Maturitní okruhy: 4.LB ICT přírodovědné lyceum 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní okruhy: 4.LB ICT přírodovědné lyceum 2011/2012"

Transkript

1 Maturitní okruhy: 4.LB ICT přírodovědné lyceum 2011/ Ing.Roman TOMÁŠ Seznam maturitních okruhů: 01.Hardware 02.Software 03.Operační systémy 04.Antivirové programy 05.Souborové manažery 06.Textové editory 07.Grafické editory 08.Internet Tabulkové procesory 11.Databázové programy 12.Power Point 01 - Hardware Pojem HARDWARE co řadíme k HW, vztah HW k SOFTWARE. Světové standardy osobních počítačů, jejich odlišnosti, pojem kompatibilní počítač. Rozdělení počítačů podle výkonnosti (nezapomenout doplnit manuál 2002/2003 zejména o deskbook, terminál, all-in-one notebooky, servery do racku). Hlavní typy operačních systémů. Pojem platforma wintel. Standardy osobních PC IBM kompatibilní, Apple od fy Macintosh. Co znamená kompatibilní počítač, klon. Popis základní sestavy PC + jména disků. Základní jednotky používané ve výpočetní technice: např. b, B, kb, MB, GB, kb/s. Zásady správné manipulace s PC zapojeným do LAN a připojeným k Internetu. Mikroprocesor význam, Intel, Intel Centrino, AMD, frekvence MHz a GHz. Základní deska a porty zejména LPT1, COM, USB, infra port, RJ 45, IDE a SCSI řadiče disků. Paměti počítače RAM pamět. Kapacity RAM u současných PC. ROM pamět, BIOS ve flash ROM. CMOS paměť. Vysvětlete význam paměti na grafické kartě, pojmy barevná hloubka, zobrazení True Color a High Color. Grafická karta Co to je karta, grafická karta AGP a PCI. Význam Video RAM, rozlišení karty, barevná hloubka, hi-color, true-color, ergonomická frekvence. Připojení CRT a LCD monitoru ke grafické kartě. Grafický akcelerátor. Nosiče dat (HD, FD, CD-ROM, CD-RW, DVD, ZIP, streamer ). Význam pevného disku a jeho nejdůležitější parametry. U jakých PC se používají IDE (Ultra ATA) a SCSI disky? Vysvětlete význam pružného disku, používané rozměry a kapacity. Další možnosti ukládání (zálohování) dat. Klávesnice a myš. Popis klávesnice, význam a použití jednotlivých kláves, základní skupiny kláves. Nastavení a přepínání cizojazyčných klávesnic. Psaní znaků, které nejsou na klávesnici. Multimediální klávesnice. Bezdrátová klávesnice. Cordless technology,optická myš. Polohovací zařízení notebooku - trackball, trackpoint, trackpad.

2 Rozdíl mezi teplým startem a studeným startem (resetem). Konektory DIN (AT), PS/2, USB. Monitor. Význam monitoru, velikosti monitorů a nejdůležitější sledované parametry. Vysvětlete pojmy úhlopříčka, viditelná úhlopříčka, obrazovka Trinitron, antireflexní vrstva, rozteč bodů, rozlišení, MPR II, TCO`99, Energy Star 2000, ergonomická frekvence, Plug and Play, monitor pro SOHO uživatele, ovládání obrazovkovým menu, nastavení teploty barev. Ergonomická zobrazovací frekvence 75 Hz. Význam LCD (TFT LCD) monitorů. Plazmový monitor. Tiskárna, speciální periferie Invex, časopisy Význam tiskárny. Rozdělení tiskáren, výhody a nevýhody jednotlivých typů. Vysvětlete pojmy LPT1, USB, sdílená tiskárna, print server. Duplexní jednotka. Flash disky. Invex - bezdrátové monitory, ovládání PC hlasem. Popište periferii, které vás zaujala na výstavě Invex (o které jste četli v odborném časopise). Multimediální PC Popište multimediální počítač a nejdůležitější sledované parametry jednotlivých součástí. Možnosti využití multimediálních programů, vyjmenujte typické programy. Zvuková karta, digitální fotoaparát, scanner. Úvod po počítačových sítí: -význam propojení počítačů do počítačových sítí, sdílení dat, síťová verze programu. -topologie sítí: sběrnice (BUS), hvězda (STAR), kruh (RING). -rozdělení sítí podle velikosti: LAN, WAN. -rozdělení sítí podle koncepce: peer-to-peer, klient/server. -síťové operační systémy: WS 9x, Windows NT, 2000, Novell, UNIX, Linux, OS/2 Ergonomické zásady při práci s PC. Prodejci PC na internetu: Software Význam SOFTWARE, vztah SW a HW. Problematika autorských práv, licence, multilicence, výhody legálního uživatele. Vysvětlete rozdíly mezi licencemi (verzemi) programu : plná licence, OEM, UpGrade, EDU. Demoverze, Trial verze, beta verze, síťová verze programu, licence SELECT. Sharewareové programy shareware, freeware, publicdomain. Co dělat před zakoupením programu a co po zakoupení programu. Co obsahuje FAQ odkaz na webu výrobce SW. Nejdůležitější skupiny programů: -operační systémy: rozdělení OS od firmy Microsoft. Pojem uživatelsky přívětivý/ nepřívětivý OS. Vyjmenujte a srovnejte jednotlivé druhy Windows, doporučte vhodnou oblast použití. HW požadavky. Základní terminologie OS DOS a Windows. -malware (zejména viry): charakterizujte programy typu počítačový vir, trojský kůň, backdoor, spyware, hoax, dialer, spam. Význam virové problematiky. Základní druhy virů a jejich účinky. Jak bráníme nakažení svého počítače. Warez servery, cracky programů -antivirové programy: význam antivirových programů. Hlavní vstupní brány pro viry do našeho PC. Zásady správné manipulace s počítačem s ohledem na virové nebezpečí. Nebezpečné, částečně nebezpečné a bezpečné přípony souborů. Program AVG. Vysvětlete princip vyhledávání virů (v programu AVG) následujícími metodami (upřesněte které viry detekují a ve kterých případech selžou) : Skenování (metoda scanner), heuristická analýza, test

3 integrity, rezidentní štít, kontrola u. Co děláme v případě nalezení viru. Vyjmenujte nebezpečné, částečně nebezpečné a bezpečné přípony souborů (seznam v plném rozsahu uvedeném na školní www stránce). -programovací jazyky (kompilátory a interprety): výhody a nevýhody, oblasti použití. Hlavní programovací jazyky: C, Pascal, Fortran, Visual Basic, PC Fand, Makra -souborové manažery: účel programů, které označujeme jako souborové manažery. Vyjmenujte nejznámější programy tohoto druhu a srovnejte je se standardní aplikací z Windows 95. -textové editory: účel a funkce textových editorů. WYSYVIG editor. Srovnat Word, WordPad, Poznámkový blok a jiné. Rozdíl mezi čistým ASCII souborem TXT a souborem kontaminovaným řídícími znaky DOC. Rozdíly mezi proporcionálním(times new Roman) a neproporcionálním (Courier) písmem. Vyjmenujte základní proporcionální a neproporcionální fonty Windows. Řezy písma: obyčejné (normal), tučné (bold), kurzíva (italic), tučná kurzíva (bold italic), kapitálky. Písmo patkové, bezpatkové, stínované. Možnosti moderních textových editorů. Nejznámější programy tohoto typu. Rozdíl mezi textovým editorem a DTP programem. -grafické editory: význam grafických editorů. Rozdíl mezi bitmapovými a vektorovými editory a rozdíly ve způsobu kreslení obrázku. Charakterizujte a doporučte oblast použití obrázků typu : BMP, JPG, PNG, GIF, TIF. Obrázky ve formátu Macromedia Flash. Obrázky ve formátu WMF, CDR, ZMF. Konverze grafických formátů. Ztrátová komprese. bezstrátová komprese. Programy Malování, Callisto, Corel. -tabulkové procesory: účel a praktické oblasti využití tabulkových procesorů. Základní pojmy : sešit, list, buňka, spojitá a nespojitá oblast, vzorec, funkce, adresování absolutní a relativní. Který tabulkový procesor je v současnosti nejznámější a jak se nazývá programový balík, jehož je součástí? -databázové programy: význam databází. Možnosti moderních databázových programů. Vyjmenujte několik nejpoužívanějších programů. Rozdíl mezi klasickou a client-server databází v počítačové síti. SQL dotaz. Srovnejte Access, MS SQL a mysql z hlediska tvorby webových stránek. -internetové prohlížeče a poštovní klienti: co to je browser, srovnání Internet Exploreru a Netscape Navigatoru. Proč používáme IE. Rozdíl mezi webmailem a poštovním klientem, jejich vztah k AVG. -CAD, DTP Využití a význam. Rozdíl mezi textovým a DTP editorem. -Utility. Programový balík. Co to je utilita, NU Symantec, shareware. Utility WS: scandisk, defrag. Plug-in moduly. Co to je programový balík, co obsahuje Office. Výhody nákupu programů v balíku. -počítačové hry logické, výukové, adventury (chodičky), simulátory, strategické hry, střílečky, bludiště. Level úroveň. -multimediální programy 03 - Operační systémy Co to je OS. Základní operační systémy- WS, UNIX-Linux, Mac OS. Pojem uživatelská přívětivost, příkazová řádka. OS pro PC. Druhy WS a rozdíly mezi nimi. Vyjmenujte a srovnejte jednotlivé druhy Windows, doporučte vhodnou oblast použití. HW požadavky.

4 WS v DOS režimu. Struktura OS interní a externí příkazy. Teorie a příkazy OS MS DOS a WS: -soubor, složka (adresář) -názvy souborů, rozdíl DOS WS, jméno a přípona, zakázané znaky a jména, univerzální znaky * a?, znak.. -nejpoužívanější přípony souborů -struktura adresářů, cesta absolutní a relativní -příkazy OS DIR, MD, CD, COPY,TYPE, DEL, RD, EXIT, (WIN), format A: -řešený příklad na praktické použití příkazů DOSu -popis prostředí WS 95 WS 95 prakticky: ovládání Předveďte základní úpravy pracovního prostředí nastavení vzorku nebo obrázku pozadí, spořiče obrazovky (a řekněte jaký je jeho význam), změnu barevné hloubky a rozlišení obrazovky. Jaký význam má nastavení ergonomické frekvence zobrazování na monitoru? Kde se nastavují parametry klávesnice? práce se soubory Předveďte použití souborového manažeru Průzkumník v praxi. Naformátujte disketu, vytvořte na ní strukturu složek se soubory. Ukažte označování jednotlivých souborů, spojitých a nespojitých skupin souborů a jejich přesun a kopírování. Odstranění souborů a složek. zástupci a položky v menu Programy Vytvořte na pracovní ploše zástupce, který spustí aplikaci Malování. Do menu start-programy přidejte podmenu Grafické editory, které bude obsahovat položku Malování WS95 a bude spouštět stejnojmennou aplikaci. Přidané zástupce a menu odstraňte. Malování, zejména kreslení šikmých čar, práce s lupou, definování vlastních barev, křivky, práce s výřezy. Zkušební úlohy Domeček, Srdíčko Blíže v Grafických editorech. - Příslušenství Převod mezi číselnými soustavami v aplikaci Kalkulačka, přeneste do ní jednoduchý vzorec z Wordu a zpět přeneste výpočet. Psaní znaků které nejsou na klávesnici ((...) v aplikaci Mapa znaků, jakým dalším způsobem můžete napsat znaky, které nejsou na klávesnici? Srovnání aplikace Poznámkový blok a WordPad. Údržba systému aplikacemi ScanDisk a Defragmentace disku. Použití přehrávače CD. -Přidání položky do menu Start. -Ovládání Průzkumníka (okruh Souborové manažery). - Sdílení prostředků v síti peer to peer (Windows 95) Antivirové programy Teoretický úvod: Malware (škodlivé programy). Co je to počítačový vir, jeho charakteristika Druhy virů.význam antivirových programů. Odkud se viry berou, jak se mohou dostat do PC. Jak se bráníme proti zavirování, firewall. Vyjmenujte nebezpečné, částečně nebezpečné a bezpečné přípony souborů (v plném rozsahu uvedeném na webu SZeŠ). Známé antivirové programy AVG - Grisoft, AVAST - Alwil, NA. Vysvětlete princip vyhledávání virů (v programu AVG) následujícími metodami (upřesněte které viry detekují a ve kterých případech selžou) : Skenování (metoda scanner), heuristická analýza, test integrity, rezidentní štít, kontrola u. Co v případě nalezení viru: léčit, smazat, přesun do virového trezoru, nic porovnání jednotlivých variant, kdy je vhodné použití jednotlivých možností.

5 Praktické dovednosti: -vizuální kontrola správné funkce na pracovní ploše WS -spuštění programu a nastavení Základního rozhraní AVG -vizuální kontrola správné funkce v okně AVG, zjištění funkčnosti jednotlivých modulů -kontrola čísla virové báze a čísla sestavení (aktualizace) -update virové báze z počítačové sítě a z Internetu -testování HD a FD -co dělat s nalezeným virem: léčit, přesunout do virového trezoru, smazat, nic -práce s virovým trezorem: léčit, obnovit, smazat -vytvoření záchranné diskety -práce s www stránkou Grisoftu, remorery 05 - Souborové manažery Co to je souborový manažer a k čemu slouží. Porovnání Průzkumníka, TC (dříve WC) a Zoner Media Exploreru. Praktické použití Průzkumníka. Naformátování FD rychlé, úplné. Vytvoření struktury složek a její naplnění cvičnými soubory. Práce se složkami a soubory pomocí myši i klávesnice. Označování souborů a manipulace s nimi. Praktické použití TC + zipování a rozdělování souborů. Praktické použití Zoner Media Exploreru - viz. příklad Seznamka z okruhu grafické editory Textový editor Word Co to je textový editor, srovnání s psacím strojem. WYSYVIG editor. Text kontaminovaný řídícími znaky, čistý ASCII soubor. True Type Font (vektorové písmo), proporcionální a neproporcionální písmo. Vyjmenujte základní proporcionální a neproporcionální fonty Windows. Řezy písma. Písmo patkové a bezpatkové. Možnosti moderních textových editorů. Nejznámější programy tohoto typu. DTP programy. Spuštění programu a nastavení výchozího pracovního prostředí (podle zvyklostí v našich učebnách). Umístění panelu Standardní a Formát na určená místa, nastavení základních parametrů v menu Vzhled stránky, změna parametrů z menu i myší. Hlavní parametry v menu Možnosti. Vytvoření dokumentu a jeho uložení do určené složky na FD nebo HD (včetně vytvoření struktury složek nástroji Wordu). Otevření dokumentu zejména Soubor Otevřít, tlačítkem Otevřít, Start Dokumenty, Soubor seznam naposledy editovaných dokumentů, poklepáním na soubor (pojem asociovaná přípona). Základní editace a formátování textu (parametry písma, přesun textu myší i pomocí klávesových zkratek), práce se schránkou. Psaní znaků, které nejsou na klávesnici vložit symbol, tabulka znaků, ASCII kód. Psaní tvrdé a měkké mezery rozdíl v použití. Rozdíl mezi Delete a Backspace. Proč níže uvedené řetězce znaků mají rozdílnou délku i když jsou napsány písmem stejné velikosti? abcdef abcdef Práce ve kládacím a přepisovacím režimu. Vkládání klipartu, obrázku z Malování a fotografie. Obtékání objektů. Definování záhlaví a zápatí s textem a číslováním stránek. Odrážky a číslování.vkládání tabulek.wordart a kreslení. Editace odstavce. Rozdělování a spojování odstavců. Použití stylů. Vytváření HTML dokumentů s hypertextovými odkazy. Význam HTML pro internetové stránky a pro

6 tisk přesných kopií dokumentů. Tisk dokumentu. Praktický příklad kopie www stránky. Praktický příklad vytváření HTML www stránky. Praktický příklad třísloupcová sazba Katalogový list Grafické editory Co to je grafický editor. Rozdíl mezi bitmapovými a vektorovými editory a rozdíly ve způsobu kreslení obrázku. Jaké výhody a nevýhody přináší vektorová grafika? Charakterizujte jednotlivé typy grafických souborů a doporučte oblast použití obrázků typu : BMP, JPG, PNG, GIF, TIF. Obrázky ve formátu Macromedia Flash. Obrázky ve formátu WMF, CDR, ZMF. Použití Malování v praxi: Základní grafické úlohy např. Sněhulák, Domeček, Terč, Vánoční vzor, Srdíčko 45 a křivkou, rozvinutí výřezu průhledné a neprůhledné,. Míchání barev, manipulace s fotografiemi staženými z Internetu. Použití Callista v praxi. Spuštění a nastavení výchozího pracovního prostředí. Kreslení geometrických obrazců a psaní textu ve vektorovém grafickém editoru. Práce s hladinami. Pojem rozbití objektu. Nakreslete v Callistu základní grafické úlohy jako v Malování a porovnejte oba typy editorů. Nakreslete pomocí vektorového grafického editoru základní úlohu Logo. Ze školní www stránky si stáhněte libovolnou fotografii a upravte ji pomocí Zoner Media Exploreru a Zoner Viewru. Prohlížení, oříznutí, uprava jasu a kontrastu, případně RGB složek barev, proporcionální zmenšení výřezu na velikost 50xX bodů, proveďte konverzi do jiného grafického formátu. S pomocí Zoner Media Exploreru a Zoner Viewru vyřešte příklad Seznamka (včetně výpočtů proporcí). 08 Internet Kdy přibližně Internet vzniknul, z jakého důvodu a čím se liší od ostatních velkých počítačových sítí. Co zapříčinilo masové rozšíření Internetu. IP adresa, doménová adresa, doména 1. a 2. řádu, webová stránka, paket. připojení off line: Charakteristika tohoto způsobu připojení. Pro které uživatele je vhodný. Rozšíření a přizpůsobení počítače pro připojení k Internetu. Pojmy : modem, vytáčená linka, ISDN, provider, protokol, browser. Význam nastavení domácí stránky na parametr Blank. připojení on line Charakteristika tohoto způsobu připojení. Pro které uživatele je vhodný. Rozšíření a přizpůsobení počítače pro připojení k Internetu. Způsoby realizace připojení. Provider a systém poplatků za připojení. Proxy server, firewall, cache. Na jakou adresu nastavujeme domácí stránku u tohoto druhu připojení? MS Internet Explorer Základní funkce prohlížeče. Proč používáme jako browser IE? Zapnutí/vypnutí základních panelů potřebných k prohlížení. Základní tlačítka na Standardním panelu. Má tlačítko Zpět vždy stejnou funkci jako obdobné tlačítko vytvořené autorem webu? Význam tlačítka Aktualizace (Obnovit). Jakou stránku nastavíte jako domácí když nechcete aby po spuštění IE modem vytáčel číslo na providera. Problematika tisku HTML dokumentů.

7 základní služby a využití Popis služeb : www stránky, , FTP služby, shop, elektronické (přímé) bankovnictví, portál, chat, SMS, vyhledávací služby. Rozdíl mezi internetovým a PC bankovnictvím. zdroje a hledání informací Problematika hádání doménového jména, portály a jejich sekce, prohledávání na portálech, prohledáváním na portálech v odkazech a ve fulltextu. Sestavení výběrové podmínky pomocí logických operátorů AND, OR, NOT. Praktické prohledávání na serveru seznam.cz. Jaké stránky dostanete při hledání klíčového slova ursus? A jak upravíte výběrovou podmínku, aby se zobrazily pouze stránky o zvířatech? Význačné zahraniční portály. Vyhledávač Google. shop Připojte se k libovolnému internetovému obchodu a předveďte jak zde prohlížíme zboží, co to je košík, jak se postupuje při skutečném požadavku na vytvoření objednávky. Problematika placení na Internetu, problém mikroplateb. Internet praktická úloha: dovolená Váš zaměstnavatel vám v důsledku neplánovaného výpadku výroby nařídil nucenou dvoutýdenní dovolenou. Vy ji samozřejmě chcete strávit alespoň tam, kde je momentálně nejpříznivější počasí. Najděte si na Internetu mapu Evropy a zjistěte, kde je aktuálně nejpříznivější počasí. Potom si na serveru nějaké významné cestovní kanceláře vyhledejte zájezd na poslední chvíli (last moment ) tak, abyste stačili do dvou týdnů odcestovat a zase se vrátit. Zajímá vás zejména kdy odjíždíte a kdy se vracíte, jakým dopravním prostředkem a kam budete cestovat, kde budete ubytováni a kolik to bude stát. Potom si na kurzovním lístku zjistěte aktuální kurz měny země do které odjíždíte. Hledání zaměstnání, noviny. Změny 2003: v 09/2003 byly schváleny změny v registraci domém II. řádu + snížení cen, platí nová pravidla pro registraci top-level domén Význam elektronické pošty. Zásady odesílání u, důsledky nedodržení jednotlivých zásad. Spam. Kopie, skrytá kopie. Značky v předmětu Re:, Fw:? Alias. Rozdíl mezi webmailem a poštovním klientem (do sešitu + nepřeplnitelnost schránky). Charakteristika bezplatných poštovních serverů. Popište význam, výhody a nevýhody fre ových serverů. Pro koho jsou a pro koho nejsou tyto služby vhodné. Vyjmenujte několik nejznámějších serverů. Jaká je vaše ová adresa? Proč AVG může provádět antivirovou kontrolu pošty v Outtlooku ale ne např. na post.cz? Použití Outlook express v praxi. Použití webmailu v praxi. Práce s vaší soukromou ovou schránkou, odesílání přílohy (každý maturant musí mít vlastní ovou scránku!). Práce se standardní internetovou aplikací Webmail. Přihlášení ke schránce pomocí doménové adresy nebo zadáním čísla portu.

8 10 - Tabulkový procesor Excel Účel a praktické využití tabulkových procesorů. Office, cena. Asociovaná přípona XLS. Základní pojmy : sešit, list, buňka, spojitá a nespojitá oblast, vzorec, funkce, adresování absolutní a relativní. Orientační maximální velikost tabulky. Spuštění programu a nastavení výchozího pracovního prostředí. Uložení a otevření sešitu na zadaný disk do zadané složky (včetně vytvoření struktury složek prostředky Excelu). Otevírání sešitů z menu Start, poklepáním na soubor XLS, menu Soubor Otevřít, Soubor seznam naposledy editovaných sešitů, tlačítko Otevřít. Zápis údajů do buňky. Vytvoření a editování jednoduché tabulky. Přesun a formátování buněk, práce s myší a se schránkou. Rozdělení tabulky, filtry, zamykání řádků a sloupců. Zápis vzorců a funkcí. Vytváření a editace grafů. Práce s listy 3D tabulka, vzorce, graf. Tisk sešitu, grafu, propojení Excelu s Wordem, praktické příklady Databázový program MS Access Popis použití databází. Možnosti moderních databázových programů. Vyjmenujte několik nejpoužívanějších programů. Rozdíl mezi klasickou a klient-server databází v počítačové síti. SQL dotaz. Srovnejte Access, MS SQL a mysql z hlediska tvorby webových stránek. Srovnání s Excelem. Relační databáze, record, field. Základní prostředí programu. Vytvoření databáze. Struktura databáze a její změna. Typy polí. Primární klíč, indexování. Přidávání dat. Relace mezi tabulkami. Řazení dat, filtrování, dotazy. Výstupní sestavy Power Point Základní popis a koncepce programu. Práce se soubory a struktura prezentace. Zobrazení prezentace. Snímek základní jednotka prezentace. Osnova a řazení snímků. Vkládání a úpravy grafických objektů (odrážky, organizační schémata objekt MS Organization Charf, tabulka objekt MS Word, graf objekt MS Graph. Práce s textem, automatické tvary, použití obrázků (klipartů). Video a zvuk. Přiřazení parametrů snímku pro animaci. Efekty animace. Volba nástroje. Záhlaví a zápatí. Promítání prezentace ovládání, časování, přechody snímků. Praktický příklad. Doporučená literatura Doporučená literatura: S počítačem nejen k maturitě, díl 1. a 2., nejnovější vydání Computer Media s.r.o.

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1 ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1 Doporučená literatura Pavel Navrátil: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2 OBSAH Historie výpočetní techniky Vývoj výpočetní

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Modul 1 Základní pojmy informačních technologií

Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Dále je uveden sylabus pro modul 1, Základní pojmy informačních technologií, který je základem teoretického testu. Tento modul se skládá z jedenácti kategorií.

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci 2012. Obsah 1 Pojmy informatika

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička Informační a komunikační technologie 1 Vladimír Jehlička Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace o předmětu

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1 Základní pojmy VT a pojem informace, základní jednotky informace b jednotky informace a jejich převody

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

ICT 6. 1. Základní informace o počítačích

ICT 6. 1. Základní informace o počítačích ICT 6 1. Základní informace o počítačích Informatika věda zkoumající informace jejich vznik, předávání, zaznamenávání, atd. Informace zpráva získaná z různých zdrojů (médií) Informační technologie studují

Více

v.2011.1 - programové vybavení počítače

v.2011.1 - programové vybavení počítače Software v.2011.1 - programové vybavení počítače 1 Data v počítači struktura dat disky adresáře, podadresáře,složky soubory cesta pracovní (aktuální) disky a adresáře 2 Struktura dat Formátování rozdělí

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

3.5 Aplikační programové vybavení

3.5 Aplikační programové vybavení 3.5 Aplikační programové vybavení Žádný operační systém nemůže obsáhnout požadavky všech uživatelů. Proto k vykonávání nejrůznějších činností (psaní textů, poslouchání hudby, komunikaci po počítačové síti,

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013

Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013 Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013 návrh procesního modelu MZI TENTO DOKUMENT JE VÝCHODISKEM PRO VNĚJŠÍ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE PROBÍHAT V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ. NEJEDNÁ

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. HARDWARE Co je to Hardware? Co je to PC? Co jsou přenosná multimediální zařízení? Popište hlavní části PC. Popište komunikační porty PC. Popište parametry

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více