (4 PC) Interaktivní tabule 1 0 koupit interaktivní tabuli (2x) včetně příslušenství Dataprojektor 1 0 koupit interaktivní dataprojektor do PC učebny 3. POSTUP DOSAŽENÍ CÍLOVÉHO STAVU MOBILIZACE ZDROJŦ 1) Počítačová : OBNOVA ZAŘÍZENÍ A DOVYBAVENÍ Nákup 6 repasovaných PC pracovních stanic výměna za dosluhující Nákup nového PC učitelská stanice výměna za dosluhující Nákup interaktivního dataprojektoru a plátna (vč. keramické tabule) 2) Interaktivní 2. stupeň: DOVYBAVENÍ Nákup 2 repasovaných PC pracovních stanic plus připojení k síti 3) Interaktivní 1. stupeň: VYBUDOVÁNÍ Nákup interaktivní tabule včetně příslušenství plus připojení k síti Nákup 2 repasovaných PC pracovních stanic plus připojení k síti 4) Přírodovědná : VYBUDOVÁNÍ ICT PODPORY Nákup interaktivní tabule včetně příslušenství plus připojení k síti 5) Pedagogičtí pracovníci: ZVYŠOVÁNÍ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI A PODPORA Nákup 2 notebooků pro přípravu, přístup ke zdrojům a podporu výuky Hrazení nákladů na DVPP v oblasti ICT Organizace pravidelných interních školení v oblasti ICT Metodická podpora (návody, ukázky, seznamy) Podpora při tvorbě ukázkových a zkušebních hodin s ICT (OSR) (OSR) (EU peníze, ONIV) - 4 -

5 6) Zkvalitňování software a hardware školy: HLEDÁNÍ DALŠÍCH ZDROJŮ Vypracování projektů a grantových ţádostí (nákup hardwaru a softwaru) Oslovení firem na darování starších PC (vypracování písemné ţádosti) Nákup dalších výukových a jiných programů provoz) 7) Zkvalitňování sluţeb počítačové sítě: ROZŠIŘOVÁNÍ A DALŠÍ FUNKČNOST Sjednocení fungování sítě (stejné z různých přípojných míst) Rozšíření přípojných míst (IT učebny) Řešení pošty a u Obměna webových stránek školy (grafika, funkčnost) (kraj, MŠMT) (organizace) (ONIV, OSR, - 5 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více