5. Posloupnosti a řady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Posloupnosti a řady"

Transkript

1 Matematická aalýza I předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Zimí semestr 2004/05 5. Poslouposti a řady 5.1 Limita a hromadé hodoty. Mějme posloupost x ) prvků Hausdorffova topologického prostoru X. Jelikož je prvkem uzávěru možiy N, můžeme uvažovat limitu lim x. Pokud edojde k mýlce, budeme tuto limitu ozačovat prostě lim x. Následující kritérium pro limitu poslouposti je přímým důsledkem defiice limity: Věta 5.1. Posloupost x ) prvků topologického prostoru X má limitu x 0, právě když pro každé okolí U bodu x 0 existuje přirozeé číslo 0 takové, že pro každé přirozeé číslo 0 platí x U. Prvek x 0 se azývá hromadá hodota poslouposti x ), jestliže ke každému jeho okolí U existuje ekoečě moho přirozeých čísel k takových, že x k U. Věta 5.2. Možia hromadých hodot libovolé poslouposti je uzavřeá. D ů k a z. Ozačme A možiu hromadých hodot poslouposti x ). Zvolme libovolý prvek x X\A. Jelikož x eí hromadou hodotou, musí mít okolí U, které obsahuje pouze koečě moho čleů poslouposti x ). Pak ale každý prvek okolí U má tutéž vlastost a U X \ A. Tím jsme dokázali, že možia X \ A je otevřeá. Věta 5.3. Předpokládejme, že topologický prostor X je kompaktí a uvažujme posloupost x ) prvků X. 1. x ) má hromadou hodotu. 2. Má-li posloupost x ) jediou hromadou hodotu x 0, pak lim x = x 0. D ů k a z. 1. Předpokládejme, že žádý prvek možiy X eí hromadou hodotou poslouposti x ). Pak každý prvek x X má okolí U x, které obsahuje pouze koečě moho čleů poslouposti x ). Systém S = {U x x X} je otevřeé pokrytí možiy X a má koečé podpokrytí T S. Nyí je zřejmé, že ve sjedoceí systému T leží je koečě moho čleů poslouposti x ). Ovšem T X a máme co? A máme spor. 2. Kdyby eplatilo lim x = x 0, pak existuje okolí U prvku x 0 takové, že v možiě X \ U leží ekoečě moho čleů poslouposti x ). Tyto prvky tvoří posloupost v kompaktím topologickém prostoru X \ U, 1) která má podle bodu 1. hromadou hodotu, růzou od x 0. To je spor. 5.2 Poslouposti reálých čísel. Pravíme, že posloupost reálých čísel je kovergetí, má-li limitu v R. Je-li limitou této poslouposti ebo, říkáme, že je divergetí. Posloupost, která eí ai kovergetí, ai divergetí, se azývá oscilující. Ze cvičeí 11 k předchozí kapitole víme, že možia R je kompaktí. Podle věty 5.3 má tedy každá posloupost reálých čísel v R hromadou hodotu možia hromadých hodot je eprázdá. Podle věty 5.2 je tato možia avíc uzavřeá, což ovšem dohromady zameá, že má ejmeší a ejvětší prvek. Můžeme tedy zformulovat ásledující výsledek: Věta Každá posloupost reálých čísel má v R ejvětší a ejmeší hromadou hodotu. 2. Je-li tato posloupost avíc ohraičeá, jsou tyto hromadé hodoty reálá čísla. D ů k a z. Bod 1. jsme dokázali v předchozím odstavci, bod 2. je zřejmý. Největší hromadá hodota poslouposti reálých čísel x ) se azývá limes superior poslouposti x ) a ozačuje lim sup x ebo lim sup x. Nejmeší hromadá hodota této poslouposti se azývá limes iferior poslouposti x ) a ozačuje lim if x ebo lim if x. Je-li σ rostoucí posloupost přirozeých čísel, pak posloupost x σ ) se azývá posloupost vybraá z poslouposti x ) ebo podposloupost poslouposti x ). 1) Jak víme, že je kompaktí? 5-1

2 Poslouposti a řady Věta 5.5. Bud x ) posloupost reálých čísel. Pak bod x 0 R je hromadou hodotou této poslouposti, právě když existuje vybraá posloupost x σ taková, že lim x σ = x 0. D ů k a z. Bud U okolí bodu x 0. Předpokládejme, že existuje vybraá posloupost x σ taková, že lim x σ = x 0. Ozačme 0 přirozeé číslo takové, že pro každé 0 je x σ U věta 5.1). Hledaými čísly k jsou čísla σ 0, σ 0 +1, σ 0 +2,... Nyí dokážeme opačé tvrzeí pro x 0 R pro x 0 {, } přeecháme důkaz čteáři). Ozačme I iterval x 0 1/, x 0 + 1/). Pomocí pricipu matematické idukce zkostruujeme vybraou posloupost x σ ) takovou, že pro každé je x I. Ozačme σ 1 ejmeší přirozeé číslo, pro které x σ1 I 1 takových přirozeých čísel je podle předpokladu ekoečě moho). Podobě, ozačme σ 2 ejmeší přirozeé číslo větší ež σ 1, pro které x σ2 I 2 přirozeých čísel k > σ 1, pro která x k I 2 je ekoečě moho). Předpokládejme yí, že již máme čísla σ 1 <... < σ, která aši podmíku splňují. Pak σ +1 budiž ejmeší přirozeé číslo, pro které σ +1 > σ a x σ+1 I +1. Tím je hledaá vybraá posloupost x σ ) zkostruováa a věta dokázáa. Posloupost x ) prvků možiy R se azývá cauchyovská, jestliže ke každému reálému číslu ε > 0 existuje přirozeé číslo 0 takové, že pro každé 1, 2 > 0 platí x 1 x 2 < ε 5.2.1) Věta 5.6. Každá kovergetí posloupost reálých čísel je cauchyovská. Každá cauchyovská posloupost reálých čísel je kovergetí. D ů k a z. Bud x ) kovergetí posloupost reálých čísel, x 0 její limita. Zvolme libovolé číslo ε > 0 a ozačme 0 přirozeé číslo takové, že pro každé > 0 je x x 0 < ε/2. Bud te yí 1, 2 > 0. Máme x 1 x 2 = x 1 x 0 + x 0 x 2 x 1 x 0 + x 0 x 2 < ε 2 + ε 2 = ε Každá kovergetí posloupost je tedy cauchyovská. Mějme yí cauchyovskou posloupost x ) a ozačme 0 přirozeé číslo takové, že pro každé 1, 2 0 je x 1 x 2 < 1. Dále ozačme M = max{x 1, x 2,... x 0 } + 1, m = mi{x 1, x 2,... x 0 } 1. Nyí pro libovolé {1, 2,..., 0 1} platí x < M a pro 0 je x x 0 < 1, což zameá, že x < x M. Posloupost x ) je tedy shora ohraičeá číslem M. Stejým způsobem se dokáže, že posloupost x ) je také zdola ohraičeá číslem m. Položme a = lim if x a b = lim sup x. Máme a, b R věta 5.4). Předpokládejme, že a < b a položme ε = 1 3 b a). Pak existuje přirozeé číslo 0 takové, že pro každé 1, 2 > 0 je x 1 x 2 < ε. Zvolme yí k, l 0 tak, aby x k a < ε a x l b < ε čísla k, l existují, jelikož a a b jsou hromadé hodoty věta 5.5). Dostáváme x l > b ε, x k < a + ε, čili x l x k > b ε a ε = 3ε 2ε = ε a to je spor, jelikož podle předpokladu, x l x k < ε. Dostáváme tedy a = b a tvrzeí plye z věty Poslouposti fukcí. Necht Y X R. Uvažujme posloupost f ) fukcí f : X R. Říkáme, že tato posloupost koverguje bodově k fukci f : Y R a možiě Y, jestliže pro každé x Y platí lim f x) = f x). Fukce f se azývá limita poslouposti f ) a ozačuje lim f. Říkáme, že posloupost f ) koverguje k fukci f a možiě Y stejoměrě, jestliže ke každému ε > 0 existuje 0 N takové, že pro každé 0 a x Y platí f x) f x) < ε. Z uvedeých defiic ihed plye: Jestliže posloupost f ) koverguje k fukci f a možiě Y stejoměrě, pak k této fukci a této možiě koverguje i bodově. Tuto implikaci lze obrátit apříklad jsou-li fukce f kostatí.

3 Matematická aalýza I 5-3 Obsahuje-li možia Y všecha čísla x X, pro ěž existuje lim f x), azývá se obor kovergece poslouposti f ). Necht f : R R, f x) = x. Pro každé x R platí lim f x) = 0; oborem kovergece této poslouposti je tedy možia R. Předpokládejme yí, že možia Y R je ohraičeá a M < Y < M. K libovolému ε > 0 zvolme 0 N tak, aby M/ 0 < ε. Pak pro každé 0 a x Y platí f x) = x/ x/ 0 M/ 0 < ε. Posloupost f ) tedy koverguje stejoměrě k ule a Y. Neí-li ovšem možia Y ohraičeá, ajdeme ke každému ε > 0 a N číslo x Y takové, že x > ε, eboli x/ = f x) > ε. V tomto případě tedy posloupost f ) a Y stejoměrě ekoverguje. Věta 5.7. Jestliže k poslouposti f ) fukcí f : X R a fukci f : Y R existuje posloupost y ) taková, že lim y = 0 a pro každé N a x Y je f x) f x) < y, pak posloupost f ) koverguje stejoměrě k fukci f a možiě Y. D ů k a z. Zvolme ε > 0 a ozačme 0 takové číslo, že pro každé > 0 platí y < ε. Pak pro každé x Y platí f x) f x) < ε a tvrzeí je dokázáo. Následující tvrzeí budeme často používat. Věta 5.8. Posloupost f ) koverguje stejoměrě a Y, právě když ke každému ε > 0 existuje číslo 0 takové, že pro každé 1, 2 > 0 a x Y platí f 1 x) f 2 x) < ε. D ů k a z. Jestliže posloupost f ) koverguje stejoměrě a Y k fukci f, pak k libovolému ε > 0 existuje číslo 0 takové, že pro každé x Y a 1, 2 > 0 platí Máme tedy f 1 x) f x) < ε 2, f 2 x) f x) < ε ) f 1 x) f 2 x) = f 1 x) f x) + f x) f 2 x) f 1 x) f x) + f 2 x) f x) < ε 2 + ε 2 = ε. Předpokládejme yí aopak, že je splěa druhá podmíka tvrzeí. Zvolme ε > 0 a ozačme 0 číslo takové, že pro každé 1, 2 > 0 a x Y platí f 1 x) f 2 x) < ε ) Podle předpokladu je posloupost f x)) cauchyovská a existuje tedy číslo lim f x) = f x). Máme tedy f x) takové, že tvrzeí je dokázáo. f x) f x) = lim f x) f m x) ε < ε ) m 2 Věta 5.9. Necht posloupost f ) fukcí spojitých v bodě x 0 Y stejoměrě koverguje a možiě Y k fukci f. Pak fukce f je spojitá v bodě x 0. D ů k a z. Položme y = lim f x 0 ) a zvolme ε > 0. Pak existuje číslo 1 takové, že pro každé x Y a > 1 platí f x) f x) < ε )

4 Poslouposti a řady a číslo 2 takové, že pro každé > 2, f x) f x 0 ) < ε ) Položme = max{ 1, 2 }. Fukce f je spojitá v bodě x 0, existuje tedy okolí U tohoto bodu, tak, že pro každé x Y U platí f x) f x 0 ) < ε ) Pro libovolý bod x Y U a pro pevé, které jsme si před chvílí vybrali) tedy platí f x) f x 0 ) = f x) f x) + f x) f x 0 ) + f x 0 ) f x 0 ) < f x) f x) + f x) f x 0 ) + f x 0 ) f x 0 ) = ε 3 + ε 3 + ε 3 = ε, což dokazuje spojitost fukce f v bodě x 0. Uvažme fukce f : [0, 1] R, f x) = x. Sado zjistíme, že pro x < 1 je lim f x) = 0, ale lim f 1) = 1. Limitou poslouposti f ) je tedy espojitá fukce f : [0, 1] R, f x) = { 0 x < 1, 1 x = 1. Podle uvedeé věty eí kovergece poslouposti f ) stejoměrá. Vskutku, ke každému číslu ε > 0, 0 < ε < 1, ajdeme číslo x [0, 1) tak, že f x) > ε. Důsledek Necht posloupost f ) stejoměrě koverguje a možiě Z k fukci f a echt pro každé N existuje limita lim x x0 f x) = a. Pak existují i limity lim a a lim x x0 f x) a platí lim a = lim x x 0 f x) ) 5.4 Řady. Mějme posloupost x ) reálých čísel. Nekoečou řadou, určeou posloupostí x ), rozumíme symbol x. Posloupost s ), jejíž čley jsou dáy předpisem s = x x = 1, 2,...), azýváme posloupost částečých součtů řady x. Jestliže posloupost částečých součtů řady x koverguje, hovoříme o kovergetí řadě a číslo lim s azýváme jejím součtem. V opačém případě hovoříme o divergetí řadě. Součet ekoečé řady x obvykle rověž ozačujeme symbolem x pokaždé je přitom jasé, v jakém výzamu jsme teto symbol zrova použili). Tvrzeí x = s zameá:,,řada x koverguje a její součet je s. Kromě tohoto zápisu používáme i zápis =1 x. Zápis =k x zameá =1 x +k 1. V takovém případě budeme používat ásledující začeí pro posloupost částečých součtů: s = x k + x k x. Necht q R. Řada q 1 se azývá geometrická řada s kvocietem q.e-li q 1, pak pro -tý čle s její poslouposti částečých součtů platí Je-li q = 1, platí s = 1 + q + q q 1 = 1 q 1 q 1 + q + q q 1 ) = 1 q 1 q ) s =, 5.4.2) Vidíme tedy, že lim s existuje, právě když q < 1, a je rova 1/1 q). Uvedeá řada tedy koverguje, právě když q < 1, a v tom případě platí q 1 = 1/1 q). Geometrická řada s q = 1 se azývá Gradiho řada. Řada 1/ se azývá harmoická řada. Pro posloupost s ) jejích částečých součtů platí

5 Matematická aalýza I 5-5 s 1 = 1 s 2 = s 4 = s > = s s 2 +1 = s > s = s Harmoická řada tedy diverguje. Necht x = ) Pro -tý čle s poslouposti částečých součtů řady =2 x platí 1 s = k 2 1 = k 1 1 ) k + 1 k=2 k=2 = ) + 1 = ). + 1 Je tedy =2 x = lim s = 3 4. Věta 5.11 Cauchyho-Bolzaovo kritérium). Řada x koverguje, právě když ke každému ε > 0 existuje číslo 0 takové, že pro každé 1, 2 > 0 platí x x 2 < ε ) D ů k a z. Je-li s posloupost částečých součtů řady x a 2 1, platí x x 2 = s 2 s ) Cauchyho-Bolzaovo kritérium tedy plye z věty 5.6. Jestliže v 5.4.5) položíme 1 = 2, dostaeme: Důsledek 5.12 utá podmíka kovergece řady). Koverguje-li řada x, pak platí lim x = 0. Aplikujte toto tvrzeí a geometrickou a harmoickou řadu! Důsledek Jestliže řada x koverguje, pak platí lim k= x k = 0. Věta Mějme dvě poslouposti reálých čísel x ), y ) a číslo c. Jestliže řady x a y kovergují, pak kovergují i řady x + y ) a cx a platí x + y ) = x + y, cx = c x ) D ů k a z. Platí lim x 1 + y 1 + x 2 + y x + y ) = lim x 1 + x x ) + lim y 1 + y y ) = x + y,

6 Poslouposti a řady lim cx 1 + cx cx ) = c limx 1 + x x ) = c x. Z uvedeého tvrzeí ihed plye jak?), že jestliže řada x koverguje a řada y diverguje, pak řada x + y diverguje. Jestliže prví dvě řady divergují, elze o kovergeci třetí říci ic uved te příklady). Věta Jestliže pro poslouposti x ) a y ) existuje číslo 0 takové, že pro každé 0 platí x = y, pak x koverguje, právě když koverguje y. D ů k a z. Za daých předpokladů koverguje řada x y ). Dále viz větu Věta Necht k je ezáporé celé číslo. Pak řada =1 x koverguje, právě když koverguje řada =k x. D ů k a z. Necht y = 0 pro < k a y = x pro k Řada =1 x koverguje, právě když koverguje řada =1 y liší se koečým počtem čleů viz větu 5.15) a řada =1 y koverguje, právě když koverguje řada =k x porovejte jejich poslouposti částečých součtů). Věta Necht k ) je rostoucí posloupost ezáporých celých čísel, k 1 = 1. Jestliže x = s, pak pro posloupost y ) = x k + x k x k+1 1) platí y = s. D ů k a z. Stačí si uvědomit, že posloupost částečých součtů řady y je vybraá z poslouposti částečých součtů řady x. Opačé tvrzeí eplatí; vyzkoušejte a Gradiho řadě, pro k ) posloupost lichých čísel. 5.5 Řady s ezáporými čley. Necht x ) 0. Posloupost částečých součtů řady x je eklesající. Koverguje tedy, právě když je ohraičeá a právě když koverguje ějaká její podposloupost. Jiak diverguje k +. Věta 5.18 srovávací kritérium). Necht x a y jsou řady s ezáporými čley a echt existuje číslo 0 takové, že pro každé 0 platí x y 5.5.1) Potom z kovergece řady y plye kovergece řady x. D ů k a z. Necht řada y koverguje. Položme x = { 0 pro < 0 x pro 0. Pro poslouposti s ) a t ) částečých součtů řad x a y platí s ) t ). Posloupost t ) ohraičeá. Je tedy ohraičeá i posloupost s ) a řada x koverguje. Podle věty 5.16 z kovergece řady x plye kovergece řady x. Řada y z předchozí věty se azývá majorata řady x. Řada x se azývá miorata řady y. Věta 5.19 limití srovávací kritérium). Necht x a y jsou řady s ezáporými čley a echt existuje koečé lim sup x y ) Potom z kovergece řady y plye kovergece řady x. D ů k a z. Z defiice limes superior poslouposti plye, že posloupost x /y ) je shora ohraičeá. Existuje tedy číslo M takové, že pro každé platí x /y < M, eboli x < My. Z věty 5.14 a kovergece řady y plye kovergece řady My. Z í a ze srovávacího kritéria plye kovergece řady x.

7 Matematická aalýza I 5-7 Ekvivaletí tvrzeí k tvrzeí srovávacího kritéria limitího i elimitího) je: Důsledkem divergece řady x je divergece řady y. Věta 5.20 d Alembertovo podílové kritérium). Bud x řada s kladými čley. Existují-li čísla q < 1 a 0 taková, že pro každé 0 je x +1 x q, 5.5.3) řada koverguje. Existuje-li číslo 0 takové, že pro každé 0 je x +1 x 1, 5.5.4) řada esplňuje utou podmíku kovergece. D ů k a z. Dokážeme prví tvrzeí. Necht y = x pro < 0 a y = q 0x 0 pro 0 Řada y koverguje to plye z kovergece geometrické řady a věty 5.18). Dále x 0 +1 qx 0, x 0 +2 qx 0 +1 q 2 x 0,. x 0 +p qx 0 +p 1... q p 1 x 0 +1 q p x 0. Řada y je tedy majorata aší řady a prví tvrzeí plye ze srovávacího kritéria. Důkaz druhého tvrzeí je zřejmý. Věta 5.21 limití podílové kritérium). Jestliže pro řadu x s kladými čley je pak koverguje. Je-li lim sup x +1 x < 1, 5.5.5) lim if x +1 x > 1, 5.5.6) řada esplňuje utou podmíku koveregece. D ů k a z. Ozačme a = lim sup x +1 /x, b = lim if x +1 /x. Necht a < q < 1. Podle defiice limes superior poslouposti existuje číslo 0 takové, že pro každé 0 je x +1 /x q. Prví tvrzeí tedy plye z podílového kritéria. Jestliže b > 1, pak existuje číslo 0 takové, že pro 0 je x +1 /x > 1, a druhé tvrzeí plye rověž z podílového kritéria. Věta 5.22 Cauchyho odmociové kritérium). Bud x řada s ezáporými čley. Existují-li čísla q < 1 a 0 taková, že pro každé 0 je x q, 5.5.7) řada koverguje. Existuje-li číslo 0 takové, že pro každé 0 je x 1, 5.5.8) řada esplňuje utou podmíku kovergece. D ů k a z. Je podobý důkazu podílového kritéria a přeecháváme jej čteáři jako užitečé cvičeí. Věta 5.23 limití odmociové kritérium). Jestliže pro řadu x s ezáporými čley je

8 Poslouposti a řady pak koverguje. Je-li lim sup x < 1, 5.5.9) lim sup x > ) řada esplňuje utou podmíku kovergece. D ů k a z. Postupujeme podobě, jako v důkazu limitího podílového kritéria. 5.6 Alterující řady. Řekeme, že řada x je alterující, jestliže pro každý čle x má čle x +1 opačé zaméko. Věta 5.24 Leibitzovo kritérium pro alterující řady). Bud x alterující řada splňující podmíky lim x = 0 a existuje 0 N takové, že pro každé > 0 je x +1 / x < 1, pak řada koverguje. D ů k a z. S ohledem a větu 5.15 můžeme předpokládat, že x 0 pro lichá a x 0 pro sudá a že podmíka x +1 / x < 1 platí pro všecha N. Ozačme s ) posloupost částečých součtů řady x. Máme Odtud plye s 2+2 = s 2 + x x 2+2 s 2, ebot x 2+1 x 2+2 ) s 2+1 = s x 2 + x 2+1 s 2 1. ebot x 2 x 2+1 s 2 s 4 s ) s 1 s 3 s ) s 2 = s x 2 s 2 1. protože x 2 0) 5.6.3) Posloupost s 2 ) je eklesající a shora ohraičeá, ebot s 2 s 2 1 s 1, existuje tedy lim s 2 = s. Podle 5.6.3) také lim s 2 1 = lim s 2 lim x 2 = s. Zvolme ε > 0 podle předchozího odstavce existují přirozeá čísla 1, 2 taková, že pro > 1 je s 2 s < ε a pro > 2 je s 2 1 s < ε. Položme m 0 = max{2 1, 2 2 1}, je-li m > m 0 přirozeé číslo, potom pokud m je sudé a m = tedy s m s = s 2 s < ε; ebo je m liché a m = a opět s m s = s 2 1 s < ε. Což dokazuje kovergeci poslouposti s ). 5.7 Absolutě kovergetí řady. K defiici absolutě kovergetí řady musíme ejprve dokázat ásledující pomocé tvrzeí: Věta Koverguje-li řada x, koverguje i řada x a platí x x. D ů k a z. Pro libovolá čísla 1 2 platí x x 2 x x 2. Je-li tedy podmíka Cauchyho Bolzaova kritéria splěa pro řadu x, je splěa i pro řadu x. Položíme-li 1 = 1, dostaeme erovost pro poslouposti částečých součtů zkoumaých řad, ze které vyplývá erovost z tvrzeí. Řada x, pro kterou koverguje řada x, se azývá absolutě kovergetí. Z předchozí věty plye, že absolutě kovergetí řada je kovergetí. Kovergetí řada, která eí absolutě kovergetí, se azývá eabsolutě kovergetí. Věta Mějme dvě poslouposti reálých čísel x ), y ) a číslo c R. Jestliže řady x a y absolutě kovergují, pak absolutě kovergují i řady x + y ) a cx a platí x + y ) = x + y, cx = c y ) D ů k a z. Řada x + y ) koverguje podle věty Dále pro každé N platí x + y

9 Matematická aalýza I 5-9 x + y. Řada x + y tedy koverguje podle srovávacího kritéria a řada x + y koverguje absolutě. Pro každé N platí cx = c x. Řada cx tedy koverguje podle věty 5.14 a řada cx koverguje absolutě. Rovosti z tvrzeí plyou ze stejých rovostí z věty Věta Bud te x absolutě kovergetí řada a σ : N N bijekce. Řada y, kde y = x σ ), je absolutě kovergetí a platí x = y. D ů k a z. Ozačme s ) a t ) poslouposti částečých součtů řad x a y, m σ ) ejvětší prvek možiy {1,..., }. Posloupost m σ ) je eklesající a eohraičeá, má tedy rostoucí podposloupost k σ )). Posloupost s kσ )) je tedy vybraá z poslouposti s. Navíc platí t ) s kσ )). Z kovergece řady x tedy plye kovergece řady y x koverguje, s ) je tedy ohraičeá, t ) je tedy rověž ohraičeá a y koverguje). Řada y je tedy absolutě kovergetí. Ozačme yí s ) a t ) poslouposti částečých součtů řad x a y. Pro každé N je s kσ ) t rovo součtu koečě moha čleů poslouposti y k ) k=+1. Přitom podle důsledku Cauchyho Bolzaova kriteria z kovergece řady y plye, že ke každému ε > 0 existuje N takové, že k=+1 y k < ε. Máme tedy s kσ ) t k=+1 y k < ε a s kσ ) = lim t že tyto limity existují již víme), čili i lim s = lim t. Řadě y říkáme přerováí řady x. 5.8 Neabsolutě kovergetí řady. Necht řada x je eabsolutě kovergetí. Položme x + = max{x, 0}, x = mi{x, 0}. Poslouposti x + a x jsou tedy ezáporé a platí x ) = x + x ). Lemma Poslouposti x + ) a x obsahují ekoečě moho kladých čleů. D ů k a z. Existuje-li číslo 0 N takové, že pro každé 0 platí x 0, řada =0 x, a tedy i řada x koverguje absolutě, což je spor. Podobě z existece čísla 0 takového, že pro každé 0 platí x 0 plye absolutí kovergece řady =0 x je totiž x = x ), a tedy i řady x. Lemma Řady x + a x jsou divergetí. D ů k a z. Podle věty 5.14 řady x + a x bud obě divergují, ebo obě kovergují. Jestliže obě kovergují, kovergují absolutě jsou to řady s ezáporými čley) a řada x podle věty 5.26 koverguje absolutě. Musejí tedy být divergetí. Nyí ukážeme, že pro eabsolutě kovergetí řady eplatí tvrzeí podobé větě Věta 5.30 Riemaova přerovávací věta). Necht řada x eabsolutě koverguje. Pak k libovolému x R existuje bijekce σ : N N taková, že σ ) x = x. D ů k a z. Bude doplě později... Příklady 1. Necht x R. Dokažte, že lim x = 1. Řešeí: V případě, že x = 1, je tvrzeí zřejmé. Pokud x > 1, pak také x > 1. Necht tedy x > 1 + h, kde h > 0. Platí x = 1 + h ) > 1 + h > h využili jsme tvrzeí biomické věty 2) ), pro > 1, a tedy 0 < h < x/. Jelikož lim x/ = x lim 1/ = 0, pak také lim h = 0 a tedy lim x = 1. 2) Biomická věta: Pro každé a, b R, N platí a + b) = a + 1 ) a 1 b + 2 ) a 2 b ) ab 1 + b, kde

10 Poslouposti a řady Jestliže 0 < x < 1, položme y = 1/x, tedy y > 1. Jelikož x y = x y = 1 = 1, máme x = 1/ y. Nyí, když využijeme to, co už víme o limitě z miulého tématu, dostaeme lim x = lim 1 = 1 y 1 = 1. lim 2. Vypočtěte lim ). Řešeí: Výraz v limitě rozšíříme výrazem a dostaeme lim ) = lim ) ) = lim = lim Výraz v posledí limitě rozšíříme 1/ a dostaeme lim / = lim 1 + 5/ + 6/ 2 + = = / + 1/ 2 3. Dokažte, že posloupost a, kde a = ), je kovergetí. Řešeí: Položme b = ) +1. Pokusíme se dokázat, že posloupost b) je klesající. Chceme tedy dokázat, že ) +1 = To je ale splěo, právě když ) > ) ) > + 1 ) + 1) 2 +2 > ) ). ) +2 = ) tj. tj. ) +2 > 1 + 1, jelikož + 1)2 = + 2) + 1. Pro h > 0, k > 1, k celé je 1 + h) k. Levá straa posledí erovosti je tedy větší ež k ) =!. Čteář si jistě toto tvrzeí dokáže za pomocí pricipu matematické idukce. k)!k!

11 Matematická aalýza I ) + 2) = Tím je posledí erovost dokázáa a posloupost b ) je klesající. Oa je ovšem také zdola ohraičeá ebot b > 0), existuje tedy lim b a my ji ozačíme e. 3) Nyí lim ) ) +1 = lim = lim ) +1 lim ) = e. 4. Dokažte tvrzeí Pricip vořeých itervalů): Bud I ) posloupost uzavřeých itervalů s kocovými body a, b tak, že 1. pro každé N je I +1 I, 2. lima b ) = 0. Pak {I, N} je jedoprvková možia. Řešeí: Z prví podmíky vyplývá, že posloupost a ) je eklesající. Podle věty 4.26 tedy má limitu a = lim a. Dále, posloupost a ) je shora ohraičeá každým z čísel b k k N), a tedy a b, pro každé N viz pozámku za důkazem). Navíc, jelikož posloupost a ) je eklesající, je pro každé k N, a k a proč?). Celkově: pro každé k N, a I k. Předpokládejme yí, že existuje jié číslo a, které také leží v každém z itervalů I k. Jestliže a < a, pak podle defiice limity existuje číslo 0 tak, že pro každé 0 je a > a, což ovšem zameá, že a / I, a to je spor. Jestliže a > a, pak k tomu, aby a leželo v každém z itervalů I, je uté, aby pro každé N bylo a a b a. To ovšem zameá, že a a limb a ) = 0. viz pozámku za důkazem), eboli a = a, to je spor. Tím je tvrzeí dokázáo. Pozámka: V uvedeém důkazu jsme a dvou místech využili ásledující tvrzeí, které je jedoduchým důsledkem defiice limity: Jestliže pro fukce f, g : X R R platí f g a existují-li limity lim x x0 f x) a lim x x0 gx), pak lim x x0 f x) lim x x0 gx). 5. Rozhoděte o stejoměré kovergeci poslouposti fukcí f ) a itervalech 0, a) a [a, ), kde a > 0, když f : [0, ) R, f x) = x. Řešeí: Jestliže je x > 0, pak je lim f x) = 0. Posloupost f ) tedy bodově koverguje k ulové fukci a 0, ). Pro x > a je 0 < f x) a 1 a. Je-li ε > 0, stačí za 0 zvolit celé číslo větší ež 1/aε. Pro každé 0 a pro každé x a potom platí f x) 0 = f x) < 1 a 1 0 a < ε. Na itervalu [a, ) se tedy jedá o stejoměrou kovergeci. 3) Číslo e se azývá Eulerovo číslo. Budeme se s ím často setkávat.

12 Poslouposti a řady Podívejme se, jak to vypadá a itervalu 0, a). Platí f 1/) = 1 2. Jestliže tedy zvolíme ε < 1 2, eexistuje k ěmu žádé 0 N tak, aby z podmíky x 0, a), 0 plyulo f 0 ε. At si totiž zvolíme 0 jakkoliv velké, lze vždy ajít přirozeé tak, že 0 a 1/ < a. Položíme-li x = 1/, je splěo 0 a x 0, a), ale zároveň f x) 0 = f 1/) = 1 2 > ε. Na itervalu 0, a) se tedy o stejoměrou kovergeci ejedá. Cvičeí 1. Sestrojte posloupost reálých čísel a ) tak, aby lim a = a aby byla splěa podmíka a) lima +1 a ) = ; b) lima +1 a ) = 1; c) lima +1 a ) = Uved te příklad posloupostí a ), b ), pro ěž je lim a =, lim b = a přitom: a) lima b ) = ; b) lima b ) = ; c) lima b ) = a R; d) lima b ) eexistuje. 3. Uved te příklad posloupostí a ), b ), pro ěž je lim a =, lim b = 0 a přitom: a) lima b ) = ; b) lima b ) = 0; c) lima b ) = ; d) lima b ) = a > 0, a R; e) lima b ) = a < 0, a R; f) lima b ) eexistuje. 4. Rozhoděte, zda pro každou kovergetí posloupost a ) existuje a) mi{a N}; b) max{a N}; c) if{a N}; d) sup{a N}. 5. Necht lim a =. Dokažte, že posloupost a ) je zdola ohraičeá. 6. Necht lim a = a R. Dokažte, že lim a σ ) pro každé rostoucí zobrazeí σ : N N. 7. Bud a > 0 pro každé N, echt lim a = 0. Dokažte, že z poslouposti a ) lze vybrat klesající podposloupost, ale elze vybrat eklesající podposloupost. 8. Dokažte, že ke každému a R existuje posloupost reálých čísel kovergující k a. 9. Uved te příklad poslouposti reálých čísel která a) emá v R žádou hromadou hodotu; b) má v R jediou hromadou hodotu; c) má v R jediou hromadou hodotu, ale emá limitu; d) má v R právě dvě hromadé hodoty; e) má v R právě hromadých hodot N); f) má v R ekoečě moho hromadých hodot. 10. Dokažte: Jestliže ohraičeá posloupost eí kovergetí, pak má alespoň dvě růzé hromadé hodoty. 11. Pomocí defiice limity dokažte, že a) lim = 0; b) lim 3 = 1; c) lim 1 2 = Pomocí defiice limity dokažte, že posloupost a ), kde a = 1) emá limitu. 13. Zjistěte, zda koverguje posloupost a ), když a) a = 2 + 1) ; b) a = 1 + 1). 14. Určete limitu a = lim k x v závislosti a parametrech k, x R. 15. Vypočtete lim a, kde a) a = ; b) a = ; c) a =

13 Matematická aalýza I Vypočtěte limitu poslouposti a ), kde a) a = + 1 ; b) a = ; c) a = + 2 ; d) a = + 1 ). 17. Spočtěte limitu lim Bud a R, a > 0. Spočtěte: a) lim a 1 + a ; b) lim a a a + a. 19. Dokažte, že pro každou posloupost a ) platí lim if a = lim mi{a 1, a 2,... a }. 20. Vypočtěte lim sup a, lim if a, kde: a) a = 1 + 1) ; b) a = 2 + 1) ) 2. Nalezěte všechy hromadé hodoty těchto posloupostí. 21. Dokažte, že posloupost a ) je mootoí a ohraičeá a ajděte její limitu, když: a) a = ; b) a = ; c) a = Spočtěte limitu poslouposti a ), když a) a = ; b) a = 4 16; c) a = ; d) a = ) 3; e) a = + 1) + 3) + 2) Dokažte, že uvedeé divergetí poslouposti emají vlastí limitu a ajděte k im vybraou posloupost, která má vlastí ebo evlastí limitu: a) 2) + 2 ); b) 1) ); c) 1) ). 24. Vypočtěte limitu poslouposti a ), kde: a) a = 1 1 ) ; ) b) a = Na příkladech ukažte, že všechy předpoklady Pricipu vořeých itervalů jsou uté. 26. Dokažte, že z Pricipu vořeých itervalů vyplývá axiom spojitosti. 27. Najděte obor kovergece a limitu poslouposti fukcí f ), jestliže a) f x) = 2 x x ; b) f x) = 1 + x ). 28. Rozhoděte, zda posloupost f ) koverguje stejoměrě a I, jestliže a) f x) = x2 + 1, I = R; b) f x) = 2 x2, I = 0, ); c) f x) = χx), I = R. 29. Rozhoděte o kovergeci ásledujících řad. U kovergetích se pokuste ajít součet. a) 1 ; b) ) ) 5 +2 c) 1 =2 3 ; d) =2 l ; e) ). 30. Rozhoděte o kovergeci ásledujících řad a) ; b) ; c) 1 2 ; d) + 1 g) ) 2; e) 2 1 ; f) 1! ; ) ; h) ) ; i) ) ) ; j) 2!. 31. Uved te příklad kovergetí řady a s kladými čley, pro kterou uplatí lim sup a +1 /a > 1.

14 Poslouposti a řady Existuje kovergetí řada a s kladými čley, pro kterou platí lim a > 1? 32. Najděte součet řady a, kde 1 /2, je-li sudé, a = 3 1 2)/2, je-li liché Najděte součet řady a, jestliže a) a = 1) +1)/2 2 ; 1 2/3, je-li dělitelé 3; 2) 1 b) a = + 1)/3, je-li zbytek čísla po děleí 3 rove 1; 2) 1 ++1)/3, je-li zbytek čísla po děleí 3 rove 2. 2) 34. Rozhoděte o eabsolutí kovergeci řady 1) + 1) log 2 + 1). 35. Rozhoděte o absolutí a eabsolutí kovergeci řad: a) 1) ) ; b) 1) + 3 ; c) 1) +1 log /). Výsledky 2. a) a = 2, b = ; b) a =, b = 2; c) a = + a, b = d) a = + 1), b =. 3. a) a = 2, b = 1/ b) a = 1/, b = 2 c) a = 2, b = 1/; d) a =, b = a/; e) a =, b = a/; f) a =, b = 1) /. 4. a) Nemusí apříklad 1/)); b) emusí apříklad 1/)); c) existuje; d) existuje. 9. a) a = ; b) a = 1/; c) a =, pro lichá, a = 1/, pro sudá; d) 1) ; e) a ) = 1, 2,...,, 1, 2,...,,...); f) a ) = 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,...). 13. a) Ao, lim a = 0; b) e. 14. pro x, k > 0, a =, pro x < 0, k > 0, a =, pro x > 0, k < 0, a = 0 a pro x, k < 0, a = a) 1 2 ; b) 0; c). 16. a) 0; b) 1; c) 0; d) a) 2; b) 1; c) a) 3; b) 15; c) 1; d) 8; e) a) Diverguje; b) koverguje ; c) koverguje 1 4 ; d) koverguje l 2 3 ; e) koverguje a) Diverguje; b) koverguje; c) koverguje; d) diverguje; e) koverguje; f) koverguje; g) diverguje; h) diverguje; i) koverguje; j) koverguje a) 3 5 ; 35. a) Diverguje; b) koverguje eabsolutě; c) koverguje eabsolutě.

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova uiverzita Přírodovědecká fakulta Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák NEKONEČNÉ ŘADY Bro 00 c Zuzaa Došlá, Vítězslav Novák, Masarykova uiverzita, Bro, 998, 00 ISBN 80-0-949- 3 Kapitola 3 Řady absolutě

Více

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost Číselé řady Defiice (Posloupost částečých součtů číselé řady). Nechť (a ) =1 je číselá posloupost. Pro všecha položme s = ak. Posloupost ( s ) azýváme posloupost částečých součtů řady. Defiice (Součet

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0 Nekoečé řady, geometrická řada, součet ekoečé řady Defiice Výraz a 0 a a a, kde {a i } i0 je libovolá posloupost reálých čísel, azveme ekoečou řadou Číslo se azývá -tý částečý součet Defiice Nekoečá řada

Více

a logaritmickou funkci a goniometrické funkce. 6.1 Násobení řad. Podívejme se neprve na násobení mnohočlenů x = x x n a y = y y n.

a logaritmickou funkci a goniometrické funkce. 6.1 Násobení řad. Podívejme se neprve na násobení mnohočlenů x = x x n a y = y y n. Matematická aalýza II předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Semestr letí 2005 6. Nekoečé řady fukcí V šesté kapitole pokračujeme ve studiu ekoečých řad. Nejprve odvozujeme základí tvrzeí o

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I 1 Matematická aalýza ity posloupostí, součty ekoečých řad, ity fukce, derivace Matematická aalýza I látka z I. semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia a další 2 Matematická

Více

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace: . cvičeí Příklady a matematickou idukci Dokažte:.! . Návody:. + +. + i i i i + + 4. + + + + + + + + Operace s možiami.

Více

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil ŘADY Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 2. století (reg. č. CZ..07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská Techická

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b

Posloupnosti a číselné řady. n + 1. n + 1 + n n + 1 + n. n n + 1 + n. = lim. n2 sin n! lim. = 0, je lim. lim. lim. 1 + b + b 2 + + b n) = 1 b Najděte itu Poslouposti a číselé řady ) + Protože + = + x ) + + =, je + + + + ) + = = 0 + + Najděte itu 3 si! + Protože je si! a 3 = 0, je 3 si! = 0 Najděte itu + a + a + + a + b + b, a

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

1 Nekonečné řady s nezápornými členy

1 Nekonečné řady s nezápornými členy Nekoečé řady s ezáporými čley Příklad.. Rozhoděte o kovergeci ásledující řady Řešeí. Pro každé N platí Řada tg. tg. diverguje, a proto podle srovávacího kritéria diverguje také řada tg. Příklad.. Určete

Více

(3n + 1) 3n Příklady pro samostatnou práci

(3n + 1) 3n Příklady pro samostatnou práci ... 4. 5. 6. 0 0 0 a q koverguje pro q < geometrická řada diverguje harmoická řada koverguje srovejte s teleskopickou řadou + + utá podmíka kovergece + 4 + + 7 ití srovávací kritérium, srováí s ití podílové

Více

Mocninné řady - sbírka příkladů

Mocninné řady - sbírka příkladů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mocié řady - sbírka příkladů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

ZS 2018/19 Po 10:40 T5

ZS 2018/19 Po 10:40 T5 Cvičeí - Matematická aalýza ZS 08/9 Po 0:40 T5 Cvičeí 008 Řešte erovice v R: 8, log 3 ( 3+3 0 Částečý součet geometrické řady: pro každé q C, q, a N platí 3 Důsledek: +q +q + +q = q+ q si+si+ +si = si

Více

Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a

Kapitola 1. Nekonečné číselné řady. Definice 1.1 Nechť {a n } n=1 je posloupnost reálných čísel. Symbol. a n nebo a 1 + a 2 + a Kpitol Nekoečé číselé řdy Defiice. Nechť { } je posloupost reálých čísel. Symbol ebo + 2 + 3 +... zýváme ekoečou číselou řdou. s = i= i = + 2 +... + zveme -tý částečý součet řdy {s } posloupost částečých

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel

11.1 Úvod. Definice : [MA1-18:P11.1] definujeme pro a C: nedefinujeme: Posloupnosti komplexních čísel KAPITOLA : Číselé řdy MA-8:P.] Ozčeí: R {, +} R R C {} C rozšířeá komplexí rovi evlstí hodot, číslo, bod U ε {x C x < ε } pro C, ε > 0 U K {x C x > K } pro K 0 defiujeme pro C: ±, je pro 0, edefiujeme:

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie 1 Uzavřeá Gaussova rovia a její topologie Podobě jako reálá čísla rozšiřujeme o dva body a, rozšiřujeme také možiu komplexích čísel. Nepřidáváme však dva body ýbrž je jede. Te budeme začit a budeme ho

Více

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte:

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte: 6.2. ČÍSELNÉ ŘADY V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme číselou řdu; defiici kovergece řdy jejího součtu; jk vypdá ritmetická, geometrická hrmoická řd jk je to s jejich kovergecí; jk zí utá podmík kovergece

Více

n 3 lim 3 1 = lim Je vidět, že posloupnost je neklesající, tedy z Leibnize řada konverguje, ( 1) k 1 k=1

n 3 lim 3 1 = lim Je vidět, že posloupnost je neklesající, tedy z Leibnize řada konverguje, ( 1) k 1 k=1 3. cvičeí Přílady. (a) (b) (c) ( ) ( 3 ) = Otestujeme itu 3 = 3 = = 0. Je vidět, že posloupost je elesající, tedy z Leibize řada overguje, ( ) Řada overguje podle Leibizova ritéria, ebot je zjevě erostoucí.

Více

Kapitola 4 Euklidovské prostory

Kapitola 4 Euklidovské prostory Kapitola 4 Euklidovské prostory 4.1. Defiice euklidovského prostoru 4.1.1. DEFINICE Nechť E je vektorový prostor ad tělesem reálých čísel R,, : E 2 R. E se azývá euklidovský prostor, platí-li: (I) Pro

Více

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Ivaa Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1 I. TAYLORŮV POLYNOM Připomeňme si defiice elemetárích fukcí: a si( = 2+ = ( (2+! b cos( = 2 = ( (2! c e = =!. Dokažte, že Taylorův polyom k-tého řádu v bodě pro fukce f je rove polyomu P : (tyto výsledky

Více

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové:

Užitečné zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičením z Kalkulu 3 od Kristýny Kuncové: Užitečé zdroje příkladů jsou: Materiály ke cvičeím z Kalkulu 3 od Kristýy Kucové: http://www.karli.mff.cui.cz/~kucova/historie8. php K posloupostem řad a fukcí Ilja Čerý: Iteligetí kalkulus. Olie zde:

Více

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Ztím ebylo v těchto textech věováo příliš pozorosti kovergeci fukcí, t jko limit poslouposti ebo součet řdy. Jik byl kovergece poslouposti fukcí ebo řdy brá jko bodová kovergece.

Více

Cvičení 1.1. Dokažte Bernoulliovu nerovnost (1 + x) n 1 + nx, n N, x 2. Platí tato nerovnost obecně pro všechna x R a n N?

Cvičení 1.1. Dokažte Bernoulliovu nerovnost (1 + x) n 1 + nx, n N, x 2. Platí tato nerovnost obecně pro všechna x R a n N? 1 Prví prosemiář Cvičeí 1.1. Dokažte Beroulliovu erovost (1 + x) 1 + x, N, x. Platí tato erovost obecě pro všecha x R a N? Řešeí: (a) Pokud předpokládáme x 1, pak lze řešit klasickou idukcí. Pro = 1 tvrzeí

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce skupina A 16. listopad dx

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce skupina A 16. listopad dx NMAF06, ZS 07 08 Zápočtová písemá práce skupia A 6. listopad 07 Jedotlivé kroky při výpočtech stručě, ale co ejpřesěji odůvoděte. Pokud používáte ějaké tvrzeí, ezapomeňte ověřit splěí předpokladů. Jméo

Více

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné Spojitost a limita fukcí jedé reálé proměé Pozámka Vyšetřeí spojitosti fukce je možo podle defiice převést a výpočet limity V dalším se proto soustředíme je problém výpočtu limit Pozámka Limitu fukce v

Více

Definice obecné mocniny

Definice obecné mocniny Defiice obecé mociy Zavedeí obecé mociy omocí ity číselé oslouosti lze rovést ěkolika zůsoby Níže uvedeý zůsob využívá k defiici eoeciálí fukce itu V dalším budeme otřebovat ásledující dvě erovosti: Lemma

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015 Cvičeí k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikovaé matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičeí Zimí semestr akademického roku 2015/2016 20. listopadu 2015 Předmluva

Více

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a }

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a } Nekoečé řdy. Nekoečé číselé řdy.. Defiice ) Ozčme { } { } = L L ekoečou posloupost reálých čísel.,,,,, Nekoečá číselá řd je součet tvru = + + + L+ + L. Jedotlivá čísl,,, L,, L se zývjí čley řdy, čle obvykle

Více

P. Girg. 23. listopadu 2012

P. Girg. 23. listopadu 2012 Řešeé úlohy z MS - díl prví P. Girg 2. listopadu 202 Výpočet ity poslouposti reálých čísel Věta. O algebře it kovergetích posloupostí.) Necht {a } a {b } jsou kovergetí poslouposti reálých čísel a echt

Více

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem)

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem) Kapitola 5 - Matice (ad tělesem) 5.. Defiice matice 5... DEFINICE Nechť T je těleso, m, N. Maticí typu m, ad tělesem T rozumíme zobrazeí možiy {, 2,, m} {, 2,, } do T. 5..2. OZNAČENÍ Možiu všech matic

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

U. Jestliže lineární zobrazení Df x n n

U. Jestliže lineární zobrazení Df x n n MATEMATICKÁ ANALÝZA III předášky M. Krupky Zmí semestr 999/ 3. Iverzí a mplctí zobrazeí V této kaptole uvádíme dvě důležté věty, které acházeí aplkace v moha oblastech matematky: Větu o verzím a větu o

Více

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln Číselé řady - řešeé přílady ČÍSELNÉ ŘADY - řešeé přílady A. Součty řad Vzorové přílady:.. Přílad. Určete součet řady + = + 6 + +.... Řešeí: Rozladem -tého čleu řady a parciálí zlomy dostáváme + = + ) =

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+

Přehled často se vyskytujících limit posloupností. = ek. = 1 lim n n! = = C = α 0+ Neurčité výrzy (lgebr s posloupostmi divergujícími k ekoeču), zvedeí pojmu číselé řdy, defiice POSLOUPNOST ČÁSTEČNÝCH SOUČTŮ, součet řdy, TVRZENÍ O NUTNÉ PODMÍNCE KONVERGENCE ŘADY, kokrétí příkldy výpočtu

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) =

I. TAYLORŮV POLYNOM. Taylorovy řady některých funkcí: Pro x R platí: sin(x) = Taylorovy řady ěkterých fukcí: I. TAYLORŮV POLYNOM Pro R platí: si) = 2+ = ), cos) = 2 2+)! = ), 2)! e = =.! Pro, : log + ) = = ) Pro, ) a a R: + ) a = a ) =, kde ) a = a a ) a 2) a +).!. Nalezěte Taylorův

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce VZOR 5. ledna e bx2 x 2 e x2. F (b) =

NMAF061, ZS Zápočtová písemná práce VZOR 5. ledna e bx2 x 2 e x2. F (b) = NAF61, ZS 17 18 Zápočtová písemá práce VZOR 5. leda 18 Jedotlivé kroky při výpočtech stručě, ale co ejpřesěji odůvoděte. Pokud používáte ějaké tvrzeí, ezapomeňte ověřit splěí předpokladů. Jméo a příjmeí:

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI

6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.1. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI 6. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI A ŘADY 6.. ČÍSELNÉ POSLOUPNOSTI V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme posloupost reálých ebo komplexích čísel; defiici vlstí evlstí limity poslouposti; defiici pojmů souvisejících

Více

1 Základní pojmy a vlastnosti

1 Základní pojmy a vlastnosti Základí pojmy a vlastosti DEFINICE (Trigoometrický polyom a řada). Fukce k = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrický polyom. Řada = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrická řada. TVRZENÍ (Ortogoalita).

Více

Diskrétní matematika

Diskrétní matematika Diskrétí matematika Biárí relace, zobrazeí, Teorie grafů, Teorie pravděpodobosti Diskrétí matematika látka z I semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia Obsah Biárí relace2

Více

O Jensenově nerovnosti

O Jensenově nerovnosti O Jeseově erovosti Petr Vodstrčil petr.vodstrcil@vsb.cz Katedra aplikovaé matematiky, Fakulta elektrotechiky a iformatiky, Vysoká škola báňská Techická uiverzita Ostrava Ostrava, 28.1. 2019 (ŠKOMAM 2019)

Více

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - 6. - PRVNÍ DIFERENCIÁL TAYLORŮV ROZVOJ FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL PŘÍKLAD Pomocí věty o prvím difereciálu ukažte že platí přibližá rovost

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy.

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy. 11. předáška 16. prosice 009 Úvod do komplexí aalýzy. Tři závěrečé předášky předmětu Matematická aalýza III (NMAI056) jsou věováy úvodu do komplexí aalýzy. Což je adeseá formulace eboť časový rozsah ám

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem ukce, gra ukce De: Fukcí reálé proměé azýváme pravidlo, které každému reálému číslu D přiřazuje právě jedo reálé číslo y H Toto pravidlo začíme ejčastěji

Více

1 Základní matematické pojmy Logika Množiny a jejich zobrazení... 7

1 Základní matematické pojmy Logika Množiny a jejich zobrazení... 7 Semiář z matematické aalýzy I Čížek Jiří-Kubr Mila 8 září 007 Obsah Základí matematické pojmy Logika Možiy a jejich zobrazeí 7 Reálá a komplexí čísla 6 Poslouposti 7 Základí vlastosti posloupostí 7 Limita

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY. Bakalářská práce BRNO 2012 PAVLA STARÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY. Bakalářská práce BRNO 2012 PAVLA STARÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Bakalářská práce BRNO 202 PAVLA STARÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Rozklady celých

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

množina všech reálných čísel

množina všech reálných čísel /6 FUNKCE Základí pojmy: Fukce sudá a lichá, Iverzí fukce Nepřímá úměrost, Mociá fukce, Epoeciálí fukce a rovice Logaritmus, logaritmická fukce a rovice Opakováí: Defiice fukce, graf fukce Defiičí obor,

Více

Vlastnosti posloupností

Vlastnosti posloupností Vlstosti posloupostí Nekoečá posloupost je fukce defiová v oboru přirozeých čísel Z toho plye, že kždá posloupost má prví čle (zčíme ), koečé poslouposti mjí i čle posledí Př Vypište prví čtyři čley poslouposti

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika Přijímací řízeí akademický rok 0/0 c. studium Kompletí zěí testových otázek matematika Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá. Které číslo doplíte místo 8? 6 6 8 C. Které číslo

Více

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019

NMAF063 Matematika pro fyziky III Zkoušková písemná práce 17. ledna 2019 Jméo: Příklad 2 3 Celkem bodů Bodů 0 8 2 30 Získáo 0 Uvažujte posloupost distribucí {f } + = D (R defiovaou jako f (x = ( δ x m, kde δ ( x m začí Diracovu distribuci v bodě m Najděte limitu f = lim + f

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Přijímací řízení akademický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek matematické myšlení

Přijímací řízení akademický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek matematické myšlení Přijímací řízeí akademický rok 0/0 Kompletí zěí testových otázek matematické myšleí Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá odpověď. Které číslo doplíte místo otazíku? 6 8 8 6?.

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU Matematické modelováí (KMA/MM Téma: Model pohybu mraveců Zdeěk Hazal (A8N18P, zhazal@sezam.cz 8/9 Obor: FAV-AVIN-FIS 1. ÚVOD Model byl převzat z kihy Spojité modely v biologii

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

3. ELEMENTÁRNÍ FUNKCE A POSLOUPNOSTI. 3.1 Základní elementární funkce. Nejprve uvedeme základní elementární funkce: KONSTANTNÍ FUNKCE

3. ELEMENTÁRNÍ FUNKCE A POSLOUPNOSTI. 3.1 Základní elementární funkce. Nejprve uvedeme základní elementární funkce: KONSTANTNÍ FUNKCE ELEMENTÁRNÍ FUNKCE A POSLOUPNOSTI Základí elemetárí fukce Nejprve uvedeme základí elemetárí fukce: KONSTANTNÍ FUNKCE Nechť a je reálé číslo Potom kostatí fukcí rozumíme fukce f defiovaou předpisem ( f

Více

Abstrakt. Co jsou to komplexní čísla? K čemu se používají? Dá se s nimi dělat

Abstrakt. Co jsou to komplexní čísla? K čemu se používají? Dá se s nimi dělat Komplexí čísla Hoza Krejčí Abstrakt. Co jsou to komplexí čísla? K čemu se používají? Dá se s imi dělat ěco cool? Na tyto a další otázky se a předášce/v příspěvku pokusíme odpovědět. Proč vzikla komplexí

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Čísla a početní výkony

Čísla a početní výkony Čísla a početí výkoy III. Reálá čísla I: Eduard Čech (author): Čísla a početí výkoy. (Czech). Praha: Státí akladatelství techické literatury, 1954. pp. 92--137. Persistet URL: http://dml.cz/dmlcz/402583

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Fukce RNDr. Yvetta Bartáková Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou Limita poslouposti a fukce VY INOVACE_0 9_M Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou A) Limita poslouposti Říkáme, že posloupost a je kovergetí,

Více

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V Předáška 1: Vektorové prostory Vektorový prostor Pro abstraktí defiici vektorového prostoru jsou podstaté vlastosti dvou operací, sčítáí vektorů a ásobeí vektoru (reálým číslem) Tyto dvě operace musí být

Více

Diferenciální počet I

Diferenciální počet I Difereciálí počet I Kapitola II. Poslouposti I: Vojtěch Jarík (author): Difereciálí počet I. (Czech). Praha: Academia, 1974. pp. 73--103. Persistet URL: http://dml.cz/dmlcz/401985 Terms of use: Vojtěch

Více

1. Přirozená topologie v R n

1. Přirozená topologie v R n MATEMATICKÁ ANALÝZA III předášy M Krupy Zií seestr 999/ Přirozeá topologie v R V prví části tohoto tetu zavádíe přirozeou topologii a ožiě R ejprve jao topologii orovaého prostoru a pa jao topologii součiu

Více

Matematická analýza III (NMUM201)

Matematická analýza III (NMUM201) Matematická aalýza III (NMUM0) Marti Rmoutil 0. leda 09 Kapitola Nekoečé číselé řady. Základí fakta Mějme posloupost reálých čísel {a } R. Až dosud jsme se při studiu posloupostí zabývali zejméa jejich

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( ) DSM Cv 9 Vytvořující fukce Vytvořující fukcí ekoečé poslouposti a0, a,, a, reálých čísel mííme formálí ekoečou řadu =. f a i= 0 i i Příklady: f = + = + + + + + ) Platí: (biomická věta). To zameá, že fukce

Více

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS ,

Řešení písemné zkoušky z Matematické analýzy 1a ZS , Řešeí písemé zkoušky z Matematické aalýzy a ZS008-09009 Příklad : Spočtěte itu poslouposti + 3 +) 4+3 4+ 5 bodů) Řešeí: Díky tvaru jmeovatele budeme zlomek + 3 +) Z : 4+3 4+ rozšiřovatvýrazem 4+3+ 4+Přepíšemečitatele:

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

M - Posloupnosti VARIACE

M - Posloupnosti VARIACE M - Poslouposti Autor: Mgr Jromír Juřek - http://wwwjrjurekcz Kopírováí jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleo pouze s uvedeím odkzu wwwjrjurekcz VARIACE Teto dokumet byl kompletě vytvoře,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MATEMATICKÁ ANALÝZA 1. Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. Jan Šustek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MATEMATICKÁ ANALÝZA 1. Doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. Jan Šustek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MATEMATICKÁ ANALÝZA Doc. RNDr. Jaroslav Hačl, CSc. Ja Šustek OSTRAVA 00 0. ÚVOD 0.. INFORMACE O POUŽITÝCH SYMBOLECH Průvodce studiem vstup autora do tetu, specifický

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy 1. Číselé obory, dělitelost, výrazy 1. obor přirozeých čísel - vyjadřující počet prvků možiy - začíme (jsou to kladá edesetiá čísla) 2. obor celých čísel - možia celých čísel = edesetiá, ale kladá i záporá

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

c) Pomocí Liouvillovy věty dokažte, že Liouvillovo číslo je transcendentí. xp 1 (p 1)! (x 1)p (x 2) p... (x d) p e x t f(t) d t = F (0)e x F (x),

c) Pomocí Liouvillovy věty dokažte, že Liouvillovo číslo je transcendentí. xp 1 (p 1)! (x 1)p (x 2) p... (x d) p e x t f(t) d t = F (0)e x F (x), a) Vyslovte a dokažte Liouvillovu větu o šaté aroximovatelosti algebraického čísla řádu d b) Defiujte Liouvillovo číslo c) Pomocí Liouvillovy věty dokažte, že Liouvillovo číslo je trascedetí 2 a) Defiujte

Více

Posloupnosti a řady. Obsah

Posloupnosti a řady. Obsah Poslouposti řdy Poslouposti řdy Obsh. Poslouposti... 8. Úvod do posloupostí... 8. Aritmetická geometrická posloupost... 9. Limit poslouposti... 9. Řdy... 0. Nekoečá geometrická řd... 0 Strák 7 Poslouposti

Více