Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům Anglický jazyk - vývoj počítačů od velkých sálových až po dnešní typy notebooků a laptopů - vývoj systémů, prostředí, programů 1

2 ZV Základní vzdělávání Jednotlivé části počítače popíše části počítače a jeho příslušenství - procesor, monitor, klávesnice, myš - přídavná zařízení - sluchátka, reprobedny, tiskárna, skener atd. - záznamová média Komunikace Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům Úvod do práce s počítačem zapne počítač, přihlásí se, spustí program ovládá klávesnici, myš - bezpečnost práce - zapnutí počítače, přihlášení, uživatelský účet, počítačový software - klávesy a klávesové zkratky - práce s myší Pracovní činnosti Pracovní činnosti - stanovení a dodržování pravidel používání počítačové učebny a práce s počítačem 2

3 ZV Základní vzdělávání Úvod do práce s počítačem Práce s Windows seznámí se s prostředím Windows pracuje s nabídkou, programy, soubory vytvoří složku - ikony na ploše, hlavní nabídka, nabídka start, programy, soubory, dokumenty, okna - vytvoření složky, přesun, kopírování a vymazání složky, soubor, manipulace se soubory - vzhled plochy, pořadí, spořič 3

4 ZV Základní vzdělávání Práce s textovým editorem pracuje s textovým editorem využívá funkcí editoru Word upraví text, vytvoří dokument - základní funkce - písmo, diakritika, pravopis, druhy písma, velikost, formát, barva, úprava písma - práce s textem, úprava textu - práce s odstavcem, formátování - vložení obrázku - kopírování - úprava dokumentu, náhled Výtvarná výchova Výtvarná výchova - jednoduchý dopis, referát apod. 4

5 ZV Základní vzdělávání Práce s tabulkovým editorem pracuje s tabulkovým editorem vytvoří jednoduchou tabulku - MS Excel - základní funkce, vzorce - písmo, formát, barvy - rámečky, zarovnání Matematika Matematika Práce s internetem používá Internet Explorer vyhledá danou stránku - sítě lokální, globální - prohlížeč Internet Explorer - vyhledávače, vyhledávání stránky, práce s nalezenou informací a její využití - stahování textu, obrázku - WWW = World Wide Web umožňuje přenos hypertextových souborů - URL = Uniform Resource Locator, doménová adresa serveru s webovými stránkami - HTTP = Hypertext Transfer Protocol, internetový protokol k výměně hypertextových dokumentů - HTML = původní jazyk k vytvoření Angličtina napříč předmětům Angličtina napříč předmětům 5

6 ZV Základní vzdělávání Práce s internetem web stránek - vyhledá informace a obrazové materiály, které lze využít v ostatních vzdělávacích oblastech (např. do referátů a projektů na Prv, Př, Vl apod.) Elektronická pošta používá elektronickou poštu ovládá základní funkce MS Outlook - Microsoft Outlook - úprava textu - práce s přijatými zprávami - nový dopis, odpověď - , adresa - on-line komunikace přes chat: ICQ, MSN, Google Talk apod. - zabezpečení PC -bezpečnost na internetu -ochrana dat, osobních údajů Mezilidské vztahy Komunikace Vlastivěda Vlastivěda 6

7 ZV Základní vzdělávání Elektronická pošta - pošle zprávu spolužákovi - bezpečná komunikace Elektronická média a multimediální systém využívá elektronická média rozumí termínu multimediální systém - mobilní telefon jako médium - internet jako nejpoužívanější informační médium - sociální média: blogy, chaty apod. - multimediální systém = souhrn technických prostředků vhodný k interaktivní audiovizuální prezentaci MEDIÁLNÍ Stavba mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 7

8 ZV Základní vzdělávání Elektronická média a multimediální systém Běžná údržba počítače pracuje bezpečně s počítačem dodržuje provozní řád PC učebny v případě závady postupuje podle pokynů vyučujícího - správné zapnutí, vypnutí počítače a monitoru - restartování počítače v případě nutnosti - hygienické návyky Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena - zákaz jídla a pití v PC učebně 8

9 ZV Základní vzdělávání Bezpečnost práce dodržuje provozní řád PC učebny dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními - obecné zásady bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními - prevence nebezpečí úrazů - provozní řád PC učebny Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví - zákaz manipulace s instalací a zapojením 9

10 ZV Základní vzdělávání Počítač a zdraví učí se správnému využití počítače dodržuje bezpečnou vzdálenost očí od monitoru chrání svoje zdraví - zdravotní rizika spojená s dlouhodobým užíváním počítače Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Mezilidské vztahy Komunikace Výchova ke zdraví Etická výchova Výchova ke zdraví Etická výchova Výchova ke zdraví - vhodné využití volného času 10

11 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - využívá počítač v běžném životě - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá počítačový software - používá počítačové programy - vytváří si náčrty, nákresy Kompetence k řešení problémů - pracuje na projektech - pracuje na třídních, ročníkových a školních projektech - rozvíjí vlastní tvořivost, uplatňuje svoje nápady - využívá počítač k řešení problémů - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - poučí se z neúspěchu - uvědomuje si význam počítačů v dnešní době - zdokonaluje svoji práci s počítačem 11

12 ZV Základní vzdělávání Kompetence komunikativní - využívá různé typy textů a obrazových materiálů - využívá knihy, časopisy, učebnice, obrazové a dětské encyklopedie, slovníky, přehledy - používá počítač, využívá počítačové programy a internet - pracuje s textovým editorem - komunikuje prostřednictvím elektronické pošty - porozumí údajům vyjádřeným tabulkou, grafem, diagramem - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky - komunikuje s dospělými v běžném životě Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - uvědomuje si hrozící nebezpečí závislosti na počítačových hrách Kompetence občanské - dodržuje pravidla bezpečného používání internetu - chrání svoje zdraví - pečuje o své fyzické a duševní zdraví - rozvážným chováním předchází násilí po internetu - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví a bezpečnost - uvědomuje si nebezpečí závislosti na počítači a počítačových hrách 12

13 ZV Základní vzdělávání Kompetence pracovní - dodržuje základní hygienické návyky a bezpečnostní pravidla - dodržuje pravidla práce s počítačem - dodržuje pravidla využívání počítačové učebny - využívá získané dovednosti práce s počítačem Učební zdroje 13

14 ZV Základní vzdělávání 14

15

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více