VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné"

Transkript

1 tit_priloha :35 PM Stránka 1 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA ČERVEN 2010 VIRTUALIZACE acloud computing SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ bronzoví partneři samostatně neprodejné

2 Leader na trhu právních informací BA Objednejte si roční předplatné Právního rádce, ke kterému získáte Anglický právnický slovník vhodnotě 1290 Kč jako dárek ZDARMA + Roční předplatné získáte navíc se slevou 30 %za1176 Kč Více informací aukázková čísla ZDARMA získáte na tel.: nebo na u Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání 12 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 II.ob_úvod_obsah.indd :10:00

3 IT míří do oblak Loni jsme poprvé připravili pro čtenáře časopisů Bankovnictví amoderní řízení přílohu věnovanou fenoménu virtualizace. Vzhledem kúspěchu této publikace ataké proto, že vítězný postup této technologie nabral od minulého roku ještě rychlejší obrátky, rozhodli jsme se letos zpracovat druhý díl. Tenbude věnován nejen novým trendům voblasti virutalizace, ale ijejí mladší příbuzné technologii cloud computingu. Jak virtualizace, tak cloud computing dnes překročily hranice pouhých technologií astaly se katalyzátory strategického posunu na poli IT. Virtualizace nově vstoupila do oblasti běžných stolních počítačů aumožnila takové zvýšení jejich výkonu, které by dříve vyžadovalo celé specializované systémy. Jaký má tento posun vliv na budování podnikové infrastuktury, jezřejmé. Cloud computing pak představuje vrchol směřování kconejtenčímu klientovi. Na svém PC už nemusíte mít nainstalováno prakticky nic akesvým datům, aplikacím ipotřebným službám můžete přistupovat prakticky odkudkoliv azjakéhokoliv zařízení. Dramaticky klesá potřeba investic do firemního IT, ztrácí smysl existence podnikových IT oddělení. Na druhé straně se zde nabízí zajímavá příležitost pro poskytovatele IT služeb, kteří jsou schopni poskytovat servis pro IT infrastrukturu ve velkých objemech za nízké ceny. Stírá se tím irozdíl mezi malými, začínajícími firmami somezenými prostředky avelkými globálními hráči. Jsme svědky jedné znejvětších přelomových změn voblasti IT za poslední dekádu abyli bychom rádi, kdyby tato publikace přispěla klepší orientaci vtéto zajímavé aperspektivní problematice. Příjemné čtení Jana Chuchvalcová, šéfredaktorka Bankovnictví Jarmila Frejtichová, šéfredaktorka Moderní řízení Obsah Přínos, nebo marketingová bublina? Josef Vališka... 3 Virtualizace serverů včsob...5 Virtualizace desktopů je velké téma...6 Příjemné sužitečným virtualizace včeské pojišťovně...8 Od virtualizace ke cloud computingu...10 Oblaka vdatových centrech, Petr Váša...12 Implementace komplexní virtuální IT infrastruktury na platformě Microsoft...13 Cloud computing: revoluce vit, Ľuboslav Lacko...14 ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 1 II.ob_úvod_obsah.indd :10:01

4 ČEPS dohlíží na přenosovou soustavu pomocí desktopu Raydesk Společnost ČEPS, a.s. řídí provoz a rozvoj elektrizační soustavy ČR. Zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení selektrizačními soustavami sousedníchzemípodle pravidel UCTE. Povinností společnosti ČEPS, a.s. je zajistit bezpečný aspolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy ČR ivrámci mezinárodní spolupráce. OBCHODNÍ POTŘEBA Výměna arozšíření stávajících terminálů Sun Ray pro přístup do LAN sestroji na platformě OS Solaris opřístup do LAN sosqnx. Zpřístupnit nový realtimový dispečerský řídící systém ČEPS bez dopadu najeho funkčnost, spolehlivost abezpečnost. Stabilita avysoká dostupnost aplikací QNX přes tenké klienty. Zajištění bezpečnosti aúplného fyzického oddělení dohledu odostatní LAN. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ Tenké klienty Sun Ray 2FS asun Ray 2pro pracovníky technických odborů. 13 Pracoviště s dual-head monitory EIZO. 72 Standardních pracovišť slcd monitory Oddělení LAN sterminály Sun Ray odostatního provozu IT infrastruktury. Fail-over zapojení serverů Sun Fire X2200 soperačním systémem Red Hat Linux. Poslední verze Sun Ray Server 4.0 astick sh Raydesk 2.1. PŘÍNOSY ŘEŠENÍ Zpřístupnění aplikací dispečerského řídícího systému pomocí tenkých klientů. Bezpečný virtuální desktop Stick sh Raydesk. Možnost využívání dalších aplikací (MS Windows) na jednom desktopu. Hardwarové řešení dvoumonitorového zapojení Xinerama. Vysoká dostupnost aživotní cyklus terminálů bez nutnosti upgradu. VÝCHOZÍ STAV Společnost ČEPS, a.s. od roku 2000 využívala tenké klienty Sun Ray pro přístup k dispečerskému řídícímu systému Solaris. Vroce 2007 došlo kvýměně řídícího systému a k vybudování plnohodnotného záložního pracoviště v Ostravě a nasazení řídícího systému SDŘS na platformě operačního systému QNX. Vdůsledku požadavku naoddělení infrastruktury dispečerského řídícího systému od obecné IT infrastruktury by bylo nutné pro přístup do sítě QNLX, instalovat velký počet nativních stanic aserverů sosqnx dedikovaných pouze pro gra cké zobrazování a terminálový přístup do SDŘS. ŘEŠENÍ Cílem řešení bylo implementovat koncovým uživatelům gra cké uživatelské rozhraní, ve kterém by mohli spouštět aplikacejednoduše zpracovníplochypřes odkazy,aomezit povolenýpočet používanýchaplikací. Požadavkem bylo umožnit touto cestou spouštění vzdálených aplikací běžících na vzdálených serverech QNX. Díky Sun Ray Server SW a zabudovanému failoveru na aplikační úrovni obsluhy terminálů je správa virtuálních desktopů jednoduše realizovatelná bez potřeby clusteru. Výhoda kombinace terminálů adesktopového řešení Stick sh Raydesk spočívá vtom, žesejedná onaprosto bezobslužná zařízení bez účasti RAM, CPU ahd. Nároky nasprávu aúdržbu uživatelů ajejich rolí jsou minimalizovány anáklady nainventář ahwpočítačů, doposud zajišťujících dispečerská stanoviště, klesly odesítky procent. KONTAKT Stick sh, s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha , OSTICKFISH Stick sh je ICT rma specializující senatechnologie enterprise VDI. Stick sh poskytuje řešenípředních výrobců, jako jsou Sun, IBM, Red Hat, Oracle či VMware, vyspělé síťové prvky Juniper adále vlastní vysoce bezpečné řešení virtuálního desktopu Raydesk. Stick sh provozuje známý elektronický obchod 64bit.eu. 2 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 BA příloha 2-5.indd :52:52

5 Přínos,nebo marketingová bublina? Virtualizacesestala jedním znovýchzaklínadel voblasti informačních technologií. Je ale skutečně takovýmpřínosem, jak se snaží přesvědčit dodavatelé IT produktů aslužeb,anebo jde jen odalší zmarketingových bublin? Virtualizace jako taková ikdyž by se to mohlo na první pohled zmediálního vření kolem ní zdát veskutečnosti není úplnou novinkou; mimo jiné právě ve finančním sektoru. Její principy toznamená vytváření virtuálních systémů, které se zpohledu operačního systému (a obsluhy) tváří jako jeden výkonný systém, ale ve skutečnosti běží na řadě různých tzv. virtuálních strojů použila společnost IBM už v60. letech 20. století. Atousvých mainframových počítačů řady S/360 spomocí operačního systému CP-40, který umožňoval současný běh až čtrnácti virtuálních strojů. Tyto velké sálové počítače se používaly třeba právě vbankovním sektoru, kde je třeba zpracovat vconejkratším čase velké objemy dat. Další doménou virtualizace se stala oblast úložných systémů, zejména diskových polí typu RAID. Ty se navenek tváří pro operační systém jako jeden obří pevný disk, což znamená jednodušší operace, ale fyzicky jde odisků několik. DalšÍ éravirtualizace To,cojeopravdu nové, je až nástup virtualizačních technologií do oblasti běžných stolních počítačů, jejichž výkon však vposledních letech vzrostl tak výrazně, že zvládají úkoly, nakteré byly dříve potřeba celé specializované systémy. Tím se samozřejmě nabízejí izcela nové možnosti řešení firemní infrastruktury a její optimalizace. Poté, co virtualizační technologie ařešení již zdomácněly voblasti serverů (objem nových instalací virtuálních serverů už začíná převyšovat dodávky fyzických zařízení), nastupuje éra virtualizace koncových pracovních stanic desktopů. Atím išance na ekonomicky itechnologicky efektivní řešení, které by umožnilo virtualizovat IT infrastrukturu jako celek. Vzásadě jde oto, že ačkoli řada firem investuje nemalé prostředky do IT infrastruktury, často jsou tyto systémy zbytečně předimenzovány (z opatrnosti, aby uaplikací vyžadujících maximální dostupnost aspolehlivost bylo zaručeno, že budou skutečně fungovat). Reálné využití jejich výkonu (zejména userverů) je však překvapivě nízké. Anebo opačně požadovanou výkonnost lze zajistit svyužitím výrazně méně systémových prostředků. Tak čitak, virtualizace umožňuje dosáhnout lepší využití IT zdrojů. Stím pochopitelně souvisí i možnost významných úspor (na pořízení, provoz, údržbu). Menší počet počítačů vyžaduje menší nároky na spotřebu energie, chlazení, klimatizaci apodobně. ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 3 příloha 2-5.indd :52:56

6 co ObNášÍ virtualizace? Výstižnou charakteristikupodává například Wikipedia. Jako virtualizaceseoznačují postupyatechniky, které umožňují kdostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým existují afungují fyzicky(jsou například propojenyakonfigurovány). To umožňuje vytvářet tzv. virtualizované prostředí, kterélze různě upravovat apřizpůsobovat konkrétním potřebám (například skrýt prouživatele nepodstatné detaily), atoina různých úrovních odkomplexní virtualizacecelého počítače (tzv. virtuální stroj), přes částečnou,zahrnující jen určité hardwarovéprvky (disky, procesory, paměť), až pod skutečně dílčí záležitosti, jako je třeba pouzevirtualizace softwarového prostředí (například operačního systému). EfEkty virtualizace Dalšími podstatnými výhodami jsou větší robustnost virtualizovaného systému a odolnost vůči kritickým situacím ve srovnání sklasickým řešením, označované jako vysoká dostupnost. Ta je klíčovým faktorem hlavně userverů adatových úložišť, ale její výhody ocení uživatelé ijinde. Třeba pokud je zrůzných důvodů momentálně nedostupná některá zklientských stanic, neznamená to přerušení práce, ale úkoly lze bez problémů dokončit na jiném počítači. Konkrétně vpřípadě finančního sektoru jsou však virtualizační řešení ajejich výhody výrazným faktorem právě pro datová úložiště. Například společnost EMC představila novou technologii VPLEX, která přináší významný pokrok voblasti přístupu kdatům. Umožňuje přesouvat bez narušení provozu tisíce virtuálních počítačů apetabajty informací na vzdálenosti tisíce kilometrů, plánovat denní dávkové procesy vmístech snižšími náklady na energii, ale isnadno přesouvat provoz IT zdosahu místních havárií adynamicky vyrovnávat zatížení podle toho, jak se pracovní den posouvá ve světě. Kefektům virtualizace patří rovněž fakt, že nabízí větší variabilitu využití současných nástrojů. Prvky IT prostředí tak mohou využít synergického efektu. Pomocí virtualizace lze například spravovat na serveru jen jednu instanci operačního systému nebo aplikace, kterou lze virtualizovaně poskytovat na vyžádání velkému počtu uživatelů. To ovlivňuje celkovou kapacitu IT infrastruktury. Výrazný vliv má virtualizace na řešení většího počtu často i fyzicky značně vzdálených poboček. Řešení lze nakonfigurovat tak, aby bylo možné do něj aktivně přistupovat prakticky odkudkoli (přes internet) avyužívat různé aplikace. Pracovník na služební cestě tak má kdispozici stejné možnosti jako ve své kanceláři. NEvyhNutElNé témadoby Azatímco kdysi byla virtualizace, resp. prostředky anástroje pro ni, doménou specializovaných firem jako třeba dosavadní lídr voboru virtualizace, americká firma WMware, nebo CitriX Systems adalší výrazným posunem se stal moment, když se ototo téma začal zajímat Microsoft. Redmondský IT gigant je jakýmsi etalonem, určujícím trendy vit, takže jakmile začal nabízet své produkty pro tento segment, bylo zjevné, že virtualizace se stala jedním z nevyhnutelných témat doby. Firma má isvé speciální stránky zaměřené na tuto oblast anová verze Windows 7již plně podporuje virtualizační nástroje, zčehož pro Microsoft je samozřejmě klíčový produkt pro virtualizaci aplikací Microsoft App. Kromě řady profesionálních komerčních programů existují však i výkonné virtualizační programy nabízené zdarma. Tomůže být zajímavá varianta pro uživatele, kteří koketují smyšlenkou nasazení virtualizovaných systémů achtěli by si tyto technologie, práci snimi ajejich možnosti pro provoz dané firmy vyzkoušet, přitom ale nechtějí hned investovat do drahých komerčních řešení. Jde například ovmware Server, Virtual PC 2007 axen 3.1, umožňující vytvoření aprovozování virtuálního stroje. NOvé impulsy Novým impulsem pro virtualizaci se stal další zmarketingových hitů cloud computing. Ato nejen proto, že funguje na obdobném principu. Všechna potřebná data si totiž uživatel či konkrétní aplikace nasává zjednoho univerzálního zdroje, kterým je neviditelná síť (cluster, či cloud oblak, nazývejme to jak chcete), kdesi třeba na druhém konci světa. Nová generace cloudové infrastruktury bude rovněž bytostně závislá na rychlém aspolehlivém systému, umožňujícím efektivně přesouvat azpracovávat vreálném čase gigantické objemy dat. Avhodnou platformou pro to je opět řešení vpodobě systémů využívajících možnosti virtualizačních technologií. (JV) 4 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha 2-5.indd :52:56

7 Případová studie: Virtualizaceserverů včsob výchozí situace ČSOB jako jedna znejvětších retailových bank včeské republiceprovozuje 1084 aplikací na 1426 serverech, ztoho přibližně 600 serverů je již virtualizovaných. ČSOB začala pracovat svirtualizačními nástroji již vroce2006, kdy na platformě VMware ESX Serveru byly vytvářeny audržoványhlavně virtuální servery provývoj atestování aplikací. Oficiální projektyplošné virtualizaceserverů se rozběhly až srozhodnutím mateřské KBC. hlavní přínosy Strategickým cílem skupiny KBC bylo virtualizovat maximální počet serverů všech dceřiných společností a tím umožnit vytvoření globálního evropského data-centra.management ČSOB ICT si uvědomil výhody plynoucí z virtualizace a jeho snahou bylo zvirtualizovat co největší počet serverů.společnost snížila nejen náklady za práci servisních firem a za software, ale také TCO(celkové náklady na vlastnictví) na serverovou infrastrukturu. Licencenaprovozování VMware také něcostojí, ale použitím MicrosoftDatacenterlicencemístoobvyklých MS operačních systémů jsme zatím ušetřili 250 tisíc USD, upřesňuje JiříNosek,manažer útvaru serverů ČSOB ICT. Velkým přínosem virtualizacezpohledu byznysujevýrazné zkrácení dobydodání serveru pronovéaplikace. Dříve byla dodací doba hardwaru čtyřitýdny adalší týden trvala instalace. Nyní ČSOB ICTkompletně připravívirtuální serverdodvoudnů od objednávky. ŘEšENÍ Vroce2007 započal pilotní projekt virtualizace, kde bylo podrobeno analýze91starších serverů abylo virtualizováno 64 Wintel serverů během tříměsíců.tento projekt přinesl kromě vlastní virtualizacetaké cenné ověření postupů atechnologie provirtualizaci vpraxi. Druhá fázeprojektu virtualizacepokrývá celkem 439 Wintelserverů,které bylo třeba zanalyzovat avybrané následně zmigrovat na virtuální prostředí. Plánování je nejobtížnější a nejdůležitější částí celého projektu.virtualizace serverů s byznys kritickými aplikacemi vyžaduje důkladné plánování, kdy se pak často migruje v noci nebo o víkendech. Plán musí velmi pružně reagovat na nové skutečnosti, je nutné mít dobře připraveny komunikační kanály. Díky tomu zvládneme migrovat až 40 serverů za měsíc, sděluje Jan Čermák,Project Manager,Trask solutions. vyhodnocení projektu Vzhledem kvelikosti bankovní infrastrukturysinedokážu práci bez VMWarepředstavit.Jsou zdetak velké nároky na vytváření testovacích prostředí anasprávu, že bez virtualizacebytoprostěnešlo.přípravaanasazení virtuálního serveru do provozutrvá20minut,fyzickýbytrval den. Odpadají montážní práceimanipulaceskabely, říká Milan Mikšovský,technickýarchitekt ČSOB ICT. Všechna prostředí (produkční, testovací, akceptační avývojové)nyní spravují včsob pouzečtyři pracovníci za pomocí dvou nezávislých Virtual Center.Infrastruktura provirtualizaci využíváunifikovaný hardware(výhoda používání univerzálních ovladačů), velmi se snížil batchmanagement serverů asprávazpohledu hardwaru se celkově zefektivnila. Projekt navíc poskytl aktualizovaná data oinfrastruktuřepro configuration management včsob. Virtualizacevelkého počtu serverů skritickými business aplikacemi vyžadovala nalezení strategického partnera, kterýbypomohl projekt úspěšně avčas realizovat. Společnost Trask solutions nám potvrdila svou spolehlivost akvalitu dodávaných služeb,které navazují na dlouholetou aúspěšnou spolupráci sčsob,dodává JiříNosek, manažer útvaru serverů ČSOB ICT. Jan Čermák,ProjectManager,Trask solutions vyhodnocení serverů kvirtualizaci Nedoporučené kvirtualizaci vmware host DMz končí provoz celkem počet BA ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 5 příloha 2-5.indd :52:59

8 Virtualizacedesktopů je VELké TémA V jednoduchosti je síla, tak zní heslo společnosti Citrix. Tato firma ale rozhodně nespoléhá na známé konstatování, že když je něco příliš složité, zjednoduší se to samo. Pokud jde o oblast IT, hodlá se na tom aktivně podílet.právě o tom jsme hovořili s milošem Hrnčárem, viceprezidentem společnosti Citrix Systems pro oblast východní Evropy, Středního východu a Afriky(EEmEA), v následujícím rozhovoru. g Změnila krize nějak uvažování manažerů velkých firem? Krize přinutila zákazníky více zvažovat každou investici, která jde do IT. Finančního ředitele zajímá, jaký užitek to přinese: zredukujeme počet lidí vitoddělení, zjednodušíme management nebo ušetříme např. tím, že nebudeme kupovat nové notebooky apomocí virtualizace prodloužíme životnost těch starých. To všechno se dá vyčíslit. My na to máme jednoduchý nástroj, pomocí něhož se dá vypočítat návratnost investice. Chceme dosáhnout toho, aby naši partneři neprodávali zákazníkům technologie, ale řešení jejich problémů. Náklady na IT,které firmy mají, je pomocí našeho řešení možné snížit. Jenže je tam zapotřebí udělat také investici. Problém je, že když se toto řešení implementuje, výsledky se projeví až vpříštím roce. Avětšina firem, které jsou na burze, vykazuje výsledky po kvartálech, takže výnosy, které se projeví za dva tři kvartály,jenezajímají. Na druhé straně je ale nutno říct, že ivroce 2009 Citrix zaznamenal 2% růst. Aběhem roku 2010 se již očekává celkové oživení, podle odhadu se mají investice koncových uživatelů do IT zvýšit o4%. To jsou miliardy dolarů. g Jestliže navíc, jak uvádí analytická společnost Gartner, do roku 2012 bude 60 procent firemních desktopů částečně nebo úplně virtualizováno to znamená, že tady je před vámi obrovský prostor... Ano, obrovská možnost růstu. Proto také s námi spolupracuje Microsoft, protože ta poptávka na trhu tady je, ajde oto, který zhráčů, ať již je to Citrix, Vmware, Microsoft nebo některá z dalších firem uchopí největší část této poptávky po virtualizaci. Zrozhovorů se šéfy IT jasně vyplývá, že IT jsou tak komplikované, že knějakému zjednodušení IT systémů musí dojít. Není možné, aby IT oddělení stále rostla. Musí nastat nějaká změna, musí přijít něco, co jim umožní řídit firemní IT jednodušším způsobem. Navíc firmy se také prodávají akupují, dochází kfúzím aakvizicím. Anejde jen osložitost, ale iobezpečnost. Hodně IT firem například soustřeďuje vývoj vindii: tamní zaměstnanci se připojují prostřednictvím našeho XenDesktop. Mají tak přístup kdatům, která potřebují jako vývojáři, ale lokálně není vindii instalováno nic, takže vokamžiku, kdy se práce ukončí, se prostě ukončí, nehrozí žádný únik informací, je to bezpečné. g Bezpečnost se v souvislosti s virtualizací desktopů zdůrazňuje neustále. Není ale tento způsob práce přece jen zranitelný? Problém je vtom, že já jako koncový uživatel chci mít na svém notebooku všechno, chci jej používat ipro své soukromé účely, zatímco IT oddělení chce mít nad mým počítačem plnou kontrolu. Takže tady vzniká konflikt. Ipro takovouto situaci máme řešení, je jím právě uváděný produkt Citrix XenClient řešení nabízející uživatelům firemních notebooků virtualizaci desktopů bez narušení bezpečnosti, flexibility nebo výkonu. 6 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha 6-9.indd :55:15

9 g V jakých oblastech vidíte největší potenciál, kde je největší zájem? Velmi dobré reference například máme, pokud se jedná o školská zařízení. Nebo státní správa která si také nemůže dovolit nakupovat každé dva roky nové notebooky.dále také oblast bankovnictví. Banky mají z hlediska bezpečnosti zájem, aby na počítačích nebylo nic nainstalováno lokálně. My dokonce můžeme zabránit tomu, aby bylo možno používat USB karty,takže nelze stáhnout žádná data. Jsou také firmy, které mají hodně zaměstnanců na cestách. A jen na sanfranciském letišti se za týden ztratí tisíc laptopů! Tady přitom nejde jen o to, že laptop stojí 1000 dolarů. Jde o zabezpečení a cenná data. Tímto způsobem mohou vznikat velké ztráty a virtualizace je pomáhá výrazně snížit. Adalší věc. Když chce například velká organizace přejít na novou verzi Windows, znamená to vyměnit část počítačů, na kterých tato nejnovější verze už nebude fungovat: buď je upgradovat, nebo koupit nové. To stojí peníze. VCitrixu jsme přešli celá firma, pět tisíc lidí, během jednoho měsíce na Windows 7. Bez jakékoliv výměny hardwaru, počítačů apodobně. Inasvém starém notebooku můžete mít Windows 7, protože nepoužíváte lokální procesor. To jsou další úspory. g Pokud se nějaká firma rozhoduje pro toto řešení, na co se soustředit při implementaci? Důležitá je volba toho správného partnera, IT firmy nebo poradenské firmy, který vám pomůže, vysvětlí přínosy, kolik to bude stát, jak se to bude implementovat. Mnoho firem nabízí různá řešení. Proto je dobré mít více nabídek, udělat si jakýsi "proof of concept", pilotní projekt vrámci firmy, ověřit, jestli na tom běží všechny aplikace auvědomit si, jaké máte uživatele. Možná dospějete kzávěru, že Citrix nepotřebujete pro všechny. Máme itakového zákazníka, který má sto tisíc zaměstnanců, anaše řešení má jen polovina znich. Je tedy nutné si dobře ujasnit, čeho chceme pomocí virtualizace desktopů dosáhnout. g Myslíte si, že nástup virtualizace desktopů nějak dál ovlivní způsob, jak lidé pracují, nebo způsob řízení firem? Unás například máme program, který se nazývá Bring Your Own PC. To znamená, že já můžu říct firmě: dejte mi notebook, nebo mi dejte peníze, ajásikoupím takový notebook, jaký chci. Naše zařízení Citrix Receiver pak postačí ktomu, abych mohl pracovat se svým osobním počítačem jako sfiremním. My se tak snažíme ukázat, že virtualizace desktopů znamená větší míru svobody. Koupíte si počítač, jaký chcete, avšechny aplikace, které potřebujete ke své práci, vám budou dodány prostřednictvím našeho systému. Takže ano, má to vliv na to, jak lidé pracují, ale pokud jde okoncového uživatele, ten pak vlastně ani nezjistí, že nemá něco nainstalováno lokálně, ale zdatového centra. On to ani nemusí poznat. g Je tedy virtualizace desktopů skutečně trend, který bude mít dalekosáhlé důsledky, nebo je to jen momentální móda? Řekl bych, že virtualizace desktopů je jednoznačně trend. Není to jen nějaká vlna nadšení, něco, co přijde na pár let azase zmizí. Už jen proto, že velcí hráči jako třeba Microsoft mají zájem se aktivně angažovat vtomto směru, takže jako nějaký krátkodobý trend virtualizaci rozhodně nevidím. Aurčitě bych se nepřipojil kcitrix týmu, kdybych to tak viděl. g Co vás motivovalo? Letos vlednu jsem se setkal vpraze sceo Citrixu Markem Templetonem adalšími lidmi zcitrixu abyl jsem jimi osloven. Předtím jsem pracoval vmicrosoftu, pak vaccenture, akdyž nyní diskutuji se svými bývalými kolegy, virtualizace je velké téma. Takže lidé, ten samotný byznys, apak region, to je výzva. Střední avýchodní Evropa byla dlouho ve stínu velkých evropských zemí, takže žádné velké investice do této oblasti se nepodnikaly. Tosezmění. Společnost Citrix teď provedla ve své struktuře reorganizaci (pozn.: Česká republika aslovensko nyní spadají do nově vytvořeného regionu EEMEA). Chceme zvýšit naši přítomnost vzemích Visegrádu. Chceme, aby se zejména našim velkým klientům mohl věnovat místní zástupce, který hovoří příslušným jazykem. To je pro byznys velmi důležité. g Ve funkci area viceprezidenta pro EEMEA jste od března Jaké máte plány? Chtěl bych do tří let zdvojnásobit zisky vtomto regionu. Na to potřebuji investice, potřebuji získat nové lidi, abychom mohli otevřít nové kanceláře. VČeské republice zatím nepůsobí společnost Citrix jako právnická osoba, což také chci změnit dokonce tohoto roku by měla vzniknout řádná firma Citrix Česká republika, se vším, co stím souvisí. Potřebuji tady mít místní lidi. Zda budou vpraze nebo vbratislavě, to není rozhodující, ale musí být vtomto regionu. ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 7 příloha 6-9.indd :55:16

10 Příjemné sužitečným virtualizace v České pojišťovně Českápojišťovna a. s. je univerzální pojišťovnou sdlouholetou abohatoutradicí vživotním ineživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí vroce1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Ospokojenost klientů se včeské pojišťovně stará cca 4100 zaměstnanců a6000 obchodních zástupců na více než 3000 obchodních místech ve 29 obchodních regionech. Celkové předepsané pojistné činilo vroce 2008 podle metodiky České asociace pojišťoven 40,4 miliardy korun. Česká pojišťovna spravuje 10 milionů pojistných smluv, její bilanční suma k činila 128 miliard korun. Kromě dlouholeté tradice se stala Česká pojišťovna vminulých letech součástí holdingu Generali/PPF, skupiny patřící knejsilnějším pojišťovnám vevropském měřítku. Specifika pojišťovnictví ssebou samozřejmě nesou zvýšené nároky inafungování informačních technologií. Ať jde již ojejich spolehlivost, nebo iodostupnost nejen uvnitř firemního prostředí, ale ipro mobilní uživatele. Právě oni jsou vkaždodenním styku sklienty amusí mít kdispozici všechny potřebné informace. ŘEšENÍ procelou EvROpu Když si uvědomíme, že Česká pojišťovna má více než 4tisíce interních zaměstnanců azhruba stejný počet výhradních agentů, není těžké si představit, kolik to znamená počítačů azároveň jaké jsou náklady na správu apodporu jejich uživatelů. Přitom na bezchybně fungujících informačních technologiích je činnost firmy vpodstatě zcela závislá. Celkem logicky byla tedy požadována dostupnost celého řešení na úrovni SLA 99,99. Přesto je přirozeně nutné udržet náklady související sitpod kontrolou avčase doznívající ekonomické krize tlak na úspory asnížení celkových nákladů na vlastnictví pochopitelně ještě zesílil. Cestou, jak splnit zadání pokud jde onáklady aneohrozit fungování všech potřebných technologií, se ukázala virtualizace. Před podobnými problémy pochopitelně stojí icelá nadnárodní skupina Generali/PPF. Proto bylo rozhodnuto onasazení virtualizace desktopů včesku vrámci pilotního projektu realizovaného společností Orbit sperspektivou rozšíření do všech částí holdingu. Nalezené řešení tak muselo obstát nejen vměřítku České pojišťovny, ale ivceloevropském měřítku. Bylo tak nutné najít řešení, které nabídne maximální efektivitu při využití zdrojů azároveň zajistí jejich maximální dostupnost. Základem se tak staly produkty XenApp 5.0 Platinum axendesktop 4.0 Platinum společnosti Citrix, které nejlépe splnily požadavky na centrální doručování aplikací idesktopů, azároveň na zabezpečený přístup mobilních uživatelů ke všem důležitým datům. Základem řešení bude centralizace provozu aplikací do datových center apřechod na nový způsob poskytování aplikací, který je založen na platformě virtualizace aplikací adesktopů. Tím se staneme nezávislými na koncovém zařízení asvé služby budeme schopni poskytovat bez ohledu na to, vjaké lokalitě se náš uživatel nachází ajaké koncové zařízení pro přístup knám používá. Spolu scentralizací aplikací proběhne icentralizace související infrastruktury České pojišťovny, vysvětluje Zdeněk Kaplan, CIO České pojišťovny a. s. lepší službylevněji Řada českých (a nejen českých) firem často odkládá virtualizaci vobavě zvysokých investic. Příklad České pojišťovny ale ukazuje, že se jedná zvelké části oobavy zbytečné. Realizace projektu přinese totiž firmě takové úspory, ženávrat- 8 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha 6-9.indd :55:17

11 nost projektu je méně než tři roky, což je více než přijatelný údaj. Zajímavým momentem přitom je, že úspory nejenže neohrozí fungování celého IT systému, ale naopak zvýší jeho dostupnost auživatelé získají mnohem komfortnější služby než dosud. Není jistě složité si představit, jak velké nároky znamenala správa tisíců osobních počítačů ve firmě. Jakkoli mohou správci řadu zásahů provést vzdáleně, někdy byl osobní zásah nutný atosamozřejmě znamenalo nezanedbatelné personální náklady, současně tato situace mohla přinést inepříjemné prostoje uživatele čekajícího na zásah ze strany IT. Vprostředí virtualizace desktopů podobné problémy prakticky mizí. Administrátor je schopen provést jakýkoli zásah do prostředí uživatele přímo na serveru azesvého pracovního místa. Reinstalaci stanic se vminulosti nedalo čas od času vyhnout, ve virtualizovaném prostředí je to ale otázka sekund či minut. Ivpřípadě rozsáhlejších problémů je tak IT podpora schopna odstranit problém obratem. Atodokonce bez ohledu na to, jestli je uživatel ve vnitřní síti firmy nebo kdekoli na cestách. Správa takto rozsáhlého prostředí je díky virtualizaci levnější, ale také jednodušší; efektivněji mohou využívat svůj čas jak uživatelé, tak pracovníci IT oddělení. Projekt je pro Českou pojišťovnu nesmírně důležitý jednak je klíčovou součástí konsolidace IT prostředí, ataké nám umožňuje vnést nezbytnou inovaci do podpory obchodu aslužeb díky přechodu zběžného desktopového prostředí kcentrálnímu doručování aplikací koncovým uživatelům, potvrzuje Zdeněk Kaplan. Právě ŘEšENÍ společnosti citrix citrix xendesktop je systém provirtualizaci desktopů,který centralizuje adoručuje desktopyjako službu uživatelům kamkoliv asnižuje celkové náklady na vlastnictvídesktopů až o40%. citrix xenapp je systém proposkytování aplikací, kterýspravuje aplikacevdatovém centru aposkytuje je jako službu na vyžádání uživatelům kamkoliv anajakékoliv zařízení. opuštění běžného desktopového prostředí přineslo České pojišťovně ještě další nezanedbatelný benefit úsporu nákladů na elektrickou energii. Místo klasických desktopů mohli být totiž ve společnosti nasazeni tencí klienti. To znamená kromě již zmíněných úspor nákladů na správu apodporu také nižší spotřebu elektrické energie. Není složité vyčíslit, kolik úspora vtakto rozsáhlém projektu apři stále rostoucích cenách energií může znamenat. MOtORDalšÍhO Růstu Celý projekt virtualizace desktopů acentrálního doručování aplikací na bázi technologií Citrix ajeho produktů XenApp 5.0 Platinum axendesktop 4.0 Platinum znamená pro Českou pojišťovnu výrazné úspory, které jsou vyčísleny na stovky milionů korun vnásledujících pěti letech. Větší efektivita fungování IT ve firmě ajednodušší správa se odrazí ivevětší dostupnosti služeb pro zaměstnance, tedy ipro obchodníky. Těm setak otevírají další možnosti, jak oslovit zákazníky, nabídnout jim větší komfort služeb, atím pochopitelně izvýšit to, co je pro Českou pojišťovnu nejdůležitější, objem smluv. Virtualizace zvýší dostupnost IT systému auživatelé získají mnohem komfortnější služby než dosud. Obchodníkům tak odpadnou prostoje při zavádění nových funkcionalit aživotní cyklus smlouvy bude moci být díky bezproblémovému přístupu pro mobilní uživatele zcela digitální. To by podle propočtů České pojišťovny mělo přinést zvýšení prodejního času obchodníka až o2%, atím izvýšení zákaznické spokojenosti ovíce než 5bodů. Nestává se často, aby úspory měly takto pozitivní efekt. Virtualizace to ale dokáže. BA ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 9 příloha 6-9.indd :55:19

12 Od virtualizace ke cloud computingu Podle společnosti Gartner je virtualizacevícenež jen taktickýtrend napomáhající snižování nákladů.jetřeba vnívidět strategický posun, katalyzující celkovouzměnu vitamodernizaci. Odborníci společnosti Gartner dospěli knásledujícím závěrům: Kvirtualizaci je třeba přistupovat strategicky, jako kmodernizačnímu katalyzátoru změn sdalekosáhlými dopady voblasti technologií, lidí, procesů, asdopady na celý podnik. Virtualizace umožňuje čtyři zpěti atributů poskytovatele tzv. cloud computingu. Jeho činnost je založena na servisním přístupu, její výsledky jsou stupňovatelné, uživatelsky měřitelné, pružné, asdílené. Virtualizace není jedinou cestou ktzv. cloud computingu (sdílení hardwaru asoftwaru pomocí sítě), ale bude jednou znejdůležitějších aběžných nástupišť kjeho zavedení. Ztoho vyplývají následující doporučení: Vytvořit popisy na servisní úrovni pro virtuální zdroje, které jsou relativně jednoduché, asrovnávací měřítko toho, co dělají druzí. Udělat nutné změny vnástrojích řízení, operačních procesech apostupech předtím, než virtualizace zapustí kořeny. Překonat námitky klientů vůči sdílení zdrojů spomocí budování úspěšných referencí abodů průkaznosti vpodniku, při použití měření voblasti snižování nákladů, zvyšování rychlosti či nových nabídek. Měřit asledovat podrobnosti používání, zůstávat ale na jednodušší úrovni, dokud podnik nebude připraven na plné používání cenového modelu. Virtualizace serverů je pro velké podniky jednou zpriorit aběhem příštích několika let se stane prioritou ipro ty menší. Zpočátku se společnosti dívají na virtualizaci jako na efektivní technologii pro konsolidaci zvyšující míry využití asnižující výdaje na kapitál, energii či chlazení. Pokud je dobře provedená, pak to platí. ViRtualizacEjakOkatalyzátOR MODERNizacEit Strategicky je virtualizace serverů katalyzátorem modernizace IT, který změní způsob získávání, využívání, řízení nebo také placení IT. Mění dokonce způsob, jak podniky inovují arostou. Dobře provedená virtualizace provádí fundamentální změny, které mohou vést organizaci po cestě soukromého aveřejného cloud computingu. Služby typu cloud services budou nabízeny na mnoha úrovních IT včetně aplikací (software jako služba) aservisu infrastruktury aplikací, které nevyžadují nutně využití virtuálních serverů. Avšak současně smodernizací IT bude virtualizace serverů přirozenou cestou kpostupnému přechodu ke stylu cloud computingu. Tyto změny nejsou nevyhnutelně vždy příběhem úspěchu. Organizace, které se soustředí na taktické zapojení avýhody virtualizace serverů, se budou neustále nacházet vreakčním modu, protože budou pod tlakem změn zvenčí. Ve změnách způsobených virtualizací je určité nebezpečí, takže klíčem je porozumět jim azmírnit rizika, nebo se jim proaktivně vyhnout. 10 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 klíčovéatributycloud computingu Společnost Gartner identifikovala pět klíčových atributů cloud computingu. Patří mezi ně následující. Virtualizace napomáhá prvním čtyřem zuvedených bodů. g Založení na poskytování služeb: Problémy spotřebitelů jsou odděleny od problémů poskytovatelů spomocí rozhraní. Většina IT organizací nerozumí do detailu požadavkům svých klientům na služby. Aprotopříloha indd :10:59

13 pět NEjlEpšÍch postupů OptiMalizacE NáklaDů infrastruktury serverů Úsporyprovozních nákladů se umnoha klientů,kteří nastoupili cestu virtualizace aťužvrámci firmy nebo outsourcingu nepodařilo realizovat. Někteřívšak dosáhli významnýchúspor nákladů díkyvyužití pěti nejlepších postupů. Doporučení Vybertesisprávné kandidáty provirtualizaci: Plánujteaověřujtevšechnynáklady pomocí předvirtualizačních úkolů včetně licencí na softwareaúdržby. Optimalizujtevšechnynáklady,nejen náklady na servery adatová centra. Optimalizujte provozní postupy pro virtualizovné systémy: Sestavteadministrativní aprovozní postupy specifickypro optimalizaci nákladů probíhající virtualizace. Řiďtekapacitu aúroveň využití proudržení nákladů pod kontrolou: Proveďtepřechod finančního řízení, týkající se procesů od fyzickýchzdrojů kvirtuální kapacitě, apokračujtevoptimalizaci využívání zdrojů. Eliminujteneefektivnosti pomocí automatizace: Investujtedonástrojů automatizacepro snížení nákladů na sítěanejen proto, že týmy mají pocit nižšího vybavení zdroji na to,aby zvládaly složitost virtualizačního prostředí. pokračujtevměření, vylepšování akontrole: Virtualizacenení speciální jednorázováaktivita. Plánujte reinvestovat úsporypodle potřebyscílem udržetarozšířit úsporyvrámci kontinuálního zlepšování. klíčovázjištění Virtualizacekaždého pracovního úkolu vnaději na snížení nákladů pravděpodobně nezajistí zaručené audržitelné úspory. Může dokoncezvýšit náklady na softwarové licenceaprovozní náklady. Nepodaří-li se optimalizovat portfolio služeb aprovozní procesy provirtualizaci, potenciální úsporynákladů rovněž nevyjdou. Přehlédnete-li způsob alokacevirtuálních zdrojů, dojde ke zvýšení nákladů vdůsledkuroztažení záběru virtuálního serveru aincidentů voblasti podpory výkonnosti. Nepodaří-li se naplánovat úspory, nepodaříseani úspor dosáhnout,zvláštěpři automatizaci provozních úkolů. Bez proaktivního řízení se objevuje riziko,žesevirtuální infrastrukturystanou nepružnými, drahými anedostatečně akčními stejně jako infrastruktury, které nahradily. že nemají potřebné nástroje, je zde tendence knadměrnému poskytování služeb. Virtualizace umožňuje vyladění dodávky zdrojů, ale vyžaduje lepší porozumění požadavkům klientů. To posouvá vztah mezi organizací IT ajejími klienty od poskytovatele technologií kposkytovateli služeb. Virtualizace je pouhým počátkem změn. g Stupňovatelnost a pružnost: Služby jsou odstupňovány podle poptávky alze přidávat nebo odebírat zdroje podle potřeby. Ti, kteří přijali cloud computing brzy, hovoří otom, jak rychle dokážou dostat nové servery online. Dokonce už za 20 minut vesrovnání sdobou jednoho měsíce avíce utradičního podniku. Virtualizace umožňuje oddělit získávání hardwaru ajeho zapojení od zapojení softwaru. Může vést ke zrychlení na 10 30krát kratší dobu. g Sdílení: Služby sdílejí soubor zdrojů, což umožňuje využívat úspor zvelikosti. Jestliže konsolidace serveru znamená obvykle statickou kombinaci malých serverů do větších, virtualizace představuje spíše dosažení úspor z velikosti. Jde o sdílení nevyužité kapacity v rámci fyzického serveru v rámci podniku dynamicky, podle momentálních požadavků. Virtualizace zvyšuje důležitost různorodého mixu pracovních úkolů. Čím větší a různorodější je firma a její úkoly, tím efektivněji lze využít tuto kapacitu. Virtualizace je mechanismus používaný mnoha poskytovateli cloud computingu (jako Amazon s EC2, Microsoft s Windows Azure Platform, Terremark Worldwide, Savvis a další) s cílem významně snížit náklady díky úsporám z velikosti. g Účtování podle používání: Služby jsou sledovány spoužitím nástrojů měření, které umožňují více platebních modelů. Stím, jak se virtualizace stává stále běžnější, prodejci softwaru budou nuceni ke změně svých cenových modelů. Dnešní modely bývají často založeny na fyzické kapacitě serveru aspecifických sériových číslech. Varchitektuře virtuálního serveru využívají virtuální stroje malý díl fyzického serveru, mohou se dynamicky měnit amohou se dokonce přesouvat na jiné fyzické servery vclusteru. Mnozí prodejci se jen pomalu přizpůsobují virtualizaci, avšak dnešní penetrace (16 %) se má změnit do roku 2012 na 50%, takže prodejci softwaru budou nuceni vytvářet na základě tlaku klientů akonkurence cenové modely založené na používání. g Internetové technologie: Služby jsou dodávány prostřednictvím internetových identifikátorů, formátů aprotokolů. ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 11 příloha indd :10:59

14 OBLAkA vdatovýchcentrech Ať už se rozhodnete nasadit kteroukoli z nových technologií, součástí vašich prvotních úvah by měly být otázky, jak tyto technologie navazují na současnou infrastrukturu,jak budete nově vytvořené prostředí spravovat,jak na ně budete dohlížet a co všechno se budou muset zaměstnanci pro efektivní využití těchto technologií naučit. Každý den se setkáváme soznámeními, která slibují nové anové funcionality vřešeních pro firemní serverovou infrastrukturu. Výrobci hardwaru nabízejí čím dál výkonnější servery, využívají procesory svíce jádry, osazují více slotů na paměti apoužívají rychlejší síťové karty. Petr Váša Zároveň nový hardware disponuje nižší spotřebou elektrické energie amnožstvím dalších funcionalit. Podobné to je voblasti softwaru. Každou chvíli jsou oznamovány novinky voblasti virtualizace od serverů přes desktopy až po tolik diskutovaný cloud. Tento vývoj ztěžuje IT manažerům pozici, protože sledovat avyznat se ve všech těchto nových informacích není vždy jednoduché. Na druhou stranu mají IT manažeři možnost ušetřit využitím nových technologií značné finanční částky. co je DOMa, to se počítá Naprostá většina společností vsoučasné době již virtualizaci ve svých serverovnách používá. Dalším logickým krokem je pro ně adopce anasazení technologií interního cloudu. Co takový krok bude znamenat? Základem pro interní cloud je dynamická infrastruktura, která umožňuje pružně reagovat na přicházející požadavky. Samotný přechod zčástečně spravovaného prostředí na prostředí dynamické svysokou mírou automatizace aproaktivní správou umožňuje dosáhnout značných úspor nákladů na infrastrukturu IT. Spolu stím roste imíra zabezpečení celé infrastruktury před neočekávanými výpadky, které jsou vždy spojeny svícenáklady. změna koncepce přístupu kit Kdalším změnám, které přináší nasazení interního cloudu, patří změna koncepce přístupu kit jako kjednotlivým službám typu služba ukládání dat, služba elektronické pošty nebo služba sdílení dokumentů. Díky tomuto přístupu amožnosti dynamicky měnit konfiguraci celé infrastruktury lze správu takto vytvořené infrastruktury jednoduše zpřístupnit jednotlivým oddělením, která jsou následně schopna objednávat jednotlivé služby podle potřeby, například prostřednictvím webového formuláře. Na takové řešení je možné následně navázat isystém interní přefakturace nákladů. Řešení pro nasazení interního cloudu mají vnabídce všichni významní dodavatelé virtualizačních technologií. Vpodání Microsoftu řešení pro interní cloud využívá běžné technologie Windows Serveru 2008 R2 svirtualizační technologií Hyper-V spolu snástroji pro správu infrastruktury zrodiny System Center. Osamotné vytvoření cloud infrastruktury se následně postará implementace Dynamic Infrastructure Toolkitu for System Center, který je dostupný zdarma. PetrVáša, produktový manažer serverové divize, Microsoft 12 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha indd :11:01

15 Implementace komplexní virtuální IT infrastruktury na platformě Microsoft Nadnárodní společnost GDF Suez realizovala na českém energetickém trhu vroce2009 řadu akvizic,které bylo třeba zpohledu IT infrastrukturypřizpůsobit globálním standardům skupinygdf Suez. Vdobě výkyvů na celosvětových trzích selektřinou aelektrickou přenosovou soustavou, bylo velmi důležité navrhnout anásledně realizovat projekt tak, aby zpohledu finanční náročnosti došlo kmaximální efektivitě, kdy výsledná IT infrastruktura může pružně reagovat na aktuální trendy, jakými jsou nové akvizice skupiny GDF Suez vregionu střední Evropy, čikonsolidace IT infrastruktury jednotlivých poboček. situace Původní IT infrastruktura společnosti Fabricom CZ, a.s. před vstupem do nadnárodní skupiny GDF Suez byla realizována na základech operačního systému Microsoft Windows Server Vytížení azpůsob správy již neodpovídal aktuálním trendům ani potřebám skupiny GDF Suez. Primárním cílem zákazníka se tak stalo snadné začlenění Fabricom CZ, a.s. do celkové IT infrastruktury globální sítě skupiny GDF Suez anastavení standardizovaných IT procesů. Díky zkušenostem apozitivním referencím byl vybrán partner projektu společnost KPCS CZ, která realizovala audit, jenž se zaměřil na efektivitu využití hardware, záruční podmínky hardware, či analýzu potřeb svýhledem na následující tři roky. Zvýsledků auditu vzešla detailní projektová dokumentace zcela nové virtuální IT infrastruktury, realizované pomocí technologie Hyper-V R2 svysokou dostupností. cíle Cílem projektu bylo nasazení finančně efektivního řešení virtualizované IT infrastruktury sprofesionální správou adohledem. Pro IT management společnosti Fabricom CZ byl projekt zcela zásadní apředstavoval největší evoluci IT systémů od dob příchodu počítačů do společnosti. Cíle IT managementu: nízké nároky na správu nově budované infrastruktury, centrální správa fyzických hostitelů avirtuálních serverů, dočasná správa VMware vpřípadě akvizic společností stouto platformou, možnost konverze fyzických serverů do virtuálního prostředí, možnost konverze virtuálních serverů zjiných platforem do Hyper-V, automatizace rutinních operací. ŘEšENÍ Jako základ byla vybrána technologie Hyper-V R2 implementovaná jako role serverového operačního systému Windows Server 2008 R2. Celá infrastruktura byla navržena jako vysoce dostupná spodporou migrací virtuálních serverů za provozu. Windows Failover Custer byl využit ipro některé další klíčové oblasti například služba DHCP nebo DFS. Správu řešení zajišťuje System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (dále SCVMM) ve spojení sproduktem System Center Operations Manager 2007 R2, který byl použit na celkový dohled všech serverů, diskových polí iaktivních síťových prvků. SCVMM díky koncepci knihoven šetří významnou měrou čas potřebný pro zakládání nových virtuálních serverů. Konfigurace SCVMM zajišťuje, že ivpřípadě velkých nároků na výkon nedojde kpřetížení fyzických hostitelů anásledným výpadkům služeb, atodíky možnosti rezervace hardwarových prostředků. Nasazen byl iself-service Portal umožňující správu virtuálních serverů přes webové rozhranní. Navržené řešení KPCS CZ stechnologimi společnosti Microsoft vytvořilo moderní komplexní celek virtualizované IT infrastruktury svysokým potenciálem růstu. ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 13 příloha indd :11:01

16 Cloud computing: REVoLUCE VIT Jedna zdefinic pojmu cloud computing říká,žejetozpůsob,jak poskytovat kompletní nebo částečná softwarovářešení jako služby prostřednictvím internetu,kde jsou tyto službyhostoványvdynamickyškálovatelném virtuálním prostředí. Vývoj byznysu klade dosud nepředstavitelné požadavky na flexibilitu všech zainteresovaných apodpůrných složek, především informačních technologií. Vminulých letech byly ekonomické cykly předvídatelnější afirmy jim mohly jednodušeji přizpůsobovat své obchodní plány či investice do technologií. Jednoduše řečeno, firmy plánovaly buď růst, nebo redukci. Dnes už tato jednoduchá pravidla neplatí, kartami zamíchala hlavně finanční ahospodářská krize. Podle analytiků bude tento trend pokračovat aobchodní cykly budou vnásledujících letech nepředvídatelné. IT se prostě musí přizpůsobovat potřebám apožadavkům zákazníků, přičemž ty se dají jen velmi těžko predikovat. Řešením je flexibilní infrastruktura založená na službách. Vsoučasnosti se často avevšech pádech skloňuje pojem cloud computing aupírá se na něj pozornost IT manažerů zcelého světa. Cloud computing je nastupující špičková technologie, která je podobně jako třeba Web 2.0 založená na už existujících ověřených technologiích. Měla by zpřístupňovat každý element infrastruktury IT jako službu na vyžádání: operační systémy, aplikace, úložiště, servery, zařízení asprávu obchodních procesů. Cloud computing je vyvrcholením trendu využívání aplikací, aniž byste museli mít cokoliv nainstalováno na svém PC. Výhody jsou zřejmé. Kaplikacím, službám adatům můžete přistupovat odkudkoliv, kdykoliv aprakticky zlibovolného klientského prostředí, širokou paletu mobilních zařízení nevyjímaje. Není zapotřebí nic investovat, není zapotřebí provozovat IT oddělení. Koncoví užívatelé jen konzumují požadovanou funkcionalitu, takže nepotřebují znát technické detaily cloudu. ZMěNyObchODNÍhO prostředí vytvářejí NOvé příležitosti Podobně jako industrializace unifikovala produkci zboží avytvořila silné koncerny, vedlejším efektem cloud computingu by mělo být ivytáření silných aefektivních poskytovatelů služeb, kteří jsou schopni vytvářet služby pro IT infrastrukturu ve velkých objemech za nízké ceny, což vkonečném důsledku podle pravidel nemilosrdného konkurenčního boje vyřadí menší hráče. Měnící se ekonomické podmínky stírají rozdíl mezi startupovými inovačními firmami azavedenými globálními společnostmi. Je to největší příležitost pro refresh aplikací za posledních 10 let. Každý má příležitost, samozřejmě pokud je připraven adokáže se adaptovat. Cloud struktura dokáže pružně reagovat na potřeby zákazníků, přičemž díky předvídatelnosti nákladů zaručuje určitou míru stability. OpERačNÍ systém procloud? Zhlediska běžného uživatele je zřejmě nejznámějším poskytovatelem internetových IT služeb Google. Kromě vyhledávacího softwaru jsou velmi známé ijeho mapové amailové služby. Vpodnikovém prostředí se voblasti cloud computingu významně prosazuje IBM ajejí partnerské firmy. Společným jmenovatelem namátkou jmenovaných firem je to, že se jedná ovelké společnosti disponující globálními datovými centry. Reakcí Microsoftu jako největšího dodavatele operačních systémů na tyto trendy je, jak jinak, operační systém pro cloud computing pod názvem Windows Azure. Kobjasnení účelu operačního systému pro cloud computing dospějete jednoduchým zamyšlením typu: Jaký účel má operační systém obecně? Odpovědí je 14 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha indd :13:32

17 definice (wiki): Operační systém je software, který spravuje zdroje počítače aposkytuje programátorům rozhraní pro přístup ktěmto zdrojům. Zpracovává systémová data avstupy od uživatelů aodpovídá alokováním asprávou úkolů ainterních zdrojů počítače jakožto službou pro uživatele. Operační systém vykonává idalší základní úkoly, jako například alokování zdrojů, tedy procesorové kapacity apaměti, přidělování priority systémovým požadavkům apodobně.... Tato definice je po nahrazení slova počítače použitelná ipro cloud Velmi výstižná je poslední věta wiki definice: Operační systémy lze najít téměř ve všem, co obsahuje integrované obvody, odosobních počítačů, přes internetové servery, mobilní telefony, hudební přehrávače, routery, herní konzoly, digitální kamery, ažpošicí stroje či kávovary... Stačí do této věty vsunout ipojem globální datová centra adefinice je komplexní. KažDálEgRacENěcOstOjÍ Současná ekonomická situace nutí firmy přesměrovat prostředky původně plánované na rozpočty IT oddělení do primární sféry jejich podnikání. Rozpočtová podvyživenost částečně nutí CIO uvažovat oinfrastruktuře výdajů IT oddělení, kde se většina prostředků musí doslova vyplýtvat na udržení chodu IT infrastruktury. Jedním zhlavních kritérií migrace IT do prostředí cloudu jsou náklady, přesněji řečeno jejich optimalizace. Náklady se dají porovnat například na základě porovnání ukazatelů (KPI apod.) kvantifikujících přínos IT pro byznys. Tady vystupuje do popředí idalší výhoda cloudu možnost předvídat různé parametry, hlavně TCO, na základě analýz výchozí situace. Při klasické infrastruktuře se vsoučasné etapě ekonomiky tyto parametry nedají predikovat spožadovanou přesností. Špičkoví hráči na poli cloud computingu vytvářejí nejen architektonické a technologické, ale iobchodní modely, lidově řečeno pravidla, podle kterých budou své služby účtovat zákazníkům. Jako příklad uvedeme již zmiňovanou platformu Microsoft Windows Azure. Jeho uživatelé budou platit jen za úložné místo avýpočetní kapacitu. Obě veličiny jim budou dynamicky přidělovány na základě aktuálních potřeb. Samozřejme zdroje nejsou nekonečné, atak každá aplikace bude mít vkonfiguračním souboru definovanáno několik alokačních parametrů, například maximální počet paralelně běžících instancí. Podle vyjádření hlavního softwarového architekta Microsoftu Raye Ozzieho jsou ceny za služby výhodné pro koncové uživatele, hlavně vporovnání snutností nakoupit aprovozovat vlastní infrastrukturu. cloud computing asi ZpůsObÍ REvOluci vit Důvody pro nasazení cloud computingu mohou být různé, nejčastější argumenty ascénáře se budou týkat eliminace investičních výdajů za výpočetní kapacitu, která je využívána jen vperiodických špičkách, například při daňových uzávěrkách či vyhodnocování marketingových kampaní, za platby založené na reálném využití výpočetních prostředků. Hostování vcloudu může pomoci urychlit nasazení nového produktu na trh. Vpřípadě cloud řešení odpadne čas akapitálové investice potřebné na nákup akonfiguraci vlastního hardwaru. Užitečným scenářem může být irychlý anízkonákladový test reakce trhu na nový produkt nebo službu. Výsledky testu bude následně možné zakomponovat do dlouhodobých plánů. Mezi zákazníky bude zpočátku vůči cloud computingu převládat určitý konzervativismus. Ke skeptickému přístupu mohou přispět iitfirmy, které nedokáží zajistit požadovaný výkon, bezpečnost adostupnost služeb poskytovaných vrámci cloudu. Tato nejistota potom může být překážkou širšího prosazování služeb cloudu vpodnicích. Oproti tomu firmy sglobální působností vnímají cloud jako fantastický nástroj. Uvítají ho ifirmy, které se dostaly se svou IT infrastrukturou do slepé uličky abez ohledu na to, zda chtějí nebo nechtějí, ji musejí přebudovat. Případná skepse však nepotrvá dlouho, vyřeší ji generační výměna. Zanedlouho se totiž ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 15 příloha indd :13:34

18 dnešní generace mladých lidí, která tráví denně několik hodin na internetu, dostane do ekonomicky aktivního věku abude připravena vymoženosti cloudu plně akreativně využívat. Změní se personální model i role jednotlivců. Hlavním úkolem pro CIO bude vytvoření efektivní infrastruktury služeb anedenní rutinní operativní areportovací činnosti. Revoluce na rozhraní hardwaru asoftwaru už probíhá naplno. V roce 2009 počet virtuálních serverů poprvé překročil počet hardwarových; ztoho vyplývající nutnost správy takovéto infrastruktury vytváří příležitost pro migraci IT infrastruktury do prostředí cloudu. ObchODNÍ benefity Hlavní ideou, která stojí za cloud computingem ajeho koncepcemi software jako služba, nebo vpřípadě Microsoftu software +služba, je umožnit aplikacím, aby byly přístupné zlibovolného místa, vlibovolném čase azlibovolného zařízení svyužitím klientskeho softwaru acloud služeb. Pro koncové uživatele to znamená možnost přístupu ze široké škály zařízení od mobilního telefonu, kapesního počítače, přes TabletPC, TV až po běžný počítač. Zároveň si budou moci zvolit různé způsoby nasazení aplikací, které poběží vcloudu, abudou tak platit jen za skutečné využívání konkrétního řešení. Firmy budou moci snížit své náklady tím, že budou platit jen za skutečné využívání dané služby. Budou moci monitorovat své náklady adynamicky měnit modus dodávané služby podle aktuálních požadavků avsouladu se svými obchodními potřebami. Velkým benefitem je zvýšení spolehlivosti a snížení rizík, vzhledem ktomu, že služby jsou hostovány vzabezpečených datových centrech. všespasitelnýfenomén,slepáulička, NEbO východiskozeslepé uličky? IT paradoxne právě svým rychlým vývojem začaly směřovat do slepé uličky. Vize osobního počítače pro každého pracovníka se prakticky naplnila azdálo by se, že trh sitbude saturován. Stejně tak je nasycen trh serverové infrastruktury, tím spíše, že inovační cyklus serverů je mnohem delší než uklientských PC. Proto se intenzívně hledají cesty, jak na trh umístit další adalší infrastrukturu. Jak akam? Na pracovních stolech už počítače jsou, serverovny jsou přeplněné, atak na schématech IT architektury začal být stále zajímavější obrázek obláčku (anglicky cloud ) jako symbol pro síťové prostředí. Má to idalší výhodu. Pokud se infrastruktura umístí do oblaků, za hranice firemních firewallů, stane se neviditelnou anebude vyvolávat zbytečné otázky. Vsouvislosti sotázkami jak akam? se totiž občas kladou iotázky typu proč? NEjEN technologický, ale ilingvistický problém Polemiky kolem cloud computingu přibývá, ato ve více rovinách, včetně lingvistické. Jak tento fenomén začlenit do českého nebo slovenského spisovného jazyka? Například ve slovenštině si už našly pevné místo zdomácnělé výrazy typu hardvér nebo softvér. Používat původní anglický pojem nebo jeho zdomácnělou podobu apokud ano, tedy jakou? Ve slovenštině se třeba neoficiálně či až slangově používají pojmy jako internetové počítanie, obláčik, oblak počítačov, výpočtové mračno. ZávěREM Během současné finanční krize avočekávání předvídatelných inepředvídatelných problémů je stále větší problém sprostředky nejen například na kapitálové investice voblasti IT, ale isprovozními náklady. Jedním zvýchodisek může být právě cloud computing. Podnikové aplikace na vyžádání zcloudu by podle analytické společnosti Merrill Lynch mohly ušetřit zákazníkovi dvě třetiny nákladů během pětiletého cyklu. Výhodou je ivysoký potenciál škálování vobdobí vysoké zátěže nebo růstu. Přechod na cloud computing si vynutí nejen požadavky moderního byznysu, ale irozmach aplikací Web2.0, které intenzívně využívají takové oblasti jako streamování videa, rozmach sociálních sítí amultimediální zábavy. Umožní okamžitý přístup ke škálovatelnému výpočetnímu výkonu potřebnému hlavně pro analýzy Business Intelligence při daleko efektivnějším využití nákladů. ĽuboslavLacko 16 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha indd :13:35

19 KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO MANAGEMENT BA Vyžádejte si ukázková čísla ZDARMA! Více informací získáte na tel.: nebo na u III._IV.ob.indd :14:42

20 BA Business Spotlight Pro všechny,kdo potřebují angličtinu vesvé profesi Vychází každý lichý měsíc! 6důvodů, proč se stát předplatitelem Business Spotlight 1/ Aktuálně o globálním obchodu Každé 2 měsíce 90 stran zajímavých informací a tipů z prostředí mezinárodního obchodu,to vše v živé obchodní angličtině. 2/ Rychlý úspěch v učení Zábavný a informativní koncept časopisu, se kterým si vylepšíte svou angličtinu takřka mimochodem kdy, kde a jak intenzivně, to záleží jen na vás. 3/ Praktické učební pomůcky Množství učebních rad, jazykové karty, vysvětlení pojmů a frází, vhodných pro jakýkoliv stupeň,prohloubí natrvalo vaše jazykové znalosti. 4/ Přístup na BS online zdarma Řada testů, interaktivních cvičení, komunikačních technik, které umožní aktivní procvičování vašich znalostí a které v časopisu nenajdete. 5/ Kvalita a důvěra Business Spotlight vychází v licenci SpotlightVerlag,evropského leadera ve vydávání časopisů pro výuku jazyků. 6/ Anavíc... Business Class s návody a postupy, jak využít časopis pro atraktivní výuku angličtiny pro učitele a lektory zdarma. Zdokonalte svoji Business English aobjednejte siukázkové číslo ZDARMA na tel.: nebo na III._IV.ob.indd :14:44

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Centrální doručování aplikací v České Pojišťovně. Lukáš Klášterský, CIO, Česká pojišťovna, a.s. Antonín Mrkva, jednatel, ORBIT s.r.o.

Centrální doručování aplikací v České Pojišťovně. Lukáš Klášterský, CIO, Česká pojišťovna, a.s. Antonín Mrkva, jednatel, ORBIT s.r.o. Centrální doručování aplikací v České Pojišťovně Lukáš Klášterský, CIO, Česká pojišťovna, a.s. Antonín Mrkva, jednatel, ORBIT s.r.o. Agenda 1. O České pojišťovně 2. Výchozí stav před projektem 3. Cíl projektu

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Veeam Software Naplnění příslibu virtualizace Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Best of VMworld 2011 Zlaté ocenění Pro nové Technologie Best of VMworld 2010 Zlaté

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side Case Study google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side KDO JE DARK SIDE Reklamní, mediální a poradenská společnost založená na počátku roku 2012 skupinou vysoce seniorních jednotlivců

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 Ladislav LÁLA MBA Enterprise Platforms Manager Jiří Snopek Midrange Infrastructure Manager Česká spořitelna v kostce založena 1825 5,2

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více