VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné"

Transkript

1 tit_priloha :35 PM Stránka 1 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA ČERVEN 2010 VIRTUALIZACE acloud computing SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ bronzoví partneři samostatně neprodejné

2 Leader na trhu právních informací BA Objednejte si roční předplatné Právního rádce, ke kterému získáte Anglický právnický slovník vhodnotě 1290 Kč jako dárek ZDARMA + Roční předplatné získáte navíc se slevou 30 %za1176 Kč Více informací aukázková čísla ZDARMA získáte na tel.: nebo na u Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání 12 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 II.ob_úvod_obsah.indd :10:00

3 IT míří do oblak Loni jsme poprvé připravili pro čtenáře časopisů Bankovnictví amoderní řízení přílohu věnovanou fenoménu virtualizace. Vzhledem kúspěchu této publikace ataké proto, že vítězný postup této technologie nabral od minulého roku ještě rychlejší obrátky, rozhodli jsme se letos zpracovat druhý díl. Tenbude věnován nejen novým trendům voblasti virutalizace, ale ijejí mladší příbuzné technologii cloud computingu. Jak virtualizace, tak cloud computing dnes překročily hranice pouhých technologií astaly se katalyzátory strategického posunu na poli IT. Virtualizace nově vstoupila do oblasti běžných stolních počítačů aumožnila takové zvýšení jejich výkonu, které by dříve vyžadovalo celé specializované systémy. Jaký má tento posun vliv na budování podnikové infrastuktury, jezřejmé. Cloud computing pak představuje vrchol směřování kconejtenčímu klientovi. Na svém PC už nemusíte mít nainstalováno prakticky nic akesvým datům, aplikacím ipotřebným službám můžete přistupovat prakticky odkudkoliv azjakéhokoliv zařízení. Dramaticky klesá potřeba investic do firemního IT, ztrácí smysl existence podnikových IT oddělení. Na druhé straně se zde nabízí zajímavá příležitost pro poskytovatele IT služeb, kteří jsou schopni poskytovat servis pro IT infrastrukturu ve velkých objemech za nízké ceny. Stírá se tím irozdíl mezi malými, začínajícími firmami somezenými prostředky avelkými globálními hráči. Jsme svědky jedné znejvětších přelomových změn voblasti IT za poslední dekádu abyli bychom rádi, kdyby tato publikace přispěla klepší orientaci vtéto zajímavé aperspektivní problematice. Příjemné čtení Jana Chuchvalcová, šéfredaktorka Bankovnictví Jarmila Frejtichová, šéfredaktorka Moderní řízení Obsah Přínos, nebo marketingová bublina? Josef Vališka... 3 Virtualizace serverů včsob...5 Virtualizace desktopů je velké téma...6 Příjemné sužitečným virtualizace včeské pojišťovně...8 Od virtualizace ke cloud computingu...10 Oblaka vdatových centrech, Petr Váša...12 Implementace komplexní virtuální IT infrastruktury na platformě Microsoft...13 Cloud computing: revoluce vit, Ľuboslav Lacko...14 ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 1 II.ob_úvod_obsah.indd :10:01

4 ČEPS dohlíží na přenosovou soustavu pomocí desktopu Raydesk Společnost ČEPS, a.s. řídí provoz a rozvoj elektrizační soustavy ČR. Zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení selektrizačními soustavami sousedníchzemípodle pravidel UCTE. Povinností společnosti ČEPS, a.s. je zajistit bezpečný aspolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy ČR ivrámci mezinárodní spolupráce. OBCHODNÍ POTŘEBA Výměna arozšíření stávajících terminálů Sun Ray pro přístup do LAN sestroji na platformě OS Solaris opřístup do LAN sosqnx. Zpřístupnit nový realtimový dispečerský řídící systém ČEPS bez dopadu najeho funkčnost, spolehlivost abezpečnost. Stabilita avysoká dostupnost aplikací QNX přes tenké klienty. Zajištění bezpečnosti aúplného fyzického oddělení dohledu odostatní LAN. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ Tenké klienty Sun Ray 2FS asun Ray 2pro pracovníky technických odborů. 13 Pracoviště s dual-head monitory EIZO. 72 Standardních pracovišť slcd monitory Oddělení LAN sterminály Sun Ray odostatního provozu IT infrastruktury. Fail-over zapojení serverů Sun Fire X2200 soperačním systémem Red Hat Linux. Poslední verze Sun Ray Server 4.0 astick sh Raydesk 2.1. PŘÍNOSY ŘEŠENÍ Zpřístupnění aplikací dispečerského řídícího systému pomocí tenkých klientů. Bezpečný virtuální desktop Stick sh Raydesk. Možnost využívání dalších aplikací (MS Windows) na jednom desktopu. Hardwarové řešení dvoumonitorového zapojení Xinerama. Vysoká dostupnost aživotní cyklus terminálů bez nutnosti upgradu. VÝCHOZÍ STAV Společnost ČEPS, a.s. od roku 2000 využívala tenké klienty Sun Ray pro přístup k dispečerskému řídícímu systému Solaris. Vroce 2007 došlo kvýměně řídícího systému a k vybudování plnohodnotného záložního pracoviště v Ostravě a nasazení řídícího systému SDŘS na platformě operačního systému QNX. Vdůsledku požadavku naoddělení infrastruktury dispečerského řídícího systému od obecné IT infrastruktury by bylo nutné pro přístup do sítě QNLX, instalovat velký počet nativních stanic aserverů sosqnx dedikovaných pouze pro gra cké zobrazování a terminálový přístup do SDŘS. ŘEŠENÍ Cílem řešení bylo implementovat koncovým uživatelům gra cké uživatelské rozhraní, ve kterém by mohli spouštět aplikacejednoduše zpracovníplochypřes odkazy,aomezit povolenýpočet používanýchaplikací. Požadavkem bylo umožnit touto cestou spouštění vzdálených aplikací běžících na vzdálených serverech QNX. Díky Sun Ray Server SW a zabudovanému failoveru na aplikační úrovni obsluhy terminálů je správa virtuálních desktopů jednoduše realizovatelná bez potřeby clusteru. Výhoda kombinace terminálů adesktopového řešení Stick sh Raydesk spočívá vtom, žesejedná onaprosto bezobslužná zařízení bez účasti RAM, CPU ahd. Nároky nasprávu aúdržbu uživatelů ajejich rolí jsou minimalizovány anáklady nainventář ahwpočítačů, doposud zajišťujících dispečerská stanoviště, klesly odesítky procent. KONTAKT Stick sh, s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha , OSTICKFISH Stick sh je ICT rma specializující senatechnologie enterprise VDI. Stick sh poskytuje řešenípředních výrobců, jako jsou Sun, IBM, Red Hat, Oracle či VMware, vyspělé síťové prvky Juniper adále vlastní vysoce bezpečné řešení virtuálního desktopu Raydesk. Stick sh provozuje známý elektronický obchod 64bit.eu. 2 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 BA příloha 2-5.indd :52:52

5 Přínos,nebo marketingová bublina? Virtualizacesestala jedním znovýchzaklínadel voblasti informačních technologií. Je ale skutečně takovýmpřínosem, jak se snaží přesvědčit dodavatelé IT produktů aslužeb,anebo jde jen odalší zmarketingových bublin? Virtualizace jako taková ikdyž by se to mohlo na první pohled zmediálního vření kolem ní zdát veskutečnosti není úplnou novinkou; mimo jiné právě ve finančním sektoru. Její principy toznamená vytváření virtuálních systémů, které se zpohledu operačního systému (a obsluhy) tváří jako jeden výkonný systém, ale ve skutečnosti běží na řadě různých tzv. virtuálních strojů použila společnost IBM už v60. letech 20. století. Atousvých mainframových počítačů řady S/360 spomocí operačního systému CP-40, který umožňoval současný běh až čtrnácti virtuálních strojů. Tyto velké sálové počítače se používaly třeba právě vbankovním sektoru, kde je třeba zpracovat vconejkratším čase velké objemy dat. Další doménou virtualizace se stala oblast úložných systémů, zejména diskových polí typu RAID. Ty se navenek tváří pro operační systém jako jeden obří pevný disk, což znamená jednodušší operace, ale fyzicky jde odisků několik. DalšÍ éravirtualizace To,cojeopravdu nové, je až nástup virtualizačních technologií do oblasti běžných stolních počítačů, jejichž výkon však vposledních letech vzrostl tak výrazně, že zvládají úkoly, nakteré byly dříve potřeba celé specializované systémy. Tím se samozřejmě nabízejí izcela nové možnosti řešení firemní infrastruktury a její optimalizace. Poté, co virtualizační technologie ařešení již zdomácněly voblasti serverů (objem nových instalací virtuálních serverů už začíná převyšovat dodávky fyzických zařízení), nastupuje éra virtualizace koncových pracovních stanic desktopů. Atím išance na ekonomicky itechnologicky efektivní řešení, které by umožnilo virtualizovat IT infrastrukturu jako celek. Vzásadě jde oto, že ačkoli řada firem investuje nemalé prostředky do IT infrastruktury, často jsou tyto systémy zbytečně předimenzovány (z opatrnosti, aby uaplikací vyžadujících maximální dostupnost aspolehlivost bylo zaručeno, že budou skutečně fungovat). Reálné využití jejich výkonu (zejména userverů) je však překvapivě nízké. Anebo opačně požadovanou výkonnost lze zajistit svyužitím výrazně méně systémových prostředků. Tak čitak, virtualizace umožňuje dosáhnout lepší využití IT zdrojů. Stím pochopitelně souvisí i možnost významných úspor (na pořízení, provoz, údržbu). Menší počet počítačů vyžaduje menší nároky na spotřebu energie, chlazení, klimatizaci apodobně. ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 3 příloha 2-5.indd :52:56

6 co ObNášÍ virtualizace? Výstižnou charakteristikupodává například Wikipedia. Jako virtualizaceseoznačují postupyatechniky, které umožňují kdostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým existují afungují fyzicky(jsou například propojenyakonfigurovány). To umožňuje vytvářet tzv. virtualizované prostředí, kterélze různě upravovat apřizpůsobovat konkrétním potřebám (například skrýt prouživatele nepodstatné detaily), atoina různých úrovních odkomplexní virtualizacecelého počítače (tzv. virtuální stroj), přes částečnou,zahrnující jen určité hardwarovéprvky (disky, procesory, paměť), až pod skutečně dílčí záležitosti, jako je třeba pouzevirtualizace softwarového prostředí (například operačního systému). EfEkty virtualizace Dalšími podstatnými výhodami jsou větší robustnost virtualizovaného systému a odolnost vůči kritickým situacím ve srovnání sklasickým řešením, označované jako vysoká dostupnost. Ta je klíčovým faktorem hlavně userverů adatových úložišť, ale její výhody ocení uživatelé ijinde. Třeba pokud je zrůzných důvodů momentálně nedostupná některá zklientských stanic, neznamená to přerušení práce, ale úkoly lze bez problémů dokončit na jiném počítači. Konkrétně vpřípadě finančního sektoru jsou však virtualizační řešení ajejich výhody výrazným faktorem právě pro datová úložiště. Například společnost EMC představila novou technologii VPLEX, která přináší významný pokrok voblasti přístupu kdatům. Umožňuje přesouvat bez narušení provozu tisíce virtuálních počítačů apetabajty informací na vzdálenosti tisíce kilometrů, plánovat denní dávkové procesy vmístech snižšími náklady na energii, ale isnadno přesouvat provoz IT zdosahu místních havárií adynamicky vyrovnávat zatížení podle toho, jak se pracovní den posouvá ve světě. Kefektům virtualizace patří rovněž fakt, že nabízí větší variabilitu využití současných nástrojů. Prvky IT prostředí tak mohou využít synergického efektu. Pomocí virtualizace lze například spravovat na serveru jen jednu instanci operačního systému nebo aplikace, kterou lze virtualizovaně poskytovat na vyžádání velkému počtu uživatelů. To ovlivňuje celkovou kapacitu IT infrastruktury. Výrazný vliv má virtualizace na řešení většího počtu často i fyzicky značně vzdálených poboček. Řešení lze nakonfigurovat tak, aby bylo možné do něj aktivně přistupovat prakticky odkudkoli (přes internet) avyužívat různé aplikace. Pracovník na služební cestě tak má kdispozici stejné možnosti jako ve své kanceláři. NEvyhNutElNé témadoby Azatímco kdysi byla virtualizace, resp. prostředky anástroje pro ni, doménou specializovaných firem jako třeba dosavadní lídr voboru virtualizace, americká firma WMware, nebo CitriX Systems adalší výrazným posunem se stal moment, když se ototo téma začal zajímat Microsoft. Redmondský IT gigant je jakýmsi etalonem, určujícím trendy vit, takže jakmile začal nabízet své produkty pro tento segment, bylo zjevné, že virtualizace se stala jedním z nevyhnutelných témat doby. Firma má isvé speciální stránky zaměřené na tuto oblast anová verze Windows 7již plně podporuje virtualizační nástroje, zčehož pro Microsoft je samozřejmě klíčový produkt pro virtualizaci aplikací Microsoft App. Kromě řady profesionálních komerčních programů existují však i výkonné virtualizační programy nabízené zdarma. Tomůže být zajímavá varianta pro uživatele, kteří koketují smyšlenkou nasazení virtualizovaných systémů achtěli by si tyto technologie, práci snimi ajejich možnosti pro provoz dané firmy vyzkoušet, přitom ale nechtějí hned investovat do drahých komerčních řešení. Jde například ovmware Server, Virtual PC 2007 axen 3.1, umožňující vytvoření aprovozování virtuálního stroje. NOvé impulsy Novým impulsem pro virtualizaci se stal další zmarketingových hitů cloud computing. Ato nejen proto, že funguje na obdobném principu. Všechna potřebná data si totiž uživatel či konkrétní aplikace nasává zjednoho univerzálního zdroje, kterým je neviditelná síť (cluster, či cloud oblak, nazývejme to jak chcete), kdesi třeba na druhém konci světa. Nová generace cloudové infrastruktury bude rovněž bytostně závislá na rychlém aspolehlivém systému, umožňujícím efektivně přesouvat azpracovávat vreálném čase gigantické objemy dat. Avhodnou platformou pro to je opět řešení vpodobě systémů využívajících možnosti virtualizačních technologií. (JV) 4 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha 2-5.indd :52:56

7 Případová studie: Virtualizaceserverů včsob výchozí situace ČSOB jako jedna znejvětších retailových bank včeské republiceprovozuje 1084 aplikací na 1426 serverech, ztoho přibližně 600 serverů je již virtualizovaných. ČSOB začala pracovat svirtualizačními nástroji již vroce2006, kdy na platformě VMware ESX Serveru byly vytvářeny audržoványhlavně virtuální servery provývoj atestování aplikací. Oficiální projektyplošné virtualizaceserverů se rozběhly až srozhodnutím mateřské KBC. hlavní přínosy Strategickým cílem skupiny KBC bylo virtualizovat maximální počet serverů všech dceřiných společností a tím umožnit vytvoření globálního evropského data-centra.management ČSOB ICT si uvědomil výhody plynoucí z virtualizace a jeho snahou bylo zvirtualizovat co největší počet serverů.společnost snížila nejen náklady za práci servisních firem a za software, ale také TCO(celkové náklady na vlastnictví) na serverovou infrastrukturu. Licencenaprovozování VMware také něcostojí, ale použitím MicrosoftDatacenterlicencemístoobvyklých MS operačních systémů jsme zatím ušetřili 250 tisíc USD, upřesňuje JiříNosek,manažer útvaru serverů ČSOB ICT. Velkým přínosem virtualizacezpohledu byznysujevýrazné zkrácení dobydodání serveru pronovéaplikace. Dříve byla dodací doba hardwaru čtyřitýdny adalší týden trvala instalace. Nyní ČSOB ICTkompletně připravívirtuální serverdodvoudnů od objednávky. ŘEšENÍ Vroce2007 započal pilotní projekt virtualizace, kde bylo podrobeno analýze91starších serverů abylo virtualizováno 64 Wintel serverů během tříměsíců.tento projekt přinesl kromě vlastní virtualizacetaké cenné ověření postupů atechnologie provirtualizaci vpraxi. Druhá fázeprojektu virtualizacepokrývá celkem 439 Wintelserverů,které bylo třeba zanalyzovat avybrané následně zmigrovat na virtuální prostředí. Plánování je nejobtížnější a nejdůležitější částí celého projektu.virtualizace serverů s byznys kritickými aplikacemi vyžaduje důkladné plánování, kdy se pak často migruje v noci nebo o víkendech. Plán musí velmi pružně reagovat na nové skutečnosti, je nutné mít dobře připraveny komunikační kanály. Díky tomu zvládneme migrovat až 40 serverů za měsíc, sděluje Jan Čermák,Project Manager,Trask solutions. vyhodnocení projektu Vzhledem kvelikosti bankovní infrastrukturysinedokážu práci bez VMWarepředstavit.Jsou zdetak velké nároky na vytváření testovacích prostředí anasprávu, že bez virtualizacebytoprostěnešlo.přípravaanasazení virtuálního serveru do provozutrvá20minut,fyzickýbytrval den. Odpadají montážní práceimanipulaceskabely, říká Milan Mikšovský,technickýarchitekt ČSOB ICT. Všechna prostředí (produkční, testovací, akceptační avývojové)nyní spravují včsob pouzečtyři pracovníci za pomocí dvou nezávislých Virtual Center.Infrastruktura provirtualizaci využíváunifikovaný hardware(výhoda používání univerzálních ovladačů), velmi se snížil batchmanagement serverů asprávazpohledu hardwaru se celkově zefektivnila. Projekt navíc poskytl aktualizovaná data oinfrastruktuřepro configuration management včsob. Virtualizacevelkého počtu serverů skritickými business aplikacemi vyžadovala nalezení strategického partnera, kterýbypomohl projekt úspěšně avčas realizovat. Společnost Trask solutions nám potvrdila svou spolehlivost akvalitu dodávaných služeb,které navazují na dlouholetou aúspěšnou spolupráci sčsob,dodává JiříNosek, manažer útvaru serverů ČSOB ICT. Jan Čermák,ProjectManager,Trask solutions vyhodnocení serverů kvirtualizaci Nedoporučené kvirtualizaci vmware host DMz končí provoz celkem počet BA ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 5 příloha 2-5.indd :52:59

8 Virtualizacedesktopů je VELké TémA V jednoduchosti je síla, tak zní heslo společnosti Citrix. Tato firma ale rozhodně nespoléhá na známé konstatování, že když je něco příliš složité, zjednoduší se to samo. Pokud jde o oblast IT, hodlá se na tom aktivně podílet.právě o tom jsme hovořili s milošem Hrnčárem, viceprezidentem společnosti Citrix Systems pro oblast východní Evropy, Středního východu a Afriky(EEmEA), v následujícím rozhovoru. g Změnila krize nějak uvažování manažerů velkých firem? Krize přinutila zákazníky více zvažovat každou investici, která jde do IT. Finančního ředitele zajímá, jaký užitek to přinese: zredukujeme počet lidí vitoddělení, zjednodušíme management nebo ušetříme např. tím, že nebudeme kupovat nové notebooky apomocí virtualizace prodloužíme životnost těch starých. To všechno se dá vyčíslit. My na to máme jednoduchý nástroj, pomocí něhož se dá vypočítat návratnost investice. Chceme dosáhnout toho, aby naši partneři neprodávali zákazníkům technologie, ale řešení jejich problémů. Náklady na IT,které firmy mají, je pomocí našeho řešení možné snížit. Jenže je tam zapotřebí udělat také investici. Problém je, že když se toto řešení implementuje, výsledky se projeví až vpříštím roce. Avětšina firem, které jsou na burze, vykazuje výsledky po kvartálech, takže výnosy, které se projeví za dva tři kvartály,jenezajímají. Na druhé straně je ale nutno říct, že ivroce 2009 Citrix zaznamenal 2% růst. Aběhem roku 2010 se již očekává celkové oživení, podle odhadu se mají investice koncových uživatelů do IT zvýšit o4%. To jsou miliardy dolarů. g Jestliže navíc, jak uvádí analytická společnost Gartner, do roku 2012 bude 60 procent firemních desktopů částečně nebo úplně virtualizováno to znamená, že tady je před vámi obrovský prostor... Ano, obrovská možnost růstu. Proto také s námi spolupracuje Microsoft, protože ta poptávka na trhu tady je, ajde oto, který zhráčů, ať již je to Citrix, Vmware, Microsoft nebo některá z dalších firem uchopí největší část této poptávky po virtualizaci. Zrozhovorů se šéfy IT jasně vyplývá, že IT jsou tak komplikované, že knějakému zjednodušení IT systémů musí dojít. Není možné, aby IT oddělení stále rostla. Musí nastat nějaká změna, musí přijít něco, co jim umožní řídit firemní IT jednodušším způsobem. Navíc firmy se také prodávají akupují, dochází kfúzím aakvizicím. Anejde jen osložitost, ale iobezpečnost. Hodně IT firem například soustřeďuje vývoj vindii: tamní zaměstnanci se připojují prostřednictvím našeho XenDesktop. Mají tak přístup kdatům, která potřebují jako vývojáři, ale lokálně není vindii instalováno nic, takže vokamžiku, kdy se práce ukončí, se prostě ukončí, nehrozí žádný únik informací, je to bezpečné. g Bezpečnost se v souvislosti s virtualizací desktopů zdůrazňuje neustále. Není ale tento způsob práce přece jen zranitelný? Problém je vtom, že já jako koncový uživatel chci mít na svém notebooku všechno, chci jej používat ipro své soukromé účely, zatímco IT oddělení chce mít nad mým počítačem plnou kontrolu. Takže tady vzniká konflikt. Ipro takovouto situaci máme řešení, je jím právě uváděný produkt Citrix XenClient řešení nabízející uživatelům firemních notebooků virtualizaci desktopů bez narušení bezpečnosti, flexibility nebo výkonu. 6 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha 6-9.indd :55:15

9 g V jakých oblastech vidíte největší potenciál, kde je největší zájem? Velmi dobré reference například máme, pokud se jedná o školská zařízení. Nebo státní správa která si také nemůže dovolit nakupovat každé dva roky nové notebooky.dále také oblast bankovnictví. Banky mají z hlediska bezpečnosti zájem, aby na počítačích nebylo nic nainstalováno lokálně. My dokonce můžeme zabránit tomu, aby bylo možno používat USB karty,takže nelze stáhnout žádná data. Jsou také firmy, které mají hodně zaměstnanců na cestách. A jen na sanfranciském letišti se za týden ztratí tisíc laptopů! Tady přitom nejde jen o to, že laptop stojí 1000 dolarů. Jde o zabezpečení a cenná data. Tímto způsobem mohou vznikat velké ztráty a virtualizace je pomáhá výrazně snížit. Adalší věc. Když chce například velká organizace přejít na novou verzi Windows, znamená to vyměnit část počítačů, na kterých tato nejnovější verze už nebude fungovat: buď je upgradovat, nebo koupit nové. To stojí peníze. VCitrixu jsme přešli celá firma, pět tisíc lidí, během jednoho měsíce na Windows 7. Bez jakékoliv výměny hardwaru, počítačů apodobně. Inasvém starém notebooku můžete mít Windows 7, protože nepoužíváte lokální procesor. To jsou další úspory. g Pokud se nějaká firma rozhoduje pro toto řešení, na co se soustředit při implementaci? Důležitá je volba toho správného partnera, IT firmy nebo poradenské firmy, který vám pomůže, vysvětlí přínosy, kolik to bude stát, jak se to bude implementovat. Mnoho firem nabízí různá řešení. Proto je dobré mít více nabídek, udělat si jakýsi "proof of concept", pilotní projekt vrámci firmy, ověřit, jestli na tom běží všechny aplikace auvědomit si, jaké máte uživatele. Možná dospějete kzávěru, že Citrix nepotřebujete pro všechny. Máme itakového zákazníka, který má sto tisíc zaměstnanců, anaše řešení má jen polovina znich. Je tedy nutné si dobře ujasnit, čeho chceme pomocí virtualizace desktopů dosáhnout. g Myslíte si, že nástup virtualizace desktopů nějak dál ovlivní způsob, jak lidé pracují, nebo způsob řízení firem? Unás například máme program, který se nazývá Bring Your Own PC. To znamená, že já můžu říct firmě: dejte mi notebook, nebo mi dejte peníze, ajásikoupím takový notebook, jaký chci. Naše zařízení Citrix Receiver pak postačí ktomu, abych mohl pracovat se svým osobním počítačem jako sfiremním. My se tak snažíme ukázat, že virtualizace desktopů znamená větší míru svobody. Koupíte si počítač, jaký chcete, avšechny aplikace, které potřebujete ke své práci, vám budou dodány prostřednictvím našeho systému. Takže ano, má to vliv na to, jak lidé pracují, ale pokud jde okoncového uživatele, ten pak vlastně ani nezjistí, že nemá něco nainstalováno lokálně, ale zdatového centra. On to ani nemusí poznat. g Je tedy virtualizace desktopů skutečně trend, který bude mít dalekosáhlé důsledky, nebo je to jen momentální móda? Řekl bych, že virtualizace desktopů je jednoznačně trend. Není to jen nějaká vlna nadšení, něco, co přijde na pár let azase zmizí. Už jen proto, že velcí hráči jako třeba Microsoft mají zájem se aktivně angažovat vtomto směru, takže jako nějaký krátkodobý trend virtualizaci rozhodně nevidím. Aurčitě bych se nepřipojil kcitrix týmu, kdybych to tak viděl. g Co vás motivovalo? Letos vlednu jsem se setkal vpraze sceo Citrixu Markem Templetonem adalšími lidmi zcitrixu abyl jsem jimi osloven. Předtím jsem pracoval vmicrosoftu, pak vaccenture, akdyž nyní diskutuji se svými bývalými kolegy, virtualizace je velké téma. Takže lidé, ten samotný byznys, apak region, to je výzva. Střední avýchodní Evropa byla dlouho ve stínu velkých evropských zemí, takže žádné velké investice do této oblasti se nepodnikaly. Tosezmění. Společnost Citrix teď provedla ve své struktuře reorganizaci (pozn.: Česká republika aslovensko nyní spadají do nově vytvořeného regionu EEMEA). Chceme zvýšit naši přítomnost vzemích Visegrádu. Chceme, aby se zejména našim velkým klientům mohl věnovat místní zástupce, který hovoří příslušným jazykem. To je pro byznys velmi důležité. g Ve funkci area viceprezidenta pro EEMEA jste od března Jaké máte plány? Chtěl bych do tří let zdvojnásobit zisky vtomto regionu. Na to potřebuji investice, potřebuji získat nové lidi, abychom mohli otevřít nové kanceláře. VČeské republice zatím nepůsobí společnost Citrix jako právnická osoba, což také chci změnit dokonce tohoto roku by měla vzniknout řádná firma Citrix Česká republika, se vším, co stím souvisí. Potřebuji tady mít místní lidi. Zda budou vpraze nebo vbratislavě, to není rozhodující, ale musí být vtomto regionu. ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 7 příloha 6-9.indd :55:16

10 Příjemné sužitečným virtualizace v České pojišťovně Českápojišťovna a. s. je univerzální pojišťovnou sdlouholetou abohatoutradicí vživotním ineživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí vroce1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Ospokojenost klientů se včeské pojišťovně stará cca 4100 zaměstnanců a6000 obchodních zástupců na více než 3000 obchodních místech ve 29 obchodních regionech. Celkové předepsané pojistné činilo vroce 2008 podle metodiky České asociace pojišťoven 40,4 miliardy korun. Česká pojišťovna spravuje 10 milionů pojistných smluv, její bilanční suma k činila 128 miliard korun. Kromě dlouholeté tradice se stala Česká pojišťovna vminulých letech součástí holdingu Generali/PPF, skupiny patřící knejsilnějším pojišťovnám vevropském měřítku. Specifika pojišťovnictví ssebou samozřejmě nesou zvýšené nároky inafungování informačních technologií. Ať jde již ojejich spolehlivost, nebo iodostupnost nejen uvnitř firemního prostředí, ale ipro mobilní uživatele. Právě oni jsou vkaždodenním styku sklienty amusí mít kdispozici všechny potřebné informace. ŘEšENÍ procelou EvROpu Když si uvědomíme, že Česká pojišťovna má více než 4tisíce interních zaměstnanců azhruba stejný počet výhradních agentů, není těžké si představit, kolik to znamená počítačů azároveň jaké jsou náklady na správu apodporu jejich uživatelů. Přitom na bezchybně fungujících informačních technologiích je činnost firmy vpodstatě zcela závislá. Celkem logicky byla tedy požadována dostupnost celého řešení na úrovni SLA 99,99. Přesto je přirozeně nutné udržet náklady související sitpod kontrolou avčase doznívající ekonomické krize tlak na úspory asnížení celkových nákladů na vlastnictví pochopitelně ještě zesílil. Cestou, jak splnit zadání pokud jde onáklady aneohrozit fungování všech potřebných technologií, se ukázala virtualizace. Před podobnými problémy pochopitelně stojí icelá nadnárodní skupina Generali/PPF. Proto bylo rozhodnuto onasazení virtualizace desktopů včesku vrámci pilotního projektu realizovaného společností Orbit sperspektivou rozšíření do všech částí holdingu. Nalezené řešení tak muselo obstát nejen vměřítku České pojišťovny, ale ivceloevropském měřítku. Bylo tak nutné najít řešení, které nabídne maximální efektivitu při využití zdrojů azároveň zajistí jejich maximální dostupnost. Základem se tak staly produkty XenApp 5.0 Platinum axendesktop 4.0 Platinum společnosti Citrix, které nejlépe splnily požadavky na centrální doručování aplikací idesktopů, azároveň na zabezpečený přístup mobilních uživatelů ke všem důležitým datům. Základem řešení bude centralizace provozu aplikací do datových center apřechod na nový způsob poskytování aplikací, který je založen na platformě virtualizace aplikací adesktopů. Tím se staneme nezávislými na koncovém zařízení asvé služby budeme schopni poskytovat bez ohledu na to, vjaké lokalitě se náš uživatel nachází ajaké koncové zařízení pro přístup knám používá. Spolu scentralizací aplikací proběhne icentralizace související infrastruktury České pojišťovny, vysvětluje Zdeněk Kaplan, CIO České pojišťovny a. s. lepší službylevněji Řada českých (a nejen českých) firem často odkládá virtualizaci vobavě zvysokých investic. Příklad České pojišťovny ale ukazuje, že se jedná zvelké části oobavy zbytečné. Realizace projektu přinese totiž firmě takové úspory, ženávrat- 8 MODERNÍ ŘÍZENÍ/BANKOVNICTVÍ ČERVEN 2010 příloha 6-9.indd :55:17

11 nost projektu je méně než tři roky, což je více než přijatelný údaj. Zajímavým momentem přitom je, že úspory nejenže neohrozí fungování celého IT systému, ale naopak zvýší jeho dostupnost auživatelé získají mnohem komfortnější služby než dosud. Není jistě složité si představit, jak velké nároky znamenala správa tisíců osobních počítačů ve firmě. Jakkoli mohou správci řadu zásahů provést vzdáleně, někdy byl osobní zásah nutný atosamozřejmě znamenalo nezanedbatelné personální náklady, současně tato situace mohla přinést inepříjemné prostoje uživatele čekajícího na zásah ze strany IT. Vprostředí virtualizace desktopů podobné problémy prakticky mizí. Administrátor je schopen provést jakýkoli zásah do prostředí uživatele přímo na serveru azesvého pracovního místa. Reinstalaci stanic se vminulosti nedalo čas od času vyhnout, ve virtualizovaném prostředí je to ale otázka sekund či minut. Ivpřípadě rozsáhlejších problémů je tak IT podpora schopna odstranit problém obratem. Atodokonce bez ohledu na to, jestli je uživatel ve vnitřní síti firmy nebo kdekoli na cestách. Správa takto rozsáhlého prostředí je díky virtualizaci levnější, ale také jednodušší; efektivněji mohou využívat svůj čas jak uživatelé, tak pracovníci IT oddělení. Projekt je pro Českou pojišťovnu nesmírně důležitý jednak je klíčovou součástí konsolidace IT prostředí, ataké nám umožňuje vnést nezbytnou inovaci do podpory obchodu aslužeb díky přechodu zběžného desktopového prostředí kcentrálnímu doručování aplikací koncovým uživatelům, potvrzuje Zdeněk Kaplan. Právě ŘEšENÍ společnosti citrix citrix xendesktop je systém provirtualizaci desktopů,který centralizuje adoručuje desktopyjako službu uživatelům kamkoliv asnižuje celkové náklady na vlastnictvídesktopů až o40%. citrix xenapp je systém proposkytování aplikací, kterýspravuje aplikacevdatovém centru aposkytuje je jako službu na vyžádání uživatelům kamkoliv anajakékoliv zařízení. opuštění běžného desktopového prostředí přineslo České pojišťovně ještě další nezanedbatelný benefit úsporu nákladů na elektrickou energii. Místo klasických desktopů mohli být totiž ve společnosti nasazeni tencí klienti. To znamená kromě již zmíněných úspor nákladů na správu apodporu také nižší spotřebu elektrické energie. Není složité vyčíslit, kolik úspora vtakto rozsáhlém projektu apři stále rostoucích cenách energií může znamenat. MOtORDalšÍhO Růstu Celý projekt virtualizace desktopů acentrálního doručování aplikací na bázi technologií Citrix ajeho produktů XenApp 5.0 Platinum axendesktop 4.0 Platinum znamená pro Českou pojišťovnu výrazné úspory, které jsou vyčísleny na stovky milionů korun vnásledujících pěti letech. Větší efektivita fungování IT ve firmě ajednodušší správa se odrazí ivevětší dostupnosti služeb pro zaměstnance, tedy ipro obchodníky. Těm setak otevírají další možnosti, jak oslovit zákazníky, nabídnout jim větší komfort služeb, atím pochopitelně izvýšit to, co je pro Českou pojišťovnu nejdůležitější, objem smluv. Virtualizace zvýší dostupnost IT systému auživatelé získají mnohem komfortnější služby než dosud. Obchodníkům tak odpadnou prostoje při zavádění nových funkcionalit aživotní cyklus smlouvy bude moci být díky bezproblémovému přístupu pro mobilní uživatele zcela digitální. To by podle propočtů České pojišťovny mělo přinést zvýšení prodejního času obchodníka až o2%, atím izvýšení zákaznické spokojenosti ovíce než 5bodů. Nestává se často, aby úspory měly takto pozitivní efekt. Virtualizace to ale dokáže. BA ČERVEN 2010 BANKOVNICTVÍ/MODERNÍ ŘÍZENÍ 9 příloha 6-9.indd :55:19

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce BusinessIT.cz Edice: BusinessIT ebooks Autoři: Redakce BusinessIT.cz a partneři Copyright Bispiral, s.r.o., 2012 Vydáno v roce 2012 v Bispiral, s.r.o. Názvy použité

Více

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 2/2010 VYŠKOV BUDUJE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO 41 OBCÍ Virtualizace pomáhá spravovat agendy desítek obcí NA CESTĚ ZA LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ ehealth aneb elektronické

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Cloud Computing Bakalářská práce

Cloud Computing Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír

Více

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization ZADÁNÍ UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Virtualizace koncových stanic Autor BP: Petr Lenz Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Abstrakt: Práce se zabývá relativně novým fenoménem v oblasti informačních technologiích, cloud computingem,

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších Kompletní bezpečnost na jednom místě ITis easy aneb naučte se prodávat bezpečnost jako nikdo jiný 6. 8. října 2015, Norimberk Praha 15. 7. 2015 červen / červenec 2015 uvnitř čísla Dvousetprocentní růst

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Klub ICTU 2012 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Kapitola 1: Sdílené služby

Více

ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LEDEN 2015. Outsourcing. & cloud

ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LEDEN 2015. Outsourcing. & cloud ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LEDEN 2015 Outsourcing & cloud Jak se neztratit v sourcingové konkurenci Příklon zákazníků k insourcingu, in -house integrace IT služeb a občasná nezbytnost si své zákazníky

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ. Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ. Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS R E D A K Č N Í P Ř Í L O H A Č A S O P I S U B A N K O V N I C T V Í SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS 2 CESTA Z BLUDIŠTĚ COST

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více