Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence:"

Transkript

1 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kamila Šmůlová Výukový předmět (průřezové téma): Hudební výchova Vyhledává a třídí informace a na základě Klíčové kompetence: jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Časová dotace: 3 hodiny (3x45min) Počet žáků: 20 Příprava Téma: Zvuk Cíl: Pochopit princip vzniku a šíření zvuku. Forma (frontální, skupinová ): skupinová, střídavě frontální Pomůcky: tyčová ladička, různé hudební a orffovské nástroje, nahrávky zvuků, 1 notebook, počítačový program GoldWave či AudaCity, mikrofón Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Ve třídě, v PC učebně. Evokace: Kde se setkali se zvuky brainstorming (v jakých oborech): Hudební výchova: tón, hluk Přírodověda : smyslové orgány- ucho: příjem zvuku, řečové ústrojí: zdroj zvuku Český jazyk: hlásky- znělé, neznělé, samohlásky a souhlásky, párové souhlásky Fyzika: kmitání, frekvence Úvodní hodina: 1. Na začátku pokus s ladičkou. Necháme pomocí skříňové ladičky rozkmitat těleso mezi rameny ladičky. 2. Jen lehké vysvětlení teorie vzniku, šíření a příjmu zvuku. Zakreslení grafu šíření zvuku. Rozdělení na tóny a hluky. 3. Poslech nahrávek (vrzání dveří, tóny hudebních nástrojů, napouštění vany). Hádanka: Co je to za zvuk? Jedná se o tón či hluk? 4. Na notebooku ve třídě, program např. Audacity sledujeme křivku tónů a hluků. Popíšeme rozdíly. Upevnění: Další hodina v PC učebně: Rozdělení do skupin, každá jedno téma, které zpracuje. Zkoumají grafy jednotlivých zvuků v programu Audacity či GoldWave a porovnávají je. Vyhledávají v encyklopediích a odborných knihách, propojují teorii s praxí.

2 Témata: a) Zvuk z hlediska hudební výchovy zkoušejí nahrávat různé zvuky - tóny a hluky, (pravidelné nepravidelné chvění), sledují rozdíly. Další vlastnosti tónů: výška, hlasitost. b) Zvuk z hlediska českého jazyka nahrávají znělé a neznělé hlásky. Sledují rozdíl, popíší graf, rozdíl mezi hláskami. Opora o teorii z odborné literatury (encyklopedie) na jakém místě v hlasovém ústrojí se tvoří hlásky. c) Zvuk z hlediska přírodopisného popis hlasového ústrojí, sluchového ústrojí. Šíření zvuku. Jak vypadá graf zvuků,,netypických chrapot, jódlování, šeptání. Propojit s teorií: Kmitání hlasivek. d) Zvuk z hlediska fyzikálního - Frekvence (kmitočet) zvuku. Hledají nástroje, které mají stejný nebo podobný kmitočet. Rekapitulace: Poslední hodina: prezentace zadaných témat. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Skupiny se musí při nahrávání zvuků střídat. Při poslechu využít sluchátka. Zdroj (citace, obrázky apod.) Volně dle: DVOŘÁK, Leoš. Ladička, jak ji neznáte. Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání [online]. 2006, č. 10 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/obsahy/obsah_11_autori_strucny.html>. KRČMOVÁ, Marie. Fonetika, fonologie : Ústrojí hlasové (fonační) [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008 [cit ]. Dostupný z WWW:

3 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kamila Řezníčková Výukový předmět (průřezové téma): Český jazyk - sloh, čtení Klíčové kompetence: Kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a interpersonální Časová dotace: 1 + 2hod následné prezentace Počet žáků: 20 Příprava Téma: pohádka O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Sněhurka a sedm trpaslíků, Hloupý Honza Cíl: vychází z těchto očekávaných výstupů: žák odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči Poznat, že popletená pohádka se skládá ze třech známých pohádek a ze kterých, ukázat dětem různé způsoby ztvárnění pohádky (dramatizace, rozkreslení, poslech čteného projevu, shlédnutí na DVD), převyprávění známých pohádek, tvořivá činnost - vytvoření vlastního pokračování a zápletky pohádky Hloupý Honza Forma (frontální, skupinová ): Společná práce na tabuli, diskuze, společné čtení, práce ve skupinách Pomůcky: vlastní text s popletenou pohádkou, připravená tabule, slabikář Nová škola (str. 11), kartičky s obrázky (pro každé dítě jednu) z daných pohádek, balicí papír Prostorová organizace (třída, tělocvična ): třída Evokace: Motivace: na tabuli máme napsané věty, které vycházejí z vět, které děti znají ze slabikáře, např. Kolo jede na Vaškovi. Malá máma má Emu. Kůl sedí na kosovi. Sýr jí myšku. - děti musí přijít na to, že věty jsou popletené - společně si řekneme, jak jsou věty správně - popovídáme si s dětmi o tom, jestli se jim stalo, že by také něco popletly - učitel dětem řekne, že on ale nikdy nic nepopletl a že teď si pro ně připravil pohádku, kterou jim chce přečíst, neřekne jim ale název pohádky Práce s Popletenou pohádkou - čtení: Popletená pohádka Za devatero horami a devatero řekami žil byl chlapeček jménem Smolíček. Bydlel v chaloupce, představte si, děti, ne s maminkou a tatínkem, ale se svým opatrovníkem jelenem. Každé ráno, když jelen odcházel na pastvu, nakazoval Smolíčkovi, aby nechal světničku zavřenou a nikomu neotvíral. Mohla by prý přijít velmi mazaná liška, která se

4 může tvářit jako kamarádka a bude si chtít se Smolíčkem hrát, ale ve skutečnosti by ho unesla do své nory jako hračku pro svá liščata. Jednoho rána vzal jelen s sebou Smolíčka do lesa. Smolíček si vzal džbán, že bude sbírat jahody. Jahůdky mu moc chutnaly, proto trhal a trhal a vůbec si nevšiml, že se začíná stmívat a že nikde nevidí jelena. Teprve, když už ani na jahůdky neviděl, zjistil, že se v lese ztratil. Po chvilce přemýšlení ho napadlo vylézt na nejvyšší strom, jestli někde neuvidí světýlko. Vydal by se pak tím směrem. Smolíček měl štěstí, opravdu v dálce mezi stromy probleskovalo světýlko. I vydal se tedy za ním. Když ho světýlko dovedlo až k chaloupce, vydechl Smolíček úžasem. Chaloupka byla celá z perníku. A protože Smolíčkovi dlouhým trmácením vyhládlo, opatrně si uloupl jeden perníček. Ten mu tak zachutnal, že se pustil s velkou chutí i do dalších. Byl by snad ojedl celou stěnu chaloupky, to víte, děti, jeleni takhle výborné perníčky prostě péct neumí, kdyby náhle nezaskřípala dvířka. Ozval se jemný tichý hlásek: Kdo nám to tu loupe perníček? A za ním druhý, třetí a čtvrtý, nakonec se vyčítavě ptalo všech sedm jemných hlásků: Kdo nám to tu loupe perníček? Smolíček se lekl, upustil nedojedený perníček a kouká, jak se ve dveřích perníkové chaloupky objevuje jedna malá barevná čepička za druhou, až najednou před ním stojí 7 trpaslíků. Trpaslíci byli rádi, že k nim Smolíček zabloudil a chtěli, aby u nich zůstal. A tak chodili každé ráno s písničkou do práce, rubat uhlí, stříbro a zlato, večer se s písničkou utrmácení vraceli, ale vždycky se domů moc těšili. Zatímco totiž byli pryč, Smolíček poklidil, ustlal postýlky, zametl chaloupku, postaral se zvířátka, uvařil večeři a na těšil se na trpaslíky. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Jednoho dne, kolem poledne, se u chaloupky objevila baba babizna, šátek na hlavě, v ruce s košíkem plným krásných červených jablíček. A hned jedno nejkrásnější Smolíčkovi podává. Tomu už se sliny sbíhají, představuje si, jak takové nádherné jablíčko asi chutná... Tak, milé děti, nyní už je na vás, abyste tuto popletenou pohádku rozpletly a dokončily. Hlavní část hodiny: Práce s popletenou pohádkou: - už během čtení pohádky se předpokládá, že děti budou protestovat a budou chtít do čtení zasahovat, což ale nepřipustíme a budeme chtít, aby si ji vyslechly do konce, ale nepřečteme poslední souvětí - společně s dětmi vyvodíme, že tentokrát to učitel pěkně popletl a že by se pohádka měla jmenovat Popletená - děti zkusí uhádnout, ze kterých pohádek se skládá a společně si pohádku přečteme ještě jednou, ovšem děti už budou moci opravovat hlavně jména, ale jednotlivé pohádky ještě nebudeme převypravovat celé Práce s použitými pohádkami : - učitel rozhází na jedno místo (např. na koberec) kartičky s obrázky, obrázkem dolů - pokládá dětem otázky: Ze které z těchto tří pohádek je tento předmět nebo tato postava? např. džbánek, kouzelné zrcadlo, bubínek, housličky, 2 prstíčky, lopata, pec, klec, myslivec, krumpáč, jelen, parohy, perníček, ježibaba - pokud dítě odpoví správně, může si jít vybrat kartičku, na které bude právě nějaký z těch obrázků, na které se učitel ptá - děti si tímto způsobem vyberou všechny obrázky a rozdělí se tak do 3 skupin, podle pohádek - každá skupina bude mít za úkol svou pohádku ztvárnit, zkombinovat vyprávění s obrázkem, který samy namalují na balící papír a také kousek přehrát- zdramatizovat - tato činnost bude pouze příprava, protože na předvedení pohádek by už nebyl v této hodině

5 čas, necháme představení na další hodinu, aby se nám podařilo vytvořit sváteční atmosféru jako v divadle, což by se nám v časové tísni určitě nepodařilo Upevnění: Závěrečná část hodiny (5 min): -děti si vezmou slabikář na str.11, kde si spojíme společně obrázky k sobě a vyjdou nám tyto 4 pohádky: O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Sněhurka a sedm trpaslíků (s těmi děti už pracovaly v Popletené pohádce), ale zbydou ještě další 3 obrázky z pohádky Hloupý Honza a děti dostanou jako domácí úkol vymyslet a nakreslit, jaké úkoly by ony samy Honzovi daly ke splnění, aby si vysloužil princeznu - učitel dětem slíbí, že další hodinu si ze třídy uděláme divadlo, ve kterém ony samy vystoupí se svou pohádkou a také jim slíbí, že si jednu z těch pohádek půjdou prohlédnout na video Rekapitulace: -předvedení nacvičených úryvků, převyprávění jednotlivých pohádek s ilustrací vytvořených ve skupinách, společná prezentace domácích úkolů v dalších hodinách Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): - motivace fungovala dobře, děti tyto popletené věty ze slabikáře znají, mají je rády a smějí se jim, následná diskuze o jejich popletených historkách by mohla být velmi dlouhá, protože moc rády vypravují, ale jen někdo z nich uvedl zážitek, který jsem po nich chtěla, většina vyprávěla jakýkoliv zážitek, který je napadl. Přesto jsem asi 2 příběhy mohla vypíchnout jako popletené a vyprávění jsem musela utnout. - když děti můžou soupeřit se mnou jako s učitelkou, tak jsou velice rády, pokud udělám chybu a ony mě mohou opravovat, takže tuto hru znají, a tak byly zvědavé, co přijde, když jsem se tak okatě chlubila, že jsem ještě nikdy nic nepopletla, protože už poznaly, že to není myšleno vážně - jak jsem správně předpokládala, dalo mi velkou práci udržet je potichu a bez komentářů (to se mi stejně úplně nepodařilo), při prvním čtení pohádky se smály, opravovaly mě, pak už se sice snažily, ale místy jim to prostě nedalo, aby do čtení nevstoupily (jako třída jsou totiž velmi aktivní a spontánní, v čemž je ráda podporuji, ale nese to sebou také větší hlučnost a právě takovéto situace, kdy si prostě nemohou pomoc a komentují dění) - to, že jsem tu pohádku teda pěkně popletla, jim nedělalo problém mi sdělit, právě naopak, na název pohádky přišly také snadno - pak už konečně byly ve svém živlu při druhém čtení, při kterém už mohly opravovat, což je bavilo - hra s kartičkami se jim také líbila, téměř všichni si věděli s obrázky rady, při rozdělování do skupin nastal sice trochu rozruch, ale nakonec to zvládly samy bez mé pomoci - při přípravě pohádky jsem jim ale pomáhala, jednak proto, že na práci ve skupinách si teprve zvykají, zadaný úkol nebyl vůbec snadný, je pro ně těžké se domluvit, takže s tímto jsem jim musela pomoci. Pomohla jsem jim vybrat, kterou část pohádky by mohly zdramatizovat, jak by se mohly střídat ve vyprávění. Jaké namalují obrázky si vybraly samy. Čas na přípravu byl ale krátký a tak jsem jim slíbila, že jim ještě nějaký dám tu další hodinu, kdy měly s pohádkou vystoupit. - práci ve slabikáři jsme udělali celkem snadno, zadala jsem jim domácí úkol - další hodinu se nám opravdu podařilo vytvořit slavnostní atmosféru, na dětech byla znát tréma, ale pohádku odprezentovaly podle svých schopností, nejdůležitější pro mě ale bylo, že pracovaly s chutí a byly na sebe hrdé Zdroj (citace, obrázky apod.) slabikář Nová škola

6 Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Kateřina Kašková Výukový předmět (průřezové téma): Český jazyk literatura (6.ročník ZŠ) Klíčové kompetence: Klíčová kompetence k učení Časová dotace: 45 minut Počet žáků: 26 Příprava Téma: Božena Němcová životopis (úvodní hodina) Cíl: Cílem hodiny je seznámit se s životopisem Boženy Němcové. Forma (frontální, skupinová ): Práce jednotlivců, kooperativní výuka (6 skupin) Pomůcky: Tabule + zalaminované obrázky týkající se života a děl B.Němcové, zalaminovaný portrét B.Němcové, 6 čtvrtek formátu A3, 6 lepidel, knihy B.Němcové, 6 připravených textů o B.Němcové (rozstříhaných na 5 dílů), 3x cca 50 lístečků různých barev (zelená, fialová, růžová) velikosti cca 8x5cm Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Třída uspořádaná pro kooperativní výuku každá skupina má spojené dva stoly dohromady Evokace: Na tabuli jsou již od rána připevněny obrázky související se životem B.Němcové a na okně jsou vystaveny různé její knihy. Dnes budeme pátrat po životě jedné spisovatelky. Tyto informace využijeme v dalších hodinách literatury, kdy se budeme zabývat přímo jejími díly. Poznal někdo z tabule, o koho se jedná? Nyní připevnit na tabuli doprostřed mezi obrázky portrét B.Němcové. Dnes půjde především o vaši spolupráci, protože jedině tak můžete zjistit co nejvíce informací o jejím životě. Upevnění: 1. Brainstorming jednotlivců zezadu do sešitu B.Němcová. 2. Přečíst si práce ve dvojicích a informace, kterými si jsou jisti a na kterých se shodnou napsat na zelený lísteček (jedna informace = jeden lísteček). 3. Přečíst si lístečky v rámci celé skupiny, vyřadit stejné informace, případně doplnit dalšími. 4. Nyní vytvářejí myšlenkovou mapu. Doprostřed velké čtvrtky napsat B.Němcová a kolem rozložit lístečky s informacemi. 5. Na fialové lístečky napsat ve skupinách otázky. Co vás zajímá na jejím životě? Co myslíte, že byste měli znát? Fialové lístečky s otázkami rozmístit na čtvrtku. 6. Rozstříhané texty o B.Němcové - rozdělit si je ve skupině, přečíst, podtrhat odpovědi

7 na jejich otázky a odpovědi napsat na růžové lístečky. Na růžové lístečky napsat i informace, které jsou zajímavé. Pokud naleznou chybu na zeleném lístečku, opraví své tvrzení na růžový lísteček. 7. Nyní vyměnit fialové lístečky za růžové, chybné zelené vyhodit a vyměnit je za růžové. Na čtvrtce zůstanou pouze správné zelené, nezodpovězené fialové a růžové. 8. Vše nalepit na čtvrtku. Rekapitulace: Mluvčí z každé skupiny jde se svou čtvrtkou před tabuli, ukáže svůj výtvor ostatním a seznámí třídu s jednou informací, kterou se během hodiny dozvěděli. Zpětná vazba získání nových informací barometr (žáci zvedají ruku - lavice = nic, jsem se nedozvěděl/a, čím výše, tím více informací jsem získal/a). Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Tato metoda pochází ze semináře Kritické myšlení. Vše lze stihnout v rámci jedné vyučovací hodiny, ale je třeba si pečlivě naplánovat čas na jednotlivé úseky. Je dobré dávat žákům pomůcky postupně (nejprve zelené lístečky ), aby nedošlo k záměně. K lepší orientaci také pomůže postupně psát na tabuli funkci jednotlivých lístečků (zelená = to, co známe, fialová = to, co nás zajímá, růžová = nová informace). Text je dobré rozstříhat na tolik částí, kolik je nejvíce členů v jedné skupině. Žáci si rozdělují texty na čtení sami podle čtenářské vyspělosti. V textech si mohou dělat poznámky. Hodina je náročnější na organizaci, ale žáci veškeré informace získávají sami a mnohem déle si je pamatují. Zdroj (citace, obrázky apod.) Seminář Kritického myšlení Obrázky: ZEMPL/www.czechtourism.cz++111/Ratibo%C5%99ice%20- %20Babi%C4%8D%C4%8Dino%20%C3%BAdol%C3%AD2.JPG Text B. Němcová Ulrichová, L. Obsahy z děl české literatury. Humpolec: JAS, Dolejší, P. Školní slovník českých spisovatelů. Humpolec: Pavel Dolejší, Zalaminovaný portrét B. Němcové Trnková, J. Literární autoři v obrazové podobě - Čeští autoři I.díl. České Budějovice: Bianka, 1999.

8

9

10

11

12 Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová (1820 Vídeň 1862 Praha) byla významná česká spisovatelka 19. století. Podle matriky je dítětem německého panského kočího Johanna Pankla a Terezie Novotné, české služky. Příjmení Panklová získala, až když si její matku v létě r.1820 vzal Johann Pankl. O původu Boženy Němcové i o datu narození se vedou spory. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice, kde rodiče sloužili u kněžny Zaháňské. Její výchovu ovlivnila babička Magdalena Novotná, která s nimi žila. V dospělosti si Božena Němcová babičku zidealizovala (byla pro ni symbolem dobra a lásky). Velký vliv na Němcovou měla i její školní léta v České Skalici a tříletý pobyt v rodině zámeckého úředníka v Chvalkovicích, kde byla na vychování. V 17ti letech jí rodiče našli o 15 let staršího ženich Josefa Němce. Ten pracoval jako komisař finanční stráže (celník). Byl to uvědomělý Čech a pro své vlastenecké smýšlení by často překládán z místa na místo a rodina se s ním stěhovala (Domažlice, Litomyšl, Polná, Praha, Nymburk). Manželství nebylo šťastné.časté stěhování bylo pro rodinu (tři synové a dcera) náročné, ale obohacovalo Boženu Němcovou o poznání různých krajů, tradic a zvyků.

13 V roce 1850 je Josef Němec přeložen do Uher. Božena Němcová se se čtyřmi dětmi stěhuje do Prahy, kde okamžitě navazuje styky s literárně činnými vlastenci (Karlem Havlíčkem Borovským, Františkem Ladislavem Čelakovským, Karlem Jaromírem Erbenem, Karolínou Světlou, později i Janem Nerudou) a začala i s literární tvorbou, básněmi a pohádkami. Roku 1853 byl Josef Němec odvolán z funkce, nejprve mu byl snížen plat na polovinu, později mu byl plat zastaven úplně. Octl se proto bez práce a Božena Němcová hledala pomoc u známých v Praze, avšak často neúspěšně. Rodina zažívala ponižující bídu, odtud pramení citlivý vztah Boženy Němcové k otázkám sociálním a romantická touha po světě spravedlivějším. Právě v této době začala psát Babičku. Ke všemu jí zemřel její nejstarší syn Hynek a pokračovaly neshody s manželem. Božena Němcová vzpomíná na dobu svého mládí a na babičku. Sama autorka dodává, že knihu psala pro úlevu vlastní zkormoucené (smutné) duše. Je to idealizovaná vzpomínka na bezstarostné dětství, na život mezi skutečností a snem. V této době se Božena Němcová stáhla do ústraní, objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského, kterému dala na rakev trnovou korunu jako symbol utrpení. Zemřela předčasně ve věku 42 let na vyčerpání a podlomené zdraví. Božena Němcová prožila život v ponižující chudobě a často i hladu. Její dopisy ukazují, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Ne vždy ji tito lidé vyšli vstříc a pomohli. Proto je v rozporu s jejich jednáním velkolepý pohřeb, který jí vlastenci uspořádali, a s posmrtnou slávou, kterou se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě v Praze. Ukázková lekce Jméno vyhotovitele: Vladislava Kollmannová Výukový předmět (průřezové téma): Vlastivěda, 5. ročník Klíčové kompetence: K učení Časová dotace: 4 x 45 minut (na každý stát jedna hodina) Počet žáků: Příprava Téma: Sousední státy české republiky Cíl: Vyhledání a určení polohy, povrchu, vodstva, měst a hospodářství sousedních států ČR Forma (frontální, skupinová ): Skupinová spolupráce Pomůcky: PowerPointová prezentace, pracovní listy, příruční mapy, učebnice Vlastivěda Putování po Evropě (Alter) Prostorová organizace (třída, tělocvična ): Třída s dataprojektorem Evokace:

14 V úvodu hodiny budeme prezentovat indicie vybraného státu. Která skupina podle indicií stát odhalí, vyzvedne si pracovní list. Upevnění: Spoluprací ve skupině žáci zpracují list. Používají jak učebnici, tak i mapu. Rekapitulace: Na závěr vybraní žáci ze skupiny odprezentují vždy část zpracovaného listu, ostatní si kontrolují správnost. Případné nesrovnalosti si každý opraví. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Zpracovaný list slouží zároveň jako zápis. Zdroj (citace, obrázky apod.) PowerPointová prezentace k jednotlivým státům Pracovní listy NĚMECKO Poloha Německo sousedí s těmito státy: Povrch nížina. vysočina. plošina. Na severu se rozkládá Ve středu země leží Jižněji se nachází V nejjižnější části zasahují do Německa.

15 hory. Při hranicích s ČR je pohoří a Vodstvo Z ČR přitéká do Německa řeka a ústí do moře. V Alpách pramení řeka, která ústí do Černého moře. V Alpách pramení také řeka, která ústí do Severního moře. Města Hlavním městem Německa je. Další významná města jsou H _ K L O D Y B N F _ T M V Průmysl Německo je hospodářsky nejvyspělejší evropskou zemí. Vyrábí se zde Zemědělství Rozhodující je výroba. Pěstuje se. RAKOUSKO

16 Poloha Rakousko sousedí s těmito státy: Povrch Nížina se rozkládá pouze v okolí hlavního města. Jmenuje se. Na většině území se rozkládá nejvyšší evropské pohoří. Vodstvo Nejvýznamnější rakouskou řekou je, který teče na severu země a protéká i hlavním městem. Ústí do moře. Města Hlavním městem Rakouska je. Další významná města jsou S K I _ K L _ C Průmysl V Rakousku je důležitá výroba a.

17 Zemědělství: Rozhodující je výroba, protože je v horských oblastech rozšířen chov. SLOVENSKO Poloha Slovensko sousedí s těmito státy: Povrch Území Slovenska je tvořeno především pohořími, která jsou součástí. Nejznámější jsou a. Na jihu při řece se rozkládá. Na východě se nachází. Vodstvo Při hranicích s Maďarskem teče řeka. Do Dunaje ústí řeky, a.

18 Na východě je vybudována přehrada. Města Hlavním městem Slovenska je. Další významná města jsou P Y T _ N Ž A N _ A K E Průmysl Slovensko má mnoho lesů, proto jsou tu závody na. Významným odvětvím je. Turistický ruch Turisté navštěvují. Zemědělství V úrodných nížinách se pěstuje. V horských oblastech je rozšířen chov. POLSKO

19 Poloha Polsko sousedí s těmito státy: Povrch Povrch Polska tvoří převážně. Na severu se nacházejí jezerní plošiny a. Jižněji se rozkládají nížiny, a. Při hranicích s Českou republikou jsou. Při hranicích se Slovenskem jsou. Vodstvo Největší polskou řekou je. Z České republiky přitéká řeka. Obě řeky ústí do. Města Hlavním městem Polska je. Další významná města jsou G K Š N L Ž K V Průmysl Na jihu Polska jsou velké zásoby. Proto tu jsou.

20 Turistický ruch Turisty lákají. Zemědělství Pěstují se zejména a. Součástí přípravy prezentace Power Point

21 Jméno vyhotovitele: Výukový předmět (průřezové téma): Klíčové kompetence: Časová dotace: Počet žáků: Blanka Trnková Český jazyk a literatura a Výtvarná výchova (1.stupeň) Kompetence k učení -> vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Kompetence komunikativní -> rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění Kompetence sociální a personální -> účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Integrovaný celek trvá cca 90 min. Literární výchova (cca 45 min).výtvarná výchova (cca 45 min) 20 (vhodné pro 2. až 3. ročník) Příprava Téma: Nejkrásnější zahrada, jakou si umím představit. Cíl:. Cílem je prostřednictvím literárního textu a obrazového záznamu rozvíjet kreativitu a fantazii žáků, obohacovat jejich slovní zásobu a chápat přenesený význam slov, uvádět věci do souvislostí a účinně spolupracovat ve skupině. Své poznatky zaznamenat ve výtvarné podobě. Forma (frontální, skupinová ): Frontální, Skupinová, Individuální Pomůcky: DVD Zahrada, kniha Zahrada od Jiřího Trnky, báseň rozepsaná na proužky po verších, na proužcích papíru pranostiky a lidová rčení, tabule pro nácvik obtížných slov k nácviku čtení, balicí papír (nemusí být, stačí i tabule) pro zápis postřehů na téma zahrada potřebných pro VV. Potřeby pro výtvarnou činnost - voskový pastel, akvarelové barvy, kulaté a ploché štětce, čtvrtka A4, tempery, klovatina, tuš, dřívka. Prostorová organizace (třída, tělocvična ):

22 Školní třída, učebna s DVD přehrávačem Evokace: Literární výchova Téma je evokováno prostřednictvím pranostik a lidových rčení s tematikou Zahrada" Vyvolaný žák čte text pranostik nahlas, po přečtení ostatní společně vyjadřují jinými slovy. Nejvýstižnější vyjádření zapisuje učitel na tabuli. Shlédnutí DVD Zahrada, kapitola O mlze Práce s textem Jiřího Trnky Zahrada- 1.kapitola o Nácvik čtení obtížných slov z připravené tabule, četba. Žáci vyhledávají v textu věty, které souvisejí s tématem. o o o o Výtvarná výchova Rozbor textu, porovnání s projekcí na DVD. Každý žák obdrží jeden verš básně napsaný na proužku papíru (text básně slyšeli na začátku kapitoly při projekci). Úkol pro skupinu (tj. třída je rozdělena na 4 skupiny po 4 dětech): Zvolte si strategii, jak budete postupovat, abyste se uspořádali do jedné řady tak, aby vznikla básnička, kterou jsme teď slyšeli. Úkol splňte co nejrychleji.. Čtyři žáci jsou určeni jako pozorovatelé práce skupin. Do plnění úkolu se nezapojují. Mají za úkol sledovat, jak skupina pracuje, jak ostatní postupovali při plnění úkolu, co zpomalovalo práci skupiny, co by přispělo k jeho rychlejšímu splnění, kdo patřil ve skupině k nejaktivnějším apd. Po splnění úkolu hodnocení práce skupin - provedou pozorovatelé. S žáky si připomeneme téma pomocí výrazů zapsaných na balicím papíře (nebo tabuli). Odpovídají na otázku: Co může člověku zahrada nabídnout, v čem je pro něj důležitá, jakou má roli v jeho životě, kdo v ní žije apd.. Žáci mohou ještě doplnit, co je k tématu napadlo.tím uzavřeme informace potřebné pro další výtvarnou práci žáků. Následuje samostatná práce žáků (pomůcky byly připravené už před začátkem hodiny). Technika je volná. Upevnění: V závěru hodiny literární výchovy žáci konzultují ve dvojici, uvádějí své postřehy z filmu i čtení. Nejvýstižnější formulace zapisují na balicí papír (nebo tabuli). Následuje společné závěrečné shrnutí. Při společné výstavě hotových maleb děti odůvodňují pojetí své práce. Rekapitulace: Tematický blok je ukončen výstavou prací žáků a postřehů na balicím papíře. Následuje (nejlépe) kladné hodnocení vyučujícího. Poznámky (vaše vlastní zpětná vazba co se osvědčilo, co by bylo lépe udělat jinak ): Žáci byli v průběhu celého bloku aktivní. V literární části pro ně bylo nejobtížnější nahradit rčení jiným vyjádřením. Někdy bylo potřeba jim napovědět. Pochopit přenesený význam slov pro ně bylo náročné. Obrázky malíře v knize se jim velmi líbily, byli jimi motivováni pro

23 vlastní výtvarnou činnost. Pro děti bylo zajímavé i porovnání zahrady v knížce a loutkové pohádce.k sepsání odpovědí na otázky(před začátkem výtvarně tvorby) jsem pro lepší přehlednost použila myšlenkovou mapu, do které děti zapisovaly. Ze zaujaté a aktivní práce dětí se domnívám se, že se podařilo naplnit výše uvedený cíl. Zdroj (citace, obrázky apod.) DVD Zahrada, Země pohádek 2005, scénář a režie: Břetislav Pojar TRNKA. J.: Zahrada, Albatros Praha, 1990 ŠOTTNĚROVÁ. D.: Lidové tradice a zvyky, Rubico Olomouc, 2009 Básnička odposlouchaná z DVD: Byly jedny vrátka, za nimi zahrádka, V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní. Pranostiky: Básničky: Přísloví: Něco z toho, co jsem použila: Byly jedny vrátka, za nimi zahrádka, V té zahrádce stromy, pojďme si hrát do ní. Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok deštivý. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Lidé se radují létu, včely květu. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku. Březnový prach úrodu zlatí. Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem. Máj a září jsou branami léta. Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Louku seč, když je ti jí nejvíce líto.

24 Jméno vyhotovitele: Köhlerová Hana Výukový předmět (průřezové téma): Anglický jazyk (4. ročník) OSV(Kooperace a kompetice) Klíčové kompetence: k. k učení Časová dotace: 2*45 min (lépe v bloku 90 min) Počet žáků: Max. 20 Příprava Téma: THE CALENDAR (kalendář) Cíl: Realizace očekávaných výstupů RVP vzdělávacího oboru Cizí jazyk -žák rozumí jednoduchým pokynům - žák rozlišuje mluvenou a grafickou podobu slova s využitím probraného učiva: názvy měsíců a ročních období instrukce ve třídě abeceda hláskování (spellig) Upevnit probrané učivo-pojmenovat roční období a všechny měsíce v anglickém jazyce, naučit žáky grafickou podobu těchto slov a výroba vlastního kalendáře. Forma vyučování: párové vyučování skupinové vyučování samostatná forma práce v lavici společná práce na koberci Pomůcky: barevné karty s názvy a obrázky ročních období a měsíců vystřižený kruh z balicího papíru (průměr cca 1m) rozdělit vždy jednou barvou na čtvrtiny (roční období) a každou čtvrtinu pak dále jinou barvou rozdělit na třetiny (měsíce v každém ročním období), po vnějším obvodě napsat anglické názvy ročních období (žáci by měli znát z předešlých hodin) SUMMER, AUTUMN, WINTER. V místě, kde by mělo být napsáno SPRING, jsou pomlčky v počtu písmen daného anglického slova, pomlčky udělat také v místě, kde budou napsány měsíce. orffovské nástroje kreslící karton A4 barvy, pastelky, fixy slovníky kopírka- nejlépe barevná laminovačka Prostorová organizace: třída zahrada školy herna školní družiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami Radmila Bémová, Klára Tejmarová struktura vyučovací hodiny začleněného žáka by měla odpovídat struktuře hodiny všech ostatních

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Metody Kritického myšlení

Metody Kritického myšlení Příloha č. 3 Metody Kritického myšlení Vedou žáka k aktivnímu učení v tzv. třífazovém cyklu učení, jehož základními stupni jsou evokace uvědomění si významu reflexe. 1. Ve fázi evokace si žák samostatně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo III-2-VkZ-I-1- Název materiálu Sociální role Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Tento materiál je k využití v předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník, v kapitole Sociální klima. str.

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Metodická příručka pro učitele. Kouzelník Hemakrex. Mgr. Lucie Pilařová Bc. Zdenka Vašíčková

Metodická příručka pro učitele. Kouzelník Hemakrex. Mgr. Lucie Pilařová Bc. Zdenka Vašíčková Metodická příručka pro učitele Kouzelník Hemakrex Mgr. Lucie Pilařová Bc. Zdenka Vašíčková Metodická příručka k projektu KOUZELNÍK HEMAKREX Vážení kolegové a kolegyně Tato metodická příručka má být opravdovým

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více